Příčiny, příznaky a léčba aneuryzmatu MPP u novorozence

Aneurysma WFP se nazývá zakřivení stěny oddělující pravé a levé síň. Tato patologie se týká menšího abnormálního vývoje srdce a nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Podstata odchylky je následující: dochází ke změnám v interatriální přepážce, v důsledku čehož dochází k vyboulení a získání jedné z níže popsaných forem.

Formuláře anomálií

WFP Aneurysma u novorozence se vyvíjí různými způsoby a dnes jsou známy tři formy:

 1. Pravé zakřivení.
 2. Levé zakřivení.
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S.

Příčiny

Aneurysma interatriální přepážky byla zjištěna u lidí před několika desítkami let, ale přesto nebylo možné studovat nemoc spolehlivě a spolehlivě určit faktory, které vyvolávají její vzhled. V této oblasti nebyl proveden žádný vážný výzkum.

Odborníci se domnívají, že anomálie u dospělých je důsledkem infarktu myokardu. Ale na pozadí které je aneurysma WFP u dítěte, které se právě narodilo? K tomu existuje několik názorů:

 • Důvodem vzniku patologie je genetická predispozice (dědičnost).
 • Poruchy v procesu tvorby srdeční pojivové tkáně během vývoje plodu mohou ovlivnit zakřivení stěny medu atria.
 • Odchylka může být způsobena přítomností infekčních nemocí u matky.
 • Rizikovými faktory mohou být různé destabilizující příčiny.

Taková vysvětlení nejsou obdařena vážnými skutečnostmi, ale v nich je obsažena určitá pravda.

Aneurysma WFP a její znaky

Symptomy anomálií mohou být jak mírné, tak výrazné. U dospělého, který utrpěl infarkt myokardu, může být atriální zakřivení doprovázeno příznaky charakteristickými pro srdeční selhání. Aneuryzma WFP u novorozence se jen zřídka cítí a odhalí ji ve většině případů náhodně během plánovaného ultrazvuku srdce. Tato patologie u dítěte je zcela jasně viditelná při ultrazvukovém vyšetření. Pro úplné potvrzení diagnózy je nutné provést další diferenciální diagnostiku.

Co způsobuje aneuryzma

V procesu vývoje anomálie v poškozené oblasti přepážky se vytvoří díra, která zabraňuje normálnímu průtoku krve. To je dáno tím, že krev z levého atria se rozlévá nejen do levé komory, ale také částečně vstupuje do pravé síně. To způsobuje zvýšení zátěže na pravostranných částech srdečního svalu, což vede k rozvoji kompenzační hypertrofie pravé síně, která také zasahuje do komory. Kromě toho do plic vstupuje stále větší množství krve a zvyšuje se zatížení cév, což se projevuje příznaky plicní hypotenze. Tato patologie u dětí se vyvíjí poměrně pomalu, ale zároveň v pravém kruhu se může významně zvýšit průtok krve.

Léčba abnormalit

Aneurysma WFP u novorozenců může být asymptomatická a dítě neruší. V raných stádiích vývoje nevyžaduje patologie použití léků nebo operačních opatření. Měli byste pravidelně vyšetřovat dítě u pediatra a kardiologa, podstoupit EKG a ultrazvukové vyšetření pro sledování dynamiky nemoci. Pokud nejsou žádné známky komplikací anomálie, a je pod neustálou a přísnou kontrolou, pak ani s časem, již ve věku dospělém, onemocnění neovlivní zdraví dítěte.

Chirurgický zákrok je vyžadován ve velmi extrémních případech, protože účinek použití chirurgické techniky může být nejvíce nepředvídatelný.

Odborníci se domnívají, že srdeční chirurgie pro aneuryzma WFP je neobyčejné a nebezpečné opatření. Důvodem je skutečnost, že komplikace vznikající po zákroku jsou pro život pacienta nebezpečnější než samotná anomálie.

Chirurgická léčba může být předepsána dítěti ve vyšším věku, pokud se vyvine nevratná plicní hypotenze v důsledku neustálého odmítání velkého množství krve.

Prevence patologie

Pokud existuje diagnóza „aneuryzmatu MPE u dítěte“, pak byste neměli panikařit a hledat možné metody k nápravě odchylky. S touto nemocí mnoho lidí žije šťastně až do smrti. Většina dětí vyrůstá a ani nemá podezření na přítomnost anomálie, protože se neprojevuje. Hlavním měřítkem prevence komplikací v budoucnu bude omezení fyzické aktivity. Tato choroba není nebezpečná, ale každoroční vyšetření se považuje za povinné.

Aneuryzma srdce u novorozenců

Aneuryzma srdce je patologií struktur srdečního svalu, když se rozdělí mezi komorami a atrií. Rodiče, kteří se poučili od lékaře, že dítě má aneuryzma síňového septa, marně zpanikařili. Podle mezinárodní klasifikace nemocí se srdeční aneurysma u dětí přičítá abnormalitám malého srdce, které lze považovat za normu nebo stav blízký normě. Současně patologie interatriálního septa klesá v pravé nebo levé síni. Onemocnění je zřídka zjištěno - z celkového počtu novorozenců 1% ročně.

Navzdory tomu, že se struktura anatomického zánětu mění v průběhu aneuryzmatu, neovlivňuje to funkci srdečního svalu u novorozence. Pokud jde o důvody, až dosud se vědci nedohodli na společném názoru, ale v této věci lze učinit několik předpokladů:

 1. vnitřní příčiny - dědičnost, anomální vývoj meziobratlové přepážky během vývoje plodu, jakož i porušení vývoje pojivové tkáně. Posledně uvedený důvod vede ke snížení hladiny kolagenu, což narušuje sílu pojivové tkáně;
 2. vnější příčiny - faktory prostředí, včetně infekčních onemocnění těhotné ženy během těhotenství.

Příznaky MPP Aneurysm

Anomálie je vrozená, nejčastěji dochází bez viditelných projevů. Absenci klinického obrazu lze snadno vysvětlit - srdeční funkce dítěte není narušena, a proto nejsou žádné příznaky. Dítě se vyvíjí na stejné úrovni jako vrstevníci, nezaostává ani v inteligenci, ani ve fyzické podobě. Obvykle je aneuryzma detekována během rutinního vyšetření podle věku nebo když se provádí ultrazvukové vyšetření srdce dítěte z jiných důvodů.

Méně často se projevují symptomy, což je dáno povahou vývoje patologie. Anomaly septum může narušit srdeční rytmus. Následující postup popisuje, jak k tomu dochází. Srdce je hlavním čerpadlem těla, jeho kontrakce vedou k uvolnění krve do cév. Během práce srdečního svalu kolísají stěny komor a atria a s aneuryzmou jsou oscilace výraznější. Anatomicky jsou ve stěně pravé síně aktivní buňky, které poskytují impulsy, které vyvolávají kontrakci srdečního svalu. Když výkyvy MPE kolísají, tyto buňky jsou podrážděné a stávají se aktivnějšími. Tato aktivita způsobuje arytmii. Někdy může být aneurysma kombinována s neurocirkulární dystonií a symptomy budou vhodné. Příznaky mohou být následující:

 • selhání srdečního rytmu - rychlý, nepravidelný nebo pomalý tep;
 • příznaky autonomní dysfunkce - letargie nebo podrážděnost, bolesti hlavy a pocení, bolest v oblasti srdce. Mohou nastat problémy s trávením ve formě řas, bolesti břicha, nechutenství.

Tyto příznaky nejsou specifické, takže rodiče potřebují pochopit, co je dítě nemocné, a proto se poraďte se zkušeným lékařem.

Diagnostika srdeční aneuryzma

 • auskultace. Lékař naslouchá práci srdce přes stetoskop. Pomocí jednoduchého zařízení je možné identifikovat šelesty srdce, což indikuje přítomnost některých problémů;
 • echokardiografie nebo ultrazvuk srdce. Bezbolestná a vysoce informativní diagnostická metoda, kterou lze předepisovat od dětství. Na ultrazvuku bude patrné vyboulení přepážky a její oscilační pohyby během kontrakcí srdečního svalu;
 • elektrokardiogram není hlavní, ale další diagnostická studie, která pomáhá hodnotit práci srdce a identifikovat selhání v jeho rytmu.

Léčba aneuryzmy septa v srdci

Drogová léčba zahrnuje jmenování léků, které mohou normalizovat metabolismus v pojivových tkáních - pro toto předepsat vitamíny ze skupiny PP a B. V přítomnosti bakteriálních infekcí, měli byste brát antibiotika v čase, ne čeká na infekci dát komplikaci. Přípravky na bázi hořčíku jsou často předepisovány, protože jeho úloha při tvorbě kolagenových vláken již byla prokázána. Samotný hořčík je součástí pojivové tkáně, proto je mimořádně prospěšný. Přípravky hořčíku mají navíc antiarytmický účinek. Napájením srdečních svalů spolu s dalšími látkami hořčík pomáhá ladit práci srdce, normalizovat relaxaci a kontrakci.

Léčba bez drog spočívá v dodržování užitečných doporučení:

 • přizpůsobit režim odpočinku a bdělosti dítěte, vyloučit nadměrnou fyzickou aktivitu s přetížením, musíte si odpočinout více;
 • dieta by měla být upravena, to platí i pro dítě, převedeno na umělé krmení doplňkovými potravinami, a dítě, pro jehož dietu je kojící matka zodpovědná;
 • léčebné (hydroterapie) nebo minerální (balneoterapie) koupele;
 • masáže v různých formách - podvodní, ruční, atd.;
 • fyzioterapie, včetně elektroforézy s hořčíkem;
 • Cvičení terapie.

