Blokáda nohy větve svazku

Někdy může pacient, který obdržel zprávu od EKG, slyšet, že má blokádu svého svazku. To může způsobit určité otázky pro pacienta, zejména pokud hovoříme o malém dítěti, protože blokáda se také vyskytuje u dětí. Co to je - nemoc nebo syndrom, je ohrožení života a zdraví, co by mělo být v takové situaci učiněno, uvážíme v tomto článku.

Obrázek ukazuje neuromuskulární systém srdce.

Jeho svazek je tedy částí srdečního svalu, který se skládá z atypických svalových vláken a zahrnuje kmen a dvě nohy - levé (jeho přední a zadní větve) a vpravo. Kmen se nachází v horní části přepážky mezi komorami a nohy se posílají do pravé a levé komory, kde se rozkládají do nejmenších Purkyňových vláken hluboko v srdečním svalu. Funkcí těchto struktur je přenášet elektrické impulsy, které se vyskytují v pravé síni k komorovému myokardu, což způsobuje, že se stahují v rytmu odpovídajícím rytmu atria. Pokud je vedení pulsu částečně nebo úplně narušeno, vyvíjí se blokáda svazku jeho větve. To je jeden z typů poruch vedení, nejčastěji se vyskytujících bez klinických projevů a je charakterizován úplným nebo částečným blokem na dráze impulzů v komorách srdce. Vyskytuje se u 6 lidí z tisíce a po 55 letech - u 2 lidí ze sto, častěji u mužů.

Existují následující typy blokování:

- jeden paprsek - blokáda pravé nohy; blokáda přední nebo zadní větve levé nohy;
- dvou-paprsková blokáda obou větví levé nohy; blokáda pravé nohy s jednou větví levé nohy;
- trekhpuchkovaya - blokáda pravých a levých nohou.

Každý z těchto typů blokády může být úplný nebo neúplný. Také blokáda může být trvalá, přerušovaná (vznikající a mizející v procesu záznamu jednoho EKG), přechodná (nezaznamenaná na každém elektrokardiogramu) nebo střídavá (měnící se bloky různých končetin v procesu záznamu jednoho EKG).

Příčiny blokády svazku Guis

Nemoci vodivosti uvnitř komor mohou být způsobeny těmito chorobami jako:

- vrozené a získané srdeční vady - stenóza aortální a mitrální chlopně, stenóza plicní tepny, stenóza a koarktace úst aorty, insuficience aortální chlopně, defekt interatriálního septa
- kardiomyopatie, myokardiodystrofie různého původu - endokrinní (tyreotoxikóza, diabetes mellitus), metabolismus (anémie), potrava (alkoholismus, obezita), autoimunita (systémový lupus erythematosus, revmatoidní artritida)
- ischemické choroby srdeční
- kardioskleróza jako výsledek mnoha kardiologických onemocnění, vede k nahrazení části svalových vláken jizvou, včetně atypických svalových vláken
- myokarditidy virového nebo bakteriálního původu
- onemocnění srdce u revmatismu - endokarditida, myokarditida
- infarktu myokardu
- dlouhodobá arteriální hypertenze vedoucí k hypertrofii myokardu
- intoxikace srdečními glykosidy
- plicní embolie
- chronická plicní onemocnění (chronická obstrukční bronchitida, plicní emfyzém, těžké bronchiální astma) vedoucí k tvorbě plicního srdce - stagnace krve v pravé síni a ventriku s hypertrofií a expanzí

U malých dětí a mladistvých může být neúplná blokáda pravou rukou spojena s menšími anomáliemi vývoje srdce (další akord v levé komoře, otevřené oválné okno, prolaps mitrální chlopně) a za nepřítomnosti organického poškození srdce je považována za variantu normy.

Blokáda s jednou nebo dvojitou levicí je téměř vždy spojena se získaným, nikoli vrozeným srdečním onemocněním a nemůže být považována za variantu normy.

Příznaky blokády bloku větve svazku

Pravá blokáda se zpravidla neprojevuje a je náhodně zjištěna při průchodu plánovaného EKG. Přítomnost stížností, jako je dušnost, bolest v srdci, pocity narušení srdce, únava, může být způsobena základním onemocněním, které způsobilo blokádu.

S přední nebo zadní levou hemiblokádou (jednou z větví) jsou klinické projevy také minimální a jsou způsobeny základním onemocněním.

Kompletní levý blok se může projevit palpitacemi, závratí, bolestí v oblasti srdce. To může být způsobeno masivními změnami v srdečním svalu levé komory, například akutním infarktem myokardu.

Blokování tří paprsků je způsobeno úplným nebo neúplným blokem v dráze pulsu. Neúplná blokáda je charakterizována zpožděním impulsů přicházejících do komor a prováděných podél několika intaktních vláken a úplných - absencí vedení impulsů do komor a výskytem ektopického (není-li to nutné) ohniska excitace v nich, a dochází k úplnému oddělení atrií a komor. snížena v rytmu s frekvencí 20 - 40 úderů za minutu. Taková četnost kontrakcí je významně pod normou a nemůže poskytnout adekvátní uvolnění krve do aorty. Klinicky se projevuje častými závratěmi, pocitem srdečního selhání a tendencí mdloby v důsledku prudkého poklesu průtoku krve mozkem (útoky Morgagni - Edems - Stokes). To může vést k rozvoji život ohrožujících komplikací nebo způsobit náhlou srdeční smrt.

Diagnostika

Tato porucha vedení může být detekována standardní elektrokardiografií. Další taktika lékaře závisí na typu zjištěné blokády.

Pokud je zjištěna neúplná správná blokáda a při absenci srdečních onemocnění, může to lékař považovat za variantu fyziologické normy a nepředepisovat další metody vyšetření.

Blokování dvou paprsků vyžaduje podrobnější vyšetření pacienta. Je-li na EKG poprvé detekována úplná levostranná blokáda, je v nemocnici nutná okamžitá hospitalizace, i když si pacient nestěžuje, protože tento stav je způsoben rozsáhlými procesy v myokardu. Předpis těchto procesů (chronická kardioskleróza nebo akutní infarkt myokardu, zejména jeho bezbolestná forma) je lepší zjistit v nemocnici pod dohledem lékařů. Kromě toho projevy takové blokády na EKG zakrývají EKG - kritéria pro infarkt myokardu, takže lékař jednoduše nemůže potvrdit nebo vyvrátit srdeční infarkt pouze EKG. Dlouho existující kompletní levý blok v nepřítomnosti zhoršení v průběhu základního onemocnění nevyžaduje stacionární pozorování.

Blokáda tří paprsků je indikací pro pohotovostní hospitalizaci v nemocnici pro úplnější vyšetření a řešení problematiky kardiochirurgie.

Příznaky blokády na EKG jsou:

- blokáda pravé nohy. V pravém vedení (V 1, V2) M - komplexy typu Rsr nebo rSR, v levých vodičích (V5, V6) je S vlna široká, zářezová, komplex QRS je více než 0,12 s

- blokáda levé nohy. V levém vedení (V5, V6, I,) rozšířené deformované komorové komplexy bez Q vlny s děleným hrotem R vlny, v pravých vedeních (V1, V2, III,) deformované komplexy s rozdělenou špičkou S vlny, šířka komplexu je více než 0,12 s

- blokáda tří paprsků - známky blokády pravé a levé, známky atrioventrikulárního bloku I, II, III stupně.

Od dalších metod vyšetření na klinice nebo na kardiologickém oddělení může být pacient zařazen do rutinních diagnostických metod - obecné testy krve a moči, biochemické vyšetření krve a také:

 • Denní monitorování EKG je zobrazeno pro detekci přechodné blokády během dne.
 • Extraezofageální elektrokardiografie pomáhá diagnostikovat poruchy rytmu s neinformativitou normálního EKG
 • Echokardiografie diagnostikuje organickou patologii srdce, vyhodnocuje ejekční frakci, kontraktilitu myokardu.
 • MSCT srdce (multispirální počítačová tomografie) nebo MRI srdce (zobrazování magnetickou rezonancí) lze prokázat v kontroverzních a diagnosticky nejasných případech pro detekci srdečního onemocnění.

