Známky blokády levé nohy svazku jeho na EKG

Elektrokardiografické studie práce srdce odhalují různé problémy, mezi nimi je diagnostikována blokáda levého svazku Jeho.

Tento termín není vždy jasný pacientům, proto musí požádat o vysvětlení od kardiologa nebo hledat potřebné informace na internetu. Tento článek poskytuje informace o tom, co je to blng a jak nebezpečné je.

Nejprve se podívejme na to, co jeho svazek obsahuje. Tato část myokardu, skládající se z trupu a dvou nohou, vpravo a vlevo. Svalové vlákno, ze kterého je svazek His sestaven, se skládá z atypických vláken pohybujících se vlevo a vpravo.

Purkyňová vlákna jsou vytvářena v srdečním svalu tkáně, nezbytném pro přenos elektrických signálů z pravé síně do myokardu. V důsledku impulzů dochází ke kontrakci komor, odpovídající rytmickým pohybům předsíní.

Porušení vedení elektrických impulsů se nazývá blokáda PNDH. Blnpg - nejběžnější porušení elektrické vodivosti, nejčastější u mužů.

Typy porušení, blokáda:

Blokáda může být trvalá nebo periodická, úplná, střídavá. Ne každý kardiogram ukazuje přechodnou formu.

Příčiny problému:

 • srdeční vady;
 • myokardiální dystrofie;
 • kardiomyopatie;
 • ischemie;
 • alkoholismus;
 • diabetes;
 • revmatoidní artritidu;
 • infarkt;
 • hypertenze;
 • bronchiální astma;
 • bronchitida.

Příznaky BLNPG

Jednodílná blokáda je asymptomatická, je detekována EKG.

Takové známky narušení jako konstantní únava, bolest v hrudní kosti, dušnost, v tomto případě způsobená onemocněním, které způsobilo porušení elektrické vodivosti.

Příznaky blokády levé nohy předního nebo zadního ramene se také necítí nemocné.

Levý plný blok dává symptomy, jako jsou: závratě, bolest v srdci, bušení srdce.

Příznaky jsou způsobeny těžkými změnami v svalovině levé komory (infarkt myokardu).

Neúplná blokáda levé nohy svazku Jeho tříbóje se vyznačuje následujícími rysy:

 • přerušení práce srdce;
 • přetrvávající synkopa způsobená hladem kyslíku v mozku;
 • závratě.

Neúplná blokáda tří paprsků vede k náhlé smrti.

Diagnostika porušení elektronové vodivosti jeho svazku

Kardiogram ukazuje problém s elektrickou vodivostí.

Pravá nekompletní blokáda, při absenci klinických příznaků a souvisejících onemocnění, je považována za normu a další vyšetření nejsou prováděna.

EKG příznaky blokády dvou paprsků slouží jako důvod hospitalizace pacienta, protože hrozí nebezpečí vzniku závažných stavů.

Odhalená blokáda svazku His na EKG, třívrstvý, také vyžaduje okamžitou hospitalizaci s následnou operací.

Jak vidět problém s elektrickou vodivostí jeho svazku na EKG.

Známky blokády pravé nohy:

 • Komplexy Rsr nebo rSR ve V 1, V2 (pravé vodiče).
 • Široký zub S ve V5, V6 (levý vodič).
 • QRS komplex je více než 0,11 s.

Příznaky poruchy vedení levé nohy:

 • levá vedení V5, V6, nemám Q vlnu;
 • deformované komorové komplexy;
 • vrchol R-vlny je rozdělen;
 • pravé vodiče V1, V2, III se vyznačují deformovaným vrcholem S vlny, šířka komplexu je větší než 0,11 s.

Rozdíly blokování tří svazků:

 • všechna znamení jsou vlevo a vpravo;
 • kresba kardiogramu ukazuje atrioventrikulární blok.

Další diagnostické postupy

 • Denní monitorování EKG je nezbytné pro detekci přechodné formy onemocnění, která se projevuje v různých časech dne.
 • Pro diagnostiku arytmií jsou nezbytné elektrokardiografické studie jícnu.
 • Echo srdce se provádí za účelem identifikace organických patologických stavů ve struktuře srdce a stanovení stavu myokardu.
 • MRI je předepsána v případě kontroverzních otázek při stanovení diagnózy.

Léčba BLNPG

Pokud dojde k mírnému porušení elektrické vodivosti, léčba lékem není předepsána, pokud není spojena s chronickým nebo akutním průvodním onemocněním.

K udržení zdraví pacientů s diagnózou mohou kardiologové předepisovat vitamíny, antioxidanty, sedativa, antihypertenziva, nitráty, aspirin.

V případě potřeby antibiotika (zánět sliznice srdce).

V těžkých formách elektrické vodivosti se provádí operace v EKS (kardiostimulátorové) instalaci Hemiblokáda, pravá a levá úplná blokáda, poruchy, které se vyvinuly po akutním infarktu myokardu, vyžadují elektrickou stimulaci elektrodou, která se vstřikuje do dutiny pravé komory pomocí žíly Implantace defibrilátoru nebo kardiostimulátor je považován za blokádu tří svazků komplikovanou útoky Morgagni - Edems - Stokes (omdlévání, ztráta vědomí).

Blokáda nohy větve svazku

Někdy může pacient, který obdržel zprávu od EKG, slyšet, že má blokádu svého svazku. To může způsobit určité otázky pro pacienta, zejména pokud hovoříme o malém dítěti, protože blokáda se také vyskytuje u dětí. Co to je - nemoc nebo syndrom, je ohrožení života a zdraví, co by mělo být v takové situaci učiněno, uvážíme v tomto článku.

Obrázek ukazuje neuromuskulární systém srdce.

Jeho svazek je tedy částí srdečního svalu, který se skládá z atypických svalových vláken a zahrnuje kmen a dvě nohy - levé (jeho přední a zadní větve) a vpravo. Kmen se nachází v horní části přepážky mezi komorami a nohy se posílají do pravé a levé komory, kde se rozkládají do nejmenších Purkyňových vláken hluboko v srdečním svalu. Funkcí těchto struktur je přenášet elektrické impulsy, které se vyskytují v pravé síni k komorovému myokardu, což způsobuje, že se stahují v rytmu odpovídajícím rytmu atria. Pokud je vedení pulsu částečně nebo úplně narušeno, vyvíjí se blokáda svazku jeho větve. To je jeden z typů poruch vedení, nejčastěji se vyskytujících bez klinických projevů a je charakterizován úplným nebo částečným blokem na dráze impulzů v komorách srdce. Vyskytuje se u 6 lidí z tisíce a po 55 letech - u 2 lidí ze sto, častěji u mužů.