Výše uvedený seznam doporučení pro pacienty s aneuryzmatem má obecný charakter, v každém jednotlivém případě lékař rozhodne, jak účelné je provedení jednoho nebo druhého z výše uvedených úkolů. Lékař zvolí přesné schéma s přihlédnutím k celkovému stavu dítěte, věku a souvisejících patologií.

Tato patologie neposkytuje operativní zásah, protože aneurysma MPP není defektem, ale pouze malou anomálií vývoje srdečního svalu. Jak je uvedeno výše, aneuryzma nezpůsobuje poruchy a poruchy, změny v činnosti srdce. Menší anomálie, lékaři obecně, znamenají množství podmínek, které ukládají lékaři povinnost registrovat pacienta. Specialista by měl sledovat zdravotní stav pacienta, ujistit se, že malá anomálie se nestane velkou patologií. Z tohoto důvodu jsou čas od času předepisovány vyšetření, preventivní prohlídky a léčba.

Prevence a prognóza

 1. upravit režim dne dítěte podle doporučení lékaře tak, aby dítě nepřetížilo, nečinilo;
 2. fyzickou aktivitu nelze zcela vyloučit, protože je to nezbytné pro úplný rozvoj dětí. Rodiče by však měli dítě zastavit, pokud je příliš aktivní. Když člověk vyroste, je možné jezdit na kole, častěji chodit;
 3. dietní korekce je důležitou součástí zdraví. Menu by mělo být vyvážené. Během prvního roku života je dítě lépe krmeno mateřským mlékem. To snižuje riziko infekčních onemocnění, která negativně ovlivňují činnost srdce a cév. Po roce v dietě dítěte by měly být potraviny obohacené minerály a vitamíny;
 4. Od útlého věku se rodiče musí uchýlit k různým postupům ke zlepšení zdraví dítěte. Mohou to být masáže, bylinné koupele. Zatímco se dítě tvoří, doporučuje se ho chránit před silným stresem.

S výhradou doporučení výše uvedených lékařů bude prognóza příznivá. Proto není nutné považovat takové tipy za přílišné a odmítnout jejich realizaci. Žádné pilulky nenahradí chůzi, vyváženou výživu a rodičovskou péči. Pouze řádná léčba a prevence pomůže vyhnout se vážným komplikacím, zajistit plný rozvoj dítěte.

Aneuryzma síňového septa (MPP): příčiny, symptomy, diagnóza, léčba, prognóza

Novorozenci mohou být diagnostikováni s různými vrozenými vadami a abnormalitami srdce. Některé z nich jsou neslučitelné se životem, jiné vyžadují chirurgickou korekci, jinak nelze zabránit vážným hemodynamickým poruchám a jiné jsou relativně bezpečné a asymptomatické.

Aneuryzma MPP (interatrial septum) je označována jako tzv. Drobné anomálie srdce, které nezpůsobují významné poruchy oběhu a změny v činnosti srdce. Jedná se o vzácnou malformaci novorozenců, která se vyskytuje ne více než v 1% případů a je obvykle asymptomatická.

Mladé matky, které jsou s takovou anomálií ve svém dítěti konfrontovány, by neměly mít paniku - aneuryzma WFP nepředstavuje ohrožení života, děti se vyvíjejí správně a aneuryzma roste, může spontánně zmizet. Úzkost by měla způsobit případy, kdy se aneuryzma kombinuje s vážnějším defektem, který určí příznaky a taktiku dítěte.

Izoluje se aneuryzma MPP, ale mnohem častěji se kombinuje s jinými srdečními defekty a otevřeným oválným oknem, takže symptomy se mohou lišit, ale není vždy spojeno s aneuryzmou. Podezřelá patologie u novorozence umožňuje ultrazvuk, který lze provádět v prvních dnech a týdnech života.

Příčiny a typy aneuryzmatu MPP

Aneurysma interatriální přepážky z hlediska anatomie je protruze stěny myokardu mezi atriemi v jednom směru nebo jiným směrem. Obvykle se stěna prolapsuje v oblasti tzv. Oválné fossy, která zůstává po přerůstání oválného okna, protože srdeční sval není dostatečně silný a za nepříznivých podmínek se může vyboulit.

U plodu nefunguje plicní cyklus krevního oběhu, protože zvládnutí procesu dýchání je možné pouze po narození dítěte. Výměna plynu je v utero udržována fungující placentou a oválné okno umístěné v přepážce mezi síní je nezbytné k přesměrování krve z pravého atria doleva a poté velkého kruhu. Po narození se díra téměř okamžitě zavře, novorozenec dýchá vlastními plícemi a krev z jednoho atria do druhého již nevstoupí.

Často neonatologové pozorují pozdní uzavření oválného okna, které může fungovat poměrně dlouhou dobu - až jeden rok nebo déle. V takových případech je nedostatečně silné myokardy pravděpodobnější, že se vytlačuje jedním směrem nebo jiným pod tlakem krevního oběhu. Kombinace aneuryzmatu s defektem septa je typičtější než izolovaná aneuryzma MPE, i když druhá možnost je možná.

Příčiny vzniku aneuryzmat WFP nejsou přesně stanoveny a rozsáhlé studie v této oblasti nebyly provedeny. Předpokládá se úloha vnějších i vnitřních faktorů. Může to být infekce během těhotenství, nepříznivé podmínky prostředí. Úloha stresu, nedostatek vitamínů u nastávající matky, intrauterinní hypoxie není vyloučena.

Navzdory nedostatku spolehlivých údajů o etiologii aneuryzmat MPE má většina vědců stále tendenci souhlasit s tím, že vývoj pojivové tkáně v prenatálním období je klíčový pro vznik anomálie.

U dětí předškolního věku s fungujícím oválným oknem může být zjištěna náhlá aneuryzma. Po porodu jsou tito pacienti diagnostikováni s poruchou, ale nemají aneuryzma. S rychlým přerůstáním otvoru vláknitou svalovou tkání se tenká stěna prohýbá v jednom směru nebo v jiném směru - dochází k aneuryzmatu MPD.

U dospělých může být aneuryzma MPP výsledkem masivního infarktu, ale tento stav je extrémně vzácný. Infarkty jsou více charakteristické pro komorový myokard, zatímco atria jsou extrémně vzácné.

Obvykle je aneurysma považována za výčnělek stěny interatriální přepážky v jedné z atrií, když je podle ultrazvuku větší než 1 cm, ale menší výčnělky budou také považovány za aneuryzma.

V závislosti na směru vychýlení meziobratlové přepážky existují tři typy aneuryzmat MPE:

 • S průhybem v pravé síni (vyskytuje se nejčastěji);
 • Průhyb v levém atriu;
 • Aneurysma ve tvaru písmene S, když jedna část přepážky prolapsuje v jednom směru a druhá v opačném směru.

propuštění krve v srdci zleva doprava s defektem MPP

Směr prověšení mezilehlé stěny neovlivňuje symptomy a průběh defektu, ale častěji se nachází na pravé straně, protože tlak v levém atriu je vyšší než v pravém směru a srdeční stěna je vychýlena svým působením v opačném směru.

Z hlediska kliniky není podstatně důležitější směr aneuryzmatu, ale jeho kombinace s jinými defekty - otevřeným oválným oknem, defektem ve stěnách srdce a dalšími vrozenými vadami, které mohou způsobovat porušení intrakardiální a orgánové hemodynamiky s odpovídajícími symptomy.

Průtok krve v srdci s aneuryzmou se nemění vždy. Pokud to není doprovázeno závadou přepážky a prolaps nedosáhne kritických hodnot, pak bude krevní oběh komorami normální.

Výrazné vyboulení může přispět k deformaci a stlačení chlopní ventilu a velké plošné aneuryzma vyčnívající do pravého atria ztěžuje vyprazdňování této srdeční komory a tím i normální vyplnění pravé komory, což vede k poruchám průtoku krve.

Aneuryzma, tvořená holistickou stěnou mezi síní, probíhá bez vypouštění krve z jedné komory do druhé, prognóza je příznivá a symptomy často chybí. Pokud se vyskytne závada, oválné okno, které není včas uzavřeno, nebo prasknutí aneuryzmatického výčnělku, pak krev proudí do pravé síně zleva a tlak se začne zvyšovat v pravé polovině srdce a v plicním trupu - plicní hypertenze.

Projevy aneuryzmatu síňového septa

Podobně jako většina ostatních drobných abnormalit, které nejsou doprovázeny přítomností jiných srdečních vad, je aneurysma interventrikulární přepážky asymptomatická. O ní se dozví po plánovaném ultrazvukovém vyšetření srdce dítěte v prvním roce života.

Asymptomatická aneuryzma neovlivňuje vývoj dítěte - ve fyzickém a psycho-emocionálním pojetí se neliší od vrstevníků. Pediatri musí nutně říct rodičům dítěte, aby se vyhnuli zbytečným poruchám a zbytečným vyšetřením.

