Aneuryzma horních končetin

Pravé aneuryzma horní končetiny jsou vzácné. Nejčastěji subklavické tepny podléhají aneurysmatické transformaci, která je obvykle způsobena kompresí na úrovni výstupu z hrudníku.

Symptomy aneuryzmatu horních končetin

Klinicky mohou aneuryzma projevit distální ischemii, embolii nebo akutní trombózu. V případě falešných aneuryzmat, vzniklých v důsledku poranění nebo infekce, se objevují motorické nebo senzorické poruchy, což je vysvětleno kompresí brachiálního plexu. Kombinovaný supraclavikulárně-subklavický přístup je vhodný pro eliminaci aneuryzmatů subklaviálních tepen.

Poměrně obyčejná anomálie je přítomnost další (aberantní) pravá subclavian tepna. Někdy může tepna způsobit kompresi jícnu a stlačit ji proti průdušnici. V důsledku toho vzniká stav zvaný „tajemná dysfagie“ a může se také rozvinout aneuryzmatická degenerace jícnu, známá jako Commerrelův divertikl. Největší počet pacientů s touto patologií uvádí Kieffer et al.. Pozorovali 33 pacientů s další pravou subklaviální tepnou, z nichž 13 mělo Commerrelův divertikl. Vzhledem k riziku ruptury aneuryzmat se doporučuje provést resekci v kombinaci s protetickou cévní protézou. Intervence se provádí z thorakotického přístupu. Tato intervence je však doprovázena vysokou pooperační letalitou, proto (s omezeným úspěchem) byly prováděny pokusy implantovat stentové štěpy, aby se eliminovala aneuryzma této lokalizace.

Aneuryzma tepen horních končetin

Aneuryzma axilární tepny je obvykle způsobena tupým poraněním nebo pronikavým poraněním. Degenerativní nebo vrozené aneuryzmy této lokalizace jsou vzácné. Tvorba falešných aneuryzmat axilární tepny může být komplikací zlomenin humeru a předních dislokací ramene. Takové aneuryzma vytlačují brachiální plexus, který je doprovázen vhodnými neurologickými symptomy. Diagnóza je objasněna duplexním skenováním a arteriografií. Axilární tepna se izoluje z deltoidního prsního řezu po křížení pectoralis major svalu. Po resekci aneuryzmatu se protézy provádějí s fragmentem obrácené velké saphenózní žíly.

V případě mykotických aneuryzmat brachiální tepny musí být podvázán proximálně a distálně k infikované oblasti a důkladně reorganizovat infikovanou oblast. Tato zóna se vyznačuje vyspělou sítí zajištění, takže okamžitá revaskularizace ruky nemusí být nutná. Pokud je to nutné, mělo by být v neinfikované tkáni provedeno extraanatomické posunutí. V nouzových situacích se stentové štěpy používají také k léčbě aneuryzmat.

Aneuryzmatické cévy předloktí a ruky

Aneuryzma radiální tepny se obvykle vyskytuje v případě nedostatečné komprese nebo infekce po odstranění intraarteriálních kanyl používaných k měření krevního tlaku. Pokud Allenův test ukazuje, že jediná ulnární tepna je dostatečná pro zásobení krve do paže, pak může být radiální tepna svázána proximálně a distálně k aneuryzmě. Pokud ulnární tepna nestačí, pak je nutný rekonstrukční zásah s použitím auto-nervů.

Aneurysma Ulnarové tepny nebo syndrom hypotézy kladivem

Pokud jde o aneuryzma ulnární tepny, musí být včas detekovány, protože mohou být komplikovány nekrózou prstů. Pracovníci, kteří neustále traumatizují své ruce, jako jsou tesaři a instalatéři, mají stav známý jako syndrom kladivového typu hypotenaru. Stejná podmínka je pozorována u sportovců zapojených do volejbalu nebo karate. Patofyziologie je způsobena anatomií ručních cév. Distální segment ulnární tepny, umístěný mezi distálním okrajem kanálu Huyon a palmarovou aponeurózou, je vysoce zranitelný a snadno zranitelný. V tomto krátkém rozpětí tepna leží před háčkem zahnuté kosti a je pokryta pouze krátkým palmovým svalem a kůží. Poranění ulnární tepny na této úrovni vede k její trombóze nebo vzniku aneuryzmatu, jakož i distální embolii prstů IV a V, která je doprovázena bolestí, ochlazením a cyanózou odpovídajících prstů. Palec je vždy neporušený, protože zásobení krve v důsledku radiální tepny. U těchto pacientů je prokázáno zvýšení angiografie s cílem objasnit diagnózu.

V případě chronické ulnární trombózy je užitečné jmenovat blokátory kalciových kanálů. V každém případě by se pacienti měli vyhnout dalšímu poranění ruky. Při použití takových léčebných taktik Weissairat et al. dosáhnout uspokojivých výsledků.

Chirurgická léčba zahrnuje mikrochirurgické techniky rekonstrukce tepen, které lze kombinovat s předoperační trombolýzou zaměřenou na obnovení průchodnosti digitálních tepen. Metoda volby je resekce aneuryzmatu prostetikou s autovenovým fragmentem.

Aneurysma mozku: symptomy a hlavní metody léčby

Cévní aneuryzma je malá formace na mozkové cévě, která se s časem zvyšuje a zaplňuje se krví. Vyvýšená nádoba vytváří tlak na nerv nebo na tkáň, která obklopuje mozek. Aneurysma krevních cév může být lokalizována v jakékoliv oblasti krevních cév, ale zpravidla se nachází v místě oddělení větví od tepen.

Mnoho lidí ví, co je to aneuryzma, ale ne všechny představují důsledky tohoto onemocnění.

V případě prasknutí cévy, krev vstupuje do tkáně obklopující mozek, což může nakonec vést k smrti.

Aneurysma mozku

Lékaři tuto chorobu nazývají časovanou bombou, protože s ní můžete žít řadu let a necítíte žádné příznaky. Ale po celou dobu bude aneuryzma neustále růst a riskovat, že v každém okamžiku praskne.

Typy aneuryzmat

Jak bylo uvedeno výše, tvorba krve se může objevit kdekoli na cévě nebo aortě. Klasifikace aneuryzmat je následující:

 • Aneuryzma srdce. Toto je formace sakrální srdeční stěny. Je diagnostikován u přibližně 10–20% pacientů, kteří dříve trpěli infarktem myokardu. Časem se v postižené oblasti objeví jizva, která se bude neustále vyboulovat.
 • Aeuryzma aorty. Může se vyvinout v jakékoli oblasti této cévy. Tato diagnóza se provádí na padesát tisíc lidí ročně. Existují aneuryzma hrudní a abdominální aorty. Je také diagnostikována aneuryzma aorty, která se může rozvinout během dvaceti let po úrazu.
 • Periferní cévní aneuryzma. Nachází se v krevních cévách končetin a projevuje se silnou bolestí v pažích a nohou.
 • Aneurysma mozkové tepny. Toto je nejběžnější forma cévní aneuryzma. Charakterizovaný lokální expanzí mozkových tepen.

