Typy arytmií

Arytmie je stav, ve kterém se mění síla a srdeční frekvence, změny rytmu nebo sekvence. Vyskytuje se v důsledku porušení systému srdečního vedení, zhoršení excitability nebo automatických funkcí. Není to sinusový rytmus. Některé epizody jsou bez symptomů, zatímco jiné ukazují výraznou kliniku a vedou k nebezpečným následkům. V tomto ohledu je v případě arytmie nutný odlišný přístup při léčbě každého konkrétního případu.

Známky abnormalit srdečního rytmu na EKG

V arytmiích se rytmus a frekvence změny srdečního tepu stávají více či méně než normou. Zaznamenávají se pravidelné nepravidelné kontrakce a poruchy vedení elektrických impulzů podél systému vedení myokardu. Možná kombinace více než dvou znamení. Lokalizace kardiostimulátoru může migrovat, v důsledku čehož se stane nesinusovým.

Jedním z kritérií pro arytmii je četnost kontrakcí a její forma, konstantní nebo paroxyzmální. Zvažte také oddělení, ve kterém dochází k porušení. Patologický srdeční rytmus se dělí na atriální a ventrikulární.

Sinusová arytmie v rozporu s intrakardiálním impulsem v ohnisku sinusového uzlu se projevuje tachykardií nebo bradykardií:

 1. Tachykardie je charakterizována zvýšením frekvence kontrakcí až na 90-100 za minutu, zatímco rytmus je udržován správný. Vyskytuje se se zvýšeným automatismem v sinusovém uzlu (SU), na pozadí endokrinní, srdeční a kombinované psychosomatické patologie. Stává se dýchací, mizí během inhalace. Tachykardie na kardiogramu - P zuby předcházejí každému komorovému komplexu, zachovávají se stejné intervaly R - R, frekvence kontrakcí se zvyšuje z počtu věkových norem dospělého nebo dítěte (více než 80-100 za minutu). Vypadá to na arytmii na EKG:
 2. Bradykardie je charakterizována snížením frekvence mrtvice menší než 60 za minutu při zachování rytmu. Vyskytuje se při poklesu automatismu u SU, spouštěné faktory jsou neuroendokrinní onemocnění, infekční agens:
  • na EKG, sinusový rytmus s uloženým P rovný intervalům R - R, zatímco tepová frekvence klesá na méně než 60 úderů za minutu nebo počet věkových norem.

 • Sinusová arytmie se vyskytuje, když je narušen přenos impulsů, který se projevuje abnormálním rytmem, častějším nebo vzácnějším. Stává se spontánně ve formě paroxyzmu. S oslabením ohniska atria atria se vyvíjí syndrom nemocného sinu:
  • Porucha rytmu na EKG se projevuje jako abnormální sinusový rytmus s rozdílem mezi R-R intervaly maximálně 10-15%. Srdeční frekvence se snižuje nebo zvyšuje na kardiogramu.

 • Extrasystole hovoří o dalších ohniskových bodech excitace, při nichž se zaznamenávají kontrakce srdce. V závislosti na místě excitace přidělte atriální arytmické extrasystoly atriventrikulární nebo komorové. Každý typ dysfunkce - s charakteristickými rysy na elektrokardiogramu.
 • Sériové supraventrikulární extrasystoly se objevují s deformovaným nebo negativním P, s intaktním PQ, se zhoršeným R-R intervalem a zónami tření.
 • Antrioventrikulární extrasystoly na elektrokardiogramu se objevují ve formě nepřítomnosti zubů P vzhledem k jejich uložení na komorové QRS při každé mimořádné redukci. Kompenzační pauza nastává jako interval mezi vlnou R komplexu předchozích extrasystolů a následným R, který vypadá na EKG:
 • Komory jsou definovány v nepřítomnosti P a následného PQ intervalu, přítomnosti změněných QRST komplexů.
 • Bloky se vyskytují, když průchod pulzů přes vodivý srdeční systém je zpomalen. AV-blokáda je zaznamenána v případě selhání na úrovni atrioventrikulárního uzlu nebo části spoušť Hispus. V závislosti na stupni poruchy vedení se rozlišují čtyři typy arytmií:
  • první se vyznačuje zpomalením vodivosti, avšak komplexy nevypadají a udržují PQ> 0,2 s;
  • druhý - Mobitz 1 se projevuje pomalým vedením s postupným prodlužováním a zkrácením PQ intervalu, ztrátou 1-2 komorových kontrakcí;
  • druhý typ Mobitz 2 je charakterizován prováděním impulsu a ztrátou každého druhého nebo třetího komorového komplexu QRS;
  • Třetí - úplná blokáda - se vyvíjí, když impulsy neprocházejí z horních částí do komor, což se projevuje sinusovým rytmem s normální tepovou frekvencí 60-80 a sníženým počtem atriálních kontrakcí asi 40 úderů za minutu. Viditelné jsou oddělené zuby P a projev disociace kardiostimulátorů.

