Aeuryzma aorty

Kategorie: Aorty Aneurysma

Aortální onemocnění zaujímají první místo ve struktuře chirurgické vaskulární patologie a druhé místo v celkové struktuře kardiovaskulárních onemocnění.

Aneurysmální expanze aorty může být způsobena mnoha faktory a vyskytuje se hlavně u lidí starších 45 let.

Kvůli fuzzy, často pomalu rostoucí klinice, onemocnění vyvolává akutní komplikace, které ohrožují život pacienta.

Aortální aneuryzma srdce - co to je?

Aeuryzma aorty je součástí jejího lumenu, který je rozšířen dvakrát nebo vícekrát. Patologie je způsobena řídnutím a protahováním vláken stěny aorty, které jsou důsledkem systémových a vaskulárních onemocnění.

Incidence u mužů je 4-5krát vyšší než u žen. Asymptomatický průběh je pozorován u 15% pacientů. Bez ohledu na proces lokalizace jsou všechny komplikace patologie akutní a potenciálně letální.

O aneuryzmatu aorty v programu „Žít zdravě“:

Příčiny, patogeneze

Pod vlivem kauzálního faktoru se ve stěně aorty vyvíjejí nespecifické dystrofické jevy. Dystrofické změny se projevují postupným ředěním, defibrací cévní stěny a vývojem nevratných fibrotických změn.

Postižená oblast je natažena působením průtoku krve, což vede k lokálnímu zvýšení průměru aorty, což je aneuryzma.

Příčiny:

 • Ateroskleróza;
 • Marfanův syndrom;
 • Syfilis;
 • Kouření;
 • Systémová onemocnění;
 • Zranění;
 • Ateroskleróza;
 • Hypertenze;
 • Aartoarteritis Takayasu.

Expanze cévy vede k abnormálnímu průtoku krve a její akumulaci v oblasti výsledného výstupku. Poškozený systémový průtok krve způsobuje zhoršení prokrvení a hypoxii vnitřních orgánů.

Kyslíková a arteriální insuficience vyvolávají reflexní nárůst srdečního výdeje a krevního tlaku, který má ještě větší patologický účinek na aortu. U většiny pacientů to vede k akutní stratifikaci nebo roztržení stěny.

Klasifikace

Podle struktury:

 • Pravda - tvořená cévní stěnou;
 • Falešný - vytvořený hematomem;
 • Exfoliační.

Podle formuláře:

 • Difúze (fusiform);
 • Asymetrické (ve tvaru pytle).

Typy aneuryzmatu aorty:

 • Malé - do 3-5 cm;
 • Střední - 5-7 cm;
 • Velké - více než 7 cm;
 • Obří - desetinásobek průměru nádoby.

Podle etiologie:

 • Vrozené;
 • Posttraumatická (včetně pooperační);
 • Neinfekční;
 • Mikrobiální;
 • Aterosklerotika.

Adrift:

Lokalizací:

 • Vzestupné oddělení;
 • Oblouk;
 • Sestupné dělení (hrudní, břišní).

Kardiologie uvádí následující statistiky: břišní část aorty představuje 37% všech případů onemocnění, vzestupná aorta má 23% pravděpodobnost výskytu. Zbývajících 40% přiřazuje aneuryzma oblouku aorty, hrudní, smíšené typy.

Kód ICD-10 a lokalizační symptomy

Co je to nebezpečné onemocnění?

Přirozený průběh onemocnění vede k následujícím následkům:

 • Poškozený průtok krve;
 • Hladina kyslíku vnitřními orgány;
 • Zvýšená trombóza;
 • Dystrofie a kalcifikace cévní stěny.

Komplikace aneuryzmatu aorty v důsledku nedostatku včasné léčby mohou být nevratné nekrotické změny (gangréna, sepse) v přilehlých cévách zapojených do zajištění životaschopnosti srdce.

Neméně nebezpečným jevem je tvorba krevních sraženin, které jsou častými příčinami rozsáhlých cévních mozkových příhod, a dokonce i okamžitou smrtí. Další komplikace: separace, tromboembolie v aortální větvi, krvácení do vnitřních orgánů v důsledku ruptury.

Mezera

Ruptura anestezmatu je smrtelná chirurgická komplikace. Více než polovina pacientů zemře před diagnózou. Zpravidla ruptura způsobuje hojné střevní krvácení a kliniku "akutního břicha".

Nespecifičnost symptomů neumožňuje včas diagnostikovat. Krvácení z aorty vede na několik vteřin ke ztrátě vědomí.

Rizikové faktory a nebezpečí

 • Mužský sex;
 • Věk nad 45 let;
 • Dědičná predispozice

Rozpoznat aneuryzma aorty samotného srdce je nesmírně obtížné. S ohledem na všechny rizikové faktory, zejména ve stáří, je velmi důležité podstoupit plánovaná vyšetření, která eliminují hlavní nebezpečí a zabrání prasknutí aorty.

Není třeba zanedbávat ani ty nejvýraznější příznaky a samoléčbu. Nekontrolovaný příjem léků může situaci ještě zhoršit a vést k nepředvídatelným následkům.