Děti s aneuryzmaty, které prolapsují zleva doprava, jsou náchylnější k arytmiím. To je dáno tím, že výstupek přispívá k silnějším výkyvům myokardu pravé síně, kde jsou umístěny prvky vodivého systému. Podráždění kardiostimulátorů a způsobuje poruchy rytmu stahů srdce.

Pokud je aneuryzma velká a zvláště v kombinaci s jinými anatomickými defekty v srdci, pak se klinické projevy objeví u novorozence. V ostatních případech se může anomálie projevit zvýšenou fyzickou aktivitou, se zvýšeným růstem během dospívání, hormonálními změnami.

Příznaky aneurysmatu MPP u dítěte mohou být:

 1. Tachykardie, cyanóza nasolabiálního trojúhelníku, dušnost při kojení u novorozenců a dětí v prvních měsících života, rychlá únava a dušnost při pohybových aktivitách, aktivní hra, koupání;
 2. V adolescenci, v důsledku zrychleného růstu, hormonálních výkyvů, intenzivního zatížení ve škole a sportovních sekcí, tachykardie, únavy, závratí, poruch srdečního rytmu, nepohodlí a vyblednutí na hrudi, je možná bolest v srdci;
 3. Kombinace aneuryzmatu a otevřené díry v přepážce vykazuje známky stagnace a zvýšení tlaku v malém kruhu - dušnost, častá zánětlivá onemocnění bronchopulmonálního systému a srdeční arytmie způsobené hypertrofií a protahováním stěn pravé poloviny srdce.

V adolescenci může být přítomnost aneuryzmatu MPE doprovázena symptomy autonomní dysfunkce - pocení, nevolnost, závratě, mdloby, subfebrilní horečka. Starší děti si mohou stěžovat na bolest břicha, zažívací potíže, bolesti hlavy, častou únavu a ospalost. Batolata, která mají rostoucí tón autonomního nervového systému, se mohou stát neklidnými, plačícími, letargickými nebo příliš vzrušenými, často narušenými spánkem a sníženou chutí k jídlu.

Velké aneuryzmy bez krvácení, výčnělky na pozadí defektů septa způsobující stagnaci krve v plicním kruhu, vyvolávají časté zánětlivé procesy v dýchacích cestách, které se projevují u dětí prvních let života s bronchitidou, pneumonií, recidivujícími respiračními virovými onemocněními.

Aneuryzma ATPM může být doprovázena některými komplikacemi, nejnebezpečnějšími jsou ruptura a intrakardiální trombóza, které mohou způsobit embolii s blokádou jiných cév (například mozek).

Případy ruptury nejsou tak běžné, ale pokud se to stane, lékaři preferují pozorování a pečlivou kontrolu krevního oběhu, spíše než chirurgický zákrok, který je spojen s velkým rizikem. S rupturou v oblasti aneuryzmatu není pravděpodobné, že následky budou fatální, takže riziko není odůvodněné.

Diagnostika a léčba aneuryzmatu MPP

Ultrazvukové vyšetření srdce se používá k detekci aneuryzmat MPP. Je bezbolestný a bezpečný i pro nejmenší pacienty, takže je již prováděn v porodnici nebo na klinice, pokud je pozorován během prvního roku života dítěte. Pro posouzení intrakardiálního průtoku krve je ultrazvuk doplněn Dopplerovou sonografií. Indikace pro vyšetření novorozence nebo mladého dítěte může být slyšení srdečního šelestu během auskultizace, což je nejčastěji spojeno s přítomností defektu v přepážce nebo otevřeném oválném okně.

Máte-li podezření na přítomnost závažnějších strukturálních abnormalit srdce, jsou prokázány další studie - transesofageální ultrazvuk, CT, katetrizace srdečních dutin.

Video: aneuryzma WFP na echokardiografii (ultrazvuk srdce)

Většina menších srdečních abnormalit nevyžaduje specifickou léčbu, ale monitorování kardiologem je považováno za povinné. V případě asymptomatického průtoku aneuryzmatu MPM bez krevního shluku není léčba předepsána a kardiolog zkoumá dítě jednou ročně po rutinní echokardiografii.

Pro děti s aneuryzmatem síňového septa je velmi důležité organizovat všeobecná zdravotní opatření. Je třeba upravit způsob práce a odpočinku, s vyloučením silných fyzických a psychoemotivních zátěží, zejména v obdobích intenzivního růstu, zajistit podmínky pro dostatečně dlouhý spánek, chůzi na čerstvém vzduchu a potraviny s vysokým obsahem vitamínů, bílkovin a mikroprvků.

Vodní procedury, masáž jsou považovány za užitečné, když kombinují aneuryzma s vegetativní dysfunkcí, je vhodné pracovat s psychoterapeutem, auto-tréninkem a elektrospátkem. Pro normalizaci metabolismu v myokardu je předepsána elektroforéza s magnézií.

Problematika tělesné výchovy a specifických sportů je velmi znepokojivá pro mnoho rodičů, kteří se potýkají s aneuryzmou WFP u svého dítěte. To může být zvláště akutní pro děti, které chtějí navštěvovat různé sportovní sekce. Pouze kardiolog může rozhodnout, zda jsou taková cvičení pro určité dítě bezpečné, a to na základě velikosti aneuryzmatu a přítomnosti nebo nepřítomnosti doprovodných změn v srdci.

S aneuryzmatem MPE se nedoporučují velmi aktivní sportovní aktivity s vysokou mírou poranění, ale pravidelná tělesná výchova a navíc cvičební terapie budou užitečné, protože normalizují celkový tón, zlepšují krevní oběh a přispívají k řádnému vzniku kardiovaskulárního systému u dětí.

Kontraindikace fyzické aktivity mohou být arytmie, stížnosti na bolest v srdci, palpitace, které často znepokojují rostoucí adolescenty.

Někteří rodiče naopak mají tendenci nadměrně omezovat dítě od nejrůznějších činností, což je v zásadě špatné a škodlivé. Za prvé, v tomto případě je všeobecný tělesný vývoj potlačován, a za druhé, omezení nebo vyloučení tělesné výchovy ze života dítěte může znamenat změnu v jeho povaze, zvycích, disciplíně, přispět ke vzniku komplexu méněcennosti nebo pochybností o sobě. S aneuryzmatem PPM je důležité, aby rodiče vytvářeli podmínky, aby se dítě nepovažovalo za nemocného, ​​slabého nebo horšího než ostatní děti v týmu.

Léčba je indikována v přítomnosti příznaků dysfunkce kardiovaskulárního systému, vrozených poruch vývoje pojivové tkáně, přítomnosti otevřeného oválného okna. Zahrnuje:

 • Použití hořčíkových přípravků;
 • Jmenování fondů, které zlepšují trofismus srdečního svalu (v rozporu s repolarizací v myokardu);
 • Antibiotická terapie pro časté zánětlivé procesy;
 • Antiarytmická léčba arytmií.

Hořčík je důležitou složkou pojivové tkáně nezbytné pro tvorbu kolagenu. Kromě toho má antiarytmický účinek, přispívá k uchování draslíku uvnitř kardiomyocytů, takže přípravky hořčíku jsou základem patogenetické léčby aneurysmatu MPP a dalších drobných srdečních abnormalit.

Terapie přípravkem hořčíku spočívá v předepsání magnerotu 0,5 g třikrát denně po dobu jednoho týdne, pak 5 týdnů pro 250 mg léčiva. Magne B6 je jmenován kurzem na jeden a půl až dva měsíce, dávka se vypočítá na základě tělesné hmotnosti dítěte. Kromě hořčíku jsou ukázány produkty s orotátem draselným a draselným po dobu jednoho měsíce. Ošetření mikroprvky se opakuje několikrát za rok.

Pro zlepšení trofismu myokardu, antioxidační ochrany, membránového stabilizačního účinku, L-karnitinu, koenzymu Q10 (Kudesang) se používají cyto-mac. Průběhy metabolické terapie mohou trvat až 1-1,5 měsíce a opakují se 2-3krát ročně.

Vitaminová terapie se provádí jeden a půl až dva měsíce s opakovanými kursy až třikrát ročně. Doporučuje se používat vitamíny skupiny B, nikotinamid, biotin.

Při intrakardiální trombóze s rizikem embolických komplikací jsou předepsány antiagregační látky a antikoagulancia. Velké aneuryzmy u dospělých pacientů s rizikem trombózy mohou také vyžadovat léčbu na ředění krve.

Chirurgie pro aneuryzma MPD je zřídka indikována. Potřeba tohoto onemocnění může být způsobena přítomností jiných defektů na straně srdce a cévních silnic, které se z něj vynořují, což je hlavní porucha meziobratlové přepážky, v níž je narušena intrakardiální hemodynamika a krev je zleva doprava, což vytváří předpoklady pro srdeční selhání.

Operace aneuryzmatu s vypouštěním krve a růstem ireverzibilní hypertenze v plicní tepně je doložena. V takových případech je defekt sešitý nebo je plastická operace aplikována syntetickými náplastmi, které zabraňují vniknutí krve do levé síně vpravo.

uzavření otvoru v MPP, v případě zjevného defektu nebo ruptury aneuryzmatu se závažnými hemodynamickými poruchami

Specifická preventivní opatření k prevenci aneuryzmatu neexistují a je-li přítomna, je důležité pozorovat mírný režim, aby se zabránilo fyzickému a emocionálnímu přetížení. Jednou ročně mají být děti s diagnostikovaným aneuryzmatem předvedeny kardiologovi, aby posoudil celkový stav dítěte a změny septa mezi předsíněmi. V absolutní většině případů anomálie pokračuje s dobrou prognózou, nijak neovlivňuje vývoj dítěte a neovlivňuje celkovou délku života a jeho kvalitu.