Příčiny nemoci

Krevní formace mohou nastat z následujících důvodů:

 • vrozená dědičná slabost arteriálního systému mozku;
 • vrozené vady cévních stěn;
 • přítomnost nádoru v mozku, který mění průtok krve cévami;
 • jednorázové těžké poranění nebo prodloužené nevyjádřené traumatické poranění hlavy;
 • přítomnost protrahovaných infekčních onemocnění, při nichž dochází k tvorbě mikrobiálních embolů, migrujících do krevního oběhu mozku;
 • arteriální hypertenze se zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • ateroskleróza s ložisky plaků v cévách, které zásobují mozek;

Také problémy s cévami hlavy se mohou objevit pod vlivem takových predispozičních faktorů:

 • kouření po mnoho let;
 • těžké cvičení;
 • přítomnost diabetu;
 • nízká tělesná aktivita, doprovázená těžkou duševní prací.
Diagnostika aneuryzmatu

Výzkumníci tvrdí, že získaná vaskulární aneuryzma je diagnostikována nejčastěji u lidí starších padesáti let. Mnohem méně často se vyskytuje u mladých lidí, kteří byli zraněni při dopravních nehodách a extrémních sportech. Velmi často, v procesu diagnózy, lékaři nemohou určit příčiny aneurysma, proto, někdy progresivní zvýšení krevních cév stane nepříjemným objevem.

K nárůstu aorty dochází na pozadí onemocnění, jako jsou: syfilis, hypertenze, fokální nekróza, infekční onemocnění a nervové přetížení. Důvodem vzniku útvarů na cévách srdce je předchozí srdeční infarkt. Svalová tkáň je na zjizvené tkáni ředěna, v důsledku čehož dochází ke ztrátě schopnosti kontrakce. Jako výsledek, pod vlivem krve, oblast s formací vyboulí ven. To je způsob, jakým se tvoří srdeční aneuryzma. Tato forma onemocnění je nejčastěji lokalizována v interventrikulární přepážce. Důvodem zvýšení periferních cév je přítomnost poranění, vrozených vaskulárních patologií, aterosklerózy a vaskulární eroze.

Příznaky a symptomy nemoci

Nejčastěji se příznaky aneuryzmatu v počátečních stadiích prakticky neobjeví. Ve většině případů je patologie krevních cév detekována zcela náhodně - v procesu MRI nebo CT po úrazu.

První známky aneuryzmatu jakékoliv formy se projevují ve formě pocitů stlačení a píchnutí v oblasti expanze cévy. V případě ruptury arteriální stěny se objeví následující příznaky:

 • náhlá akutní bolest hlavy, která je zpočátku lokalizována na jednom místě, pak se nakonec stává difuzní;
 • přetrvávající nevolnost a zvracení;
 • projevy záchvatů podobných epileptikům;
 • stavy v bezvědomí různé doby trvání;
 • pocity strachu a úzkosti, až po akutní psychózu.

V apoplexické formě onemocnění se v oblasti mozku vyskytne ruptura arteriální tvorby krve. V případě poškození karotidy se začnou objevovat příznaky neurologického původu:

V případě poškození přední mozkové tepny se příznaky projevují ve formě různých duševních poruch (psychóza, emoční poruchy, problémy s pamětí a pozorností). Aneuryzma střední mozkové tepny způsobuje neurologické a vizuální symptomy, které mohou být doprovázeny záchvaty.

Výsledkem jakéhokoliv zvýšení krevních cév je krvácení do mozkové tkáně, což může být fatální. Pokud se tedy vyskytne některý z výše uvedených příznaků, je nutné okamžitě se poradit s lékařem. Pokud je nemoc zjištěna ve fázi, kdy zvýšení má malou velikost, pak existuje možnost, že nemoc bude zcela vyléčena.

Diagnostika

Než začnete s aneuryzmou, je nutné provést přesné vyšetření její přítomnosti.

Diagnóza aneuryzmatu spočívá především v průběhu instrumentálního vyšetření, které zahrnuje následující studie:

Angiografie

Tato diagnostická metoda spočívá v rentgenovém vyšetření pomocí kontrastních látek. Hotový angiogram určuje stupeň zúžení nebo destrukce cév a tepen mozku. Angiografie může také identifikovat změny v žilách a tepnách.

Angiografická metoda diagnostiky cévních aneuryzmat se používá k určení poruch mozkové cirkulace. V přítomnosti nádoru se stanoví jeho přesné umístění, tvar a velikost. Samotná studie je prováděna ve speciálně vybavených radiologických sálech. Její podstata spočívá v zavedení pružného katétru do tepny, která je držena nejvíce postiženou cévou. Pokud k tomu dojde, do krevního oběhu hlavy a krku se uvolní kontrastní látka. Dále je provedeno několik rentgenových paprsků, na jejichž základě je stanovena přítomnost vzdělávání v cévách.

MRI (magnetická rezonance)

V tomto případě je pro detailní obraz mozku a dalších orgánů použito silné magnetické pole. Snímek může být považován za dvourozměrný průřez nádob nebo trojrozměrných obrazů.

Je-li podezření na rupturu aneuryzmatu, analyzuje se mozkomíšní mok, která je kontrolována na krvácení v mozku.

CT (počítačová tomografie).

Jedná se o nejrychlejší invazivní diagnostickou metodu, pomocí které se stanoví přítomnost těsnění v cévách mozku. S roztrženým aneuryzmatem, tato studie určuje, zda došlo k krvácení v důsledku ruptury. Jedná se o první diagnostickou metodu, kterou předepisuje lékař, pokud zjistí příznaky charakteristické pro aneuryzma.

Počítač zpracovává rentgenové paprsky jako dvourozměrné obrazy průřezů lebky a mozku. V některých případech se kontrastní látka vstřikuje do krevního oběhu před CT. Tato výzkumná metoda by měla být prováděna ve specializovaných laboratořích.

Metody zpracování

Léčba aneuryzmatu se provádí různými způsoby v závislosti na formě onemocnění a stupni jeho zanedbávání. Terapie tvorby periferních cév zajišťuje pouze chirurgický zákrok, jinak může dojít k prasknutí nebo tromboembolii. Pokud není možné provést operaci pro všechny lékařské ukazatele, je předepsáno množství léků, které mohou snížit krevní agregaci (Aspirin, Heparin, Warfarin).

Léčba augmentace mozkových cév se provádí konzervativně a chirurgicky. Konzervativní terapie se používá v přítomnosti vzdělání méně než 10 mm.

Současně by neměly existovat žádné rizikové faktory pro hemodynamické poruchy. Podle určitých indikací jsou předepsány potřebné léky a je zaveden šetrný způsob motorické aktivity. Pokud jde o chirurgickou léčbu, provádí se třemi způsoby: endoskopickou mikrochirurgií, intravaskulárním přístupem a na otevřené lebce. Způsob operace závisí na velikosti útvaru a jeho umístění.

Léčba aneuryzmatu abdominální aorty se provádí převážně za pomoci chirurgického zákroku. Podstatou operace je odstranění poškozené oblasti aorty, následovaná její náhradou protézou. V zavedené protéze jsou implantovány cévy, které odlétají z aorty na tomto místě. V době operace se provádí umělá změna cyklu krevního oběhu. V pooperačním období je možný výskyt těchto komplikací: zánětlivé onemocnění pánve, renální deficience, střevní atony, plicní a mozkový edém.

Léčba srdeční aneuryzmy spočívá v převedení do lůžka a předepisování léků, které mohou snížit krevní tlak a srdeční frekvenci. Zatížení poškozené oblasti srdeční cévy je sníženo a zdravá svalová tkáň je připravena na nové funkční podmínky. Z těchto léků předepisovaly hlavně β-blokátory (z čeho vybírat metaprolol, atenolol nebo propranolol).

