Charakteristické vlastnosti a symptomy u dospělých s různými typy aneurysmat krku

Aneuryzma mají třetí místo ve struktuře vaskulární léze krku po stenóze a degenerativních zánětlivých onemocněních. Průměrný věk pacientů je 57-63 let.

U velkých velikostí vede patologie ke kompresi životně důležitých orgánů a ke změnám v hemodynamice.

Obecné vlastnosti

Aneuryzma cervikálních cév je omezená expanze v zóně nejtenčeného a nataženého cévního segmentu.

Tepny a žíly krku se vyznačují anatomickou blízkostí k sobě a velkým počtem anastomóz, což způsobuje relativně vysokou četnost smíšených lézí a vymazaných klinik. Ženy onemocní 2krát častěji než muži.

Charakteristické rysy:

 • Vysoká četnost arteriovenózních forem (až 15-20%);
 • Vliv na mozkovou cirkulaci;
 • Rychlá trombóza;
 • V malých velikostech - rychlá kalcinace;
 • Blízkost struktur srdce;
 • Vysoké riziko plicní embolie.

Příčiny vývoje a rizikových skupin

Etiologické faktory:

 • Arroze plavidla;
 • Tuberkulóza;
 • Vaskulitida;
 • Genetické syndromy;
 • Syfilis;
 • Ateroskleróza;
 • Hypertenze;
 • Vrozená tortuosita cév.

Rizikem jsou jednotlivci:

 • S hladinou cholesterolu nad 6,0 ​​mmol / l;
 • Více než 50 let;
 • Trpí diabetem a jinými metabolickými onemocněními;
 • Podstupuje přechodný ischemický záchvat nebo ischemii srdce;
 • Se zatíženou dědičností;
 • Trpí fibrilací síní a srdečním onemocněním.

Charakteristiky a příznaky

Zvažte různé typy aneuryzmat krku a jejich symptomy u dospělých, rozdíly v diagnostických příznacích a taktice léčby.

Aneuryzma vnitřní jugulární žíly v krku

Kód ICD-10: I72.8.

Výrazné symptomy: mírné asymetrické bezbolestné vyboulení v krku, suchý kašel, bolest při otáčení hlavy, mdloby (komprese běžné karotidy).

Diagnóza: cyanóza a pastoznost obličeje a krku, bolesti hlavy, kontinuální cévní hluk během auskultace. Ultrazvuk - omezená expanze se známkami trombózy, tromboflebitidy. Stěna žíly se může zhroutit. CT (MRI) - hydrocefalus, lokální otok mozku, ve stěně žíly - krevní sraženina a kalcináty.

Léčba: protidestičková činidla, antikoagulancia, resekce s protetikou (protéza z periferního žilního segmentu).

Vnější jugulární žíla

Kód ICD-10: I72.8.

Výrazné symptomy: otok obličeje a krku, otok očních víček, obtíže s nosním dýcháním, zvýšení jazyka, kongesce a tinnitus.

Diagnóza: otoky a zarudnutí poloviny obličeje bez známek zánětu, ultrazvuk cév krku - trombóza rozšířené oblasti, ztenčení a kalcifikace žilní stěny, známky tromboflebitidy. MRI (CT) - otok poloviny obličeje a krku, kalcináty, trombóza.

Léčba: antiagregancie, antikoagulancia, endovaskulární embolizace. Resekce vzácně.

Přední jugulární žíla

Kód ICD-10: I72.8.

Výrazné symptomy: stlačení laloků nebo tkání štítné žlázy (průvodní tyreoiditida), otok předního povrchu krku, chrapot, otok jazyka. Kurz je často asymptomatický.

Diagnóza: ultrazvuk cév krku - lokální vyboulení jaderného injektoru, postižení malých tepen (arterio-venózní forma), známky arrózy nebo tromboflebitidy (vzácné).

Léčba: symptomatická (kontrola krevního tlaku), protidestičková léčiva, antikoagulancia, endovaskulární embolizace.

Arteriovenózní aneuryzma

Kód ICD-10: I72.8.

Výrazné symptomy: asymptomatická, rychlá kalcinace.

Diagnóza: náhodná detekce ultrazvukem (detekce vaskulární anastomózy s omezeným vyčníváním a kalcinací), průměr zřídka přesahuje 3 mm. CT sken (MRI) se neprovádí.

Léčba: kontrola krevního tlaku, protidestičková léčba. Se zvýšenou endovaskulární embolizací.

Expanze subklavických tepen

Kód ICD-10: I72.1.

Výrazné symptomy: stlačení nervů a žil ramenního pletence, bledost a snížená citlivost horní končetiny (parestézie, necitlivost). Lokální otok a bolest v klíční kosti, zasahující do ramene a lopatky. Při ruptuře, akutní ischémie horní končetiny, v nepřítomnosti léčby, mutace (samo-amplifikace).

Diagnóza: stížnosti bolesti za klíční kostí a horní končetiny, znecitlivění a otoky paže, ztráta svalové síly. Angiografie - lokální otok cévní stěny, mačkání klíční kosti, plexus brachiálního nervu, subklaviální žíla. Ultrazvuk - typ a velikost výstupku, ztenčení cévní stěny, fokální mikrokalcinát. CT (MRI) - trombóza, otok ramenního pletence, komprese periosteum klíční kosti a nervových kmenů.

Léčba: výstřižek, resekce. Před zákrokem se provádí stabilizace krevního tlaku a prevence trombózy.

Karotické tepny

Kód ICD-10: I72.0.

Výrazné symptomy: pulzující vyboulení na přední straně krku, porucha vědomí, ztráta zorného pole, hypertenze, kašel, bolest při jídle, migréna, snížené kognitivní funkce, při přerušení cévní mozkové příhody, paralýza.

Diagnóza: stížnosti na mdloby, klenby, křeče, ztráta paměti. Auskultace - cévní hluk. Zvýšil se krevní tlak. Angiografie - deformace a tortuosita cévní stěny, lokální expanze, kontrastní defekt defektu, únik kontrastu do okolní tkáně. MRI (CT) - trombóza, otoky perivaskulární měkké tkáně, ztenčení cévní stěny, komprese horního mediastina.

Léčba: chirurgická (resekce, embolizace, výstřižek). Příprava na chirurgii - antihypertenzní, nootropní, vazodilatační léčiva.

Páteřní tepna

Kód ICD-10: I72.6.

Výrazné symptomy: obtíže při polykání, paralýza a atrofie poloviny jazyka, poruchy řeči, necitlivost dolních končetin, poruchy koordinace pohybu, snížená teplota a citlivost na bolest.

Diagnóza: stížnosti na týlní bolest, vestibulární a smyslové poruchy. Angiografie - tortuozita, ztenčení cévní stěny, trombóza rozšířené oblasti, známky arrózy. CT (MRI) - komprese kořenů míchy, lokální edém, kalcinace, komplikace - zóna hemoragického namáčení.

