Arytmie a armáda

Pravděpodobnost náboru mladých mužů do armády je ovlivněna určitými omezeními zdraví a jeho stavu. Legislativa schválila seznam nemocí, jejichž přítomnost uznává mladé lidi za neschopné nebo vhodné pro vojenskou službu. Zodpovědnost za sestavení takového seznamu je zdravotní lékařská rada. Rovněž uzavírá - jsou v armádě s arytmií, například draftee.

Pravděpodobnost, že bude mladík vyvolán, je ovlivněna nejen přítomností nemocí, ale také formou proudění, všeobecným blahobytem, ​​příčinami a četností recidiv nemocí, pokud existují.

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, kterou lze pozorovat nejen u starších osob.

Kategorie definující vhodnost pro vojenskou službu

Speciální lékařská rada, která určuje způsobilost mladých mužů ve vojenském věku, tak pracuje s několika předpisy, které upravují nemoc s patologickými syndromy. Na tomto základě se dospělo k závěru, že osvobození od vojenské služby ze zdravotních důvodů, nebo brance braný do armády za všeobecných podmínek služby.

Každý soubor specifických procesů patologie v těle má své vlastní kategorie fitness:

 • A - vhodné pro bojovou službu;
 • B - dobré, ale existují určitá omezení;
 • B - hodí se pouze v době míru pro vojenské jednotky;
 • G - dočasně není vhodná pro vojenskou službu (skupina lidí s diagnózami, které lze léčit). Vhodnost je určena po podrobném stanovení diagnózy a získání opakovaných výsledků - zda je mladý člověk způsobilý sloužit;
 • D - nevejde se nebo zcela uvolní z provozu v ozbrojených silách.

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni z hlediska vhodnosti.

Je arytmie kontraindikací?

Nejčastěji mají srdeční onemocnění řadu komplikací a navíc mohou významně snížit fyzickou vytrvalost pacienta. Například při fyzickém cvičení může dojít ke snížení průtoku krve v důsledku zhoršeného rytmu a srdeční frekvence. Vzhledem k tomu, že se jedná o strukturu, která má značně vysoké nároky na fyzickou aktivitu, nepřijme se do armády se srdeční arytmií. Rozhodnutí bude učiněno ve vztahu k tomu, jaký druh arytmie u rekrutů. Přítomnost chronických forem s významným nárůstem nebo poklesem srdeční frekvence naznačuje, že v této situaci nejsou arytmie a armáda srovnatelné. Návrh zdravotnické komise vyvodí závěr, opírající se o opakované studie, jakož i o přítomnost jiných diagnóz:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze;
 • porušení funkční aktivity ledvin;
 • porušení funkční činnosti nervového systému.

Určitá onemocnění srdce a cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, což se zvyšuje se silnou fyzickou námahou.

Proto před odpovědí na otázku: „Budou sloužit s určitými zdravotními problémy?“, Je nutné podrobit se důkladnému vyšetření k identifikaci specifického onemocnění a jeho následků.

Sinusová arytmie a odvod

Srdeční choroba je v některých případech obvykle kombinována s vojenskou službou. Taková onemocnění jsou na stejné úrovni jako sinusová arytmie. Existují různé typy onemocnění a kromě identifikace druhu je zohledněn celkový stav mladého člověka.

Porušení srdeční frekvence není nutně kontraindikací služby, protože jednotlivé symptomy mohou být zcela bezpečné. Osvobození od armády je povinné pouze v případě, že existující typ sinusové arytmie má vážné riziko vzniku komplikací nebo může být příčinou jiné nebezpečné nemoci.

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství

Mezi nebezpečné typy arytmie patří:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • některé formy komorových extrasystolů;
 • projev Adams-Stokes-Morgagniho choroby,
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto nemoci jsou přísným kontraindikací pro vojenskou službu. Lidé s takovými nemocemi nemohou poskytovat sebe-péči. Kromě toho mohou být vystaveny myokarditidě, infarktu myokardu a kardioskleróze. Pouze pokud dojde ke zlepšení po léčbě, může být nábor převeden do kategorie B.

Příčiny sinusové arytmie

Zdraví, na první pohled lidé mohou být také ohroženi rozvojem sinusové arytmie. Odstranění příčin, můžete se zbavit nemoci. Nadměrná fyzická námaha a dokonce i stres mohou ji vyvolat.

Sinusová arytmie, která se vyskytuje bez zjevného důvodu, se ve většině případů objevuje u méně aktivních mladých mužů.

Příčiny sinusové arytmie:

 • nedostatek Ca, Mg a K;
 • intoxikace;
 • špatné návyky (špatný životní styl);
 • nedostatek kyslíku;
 • vedlejší účinky léků;
 • onemocnění endokrinních orgánů;

Poměrně obyčejná sinusová arytmie je mezi dospívajícími, stejně jako chlapci a dívky ve věku 18-25 let. Bez paroxyzmálních srdečních arytmií není toto onemocnění příčinou vyloučení mužů z plnění občanské povinnosti. Tyto výsledky EKG navíc nijak neovlivňují sport.

V takových případech odborníci doporučují užívat sedativa spolu s vitamínovými komplexy. Musíte se vzdát špatných návyků, jíst správně a dočasně snížit intenzitu fyzické aktivity.

Servisní nemoci

Arytmie je zpravidla příznakem jiné nemoci, která může způsobit nebezpečné účinky. V takových případech se ovšem nábor nepřijímá do armády a je zcela vyloučen z řad občanů odpovědných za vojenskou službu.

Mezi tyto choroby patří:

 • revmatoidní typ onemocnění spojeného se srdečním selháním;
 • akutní srdeční selhání a jeho deriváty.