Existují následující typy blokování:

- jeden paprsek - blokáda pravé nohy; blokáda přední nebo zadní větve levé nohy;
- dvou-paprsková blokáda obou větví levé nohy; blokáda pravé nohy s jednou větví levé nohy;
- trekhpuchkovaya - blokáda pravých a levých nohou.

Každý z těchto typů blokády může být úplný nebo neúplný. Také blokáda může být trvalá, přerušovaná (vznikající a mizející v procesu záznamu jednoho EKG), přechodná (nezaznamenaná na každém elektrokardiogramu) nebo střídavá (měnící se bloky různých končetin v procesu záznamu jednoho EKG).

Příčiny blokády svazku Guis

Nemoci vodivosti uvnitř komor mohou být způsobeny těmito chorobami jako:

- vrozené a získané srdeční vady - stenóza aortální a mitrální chlopně, stenóza plicní tepny, stenóza a koarktace úst aorty, insuficience aortální chlopně, defekt interatriálního septa
- kardiomyopatie, myokardiodystrofie různého původu - endokrinní (tyreotoxikóza, diabetes mellitus), metabolismus (anémie), potrava (alkoholismus, obezita), autoimunita (systémový lupus erythematosus, revmatoidní artritida)
- ischemické choroby srdeční
- kardioskleróza jako výsledek mnoha kardiologických onemocnění, vede k nahrazení části svalových vláken jizvou, včetně atypických svalových vláken
- myokarditidy virového nebo bakteriálního původu
- onemocnění srdce u revmatismu - endokarditida, myokarditida
- infarktu myokardu
- dlouhodobá arteriální hypertenze vedoucí k hypertrofii myokardu
- intoxikace srdečními glykosidy
- plicní embolie
- chronická plicní onemocnění (chronická obstrukční bronchitida, plicní emfyzém, těžké bronchiální astma) vedoucí k tvorbě plicního srdce - stagnace krve v pravé síni a ventriku s hypertrofií a expanzí

U malých dětí a mladistvých může být neúplná blokáda pravou rukou spojena s menšími anomáliemi vývoje srdce (další akord v levé komoře, otevřené oválné okno, prolaps mitrální chlopně) a za nepřítomnosti organického poškození srdce je považována za variantu normy.

Blokáda s jednou nebo dvojitou levicí je téměř vždy spojena se získaným, nikoli vrozeným srdečním onemocněním a nemůže být považována za variantu normy.

Příznaky blokády bloku větve svazku

Pravá blokáda se zpravidla neprojevuje a je náhodně zjištěna při průchodu plánovaného EKG. Přítomnost stížností, jako je dušnost, bolest v srdci, pocity narušení srdce, únava, může být způsobena základním onemocněním, které způsobilo blokádu.

S přední nebo zadní levou hemiblokádou (jednou z větví) jsou klinické projevy také minimální a jsou způsobeny základním onemocněním.

Kompletní levý blok se může projevit palpitacemi, závratí, bolestí v oblasti srdce. To může být způsobeno masivními změnami v srdečním svalu levé komory, například akutním infarktem myokardu.

Blokování tří paprsků je způsobeno úplným nebo neúplným blokem v dráze pulsu. Neúplná blokáda je charakterizována zpožděním impulsů přicházejících do komor a prováděných podél několika intaktních vláken a úplných - absencí vedení impulsů do komor a výskytem ektopického (není-li to nutné) ohniska excitace v nich, a dochází k úplnému oddělení atrií a komor. snížena v rytmu s frekvencí 20 - 40 úderů za minutu. Taková četnost kontrakcí je významně pod normou a nemůže poskytnout adekvátní uvolnění krve do aorty. Klinicky se projevuje častými závratěmi, pocitem srdečního selhání a tendencí mdloby v důsledku prudkého poklesu průtoku krve mozkem (útoky Morgagni - Edems - Stokes). To může vést k rozvoji život ohrožujících komplikací nebo způsobit náhlou srdeční smrt.

Diagnostika

Tato porucha vedení může být detekována standardní elektrokardiografií. Další taktika lékaře závisí na typu zjištěné blokády.

Pokud je zjištěna neúplná správná blokáda a při absenci srdečních onemocnění, může to lékař považovat za variantu fyziologické normy a nepředepisovat další metody vyšetření.

Blokování dvou paprsků vyžaduje podrobnější vyšetření pacienta. Je-li na EKG poprvé detekována úplná levostranná blokáda, je v nemocnici nutná okamžitá hospitalizace, i když si pacient nestěžuje, protože tento stav je způsoben rozsáhlými procesy v myokardu. Předpis těchto procesů (chronická kardioskleróza nebo akutní infarkt myokardu, zejména jeho bezbolestná forma) je lepší zjistit v nemocnici pod dohledem lékařů. Kromě toho projevy takové blokády na EKG zakrývají EKG - kritéria pro infarkt myokardu, takže lékař jednoduše nemůže potvrdit nebo vyvrátit srdeční infarkt pouze EKG. Dlouho existující kompletní levý blok v nepřítomnosti zhoršení v průběhu základního onemocnění nevyžaduje stacionární pozorování.

Blokáda tří paprsků je indikací pro pohotovostní hospitalizaci v nemocnici pro úplnější vyšetření a řešení problematiky kardiochirurgie.

Příznaky blokády na EKG jsou:

- blokáda pravé nohy. V pravém vedení (V 1, V2) M - komplexy typu Rsr nebo rSR, v levých vodičích (V5, V6) je S vlna široká, zářezová, komplex QRS je více než 0,12 s

- blokáda levé nohy. V levém vedení (V5, V6, I,) rozšířené deformované komorové komplexy bez Q vlny s děleným hrotem R vlny, v pravých vedeních (V1, V2, III,) deformované komplexy s rozdělenou špičkou S vlny, šířka komplexu je více než 0,12 s

- blokáda tří paprsků - známky blokády pravé a levé, známky atrioventrikulárního bloku I, II, III stupně.

Od dalších metod vyšetření na klinice nebo na kardiologickém oddělení může být pacient zařazen do rutinních diagnostických metod - obecné testy krve a moči, biochemické vyšetření krve a také:

 • Denní monitorování EKG je zobrazeno pro detekci přechodné blokády během dne.
 • Extraezofageální elektrokardiografie pomáhá diagnostikovat poruchy rytmu s neinformativitou normálního EKG
 • Echokardiografie diagnostikuje organickou patologii srdce, vyhodnocuje ejekční frakci, kontraktilitu myokardu.
 • MSCT srdce (multispirální počítačová tomografie) nebo MRI srdce (zobrazování magnetickou rezonancí) lze prokázat v kontroverzních a diagnosticky nejasných případech pro detekci srdečního onemocnění.