Léčba: patogenetická (kontrola krevního tlaku, užívání statinů), chirurgická (resekce, embolizace, ořezávání).

Basilární tepna

Kód ICD-10: I72.5.

Výrazné symptomy: ochrnutí oční bulvy, paréza nebo paralýza okulomotorického nervu. Vertikální nystagmus. Když se zlomíte - slepota, ochrnutí, mrtvice.

Diagnóza: obtíže se zrakovým postižením, závratě, bolesti hlavy. Angiografie - tortuosita cévního okruhu, defekt vyplnění a únik kontrastu v perivaskulární zóně. CT (MRI) - fokální otoky se známkami trombózy, mikrokalcinátu, komplikací - mrtvice, hydrocefalus, mozkové krvácení nebo laterální komory.

Léčba: konzervativní (beta-blokátory, statiny, antiagregační látky), chirurgické odstranění.

Možné následky

Následky s poškozením žíly:

 • Trombóza;
 • Tromboembolismus pravého srdce;
 • Plicní embolie a její větve;
 • Tromboflebitida;
 • Hydrocefalus;
 • Krvácení

Následky s arteriálním onemocněním:

 • Stratifikace;
 • Mezera;
 • Krvácení v horním mediastinu;
 • Tromboembolismus;
 • Syndrom "subklavické loupeže";
 • Ztráta zraku a sluchu;
 • Zdvih

Časté důsledky aterosklerózy a arteriální hypertenze jsou anesteziologie cervikálních tepen. Patogenetická a chirurgická léčba. Prevence je zaměřena na normalizaci krevního tlaku a laboratorních parametrů.

Jugulární žíla na krku

Jugulární žíla je skupina žil lokalizovaná na krku, jehož hlavní funkcí je krevní oběh z hlavy a krku na dolní končetiny. Jugulární žíla zahrnuje vnitřní, vnější a přední žíly, které se liší podle místa, velikosti a účelu.

Vnitřní jugulární žíla

Hlavní funkcí vnitřní jugulární žíly je odběr krve a oxidu uhličitého z horní oblasti a přenos do duté žíly.

Má dva kanály:

Intrakraniální kanály jsou dvě žíly: diploková a emisní. Diplomatické žíly jsou umístěny v diplokových kanálech, proto jméno. Diferencován v místě lokalizace na frontální, přední, zadní, okcipitální.

Emisivní žíly jsou žíly, jejichž hlavní funkcí je spojení žil na vnějšku lebky se žíly uvnitř.

V důsledku intrakraniálních kanálků proudí krev z dutin mozku do jugulární žíly.

Extrakraniální kanály

Intrakraniální kanály jsou faryngeální žíly, mandibulární žíly, potravní žíly, žlázy štítné žlázy.

Vnější jugulární žíla - žíla, kterou proudí krev z hlavy do srdce. Liší se v malé velikosti. Je viditelný vizuálně a palpačně, smíchem, kašlem a zpěvem.

Skládá se ze dvou žilních kmenů. Jedním z nich je spojení vnější extrakraniální jugulární žíly a její přítok mimo mandibulární žílu.

Vnější jugulární žíla má několik větvových žil: týlní, supraskapulární, příčnou, přední jugulární žílu.

Přední jugulární žíla

Skládá se ze žil sublingvální oblasti, nese krev do subklavické žíly. Liší se v malých velikostech.

Flebitida je zánětlivý proces v žilní stěně.

Příčiny této nemoci jsou několik, hlavní jsou:

 1. Poruchy při injekci KCL.
  Vede to k tomu, že injikovaná kompozice nespadá do samotné žíly, ale do blízké oblasti. V poškozených tkáních se tvoří zánětlivé formy, které způsobují flebitidu.
 2. Zanedbání dezinfekce zdravotnických prostředků, které přicházejí do styku s žílou, jako jsou injekční stříkačky a katétry.
  K flebitidě dochází v důsledku zranění, zranění a jiných zranění.
 3. Chemické popáleniny.
  Distribuován mezi drogově závislými, zejména zavedením intravenózních opiátových látek.

Flebitida jako důsledek abscesu

Absces je proces hnisání tkáně, který je lokalizován ve svalech, pod kůží, v orgánech v důsledku infekce.

Příznaky:

 • Začíná výrazným klinickým obrazem: vysoká horečka, horečka, zimnice, bolest se objevují v celém těle, pacient nemůže určit přesné umístění bolesti, což ztěžuje diagnostiku flebitidy, bolesti hlavy a závratě, doprovázené zvracením.

Diagnostika

flebitida je diagnostikována následovně:

 • USDG žíly - postup spočívající ve studiu stavu žil, ukázaný v případech podezření na flebitidu. Je možné vidět úplný obraz o stavu průtoku krve v jugulární žíle, který pomáhá identifikovat patologie a poruchy, které se vyskytují během flebitidy, a provést přesnou diagnózu.

Léčba

Léčba je zvolena v závislosti na příčinách vzniku flebitidy:

 1. jestliže příčinou flebitidy jugulární žíly je infekce, pak jsou předepsány následující léky ze skupiny antibiotik: cefalosporiny, tetracykliny. Je třeba mít na paměti, že při úpravě tetracyklinů je vyloučen mléčný výrobek.
 2. léky ke zvýšení průtoku krve. Pro účinnější výsledek se tato léčiva používají současně v několika formách uvolňování, to znamená, že tablety pro orální podání se obvykle kombinují s vnějšími masti. Nejoblíbenějším cílem je troxivosin. Je nutné aplikovat uvnitř ve formě tablet ve tvaru kapslí a lokálně ve formě gelu.

Možné komplikace

Při včasné a adekvátní léčbě dochází k úplnému uzdravení měsíc po nástupu flebitidy. Při absenci kvalifikované lékařské péče může nastat řada komplikací.

Navíc, často v oblasti zánětu žil může začít hnisavý proces. Proto je tak důležité, pokud máte příznaky flebitidy vyhledat lékařskou pomoc. Flebitida je léčena a diagnostikována flebologem.

Trombóza jugulární žíly v krku

Příčiny:

 • Některé chronické, zejména autoimunitní onemocnění způsobují trombózu, jako je systémový lupus erythematosus a antifosfolipidový syndrom.
 • Rakoviny a jejich léčebné metody, jako je chemoterapie, spouští řadu patologických změn v těle, což vede k trombóze.
 • Ženy, které užívají perorální antikoncepci, jsou nejvíce náchylné k výskytu trombózy. Z tohoto důvodu může OC předepsat pouze gynekolog po úplném vyšetření. Užívání hormonální antikoncepce je také kontraindikováno u žen, které kouří a trpí onemocněním žil.
 • Dlouhý pobyt v jedné poloze přispívá ke ztluštění krve a vzniku trombózy. Během cestování letadlem, při sedavé práci, je tělo dlouhodobě znehybněno, což přispívá k tvorbě krevních sraženin.
 • Flebitidy a další nemoci v pokročilém stádiu způsobují trombózu.