Všechna výše uvedená onemocnění jsou spojena s sinusovou arytmií, která je proto nebezpečná pro odvod. Příliš silná fyzická aktivita, stres, nedostatek denního režimu a vyvážená strava mohou dále zhoršit klinický obraz.

Mladí muži tedy nebudou sloužit v armádě, pokud je sinusová arytmie v nich příznakem jiné patologie. Pokud mladý muž nezjistil nic jiného než malé odchylky tepové frekvence, může být považován za způsobilého pro vojenské povinnosti.

Vezmou do armády srdeční arytmii?

Srdeční problémy se mohou projevit jako poruchy rytmu, kontrakce nebo zvýšená tepová frekvence. Proto je vhodnost mladého muže vojenského věku pro vojenskou službu dána typem arytmie, její závažnosti a souvisejících onemocnění.

Ve většině případů jsou vojenští experti s onemocněním srdce vážní. Často, když porušování rytmu občanů je osvobozeno od branné povinnosti v armádě. Zároveň je nutné znát podrobnosti o odkladu a vojenskou jízdenku s rozbitým rytmem.

Typy arytmií

Lidské srdce je srovnatelné s výkonnou čerpací stanicí, čerpá krev a zásobuje vnitřní orgány a systémy živinami a kyslíkem. Hlavní funkce je převzata myokardem, který během kontrakce odebírá určitý objem krve a redistribuuje ji prostřednictvím hlavních cév. Myokard pracuje offline s určitou frekvencí - 60-80 úderů za minutu. Mezi jednotlivými zkratkami v normálu by měly být stejné intervaly.

Jakmile se objeví nervový impuls, poslaný sinusovým uzlem (z pravé síně), začíná se stahovat srdeční sval. Ale srdeční selhání a abnormality srdeční frekvence jsou považovány za arytmie.

V současné době existuje několik typů srdečních arytmií:

Těžké dutiny

Problém je v sinusovém uzlu, který není schopen spustit správné impulsy. Při časté generaci dochází k tachykardii a vzácně doprovázené bradykardií.

Předsíň

Průchod pulzní vlny ze sínusového uzlu a prostřednictvím systému vedení atrií s přechodem na myokard může bloudit na úrovni síní, což způsobuje patologicky změněné impulsy.

Ventrikulární

V systému komorového vedení jsou generovány patologicky modifikované impulsy. Na rozdíl od síní mají přímo negativní vliv na srdeční vlákna.

Paroxyzmální

Pokud je impuls na cestě z atria do komor naplněn blokem, pak to může zcela vypnout impulsní vlnovou soustavu. V takových situacích budou poruchy rytmických kontrakcí trvalé.

Ve většině případů tato srdeční patologie vede k vážným následkům. Při pomalém vývoji nemoci si člověk všimne únavy s obvyklou fyzickou námahou.

Arytmický stav negativně ovlivňuje krevní oběh, což přispívá k výskytu únavy způsobené hladověním orgánů a tkání kyslíkem. Podobné stavy mohou nastat iu zdánlivě zdravých lidí.

Důvody

Mezi hlavní příčiny arytmií patří:

 • vyčerpávající fyzické přetížení;
 • stresové situace;
 • nedostatek draslíku, vápníku a hořčíku;
 • všeobecná intoxikace na pozadí škodlivých závislostí - zneužívání alkoholu, omamných látek nebo kouření;
 • vrozené srdeční anomálie;
 • endokrinní poruchy.

Arytmické stavy jsou považovány za běžné u chlapců ve věkové skupině 18–25 let. Ale bez paroxyzmu, srdeční poruchy neslouží k úlevě od kluků od odvodu.

Jak prokázat diagnózu vojenské registrace a zařazení do úřadu?

Vojenská komise rozhoduje o vhodnosti náboru a věnuje pozornost jeho schopnosti provádět maximální fyzickou námahu. Proto jsou u mladých mužů s chronickou formou srdeční arytmie a diagnostikovaných nemardiálních onemocnění předepsány kategorie „G“, „C“ nebo „D“ podle článku 42 Seznamu onemocnění.

Konečný verdikt proti mladému muži s variantou sinusové arytmie je vyřazen po určení druhu stavu arytmie. Po vyhodnocení závažnosti stavu, s ohledem na četnost arytmie, její stupeň a přítomnost příznaků srdečního selhání, jsou antiarytmické léky předepisovány průběžně.

Pokud je v rekrutu nalezena trvalá forma patologického stavu s nízkou nebo vysokou srdeční frekvencí, je mu přiřazena kategorie "D". Posoudit funkčnost zátěžových testů myokardu - testování běžeckého pásu a šestiminutovou chůzi. Kromě toho je nutné kontrolovat kontraktilní funkci srdečního svalu pomocí EchoCG.

V přítomnosti poruch srdečního rytmu stále přetrvává riziko závažných komplikací s pravidelným přechodem na závažné klinické formy:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • prolaps primární povahy;
 • kardiosklerotická léze;
 • extrasystoly komorového původu;
 • Adams-Stokes-Morgagniho syndrom;
 • syndrom slabosti řidiče rytmu.

Pokud mladý muž takový stav našel, pak má možnost se zbavit armády. Kromě toho je nutné léčit onemocnění a nečekat na vývoj myokarditidy, tromboembolie, infarktu myokardu nebo kardiosklerózy. Po provedených zdravotnických úkonech je možné rekvalifikovat v kategorii „B“. Pak se pojistka hodí do války.

Po důkladném přezkoumání návrh komise vydá stanovisko, na jehož základě je odloženo, zcela osvobozeno od služby nebo vyzváno k doručení. Kardiolog je v roli předsedy komise.

V komplexním průzkumu pro tyto nemoci patří následující pozice:

 • elektrokardiografie v klidném a vzrušeném stavu;
 • základní analýzy;
 • zátěžové zkoušky a zkoušky.