Léčba blokády nohy svazku větví

Neexistuje žádná specifická léčba pro tuto poruchu vedení. Pacienti s blokádou správného svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění nepotřebují léčbu. Pacientům s blokádou s jedním nebo dvěma paprsky mohou být předepsány následující skupiny léčiv pro léčbu základního onemocnění:

- vitamíny - thiamin (vitamin B1) s kyselinou lipoovou, riboflavin (vitamin B2), kyselina nikotinová (vitamín PP)
- antioxidanty - ubichinon, karnitin, mexidol, preduktální
- sedativa rostlinného původu (třezalka svatá, mateřídouška, kozlík, šalvěj)
- antihypertenziva pro léčbu arteriální hypertenze - inhibitory ACE (perindopril, lisinopril), antagonisty receptoru angiotensinogenu II (losartan, valsartan), beta - adrenoblockery (bisoprolol, atenolol), antagonisty kalciových kanálů (amlodipin, verapamil) Poslední dvě skupiny by měly být podávány s opatrností, protože snižují srdeční frekvenci.
- anianginální léky pro léčbu ischemické choroby srdeční - krátkodobé a dlouhodobě působící nitráty (nitroglycerin, isoket, cardiket, monochinkwe)
- antitrombocytární přípravky pro prevenci trombózy v srdci a v cévách - aspirin, kardiomagnyl, trombotická Ass
- léky snižující lipidy pro normalizaci cholesterolu - statiny (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin)
- diuretika a srdeční glykosidy ve vývoji chronického srdečního selhání - indapamid, diuver, lasix; strofantin, digoxin
- léky pro léčbu nemocí bronchopulmonálního systému, které způsobily vznik plicního srdce - inhalačních adrenergních mimetik a glukokortikosteroidů (berotek, berodual, duch, baclazon)
- antibiotika, nesteroidní protizánětlivé léky pro zánět sliznice srdce - penicilin; nimesulid, diklofenak

Kromě léků se k léčbě blokády používá chirurgická metoda, která spočívá v instalaci kardiostimulátoru (EX) pacientovi. Úplná správná blokáda, zejména v kombinaci s levou hemiblokádou (blokáda jedné větve levé nohy) a úplná levá blokáda, která se vyvinula v akutním období infarktu myokardu (10-14 dnů), jsou indikacemi pro provádění dočasné stimulace vložením elektrody středovou žílou doprava. komory. Blokování tří svazků s úplným atrioventrikulárním blokem, vzácným komorovým rytmem a záchvaty Morgagni-Edems-Stokes (bezvědomí) je indikací pro trvalou stimulaci (implantace umělého kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru).

Životní styl s blokádou jeho svazku

Pacient s blokádou pravé nohy bez klinických projevů a bez srdečních onemocnění může vést zdravý životní styl s obvyklou fyzickou námahou. V přítomnosti základní choroby, která způsobila dvojité nebo tří-paprskové blokády, musíte omezit zatížení a napětí, odpočinek více, jíst správně, zbavit se špatných návyků.

Při instalaci pacienta by měl pacient s sebou vždy nést kartu kardiostimulátoru, vyhnout se blízkému vystavení elektrických přístrojů a mobilního telefonu implantační oblasti. Nepoklánějte se například k televizoru, telefonujte, zatlačte jej k uchu na opačné straně, s vysoušečem vlasů nebo elektrickým holicím strojkem ne více než 10 cm od místa implantace.

Pacient by měl navštívit lékaře jednou ročně na EKG, nebo častěji, pokud to předepisuje ošetřující lékař. Při instalaci EKS se první návštěva u lékaře - kardiochirurga a arytmologa po propuštění uskuteční za tři měsíce, poté za půl roku, pak dvakrát za rok.

Komplikace

Komplikace zahrnují paroxysmální komorové tachykardie, ventrikulární fibrilaci, asystolii (zastavení srdeční aktivity - náhlou srdeční smrt). Komplikace základního onemocnění u pacienta s blokádou mohou být akutní a chronické srdeční selhání, tromboembolické komplikace (plicní embolie, mrtvice).

Prevence vzniku komplikací je včasné vyšetření, pravidelné návštěvy u lékaře a plnění všech jeho receptů, zejména u pacientů se srdečním a cévním onemocněním.

Předpověď

Shrneme-li vše napsané, lze říci, že blokáda svazku Jeho není nákazou, ale příznakem srdečního onemocnění, které je buď detekováno na EKG, nebo se klinicky projevuje. Abychom věděli, jaké mohou být důsledky tohoto typu blokády, je třeba vzít v úvahu, že prognóza závisí na onemocnění, které vedlo k rozvoji bloku.

S blokovou blokádou a nepřítomností srdeční nebo plicní patologie je prognóza příznivá. S vývojem úplné blokády levé nohy na pozadí infarktu myokardu je prognóza nepříznivá, protože úmrtnost dosahuje v akutním období infarktu 40-50%. Nepříznivá je také prognóza blokády tří svazků, protože se zvyšuje pravděpodobnost asystoly.

Nebezpečí blokády bloku větve svazku

Bloky srdce jsou závažná onemocnění, která způsobují zhoršené vedení impulzů srdce. Například blokáda svazku jeho větve je spojena s patologií vedení elektrických signálů podél myokardu srdce, nebo přesněji, podél úseku vodivého systému zodpovědného za kontrakci komor. Výsledkem vývoje patologie se stává porušení posloupnosti, síly, rychlosti excitace, kontrakce srdce. V závažných případech nemusí docházet k žádnému snížení myokardu, což může mít nepříjemné a dokonce fatální následky.

Vlastnosti nemoci

Patka Jeho, přesněji nohou svazku Jeho, je prvkem systému srdečního vedení, který je zodpovědný za vedení excitačních pulzů ve ventrikulární oblasti. Nohy srdce (svazek Jeho) jsou tři - levé, pravé přední nohy a jedno záda. Poslední část svazku Jeho je silnější než ostatní a je pokračováním kmene svazku Jeho, a levé a pravé nohy jsou jeho větvemi. Mezi větvemi svazku Jeho je síť anastomóz. Celý svazek Hisa se skládá z atypických svalových vláken. Konec nohou v oblasti pravé a levé komory se rozděluje do nejmenších prvků systému vedení - Purkyňových vláken.

Hlavní funkcí jeho svazku je přenos impulzů z pravé síně do srdečních komor, které začínají klesat v síňovém rytmu. Děti a dospělí se mohou z jakéhokoli důvodu setkat s částečným nebo úplným poškozením impulzního vedení na úrovni jedné nebo dvou nohou. V kardiologii se takové srdeční choroby nazývají blokáda svazku jeho svazku (BNPG). Patologie se často neprojevují klinicky a jsou diagnostikovány u 6 osob z 1000 obyvatel. S věkem roste incidence onemocnění a po 55 letech blokády se již vyskytuje u 20 lidí z 1000, častěji u mužů.

Klasifikace onemocnění podle stupně porušení vedení excitačních pulzů do komor je následující:

 1. Neúplná blokáda svazku Jeho (zpomalení přenosu impulsů).
 2. Kompletní blokáda svazku Jeho (úplné zastavení přenosu pulzů).

Kromě toho existují následující typy blokád:

 1. Odnopuchkovaya - pokrývá pravou nohu, nebo je blokáda zadní nebo přední větve levé nohy.
 2. Dvukhpuchkovaya - postihuje obě větve levé nohy nebo zahrnuje blokádu pravé nohy, spolu s porážkou jedné větve levé nohy.
 3. Tři paprsky - pravé a levé nohy jsou zablokovány.

Podle typu vývoje BNPG může být:

 • intermitentní (vzniká a zmizí během záznamu jedné studie EKG);
 • konstantní (vždy na EKG);
 • přechodné (nezaznamenané na všech EKG);
 • střídavě (může změnit lokalizaci, tj. objevit se v oblasti různých nohou).

Příčiny blokády svazku Guis

Příznaky patologie se mohou objevit u dětí od narození, kdy mohou být vyvolány vrozenými chorobami:

 • defekt interventrikulární a interatriální přepážky;
 • nedostatečný rozvoj segmentu pravého svazku Jeho;
 • stenóza úst plicní tepny;
 • koarktaci aorty;
 • jiné srdeční vady, které způsobují přetížení pravé komory.

U dětí může být neúplná blokáda jednoho bloku rozpoznána jako varianta normy, pokud není doprovázena organickým poškozením srdce. Tak, mnoho dětí má neúplnou blokádu pravé nohy svazku jeho, spojený s malými anomáliemi srdce - další akord, prolaps mitrální chlopně, etc. Blokáda levé nohy je často provokována získanými chorobami a je často také rozpoznána jako varianta normy.

Mezi srdeční příčiny, které mohou způsobit BNPG, lékaři volají následující:

 • CHD;
 • akutní a chronické srdeční selhání;
 • myokarditida virové, bakteriální geneze;
 • revmatismus srdce;
 • endokarditida;
 • různé kardiomyopatie;
 • srdeční dystrofie myokardu;
 • kardioskleróza;
 • srdeční nádory, metastatické srdeční onemocnění;
 • poranění hrudníku;
 • chirurgické zákroky na srdci, koronární cévy;
 • autoimunitní patologie, které ovlivňují srdeční sval;
 • závažná arteriální hypertenze nebo dlouhodobá hypertenze;
 • infarktu myokardu.

Existují i ​​jiné důvody, které mohou vést k částečné nebo úplné blokádě nohou jeho svazku, včetně přechodných:

 • chronická onemocnění dýchacího ústrojí, doprovázená obstrukčními procesy, například bronchiální astma, plicní emfyzém, plicní srdce, chronická bronchitida;
 • plicní embolie;
 • progresivní svalová dystrofie;
 • hyperkalemie, jakož i další poruchy elektrolytů - poruchy rovnováhy hořčíku, sodíku;
 • předávkování některými léky - srdečními glykosidy, diuretiky, antiarytmiky atd.;
 • dlouhé kouření;
 • alkoholismus;
 • dysfunkce autonomního nervového systému;
 • onemocnění nadledvin a štítné žlázy;
 • diabetes mellitus;
 • těžká anémie.

V nepřítomnosti zjevných důvodů, po provedené diagnóze, může být stanovena idiopatická blokáda svazku Jeho.

