Arytmie a armáda

Pravděpodobnost náboru mladých mužů do armády je ovlivněna určitými omezeními zdraví a jeho stavu. Legislativa schválila seznam nemocí, jejichž přítomnost uznává mladé lidi za neschopné nebo vhodné pro vojenskou službu. Zodpovědnost za sestavení takového seznamu je zdravotní lékařská rada. Rovněž uzavírá - jsou v armádě s arytmií, například draftee.

Pravděpodobnost, že bude mladík vyvolán, je ovlivněna nejen přítomností nemocí, ale také formou proudění, všeobecným blahobytem, ​​příčinami a četností recidiv nemocí, pokud existují.

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, kterou lze pozorovat nejen u starších osob.

Kategorie definující vhodnost pro vojenskou službu

Speciální lékařská rada, která určuje způsobilost mladých mužů ve vojenském věku, tak pracuje s několika předpisy, které upravují nemoc s patologickými syndromy. Na tomto základě se dospělo k závěru, že osvobození od vojenské služby ze zdravotních důvodů, nebo brance braný do armády za všeobecných podmínek služby.

Každý soubor specifických procesů patologie v těle má své vlastní kategorie fitness:

 • A - vhodné pro bojovou službu;
 • B - dobré, ale existují určitá omezení;
 • B - hodí se pouze v době míru pro vojenské jednotky;
 • G - dočasně není vhodná pro vojenskou službu (skupina lidí s diagnózami, které lze léčit). Vhodnost je určena po podrobném stanovení diagnózy a získání opakovaných výsledků - zda je mladý člověk způsobilý sloužit;
 • D - nevejde se nebo zcela uvolní z provozu v ozbrojených silách.

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni z hlediska vhodnosti.

Je arytmie kontraindikací?

Nejčastěji mají srdeční onemocnění řadu komplikací a navíc mohou významně snížit fyzickou vytrvalost pacienta. Například při fyzickém cvičení může dojít ke snížení průtoku krve v důsledku zhoršeného rytmu a srdeční frekvence. Vzhledem k tomu, že se jedná o strukturu, která má značně vysoké nároky na fyzickou aktivitu, nepřijme se do armády se srdeční arytmií. Rozhodnutí bude učiněno ve vztahu k tomu, jaký druh arytmie u rekrutů. Přítomnost chronických forem s významným nárůstem nebo poklesem srdeční frekvence naznačuje, že v této situaci nejsou arytmie a armáda srovnatelné. Návrh zdravotnické komise vyvodí závěr, opírající se o opakované studie, jakož i o přítomnost jiných diagnóz:

 • srdeční selhání;
 • hypertenze;
 • porušení funkční aktivity ledvin;
 • porušení funkční činnosti nervového systému.

Určitá onemocnění srdce a cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, což se zvyšuje se silnou fyzickou námahou.

Proto před odpovědí na otázku: „Budou sloužit s určitými zdravotními problémy?“, Je nutné podrobit se důkladnému vyšetření k identifikaci specifického onemocnění a jeho následků.

Sinusová arytmie a odvod

Srdeční choroba je v některých případech obvykle kombinována s vojenskou službou. Taková onemocnění jsou na stejné úrovni jako sinusová arytmie. Existují různé typy onemocnění a kromě identifikace druhu je zohledněn celkový stav mladého člověka.

Porušení srdeční frekvence není nutně kontraindikací služby, protože jednotlivé symptomy mohou být zcela bezpečné. Osvobození od armády je povinné pouze v případě, že existující typ sinusové arytmie má vážné riziko vzniku komplikací nebo může být příčinou jiné nebezpečné nemoci.

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství

Mezi nebezpečné typy arytmie patří:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • některé formy komorových extrasystolů;
 • projev Adams-Stokes-Morgagniho choroby,
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto nemoci jsou přísným kontraindikací pro vojenskou službu. Lidé s takovými nemocemi nemohou poskytovat sebe-péči. Kromě toho mohou být vystaveny myokarditidě, infarktu myokardu a kardioskleróze. Pouze pokud dojde ke zlepšení po léčbě, může být nábor převeden do kategorie B.

Příčiny sinusové arytmie

Zdraví, na první pohled lidé mohou být také ohroženi rozvojem sinusové arytmie. Odstranění příčin, můžete se zbavit nemoci. Nadměrná fyzická námaha a dokonce i stres mohou ji vyvolat.

Sinusová arytmie, která se vyskytuje bez zjevného důvodu, se ve většině případů objevuje u méně aktivních mladých mužů.

Příčiny sinusové arytmie:

 • nedostatek Ca, Mg a K;
 • intoxikace;
 • špatné návyky (špatný životní styl);
 • nedostatek kyslíku;
 • vedlejší účinky léků;
 • onemocnění endokrinních orgánů;

Poměrně obyčejná sinusová arytmie je mezi dospívajícími, stejně jako chlapci a dívky ve věku 18-25 let. Bez paroxyzmálních srdečních arytmií není toto onemocnění příčinou vyloučení mužů z plnění občanské povinnosti. Tyto výsledky EKG navíc nijak neovlivňují sport.

V takových případech odborníci doporučují užívat sedativa spolu s vitamínovými komplexy. Musíte se vzdát špatných návyků, jíst správně a dočasně snížit intenzitu fyzické aktivity.

Servisní nemoci

Arytmie je zpravidla příznakem jiné nemoci, která může způsobit nebezpečné účinky. V takových případech se ovšem nábor nepřijímá do armády a je zcela vyloučen z řad občanů odpovědných za vojenskou službu.