Pokud je to nutné, provádějte Holterův denní monitoring, který umožní vyhodnotit srdeční aktivitu za 24 hodin. Na základě získaných výsledků provádí vojenská komise kolektivní rozhodnutí s přihlédnutím k závěrům několika odborníků.

Je třeba poznamenat, že v případě podrobného vyšetření mohou být požadovány všechny zdravotní záznamy ze zdravotního průkazu pacienta, které jsou umístěny na klinice v místě bydliště. Pokud držitel nemá žádnou lékařskou dokumentaci potvrzující skutečnost arytmie, pak nemůže být porucha srdečního rytmu zjištěna vojenskou expertní komisí. A drobné změny na kardiogramu vysvětlují charakteristické vzrušení před voláním.

Navíc v případě mírné srdeční arytmie a absence jiné patologie může být rekrut považován za vhodný pro armádu.

Problémy se srdcem a arytmie

Arytmie může zhoršit další srdeční onemocnění. Většina těžkých forem srdečních onemocnění vyžaduje pozornost odborníků. Proto, aby se odstranily srdeční problémy, musí být pacientovi poskytnuta účinná léčba. Hlavní důvody pro úplné odstranění mladého muže z vojenských povinností jsou:

 • akutní srdeční selhání;
 • reumatoidní stavy;
 • chronické srdeční onemocnění;
 • funkční poruchy systému vedení impulzů;
 • prolaps dvojitý ventil;
 • abnormální vývoj různých částí srdce;
 • dysfunkční srdeční poruchy.

Všechny tyto srdeční choroby jsou často spojeny se sinusovou arytmií. To je důvod, proč může služba způsobit nenapravitelné škody na zdraví náboru. Hlavními důvody, které mohou způsobit zhoršení celkového stavu pacienta, mohou být:

 • fyzická aktivita;
 • stresové situace;
 • přísný denní režim, nedostatek spánku a odpočinku;
 • nevyvážená strava

Pokud je nábor diagnostikován s „arytmií“, pak nebude přijata jasná odpověď o vojenské službě z vojenské komise. Především je nutné určit závažnost poruch srdečního rytmu a prozkoumat mladého muže pro somatickou patologii, která může sloužit i jako důvod pro odložení nebo propuštění z branné povinnosti.

Jak pracujeme

Podrobná analýza
situace

Hodnocení šancí
zápisu

Kompilace
osobní plán
opatření

Kompletní poradenství a
před přijetím armády
jízdenku

Čím blíže je mladý věk návrháře, tím více se on a jeho rodiče starají o to, zda půjde sloužit. Základem pro zpoždění nebo propuštění jsou některá onemocnění: mladí lidé nejsou převezeni do armády, pokud trpí chronickými formami patologií, které nejsou slučitelné s fyzickou námahou a režimem. Odkazuje vitiligo na seznam takových nemocí?

Mladí muži, kteří dosáhli věku 18 let, jsou povinni vykonávat vojenskou službu v souladu s legislativou Ruska. Ale ne každý je uznán fit po absolvování lékařské rady, takže se do armády s hemoroidy? Neexistuje jednoznačná odpověď na tuto otázku, protože vše závisí na složitosti průběhu a stadia nemoci.

První věc, která se trápí brance, když přijme předvolání do vojenského úřadu, je otázka, jak projít provizi. Pro některé mladé lidi je důležitým krokem vojenská služba, jiní se snaží vyhnout jakýmkoliv prostředkům a shromažďovat informace o svých nemocech. Jak první, tak druhé zájmy, s jakou patologií dávají zpoždění nebo úplné osvobození. Jednou z těchto otázek je převzetí armády s diabetem.

Specifičnost onemocnění

I v průběhu předletového věku mladého muže se každoročně konají lékařské prohlídky, podle kterých je jejich služba v armádě určována v budoucnu, tj. Vhodnost nebo nevhodnost. Mladí lidé s vážnými zdravotními problémy jsou osvobozeni od odvodu do ozbrojených sil země. Přebírají do armády diabetes mellitus, spadá tato patologie do kategorie D (úplná nevhodnost) podle „Plánu nemocí“?

Cukrovka - onemocnění, které má různé formy a povahu kurzu. Jedná se o endokrinní poruchy v těle spojené s nedostatečnou tvorbou inzulínu, což vede k nesprávnému příjmu glukózy. Diabetes je doprovázen přetrvávající hyperglykemií, porušením všech typů metabolismu v těle. Jedná se o dva typy - závislé na inzulínu a nezávislé na inzulínu:

 1. U typu 2 může být zaměstnanec poslán do rezervy jako způsobilý pro službu ve válce, ale pod podmínkou, že jeho nemoc není zatížena komplikacemi. Toto je kategorie B.
 2. S diabetem 1. typu a armádou, která je zcela neslučitelná, je mladý muž s takovým onemocněním považován za zcela nevhodný.


Důvody, které jsou překážkou v poskytování služeb, jsou:

 • dodržovat určitou dietu;
 • jídlo musí být užíváno striktně v určitých hodinách v závislosti na způsobu inzulínových injekcí;
 • vyžaduje neustálé užívání léků nebo injekcí inzulínu;
 • fyzická námaha a zvýšené sportovní aktivity mohou vést k drastickým změnám hladiny cukru, což je pro diabetiky velmi nebezpečné;
 • průběh onemocnění je často charakterizován zvýšenou únavou.

Podle vyhlášky vlády Ruské federace, která vstoupila v platnost dne 4. července 2013 a byla upravena 30. března 2019, byl seznam chorob schválen s definicí kategorií vhodnosti nebo nevhodnosti pro armádu. Tato legislativa je věnována diabetu. 13 ("Nemoci endokrinního systému, poruchy příjmu potravy a metabolické poruchy").

