Asb aterosklerotický plak

Ve stadiu morfologických poruch jsou aterosklerotické změny v tepnách nejčastěji rozděleny do 3 hlavních typů:

 • tukové pásky;
 • vláknité plaky obsahující lipidové a kolagenové složky;
 • komplikované plaky obsahující ložiska krvácení, nekrózu, kalcifikaci a také ulcerovaný povrch.

Četné klinické a instrumentální studie ukázaly, že závažnost symptomů cerebrovaskulární insuficience je spojena nejen se závažností aterosklerotických lézí, ale také úzce koreluje s přítomností komplikovaných plaků v extrakraniální oblasti brachiocefalických tepen.

Tato data tvořila základ myšlenek o hemodynamice (v důsledku významného nedostatku v zásobování mozku krví) a embolických příčin zhoršené cirkulace mozku. Data shromážděná jako výsledek ultrazvuku a klinických studií nám umožňují rozdělit zjištěné změny v arteriální stěně na hemodynamicky významné a klinicky významné.

Ty zahrnují plaky (duplexní skenování je jediná metoda, která je neinvazivně identifikuje v předklinickém stadiu), která bez změny hemodynamiky v tepně způsobuje vývoj klinických projevů v odpovídajícím souboru až po ischemické mrtvice.

Klasifikace

Bylo navrženo několik klasifikací aterosklerotických plaků.

Dr. Reily v roce 1938 byl první, kdo navrhl rozdělit aterom na homogenní (homogenní složení) a heterogenní (obsahující inkluze s různou hustotou ozvěny). Zlepšení ultrazvukového zařízení, výrazné zlepšení kvality obrazu rozšířilo možnosti pro jemné vyhodnocení struktury aterosklerotického plátu a stavu jeho povrchu a zvýšilo počet kritérií, která jsou základem moderních ultrazvukových klasifikací aterosklerotických plaků.

Nejoptimálnější je následující komplexní klasifikace aterosklerotických plaků, která umožňuje plně popsat zjištěné změny.

 1. O echogenitě:
 • nízká;
 • průměr;
 • zvýšené (kalcinované);
 • vysoké.
 1. Podle struktury:
 • homogenní;
 • heterogenní:

a) s převahou hypoechoické složky;

b) s převahou hyperechoické složky.

Iii. Podle stavu povrchu:

 • hladký;
 • hrubý;
 • ulcerovaný.
 1. Přítomností komplikací:
 • nekomplikované;
 • komplikované:

a) krvácení ASB;

a) nástěnná malba; d) nodulární

b) místní; e) prodloužené;

c) excentrické; e) soustředné.

Pojďme se podrobněji zabývat některými typy plaků a jejich klinickým významem.

Nízký echogenní plak

Nízký echogenní plak (hypoechoický) - echo-negativní formace vyčnívající do lumenu tepny, která se při ultrazvukové hustotě přibližuje hustotě krve v lumenu cévy, je homogenní ve struktuře a je obvykle výstřední. Z klinického hlediska je tento plak nevýhodnou formou patologie, častěji než jiné ateromy, spojené se symptomy cerebrovaskulární a akutní koronární insuficience. Možná je to způsobeno tendencí těchto plaků rychle růst, častým výskytem intrablestinálních krvácení a ulcerací povrchu.

Při rozlišování mezi artefakty a hypoechoickými plaky může dojít k významným potížím. Takový plak může být identifikován a stupeň arteriální stenózy může být určen pouze pečlivým skenováním v barevném (rychlostním nebo energetickém) režimu Dopplerova mapování průtoku, což je metoda volby při diagnostice této patologie, protože umožňuje rychle a přesně určit přítomnost, rozsah a tvar plaku.

Hustší intenzita

Více husté na intenzitě ultrazvukového signálu, plaky morfologicky odpovídají vláknitým strukturám, které neobsahují vápník, a proto nedávají ultrazvuk "stín" nebo "stopu".

Obrazy ateromu střední echogenicity odpovídají v ultrazvukové hustotě svalovým strukturám, zatímco ateromy se zvýšenou echogenitou odpovídají adventitiální vrstvě stěny tepny.

Vysoký echogenní plak

Vysoký echogenní plát, který poskytuje vysokou intenzitu ozvěny a akustický „stín“, který překrývá podkladové tkáně, morfologicky odpovídá kalcifikaci.

Existují stupně závažnosti (jednotlivé, převažující). Přítomnost takového plaku v přední a postranní stěně tepny znemožňuje provést podrobnou studii základních struktur a může vést k nedostatečnému hodnocení stupně stenózy. Tomu lze zabránit opatrným skenováním ve všech možných průřezech daného pacienta a spektrální analýzou dopplerovského posunu frekvence před a po plaku. Jedná se o nejstabilnější typ patologie, který není dlouhodobě spojován se symptomy cerebrovaskulární insuficience.

Heterogenní aterosklerotické plaky

Heterogenní aterosklerotické plaky sestávají ze složek různé echogenity, na rozdíl od homogenních homogenních plaků. Někteří autoři navrhují rozdělit je na ateromy s převahou (více než 50% objemu) složek s vysokou echogenitou a ateromem s převahou složek s nízkou echogenitou, což správně svědčí o větším klinickém významu těchto složek, které mohou být spojeny s přítomností krvácení nebo parietální trombózy.

Krvácení v plaku je charakterizováno přítomností echo-negativního prostoru (dutiny) v jeho tkáni. To je nejtěžší diagnostikovat patologii. Její původ je spojen s poškozením cév arteriální stěny (vasa vasorum), protože aterosklerotický proces se vyvíjí s tvorbou hematomu v plaku. Možným mechanismem pro rozvoj krvácení v plaku je slza (včetně iatrogenní, například punkcí tepny) jejího povrchu, následovaná tvorbou dutiny v tkáni plaku. Identifikace této patologie je zvláště důležitá u pacientů užívajících aspirin.

Ukázalo se, že aspirinová terapie vyvolává zvýšení krvácení. Zvýšení krvácení způsobuje zvýšení stupně stenózy, může vést k prasknutí povrchu plaku, provokuje tvorbu trombu na něm, což je podle mnoha autorů doprovázeno rychlým vývojem nebo růstem neurologických symptomů a určuje vysoký klinický význam této komplikace.

Minimální změny povrchu plaku v podobě nerovnoměrnosti jeho hustoty, diskontinuity kontury (menší než 2 mm) jsou považovány za drsnost povrchu desky.

Vředy plaku jsou diagnostikovány, pokud se liší délkou, hloubkou (více než 2 mm) a tvarem jamky s prasklými hranami, na jejím povrchu jsou krátery.

Často se na jejich povrchu nacházejí echo-negativní útvary - čerstvé trombotické překrytí, které lze jasně vizualizovat pouze pomocí DDC. Existují důkazy, že zvýšení hloubky kráteru o více než 2–4 mm je doprovázeno rozvojem závažnějších neurologických symptomů než v případě významného snížení průtoku krve u vředových lézí. Problémy s diagnózou mohou nastat, když se rozlišuje deska s přítomností významného kráteru a dvou plaket v okolí. Mělo by být také zdůrazněno, že diagnóza ulcerace povrchu může být adekvátní pouze s dobrou kvalitou obrazu, což umožňuje jasně vizualizovat povrch plaku; zároveň je nutné potvrdit přítomnost kráteru jak v podélném, tak v příčném řezu. V případě špatné kvality obrazu je třeba se vyvarovat nadměrné aktivity při posuzování stavu povrchu plaků.