Léčba blokády nohy svazku větví

Neexistuje žádná specifická léčba pro tuto poruchu vedení. Pacienti s blokádou správného svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění nepotřebují léčbu. Pacientům s blokádou s jedním nebo dvěma paprsky mohou být předepsány následující skupiny léčiv pro léčbu základního onemocnění:

- vitamíny - thiamin (vitamin B1) s kyselinou lipoovou, riboflavin (vitamin B2), kyselina nikotinová (vitamín PP)
- antioxidanty - ubichinon, karnitin, mexidol, preduktální
- sedativa rostlinného původu (třezalka svatá, mateřídouška, kozlík, šalvěj)
- antihypertenziva pro léčbu arteriální hypertenze - inhibitory ACE (perindopril, lisinopril), antagonisty receptoru angiotensinogenu II (losartan, valsartan), beta - adrenoblockery (bisoprolol, atenolol), antagonisty kalciových kanálů (amlodipin, verapamil) Poslední dvě skupiny by měly být podávány s opatrností, protože snižují srdeční frekvenci.
- anianginální léky pro léčbu ischemické choroby srdeční - krátkodobé a dlouhodobě působící nitráty (nitroglycerin, isoket, cardiket, monochinkwe)
- antitrombocytární přípravky pro prevenci trombózy v srdci a v cévách - aspirin, kardiomagnyl, trombotická Ass
- léky snižující lipidy pro normalizaci cholesterolu - statiny (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin)
- diuretika a srdeční glykosidy ve vývoji chronického srdečního selhání - indapamid, diuver, lasix; strofantin, digoxin
- léky pro léčbu nemocí bronchopulmonálního systému, které způsobily vznik plicního srdce - inhalačních adrenergních mimetik a glukokortikosteroidů (berotek, berodual, duch, baclazon)
- antibiotika, nesteroidní protizánětlivé léky pro zánět sliznice srdce - penicilin; nimesulid, diklofenak

Kromě léků se k léčbě blokády používá chirurgická metoda, která spočívá v instalaci kardiostimulátoru (EX) pacientovi. Úplná správná blokáda, zejména v kombinaci s levou hemiblokádou (blokáda jedné větve levé nohy) a úplná levá blokáda, která se vyvinula v akutním období infarktu myokardu (10-14 dnů), jsou indikacemi pro provádění dočasné stimulace vložením elektrody středovou žílou doprava. komory. Blokování tří svazků s úplným atrioventrikulárním blokem, vzácným komorovým rytmem a záchvaty Morgagni-Edems-Stokes (bezvědomí) je indikací pro trvalou stimulaci (implantace umělého kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru).

Životní styl s blokádou jeho svazku

Pacient s blokádou pravé nohy bez klinických projevů a bez srdečních onemocnění může vést zdravý životní styl s obvyklou fyzickou námahou. V přítomnosti základní choroby, která způsobila dvojité nebo tří-paprskové blokády, musíte omezit zatížení a napětí, odpočinek více, jíst správně, zbavit se špatných návyků.

Při instalaci pacienta by měl pacient s sebou vždy nést kartu kardiostimulátoru, vyhnout se blízkému vystavení elektrických přístrojů a mobilního telefonu implantační oblasti. Nepoklánějte se například k televizoru, telefonujte, zatlačte jej k uchu na opačné straně, s vysoušečem vlasů nebo elektrickým holicím strojkem ne více než 10 cm od místa implantace.

Pacient by měl navštívit lékaře jednou ročně na EKG, nebo častěji, pokud to předepisuje ošetřující lékař. Při instalaci EKS se první návštěva u lékaře - kardiochirurga a arytmologa po propuštění uskuteční za tři měsíce, poté za půl roku, pak dvakrát za rok.

Komplikace

Komplikace zahrnují paroxysmální komorové tachykardie, ventrikulární fibrilaci, asystolii (zastavení srdeční aktivity - náhlou srdeční smrt). Komplikace základního onemocnění u pacienta s blokádou mohou být akutní a chronické srdeční selhání, tromboembolické komplikace (plicní embolie, mrtvice).

Prevence vzniku komplikací je včasné vyšetření, pravidelné návštěvy u lékaře a plnění všech jeho receptů, zejména u pacientů se srdečním a cévním onemocněním.

Předpověď

Shrneme-li vše napsané, lze říci, že blokáda svazku Jeho není nákazou, ale příznakem srdečního onemocnění, které je buď detekováno na EKG, nebo se klinicky projevuje. Abychom věděli, jaké mohou být důsledky tohoto typu blokády, je třeba vzít v úvahu, že prognóza závisí na onemocnění, které vedlo k rozvoji bloku.

S blokovou blokádou a nepřítomností srdeční nebo plicní patologie je prognóza příznivá. S vývojem úplné blokády levé nohy na pozadí infarktu myokardu je prognóza nepříznivá, protože úmrtnost dosahuje v akutním období infarktu 40-50%. Nepříznivá je také prognóza blokády tří svazků, protože se zvyšuje pravděpodobnost asystoly.

Blokáda bloku větve levého svazku: typy, příčiny, příznaky, léčba

Při dešifrování elektrokardiogramu pacienti často vidí závěr „blokáda levého svazku jeho větve“. Tato diagnóza vyvolává mnoho otázek a obav. Co je to struktura srdce? Jaké je nebezpečí jeho blokády a jak rozpoznat její výskyt? V článku se pokusíme podrobně rozebrat syndrom blokády tohoto prvku srdce a co nejjednodušší.

Co je svazek Jeho?

Kontrakce myokardu jsou prováděny systémem srdečního vedení. Jedná se o soubor speciálních kardiomyocytů, ve kterých dochází ke excitaci, a vlákna, kterými jsou impulsy předávány do všech struktur srdce.

První vlna excitace, která nastavuje základní srdeční rytmus, je generována sinusovým uzlem umístěným na vrcholu pravé síně. Impulz prochází myokardem síní, způsobuje jeho kontrakci, stejně jako tři mezizubové cesty do atrioventrikulárního uzlu. To je lokalizováno v interatrial přepážce a je zodpovědný za šíření excitace přes komory. Elektrický impuls z AV uzlu dosáhne myokardu podél vláken jeho svazku. Její kmen se rozpadá na samém počátku interventrikulární přepážky do dvou nohou, vpravo a vlevo, zasahujících do odpovídajících sekcí komorového myokardu. Levá noha v tloušťce srdečních svalů je rozdělena na přední a zadní větve. Jeho svazek je zakončen četnými následky - Purkyňovými vlákny, která pronikají svalovou stěnou komor.