V tomto článku je uvedeno, že diabetici, kteří spadají do kategorie B, tj. Drafové, kteří mají glukózu upravenou výhradně dietou a nepřesahují rychlost 8,9 mmol / litr na jeden den, mohou být považováni za částečně provozuschopní.

Jaký druh diabetiků přesně nebere?

Toto onemocnění je považováno za jedno z nejobtížnějších ze skupiny endokrinních patologií. Důvodem je skutečnost, že diabetes je vystaven vysokému riziku vzniku komplikací a spojení s dalšími komorbiditami. Pokud se vyskytnou následující porušení, odborníci na zdravotnictví odmítnou rekrutovat, aby mohli vykonávat vojenskou službu iv době války:

 1. To je angiopatie a neuropatie. Nejčastěji jsou postiženy dolní končetiny, na kterých se s sebemenším zraněním mohou objevit vředy.
 2. Vzhledem k porážce mikrovaskulatury (kapilár) dochází k nedostatku kyslíku, což vede k ischemii, která vede k gangréně.
 3. U diabetu jsou ledviny poškozeny, což vede k selhání orgánů. Je plná intoxikace a vážného stavu. Nephropathy.
 4. Sítnice také reaguje na rozvoj hyperglykémie. Zpočátku se zhoršuje vidění, ale v nepřítomnosti adekvátní terapie a dodržování diety a injekcí se může objevit slepota. Retinopatie.
 5. Vzhledem k tomu, že jsou postiženy i cévy, je riziko vzniku diabetické nohy vysoké. V tomto případě je diabetik povinen nosit speciální boty, což je v armádě nemožné.

Kromě toho, podle lékařských statistik, lidé trpící cukrovkou by měli sledovat krevní tlak, aby se zabránilo rozvoji hypertenze.

Pokud opravdu chcete sloužit


Navzdory širokému přesvědčení, že se drafisté snaží hlavně vyhnout armádě, existuje poměrně málo lidí, kteří se snaží sloužit v ozbrojených silách. Někdy se mladí muži snaží ukrýt skutečnost, že mají cukrovku od lékařské rady. Je to téměř nemožné. Vojenští zdravotníci pečlivě studují nejen dokumenty mladého muže, ale i výsledky testů, které musí být přijaty po obdržení pořadu jednání.

Pokud vznikne i sebemenší podezření, bude nábor poslán na další zkoušku. Jediné, čeho lze dosáhnout s typem nemoci nezávislým na inzulínu, je šestiměsíční zpoždění, aby bylo možné podstoupit léčbu v nemocnici. Poté budete muset znovu podstoupit lékařskou prohlídku, a pokud dojde k výraznému zlepšení, můžete požádat o službu s omezeními. Ale je to také poměrně obtížné, protože i s dočasnou povahou onemocnění za rok se může zhoršit a komplikovat.

Nápověda

Pokud se všemi doklady o přítomnosti diabetu jste stále posláni do armády, měli byste vědět, že je to v rozporu se zákonem. Jak se v takových případech chovat, se můžete dozvědět od našich právníků. Zeptejte se, okamžitě odpovíme a pomůžeme rekrutům řešit i obtížné problémy.

Sinusová arytmie - symptomy a EKG, léčba, vojenská služba

Dnes budeme hovořit o sinusových arytmiích. Oni jsou poněkud odlišeni od palety porušení pravidelných kontrakcí srdce. Tak například v mnoha příručkách o arytmologii se nic neříká o léčbě sinusových arytmií, nebo je zmíněno při průchodu a je redukováno (většinou) na nemedicínské metody ovlivňování.

Všechny typy arytmií jsou pečlivě uvedeny, důkazy pro léčbu a diagnostiku určitých typů poruch jsou uvedeny, riziko náhlého úmrtí u různých skupin pacientů je pečlivě vypočítáno a pouze sinusové arytmie jsou umístěny do takové „vadné polohy“.

V jiných učebnicích je tato porucha rytmu naopak věnována velká pozornost, nikoli však ve velmi běžné formě, například v učebnicích o sportovní medicíně, a nikoliv v referenčních knihách o kardiologii. Co s tím může být spojeno a co je to záhadná sinusová arytmie obecně?

Rychlý přechod na stránce

Co je to?

Sinusová arytmie je změna v normální tepové frekvenci při zachování normálního sinusového rytmu. Zdá se, že v této definici je skrytý vnitřní rozpor: jak může být arytmie, tj. Porucha rytmu, „se zachováním rytmu“? Ale jak.

Již víme, že sinusový uzel, který leží ve stěně pravé síně, hraje roli hlavního "dirigenta" v úloze srdečního rytmu. Je to odstrašující, ovládající entita, která dává podněty.

Tyto impulsy se provádějí v hlubokých částech srdce, v síních a komorách. Normální frekvence kontrakce kardiostimulátoru (jak se nazývá) je v klidu asi 60-80 úderů za minutu. Pro sinusovou bradykardii nebo pomalou srdeční frekvenci lze použít cokoliv méně než 50 úderů a něco přes 90 je pro sinusovou tachykardii.

Co se stane, když je sinusový uzel zcela mimo provoz? Znamená to smrt člověka? Vůbec ne. Pokud není dirigent, neznamená to, že ideálně hraný orchestr nemůže provádět známý program s téměř žádnými chybami.

V tomto případě jsou spodní části systému srdečního vedení, které mají větší kontrakční rychlost, ale také chaotický rytmus, „dezinhibovány“. Mezi ně patří například fibrilace síní. V některých případech jsou rytmy kontrakcí předsíní a komor zcela odděleny.

Někdy se vyskytují skupinové extrasystoly, které se vyskytují na různých místech a v nejzávažnějších případech dochází k blikání nebo ventrikulární fibrilaci. Jejich řezy jsou chaotické a naprosto neúčinné. Srdeční výstup chybí a osoba je ve stavu klinické smrti.