Příznaky:

 1. Prvním a nejčastějším příznakem trombózy jugulární žíly je ostrá bolest v krku, zhoršená otočením hlavy.
 2. Také v oblasti jugulární žíly se objevuje edém na kůži, dochází k nárůstu jugulární žíly, žíly jsou viditelné, viditelné pro světlo.
 3. Vzhledem k porážce zrakového nervu se jeho zrak prudce zhoršuje, pacient se cítí slabý, v rukou a nohou je bolestivá bolest.
 4. Potom nastane vývoj otravy krve nebo se objeví riziko vzniku krevní sraženiny.
 5. Oddělený trombus spolu s tokem krve vstupuje do plic a vede k plicní embolii.

Diagnostika

Diagnóza trombózy se provádí na základě symptomů pacienta a výsledků řady diagnostických metod.

Když se objeví výše uvedené příznaky, musíte zavolat sanitku, protože trombóza může způsobit stavy, které jsou neslučitelné se životem. Rozlišování trombózy od jiných onemocnění je poměrně obtížný úkol, protože tyto symptomy jsou běžné u mnoha jiných vaskulárních patologií.

K provedení přesné diagnózy jsou prováděny následující studie:

 1. Trombodynamický test.
  Metoda umožňuje stanovit úroveň srážení krve. Pro laboratorní studie je nutná žilní krev pacienta. Je považován za vysoce citlivou metodu detekce patologií krevního oběhu.
 2. Tv test
  Umožňuje diagnostikovat fáze srážení krve a identifikovat porušení rychlosti tvorby fibrinu.
 3. MRI je tomografická studie, která umožňuje hluboké studium stavu jugulární žíly.

Léčba

Způsob léčby se volí v závislosti na stavu pacienta. K dispozici je chirurgická, lékařská, koagulační léčba trombózy.

  Chirurgická léčba.
  Ve většině případů je indikována chirurgická léčba.
  Jsou prováděny následující typy operací:

 • trombektomie je operace spočívající v odstranění trombu následujícími způsoby:
  • trombolýza - odstranění krevní sraženiny rozpouštědlovými látkami;
  • aspirace - odstranění krevní sraženiny pomocí katétru. Velmi jednoduché provedení, ale ne dostatečně účinné.
 • Stenóza je chirurgická operace spočívající v instalaci speciální struktury ve formě stentu v oblasti poškozených cév.
 • Léčba léky.

  • léky skupiny flebotiků jsou určeny k nápravě síly venózního odtoku krve;
  • trombolytika. Při diagnostikované tvorbě krevní sraženiny se předepisuje trombolytická léčba, jejímž základem je zničení krevní sraženiny a obnovení cévního oběhu;
  • anti-soužití terapie - metoda léčby, spočívající v užívání léků, které blokují srážení krve.
 • Možné komplikace

  Nejzávažnějším stavem, který způsobuje trombózu, je tromboembolie, téměř vždy končí smrtí. Embolie způsobuje infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu.

  Phlebectasia je patologické křečové žíly. Aneurysma jugulární žíly je dalším názvem pro flebectasii. Doporučujeme také přečíst náš článek o aneuryzmatu aorty.

  Příčiny:

  1. Nadměrné zatížení těla.
   Důvody pro porušení krevních cév, včetně ektazie, mohou být často velkou zátěží na těle, jako jsou profesionální sporty, vyčerpávající studie nebo práce, které ovlivňují kardiovaskulární systém, což znamená, že přímo ovlivňuje krevní oběh a stav cév.
  2. Porušení práce a odpočinku.
   Nedostatek plného spánku, dlouhá pracovní doba, práce v noci - způsobuje velké množství onemocnění, včetně ovlivnění stavu cév.
  3. Hormonální nerovnováha
   nekontrolované hormonální léky, špatné návyky, přísná strava porušují lidské hormony, a tím i práci celého organismu.
  4. Porušení cév v důsledku poranění páteře.

  Příznaky:

  Přítomnost otoků na krku, první a hlavní znak flebektasie. Jedná se o zvětšenou nádobu, která v raných stadiích nemoci nezpůsobuje nepohodlí a žádné bolestivé pocity.

  Postupem času se ektazie začne vyvíjet, což způsobuje mačkání bolesti v krku, stejně jako změny hlasu, mohou být chrapot, často jsou pozorovány problémy s dýcháním.

  Léčba:

  • Léčba závisí na závažnosti onemocnění.
  • V pokročilé fázi léčby v nemocnici. V ojedinělých případech, v případě zvláště těžkého průběhu, je chirurgický zákrok prováděn nejčastěji, léčba ektazie je omezena na léčbu léky.
  • Při léčbě ektazie cév jugulární žíly se nejčastěji kombinují přípravky pro normalizaci funkce cév, jako je trombóza a flegm 600, s injekcemi trentálního a antovenginového prostředku ke zlepšení krevního oběhu.

  Možné komplikace

  Kompletní léčba je možná pouze s diagnózou a léčbou ektazie na samém počátku onemocnění, proto je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud má osoba příznaky podobné ektazii jugulární žíly.

  Jugulární žíla u dítěte

  Mnoho rodičů se obává, když zjistí, že dítě má krční žílu na krku, zvláště když se směje a pláče. Nejčastější příčinou této odchylky je výše popsaná flebectasia.

  PŘEZKUM NAŠEHO ČTENE!

  Nedávno jsem četl článek, který vypráví o FitofLife pro léčbu srdečních onemocnění. S tímto čajem můžete FOREVER léčit arytmii, srdeční selhání, aterosklerózu, ischemickou chorobu srdeční, infarkt myokardu a mnoho dalších srdečních onemocnění a cév doma. Nebyl jsem zvyklý věřit žádné informace, ale rozhodl jsem se zkontrolovat a objednat si tašku.
  Změny jsem si všiml o týden později: neustálá bolest a brnění v mém srdci, které mě mučilo předtím, než ustoupilo, a po 2 týdnech úplně zmizely. Zkuste a vy, a pokud má někdo zájem, pak odkaz na článek níže. Čtěte více »

  Prevence

  • Jako preventivní opatření je nutné zachovat zdravý životní styl, vzdát se špatných návyků nebo snížit množství konzumovaného alkoholu a tabáku, trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu, kombinovat práci s odpočinkem. Velkou důležitost při prevenci onemocnění krční žíly představuje včasná návštěva u lékaře.
  • Mnoho lidí odkládá návštěvu u lékaře až později, dokud se problém nestane tak vážným, že ohrožuje život a zdraví, a do té doby se snaží léčit lidovými prostředky, které v tomto případě nejen pomáhají, ale situaci ještě zhoršují.
  • Je důležité si uvědomit, že v přítomnosti jakýchkoli vaskulárních a venózních patologií je kromě terapeuta nutné pravidelně navštěvovat takové úzké odborníky jako kardiologa, flebologa a chirurga.
   I když nejsou žádné nemoci, starší lidé, pracovníci v kanceláři, kteří tráví většinu dne sedí u počítače, by žáci, kteří sedí u stolu, měli navštívit lékaře jako preventivní opatření.