Mezi tyto choroby patří:

 • revmatoidní typ onemocnění spojeného se srdečním selháním;
 • akutní srdeční selhání a jeho deriváty.

Všechna výše uvedená onemocnění jsou spojena s sinusovou arytmií, která je proto nebezpečná pro odvod. Příliš silná fyzická aktivita, stres, nedostatek denního režimu a vyvážená strava mohou dále zhoršit klinický obraz.

Mladí muži tedy nebudou sloužit v armádě, pokud je sinusová arytmie v nich příznakem jiné patologie. Pokud mladý muž nezjistil nic jiného než malé odchylky tepové frekvence, může být považován za způsobilého pro vojenské povinnosti.

Vezmou do armády srdeční arytmii?

Srdeční problémy se mohou projevit jako poruchy rytmu, kontrakce nebo zvýšená tepová frekvence. Proto je vhodnost mladého muže vojenského věku pro vojenskou službu dána typem arytmie, její závažnosti a souvisejících onemocnění.

Ve většině případů jsou vojenští experti s onemocněním srdce vážní. Často, když porušování rytmu občanů je osvobozeno od branné povinnosti v armádě. Zároveň je nutné znát podrobnosti o odkladu a vojenskou jízdenku s rozbitým rytmem.

Typy arytmií

Lidské srdce je srovnatelné s výkonnou čerpací stanicí, čerpá krev a zásobuje vnitřní orgány a systémy živinami a kyslíkem. Hlavní funkce je převzata myokardem, který během kontrakce odebírá určitý objem krve a redistribuuje ji prostřednictvím hlavních cév. Myokard pracuje offline s určitou frekvencí - 60-80 úderů za minutu. Mezi jednotlivými zkratkami v normálu by měly být stejné intervaly.

Jakmile se objeví nervový impuls, poslaný sinusovým uzlem (z pravé síně), začíná se stahovat srdeční sval. Ale srdeční selhání a abnormality srdeční frekvence jsou považovány za arytmie.

V současné době existuje několik typů srdečních arytmií:

Těžké dutiny

Problém je v sinusovém uzlu, který není schopen spustit správné impulsy. Při časté generaci dochází k tachykardii a vzácně doprovázené bradykardií.

Předsíň

Průchod pulzní vlny ze sínusového uzlu a prostřednictvím systému vedení atrií s přechodem na myokard může bloudit na úrovni síní, což způsobuje patologicky změněné impulsy.

Ventrikulární

V systému komorového vedení jsou generovány patologicky modifikované impulsy. Na rozdíl od síní mají přímo negativní vliv na srdeční vlákna.

Paroxyzmální

Pokud je impuls na cestě z atria do komor naplněn blokem, pak to může zcela vypnout impulsní vlnovou soustavu. V takových situacích budou poruchy rytmických kontrakcí trvalé.

Ve většině případů tato srdeční patologie vede k vážným následkům. Při pomalém vývoji nemoci si člověk všimne únavy s obvyklou fyzickou námahou.

Arytmický stav negativně ovlivňuje krevní oběh, což přispívá k výskytu únavy způsobené hladověním orgánů a tkání kyslíkem. Podobné stavy mohou nastat iu zdánlivě zdravých lidí.

Důvody

Mezi hlavní příčiny arytmií patří:

 • vyčerpávající fyzické přetížení;
 • stresové situace;
 • nedostatek draslíku, vápníku a hořčíku;
 • všeobecná intoxikace na pozadí škodlivých závislostí - zneužívání alkoholu, omamných látek nebo kouření;
 • vrozené srdeční anomálie;
 • endokrinní poruchy.

Arytmické stavy jsou považovány za běžné u chlapců ve věkové skupině 18–25 let. Ale bez paroxyzmu, srdeční poruchy neslouží k úlevě od kluků od odvodu.

Jak prokázat diagnózu vojenské registrace a zařazení do úřadu?

Vojenská komise rozhoduje o vhodnosti náboru a věnuje pozornost jeho schopnosti provádět maximální fyzickou námahu. Proto jsou u mladých mužů s chronickou formou srdeční arytmie a diagnostikovaných nemardiálních onemocnění předepsány kategorie „G“, „C“ nebo „D“ podle článku 42 Seznamu onemocnění.

Konečný verdikt proti mladému muži s variantou sinusové arytmie je vyřazen po určení druhu stavu arytmie. Po vyhodnocení závažnosti stavu, s ohledem na četnost arytmie, její stupeň a přítomnost příznaků srdečního selhání, jsou antiarytmické léky předepisovány průběžně.

Pokud je v rekrutu nalezena trvalá forma patologického stavu s nízkou nebo vysokou srdeční frekvencí, je mu přiřazena kategorie "D". Posoudit funkčnost zátěžových testů myokardu - testování běžeckého pásu a šestiminutovou chůzi. Kromě toho je nutné kontrolovat kontraktilní funkci srdečního svalu pomocí EchoCG.

V přítomnosti poruch srdečního rytmu stále přetrvává riziko závažných komplikací s pravidelným přechodem na závažné klinické formy:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • prolaps primární povahy;
 • kardiosklerotická léze;
 • extrasystoly komorového původu;
 • Adams-Stokes-Morgagniho syndrom;
 • syndrom slabosti řidiče rytmu.

Pokud mladý muž takový stav našel, pak má možnost se zbavit armády. Kromě toho je nutné léčit onemocnění a nečekat na vývoj myokarditidy, tromboembolie, infarktu myokardu nebo kardiosklerózy. Po provedených zdravotnických úkonech je možné rekvalifikovat v kategorii „B“. Pak se pojistka hodí do války.

