Stupeň 3 hypertenze, možné riziko 4

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

Z tohoto článku se dozvíte, co to je a jak se projevuje hypertenze 3 stupně, která je charakterizována vysokými hodnotami krevního tlaku (zkráceně BP). Zvýšený tlak je vážným problémem vzhledem k vysokému riziku život ohrožujících komplikací.

U hypertenze stupně 3 se krevní tlak významně zvyšuje. V důsledku toho se zvyšuje riziko vaskulárních katastrof a srdeční selhání se postupně zvyšuje v důsledku zvýšené zátěže srdce (neschopnost srdce plně plnit svou funkci).

V závislosti na tlaku se arteriální hypertenze označuje jako jeden ze tří stupňů. Při stanovení kategorie a zohlednění systolického a diastolického tlaku se zaměřením na nejvyšší míru. Ve stupni 3 je buď horní index větší než 180, nebo nižší je vyšší než 140 mm Hg. Čl. S takovými významnými tlakovými hodnotami je riziko komplikací hodnoceno jako vysoké i při absenci jiných nepříznivých faktorů a tento stav je nebezpečný.

Významné zvýšení tlaku je často doprovázeno dalšími kardiovaskulárními chorobami, poruchami metabolismu sacharidů nebo tuků, patologií ledvin a dalšími zdravotními problémy. Taková hypertenze odpovídá riziku stupně 3 (velmi vysoké kardiovaskulární riziko). Stupeň rizika závisí na ukazatelích krevního tlaku a faktorech ovlivňujících prognózu. Přidělit nízké, střední, vysoké a velmi vysoké úrovně rizika, označované čísly od 1 do 4.

Mělo by být rozlišeno 3 stupně hypertenze od fáze 3. Stupně označují hladiny zvýšeného krevního tlaku a při stanovení stupně berte v úvahu průběh onemocnění, porážku cílových orgánů. Stupeň 3 je charakterizován přítomností takových stavů, jako je mrtvice nebo infarkt myokardu, angina pectoris, selhání srdce, selhání ledvin, nefropatie, onemocnění periferních arterií, aneuryzma aorty, diabetes, retinopatie.

Léčba onemocnění se zabývá především kardiology a terapeuty. S rozvojem komplikací se resuscitační specialisté zabývají záchranou života pacientů, v případě mozkové mrtvice je léčba předepsána neuropatologem. Cure plně hypertenze stupně 3 je zřídka možné. Pouze v případě, že zvýšení krevního tlaku je druhotné povahy, trvá krátký čas, a důvod, který ji způsobil, bude zcela odstraněn.

Příčiny zvýšení tlaku

Hypertenzní onemocnění postihuje asi 35-40% populace. S věkem se zvyšuje počet pacientů. Zároveň zvyšuje kardiovaskulární riziko.

Většina případů arteriální hypertenze souvisí s hypertenzním onemocněním, kdy není možné přesně určit patologii, která problém způsobila. Tato varianta onemocnění se nazývá primární (esenciální) hypertenze.

Specifický mechanismus vývoje onemocnění je detekován pouze v 5-10% případů. Taková symptomatická hypertenze se považuje za potenciálně reverzibilní, pokud může být odstraněna příčina jejího výskytu.

Na tvorbě esenciální hypertenze se podílí mnoho faktorů a mechanismů. Příčiny hypertenze zahrnují vnitřní a vnější faktory, z nichž některé mohou být ovlivněny, zatímco jiné mohou být zohledněny pouze:

 • Napájení. Pro vyvolání rozvoje hypertenze může přebytek soli v potravinách, potraviny s vysokým obsahem kalorií. Bylo také zjištěno, že zvyšuje pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku nedostatek ovoce ve stravě.
 • Obezita, metabolický syndrom, diabetes.
 • Dyslipidemie - porušení poměru prospěšných a škodlivých krevních lipidů, provokující vaskulární aterosklerózu, která přispívá k růstu tlaku.
 • Kardiovaskulární onemocnění, patologie ledvin.
 • Věk a pohlaví. Čím starší osoba, tím vyšší je pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku. Až 50 let je hypertenze častěji postižena muži. Po menopauze se výrazně zvyšuje počet žen, které jsou nemocné, a v určitém okamžiku dokonce převyšuje počet případů hypertenze u mužů. Tlak se také zvyšuje s věkem, takže stupeň 3 hypertenze ve starší věkové skupině je častější.
 • Psycho-emocionální faktory, chronický stres.
 • Kouření Nikotin krátce zvyšuje tlak o 10–20 mm Hg. Čl. s každou uzenou cigaretou. V důsledku toho se během dne mohou výrazně zvýšit průměrné hodnoty krevního tlaku.
 • Alkohol Některé studie ukázaly, že pití malého množství alkoholu neovlivňuje zvýšení tlaku, ale bylo prokázáno, že existuje zvýšené riziko onemocnění při zneužívání alkoholu.
 • Genetické faktory. Ne vždy vedou k tvorbě onemocnění, ale často významně zvyšují reakci na účinky jiných provokujících faktorů. Zvláště důležité jsou případy časného vývoje srdečního onemocnění u blízkých příbuzných.
 • Hypodynamie. Tento faktor přispívá k rozvoji obezity a kardiovaskulární patologie, zvyšuje pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku a rizika vaskulárních komplikací.

Na vývoji hypertenze se podílí několik mechanismů, které se v každém případě projevují v různých kombinacích, které určují individuální charakteristiky průběhu onemocnění a různé reakce na antihypertenziva. Hlavní mechanismy vzniku hypertenze:

 1. Neurogenní, zejména aktivace sympatického nervového systému, Tyto mechanismy hrají důležitou roli při hypertenzi u obézních lidí, v počáteční fázi diabetu, při srdečním selhání.
 2. Renální mechanismy. Jedním ze způsobů regulace tlaku je vylučování sodíku ledvinami. V patologii může být tento mechanismus narušen, protože soli jsou eliminovány pomaleji než obvykle, což způsobuje zvýšení plazmatického objemu a zvýšení krevního tlaku. Tato forma hypertenze je často způsobena genetickými faktory.
 3. Cévní mechanismy. Zvýšení tlaku může být spojeno jednak se zhoršenou endotelovou funkcí - buněčnou vrstvou, která obložení cév zevnitř, a za druhé, s přestavbou cév. Endothelium produkuje různé látky zodpovědné za cévní tonus. Dysfunkce endotelových buněk vede k narušení jednoho z hlavních mechanismů ochrany proti hypertenzi. Cévní remodelace se obvykle objevuje po endoteliální dysfunkci a dále zhoršuje hypertenzi. Současně se vytvoří zesílení stěn cév a snížení jejich clearance.
 4. Hormonální mechanismy hrají důležitou roli při udržování normálních hodnot tlaku. Látky produkované speciálními strukturami ledvin, hormonem vylučovaným nadledvinami, aldosteronem a některými dalšími bioaktivními látkami jsou zapojeny do komplexního regulačního systému.

Kardiovaskulární riziko hypertenze stupně 3

S dlouhým průběhem arteriální hypertenze nebo významným zvýšením tlaku trpí cílové orgány: myokard, mozek, ledvinové struktury, retikulární membrána očí. V důsledku toho se mohou vyvinout komplikace arteriální hypertenze:

 • mozková mrtvice;
 • záchvaty ischemie, infarktu myokardu;
 • progresi aterosklerózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění ledvin;
 • retinopatie - poškození sítnice;
 • náhlé srdeční smrti.