  Tímto způsobem

  Jugulární žíla plní velmi důležitou funkci a hraje důležitou roli v krevním oběhu těla. Jakákoliv patologie v její práci vede k vážným následkům. Proto je nutné brát vážně své zdraví a pečlivě sledovat jeho stav.

  Přihlásit se k odběru aktualizací

  Kontakt s administrátorem

  Přihlaste se k odborníkovi přímo na webu. Zavoláme vám zpět za 2 minuty.

  Vraťte se zpět do 1 minuty

  Moskva, Balaklavsky Avenue, Budova 5

  diagnostického postupu zaměřeného na studium jícnu, žaludku a dvanáctníku

  Lékařské vyšetření vnitřních orgánů pomocí endoskopu

  Histologické vyšetření pomáhá určit přítomnost nebezpečných buněk a novotvarů s vysokou přesností

  Gastroskopie je jedním z nejobjektivnějších a nejpřesnějších způsobů, jak vyšetřit sliznici žaludku.

  STD testy jsou komplexem laboratorních testů, které umožňují detekci patogenů pohlavně přenosných nemocí.

  Gastroskopie (esophagogastroduodenoscopy, endoskopie) je vyšetření sliznice jícnu, žaludku

  Aneuryzma cév krku

  • Novinky
  • Diagnostika
  • Aneuryzma cév krku

  Aneuryzma cév krku Arteriovenózní aneuryzma společné krční tepny a vnitřní jugulární žíly. Zdá se, že současná rána s tepnou velkého žilního trupu, která je doprovázena, působí příznivě, protože žíla nasává krev, která se nalije do rány. Symptomy jsou redukovány na měkký padající pulzující nádor, přes který je slyšet konstantní hluk, který se zvyšuje se systolou, ale nezmizí s diastolem, na rozdíl od šumu během arteriálního aneuryzma. Často dochází k dilataci žil krku, obličeje a pokožky hlavy. V oblasti aneuryzmatu pacient sám cítí šelest. Růst arteriovenózního aneuryzmatu je velmi pomalý a predikce s ním je příznivější než u aneuryzmatu tepen. Ošetření by mělo spočívat v oddělení obou nádob a šití defektů jejich stěn.

  Aneuryzma subklavické tepny. Z hlediska symptomatologie a léčby se rozlišují aneuryzmy, které se vyvíjejí z vnitřního segmentu tepny, který leží uvnitř m. skalní anterior, 1 a aneuryzma vznikající z úseku tepny ležícího mimo m. scalenus mravenec. Aneurysma vnitřního dělení subklavické tepny tvoří pulsující nádor nad incisura jugularis stern, který poskytuje charakteristický systolický šum a může způsobit dušnost a potíže s polykáním. Pulse na a. temporalis se nezměnil, puls k radiální tepně oslabil a zpomalil. Aneurysma vnějšího I úseku tvoří pulzující nádor nad klíční kostí, dává stejnou charakteristiku vyfukující systolický šelest a vždy způsobuje zpomalení a oslabení pulsu v radiální tepně; komprese v. subclavia vede k otoku končetin a expanzi povrchových kožních žil. Komprese brachiálního plexu způsobuje poruchy citlivosti, paralýzu a trofické poruchy. Predikce v aneuryzmatech subklavické arterie je vždy vážná: při absenci chirurgické léčby hrozí aneuryzma ruptura a fatální krvácení ven nebo do pleurální dutiny. Velmi chirurgický zákrok v případě selhání cévního sutury může být doprovázen smrtí končetiny. Arteriovenózní aneuryzma subklavické tepny a žíly jsou pozorovány zejména v externím dělení subklavických cév.

  Aneuryzma vertebrální arterie jsou vzácné vzhledem k hluboké a skryté poloze tepny v kostním kanálu. Zaměstnávání lidí, kteří podstoupili operaci pro aneuryzma cév krku, bude záviset na reziduálních účincích - řezech, paralýze, která může způsobit invaliditu až do skupiny zdravotně postižených I.

  Aneuryzma karotidy: příčiny, typy, příznaky, diagnostika, chirurgie, prognóza

  Aneuryzma karotidy - obecně, není vzácné a velmi nebezpečné onemocnění kardiovaskulárního systému, často končí smrtí. Jedná se o anomální a nevratnou deformaci slabé části arteriální stěny v důsledku konstantního proudění cirkulující krve. Patologie se ve většině případů vyvíjí u dospělých, ale může také ovlivnit dítě.

  Karotidy jsou velké cévní kmeny, které zásobují orgány krku a dodávají krev do mozku. Pod vlivem negativních vnitřních a vnějších faktorů se oblast tepny začíná rozšiřovat. Stěny nádoby se stávají křehkými, natahují a zvětšují průměr. Vzniká charakteristická vyboulení, které vypadá jako pytel.

  Aneurysmální sáček je tvořen jako výsledek proliferace vláken pojivové tkáně a ukládání fibrinových vláken na ně. Její dutina je naplněna krví nebo trombotickými hmotami. Tvar sáčku a jeho vztah s nádobou závisí jak na povaze poškození tepny, tak na typu aneuryzmatu. V průběhu času se přetažená cévní stěna stává tenčí a stává se tenkou. S výkyvy krevního tlaku, to nestane a praskne.

  Aneuryzma karotidy - speciální deformace, která se nevyskytuje bez stopy. Dříve nebo později mají pacienti charakteristické klinické symptomy. Patologie se může projevovat opakovaně a opakovat. Současně dochází k vícenásobnému porušování zásob krve mozkem v důsledku hypoxie a nedostatku základních živin.

  Důvody

  Existují faktory, které přispívají k rozvoji aneuryzmatu: vysoký krevní tlak, aterosklerotické a trombotické procesy, genetická predispozice, poranění krku, abnormální fyzická aktivita, operace na karotidě.

  Nemoci, které přispívají k tvorbě aneuryzmatu tepny:

  příklad disekce tepny a tvorba aneuryzmatu v důsledku hromadění aterosklerotických ložisek a trombotických hmot

  • Ateroskleróza
  • Hypertenze,
  • Zdvih
  • Embolie
  • Nodulární periarteritida,
  • Léze tuberkulózy,
  • Syfilis
  • Systémová autoimunitní onemocnění,
  • Koronární srdeční onemocnění, infarkt myokardu, srdeční vady,
  • Parazitní invaze,
  • Infekční patologie ucha, krku, nosu.

  Při absenci adekvátní a včasné léčby se vyvíjí tromboflebitida, což komplikuje průběh základní patologie a prodlužuje proces rehabilitace. Nemoc, která je asymptomatická po dlouhou dobu, způsobuje, že pacient umírá na vnitřní krvácení.