Po důkladném přezkoumání návrh komise vydá stanovisko, na jehož základě je odloženo, zcela osvobozeno od služby nebo vyzváno k doručení. Kardiolog je v roli předsedy komise.

V komplexním průzkumu pro tyto nemoci patří následující pozice:

 • elektrokardiografie v klidném a vzrušeném stavu;
 • základní analýzy;
 • zátěžové zkoušky a zkoušky.

Pokud je to nutné, provádějte Holterův denní monitoring, který umožní vyhodnotit srdeční aktivitu za 24 hodin. Na základě získaných výsledků provádí vojenská komise kolektivní rozhodnutí s přihlédnutím k závěrům několika odborníků.

Je třeba poznamenat, že v případě podrobného vyšetření mohou být požadovány všechny zdravotní záznamy ze zdravotního průkazu pacienta, které jsou umístěny na klinice v místě bydliště. Pokud držitel nemá žádnou lékařskou dokumentaci potvrzující skutečnost arytmie, pak nemůže být porucha srdečního rytmu zjištěna vojenskou expertní komisí. A drobné změny na kardiogramu vysvětlují charakteristické vzrušení před voláním.

Navíc v případě mírné srdeční arytmie a absence jiné patologie může být rekrut považován za vhodný pro armádu.

Problémy se srdcem a arytmie

Arytmie může zhoršit další srdeční onemocnění. Většina těžkých forem srdečních onemocnění vyžaduje pozornost odborníků. Proto, aby se odstranily srdeční problémy, musí být pacientovi poskytnuta účinná léčba. Hlavní důvody pro úplné odstranění mladého muže z vojenských povinností jsou:

 • akutní srdeční selhání;
 • reumatoidní stavy;
 • chronické srdeční onemocnění;
 • funkční poruchy systému vedení impulzů;
 • prolaps dvojitý ventil;
 • abnormální vývoj různých částí srdce;
 • dysfunkční srdeční poruchy.

Všechny tyto srdeční choroby jsou často spojeny se sinusovou arytmií. To je důvod, proč může služba způsobit nenapravitelné škody na zdraví náboru. Hlavními důvody, které mohou způsobit zhoršení celkového stavu pacienta, mohou být:

 • fyzická aktivita;
 • stresové situace;
 • přísný denní režim, nedostatek spánku a odpočinku;
 • nevyvážená strava

Pokud je nábor diagnostikován s „arytmií“, pak nebude přijata jasná odpověď o vojenské službě z vojenské komise. Především je nutné určit závažnost poruch srdečního rytmu a prozkoumat mladého muže pro somatickou patologii, která může sloužit i jako důvod pro odložení nebo propuštění z branné povinnosti.

Ať už jsou převezeni do armády s diagnózou srdeční arytmie

Při zvažování, zda vzít do armády srdeční arytmii, hodně záleží na přesnosti diagnózy a rozsahu onemocnění. Tato patologie způsobuje porušování kontrakcí myokardu, což může mít vážný dopad na mužský organismus a mělo by upozornit návrh správní rady úřadu pro registraci a zařazení do armády.

Video: Sinusová arytmie srdce - léčba, příčiny, symptomy

Využívá služba přítomnost arytmie?

Přiřazení kategorie nevhodnosti v diagnostice arytmie vyžaduje přesnou diagnózu a stanovení typu onemocnění, protože patologie má určitou klasifikaci.

Během inspekce náboru věnujte pozornost následujícím aspektům:

 • Údaje, které jsou uvedeny v lékařském průkazu k vyloučení vynechání negativních symptomů lékařem;
 • Elektrokardiogram;
 • Realizace EKG při použití speciálních simulátorů při odpočinku a fyzické aktivitě;
 • Přesná diagnóza je stanovena po obdržení všech výsledků studie a konzultace s dalšími odborníky.

V případě exacerbace onemocnění může být rekrut dočasně pozastaven (od 6 do 12 měsíců). Pokud po uplynutí času zmizí negativní příznaky, pak je možné přiřadit jinou kategorii fitness.

Ve kterých jednotkách můžete sloužit v případě srdeční arytmie, 1 stupeň?

Identifikace diagnózy arytmie zahrnuje přiřazení vhodných kategorií fitness („B“, „C“) v závislosti na progresivních symptomech nemoci, branci musí sloužit v následujících jednotkách:

 • Kategorie „B“ (vhodnost pro servis s určitými omezeními). Voják může sloužit v strážní službě, řídit auto, provádět výpočty raket nebo zbraní, opravy servisních strojů v železničních jednotkách;
 • Kategorie "B" (omezená trvanlivost). V tomto případě je draftee osvobozena od vojenské služby a započítává se do rezervních jednotek s výzvou k vojenskému výcviku. V případě nepřátelských akcí může být vyvolán ve 2. kole a má právo podstoupit opakovanou lékařskou prohlídku.

Sinusová arytmie a armáda

Možnost sloužit v armádě s diagnózou sinusové arytmie je dána typem progrese onemocnění. Koncepty, jako je tato patologie a armáda, mohou být docela slučitelné, pokud porušení nemají organické příčiny původu.

Výjimka je považována za projev konstantních záchvatů pomalého nebo zvýšeného tepu ve výrazné formě. Tato podmínka vyžaduje zvláštní sledování a pozorování, a proto je kontraindikací pro vojenskou službu.