Svazek His je tedy fragmentem systému srdečního vedení, který je zodpovědný za šíření elektrického impulsu a kontrakci komor. Porušení vodivosti podél jeho kmene nebo jednotlivých větví se nazývá blokáda. V Mezinárodní klasifikaci nemocí desáté revize BLNPG jsou uvedeny v sekci I44 (kód ICD-10 I44.4 - I44.7)

Typy blokád

Úroveň léze je určena úsekem svazku, ve kterém přestává být excitace z AV uzlu prováděna. Rozlišují se tyto typy blokády:

 • jednoproudé - porušení šíření elektrického impulsu podél pravé nohy nebo jedné z větví (zadní nebo přední) levé nohy;
 • dvou-paprskové - excitace z hlavního kmene svazku Jeho nedosahuje obou větví levé nohy nebo jedné z větví a pravé nohy;
 • trekhpuchkovaya - jednorázová porážka obou nohou.

Jakýkoliv ze tří typů blokád může být úplný (vodivost je zcela přerušena) nebo částečná (vodivost je zpomalena). To se odráží v charakteristických změnách na EKG. Dále jsou na kardiogramu zaznamenány následující typy blokády jeho svazku:

 • konstantní - průběžně se zobrazují signály EKG o poruchách vedení ve svazku;
 • intermitentní - blokáda se objeví a zmizí během záznamu kardiogramu;
 • přechodné - změny se nezaznamenávají na každém záznamu EKG;
 • střídavě - během záznamu EKG se vzájemně blokují různé typy blokády.

Běžné příčiny blokád LNPG

Porucha vodivosti ve vláknech Jeho svazku se může vyskytovat jak z kardiálních, tak i nekardiálních důvodů. Nemoci kardiovaskulárního systému, ve kterých se tento syndrom může vyskytnout, jsou:

 • Srdeční vady: stenóza nebo insuficience aortální chlopně, mitrální insuficience, atriální nebo interventrikulární defekty septa;
 • Chronické formy srdeční ischemie, zejména v kombinaci s arteriální hypertenzí;
 • Akutní infarkt myokardu;
 • Zánět svalové vrstvy srdce (myokarditida) různého původu;
 • Reumatické srdeční onemocnění;
 • Kardiomyopatie jakékoliv geneze.

Mimokardiální příčiny blokád - onemocnění, při kterých dochází k sekundárnímu poškození komorového myokardu (hypertrofie, dystrofická transformace). Patří mezi ně:

 • Nemoci dýchacího ústrojí, doprovázené těžkou obstrukcí plic: emfyzém, chronická obstrukční plicní choroba, bronchiektáza, těžké bronchiální astma. Vede k rozvoji "plicního" srdce - hypertrofie myokardu.
 • Plicní embolie (PE).
 • Intoxikace alkoholem a drogami, vedoucí k rozsáhlému poškození myokardu.
 • Onemocnění štítné žlázy doprovázená tyreotoxikózou.
 • Obezita v kombinaci s arteriální hypertenzí a aterosklerotickým vaskulárním onemocněním.

Blokáda přední větve levé nohy svazku jeho

V případě porušení průchodu pulsu levou přední větví PG nedosahuje excitace anterolaterální stěny levé komory. Blokáda přední větve levé nohy svazku Jeho nastává, když:

 • přední nebo anterolaterální akutní infarkt myokardu;
 • výrazná expanze stěn levé komory v důsledku hypertenze, srdečních vad;
 • myokarditida revmatického a infekčního původu;
 • kardiomyopatie.

Blokáda zadní větve levého svazku nohou

Vyskytuje se méně často než porážka přední větve. Elektrický impuls se nevztahuje na zadní spodní část LV. Blokáda zadní větve PNRP nastane, když:

 • akutní infarkt myokardu v zadní stěně;
 • TELA;
 • aterosklerotickou kardiosklerózu;
 • kardiomyopatie různého původu.

Neúplná blokáda bloku větve levého svazku

Projevuje se zpomalením vodivosti podél obou větví LNPG. V tomto případě je levá komora excitována pomaleji než vpravo. Příčiny:

 • arteriální hypertenze;
 • infarkt myokardu;
 • vrozené a získané onemocnění aortální chlopně;
 • kardioskleróza.

Kompletní blokáda bloku větve levého svazku

Vodivost podél hlavního kmene levé nohy svazku Jeho úplného zastavení. Excitace pravé komory a pravé poloviny interventrikulární přepážky se nezmění, levá komora je po nich excitována impulsy procházejícími kontraktilními vlákny. Důvody jsou stejné jako v neúplné blokádě LN svazku Jeho. V tomto případě je poškození svalové membrány srdce rozsáhlejší.

Příznaky

Klinický obraz poruch vodivosti podél levé nohy jeho svazku se liší v závislosti na úrovni léze. V nepřítomnosti průchodu impulsu podél jedné z větví (anteriorní nebo posteriorní), nemusí být vůbec žádné symptomy nebo budou existovat stížnosti na projevy základního onemocnění, které způsobuje blokádu. Často je blokování jednoho a dvou paprsků detekováno pouze při provádění EKG. Jejich výskyt nemá vliv na kvalitu života a zdraví pacienta.

Úplná blokáda celkového kmene PNRP se projevuje pocitem srdečního tepu, bolestí za hrudní kostí, vyzařující do krku, epigastria, levé paže. Příznaky onemocnění vedoucích k rozsáhlému poškození systému vedení srdce (infarkt myokardu, myokarditida, hypertenze, srdeční vady) se však dostávají do popředí.

S úplným nebo částečným porušením chování pulsu ve všech větvích svazku Jeho (blokáda tří paprsků) jsou klinické projevy výraznější. Hlavní příznaky syndromu jsou:

 • pocity palpitací;
 • záchvaty závratí;
 • časté mdloby způsobené mozkovou ischemií (Morgagni-Adams-Stokesův syndrom);
 • nevolnost;
 • bolest v srdci.

Výskyt symptomů BLNPG nelze ignorovat. To může vést k nebezpečným poruchám srdečního rytmu, včetně ventrikulární fibrilace a asystoly - náhlé srdeční smrti.

Diagnostika

Elektrokardiografie je „zlatým standardem“ pro diagnostiku jeho blokád. Často jsou na kardiogramu zaznamenány známky zhoršené vodivosti před nástupem klinických projevů. Pro určení typu a dynamického sledování projevů blokády se provádí denní monitorování EKG (Holterovo monitorování).

Ultrazvuk srdce (echokardiogram), dopplerovské vyšetření koronárních cév, monitorování krevního tlaku, EKG, transesofageální EKG, stanovení biochemických markerů poškození myokardu jsou další diagnostické metody pro BLNPG, které určují hlavní příčinu syndromu.

Známky blokády EKG

Pro detekci EKG příznaků různých blokád LDL je pozornost věnována změnám v komorovém komplexu (Q, R, S zuby) v levých vodičích a poloze elektrické osy srdce.