To se stane, když není žádný sinusový uzel. A když je tam, a to „jde trochu“, výsledkem je prostě to, že práce srdce se zrychluje nebo zpomaluje nad stanovenými limity, ale v celém systému vedení zůstává přísná koordinace a hierarchie a podřízenost nižších rozdělení zůstává nejvyšší.

Co je nebezpečné sinusové arytmie?

Je známo, že jakýkoli závěr lékaře, jakékoli studie by měl být vysvětlen a interpretován. Například, jeden lékař napsal do předpisu pro rakovinu. Celkově to znamenalo „úplný krevní obraz“. Samozřejmě to nebyl jediný pacient, který zkazil život. A závěr EKG se slovem "arytmie" vyvolává také mnoho otázek. Jaké je například nebezpečí sinusové arytmie?

U zdravého člověka to není nebezpečné. Sinusová arytmie - norma, samozřejmě, na určité limity. Je jasné, že srdce není motor, který vystavuje "na stroboskopu".

Jeho práce se provádí proměnlivým tempem, v závislosti na vnějších příčinách, uvolňování hormonů a fyzické aktivitě, jakož i na stavu spánku nebo bdělosti těla.

Někdy, zvláště v noci, srdce bije frekvencí 50-55 úderů za minutu nebo dokonce méně. Trénované srdce sportovce obecně je vždy snižováno pomalu, ale při velkém uvolnění.

Jeden z nejpopulárnějších cyklistů planety, Španěl Miguel Angel Indurain, má normální klidový puls 28 úderů za minutu. A naopak, po pár minutách v sauně může každý z nás měřit náš puls, který může překročit 110 a dokonce 120 úderů za minutu, ve stavu stejného odpočinku. Jaké druhy sinusových arytmií jsou nalezeny?

Klasifikace druhů

Je jasné, že jakmile je sinusový rytmus hlavním kardiostimulátorem, porušení jeho automatismu nad rámec určitých limitů je porušením tvorby impulsu. Existují například blokády, které jsou příkladem zhoršeného vedení impulsů.

Vědecký název pro sinusovou arytmii je nomotopické arytmie, tj. „Umístěné na právním místě“. To opět potvrzuje jejich podmíněný charakter a zdůrazňuje, i když do jisté míry, volnou práci srdečního svalu.

Arytmie sinus (nomotop) zahrnují:

 • Sinusová tachykardie (rychlý tep, od 90 do 180, méně často - až 200 úderů za minutu);
 • Nomotopická bradykardie (snížení tepu srdce méně než 50 úderů). Dříve, před zavedením Holterova monitorování, byla tato hodnota rovna 55;
 • Nomotopická, tj. Sinusová arytmie (libovolná kombinace tachykardie a bradykardie, ale s přesným a normálním sinusovým rytmem pro každou epizodu). Jinak se tento stav nazývá „syndrom tachykardie-bradykardie“.

Tam je také nemocný sinus syndrom, který je často umístěn v oddělené kategorii, protože to formálně neříká arytmie.

Toto je téma samostatného článku a nebudeme ho zde zvažovat. Můžeme jen říci, že když je to možné (ve vážných případech) ztráta vědomí a dokonce epileptické záchvaty.

Příčiny sinusové arytmie

Stojí za to analyzovat odděleně příčiny každého typu arytmie, protože mohou být diametrálně odlišné. Za prvé, mohou existovat normální - fyziologické příčiny sinusových arytmií a patologických stavů - v důsledku průběhu jakéhokoliv stavu nebo onemocnění.

Fyziologické příčiny tachykardie:

 • normální reakce na stres, úzkost, strach, úzkost;
 • zvýšená fyzická aktivita;
 • hypertermie, tj. zvýšení vnější teploty vedoucí k přehřátí těla;

Patologická:

 • horečka a horečka;
 • hypotenze (pro kompenzaci průtoku krve);
 • thyrotoxikóza;
 • akutní respirační selhání;
 • anémie;
 • snížení objemu cirkulující tekutiny, například dehydratace;
 • otřesy;
 • léky (atropin, hormony, diuretika);
 • chronické srdeční selhání;
 • mitrální stenóza;
 • pití alkoholu a kávy, kouření.

Fyziologické příčiny bradykardie:

 • sportovci, vyškolení lidé;
 • pomalá fáze spánku, když je aktivován parasympatický nervový systém;
 • během dekomprese zůstat pod tlakem v tlakové komoře;
 • hypotermie.

Patologická:

 • zvýšený intrakraniální tlak (obvykle doprovázený městnavým fundusem, náhlým zvracením a přetrvávajícími bolestmi hlavy);
 • hypotyreóza nebo snížená funkce štítné žlázy, myxedém;
 • bazální, nižší infarkt myokardu;
 • užívání betablokátorů, antagonistů vápníku, srdečních glykosidů;
 • vystavení toxinům při některých infekcích (chřipka, tyfus);
 • ve druhé torpidní fázi šoku. Nahrazuje tachykardii, což indikuje progresi poruch.

Syndrom Bradykardické tachykardie:

Konečně, u této formy poruchy může být pozorována jiná kombinace fyziologických příčin, například v lázni a pak v lázni s ledem.

Fyziologickou příčinou je například těhotenství. Sinusová arytmie během těhotenství se vyskytuje velmi často, jako varianta normy. Koneckonců, žena potřebuje pumpovat více krve. Proto se zvyšuje zatížení srdce. Mohou se vyskytnout známky anémie a hormonální poruchy. Proto byste se neměli bát, ale v každém případě musíte informovat lékaře na předporodní klinice, pokud se tyto epizody objeví příliš často.