Prevence nemocí

Cévní aneuryzma lze předcházet dodržováním poměrně jednoduchých pravidel:

 • správné výživy a fyzické aktivity;
 • monitorování krevního tlaku;
 • pravidelné CT nebo MRI;
 • lepení na optimální spánek a práci;
 • systematické studie krevních cév.

Je třeba mít na paměti, že mnoho závisí na včasné diagnóze onemocnění a na dodržování doporučení lékaře. Nezaměstnujte se, protože se stává, že to vede k negativním důsledkům.

Okluze horních končetin (ruka, prst): léčba, příčiny, symptomy

Důvody

Okluze lokalizované tepny

 • Trombóza:
  • Hypotenzní syndrom kladivo
 • Aneurysma:
  • Pravda
  • False
 • Embolie
 • Nádor

Systémové cévní onemocnění

Tato onemocnění mohou narušit prokrvení všech končetin až do ukončení oběhu.

 • Degenerativní onemocnění:
  • Ateroskleróza
  • Diabetes
 • Vasospazmus:
  • Raynaudova choroba
 • Kouření tabáku

Hypotenzní syndrom kladivo

Tento termín se používá k popisu trombózy ulnární tepny v kanálu Guyon.

To nastane, když ulnarální okraj ruky je používán jako tupý nástroj.

Obvykle v kombinaci se studenou intolerancí, bolestí a někdy vředy se objevují na čtvrtém prstu.

Za účelem léčení v tomto stavu se provede resekce trombózované oblasti ulnární tepny a plastů za použití nerozloženého žilního inzertu a navíc se provede lokální sympatektomie.

Aneurysma

Příčiny aneuryzmatu

Falešná aneuryzma (pseudoaneurysma)

 • Punkční tepna nebo katetrizace
 • Provádění regionální blokády pro anestezii
 • Stab rány
 • Střelné rány
 • Zlomeniny
 • Drcení
 • Hemofilní recidivující krvácení
 • Plísňová infekce

Pravý aneuryzma

 • Arterioskleróza
 • Vrozené
 • Metabolické
 • Nedokonalá osteogeneze
 • Buergova choroba (tromboangiitis obliterans)
 • Hemofilie

Falešná aneuryzma (pseudoaneurysma)

Vyskytuje se po poškození stěny cévy extravazací krve v okolní tkáni.

Mají tvar kapsy (ve tvaru pytle).

Hematom je organizovaný a fibrotický a potom dochází k rekanalizaci.

Lumen falešných aneuryzmat je pokračováním lumen cévy. Endothelium je nepřítomné.

Pravý aneuryzma

Vyskytuje se po poranění cév (obvykle opakované tupé poranění), které vede k jeho postupné expanzi. Tvar vřetena.

Projevy

Pulzující formace se může objevit spontánně na dlaňovém povrchu ruky a prstů nebo na volarovém povrchu předloktí. Obvykle postupuje pomalu a asymptomaticky. Ve většině případů se pseudoaneuryzma objevuje po poranění nebo punkci iatro-genu. Stabilní rány dlaňového povrchu ruky jsou možné, pokud jsou poškozeny tužkou nebo perem, sklem nebo bodem tenkého nože. Poranění rány předloktí se vyskytuje při zranění sklem, kovovými předměty, nožem v důsledku nízkoenergetických střelných ran nebo vpichu jehly. Je slyšet hluk.

 • Čtvrtý prst pro aneuryzma ulnára.
 • Druhý prst pro aneuryzma radiální tepny.

Ulcerace u dětí je vzácná.

Diagnostika

Zejména klinické vyšetření:

 • Historie zranění nebo bodnutí rány
 • Pomalu postupuje
 • Bezbolestná pulzující formace.
 • Bolest způsobená kompresí měkkých tkání nebo kompresí nervů.
 • Distální projevy v důsledku embolizace.

Duplexní barevné skenování umožňuje identifikovat aneuryzma ve většině případů.

Arteriografie umožňuje posoudit kolaterální oběh, určit rozsah poškození a je užitečná při předoperačním plánování.

Metody zpracování

 • Resekce a ligace.
 • Vyloučení poškozené oblasti a plastu ve formě náplasti s fragmentem žíly.
 • Resekce a navrácení nádoby na konec
 • Resekce a plasticky rozvinutý žilní štěp.

Embolie

Projevuje se bolestí, bledostí a nedostatkem pulzací na ruce.

Když embolie cév proximální končetiny nastane, svalová ischemie není distální k úrovni šlacha-svalový přechod svalů předloktí.

Sekundární vazospazmus může narušit intaktní kolaterální oběh.

Prsty se modravě zbarví, pak se zbarví bílou a zčernalé.

Cévní embolie horní končetiny je menší než 20% celkového počtu arteriálních embolů.

Hlavním zdrojem embolie je srdce (70%), nejčastěji dochází k embolii subklavické tepny a povrchovému palmarovému oblouku.

Diagnostika

 • Klinický obraz:
  • Bolest
  • Blanching
  • Žádné zvlnění
  • Petechiální krvácení
  • Cyanóza
 • Echokardiografie
 • Arteriografie

Léčba

 • Antikoagulační léčba systémovým heparinem
 • Lokální trombolytická infuze léčiv
 • Embolektomie
 • Reperfúze může vést ke vzniku kompartmentového syndromu. To by se mělo očekávat u ischemie končetin po dobu několika hodin. V tomto případě je nutné provést dekompresi svalových skořápek, odstranit ischemické svaly před revaskularizací, aby se zabránilo rozvoji reperfuzního syndromu.
 • V případě embolie na ruce je často nutné chirurgické odstranění embolie a revaskularizace.

Příznaky a příčiny aneuryzmat

Základní charakteristiky a typy aneuryzmatu. Jaké jsou příčiny expanze stěny cév? Jaké jsou příznaky? Budeme hovořit o terapii a následcích, často smrtelných, spojených s rupturou aneuryzmatu cévy.

Vlastnosti aneuryzmatu

Aneuryzma je vydutí ve formě močového měchýře nebo balónu, stěny krevní cévy (obvykle tepny) v důsledku zvýšení krevního tlaku a lokalizovaného oslabení stěny cévy.

Slabost stěny cévy neumožňuje vyvážit tlak, který na ni působí, což vede k expanzi.

Pro úplnost této definice by však měla být učiněna dvě další upřesnění: t

 • Můžete mluvit o aneuryzmě, pokud expanze o 50% větší než normální fyziologická velikost nádoby.
 • Aneuryzma nastává, pokud vydutí plavidla ovlivňuje všechny tři vrstvy, z nichž se skládá cévní stěna. Vrstvy natažené v důsledku tvorby „bubliny“ jsou stále nedotčeny.
 • Je nutné hovořit o falešném nebo pseudo-aneuryzmatu, pokud jsou všechny tři vrstvy perforovány a krev proniká do okolních tkání.

Aneuryzma je závažným zdravotním problémem, protože může kdykoliv prasknout, což způsobuje těžké krvácení, které v případě velkých cév, jako je aorta, může vést k rychlé smrti.

Ruptura anestezmatu vyžaduje závažnou lékařskou péči a okamžitý chirurgický zákrok.