  Vypadá to jako arytmie na kardiogramu:

 • Nejnebezpečnější jsou smíšené arytmie, které se vyskytují s aktivitou několika patologických ložisek vzrušení a vývoje chaotických kontrakcí se ztrátou koordinovaného fungování horních a dolních částí srdce. Porucha vyžaduje nouzovou péči. Existuje atriální flutter, fibrilace síní nebo ventrikulární fibrilace. Údaje EKG pro arytmie jsou uvedeny na fotografii s dekódováním uvedeným níže:
  • s fibrilací síní, arytmie se projevuje na EKG s častými vlnami f různých tvarů nebo velikostí v nepřítomnosti P vlny, na pozadí velké vlny HR, dosahuje 300–450 za minutu, s malou vlnou, více než 450 úderů;
  • s ventrikulární fibrilací se časté stahy na kardiogramu zaznamenávají jako nepřítomnost obvykle diferencovaných a příbuzných komplexů. Místo toho jsou detekovány vlny chaotické formy větší než 300 úderů za minutu. Prezentováno na níže uvedeném EKG:
 • Arytmie ve formě flutteru se projevuje jako charakteristické změny v kardiogramu:
  • s atriálním flutterem na EKG, rytmus není sinusický s pilovými zuby místo P, s frekvencí více než 300 za minutu a F vlnami mezi komorovými komplexy. Na rozdíl od fibrilace síní jsou rytmické atriální kontrakce se zachovaným QRS známkou arytmie na EKG;
  • s komorovým flutterem jsou na kardiogramu stanoveny časté a pravidelné kontrakce (více než 150–200 za minutu). Vysoké a široké vlny bez obvyklého komplexu P vlny a QRS, ale téměř stejné amplitudy a tvaru. Kontinuita vlnovky se objevuje, když se jeden vlnový vlnovec vlní jeden do druhého, což se projevuje na EKG ve formě:
 • Závěry

  Poruchy srdečního rytmu se liší v závislosti na příčině jejich výskytu, typu srdeční patologie a klinických příznacích. K detekci arytmie použijte elektrokardiogram, který je vyšetřen a dekódován, aby se určil typ porušení a závěr. Poté lékař předepíše testy a průběh léčby, aby se předešlo komplikacím a zachovala se kvalita života.

  Téma 13. Arytmie srdce. Klinická a ekg diagnostika

  Cíl: Naučit klinickou a EKG diagnostiku hlavních typů srdečních arytmií.

  Podle třídy by měl student vědět:

  Arytmie spojené s dysfunkcí automatismu.

  Arytmie spojené se zhoršenou funkcí excitability.

  Arytmie spojené se zhoršenou vodivostí.

  Komplexní typy poruch srdečního rytmu.

  V důsledku toho by měl být student schopen:

  Správně rozpoznejte různé typy arytmií podle klinických příznaků.

  Správně rozpoznejte různé typy arytmií EKG.

  Motivace Časté komplikace srdečního onemocnění jsou arytmie. Zhoršují průběh onemocnění. Včasná přesná diagnóza arytmií je proto důležitá pro léčbu pacientů.

  Vodivý systém srdce. Normální EKG. Technika záznamu EKG, olovo. Elektrofyziologický základ EKG.

  Učební prvky.

  Hlavní funkce srdce. Práce srdce probíhá díky 4 hlavním funkcím: automatismu, excitabilitě, vodivosti, kontraktilitě.

  Klasifikace srdečních arytmií. Arytmie jsou rozděleny do skupin v závislosti na porušení určité funkce srdce: automatismu, excitabilitě, vedení a kontraktilitě.

  Nejčastější jsou sinusová tachykardie, sinusová bradykardie a sinusová arytmie. Na EKG je znakem sinusového rytmu přítomnost pozitivní vlny P před komplexem QRS.

  Sinusová tachykardie. Vzhledem ke zvýšené aktivitě sinusového uzlu v důsledku fyzického nebo nervového stresu, horečky, při užívání stimulantů, thyrotoxikózy, srdečního selhání. Pacienti si stěžují na bušení srdce, puls je častý a rytmický. Na EKG jsou označeny intervaly RR a TP.

  Sinusová bradykardie. Vzhledem k vzácnému vývoji impulsů ze sinusového uzlu. Je pozorován u hypotyreózy, působení řady léků, se zvýšeným tónem nervu vagus během spánku, u pacientů s onemocněním jater a gastrointestinálního traktu, u sportovců. Pulzní rytmus a vzácné. Na EKG jsou intervaly RR a TP prodlouženy.

  Sinusová arytmie. Je způsobena nepravidelnou generací pulsu ze sinusového uzlu. Existují 2 formy: respirační (mládež) a ne respirační (s onemocněním myokardu). Na EKG - různé trvání RR intervalů s sinusovým rytmem.

  Porucha funkce excitability, projevuje se rytmy a paroxyzmální tachykardií. Vzhledem k výskytu v některých oblastech myokardu ektopických ložisek excitace, které mohou generovat puls, což vede k mimořádné kontrakci srdce. Taková heterotopická ložiska se vyskytují při onemocněních myokardu, při předávkování mnoha léky, se zvýšenou nervovou excitabilitou atd.

