Blokáda nohy větve svazku

Někdy může pacient, který obdržel zprávu od EKG, slyšet, že má blokádu svého svazku. To může způsobit určité otázky pro pacienta, zejména pokud hovoříme o malém dítěti, protože blokáda se také vyskytuje u dětí. Co to je - nemoc nebo syndrom, je ohrožení života a zdraví, co by mělo být v takové situaci učiněno, uvážíme v tomto článku.

Obrázek ukazuje neuromuskulární systém srdce.

Jeho svazek je tedy částí srdečního svalu, který se skládá z atypických svalových vláken a zahrnuje kmen a dvě nohy - levé (jeho přední a zadní větve) a vpravo. Kmen se nachází v horní části přepážky mezi komorami a nohy se posílají do pravé a levé komory, kde se rozkládají do nejmenších Purkyňových vláken hluboko v srdečním svalu. Funkcí těchto struktur je přenášet elektrické impulsy, které se vyskytují v pravé síni k komorovému myokardu, což způsobuje, že se stahují v rytmu odpovídajícím rytmu atria. Pokud je vedení pulsu částečně nebo úplně narušeno, vyvíjí se blokáda svazku jeho větve. To je jeden z typů poruch vedení, nejčastěji se vyskytujících bez klinických projevů a je charakterizován úplným nebo částečným blokem na dráze impulzů v komorách srdce. Vyskytuje se u 6 lidí z tisíce a po 55 letech - u 2 lidí ze sto, častěji u mužů.

Existují následující typy blokování:

- jeden paprsek - blokáda pravé nohy; blokáda přední nebo zadní větve levé nohy;
- dvou-paprsková blokáda obou větví levé nohy; blokáda pravé nohy s jednou větví levé nohy;
- trekhpuchkovaya - blokáda pravých a levých nohou.

Každý z těchto typů blokády může být úplný nebo neúplný. Také blokáda může být trvalá, přerušovaná (vznikající a mizející v procesu záznamu jednoho EKG), přechodná (nezaznamenaná na každém elektrokardiogramu) nebo střídavá (měnící se bloky různých končetin v procesu záznamu jednoho EKG).

Příčiny blokády svazku Guis

Nemoci vodivosti uvnitř komor mohou být způsobeny těmito chorobami jako:

- vrozené a získané srdeční vady - stenóza aortální a mitrální chlopně, stenóza plicní tepny, stenóza a koarktace úst aorty, insuficience aortální chlopně, defekt interatriálního septa
- kardiomyopatie, myokardiodystrofie různého původu - endokrinní (tyreotoxikóza, diabetes mellitus), metabolismus (anémie), potrava (alkoholismus, obezita), autoimunita (systémový lupus erythematosus, revmatoidní artritida)
- ischemické choroby srdeční
- kardioskleróza jako výsledek mnoha kardiologických onemocnění, vede k nahrazení části svalových vláken jizvou, včetně atypických svalových vláken
- myokarditidy virového nebo bakteriálního původu
- onemocnění srdce u revmatismu - endokarditida, myokarditida
- infarktu myokardu
- dlouhodobá arteriální hypertenze vedoucí k hypertrofii myokardu
- intoxikace srdečními glykosidy
- plicní embolie
- chronická plicní onemocnění (chronická obstrukční bronchitida, plicní emfyzém, těžké bronchiální astma) vedoucí k tvorbě plicního srdce - stagnace krve v pravé síni a ventriku s hypertrofií a expanzí

U malých dětí a mladistvých může být neúplná blokáda pravou rukou spojena s menšími anomáliemi vývoje srdce (další akord v levé komoře, otevřené oválné okno, prolaps mitrální chlopně) a za nepřítomnosti organického poškození srdce je považována za variantu normy.

Blokáda s jednou nebo dvojitou levicí je téměř vždy spojena se získaným, nikoli vrozeným srdečním onemocněním a nemůže být považována za variantu normy.

Příznaky blokády bloku větve svazku

Pravá blokáda se zpravidla neprojevuje a je náhodně zjištěna při průchodu plánovaného EKG. Přítomnost stížností, jako je dušnost, bolest v srdci, pocity narušení srdce, únava, může být způsobena základním onemocněním, které způsobilo blokádu.

S přední nebo zadní levou hemiblokádou (jednou z větví) jsou klinické projevy také minimální a jsou způsobeny základním onemocněním.

Kompletní levý blok se může projevit palpitacemi, závratí, bolestí v oblasti srdce. To může být způsobeno masivními změnami v srdečním svalu levé komory, například akutním infarktem myokardu.