Příznaky projevu

Mnoho klinických případů BNPG probíhá bez jakýchkoliv projevů. Téměř nikdy se neprojevují symptomatické nekompletní blokové blokády, takže jsou během rutinního vyšetření detekovány pouze EKG. Ale s úplnou blokádou pravé nohy jsou symptomy obvykle pozorovány u lidí, dokonce i v nepřítomnosti organických lézí srdce. Patří mezi ně:

 • různé změny při poslechu srdečních zvuků;
 • závratě;
 • omdlévání a omdlení;
 • pocit nedostatku dechu;
 • dušnost;
 • snížení pracovní kapacity;
 • špatná tolerance zatížení;
 • únava a slabost;
 • někdy - bolest v srdci;
 • pocit narušení srdce.

Kromě toho je možný výskyt klinického obrazu odpovídajícího základnímu onemocnění, jak kardiologickému, tak i jiným orgánům a systémům. Nejzávažnější symptomy se objevují v akutních srdečních patologiích - srdečním selhání, infarktu myokardu, které jsou nejčastěji doprovázeny různými srdečními bloky na pozadí poškození komorového myokardu.

Nebezpečí a následky

Prognóza této nemoci je těžké předvídat, protože ve skutečnosti je to příznak jiných patologií. Pokud má pacient nekompletní blokádu bez blokády srdce nebo plic, je prognóza příznivá. S ohledem na přítomnost organických lézí srdce je prognóza zcela závislá na základním základním patologickém stavu. Pokud jde o nebezpečí BNPG, vznikají při úplných blokádách zpravidla nepříjemné následky. Vedou k progresivním hemodynamickým poruchám, které mohou způsobit tyto komplikace:

 • cévní mozková příhoda - akutní ischemie mozkové oblasti na pozadí zastavení krevního oběhu v ní;
 • chronické srdeční selhání - dysfunkce srdce, vedoucí k narušení práce celého organismu;
 • zhoršení hlavního průběhu srdečního onemocnění;
 • vznik trombózy a tromboembolie v důsledku zesílení krve.

Kompletní BNPG je nebezpečný - může s věkem bez léčby vést k rozvoji závažných typů arytmií - paroxyzmální komorové tachykardie, ventrikulární fibrilace, která končí srdeční zástavou (pravděpodobnost úmrtí je nejvyšší u blokády se třemi svazky).

Plicní embolie, ischemická mrtvice mohou také vést k smrti. V průměru je úmrtnost během vývoje blokády na pozadí srdečního infarktu v prvních dnech patologie 50%. Aby se předešlo takovýmto důsledkům, může se pouze včas začít s vyšetřováním a léčbou, s plněním všech lékařských předpisů, vysvobozením nebo nápravou závažných onemocnění srdce a cév.

Diagnostika patologie

Dokonce i terapeut, když poslouchá srdce, si může všimnout změny rytmu, porušení srdeční frekvence. To by mělo být důvodem pro provedení dalšího podrobnějšího vyšetření k nalezení příčiny a typu srdečního bloku. Hlavní diagnostickou metodou je EKG, podle které lze dospět k závěru o formě BNPG (nejběžnější varianty blokády jsou uvedeny níže):

 1. Blokáda přední větve levé NPG. Vysoká R-vlna, hluboká S-vlna, odchylka vektoru QRS nahoru vlevo je uvedena.
 2. Blokáda zadní větve levé NPG. Vektor QRS je směrován nahoru, doprava a dopředu, je zde vysoká R-vlna, hluboká S.
 3. Blokáda pravé NPG. Tam je vysoká široká R vlna, široká S vlna, amplituda zvětšená. Komorový QRS komplex má formu qRS nebo rSR, rozšiřuje se na 0,12 s. a další. Kromě získaných příčin (přední infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční) je tato varianta vývoje onemocnění charakteristická vrozených srdečních vad a dalších onemocnění.
 4. Blokáda levého APG. EOS se odchyluje vlevo nebo je umístěn vodorovně. QRS má tvar prodloužené R vlny, která má zoubkovaný nebo zploštělý vrchol. Šířka komorového komplexu QRS je větší než 0,12 sekundy nebo rovna tomuto indikátoru. Tento stav je charakteristický pro arteriální hypertenzi, akutní infarkt myokardu (méně často), aortální srdeční vady.
 5. Blokování dvou paprsků (blokáda pravé nohy a levé přední větve). Komplex QRS je rozšířen o 0,12 s, negativní T segment a RS-T segment je posunut dolů, EOS se odchyluje vlevo. Tato změna je nejvíce charakteristická pro ICHS a jiné patologické stavy myokardu.

Po identifikaci těchto abnormalit EKG je pacientovi doporučeno provést další vyšetření, která pomohou podrobně popsat informace a stanovit správnou diagnózu:

 1. Krevní a močové testy pro stanovení rovnováhy elektrolytů, hladiny hormonů, autoimunitních procesů atd.
 2. Denní monitorování EKG pro detekci trvalého narušení atriálního vedení, typu arytmií, stanovení závažnosti blokád, vyhledávání nočních nebo zátěžových bloků.
 3. Ultrazvuk srdce pro stanovení srdečních příčin srdečního bloku, zejména organického srdečního onemocnění.
 4. EFI pro vyjasnění údajů o nemocech, kdy monitorování EKG nebo Holtera neumožňuje jednoznačnou diagnózu.

Metody zpracování

Při neúplných blokádách s jednou blokádou se zpravidla nevyžaduje žádná léčba. Pokud neexistují žádné kardiální důvody pro takovéto porušení, je nepravděpodobné, že by postupovaly nebo se zhoršovaly jinými patologiemi. Takovéto BNPG téměř nikdy neprojdou do plné blokády a neohrožují život. Občas, zejména na pozadí hypertenze, je možná progrese bloku pravé nohy a AV blokáda druhého nebo třetího stupně. Na začátku těchto procesů lékař vždy předepíše profylaktickou léčbu.

Podobně byste měli jednat s vážnějšími typy blokád. Komplex terapie je vybrán z léků, které jsou prováděny pomocí kurzů. Nezapomeňte také léčit základní onemocnění. Léčba blokád může obecně zahrnovat následující léky:

 1. Vitamíny v injekcích - thiamin, riboflavin, kyselina nikotinová a další.
 2. Sedativa - matka, valeriána.
 3. Antioxidanty - mexidol, preduktální, karnitin.
 4. Přípravky z vysokého krevního tlaku z různých skupin (blokátory kalciových kanálů, inhibitory ACE, beta-blokátory atd.) - Betalok, Valsartan, Verapamil, Amlodipin.
 5. Přípravky proti ischemii srdce, především nitráty - Nitroglycerin, Kardiket.
 6. Léky na vysoký cholesterol - Rosuvastin, Simvastatin.
 7. Srdeční glykosidy a diuretika pro srdeční selhání - Digoxin, Lasix.
 8. Antiplatelet proti trombóze - Cardiomagnyl, Aspirin-Cardio.
 9. Léky pro chronickou plicní obstrukci - Pulmicort, Berodual, Beclason.

V současné době bylo vyvinuto několik typů chirurgických zákroků, které jsou nejčastěji doporučovány pro pacienty s úplnou blokádou jedné větve nebo s blokádami dvou nebo tří paprsků. Nejčastěji používanou metodou je implantace kardiostimulátoru, včetně dočasné (pro infarkt a další akutní stavy). V některých provedeních je abnormalita vodivosti podporována radiofrekvenční katetrizační ablací. Někteří pacienti by také měli nainstalovat kardioverter-defibrilátor, například s tří-paprskovou blokádou v kombinaci s blokádou komorového síně.

Obecně platí, že osoba s blokádami bez projevů může vést normální život, ale měli byste se okamžitě vzdát nadměrné fyzické námahy, odpočinout, odstranit dlouhodobý stres. Jídlo musí být nutně správné, bez množství soli a živočišného tuku, cukru. Mělo by se vzdát špatných návyků, zejména kouření. Po instalaci EKS by měl člověk zpočátku navštívit kardiologa jednou za tři měsíce a poté jednou za šest měsíců a rok. Někteří používají lidové prostředky proti srdeční blok. Po konzultaci s lékařem jsou takové recepty ze sekce alternativní medicína povoleny:

 1. Připojte rovnoměrně kořen, boky, kořeny pampelišky, kalamovní kořeny bažiny, mele vše v mlýně na kávu. Vezměte si lžičku reliéfu, nalijte 300 ml vroucí vody. Vypijte 100 ml třikrát denně po dobu 1 měsíce.
 2. Kombinujte farmaceutické alkoholické tinktury hloh (50 ml), Valerian (30 ml), Motherwort (40 ml), Měsíček (20 ml), Pivoňka (80 ml), Mátu (20 ml). Užívejte 10 kapek třikrát denně po naředění ve vodě v průběhu 1 měsíce. Při silném poklesu tlaku se dávka sníží na 5-7 kapek.

Preventivní opatření

Aby se zabránilo chorobám, jsou tato opatření důležitá:

 • více odpočinku, dostatek spánku;
 • odstranit stres a přepracování;
 • pozorovat režim práce a odpočinku;
 • jíst pouze zdravé potraviny, konzumovat více rostlinných vláken;
 • vzdát se cigaret, alkoholu;
 • užívat všechny léky pouze v doporučených dávkách a pod dohledem lékaře;
 • brzy začnou léčit všechny srdeční choroby.