Jak se projevuje aneuryzma aorty a na jakém základě je možné odhalit možnost jejího vývoje? Příznaky, které umožňují podezření na nemoc:

 • Viditelná pulzace břišní stěny;
 • Akutní bolest zad bez zjevného důvodu;
 • Časté hypertenzní krize;
 • Vzhled tupé, bolestivé bolesti v pupku nebo levé polovině břicha.

S vývojem těchto značek ukazuje ultrazvuk.

Diagnostické metody

Pro potvrzení diagnózy je proveden průzkum, objektivní a instrumentální vyšetření:

 • Průzkum a inspekce. V anamnéze souběžných onemocnění srdce a cév, trauma. Obezita, otoky, zarudnutí a opuch tváře, nucená poloha, dušnost může znamenat patologii;
 • Objektivní zkoušení. Palpace odhaluje kulaté pulzující vzdělání v břiše. S auskultací - nepřetržitý šum;
 • X-ray. Zakřivení aortálního oblouku, expanze průměru vzestupné části, příznak „vaječné skořápky“ - znamení kalcifikace aneuryzmatu aorty na rentgenovém snímku;
 • EKG Specifické znaky neexistují. Nepřímé symptomy aneuryzmatu aorty na EKG - zvýšené napětí R vlny, tachykardie, izolovaných extrasystolů, arytmie;
 • Ultrazvuk. Metoda pomáhá určit výčnělek spojený se stěnou aorty a naplněnou tekutinou, ale neumožňuje ji odlišit od jiných tekutinových formací (cyst);
 • Aortografie "Zlatý standard" diagnostiky, umožňující určit velikost, průměr tvorby, stupeň delaminace a hrozbu prasknutí
 • CT scan (MRI) - stanovení relativní polohy aneuryzmatu aorty ve vztahu k ledvinovým cévám, detekce periferního edému okolních tkání, stupně krvácení při roztržení.

Léčba

Léčba je rozdělena na konzervativní a chirurgickou. Indikace pro konzervativní léčbu - žádné stížnosti s průměrem vzdělání do 5 cm.

Jak léčit léky?

Léčba zahrnuje užívání léků, které mohou ovlivnit stěny cév, což zvyšuje jejich elasticitu. Nejčastěji se drogy injikují intramuskulárně injekcí do hloubky.

Terapie zahrnuje:

 • Užívání antihypertenziv;
 • Léčba průvodních onemocnění;
 • Kontrola krevních sraženin (protidestičková činidla);
 • Dynamické pozorování (ultrazvuk).

Antikoagulancia a glykosidy přispívají k normalizaci mikrocirkulace, posilují stěny aorty a zabraňují vzestupu aneuryzmatu.

Chirurgická léčba

Indikace:

 • rychlý nárůst v oblasti aneuryzmatu, průměr přesahuje 5 cm;
 • známky progrese ultrazvukem;
 • pitva aorty, ruptura a vnitřní krvácení;
 • poranění, v důsledku čehož hrudník stiskne aneuryzma, zbavující srdce normálního prokrvení.

Typy operací:

 • Otevřená resekce postižené oblasti protézou;
 • Endovaskulární - instalace protézy bez otevření břišní dutiny.

Operace se provádí při připojení kardiopulmonálního bypassu.

Algoritmus operace:

 1. Celková anestezie (anestezie);
 2. Otevření dutiny břišní (laparotomie středové linie);
 3. Izolace postižené oblasti aorty;
 4. Vyříznutí stěny výstupku s podrobným vyšetřením, odstranění trombotických hmot;
 5. Vyloučení postižené oblasti;
 6. Instalace protéz;
 7. Uzavření břišní stěny.

Při aneuryzmatu aortální oblouky se provádí Borstova operace - simultánní protetika všech částí aorty srdce s půlkruhovou protézou ("slonový kmen").

 1. Po otevření hrudní dutiny se odřízne horní část hrudní aorty.
 2. Protéza je ponořena dovnitř a lemována na stěnu cévy spojitým stehem.
 3. Pak se část protézy zatáhne dozadu, v ní se vyřízne otvor a vytvoří se anastomóza s větvemi oblouku.
 4. Operace je ukončena sešitím aortální stěny.

Co je považováno za nejlepší metodu?

Intravaskulární protetika je nejbezpečnější a nejefektivnější metoda - chirurgický zákrok k instalaci protetického stentu lumenem femorální tepny.

Tato intervence se provádí bez otevření břišní dutiny, označuje nízký dopad a snižuje riziko pooperačních komplikací.

Prognózy a očekávaná délka života

Prognóza je poměrně nepříznivá. Při plánovaných intervencích je míra úmrtnosti 3-5%, s nouzovým stavem 45%. Rehabilitaci komplikuje přítomnost komorbidit.

Kvalita života klesá v důsledku dlouhého období zotavení, vysokého rizika pooperačních komplikací.

Jak žít s aneuryzmatem aorty?