  Diagnostické znaky extrasystolů:

  úplná nebo neúplná kompenzační pauza;

  kreslení extrasystolického komplexu na EKG.

  Kromě osamocených, tam jsou skupinové extrasystoly, a někdy tam je také vzor extrasystoles, který je volán alorythmy. Typy alorithmy:

  bigeminy (extrasystoly se opakují po každém normálním sinusovém komplexu);

  trigeminie (extrasystole sleduje každé dva sinusové komplexy);

  quadrigeminia (extrasystole následuje každé tři normální cykly).

  Atriální extrasystole. Ektopické zaměření je v atriu. Současně se excitace do komor rozšiřuje obvyklým způsobem, proto se komorový komplex QRS-T nezmění, mohou být pozorovány některé změny vlny R. Kompenzační pauza je neúplná, protože v době výtoku ektopického impulsu je sinusový uzel vybit a po extrasystole prochází normální normálový komplex. časová prodleva.

  Atrioventrikulární předčasné údery. Mimořádný impuls zároveň opouští atrioventrikulární uzel. Excitace pokrývá komory obvyklým způsobem, takže se komplex QRS nemění. Excitace v atriích přichází zdola nahoru, sto vede k negativní vlně R. V závislosti na podmínkách vedení pulsu v postiženém myokardu může excitace dosáhnout předsíně a negativní P bude zaznamenáno před normálním QRS komplexem („horní uzel“ extrasystolu). Nebo vzrušení dosáhne komor dříve, a atria bude nadšena později, pak negativní P se bude pohybovat po QRS komplexu (“dolní uzel” extrasystole). V případech simultánní excitace atrií a komor dochází k vrstvení záporného P na QRS, který deformuje komorový komplex („mid-nodal“ extrasystole).

  Komorová extrasystoskopie je způsobena uvolněním excitace z ektopického fokusu v jedné z komor. Současně se nejprve excituje komora, ve které se nachází ektopické fokus, a druhá excitace přichází později prostřednictvím Purkyňových vláken přes mezikomorové septum. Pulz nedosáhne atria v opačném směru, proto extrasystolický komplex nemá P vlnu a komplex QRS je expandován a deformován.

  Paroxyzmální tachykardie, což je dlouhý řetězec extrasystolů, což je způsobeno vysokou aktivitou ektopického fokusu, který produkuje 160-220 nebo více pulzů za 1 minutu. Sinusový uzel je stlačený a nefunguje. Existuje supraventrikulární forma paroxysmální tachykardie (ektopická fokus - v atriu), kdy všechny komplexy jsou normálního typu, protože excitace do komor jde obvyklým způsobem shora dolů. Existuje komorová forma paroxysmální tachykardie (ektopické zaměření v jedné z komor), kdy jsou všechny komplexy expandovány a deformovány v důsledku kontrakce komor v různých časech.

  Porušení funkce vedení - blokáda. Blokáda je zpomalení nebo úplné přerušení chování impulsu, proto se rozlišují neúplné a úplné blokády. Vzhledem k "nedostatku energie" pro impuls při onemocněních myokardu, přítomnost jizevnatých, dystrofických, zánětlivých změn v srdečním svalu.

  Sinoaurikulární blokáda je vyjádřena tím, že celý kardiální cyklus P-QRS-T se periodicky objevuje, protože „energie se rychle spotřebovává“ při vedení impulzů ze sinusového uzlu do atria.

  Vnitřní blokáda síní je pozorována se zvýšením síňové velikosti, někdy pravé síňové (P – pulmonální) a levé síňové (P-mitrale). Vzhledem k tomu, že P vlna je způsobena excitací prvního pravého a poté levého atria, se zvětšeným pravým atriem, P vlna se zvyšuje, stává se vysokou a špičatou. Při vzestupu v levé ušnici je zub P rozšířen, často dvojhubový.

  Atrioventrikulární blok je rozdělen do 3 stupňů.

  1 stupeňprojevuje se prodloužením intervalu PQ o více než 0,20 s.

  2 stupněatrioventrikulární blokáda je spojena s ještě větším zpomalením vodivosti impulsu z atria na komory kvůli většímu nedostatku energie. Existují 2 typy Mobitz. S atrioventrikulárním blokem 2 stupně 1 Mobitz je postupné prodlužování intervalu PQ s periodickou ztrátou komorového komplexu - periody Samoilov-Wenckebach.

  S 3 stupnidochází k úplnému přerušení pohybu pulsu z atria do komor. Jedná se o úplnou příčnou blokádu. Atria zároveň pracuje ze sinusového uzlu (kardiostimulátor 1. řádu) a na EKG, zuby R. Ventricles budou vnímat pulsy z atrioventrikulárního uzlu (rytíř 2. řádu) nebo ze svazku jeho gangu (3-řádkový kardiostimulátor), někdy z Purkyňových vláken. Protože základní rytmické ovladače mají méně automatismu, komory se stahují méně často než atria a komplexy EKG QRS budou zaznamenány méně často než zuby R. Při plném atrioventrikulárním bloku je periodicky nahrazován komorový rytmus, což vede k krátkodobé zástavě srdce. Klinicky se projevuje Morgani-Edems-Stokesovým syndromem. Dochází k dočasnému zastavení srdeční činnosti, ztrátě vědomí, cyanóze a křečovitým záchvatům. V léčbě těchto pacientů, umělý kardiostimulátor.