Příznaky hypertenze 3 stupně

Při měření krevního tlaku může dojít k nárůstu tlaku bez povšimnutí a náhodně. Obvykle se tak stane při hypertenzi 1 stupně. Projevy onemocnění v počáteční fázi se obvykle vyskytují s ostrými skoky v tlaku.

Významnější nárůst krevního tlaku, který je charakteristický pro hypertenzi stupně 2, je u pacientů těžší tolerován. Bolesti hlavy, pocit slabosti a další příznaky hypertenze mohou být narušeny nejen během krize, ale i po jakékoli přepracovanosti, fyzické i psychické.

Se stupněm 3 se tlak zvyšuje na vysoké hodnoty, takže se stav zhoršuje, symptomy se zvyšují. Při dlouhém průběhu nemoci si pacienti mohou zvyknout na zvýšený krevní tlak a buď si nevšimnou příznaků, nebo je spojí s jinými příčinami. Vysoký tlak však zvyšuje zátěž srdce, což vede k srdečnímu selhání a ke zvýšenému riziku náhlé smrti. Proto, bez ohledu na závažnost symptomů, jeden by měl usilovat o plně normalizovat krevní tlak.

Hypertenze stupně 3 se projevuje následujícími příznaky:

 • bolesti hlavy
 • periodické závratě,
 • tinnitus
 • únava
 • zármutek.

S rozvojem krize - prudký nárůst krevního tlaku, příznaky se rychle zvyšuje, existují nové projevy onemocnění. Nekomplikovaná krize je charakterizována následujícími stížnostmi:

 1. Bolesti hlavy
 2. Nevolnost, zvracení.
 3. Mouchy před očima.
 4. Bolesti srdce.
 5. Rychlý srdeční rytmus.
 6. Necitlivost jazyka, poruchy citlivosti v různých oblastech kůže.
 7. Chill, horečka, zvýšené pocení.
 8. Časté močení.

S komplikovanou krizí se projevují symptomy rozvinuté komplikace: ischemický přechodný záchvat, mrtvice, infarkt myokardu, plicní edém, aneuryzma aorty.

Léčba onemocnění

Drogy

Kompletní vyléčení a normalizace tlaku je možné při symptomatické hypertenzi, kdy je v důsledku terapie možné zcela vyloučit příčinu zvýšení krevního tlaku. V případě hypertenze, aby se udržel ukazatel v normě a snížilo se riziko srdeční činnosti, je vyžadován stálý příjem antihypertenziv.

Když je zjištěna hypertenze stupně 3, léky na snížení krevního tlaku jsou předepisovány okamžitě a zároveň dávají doporučení ke změnám životního stylu. Účelem užívání antihypertenziv je snížit tlak pod 140 až 90. Při počáteční vysoké úrovni krevního tlaku se doporučuje předepsat kombinovanou léčbu, protože obvykle není možné snížit tlak při hypertenzi o 3 stupně při užívání pouze jednoho léku.

Mezi hlavní skupiny léčiv, které snižují tlak, patří:

 • beta-blokátory (metoprolol, bisoprolol);
 • diuretika (hydrochlorothiazid, furosemid);
 • antagonisty vápníku (nimodipin, amlodipin);
 • inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory angiotensinového receptoru (lisinopril, losartan);
 • alfa blokátory (doxazosin, alfuzosin);
 • inhibitory reninu (aliskiren).

Hypertenze třetího stupně - indikace pro současné jmenování 2 nebo 3 léků ke snížení tlaku. Nejúčinnější jsou kombinace inhibitoru ACE a antagonisty diuretika nebo vápníku, beta-blokátoru a diuretika.

Kromě antihypertenzní terapie se používají i další metody korekce rizikových faktorů komplikací: protidestičková léčiva, léčba snižující lipidy, hypoglykemická činidla podle indikací. Zvláště důležité je provádět komplexní opatření pro hypertenzi s rizikem 4.

Při výběru léků se především řídí efektivitou jedné nebo druhé skupiny léků v konkrétní situaci. Pokud se vyskytnou současné patologie, upřednostňují se ty léky, které budou mít příznivé účinky, s přihlédnutím k souvisejícím onemocněním. Při jmenování léku berte v úvahu možné kontraindikace. Například beta-adrenergní blokátory se nepoužívají při léčbě hypertenze u pacientů s tepovou frekvencí pod 55 za minutu, v přítomnosti vysokého stupně atrioventrikulárního bloku, s výraznými poruchami periferního oběhu.

Výběr léčiv pro hypertenzi stupně 3 je někdy obtížný, protože je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Samostatným cílem je přesvědčit pacienta o potřebě konstantní, ve většině případů celoživotní, s několika léky.

Změna životního stylu

Jak změnit váš životní styl tak, aby léčba byla úspěšná:

 • Snížená sůl ve stravě (méně než 5 gramů denně). Je nutné odmítnout slanost a solení jídel.
 • Zřeknutí se alkoholu nebo jeho snížení na 10–20 g denně.
 • Další výživová doporučení se týkají zvýšení spotřeby zeleniny, nízkotučné mléčné výrobky, celá zrna, obiloviny, ovoce. Jídlo obsahující cholesterol a nasycené tuky se nedoporučuje. Zahrnutí ryb do stravy dvakrát týdně a častěji je vítáno.
 • Úbytek hmotnosti s obezitou. U stávajících kardiovaskulárních onemocnění je doporučena stabilizace hmotnosti, protože výrazný úbytek hmotnosti může zhoršit stav pacientů. To platí zejména pro starší pacienty.
 • Odvykání kouření. Negativním dopadem návyku není pouze zvýšení krevního tlaku, ale také výrazné zvýšení kardiovaskulárního rizika a škodlivý vliv na zdraví celého organismu. Závislost na nikotinu je v některých případech tak výrazná, že je nutné uchýlit se k dočasnému jmenování náhradní terapie.
 • Fyzická aktivita Nejlepším výsledkem snížení krevního tlaku a kardiovaskulárního rizika jsou pravidelné outdoorové aktivity (chůze, jogging, cyklistika). S ohledem na silový trénink v hypertenzi, studie prokázaly lepší toleranci k dynamickým cvičením ve srovnání se statickým zatížením.
Pro zvětšení klikněte na fotografii

Předpověď

Prognóza hypertenze je dána především stupněm a nikoli stupněm onemocnění. Údaje o krevním tlaku však také ovlivňují riziko kardiovaskulárních komplikací. Tudíž hypertenze stupně 3 vede ke zdravotním postižením mnohem častěji a stává se příčinou smrti než onemocnění s méně významným zvýšením tlaku.

Hypertenze stupně 3 nemusí být doprovázena dalšími rizikovými faktory a komorbiditami. Pozorování ukazují, že v takové situaci se komplikace vyvíjejí častěji než ve 20–30% případů. Pokud je riziko považováno za vysoce rizikové 4, pravděpodobnost komplikací přesahuje 30%.

Vlastnosti arteriální hypertenze 3 stupně

Hypertenze, další název „hypertenze“ je příznakem mnoha onemocnění vnitřních orgánů. To nastane jestliže srdce, arteriální cévy, ledviny, mozek, endokrinní žlázy jsou zahrnuty v patogenezi. Kvantitativní charakteristika hypertenze je dána úrovní krevního tlaku. Diagnóza „arteriální hypertenze 3 stupně“ znamená daleko pokročilejší proces.