Jaká je nebezpečná blokáda pravé větve svazku Jeho

Jeho svazek je místem srdečního svalu, který je zodpovědný za vodivost elektrických impulzů z pravé síně do komorového myokardu. Jeho svazek se skládá z kmene, který se nachází mezi srdečními komorami.

Tři nohy se rozbíhají směrem k pravé a levé komoře. Pokud je z nějakého důvodu rušení přenosu impulsu, pak blokáda svazku Jeho.

Charakteristika nemoci

Málokdo má představu, jaký svazek Jeho. Svazek Jeho způsobuje, že se komůrky stahují v síňovém rytmu. Ve svém složení:

 • Levá noha;
 • pravá přední noha;
 • pravá zadní noha.

Na konci nohou se rozdělují na malé prvky, nazývané Purkyňovy paprsky.

Blok srdce může být asymptomatický. Blokády jsou rozděleny do několika typů:

K onemocnění dochází v plné a částečné formě.

Neúplná verze se vyznačuje pomalým přenosem impulzů, pokud je diagnostikována úplná blokáda, impuls není plně proveden.

Porušení průchodnosti pulsu je obvykle způsobeno komorbiditami, nebo je to jeden ze symptomů srdeční patologie.

Rizikovou skupinu tvoří lidé starší 60 let, nejčastěji muži. Čím starší osoba, tím vyšší je riziko vzniku onemocnění.

Neúplná blokáda pravé nohy

V případě neúplného blokování je vedení impulsu přerušeno pouze v jedné noze. Impulz je udržován v pomalém rytmu.

Nekompletní blokáda pravého svazku His je částečným selháním ve vedení elektrického impulsu do srdeční komory. Nemoc nemá žádné výrazné symptomy, nicméně v některých případech je to nebezpečné a komplikuje průběh základního onemocnění.

Je-li příčinou patologických jevů svazek Jeho, může být na elektrokardiogramu zaznamenána blokáda pravé nohy svazku Jeho. Někdy se pacient během útoku obává o dušnost, objeví se závratě.

Příčiny neúplné blokády

Blokování PNPP se vyskytuje z různých důvodů. Mohou být vrozené a získané.

Vrozené příčiny zahrnují:

 • vrozené srdeční vady;
 • léze interatriální přepážky;
 • poruchy interventrikulární přepážky;
 • porušení srdečního vedení u dětí;
 • stenóza plicních cév;
 • poruchy ve vývoji pravé nohy Jeho.

Získané faktory jsou:

 • patologie v myokardu;
 • předávkování drogami;
 • nadbytek draslíku v krvi;
 • svalová dystrofie, progresivní povaha;
 • uzavřené poranění hrudní kosti;
 • neoplazmy srdce;
 • obstrukční plicní onemocnění.

Neúplný srdeční blok nepředstavuje vážné ohrožení lidského zdraví. Ale pouze v případě, že není spojena žádná vážná nemoc. Částečná blokáda se nikdy nedostane do plné podoby, průběh některých onemocnění může vyvolat blokádu, mezi něž patří:

 • ischemická choroba srdce;
 • infarkt myokardu;
 • revmatismus;
 • hypertrofie srdečního svalu;
 • bronchiální astma doprovázené respiračním selháním;
 • tromboembolie koronárních cév;
 • emfyzém;
 • chronická bronchitida.

Příznaky neúplné správné blokády

Blokáda pravé nohy srdce je asymptomatická. Nejčastěji jsou příznaky blokády mírné. Pokud existuje jasný příznak, znamená to, že pacient má související onemocnění.

V tomto případě jsou možné následující klinické projevy:

 • bolest srdce;
 • dušnost;
 • porucha srdečního rytmu;
 • zvýšená únava.

Pokud výše uvedené patologie chybí, blokáda není přisuzována samostatnému onemocnění a je považována za její projev normy a je v tomto případě považována za znak funkce autonomního nervového systému, který má přechodnou povahu. V každém případě vyžaduje pravidelné sledování lékařem.

Diagnostika

Neúplný pravý srdeční blok je ve většině případů považován za fyziologickou normu. Ve zvláštních případech vyžaduje patologie zvláštní pozornost. Před stanovením diagnózy budete muset podstoupit diagnostické vyšetření.

Zahrnuje následující postupy:

 • biochemický krevní test;
 • klinický krevní test;
 • denní EKG;
 • echokardiografie;
 • magnetická rezonanční tomografie.

Pouze podle výsledků získaných údajů může lékař provést konečnou diagnózu.

Léčba správné nekompletní blokády

Pokud je BPNPG doprovázena srdečními patologiemi, léčba předepsaná lékařem se obvykle provádí v následujícím směru:

 • posilování těla vitamíny B1, B2, PP;
 • užívání sedativ;
 • léky zaměřené na stabilizaci tlaku;
 • ředidla krve;
 • léky, které snižují hladinu cholesterolu v krvi;
 • v přítomnosti srdečního selhání pijí diuretika a glykosidy.

Pokud nejsou přítomny žádné přidružené patologie, není nutná žádná léčba. Je vhodné zapojit se do posilování těla, snížení stresu, fyzického i emocionálního. Nezapomeňte na pravidelné procházky na čerstvém vzduchu.

Úplná blokáda pravé nohy jeho

K úplnému zablokování pravé nohy dochází v případech, kdy elektrický impuls přestává být veden do pravé komory. Příčinou jejího výskytu ve většině případů je zvýšení pravé komory, taková patologie je možná v přítomnosti srdečního onemocnění, což komplikuje průběh onemocnění.

Kompletní blokáda je diagnostikována na EKG. Nemoc nemá žádné charakteristické příznaky, ale v některých případech si pacient může stěžovat na mírné zhoršení zdravotního stavu.

Patologie se může vyvinout v důsledku dřívějších infekčních onemocnění, jako je chřipka, bolest v krku, šarlatová horečka a spalničky. Tyto poruchy se mohou vyskytnout u dětí. V tomto případě onemocnění vyžaduje pozornost lékařů.

Onemocnění srdce může být příčinou úplné blokády. Patří mezi ně:

 • infarkt;
 • ischemická choroba srdce;
 • hypertenze;
 • patologie v interventrikulární a interatriální septě;
 • chronické plicní onemocnění;
 • vrozené srdeční onemocnění.

Blokáda pravé nohy Jeho není nebezpečná, ale ventrikulární arytmie a jiná srdeční onemocnění se mohou vyvíjet na jejich pozadí. Proto je nutné absolvovat pravidelné vyšetření a roční EKG.

Léčba úplné blokády

Kompletní BPNG je diagnostikována EKG a ultrazvukem. Je možné určit onemocnění při poslechu srdce, protože rytmus srdečních tónů je narušen. Léčba onemocnění je prováděna pouze lékařem při současných onemocněních.

Povaha léčby závisí na složitosti současného onemocnění, pokud má úplná blokáda výrazné symptomy, předepisují lékaři:

 • vitaminový komplex;
 • antioxidanty (preduktální, ubichinon);
 • antianginózní lék na koronární srdeční onemocnění (nitroglycerin);
 • antihypertenziva v přítomnosti hypertenze (losartan, valsartan)
 • lehká sedativa jako dodatečná podpora;
 • anticholinergní činidla;
 • diuretika pro srdeční selhání;
 • srdeční glykosidy, pokud je srdeční selhání.

Vitaminová terapie je nezbytná pro úplnou i částečnou blokádu.

S jejich pomocí můžete obnovit vodivost pulsu. Komplex vitamínů typicky zahrnuje:

Antioxidanty pomáhají obnovit tkáň, tyto léky přispívají k uvolňování produktů rozpadu.

Pokud je úplná blokáda kombinována s levostrannou blokádou, jedinou záchranou je implantace elektrostimulátoru.

Komplikace

Ve většině případů blokáda pravého svazku jeho svazku nepředstavuje takové nebezpečí, které by nastalo, když je levá noha zablokována. Nemoc však může mít důsledky

Jako komplikace se může vyvinout komorová tachykardie. Onemocnění se projevuje akcelerací tepu, který v některých případech dosahuje 120 úderů za minutu. Onemocnění může způsobit vážné následky.

Existuje také riziko komorové fibrilace. Toto závažné onemocnění, pokud je neléčeno, vede k smrti, chronické srdeční selhání se také může projevit jako komplikace.

Aby se předešlo závažným následkům, je nutné podstoupit pravidelné vyšetření a léčbu stávajících onemocnění. Je důležité upravit dietu a odstranit z menu všechny škodlivé produkty pro zdraví srdce.

Blokáda pravého svazku Jeho: charakteristika nemoci, příčiny, komplikace a prevence

Díky redukci a relaxaci srdečních svalů dostává naše tělo všechny potřebné živiny. Ale v posledních letech, stále častěji, mnoho lidí, po absolvování dalšího lékařského vyšetření a EKG, slyší, že mají blokádu pravé nohy svazku Jeho.

Mnozí okamžitě začínají zpanikařit, protože neměli jediný symptom, a pak okamžitě takovou diagnózu. Pamatujte si, že nejdůležitější věcí v každé situaci je zůstat v klidu, protože zbytečné stresové situace negativně ovlivňují fungování srdce.