Aneurysma WFP a metody její léčby u novorozence

 • Příčiny vzniku aneuryzmatu MPE u novorozenců
 • Příznaky aneuryzmatu u dětí
 • Léčba aneuryzmatu u dětí
  • Kontraindikace pro operaci srdce u dítěte
 • Konzervativní léčba aneuryzmatu

Aneurysma WFP u novorozence se nazývá patologická změna ve stěnách velkých krevních cév, což může vést k vyčnívání oddělené oblasti. Aneurysma se může vyvinout iv nitroděložním stavu v důsledku nesprávného vývoje kardiovaskulárního systému. Aneuryzma se také může objevit u novorozenců v důsledku negativních účinků dlouhodobého hlasitého plaču nebo kvůli stresu při obtížném defekování. Příčinou vzniku aneuryzmatu u starších dětí může být přenos úrazů.

Aneurysma MPP (interatrial septum) u kojenců je označována jako vrozená srdeční vada. Pokud je tato diagnóza podávána vašemu dítěti, snažte se nepanikařit. Především byste se měli seznámit s tím, co je to aneuryzma síňového septa, jak jej léčit a jaká preventivní opatření by měla být dodržena.

Obvykle se aneuryzma objeví v místě, kde je přepážka více zředěná. Problém je v tom, že během intrauterinního vývoje dochází k malému otvoru v interatriální přepážce, která se má po narození uzavřít. Nejčastěji je tomu tak, ale někteří stále mají „tenké místo“, které se postupem času začíná protahovat a vydouvat, což vytváří aneuryzma.

Vady WFP u novorozenců jsou klasifikovány podle umístění na diskové oblasti, mohou to být:

Také aneuryzma WFP u novorozenců se dělí velikostí výstupku na obě strany. Ve výjimečných případech je absolutní absence interatriální přepážky.

Příčiny vzniku aneuryzmatu MPE u novorozenců

Většina vědců má sklon věřit, že aneurysma u dětí se vyskytuje v důsledku špatné dědičnosti. Často toto onemocnění postihuje otce nebo matku novorozence. Není neobvyklé, že aneurysma je diagnostikována u těch dětí, které mají riziko potratu nebo které podstoupily pokusy přerušit těhotenství.

Dalším důvodem vzniku aneuryzmatu u dítěte je přenos onemocnění matkou během těhotenství. Dokonce i chřipka může představovat vážné nebezpečí pro srdce dítěte v děloze. Matky, které chtějí porodit zdravé dítě, by se o to měly postarat ještě před tím, než dojde k pojetí.

Všechny infekční nemoci musí být uzdraveny před nástupem těhotenství. Měli byste také provést důkladnou diagnózu těla a zeptat se, co jsou dědičné nemoci u otce dítěte.

Příznaky aneuryzmatu u dětí

Během prvních týdnů života u novorozence s tímto defektem se vyskytuje jeden symptom - mírná cyanóza, která se projevuje v cyanóze dětské kůže. Následné symptomy se objevují v 3-4 měsících života. Hrozná diagnóza - srdeční onemocnění - je obvykle umístěna mnohem později (ve věku 2-3 let). Mít malé aneurysma (uvnitř 10-15 mm), dítě normálně roste a se vyvíjí.

Až 3 roky u dítěte trpícího aneuryzmou jsou možné projevy inhibice duševního a fyzického vývoje. Takové děti nabývají na váze velmi špatně a často trpí nachlazením a virovými chorobami. Mírně starší jsou růstová retardace, problémy rozvoje reprodukčního systému. Dítě s aneuryzmou je obtížné provádět dlouhodobou fyzickou námahu.

Při jmenování lékaře je u nemocného dítěte diagnostikována příliš bledá kůže, anatomické změny v oblasti hrudníku (srdce vyčnívá). Tento faktor je způsoben svalovou atrofií a výrazným zvýšením pravé srdeční komory. Hranice srdce nemocného dítěte je obvykle rozšířena nahoru a doprava. K tomu dochází s výrazným nárůstem plicního trupu a pravé síně. Krevní tlak může být mírně snížen. Při poslechu srdce u dětí od 7 let lze slyšet systolický šelest. Když je vystaven fyzické námaze na těle, hluk začíná zvyšovat.

U dětí jsou diagnostikovány izolační sekundární defekty MPP za přítomnosti příznaků, jako je přechodná cyanóza s nízkou intenzitou v prvních měsících života, častá respirační onemocnění do 2 let života. V 2. roce života může dítě pociťovat první příznaky nadměrného zatížení pravé síně, zvýšení objemu pravé komory a příznaky přetížení v plicním oběhu.

Průměrná délka života u sekundárních aneuryzmat WFP je 40-45 let, ale někteří pacienti žijí do 80 let. Ale i v tomto případě se po 50 letech stane invalidním. To je způsobeno zvýšeným tlakem v plicích. Tam jsou pozitivní výjimky - asi 3-5% dětí podstoupí nedobrovolné obnovení vady MPP.

Pacienti s aneuryzmou jsou často diagnostikováni s chronickou pneumonií, která se vyskytuje na pozadí častých respiračních onemocnění. Někteří novorozenci trpí aneurysma umírají v dětství. Úmrtnost je zaznamenána u 10% pacientů s revmatismem nebo sekundární pneumonií. Ruptura anestezmatu je možná, pokud je operace příliš dlouhá. Korekce přepážky může být provedena pouze v případě, kdy je výtok krve vysoký. Během operace je defekt sešit nebo je na přepážku umístěna syntetická náplast.

Léčba aneuryzmatu u dětí

Tento defekt lze korigovat pouze chirurgicky. Pokud aneuryzma neroste a nezpůsobí zhoršení zdraví, pak je dítě provozováno až po prvním roce života. Před tím musí být dítě pod neustálým lékařským dohledem. Proto musí být všechny naplánované zkoušky provedeny včas.

Chirurgické odstranění defektu může být provedeno několika způsoby. První metodou je odstranění patologického vyčnívání. Tato metoda je považována za radikální, celý proces trvá několik hodin.

Sled akcí během operace:

 1. Chirurg vystavuje srdce pacienta.
 2. Prověřuje levou komoru.
 3. Je uvažováno přesné umístění aneuryzmatu.
 4. Kanyly jsou instalovány v aortě.
 5. Proveďte nucenou srdeční zástavu. K pacientovi je připojeno umělé krevní oběh.
 6. Aneurysma je odhalena. Chirurg zkoumá stav levé komory. Stávající krevní sraženiny jsou eliminovány.

Druhou metodou je korekce struktury levé komory. V současné době se tato manipulace provádí nahrazením patologické oblasti umělým implantátem (používaným v diagnostice aneuryzmatu u dítěte).

Kontraindikace pro operaci srdce u dítěte

 1. Porucha funkce ledvin a jater.
 2. Infekční onemocnění.
 3. Onkologická onemocnění.
 4. Zvýšená tělesná teplota.
 5. Intolerance na celkovou anestezii.
 6. Chronická plicní insuficience, pneumonie.
 7. Srdeční selhání 3. stupně.
 8. Závažný diabetes mellitus.

Konzervativní léčba aneuryzmatu

Pokud má aneurysma infantilní MPE nevýznamné rozměry, nemusí to mít žádný vliv na kvalitu jejího života. Je však vhodné sledovat preventivní opatření a pravidelně je monitorovat lékař.

Operace je u některých dětí kontraindikována, musí přísně dodržovat preventivní opatření a léčbu.

Prvním krokem je naučit se plánovat správnou denní rutinu. Je nutné se správně naučit kombinovat odpočinek a cvičení.

Nezakazujte dítěti pohyb. Trochu tělesné aktivity v podobě každodenních procházek, cyklistiky má pozitivní vliv na srdce. Přepracování dítěte však také nestojí za to.

Potraviny by měly být dobře vyvážené. Je žádoucí, aby celý první rok dítě dostalo mateřské mléko. To pomůže snížit riziko infekčních onemocnění, která často způsobují komplikace spojené s prací srdce.

Při přechodu na normální stravu by mělo být v dietě dítěte dostatečné množství vitamínů a minerálů.

Obecně je nutné pravidelně provádět posilovací terapii: dětskou gymnastiku, masáže, koupele s léčivými bylinkami. Rodiče by se měli opatrně vyhnout stresovým situacím v životě dítěte a pravidelně navštěvovat neurologa a terapeuta.

Aneurysma ï u novorozence

Aneuryzma síňového septa (MPP): příčiny, symptomy, diagnóza, léčba, prognóza

Novorozenci mohou být diagnostikováni s různými vrozenými vadami a abnormalitami srdce. Některé z nich jsou neslučitelné se životem, jiné vyžadují chirurgickou korekci, jinak nelze zabránit vážným hemodynamickým poruchám a jiné jsou relativně bezpečné a asymptomatické.

Aneuryzma MPP (interatrial septum) je označována jako tzv. Drobné anomálie srdce, které nezpůsobují významné poruchy oběhu a změny v činnosti srdce. Jedná se o vzácnou malformaci novorozenců, která se vyskytuje ne více než v 1% případů a je obvykle asymptomatická.