  Klasifikace

  Existuje několik klasifikací tohoto onemocnění.

  1. Tvar aneuryzmatu je sacculate, vřetenovitý, fusiform. Aneurysma sternální karotidy je dutá formace, která je spojena s úzkou "nohou" nebo širokou základnou s průchodem cévy. Toto je nejběžnější forma patologie, vyskytující se převážně u dospělých. Vřetenovitý aneuryzma - vyčnívání všech stěn tepny s hladkými konturami, fusiform - výchova bez jasných hranic, změna tvaru.
  2. Ve velikosti - miliardy, obyčejné, velké a obří.
  3. Struktura - jedno a vícekomorová aneuryzma.
  4. Lokalizace - aneuryzma vnější a vnitřní karotidy. Ty se dále dělí na aneuryzma cavernous sinus, supraclinoidní aneuryzma, aneuryzma karotického bifurkace.
  5. Prevalence je difúzní a migrační patologie.
  6. Adrift - akutní a chronický. Akutní forma se vyznačuje rychlým tokem a vážnými následky. To je často fatální. Chronická forma je geneticky determinovaná a nepokračuje v životě.
  7. Formy aneuryzmatu - nádorové a apoplexické.

  Symptomatologie

  Aneuryzma karotické tepny se nemusí projevovat klinicky po velmi dlouhou dobu. Pokud má aneurysma malou velikost, často chybí vnější známky poškození cév. Bez speciálních diagnostických postupů není aneuryzma detekovatelná.

  Velké aneuryzmy jsou pulzující nádory, přes které je slyšet přerušovaný systolický šelest. V takových případech se kůže na krku změní, objeví se patologický otok. Pokud je aneuryzmatický sáček naplněn tekutou krví, jeho konzistence je napjatá a pružná, a pokud je naplněna krevními sraženinami, je pevná.

  První příznaky onemocnění jsou poměrně typické stavy:

  • Chronická únava
  • Bezdůvodné bolesti hlavy,
  • Nespavost
  • Závratě
  • Tinnitus.

  Jak aneurysma roste ve velikosti, bolesti hlavy se stávají častější a zhoršují se, bolestivé a nepříjemné pocity se vyskytují v oblasti srdce, dýchavičnost, snížená ostrost zraku, jeho pole se mění, žáci se rozšiřují, bolest v očích, necitlivost, chrapot hlasu, nerovnováha a pocit pulzace cév. který dává hlavě.

  Při mačkání nervů v okolí se v krku, krku, rameni objevují bolestivé pocity. Velké aneuryzma často tlačí na krk, průdušnice, jícen, způsobuje jejich funkční poruchy, které se klinicky projevují chrapotem, dysfonií, dušností, krvácením z nosu. Aneurysmální nádor, šířící se ve vnitrozemí, vytváří tlak na jugulární žílu, což způsobuje její expanzi a modrou tvář pacienta. Komprese sousedních nervových kmenů vede ke vzniku akutní bolesti, rozvoji paralýzy a parézy.

  1. Aneuryzma levé karotidy se projevuje motorickou afázií, parestézií, hemianopií, epileptiformními záchvaty.
  2. Aneuryzma pravé karotické arterie se projevuje cerebrálními symptomy: bolest hlavy, dyspepsie, porucha vědomí, psychomotorická agitace, závratě, někdy mdloby, záchvaty zdravých končetin.

  Pokud dojde k prasknutí tkání, bolest hlavy se stane ostrá, zdvojnásobí se v očích, pacienti onemocní a bolestí, zvracení, ztuhlý krk, křeče, ochrnutí celého těla nebo jednotlivých částí, porucha řeči, zmatenost, ztmavnutí krku. Pacienti mění svůj duševní stav, stávají se nervózní, ztrácejí vědomí a dokonce padají do bezvědomí.

  Diagnostika

  Diagnóza aneuryzmatu aorty začíná všeobecným vyšetřením pacienta, nasloucháním jeho stížnostem, shromažďováním anamnézy života a nemocí a studiem klinického obrazu patologie. Během vyšetření může lékař na krku pozorovat pulzující formaci, která umožňuje podezření na aneuryzma.

  S pomocí instrumentálních metod výzkumu mohou odborníci přesně stanovit diagnózu a předepsat správnou léčbu. Nejinformativnější z nich jsou:

  • Ultrasonografie krční tepny poskytuje kompletní informace o struktuře cévní stěny, stavu lumenu tepny a rychlosti průtoku krve. Dopplerovské vyšetření vám umožní zjistit existující cévní onemocnění.
  • Duplexní skenování karotických tepen je studie, při které lékař hodnotí stav cév ve dvojrozměrném zobrazení a triplex - v trojrozměrném zobrazení.
  • Angiografie je metoda pro vyšetřování cév intravenózním podáním kontrastní látky a provádění série rentgenových paprsků. Přesný obraz postižených cév poskytuje úplné informace o jejich stavu a provedených změnách a také umožňuje vyhodnotit stav stěny cévy v oblasti aneuryzmatu. Angiografické vyšetření se provádí za účelem stanovení polohy aneuryzmatické expanze.
  • MRI vám umožní stanovit diagnózu, určit tvar a fázi onemocnění, zvolit lékařskou taktiku. Na tomogram specialisté najít charakteristické známky zhoršené dodávky krve do mozku a orgánů krku. CT má vyšší přesnost.
  • Elektroencefalografie je další metodou detekce cévních problémů v mozku.

  aneurysma karotidy na obrázku

  Léčba

  Samohojení aneuryzmatu je nemožné. Ve většině případů se objem patologie zvyšuje, stěny cévy se ztenčují. Pokud se neléčí, praskne aneuryzmatický vak, začne krvácení, což často vede ke smrti pacienta.

  Cévní chirurgové se zabývají léčbou aneuryzmatické deformity karotidy. Jediným účinným způsobem léčby patologie je chirurgický zákrok, během něhož je postižená oblast „vypnuta“ z krevního oběhu.

  Typ operace je určen věkem pacienta, jeho stavem, přítomností průvodních onemocnění a průběhem základní patologie.

  1. Úplné odstranění aneuryzmy a nahrazení postižené oblasti plastickou protézou nebo oblastí krevní cévy z jiné části těla. Výsledkem je, že průchodnost karotidové tepny je plně obnovena. Během operace se izolují aduktivní a odebírací konce tepny, sevřou se pryžovými trubicemi, otevře se aneuryzmatický vak, odstraní se postižené stěny cév a výsledný defekt se nahradí protézou. Současně je zachována integrita žil. Pokud velikost aneuryzmatu přesáhne 5 cm, odstraňte celý postižený segment tepny a místo toho implantujte gumové hadice.
  2. Částečná resekce aneuryzmatického vaku se provádí v případech, kdy není možné kompletně odstranit vznik. Současně se část vyřízne, všechny kolaterály a dutina sáčku se sešijí, průtok krve se obnoví pomocí protézy. Pokud není možné provést takový zásah, vloží se bypassové anastomózy - speciální zkraty, kterými bude krev cirkulovat.
  3. Endovaskulární techniky se používají pro malé aneuryzmy umístěné na těžko přístupných místech. Operace se provádí uvnitř nádoby pomocí speciálního katétru. Jedná se o minimálně invazivní techniku, která vyžaduje pouze jednu malou incizi v krku, přes kterou je do cévy vložen katétr. S pomocí angiochirurgické optiky je postižená oblast tepny odstraněna a protetická.