Video: S tím, co nebere armádu Kategorie trvanlivosti

Respirační arytmie a armáda

Respirační arytmie je diagnóza, která se často vyskytuje v závěrech po elektrokardiogramu. Srdeční frekvence se může měnit, což není vážná odchylka pro přiřazení nevhodné kategorie.

Mladí lidé s takovou diagnózou nejčastěji dostávají kategorii „B“ (způsobilost ke službě s určitými omezeními). Příznaky tohoto onemocnění by měly být patologické.

Atriální fibrilace a armáda

Pojem fibrilace síní předpokládá přítomnost nebezpečných patologií, ve kterých je zadavateli přiřazena kategorie „D“:

 • Paroxyzmální tachykardie s flutterem a fibrilací síní;
 • Adams-Stokes-Morgagni útoky;
 • Samostatné formy komorových extrasystolů;
 • Syndrom slabého sinusového uzlu.

Výše uvedené diagnózy vyžadují seriózní léčbu a operaci. Proto je dočasnému zpoždění v dynamice nemoci prokázáno branci.

Sinusová bradykardie a armáda

Fenomén bradykardie nezpůsobuje obavy o lidské zdraví, ale může se jednat o komplikaci dalších závažných onemocnění vyvíjejících se v těle. Nejčastěji se jedná o slabý sinusový syndrom.

Seznam dalších nemocí, které způsobují bradykardii:

 • Onkologická patologie;
 • Poškození mozku;
 • Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed;
 • Narušení štítné žlázy.

Přiřazení kategorie nevhodnosti se provádí v takových projevech jako atrioventrikulární blok prvního stupně, úplná blokáda jedné nohy svazku Jeho.

Armádní služba a prolaps mitrální chlopně

Diagnostika patologie zahrnuje osvobození z armády, pokud jsou zaznamenány následující projevy:

 • Prolaps mitrální chlopně ve spojení se srdečním onemocněním;
 • Stanovení dilatace, hypertrofické a konstrikční kardiomyopatie;
 • Přítomnost infekční endokarditidy;
 • Diagnóza rozsáhlé perikardiální obliterace.

Ovlivňuje arytmie vojenskou službu?

Mnozí se zajímají o otázku, jak silně ovlivňuje arytmie službu v armádě. Drobné změny v kardiovaskulárním systému neposkytují vhodnou kategorii nevhodnosti.

Současně vývoj závažných patologií, podrobněji popsaných výše v článku, vyžaduje povinné propuštění z armády, protože nemoci se stávají akutnějšími s narůstající fyzickou námahou nebo emocionálním přetěžováním, což může vést k nevratným procesům v těle.

Video: Jak jsem zatoulal z armády

Jaké rozhodnutí učiní návrh komise pro diagnózu arytmie?

Aby bylo možné rozhodnout o kategorii vhodnosti v armádě v diagnostice arytmie, musí se Komise spoléhat na předložené důvody změny srdečního rytmu. Nejčastěji se projevuje sinusová arytmie.

S takovou diagnózou není vojenská služba kontraindikována (výjimkou je potřeba operace nebo potenciální zdravotní riziko). V některých případech má tělesný trénink příznivý vliv na tělo v přítomnosti arytmie.

Na jaké typy arytmií neberou armádu?

Arytmie může znamenat vážné onemocnění v těle. Při identifikaci patologie níže přidělí komise kategorii „D“ (úplné osvobození od armády):

 • Prolaps mitrální chlopně;
 • Ischemie srdce;
 • Srdeční selhání;
 • Neuróza, srdeční onemocnění;
 • Obezita v těžké formě.

Přítomnost těchto onemocnění zahrnuje provedení úplného vyšetření a získání předepsané léčby. Pokud je to nutné, provede se opětovné vyšetření, aby se kontrolovala patologie dynamiky.

Recenze

Recenze o přítomnosti arytmií a služeb v armádě mají odlišné názory, protože přiřazení vhodné kategorie fitness závisí na diagnóze a na důvodech změny tepové frekvence.

Na kardiogramu jsem měl malou arytmii, ale doktor řekl, že by se neměla bát. Komise ve vojenské kanceláři přidělila kategorii „B“. Nyní čekám na agendu pro naléhavou službu.

Igor, Stavropol

A když jsem měl kardiogram, byl jsem diagnostikován s prolapsem mitrální chlopně a okamžitě poslán do nemocnice, abych potvrdil nemoc a předepsal léčbu. Úřad pro vojenskou registraci a zařazení do evidence vydal dočasné odložení, ale pak je nutné úplné propuštění.

Alexander, Rostov na Donu

Ať už vezme armádu s arytmií

Arytmie srdce, tj. Porušení řádu kontrakcí myokardu - to je běžná patologie, která může být pozorována nejen u starších lidí, ale také u dětí, dospívajících a mladých lidí vojenského věku. Existuje více než tucet druhů této poruchy a všechny mají své příčiny a následky a některé druhy jsou schopny způsobit nenapravitelné škody na zdraví. Rozhodnutí o tom, zda je draftee předmětem vojenské služby za přítomnosti srdečních arytmií, závisí na několika faktorech, takže je provedeno důkladné vyšetření, jehož výsledky vedou k závěru.

Vlastnosti průzkumu

Komise lékařů zkoumajících vojáky v armádě, existuje určitý soubor pravidel, podle kterých jsou mladí muži posuzováni pro fitness. Obsahuje seznam všech nákaz schválených na legislativní úrovni, pro které mladému člověku není dovoleno podrobit se vojenské službě.

Kardiovaskulární onemocnění mladého muže by měla věnovat pozornost členům komise, protože v případě závažných patologií je jakákoli služba v armádě kontraindikována. Existují však méně nebezpečné nemoci, při kterých je mladý muž povolán do armády v jedné z kategorií.