Časté nervové stresy, onemocnění ledvin, onemocnění předního a zadního laloku hypofýzy, štítné žlázy vedou k rozvoji onemocnění. Hypertenze se vyskytuje u osob, které u starších lidí s těžkou aterosklerózou u obézních lidí utrpěly poranění lebeční.

Hypertenzní srdeční onemocnění je považováno za jednu z hlavních příčin vedoucích k úmrtí v lézích srdce a mozkových cév.

Hypertenze nebo hypertenze?

Příčiny hypertenze nakonec způsobují zhroucení všech mechanismů regulace cévního tonusu. Primární vazokonstrikce v srdci, mozku a ledvinách určuje klinické symptomy onemocnění. Pokud je hypertenze jedním ze symptomů, pak je hypertenze onemocnění s vlastním vývojovým stadiem.

Kombinace s aterosklerózou ovlivňuje průběh každého jednotlivě. Ateroskleróza postihuje pouze tepny systémového oběhu. Depozice aterosklerotických plaků v cévách mozku, ledvin snižuje jejich prokrvení a vede k trvalému zvýšení krevního tlaku.

Fáze nemoci

Stádia vývoje hypertenzního onemocnění byla navržena sovětským kardiologem Myasnikovem A.L.

 • První charakteristika je charakterizována pouze funkčními změnami.
 • Druhým je projev aterosklerózy. Úzké tepny a rozšířené žíly se nacházejí v fundu, zaznamenávají se změny v srdečním svalu a velkých cévách.
 • Třetí dominují významné organické změny v mozku, srdci, ledvinách a dalších orgánech.

Klasifikace rizik

Arteriální hypertenze stupně 3 znamená, že tlaková čísla pacienta stojí pevně na 180/110 mmHg. Čl. a výše. Rozdíl mezi horním a dolním tlakem by neměl překročit 40. Snížení nižších čísel na pozadí horního svalu indikuje slabost srdečního svalu, je známkou potíží.

Pro prognózu průběhu onemocnění existuje klasifikace míry rizika, která je založena na stanovení prevalence lézí hlavních orgánů (cílů). Musí být zvážena pro každého jednotlivého pacienta.

 1. Riziko prvního stupně - neexistují komplikace nemoci, prognóza je příznivá (pouze v 15% případů mohou být postiženy cílové orgány).
 2. Riziko druhého stupně - až tři faktory, které zhoršují nemoc, jsou detekovány, prognóza budoucích lézí se zhorší na 20%.
 3. Riziko třetího stupně je značný počet komplikujících faktorů, prognóza komplikací je až 30%.
 4. Rizikem čtvrtého stupně je nepříznivá prognóza, více než 30% pacientů má již lézi v srdci, mozku a ledvinách nebo se objeví v blízké budoucnosti.

U hypertenze třetího stupně jsou možné pouze možnosti 3 a 4. t
Polovina pacientů v tomto stádiu hypertenze má zahuštění svalu levé srdeční komory.

Ledviny jsou zmenšeny na 1 / 3-1 / 4 svého normálního objemu (vrásčitá ledvina), renální tubuly jsou sklerotické, tkáň je nahrazena jizvou.
Stěny cév elastického a svalového typu se stávají hustými v důsledku růstu vnitřní vrstvy a porážky aterosklerózy.

Klinické projevy hypertenze 3 stupně

Pro tuto fázi onemocnění je charakterizován trvalejšími symptomy ve srovnání s stadiem 1-2.

Bolesti hlavy jsou obzvláště bolestivé ráno, mají "matný" charakter, lokalizace je spojena s primární lézí větví vertebrální tepny (v šíji, temporo-parietální oblasti, v očních bulvách a v nose). Může být doprovázena zvýšenou nevolností a zvracením.

Závrat je indikátorem poruch oběhového systému v mozku. V doprovodu "blikající mouchy" v očích.

Tinnitus - je trvalý, způsobený sklerózou mozkových cév.

Bolest v srdci - typické záchvaty stenokardie se vyskytují u 1/3 pacientů, doprovázené krátkým dechem, pocitem strachu. Pacienti nemohou spát na levé straně.

Necitlivost prstů a rukou, různé parestézie (pocit „plazivosti plazů“), slabost jsou spojeny s těžkou aterosklerózou cév končetin, fokální projevy mozkové ischemie mozku.

Zhoršení paměti a inteligence - důsledky ischemie mozkové tkáně.

Porucha zraku - cévní spazmus sítnice vede k nevratným změnám v buňkách.

Objektivní příznaky hypertenze stupně 3

Kromě stížností na pacienty existuje diagnóza používání zařízení, která potvrzují stupeň poškození orgánů.

 • Krevní testy ukazují zvýšenou hladinu cholesterolu v důsledku lipoproteinů o nízké hustotě a močoviny, kreatininu a zbytkového dusíku, který může růst v důsledku poškození ledvin.
 • Při zkoumání očního pozadí vidí oční lékař nejen spletité a zúžené tepny, ale také jejich načervenalý odstín (příznak „měděného“ nebo „stříbrného“ drátu). Toto je kvůli odrazu světla od husté sklerosed zdi. Možné jsou krvácení v sítnici.
 • Neurolog si všimne snížení citlivosti končetin, nekoordinace pohybů (v palmarském testu), snížení stability při chůzi.
 • Terapeut nalezne expanzi hranic srdce, hluk v místech naslouchání, otok v srdečním selhání.
 • Na EKG můžete vidět jemnější příznaky: poruchy rytmu, ischémie jednotlivých zón myokardu, přetížení svalů.
 • Ultrazvuk srdce vám umožní potvrdit srdeční selhání, rozvoj svalové hypertrofie, zvýšení srdce a jeho komor.
 • Ultrazvukové vyšetření ledvin odhalí strukturu scvrklých tkání, pokles objemu.

Obecný názor bere v úvahu všechna data z průzkumu, umožňuje vám přiřadit správnou léčbu.

Léčba

Režim

Nejčastěji je v této fázi nemoci poloviční. Pokud komplikace nevyžadují plný pobyt v posteli, pak se pacient může a měl by pohybovat, chodit, dělat domácí úkoly.

Je však lepší udělat to pod dohledem pečovatele v nemocnici nebo doma. Pacient se může náhle „ztratit“ poblíž svého domova, zapomenout na adresu, jméno.

Změny stravy

Ve třetí etapě hypertenze se v normální dietě vyrábějí limity soli až 5 g denně (doporučuje se vařit bez soli, dát lžičku soli do šejkru soli a lehce sůl soli).

Kromě toho se snižuje množství tekutiny. Přibližně by měl odpovídat zvolenému objemu moči.

Léky

Léčba hypertenze se provádí s ohledem na individuální symptomatickou léčbu. Pro každého pacienta je nutné se řídit jeho optimálním tlakem a nesnažit se je snižovat na normální úroveň.

Doporučené prodloužené finanční prostředky, které mohou být čerpány jednou denně.

Jsou nutná diuretika šetřící draslík.

V kombinaci s mrtvicemi jsou nitro léky zobrazeny ve formě tablet a sprejů.

Jsou-li symptomy mozku předepsány léky obsahující aminokyseliny, vitamíny, vaskulární látky, které zlepšují metabolismus v mozkových buňkách.

Bylinkové čaje s mátou a melissou se doporučují z lidových prostředků. Valerian dobře zklidňuje a hloh ulevuje tepu.

Léčba je ukázána v kardiologických sanatoriích místního významu. Výlet do jiné klimatické zóny může vést ke zhoršení, protože vede k poruše adaptace organismu.