Pacienti jsou pozorováni po celý život u kardiologa a kardiochirurga. Je nutné vyloučit špatné návyky (alkohol, kouření, přejídání), aktivní léčbu průvodních onemocnění.

Strava je založena na vyloučení potravin, které zvyšují hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Denní množství soli se sníží na 3 g denně. Pečivo, marinády, smažené a konzervované pokrmy jsou vyloučeny.

Můžu hrát sport? Aktivní sporty se nedoporučují, protože vyvolávají zranění. Doporučená chůze.

Postižení

Indikace pro stanovení invalidity jsou stanoveny individuálně. Skupina zdravotně postižených je postižena počtem krizí za rok, komplikacemi a výsledky operace. Kombinace patologie s častou hypertenzní krizí (nejméně 12 za rok) je indikací pro definici 3 skupin.

Je možné pracovat? Zachování zdravotního postižení pacientů bez komplikací. Pacientům jsou doporučeny bezpečné druhy práce, které nesouvisí se stresem, úrazem, extrémními podmínkami.

Těhotenství

Průběh onemocnění u těhotných žen je komplikován zvýšením objemu krve a zvýšeným zatížením srdce. Proto se nemocným ženám doporučuje, aby podstoupily léčbu ve fázi plánování těhotenství.

Pokud je během těhotenství zjištěna patologie, je stanoveno dynamické pozorování (US).

Operativní endovaskulární intervence se provádí v 1-2 trimestrech.

Klinické a národní pokyny

Pacienti s potvrzenou diagnózou se doporučují: t

 • Registrace kardiologa;
 • Prevence sezónních infekcí;
 • Léčba průvodních onemocnění;
 • Kontrola krevního tlaku a prevence krizí;
 • Provádění ultrazvuku nejméně dvakrát ročně, aortografie - nejméně 1 krát ročně;
 • Laboratorní vyšetření hladiny cukru v krvi, sodíku a cholesterolu, studie srážení;
 • Roční radiografie hrudníku.

Aeuryzma aorty je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, kauzálně spojených s arteriální hypertenzí a aterosklerózou. Patologie je typická pro starší věkovou skupinu, v 15-20% případů je skrytá. Pokud se objeví příznaky onemocnění, doporučuje se okamžitě konzultovat s lékařem. Včasná chirurgická léčba může zabránit prasknutí cévní stěny a smrti.

Užitečné video

Nyní víte, jak diagnostikovat aneuryzmu aorty a jaké metody vám pomohou určit její typ a umístění, co je pro něj a jak se léčí. Nakonec navrhujeme sledovat video o této nemoci:

Život ohrožující stav: co se děje aneuryzma a aortální disekce?

Aortální disekce se vyvíjí každoročně u 5000 pacientů trpících aneuryzmou. Onemocnění je chirurgická patologie, 4krát častější v...

Jak šetří život, když se aneuryzma břišní aorty roztrhne?

Ruptura je jednou z nejčastějších komplikací aneuryzmatu břišní aorty. Patologie se vyznačuje akutním průběhem, charakteristickou klinikou a vysokou mortalitou.

Nemoc, která úspěšně maskuje - aneuryzma vzestupné aorty

Aneuryzma vzestupné aorty - omezená expanze počáteční části aorty, způsobená natažením vrstev její stěny, kódy podle ICD-10 - I71.0,...

Prognóza léčby je příznivá: co je aneuryzma aorty a jak se s ní vypořádat?

Aeuryzma aortální oblouky - lokální expanze aorty o průměru více než 3 cm v místě výtoku levé společné karotidy a subklavia...

Moderní přístupy k diagnostice a léčbě aneuryzmat aorty

Aneuryzma hrudní aorty je omezená expanze lumenu hrudní aorty více než 50% normy (více než 3 cm v průměru).

Aeuryzma aorty srdce: příčiny, klasifikace, léčebné metody

Některá onemocnění srdce a cév, která jsou k němu připojena, ovlivňují nejen zdraví člověka, ale také ohrožují jeho život. Příznaky aneuryzmatické expanze největší tepny umístěné v blízkosti srdce se vyvíjejí s fuzzy klinickým obrazem. Proto je důležité vědět, jak se aneuryzma aorty projevuje, co to je a proč vzniká smrtící stav, jaké metody se používají k léčbě.

Aortální aneuryzma: co je to patologie

Srdeční aorta, jako hlavní krevní céva, zajišťuje prokrvení všech orgánů a tkání. Detekce zvětšené části stěny aorty, doprovázená slabostí a poklesem tkání tkáňových struktur, indikuje tvorbu aneuryzmatu. V důsledku destruktivních změn, které mají určité příčiny, je průměr kmene aorty více než zdvojnásoben, což způsobuje výskyt systémových a vaskulárních onemocnění.

Aeuryzma aorty

Klinický obraz patologie srdce se vyvíjí lokalizovaně, když se ve slabém místě stěny hlavní srdeční cévy protahuje natažení pod silným tlakem průtoku krve. Pružná část stěny je napnuta, následovaná výstupkem, který může být různých velikostí. Hrozba patologického stavu je spojena s vysokou pravděpodobností ruptury aneuryzmatu, která je doprovázena masivním vnitřním krvácením, což způsobuje okamžitou smrt pacienta.