  Video: příklad oříznutí aneuryzmatu vnitřní karotidové tepny

  Když praskne aneuryzma, prognóza je často nepříznivá: přibližně 30% pacientů zemře. Pro poskytování nouzové péče jsou hospitalizováni a dále rehabilitováni pacienti. Jsou jim poskytovány přísné lůžko, kontrolovat úroveň krevního tlaku, předepsat léky:

  • Sedativa - „Valocordin“, „Bellaspon“, „Persen“,
  • Léky proti bolesti - Ketonal, Ibuklin, Brustan,
  • Léky, které zlepšují cirkulaci mozku - Vinpocetine, Kavinton, Cerebrolysin,
  • Vasodilatátory - Papaverin, Pentoxifylin, Tsinnarizin,
  • Léky, které zlepšují reologické vlastnosti krve - "kyselina nikotinová", "Complamin", "Trental",
  • Antiagregační léky - Aspirin, Curantil, Cardiomagnyl,
  • Antihypoxanty - Actovegin, vitamíny - Neuromultivitis.

  Konzervativní léčba je zaměřena na stabilizaci procesu a posílení stěn cév.

  Léčba lidových prostředků by měla být prováděna pouze po konzultaci s odborníkem. Tinktura kopru a hloh, vývar divoké růže a chokeberry zvyšují cévní tonus. Propolisová tinktura je účinná tonika.

  Komplikace a nepříznivé účinky patologie jsou:

  1. Ruptura aneuryzmatické expanze,
  2. Vnitřní krvácení
  3. Hemoragický šok,
  4. Trombóza,
  5. Absence mozku.

  Pokud tento problém vyřešíte včas, můžete zabránit katastrofě.

  Prevence

  Preventivní opatření jsou zaměřena na prevenci cévní dysfunkce a udržení tónu tepen a žil. Odborníci doporučují dodržovat základní pravidla pro udržení zdravých plavidel:

  • Odmítnutí kouřit a pít alkohol.
  • Vyloučení z potravy tuků, uzeného masa, červeného masa.
  • Dodržování stravy.
  • Dostatečná fyzická aktivita.
  • Normalizace tělesné hmotnosti.
  • Plný odpočinek.
  • Optimální způsob práce.
  • Uklidněte život bez stresu a konfliktu.
  • Pravidelná lékařská vyšetření s nezbytným výzkumem, zejména duplexní skenování krčních cév.
  • V případě potřeby profylaktické podávání léků, které ředí krev a zabraňují vzniku krevních sraženin.
  • Pravidelné vyšetření lékařem a realizace jeho doporučení.

  Aneuryzma karotické tepny je smrtící patologií vyžadující úplnou diagnózu a jmenování kompetentní terapie. Odborníci doporučují nevydržet bolest hlavy, a včas hledat její příčinu, s odkazem na kvalifikované lékaře, spíše než léky proti bolesti.

  Aneuryzma karotidy (krční cévy): symptomy a příčiny, možnosti léčby a prognóza života

  A natomické porušování krevních cév je velmi nebezpečné pro život a zdraví pacienta. Mimořádně vzácné odchylky od organického plánu zároveň dávají zjevné příznaky, dokud není příliš pozdě.

  Aneuryzma karotidy je latentně tekoucí odchylka, jejíž podstatou je anomální expanze, vyčnívání stěny cévy z jedné nebo obou stran (difuzní).

  Klinický obraz není dostatečně specifický a někdy zcela chybí. Druhá možnost je mnohem nebezpečnější.

  Tichý průběh dříve či později končí prasknutím vaskulární formace, masivním krvácením a smrtí pacienta během několika vteřin.

  Proto se doporučuje podávat pravidelné rutinní prohlídky, zejména ve vysoce rizikové skupině.

  Léčba je vždy přísně chirurgická. Ve výjimečných případech se ukazuje dynamické pozorování, ale samo-regrese se nikdy nestane. Je to nemožné.

  Prognózy do značné míry závisí na formě anomálie, její lokalizaci, kvalitě diagnózy a účinnosti chirurgické léčby.

  Vývojový mechanismus

  Karotická tepna je umístěna na boku krku, pochází ze sternum, subklavické oblasti. Nachází se na obou stranách.

  Nachází se poměrně vysoko nad úrovní ostatních tkání, což na ni působí větší vliv negativních faktorů.

  Základem popsané diagnózy je skupina odchylek. Aneuryzma není primární, je vždy sekundární.

  Podíváme-li se na problém globálně, můžeme rozlišit skupinu patogenetických momentů:

  • Ateroskleróza. Základ organického defektu. Dolní řádek je zúžení samotné tepny nebo blokování jejích cholesterolových plaků. Jak choroba postupuje neustále, dochází k mírnému poškození vnitřní vrstvy cévy, endotelu.
  • Druhým patologickým procesem je hypertenze. Stabilní zvýšení krevního tlaku. Ne nezbytně nemoc, můžeme hovořit o symptomatickém růstu tonometru. Při nadměrném tlaku na stěny cév, které „rychleji opotřebují“, ztrácejí svou pružnost, jsou křehké a poddajné.

  Pokud existuje kombinace těchto dvou bodů, hypertenze a aterosklerózy, proces probíhá agresivněji. Možná, že vznik nejen aneuryzmat.

  Dále standardní schéma. Stěny jsou měkké, špatně odolávají nárazu. Tam je zvýšení lumen, prolaps nebo prasknutí endothelium a střední vrstva venku.

  Nádoba se abnormálně expanduje. V jednom směru (sakrální aneuryzma) nebo najednou podél celého průměru (difuzní nebo vřetenovitá forma poruchy).

  Postupem času se formace zvětšuje. V asi 10-15% případů v perspektivě roku nebo dokonce dva, dynamika chybí úplně.

  Průměr struktury se nemění, rizika jsou přibližně na stejné úrovni 20% (ruptura vaskulární anomálie a smrt z masivního krvácení).

  Nicméně, hlavní počet situací je spojen s rychlým vývojem defektu. Kvůli turbulentní povaze průtoku krve ve změněných strukturách dochází ke zvýšení lokálního tlaku v karotické tepně a ještě větší destrukci stěn, dystrofii (ředění).

  S hromaděním určité kritické masové smrti dochází. První pomoc v případě prasknutí nedává smysl ani v podmínkách resuscitace.

  Klasifikace

  Aneurysma může být napsána z různých důvodů. Ne všichni mají praktický význam, někteří jsou používány teoretiky pro přesnější pochopení povahy jevu.