U lékařské komise je nutné, aby odvedenec projel sedmi lékaři - terapeutem, chirurgem, neuropatologem, psychiatrem, oftalmologem, otorinolaryngologem a zubařem a na tomto seznamu není žádný kardiolog. To je vysvětleno skutečností, že odborníci úzkých specializací každý mladý muž prochází individuálně v přítomnosti zaznamenaných odchylek nebo záznamů patologie v lékařském záznamu. Pokud takové nuance neexistují, ve většině případů je mladému člověku umožněno absolvovat službu bez dalšího vyšetření.

Tam je tendence, že lékařská komise ve vojenské registrační a přijímací kancelář neprochází příliš důkladně, protože lékaři mají zájem o přijetí draftee do armády. Z tohoto důvodu je nutné předem se na vyšetření připravit a vyšetřit lékařem, pokud má mladík nějaké příznaky. Doporučuje se, aby kardiolog podstoupil povinný postup, protože arytmie srdce se neprojevuje vždy jasně a může být odhalena pouze během instrumentálního vyšetření.

Má-li draftee nějaké nemoci, pak by měl mít osvědčení o této skutečnosti a záznam v lékařském záznamu. Měly by také uvádět symptomy, které byly pozorovány v průběhu onemocnění. S takovými dokumenty je nutné přijít k prvnímu úseku lékařské komise tak, aby lékaři neunikli patologii a platili rekrutovi kardiologovi za nezávislé vyšetření.

Ovlivňuje arytmii službu

Některá onemocnění srdce a krevních cév představují vážnou hrozbu pro zdraví pacienta, která se zvyšuje se silnou fyzickou námahou. Existují však i takové patologie, s nimiž se mladí muži plně vyrovnávají se službou v armádě, mezi něž patří i některé typy arytmií.

Zejména sinusová arytmie ve většině případů není důvodem pro odstranění mladého člověka ze služby. Tento typ patologie se může projevit ve formě tachykardie (rychlý srdeční tep), bradykardie (pomalý srdeční tep) a extrasystolů (jednorázové rytmy s konstantní frekvencí kontrakcí).

Sinusová arytmie srdce se může objevit již v dětství. To je způsobeno nedostatečným vývojem nervového systému a špatným tréninkem srdečního svalu. Pro děti je to naprosto normální stav, který zpravidla přechází do dospívání, pokud je dítě dostatečně aktivní. V některých případech může sinusová arytmie přetrvávat až do dospělosti, pokud se v dětství a dospívání člověk nezabýval dostatečným časem fyzické námaze, preferuje jiné, uvolněnější formy rekreace. Tato situace se s časem stává běžnější, protože moderní děti se učí informační technologie od útlého věku a zájem o aktivní hry je ztracen.

Tak, sinusová arytmie, který nastane pro žádný zjevný důvod, ve většině případů se objeví u under-aktivní mladí muži. Srdce, stejně jako jakýkoli jiný sval lidského těla, musí být neustále vytrénováno, jinak vznikne nepohodlí při sebemenší fyzické námaze. S takovou patologií jsou branci odvezeni do armády, protože arytmie v tomto případě nepředstavuje hrozbu pro život a zdraví mladého muže a ve většině případů probíhá i během služby.

Situace je jiná, pokud sinusová arytmie srdce není samostatným symptomem, ale součástí klinického obrazu závažnějšího onemocnění kardiovaskulárního nebo jiného systému těla. V tomto případě musí mladý muž podstoupit důkladné vyšetření, aby zjistil, která patologie způsobuje poruchu rytmu srdečních kontrakcí. Následující onemocnění mohou ovlivnit výskyt arytmií:

 • ischemie;
 • arteriální hypertenze;
 • revmatismus srdce;
 • kardioskleróza;
 • srdeční selhání;
 • vrozené a získané srdeční vady;
 • endokarditida a myokarditida;
 • kardiomyopatie;
 • vegetativní cévní dystonie;
 • neurózy;
 • bronchiální astma;
 • chronická anémie;
 • diabetes mellitus;
 • obezita;
 • onemocnění gastrointestinálního traktu;
 • infekčních nemocí.

Většina srdečních onemocnění ze seznamu, doprovázená funkčními poruchami, zcela omezuje možnost vojenské služby a kategorie „D“ je přiřazena branci. Totéž platí pro astma, obezitu a žaludeční vředy. Pokud arytmie doprovází jiné patologické stavy nebo poruchy kardiovaskulárního systému probíhají v mírné formě bez závažných funkčních poruch, je mladý člověk částečně přijat do služby.

Pokud sinusová arytmie není příznakem jiné nemoci, ale je reprezentována jedním porušením, rozhodnutí lékařské komise může být jiné. Ve většině případů je mladý muž odvezen do armády, pokud stávající příznaky nepředstavují potenciální ohrožení zdraví a života. Kromě toho, pokud existují vážné pochybnosti ze strany lékařů, může být zaměstnanec vyslán k léčbě, přičemž ho dočasně uzná za neschopného služby. Po úspěšném ukončení terapie se mladý muž může bez překážek zapojit do řad určitých vojáků.

Pokud byla po léčbě léčba částečně vyloučena, ale zdravotní riziko mladého muže již není přítomno, může mu být přiřazena jiná kategorie trvanlivosti.

Jiné typy arytmií

Sinusová arytmie je nejpříznivějším typem mimo jiné nepravidelné srdeční tepy. Při správné léčbě a dodržování preventivních opatření je možné se jí zbavit bez komplikací a recidiv. Existují však závažnější odrůdy, které vyžadují dlouhou a komplexní léčbu, as nimi v armádě neberou.