Například, sinusová arytmie v teenagerovi je obyčejný výskyt. Rostoucí organismus „se snaží“ pracovat, střídavě využívá určitých režimů. Co je sinusová arytmie srdce u dítěte? Na pozadí zdravého dítěte je to jen projev nezralosti jeho regulačních systémů.

Například, pláč je také "jednotná" reakce na dráždivé. Dospělý neplačí pro maličkosti, a dítě je univerzální lék. Nomotopická arytmie je stejná cesta k přizpůsobení dítěte různým fyziologickým podmínkám. Jak oni stárnou, tento stav je zaznamenán méně a méně často, a po pubertě, jako pravidlo, mizí.

Mezi nejčastější patologické příčiny:

 • nižší formy infarktu myokardu (na pozadí blokády uzlu - kardiostimulátoru vzniká „disinhibovaný“ paroxyzmus atriální fibrilace);
 • chronická ischemická choroba srdce, s okluzí cév kardiostimulátoru;
 • defekty ventilů;
 • hypertenze a kardiomyopatie;
 • myokardiální amyloidóza;
 • také některé infekce s kardiotoxickým účinkem patogenních toxinů (záškrt).

Jak se projevuje arytmie nomotopu?

Symptomy a projevy

Téměř všechny formy, většinou asymptomatické. Během paroxyzmu tachykardie se mohou vyskytnout nepříjemné pocity v oblasti srdce, palpitace a dušnost, zejména na počátku častých tepů srdce.

Pokud se vyvíjí bradykardie, například v případě předávkování diuretiky, může dojít k poklesu tlaku (jako výsledek). Tam jsou slabost, závratě, blikání "létat" před očima, studený pot. Někdy se člověk cítí slabý.

V podstatě jsou symptomy sinusové arytmie řídké a projevují se nejčastěji během vyšetření. Někdy během EKG, diagnóza “vertikální sinus arytmie” je dělán. Jednoduše se mísí dva pojmy: vertikální poloha osy srdce, která může být variantou normy, a porucha rytmu nomotopu. Tyto dva ne-hrozné stavy mezi sebou nemohou být žádným způsobem spojeny.

Sinusová arytmie a vojenská služba

Mnoho mladých lidí a jejich rodiče se zajímá o to, jak jsou sinusová arytmie a armáda spojeny. Nemusíte o tom snít, ale pamatovat si - jakákoliv arytmie, bez organického substrátu (například kardiosklerózy), je funkční porucha, a proto není kontraindikací pro pohotovostní službu.

Maximální terapeut, který může RVK terapeut uplatnit, je kategorie „B“, tedy „fitness s menšími omezeními“. To znamená, že se mladý muž nedostane do elitních jednotek (hranice, mariňáci, vojenská policie, speciální jednotky, vzdušné síly), kde jsou stále více či méně normální vztahy.

V případě přetrvávajících stížností bude naplánováno ambulantní nebo ambulantní vyšetření s analýzou všech dostupných ambulantních karet pro děti a hospitalizací, kardiologických vyšetření apod. V případě, že je příběh „sterilní“ a stížnosti jsou poprvé vystaveny v nejbližším placeném centru tři dny před jmenovanou komisí ve vojenské kanceláři, pak je klid, nikdo je nebude brát vážně.

Podle usnesení vlády Ruské federace ze dne 04.07.2013 N 565 „O schválení ustanovení o vojenských lékařských vyšetřeních“ v oddíle „Oběhová onemocnění“ existuje pouze jeden typ nomotopické arytmie - slabost sinusového uzlu, který nutně podle čl. 5 odst. 1 písm. 42, musí být chronické srdeční selhání, aby bylo možné získat kategorii „B“ nebo neschopnost vykonávat vojenskou službu v době míru.

 • Pokud nejsou žádné známky selhání, pak budete sloužit nejen v elitních jednotkách.

Léčba arytmie sinus - co dělat?

Mnozí, nejen čtenáři Runet, ale i lékaři, by si měli být vědomi - když asymptomatický počet supraventrikulárních nebo supraventrikulárních arytmií (a nomotopických arytmií se týká tohoto typu poruchy rytmu), nejčastěji se nevyžadují žádná speciální, „závažná“ antiarytmická léčiva.

V ostatních případech je léčba sinusové arytmie omezena na následující aktivity:

 • Pokud jsou vyloučeny excitační látky tachykardie: čaj, káva, alkohol, kořeněná a kořenitá jídla. Je třeba normalizovat spánek, užívat sedativní kapky. Beta-adrenobloky jsou předepisovány z léků, v některých případech - diuretika šetřící draslík, ACE inhibitory.
 • S bradykardií se používají atropin a kapky Zelenin. Lékař může předepsat teofillin, alupente nebo efedrin. Spontánní bradykardie je však nejčastěji způsobena endokrinními onemocněními, fokálními mozkovými lézemi a srdečními chorobami, které musí být léčeny jako první, aby bylo dosaženo úspěchu.

Udělejme si rezervaci, že náš příběh o sinusové arytmii se nevztahuje na stavy, ve kterých je tento jev definován jako průvodní infarkt, který se rychle objevil, s nestabilní anginou pectoris, se zvýšeným chronickým srdečním selháním, s akutní myokarditidou a kardiomyopatiemi. V tomto případě je naléhavě nutné urgentní léčbu základního onemocnění.

Armádní sinusová arytmie

Chcete-li zjistit možné rozhodnutí vojenského štábu, musíte znát příčinu poruchy srdečního rytmu. Nejčastěji je u odvedenců sinusová arytmie. Armáda s touto diagnózou je možná: pokud patologie nepředstavuje vážné ohrožení zdraví a nevyžaduje lékařský zásah, může být zaměstnán mladý muž. Tělesná výchova pro takové rekruty je dokonce užitečná, pomůže trénovat srdce a snížit frekvenci záchvatů.