  Podle hlavní metody diferenciace se rozlišují tři typy vad ve formě:

  • Aneuryzma tkáňové karotidy. Vyznačuje se vyčníváním stěny přesně na jedné straně. Vzdělávání je stabilní, nemění formu a charakter, roste různými rychlostmi, závisí na vlastnostech organismu. S chirurgickou léčbou je méně obtížné. Možné dynamické pozorování.
  • Vřetenovitý aneuryzma. Doprovázeno difuzním, rovnoměrným nebo asymetrickým rozpínáním stěn podél celého průměru nádoby. Charakterizován vysokým rizikem prasknutí, postupujícím rychleji než předchozí typ. Je obtížnější ji vyléčit, protože vyžaduje protetiku nebo rozsáhlou plastickou chirurgii oblasti.
  • Fuziformní aneuryzma je typ vřetenovitého tvaru s nestabilní formou a strukturou. To se může lišit ve velikosti, vyboulení v jednom směru nebo jiné. Jedná se o kříženec mezi typy popsanými výše (formálně odkazuje na druhou, jak bylo uvedeno).

  Vyžaduje pečlivé pozorování, protože to není vždy na první pohled, lékaři mohou zjistit velikost vzdělání. A to je při chirurgické léčbě plné chyb: nedostatečný objem tkáňové excize ovlivní účinek.

  Na základě průtoku se nazývají další dva typy aneuryzmat:

  • Nádorové. V doprovodu stabilního růstu vzdělávání bez přestávek a krvácení. V důsledku toho konstantní nárůst velikosti vede ke kompresi žil, jiných tkání a syndromu bolesti. Představuje stejné nebezpečí.
  • Apoplexy. Dělá vědět o sobě malé krvácení, hematomy.

  Na základě struktury se rozlišují jednokomorové útvary (mají pevnou, jednotnou strukturu, jak název napovídá) a vícečetnou vadu (sestává z několika komor, které jsou od sebe odděleny fibrinovými můstky). Druhá ve formě připomíná malinovou berry nebo klasický nádor.

  Velikost je rozdělena na mikroaneurysmy, obyčejné nebo typické, velké a gigantické. Hrana v tomto případě je tenká. Přesné výpočty, paradoxně - ne.

  Ve stejném případě bude tedy typizace průměru odlišná. Lékař nepochází z formálního klasifikačního znaku, ale ze skutečné situace rozhoduje o taktice terapie.

  Na základě lokalizace nazývají aneuryzma běžné, vnější a vnitřní karotidy (ICA). Ve druhém případě často hovoří o tvaru vaskulární anomálie mozku.

  Také tento druh je více rozdělen do samostatných typů. Tato metoda je široce používána lékaři k posouzení polohy anomálie, k rozvoji přístupových cest.

  Je možné rozlišit akutní a chronické formy aneuryzmat. První postupuje rychle, často pacient nemá čas na to, aby něco pochopil nebo se o diagnóze dozvěděl v poslední chvíli.

  Existují šance na vyléčení, ale je to spíše náhoda, protože nikdo není diagnostikován, zdá se, že není důvod k obavám. Chronický typ má klasický, postupný průběh.

  Konečně můžeme hovořit o tzv. Migrujících aneuryzmatech tepen krku. Ve skutečnosti se jedná o velkou oblast zapojení do patologického procesu. Proto se zdá, že fokus se neustále mění. Ve skutečnosti to tak není.

  Příznaky

  Klinický obraz závisí na stádiu, velikosti, umístění anatomického defektu, jakož i na individuálních vlastnostech pacienta.

  V počátečním období, zatímco vzdělání není velké, nejsou vůbec žádné projevy, protože diagnóza je čistá shoda okolností. Ale velmi úspěšný. Tato fáze je ideální pro terapii.

  Jak postupuje, jsou zjištěny nespecifické znaky, které mohou kromě aneuryzmatu indikovat cokoliv:

  • Nespavost. Porušování není vždy tak závažné, že by pacientovi mohlo výrazně ublížit. Tam může být častější než obvykle noční probuzení, nespokojenost s procesem.
  • Slabost, astenie. Doprovázený výraznou apatickou složkou. Není možné nic dělat. Ani o pracovní činnosti, ani o plnění povinností v domácnosti není vyloučeno. Opět ne vždy.
  • Bolesti hlavy Střední intenzita nebo slabá. V každém případě je pacient bolestně tolerován. Protože to trvá dlouho, nemůže být odstraněn improvizovanými prostředky. Uloženo i v noci. To by mělo osobu upozornit.
  • Závratě. Vertigo. Krátké se hodí. Ale vznikají pravidelně.
  • Tinnitus. Zvonění, pískání.
  • Mlha v dohledu.

  Všechny tyto příznaky naznačují mozkovou ischemii, možná je to cerebrovaskulární onemocnění, zhoršený průtok krve v bazilární bazéně.

  Je těžké říci bez diagnózy, což je hlavní problém. Doporučuje se okamžitě kontaktovat kardiologa.

  Jak choroba postupuje na určitou úroveň, vyvíjejí se fokální a vnější symptomy.

  První z nich je způsobeno porušením trofické (výživy) mozku.

  Pokud je léze levé karotidy:

  • Abnormality řeči. Podle typu inhibice. Pro člověka je obtížné vyslovovat slova. Formálně je schopnost zachována.
  • Ztráta poloviny zorného pole v obou očích. Časové oblasti obvykle mizí symetricky.
  • Epileptické záchvaty s tonicko-klonickými křečemi, ztráta vědomí. Krátkodobé.
  • Pocit běhu husí kůže na krku, končetinách.

  S porážkou pravé karotické tepny:

  • Poruchy trávení.
  • Závratě, bolest v okcipitální, temporální, frontální lokalizaci.
  • Ztráta vědomí
  • Psychomotorická agitace, vzácně - poruchy chování.
  • Křeče. Myoklonické, podle typu záškuby. Jako u klíšťat, hyperkinéza.

  Po dosažení velkého aneuryzmatu dochází k masovému efektu: komprese trachey, glottis a dalších struktur.

  Pak se tvoří sekundární znaky:

  • Silná bolest v krku.
  • Neschopnost polykat, dysfagie způsobená kompresí jícnu.
  • Respirační dysfunkce.
  • Dysfonie, nedostatek hlasu.
  • Modrá tvář. Výsledkem stlačení krční žíly.
  • Paralýza, paréza. Jsou-li nervová vlákna zapojena do patologického procesu, jsou zodpovědná za přenos signálu do tkání.
  Pozor:

  Akutní stavy nouze způsobují ztrátu vědomí. Může mu předcházet bolest hlavy, úzkost, motorické agitace.

  Důvody

  Faktory vývoje jsou vícenásobné, v některých případech je možná účast skupiny momentů, což diagnózu komplikuje.