Za prvé, zahrnují paroxyzmální tachykardii, která může způsobit fibrilaci komor, srdeční selhání a další komplikace. Jedná se o arytmii, která je charakterizována frekvencí kontrakcí 140 až 220 nebo více tepů za minutu a frekvenční porušení se vyskytuje libovolně. Za druhé, některé formy komorových předčasných tepů mohou vést k náhlé zástavě srdce. Tato patologie je charakterizována náhlými chaotickými kontrakcemi komor. Za třetí, v Adams-Stokes-Morgagniho syndromu může dojít k synkopě v důsledku poruchy srdečního rytmu. Za čtvrté, život ohrožující syndrom sinusového uzlu, který také nebere armádu, protože může vést k náhlé smrti.

Vezmou do armády sinusovou arytmii?

Agenda v armádě přichází ke všem mužským reprezentantům, kteří dosáhli věku 18 let. Lidé, kteří trpí určitými chorobami, mohou získat status „bez dobrého“. Identifikujte je na lékařské desce v armádě. Zvláštní pozornost je věnována kardiovaskulárnímu systému (organickému poškození, srdečnímu selhání). Ve většině případů lékaři diagnostikují sinusovou formu arytmie u branců, ale ať už to vezme s armádou, bude záviset na příčinném faktoru. Pokud je ten chlap nervózní, pak není důvod odkládat. Úplně odlišná situace ve vývoji selhání na pozadí srdečních onemocnění. V tomto případě se provede důkladná kontrola, na jejímž základě bude rozhodnuto, že bude mít nárok na právní úpravu nebo uznat za nevhodnou.

Vezmou do armády sinusovou formu arytmie?

Rozhodnutí o přijetí mladého muže do vojenské služby přijímá lékařská komise. Zda jsou odvezeni do armády s arytmií sinusového srdce, závisí na její příčině a formě. Takové selhání znamená, že signál pochází z přírodního kardiostimulátoru. Jeho funkce se provádí sinusovým (sinusovým, sinusovým) uzlem. Během útoku může srdce stahovat více než je povolená rychlost (tachykardie) nebo méně (bradykardie). Frekvenci ovlivňují vnější a vnitřní faktory. Pokud je příčinou arytmie rozvoj srdečního onemocnění, pak bude mladík přijat pouze po určitém časovém intervalu nebo bude považován za nevhodný. Neúspěch způsobený úzkostí není důvodem pro odložení nebo porušení smlouvy.

Arytmie a armáda jsou nesrovnatelné, pokud má rekrut následující formy poruchy srdečního rytmu:

 • paroxyzmální tachykardie;
 • výrazné komorové extrasystoly;
 • fibrilace síní (fibrilace síní);
 • syndrom oslabené dutiny.

Tyto formy arytmie jsou absolutní kontraindikací vojenské služby. Odpůrce nemůže plně sloužit sám sobě a vyrovnat se s požadavky vedení, komise ho proto nebude muset plnit svou armádní povinností na úkor svého zdraví. Do kategorie „omezeného použití“ je možné přeložit pouze na základě zlepšení stavu a snížení četnosti a závažnosti útoků.

Obecně platí, že sinusová arytmie a armáda jsou zcela kombinované, pokud není organická příčina. Výjimkou jsou případy, kdy k útoku častého nebo pomalého srdečního tepu dochází trvale nebo ve velmi výrazné formě. Lékaři provedou sérii testů a najdou mladého muže nevhodného pro vojenskou službu.

Kategorie trvanlivosti

S arytmií vezměte do armády jen s určitými omezeními. Zdravotnická komise se zaměřením na právní předpisy rozhodne o míře způsobilosti náboru. Celkem existuje 5 kategorií, které popisují, jak mladý muž přistupuje k vojenské službě:

Kategorie je vybrána individuálně na základě zdravotního stavu pacienta a přítomnosti patologických procesů v těle. V případě obtíží spojených s diagnózou je odběratel odložen na vyšetření. Podle jejich výsledků vypracuje Komise vlastní závěry.

Komplikace a příčiny arytmií, které brání vojenské službě

Poruchy srdečního rytmu jsou symptomem konkrétního faktoru a ne samostatným patologickým procesem. Odběratel nesmí být užíván pro sinusovou arytmii z důvodu její příčiny. Přísná kontraindikace je Sokolsky-Buyoova choroba (revmatická horečka) v kombinaci se srdečním selháním. Vyznačuje se zánětem svalové tkáně a rozvojem selhání hemodynamiky (průtok krve). Neméně nebezpečné je akutní srdeční selhání, které může být příčinou i následkem dlouhého průběhu sinusové arytmie. Když je odhalen, mladý muž je považován za nezpůsobilého pro vojenskou službu. Výjimky jsou mírná závažnost patologie.

Mezi jinými onemocněními spojenými s tímto typem selhání můžete zvýraznit nejčastější:

 • závažné porušení systému vedení srdce;
 • prolaps (neúplné uzavření) mitrální chlopně;
 • srdeční vady (získané a vrozené);
 • kardioskleróza (náhrada svalové tkáně pojivovou tkání);
 • stadium 3 hypertenze;
 • nebezpečné hemodynamické poruchy způsobené vaskulárním poškozením;
 • zanedbaná forma ischemické choroby srdeční.