Mladé matky, které jsou s takovou anomálií ve svém dítěti konfrontovány, by neměly mít paniku - aneuryzma WFP nepředstavuje ohrožení života, děti se vyvíjejí správně a aneuryzma roste, může spontánně zmizet. Úzkost by měla způsobit případy, kdy se aneuryzma kombinuje s vážnějším defektem, který určí příznaky a taktiku dítěte.

Izoluje se aneuryzma MPP, ale mnohem častěji se kombinuje s jinými srdečními defekty a otevřeným oválným oknem, takže symptomy se mohou lišit, ale není vždy spojeno s aneuryzmou. Podezřelá patologie u novorozence umožňuje ultrazvuk, který lze provádět v prvních dnech a týdnech života.

Příčiny a typy aneuryzmatu MPP

Aneurysma interatriální přepážky z hlediska anatomie je protruze stěny myokardu mezi atriemi v jednom směru nebo jiným směrem. Obvykle se stěna prolapsuje v oblasti tzv. Oválné fossy, která zůstává po přerůstání oválného okna, protože srdeční sval není dostatečně silný a za nepříznivých podmínek se může vyboulit.

U plodu nefunguje plicní cyklus krevního oběhu, protože zvládnutí procesu dýchání je možné pouze po narození dítěte. Výměna plynu je v utero udržována fungující placentou a oválné okno umístěné v přepážce mezi síní je nezbytné k přesměrování krve z pravého atria doleva a poté velkého kruhu. Po narození se díra téměř okamžitě zavře, novorozenec dýchá vlastními plícemi a krev z jednoho atria do druhého již nevstoupí.

Často neonatologové pozorují pozdní uzavření oválného okna, které může fungovat poměrně dlouhou dobu - až jeden rok nebo déle. V takových případech je nedostatečně silné myokardy pravděpodobnější, že se vytlačuje jedním směrem nebo jiným pod tlakem krevního oběhu. Kombinace aneuryzmatu s defektem septa je typičtější než izolovaná aneuryzma MPE, i když druhá možnost je možná.

Příčiny vzniku aneuryzmat WFP nejsou přesně stanoveny a rozsáhlé studie v této oblasti nebyly provedeny. Předpokládá se úloha vnějších i vnitřních faktorů. Může to být infekce během těhotenství, nepříznivé podmínky prostředí. Úloha stresu, nedostatek vitamínů u nastávající matky, intrauterinní hypoxie není vyloučena.

Navzdory nedostatku spolehlivých údajů o etiologii aneuryzmat MPE má většina vědců stále tendenci souhlasit s tím, že vývoj pojivové tkáně v prenatálním období je klíčový pro vznik anomálie.

Základ pojivové tkáně srdce může být nezralý, není dostatečně silný, kolagenová vlákna nemusí být dostatečná nebo změnit jejich poměr. Pokud tyto jevy nejsou dědičné povahy, ale jsou vyprovokovány jednotlivými rysy vývoje, pak se s největší pravděpodobností, jak dítě roste, srdce vrátí do normálu. V dědičné dysplazii pojivové tkáně je situace mnohem horší: existují tři nebo více abnormalit nebo závažnější defekty v srdci, jiné orgány také vykazují známky dysplazie pojivové tkáně.

U dětí předškolního věku s fungujícím oválným oknem může být zjištěna náhlá aneuryzma. Po porodu jsou tito pacienti diagnostikováni s poruchou, ale nemají aneuryzma. S rychlým přerůstáním otvoru vláknitou svalovou tkání se tenká stěna prohýbá v jednom směru nebo v jiném směru - dochází k aneuryzmatu MPD.

U dospělých může být aneuryzma MPP výsledkem masivního infarktu, ale tento stav je extrémně vzácný. Infarkty jsou více charakteristické pro komorový myokard, zatímco atria jsou extrémně vzácné.

Obvykle je aneurysma považována za výčnělek stěny interatriální přepážky v jedné z atrií, když je podle ultrazvuku větší než 1 cm, ale menší výčnělky budou také považovány za aneuryzma.

V závislosti na směru vychýlení meziobratlové přepážky existují tři typy aneuryzmat MPE:

 • S průhybem v pravé síni (vyskytuje se nejčastěji);
 • Průhyb v levém atriu;
 • Aneurysma ve tvaru písmene S, když jedna část přepážky prolapsuje v jednom směru a druhá v opačném směru.

propuštění krve v srdci zleva doprava s defektem MPP

Směr prověšení mezilehlé stěny neovlivňuje symptomy a průběh defektu, ale častěji se nachází na pravé straně, protože tlak v levém atriu je vyšší než v pravém směru a srdeční stěna je vychýlena svým působením v opačném směru.

Z hlediska kliniky není podstatně důležitější směr aneuryzmatu, ale jeho kombinace s jinými defekty - otevřeným oválným oknem, defektem ve stěnách srdce a dalšími vrozenými vadami, které mohou způsobovat porušení intrakardiální a orgánové hemodynamiky s odpovídajícími symptomy.

Průtok krve v srdci s aneuryzmou se nemění vždy. Pokud to není doprovázeno závadou přepážky a prolaps nedosáhne kritických hodnot, pak bude krevní oběh komorami normální.

Výrazné vyboulení může přispět k deformaci a stlačení chlopní ventilu a velké plošné aneuryzma vyčnívající do pravého atria ztěžuje vyprazdňování této srdeční komory a tím i normální vyplnění pravé komory, což vede k poruchám průtoku krve.

Aneuryzma, tvořená holistickou stěnou mezi síní, probíhá bez vypouštění krve z jedné komory do druhé, prognóza je příznivá a symptomy často chybí. Pokud se vyskytne závada, oválné okno, které není včas uzavřeno, nebo prasknutí aneuryzmatického výčnělku, pak krev proudí do pravé síně zleva a tlak se začne zvyšovat v pravé polovině srdce a v plicním trupu - plicní hypertenze.

Projevy aneuryzmatu síňového septa

Podobně jako většina ostatních drobných abnormalit, které nejsou doprovázeny přítomností jiných srdečních vad, je aneurysma interventrikulární přepážky asymptomatická. O ní se dozví po plánovaném ultrazvukovém vyšetření srdce dítěte v prvním roce života.

Asymptomatická aneuryzma neovlivňuje vývoj dítěte - ve fyzickém a psycho-emocionálním pojetí se neliší od vrstevníků. Pediatri musí nutně říct rodičům dítěte, aby se vyhnuli zbytečným poruchám a zbytečným vyšetřením.

Děti s aneuryzmaty, které prolapsují zleva doprava, jsou náchylnější k arytmiím. To je dáno tím, že výstupek přispívá k silnějším výkyvům myokardu pravé síně, kde jsou umístěny prvky vodivého systému. Podráždění kardiostimulátorů a způsobuje poruchy rytmu stahů srdce.

Pokud je aneuryzma velká a zvláště v kombinaci s jinými anatomickými defekty v srdci, pak se klinické projevy objeví u novorozence. V ostatních případech se může anomálie projevit zvýšenou fyzickou aktivitou, se zvýšeným růstem během dospívání, hormonálními změnami.

Příznaky aneurysmatu MPP u dítěte mohou být:

 1. Tachykardie, cyanóza nasolabiálního trojúhelníku, dušnost při kojení u novorozenců a dětí v prvních měsících života, rychlá únava a dušnost při pohybových aktivitách, aktivní hra, koupání;
 2. V adolescenci, v důsledku zrychleného růstu, hormonálních výkyvů, intenzivního zatížení ve škole a sportovních sekcí, tachykardie, únavy, závratí, poruch srdečního rytmu, nepohodlí a vyblednutí na hrudi, je možná bolest v srdci;
 3. Kombinace aneuryzmatu a otevřené díry v přepážce vykazuje známky stagnace a zvýšení tlaku v malém kruhu - dušnost, častá zánětlivá onemocnění bronchopulmonálního systému a srdeční arytmie způsobené hypertrofií a protahováním stěn pravé poloviny srdce.

V adolescenci může být přítomnost aneuryzmatu MPE doprovázena symptomy autonomní dysfunkce - pocení, nevolnost, závratě, mdloby, subfebrilní horečka. Starší děti si mohou stěžovat na bolest břicha, zažívací potíže, bolesti hlavy, častou únavu a ospalost. Batolata, která mají rostoucí tón autonomního nervového systému, se mohou stát neklidnými, plačícími, letargickými nebo příliš vzrušenými, často narušenými spánkem a sníženou chutí k jídlu.

Velké aneuryzmy bez krvácení, výčnělky na pozadí defektů septa způsobující stagnaci krve v plicním kruhu, vyvolávají časté zánětlivé procesy v dýchacích cestách, které se projevují u dětí prvních let života s bronchitidou, pneumonií, recidivujícími respiračními virovými onemocněními.

Aneuryzma ATPM může být doprovázena některými komplikacemi, nejnebezpečnějšími jsou ruptura a intrakardiální trombóza, které mohou způsobit embolii s blokádou jiných cév (například mozek).

Případy ruptury nejsou tak běžné, ale pokud se to stane, lékaři preferují pozorování a pečlivou kontrolu krevního oběhu, spíše než chirurgický zákrok, který je spojen s velkým rizikem. S rupturou v oblasti aneuryzmatu není pravděpodobné, že následky budou fatální, takže riziko není odůvodněné.