Výskyt aneuryzmatického vaku se může objevit na jakémkoliv segmentu aorty, ale nejčastěji je lokalizace výstupku diagnostikována v segmentu břicha (75%), stejně jako hrudní (25%). Tvar napínací membrány srdeční cévy závisí na struktuře stěny aorty:

 • vnitřní vrstva, která je zužující se nebo rozšiřující se dynamickou bariérou, je jedinou vrstvou epiteliálních buněk, vyznačující se minimální tloušťkou a hustotou;

Struktura cévní stěny

 • střední obložení cévy je obzvláště silné a elastické, sestávající z buněk hladkého svalstva, které umožňuje, aby stěna vydržela vysoký tlak v krvi;
 • vnější vrstva tvořená elastinem a kolagenovými vlákny má volnou strukturu, je v ní proces stratifikace s tvorbou aneuryzmatu.
 • Důležité: smrtelné nebezpečí diagnostikovaného problému srdeční tepny v minutové hrozbě jeho roztržení, důsledky okamžitého procesu jsou neslučitelné se životem. Nemoc, která se vyvíjí asymptomaticky v 15% případů, může být buď vrozená, nebo získaná.

  Termíny klasifikace patologie srdce

  Stav aneuryzmatu, kdy se průměr aorty zdvojnásobí, postihuje především starší osoby, které mají stopy aterosklerotických depozit a příznaky hypertenze. Tvar vzhledu aneuryzmatu aorty srdce může často vypadat jako:

  • vřetenovitá aortální vada difúzní povahy, která je umístěna v celém průměru, vyčnívá velké velikosti, což vyvolává příznaky komprese;
  • obstrukční asymetrické protažení, doprovázené tvorbou nádoby naplněné krví, v tomto provedení je nejpravděpodobnější trhlina sáčku.

  Vzhledem k projevům relaxačního procesu stěny hlavního srdečního kanálu se může aneuryzma vyvíjet asymptomaticky nebo může být doprovázena bolestí. Podle typu struktury je aneurysmální výčnělek klasifikován jako:

  • false - krev naplněná kapslí tvořená stěnou srdeční cévy poškozené zevnitř, vyčnívající z jedné strany, která nesnižuje nebezpečí stavu pacienta;
  • pravý - výčnělek spojený se ztenčením ve struktuře všech tří vrstev cévní stěny, bobtná v různých směrech, má lepší prognózu vzhledem k nižší pravděpodobnosti roztržení.

  Funkční typ aneuryzmy je doprovázen minimálním vyčníváním aortální stěny srdce, aniž by došlo k úplné destrukci arteriální membrány. Exfoliační typ aneuryzmatu patří k nejnebezpečnějším typům srdečních onemocnění v důsledku umístění defektu ve vnitřní vrstvě aorty. Průběh exfoliace s nárůstem objemu dutiny rychle končí prasknutím pláště nádoby.

  Zaměřením na velikost může být aneurysmální sáček malý (až 5 cm), střední (až 7 cm) a velký (více než 7 cm). Aneurysma srdce je klasifikována jako gigantická v případě zvětšení průměru cévy 10krát.

  Rozdělení patologie na druhy

  Na základě polohy formace na hlavní srdeční tepně určují typ aneuryzmatu, který pomáhá lékaři při správné diagnóze, předepisuje adekvátní léčbu.

  Co vyvolá aneuryzma

  Příznaky vývoje patologického stavu v aortální stěně srdce se tvoří na pozadí nespecifických dystrofických změn tloušťky ostění hlavní cévy. To vede k postupnému ztenčování stěny tepny, přispívá ke změně vláknité tkáně, což je nevratný proces. Hlavní příčiny vedoucí k tvorbě aneuryzmatu aorty lze také přičítat vrozeným a získaným stavům.

  Vývoj aterosklerózy

  Stopy aterosklerotických lézí patří mezi nejčastější příčiny progrese vaskulárních onemocnění, včetně projevů aneuryzmatu. Během onemocnění jsou narušeny metabolické procesy, doprovázené zvýšením hladiny cholesterolu, což má za následek tvorbu plaků na stěnách tepny. Malé cévy trpí obstrukčním průtokem krve v důsledku zúžení lumenu cévního lůžka. Aorta je jednou z největších cév a průtok krve v ní není narušen plaky, ale cévní membrána je zničena. Působení degenerativního procesu vede ke ztrátě pružnosti a zvýšení tlaku krevního oběhu vede ke vzniku příznaků aneuryzmatu.

  Infekce syfilis

  Problém venerické nemoci v minulosti byl docela relevantní, charakteristickým projevem pozdního stádia syfilis je šíření patogenu spolu s průtokem krve všemi orgány. Lokalizace bledé spirochete se stává aortální stěnou, kterou patogen nakonec zničí. V důsledku toho dochází k oslabení výstelky srdeční tepny a následnému vzniku aneuryzmatu.