Zvukové patologické procesy jsou příčinou nebo důsledkem arytmie. Výsledná zátěž při provádění služby může vyvolat zhoršení stavu pacienta, což zvýší pravděpodobnost život ohrožujících komplikací. Při zjištění takových srdečních onemocnění je rekrut přidělen do kategorie „D“.

Diagnostika nemocí při průchodu komise

V přijímací kanceláři brance je zdravotnická komise, která zahrnuje následující lékaře:

 • optometrist;
 • zubař;
 • psychiatr;
 • otolaryngolog;
 • terapeut;
 • chirurg;
 • neuropatolog.

Mladý muž bude postupně procházet každým odborníkem. Na začátku se lékař zeptá na několik otázek, jejichž účelem je zjistit zjištěná onemocnění a rušivé symptomy. Dále provede inspekci a seznámí se s údaji zdravotní karty. Pokud se v ní vyskytnou záznamy o srdečním selhání, musí se rekrutovat navíc ke kardiologovi. Lékař zkontroluje dostupné údaje a předepíše nezbytné vyšetření.

Většina případů sinusové arytmie je přisuzována vzrušení. Ten je předepsán elektrokardiografii (EKG) a podle výsledků nazývá kategorii fitness. Pokud se objeví odchylky, bude třeba provést další instrumentální výzkumné metody.

Mírné formy arytmie, například respirační tachykardie, komise nepovažuje za kontraindikaci vojenské služby. Pokud je identifikován závažnější typ selhání, jehož příčina může být částečně nebo úplně vyloučena, je léčba prodlevy prodloužena. Po jeho skončení mladý muž čeká na další vyšetření, jehož výsledky rozhodnou, zda je fit nebo ne.

Sinusová arytmie není kontraindikací pro odvod. Pokud jsou k dispozici, mohou přiřadit pouze kategorii „B“ nebo „C“. Pokud má porucha srdečního tepu závažný průběh nebo se vyskytne v důsledku vývoje závažných patologických procesů, pak není povoleno provádět vojenskou službu. Tým lékařů, který je součástí lékařské komise u vojenského úřadu pro evidenci a zařazení, provádí vyšetření a vydává verdikt.

Užíváte s arytmií sinus v armádě

Chcete-li zjistit možné rozhodnutí vojenského štábu, musíte znát příčinu poruchy srdečního rytmu. Nejčastěji je u odvedenců sinusová arytmie. Armáda s touto diagnózou je možná: pokud patologie nepředstavuje vážné ohrožení zdraví a nevyžaduje lékařský zásah, může být zaměstnán mladý muž. Tělesná výchova pro takové rekruty je dokonce užitečná, pomůže trénovat srdce a snížit frekvenci záchvatů.

Při jaké arytmii je služba zrušena?

Někdy je arytmie příznakem vážné nemoci. Příčinou jeho vzniku může být ischemie, prolaps mitrální chlopně, těžká obezita, srdeční selhání, neurózy a srdeční vady. Každá z těchto nemocí může být osvobozena od odvodu. Proto doporučuji branci, kteří nevědí, co způsobilo poruchu srdečního tepu, aby šli na polikliniku a procházeli studiemi, které kardiolog předepíše.

Kromě sinus, tam jsou jiné druhy anomalies, které nejsou vzaty do armády. Všechny jsou uvedeny v článku 44 harmonogramu chorob. Patří mezi ně:

 • paroxyzmální a atriální fibrilace,
 • výrazné komorové extrasystoly.

Podle harmonogramu nemocí, vytrvalostní srdeční rytmus a poruchy vedení, které vyžadují antiarytmickou léčbu a jsou obnoveny po léčbě, jsou propuštěny z odvodu. Kategorie "B" nebo "D" pro pacienty je stanovena na základě FC - funkční třídy srdečního selhání. Pokud není FC, obdrží rekrut kategorie „B“ a je připsán do rezervy.

Arytmie: Vezmou do armády komplikace?

Hlavní problém spočívá v tom, že změna rytmu srdečního tepu může být způsobena jinými, závažnějšími onemocněními. Vojenský komisariát proto musí před rozhodnutím o odvodu zjistit příčinu této anomálie.

Podle zákona, chirurg nebo terapeut - jeden z členů vojensko-lékařské komise musí dát mladému muži doporučení k dalšímu vyšetření kardiologovi. Během tohoto vyšetření budou provedeny různé lékařské prohlídky a bude provedena konečná diagnóza, na jejímž základě bude náborová kancelář schvalovat kategorii platnosti.

V praxi to není vždy snadné. Zejména, jak ukazuje praxe asistenční služby pro brance, tento problém je relevantní pro ty mladé lidi, kteří nemají doklady potvrzující odvolání k kardiologovi - pouze ústní zdravotní stížnosti. Pokud výsledky EKG nevykazují změny nebo porušení, může vojenská zdravotnická komise odmítnout vydání aktu k dalšímu zkoumání.

Chcete vědět, zda vzít armádu s arytmií? Obraťte se bezplatně na advokáta.

Mohou se do armády dostat s arytmií?

Pro vojenskou službu existují určitá omezení týkající se zdraví náboru, je zde seznam nemocí, podle kterých zákon zakazuje mladému muži přijmout nebo uznat za vhodné. Arytmie - porušování kontrakcí myokardu - se vyskytuje dnes u mnoha mužů. Běžný výskyt mezi teenagery, který vyvolává obavy mezi branci: mohou sloužit v armádě s takovou nemocí?

Detekce arytmie u rekrutů

Jak se ukázalo, ne všechny typy arytmie jsou rozpoznány jako platný důvod pro získání bílé jízdenky nebo benigní kategorie.