Pokud se setkáte s takovým problémem, pak byste měli mít zájem a užitečné vědět o vlastnostech blokády pravého svazku jeho svazku, jaké typy jsou, zda je tento stav nebezpečný a jaký druh léčby může kardiolog předepsat.

Jeho svazek - co to je a proč je potřeba

Jak vidíte, arteriální a venózní krev v našem srdci se nemíchá a srdeční komory se stahují striktně synchronně: zpočátku dochází k ventrikulární systole a „atriální“ síň v této době, naplněná krví. Během diastoly se pak komory naplní krví, která se uvolní z předsíní.

Pro normální kontrakci srdce je nutné, aby se síň uzavřela, stejně jako komor, ve dvojicích. A mezi nimi musí být striktní synchronicita. V případě, že nedojde k takové synchronní kontrakci, jsou možné různé varianty výskytu patologie pro vedení elektrického impulsu, které se nazývají blokády. Tyto stavy mohou být život ohrožující.

Je známo, že v hubeném srdci je speciální vodivý systém ve formě speciálních svazků nervových buněk. Tvoří uzly a svazky, které pomáhají provádět impuls z překrývajících se částí srdce k základu. Existují vzory impulsů a existuje přísný řád.

Jeden z těchto svazků je svazek jeho, který je jinak odkazoval se na jako síň-ventrikulární svazek. Přechází v tloušťce mezikomorové přepážky a rozděluje se na dvě nohy - vlevo a vpravo.

Jak název napovídá, pravá noha se blíží pravé komoře a levá noha se blíží myokardu levé komory. Tyto nohy končí speciálními Purkyňovými vlákny, která se rozvětvují ve svalové tkáni odpovídajících komor. Impuls je veden podél konstrukcí svazku His s různými rychlostmi, což je v průměru 1-3 metry za sekundu, což je poměrně patrné při délce paprsku 15-18 mm.

Kromě arytmií lze často detekovat blokování vedení impulzů do spodních částí srdce, pokud z nějakého důvodu dojde k úplnému nebo neúplnému zablokování vedení impulzů podél jedné z nohou tohoto svazku. Zdroj: "zdravlab.com"

Charakteristika nemoci

Svazek His je místem v systému srdečního vedení, také nazývaném atrioventrikulární.

Skládá se z kmene a dvou nohou (vlevo a vpravo) a zajišťuje inervaci mezi orgány orgánu a přenáší impuls z pravé síně do obou komor. Díky tomu jsou tyto sníženy podle síňového rytmu. Pokud je vedení nervového impulsu narušeno z jednoho nebo druhého důvodu, pak hovoříme o diagnóze, jako je blokáda svazku Jeho.

Systém vedení koordinuje redukci komor a síní, čímž zajišťuje normální srdeční rytmus. Pokud je vodivost v nervových vláknech zlomena, pak způsobí poruchu srdce. Neúplná blokáda pravého svazku His je častěji detekována u mužů starších 45 let a dále s věkem se zvyšuje riziko jeho vývoje, levá noha Jeho sestává ze dvou větví (zadní a přední) a pravého jediného. Existují tři typy blokování vodivosti:

 • jeden snop, pravá noha nebo jedna z větví vlevo;
 • dvojité svazky, když je levý svazek zasažen úplně nebo jedna z jeho větví a pravá noha;
 • trekhpuchkovaya - postihuje obě nohy.

Každý z těchto typů selhání vedení je úplný nebo neúplný, trvalý nebo periodický, to znamená, vznikají s různými časovými intervaly. Ty se mohou objevit a zmizet na jednom záznamu EKG a dokonce se nemusí registrovat při každém vyšetření.

Následující faktory mohou narušit vedení impulzů v atrioventrikulárních svazcích:

 • infarkt myokardu;
 • plicní onemocnění, která způsobují rozvoj "plicního" srdce - krev stagnuje v pravých částech srdce, tyto oblasti hypertrofují a expandují (emfyzém, bronchiální astma a další);
 • zánět srdečních stěn v důsledku revmatismu nebo infekce (endokarditida a myokarditida);
 • CHD;
 • intoxikace v důsledku příjmu srdečních glykosidů;
 • kardioskleróza;
 • srdeční vady;
 • tromboembolie jedné z plicních tepen;
 • hypertrofie myokardu v důsledku chronické hypertenze;
 • kardiomyopatie a myokardiodystrofie různých etiologií (v důsledku alkoholismu, anémie, obezity, revmatoidní artritidy, diabetu, tyreotoxikózy).

Důvodem neúplné blokády pravého svazku jeho svazku v dětství může být vrozená anomálie srdce, například přítomnost další přepážky v levé komoře.

Není-li organ poškozen organicky, je částečný pravý blok považován za fyziologickou normu. Selhání ve vedení impulsu v levé noze v důsledku nabytých srdečních patologií není považováno za normální a vyžaduje terapeutická opatření a neustálé sledování pacienta. Zdroj: "medknsltant.com"

Příčiny blokády bloku větví pravého svazku

Příčiny fokální blokády pravého svazku jeho větve se liší v závislosti na povaze této formy poruchy vedení a četnosti jejího výskytu. První blokáda pravé větve svazku Jeho, stejně jako přechodná varianta této patologie, se nejprve vyvíjí v důsledku:

 • Akceptace antiarytmických tříd 1A a 1C.
 • Poruchy elektrolytů (hyperkalemie).
 • Poranění hrudníku.
 • Plicní embolie.
 • Myokarditida.
 • Přechodná ischémie myokardu a další stavy.

BPNPG je však také charakteristickou komplikací akutního infarktu myokardu, zejména když je lokalizován v pravé srdeční komoře a v zadní stěně.

Trvalá blokáda pravé nohy svazku His ve více než polovině případů je způsobena koronárním onemocněním srdce, chlopňovými defekty a dalšími organickými lézemi myokardu. U 20% pacientů však nelze zjistit příčinu poruchy vedení. Zdroj: "ritm-serdce.ru"

Získané faktory blokování nohou:

 • Obstrukční onemocnění dýchacího ústrojí.
 • Poranění hrudníku.
 • Neoplazma.
 • Dystrofie srdečního svalu (progresivní typ).
 • Nadměrné užívání některých léčiv (Corinfar, Quinidin, Digitalis, atd.)
 • Nemoci ovlivňující myokard srdce (revmatismus, syfilis).
 • Nadměrný přebytek draslíku v těle - hyperkalemie.
 • Nedostatek hormonů štítné žlázy je mixidem.

Neúplná blokáda jedné z nohou svazku Jeho může mít také vrozené faktory, například patologii mezikomorové nebo interatriální přepážky, zúžení plicní tepny, srdečního onemocnění. Je třeba poznamenat, že neúplná blokáda levé nohy je pro zdraví mnohem nebezpečnější formou různých komplikací než patologie pravé nohy. Zdroj: "feedmed.ru"

Klasifikace a druhy

Blokáda nohou svazku His podle stupně zhoršených vodivých impulsů je rozdělena do dvou typů:

Existují i ​​další kritéria pro rozdělení patologie na druhy - anatomickou strukturou (jednobarevná, dvou-paprsková, tří-paprsková) a povahou projevu (přechodná a trvalá). Také vodivost pulzů může být porušena na pravé nebo levé noze svazku Jeho. Tento článek se bude zabývat častější nekompletní blokádou pravého svazku His (PNPG), který je také definován jako intraventrikulární. Zdroj: "serdceinfo.ru"

Typy patologie jsou rozděleny lokalizací patologických změn. Může to být blokáda s jedním paprskem, se dvěma paprsky nebo se třemi paprsky. Stav pacienta s jedinou blokádou pravé nebo levé nohy svazku Jeho zůstává normální.

S porážkou 2 a 3 svazků se může projevit celá řada klinických příznaků. Charakterem funkčních poruch jsou rozlišeny následující typy:

 • úplná a neúplná blokáda nervových impulzů;
 • neustálá progresivita nebo remise;
 • přerušovaná porucha s obdobími zlepšení a zhoršením nervového vedení;
 • přechodná forma je charakterizována tím, že při každém odstranění parametrů EKG není zaznamenána manifestace patologie;
 • Střídání blokády svazku jeho svazku se vyznačuje tím, že patologické změny se mohou projevovat střídavě na levé a pravé noze.

Příčiny neúplné blokády pravých a levých nohou svazku Jeho lze skrýt za celou řadou patologických poruch, včetně těch, které ovlivňují centrální nervový systém.

Mezi nejčastější rizikové faktory patří:

 • ischemická choroba srdce u pacientů po 40. roce věku;
 • alkoholická a toxická kardiomyopatie;
 • onemocnění metabolického systému a snížení hladin určitých stopových prvků v krvi (draslík, hořčík);
 • přítomnost jizvy v místě svazku His (po infarktu myokardu, revmatismu, systémovém lupus erythematosus, myokarditidě);
 • získané a vrozené srdeční vady ve formě stenóz a prolaps, koartionů a defektů;
 • hypertrofie tkání srdečního svalu na pozadí hypertenze bez kompenzace pomocí farmakologických přípravků;
 • tromboembolie koronárních a plicních krevních cév;
 • bronchiální astma se současným respiračním selháním;
 • chronická bronchitida a emfyzém;
 • plicní srdce.