I když aneuryzma nepraskne, může způsobit další vážné problémy, jako je trombóza a embolie.

Typy aneuryzmat: klasifikace v závislosti na tvaru a umístění

Pro klasifikaci aneurysm se zpravidla používají následující kritéria:

Morfologické, to znamená v závislosti na tvaru a umístění vyboulení žíly nebo tepny. V souladu s tímto přístupem existují:

 • Svalová aneuryzma. Má téměř sférický tvar a zahrnuje pouze část stěny cévy. Poškozuje krátké části nádoby. Téměř vždy obsahuje krevní sraženinu (krevní sraženina), která vyplňuje většinu aneuryzmatu.
 • Vřetenovitý aneuryzma. Má tvar vřetena. Vyvíjí se symetricky s ohledem na žílu nebo tepnu. Velmi často se nachází v hrudních a břišních tepnách, aortě, velmi zřídka v iliaku.
 • Válcová aneuryzma. Má válcový symetrický tvar a může zabírat velmi velké plochy nádoby nad 20 cm.
 • Scaphoid aneuryzma. Mají tvar lodi a nacházejí se na malé části stěny plavidla.
 • Anatomická aneuryzma. Jsou tvořeny, když jsou tři části stěny nádoby odděleny podél části nádoby. V tomto případě jsou vytvořeny dvě různé krevní cesty: jedna přes normální lumen žíly a / nebo tepny a druhá mezi stěnami cévy.

Pozice, to znamená v závislosti na anatomické oblasti, ve které se aneuryzma vyvíjí. V souladu s tímto přístupem lze identifikovat:

 • Arteriální aneuryzma. Jak již název napovídá, nachází se na tepnách. Mezi které nejvíce náchylný k tvorbě aneurysma - aorty v břiše a hrudníku.
 • Venózní aneuryzma. Ovlivňuje žíly. Nejcitlivější jsou poplitální žíly.
 • Aneuryzma mozku. Ovlivněte cévy zásobující mozek. Nejčastěji se nachází na intrakraniální části karotidy a vnitřních tepnách. Zejména v oblasti, kde se tyto nádoby nacházejí, tzv. Kruh Willis.
 • Renální aneuryzma. Je lokalizován jak na renální tepně, tak na intraparenchymálních cévách (cévách zásobujících tkáně orgánu).
 • Aneurysma střeva. Nachází se ve slezině nebo mezenterické tepně, které jsou oddělené od aorty ve výšce prvního bederního obratle a vyživují střevo.
 • Aneuryzma srdce. Ovlivňují koronární tepny a dutiny srdce, často se rozšiřují v prvních dnech po nástupu infarktu.

Symptomy aneuryzmat: závisí na postižené cévě

Ve většině případů se aneuryzma vyvíjí zcela asymptomaticky a pacient si nevšimne jeho přítomnosti až do náhodné detekce během vyšetření nebo jakéhokoliv lékařského postupu.

Tato situace je však velmi příznivá, protože, bohužel, příliš často je přítomnost aneuryzmatu zjištěna pouze při prasknutí cévy, což ohrožuje život pacienta.

Symptomatologie aneuryzmatu závisí na jeho poloze.

V případě aneuryzmatu mozku budou symptomy způsobeny kompresí přilehlých struktur, v důsledku čehož budeme mít:

 • Bolesti hlavy
 • Závrat a nerovnováha, s časem při chůzi.
 • Problémy s řeči.
 • Vizuální problémy: dvojité vidění.

V případě prasklého aneurysma mozku a následného subarachnoidního krvácení (oblast lebky pod arachnoidem a tedy mimo mozkovou tkáň) budou příznaky následující:

Cévní patologie: aneuryzma je žilní insuficience

Saratov státní lékařská univerzita. V.I. Razumovsky (NSMU, média)

Úroveň vzdělání - specialista

1990 - Ryazan Medical Institute pojmenovaný po akademikovi I.P. Pavlova

Aneuryzma je patologická změna ve stěně tepny, která vede k jejímu zánětu v důsledku ředění nebo protahování. Výsledkem je výčnělek, který nese potenciální nebezpečí.

Popis a typy patologie

Co je to aneuryzma, je nutné znát každého, zejména těm, kteří tuto diagnózu mají. Patologické změny v cévních stěnách mohou být vrozené a získané. Toto onemocnění má několik typů. Mnozí se zajímají o to, co je nebezpečné aneurysma a zda se obávat přítomnosti takové diagnózy. Odpověď v tomto případě je jednoznačná - ano. Kauzální tepna se může prolomit v místě vyčnívání a dojde k krvácení, které nevyhnutelně povede ke smrti pacienta.

Existují následující typy aneuryzmat:

 • sacculate, který je charakterizován unilaterální výčnělkem;
 • difuzní, což je rovnoměrný nárůst lumen cévy.

Vrozená patologie se vyskytuje mnohem méně často než získaná a je výsledkem genetických mutací. Druhý typ se vyvíjí v důsledku různých onemocnění.

Existuje také další klasifikace:

 • disekční cévní onemocnění, při kterém dochází k patologické disociaci stěny, kde proudí krev;
 • true - doprovázená difuzní změnou ve všech vrstvách tepny;
 • falešný projev se projevuje formou drobných deformací, které vytvářejí pouze povrchní expanzi.

Příčiny a příznaky

Příčiny aneuryzmatu mohou být následující:

 • genetická patologie;
 • oběhové poruchy;
 • onemocnění ledvin;
 • aterosklerotické změny v cévách;
 • vysoký krevní tlak;
 • infekční a zánětlivá onemocnění;
 • špatné návyky;
 • vysoká hladina cholesterolu v krvi;
 • zranění;
 • zvýšený psychický stres;
 • infarkt myokardu;
 • mrtvice;
 • akutní cerebrovaskulární příhoda.

Známky aneurysma závisí na závažnosti onemocnění. V počátečních stadiích se patologie zřídka projevuje. Když je však proces zahájen, objeví se následující příznaky aneuryzmatu:

 • těžké bolesti hlavy, které jsou paroxyzmální;
 • paralýza poloviny obličeje (mrtvice, aneurysma);
 • závratě;
 • nevolnost a zvracení;
 • rozmazané vidění;
 • těžké bolesti břicha;
 • bledost a necitlivost končetin;
 • dušnost;
 • neustálá únava a únava;
 • bolest v hrudní kosti.

Podobné patologické vyboulení může nastat na jakékoliv tepně. Odtud se příznaky také liší. Pokud je změněna poplitální tepna, mohou se vyskytnout závažné následky, jako je nekróza tkáně a výskyt gangrény.

Velmi důležitá je včasná diagnóza, která pomůže vyhnout se život ohrožujícím komplikacím. Při sebemenším podezření na takové onemocnění byste se měli neprodleně poradit s lékařem.

Lékařské události

Jak léčit aneuryzma, může pouze určit lékaře na základě diagnostických studií. Pokud patologie nepředstavuje nebezpečí průlomu, pak je změněna tepna jednoduše pozorována. Chirurgický zákrok k odstranění aneuryzmatu se provádí v případě, kdy není k dispozici jiná léčba. V tomto případě je problémová oblast buď vyříznuta, nebo je provedeno speciální vinutí, které utěsňuje kauzální zónu a zabraňuje jejímu roztržení.