Diagnostika a léčba aneuryzmatu MPP

Ultrazvukové vyšetření srdce se používá k detekci aneuryzmat MPP. Je bezbolestný a bezpečný i pro nejmenší pacienty, takže je již prováděn v porodnici nebo na klinice, pokud je pozorován během prvního roku života dítěte. Pro posouzení intrakardiálního průtoku krve je ultrazvuk doplněn Dopplerovou sonografií. Indikace pro vyšetření novorozence nebo mladého dítěte může být slyšení srdečního šelestu během auskultizace, což je nejčastěji spojeno s přítomností defektu v přepážce nebo otevřeném oválném okně.

Máte-li podezření na přítomnost závažnějších strukturálních abnormalit srdce, jsou prokázány další studie - transesofageální ultrazvuk, CT, katetrizace srdečních dutin.

Video: aneuryzma WFP na echokardiografii (ultrazvuk srdce)

Většina menších srdečních abnormalit nevyžaduje specifickou léčbu, ale monitorování kardiologem je považováno za povinné. V případě asymptomatického průtoku aneuryzmatu MPM bez krevního shluku není léčba předepsána a kardiolog zkoumá dítě jednou ročně po rutinní echokardiografii.

Pro děti s aneuryzmatem síňového septa je velmi důležité organizovat všeobecná zdravotní opatření. Je třeba upravit způsob práce a odpočinku, s vyloučením silných fyzických a psychoemotivních zátěží, zejména v obdobích intenzivního růstu, zajistit podmínky pro dostatečně dlouhý spánek, chůzi na čerstvém vzduchu a potraviny s vysokým obsahem vitamínů, bílkovin a mikroprvků.

Vodní procedury, masáž jsou považovány za užitečné, když kombinují aneuryzma s vegetativní dysfunkcí, je vhodné pracovat s psychoterapeutem, auto-tréninkem a elektrospátkem. Pro normalizaci metabolismu v myokardu je předepsána elektroforéza s magnézií.

Problematika tělesné výchovy a specifických sportů je velmi znepokojivá pro mnoho rodičů, kteří se potýkají s aneuryzmou WFP u svého dítěte. To může být zvláště akutní pro děti, které chtějí navštěvovat různé sportovní sekce. Pouze kardiolog může rozhodnout, zda jsou taková cvičení pro určité dítě bezpečné, a to na základě velikosti aneuryzmatu a přítomnosti nebo nepřítomnosti doprovodných změn v srdci.

S aneuryzmatem MPE se nedoporučují velmi aktivní sportovní aktivity s vysokou mírou poranění, ale pravidelná tělesná výchova a navíc cvičební terapie budou užitečné, protože normalizují celkový tón, zlepšují krevní oběh a přispívají k řádnému vzniku kardiovaskulárního systému u dětí.

Kontraindikace fyzické aktivity mohou být arytmie, stížnosti na bolest v srdci, palpitace, které často znepokojují rostoucí adolescenty.

Někteří rodiče naopak mají tendenci nadměrně omezovat dítě od nejrůznějších činností, což je v zásadě špatné a škodlivé. Za prvé, v tomto případě je všeobecný tělesný vývoj potlačován, a za druhé, omezení nebo vyloučení tělesné výchovy ze života dítěte může znamenat změnu v jeho povaze, zvycích, disciplíně, přispět ke vzniku komplexu méněcennosti nebo pochybností o sobě. S aneuryzmatem PPM je důležité, aby rodiče vytvářeli podmínky, aby se dítě nepovažovalo za nemocného, ​​slabého nebo horšího než ostatní děti v týmu.

Léčba je indikována v přítomnosti příznaků dysfunkce kardiovaskulárního systému, vrozených poruch vývoje pojivové tkáně, přítomnosti otevřeného oválného okna. Zahrnuje:

 • Použití hořčíkových přípravků;
 • Jmenování fondů, které zlepšují trofismus srdečního svalu (v rozporu s repolarizací v myokardu);
 • Antibiotická terapie pro časté zánětlivé procesy;
 • Antiarytmická léčba arytmií.

Hořčík je důležitou složkou pojivové tkáně nezbytné pro tvorbu kolagenu. Kromě toho má antiarytmický účinek, přispívá k uchování draslíku uvnitř kardiomyocytů, takže přípravky hořčíku jsou základem patogenetické léčby aneurysmatu MPP a dalších drobných srdečních abnormalit.

Terapie přípravkem hořčíku spočívá v předepsání magnerotu 0,5 g třikrát denně po dobu jednoho týdne, pak 5 týdnů pro 250 mg léčiva. Magne B6 je jmenován kurzem na jeden a půl až dva měsíce, dávka se vypočítá na základě tělesné hmotnosti dítěte. Kromě hořčíku jsou ukázány produkty s orotátem draselným a draselným po dobu jednoho měsíce. Ošetření mikroprvky se opakuje několikrát za rok.

Pro zlepšení trofismu myokardu, antioxidační ochrany, membránového stabilizačního účinku, L-karnitinu, koenzymu Q10 (Kudesang) se používají cyto-mac. Průběhy metabolické terapie mohou trvat až 1-1,5 měsíce a opakují se 2-3krát ročně.

Vitaminová terapie se provádí jeden a půl až dva měsíce s opakovanými kursy až třikrát ročně. Doporučuje se používat vitamíny skupiny B, nikotinamid, biotin.

Při intrakardiální trombóze s rizikem embolických komplikací jsou předepsány antiagregační látky a antikoagulancia. Velké aneuryzmy u dospělých pacientů s rizikem trombózy mohou také vyžadovat léčbu na ředění krve.

Chirurgie pro aneuryzma MPD je zřídka indikována. Potřeba tohoto onemocnění může být způsobena přítomností jiných defektů na straně srdce a cévních silnic, které se z něj vynořují, což je hlavní porucha meziobratlové přepážky, v níž je narušena intrakardiální hemodynamika a krev je zleva doprava, což vytváří předpoklady pro srdeční selhání.

Operace aneuryzmatu s vypouštěním krve a růstem ireverzibilní hypertenze v plicní tepně je doložena. V takových případech je defekt sešitý nebo je plastická operace aplikována syntetickými náplastmi, které zabraňují vniknutí krve do levé síně vpravo.

uzavření otvoru v MPP, v případě zjevného defektu nebo ruptury aneuryzmatu se závažnými hemodynamickými poruchami

Specifická preventivní opatření k prevenci aneuryzmatu neexistují a je-li přítomna, je důležité pozorovat mírný režim, aby se zabránilo fyzickému a emocionálnímu přetížení. Jednou ročně mají být děti s diagnostikovaným aneuryzmatem předvedeny kardiologovi, aby posoudil celkový stav dítěte a změny septa mezi předsíněmi. V absolutní většině případů anomálie pokračuje s dobrou prognózou, nijak neovlivňuje vývoj dítěte a neovlivňuje celkovou délku života a jeho kvalitu.

Vytisknout všechny příspěvky označené:

Přejít na sekci:

 • Onemocnění, onemocnění srdce a aorty

Krok 1: zaplaťte za konzultaci pomocí formuláře → Krok 2: po zaplacení požádejte o otázku ve formuláři níže ↓ Krok 3: Můžete navíc poděkovat specialistovi za další platbu libovolné částky

Aneurysma WFP a metody její léčby u novorozence

 • Příčiny vzniku aneuryzmatu MPE u novorozenců
 • Příznaky aneuryzmatu u dětí
 • Léčba aneuryzmatu u dětí
  • Kontraindikace pro operaci srdce u dítěte
 • Konzervativní léčba aneuryzmatu

Aneurysma WFP u novorozence se nazývá patologická změna ve stěnách velkých krevních cév, což může vést k vyčnívání oddělené oblasti. Aneurysma se může vyvinout iv nitroděložním stavu v důsledku nesprávného vývoje kardiovaskulárního systému. Aneuryzma se také může objevit u novorozenců v důsledku negativních účinků dlouhodobého hlasitého plaču nebo kvůli stresu při obtížném defekování. Příčinou vzniku aneuryzmatu u starších dětí může být přenos úrazů.

Aneurysma MPP (interatrial septum) u kojenců je označována jako vrozená srdeční vada. Pokud je tato diagnóza podávána vašemu dítěti, snažte se nepanikařit. Především byste se měli seznámit s tím, co je to aneuryzma síňového septa, jak jej léčit a jaká preventivní opatření by měla být dodržena.

Obvykle se aneuryzma objeví v místě, kde je přepážka více zředěná. Problém je v tom, že během intrauterinního vývoje dochází k malému otvoru v interatriální přepážce, která se má po narození uzavřít. Nejčastěji je tomu tak, ale někteří stále mají „tenké místo“, které se postupem času začíná protahovat a vydouvat, což vytváří aneuryzma.

Vady WFP u novorozenců jsou klasifikovány podle umístění na diskové oblasti, mohou to být:

Také aneuryzma WFP u novorozenců se dělí velikostí výstupku na obě strany. Ve výjimečných případech je absolutní absence interatriální přepážky.

Příčiny vzniku aneuryzmatu MPE u novorozenců

Většina vědců má sklon věřit, že aneurysma u dětí se vyskytuje v důsledku špatné dědičnosti. Často toto onemocnění postihuje otce nebo matku novorozence. Není neobvyklé, že aneurysma je diagnostikována u těch dětí, které mají riziko potratu nebo které podstoupily pokusy přerušit těhotenství.