  Ukázkový seznam nejběžnějších jevů:

  • Hypertenze. Vyvolává stálý nárůst tlaku v kanálu, což vede ke zrychlenému opotřebení cév, rychlé dystrofii a destrukci tkání na buněčné úrovni.
  • Ateroskleróza. Zúžení tepen, a tím i zvýšení tlaku v celém systému.
  • Utrpěl mrtvici.
  • Parazitární onemocnění. Poměrně vzácný důvod, ale možný. Při blokování (částečné uzavření) lumenu karotidy. Tlak se zvyšuje, což vede ke zničení tkání. Podstata je totožná s esencí aterosklerózy.
  • Nemoci otolaryngologického profilu (zánět hltanu, ušní kanály, dutiny). Může způsobit nepodstatné léze vnitřní výstelky tepen, tzv. Vaskulitidy.
  • Periarthritis, další patologie autoimunitní povahy, spojené s primární lézí pojivové tkáně.
  • Tuberkulóza.
  • Syfilis v pozdní fázi.

  Skupina srdečních onemocnění může být také uváděna jako příčina: od srdečního infarktu po selhání, myokarditidu a dalších stavů nefunkčního organického plánu.

  Důvodem pro zhoršení kvality krevního oběhu, skoky v krevním tlaku.

  Vývojový faktor je určen pro jmenování efektivního kurzu, bez určení etiologie, není možné provádět kvalitní terapii, bude to otázka symptomatických zbytečných opatření.

  Diagnostika

  Předává se pod kontrolou kardiologa. Problém má spoustu úskalí, proto je nutné konzultovat s vaskulárním chirurgem, který je v provozu lépe, aby bylo možné posoudit potřebu radikálních opatření v současné chvíli.

  Standardní schéma vyšetření pacienta se skládá z následujících činností lékařů:

  • Ústní průzkum k identifikaci stížností a vytvoření seznamu symptomů, klinického obrazu. Vzhledem k tomu, že se karotická aneuryzma nejprve neprojevuje žádným způsobem, nemá tato metoda vždy účinek. V pokročilých fázích hraje klíčovou roli.
  • Historie sbírání. Přenesené nemoci, životní styl, zvyky, rodinná historie a další momenty. Sledování cíle stanovení přibližné etiologie. Je nezbytné vyjasnit původ v rámci prevence relapsu. I léčená aneuryzma se může znovu vytvořit na jiném místě, pokud je příčina nedotčená.
  • Měření krevního tlaku. Ukazatele nad normou téměř ve všech případech.
   Pro přesnější vyhodnocení se denní monitorování Holtera provádí pomocí automatického programovatelného monitoru. Jedná se o neinvazivní, bezpečnou a vysoce informativní metodu pro stanovení hladin krevního tlaku v průběhu 24 hodin.
  • Elektrokardiografie. Studium funkční aktivity srdečních struktur. Ukazuje nejmenší odchylky rytmu, které samy o sobě mohou indikovat defekty, poruchy jiného druhu.
  • Echokardiografie. Používá se k diagnostice organických defektů srdečních struktur.
  • Ultrazvuk krční tepny. Pokud jsou jiné studie zaměřeny spíše na identifikaci příčiny získané defekty, používá se tato technika k prokázání, že se jedná o aneuryzma. Rovněž je hodnocena morfologie formace: velikost, struktura, charakter, lokalizace.
  • Angiografie, Doppler. Uvažujme o problému ve funkčním aspektu. Jak proudění krve v změněné tepně, stejně jako kvalita průchodu tekuté tkáně přes nádobu.
  • Diagnóza MRI. Používá se v obtížných, kontroverzních případech, nebo pokud to lékař chce hrát bezpečně. Zobrazuje látky v nejmenším detailu.
  • Elektroencefalografie. V případě potřeby.

  V podstatě to stačí. Diagnóza se provádí v krátké době, nemůžete váhat. Pravděpodobnost nouzového smrtelného stavu je velká.

  Léčba

  Terapie je přísně chirurgická. Jiné metody dnes nejsou známy. V některých případech, pokud má aneurysma menší velikost (méně než centimetr), je možné zvolit taktiku pozorování.

  Doposud však lékaři nemohou dospět ke společnému názoru na tuto metodu. To je pochopitelné, vzhledem k tomu, jak nebezpečný je patologický proces.

  S rychlým růstem aneuryzmatu je rozhodně předepsán radikální zásah.

  Jak urgentní záleží na typu anatomické vady a hmotnosti dalších faktorů.

  Maximální doba, po kterou můžete léčbu odložit, je 3-4 týdny a ne vždy. Někdy účet jde ve dnech.

  Používají se tři metody chirurgické léčby:

  První je totální excize místa postiženého aneuryzmou a její protetikou. Poskytuje nejlepší výsledky, vyžaduje vysokou kvalifikaci operativního chirurga.

  Druhou je resekce anomální oblasti. To je nezbytné opatření, protože v průběhu léčby se neprovádí úplné odstranění vzdělání.

  Maximální přístupná oblast je vyříznuta, protetika nahradí modifikovanou tkáň. Předpokladem je odstranění nebezpečí.

  Pokud je odstranění nedostatečné, zůstává riziko prasknutí a krvácení.

  Když je nemožné dokončit protetiku, je ukázána bypassová operace - vytvoření umělých drah vedení krve.

  Když je velikost aneuryzmatu malá, můžete se zavedením katétru uchýlit k endovaskulárním technikám. To je nízký dopad, dobře tolerovaný, ale obtížný z pozice lékaře operace.

  Konzervativní metody nemají žádný účinek, je to ztráta času. Proto při vývoji patologie se doporučuje usazovat se pro chirurgický zákrok, pokud to odborník považuje za vhodné a nezbytné.

  Léčba aneuryzmy karotidové tepny krku se provádí radikálním způsobem, takový přístup je zárukou obnovení anatomické integrity a funkční životaschopnosti cévy.

  Povinná a nepostradatelná podmínka - odstranění příčin patologie. Zde jsou možnosti již možné.

  Použití antihypertenziv, statinů k odstranění nadbytečného cholesterolu a odstranění aterosklerotických plaků, použití jiných léků.

  Předpověď

  Včasná detekce změněných tkání je příznivá. Ve středních fázích - totéž.

  Velké aneuryzmy vytvářejí potíže, protože je obtížné je zcela odstranit. Nicméně, s řádnou kvalifikací specialisty, šance na zotavení jsou vysoké.

  Nepříznivá prognóza pouze v jednom případě - prasknutí tvorby, vnitřní krvácení.

  Aneurysmální výčnělek stěny karotidové tepny je organický defekt, ne příliš symptomatický, který se chová tiše až do určitého okamžiku. Vyžaduje rychlé ošetření. Možnosti jiné než operace tam.

  Materiály k tématu:

  Specializace: endokrinolog I. kvalifikační kategorie. Vzdělání: Lékařská fakulta Lodz, Polsko, 2006, PhD. Pracovní zkušenosti: 11 let.