Chirurgický zákrok může pouze zkušený specialista, protože tato patologie vyžaduje přesné a pečlivé provedení všech manipulací. Aneuryzma, operace, která není povinnou metodou, zajišťuje úplné ukončení kouření a pití alkoholu. Měli byste také sledovat hladinu krevního tlaku a cholesterolu v krvi. Alarm by měl zvýšit počet krevních destiček.

Kromě toho musí ošetřující lékař neustále sledovat stěny aneuryzmatu, aby se zabránilo jejich prasknutí. Pokud se operace neprovádí, je pacientovi prokázána přísná kontrola jeho stavu.

Aneuryzma, jejíž léčba závisí na oblasti lokalizace patologie, je eliminována různými způsoby. Recenze pacientů jsou různorodé. Většina lidí mluví o marnosti konzervativní terapie. Nicméně, mnoho věří, že užívání léků dává dobrý výsledek.

Fáze strávená v nemocnici pro sledování stavu po operaci, ne poslední. Léčba doplňuje anti-cholesterolovou dietu. To je důležité zejména pro osoby starší 30 let. I když je tato metoda pomocná, pomáhá udržovat cévy v tónu, což zabraňuje tvorbě cholesterolu.

Prevence

Profylaxe aneuryzmatu se skládá z:

 1. Odvykání od kouření a alkoholu.
 2. Užívání léků, které zlepšují krevní oběh.
 3. Monitorování krevního tlaku.
 4. Užívání vitamínů, které mohou podpořit stěny cév, jejich posílení a zesílení.
 5. Aktivní životní styl. Je vhodné chodit více v létě a v zimě na lyže.
 6. Správné stravovací návyky. To by mělo snížit spotřebu škodlivých tuků, které přispívají k tvorbě cholesterolu vklady na stěnách tepen. Eliminujte příliš slané potraviny, což vyvolává retenci tekutin v těle.
 7. Užívejte antihypertenziva, pokud je vysoký krevní tlak.

Ačkoliv stávající komplexní přístup k léčbě je účinný, člověk by měl zcela přehodnotit svůj životní styl. Měli byste se vyhnout nadměrnému emocionálnímu přetížení, jíst správně a mít jistotu, že budete mít dostatek spánku. V životě se může stát cokoliv, ale se silnými pocity v cévách začnou první patologické změny, takže byste se měli starat o nervový systém.

Lidé si musí pamatovat, že zdraví cév v jejich rukou, a dokonce i taková patologie jako aneurysma, může a měla by být kontrolována.

Aneurysma: typy, symptomy, příčiny a léčba

Svalová vrstva atrofuje, což vyvolává oslabení stěn. Přiřaďte tento typ onemocnění jako aneurysma srdce. Orgán má strukturu podobnou struktuře cév, a proto patologické změny v oblasti srdce platí i pro aneuryzma. Nemoc ohrožuje rupturu cév, následovanou krvácením. Zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin, což vede k ischemickým i mozkovým příhodám. Aneuryzma se vyvíjí v důsledku traumat, infekcí, aterosklerózy. Někdy se projevuje genetickým nedostatkem kolagenu v těle, anomáliemi vývoje.

Aneurysma mozku

Aneurysma mozku

Aneurysma mozku (intrakraniální typ onemocnění) je tvorba na krevní cévě s tendencí ke zvýšení. Vzdělání vytlačuje nerv a okolní tkáň. Hlavním nebezpečím je prasknutí útvaru, které způsobuje krvácení v mozkové tkáni.

Aneurysma mozku: symptomy

Aneurysma mozku nemusí být doprovázena symptomy. Člověk si nevšimne nemoci, dokud nezvýší vzdělanost a její rupturu. Výsledné příznaky jsou způsobeny skutečností, že dilatační céva vytlačuje nerv a tkáň.

Seznam znaků doprovázejících aneurysma:

 • Bolest v oblasti očí.
 • Necitlivost nebo ochrnutí obličeje.
 • Roztažení žáci.
 • Problémy s viděním.

Ruptura vzdělávání je doprovázena následujícími příznaky:

 • Těžká bolest hlavy.
 • V očích se začíná zdvojnásobovat.
 • Nevolnost a zvracení.
 • Mdloby

Hlavním příznakem, který by měl být upozorněn, je intenzivní bolest hlavy.

Aneurysma mozku: Příčiny

Aneurysma mozku může být způsobena následujícími důvody:

 • Vrozené abnormality stěn.
 • Nemoci pojivové tkáně.
 • Oběhové problémy.
 • Arteriovenózní defekt.
 • Trauma k hlavě.
 • Vysoký krevní tlak.
 • Infekční onemocnění.
 • Neoplazma.
 • Ateroskleróza.
Aneuryzma mozku se podle statistik častěji objevuje u lidí, kteří užívají tabák a alkohol a užívají perorální antikoncepci.

Aneurysma mozku: léčba

Aneurysma mozku je léčena chirurgicky. Operace však může být nebezpečná, a proto se často používají taktiky očekávané. 1-2 krát za rok by měl být pacient vyšetřen. S růstem aneuryzmatu je předepsán chirurgický zákrok. Ve vzácných případech lze použít konzervativní léčbu.

V rámci terapie mohou být předepsány léky:

 • Léky proti bolesti
 • Prostředky proti zvracení.
 • Léky, které normalizují tlak.
 • Prostředky proti křečím.
 • Přípravky k prevenci křečí.
Způsoby léčby se volí individuálně.

Aneuryzma abdominální aorty

Aneuryzma abdominální aorty

Aneuryzma abdominální aorty je nárůst v oblasti břišní aorty. Její zeď se vyboulila mezi 12 a 4-5 obratlovci. Aortální aneuryzma je první v prevalenci mezi onemocněními tohoto typu. Rizikovou skupinou jsou muži starší 60 let. Aortální aneuryzma může být fatální.

Aneuryzma abdominální aorty: symptomy

Při nekomplikovaném průběhu nemoci nejsou žádné zjevné známky. Zvětšení cév je detekováno palpací, ultrazvukem.

Aneuryzma může být vyjádřena následujícími příznaky:

 • Tupá bolest v levé břiše.
 • Bolest může být v bederní a tříslové oblasti.
 • Pocit těžkosti a nepohodlí v břiše.
 • Nevolnost a zvracení.
 • Nadýmání.
 • Necitlivost dolních končetin.
Aeuryzma aorty může být komplikována chronickou ischemií dolních končetin.

Aneurysma abdominální aorty: příčiny

Cévní dilatace může být vyvolána aterosklerózou. Vyvolává zvýšení aorty v 90% případů.

Zvažte vzácnější příčiny vzniku aneuryzmatu aorty:

 1. Problémy s cévami vzniklými ze syfilisu, revmatismu, tuberkulózy.
 2. Vrozená fibromuskulární dysplazie.
 3. Uzavřené poranění v břiše nebo páteři.

Riziko ruptury aneuryzmatu se zvyšuje v přítomnosti arteriální hypertenze, plicního onemocnění.

Aneuryzma abdominální aorty: léčba

Aeuryzma aorty je léčena chirurgicky. Jeho radikální formou je resekce. Kontraindikace k operaci je infarkt myokardu, kardiopulmonální a renální selhání v těžké formě.

Periferní cévní aneuryzma

Tento typ onemocnění je charakterizován sníženým průtokem krve, tvorbou reverzního pohybu krve. Plavidla se postupně zvyšují až na mezeru.