  Poznámka: V moderní lékařské praxi je tento typ srdečního onemocnění aorty vzácný. Důvod - pohlavně přenosná nemoc je snadno diagnostikovatelná a metody její úspěšné léčby jsou jasně zpracovány.

  Nebezpečí poranění

  Skutečnost náhodného poškození srdeční aortální membrány může být spojena s diagnostickými postupy nebo léčebnými opatřeními (koronární angiografie, angioplastika), s implementací náhrady aortální chlopně. Po náhodném poranění srdeční cévy po několika dnech / týdnech se vytvoří aneuryzma aorty a její symptomy nemohou pacienta po dlouhou dobu po poranění cév poranit.

  Vliv vrozených vad

  Geneticky determinované zděděné syndromy zabraňují rozvoji pojivové tkáně, ničí její strukturu. Mezi vrozenými malformacemi jsou nejčastější následující situace:

  1. Vývoj genetického onemocnění zvaného Marfanův syndrom vede ke zničení tkání kostí a kardiovaskulárního systému. Kromě deformované hrudi s nepřirozenou délkou končetin se onemocnění projevuje tvorbou aneuryzmatu na vzestupné aortě, hrozbou úzkosti, nedostatkem chlopňového systému s předpokládanou smrtí.
  2. Genetická onemocnění zahrnují vaskulární typ Ehlers-Danlosova syndromu, který je doprovázen poruchou syntézy kolagenu na bázi proteinu. Tato varianta syndromu je doprovázena podlitinami, vysokou pohyblivostí kloubních kloubů, bledostí zředěné kůže. Kvůli křehkosti cévnatky se objeví aneurysma, která hrozí prasknutím.

  Vrozený defekt vzniká během vývoje plodu. Příčinou vrozených anomálií může být nejen dědičný faktor, ale i nemoc matky během těhotenství. Dítě bude muset podstoupit urgentní chirurgii srdce a její prognóza pro novorozence může být zklamáním. Pokud dítě přežije vrozený aortální defekt v hrudním nebo abdominálním segmentu, je pravděpodobnost ruptury významně snížena, pokud jsou dodržovány lékařské předpisy a preventivní léčba.

  Vliv zánětlivých procesů

  V lékařské praxi se zánět v samostatné vrstvě nebo v celé tloušťce stěny aorty nazývá aortitida. Těžký absces vede k nevratnému roztažení stěny, která je transformována do aneuryzmatické dutiny z následujících důvodů:

   pokrok specifické aortitidy spojené s tuberkulózou, syfilis, revmatoidní artritidou;

  Tuberkulóza hůlka

 • infekční, plísňová onemocnění a alergie přispívají k rozvoji nespecifické aortitidy.
 • Mezi faktory, které vyvolávají příznaky aorty, patří kouření, které vede k degenerativním procesům ovlivňujícím aortální membránu v důsledku vývoje aterosklerózy. Aneurysmální stav stěny srdeční tepny ohrožuje osoby s nadváhou, příznivce podvýživy v důsledku nadměrného cholesterolu, starších pacientů trpících srdečním onemocněním.

  Důležité: Zvláštní rizikový faktor je považován za věk po 50-60 letech, kdy je metabolismus narušen a struktura pojivové tkáně trpí degenerativními procesy s vysokou tendencí k hypertenzi. U mladých pacientů je výskyt aneuryzmatu způsoben přítomností syfilisu nebo vrozených poruch.

  Klinický obraz

  Zóna destrukce stěny aorty může být nejen ve tvaru sáčku, ani jako difuzní. Krb, umístěný na úrovni srdce, může mít plochý tvar nebo houbu, liší se v exfoliační struktuře. Vývoj jakéhokoliv typu srdeční patologie prochází fázemi s určitým stupněm nebezpečí aortální ruptury.

  Jaké příznaky mají aneurysmový signál

  Hlavní nebezpečí srdečních onemocnění v asymptomatickém průběhu dlouhotrvajícího destruktivního procesu. Vzhled prvních signálů ukazuje postup separace stěny cévy, což vede ke kompresi (kompresi) sousedních orgánů. Obecně se příznaky aneuryzmatu vyvíjejí ve třech směrech:

  • známky zhoršeného prokrvení krevního systému aorty vedou k poruše orgánů vedle výčnělku;
  • kompresní signál indikuje velkou velikost aneuryzmatu, deformuje sousední anatomické struktury;
  • výskyt bolesti často doprovází oddělení stěny, ale bolest je možná v případě obvyklého typu výčnělku.

  Symptomatologie při tvorbě aneuryzmatického vaku je charakterizována specifickými projevy různých typů aortálních srdečních onemocnění. Proto se vyplatí seznámit se se symptomy aneuryzmatu v závislosti na jeho umístění v různých segmentech aorty.