U dětí s projevy neúplné blokády svazku svazku jeho svazku na EKG je nutné rozšířené vyšetření k odstranění intrauterinních malformací. To může být abnormální akord v dutině levé komory, prolaps ventilu nebo oválný defekt otevřeného síňového septa.

V nepřítomnosti výše uvedených organických patologií, neúplná blokáda pravého svazku jeho svazku odkazuje na varianty normy a je spojena výhradně se zvláštností fungování autonomního nervového systému. K vyloučení možnosti progrese patologických změn je však nutné neustálé sledování. Nedokončený blok bloku větve levého svazku není nikdy variantou fyziologické normy a vyžaduje odpovídající léčbu s ohledem na nebezpečí tohoto stavu. Zdroj: "santebone.ru"

Kardiologové hovoří o neúplné blokádě v případě poruchy impulzního přenosu v jedné z větví Jeho, zatímco ostatní větve by měly fungovat normálně. S takovým klinickým obrazem se vzrušení přenáší podél fyziologicky zdravých větví do myokardu obou komor, ale liší se určitým zpomalením nebo zastavením některých komplexů komorových kontrakcí.

Existují dva typy neúplného srdečního bloku:

 • První stupeň - při zpomalení přenosu excitace podél větví mezi komorami a síní.
 • Druhý stupeň - nastane, když ne všechny impulsy pocházejí z atria do komor.

Pokud z předsíně k komorám neprochází žádný impuls, jedná se o kompletní srdeční blok (nebezpečný třetí stupeň). V případě takové patologie se komory začnou stahovat nezávisle na rychlosti 25–40 úderů za minutu, což představuje nebezpečí pro kardiovaskulární systém pacienta. Zdroj: „illness.docdoc.ru“

Úplná blokáda pravého svazku His se obvykle projevuje Wilsonovou blokádou a naznačuje jasné narušení šíření automatického rytmického sebeexcitace prostřednictvím svalových struktur komor a není tak vzácné.

Tato blokáda se vyznačuje tím, že slinivka břišní se snižuje ne přenosem nervových impulzů vycházejících z pravé nohy, ale díky těm, které se šíří z LV. Tyto výsledky EKG však mohou také poskytnout nezávislé zvýšení nebo jiné patologie pankreatu. Hlavní znaky patologického stavu:

 • porušení pulzních vln;
 • rychlé a obtížné dýchání i při minimálním stresu;
 • „Iluze pohybu“ v hlavě;
 • stav blízký omdlení;
 • ztráta vědomí;
 • zvýšená únava;
 • ospalost;
 • členění;
 • deprese.

Úplná blokáda PNPG na EKG může být pozorována za následujících podmínek:

 • angina pectoris, infarkt, aterosklerotická kardioskleróza;
 • zánět srdečního svalu nebo zvýšení pankreatu;
 • patologická píštěl mezi pravou a levou síní;
 • rozšíření a expanze pravého srdce;
 • myokardiodystrofie na pozadí endokrinních a autoimunitních poruch.

Příčinou patologie mohou být také související nemoci, které způsobují nárůst a zátěž srdečních komor vpravo. Zpravidla se jedná o různé plicní patologické procesy: astma bronchiální, emfyzém, tromboembolismus plicní tepny, prodloužená pneumonie, chronická bronchitida. Příležitostně může být BPNPG výsledkem silné emocionální zátěže nebo strachu, a to iu zdravých lidí.

V úplném závěru EKG je při diagnostice této patologie indikována povaha srdečních tepů, celkové množství bioelektrických změn vyskytujících se v srdečním svalu s každou kontrakcí, charakterizace blokády a také zmínka o prodloužení QT intervalu.

Pro potvrzení diagnózy samotného kardiogramu však často nestačí, proto se uchylují k dalším diagnostickým metodám. Zdroj: "diametod.ru"

Hlavní příznaky onemocnění

Když správné symptomy blokády často neexistují a porušení je detekováno náhodně během průchodu EKG. Pokud existují klinické projevy, například bolest v oblasti srdce, dušnost, arytmie, únava, je to způsobeno přítomností onemocnění. Když blokáda ovlivnila pouze jednu z větví v levé noze, příznaky jsou přítomny pouze v případě, že existuje patologická příčina.

V nepřítomnosti závažných patologií může být nekompletní blokáda pravé nohy His a tachykardie kombinována.

V mnoha případech to není nebezpečné, ale s trvalým nárůstem tepové frekvence se doporučuje podstoupit vyšetření štítné žlázy a pravidelně provádět EKG pro sledování stavu srdce. Příznaky úplné blokády:

 • Znepokojen bolestí v srdci;
 • Často závratě;
 • Cítí se tep.

Tyto projevy jsou způsobeny výraznými změnami ve svalové vrstvě levé komory (myokardu), například u tyreotoxikózy, těžké anémie a srdečního infarktu. Vzhledem k úplnému oddělení komor a síní je rytmus snížen na 20-45 úderů za minutu, což způsobuje uvolnění nedostatečného objemu krve do aorty. Současně nejde jen o přerušení srdečního rytmu, ale také o mdloby v důsledku narušení krevního zásobení mozku. To může způsobit náhlou zástavu srdce. Zdroj: "medknsltant.com"

Převážný počet mladých lidí, kteří zjistili blokádu pravé nohy, nemá žádné příznaky nemoci. Jedná se o silné a zdravé lidi.

Přítomnost takového neočekávaného nálezu nemá vliv na zdraví a dlouhověkost. Další případ u starších pacientů. U starších lidí se poprvé objevila první blokáda pravého svazku Jeho, která je spojena s řadou nemocí. Jedná se o organické léze srdečního svalu a všechny druhy chronických onemocnění dýchacího ústrojí.

Ve vzácných případech dochází k blokádě v důsledku přítomnosti systémových autoimunitních onemocnění. V takových případech potřebujete léčit onemocnění, které způsobilo patologii. Symptomy těchto onemocnění jsou typické. To je dušnost, pocit srdečního selhání, únava, bolest a nepohodlí v oblasti srdce. Tyto projevy jsou velmi závažné, což naznačuje nebezpečné chronické nemoci, které je třeba léčit. Na druhou stranu neúplná blokáda pravé nohy svazku Jeho na pozadí úplného zdraví nevyžaduje léčbu. Můžete být dokonce považován za variantu normy.

Pokud elektrokardiografické metody odhalily, kromě blokády pravé nohy svazku Jeho, také blokády levé nohy, stojí za to podstoupit další vyšetření. Blokáda dvou svazků se u zdravých lidí nevyskytuje, nelze ji považovat za normální stav.

Blokáda levé nohy se vyskytuje na pozadí nemocí ovlivňujících myokard. Na druhé straně se blokáda pravé nohy vyskytuje s onemocněním myokardu u starších lidí. K vyšetření všech lidí, kteří dosáhli věku 55 let v přítomnosti narušení srdečního vedení, je tedy nutné další lékařské vyšetření.

Je snadné diagnostikovat přítomnost blokády správného svazku Jeho v osobě. Stačí provést elektrokardiografickou studii. Chcete-li vidět na pásku charakteristické znaky blokády může být každý lékař, ne nutně kardiolog. EKG ukazuje typ blokády - kompletní nebo neúplný. Zdroj: "cardioplanet.ru"

Možné komplikace

Pokud je podezření na blokádu, poraďte se s lékařem, jinak mohou vzniknout závažné komplikace. Důsledky zahrnují ventrikulární fibrilaci, asystolii a paroxyzmální ventrikulární tachykardii.

Pokud nezačnete s léčbou úplného srdečního bloku, pak je pravděpodobnost srdečního selhání vysoká. V této situaci srdce přestává plně fungovat. Výsledkem tohoto procesu je kompletní zástava srdce.

Možné komplikace zahrnují oběhové poruchy v mozkové kůře nebo jinými slovy mrtvici. Komplikace blokády svazku Jeho může být ucpávání cév v končetinách nebo vnitřních orgánech. Pokud byla neúplná nebo úplná blokáda vyvolána základním onemocněním, je pravděpodobnost zhoršení a zhoršení jejího průběhu vysoká.

Často se všechny komplikace vyvíjejí v nepřítomnosti léčby nebo nedodržení doporučení lékaře. Abyste se vyhnuli různým rizikům, měli byste pravidelně podstoupit lékařskou prohlídku. Při včasné léčbě lékaře je prognóza příznivá.

Blokáda je dobře léčitelná, ale pokud je doprovázena patologickými procesy v plicích nebo v srdci, pak zpravidla hlavní léčba komplikuje.