Aneuryzma periferních cév: symptomy

Aneuryzma se projevuje příznaky, které závisí na lokalitě a její velikosti. Příznaky spojené s tím, že vzdělání začíná vyvíjet tlak na nervy.

Zvažte charakteristické příznaky:

 • Pocit pulzace v oblasti expanze.
 • Bolest a křeče, ke kterým dochází při cvičení.
 • Necitlivost končetin.
 • Husí kůže.
 • Edema.
Aneuryzma je často komplikována trombózou. Kombinace obou onemocnění vyvolává ucpání lumenu, což je porušením přísunu živin do tkání, což vede k gangréně.

Periferní cévní aneuryzma: příčiny

Zvažte příčiny vzniku aneuryzmatu:

 • Ateroskleróza tepen.
 • Cholesterolové plaky.
 • Zranění.
 • Nemoci zánětlivé povahy.
 • Vláknitá svalová dysplazie.
Aneuryzma může způsobit kouření, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, obezitu.

Periferní cévní aneuryzma: léčba

Jediná léčba aneuryzmatu je chirurgie. V závislosti na charakteristikách onemocnění jsou vybrány následující metody chirurgického zákroku:

 1. Posunování
 2. Protetika
 3. Stenting.
Pacientovi se doporučuje zbavit se špatných návyků (alkohol, kouření), sledovat ukazatele krevního tlaku.

Aneuryzma srdce

Aneuryzma tohoto typu se projevuje patologickým vyčníváním stěn srdečního svalu. Nemoc obvykle začíná ztenčením stěn. Patologie se obvykle vyvíjí v levé komoře.

Aneuryzma srdce: příznaky

Aneuryzma srdce se projevuje následujícími příznaky:

 • Cítíte se dobře.
 • Pocit těžkosti v hrudi.
 • Tachykardie.
 • Pocit dusení.
 • Dýchací problémy.
 • Otok nohou.
 • Kašel
 • Zvýšené pocení.
 • Závratě.
Pokud se aorta srdce zvýší, objeví se bolest v zadní a levé lopatce. Onemocnění se může stát chronickým.

Aneuryzma srdce: příčiny

Aneurysma je vyvolána následujícími faktory:

 • Infarkt myokardu.
 • Vážné zranění.
 • Ischemická choroba.
 • Patologická destrukce stěn aorty.
 • Houba
 • Infekční onemocnění.
 • Komplikace po operaci.
 • Syfilis
 • Zvýšený tlak.
 • Dědičné faktory.

Aneuryzma srdce může být vrozená. Onemocnění může být diagnostikováno i u novorozenců. To je způsobeno nedostatkem elastinu v těle, nitroděložním poraněním, vývojovými poruchami. Riziková skupina - muži nad 40 let, ti, kteří utrpěli infarkt.

Aneuryzma srdce: léčba

Aneuryzma srdce se léčí několika způsoby.

Terapie je rozdělena do dvou fází:

 1. Léčba drogami. Léky pomáhají zastavit proces tkáňové smrti, posílit stěny srdečního svalu. Lékař předepíše antikoagulancia a glykosidové injekce.
 2. Chirurgický zákrok. Jsou prováděny tři metody chirurgického zákroku: resekce, posílení stěn srdečního svalu, uzavření.

Příjem léků má smysl pouze u malého aneuryzmatu. Pro rychlé zotavení je důležité dodržovat doporučení pro období rehabilitace. Po operaci je ukázán klid na lůžku. Lékař předepisuje pravidelné vyšetření pomocí ultrazvuku a rentgenového záření.

Aneuryzma je vážný problém, který může být fatální. Onemocnění je často komplikováno jinými problémy. Když se nádoby rozšíří, jejich stěny se ztenčí, přívod kyslíku do tkání se zastaví. Možná nekróza a další komplikace. Nejběžnější léčba je chirurgická. Konzervativní způsob vyléčení nemoci je téměř nemožné. Léky pomáhají pouze v raných stadiích onemocnění.

Aneurysma

Aneuryzma se nazývá protruze nebo lokální expanze stěny krevní cévy, která je výsledkem jejího natahování a / nebo ředění.

Obecná charakteristika onemocnění

Aneuryzma je zákeřná choroba, která se v mnoha případech neprojevuje symptomaticky. Nejčastěji se náhodou vyskytuje při lékařském vyšetření osoby týkající se jiných nemocí.

To může být vrozené a získané v důsledku vývoje onemocnění, jako je arterio-nebo ateroskleróza. Kromě toho může být aneuryzma způsobena poraněním, mykotickými nebo syfilitickými vaskulárními lézemi. Aneuryzma se nejčastěji objevuje v aortální zóně.

Existují pravdivé a falešné aneuryzmy. Všechny vrstvy stěny cévy se podílejí na tvorbě pravého, jak je tomu u syfilisu a aterosklerózy. Falešné aneuryzmy se vyskytují v důsledku vaskulárního poranění, při kterém se do tkáně nalije krev.

Po určité době se kolem této oblasti tvoří stěny aneuryzmatu krví, vzniká „aneuryzmatický šok“, v důsledku čehož se stěny cév postupně vyboulí, což vede k mačkání okolních orgánů.

Mnoho lékařů nazývá aneuryzma pouze jako "časovaná bomba", která může "explodovat" kdykoliv.

Podle teorie, aneurysma může být lokalizována absolutně v nějaké tepně, nicméně, praxe ukáže, že aorta je nejvíce často postižená - největší tepna (nemoc v tomto případě je nazývána aortální aneurysm) a mozkové tepny (nemoc je cerebrální aneurysm).

Aorta je rozdělena do dvou částí: břišní a hrudní, rozlišují aneuryzma abdominální aorty a aneuryzma hrudní aorty.

Aneuryzma abdominální aorty

V břišní aortě vstupuje krev do spodní části těla. Když aorta má oslabenou oblast, to začne se bouřit nebo expandovat. Objeví se aneuryzma břišní aorty. Je to velmi nebezpečné a představuje skutečnou hrozbu pro lidské zdraví. Když se zlomí, začne vnitřní krvácení, které může být fatální.

Dalším nepříjemným „překvapením“ aneuryzmatu břišní aorty je možnost krevních sraženin, které mohou odtrhnout stěny cév a blokovat lumen menších cév. V důsledku toho vzniká arteriální trombóza, která způsobuje silnou bolest a závažné komplikace. Jedním z nich je pravděpodobnost ztráty končetiny.

Cévní aneuryzma mozku

Onemocnění se může vyvinout v důsledku vrozených změn ve stěnách cév. Navíc se aneurysma vyskytuje u lidí s genetickými poruchami v těle, mezi které patří: onemocnění pojivových tkání, polycystická onemocnění ledvin, poruchy oběhového systému.

Cerebrální vaskulární aneuryzma může být výsledkem poranění hlavy, objevení se během nádoru, infekce v důsledku vysokého krevního tlaku a dalších vaskulárních onemocnění. Užívání drog a kouření jsou také příčinou mozkové aneuryzmatu.

Toto onemocnění je také nebezpečné, může to být krvácení v mozku, poškození nervového systému, mrtvice nebo smrt. Existuje riziko vzniku a vývoje několika aneuryzmat, což dále zvyšuje riziko onemocnění.