  Blokáda jeho svazku. S úplnou blokádou jedné z nohou svazku Jeho, impuls z předsíně přechází na odblokovanou nohu a do druhé komory excitace prochází Purkyňovými vlákny přes mezikloubní přepážku. Výsledkem je, že komory se střídavě stahují a rozšiřují a deformují se QRS po P vlně.

  Komplikované poruchy rytmu - fibrilace síní a flutter síní Nejčastějšími výskyty v trojici onemocnění jsou mitrální stenóza, kardioskleróza a tyreotoxikóza. Zároveň jsou porušeny všechny 4 funkce srdce. Zpočátku je funkce excitability narušena, protože v důsledku výrazných dystrofických změn v předsíni vzniká mnoho ektopických ložisek s vysokou aktivitou. Během 1 minuty se vyrobí 600 až 900 pulzů. Sinusový uzel je stlačený a nefunguje. Vzhledem k velmi velkému počtu impulsů se síní nesnižuje, ale dochází k záškubu fibrilárních vláken jednotlivých svalových vláken (brázdění atria). Atrioventrikulární uzel vede nerytmicky pouze část impulzů a většinu bloků. Komory fungují ne-rytmicky, proto s jinou silou plnění krve a kontrakcí. Klinické příznaky: puls je nepravidelný a nerovnoměrný, srdce je nepravidelné s různými tonálními objemy.

  Na EKG se fibrilace síní projevuje ve 4 příznacích: rozdílná doba trvání R-R intervalu, různá výška R vlny ve stejném vedení, nepřítomnost R vlny a přítomnost vlnité izoelektrické linie, zvláště patrné u 1-2 hrudních vodičů.

  Flutter síní má stejný mechanismus, ale impulsy z ektopických ložisek v atriích produkují méně (300-400 za 1 minutu). Namísto vlnitého obrysu se na něm zaznamenávají krokově tvarované zuby v důsledku neúplných slabých atriálních kontrakcí.

  Seznam hlavních funkcí v práci srdce.

  Řekněte nám klasifikaci poruch srdečního rytmu.

  Jaké jsou příznaky sinusového rytmu na EKG?

  Jaké jsou klinické a EKG příznaky sinusové tachykardie?

  Jaké jsou klinické a EKG příznaky sinusové bradykardie?

  Jaké jsou klinické a EKG příznaky sinusové arytmie?

  Uveďte definici rytmů.

  Mechanismus vývoje arytmie.

  Jaké jsou klinické a EKG příznaky různých typů extrasystolů?

  Co je paroxysmální tachykardie?

  Co je porušením funkce vedení?

  Popište sinoaurikulární blokádu.

  Co je projevem vnitřní atriální blokády?

  Co se projevuje atrioventrikulární blokádou?

  Jaké jsou stupně atrioventrikulárního bloku a jejich projevy?

  Jaká je blokáda svazku Jeho?

  Jaké srdeční funkce jsou při fibrilaci síní narušeny?

  Jaký je mechanismus fibrilace síní?

  Jaké jsou klinické a EKG příznaky fibrilace síní?

  Úkol 1. Pacient si stěžuje na palpitace. Existuje častý a rytmický puls. Na EKG, R-R a T-shagged intervalech, pozitivní P vlna předchází QRS komplexu.

  EKG s arytmií

  Instrumentální metody pomáhají přesně diagnostikovat srdeční problémy. Mnozí jsou znepokojeni otázkou, zda je arytmie stanovena na EKG, protože takové poruchy rytmu nevznikají jako samostatná patologie. Nejčastěji se jedná o jeden z projevů dalšího onemocnění, které může způsobit vážné poškození lidského zdraví. Kardiogram je zatím jediný způsob, jak detekovat a eliminovat arytmii.

  Označení postupu

  Podstatou EKG je fixace elektrických impulsů, ke kterým dochází při kontrakci a relaxaci srdečního svalu. Vypadá to jako dlouhý horizontální klikatý graf, zuby, ve kterých se odráží práce srdce. Kardiogram je předepsán pacientům v následujících případech:

  • v rozporu s rytmem srdce určit jejich typ;
  • s pravidelnými bolestmi na hrudi;
  • jako diagnostický postup před operací;
  • určit stav srdce;
  • za účelem detekce oběhových poruch srdečních svalů;
  • s podezřením na ventrikulární hypertrofii nebo celý orgán.

  Některé příznaky odhalené na EKG samy o sobě nepomohou stanovit přesnou diagnózu, ale v kombinaci s jinými instrumentálními diagnostickými metodami poskytují úplný obraz o pacientově onemocnění. Seznam indikací je tedy přibližný a ve skutečnosti je rozsah použití kardiogramu širší. Kardiogram pomáhá určit odbornou způsobilost osoby na lékařské desce, když je najal pilot, kosmonaut nebo řidič.