  Aneuryzma vzestupné aorty srdce

  Patologie označuje vzácné stavy, které jsou lokalizovány na výstupu z oblasti levé síně. S hrozbou trombózy a infarktu vzniká syndrom ischemické bolesti v důsledku nedostatku dostatečného kyslíku srdečním svalem. Srdce se s obtížemi zmenšilo, potřebuje větší množství kyslíku, což narušuje činnost ventilu a projevuje se jako nucený tep.

  Aortální problémy v oblasti hrudní kosti

  Hrudní typ aneuryzmatu signalizuje znatelné symptomy, když vyboulená formace na povrchu cévy dosáhne velké velikosti. Vak umístěný vedle srdce způsobuje selhání funkce vitálního orgánu, což signalizuje charakteristické symptomy:

  • impulsy ranní bolesti (aortalgie) lokalizované za hrudní kostí jsou reakcí na porážku nervových procesů v tloušťce cévní stěny;
  • syndrom kašle, vyvíjející se v důsledku komprese trachey nebo bronchiálních struktur, vede ke zhoršení srdeční aktivity;
  • pocit těžkosti v hrudníku je výsledkem komprese okolních tkání aorty, což způsobuje pocit přítomnosti cizího tělesa za hrudní kostí;
  • rozvoj dušnosti se stává reakcí na abnormální práci srdečního svalu, což vede ke vzniku krátkého kašle nebo bolesti, ke změně tlaku;
  • příznaky závratí a sled neurologických signálů jsou důsledkem zhoršení krevního zásobení mozku, kolísání tlaku (nízké / vysoké);
  • Zrychlením srdečního rytmu životně důležitý orgán reaguje na potíže s uvolňováním krve, projevující se příznaky tachykardie, zvýšený tep.

  Skutečné známky aneuryzmatu srdeční aorty, umístěné v hrudním segmentu, lze označit za zjevné příznaky komprese, které ovlivňují následující struktury těla pacienta:

  • stisknutí průdušnice a průdušek ukazuje hlučné dýchání, kašel, když se snažíte zhluboka se nadechnout;
  • tlak na jícen signalizuje potíže s polykáním, těžkou epigastrickou bolest po jídle;
  • zapojení do procesu recidivujícího nervu vede k rozvoji chrapotu, chrapotovému hlasu;
  • stlačení dvou tepen (brachiocefalické a subklavické) vede k poruchám zrakového a sluchového systému.

  Důležité: Charakteristickým rysem aneuryzmatu je triáda symptomů - různé velikosti zornic s hlubokými očima a zúžená štěrbina. Na obličeji pacienta lze pozorovat známky tlaku velmi velké vyčnívající aorty na obličeji pacienta, který se stává oteklým modravým nádechem s oteklými žilkami krku.

  Vypouknutí v oblasti aortálního oblouku

  Často se vyskytující typ srdečního onemocnění signalizuje zhoršení krevního oběhu v cévách pronikajících do hlavy a paží. Při různých příznacích lze pravou příčinu problému (aneuryzma) zjistit pouze na rentgenovém snímku.

  Segment sestupné aorty

  Umístění aneuryzmatické kapsle v oblasti tohoto segmentu je nejčastějším problémem (téměř 70% pacientů), což se projevuje poruchou srdce, plicními funkcemi. Řada specifických symptomů (těžkost za hrudní kostí, problém s hlubokým dechem, vysoké riziko pneumonie v důsledku dlouhodobého kašle způsobeného kompresí oddělené plicní oblasti) zvyšuje riziko infekce.

  Zapojení abdominální aorty

  Parietální vak, umístěný na stěně břišní aorty, je diagnostikován častěji než známky aneuryzmatu hrudníku. Symptomy tohoto typu onemocnění jsou spojeny se změnami ve stěně aortální cévy v důsledku velké velikosti výčnělku membrány, která způsobuje gastrointestinální poruchy, zhoršený krevní oběh v dolních končetinách, příznaky stlačení nervů v bederní oblasti. Břišní verze aneuryzmatu se může vyvinout bez významných příznaků a pacienti obviňují vznik lehkých bolestivých výkyvů následků podvýživy.

  Jaké je nebezpečí patologie aorty?

  Hlavním nebezpečím kapsle v srdeční aortě je riziko prasknutí Pacienti umírají ještě před provedením diagnózy a léčby aneuryzmatu aorty. Důvodem je hojné střevní krvácení, které signalizuje klinické „akutní břicho“, doprovázené ztrátou vědomí.

  Navíc se vyvíjí srdeční aneuryzma se závažnými komplikacemi z různých orgánů a systémů lidského těla, které se projevují:

  • kyslíkové vyhladění vnitřních orgánů v důsledku zhoršeného průtoku krve;
  • zvýšená pravděpodobnost trombózy;
  • rozvoj kalcifikace a dystrofie cévních stěn;
  • výskyt průvodních onemocnění orgánů v zóně, kde aneuryzma stlačuje aortu;
  • tvorba bradykardie v těžké aortální patologii;
  • vznik ischemie nohou s degenerací trofických vředů do nekrózy měkkých tkání.