Pacienti s třetím stupněm hypertenze nejčastěji potřebují vytvořit skupinu zdravotního postižení. Léčba musí být přísně individuální, nemůže být změněna nebo ponechána sama. Některé léky jsou nekompatibilní nebo se vzájemně posilují.

V případě krizí musíte zavolat lékaře v domě. Terapie bude upravena.

Stupeň 3 hypertenze: léčba a prevence

Stupeň 3 hypertenze je závažný případ, který vyžaduje okamžitou léčbu pod lékařským dohledem! Ve třetí fázi onemocnění je vysoké riziko mrtvice a srdečního infarktu.

Hypertenze je onemocnění doprovázené vysokým krevním tlakem. Symptomy nemoci často zahrnují bolesti hlavy, monotónní hluk v uších a tahání bolesti v chrámech. Vzácně se objevují červené skvrny před očima a krvácení z nosu.

V závislosti na úrovni krevního tlaku (BP) existují tři stupně hypertenze:

 1. Počáteční stupeň ("mírná" hypertenze). Horní krevní tlak v rozsahu 140/159 mm Hg., Spodní 90/99 mm Hg. Čl.
 2. Druhá etapa. Horní krevní tlak v rozmezí 160/179 mm Hg. Č., Nižší 100/109 mm Hg. Čl.
 3. Třetí etapa. Vyšší krevní tlak nad 180 mm Hg. Dno - nad 110 mm Hg. Čl.

Přesnější definici stadia hypertenze lze stanovit u lidí, kteří neužívají žádné léky. Nezávislý domácí monitoring tlaku může také pomoci vytvořit obraz o nemoci. Přesnou diagnózu však může provést pouze lékař na ambulantní klinice.

Pokud je diagnostikována fáze 3 hypertenze, kardiolog by ji měl předepsat.

Specialista by měl napsat plán terapie, který by měl mít k dispozici analýzu a diagnostické výsledky!

Ze všech stadií nemoci je třetí nejtěžší. V tomto průběhu onemocnění se mohou vyskytnout vaskulární nehody v důsledku neustále se zvyšujícího krevního tlaku a rozvoje aterosklerózy ve velkých cévách oběhového systému. V takových okamžicích může tlak vzrůst na 200 - 230 mm Hg. Čl. (horní), 115-129 mm Hg. Čl. (dole).

Normalizace krevního tlaku se nevyskytuje spontánně.

Jeho stabilizace je ovlivněna klinickým obrazem poškození vnitřních orgánů:

 • mozek (ischemický infarkt, hemoragický infarkt, encefalopatie);
 • srdce (angina pectoris, arytmie, infarkt myokardu, selhání oběhu);
 • ledviny (snížená glomerulární filtrace a krevní zásobení ledvin);
 • oční pozadí.

Ne všichni pacienti trpí vaskulárními patologiemi i za přítomnosti třetího stupně onemocnění. U některých pacientů se komplikace nevyskytují ani po několika letech.

Příznaky a příznaky

Příznaky hypertenze stupně 3 se významně neliší od jiných stadií. To je vysoký tlak, zčervenání tváří, klenutá bolest v zadní části hlavy, rozmazané oči, únava, krvácení z nosu. Někdy je v hrudi ždímání, nedostatek pohybových sil, záchvat paniky a omdlévání.

Stupeň rizika hypertenze

Stupeň rizika u pacientů s hypertenzí se obvykle označuje jako pravděpodobnost komplikací souvisejících se srdcem.

U pacientů s tímto onemocněním se obvykle rozlišují 4 rizikové skupiny: t

U 3 stupňů hypertenze je pravděpodobnější, že pacient spadá do 4 rizikových skupin. Tito lidé mají neustálé bolesti hlavy, zhoršenou koordinaci, problémy s pamatováním a přemýšlením. Také existuje obecná nízká citlivost kůže a poškození nervových center páteře a / nebo mozku.

Riziko hypertenze stupně 3 vyžaduje hospitalizaci a léčbu pod dohledem lékaře.

Jakékoliv pokusy o samoléčbu končí neúspěchem.

Příčiny vývoje

Hypertenze je nejčastější příčinou vysokého krevního tlaku u lidí. Patologie může být sekundární nebo symptomatická. Tato forma onemocnění se vyskytuje v důsledku poškození vnitřních orgánů osoby. Mohou to být: ledviny, endokrinní systém (zánět žláz), cévní léze, které zajišťují prokrvení ledvin, nebo narušení jednotlivých tepen.

Při identifikaci těchto lézí můžete vytvořit pravdivý obraz o výskytu hypertonické nemoci a provést nezbytné terapeutické akce. Jejich výsledkem může být pozitivní dynamika a normalizace krevního tlaku.

Nesmíme zapomenout na rizikové faktory, které tlačí na zvýšení krevního tlaku. Jedná se o kouření, alkoholismus, duševní poruchy, fyzickou námahu na žilách a cévách, neaktivní (pasivní) životní styl.

Těžká léčba

Léčba hypertenze stupně 3, je vhodné začít, i když jsou tlakové indikátory v rozmezí 145-150 až 90 mm Hg. Čl. Je nutné zahájit léčebné akce se změnami životního stylu. Všechna rozhodnutí o průběhu léčby se posuzují individuálně u lékaře.

Je důležité sledovat tělesnou hmotnost. Každý další kilogram zvýší krevní tlak. Obezita je přímá cesta k těžké hypertenzi.

Rekonfigurace životního stylu osoby mu umožňuje:

 • snížení krevního tlaku;
 • zastavit závislost na drogách a / nebo zvýšit jejich účinnost;
 • pozitivně ovlivnit již existující rizikové faktory;
 • provádět primární prevenci onemocnění.

Pro zlepšení pohody pacienta je nutné zapojit se do neléčebné terapie. Obsahuje řadu omezení a opatření předepsaných pacientovi ke zlepšení klinického obrazu onemocnění.

První věc, kterou musíte udělat, je změnit váš životní styl. Je nutné zanechat sedavé činnosti, vstupovat do každodenních rutinních cvičení nebo jednoduchých cvičení. Změny by také měly ovlivnit špatné návyky. Budou muset být opuštěni. Lidé s vysokým krevním tlakem by měli omezit počet psychických a fyzických stresů na vašem těle.

Je nutné z programu vyloučit nebo omezit pobyt na hlučných místech, dlouhodobý pobyt v počítači nebo sledování televizních programů. Všechna tato opatření jsou spojena s pacientovým vlastním úsilím a vyžadují projev osobního charakteru.

Druhou je změna stravovacích návyků. Je nutné výrazně snížit spotřebu soli. Ve stravě přidejte další rostlinné potraviny obohacené draslíkem, hořčíkem a vápníkem. Nezapomeňte sledovat svou hmotnost. Nadváha může způsobit hypertenzi.

Třetí je upravit denní režim a zajistit zdravý spánek (nejméně 8 hodin).

Léčba léky

Léčba 3 stupně hypertenze je jediný způsob, jak kontrolovat tlak! Pacienti jsou nuceni užívat drogy na celý život. Závažné případy onemocnění mohou být někdy léčeny pouze při užívání dvou nebo více léků.


Při výběru nového léku je pacientovi předepsána malá dávka léku. To eliminuje některé negativní účinky a umožňuje vyhodnotit účinnost samotného léku. Při pozorování normální tolerance léčiva se zvyšuje jeho dávka.