Dalším důvodem vzniku aneuryzmatu u dítěte je přenos onemocnění matkou během těhotenství. Dokonce i chřipka může představovat vážné nebezpečí pro srdce dítěte v děloze. Matky, které chtějí porodit zdravé dítě, by se o to měly postarat ještě před tím, než dojde k pojetí.

Všechny infekční nemoci musí být uzdraveny před nástupem těhotenství. Měli byste také provést důkladnou diagnózu těla a zeptat se, co jsou dědičné nemoci u otce dítěte.

Zpět na obsah

Během prvních týdnů života u novorozence s tímto defektem se vyskytuje jeden symptom - mírná cyanóza, která se projevuje v cyanóze dětské kůže. Následné symptomy se objevují v 3-4 měsících života. Hrozná diagnóza - srdeční onemocnění - je obvykle umístěna mnohem později (ve věku 2-3 let). Mít malé aneurysma (uvnitř 10-15 mm), dítě normálně roste a se vyvíjí.

Až 3 roky u dítěte trpícího aneuryzmou jsou možné projevy inhibice duševního a fyzického vývoje. Takové děti nabývají na váze velmi špatně a často trpí nachlazením a virovými chorobami. Mírně starší jsou růstová retardace, problémy rozvoje reprodukčního systému. Dítě s aneuryzmou je obtížné provádět dlouhodobou fyzickou námahu.

Při jmenování lékaře je u nemocného dítěte diagnostikována příliš bledá kůže, anatomické změny v oblasti hrudníku (srdce vyčnívá). Tento faktor je způsoben svalovou atrofií a výrazným zvýšením pravé srdeční komory. Hranice srdce nemocného dítěte je obvykle rozšířena nahoru a doprava. K tomu dochází s výrazným nárůstem plicního trupu a pravé síně. Krevní tlak může být mírně snížen. Při poslechu srdce u dětí od 7 let lze slyšet systolický šelest. Když je vystaven fyzické námaze na těle, hluk začíná zvyšovat.

U dětí jsou diagnostikovány izolační sekundární defekty MPP za přítomnosti příznaků, jako je přechodná cyanóza s nízkou intenzitou v prvních měsících života, častá respirační onemocnění do 2 let života. V 2. roce života může dítě pociťovat první příznaky nadměrného zatížení pravé síně, zvýšení objemu pravé komory a příznaky přetížení v plicním oběhu.

Průměrná délka života u sekundárních aneuryzmat WFP je 40-45 let, ale někteří pacienti žijí do 80 let. Ale i v tomto případě se po 50 letech stane invalidním. To je způsobeno zvýšeným tlakem v plicích. Tam jsou pozitivní výjimky - asi 3-5% dětí podstoupí nedobrovolné obnovení vady MPP.

Pacienti s aneuryzmou jsou často diagnostikováni s chronickou pneumonií, která se vyskytuje na pozadí častých respiračních onemocnění. Někteří novorozenci trpí aneurysma umírají v dětství. Úmrtnost je zaznamenána u 10% pacientů s revmatismem nebo sekundární pneumonií. Ruptura anestezmatu je možná, pokud je operace příliš dlouhá. Korekce přepážky může být provedena pouze v případě, kdy je výtok krve vysoký. Během operace je defekt sešit nebo je na přepážku umístěna syntetická náplast.

Zpět na obsah

Tento defekt lze korigovat pouze chirurgicky. Pokud aneuryzma neroste a nezpůsobí zhoršení zdraví, pak je dítě provozováno až po prvním roce života. Před tím musí být dítě pod neustálým lékařským dohledem. Proto musí být všechny naplánované zkoušky provedeny včas.

Chirurgické odstranění defektu může být provedeno několika způsoby. První metodou je odstranění patologického vyčnívání. Tato metoda je považována za radikální, celý proces trvá několik hodin.

Sled akcí během operace:

 1. Chirurg vystavuje srdce pacienta.
 2. Prověřuje levou komoru.
 3. Je uvažováno přesné umístění aneuryzmatu.
 4. Kanyly jsou instalovány v aortě.
 5. Proveďte nucenou srdeční zástavu. K pacientovi je připojeno umělé krevní oběh.
 6. Aneurysma je odhalena. Chirurg zkoumá stav levé komory. Stávající krevní sraženiny jsou eliminovány.

Druhou metodou je korekce struktury levé komory. V současné době se tato manipulace provádí nahrazením patologické oblasti umělým implantátem (používaným v diagnostice aneuryzmatu u dítěte).

Zpět na obsah

 1. Porucha funkce ledvin a jater.
 2. Infekční onemocnění.
 3. Onkologická onemocnění.
 4. Zvýšená tělesná teplota.
 5. Intolerance na celkovou anestezii.
 6. Chronická plicní insuficience, pneumonie.
 7. Srdeční selhání 3. stupně.
 8. Závažný diabetes mellitus.

Zpět na obsah

Pokud má aneurysma infantilní MPE nevýznamné rozměry, nemusí to mít žádný vliv na kvalitu jejího života. Je však vhodné sledovat preventivní opatření a pravidelně je monitorovat lékař.

Operace je u některých dětí kontraindikována, musí přísně dodržovat preventivní opatření a léčbu.

Prvním krokem je naučit se plánovat správnou denní rutinu. Je nutné se správně naučit kombinovat odpočinek a cvičení.

Nezakazujte dítěti pohyb. Trochu tělesné aktivity v podobě každodenních procházek, cyklistiky má pozitivní vliv na srdce. Přepracování dítěte však také nestojí za to.

Potraviny by měly být dobře vyvážené. Je žádoucí, aby celý první rok dítě dostalo mateřské mléko. To pomůže snížit riziko infekčních onemocnění, která často způsobují komplikace spojené s prací srdce.

Při přechodu na normální stravu by mělo být v dietě dítěte dostatečné množství vitamínů a minerálů.

Obecně je nutné pravidelně provádět posilovací terapii: dětskou gymnastiku, masáže, koupele s léčivými bylinkami. Rodiče by se měli opatrně vyhnout stresovým situacím v životě dítěte a pravidelně navštěvovat neurologa a terapeuta.

Příčiny, příznaky a léčba aneuryzmatu MPP u novorozence

Aneurysma WFP se nazývá zakřivení stěny oddělující pravé a levé síň. Tato patologie se týká menšího abnormálního vývoje srdce a nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Podstata odchylky je následující: dochází ke změnám v interatriální přepážce, v důsledku čehož dochází k vyboulení a získání jedné z níže popsaných forem.

Formuláře anomálií

WFP Aneurysma u novorozence se vyvíjí různými způsoby a dnes jsou známy tři formy:

 1. Pravé zakřivení.
 2. Levé zakřivení.
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S.

Příčiny

Aneurysma interatriální přepážky byla zjištěna u lidí před několika desítkami let, ale přesto nebylo možné studovat nemoc spolehlivě a spolehlivě určit faktory, které vyvolávají její vzhled. V této oblasti nebyl proveden žádný vážný výzkum.

Odborníci se domnívají, že anomálie u dospělých je důsledkem infarktu myokardu. Ale na pozadí které je aneurysma WFP u dítěte, které se právě narodilo? K tomu existuje několik názorů:

 • Důvodem vzniku patologie je genetická predispozice (dědičnost).
 • Poruchy v procesu tvorby srdeční pojivové tkáně během vývoje plodu mohou ovlivnit zakřivení stěny medu atria.
 • Odchylka může být způsobena přítomností infekčních nemocí u matky.
 • Rizikovými faktory mohou být různé destabilizující příčiny.

Taková vysvětlení nejsou obdařena vážnými skutečnostmi, ale v nich je obsažena určitá pravda.

Aneurysma WFP a její znaky

Symptomy anomálií mohou být jak mírné, tak výrazné. U dospělého, který utrpěl infarkt myokardu, může být atriální zakřivení doprovázeno příznaky charakteristickými pro srdeční selhání. Aneuryzma WFP u novorozence se jen zřídka cítí a odhalí ji ve většině případů náhodně během plánovaného ultrazvuku srdce. Tato patologie u dítěte je zcela jasně viditelná při ultrazvukovém vyšetření. Pro úplné potvrzení diagnózy je nutné provést další diferenciální diagnostiku.

Co způsobuje aneuryzma

V procesu vývoje anomálie v poškozené oblasti přepážky se vytvoří díra, která zabraňuje normálnímu průtoku krve. To je dáno tím, že krev z levého atria se rozlévá nejen do levé komory, ale také částečně vstupuje do pravé síně. To způsobuje zvýšení zátěže na pravostranných částech srdečního svalu, což vede k rozvoji kompenzační hypertrofie pravé síně, která také zasahuje do komory. Kromě toho do plic vstupuje stále větší množství krve a zvyšuje se zatížení cév, což se projevuje příznaky plicní hypotenze. Tato patologie u dětí se vyvíjí poměrně pomalu, ale zároveň v pravém kruhu se může významně zvýšit průtok krve.