Aterosklerotické plaky: symptomy, stadia vývoje, léčba

Jednou z běžných chorob oběhového systému je ateroskleróza, která je neoddělitelně spojena s tvorbou aterosklerotických plaků. Jejich proliferace vede k rozvoji závažných onemocnění. Velký počet lidí se proto zabývá otázkou, jak je rostoucí aterosklerotický plak odstraněn a ošetřen.

Aterosklerotické plaky jsou shluky cholesterolových endotelových buněk - vnitřní výstelka krevních cév odpovědných za jejich elasticitu. Při ukládání se cholesterol mísí s vápníkem a vytváří husté plaky. Zvýšení objemu těsnění je indikováno tvorbou trubiček, které se tyčí nad povrchem stěny. V průběhu času to vede k překrytí lumenu cévy. Patologické změny způsobují deformaci cévní stěny, ztrácí svou elasticitu.

Nejčastěji jsou postižené oblasti tvořeny v aortě břišní dutiny, jejích větví, karotidy, cév dolních končetin, mozku, srdce. Struktura a hustota aterosklerotických plaků bude záviset na stupni jejich tvorby.

Příčiny

Hlavním důvodem vzniku patologie je vysoký cholesterol a frakční složky průtoku krve, měřené aterogenicitou. Normálně by tento indikátor neměl překročit 2,5-3 jednotek.

Nárůst koeficientu a tempa růstu formací je ovlivněn určitými faktory:

 • nevyvážená strava s převahou živočišných tuků, sacharidů;
 • nadváha spojená s ukládáním břišního tuku;
 • pravidelný příjem alkoholu;
 • závislost na nikotinu;
 • hypertenze;
 • sedavý způsob života;
 • diabetes mellitus;
 • genetický faktor.

Není to tak dávno, co vědci vyvrátili tvrzení, že hlavním faktorem ovlivňujícím produkci cholesterolu je nezdravá strava. Nedávné studie ukázaly, že hlavní úloha v tomto případě provádí genetickou predispozici.

Při stálém vystavení výše uvedeným faktorům je zaznamenána tvorba více těsnění umístěných v různých typech nádob.

Proces tvorby plaku

Aterosklerotické plaky se vyznačují postupným procesem tvorby, při kterém se kromě cholesterolu, parietálních enzymů, proteinů, vápníku účastní. Nadměrná produkce enzymů vyvolává změnu struktury povrchové vrstvy dutiny aorty, v důsledku čehož dochází k jejímu uvolnění. Ve vytvořených mikropórách je zachycen cholesterol, zachycený mikrofágy s pěnivou strukturou. Pak lipidy tvoří husté mastné žluté pruhy. Neoplazma nejprve postihuje zadní stěnu aorty, oblast jejích větví a pak velké tepny.

Kolem nich se postupně tvoří membrána pojivové tkáně, která se skládá z kolagenu a elastinu. Makrofágy, které nejsou schopny odolat buňkám tuku, jim umožňují proniknout pod vláknitou membránu. Hromadění tuků tvoří pečeť, která vyčnívá vnější část do lumenu cévy.

V časných stádiích tvorby je lipidový novotvar charakterizován volnou strukturou, která vysvětluje vysoké riziko jeho odloučení a blokování průsvitu cévy. Vápník postupně proniká do těsnění, což přispívá k jeho zpevnění a zvýšení. Současně dochází k hromadění krevních destiček nad kalcinovanou oblastí, což přispívá ke zúžení lumenu tepny. Vytvrzená formace ztrácí schopnost transportu, ale neustále se zvětšuje, porušuje tok krve.

Fáze, typy plaket

Období vzniku a růstu plaket běžně rozdělených do několika etap:

 • Fáze 1 Vyznačuje se lokalizací cholesterolových tuleňů ve stěně tepny. Ty jsou charakterizovány pomalou rychlostí růstu, aniž by postupovaly nad endotelem tepny. Žádné specifické příznaky. Detekce onemocnění první fáze je obtížná vzhledem k nízké hustotě útvarů;
 • Fáze 2 Dochází k pomalému růstu zhutnění. Přerůstání částečně překrývá nádobu, která je označena výraznými znaky. Ve druhé etapě jsou patologické změny podrobně zkoumány během hardwarové diagnostiky;
 • Fáze 3 Upravená oblast získává objemové rozměry při zachování měkké struktury. Ve třetí etapě se zvyšuje riziko odchlípení plaku z endotelu nebo úplné blokování krevních cév, což vyvolává srdeční infarkt, mrtvici a další patologické stavy oběhového systému. Poslední fáze je charakterizována závažnými symptomy progresivního charakteru.

Specifičnost průběhu fází bude záviset na typu útvarů, které se liší hustotou a strukturou.

Podle hustoty jsou plakety rozděleny do 3 typů:

 1. Nízká stabilita. Klastr cholesterolu tvoří homogenní homogenní strukturu, která se neliší v hustotě od krevního oběhu. Je umístěn excentricky a je považován za nejnepříznivější formu. Nestabilní druh je charakterizován rychlým růstem, často doprovázeným symptomy koronární insuficience. Je těžké diagnostikovat, a proto je detekován v pozdních pórech onemocnění.
 2. Střední stabilita. Jsou volné těsnění, pokryté vláknitým pláštěm náchylným k prasknutí. Když rostou, tvoří se trombus s vysokým stupněm rizika transportu tepnou a jejím uzavřením. Neoplazmy neobsahují vápník, takže dobře reagují na léčbu.
 3. Vysoká stabilita. Jejich skořepina je tvořena převážně kolagenovými vlákny, která se vyznačují zvýšenou elasticitou. Stabilní pohled je charakterizován pomalým, ale stabilním růstem při současném kalcinačním procesu. Oblast vápníku ztěžuje diagnostiku v důsledku vysoké hustoty vzdělání. Neposkytuje příležitost podrobně prozkoumat stav sousedních tkání, což způsobuje nedostatečné hodnocení stenózy.

Podle struktury formací existují dva typy:

 • Homogenní. Jedná se o homogenní těsnění s hladkým hladkým povrchem, bez zahrnutí cévních svazků.
 • Heterogenní. Vyznačuje se mnoha výrůstky, rýhami a volnou strukturou. Kvůli velkému množství microvessels, to je náchylné k neustálým výrazům.

Každý druh se vyznačuje klinickým obrazem projevu, na jehož základě je založena další léčba.

Příznaky

V počátečním období vývoje aterosklerotické plaky nemají výrazný klinický obraz, protože tento proces neporušuje stabilitu průtoku krve. Zvýšení velikosti je vždy doprovázeno arteriální stenózou. To vyvolává určité příznaky. Hlavní část označení má specifický charakter, který se projevuje pouze tehdy, když je postižena určitá oblast těla. Pro tuto patologii však existují běžné příznaky, které charakterizují růst plaků.

Časté příznaky

Bez ohledu na umístění postižené nádoby je primárním příznakem bolest. Nejčastěji se vyskytuje po vysoké fyzické námaze. Bolest v určitém místě vzniká ostrým pulzujícím tlakem. Současně s bolestí se objeví silná slabost, která trvá několik hodin až 2-3 dny. S růstem plaku se v oblasti postižené tepny objevuje necitlivost nebo husí kůže.

Zbytek symptomů se liší podle místa patologického procesu.

V aortě hrudní oblasti

Stenóza aorty hrudníku je doprovázena bolestí lokalizovanou v blízkosti srdce a zasahující do krku, paže, lopatky. Bolest není zmírněna analgetiky a vazodilatačními léky, která trvá až několik dní. Pravidelně se zvyšuje krevní tlak. Patologie je doprovázena příznaky ischémie, bolesti hlavy, konstantní dušnosti. Kůže pacienta se stává bledou, někdy se po ostrých pohybech objeví křeče.

V hlavě

Tvorba aterosklerotických plaků v mozku je charakterizována duševními poruchami, které se vyvíjejí v několika fázích:

 1. S mírným nárůstem dochází ke zhoršení paměti, snížení pracovní kapacity a nadměrné únavě. Člověk ztrácí schopnost normální koncentrace.
 2. Deprese se vyvíjí s úplnou ztrátou okolních událostí. Je zde zvýšená agrese, tendence k hysterii, rozmarnost.
 3. Konečné známky zahrnují částečnou nebo úplnou ztrátu kritického sebeuvědomění a kontrolu jejich chování. Rozvíjet porušení vizuálních a řečových funkcí. Paréza probíhá se současnou dezorientací v časovém a fyzickém prostoru. Na pozadí progresivních symptomů se vyvíjí mrtvice.

V dolních končetinách

Léze dolních končetin je doprovázena bolestí svalů v období chůze, v důsledku čehož dochází ke konstantnímu kulhání. To je spojeno vzděláváním na nohou, trofických vředů, lokalizovaných na noze a v oblasti postižené cévy. Postupně rostou vředy, které pokrývají stále větší plochu. Patologický proces vyvolává atrofii svalové tkáně a nervových vláken. Při palpaci oblastí v blízkosti tepen nelze sledovat pulzaci.

V oblasti břišní

Malé abdominální formace se projevují sníženou chuť k jídlu, na pozadí které se snižuje tělesná hmotnost. Se vzrůstem zhutnění se u pupku objeví bolest. Změny v normálním průtoku krve vedou k částečné dysfunkci břišních orgánů. Výsledkem jsou problémy s defekací a tvorbou plynu. Patologický proces narušuje průtok krve v končetinách a vyvolává jejich znecitlivění.

Diagnostika plaků

Důsledky a komplikace patologie jsou nepředvídatelné, proto je včasná diagnóza přiřazena významná úloha. K identifikaci onemocnění je nutná konzultace kardiologa. Klinický obraz vychází z průzkumu pacienta, jeho stížností a vizuální kontroly. Shromážděná historie je doplněna laboratorními testy, které vám umožní identifikovat různé infekce, poruchy metabolismu cholesterolu, zvýšené lipidy a hormony nadledvin.

Kromě toho se používá řada standardizovaných zušlechťovacích technik, z nichž jeden je ultrazvuk. Studie umožňuje detekci lokalizace plaku. Pro určení jeho typu a velikosti použijte metodu duplexního nebo triplexního barevného skenování, které představuje spektrální ultrazvukové vyšetření krevních cév. Rentgenové vyšetření umožňuje sledovat proces kalcinace těsnění a měnit velikost lumenu. Změny v síle průtoku krve se stanoví pomocí angiografie. Tato metoda zahrnuje předchozí zavedení kontrastní tekutiny do krevního oběhu, což vám umožní plně zvážit tvar krevních cév a stěn. Pro vyšetření mozku pomocí MRI, který umožňuje vyšetření tkáně ve vrstvách.

Současně s obecnou diagnózou se provádí diferenciace zaměřená na eliminaci patologií podobných symptomům aterosklerózy.

Léčba

Nejvhodnější období pro léčbu aterosklerózy je považováno za první fázi onemocnění. V pozdějších obdobích nebude možné zcela odstranit akumulaci cholesterolu, ale zastaví vývoj následujících formací. Maximální efekt se dosahuje pomocí komplexní terapie se zahrnutím změn životního stylu, specifické stravy, léků a operací.

Změna životního stylu

To je jeden z primárních faktorů ovlivňujících rozvoj aterosklerózy. Měnící se životní styl by se měl týkat odstraňování špatných návyků: kouření, pití alkoholu. Je nezbytné normalizovat spánek a aktivovat život. K tomu, dobré kurzy tělesné výchovy, pravidelné dlouhé procházky. Doporučujeme navštívit lázeňská zařízení nabízející různé možnosti fyzioterapeutické léčby.

Dieta

Po identifikaci aterosklerotických pečetí, zastavení jejich růstu, je nutné změnit stravu. Denní menu by mělo zahrnovat potraviny bohaté na hrubé vlákno, vitamíny, stopové prvky, jejichž cílem je zlepšit pružnost a rovnoměrnost povrchové vrstvy cévní dutiny. Bez zahrnutí speciálně vybrané stravy nebude léčba poskytovat nejpozitivnější výsledek a pozitivní dynamika se bude pohybovat pomalým tempem.

Vyloučeny z menu jídla se spoustou cholesterolu. Spolu s tím snižují spotřebu cukru a soli. Kdykoliv je to možné, všechny živočišné tuky jsou nahrazeny rostlinnými tuky. Zvláště důležité je zavádět do stravy produkty obsahující kyselinu askorbovou, vitamíny B a jód.

Kombinace zdravých potravin snižuje pravděpodobnost externího cholesterolu.

Léčba drogami

Léčba aterosklerotických plaků zahrnuje použití léků. Hlavní terapeutickou roli hrají statiny. Tato skupina léků je navržena tak, aby odstranila přebytečný cholesterol, zlepšila metabolické procesy v těle, obnovila stav tkání. Když statiny nedávají pozitivní dynamiku, jsou uvedeny léky ze skupiny fibrátů. Ve své činnosti jsou podobné statinům, ale mají širší rozsah indikací.

Bez ohledu na použitou skupinu je léčba doplněna kyselinou nikotinovou, předepsanou v malých kurzech, protože má mnoho vedlejších účinků při dlouhodobém užívání. K obnově stěny aorty se používá komplex vitaminů s převahou kyseliny askorbové.

V těžkých případech se používají aniontoměničové pryskyřice, kombinace sorbentů, redukčních směsí, které snižují absorpci triglyceridů ve střevě.

Terapeutický režim má supresivní účinek na syntézu cholesterolu játry.

Klasická léčba léky je účinná pro všechny typy plaků, s výjimkou aterosklerózy, způsobené familiární hypercholesterolemií. V tomto případě je individuální terapie předepsána imunoforetickou metodou.

Chirurgická léčba

Objemové růsty patologických oblastí nesou jasnou hrozbu pro zdraví pacienta, proto je chirurgická léčba využívána k odstranění problému. K tomu použijte dvě možnosti chirurgického zákroku: stenting a bypass. Každá technika je zvolena v závislosti na stupni poškození aorty, celkovém stavu pacienta a místě lokalizace.

Pokud se vyskytnou komplikace závažné srdeční choroby, je stenting považován za nejlepší volbu. Tato technika umožňuje obnovit průtok krve v tepně, a to i v případech spojených s vysokým rizikem komplikací. Chirurgické zákroky se provádějí pomocí mikrotrubičky a stentu s dutým balónkem. Zařízení je zavedeno do tepny, dokud balónek nedosáhne patologického místa. Přístroj je vybaven kamerou, která umožňuje zvážit měřítko léze. Balón je upevněn na pečeti, nafouknutý a zvyšuje průsvit tepny. Vytvořená struktura je ponechána na místě, aby kontinuálně zajišťovala požadovanou šířku lumenu.

Kalcinované plaky jsou odstraněny aorto-koronárním bypassem, který souvisí s klasickým postupem pro odstranění zúžení tepny. Operace se provádí vytvořením nového kanálu pro průtok krve, který obchází ucpanou nádobu. Úlohu shuntu provádí zdravá céva transplantovaná z jiné části těla pacienta.

Předpověď

Prognóza onemocnění bude záviset na místě a stadiu vývoje. Léčba v počátečních stadiích růstu zhutnění dává pozitivní výsledek u většiny pacientů. Přesné dodržování preventivních opatření vám umožní vyhnout se tvorbě nových plaků, plně obnovit schopnost práce a práci vnitřních orgánů. V pozdějších stadiích patologie se pouze některým pacientům daří vrátit se k aktivnímu životnímu stylu. Nejčastěji se situace v pokročilých případech zhoršuje přítomností komplikací. Nejpříznivějším obrazem zůstává lokalizace aterosklerózy v aortě, na rozdíl od koronární tepny, jejíž blokování vede k nevratným následkům.

Nedostatek léčby povede ke zvýšení agregace lipidů a rozvoji závažných a v některých případech smrtelných onemocnění, jako je srdeční infarkt nebo mrtvice.

Kalcifikovaný aterosklerotický plak: co to je, příčiny vzniku a léčby

Ateroskleróza je lídrem v poškození oběhového systému. Míra šíření je pozoruhodná a samotná choroba byla první mezi etiologickými faktory úmrtí na kardiovaskulární patologii po celé století.

Sedavý život, nedostatek fyzické námahy, destrukce cévní tkáně, potraviny s vysokým obsahem kalorií a sacharidů jsou základními příčinami vzniku plaku. Jak zabránit takovému stavu, jak s ním zacházet a žít s ním po dlouhou dobu?

Co to je a proč to vzniká?

Ateroskleróza je onemocnění, jehož hlavním rysem je depozice tukového proteinu ve svalové a elastické membráně cév velkého a středního kalibru.

Důsledky takové akumulace budou jak snížení elasticity arteriální membrány, tak její křehkost, jakož i zúžení lumenu s následným zhoršením průtoku krve a hypoxie tkáně.

Existují dvě moderní teorie spouštěcího mechanismu aterosklerotických změn, které i přes více než jedno století studijní historie dosud nebyly studovány.

Jeden z nich svědčí o primárním poškození historie bakteriálním, chemickým, fyzikálním činidlem s následnou transformací na lipidovou hmotu.

Druhý z nich popisuje přítomnost citlivých receptorů na endotelových buňkách, a pokud je jich v člověku mnoho geneticky, pak se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění.

Na základě těchto údajů byly vytvořeny rizikové faktory - zejména bydliště lidí, u nichž je statisticky pravděpodobné, že zvýší šanci na výskyt onemocnění.

Patří mezi ně:

 1. Převaha ve stravě tukových potravin a velkých množství sacharidů. Tyto látky jsou nezbytné k tomu, aby tělo fungovalo normálně, ale pokud jsou nadměrně konzumovány, sloučeniny nemají čas přeměnit se na energii a metabolity, hromadit se a padat do volně cirkulujícího bazénu. Kromě toho hmotnost vstupujících lipidů kompetitivně inhibuje jejich oxidační procesy, což vede k ještě větší infiltraci ve velkém měřítku.
 2. Věk a pohlaví. Podle studií nejčastěji nemocní muži starší čtyřiceti let. To je způsobeno tím, že ženy před menopauzou produkují hormon estrogen, který má anti-sklerotizující vlastnosti. Věk také ovlivňuje aktivitu antioxidačních zásob a celkovou pružnost cévy, protože čím starší člověk je, tím méně kolagenových vláken má.
 3. Diabetes. Jako všeobecné porušení metabolismu sacharidů, diabetes nemůže ovlivnit metabolismus tuků, které "hoří" s plamenem cukrů. Metabolický kotel přetéká v důsledku snížení rychlosti výskytu naprosto všech klíčových reakcí spojených s energetickým cyklem. V důsledku toho vstupuje do plazmy mnoho ne zcela zpracovaných látek a meziproduktů. Mezi nimi jsou trans tuky a špatný cholesterol.
 4. Slabá fyzická aktivita a stres. Sedavý životní styl, spojený s emocionální zátěží každý den nemůže jít bez povšimnutí srdcem. Inervace z vazomotorického centra je narušena, síla kontrakcí myokardu oslabuje a svalová vrstva atrofuje. Po uvolnění vrstvy není nutné dlouho čekat na infiltraci exsudátem.

Změny v kardiovaskulárním systému nelze nejprve pozorovat makroskopicky, bez mikroskopu. Ale histochemická analýza ukazuje otok endotelu, zvýšení propustnosti jejich membrán. Pak, protože nerovnováha lipoproteinů s vysokou a nízkou hustotou, tuky a cholesterol spěchají do buňky a naplňují ji, nafukují ji.

Nyní je to pěnivá tuková struktura, která není schopna adekvátně reagovat na příkazy shora. Když je určitá oblast naplněna infiltrátem cholesterolu, začíná se tvořit makula nebo proužek - začíná fáze lipidů.

Od tohoto okamžiku lékaři hovoří o vzniku aterosklerotického embolu.

Cévní ateroskleróza: specifičnost onemocnění, metody odstraňování plaků a prevence onemocnění

Nepřerušovaný krevní oběh v lidském těle je jedním z imanentních podmínek pro každé tělo, aby získal potřebné látky a složky pro plnou funkčnost. Pokud alespoň jedno tělo nedostane potřebné složky kvůli selhání oběhu, začnou vážné zdravotní problémy.

Jednou z nejčastějších příčin dezorganizace krevního oběhu je ucpání krevních cév a tepen těla cholesterolovými plaky, které částečně nebo úplně blokují průtok krve. V medicíně se tento jev nazývá ateroskleróza. V článku řekneme, co aterosklerotické plakety představují, jaké jsou důvody jejich vzniku, hlavní symptomy nemoci, zda je možné zabránit blokování nebo zastavit, jak se zbavit nádorů cholesterolu.

Trochu o nemoci

Ateroskleróza je závažná a velmi nebezpečná vaskulární choroba, která je ve většině případů diagnostikována u lidí ve stáří a odchodu do důchodu, nicméně její vývoj může začít téměř od dětství, aniž by to pacientovi umožňoval vědět.

Příčinou asymptomatických tendencí progrese onemocnění v počátečních obdobích je samotná struktura blokád. Zatímco plaky neblokují průtok krve, nesnižují kvalitu krevního oběhu, je téměř nemožné zjistit vývoj onemocnění. Aterosklerotický plak se vyskytuje v cévách a tepnách v důsledku destrukce složení krevní složky, a to přítomnosti velkého množství "špatného" cholesterolu v něm. V normálním stavu cévního systému má vnitřní výstelka tepen, která se nazývá endotel, hladká a elastická struktura. Škodlivé cholesterolové složky mají tendenci traumatizovat tuto vrstvu, pronikající jejím povrchem. V místě zavedení negativních složek ztrácí cévní stěna své elastické funkce, stává se tuhým v důsledku znečištění pojivovou tkání a formace má tvar tuberkulu nebo růstu, který má tendenci se zvyšovat. V raných stádiích tuberkuly nevytvářejí vnímatelnou bariéru pro průtok krve, nicméně, jak plaky rostou, průměr cévy se snižuje, čímž se snižuje kvalita prokrvení specifického orgánu nebo celého systému.

Škodlivé složky cholesterolu ovlivňují tvorbu plaků

Lokalizace a symptomy

Ateroskleróza nemá žádné univerzální symptomy, které indikují přítomnost onemocnění. Symptomy onemocnění se liší v závislosti na lokalizaci patologických nádorů v cévách.

Mazání nemoci spočívá v tom, že tvorba aterosklerotického plátu může začít v raném věku, ale jeho tvorba se nevykazuje, dokud se nezvýší na určitou velikost a nestane se významnou bariérou pro průtok krve. Teprve pak se pacient začíná projevovat nepříjemnými příznaky onemocnění, které závisí na rozsahu léze tepen a oblasti jejich lokalizace. Zvažte, jak je exprimována ateroskleróza, v závislosti na tom, kterou oblast vaskulárního systému vytvořily patogenní novotvary.

Ateroskleróza brachiocefalických tepen

Nejběžnější a nejnebezpečnější v lékařské praxi je ateroskleróza brachiocefalických tepen, které jsou zodpovědné za poskytování krve do mozku. Krev cirkulující v těle doplňuje všechny orgány složkami nezbytnými pro správné fungování, mozek je instancí, která se nedokáže vyrovnat se svými povinnostmi bez zásobování krví a hladovění kyslíku v hemisférách může vést k nevratným následkům.

Brachiocephalic tepny jsou krevní zásobovací systém, který zahrnuje levou karotidu a levou subclavian tepnu, brachiocephalic kmen, který je rozdělen do pravých carotid a subclavian tepen. Brachiocephalic tepny se odchýlí od hlavního arteriálního trupu, a jejich nepřetržitá nebo částečná blokáda s plaky cholesterolu může vést ke dvěma komplexním zdravotním problémům: mozková ischemie a trombóza v cévách krku.

Nejčastějším důsledkem blokády brachiocefalických tepen je cévní mozková příhoda, která se ve většině případů neočekávaně vyskytuje u pacienta, je charakterizována rupturou krevních cév v hlavě nebo smrtí tkání určitého segmentu mozku, což může vést k vážným zdravotním problémům, které často způsobují smrt. Prvním ukazatelem ucpání brachiocefalických tepen je zvýšená únava osoby bez výrazného emocionálního a fyzického stresu, snížená pozornost a zhoršení schopnosti pracovat. Doprovodným onemocněním jsou bolesti hlavy a závratě neznámé etiologie během náhlých pohybů, pravidelných depresivních stavů, hysterie a rozmarnosti. Postupem času se tyto příznaky přidávají k výraznějším symptomům ve formě dezorientace v prostoru, zhoršených řečových funkcí, zrakového postižení, které jsou souběžně hodnoceny jako indikátory nadcházející mrtvice.

Nepřiměřené bolesti hlavy a závratě mohou také naznačovat úplnou nebo částečnou blokádu cév v cervikální oblasti, přičemž příčinou mohou být i plaky v karotické tepně, které patří do BCA a jsou zodpovědné za zásobování hlavy nezbytnými složkami krví.

Cholesterolové plaky v aortě

Ateroskleróza hlavní aorty lidského těla, která se často stává stimulantem pro vznik srdečního infarktu, který zaujímá vedoucí postavení mezi faktory úmrtnosti populace, je považována za stejně nebezpečnou. Aterosklerotické plaky v hlavním krevním řečišti patří k nevratným procesům, protože krev proudí aortou do všech orgánů lidského těla, a protože sklerotické plaky mají sklon odtrhávat se a „cestovat“ krevním oběhem, všechny orgány bez výjimky spadají. Pokud se v hrudní oblasti aorty vytvoří pláty, příznaky nemoci budou silná bolest na hrudi, přítomnost dušnosti a zvýšení ukazatelů horního krevního tlaku. Únava, ztráta orientace v prostoru, bledost kůže mohou být vnějšími příznaky nemoci ve vážných stadiích.

Pokud jsou aterosklerotické plaky lokalizovány v břišní části těla, ukazatele nemoci nejsou snadno zaměnitelné se symptomy otravy. Hlavními příznaky patologického procesu jsou poruchy stolice, přetrvávající bolest břicha a nevysvětlitelný úbytek hmotnosti osoby.

Velmi častá je ateroskleróza dolních cév.

Ateroskleróza cév dolních končetin

Další běžnou formou onemocnění je ateroskleróza dolních končetin. Asymptomatická patologie v počátečním stádiu může postupovat v krátkém čase a způsobit gangrénu, nucenou amputaci končetin. Při ateroskleróze dolních končetin člověk pociťuje systematickou bolest v nohou, což je často vysvětleno zvýšenou fyzickou námahou.

Postupem času se symptomy bolesti zvyšují a kůže na nohou, v segmentech poškozených cév, mění svou barvu z normální na růžovou, která se mění na modravou barvu. Pozdní trofické poruchy jsou způsobeny ztrátou vlasů v nohou, svalovou atrofií a výskytem ulcerózních nádorů.

Hlavní faktory vyvolávající aterosklerózu

Bez ohledu na umístění sklerotických lézí jsou za jejich vznik považovány stejné faktory:

 1. Závislost na špatných návycích, centrum mezi které je považováno za kouření. Alkoholismus také patří mezi provokatéry mnoha nemocí, včetně faktoru tvorby aterosklerotických plaků.
 2. Iracionální strava, která zahrnuje velké množství živočišných tuků, stejně jako smažené složky, provokující výskyt škodlivého cholesterolu v krvi.
 3. Selhání metabolismu.
 4. Nedostatek motorické aktivity, která vyvolává stagnaci ve svalových tkáních a cévách a také způsobuje obezitu jako faktor při tvorbě plaků v cévách.
 5. Závažné patologie srdečního a cévního systému.
 6. Genetická predispozice.
 7. Souběžná onemocnění, centrum, mezi nimiž je diabetes.

Integrovaná kombinace výše uvedených provokatizujících onemocnění zvyšuje pravděpodobnost progrese aterosklerózy. Čím dříve rozpoznáte nemoc, zahájíte její prevenci a léčbu, tím větší je šance, že se musíte vyhnout obtížným následkům ve formě mrtvice, srdečního infarktu nebo jiných stejně závažných zdravotních problémů.

Boj s aterosklerotickými plaky, které byly vytvořeny, není snadný úkol, vyžaduje integrovaný přístup za účasti lékařských odborníků, kteří mohou na základě stížností, testů a speciálních diagnostických studií a personalizovaných léčebných metod určit složitost onemocnění a jeho lokalizaci. Zvažte dále, co je způsob léčby a prevence aterosklerózy, jak odstranit aterosklerotické plaky v krevních tepnách.

Metody léčby a prevence aterosklerózy

Vzhledem k tomu, že se tvorba cholesterolových depozitů prodlužuje, není nutné doufat v rychlou rektifikaci krevních cév z aterosklerotických plaků. Metodika léčby onemocnění zahrnuje několik oblastí, které jsou rozděleny na léčebné metody a terapii, spočívající ve zlepšování a optimalizaci jejich životního stylu.

Pro prevenci aterosklerózy, především organizovat správnou výživu.

Korekce životního stylu - první krok k odstranění nemoci

Udržení zdravého životního stylu je prvním krokem ke zdravému tělu. Zlepšení vašeho životního stylu za účelem uzdravení v případě onemocnění zvaného „ateroskleróza cév“ vám neumožňuje zbavit se blokád v cévách, nicméně je zaručeno, že pomůže zabránit jejich dalšímu růstu a vzniku nových útvarů.

Za integrální metodu léčby aterosklerózy se považuje revize a korekce vlastní stravy. Pacient by měl být ze stravy vyloučen ze všech složek, které vyvolávají zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, což je hlavní příčinou vzniku onemocnění. K tomu je nutné navždy odstranit konzervované, kořeněné, solené a uzené složky z vašeho menu, aby se snížilo množství konzumace živočišných tuků, preferují se masové složky nízkokalorických a nízkotučných druhů. Mléčné výrobky, zejména ve formě tvrdých sýrů, sladkostí a sladkostí, jsou také limitující, protože jsou považovány za provokatéry vaskulární aterosklerózy, stimulují rozvoj obezity, která je doprovázena onemocněním. Pokud pacient trpí nadváhou, musí navštívit odborníka na výživu a upravit své menu tak, aby se jeho tělo vrátilo k normálním hmotnostním parametrům bez jakýchkoli vážných následků.

Souběžně s úpravou menu je důležité vzdát se špatných návyků, jako je závislost na alkoholu a kouření. Složky nikotinu a alkoholu, když se uvolňují do krve, poškozují stěny cév, což vede k tvorbě mikrotrhlin na nich, ve kterých se tvoří ložiska škodlivého cholesterolu, tukových složek a krevních sraženin.

Pomáhají obnovit průtok krve a stabilizují metabolické procesy v těle. U pacientů s aterosklerózou, v závislosti na stadiu a složitosti onemocnění, lékaři doporučují dodržovat denní režim, včetně povinné chůze ve vzduchu, stejně jako speciální cvičení. Pokud to zdravotní stav a věk pacienta dovolí, můžete se zapojit do lehkých sportů, které doprovázejí posilování cévního systému a stabilizaci krevního oběhu. Lékař by měl v každém konkrétním případě doporučit povolený sport, protože ne všechny fyzické námahy mohou být prospěšné pro pacienty se srdečními problémy.

Léčba cévní aterosklerózy

Změna života k lepšímu je vynikající metodou prevence a léčby nemocí, preventivní opatření však nemohou vždy pomoci odstranit stávající vzdělávání v krevních liniích. Aby bylo možné se zbavit aterosklerotických plátů, je-li jejich přítomnost detekována v pozdních stádiích tvorby, je důležité navštívit lékaře a zvolit specifickou léčebnou metodu, která závisí na umístění, počtu a velikosti cholesterolových útvarů.

K čištění krevního oběhu lékaři převážně předepisují léky z kategorie statinů a fibrátů. Syntetická léčiva třetí generace, jako například "Atorvastatin" nebo "Fluvastatin", polosyntetický "Simvastatin" druhé generace nebo jeho deriváty, stejně jako přírodní "Cardiostatin" jsou zařazeny mezi nejčastěji předepsané statiny. Účel statinů je zaměřen na blokování tvorby enzymů, které přispívají k produkci cholesterolu, čímž inhibují růst blokád a tvorbu nových plaků.

Léky ze skupiny fibrátů jsou primárně předepisovány za účelem stabilizace ukazatelů cholesterolu v krvi pacienta, optimalizace metabolismu těla a také resorbování patologických útvarů. Mezi často předepsané složky v této skupině patří Cefropiron, Gemfibrozil, Bezafibrat a Clofibrát, jejichž volba se liší od hodnot individuálního cholesterolu v krvi pacienta.

Léčiva stabilizující cholesterol

Vitaminová terapie v integrované léčbě aterosklerózy

Souběžně se specifickými léky mohou odborníci předepsat vitaminovou terapii, která má pozitivní vliv na tělo, aktivně se podílí na čištění krevních tepen před aterosklerotickými depozity. Nedostatek vitamínů v těle může být příčinou metabolických poruch v těle, což provokuje rozvoj aterosklerózy. Výběr komplexu vitaminů pro léčbu nemoci by měl provádět pouze ošetřující lékař, protože stejné vitamíny v různých dávkách mohou mít odlišný vliv na metabolismus lipidů v těle.

Zvláštní pozornost je při komplexní terapii aterosklerózy podávána kyselina nikotinová, která patří do skupiny vitamínů PP. Kyselina nikotinová v určité dávce může snížit procento cholesterolu a také má vazodilatační účinek, který z něj činí nepostradatelnou složku při léčbě aterosklerózy jakékoli lokalizace.

Vitamin C ve formě kyseliny askorbové nebo jako součást vitamínového komplexu je schopen léčit aterosklerotické procesy v důsledku antioxidačního účinku na depozity cholesterolu. Vědci prokázali, že vitamín C aktivuje procesy syntézy a metabolismu, významně posiluje krevní tepny, snižuje procento škodlivého pronikání cholesterolu stěnami krevních cév, čímž se snižuje riziko aterosklerotických plaků. Kromě toho se za působení vitamínu C rozpustí plaky, které již v nádobách existují. Vitamíny A a E jsou také považovány za silné antioxidanty, předepsané lékaři ke snížení srážlivosti krve, čímž se snižuje riziko vzniku sraženin a krevních sraženin v krevní plazmě, chránící tepny před deformacemi.

B vitamíny se vyznačují antioxidačními schopnostmi, které pomáhají chránit stěny cév před tvorbou mastných nádorů na nich. Navíc mohou být předepsány léky obsahující minerály nezbytné pro normální fungování těla a prevenci rozvoje aterosklerózy. Patří mezi ně draslík, hořčík, vápník a fosfor, které přispívají ke zpevnění cév, membrán buněčných membrán a epitelu.

Vitaminové komplexy jsou předepisovány výhradně po biologickém vyšetření krve, jejich příjem je upravován odborníkem v závislosti na tom, co vitamíny a minerální látky jsou v těle nedostatečné. V létě lékaři doporučují používat vitamíny v naturáliích, a to ve formě přírodních složek ve složení ovoce a zeleniny, v období podzim-zima předepisují léčivé vitamínové komplexy.

Chirurgický zákrok jako radikální metoda řešení onemocnění

Pomoc cévních chirurgů může být nezbytná pro pacienta trpícího aterosklerózou, pokud léčba, která by šetřila, nepomohla zbavit se plaků nebo je onemocnění ve stadiu, kdy ložiska cholesterolu představují přímé nebezpečí pro život člověka. Operace k odstranění akumulací cholesterolu nastává, když jsou postiženy brachiocefalické nebo srdeční tepny a akumulace ohrožují progresi mrtvice nebo srdečního infarktu.

Cévní chirurg, vedený údaji o poloze a velikosti cholesterolového plaku, vybere nejvhodnější typ operace. Za účelem odstranění neoplazmy lze provést jednu z následujících operací:

 1. Otevřená operace umožňuje odstranění problémového segmentu nádoby následnou ligací nebo náhradou protézou.
 2. Stenting jako moderní a nejméně traumatický způsob odstranění patologických nádorů.
 3. Endarterektomie zahrnuje odstranění cholesterolu z cévy a obnovení jeho integrity.

Chirurgie je extrémním měřítkem léčby aterosklerózy, nutnost a cenová dostupnost operace a její typologie je určena ošetřujícím lékařem.

Pojďme to shrnout

Otázka, jak čistit plavidla, záleží na mnoha lidech, kteří mají problémy s jejich propustností, nicméně neexistuje univerzální odpověď na všechny pacienty. Postup čištění nádob z aterosklerotických útvarů závisí přímo na počtu, umístění a rozsahu blokování.

U některých pacientů s aterosklerózou bude stačit dodržovat jednoduchá pravidla pro udržení zdravého životního stylu a pro některé pacienty může být nutná nouzová operace, která zabrání nenapravitelným následkům a zachrání život. Ateroskleróza v cílových stadiích patří k velmi závažným vaskulárním problémům, které mohou způsobit fatální následky, protože byste měli přemýšlet o prevenci onemocnění od dospívání a vyhnout se dalším komplexním důsledkům.

U některých pacientů s aterosklerózou bude stačit dodržovat jednoduchá pravidla pro udržení zdravého životního stylu a pro některé pacienty může být nutná nouzová operace, která zabrání nenapravitelným následkům a zachrání život. Ateroskleróza v cílových stadiích patří k velmi závažným vaskulárním problémům, které mohou způsobit fatální následky, protože byste měli přemýšlet o prevenci onemocnění od dospívání a vyhnout se dalším komplexním důsledkům.

Aterosklerotické plaky a jak se jich zbavit

Takové pojetí jako aterosklerotické plaky je neoddělitelně spojeno s aterosklerózou - onemocněním charakterizovaným patologickou změnou ve stěnách cév, zúžení jejich lumenu a v důsledku toho porušením krevního oběhu. Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších chorob, která se začíná rozvíjet již v mládí, ale až do určité doby se nezjistí. Příznaky se obvykle objevují v průměru nebo dokonce ve vyšším věku.

Co jsou aterosklerotické plaky?

Ateroskleróza začíná okamžikem, kdy se na stěnách tepen objevují usazeniny cholesterolu. Normální průtok krve zajišťuje pružnost a hladkost vnitřního povrchu cévy - endotelu. Když se vytvoří lipidová vrstva, lumen arterií se zužuje, endothelium je poškozeno v důsledku zavedení škodlivého cholesterolu do ní a stěny cév se stávají tuhými. Růsty se postupně zvyšují a aterosklerotické plaky se tvoří jako tuberkuly, které mohou částečně nebo úplně blokovat lumen. Kromě cholesterolu mají vápník a cizí látky. Proces tvorby plaků v cévách zpravidla ovlivňuje celé tělo.

Důvody

Přesné příčiny depozit v tepnách nejsou známy. Tam je názor, že hlavní věc je vysoká úroveň v krvi špatného cholesterolu (LDL). Navíc lékaři identifikují řadu faktorů, které přispívají k progresi onemocnění a rychlejší tvorbě aterosklerotických plaků:

 • kouření;
 • vysoký krevní tlak;
 • velké množství živočišných tuků v potravinách;
 • malé množství zeleniny, bylin, ovoce;
 • nadváha a ukládání tuku břišním typem;
 • konstantní přejídání;
 • zvýšené hladiny glukózy v krvi;
 • hypodynamie;
 • zneužívání alkoholu;
 • přirozené procesy stárnutí organismu.

Tvorba a složení plaků

U zdravých cév brání tvorbě růstu růstové enzymy, které rozpouštějí tuky. Za účelem zahájení procesu tvorby komplexní sloučeniny z tuků, proteinů a vápníku jsou nezbytné určité podmínky: narušení ochranných mechanismů, poškození cévní stěny, které se uvolní.

Deska sestávající z lipidů a vláken pojivové tkáně je jádro s vnějším obalem. V jádru je cholesterol a ethery. Jeho buňky jsou obklopeny makrofágy s pěnovou strukturou, včetně tuků, které ničí makrofágy a vstupují do jádra. Vnější část plaku, umístěná v lumen tepny, je vláknitá membrána, včetně elastinu a kolagenu, jejichž obsah určuje pravděpodobnost jeho ruptury.

Na počátku jejich tvorby mají růsty lipidů semi-kapalnou strukturu, takže jejich části se mohou kdykoliv odtrhnout, začít se pohybovat kolem cévy a uzavírat svůj lumen. Také během tohoto období mohou být destičky ještě rozpuštěny, takže léčba je nejlepší začít v rané fázi onemocnění.

Postupně se vápník ukládá do růstové membrány a stává se stále hustější. To vytváří kalcifikovaný plak, který roste velmi pomalu. Zabraňuje proudění krve a vede ke zhoršení prokrvení.

Tvorba plaku se tedy uskutečňuje následovně:

 1. Nahromadění tuku ve stěně tepny.
 2. Zahrnutí do procesu leukocytů, které tvoří zánětlivé reakce (monocyty, T-lymfocyty).
 3. Přechod monocytů do stěn cév, tvorba makrofágů s pěnovou strukturou, patologické změny na vnitřním povrchu tepny.
 4. Adheze krevních destiček k poškozené části cévní stěny.
 5. Imunitní odpověď je ve formě izolačních mediátorů ochrany a buněčných růstových faktorů.
 6. Produkce a akumulace elastinu a kolagenu a vzhled jejich míst v endotelu.
 7. Zvýšení velikosti a zhutnění.

Druhy plaků

V závislosti na velikosti, struktuře a struktuře jsou cholesterolové plaky rozděleny na nestabilní a stabilní. Komplikované formy zahrnují heterogenní.

Nestabilní sestávají hlavně z jejich tuku. Oni jsou více drobivé a náchylné k prasknutí s tvorbou krevní sraženiny a překrytí lumen v cévě.

Stabilní obsahují mnoho kolagenových vláken, což znamená, že jsou pružnější, což zabraňuje trhání. Takové plaky jsou konstantní a postupují pomalu. Kalcinované růsty jsou stabilní, méně nebezpečné než polotekuté, nemají ulceraci, ale nerozpouští se.

Heterogenní má deprese a výrůstky, vyznačuje se volnou strukturou, náchylnou k krvácení a ulceracím.

Aterosklerotické plaky se mohou projevit různými způsoby:

 • Zůstávají ve stěně tepny, pomalu rostou, pak přestanou růst, neblokují cestu krevního oběhu, neprojevují se.
 • Pomalu rostou uvnitř arteriálního lumenu, mohou jej zcela a částečně blokovat.
 • Mohou prasknout a krev uvnitř koaguluje. Pokud se to stane v srdci, dojde k infarktu, pokud dojde k mozkové mrtvici.

Než nebezpečné

Cholesterolové plaky přispívají k rozvoji závažných onemocnění, které mohou mít za následek smrt člověka:

 • CHD (ischemie srdce). Plaky v cévách srdce vedou k angině pectoris. Když prasknou a vytvoří se krevní sraženiny, dojde ke smrti myokardiální tkáně, tj. Srdečnímu infarktu.
 • Ruptura plaků v mozkových cévách vede k mrtvici a smrti mozkových buněk. TIA (přechodné ischemické ataky) se vyvíjí s dočasným blokováním krevních cév bez poškození mozku. Tato podmínka je prekurzorem mrtvice.
 • Když jsou periferní tepny zúženy, například v nohách, krevní oběh dolních končetin se zhoršuje, dochází k bolesti, špatně se hojí rány a může se vyvinout gangréna, což vede k amputaci nohou.

Jak zjistit, že cévy mají plaky

Tvorba plaků a stenózy (zúžení lumenu) tepen je dlouhý proces a v rané fázi nejsou žádné známky. Pokud jsou porosty stabilní, nezničené, přestaly růst a nezavřely lumen cévy, pak nejsou žádné příznaky.

Pokud plaky na cévách rostou a stále více a více zavírají lumen, zabraňují průtoku krve, pak hlavním symptomem jsou bolestivé pocity v místě postižené cévy, zejména po cvičení.

Symptomatologie se objeví, když se plak rozpadá a migrace jeho částic podél krevního oběhu. V tomto případě je pravděpodobnost krevních sraženin a rozvoj mrtvice a srdečního infarktu.

Obecně lze klinický obraz rozvinout následovně:

 • Čas od času je tu ostrá slabost.
 • Pocit pohybu na pravé nebo levé straně těla, buď v jedné ruce nebo v jedné noze.
 • Náhlá necitlivost.
 • Necitlivost jedné paže nebo jedné nohy.
 • Zrakové postižení jednoho z očí.
 • Zmatená řeč.

Symptomy se mohou lišit v závislosti na lokalizaci patologického procesu.

V hrudní aortě

V oblasti srdce jsou za hrudní kostí poměrně silné bolesti, šířící se až do krku, ramene, paže, lopatky a neprocházejí nitroglycerinem. Krevní tlak se může zvýšit, objeví se dušnost a projevy ischémie:

 • bolest hlavy;
 • bledá kůže;
 • únava;
 • ztráta paměti;
 • zakalení vědomí;
 • křeče.

V hlavě

Při stenóze nebo obstrukci paravertebrální, společné karotidy (CCA) a subklavických tepen, které dodávají krev do mozku, jsou obvykle pozorovány duševní poruchy:

 • snížení pracovní kapacity;
 • únava;
 • ztráta paměti;
 • depresivní nálady;
 • stav bludů;
 • poruchy řeči a sluchu;
 • demence;
 • mrtvice

Značky jsou rozděleny podle stupně vývoje:

 • Rychlá únava, snížený výkon, bolest hlavy, snížená pozornost, zhoršení paměti, náladovost.
 • Deprese, úzkost.
 • Poruchy řeči a sluchu, dezorientace v prostoru, paréza, mrtvice, vývoj demence.

V dolních končetinách

Při nástupu nemoci nemusí být žádné příznaky. Postupně dochází k bolestem ve svalech nohou při chůzi, kulhání a pozdějších trofických projevech:

 • bledá kůže;
 • vypadávání vlasů;
 • trofické vředy;
 • atrofie svalové tkáně.

V oblasti břišní

Když se plaky objeví v abdominální aortě, objeví se následující příznaky:

 • špatná chuť k jídlu, úbytek hmotnosti;
 • bolest v pupku;
 • obtížnost defecation, flatulence;
 • chladné končetiny;
 • znecitlivění končetin;
 • přerušovaná klaudikace;
 • otoky nohou.

Důsledky

Komplikace a důsledky aterosklerózy jsou nepředvídatelné a závisí na umístění a závažnosti léze.

Nejčastější komplikací plaků v tepnách mozku je mrtvice, stejně jako ischemický tranzistorový útok. Zřídkakdy toto onemocnění vede k demenci.

Diagnostika

Schéma, podle kterého se diagnóza provádí, je následující:

 • Kontrola pacienta.
 • Historie sbírání.
 • Laboratorní krevní testy.
 • Instrumentální metody: ultrazvuk krevních cév (duplexní skenování a trojité skenování) dává představu o průtoku krve a vaskulární struktuře; X-ray aorty vám umožní určit kalcifikaci, expanzi okna aorty, aneuryzma; Angiografie - rentgenové vyšetření krevních cév se zavedením kontrastní látky.

V diagnostice cholesterolových plaků je důležité odlišit je od jiných patologií:

 • s aterosklerózou mozkových cév - od poranění hlavy, neurastenie, syfilis mozku a další;
 • s porážkou aorty - od chorob trávicího ústrojí a břišních orgánů;
 • v případě zablokování cév nohou - od křečových žil, stavů po úrazech a jiných.

Léčba

Ateroskleróza je lépe léčitelná v raných stadiích. Zvláště dobré výsledky lze očekávat s integrovaným přístupem. Je důležité vědět, že není možné odstranit blokádu úplně, ale existuje možnost zastavit růst plaků nebo alespoň zpomalit.

Způsob života

Prvním krokem je eliminace rizikových faktorů spojených se špatnými návyky a výživou. Je nutné přestat kouřit, pokusit se pít alkohol co nejméně, vytvořit správnou výživu, cvičení. V důsledku toho se sníží pravděpodobnost mrtvice a srdečního infarktu, i když blokáda zůstane zachována.

Napájení

Bez dodržování zvláštní diety nebude boj proti ateroskleróze úspěšný. Nejprve se budete muset vzdát potravin s vysokým obsahem cholesterolu nebo omezit svou stravu:

 • živočišné tuky;
 • droby;
 • maso;
 • Konzervy (ryby a maso);
 • tukové mléčné potraviny;
 • vejce;
 • kakaa a čokolády.

Kromě toho musíte výrazně snížit příjem soli, cukru a sladkostí.

Živočišné tuky musí být nahrazeny rostlinnými oleji, které jsou bohaté na nenasycené mastné kyseliny. Ve stravě by mělo být více potravin obsahujících vitamíny skupiny B, kyselina askorbová, jód. Patří mezi ně:

 • květák;
 • brokolice;
 • lilek;
 • cuketa;
 • fazole;
 • ořechy;
 • mořský kale;
 • citrusové plody;
 • bobule;
 • meloun (pomáhá eliminovat škodlivý cholesterol z krve);
 • zelený čaj (díky antioxidačním vlastnostem posiluje a tonizuje cévní stěny).

Léky

Při ateroskleróze jsou hlavními léky statiny. Nejenže snižují tvorbu cholesterolu v játrech, ale také zlepšují metabolické procesy v těle. Patří mezi ně:

 • Pravastatin;
 • Lovastatin;
 • Simvastatin;
 • Atorvastatin.

Kromě statinů, pokud se s tímto úkolem nezabývají, mohou předepsat jiné léky snižující hladinu cholesterolu - fibráty:

Dalším lékem proti cholesterolu je kyselina nikotinová, která je předepsána v krátkých kurzech kvůli vedlejším účinkům.

Při ateroskleróze je nutné užívat vitamíny:

Chirurgická léčba

V závažných případech, kdy se ucpaný plak stane život ohrožujícím stavem, jsou uvedeny invazivní metody léčby:

 • Stenting. Toto je nejběžnější postup, při kterém se provádí srdeční katetrizace a cévní angiografie. Stent s balónkem je vložen do tepny paže nebo nohy tenkou trubičkou tak, že se dostane do poraněné cévy, kterou lze vidět na monitoru angiografu. Pro odhalení stentu nafoukněte balónek. Výsledná struktura zůstane v nádobě pro udržení konstantního lumenu.
 • Aorto-koronární posun. Provádí se pro obnovení zhoršeného krevního oběhu. Vynecháním ucpaných nádob s bočníky se ukládá nový kanál pro krev. Jako shunt lze použít zdravou krevní cévu, odebranou například na noze.

Lidové metody

Mnoho lidí ví mnoho receptů na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Častěji se potýkají s plaky na nádobách s bylinnými přípravky.

Recept 1

Pro přípravu infuze bude potřebovat směs bylin:

 • 20 gramů listů kmínu a brčál;
 • 40 gramů oddenků hloh;
 • 60 gramů jmelí bílé.

Nalijte 4 lžíce směsi vařící vodou (0,5 l) a nechte stát. Dokončete infuzi a vezměte perorálně dvě sklenice denně.

Recept 2

Tato infuze se připravuje na základě arnikových květů (10 gramů), byliny Hypericum (50 gramů) a bylinek řebříčku (20 gramů). Tři lžíce rozdrcených složek zalijeme 0,4 litru vroucí vody, trváme na tom, aby se toto množství během dne filtrovalo a vypilo.

Při použití cholesterolových plaků a alkoholických tinktur. Zvláště účinný je česnek, který pije během měsíce třikrát denně, 20 kapek. 150 gramů loupaného česneku musí odebrat 150 gramů alkoholu. Nakrájejte česnek, přidejte alkohol, přikryjte a umístěte na tmavé místo na dva týdny. Pak se kmen, kapalná část je opět ucpaný a umístit na tmavé místo po dobu tří dnů. Po této době, si cín tinktury a, bez ploping, odtok kapaliny tak, aby sediment zůstane na dně.

Předpověď

Prognóza aterosklerózy je dána především lokalizací a vývojem. To je věřil, že to je více příznivé pro porážku aorty, a více často to je špatné když koronární tepny jsou zablokovány. K invaliditě obvykle dochází v pokročilých případech a při komplikacích. Je třeba mít vždy na paměti, že aterosklerotické plaky mohou vést k vážným a smrtelným onemocněním - srdeční infarkt a mrtvice.