Lékaři dnes doporučují léky, které jsou rozděleny do 5 tříd podle účinků na nemoc:

 1. Přípravky blokující AT receptory (ARB).
 2. Diuretika.
 3. Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory);
 4. β-blokátory;
 5. Léky - antagonisté vápníku (AK).

Pro kombinační terapii s použitím dalších léčiv. Například přímé inhibitory reninu a a-AB jsou agonisty imidazolinového receptoru.

Při dlouhodobé léčbě pomocí léků pro dlouhodobou expozici. Zajišťují kontrolu krevního tlaku po celý den. V tomto případě má pacient stabilní tlak po dobu 24 hodin.

Zvýšení krevního tlaku nebo jeho kolísání může negativně ovlivnit zdraví vnitřních orgánů. Nejvíce jsou ohroženy ledviny, mozek, krevní cévy a srdce. V každém případě je zranitelnost těla individuální.

Všechny metody léčby hypertenze stupně 3 by měly být předepsány ošetřujícím lékařem po úplném vyšetření pacienta. Samoléčba nebo použití tradičních léčebných metod situaci nezlepší ani ji nezhorší.

Autorem článku je Světlana Ivanov Ivanová, praktická lékařka

Co je riziko stupně arteriální hypertenze 3

Stupeň 3 hypertenze, riziko 3 je jednou z nejzávažnějších forem patologie, která je doprovázena stálým zvyšováním tlaku a vede k narušení práce většiny orgánů. V důsledku abnormálních procesů se významně zhoršuje kvalita života a zvyšuje se riziko invalidity. Proto je důležité začít včas léčit nemoc.

Podstata patologie

Hypertenze je považována za jednu z nejčastějších lézí kardiovaskulárního systému. Podle ICD-10 je kódován pod kódem I10-I15: onemocnění charakterizovaná zvýšeným krevním tlakem.

Podle statistik trpí touto poruchou přibližně 30% lidí. Zvláště nebezpečným stavem je patologie 3. stupně. Lidé, kteří mají zvýšený tlak, by měli být velmi opatrní, pokud jde o jejich zdraví. To je způsobeno zvýšenou pravděpodobností komplikací.

Hypertenze je onemocnění, které má chronický průběh a je doprovázeno neustálým zvyšováním tlaku. Arteriální hypertenze 3. stupně s rizikovou skupinou 3 se vyznačuje zvýšením až na 180/110 mm Hg. Čl.

Tento stav představuje skutečné ohrožení života. S rozvojem takové vážné nemoci, lidé nejsou převezeni do armády. Často také čelí postižení.

Příčiny a rizikové skupiny

Arteriální hypertenze může být způsobena psycho-emocionální přepětí. V důsledku tohoto stavu jsou narušeny hormonální mechanismy, které jsou zodpovědné za kontrolu tlaku. Může také dojít k poškození vazomotorického systému.

Řada důvodů může vést ke stálému nárůstu tlaku. Patří mezi ně:

 • onemocnění ledvin;
 • neoplastické léze nadledvin;
 • Takayasova choroba;
 • stenóza aorty;
 • léze štítné žlázy;
 • onemocnění krční páteře;
 • srdeční onemocnění.

Normální tlak by měl být 120/80 mm Hg. Čl. Lékaři umožňují jeho malé výkyvy ve směru zvýšení nebo snížení. To je způsobeno vlastnostmi krevního zásobení tkání. Během cvičení se tedy tlak zvyšuje. Když se snižuje potřeba zvýšeného průtoku krve, parametry se normalizují.

Existuje několik faktorů, které zvyšují riziko vzniku hypertenze:

 • věk;
 • hypodynamie;
 • špatné návyky;
 • jíst velké množství soli;
 • přítomnost obezity;
 • nedostatek vápníku;
 • diabetes mellitus;
 • infekční onemocnění;
 • genetická predispozice;
 • zvýšení aterogenních lipoproteinů a triglyceridů.

Pacienti trpící hypertenzí jsou rozděleni do různých kategorií. Tato klasifikace se provádí v závislosti na ukazatelích tlaku, které patří do rizikové skupiny, přítomnosti komorbidit a poškození cílových orgánů.

Stupeň hypertenze

Hypertenze má několik stadií vývoje, z nichž každý je charakterizován určitými rysy:

 1. První stupeň V této fázi dochází k pravidelným případům vysokého krevního tlaku. Navíc je stav pacienta normalizován bez pomoci. Díky preventivním opatřením a dietě je možné stabilizovat parametry krevního tlaku.
 2. Druhá etapa. V této fázi se tlak zvyšuje poměrně často. Vyrovnat se s příznaky hypertenze je možné pouze s pomocí léků.
 3. Třetí stupeň Tato fáze onemocnění je považována za nejzávažnější. To je doprovázeno lézí cílových orgánů - srdce, ledviny, oči, mozek. Když hladina cholesterolu stoupá, situace se zhoršuje. Na stěnách cévy se tvoří aterosklerotické plaky, což vede k jejich zúžení. V důsledku toho se zvyšuje pravděpodobnost nebezpečných následků.

Hypertenze stupně 3 je charakterizována vážným zvýšením tlaku. Překračuje značku 180/110 mm Hg. Čl. Tyto ukazatele jsou smrtící. Při absenci adekvátní terapie existuje riziko vzniku akutního srdečního selhání, aterosklerózy, infarktu myokardu, mrtvice.

Rizika

Během diagnostiky hypertenze musí lékař určit stupeň rizika. Pod tímto pojmem chápeme pravděpodobnost, že pacient bude mít kardiovaskulární patologii do 10 let.

Při stanovení stupně rizika bere odborník v úvahu mnoho dalších faktorů - věkovou kategorii, pohlaví, životní styl, genetickou predispozici, přítomnost komorbidit, stav cílových orgánů.

Lidé s hypertenzí jsou rozděleni do následujících rizikových skupin:

 1. Riziko 1. V tomto případě je pravděpodobnost výskytu patologií kardiovaskulárního systému nižší než 15%.
 2. Riziko 2. Hrozba výskytu patologií srdce a cév je v rozmezí 15-20%.
 3. Riziko 3. Pravděpodobnost výskytu kardiovaskulárních anomálií - 20-30%.
 4. Riziko 4. V tomto případě pravděpodobnost nepříznivých účinků na srdce a cévy přesahuje 30%.

Lidé s arteriální hypertenzí 3. stupně jsou klasifikováni jako 3 nebo 4 rizikové skupiny. To je způsobeno poškozením cílových orgánů. Při detekci pokročilých stadií hypertenze byste měli okamžitě zahájit intenzivní léčbu.

Důležité: Pokud má osoba 1 nebo 2 rizikové skupiny, stačí sledovat stav pacienta a aplikovat metody jiné než lékové terapie. Pokud je pacientovi diagnostikováno 3 nebo 4 rizikové skupiny, je důležité okamžitě zahájit antihypertenzní léčbu.

Příznaky hypertenze 3 stupně

Arteriální hypertenze není charakterizována pouze zvýšením krevního tlaku. Toto onemocnění je také doprovázeno následujícími projevy:

 • bolest v srdci;
 • závratě;
 • pulzující bolesti krku a chrámů;
 • krvácení z nosu;
 • silná podrážděnost;
 • nadměrné pocení;
 • vzhled červených skvrn na kůži - jsou lokalizovány hlavně na obličeji a krku;
 • zvýšená tepová frekvence;
 • ztmavnutí očí.