Známky BLNPG na EKG

S blokádou levé zadní větve je komorový komplex deformován. V prvním standardu a vedeních AVL se jedná o formu r S - nízká amplituda R vlny přechází do hloubky S, když neexistuje žádná vlna Q. Ve třetím standardu a vedeních AVF nemá komplex žádnou vlnu S a mělká Q se mění na vysokou amplitudu R (q R komplex). Nejvyšší R je zaznamenána v olovu III, tj. elektrická osa srdce je posunuta doprava.

Porušení vodivosti podél levé přední větve se odráží na kardiogramu následujícími změnami:

 • komplex q R ve vedení I, AVL;
 • r S komplex ve vedeních II-III, AVF;
 • Odchylka EOS vlevo - vysoká amplituda R v prvním standardním vedení.

V případě neúplného BLNPG je doba trvání komorového komplexu prodloužena na 0,1-0,11 s. Rozdělení R vlny je zaznamenáno v prvním standardu, pátý až šestý hrudník a AVL vedení. Prodloužená, hluboká S se nachází v první a druhé hrudní, třetí normě a zesílená od levých nohavic. Elektrická osa není posunuta.

S úplnou blokádou je deformace zubů výraznější než u neúplných. Ve stejných vedeních má R-vlna tvar písmene M a S se podobá „kozí noze“. Komorový komplex trvá déle než 0,12 s. Někdy je na kardiogramu zaznamenána odchylka EOS vlevo.

Léčba

Jednoplášťové nebo neúplné dvouvrstvé BLNPG nevyžadují léčbu. Nevedou k závažným komplikacím. Nalezení jeho EKG příznaků u dítěte před dospíváním lze považovat za variantu normy s výjimkou organického poškození myokardu.

Při úplné blokádě vyžaduje léčbu základní příčiny syndromu. Často jsou předepisovány následující typy léků:

 • Injekce vitamínů skupiny B (thiamin, riboflavin) a kyseliny nikotinové.
 • Rostlinné přípravky sedativního působení: tinktury valeriánu, mateřídouškovité, komplexní bylinné přípravky („Sedavit“, „Novo-Passit“).
 • Léky pro léčbu arteriální hypertenze: ACE inhibitory (Captopril, Enalopril), blokátory kalciových kanálů (Verapamil, Nifedipin), blokátory angiotensinového receptoru typu 2 (Losartan, Valsartan), diuretika (Lasix "," Indapamid "," Hydrochlorothiazid "), beta-blokátory (" Metaprolol "," Atenolol ").
 • Léky, které zlepšují průtok krve v koronárních tepnách (léčba srdeční ischemie): nitroglycerin, isosorbid mono- a dinitráty, molsidomin.
 • Srdeční glykosidy (léčba srdečního selhání): Korglikon, Strofantin, Digoxin.
 • Statiny (léčba aterosklerotických lézí koronárních cév): "Atorvastatin", "Simvastatin".
 • Kyselina acetylsalicylová ("Aspirin cardio", "Aspikard", "Akard") - antiagregant pro prevenci krevních sraženin.
 • Penicilinová antibiotika pro léčbu infekčních lézí sliznice srdce.
 • Přípravky pro eliminaci chronické obstrukce plic: inhalace steroidních hormonů a beta-blokátorů (Berotek, Berodual, Budesonide).

Blokáda tří svazků, která se vyvíjí do zhoršeného vedení AV uzlu s rozvojem Morgagni-Adams-Stokesova syndromu, vyžaduje chirurgický zákrok. Pacient je implantován umělým kardiostimulátorem pro trvalou stimulaci.

Lidové léky jsou neúčinné ve vývoji BLNPG. Bylinné léky obsahující bylinky s výrazným sedativním účinkem (valeriány, máta peprná, maminka, hloh) pomohou odstranit příznaky zvýšené srdeční frekvence. Nicméně, tradiční medicína recepty mohou být použity pouze jako doplněk k tradiční terapii předepsané lékařem.

Nebezpečí a komplikace

Detekce blokády svazku Jeho - je to nebezpečné?

Částečné porušení vodivosti v jednotlivých větvích LDLH nemá žádné nebezpečné následky v nepřítomnosti jiných patologií kardiovaskulárního systému. Není třeba ji léčit. Doporučuje se každoročně podstoupit EKG pro dynamické pozorování práce srdce. Prognóza života a zdraví je příznivá. Takové poruchy srdečního vedení nejsou kritériem pro odložení vojenské služby nebo neumožňují vykonávat práci související s aktivní fyzickou námahou.

Úplná blokáda levé nohy svazku jeho nebo trojkombinované blokády je stav, který je nebezpečný pro zdraví a život. Pokud nejsou řádně ošetřeny, mohou být smrtelné. Nejčastější komplikace PBLNPG jsou asystolie (zastavení srdeční aktivity), ventrikulární fibrilace, ataky paroxysmální tachykardie.

Prevence

Prevence vývoje a progrese BLNPG je podobná doporučením pro prevenci všech kardiovaskulárních onemocnění. Jeho hlavní body jsou:

 • Aktivní životní styl.
 • Kontrola hmotnosti.
 • Zřeknutí se alkoholu a kouření.
 • Eliminace stresu, racionální způsob práce a odpočinku.
 • Použití soli v denní dávce nejvýše 5 g / den.
 • Pravidelné kontroly a EKG.

Blokáda levého svazku Jeho - vážný důvod k návštěvě u lékaře

Kabardino-balkánská státní univerzita. H.M. Berbeková, Lékařská fakulta (KBSU)

Úroveň vzdělání - specialista

Certifikační cyklus pro program "Klinická kardiologie"

Moskevská lékařská akademie. I.M. Sechenov

Srdce, které je jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla, hraje roli skutečného „motoru“, který spouští funkci čerpání velkých objemů krve. Krev, mytí všech vnitřních orgánů, vyživuje je, nasycuje je kyslíkem a poskytuje nezbytné podmínky pro normální fungování. Aktivita srdečního svalu v mnoha ohledech závisí jak na celkovém zdravotním stavu, tak na subjektivních pocitech osoby a na fungování dalších životně důležitých systémů. A jakékoliv léze a patologické stavy v činnosti srdce, výskyt selhání v jeho dobře fungující práci, vede k vážným zdravotním problémům, které mohou mít řadu velmi závažných následků nejen pro srdeční sval a lidské zdraví, ale i pro život. Identifikace této patologie může být založena na analýze symptomů a obecných charakteristik onemocnění.

Blokáda levé nohy svazku Jeho - co je a jak se projevuje?

Každý z nás se určitě cítil nepohodlně z neúspěchu v srdečním rytmu, který se může začít vyvíjet z různých objektivních důvodů. Respirační selhání, nepříjemná těžkost v srdci, tělesné nepohodlí - tyto příznaky mohou naznačovat, že dochází k arytmii, která je snadno detekovatelná během celého vyšetření.