  Poznámka: Diagnóza aneuryzmatu během těhotenství je považována za ohrožující symptom nejen pro matku, ale i pro vyvíjející se dítě. Výživa, kterou plod dostává skrze krev mateřského organismu a krevní oběh matky narušený srdečním onemocněním, ho zbavuje velkého podílu živin.

  Jak identifikovat aneuryzma

  Je obtížné diagnostikovat patologický stav, protože se vyvíjí převážně bez příznaků jasných symptomů. Proto by pacienti s aterosklerózou a hypertenzním onemocněním měli pravidelně podstoupit rutinní vyšetření, zejména ve stáří.

  Diagnóza cévního defektu, lékař začíná s pacientovým průzkumem stížností a symptomů, přítomností dědičných onemocnění. Poté odborník zahájí fyzikální vyšetření s vyhodnocením typu těla a barvy pleti, detekcí vnějších vad a dýchacích potíží. Rovněž tím, že manuálně klepnete a poslechnete pomocí stetofonendoskopu přibližně polohu aneuryzmatu a jeho přibližné rozměry.

  Dalším stupněm diagnostických opatření bude jmenování instrumentálního vyšetření k objasnění předběžné diagnózy.

  Aeuryzma aorty srdce: příčiny, příznaky a léčba

  Autor: Nikolay Zakharov Datum: 16.8.2018

  Aeuryzma aorty je expanzí cévy v důsledku ztráty jejích stěn pružnosti. Expanze probíhá v místní oblasti, která se podobá vřetenu nebo sáčku v jeho vzhledu. Diagnóza aneuryzmatu se provádí v případě, že se průměr cévy zvyšuje dvakrát nebo vícekrát ve srovnání s normou. Jedním z nejpozoruhodnějších typů aneuryzmatu je aneuryzma hrudní aorty.

  Anatomie

  Aorta je největší nádoba, která vzniká v levé srdeční komoře a vyvolává velký kruh krevního oběhu. Aorta je extrémně elastická a roztažitelná, protože musí vydržet tlak vytvořený v levé komoře během srdečního výdeje, tj. Během systoly. Ve stěně aorty je obsaženo velké množství elastinu: bílkoviny, které mu dodává sílu a pružnost. Po systole se hrudní aorta protáhne, během diastoly nabírá svůj původní tvar.

  Stěna aorty a dalších velkých tepen se skládá ze tří vrstev:

  • vnitřní, sestávající z epitelových buněk;
  • střední vrstva, která je založena na silné pojivové tkáni (kolagenová a elastinová vlákna) a svalových vláknech;
  • vnější vrstva, složená uvolněná pojivová tkáň.

  Aorta se skládá ze tří částí: vzestupné dělení, umístěné v těsné blízkosti srdečního svalu, aortálního oblouku a sestupné části. Sestupná část je rozdělena na hrudník a břišní, umístěna nad a pod membránou.

  Aneuryzma může být lokalizována na kterékoliv části aorty, ale nejčastěji je tvořena v hrudní oblasti, která odpovídá za maximální tlak krve proudící ze srdce během kontrakce.

  Důvody

  Existují dva typy příčin aneuryzmatu: vrozené a získané.

  Mezi nejčastější vrozené příčiny patří:

  • nedostatek elastinových proteinů v těle. Elastin je součástí stěn cév a je zodpovědný za jejich pružnost;
  • Marfanův syndrom. S tímto syndromem je v těle narušena tvorba pojivové tkáně, která vede nejen k aneuryzmatu aorty, ale také k patologickým stavům srdce, pohybovému aparátu a vizuálnímu analyzátoru;
  • Ehlers-Danlosův syndrom. Tato vrozená abnormalita je charakterizována neúplnou tvorbou kolagenových formací, které zahrnují velké tepny.

  Příčiny aneuryzmatu aorty jsou následující:

  • ateroskleróza. Nadměrné ukládání cholesterolu ve stěnách cév vede k jejich postupnému ztenčování s následnou expanzí lumenu;
  • aortitida (zánět aorty). Nejčastější příčinou zánětu aorty jsou syfilis nebo plísňová infekce;
  • hypertenzní onemocnění. Neustálé zvyšování tlaku vede k tomu, že aorta začíná expandovat, což se stává příčinou aneuryzmatu;
  • poranění aorty v důsledku poranění nebo operace;
  • autoimunitní patologie vedoucí k zánětu stěn velkých cév.

  Klasifikace

  Existují dva typy aneuryzmatu.

  Klasifikace aneuryzmat je založena na formě expanze:

  • spindly. Expanze je stejnoměrná, probíhá přes celý průměr nádoby;
  • posvátný Vyvýšení má tvar sáčku, přičemž jeho velikost nepřesahuje 50% průměru aorty:
  • exfoliované. Vývoj exfoliačního aneuryzmatu způsobeného poškozením vnitřní vrstvy cévy. Současně proudí krev do vytvořené kapsy, postupně ji rozšiřuje a způsobuje oddělení stěny aorty.