  Příprava na EKG

  Procedura se může provést bezprostředně po návštěvě pacienta. Nepřítomnost přípravné fáze je považována za výhodu této diagnostické metody. Lékaři doporučují spát a relaxovat před kardiogramem tak, aby srdce nebylo pod tlakem a výsledek nebyl zkreslený. Pokud musíte použít intragastrální EKG, pak 2-3 hodiny před zamýšleným jednáním je nežádoucí jíst těžké jídlo. Přímo v den, kdy diagnóza přichází, byste neměli jíst vůbec. Pokud má pacient strach z lékařů, který urychluje puls a zvyšuje krevní tlak, doporučuje se užívat sedativa.

  Jak se to dělá?

  Provádění manipulací umožňuje kardiologům a zdravotním sestrám, protože není problém. Po vstupu do kanceláře se pacient svléká a jde na gauč. Desky elektrod jsou připevněny k tělu, které fixuje pulsy, přenáší informace na obrazovku. Elektrody jsou upevněny nejprve na levé straně a ve směru hodinových ručiček na srdce. Pro zlepšení přilnavosti je kůže odmaštěna alkoholem a aplikován speciální gel.

  Před EKG je nežádoucí osprchovat se použitím kosmetiky, jejíž stopy zůstávají na kůži a zkreslují výsledek. Tento zákaz se vztahuje na pleťové vody a tělové oleje.

  Po instalaci elektrod na tělo pacienta jsou odstraněny potřebné indikátory.

  Poté, co jsou všechny elektrody připojeny a zkontrolovány, je přístroj zapnut, který zaznamenává indikátory pro 4 kontrakce a uvolnění srdce, což je vede k podélné linii se zuby. Po zákroku musí být diagnostika dešifrována a předepsán průběh léčby. Osoba, která nemá lékařské znalosti, není schopna určit patologii umístění a výšky těchto zubů, ani si nevšimne rozdílu mezi oběma kardiogramovými výsledky různých lidí. Pro lékaře to bude zdroj cenných informací o zdraví a stavu srdce.

  Druhy porušení a jejich interpretace na EKG

  Každá jamka a hrot svědčí o určité fázi srdečního cyklu a učení, jak nezávisle rozlišovat a definovat patologii, není snadné. Lékaři rozlišují následující typy arytmií:

  • blokáda;
  • fibrilace síní;
  • extrasystole;
  • sinusová arytmie, včetně bradykardie a tachykardie.

  Atrioventrikulární blok se projevuje poruchou vedení impulzů přes tkáně srdce. Normální tepová frekvence je charakterizována stejnými intervaly mezi zuby a stejnou hloubkou vln. Výrazná blokáda se projevuje ztrátou některých částí a nepravidelným prodlužováním intervalů mezi prvky P (horní zuby). Sinusová arytmie na EKG je určena intervalem P: pokud je krátká, pak je to tachykardie - rychlý tep. Bradykardie je charakterizována zvýšením vzdálenosti mezi horními zuby.

  Když dojde k arytmii, dojde ke změně v sekvenci kontrakce srdce nebo jeho komor. Na EKG mizí vlny, které následují po vlně P, interval mezi nimi se zvyšuje, jsou možné střídání komplexu normálního cyklu s patologickými změnami. Existuje více než 3 typy extrasystolů, jejichž projevy jsou výrazně odlišné. Fibrilace síní nebo fibrilace komor je považována za nebezpečnou poruchu a může být snadno rozpoznána nezávisle. Charakteristický znak - tepová frekvence je nižší než tepová frekvence. To je způsobeno náhodností kontrakce komor, které někdy nejsou zcela naplněny krví. Na EKG, horní P vlna mizí, který padá a výška vlny se zvedne - signál, že atria jsou nerovnoměrně redukována. V závislosti na podtypu patologie se projevy liší.

  Jak je arytmie zobrazena na EKG?

  Arytmie je patologie, při které dochází k poruchám srdečního rytmu se současným selháním vodivosti, frekvence a pravidelnosti úderů orgánu, což je jasně vidět na EKG. Obvykle nemoc není nezávislá, ale vyskytuje se jako příznak jiné nemoci. Některé poruchy těla mohou negativně ovlivnit tep. Někdy takové porušení představuje vážné ohrožení lidského zdraví a života a někdy je i menší a nevyžaduje zásah lékařů. Arytmie na EKG je detekována rychle, stačí pouze podstoupit včasné vyšetření.

  Vlastnosti

  Příznaky onemocnění mohou pacienta velmi vyděsit, i když to není tento typ patologie, který není nebezpečný. Často se člověku zdá, že rytmus jeho srdce je vážně narušen nebo orgán zcela zastavil. Zvláště často tento stav nastane, když arytmie. Je třeba mít na paměti, že i neškodné typy arytmií musí být léčeny tak, aby se pacient cítil normálně a projevy nemoci mu nebránily plně žít.

  Srdeční rytmus s takovým onemocněním může být nejen nepravidelný, ale také zvyšovat četnost nebo být méně častý než obvykle, takže nemoc je klasifikována lékaři.

  1. Sinusový typ arytmie je spojen s respiračním procesem, míra kontrakce těla se zvyšuje s vdechováním a snižuje výdech. Někdy se tato forma onemocnění objevuje nezávisle na dýchání, ale hovoří o zraněních v oblasti kardiovaskulárního systému. Dospívání, ve kterém často dochází k arytmii, se vyznačuje tím, že vegetativní poruchy vyvolávají onemocnění. Tento typ onemocnění není nebezpečný a nevyžaduje terapii.
  2. Sinusový typ tachykardie v důsledku zvýšení srdeční frekvence nad 90 úderů za 1 minutu. Fyziologické faktory, které přispívají k takovému zvýšení aktivity orgánu, se samozřejmě neberou v úvahu. S takovou odchylkou srdeční frekvence (srdeční frekvence) se zvyšuje, ale ne více než 160 úderů za 1 minutu, pokud člověk nepociťuje vzrušení a jiné podobné jevy.
  3. Bradykardie sinusového typu je správným tempem těla, ale zpomaluje se, pod 60 úderů za 1 minutu. Takové porušení je spojeno se snížením automatické funkce sinusového uzlu, který se objevuje na pozadí fyzické aktivity u lidí, kteří jsou profesionálně zapojeni do sportu. Patologické faktory také způsobují rozvoj této formy arytmie. Existují léky, které mohou snížit rychlost tepu.
  4. Extrasystol je stav orgánu, ve kterém dochází k předčasnému excitaci, a jeden z úseků srdce je redukován nebo najednou. Tato forma nemoci je rozdělena do několika odrůd, záleží na umístění porušení, ve kterém je tvořen impuls, vedoucí k odchylce. K dispozici je komorový, síňový, antrioventrikulární pohled.
  5. Paroxyzmální typ tachykardie je podobný extrasystolu, který se začíná náhle objevovat a také se náhle zastaví. Srdeční frekvence v podobném stavu může být vyšší než 240 úderů za 1 minutu.
  6. Snížená vodivost nebo blokáda je odchylka, kterou elektrokardiogram dobře odhalí. Tato forma onemocnění může nastat z mnoha důvodů a může být eliminována až po léčbě hlavní choroby. Blokády jsou naléhavým případem vyžadujícím okamžitý lékařský zásah. Některé typy takových porušení nelze odstranit pomocí léků. Až po instalaci kardiostimulátoru se práce srdce stabilizuje.
  7. Fibrilace síní nebo ventrikulární fibrilace jsou nejzávažnější typy onemocnění. Excitace a kontrakce orgánu se tvoří pouze v jednotlivých vláknech atria. Tato náhodná excitace zabraňuje tomu, aby elektrické impulsy běžně procházely do oblasti antrioventrikulárního uzlu a komor.


  Poruchy rytmu na EKG vypadají jinak, ale určitě lze říci, že arytmie s touto diagnostickou metodou je okamžitě detekována. Pokud jde o dítě, platí tato metoda zkoušení. Včasné studium práce srdce vám umožní okamžitě předepsat léčbu. V případě náhlého nástupu této nemoci musíte kontaktovat sanitku, zdravotník provede diagnostiku EKG i doma, což umožní včas odhalit paroxyzmu a zastavit ji.

  Důvody

  Mechanismus vývoje a příčiny arytmií jsou rozděleny na organické, které jsou spojeny s onemocněním srdce, a funkční, včetně iatrogenní, neurogenní, idiopatické a také elektrolytové poruchy rytmických charakteristik orgánu. Arytmie na EKG bude detekována bez ohledu na její typ a provokující faktory, ale pro stanovení patologie, která vedla k takovému srdečnímu selhání, jsou zapotřebí další diagnostické metody. Podrobná interpretace výsledků všech vyšetření pomůže správně identifikovat nemoc, která narušuje práci hlavního orgánu.

  • arteriální hypertenze;
  • srdeční selhání;
  • dysfunkce vodivosti;
  • ischemické poškození orgánů;
  • endokrinní patologie;
  • následky dříve prováděných operací srdeční chirurgie;
  • myokarditida;
  • kardiomyopatie;
  • onemocnění nadledvinek;
  • nádorové procesy v mozku;
  • poranění hlavy a mozku;
  • hormonální poruchy, zejména během menopauzy;
  • jakýkoliv typ obezity;
  • nerovnováha sodíku, draslíku a vápníku v buňkách myokardu.

  S rozvojem kardiosklerózy se objevuje jizevní tkáň, která neumožňuje myokardu plnit svou funkci normálně, což přispívá k výskytu arytmií. Lékaři rozlišují fyziologické příčiny vedoucí k podobnému stavu. Mnoho lidí si neuvědomuje, že každodenní faktory, s nimiž se denně setkávají, mohou způsobit poruchu srdečního rytmu. V tomto případě se nemusí objevit příznaky arytmie během vyšetření pomocí EKG, protože záchvat byl jeden a již není schopen se opakovat.

  1. emocionální přetížení, vzrušení, strach;
  2. kouření tabáku;
  3. konzumace alkoholu;
  4. užívání některých léků (Fluzamed a další);
  5. nadměrný fyzický nebo emocionální stres;
  6. zneužívání kofeinu nebo energetických nápojů;
  7. přejídání

  Pokud je útok spuštěn jedním z těchto důvodů, pak to není nebezpečné a bude pokračovat sám. Je důležité nepropadat panice, když srdce posiluje svou práci a snaží se uklidnit - tak se stav zdraví vrátí do normálu.

  Příznaky

  Symptomy arytmie mohou být velmi rozdílné, protože závisí na frekvenci kontrakce orgánu. Důležitý je jejich vliv na hemodynamiku kardiovaskulárního systému, ledvin a mnoha dalších částí těla. Existují takové formy nemoci, které se neprojevují, a arytmie je detekována pouze při dekódování EKG.

  • závratě;
  • zvýšený tep, se smyslem pro únik orgánů;
  • dušnost nebo udušení, vyskytující se v klidu;
  • slabost;
  • narušení vědomí;
  • omdlévání;
  • nepohodlí v levé hrudní kosti.
  • kardiogenního šoku.

  Když pacient pociťuje nárůst srdečního tepu, hovoří spíše o projevech tachykardie a v sinusové bradykardii častěji lidé pociťují závratě, poruchu vědomí a dokonce i mdloby. Pokud je v oblasti hrudníku nepříjemný pocit a ztráta funkce orgánu, pak se sinusová arytmie obvykle prohlašuje tímto způsobem. Paroxyzmální typ onemocnění vypadá jako útok, který se prudce zvýšil a je doprovázen zvýšením rychlosti kontrakcí srdce o více než 240 úderů za 1 minutu.

  Někteří pacienti s podobnou diagnózou si stěžují na nevolnost nebo zvracení, ke kterým dochází v průběhu intenzivních projevů nemoci. Jiní lidé mohou pociťovat záchvaty paniky a strach, zhoršovat jejich zdraví, dále se posilovat činnost těla, což vyvolává vážné následky.

  Diagnostika

  Prvním krokem při vyšetření pacientů je vyšetření osoby kardiologem nebo praktickým lékařem, lékaři určují klinický obraz onemocnění, studují všechny příznaky onemocnění a dobu jejich výskytu. Dalším krokem je měření pulzních, tlakových a dalších zdravotních ukazatelů pacienta. Diagnostická opatření invazivní, neinvazivní a instrumentální typ, který lékař předepíše ihned po rozhovoru s osobou.

  1. EKG;
  2. Monitorování EKG;
  3. Holter denní monitorování EKG;
  4. Echokardiografie;
  5. stresová echokardiografie;
  6. Test náklonu;
  7. CHEPHI (elektrofyziologická studie jícnu);
  8. Uzi srdce.

  Kardiogram je informativní grafická diagnostická metoda, během které můžete provést analýzu poruch aktivity myokardu. Obraz, který má být rozluštěn odborníkem, také vykazuje určitý druh arytmie. Než přijdete ke studiu srdce metodou EKG, musíte prozkoumat všechny informace týkající se přípravy na zasedání. Pokud osoba ignorovala doporučení, může být popis výsledků nesprávný.

  • Dobrý spánek a dobrý odpočinek den před EKG pomůže spolehlivě určit patologii orgánu.
  • Emoční přetížení může vyvolat poruchu srdečního rytmu, proto by tyto situace měly být odstraněny den před zákrokem.
  • V den studie by příjem potravy neměl překročit normu, protože přejídání bude mít negativní vliv na činnost těla.
  • Několik hodin před zasedáním musíte snížit množství spotřebované tekutiny.
  • Před zahájením procedury byste měli upravit rytmus dýchání, uvolnit tělo a nemyslet na špatné.

  To, že kardiograf vydal správný závěr, je nutné se tímto doporučením řídit. Při příchodu do vyšetřovací místnosti EKG by se pacient měl svléknout, uvolnit hrudník a oblast nohou. Na místa, kam budou elektrody připojeny, aplikuje lékař speciální gel, který předtím ošetřil kůži těchto zón alkoholem. Dalším krokem je připojení přísavek a manžet. Tato zařízení jsou upevněna na určitých oblastech paží, nohou a hrudníku. Pouze deset z těchto elektrod je schopno sledovat činnost srdce a zobrazovat tato data ve fotografické grafice.


  Srdce je druh generátoru a tělesné tkáně se vyznačují vysokým stupněm vodivosti elektrických signálů. Tato vlastnost umožňuje studovat pulsy hlavního orgánu aplikováním elektrod na určité části těla. Povaha kardiografu biopotenciálů zpracovává a vytváří data ve formě obrazu, který ukazuje šíření excitačních signálů ve svalové tkáni, která vypadá jako grafický obraz.

  Co znamenají ukazatele EKG:

  1. P je indikátor popisující síňovou aktivitu. U zdravých lidí je normou hodnoty P 0,1 s, pokud se zjistí odchylky od těchto hodnot, může to znamenat hypertrofii síní.
  2. РQ - je časová hodnota atrioventrikulární vodivosti. U osoby s normálním zdravotním stavem se toto číslo rovná 0,12-0,2 s.
  3. QT - normálně se tato hodnota mění v rozmezí 0,45 s a odchylka od těchto indikací může indikovat ischemii hlavního orgánu, hypoxii a srdeční arytmie.
  4. QRS - norma je 0.06-0.1 s a je komorovým komplexem.
  5. RR je kritérium, které tvoří mezeru mezi nejvyššími částmi komor, která ukazuje pravidelnost kontrakcí orgánu a umožňuje přesně spočítat frekvenci rytmu.

  Jedna z nejnebezpečnějších arytmií, fibrilace síní, se odráží na kardiogramu jako porušení ventrikulární vodivosti, která způsobuje atrioventrikulární blok a blokování svazku jeho komory. Když je poškozena pravá noha, dochází k expanzi a prodloužení R-vlny, což je patrné při zkoumání pravých hrudníků a při blokování levé nohy je poloha R-vlny hodnocena jako krátká a S je považována za rozšířený a hluboký indikátor. Pouze odborník může správně rozluštit takové studium srdce a pochopit, jak vypadá arytmie na kardiogramu. Nezávisle to ztěžuje.

  Přesnější údaje z takového průzkumu mohou ukázat způsob Holterova monitorování. Metoda se osvědčila jako vynikající a umožňuje studovat práci srdce po dobu 1-3 dnů. Podstata takové diagnózy spočívá ve studii elektrokardiografického vyšetření, která však není prováděna déle než několik minut, ale více než tři dny. Pokud se EKG provádí obvyklým způsobem, nemusí se arytmie objevit ve výsledcích dekódování, protože osoba byla klidná. Když přístroj studuje aktivitu orgánu po mnoho hodin, odchylky, pokud jsou přítomny, budou zaznamenány bez selhání.

  Lékaři připojují speciální elektrody a přístroje k tělu pacienta, se kterým bude žít 3 dny. Toto zařízení zaznamenává výkon srdce a přenáší je do počítače. Po ukončení diagnostického postupu lékař provede analýzu všech obdržených informací a učiní závěr o stavu pacienta. Je tedy možné identifikovat všechny typy arytmií a nikoli pouze takové odchylky.

  Pozitivním aspektem této metody je, že člověk žije svůj obvyklý den s připojeným nástrojem, který zaznamenává sebemenší poruchu srdce. Když jsou lidé prostě v kanceláři nemocnice, výsledek EKG znamená, že získaná data nejsou tak spolehlivá, jak je to jen možné. Podmínky ve studii v tomto případě jsou příliš dobré a osoba nemá žádné emocionální nebo fyzické stresy. V jiných situacích pacienti pociťují strach ze zdravotnického personálu, což ovlivní i výsledky vyšetření, bude horší, způsobené nadměrným nepokojem pacienta.

  Metody boje

  Existuje mnoho různých léků, které se používají k léčbě arytmií. Některé z nich jsou vhodné, pokud došlo k paroxyzmu a krizové situaci, zatímco jiné jsou nezbytné k normalizaci činnosti srdce a jsou používány po dlouhou dobu v kurzech. Existují novější léky, jejichž účinek spočívá v několika spektrech mechanických účinků na tělo.

  Jaké léky jsou předepsány dnes:

  1. Metonat. Léčivo, které umožňuje upravit funkci srdce nasycením orgánových buněk kyslíkem, což zlepšuje schopnost myokardu stahovat se. Kromě toho, s tímto nástrojem, pacienti s arytmií snáze snášejí cvičení, obvykle způsobují zvýšenou tělesnou práci.
  2. Triplix. Léky nezbytné pro normalizaci krevního tlaku, což často vyvolává zvýšení srdeční kontrakce. Tento lék má mimo jiné mnoho pozitivních účinků na tělo, protože se jedná o inhibitor ACE a diuretikum.
  3. "Quinidin" je antiarytmické činidlo, které vám umožní omezit srdeční frekvenci na úrovni normy.
  4. "Meksiletin" je nezbytný pro zkrácení doby repolarizace, což je důležité pro obnovení rytmu těla.
  5. Verapamil působí jako blokátor kalciových kanálů.

  Ve skutečnosti je tělo každého člověka jiné a pokud určitý lék pomáhá jednomu pacientovi vyrovnat se s onemocněním, neznamená to, že takový lék bude fungovat pro jiného pacienta. Léčba je vždy předepsána na základě jejich klinického obrazu, diagnostických výsledků a dalších aspektů nemoci pacienta. Pokud léčba není účinná, lékař Vám předepíše jiný lék, který vám může pomoci.

  Arytmie je zřídkakdy smrtelnou hrozbou pro člověka, ale může vážně poškodit zdraví, příkladem je atriální typ onemocnění. Lékaři mohou stabilizovat činnost srdce, pomocí léků nebo chirurgických zákroků, je důležité pouze včas podstoupit diagnostiku EKG a další vyšetřovací postupy, aby mohla být léčba zahájena v rané fázi vývoje patologie. Moderní medicína má ve svém arzenálu mnoho způsobů, které nejen sníží rychlost těla, ale také odstraní příčiny výskytu onemocnění.