Při jaké arytmii je služba zrušena?

Někdy je arytmie příznakem vážné nemoci. Příčinou jeho vzniku může být ischemie, prolaps mitrální chlopně, těžká obezita, srdeční selhání, neurózy a srdeční vady. Každá z těchto nemocí může být osvobozena od odvodu. Proto doporučuji branci, kteří nevědí, co způsobilo poruchu srdečního tepu, aby šli na polikliniku a procházeli studiemi, které kardiolog předepíše.

Kromě sinus, tam jsou jiné druhy anomalies, které nejsou vzaty do armády. Všechny jsou uvedeny v článku 44 harmonogramu chorob. Patří mezi ně:

 • paroxyzmální a atriální fibrilace,
 • výrazné komorové extrasystoly.

Podle harmonogramu nemocí, vytrvalostní srdeční rytmus a poruchy vedení, které vyžadují antiarytmickou léčbu a jsou obnoveny po léčbě, jsou propuštěny z odvodu. Kategorie "B" nebo "D" pro pacienty je stanovena na základě FC - funkční třídy srdečního selhání. Pokud není FC, obdrží rekrut kategorie „B“ a je připsán do rezervy.

Arytmie: Vezmou do armády komplikace?

Hlavní problém spočívá v tom, že změna rytmu srdečního tepu může být způsobena jinými, závažnějšími onemocněními. Vojenský komisariát proto musí před rozhodnutím o odvodu zjistit příčinu této anomálie.

Podle zákona, chirurg nebo terapeut - jeden z členů vojensko-lékařské komise musí dát mladému muži doporučení k dalšímu vyšetření kardiologovi. Během tohoto vyšetření budou provedeny různé lékařské prohlídky a bude provedena konečná diagnóza, na jejímž základě bude náborová kancelář schvalovat kategorii platnosti.

V praxi to není vždy snadné. Zejména, jak ukazuje praxe asistenční služby pro brance, tento problém je relevantní pro ty mladé lidi, kteří nemají doklady potvrzující odvolání k kardiologovi - pouze ústní zdravotní stížnosti. Pokud výsledky EKG nevykazují změny nebo porušení, může vojenská zdravotnická komise odmítnout vydání aktu k dalšímu zkoumání.

Chcete vědět, zda vzít armádu s arytmií? Obraťte se bezplatně na advokáta.

Zda sinusová arytmie bere srdce do armády

Co je arytmie

Lidské srdce provádí čerpací funkci v důsledku kontrakcí myokardu (srdečního svalu), v důsledku čehož je krev vtlačována do krevního oběhu. Aby se zajistila schopnost vykonávat takovou funkci, dochází v pravidelných intervalech k kontrakcím (systolům) (rytmickým stahům) as určitou frekvencí.

Normální frekvence je 60 - 80 systolů za minutu. To je možné díky práci sinusového uzlu (nervového uzlu, lokalizovaného v pravé síni), který generuje nervový impuls. Šíří se systémem srdečního vedení a způsobuje kontrakci svalových vláken. Jakékoliv narušení rytmu nebo frekvence kontrakcí se nazývá arytmie. Existuje několik hlavních typů porušení:

 • Sinusová arytmie srdce - porušení generace impulsů se vyskytuje přímo v sinusovém uzlu, takové porušení je nejčastěji charakterizováno významným zvýšením (tachykardií) nebo poklesem (bradykardií) srdeční frekvence.
 • Atriální forma - zhoršený rytmus kontrakcí je výsledkem tvorby patologických impulzů v systému vedení atria (s výjimkou sinusového uzlu).
 • Komorová forma - patologický impuls, který ovlivňuje frekvenci a rytmus kontrakcí, je tvořen v systému komorového vedení (obvykle v atrioventrikulárním nebo atrioventrikulárním uzlu).

Rovněž rozlišuje konstantní formu poruchy rytmu a paroxyzmální arytmie s jejím vývojem ve formě záchvatů. V případě porušení průchodu nervového impulsu systémem vedení dochází k blokádě. Rytmus a frekvence systoly jsou nejčastěji ovlivňovány atrioventrikulárním blokem, při kterém dochází k přerušení impulzů z atrií do komor.

Koncept spojuje v sobě komplex poruch vznikajících v době kontrakce srdečního svalu. Tyto ukazatele:

 • frekvenci;
 • rytmus;
 • sílu

Arytmie a armáda jsou slučitelné v nepřítomnosti vážných nemocí a stížností od draftee.

Patologie se vyskytuje na pozadí:

 • Vliv vnějších faktorů (stres, cvičení, dýchání).
 • Nemoci vnitřních orgánů, které nesouvisejí se srdeční aktivitou (štítná žláza, nadledvinky).
 • Změny hormonálních hladin (u chlapců během puberty).
 • Špatné návyky (kouření, časté užívání alkoholu, drog).
 • Poškození srdce, vrozené vady.
 • Poruchy autonomního nervového systému.

Mnoho chlapců trpí různými chorobami, při kterých jsou jejich srdeční tepy narušeny, ale berou do armády s arytmiemi? Výrok lékařské komise bude záviset na výsledcích zkoušky.

Příčiny odchylek od normálního rytmu kontrakce srdečního svalu

Výskyt arytmií je také charakteristický pro zcela zdravé lidi. Zejména po dlouhodobé fyzické námaze, dlouhodobém stresu a depresi. V tomto případě přechází, když jsou všechny důvody jeho vzniku neutralizovány.