Léčba blokády je komplikovaná v případě ischemického onemocnění nebo arteriální hypertenze. Bylo prokázáno, že srdeční infarkt neovlivňuje rozvoj částečné blokády. Transmurální rozsáhlý srdeční infarkt je považován za nebezpečný, může být smrtelný. Zdroj: "vashflebolog.ru"

Metody průzkumu

Kromě toho může lékař za účelem zjištění chorob, které mohou způsobit poruchy vedení srdce, předepsat další vyšetřovací metody:

 • obecné klinické vyšetření krve a moči;
 • biochemický krevní test;
 • pro detekci přechodných poruch je předepsáno denně monitorování elektrodardiogramu Holterem;
 • transesofageální elektrokardiografie je velmi přesná metoda studia, a proto může být přiřazena jako další diagnostická metoda;
 • echokardiografie je jednou z nejpopulárnějších metod pro studium srdečního svalu, ukazuje organickou srdeční patologii, stupeň kontraktility myokardu, poskytuje přesný odhad srdeční výstupní frakce;
 • v případě nejasné diagnózy, jmenování multislice výpočetní tomografie (CT) nebo, pokud je k dispozici vhodné vybavení, magnetické rezonance (MRI) srdce. Zdroj: "cardioplanet.ru"

Jedinou možností, u které je možné podezření na přítomnost blokády před elektrokardiografií, je obvyklá auskultace srdce nebo jeho poslech pomocí fonendoskopu. Lékař může mít podezření na toto ucho, pokud dojde k rozdělení tónů, které pacient necítí.

Dalším krokem je rutinní rutinní EKG, během něhož je stanovena určitá forma komorových komplexů v první hrudníku hrudníku a také mírné zvýšení trvání komplexu QRS na 0,11 sekundy. Je zřejmé, že tento nárůst času vzniká díky „okružní křižovatce“ a nepřímému opakování impulsu podél zablokované nohy jeho svazku.

Také je zobrazeno Holterovo monitorování, ve kterém lze identifikovat funkční nebo přechodné varianty blokády. To může nastat například v důsledku předávkování určitými léky během léčby onemocnění. V případě, že se blokáda nohou vyskytla na pozadí srdečního onemocnění, provádí se intrakardiální elektrofyziologické vyšetření. Jeho hlavním úkolem je zjistit, zda existují indikace pro staging (implantaci) permanentního kardiostimulátoru. Zdroj: "zdravlab.com"

Prevalence kardiovaskulárních onemocnění u sportovců

Mezi nejčastějšími chorobami spojenými se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti při sportu u lidí mladších 35 let patří hypertrofická kardiomyopatie (HCMP), jejíž prevalence v běžné populaci je poměrně vysoká a je 1: 500.

Následuje kongenitální anomálie koronárních tepen, myokarditida, Marfanův syndrom (s pitvou aorty) a arytmogenní dysplazie pravé komory. Nejpodrobnější struktura náhlé smrti u trénovaných atletů je analyzována ve studii Marona B. et al., Publikované v roce 2009 v časopise Circulation.

Autoři ukázali, že z 1866 sportovců, kteří zemřeli náhle nebo přežili zástavu srdce v letech 1980 až 2006, bylo 1049 případů (56%) způsobeno kardiovaskulárními příčinami, z toho v 690 případech byla diagnóza potvrzena při pitvě. Průměrný věk obětí byl 18 ± 5 let (od 8 do 39 let), 89% mužů, 55% z bílé rasy.

Nejčastěji došlo k náhlé smrti během basketbalu (33%) a amerického fotbalu (25%), což dohromady představovalo 58% všech případů. V 80% případů došlo k úmrtí bezprostředně během sportu nebo bezprostředně po něm.

Mezi nejčastější kardiovaskulární nemoci při pitvě byly HCM (36%) a vrozené anomálie koronárních tepen (17%). Specifičnost problému rozhodování odborníků, pokud jde o sportovce, kteří dosáhli vysokých výsledků, spočívá v tom, že představují zvláštní část společnosti, a to jak z důvodu svých vynikajících atletických úspěchů, tak z důvodu zájmů těchto skupin společnosti, které zastupují, pod určitým tlakem ze strany společnosti. straní trenéři, sponzoři, sportovní federace a média.

Předkládaná doporučení nelze aplikovat na osoby, které se zabývají tělesnou kulturou nebo aktivním odpočinkem a nevyžadují systematickou intenzivní fyzickou přípravu. Předkládaná doporučení vycházejí z publikovaných mezinárodních dokumentů: doporučení pro přijetí na soutěže vysoce kvalifikovaných sportovců s kardiovaskulární patologií Evropské kardiologické společnosti a Americké kardiologické fakulty.

Je třeba zdůraznit, že předložený dokument má doporučující charakter a jejich uplatnění v praxi by mělo být prováděno s přihlédnutím k jednotlivým charakteristikám každého sportovce. Zdroj: "diagnoster.ru"

Pokud je parciální blokáda normou, pak se zvláštní ošetření neprovádí. Pacient se pravidelně podrobuje vyšetření elektrokardiogramu a dodržuje preventivní opatření. Zdroj: "vashflebolog.ru"

Blokáda pravého nohou svazku Jeho dětí

U dětí se tato patologie může objevit ve vývoji plodu, v době vzniku srdce. Nebo po porodu v důsledku dříve přenášených onemocnění kardiovaskulárního systému. Příznaky tohoto onemocnění budou následující:

 • špatné zásobování krve, nedostatek kyslíku povede k ischemii srdce;
 • smrt svazku Jeho kvůli nedostatku kyslíku povede k infarktu myokardu, vytvoří se jizevní tkáň;
 • v důsledku srdečního selhání;
 • onemocnění vyplývající z poškození myokardu; zaostalost srdce v prenatálním období;
 • zánět srdečního svalu; chirurgický zákrok;
 • v přítomnosti autoimunitního onemocnění může dojít k poruše srdce;
 • zvýšení krevního tlaku, v důsledku čehož se může při vysoké zátěži objevit změna struktury a práce srdce.

Vrozená blokáda u dětí může být následkem:

 • difuzní léze pojivové tkáně budoucí matky;
 • jestliže nastávající matka má diabetes (závislý na inzulínu);
 • nedostatečný rozvoj pravého svazku Jeho;
 • patologického vývoje srdečních stěn.

Tato patologie může být výsledkem poranění srdce. K tomu může dojít v důsledku nesprávně provedených chirurgických zákroků v důsledku mrtvice na hrudi při pádu nebo nárazu nebo při dopravní nehodě.

Pokud by došlo k neúplné blokádě svazku svazků Jeho svazku, není nutné zvláštní zacházení. Jediné, co je třeba udělat, je zabránit přechodu na závažnější formy. Nepřehlížejte příznaky, které se objeví.

Jakmile je na hrudi tlak, je nutná závratě, aby se dítě dostalo do postele. Proveďte s ním dechová cvičení: zhluboka se nadechněte, vydechněte, zadržte dech na několik vteřin a pak vydechujte zbývající vzduch. Toto cvičení je žádoucí udělat několikrát. Neodkládejte návštěvu u lékaře.

Lékař shromažďuje údaje o historii života (stížnosti rodičů, symptomy, jaká léčba byla provedena, změna klinického obrazu, zda byla matka v těhotenství nemocná, zda existuje genetická predispozice ve výskytu takových patologických stavů). Zkoumá dítě: měří srdeční tep, puls, provádí auskultaci orgánů hrudní dutiny a pomocí perkusí nastavuje hranici srdce. Určuje laboratorní testy. Další je léčba.

Při užívání léků se užívají vitamíny, posilující léky, dieta. Rovněž se provádí symptomatická léčba.

Lékař předepisuje diuretika, anticholinergika, sympatomimetika, glukokortikosteroidy. Pokud léčba léky nepřinese pozitivní výsledek, pak se zvažuje možnost chirurgického zákroku. Při této operaci je nainstalován kardiostimulátor. Zdroj: "detstrana.ru"

Léčba

Pokud je podezření na patologii prvků systému vedení srdce, je nutné se poradit s arytmologem, kardiologem a v některých případech s kardiochirurgem.

V případě neúplné blokády větví svazku His by měla být hlavní léčba zaměřena na orgánový nebo orgánový systém, který vyprovokoval anomální práci cévního lůžka a způsobil rozvoj blokády.

Obecné schéma terapie blokády svazku Jeho neexistuje. Pokud jsou poruchy přenosu impulsů způsobeny anginou pectoris, hypertenzí nebo srdečním selháním, pak je základní léčba založena na přijetí antihypertenziv a antiarytmik, jakož i srdečních glykosidů.

Pro blokování proximálního typu je léčba sympatomimetiky považována za nejúčinnější: izadrin nebo subkutánní injekce atropinu. V případě neúplné blokády, pokud pacient nemá nepříjemné pocity a může vést normální život, je nutná pouze následná diagnostika a restorativní terapie. V případě genetických abnormalit nebo vrozených malformací je léčba blokády prováděna chirurgicky.

Důvodem operace jsou časté mdloby a život ohrožující abnormality srdce.

V moderní kardiochirurgii, k nápravě práce cévních větví systému srdečního vedení, je instalován kardiostimulátor - zařízení, které generuje kontrakce a zajišťuje danou tepovou frekvenci. V případě neúplné blokády nohy Hisissherinova svazku komplexu je více než normální, proto je onemocnění charakterizováno pomalým pulsem. Tato blokáda je zpravidla diagnostikována na elektrokardiogramu.

Zkušený kardiolog může během auskultury slyšet zlom ve vrcholu. Částečná poškození přenosu impulsů ve větvích svazku His přispívají k rozvoji chronického srdečního selhání, aby se blokáda nevyvinula v úplnou, a proto jsou v těchto diagnózách kontraindikovány srdeční glykosidy.

Distální blokáda špatně přístupná lékařské léčbě. Elektrostimulace srdce je považována za nejúčinnější prostředek. U akutních blokád vyvolaných infarktem myokardu je indikována dočasná elektrostimulace.