V případě hypertenze o 3 stupně, indikátory tlaku významně převyšují standardní indikátory krevního tlaku zdravého člověka. V tomto případě je poměrně obtížné normalizovat parametry. V důsledku toho je narušena funkce všech cílových orgánů - jater, mozku, srdce, očí, ledvin.

Klinický obraz patologie se může lišit v závislosti na tom, které vnitřní orgány byly poškozeny:

 1. Srdce Útoky ke zvýšení tlaku vedou k porušení elasticity stěn myokardu a mají vliv na abnormální expanzi levé komory. S rozvojem hypertenze je srdce nuceno pumpovat krev pomstou. To způsobuje ztluštění stěn komory a po určité době provokuje srdeční selhání.
 2. Plavidla. Při vysokém tlaku podstoupí arteriální stěny hypertrofické změny. To způsobuje významné zúžení jejich lumen. Poškození se vytváří na vnitřním povrchu stěn s každým útokem hypertenze, které jsou doprovázeny tvorbou plaků. V důsledku toho dochází k narušení krevního oběhu a objeví se příznaky nebezpečných patologií - flebotrombóza, tromboflebitida atd.
 3. Ledviny. Porušení práce tohoto těla je způsobeno vaskulárními lézemi. Při nedostatečném přívodu krve dochází k hladovění kyslíkem. V některých částech krve neklesá. To vede k nekrotické lézi - srdeční infarkt. Po odumření tkáně dochází k selhání ledvin.
 4. Oči Zvýšení tlaku vyvolává různé léze zrakového orgánu. Nástup arteriální hypertenze způsobuje silnou lézi cév sítnice. S rostoucím tlakem mohou dokonce prasknout, což vede k krvácení v oční bulvě. Hypertenze může vést k vážnému zhoršení zraku.

Poznámka: Tyto problémy mohou být doprovázeny příznaky jako je zarudnutí očí, nekoordinovanost, zhoršení intelektuálních funkcí a oslabení paměti. V případě srdečního selhání existuje riziko dušnosti, zvýšené úzkosti, únavy, anginy pectoris a arytmie.

Diagnostika

Identifikovat závažnost hypertenze a zjistit poškození vnitřních orgánů, aplikovat laboratorní a instrumentální studie:

 1. Krevní test U hypertenze dochází ke zvýšení cholesterolu. To je způsobeno přítomností lipoproteinu o nízké hustotě. Poškození ledvin může vést ke zvýšení močoviny, zbytkového dusíku, kreatininu.
 2. Vyšetření fundusu. Během tohoto postupu oftalmolog vidí zúžené a zúžené tepny, které mají načervenalý odstín. To je způsobeno odrazem světla z husté stěny, která prošla sklerotickými změnami. Lékař může také identifikovat retinální krvácení.
 3. Konzultace s neurologem. Tento specialista může detekovat zhoršení citlivosti končetin, snížení stability při chůzi a nedostatek koordinace.
 4. Elektrokardiogram. Tímto postupem je možné identifikovat poruchy srdečního rytmu, přetížení svalů, ischémii některých částí myokardu.
 5. Ultrazvuk srdce. Tento postup pomáhá identifikovat selhání orgánů, hypertrofii svalů, zvětšení srdce.
 6. Ultrazvuk ledvin. Pomocí studie je možné detekovat anomálie ve struktuře tkání orgánu a snížení jeho objemu.

Léčba hypertenze

S rozvojem hypertenze o 3 stupně je nutná komplexní léčba, která spočívá v použití několika interakčních léčiv. Jediný lék v tomto případě nebude stačit.

Korekce životního stylu

Základním prvkem terapie je organizace správného životního stylu. To znamená denní mírnou aktivitu. Odborníci zároveň doporučují zvolit aerobní cvičení. Stejně důležitá je normalizace stravy.

Kromě toho může lékař doporučit podpůrné postupy, které zlepšují celkovou pohodu. Nezapomeňte nastavit režim práce a odpočinku. Zároveň je velmi důležité odstranit přepracované a stresové situace.

Zahájené případy hypertenze jsou skutečným nebezpečím kvůli hrozbě hypertonické krize. V tomto případě dochází k prudkému nárůstu tlaku. To je spojeno s rozvojem mrtvice nebo srdečního infarktu, který způsobí invaliditu.

Léčba léky

Použití antihypertenziv je zaměřeno na snížení krevního tlaku. Měla by být menší než 140/90 mm Hg. Čl. Při vysokém nastavení je nutné použít kombinovanou terapii, protože jeden lék na snížení tlaku nemusí být dostačující.

Mezi hlavní kategorie léků ke snížení tlaku patří:

 • beta-blokátory - bisoprolol, metoprolol;
 • diuretika - furosemid, hydrochlorothiazid;
 • ACE inhibitory a blokátory angiotensinových receptorů - losartan, lisinopril;
 • antagonisty vápníku - amplodipin, nimodipin;
 • inhibitory reninu - aliskiren;
 • alfa blokátory - alfuzosin, doxazosin.

Při vývoji hypertenze stupně 3 musí být předepsány 2 nebo 3 léky k normalizaci tlaku. Kombinace inhibitoru ACE a diuretika nebo beta-blokátoru, diuretika a antagonisty vápníku má maximální účinnost.

Kromě antihypertenziv užívejte i jiné metody eliminace komplikací. Patří mezi ně použití protidestičkových činidel, léků ke snížení cukru, terapie snižující lipidy.

Při výběru léků je třeba vzít v úvahu účinnost určité kategorie drog v konkrétní situaci. V přítomnosti doprovodných onemocnění stojí za to si vybrat ty prostředky, které jsou prospěšné s ohledem na související patologii.

Při předepisování léku je třeba zvážit i možné kontraindikace. Beta-adrenergní blokátory jsou proto zakázány pro léčbu hypertenze u lidí s tepovou frekvencí nižší než 55. Navíc je zakázáno používat při těžké atrioventrikulární blokádě nebo závažném porušení periferního oběhu.

Lidové léky

Kromě tradičních prostředků můžete využít i účinné lidové recepty. Tento přístup je však přípustný pouze na základě doporučení lékaře. Nejčastěji odborníci doporučují použití léčivých rostlin se sedativním účinkem. Do této kategorie patří hloh, máta, meduňka medonosná, kozlík lékařský, heřmánek.

Domácí, citrusové plody, zelený čaj s přidáním medu a citronu, šípkové odvar pomůže zmírnit stav. Tyto prostředky zpomalují rozvoj patologie a snižují negativní dopad zvýšeného tlaku na práci vnitřních orgánů.

Česnek je vysoce účinný při hypertenzním onemocnění. Tento nástroj pomáhá ředit krev, zabraňuje hromadění lipidů na stěnách cév a aktivuje krevní oběh. Díky použití česneku snižuje riziko vzniku krevních sraženin, které překrývají cévy a zvyšují pravděpodobnost infarktu a mrtvice.

Je důležité poznamenat, že používání česneku je zakázáno kombinovat s použitím antiagregačních látek a antikoagulancií. Tyto kombinace mohou vyvolat rozvoj krvácení.

Při identifikaci hypertenze 3 stupně můžete použít česnekovou infuzi. Pro jeho přípravu vezměte 2 stroužky, nakrájejte, přidejte vroucí vodu a nechte 12 hodin vyluhovat. Je třeba přijmout 2 krát denně na 1 sklenici. Délka léčby je 1 měsíc.

Funkce napájení

S rozvojem hypertenze je nutné snížit spotřebu živočišných tuků a sacharidů. Díky tomu je možné snížit hmotnost, normalizovat zdraví a zdraví.

Základem stravy by měly být obiloviny, zelenina, ovoce, libové mořské ryby. Díky správné výživě je možné tělo saturovat živinami.

Je důležité minimalizovat spotřebu soli a cukru. To může výrazně snížit počet komplikací. Tyto produkty by měly být nahrazeny přírodními příchutěmi - citronem, skořicí, bylinkami, medem. Z mléčných výrobků by měla upřednostňovat jogurt, tvaroh, kefír.

Lékaři nedoporučují pít kávu a silný čaj. Je lepší dát přednost zelený čaj s citronem, ovocné nápoje, vývar boky, zředěné šťávy.

Prevence hypertenze

Tuto formu nemoci nelze zcela vyléčit. Prognóza závisí na závažnosti onemocnění, na včasnosti léčby a na realizaci lékařských doporučení. Aby se minimalizovalo riziko negativních následků, je nutné se zabývat prevencí tohoto onemocnění:

 • systematicky provádět dýchací a posilovací gymnastiku;
 • odstranit stres;
 • plně relaxovat;
 • chodit na čerstvém vzduchu;
 • monitorovat parametry tlaku;
 • systematicky navštěvovat kardiologa;
 • vzdát se špatných návyků;
 • jíst správně;
 • masírujte oblast límce.

Hypertenze o 3 stupně, která je charakterizována rizikem 3 nebo 4 skupin, je považována za velmi závažné porušení. Pokud léčbu nezačnete včas, existuje možnost vzniku nebezpečných účinků na zdraví. Proto by měl být základem návštěvy u lékaře jakýkoliv příznak zvýšeného tlaku.

Vše o hypertenzi 3 stupně

Hypertenze - vysoký krevní tlak - onemocnění charakterizované chronicky zvýšeným krevním tlakem v krevním řečišti. Onemocnění přímo souvisí s rozvojem mrtvice, anginy pectoris, ischemické choroby srdeční, často vede k infarktu myokardu. Toto onemocnění postihující oběhový systém je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v průmyslových zemích. V důsledku toho lze arteriální hypertenzi považovat za jednu z civilizačních nemocí, její výskyt se zvyšuje úměrně k dosažené úrovni rozvoje civilizace společnosti. Nejnebezpečnější hypertenze 3 stupně, na 2. místě je portální hypertenze - syndrom vysokého tlaku v portální žíle.

Co je to - hypertenze 3 stupně?

Krevní tlak je výsledkem interakce mezi genetickými a dědičnými vlivy, vlivem prostředí. Regionální rozdíly v hodnotách krevního tlaku jsou pozorovány v řadě vyspělých zemí. Rozdíly mezi městy a vesnicemi jsou popsány s tendencí ke zvýšení krevního tlaku v městských oblastech.

V případě hypertenze 3 stupně jsou v klinickém obraze projevy poruchy funkce orgánů. Pacient má pacienty známky koronárního srdečního onemocnění, selhání levé komory, příznaky narušeného centrálního nervového systému (bolesti hlavy, nespavost, změny nálady). Nejdůležitějším projevem hypertenze stupně 3 v důsledku poškození mozku jsou mozkové příhody (mozkové krvácení, ischémie, změny v některých částech mozku). V posledním stadiu hypertenze se mohou objevit příznaky selhání ledvin, jejichž příčinou je nefroskleróza.

Je to důležité! Závažné následky - mozkový infarkt. Jak dlouho žijí po incidentu závisí na včasné léčbě, rozvoji komplikací. Zpravidla přežije asi 75% lidí.

Poškození orgánů ve třetí fázi hypertenze:

 • mozkové tepny ateroskleróza - náhlé cerebrovaskulární příhody, psychologické změny různých typů v aterosklerotické demenci;
 • oči - neuroretinopatie: rozpoznána v fundu, může vést k odchlípení sítnice, slepotě;
 • ateroskleróza koronárních tepen - klinický obraz onemocnění koronárních tepen, anginy pectoris, srdečního infarktu, srdečního selhání může vést k náhlé koronární smrti;
 • ateroskleróza renálních tepen - klinický obraz nefrosklerózy: urémie, typický obraz poškození ledvin při hypertenzi;
 • arterioskleróza dolní tepny - může vést k amputaci.

Fáze hypertenze a rizikové skupiny (1, 2, 3, 4)

Podle WHO se arteriální hypertenze dělí podle stupně poškození orgánů na 4 stadia:

 • I - zvýšení krevního tlaku bez změny orgánů;
 • II - zvýšení krevního tlaku s poškozením orgánů (zejména hypertrofií levé komory, mikroalbuminurií, změnami v aortě nebo jiných tepnách), ale bez dysfunkce;
 • III - změny doprovázené orgánovou dysfunkcí (selhání levé komory, hypertenzní encefalopatie, poruchy mozkové cirkulace, hypertonická retinopatie, selhání ledvin);
 • IV - maligní hypertenze - nejsložitější forma onemocnění se závažnými změnami v fundu, vysokým diastolickým tlakem, rychlou progresí renálního selhání.

3 stupeň arteriální hypertenze: příčiny, symptomy a léčba

Arteriální hypertenze stupně 3 je chronické progresivní onemocnění, jehož hlavní charakteristikou je trvalé zvýšení krevního tlaku. Hypertenze - pohroma XXI století. Přibližně 50–60% světové populace nad 55 let trpí hypertenzí. Přibližně polovina všech předčasných úmrtí je způsobena projevy komplikací arteriální hypertenze.

Zvýšení počtu krevních tlaků v případě arteriální hypertenze o 3 stupně připadá na ukazatele 180/110 mm Hg. Současně je trvale udržována hladina krevního tlaku a může být snížena pouze pomocí adekvátní terapeutické léčby.

Etiologické faktory onemocnění

Vývoj aterosklerózy je hlavní příčinou arteriální hypertenze. Existuje však řada faktorů, které zvyšují riziko systematického zvýšení krevního tlaku:

 1. Stáří Degenerativní procesy vedou k narušení metabolismu lipidů, vaskulární ztuhlosti, tvorbě aterosklerotických plaků atd.;
 2. Dědičná predispozice;
 3. Genderové rysy, protože muži mají větší pravděpodobnost vzniku hypertenze;
 4. Přítomnost špatných návyků: nadměrné pití a kouření;
 5. Sedavý životní styl;
 6. Nevyvážená výživa;
 7. Přítomnost nadváhy;
 8. Konstantní psycho-emocionální stres;
 9. Použití perorálních kontraceptiv ženami;
 10. Vývoj toxikózy u těhotných žen.

Klinický obraz

Hlavní projevy hypertenze jsou:

 • Poškození cév. Vzhledem k nadměrné zátěži, která ovlivňuje svalovou vrstvu cévní stěny, dochází k její hypertrofii a zúžení lumenu. Poté se ještě více zpomaluje průtok krve a poškození cévní stěny vede k tvorbě aterosklerotických plátů na povrchu. Tento faktor časem ovlivňuje průtok krve blokováním většiny cévy plakem.
 • S nárůstem krevního tlaku a zátěží působící na srdeční sval. Musí vynaložit více úsilí na transport živin a kyslíku, což je důvod, proč je stěna levé komory hypertrofovaná. Postupem času končí fáze kompenzace a vyvíjí se srdeční selhání.
 • Vývoj chronického selhání ledvin je také spojen s vaskulárními lézemi. Poškození ledvinných tepen vede k porušení jejich trofismu. Vzhledem k odpovídajícím změnám v renální tkáni (porušení adekvátní cévní zásobení krve) a onemocnění.
 • Skleróza mozkových tepen je hlavní příčinou mrtvice a encefalopatií, což vede ke snížení inteligence a poškození paměti.
 • Poškození sítnicových cév je hlavní příčinou vzniku retinopatie a možných krvácení na dně oční bulvy.