 • Pro kvalitní práci srdečního svalu je nutné mít jak makroživiny, tak mikroprvky. Poruchy rytmu mohou být důsledkem nedostatku iontů nebo kovů draslíku, sodíku a vápníku a hořčíku;
 • v těle dochází k částečným nebo úplným intoxikačním procesům;
 • přítomnost špatných návyků - užívání drog, pití alkoholu nebo neustálé kouření;
 • dlouhodobé užívání léků se silným účinkem;
 • nedostatek kyslíku v těle, hladovění kyslíkem;
 • onemocnění spojených s abnormalitami v jiných systémech. Nejčastější příčinou narušení aktivity žláz s vnitřní sekrecí.

Sinusová arytmie je nyní častým výskytem a nepovažuje se za potenciální příčinu výjimky z vojenské služby.

Vyskytuje se nejen u plně rozvinutých mužů, ale také u žen, dětí a dospívajících. Pro prevenci a léčbu lékaři doporučují monitorovat činnost srdce, cév a nervového systému. Pokud je to nutné a podle receptů, můžete každých několik měsíců pít léčivé přípravky.

Než zjistíme, zda jsou lidé převezeni do armády se srdečními arytmiemi, je důležité poznamenat, že důvody této odchylky u člověka mohou být různé (spojené s onemocněním srdce nebo způsobené jinými chorobami).

Nejčastěji vývoj této odchylky u pacientů přispívá k:

Onemocnění srdce. To může být myokarditida, malformace orgánu, anamnéza infarktu myokardu nebo koronární srdeční onemocnění.

Vysoký krevní tlak.

Zneužívání lihovin a častý příjem kávy.

Stres a chronické nervové napětí.

Dopad řady léků.

Nemoci štítné žlázy.

Nejškodlivější a téměř žádné vážné následky - sinusová arytmie. S touto nemocí je možné se dostat do mocenské struktury.

Kromě ní však existují i ​​jiné typy srdečních onemocnění, při nichž je vojenská služba kontraindikována:

 • Tyto patologie mohou zahrnovat arytmii, která se projevuje ve formě častých stahů srdce. Přibližně 140 až 220 bpm. Často vyvolává srdeční selhání a další související onemocnění;
 • Extrasystol. Existují některé typy extrasystolů, které spouštějí náhlou srdeční zástavu. Toto onemocnění se projevuje jako kontrakce srdečních komor;
 • Adams-Stokes-Morgagniho syndrom je také nebezpečné onemocnění, které brání branci v pádu do mocenské struktury.
 • Onemocnění vyvolává časté mdloby v důsledku porušení kontrakcí srdečních svalů;
 • Poslední patologií, která kategoricky zakazuje službu ve struktuře moci, je syndrom oslabeného sinusového uzlu. Je to nebezpečné, protože vede k smrti, častěji se to stane náhle.

Pokud má člověk jednu z výše uvedených nemocí, pak je nejen nepřípustný do armády, ale má také zákaz různých fyzických aktivit.

Nebezpečné typy arytmií pro vojenskou službu

Při EKG u mladého člověka lze identifikovat následující typy nebezpečných arytmií:

 1. Paroxyzmální tachykardie s flutterem a fibrilací síní;
 2. Útoky Adams-Stokes-Morgagni;
 3. Některé formy komorové arytmie;
 4. Syndrom slabého sinusového uzlu.

Přebírají do armády nebezpečnou srdeční arytmii? Při diagnóze výše uvedených typů arytmií je člověk zcela nevhodný pro vojenskou službu. Takové srdeční patologie nevyžadují pouze závažnou léčbu, ale v některých případech jsou indikací pro chirurgický zákrok. V každém případě je lékařská komise povinna poslat rekvalifikačního pracovníka k léčbě kardiologovi po EKG, na kterém byly zjištěny abnormality.

Nadměrná fyzická námaha, stres, nevyvážená strava a těžké denní režimy mohou nepříznivě ovlivnit mladého člověka, který trpí arytmií srdce, což je nebezpečné pro jeho zdraví. V případě, že se v srdečním rytmu vyskytnou drobné změny a nepředstavují žádné nebezpečí, rekrut bude sloužit v armádě neprodleně a omezení ve fyzických aktivitách. Pro důkladnější vyšetření je lepší projít kardiologem, zvláště pokud máte pochybnosti o zdraví vašeho srdce.

Existují následující typy patologie:

 1. Sinus. To nastane během hluboké inspirace nebo expirace (dýchání), jako výsledek dysfunkce autonomního nervového systému a jiných příčin. Často je to nejjednodušší typ nemoci. Sinusová arytmie a armáda jsou často kompatibilní. Cvičení posiluje srdeční sval a zlepšuje pohodu. Ve vzácných případech je služba kontraindikována.
 2. Tachykardie, bradykardie, vyskytující se na pozadí poruchy funkce sinusového uzlu. Často jsou spojeny s patologickými procesy probíhajícími v těle.
 3. Extrasystol. Je provokován pulzem, který porušuje srdeční frekvenci. Velmi nebezpečné, často předchůdce infarktu myokardu.
 4. Paroxyzmální tachykardie. Projevuje se náhlým zvýšením srdeční frekvence až na 240 úderů za minutu nebo změnou hemodynamiky. S takovou arytmií se srdce nepřenese do armády.
 5. Blokáda Je spojena s patologií kardiovaskulárního systému. Snížením rytmu na 40 úderů. v minutách život ohrožující.
 6. Fibrilace síní To se projevuje nárůstem stávek až na 350 - 600 úderů. v minutách Rozptýlí záškuby a chaotické vzrušení. S dlouhým průběhem vede k ischemické mrtvici a tvorbě krevních sraženin.

Sinusová arytmie srdce je považována za nejjednodušší, ale s sebou ji vezme do armády? Vše bude záviset na výsledcích lékařské rady.

Charakteristické rysy

Sinusová arytmie, která je nejběžnější formou této odchylky, může u pacienta vyvolat následující příznaky: