Známky aterosklerózy cév a končetin Jak zjistit aterosklerózu

Ateroskleróza je chronické onemocnění tepen, zejména jejich vnitřních stěn. Časné známky aterosklerózy se začnou tvořit v místech lipidových a cholesterolových depozit. Zpočátku se na vnitřní výstelce cévy objevují pouze mastné skvrny, na těchto místech začíná růst pojivové tkáně a objevují se aterosklerotické plaky. Tyto plaky začnou přerůstat vápenatými solemi, ulpívají na nich fibrin a destičky. Výsledkem je, že lumen krevní cévy se může zúžit, aby došlo k úplnému zablokování.

Příznaky aterosklerózy cév a končetin

V závislosti na místě onemocnění - orgánu místa plavidel, jsou:

Ateroskleróza mozkových cév, ateroskleróza karotických tepen:

 • zhoršení koncentrace, paměť;
 • snížení duševní aktivity;
 • bolesti hlavy;
 • vysoký krevní tlak;
 • porucha řeči;
 • závratě.

Ateroskleróza dolních končetin:

 • ostré bolesti prstů na nohou;
 • mrazivost nohou;
 • bledá kůže chodidel;
 • nedostatek pulsu v tepnách popliteal a kotníku;
 • křeče.

Ateroskleróza cév a střevních tepen:

 • porušení židle, zácpa na několik dní;
 • ostrá bolest v břiše;
 • slabost;
 • studený pot;
 • nedostatek střevní práce.

Ateroskleróza tepen srdce (koronární tepny):

 • těžké mačkání bolesti v hrudní kosti, vyvolané stresem nebo fyzickou námahou;
 • silná slabost;
 • nízký krevní tlak;
 • bolest v srdci, která není zmírněna medikací;
 • srdeční zástava.

Ateroskleróza ledvinových tepen:

 • bolesti zad, bolesti dolní části zad;
 • tmavá barva moči, přítomnost krve v ní.

Ateroskleróza fundusových cév:

 • přítomnost skvrn před očima;
 • ztráta zraku.

Ateroskleróza cév aorty:

 • prudký pokles krevního tlaku;
 • ostrá bolest v horní části břicha;
 • bušení srdce;
 • studený pot;
 • bolest nelze odstranit žádnými léky.

Jak určit stadium aterosklerózy krevních cév a končetin?

V současné době je toto onemocnění světovým lídrem v prevalenci. Při tomto onemocnění jsou nejčastěji postiženy velké tepny hlavy a koronární cévy srdce, břišní a hrudní dutiny. Chytrá nemoc je taková, že zatímco se vyvíjí bez povšimnutí a téměř asymptomaticky, cholesterolový plak neustále roste a postupně zužuje lumen v tepnách.

Představte si krevní cévu ve formě vodovodního potrubí, kterým prochází voda. Přirozeně, s věkem, roura zreziví zevnitř, lumen v ní klesá, tok vody oslabuje, a proto se jeho množství snižuje. Potrubí je třeba vyměnit. Ale nemůžete nahradit tepnu! Proto je nutné usilovat o snížení počtu viníků "blokování" - cholesterolu a určit aterosklerózu cév v raném stadiu.

Jak zjistit známky aterosklerózy v raném stádiu?

Osoba začíná pociťovat první příznaky nedostatku krevního zásobení tkáně od okamžiku, kdy se průchod cévy zužuje o více než polovinu. Nejtěžší věcí v rané fázi je identifikovat aterosklerózy cév aorty. Obvykle je asymptomatický, těžko rozpoznatelný, nachází se pouze při zkoumání těla. Někdy se vyskytují nepříjemné bolestivé pocity v břiše nebo hrudní kosti, nejčastěji v utlačovatelné, zúžené, hořící povaze. Může se objevit dyspnoe a příznaky anginy pectoris.

S ateroskleróza mozku mentální aktivita a snížení pracovní kapacity, únava, zvýšení podrážděnosti, zhoršení spánku v noci a zvýšení denní spavosti se snižuje schopnost koncentrace. Někdy jsou bolesti hlavy, hluk v hlavě, závratě. Ateroskleróza mozkových cév je velmi nebezpečná choroba, protože může mít za následek mrtvici (krvácení do mozku), paralýzu nebo smrt. Zvláště nebezpečné toto onemocnění v kombinaci s vysokým krevním tlakem - hypertenze.

Bolest v oblasti srdce stlačující se nebo zúžení povahy, ataky anginy pectoris, které jsou intenzivnější jak v klidu, tak i při fyzické námaze, pomohou určit aterosklerózy srdečních koronárních cév. Syndrom bolesti srdečního svalu obvykle reaguje na nutriční nedostatky v důsledku zúžení koronárních tepen. Tento typ aterosklerózy je jednou z hlavních příčin ischemické choroby srdeční.

Onemocnění končetin rozpoznává bolest svalů lýtka. Zejména pokud se vydáte na dlouhou vzdálenost, zmizí okamžitě, když se zastavíte a trochu odpočíváte. Také když dostanou malé rány, hojí se velmi pomalu. Ve více pokročilých formách, rány obecně přestanou se hojit a promění vředy. S tímto druhem nemoci, mrazivost nohou, chromá chůze a nohy jdou necitlivě. Barva nohou se stává bledou z důvodu nedostatečného krevního oběhu. Toto onemocnění ohrožuje amputaci končetiny v důsledku možného rozvoje trofických vředů a gangrény.

Jak zjistit známky aterosklerózy obliterans?

Ateroskleróza tohoto typu je nejčastějším cévním onemocněním a vyskytuje se hlavně u mužů starších 40 let. Onemocnění je lokalizováno v tepnách velkého a středního kalibru. Hlavní příčinou aterosklerózy je hypercholesterolemie. V krevním oběhu cirkuluje cholesterol ve vázaném stavu s proteiny a jinými lipidy (triglyceridy, fosfolipidy) ve formě komplexů nazývaných lipoproteiny. V závislosti na procentu složek těchto komplexů se izoluje několik skupin lipoproteinů, z nichž dvě (lipoproteiny o nízké a velmi nízké hustotě) jsou aktivními nosiči cholesterolu z krve do tkání, a proto se nazývají aterogenní. U jedinců s vysokou hladinou těchto aterogenních lipoproteinových frakcí je pravděpodobnější, že budou trpět aterosklerózou obliterans.

Pro stanovení metody léčby obliterující aterosklerózy je nutné studovat patoatomický obraz, v intimě tepen se vyvíjejí velké změny. Patologické změny v intimě lze rozeznat jako tukové proužky, vláknité plaky a komplikované léze (ulcerace plaků, tvorba krevních sraženin). Tukové pásy jsou nejčasnějším projevem aterosklerózy, charakterizované fokální akumulací v intimě makrofágů naplněných lipidy, buňkami hladkého svalstva (buňky pěny) a vláknitou tkání. Na intimě mají vzhled bělavých nebo nažloutlých skvrn, jasně viditelných na přípravcích barvených barvivy rozpustnými v tucích. Počáteční známky poškození se mohou objevit v dětství. Pak je jejich vývoj pozastaven. Navzdory pravděpodobnému spojení mastných proužků s vláknitými aterosklerotickými plaky se lokalizace a prevalence mastných proužků aorty a vláknitých plaků neshoduje. To je široce věřil, že pásy tuku procházejí opačným vývojem, ale důkaz je neprůkazný.

Tvorba aterosklerotického plátu s vaskulární aterosklerózou obliterans začíná akumulací lipidů v intimě (stadium lipoidózy). Proliferace intima a vláken hladkého svalstva se vyvíjí v obvodu ložisek lipoidózy, objeví se mladá pojivová tkáň, jejíž zrání vede k tvorbě fibrózního aterosklerotického plátu (stadium liposclerózy).

Vláknité aterosklerotické plaky, nazývané perleťová, vystupují nad povrch intimy, tvoří její zahušťování, které může být určeno palpací. V typických případech má vláknitý povlak kopulovitou formu, hustou konzistenci, vyčnívající do lumenu tepny a zužující se. Deska aterosklerózy se skládá z extracelulárního tuku umístěného ve střední části, zbytků nekrotických buněk (detritus) pokrytých vláknitou svalovou vrstvou, nebo clony obsahující velké množství buněk hladkého svalstva, makrofágů a kolagenu. Tloušťka plaku při ateroskleróze je mnohem vyšší než normální tloušťka intimy. Extracelulární tuk plaků při ateroskleróze je podobný složení jako plazmatické lipoproteiny.

Jaké je nebezpečí aterosklerózy obliterans?

Při hojné akumulaci lipidů je krevní oběh narušen v tkáňovém plášti plaků. Buňky vstupující do struktury plaku procházejí nekrózou, dochází k krvácení v tloušťce plaku, objeví se dutiny, které jsou naplněny amorfním tukem a tkáňovým detritem. Často je to doprovázeno tvorbou defektu na povrchu intimy, ulcerací plaků a atheromatózních hmot a parietálních trombotických překryvů je odmítnuto do lumenu cévy a pokud proudí do distálního krevního oběhu, může způsobit mikroembolismus. V tkáňových prvcích plaku a v oblastech degenerujících elastických vláken se ukládají vápenaté soli (ateroskalcinóza). Tyto procesy probíhají ve vlnách a vedou k trombóze a obliteraci cévy.

Lokalizace aterosklerózy obliterans

Oblíbená lokalizace onemocnění jsou dělící body hlavních tepen:

 • brachiocefalický kmen,
 • vertebrální tepny,
 • aortální bifurkace
 • všeobecně ospalý,
 • společné iliakální, femorální a poplitální tepny.

Tento jev je vysvětlen charakteristikou hemodynamiky. V zóně bifurkace jsou hlavní tepny zasaženy tepnami intimy, zde dochází k určitému zpomalení a oddělení průtoku krve podél arteriálních větví. Hlavní průtok krve se odchyluje od přímé dráhy, vytváří turbulenci, která poškozuje intimu, podporuje tvorbu plaků. To naznačuje, že aterosklerotická léze stěn tepny je do jisté míry chronickým regeneračním procesem v reakci na chronické intimní poranění a turbulentní a přímé proudění krve.

Příčiny aterosklerózy

Náš život je plný různých událostí a šoků. Jsme někde ve spěchu a snažíme se být všude všude. Zároveň zapomínáme na správnou výživu (jíme téměř na cestách), zneužíváme alkohol. A ekologie není na nejvyšší úrovni - emise člověkem způsobené katastrofy. A všechny tyto faktory negativně ovlivňují naše zdraví. Zvláště děsivé, když nevíme proč a co onemocníme.

Často výše uvedené faktory způsobují takové onemocnění, jako je ateroskleróza. Jaká je hlavní příčina tohoto onemocnění? Disbolismus, blokování krevních cév tukovými ložisky, zvýšený cholesterol a způsobuje takové onemocnění. V tomto případě krev prochází špatně přes cévy. To má za následek složitější onemocnění. Srdeční onemocnění, ledviny, mozek a končetiny.

Ateroskleróza začíná svůj vývoj nerovnoměrně, stejně jako porážka různých částí lidského těla. Proto existuje několik typů.

Disbolismus v těle může vést ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi a jeho ukládání na stěnách krevních tepen. Ateroskleróza krevních cév se tedy postupně vyvíjí, což je onemocnění kardiovaskulárního systému, ve kterém jsou vnitřní stěny cév poškozeny plaky cholesterolu. Zúžení lumenu, snížená elasticita a nedostatečná výživa krevních cév může způsobit vážné onemocnění mozku, ledvin, srdce a dolních končetin.

Východní teorie vzniku aterosklerózy cév a končetin

Z hlediska tibetské medicíny se může v těchto dvou scénářích vyvíjet vaskulární ateroskleróza.

Scénář "teplo". Ateroskleróza cév a končetin začíná nerovnováhou jater spojenou se zvýšenou tvorbou cholesterolu. Hlavními důvody mohou být:

 • smažená, kořeněná, mastná jídla;
 • hněv, nálada;
 • lihovin.

Výše uvedené faktory mohou vést ke zvýšeným hladinám cholesterolu a jeho adhezi ke stěnám cév, což je příčinou rozvoje aterosklerózy cév končetin, mozku a dalších cév. Kromě toho se zvyšuje viskozita krve, což zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin - krevních sraženin, které mohou ucpat krevní cévy.

„Studený“ scénář spojený s nerovnováhou regulačního systému těla a porušením metabolismu tuků. Pokud člověk denně konzumuje nadměrné množství těžkých, vysoce kalorických, mastných, sladkých, studených potravin, tělo hromadí přebytečný tuk, který je uložen v podkožní tukové tkáni a vnitřních orgánech ve formě cholesterolu, který také vyživuje krev. Ateroskleróza a obezita tak úzce souvisí.

Příčiny aterosklerózy obliterans

Ateroskleróza obliterancí hlavních tepen dolních končetin je nejčastějším onemocněním periferních tepen, často se vyskytující proti těmto nepříznivým faktorům jako

 • hypertenze,
 • diabetes
 • , obezita
 • kouření

Protože se objevily první klinické příznaky, ateroskleróza rychle postupovala. Tento proces je lokalizován hlavně ve velkých cévách (aorta, iliakální tepny) nebo ve středně velkých kalibrech (femorální, poplitální). Zúžení a obliterace těchto tepen způsobují těžkou ischemii končetin. Břišní aorta je obvykle postižena distálně od renálních tepen při ateroskleróze. Přibližně u 1/3 pacientů je postižen aorto-iliakální syndrom (Lericheův syndrom) a ve 2/33 pacienti - femorálně-popliteální segmenty.

Globálně je prevalence aterosklerózy cév a končetin tak velká, že od čtyřiceti let je vnímána jako téměř nevyhnutelné zlo. Nicméně, pokud si přizpůsobíte svůj životní styl, stravu a emocionální stav včas, diagnóza aterosklerózy vás obchází. Požehnej vám!

Jak diagnostikovat aterosklerózu: symptomy úzkosti, vyšetřovací metody

Ateroskleróza je chronické generalizované onemocnění, které postihuje tepny jakéhokoliv kalibru a je charakterizováno ukládáním specifických lipoproteinů do cévní stěny, což vede k výskytu aterosklerotických plaků a zhoršenému prokrvení vnitřních orgánů. Základem vývoje patologie je porušení metabolismu lipidů, zejména metabolismu cholesterolu a poškození cévního endotelu. Moderní medicína podléhá diagnóze aterosklerózy v počátečních stadiích, což zvyšuje dopad další léčby.

Jak se nemoc rozvíjí

V současné době existují dvě z nejpopulárnějších teorií vývoje aterosklerózy - lipidu a endotelu.

Lipidova teorie považuje za primární vazbu ve vývoji onemocnění zvýšení hladiny lipidů v krevní plazmě, zejména lipidů s nízkou hustotou (LDL-C) a triglyceridů (TG). Podle této teorie zvýšená hladina lipidů způsobuje jejich pronikání do cévní stěny a tvorbu cholesterolových plaků.

Lipidy s vysokou hustotou (HDL cholesterol) mají naopak ochranný účinek, proto je riziko aterosklerózy vyšší, pokud je poměr mezi „špatným“ a „dobrým“ cholesterolem narušen.

Endoteliální teorie jako výchozí bod pro rozvoj aterosklerózy zvažuje poškození vnitřní vaskulární vrstvy, která spouští kaskádu reakcí vedoucích k rozvoji plaku v místě poškození.

Obě teorie se spíše doplňují, než vylučují. Běžná věc je, že výsledný aterosklerotický plak postupuje pomalu a asymptomaticky po mnoho let. Při jeho vývoji přechází z volného na kalcifikovaný (tvrdý) plak, který významně naruší průtok krve orgánem krmeným tepnou. V jakémkoliv stadiu může být plak poškozen pod vlivem zvýšeného tlaku, což vede k tvorbě krevních sraženin a rozvoji závažných komplikací.

Ateroskleróza: jak diagnostikovat problém

Mnoho lidí nemá ani podezření na přítomnost aterosklerózy v raném stadiu, protože symptomy patologie mohou být nespecifické nebo nepřítomné. K identifikaci onemocnění je nutná komplexní diagnostika, která zahrnuje:

 • identifikace rizikových faktorů aterosklerózy;
 • identifikace specifických symptomů patologie;
 • laboratorní testy;
 • instrumentální diagnostika.

Integrovaný přístup umožňuje identifikovat aterosklerózu, dokonce i asymptomaticky.

Analýza rizik

Faktory přispívající k rozvoji aterosklerotických lézí nejsou plně známy. Převažující jsou:

 • chronický stres;
 • zneužívání potravin bohatých na živočišné tuky a rafinované sacharidy;
 • kouření;
 • endokrinní onemocnění (diabetes mellitus, hypotyreóza);
 • nekontrolovaná arteriální hypertenze;
 • obezita;
 • genetická predispozice k časné ateroskleróze;
 • hypodynamie;
 • dyslipidemie (zvýšení celkového cholesterolu, cholesterolu s nízkou hustotou a cholesterolu s nízkou hustotou).

Každý z těchto faktorů a jejich kombinace urychlují rozvoj aterosklerotických lézí bez ohledu na věk pacienta. Pokud se zjistí jeden nebo více faktorů, pacient by měl být postoupen k dalšímu laboratornímu vyšetření.

Analýza klinického obrazu

Po stanovení rizikových faktorů pro rozvoj onemocnění je nutné analyzovat klinický obraz onemocnění, aby se určilo nejpravděpodobnější místo aterosklerózy. Symptomy aterosklerózy se mohou lišit v závislosti na umístění vaskulární léze a závažnosti arteriální okluze. Vzhledem k tomu, že ateroskleróza je generalizovaná patologie, mohou trpět naprosto všechny tepny v těle.

Symptomy aterosklerotických lézí v závislosti na lokalizaci patologie:

 • poškození mozkových cév je vyjádřeno výskytem příznaků, jako je zhoršení paměti, ztráta sluchu, hluk v hlavě;
 • hlavním příznakem aterosklerózy dolních končetin je přítomnost přerušované klaudikace;
 • Ateroskleróza koronárních cév je klinicky vyjádřena symptomy anginy pectoris. Pacient má bolest při fyzické námaze v oblasti srdce, dušnost, rychlý srdeční tep. Bolest prochází po užití nitroglycerinu nebo po dlouhém odpočinku;
 • poškození tepen ledvin se projevuje snížením renální filtrace a symptomy zhoršené filtrační schopnosti ledvin. V moči je určen protein, červené krvinky, zvýšené hladiny válců. Pomocí fonendoskopu můžete určit specifický šum v oblasti zúžení renální tepny. Tento typ aterosklerózy by měl být podezřelý u mladých lidí s perzistentní (refrakterní) hypertenzí;
 • pro aterosklerózu karotických tepen je typický výskyt závratí a stejných symptomů, které jsou charakteristické pro léze na cévách hlavy;
 • aterosklerotická aortální choroba má dlouhé latentní období. Jasný klinický obraz se objevuje pouze ve věku asi 60 let. Jedním z nejvýraznějších příznaků poškození aorty je zvýšení systolického a pulzního cévního tlaku s nízkým diastolickým tlakem;
 • Ateroskleróza mesenterických tepen se projevuje výskytem příznaků "abdominální ropuchy" a zhoršeného trávení. "Abdominální ropucha" je charakterizována ostrou paroxyzmální bolestí v horní části břicha po těžkém jídle. Bolest může trvat několik hodin a je uvolněna užíváním nitroglycerinu. Bolest může být doprovázena nadýmáním, řevem, zácpou. S progresí onemocnění se hojný průjem spojuje se zbytky nestrávených tukových potravin. Během auskulturace může být zjištěn pokles peristaltiky a systolického šelestu v cévách horní části břicha.

Laboratorní a instrumentální diagnostika aterosklerózy

Laboratorní diagnostika je přiřazena všem pacientům s existujícími rizikovými faktory pro rozvoj onemocnění, bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost symptomů aterosklerózy. Laboratorní diagnostické metody umožňují učinit závěr o obecném stavu arteriálního lůžka a určit pravděpodobnost aterosklerotických lézí u konkrétního pacienta. Z laboratorního výzkumu jsou nejvýznamnější:

 • úroveň celkového cholesterolu (cholesterolu) - norma je 3,1-5,2 mmol / l;
 • HDL nebo „dobrý cholesterol“ nebo - norma je od 1,42 pro ženy a od 1,58 pro muže;
 • LDL nebo "špatný cholesterol" - norma na 3,9 mmol / l;
 • triglyceridy - norma je 0,14 -1,82 mol / l;
 • aterogenní index (poměr HDL k LDL) - až 3.

Určení následujících ukazatelů je také diagnosticky významné:

 • c-reaktivní protein;
 • rychlost renální filtrace;
 • hladinu kreatininu.

Diagnóza je potvrzena instrumentálními prostředky. Nejčastěji používané:

 • Ultrazvuk krevních cév jakékoli lokalizace s doplerometricheskie definicí průtoku krve;
 • radiografickou angiografii;
 • MRI;
 • ultrazvukové stanovení tloušťky intimy (vnitřní vrstvy) cévní stěny.

Diagnostika aterosklerózy dolních končetin

Primárním bodem diagnózy je analýza stížností pacientů.

Nejčastějším podnětem aterosklerózy tepen dolních končetin je přerušovaná klaudikace, ke které dochází při cvičení a je charakterizována silnou bolestí svalů nohou, jejich necitlivostí a slabostí. Symptomy kulhání projdou po určité době odpočinku.

Palpací lze zaznamenat ochlazení dolních končetin a oslabení pulsu v periferních tepnách. Na vyšetření, atrofii svalové tkáně, redukci vlasů, ztluštění nehtových destiček a zpomalení jejich růstu se ubírají. Barva kůže v typických případech je bledá, je určena cyanózou prstů na nohou.

Typickým příznakem je změna barvy nohy, když je noha zvednutá a noha je ohnutá - noha mizí, a když ji vrátíte do původní polohy, je pozorována zarudnutí podešve.

Pro potvrzení diagnózy aterosklerózy dolních končetin se používá:

 1. stanovení ABI - ankle-humerálního indexu. K tomu změřte systolický tlak na rameni a na nohách a určete jejich poměr. Normálně je tlak na kotník vyšší než na tepně ramene. Pokud je úroveň systolického tlaku na rameni vyšší, pak má pacient s největší pravděpodobností obstrukční lézi tepen nohou nebo aorty;
 2. duplexní skenování - ultrazvuk se schopností určit intenzitu průtoku krve. Tato metoda umožňuje identifikovat fungující nádoby, které nejsou definovány konvenčním ultrazvukem. Citlivost techniky je 85-90%;
 3. Výpočetní tomangiografie je vysoce přesná metoda, která umožňuje získat vysoce kvalitní obraz s vysokým rozlišením. Výhodou metody je jasná vizualizace překrytí vápníku;
 4. MRI - tato metoda se často používá s kontrastem gadolinia. Použití MRI s instalovaným kardiostimulátorem, stenty a snížení renální filtrace pod 30 ml / min je kontraindikováno;
 5. Digitální subtrakční angiografie je vysoce přesná metoda používaná před operací.

Diagnóza aterosklerózy mozku

Tvorba cholesterolových plaků na stěnách tepen mozku vede ke klinickému obrazu zhoršení mozkové cirkulace nebo přechodným ischemickým záchvatům. Pacient si může stěžovat na ztrátu paměti, zhoršení spánku, nestabilitu chůze, sníženou schopnost učit se. Pacient začíná být rušen neustálým hlukem v hlavě, blikáním mušek před jeho očima, nestabilním krokem. Nejzávažnější formou aterosklerotické vaskulární léze hlavy je ischemická mrtvice.

Aby se zabránilo rozvoji mrtvice, je důležitá včasná diagnóza aterosklerotických lézí tepen hlavy, což je dosaženo použitím:

 1. Duplexní skenování extrakraniálních tepen (krčních tepen). Provádí se k detekci zhoršeného průtoku krve, dokud krev nedosáhne mozku. Technika je založena na doplerometrickém stanovení intenzity krevního oběhu cév.
 2. Transkraniální doplegrafii nebo ultrazvuk intrakraniálních tepen mozku;
 3. Encefalografie, která umožňuje vyhodnotit fungování jednotlivých částí mozku.
 4. Angiografie. Tato metoda je rentgenová a vyžaduje zavedení do krevního oběhu speciální látky, která vám umožní vizualizovat tepny během rentgenového záření.

Tyto metody jsou naprosto bezpečné a spolu s biochemickými krevními testy umožňují posoudit celkový stav pacienta.

Kde a jak kontrolovat krevní cévy pro aterosklerózu

Ateroskleróza je zvláštní chronické generalizované onemocnění, které postihuje tepny různých velikostí a umístění. Patologie je klasifikována jako nebezpečná, protože s pozdní diagnózou a úplnou absencí léčby může dojít k vážným zdravotním problémům.

Na pozadí vývoje patologie, cév a tepen jsou pokryty cholesterolovými plaky, což je důvod, proč je celkové zdraví člověka vážně narušeno, životně důležité orgány se postupně rozpadají.

Schéma rozvoje

Moderní lékaři zaznamenali několik populárních hypotetických schémat pro celkový vývoj patologie - endotelu a lipidů. V posledním případě je počátečním důvodem pro vývoj patologie vážně zvýšené množství mastných prvků nebo lipidů v celkovém složení krve. To platí zejména pro ty, kteří se vyznačují nízkou hustotou.

Tato teorie implikuje faktor, že zvýšený objem lipidů přispívá k jejich rychlému vstupu do stěn cév s následnou tvorbou plaků, které jsou pro pacienta nebezpečné.

Endotelová teorie pod hlavní příčinou vzniku a vývoje nebezpečné aterosklerózy znamená vážné poškození vnitřních vrstev krevních cév, které spouštějí řadu reakcí, které jsou nepříjemné v komplexnosti a symptomech. Každý z nich vede k rychlému rozvoji plaku v místě poškození cév.

Dvě uvedené teorie jsou účinně doplňovány, ale nejsou vyloučeny. Časté může být skutečnost, že tvorba krevní sraženiny se vyskytuje poměrně pomalu a často s úplnou absencí symptomů. Jakmile je tato formace kalcinována a stane se vážnou překážkou přirozeného toku krve, resp. Výživy orgánu, ke kterému céva vede, již není pochyb o přítomnosti patologů.

Před lékařem je pouze otázka kontroly přesného umístění problému. Současně se mohou vyskytnout problémy, jako je poškození a oddělení plaku za vysokého krevního tlaku. Prostřednictvím svého pohybu způsobuje krevní sraženinu, která je poměrně často smrtelná.

Jak probíhá inspekce plavidel?

Je poměrně těžké podezírat přítomnost aterosklerózy na samém počátku jejího vývoje, protože charakteristické znaky mohou být zcela nepřítomné.

Aby bylo možné určit nemoc s maximální přesností, stojí za to provést komplexní lékařskou diagnózu a kontrolu plavidel, která se skládá z těchto opatření:

 1. Identifikace hlavních rizikových faktorů pro celkový vývoj patologie;
 2. Identifikace charakteristických symptomů;
 3. Provádění laboratorních testů;
 4. Využití moderních instrumentálních diagnostických metod.

Jedná se o speciální integrovaný přístup, pomocí kterého lze bez problémů identifikovat problém.

Hlavní analýza rizik

Některé faktory, které přispějí k vývoji nebezpečných plaků, ještě nejsou plně pochopeny.

Mezi nejzákladnější důvody patří:

 • Dlouhodobý pobyt ve vysokém napětí a stresu;
 • Spotřeba potravin naplněných zvířaty a rafinovaných nebezpečnými tuky;
 • Dlouhodobé zneužívání nikotinu a alkoholu;
 • Poruchy pozadí v endokrinním systému;
 • Obezita;
 • Určitý dědičný faktor;
 • Nedostatečný nebo minimální počet pohybů;
 • Přítomnost velkého množství cholesterolu ve složení s nízkou hustotou.

Každý znak významně urychluje celkový vývoj závažných aterosklerotických lézí a v tomto případě nezáleží na věku.

Pokud je jeden nebo dva takové okamžiky ve stejnou dobu, osoba je nutně vyšetřena na rozvoj aterosklerózy.

Studium celkového klinického obrazu

Jakmile odborník určí hlavní rizikové faktory pro rozvoj patologie, přistoupí k analýze celkového klinického obrazu. Díky tomu je možné s vysokou pravděpodobností stanovit obecnou lokalizaci aterosklerózy. Příznaky aterosklerózy, které mohou být použity k diagnostice onemocnění, přímo závisí na tom, která část těla je nejvíce postižena a který orgán trpí nedostatečným krevním oběhem.

Podobné příznaky mohou být následující:

 • Poškození tepen mozku - tinnitus, závratě, ztráta sluchu, významné zhoršení paměti;
 • Narušení tepen v nohách - přerušovaná klaudikace;
 • Problémy s koronárními tepnami - angina pectoris, dušnost a bolest při cvičení;
 • Porážka ledvinových žil - snížení přirozené renální filtrace, přítomnost krve a bílkovin v moči;
 • Postižení karotických tepen je vyjádřeno závratěmi a jinými příznaky, které jsou podobné problémům v mozku;
 • Aortální ateroskleróza může být diagnostikována zvýšeným pulsem a standardním systolickým tlakem.

Jinými slovy, s pečlivou pozorností na vaše zdraví a celkovou pohodu je možné nejen rozpoznat přítomnost nemoci, ale také odhalit, s jakým orgánem tento problém vznikl.

Instrumentální a moderní laboratorní metody

Těžká vaskulární ateroskleróza je dlouhodobě se vyvíjející chronické onemocnění, které během vývoje automaticky vyvíjí určité změny ve složení krve a moči. Na tomto základě je jakékoliv standardní vyšetření a ověření založeno na obecné laboratorní biochemické analýze složení krve a obecné studii složení moči.

Prostřednictvím těchto analýz se stanoví obecný stav bílkovin, bilirubinu, glukózy a dalších prvků důležitých pro normální životaschopnost organismu.

Metody laboratorního vyšetření jsou zpravidla přiřazovány všem pacientům bez výjimky, kteří mají určité zdravotní problémy, tedy i při nejmenším podezření na aterosklerózu.

Řešení problému kontroly plavidel pomocí laboratorních metod výzkumu dává příležitost získat názor na pozici a zdraví tepen a cév u každého konkrétního pacienta.

Na základě laboratorních testů obdrží lékař následující údaje:

 • Hladina celkového cholesterolu je normou 3,1-5,2 mmol / l;
 • Užitečný HDL cholesterol - norma od 1,58 - mužů a 1,42 - žen;
 • Nebezpečný cholesterol nebo LDL - až 3,9 mmol / l;
 • Triglyceridy - norma je 0,14-1,82 mol / l;
 • Stanoví se obecný index poměru mezi špatným a dobrým cholesterolem - míra je až 3.

Současně s těmito ukazateli získává specialista data z parametrů, jako je rychlost filtrace ledvin, c-reaktivní protein a celková hladina kreatininu.

Diagnostika a verifikace krevních cév se také provádí pomocí instrumentálních metod. Nejčastěji se provádí ultrazvuk krevních cév. Je tedy možné držet nádoby velmi odlišné lokalizace.

Téměř ve všech situacích jsou prováděny výzkumné metody, které rozhodují o kontrole stavu plavidel, jako jsou:

 1. Kontrastní angiografie;
 2. Kontrola se provádí na vnitřku nádob;
 3. MRI;
 4. Angiografické vyšetření celkového stavu cév;
 5. Duplexní skenování cév. Pomocí této metody můžete určit celkový funkční stav stěn žil a tepen;
 6. Transkraniální Doppler je jedinečnou příležitostí ke kontrole cév uvnitř lebky.

Mnoho z těchto moderních technik nám umožňuje přesně určit přesné umístění destrukce cév, stupeň poškození, stejně jako úroveň celkové vazokonstrikce. Bez použití moderních metod kontroly plavidel je prostě nemožné provést operaci, její taktiku a postupy v procesu záchrany života pacienta co nejúplněji a co nejúplněji.

Další metody průzkumu

Docela často se ateroskleróza, jako vaskulární patologie, projevuje určitými vnějšími znaky. Současně s laboratorním a přístrojovým vyšetřením se provádí vizuální vyšetření pacienta. To umožňuje identifikovat první fyzické vnější projevy onemocnění.

Mezi tyto projevy lze zmínit přítomnost Wen na kůži, stejně jako cholesterolové plaky na víčkách. Velké množství vlasů roste v uších a nehty se začnou silně deformovat, vlasy jsou slabší a v důsledku zvýšené ztráty se stávají méně častými. To jsou všechny poměrně nespecifické příznaky, které mohou znamenat problémy s cévami mozku.

Při vizuálním vyšetření může lékař určit známky a příznaky určitých problémů ve fungování vnitřních orgánů. To může zahrnovat progresivní hubnutí, otok, založený na patologické akumulaci lymfy.

Také v procesu progrese onemocnění se mohou projevit problémy, jako jsou kožní léze - vředy a vředy. Pokud existují takové příznaky, odborník předepíše důkladnější vyšetření cév a celkového zdravotního stavu.

Vizuální prohlídka zahrnuje palpaci zažívacího traktu a jater. Zkušený lékař v procesu takového průzkumu může určit určité změny v celkové velikosti, konzistenci, struktuře, jakož i umístění orgánů, které budou pravděpodobně ovlivněny aterosklerózou. Profesionál po pečlivém vyšetření pacienta si všimne nejen změn v těle, ale i psychologických.

Pacient má často takové nepříjemné příznaky, jako jsou:

 • Zvýšené pocení;
 • Zčervenání kůže;
 • Perzistentní nebo paroxyzmální úzkost;
 • Hysterický stav;
 • Nepřiměřená změna nálady.

Zvláštní pozornost je při vyšetření věnována hmotnosti pacienta. S jeho prudkým nárůstem se provádějí testy pro stanovení hladiny glukózy. Důvodem je, že další neméně závažné systémové nemoci se mohou zapojit do standardní formy aterosklerózy. Pokud jsou vynechány a nejsou vyléčeny v čase, dále zhoršují průběh aterosklerózy, dávají různé komplikace a vážně brání procesu chirurgického zákroku.

Jedním z nejčastějších stížností pacientů s podezřením na aterosklerózu jsou problémy s dolními končetinami. To může být nejen přerušovaná klaudikace, která se zhoršuje námahou, ale také slabost nohou a jejich znecitlivění. Pokud tyto nepříjemné příznaky zmizí po odpočinku, stojí za to zkontrolovat cévy nohou.

Lékař v procesu vyšetření provede patologické vyšetření končetin pro jejich nízkou teplotu a oslabení pulsu v periferních tepnách. V procesu kontroly jsou nohy vyšetřeny na svalovou atrofii, na snížení vlasové linie, na zahuštění nehtů a na jejich pomalý růst. Při ateroskleróze mají nohy bledší barvu, lze pozorovat cyanózu prstů na nohou.

Charakteristickým příznakem může být změna barvy a struktury kůže nohy, a to i při mírném ohybu a změně polohy. Při návratu do normálního stavu může dojít k jeho rychlému zčervenání.

Shrnutí

Poruchy průtoku krve, které se liší svou složitostí, mohou vést k ateroskleróze, ale může se vyvíjet nebezpečnější porucha a již na pozadí budou pozorovány změny v mnoha cévách a jejich vnitřních stěnách. Právě v této situaci je příčina cévního onemocnění identifikována, až poté, co je zvolena a předepsána optimální léčba cév.

Stojí za to vědět, že obvyklé možnosti lékařského výzkumu a testování cév nejsou schopny poskytnout úplný obraz rychle se vyvíjející patologie. Z tohoto důvodu se používají moderní a dražší metody průzkumu. Existují v medicíně dost a projdou všemi typy testů, které mohou být drahé z materiálního hlediska.

Pacient si vybere, kterou metodu provedení vyšetření provede. Je důležité si uvědomit, že průchod komplexní diagnózy bude nejen určovat nejzákladnější onemocnění, ale také kontrolovat tělo pro další a základní patologie.

Jak zjistit, zda je ateroskleróza?

Ateroskleróza je onemocnění, které postihuje celé tělo. Vyznačuje se depozicí na vnitřních stěnách krevních cév speciálních lipidových komplexů ve formě tzv. Cholesterolových plaků, které zužují průchod cévy a narušují zásobování orgánů orgány krví.

Na celém světě jsou kardiovaskulární nemoci první v úmrtnosti a ateroskleróza je hlavním faktorem, který přispívá k rozvoji onemocnění srdce a cév

Jak kontrolovat aterosklerózu cév?

Mezi důvody pro rozvoj této patologie patří dvě hlavní teorie:

 1. Lipid Vědci - fanoušci této teorie jsou přesvědčeni, že základem pro rozvoj aterosklerotických cévních lézí je zvýšení hladin cholesterolu a lipidových komplexů v krvi - LDL (lipoprotein s nízkou hustotou) a triglyceridy. Vzhledem k jejich nadbytku v krevním řečišti se tyto látky ukládají do cévní stěny a narušují průtok krve.
 2. Endoteliální. Tato teorie je založena na myšlence tendence poškodit endothelium - vnitřní výstelku cévní stěny, v důsledku čehož postižené zóny zpomalují komplexy protein-lipid cirkulující v krvi a na těchto místech je spouštěna kaskáda reakcí, což vede k aterosklerotickému plátu.

Zdá se, že nejpravděpodobnější možností je současně zohlednit oba mechanismy.

Co se týče rizikových faktorů, existuje také mnoho názorů, ale některé body již dlouho potvrzujeme a jsou obecně přijímány.

Vývoj aterosklerózy je podporován:

 • dědičné faktory;
 • některá onemocnění endokrinního systému (hypotyreóza, diabetes, atd.);
 • kouření;
 • nevyvážená strava - převaha mastných (zejména bohatých na živočišné tuky) a sacharidových potravin;
 • zvýšená tělesná hmotnost;
 • nedostatečná motorická aktivita;
 • přítomnost hypertenze.

Dokonce i jedna položka z výše uvedeného seznamu zvyšuje riziko onemocnění, ale kombinace několika faktorů by měla být důvodem pro vyšetření, bez ohledu na věk osoby, sociální postavení a další věci. V počátečních fázích je průběh aterosklerózy nejčastěji asymptomatický, klinické projevy se mohou vyvíjet poměrně pozdě a včasná diagnóza nemůže vyléčit, ale významně zpomaluje proces a zabraňuje rozvoji komplikací.

Počáteční diagnostické metody

Jak zjistit, zda je ateroskleróza?

Při prvním podezření by měla být stanovena přítomnost výše uvedených faktorů. Nemoc se vyvíjí asymptomaticky, charakteristické příznaky se objevují v případech, kdy pod vlivem aterosklerózy v těle dochází k poruchám v zásobování orgánů a tkání v krvi.

V závislosti na stupni progrese patologie v těle se mohou vyvinout různé komplikace, které ovlivňují fungování různých orgánů a jejich systémů. Z tohoto důvodu závisí výskyt charakteristických symptomů na tom, který orgán byl ovlivněn aterosklerózou a jak moc patologie postupuje.

Výskyt příznaků charakterizujících zhoršený krevní oběh vyžaduje zvláštní diagnózu, aby se zjistila patologie a stupeň jejího vývoje.

Symptomy charakteristické pro vaskulární léze a oběhové poruchy jsou:

 1. Časté bolesti hlavy, tinnitus, závratě, nestabilita chůze.
 2. Bledost kůže, zejména končetin, časté zimnice nebo chilliness.
 3. Nízký nebo vysoký krevní tlak.
 4. Těžkost nohou, občasné potíže s chůzí, tendence k otoku.
 5. Bolesti zad, srdeční selhání, dušnost.

Může být mdloby, snížený výkon, apatie a neustálá únava.

Klinický obraz aterosklerózy je velmi různorodý a závisí na stupni vývoje patologie a lokalizaci vaskulárních lézí.

Nejčastějšími „cílovými orgány“ jsou:

 • mozkové a karotické tepny;
 • srdce;
 • ledviny;
 • dolní končetiny;
 • aorta;
 • mezenterické cévy (v dutině břišní).

Ale pamatovat si na asymptomatický nástup onemocnění, je lepší nečekat na vznik rozvinutého klinického obrazu, ale provádět pravidelná preventivní vyšetření.

Tam je snadný způsob, jak provést domácí diagnostický test doma. K tomu, v horizontální poloze, je nutné změřit krevní tlak na rameni, jako obvykle, a v oblasti kotníku (je ještě lepší vzít několik měření a zobrazit průměrné hodnoty).

Pak byste měli spočítat kotníkový brachiální index, dělící systolický tlak v kotníku stejným indexem od ramene. Pokud je výsledek v rozmezí 0,9-1,45 - není důvod k obavám, ale pokud je index nižší než normální, neměli byste návštěvu lékaře odložit.

Tato metoda vám umožňuje přesně určit rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění i v případě, že nejsou žádné stížnosti.

Moderní příležitosti medicíny

Diagnostika začíná především výslechem (objasnění dědičných a jiných rizikových faktorů) a podrobným vyšetřením.

Nejčastěji, jsou-li stížnosti a alespoň minimální podezření, jsou předepsány laboratorní testy. Toto je definice několika důležitých ukazatelů metabolismu lipidů: celkový cholesterol (norma - 3,1-5,2 mmol / l), vysoké lipoproteiny (od 1,58 mmol / l u mužů) a nízká (až 3,9 mmol / l) hustota, triglyceridy (0,14-1,82 mol / l) a aterogenní index (až 3).

Navíc budete možná muset posoudit hladinu kreatininu, C-reaktivního proteinu, rychlosti renální filtrace. Regulační ukazatele se mohou lišit v různých laboratořích, v závislosti na metodě určování av každém případě pouze lékař může adekvátně vyhodnotit získané výsledky.

Je velmi pravděpodobné, že budou vyžadovány instrumentální diagnostické metody, které jsou rozděleny na neinvazivní (bez pronikání do těla a narušení integrity kůže) a invazivní (například se zavedením kontrastu). Mohou to být:

 1. Ultrazvukové vyšetření krevních cév pomocí Dopplerových dat o parametrech průtoku krve. Studie je bezpečná, nevyžaduje žádné speciální školení. Není nutné kouřit několik hodin před zákrokem, protože to může vyvolat další vazospazmus a zkreslit data. 12 hodin před studiem mezenterických cév nejíte. Přesnost získaných dat může ovlivnit nadměrná hmotnost, poruchy rytmu nebo průvodní onemocnění cév. Studie se provádí umístěním speciálního senzoru na speciální ve vodě rozpustný gel aplikovaný na pokožku, který se pak snadno odstraní, aniž by zanechal stopy. Ultrazvuk zpravidla netrvá déle než půl hodiny a na konci se může pacient okamžitě vrátit do své práce.
 2. Duplex, triplexní skenování cévní stěny s definicí tloušťky intima - vnitřní vrstva obložení cévy. Provádí se přibližně stejným způsobem jako obvyklý ultrazvuk, nevyžaduje přípravu, nezpůsobuje komplikace.
 3. Angiografie - rentgenová, počítačová nebo magnetická rezonance. Před některými typy angiografie je nutná určitá příprava, například odstranění jídla po dobu několika hodin nebo použití sedativ. Je důležité varovat zdravotnický personál o všech užívaných drogách, nesnášenlivosti vůči jakýmkoli látkám. Někdy postup vyžaduje zavedení pacienta v anestezii. Za prvé, do cévy, nejčastěji v oblasti třísla, se po speciálním ošetření, přes které vstupuje kontrastní činidlo, zavede katétr. Obrazy cév naplněných kontrastem jsou zobrazeny na monitoru, kde je lékař studuje. Procedura může trvat od půl hodiny do 2 hodin, poté se katétr odstraní, místo injekce se uzavře sterilním obvazem. Doporučuje se však udržet horizontální polohu po několik hodin po studiu.

Metoda a oblasti pro instrumentální vyšetření jsou vybírány v závislosti na pacientových údajích a laboratorních datech.

Detekce aterosklerózy v cévách srdce a mozku

Chcete-li přesně pochopit, jak určit aterosklerózu mozkových cév, musíte si pamatovat několik důležitých příznaků nemoci.

Tyto příznaky mohou být ztráta paměti a spánku, bolesti hlavy a nejistota při chůzi, zejména v kombinaci s hypertenzí a dalšími rizikovými faktory.

Tyto symptomy jsou vedle standardního vyšetření a laboratorních testů důvodem pro provedení diagnostických postupů.

Tyto diagnostické postupy jsou:

 • duplexní skenování tepen krku - pomáhá identifikovat kvalitativní parametry průtoku krve, řešit porušení, když krev vstupuje do lebeční dutiny a mozku;
 • USD - Dopplerovské ultrazvukové vyšetření cév v lebce - studie se provádí transcraniálně;
 • Angiografie - s použitím radiopakní látky nebo pomocí MRI - je způsob, jak vizualizovat lumen tepen a přímost průběhu cév.

V některých případech může být nutné provést elektroencefalografii nebo počítačovou (včetně spirální) tomografii mozku. Všechny tyto metody jsou bezpečné (se vzácnými výjimkami, například alergickou reakcí na kontrastní látku) a s velkou přesností nám umožňují posoudit stav pacienta, pravděpodobnost komplikací a potřebnou léčbu.

Jak zkontrolovat srdeční cévy pro aterosklerózu?

Pokud se vyskytnou příznaky aterosklerózy srdce, může být vyžadována následující diagnostika (pro každou lokalizaci cévních lézí je nutné lékařské vyšetření a testy):

 1. Dopplerův ultrazvuk koronárních cév je nejběžnější, nejjednodušší a nejlevnější způsob.
 2. Angiografie je velmi přesná a informativní, ale má řadu kontraindikací, jako je přítomnost kardiostimulátorů, stentů, významné snížení hladiny renální filtrace atd.
 3. Intravaskulární ultrazvuk - katetr s ultrazvukovou sondou je vložen do lumenu tepny, což umožňuje zobrazení přesných dat.
 4. Spirální počítačová tomografie, která je v případě potřeby prováděna se zavedením kontrastního činidla.

Lékař může rozpoznat poškození cév nohou i během vyšetření - snížením pulzací v periferních tepnách, bledostí a ochlazením končetin a atrofickými změnami v tkáních. Budou vyžadovány následující metody průzkumu:

 • duplexní skenování je přesnější než konvenční dopplerografie pro stanovení intenzity krevního oběhu;
 • počítačová angiografie je vysoce přesná zobrazovací technika.

Moderní medicína s rozmanitými a vysoce přesnými diagnostickými metodami umožňuje řešit mnoho problémů s hodnocením stavu cév a zdraví pacienta jako celku, jakož i rizika komplikací. Volba se provádí v závislosti na požadované kvalitě a množství informací, bezpečnosti a přítomnosti kontraindikací, vždy se bere v úvahu přítomnost a stadium souvisejících onemocnění. Závěry o potřebě a rozsahu léčebných nebo chirurgických přínosů mohou být v každém případě provedeny pouze zkušeným odborníkem po vyhodnocení celého komplexu diagnostiky a všech rizik.

Nesmíme zapomínat, že nebude fungovat pouze spoléhání se na léky a diagnostickou základnu pro ochranu zdraví. Včasná diagnóza je velmi důležitá, ale prevence je stále hlavním faktorem prevence vzniku a rozvoje aterosklerózy. K prevenci aterosklerózy je možné, pokud pozorujete zdravý životní styl.

Diagnóza aterosklerózy je popsána ve videu v tomto článku.

Jak diagnostikovat aterosklerózu? Moderní metody zkoušení plavidel

Aterosklerózu lze nazvat globální epidemií, která je každým rokem stále mladší. Zklamání a úmrtnost, mezi nimiž patologii kardiovaskulárního systému zaujímá přední místo. Proto je důležité stanovit diagnózu a zahájit léčbu aterosklerózy v raném stadiu jejího vývoje. Jak mohou lékaři detekovat počáteční (a tedy reverzibilní) nebo progresivní patologické změny v cévní stěně?

Vnější znaky a charakteristické obtíže při ateroskleróze

Aterosklerotické změny se vyvíjejí u velkých cév: aorty, srdce, mozku, střevních tepen, horních a dolních končetin. Stupeň poškození cévní stěny v různých částech arteriálního lůžka však není stejný, s nímž je spojen odlišný klinický obraz.

Bez ohledu na to, jak se ateroskleróza projevuje, existuje pro to jeden důvod - nerovnováha mezi lipoproteiny obsaženými v krvi. Proto se před instrumentální kontrolou cév pro přítomnost aterosklerotických změn používají funkční testy a plazmatické testy na obsah hlavních markerů metabolismu lipidů. Diagnostické hledání aterosklerózy začíná průzkumem a vyšetřením.

Typické aterosklerotické symptomy:

 • hluk a / nebo pulzace v uších;
 • závratě, bolesti zad, hlavy nebo celé hlavy;
 • necitlivost, chlad a chladu končetin, parestézie v podobě plazů nebo zimnice a tepla;
 • zvýšená únava, včetně paží a nohou;
 • slabost, ztmavnutí očí;
 • Retrosternální diskomfort a bolest, pocit srdce v levé polovině hrudníku, dušnost, projevující se během cvičení a pak v klidu;
 • nepravidelné spastické bolesti v břiše, nadýmání, zhoršené po chybách ve stravě.

Podobné stížnosti pacienta již dávají základ pro podezření na aterosklerózu. Lékaři proto pokračují do další fáze diagnózy - externí vyšetření: nadbytek „špatného“ cholesterolu je uložen v kůži ve formě xanthamu a xanthelasmu. Jedná se o malé žluté skvrny na okraji dolních víček a světle žlutých trubiček v loktech a patách.

Fyzikální vyšetření ukázalo nerovnoměrné pulzování tepen, vzdálené od hlavního, ochlazování měkkých tkání uší, prstů a prstů na nohou. A aby konečně potvrdili nebo popírali diagnózu aterosklerózy, potřebují lékaři údaje z dalších výzkumných metod.

Způsoby kontroly cév pro aterosklerózu

Než se rozhodnete pro aterosklerózu cév jakéhokoliv místa, předepište obecně uznávané studie: obecná analýza, koagulogram, revmatologické vzorky krve. Pro konečné zjemnění diagnózy však vyžaduje specifickou laboratorní diagnostiku a závažné instrumentální vyšetření pro aterosklerózu.

Lipidogram

Představuje analýzu krevní plazmy pro obsah látek obsahujících cholesterol, jejich vzájemný vztah a definici tzv. Aterogenního koeficientu. Vypočítá se poměrem celkového cholesterolu k „špatnému“ - tomu, který je schopen proniknout do cévní stěny a v něm je uložen (nízkohustotní lipoprotein). Studie nejvíce objektivně odráží stav metabolismu, především tuku.

Aby nedošlo k falešným výsledkům, vyžaduje to řádnou přípravu na studium:

 • poslední jídlo - nejpozději 8 hodin před darováním krve;
 • pacient by měl být chráněn před nervovým a fyzickým přetěžováním po dobu 3 - 4 dnů, aby nedošlo ke změně stravy drasticky;
 • Kuřákům se doporučuje, aby trpěli bez cigaret nejméně 30 minut před manipulací.

Trochu o výsledcích lipidového profilu žilní krve: riziko rozvoje aterosklerotického onemocnění se zvyšuje se zvýšenými hladinami celkového cholesterolu, lipoproteinů s nízkou a velmi nízkou hustotou a triglyceridů. Situaci komplikuje snížení hladiny „dobrých“ cholesterolových sloučenin, které mohou být eliminovány z těla - lipoproteiny o vysoké hustotě.

Navzdory nerovnováze uvedených látek je vhodné posoudit analýzu aterosklerózy s ohledem na jednotlivé parametry pacienta: jeho věk, pohlaví, přítomnost nebo nepřítomnost arteriální hypertenze, závislost na kouření.

Zátěžové testování

Obsahuje nejjednodušší zátěžové testy. Pacient v klidu změří puls, krevní tlak, odstraní kardiogram. Pak předepíší jednoduché fyzické cvičení (zvedání a klesání z plošiny, jízda na ergometru, chůzi na běžeckém pásu) nebo injekce určitých léků. Po určité době opakujte měření.

Ankle-brachial index

Měří se pouze pomocí tonometru. Pacient je měřen na krevní tlak v klidu ležící na zádech: nejprve na rameni, pak na kotníku na stejné straně.

Index se vypočítá vydělením indikátoru horní (systolické) nohy HELL systolickou hodnotou HELL paže. Pak je to stejné na druhé straně.

Ultrazvuk cév

Metoda nevyžaduje speciální trénink, výsledky ultrazvukového vyšetření budou připraveny ihned po zákroku. Podstatou ultrazvuku je odraz ultrazvukových vln vyzařujících ze senzoru z předmětů různých hustot. V důsledku toho budou na monitoru viditelné rozpadající se plaky nebo naopak husté usazeniny v cévní stěně.

Jaké ultrazvukové cévy se obvykle provádějí? Vhodné pro výzkum jsou velké tepny, které nejsou pokryty vnitřními orgány - vertebrální (v krku), spící, mozkové, dolní a horní končetiny. Velmi často také srdce potřebuje ultrazvuk, jehož ateroskleróza vede k získaným defektům.

Ultrazvuk Doppler (UZDG)

Jedná se o ultrazvukovou techniku ​​využívající Dopplerův efekt, založený na rozdílu frekvencí vln emitovaných speciálním senzorem a odražených pohybem krve. V důsledku toho je možné rozpoznat nejen aterosklerotickou lézi tepen, ale také turbulenci krve v zúžených oblastech a pod nimi - snížení intenzity průtoku krve.

Angiografie

Více informací lze získat zavedením do cévního lůžka léku, špatným přenosem rentgenového záření - rentgenovým kontrastem. Když zaplní celý krevní oběh, vezme několik záběrů. Na radiografu jasně viditelné změny v lumen všech cév, jejich tortuosity, přítomnost výčnělků v ateroskleróze.

Před provedením kontrastu musíte podstoupit školení.

 1. Pacient je poslán do nemocnice, aby vyloučil všechny kontraindikace. Oni berou krev a moč pro analýzu, dělají alergický test na radiopakní látku.
 2. 8 hodin před zákrokem je pacientovi zakázáno brát jídlo.
 3. Bezprostředně před angiografií se do vhodné tepny vloží katétr, předběžně se provede anestézie a provede se incize měkkých tkání v projekci nádoby.
 4. Kontrast se nalije pomalu, šíří se krví přes všechny cévy a poté pacient na rtg paprsky na správných místech. Zkouška trvá nejméně 40 minut.

V případě potřeby je kontrast tepen doplněn výpočetní tomografií (CT), která vám umožní vytvořit sérii snímků, která je lepší a přesnější než rentgenový přístroj.

Kontrastní léky se neusadí ve vnitřních orgánech a tkáních, ale je zcela vyloučen ledvinami během 24 hodin po angiografii.

Koronární angiografie

Jedná se o cílenou kontrastní angiografii hlavních tepen srdce. Kontrast je zaveden do koronárního lumen angiografickým katétrem přes femorální nebo radiální tepnu. Koronární angiografie je vždy pod kontrolou krevního tlaku, respirační frekvence, EKG. Pacient je během zákroku vzhůru a řídí se pokyny lékaře (otočí hlavu, zhluboka se nadechne, zadržuje dech).

Zvláštní školení není vyžadováno, s výjimkou toho, jak přijít na vyšetření na prázdný žaludek as čištěným střevem. Po jejím vyšetření je v nemocnici pozorován 1 den.

Cévní vyšetření MRI

Ještě přesnějším způsobem detekce aterosklerózy je zobrazování magnetickou rezonancí. Jeho princip je následující: uvnitř kapsle, do které je pacient umístěn, vzniká magnetické pole a s dodatečným účinkem na tělo elektromagnetických vln začnou buňky tkání rezonovat. Tato odpověď a opravuje zařízení. Výhodou studie je možnost vyhodnocení získaných dat v reálném čase. Jedinou podmínkou pro přípravu na zákrok je předchozí zdržení se jídla během 3 hodin.

Moderní endoskopie cév, nazývaná intravaskulární optická koherentní tomografie, se v poslední době stala ultramoderní metodou detekce aterosklerózy a stanovení stupně jejího projevu. Provádí se pomocí stroje MRI. Její podstata je redukována na infračervené osvětlení stěn tepny zavedenou LED diodou. Zaznamenává také čas návratu odraženého signálu a předává jej do monitoru tomografu.

Analýza genetického rizikového faktoru aterosklerózy

Genetika ve venózní krvi odebraná nalačno určuje přítomnost polymorfismů v markerech poruch metabolismu lipidů (apolipoprotein E). Studie umožňuje jak diagnostikovat již vyvinutou aterosklerózu, tak stanovit míru rizika onemocnění v ještě mladém věku. V souladu se získanými údaji se v souvislosti s předmětem rozhoduje o další taktice: od korekce stravy po metody radikální léčby.

Genetická analýza aterosklerózy se provádí po 10 hodinách rychle.

Vlastnosti diagnózy založené na lokalizaci a stupni vývoje

Ateroskleróza je detekována kombinací výše uvedených metod a pouze lékař ví, jak diagnostikovat lézi jednoho nebo druhého segmentu arteriální linie.

Identifikovat patologii s ohledem na lokalizaci pomocí některých povinných vyšetření.

 1. Aterosklerotické změny v aortě jsou jasně viditelné na CT a MRI s kontrastní angiografií.
 2. Ischemická choroba srdeční je potvrzena téměř všemi metodami, které ji odlišují od perivaskulární fibrózy způsobené neterosklerotickými příčinami.
 3. Porážka arteriálních cév mozku je potvrzena reoencefalografií, CT, MRI, ultrazvukem, Dopplerem.
 4. Aterosklerotické léze dolních končetin jsou detekovány ankle-brachiálním testem, angiografií, Dopplerem, CT, MRI, ultrazvukem.

Pro diagnózu aterosklerózy a míru její kompenzace se používá integrovaný přístup: žádná jednotlivá metoda vyšetření neposkytuje jasný obraz o cévních změnách. Některé studie jsou prováděny ambulantně, některé jsou netrpělivé. Většina technik se týká placených služeb a pouze malé části - zdarma. Někdy je ale lepší utrácet peníze, než být v kardiologické resuscitaci srdečním infarktem, v neurologickém oddělení - s mrtvicí, nebo být ponechán bez nohy nebo části střeva.

V naší zemi neexistuje žádná povinná prohlídka a léčba, což znamená, že člověk může svobodně nakládat se svým vlastním zdravím!