Léčba abnormalit

Aneurysma WFP u novorozenců může být asymptomatická a dítě neruší. V raných stádiích vývoje nevyžaduje patologie použití léků nebo operačních opatření. Měli byste pravidelně vyšetřovat dítě u pediatra a kardiologa, podstoupit EKG a ultrazvukové vyšetření pro sledování dynamiky nemoci. Pokud nejsou žádné známky komplikací anomálie, a je pod neustálou a přísnou kontrolou, pak ani s časem, již ve věku dospělém, onemocnění neovlivní zdraví dítěte.

Chirurgický zákrok je vyžadován ve velmi extrémních případech, protože účinek použití chirurgické techniky může být nejvíce nepředvídatelný.

Odborníci se domnívají, že srdeční chirurgie pro aneuryzma WFP je neobyčejné a nebezpečné opatření. Důvodem je skutečnost, že komplikace vznikající po zákroku jsou pro život pacienta nebezpečnější než samotná anomálie.

Chirurgická léčba může být předepsána dítěti ve vyšším věku, pokud se vyvine nevratná plicní hypotenze v důsledku neustálého odmítání velkého množství krve.

Prevence patologie

Pokud existuje diagnóza „aneuryzmatu MPE u dítěte“, pak byste neměli panikařit a hledat možné metody k nápravě odchylky. S touto nemocí mnoho lidí žije šťastně až do smrti. Většina dětí vyrůstá a ani nemá podezření na přítomnost anomálie, protože se neprojevuje. Hlavním měřítkem prevence komplikací v budoucnu bude omezení fyzické aktivity. Tato choroba není nebezpečná, ale každoroční vyšetření se považuje za povinné.

Aneurysma srdce u novorozenců - stojí za to panika?

Aneuryzma srdce u dětí - koncept spíše tým. Přesněji řečeno, aneuryzma srdečních struktur jsou odděleny - protažení septa mezi síní a komorami. Co by tedy mělo být chápáno jako aneuryzma síňového septa?

Aneurysma interatriální přepážky není defektem. Proto byste neměli panikařit z žádného důvodu, protože jste slyšeli takovou diagnózu v ordinaci lékaře. Vyznačuje se poklesem oblasti mepertiálního přepážky v dutině pravého nebo levého síně. Aneuryzma ï je zařazena do skupiny tzv. Menších srdečních abnormalit, které jsou považovány za možnou variantu normy nebo hranice mezi normou a patologií.

1Distribuce a příčiny aneuryzmatu

Aeuryzma síňového septa

Prevalence této anomálie je u novorozenců jen něco málo přes 1%. Aneuryzma síňového septa je vrozená změna v jeho struktuře, která nevede ke zhoršení srdeční funkce. Důvody vzniku protruze v oblasti meziprostorové přepážky nejsou jednoduchým tématem, o němž dosud výzkumníci neměli společný názor.

Hlavní a pravděpodobné příčiny vzniku malých srdečních anomálií u dětí jsou však zvýrazněny. Lze je rozdělit do dvou skupin:

 1. Vnitřní příčiny. Patří mezi ně:
  • Porušení procesů vývoje pojivové tkáně. To snižuje obsah určitých typů kolagenu nebo je narušen jejich poměr. V prvním i druhém případě ztrácí pojivová tkáň svou sílu. Dosud tento důvod vede k rozvoji aneuryzmatu KPR.
  • Dědičná predispozice
  • Porušení tvorby meziobratlové přepážky během vývoje plodu.
 2. Vnější příčiny. Tato skupina zahrnuje vystavení různým faktorům prostředí. Možnou příčinou vzniku aneuryzmatu mohou být přenosná onemocnění u těhotné ženy.

2 Klasifikace aneuryzmatu

Formuláře WFP Aneurysm Forms

Aneurysma mpp je rozdělena do následujících 3 forem:

 1. Vyčnívání do dutiny pravé síně.
 2. Vypouští se směrem k levé síni.
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S, pokud se jedná o vychýlení na pravé a levé straně.

3Klinické projevy

Aneuryzma síňového septa (ICD) je vrozená vada vývoje, která je ve většině případů asymptomatická. To je vysvětleno skutečností, že přítomnost aneuryzmatu MTF nenarušuje funkci srdce. Takové dítě se neliší od ostatních dětí a ve fyzickém a duševním vývoji nezůstává za jejich vrstevníky. Často je to právě náhodně, že aneurysma může být detekována u dítěte během ultrazvuku srdce.

Je však třeba mít na paměti, že tato anomálie je zdrojem poruchy srdečního rytmu u dítěte. Co je důvodem? Podívejme se. Takže srdce je orgán, který plní funkci čerpadla v našem těle. Pro každou kontrakci (systolu) se určitá část krve uvolní do cév velkého a malého oběhu.

Projev aneuryzmy síňového septa

Během práce srdce se stěny atrií a komor pohybují pod vlivem průtoku krve. Navíc v přítomnosti aneuryzmatu jsou tyto vibrace výraznější. Ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky - tzv. "Kardiostimulátory", které poskytují impulsy potřebné ke snížení srdce.

S fluktuací aneuryzmatu KPR dochází k podráždění a zvýšení aktivity těchto buněk. Jako výsledek, příznaky poruch srdečního rytmu - arytmie. V některých případech může být přítomnost aneuryzmatu kombinována s nestabilitou autonomního nervového systému - neurocirkulační dystonií.

Souhrnně tedy v klinice této anomálie u novorozenců mohou být následující příznaky:

 1. Poruchy srdečního rytmu - rychlá, pomalá nebo nepravidelná kontrakce srdce.
 2. Příznaky autonomní dysfunkce - špatný spánek, letargie, nebo naopak zvýšená vzrušivost. Starší děti mohou mít potíže s bolestmi hlavy, pocením, únavou, nepohodlí nebo bolestí v oblasti srdce. Obavy mohou být i poruchy trávicího systému - říhání, nadýmání a bolest břicha. Chuť k jídlu klesá, židle může být zlomena.

Jak je vidět, tyto symptomy jsou zcela nespecifické pro aneuryzma síňového septa, protože mohou být detekovány s velkým množstvím jiných onemocnění a funkčních poruch u dětí. Proto tyto kliniky nejsou základem pro diagnózu aneuryzmatu KPR.

4Diagnostika

Diagnóza aneuryzmatu je založena na integrovaném přístupu. Základní diagnostické metody:

 • Auskultace. Metoda poslechu srdce se stetoskopem. Již v této fázi může lékař slyšet šelest v oblasti srdce, což může znamenat, že dítě může mít nějakou anomálii.
 • Echokardiografie - ultrazvuk srdce. Tato metoda je cenově dostupná, bezpečná a především informativní v diagnostice aneuryzmatu. Umožňuje odhalit vyčnívání meziobratlové přepážky a její oscilaci ve fázích srdečního cyklu.
 • EKG - elektrokardiogram - není hlavní diagnostickou metodou, ale provádí se za účelem posouzení funkce srdce. Pomocí této metody lze identifikovat různé poruchy rytmu.

Zbývající metody, včetně EKG, jsou navíc v komplexní diagnostice drobných srdečních anomálií. Mohou naznačovat určité funkční poruchy srdce.

5 Léčba

Problematika léčby aneuryzmatu je životně důležitou otázkou, která mnoho lidí znepokojuje. Dosud nejsou plně definovány principy léčby aneuryzmatu a jiných abnormalit malého srdce. Pro řízení těchto pacientů však lze navrhnout následující taktiku:

 1. Léčba drogami. V tomto případě mohou být předepsány léky, které normalizují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Jmenování drog hořčíku. V poslední době prokázala svou úlohu v procesech správné tvorby kolagenních vláken. V tomto případě je hořčík samotný součástí pojivové tkáně. Účinnost hořčíkových přípravků byla prokázána v souvislosti s antiarytmickým účinkem. Účastí na procesech stimulace srdeční buňky, hořčík přispívá k řádnému fungování srdce v procesech kontrakce a relaxace. Proto může být jmenován v případě potřeby léčby arytmií.
  • Vitaminy skupiny B a PP. Léky zlepšují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Včasná antibakteriální léčba infekčních onemocnění.
 2. Léčba bez drog. Obsahuje následující:

 • Správná organizace režimu práce a odpočinku dítěte. Nadměrná fyzická aktivita je vyloučena, normální a vysoce kvalitní odpočinek.
 • Doporučené dodržování dne.
 • Zdravá a vyvážená výživa.
 • Hydroterapie - využití léčebných koupelí.
 • Balneoterapie - léčba minerálními koupelemi.
 • Různé druhy masáží, včetně ruční, pod vodou atd.
 • Fyzioterapeutické postupy, včetně elektroforézy s hořčíkem.
 • Třídy fyzikální terapie.

Léčebný program je individuální pro každého pacienta. Vychází z komplexního zdravotního posouzení, které zahrnuje různé diagnostické metody.

Chirurgická léčba není prováděna, protože aneuryzma není defektem, ale patří do skupiny malých anomálií vývoje srdce. Proto nenarušuje práci srdce.

Malé anomálie srdce - skupina podmínek, které vyžadují, aby se pacient zaregistroval. Proto je nutné, aby byl odborník pravidelně sledován. Pozorování se provádí s cílem sledovat stav aneuryzmatu a v případě potřeby korigovat léčebné metody.

6Předikce

Prognóza aneuryzmatu při dodržení doporučení je příznivá. Proto bychom neměli opomenout pokyny lékaře týkající se léčby a prevence, díky čemuž je vašemu dítěti poskytován zdravý a plný rozvoj. Zdraví pro vás a vaše děti!