A blokáda přední větve levého svazku Jeho, odkazující na koncept „arytmií“, může být definována jako jedna z nejčastěji se vyskytujících patologií v činnosti srdce. Výrazné symptomy, různé projevy, které lze určit i bez vyšetření kardiologem. Jejich vzhled, a to i v malých množstvích, je však již vážným důvodem návštěvy kliniky. Specialista pomůže řešit poruchy srdce, určit příčinu srdeční patologie a vyvinout nejúčinnější metodu nápravných opatření, která stabilizují stav, vyhnou se možným komplikacím a někdy zachrání život pacienta.

Nejčastěji se tato srdeční patologie vyskytuje u mužské poloviny populace, nicméně frekvence diagnostikování BPVLNPG je nevýznamná oproti obecnému pozadí srdečních onemocnění: pouze 0,7% jejich celkového počtu. Stáří je hlavní věkovou kategorií lidí, kteří pociťují projevy tohoto stavu.

K úplnému blokování levého svazku jeho svazku dochází poměrně zřídka, nelze ho vyloučit, když se v oblasti srdečního svalu objeví pocit těsnosti svalů a těžkosti, kdy se pociťuje pocit pomalého srdečního rytmu, nepravidelnosti ve vnímání reality, závratě a pravděpodobná ztráta vědomí. Pokud uvedete obecnou definici tohoto pojmu, jako blokáda levé nohy srdce a svazku Jeho, pak tento patologický stav může být klasifikován jako výrazný pokles funkce svalové tkáně. Vysílaný impuls procházející levou částí paprsku je cítit slabě nebo není vůbec diagnostikován.

Obecné pocity naznačují přítomnost určitých dysfunkcí v činnosti srdečního svalu, ale i neúplná blokáda levého svazku jeho svazku by měla být detekována pomocí instrumentálního vyšetření. Například EKG okamžitě detekuje příznaky daného patologického stavu: nerovnoměrnost srdečního rytmu, relativně nízkou intenzitu práce srdečního svalu.

Je třeba mít na paměti, že stav BLNPG není považován za samostatné a nezávislé onemocnění; nejčastěji je tento abnormální stav takový důsledek nebo paralelní projev existující léze srdečního systému. A v tomto obtížném případě budete potřebovat odbornou pomoc specialisty na činnost srdečního systému.

Odrůdy nemoci

V závislosti na typu poškození srdeční oblasti a stupni detekce souvisejících symptomů se několik stupňů této patologie liší:

 • je ovlivněna pouze jedna část stopky;
 • léze je detekována zcela v celé levé části paprsku;
 • a plná forma, kdy lékař diagnostikuje nedostatek vodivosti po celé délce levé strany;
 • částečné, jinak neúplné. A v tomto provedení je mírné zpoždění v procesu obou srdečních komor.

Kromě těchto odrůd může mít blokáda zadní větve levé nohy svazku Jeho svazku tři stupně svého výskytu a následného projevu. První etapa je charakterizována určitým zpožděním v procesu vedení impulsu, který je přenášen skrz kmen do atria. Ve druhé etapě vývoje může být již diagnostikována částečná absence řízených impulsů v atriích. Tyto dvě první fáze by měly být připsány neúplnému blokování. Třetí etapa je nejzávažnějším projevem blokády levého svazku jeho svazku: zde je odhalen absolutní nedostatek vedení tkání a v důsledku toho se komora projevuje nezávislými stahy, bez ohledu na to, jak proudí nervové impulsy levou stranou.

Jako výsledek, srdeční frekvence je významně redukována a moci dokonce dosáhnout ukazatele méně než 21-45 úderů za minutu (zatímco normální počet tepů srdce u zdravého člověka je 40-65 úderů za minutu).

Příznaky blokády levé nohy a symptomy

Léčbu tohoto patologického a život ohrožujícího stavu lze předepsat až po provedení nezbytných diagnostických opatření. Přítomnost subjektivních projevů, které v první řadě zahrnují váhu v oblasti srdce, znatelné přerušení a rozdíly v srdečním rytmu, doprovázené zhoršením zdravotního stavu, až do ztráty orientace, různé síly závratí, poskytuje čas k identifikaci začátku patologického procesu.

Příznaky blokády levé nohy se mohou projevit jako:

 • výrazné zpomalení vedení přenášeného impulsu skrz tkáně vlevo, zatímco komora začíná vykazovat kontrakce v jiném režimu;
 • proces excitace komory vlevo se provádí vedením impulzů;
 • proces excitace probíhá na přední straně tkání levé poloviny.

Výše uvedené projevy patologického stavu však lze detekovat pouze elektrokardiografickými metodami: blokáda levého svazku jeho větve na EKG se může projevit změnou přesného režimu srdečních kontrakcí, což je významné zpoždění v komorové kontrakci. Tato metoda také umožňuje určit typ patologie, její stadium a rysy projevu, což je důležité při předepisování léčby. Kardiogram se doporučuje také při provádění diagnostiky jakéhokoliv druhu srdečních patologií, které jsou doprovázeny výrazným selháním srdeční frekvence a arytmie.

A pro zahájení léčby této patologie je nutné identifikovat pravděpodobné příčiny blokády. Protože LNPG není považován za nezávislé onemocnění, ale v důsledku paralelního patologického procesu, příčiny, které ho způsobily, mohou spočívat v porušení funkcí srdce a zhoršení jeho celkového stavu.

Hlavní příčiny patologie

Blokáda tkání jednoho z nohou srdečního svalu svazku His, stejně jako jeho větví, může nastat z několika nezávislých důvodů, mezi nimiž je třeba zdůraznit následující:

 • stenóza;
 • selhání trikuspidální chlopně;
 • vadné meziobratlové přepážky;
 • plicní srdce;
 • ICHS a jeho odrůdy;
 • projevy myokarditidy;
 • infarkt myokardu a jeho následky.

Blokáda pravé a levé části se může projevit aktivací plicní embolie, zatímco rychlost redukce komory se výrazně liší od rychlosti impulsu.

Nemoc se také může vyvíjet podle určitých etiologických faktorů, které vysvětlují povahu této patologie a určují rychlost jejího vývoje.