Příznaky aneuryzmatu

Symptomy onemocnění závisí na přítomnosti komplikací aneuryzmatu, typu vývoje a jeho umístění. Příznaky aneuryzmatu se nemusí objevit několik let. Podle statistik, 25 procent pacientů trpících aneurysm, zpočátku vzal to na migrénu.

Asymptomatická mozková aneuryzma je obvykle detekována náhodně. V nevybuchlém stavu způsobuje pocity jako stlačení mozku a mozkových nervů, což zase vede k neustále se opakujícím bolestem hlavy. V důsledku nemoci, zhoršené vidění, strabismus může se objevit, čich je částečně ztracený, a někdy pacienti trpí epileptickými záchvaty. Když praskne aneurysma, dochází k vnitřnímu krvácení s odpovídajícími symptomy.

Aneuryzma abdominální aorty může být také asymptomatická. V některých případech se však objevují příznaky aneuryzmatu - pacient cítí pulzující a tlakovou bolest v břiše, hrudníku, mezi lopatkami, v dolní části zad, v bocích, v hýždích a nohou. Někdy se objevují modřiny prstů a zabarvení kůže.

Aneurysma hrudníku je charakterizována hlubokou, pulzující bolestí v hrudi, někdy vyzařující do ramene. Také pozoroval dušnost, bolest a nepohodlí při polykání, kašel. Možná horečka a dokonce i ztráta hmotnosti.

Když se roztržená aneuryzma u člověka objeví silná bolest, která vede ke stavu šoku. Šok je vyjádřen při zhoršené funkci dýchání, bušení srdce, nedostatečné odpovědi na položené otázky, ztrátě pohybových schopností.

V případě náhlé bolesti hlavy, břicha nebo hrudníku, stejně jako výskytu výše popsaných příznaků aneuryzmatu, je naléhavá potřeba poradit se s lékařem.

Při včasné diagnóze aneuryzma aorty dobře reaguje na léčbu a její ruptura nejčastěji vede k smrti.

Diagnóza onemocnění

Před léčbou aneurysma je nutná pečlivá diagnóza. V současné době existuje několik metod pro diagnózu aneuryzmatu: kontrastní rentgenové vyšetření cévy (angiografie) se provádí za účelem stanovení jejího stavu, povahy průtoku krve a velikosti patologických změn.

Pomocí výpočetní tomografické angiografie a magnetické rezonanční angiografie se získají obrazy krevních cév a vyhodnocují se jejich charakteristiky.

Ultrazvuk-Doppler (ultrazvukové vyšetření krevních cév) vám umožní vidět obraz umístění cévy v objemu, z různých úhlů, aby bylo možné posoudit její stav, určit rozsah patologického procesu.

Léčba anatomie

Moderní medicína používá pouze jeden způsob léčby aneuryzmatu - chirurgický zákrok. Během operace je postižená nádoba odstraněna a na jejím místě je našita umělá.

Provádějte otevřené a uzavřené operace. Když je chirurg otevřen v oblasti břicha, provede řez, kterým je odstraněna zvětšená část abdominální aorty a místo ní je vložena protéza.

Druhou metodou léčby aneuryzmatu je endoprostetika. V tříslech pacienta je proveden malý řez, kterým je protéza vložena a umístěna do dutiny aneuryzmatu.

Tato operace se provádí podle indikací pouze u malého počtu pacientů. To je vysvětleno skutečností, že po ní existuje pravděpodobnost nové tvorby aneuryzmatu, což povede k opakované operaci.

Protézy nejsou zpravidla lidským tělem odmítány, ve většině případů nevyžadují náhradu a slouží až do konce života pacienta.

Prevence

Nejlepší prevencí aneurysma je zdravý životní styl, který zahrnuje fyzickou aktivitu, správnou výživu s vyloučením potravin obsahujících velké množství cholesterolu, odmítnutí alkoholu a kouření, normalizaci hmotnosti.

Co je aneurysma a jak je nebezpečné pro lidský život a zdraví?

Patologická formace na stěně cévy, v důsledku jejího ztenčení a ztráty elasticity, se nazývá aneurysma. Onemocnění je nebezpečné pro komplikace spojené s možným prasknutím cév, které vedou k vnitřnímu krvácení. Aneuryzma může nastat na různých cévách oběhového systému z různých důvodů.

Pozitivní prognóza pro léčbu nemoci bez chirurgického zákroku je možná pouze v raných stadiích vývoje aneuryzmatu. Pokud patologie dosáhne kritické velikosti, léčba se provádí výhradně chirurgicky.

Typy aneuryzmat a příčiny vývoje

Aneuryzma, které ovlivňují stěny cév, jsou klasifikovány podle různých kritérií. Především:

 • Vrozené abnormality;
 • Získané patologie v důsledku různých životních faktorů.

Vrozená aneuryzma je zpravidla vzácná patologie. Takové formace jsou často spojeny s genetickými chorobami. Získané aneuryzma často vznikají z:

 • Ateroskleróza na pozadí vysokého krevního tlaku;
 • Infekční onemocnění;
 • Mechanické poranění;
 • Zánětlivá onemocnění.

Svým projevem rozlišujeme následující typy aneuryzmat:

 • Je pravda, že když patologické změny ovlivňují všechny vrstvy cévní stěny najednou.
 • Falešné, což je ve většině případů způsobeno zraněním.

Tvar aneuryzmatu je:

 • Bagular, charakterizovaný vyčníváním cévní stěny na jedné straně;
 • Difúze, charakterizovaná rovnoměrnou expanzí stěny nádoby po celém průměru.

Lokalizace aneuryzmat a symptomů

Jak nebezpečná aneuryzma závisí do značné míry na její lokalizaci. Hlavní místa patologických útvarů:

 • Nádory mozku;
 • Aorta;
 • Poplitální tepna;
 • Břišní dutina;
 • Větev splenické tepny;

Známky vývoje aneuryzmatu

V raných stadiích vývoje se příznaky aneuryzmatu neobjevují. První bolesti začínají pociťovat růst patologické formace. Tyto symptomy jsou primárně spojeny s tlakem aneuryzmatu na okolní tkáň.

Tip! Měli byste vědět, že příznaky tohoto onemocnění jsou podřízené a závisí zcela na místě lokalizace.

Bolest v oblasti hypochondria tedy může indikovat vývoj aneuryzmatu slezinné tepny a bolest v zádech, která se táhne dozadu, indikuje patologii v horní části aorty.

Symptomy vyvíjející se patologie u cév mozku jsou následující:

 • Návaly horka;
 • Závratě;
 • Výskyt paralýzy na jedné straně obličeje;
 • Zhoršené vidění, konkrétně ztráta jednotlivých zón;
 • Opakující se nevolnost a zvracení.

Při výskytu aneuryzmatu aorty v místě lokalizace vzdělávání. S nebezpečnou patologií, která se objevila v abdominální aortě, se vyskytují následující příznaky:

 • Bolest břicha;
 • Pocit těžkosti a distenze v břišní dutině;
 • Bledost a chlad končetin.

Patologická formace na cévní stěně plic vede vždy ke zkrácení dechu a rychlé únavě při pohybu. V případě srdečního aneuryzmatu se příznaky projevují vždy jako srdeční selhání a v patologii stěn slezinné tepny se příznaky projevují jako bolest v hypochondriu.