Riziko 3 a co to je: 3. riziko se týká vysokého stupně poškození a svědčí o narušení práce v orgánech a dokonce v orgánových systémech. Jeho hlavní cíle jsou ledviny, mozek a srdce. Charakteristiky lézí těchto orgánů jsou obvykle zobrazeny v anamnéze onemocnění.

Objektivní symptomy hypertenze 3. stupně

Kromě obecného komplexu symptomů onemocnění existuje řada specifických objektivních vyšetřovacích dat, která mohou potvrdit přítomnost arteriální hypertenze 3. stupně, riziko 4 a určit její stupeň. Patří mezi ně:

 1. Vysoký cholesterol. Lipoproteiny o nízké hustotě jsou hlavní příčinou aterosklerózy, která vyvolává rozvoj arteriální hypertenze. Je také možné zvýšit obsah močoviny, kreatininu a zbytkového dusíku v důsledku zhoršené funkce ledvin.
 2. Během studia očního pozadí může existovat syndrom „měděného drátu“, který indikuje léze cév sítnice. Tento proces je způsoben vaskulární sklerózou a může dále vést k krvácení.
 3. Neurologické symptomy jsou porušením povrchové citlivosti ve špičkách prstů a prstů na nohou. V tomto případě může být narušena koordinace a stabilita při chůzi klesá.
 4. Hypertrofie levé komory myokardu, expanze okrajů srdečního svalu a výskyt srdečních šelestů jsou hlavními znaky, které potvrzují rozvoj hypertenze. Najdete je během bicí a auskultace.
 5. Elektrokardiografie pomáhá při identifikaci srdečních arytmií a ischémie určitých oblastí srdečního svalu.

Diagnostika

Prvním a možná hlavním diagnostickým kritériem pro hypertenzi je zvýšení krevního tlaku. V takové situaci je nemožné odložit návštěvu u lékaře, protože progrese onemocnění bez užívání drog se vyskytuje mnohokrát rychleji.

Diagnostika zahrnuje sběr stížností, anamnézu, vyšetření lékařem a objektivní vyšetření pacienta. Po dokončení této etapy jsou stanoveny nezbytné laboratorní a instrumentální studie.

První etapa vyšetření pacienta by samozřejmě měla provádět tonometrii. K tomu je nutné správně diagnostikovat: vyšetření by mělo být provedeno nejméně třikrát v intervalu 5 minut, zatímco pacient musí být v sedě a nesmí být nervózní.

Laboratorní studie zpravidla obsahují následující seznam:

 1. Obecný a biochemický krevní test;
 2. Analýza moči;
 3. Stanovení lipidového spektra v krvi;
 4. Elektrokardiogram;
 5. Ultrazvuk hrudníku;
 6. Konzultace úzkých profil lékařů, aby se zabránilo komplikacím. Například retinopatie je nejčastějším projevem hypertenze stupně 3, takže návštěva očního specialisty je nezbytná.

V případě potřeby mohou být předepsány další vyšetřovací metody. Jednotlivé schéma diagnózy a léčby je vybráno individuálně.

Léčba arteriální hypertenze

Dnes existují dva typy léčby: mono a kombinační terapie. První je předepsán pro léčbu hypertenze 1 a 2 stupně, a druhý - k odstranění příznaků fáze 3 hypertenze a riziko jeho progrese.

Znakem kombinační terapie je současné použití několika skupin farmakologických léčiv, které pomáhají oběhovému systému dosáhnout tónu a kompenzovat zvýšený tlak v důsledku účinku na různé stupně patogeneze onemocnění. Užívání léků s různou farmakodynamikou na jedné straně umožňuje snížit ukazatele krevního tlaku a na druhé straně snížit pravděpodobnost vedlejších účinků takové kombinace. Například použití diuretik v kombinaci s antagonisty angiotensinového receptoru a beta-blokátory přispívá k multiplikaci hypotenzního účinku terapie a současně umožňuje kontrolovat optimální hladinu draslíku v krvi.

Práce farmakologického průmyslu není zavedena, takže již existuje řada léků, které významně rozšiřují rozsah možných kombinací a pomáhají zvolit individuální léčbu, která má největší účinnost a nejmenší možné vedlejší účinky.

Je třeba mít na paměti, že výběr léčebného režimu by měl provádět pouze ošetřující lékař po nezbytných diagnostických studiích. To je způsobeno nedostatkem znalostí u běžného pacienta o vlastnostech kombinace různých léků mezi sebou a požadované dávky.

Léky na léčbu

Hlavní léky používané k léčbě arteriální hypertenze stupně 3 jsou:

 1. Diuretika. Účinek této farmakologické skupiny je zaměřen na urychlené vylučování soli a vody z těla. Díky použití těchto léků je možné snížit objem cirkulující krve a tím přispět ke snížení krevního tlaku. Diuretika jsou léky první linie, které se používají ve všech známých režimech léčby hypertenze.
 2. Beta-blokátory pomáhají snižovat tepovou frekvenci a paralelně s tím mají ochranný účinek, který je zaměřen na snížení zátěže vyvíjené na srdeční sval. Vlastnosti jejich farmakodynamiky jsou zaměřeny na snížení síly průtoku krve cév a snížení krevního tlaku.
 3. Alfa-blokátory - skupina léků, které ovlivňují chování nervových impulzů, které ovlivňují tón cévní stěny. Svalové svaly se díky svému účinku uvolňují a systolický a diastolický krevní tlak se snižuje.
 4. Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu jsou léky zaměřené na snížení množství angiotensinu 2 v těle. Tento hormon přispívá ke zúžení krevních cév, proto je jedním z provokujících faktorů zvýšení tlaku. Účinkem ACE inhibitorů je snížení koncentrace tohoto hormonu, což vede k relaxaci spastických cév.
 5. Blokátory receptoru angiotensinu jsou poněkud podobné předchozí skupině, ale nesnižují kvantitativní obsah hormonu, ale jednoduše blokují receptory, kterými je vnímán. V důsledku toho se křeč cév vůbec nevyskytuje.
 6. Antagonisté vápníku zabraňují zúžení krevních cév krevního oběhu tím, že zabraňují vstupu vápníku do buněk myokardu a samotných cév. Také v seznamu jejich akcí patří snížení srdeční frekvence a snížení krevního tlaku.

Neustálé tlačení bolesti hlavy, únava, nevolnost, která se může lišit v závislosti na počasí - projevy hypertenze. Je třeba si uvědomit, že arteriální hypertenze je progresivním onemocněním, jehož vývoj je spojen s nebezpečnými komplikacemi ve formě poškození cílových orgánů. Zpravidla se jedná o srdce (infarkt myokardu), sítnici (retinopatii), mozkovou mrtvici atd.

Aby se zabránilo rozvoji těchto stavů, je nutné nejen dodržovat plán předepsané terapie, ale také samostatně bojovat za své zdraví. Problém může pomoci vyřešit pouze změna životního stylu. Nedílnou součástí každého pacienta trpícího arteriální hypertenzí 3. stupně by proto měla být systematická gymnastika, vyvážená strava, užívání všech předepsaných léků a léčebných procedur.