Etiologické faktory ovlivňující aktivační proces

Významné změny v hormonálních hladinách způsobené určitými vnějšími vlivy jsou také dalšími příčinami blokády levého svazku Jeho. Mezi nejčastější etiologické faktory, které mohou do značné míry ovlivnit výskyt prvních příznaků blokády, patří:

 • otrava těla pacienta velkým množstvím reziduí léků, které byly použity při léčbě současného onemocnění srdce. Mezi ně patří různé typy diuretik, symptomatologie a srdeční glykosidy;
 • zneužívání špatných návyků, které nepříznivě ovlivňují celý srdeční systém člověka. Může to být alkoholismus, užívání drog, kouření;
 • thyrotoxikóza;
 • nedostatek v těle některých látek. To je draslík, hořčík, které jsou zodpovědné za elektrolytickou rovnováhu v těle. Jejich značné množství, stejně jako některé jejich nedostatky, ovlivňují rovnováhu v práci srdečního systému.

V důsledku těchto situací ztrácí přední paprsek svůj rytmus práce, komorové kontrakce procházejí bez ohledu na příchod a impulsní vodivost přes tkáně nohou.

Metody diagnostické expozice

Elektrokardiogram a emisní tomografie jsou považovány za nejefektivnější - tyto výzkumné metody umožňují provést přesnou předběžnou diagnózu, která identifikuje hlavní příčiny této patologie srdce. Díky této diagnostické studii je možné určit nejúčinnější metodu terapeutické léčby.

Lékařské události

Léčba tohoto stavu je založena na porovnání výsledků EKG a EKG s normálními hodnotami srdečního rytmu. Vzhledem k tomu, že blokáda svazku Jeho není rozpoznána jako nezávislé srdeční onemocnění, tento stav obvykle doprovází specifické srdeční onemocnění nebo několik onemocnění. Léčba proto musí být zaměřena především na odstranění základních příčin tohoto stavu. A léčba primárního poškození srdce je určena jak samotným onemocněním, tak jeho stupněm vývoje, projevy a celkovým stavem pacienta.

Nejúčinnější metody zahrnují následující metody expozice:

 • Při příčině blokády Jeho svazku srdečního selhání bude často předepisováno široké spektrum srdečních glykosidů, stejně jako nitroglycerin, antihypertenziva, která stabilizují práci srdce a jeho rytmus na prvním místě;
 • imunitní léky zaměřené na stimulaci obranyschopnosti těla a zvýšení jeho odolnosti vůči nejrůznějším chorobám, včetně onemocnění srdce. Nejoblíbenějším lékem je dnes širokospektrální lék nazvaný „Transfer Factor Cardio“: žádné vedlejší účinky, rychlý účinek na srdeční sval a stimulace imunity jsou hlavními projevy této drogy;
 • nitráty a antihypertenziva jsou také často předepisovány léky pro daný stav. Umožňují vám stabilizovat celkový stav, obnovit normální rytmus srdečních kontrakcí.

Je však třeba mít na paměti, že neexistuje univerzální terapie blokády tkáně svazku jeho svazku; Hlavní zaměření terapeutických účinků v tomto případě by mělo být považováno za léčbu základního onemocnění srdečního systému s paralelním udržováním stavu pacienta. Tato patologie má nepříjemný pravděpodobný důsledek v případě nedostatečnosti hlavní léčby: blokáda tohoto typu může jít do úplné blokády srdce a jeho atria, která má špatnou prognózu pro pacienta av této situaci vyžaduje okamžitý speciální lékařský zásah.

Jaká je prognóza této patologie srdečního systému?

Předpověď

Složení předběžné prognózy průběhu nemoci může být provedeno až po důkladné diagnóze a zvážení stupně rozvoje hlavního poškození srdečního svalu. Pokud je tento patologický stav srdečního systému detekován v časných stádiích, může být prognóza pro pacienta velmi pozitivní: s asymptomatickým tokem má pacient asi 65-85% přežití po dobu 15-20 let. Nicméně, když vezmeme v úvahu některé závažné nesrovnalosti v práci kardiovaskulárního systému a jejich dlouhé trvání, prognóza je horší: již 55-60%. Pokud je základní onemocnění zanedbáno, má výrazné symptomy, pak pravděpodobnost náhlého úmrtí pacienta několikrát stoupá a předběžná prognóza přežití je snížena na 15–20%.

Jak vizuálně určit blokádu levé a pravé nohy svazku His na EKG pásku

Blokáda složek obsažených ve struktuře svazku His patří do třídy intraventrikulárních arytmií.

To znamená narušení normálního průchodu elektrického impulsu vlákny zodpovědnými za komorové kontrakce a může být buď úplné nebo neúplné (ovlivňující jednotlivé větve v tloušťce srdečního svalu).

Tento typ poruchy srdečního rytmu může být trvalý nebo přerušovaný.

Na co se podívat na kardiogram

Úplný popis této patologie může být znázorněn na elektrokardiogramu (EKG). Na pásku přijaté jako výsledek EKG jsou výsledky zaznamenány na několika grafech odpovídajících třem standardním vodičům z končetin (I, II, III), třem zesíleným vodičům z končetin (aVL, aVR, aVF) a šesti vývodům hrudníku (od V1 do V6).

Normální výkon

Elektrokardiogram, který ukazuje, že na části srdce nejsou žádné patologické změny, nutně zahrnuje přítomnost zubů P, T, komorových QRS komplexů a všech intervalů a segmentů ve formě hladkého vzájemného vzájemného posunu a tvořených neoddělitelnými liniemi od izoelektrické linie.

Tyto prvky musí navíc splňovat určité parametry, které lékař samostatně vypočítává v sekundách a milimetrech se zvláštním pravítkem a také vizuálně hodnotí. Mezi parametry normálního EKG patří:

 1. Správný rytmus (v kterémkoliv z vodičů, jakýkoli RR interval je roven nebo se liší o více než 10% od aritmetického průměru všech sousedních RR intervalů).
 2. Frekvence kontrakcí srdce je v rozmezí 60-90 úderů za minutu.
 3. Sinoatrial uzel funguje jako hlavní hybná síla srdeční frekvence (u elektrod II a III jsou pozitivní - nad isolinem - P zuby umístěné před všemi QRS komplexy).
 4. Neexistuje žádné zpomalení nebo zrychlení vodivosti svalových vláken (šířka P vlny je menší než 0,10 sekundy, interval PQ je od 0,120 do 0,20 sekundy, komplex QRS je od 0,080 do 0,120 sekundy).
 5. Elektrická osa srdce je v rozsahu od +30 do +60 stupňů.
 6. Normální parametry síňové P vlny (doba trvání až 0,10 sekundy; výška až 2,5 mm; nutně kladné hodnoty u vodičů I, II, aVF, V2-V6; vždy záporné - pod isolinem - v olověném aVR; tvar je kopulovitý, bez zoubků a rozdělit do dvou hřebíček).
 7. Normální parametry komplexu QRS (celkové trvání 0.080-0.120 sekund; doba trvání Q vlny je menší nebo rovná 0,030 sekundy a amplituda je čtvrtina výšky vlny R).
 8. Normální parametry segmentu RS-T (segment by měl být umístěn na neutrálním obrysu, bez zoubkování).
 9. Normální parametry T vlny (musí být vždy kladné v ose I, II, aVF, V2-V6, ne zubaté, nerozdělené, vždy negativní v aVR vedení).
 10. QT interval je na isolinu, rovný.