Pokud se na poplitální tepně objeví aneuryzma, může se objevit bolest a křeče v nohách. V pokročilém stádiu se vyvíjí nekróza tkání prstů, což často vede k gangréně.

Tip! Každý, kdo zjistil známky aneuryzmatu, by se měl obrátit na zdravotnické zařízení, aby diagnostikoval nemoc, což umožní zahájení včasné léčby.

Nejčastěji pozorované aneuryzmy

Běžnou formou onemocnění je patologie tepen mozku. Často je struktura cévní stěny narušena v důsledku traumatického poranění mozku nebo vývoje nádoru.

Aneuryzma, které se vyvíjejí v přední a střední mozkové tepně, stejně jako ve vnitřní karotidové tepně (ICA), jsou nebezpečné. Nejčastěji se vyskytují jednotlivé útvary na určité mozkové tepně, ale někdy jsou diagnostikovány vícečetné léze.

Pozitivní prognóza onemocnění s poškozením stěn ICA, jakož i přední a střední tepny je možná pouze s včasnou diagnózou, za předpokladu, že je předepsána správná léčba.

Chirurgický zákrok je nutný, pokud je cévní stěna ICA nebo jiné cévy mozku poškozena aneuryzmou větší než 15 mm. Ve většině případů jsou zranění ICA pozorována u žen, u mužů podle statistik se aneuryzmy vyskytují častěji v přední mozkové tepně.

Vzdělávání na ICA nebo na jiných krevních cévách v mozku může kdykoliv během vývoje vést k intrakraniálnímu krvácení. Nebezpečným věkem je období od 40 do 60 let. Při poruše ICA v případě nouzové operace je úmrtnost v průběhu prvních tří týdnů přibližně 30%, zatímco postižení s podobnou komplikací ICA je 20%.

Cévní stěny aorty mohou být poškozeny kdekoli. Ve většině případů je příčinou onemocnění ateroskleróza, zhoršená hypertenzí. Optimální léčba zahrnuje operaci. Ale operace je velmi obtížná, takže ji lze provést pouze tehdy, když patologie dosáhne kritických velikostí.

Často se patologická formace vyvíjí ve slezinné tepně. Zvláště nebezpečnou komplikací nekrózy pankreatu je falešná aneuryzma slezinné tepny. Pokud je u těhotné ženy přítomna patologie aneuryzmatu sleziny, je zde vysoké riziko jejího roztržení.

Extrémně nebezpečné vzácné aneuryzmy

Patologické formace mohou poškodit stěny obou tepen a žil. Nejčastěji se však vyskytují arteriální aneuryzmy. Tyto patologie jsou velmi nebezpečnými komplikacemi, které vznikají při roztržení cévy. V mnoha případech, kdy dojde k prasknutí, dochází k vážnému vnitřnímu krvácení a krvácení v mozku.

Zvláště nebezpečné je považováno za aneuryzma plicní tepny. Při diagnostice je důležité vyloučit přítomnost benigní nebo maligní tvorby. Musí být zavedeny vznikající arteriální aneuryzma v plicní oblasti. Kvůli složitosti operace však prognóza není vždy příznivá. I když je aneuryzma žil velmi vzácná, existují velmi nebezpečné vrozené vady, které je třeba znát. Mezi nimi jsou:

 • Aneuryzma žíly Galen, což je velká nádoba mozku.
 • Patologie jugulární žíly, projevující se u dítěte s tvorbou nádoru na krku v době napětí.

V 90% případů je aneuryzma žil Galen fatální pro novorozence. Kromě toho se u chlapců takové vzdělání objevuje dvakrát častěji. Vzdělávání na jugulární žíle je často pozorováno samotnými rodiči u dítěte ve věku přibližně dvou let. Patologická formace v jugulární žíle má měkkou elastickou konzistenci.

Při palpaci jugulární žíly v oblasti aneuryzmatu dítě necítí bolest ani v době napětí. A pokud se takové vzdělávání v počáteční fázi vývoje projeví pouze v době napětí, pak, jak dítě vyrůstá, je nádor na jugulární žíle viditelný i v době konverzace.

Vzhledem k asymptomatické povaze tohoto vzdělávání se často označují za kosmetické vady. Ve skutečnosti nebezpečí aneuryzmatu na jugulární žíle spočívá v tom, že jak se vyvíjí, může vést k:

 • Dušnost;
 • Chrapot;
 • Trombóza;
 • Zlomte zeď.

Dnes je léčba aneuryzmatu v jugulární žíle prováděna velmi účinně chirurgicky. Tím se obnoví poškozená oblast jugulární žíly a anastomóza.

Arteriovenózní aneuryzma jsou další patologií, která ohrožuje lidský život. Jsou tvořeny mezi tepnami a žilami v době tvorby oběhového systému.

Arteriovenózní aneuryzma jsou spleť krevních cév. Někdy tyto formace jsou získány kvůli zranění. Takové cévní útvary mají velmi tenké stěny, které mohou kdykoliv prasknout.

Tip! Pokud je diagnostikována arteriovenózní aneuryzma, je vždy indikována chirurgická léčba.

Arteriovenózní plicní onemocnění se týká vrozených abnormalit. Zřídka se však vyvinuly získané arteriovenózní plicní aneuryzmy. Tyto anomálie oběhového systému plic se nejčastěji vytvářejí v důsledku následujících onemocnění:

 • Jaterní cirhóza;
 • Infekční plicní onemocnění;
 • Metastatický karcinom.

Pokud jsou léze na cévách plic mnohonásobné a malé, je často předepsána konzervativní léčba. Jediné útvary, které ovlivňují stěny cév plic, jsou chirurgicky odstraněny.

Léčba anatomie

Malé aneuryzmy jsou zřídka chirurgicky odstraněny, takže nepředstavují nebezpečí pro život. V takových případech se provádí konzervativní léčba, jejímž cílem je snížení hladiny cholesterolu v krvi a krevního tlaku.

Pokud existuje nebezpečí prasknutí aneuryzmatu nebo jeho neustálého růstu, léčba může být provedena pouze za pomoci operace. Existuje několik typů operací:

 • Odstranění postižené oblasti a instalace anastomózy obnovení krevního oběhu. Tyto operace jsou účinné a poskytují dobrou prognózu, včetně léčby ICA a plic.
 • Posílení stěn nádoby speciální gázou. Tento chirurgický zákrok se bohužel vyznačuje vysokou pravděpodobností pooperačního krvácení, proto je velmi vzácný u orgánů důležitých pro lidský život, například na cévách plic, mozku nebo aorty.
 • Ukončení průtoku krve, uložení speciálních svorek na obou stranách poškozené nádoby. Tento způsob je vhodný pouze tehdy, když je možné zajistit normální průtok krve na úkor zdravých cév. Tento typ operace se zřídka provádí na mozkových cévách, včetně ICA, stejně jako předních a středních tepen mozku.
 • Endovaskulární zákroky s pomocí a speciální transplantací, obnovení poškozené oblasti cévy. Tyto operace jsou často prováděny dnes na ICA a jiných cévách mozku.

Léčba aneuryzmatu na každém místě zahrnuje prevenci vzniku komplikací. To znamená, že po provedení diagnózy je nutné vzdát se škodlivých závislostí na alkoholu a kouření, vyrovnat dietu a rozvinout správný denní režim. Je také důležité minimalizovat emocionální stres a vyhnout se stresovým situacím.