  Symptomy aneuryzmatu hrudní aorty

  Nejběžnějším příznakem aneuryzmatu hrudní aorty je bolest v hrudní kosti, která je zhoršena fyzickou námahou a agitací. Pacient je také znepokojen následujícími projevy aneuryzmatu:

  • tachykardie (zvýšená tepová frekvence);
  • dušnost;
  • časté závratě;
  • únava.

  Pokud aneuryzma dosáhne velké velikosti, může se spojit se syndromem nadřazené duté žíly, projevující se otokem obličeje a jeho modrostí, otokem horní poloviny těla a končetin, kašlem. Vývoj syndromu je způsoben tím, že expanze aorty způsobuje porušení odtoku venózní krve do dolní poloviny těla.

  Pokud se aneuryzma objeví na aortálním oblouku, může stlačit nervy v hrudní oblasti. S porážkou recidivujícího nervu si pacient stěžuje na změnu hlasu a neustálý kašel bez vypuštění sputa. V případě, že aneuryzma upne nerv vagus, dojde k hypersalivaci a bradykardii.

  Aneuryzma se může vyvinout bez výrazných symptomů nebo s implicitními příznaky, které se často objevují náhodně během preventivních vyšetření.

  Komplikace

  Nejhorší komplikací aneuryzmatu je jeho ruptura. V důsledku toho se vyvíjí krvácení, které vede k šoku a kolapsu v krátkém čase. Ruptura aneuryzmatu se může vyskytnout v horní duté dutině, v perikardiální dutině (v prostoru mezi srdečním svalem a perikardem), v plicích nebo v pleurální dutině, což vede k srdeční nebo plicní insuficienci.

  Aeuryzma aorty u dětí

  Kardiální aneuryzma u dětí je zpravidla důsledkem poruch nitroděložního vývoje. Další běžné příčiny vzniku aneuryzmatu u dětí zahrnují:

  • ateroskleróza;
  • syfilis, který může být přenesen z matky na dítě%
  • hypertenze. Hypertenze u dětí je poměrně vzácná, ale pokud je dítě v ohrožení (má příbuzné, kteří mají diagnostikovanou aneuryzmu), rodiče by měli pravidelně měřit krevní tlak;
  • vaskulitida (systémové zánětlivé vaskulární onemocnění).

  Mezi hlavní příznaky aneuryzmatu aorty u dětí patří:

  • chrápání ve snu;
  • stížnosti na bolesti na hrudi dávají cestu dozadu;
  • Je těžké pro dítě polknout jídlo, zatímco jíst to může udusit a kašel.

  Diagnostika

  Pro zjištění aneuryzmatu aorty jsou přiřazeny následující studie:

  • radiografie. X-ray vám umožní prozkoumat kontury aorty a identifikovat její expanzi nebo výčnělek;
  • ultrazvukové vyšetření cévní stěny. Zároveň je do aorty vložen senzor, který umožňuje detekci stávajících změn pomocí ultrazvuku;
  • echokardiografie. Umožňuje studovat strukturu stěn aorty a určit polohu, tvar a velikost aneuryzmatu;
  • aortografie. Kontrastní činidlo se vstřikuje do lumenu aorty, po kterém se pacientovi odebere rentgen, ve kterém bude jasně viditelný lumen cévy a její možná patologie;
  • CT, MRI. Tyto moderní metody umožňují stanovit lokalizaci aneuryzmatu, stejně jako stupeň poškození jiných cév, například nadřazené duté žíly.

  Toto nejsou všechny metody aortálního vyšetření. Lékař vybere diagnostické možnosti, které nejlépe odpovídají konkrétnímu pacientovi. Někdy, několik instrumentálních vyšetření jsou jmenováni objasnit diagnózu.

  Léčba

  Léčba je předepsána po stanovení velikosti, umístění a typu aneuryzmatu. Terapie může být prováděna konzervativně nebo chirurgicky.

  Hlavní cíle konzervativní terapie jsou následující: t

  • kontrola krevního tlaku;
  • snížení srdeční frekvence;
  • snížení hladiny cholesterolu v krvi.

  Pacientům se navíc důrazně doporučuje, aby přestali kouřit a užívat si alkohol, stejně jako přejít na zdravou výživu. Pokud je velikost aneuryzmatu malá, lze se vyhnout komplikacím a operacím díky správně zvoleným lékům a korekci životního stylu pacienta.

  Chirurgická léčba se doporučuje v případech, kdy je aneuryzma pro pacienta hrozbou, například existuje vysoké riziko aortální ruptury a masivního vnitřního krvácení.

  Lékař zvolí typ operace v závislosti na stavu pacienta a stadiu onemocnění.

  Aneuryzma hrudní aorty je patologická expanze oblasti cévy, která způsobuje ztenčení jejích stěn. Aneuryzma může způsobit masivní vnitřní krvácení, které rychle způsobí smrt. Je důležité pravidelně navštěvovat lékaře na preventivní vyšetření, sledovat krevní tlak a neignorovat bolest v srdci: pouze tímto způsobem se lze vyvarovat vzniku komplikací aneuryzmatu a operace!