V případě přetrvávající blokády je předepsána trvalá elektrická stimulace.

Pokud se náhle objeví úplná blokáda, injekce přípravku „Euspirana“ nebo „Inuprela“ s roztokem glukózy (5%) pomůže odstranit akutní stav pacienta, můžete použít stejné léky ve formě tablet. Při dlouhodobých účincích léků na neurovaskulární onemocnění může být úplná blokáda srdce částečná.

Nebezpečí pro život pacienta je úplná blokáda srdce na pozadí intoxikace digitalisem. V tomto případě, aby došlo k normalizaci stavu, přeruší příjem glykosidů Pokud je udržována úplná blokáda s rytmem 30-40 úderů za minutu, Atropin se injikuje intravenózně a intramuskulárně (2-4krát denně), můžete doplnit léčbu dočasnou elektrostimulací. Zdroj: „illness.docdoc.ru“

Ve studiích této patologie bylo zjištěno, že k progresi dochází ve vzácných případech, jde o velmi vzácně do úplné blokády. Bez organického srdečního onemocnění je prognóza příznivá, zejména u mladých lidí. Nicméně, i když ve vzácných případech stále existuje nebezpečí komplikace, která může jít do blokády síňové komory 2. nebo 3. stupně.

Komplikace mohou být ovlivněny přítomností:

 • hypertenze;
 • kardiomegálie;
 • srdečního selhání.

Hlavní věcí v léčbě neúplné blokády pravého svazku svazku Jeho je zjištění skutečností, které tuto patologii způsobily. Léčba je zaměřena na eliminaci primárních zdrojů.

Pokud se například zjistí, že blokáda nastala na základě hypertenzních krizí, bude léčba zaměřena na léčbu hypertenze a faktorů způsobujících zvýšení krevního tlaku.

V tomto případě jsou zpravidla jmenováni:

 • antihypertenziva;
 • glykosidy; zesilovače krevního oběhu;
 • zvýšení průtoku krve.

Pokud se blokáda vyskytla na základě anginy pectoris, léčba léky je zaměřena na léčbu anginy pectoris.

Chirurgický zákrok je předepisován pro vrozené závažné patologie, jako jsou:

 • stenóza plicní aorty;
 • srdeční selhání;
 • srdeční onemocnění.

V moderních podmínkách, s vysokým stupněm rozvoje kardiologie, je tento stav úspěšně léčen. Hlavní opatření jsou však zaměřena na odstranění patogenního faktoru (hlavní onemocnění).

Možnosti léčení blokády svazku Jeho záleží na celkovém stavu pacienta, faktoru, který předchází rozvoji patologie, přítomnosti průvodních onemocnění kardiovaskulárních a respiračních systémů.

Léčba neúplné blokády pravého svazku jeho svazku se obvykle neprovádí, stav pacientů netrpí, je možné samočinně opravit poruchu nervových impulzů. V případě dvojité bukální blokády lze použít následující farmakologická činidla: t

 • vitamínové komplexy (kyselina nikotinová a vitamíny skupiny B);
 • zlepšuje přívod krve do srdečního svalu ("Mexidol", "Carnitine", "Preductal");
 • obnovení funkce nervového vedení (motherwort, valerian, "Afobazol");
 • antitrombocytární přípravky ke snížení rizika krevních sraženin (aspirin, zvonkohry, kardiomagnyl);
 • statiny pro normalizaci hladiny cholesterolu v krvi;
 • srdeční glykosidy a nitráty;
 • léky, které normalizují krevní tlak.

Doporučuje se, aby stálý příjem draslíku a hořčíku, vitamínové komplexy, antiarytmika v přítomnosti indikací. V infekčních procesech je indikováno podávání širokospektrých antibiotik. V závažných případech je pro instalaci kardiostimulátoru indikován nouzový chirurgický zákrok. Umělý kardiostimulátor zvyšuje délku života pacienta na fyziologickou normu a výrazně zlepšuje kvalitu jeho života. Zdroj: "santebone.ru"

Tradiční medicína v boji proti nemocem a prevenci

Pokud blokáda svazku Jeho nemá vážné komplikace, léčba může být provedena s pomocí tradiční medicíny. Když srdeční blok lze připravit infuze divokého česneku.

Ramson je bohatý na kyselinu askorbovou, esenciální oleje, alicin a minerální soli. Díky jedinečnému složení divokého česneku normalizuje činnost srdečního svalu. Infuze může být použita jako pomocná nebo profylaktická látka. Připravit recept, jemně nasekat ramson žárovky. 1 lžička Cibule se nalije 250 ml vody. Infuze by měla stát hodinu. Užívejte lék 3x denně, 2 lžíce. Já

V lidovém lékařství se žloutenka osvědčila. Obsahuje organické kyseliny a přírodní oleje. Tato léčivá bylina se používá při léčbě mnoha onemocnění srdce.

Zheltushnik normalizuje krevní oběh a zabraňuje rozvoji mrtvice a srdečního infarktu. Vyplňte 1/3 článku. Já suchá bylina 250 ml vroucí vody. Infuze se ochladí a přetvoří. Vezměte 1 lžičku. 3-4 krát denně. Nalijte 15 g trávy 150 ml vodky. Tinktura by měla stát na tmavém místě po dobu 10-14 dnů. Užívejte 15 kapek třikrát denně po dobu 3-4 měsíců. Po měsíci se významně zlepšuje celkový stav a zvyšuje se propustnost impulsů.

Aby se zabránilo abnormalitám v komorách, můžete připravit léčivý čaj na bázi lískových oříšků. To bude vyžadovat 1 polévková lžíce. Já listy rostliny a 200 ml horké vody. Infuze by měla stát po dobu 15-20 minut. Před jídlem vypijte 100 ml 2x denně. Tento nápoj obsahuje minerální soli, organické kyseliny a taniny. Vzhledem k této odvar má tonický účinek.

Za užitečné se považuje bylinná kolekce malinového ovoce (20 g), březových listů (10 g), mateřídouška (10 g), koprová semena (10 g) a listy brčlí (20 g). Bylinný sběr naplňte 500 ml vroucí vody. Infuze by měla být 1 - 1,5 hodiny. Vezměte ½ šálku třikrát denně před jídlem.Tato bylinná sbírka normalizuje funkci svazku Jeho, obnovuje funkci srdce a zabraňuje rozvoji komplikací. Zdroj: "vashflebolog.ru"

Pokud je nedokončená blokáda normou, není nutná žádná speciální léčba. Stačí pravidelné monitorování s kardiologem a kontrola srdce na elektrokardiogramu.

A postarejte se o prevenci komplikací:

 1. Vzdejte se všech špatných návyků.
 2. Snažte se vyhnout přetížení.
 3. Dobrý spánek a odpočinek po práci.

Jíst správně, jíst přírodní čerstvou zeleninu a ovoce bohaté na draslík:

Nepřehlížejte případy, které se zobrazí:

 • bolest v hrudní kosti;
 • těžkost;
 • slabost;
 • závratě.

Je naléhavé jít k kardiologovi a udělat EKG, ultrazvuk srdce, vše, co vám lékař předepíše. V případě blokád, květů konvalinek a hlohových plodů, které lze konzumovat pouze po konzultaci s lékařem, jsou dobrými prostředky léčby a profylaxe. Zdroj: "feedmed.ru"

V případě neúplné blokády svazku, doporučují lékaři přestat pít a kouřit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dennímu režimu. Přepracování a nedostatek spánku může negativně ovlivnit celkový stav, takže potřebujete dobrý spánek a odpočinek.

Můžu hrát se srdcem? Mírné cvičení je považováno za zdravé. Měly by být upřednostňovány lehké sporty, jako je plavání, jízda na kole nebo bruslení. Vzpírání a různé druhy zápasů jsou přísně zakázány.

Pacientovi se srdeční blokádou je předepsána dieta. Ve stravě musí být čerstvá zelenina, ovoce a šťávy. Z menu byste měli vyloučit smažené, kořeněné a konzervované potraviny.

Při srdečním selhání lze provádět dechová cvičení. Cvičení normalizují srdeční frekvenci, snižují hypoxii, urychlují výměnu plynu a dodávají buňky kyslíkem.

Aerobní cvičení snižuje únavu a zvyšuje efektivitu. Respirační gymnastika je kontraindikována, pokud má pacient radiculitidu, akutní tromboflebitidu, těžké poranění páteře nebo stav po infarktu.Pokud pacient podstoupil operaci k instalaci kardiostimulátoru, pak respirační gymnastika pomůže posílit srdce a rozvíjet klouby.

Lékaři doporučují tři základní cvičení denně. První cvičení se nazývá "Wave". Výchozí pozice je vleže. Nohy jsou ohnuté na kolenou, nohy pevně přitisknuté k podlaze. Když se nadechnete, objem hrudníku se zvětší a když vydechnete, klesne a žaludek se nafoukne. Opakujte toto cvičení by mělo být 15-20 krát.

Dalším cvičením je "Žába". Výchozí pozice sedí na židli. Šířka ramen kolen. Lokty by měly být na kolenou. Při výdechu sklopte hlavu dolů, aby se vaše čelo dotýkalo kolen. Na dech se zvedneme do výchozí pozice. Dýchání je rovnoměrné a pomalé.