Existuje více než deset druhů porušení kontrakcí myokardu, každý z nich má své vlastní příčiny a důsledky, které lékaři lékařské rady berou v úvahu. Rozhodnutí, zda je zaměstnanec s arytmií podroben službě, tedy závisí na různých faktorech. Lékaři se řídí legislativním kodexem pravidel, kde je uveden seznam nemocí, podle kterých není „urgentní“ povolen. Pokud je arytmie mírná, může být tato skutečnost zohledněna při určování kategorie.

Při inspekci se berou v úvahu:

 1. Data ze zdravotnické karty. Pokud příznaky nemoci nejsou označeny, mohou dobře přehlédnout.
 2. Vždy se provádí elektrokardiogram.
 3. Vezmou EKG pomocí simulátorů, které ukazují klidový a srdeční rytmus.
 4. Přesné závěry v kontroverzních případech jsou prováděny na základě analýzy a dalších konzultací s dalšími odborníky.

Jaký druh arytmie se dostává do armády?

Je-li sinusová arytmie srdce fixována, tato diagnóza neinterferuje se službou. To platí pro patologie, ke kterým dochází v:

 • tachykardie - zrychlený tep;
 • bradykardie - pomalý tep;
 • extrasystoly - jednotlivé arytmické mrtvice, kdy se frekvence kontrakcí nemění.

V mnoha případech se sinusová arytmie, ke které dochází bez zjevných důvodů, projevuje u chlapců se slabou fyzickou aktivitou. Pokud není srdce trénováno, i při malém zatížení, pacient se bude cítit nepohodlně. Ve většině případů, armádní rutina upraví stát, mnoho rekrutů má selhání rytmu v prvních několika měsících služby.

Jaký druh arytmie v armádě nebere?

Existují typy arytmií, s nimiž draftee nevstupuje do armády, protože zde zůstává vysoké riziko nebezpečných zdravotních následků.

Jedná se o útoky:

 1. Paroxyzmální tachykardie, kdy se srdeční frekvence prudce zvyšuje. Člověk cítí tlak v hrudi, slabost, dušnost, projevuje strach ze smrti, cyanózu rtů.
 2. Adams-Stokes-Morgagni, selhání rytmu vyžaduje zásah lékařů. Pacient může ztratit vědomí, charakteristické projevy: apnoe, těžká bledost.
 3. Komorová extrasystola.
 4. Syndrom slabého sinusového uzlu.

Pokud je nemoc stará nebo po léčbě, nedošlo k žádným pozitivním změnám, pak rekrut není způsobilý pro služby a dostává kategorii D.

Která vojska a kdo může vzít?

V závislosti na typu arytmie se lékaři řídí několika kategoriemi, podle kterých může mladý muž sloužit bez poškození zdraví. Obvykle se zvažují kategorie B a C. t

 1. Kategorie B. Armáda je fit, ale s určitými omezeními. Brankář může nést strážní službu, řídit bojová vozidla, být členem rakety nebo posádky zbraně, sloužit vybavení v železničních jednotkách.
 2. Kategorie B. Omezeno na služby. Brankář je propuštěn z nouze a dostane se do rezervy, může být předvolán k vojenskému výcviku. V době války může být povolán, ale pro dokončení 2 otáček. Má také právo na přezkoumání a získat jinou kategorii.

Jaké nemoci spojené s arytmií brání výkonu služby?

Protože arytmie se projevuje tachykardickými záchvaty, je silná fyzická námaha zakázána. Nemoci srdce a krevních cév v tomto případě mohou vést k vážným následkům pro osobu, pokud se ho zeptáte na aktivní tempo běhu nebo push-upů.

Jak ukazuje praxe, arytmie může být příznakem nebo známkou dalšího závažnějšího onemocnění. Tento seznam obsahuje:

 • Ischemie
 • Hypertenze.
 • Revmatismus srdce.
 • Kardioskleróza.
 • Srdeční selhání.
 • Onemocnění srdce.
 • Endokarditida nebo myokarditida.
 • Vegetativní dystonie.
 • Primární prolaps.
 • Neuróza.
 • Bronchiální astma.
 • Chronická anémie.
 • Obezita.
 • Diabetes

Pokud je příčinou srdečních arytmií nemoc z tohoto seznamu, drftee obdrží kategorii D a nepodléhá odvolání.

Užitečné informace

Odběratelé by měli vědět, že v seznamu lékařů není žádný kardiolog, proto je vhodné předem připravit fyzikální vyšetření a podstoupit vyšetření na vlastní pěst.

 1. Kardiolog musí být vyšetřen bez selhání, protože arytmie není vždy uvolněna a může se objevit pouze s podrobným vyšetřením. Stejně jako jakákoli z nemocí vyskytujících se ve skryté formě.
 2. Komise má právo vyslat mladého náborového pracovníka do ústavní péče a poté jmenovat nové přezkoumání.
 3. Pokud neexistují žádné stížnosti na srdce, členové lékařské rady často povrchně zkoumají výsledky elektrokardiogramu a porušení je na vině vzrušení.

Armáda každodenního života může výrazně zhoršit srdeční problémy: těžké zatížení, stres, tvrdý režim, nevyvážená strava. Proto, aby souhlasil s rozhodnutím lékařské komise "fit" v přítomnosti onemocnění srdce v každém případě je nemožné. I s diagnózou sinusové arytmie se ukazuje závažnost onemocnění, přítomnost jiných onemocnění, celkový klinický obraz. V obtížných situacích je vyšetření prováděno ve velkých specializovaných zdravotnických střediscích.