Správná patologie

Tato varianta vedení impulzů podél jeho svazku je mnohem běžnější. Příznaky EKG, které charakterizují úplnou blokádu pravé nohy svazku Jeho, zahrnují:

 • Zvýšení doby trvání komplexu QRS během 0,120 sekund.
 • Přítomnost deformovaného dlouhého hrotu S v přívodech V4-V6.
 • Přítomnost rozdělena do tří fází (podobně jako písmeno "M") QRS v přívodech V1-V3.

Pokud jde o příznaky neúplné blokády pravého svazku jeho svazku, stojí za povšimnutí, že EKG nemá patologicky dlouhý komplex QRS (jeho délka je buď normální, nebo je na horní hranici normy v rozsahu 0,090 až 0,110 sekund), ale přítomnost tří fází během vizuálního posouzení tvaru komorových komplexů.

Jaká by měla být dieta po infarktu a obecně u srdečních onemocnění? Popis pravidel pro stavbu stravy naleznete v našem článku.

Transmurální infarkt myokardu: co to je, jak se liší od jiných forem nemoci a jak snadno je léčitelný? Zjistěte to.

Jaké by měly být ošetřovatelské zákroky pro infarkt myokardu? Co by měly sestry dělat a co nemají právo dělat? Vše je popsáno v tomto článku.

Levá strana

Levá noha v její struktuře má přední a zadní větve, které se živí krví z různých arteriálních cév. Porušení průchodu pulsu v této sekci není zpravidla doprovázeno ostrou expanzí komplexů QRS, jako je tomu v případě léze pravé nohy, ale poskytuje živý obraz odchylky elektrické srdeční osy v čelní rovině.

Zrakové známky úplné (ovlivňující obě větve) blokády levé nohy na EKG zahrnují:

 • Může dojít k prodloužení komorového komplexu o více než 0,12 sekundy.
 • Přítomnost hlubokých dlouhých zubů S ve vedení V4-V6.
 • Přítomnost dlouhých a deformovaných R zubů v ose I, aVL a V5-V6.
 • Absence Q na grafech I, V5-V6.

Blokáda přední větve levé nohy Hisy vypadá takto:

 • Výrazná odchylka osy srdce doleva (od -30 do -90 stupňů).
 • Komorový komplex normální doby trvání.
 • Malé zuby R v kombinaci s hlubokými zuby S v II, III a aVF.
 • Malé Q zuby v I a aL.

Blokáda zadní větve levé nohy Hisy vypadá jako:

 • Výrazná odchylka osy srdce ve správném směru (od +120 do +180 stupňů).
 • Komorový komplex normální doby trvání.
 • Malé Q zuby v kombinaci s vysokými amplitudovými zuby R v II, III a aVF.
 • Malé zuby R v I a aVL.

Další informace o blokování pravých nebo levých nohou svazku His na výsledcích EKG naleznete na videu:

Diagnóza

V moderní kardiologii, blokáda nohou jeho nepředstavuje nezávislou nozologickou jednotku, ale to charakterizuje elektrokardiografický symptom nemoci odkazoval se na ICD (mezinárodní klasifikace nemocí).

Při detekci výše uvedených symptomů, které odpovídají popisu blokády nohou, na EKG lékař identifikuje základní příčinu této poruchy rytmu a provádí diagnózu v souladu s vládními doporučeními a považuje blokádu za projev choroby.

Jak nebezpečný je akutní infarkt myokardu zadní stěny levé komory a jak jej včas detekovat? Zjistěte více právě teď!

Víte, zda je postižení způsobeno infarktem myokardu? Je možné se vrátit do práce a kdy přesně? Řekneme to!

Můžete se dozvědět o tom, jak ECG infarkt vypadá z naší další publikace.

Další výzkum

Jak je známo, nejen metoda EKG, navzdory mnoha výhodám, pomáhá při identifikaci a zdokonalování diagnózy u kardiologického pacienta. Lékař může do plánu vyšetření pacienta zahrnout následující typy výzkumu: t

 • Nastavení holteru pro denní monitorování tepové frekvence pro zjištění frekvence arytmie, stupně závažnosti.
 • EchoCG (echokardiografie), což je metoda pro detekci organických změn v tkáních srdce, velikosti jeho komor, funkce kontraktility, síly uvolňování krve.
 • CPECG (transesofageální elektrokardiografie) v případě selhání obvyklé studie EKG.
 • MSCT je metoda multispirální výpočetní tomografie.
 • MRI srdce.

Léčba

Terapie tohoto typu poruchy srdečního rytmu začíná změnou životního stylu pacienta. Měli byste se podrobit menšímu stresu, zabývat se omezenou fyzickou námahou, relaxovat na čerstvém vzduchu, vzdát se všech obvyklých intoxikací, dodržovat zásady správné výživy.

Léčba blokády svazku svazku jeho svazku závisí výhradně na organickém srdečním onemocnění, které způsobilo rozvoj poruchy rytmu. Lze použít následující léky:

 1. Antihypertenziva pro systematickou léčbu a kontrolu vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory - lisinopril, člověk, ramiprel, enalapril; kardioselektivní blokátory adrenergních receptorů - bisoprolol, atenolol, propranolol; antagonisty angiotensinogenu - valsartan, test jsem neprovedl a testovací plán jsem provedl.
 2. Protidestičková léčiva k prevenci vzniku krevních sraženin (Plavix, clopidex, plagril, trombotické ACC).
 3. Antianginální terapie zaměřená na ischemickou chorobu srdeční (nitroglycerin, monochinkwe, isoket).
 4. Statiny (simvastatin, atorvastatin, rozuvastatin) s redukcí lipidů a účinkem prevence aterosklerotických plaků.
 5. Diuretika (lasix, diuver).

Pro nemoci plic, které způsobily "plicní srdce" a blokádu nohou, aplikujeme atrovent, berodual, backlasone, duch, berotok, Foradil.

Kromě lékařského ošetření se také používá chirurgická instalace kardiostimulátoru, ale provádí se v nepřítomnosti pozitivního účinku farmakologických přípravků.

Blokáda nohou Jeho svazku, která je závažným EKG, je známkou srdečního onemocnění, vyžaduje pečlivé pozorování pacienta ošetřujícím lékařem a ne méně pozorný postoj samotného pacienta.

Abnormality srdečního rytmu jsou často příčinou smrti, a to je přesně to, co způsobuje potřebu okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, když zjistíte pocity nepravidelného srdečního tepu nebo srdečního selhání.