Blokování tří paprsků je způsobeno úplným nebo neúplným blokem v dráze pulsu. Neúplná blokáda je charakterizována zpožděním impulsů přicházejících do komor a prováděných podél několika intaktních vláken a úplných - absencí vedení impulsů do komor a výskytem ektopického (není-li to nutné) ohniska excitace v nich, a dochází k úplnému oddělení atrií a komor. snížena v rytmu s frekvencí 20 - 40 úderů za minutu. Taková četnost kontrakcí je významně pod normou a nemůže poskytnout adekvátní uvolnění krve do aorty. Klinicky se projevuje častými závratěmi, pocitem srdečního selhání a tendencí mdloby v důsledku prudkého poklesu průtoku krve mozkem (útoky Morgagni - Edems - Stokes). To může vést k rozvoji život ohrožujících komplikací nebo způsobit náhlou srdeční smrt.

Diagnostika

Tato porucha vedení může být detekována standardní elektrokardiografií. Další taktika lékaře závisí na typu zjištěné blokády.

Pokud je zjištěna neúplná správná blokáda a při absenci srdečních onemocnění, může to lékař považovat za variantu fyziologické normy a nepředepisovat další metody vyšetření.

Blokování dvou paprsků vyžaduje podrobnější vyšetření pacienta. Je-li na EKG poprvé detekována úplná levostranná blokáda, je v nemocnici nutná okamžitá hospitalizace, i když si pacient nestěžuje, protože tento stav je způsoben rozsáhlými procesy v myokardu. Předpis těchto procesů (chronická kardioskleróza nebo akutní infarkt myokardu, zejména jeho bezbolestná forma) je lepší zjistit v nemocnici pod dohledem lékařů. Kromě toho projevy takové blokády na EKG zakrývají EKG - kritéria pro infarkt myokardu, takže lékař jednoduše nemůže potvrdit nebo vyvrátit srdeční infarkt pouze EKG. Dlouho existující kompletní levý blok v nepřítomnosti zhoršení v průběhu základního onemocnění nevyžaduje stacionární pozorování.

Blokáda tří paprsků je indikací pro pohotovostní hospitalizaci v nemocnici pro úplnější vyšetření a řešení problematiky kardiochirurgie.

Příznaky blokády na EKG jsou:

- blokáda pravé nohy. V pravém vedení (V 1, V2) M - komplexy typu Rsr nebo rSR, v levých vodičích (V5, V6) je S vlna široká, zářezová, komplex QRS je více než 0,12 s

- blokáda levé nohy. V levém vedení (V5, V6, I,) rozšířené deformované komorové komplexy bez Q vlny s děleným hrotem R vlny, v pravých vedeních (V1, V2, III,) deformované komplexy s rozdělenou špičkou S vlny, šířka komplexu je více než 0,12 s

- blokáda tří paprsků - známky blokády pravé a levé, známky atrioventrikulárního bloku I, II, III stupně.

Od dalších metod vyšetření na klinice nebo na kardiologickém oddělení může být pacient zařazen do rutinních diagnostických metod - obecné testy krve a moči, biochemické vyšetření krve a také:

 • Denní monitorování EKG je zobrazeno pro detekci přechodné blokády během dne.
 • Extraezofageální elektrokardiografie pomáhá diagnostikovat poruchy rytmu s neinformativitou normálního EKG
 • Echokardiografie diagnostikuje organickou patologii srdce, vyhodnocuje ejekční frakci, kontraktilitu myokardu.
 • MSCT srdce (multispirální počítačová tomografie) nebo MRI srdce (zobrazování magnetickou rezonancí) lze prokázat v kontroverzních a diagnosticky nejasných případech pro detekci srdečního onemocnění.

Léčba blokády nohy svazku větví

Neexistuje žádná specifická léčba pro tuto poruchu vedení. Pacienti s blokádou správného svazku His v nepřítomnosti základního onemocnění nepotřebují léčbu. Pacientům s blokádou s jedním nebo dvěma paprsky mohou být předepsány následující skupiny léčiv pro léčbu základního onemocnění:

- vitamíny - thiamin (vitamin B1) s kyselinou lipoovou, riboflavin (vitamin B2), kyselina nikotinová (vitamín PP)
- antioxidanty - ubichinon, karnitin, mexidol, preduktální
- sedativa rostlinného původu (třezalka svatá, mateřídouška, kozlík, šalvěj)
- antihypertenziva pro léčbu arteriální hypertenze - inhibitory ACE (perindopril, lisinopril), antagonisty receptoru angiotensinogenu II (losartan, valsartan), beta - adrenoblockery (bisoprolol, atenolol), antagonisty kalciových kanálů (amlodipin, verapamil) Poslední dvě skupiny by měly být podávány s opatrností, protože snižují srdeční frekvenci.
- anianginální léky pro léčbu ischemické choroby srdeční - krátkodobé a dlouhodobě působící nitráty (nitroglycerin, isoket, cardiket, monochinkwe)
- antitrombocytární přípravky pro prevenci trombózy v srdci a v cévách - aspirin, kardiomagnyl, trombotická Ass
- léky snižující lipidy pro normalizaci cholesterolu - statiny (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin)
- diuretika a srdeční glykosidy ve vývoji chronického srdečního selhání - indapamid, diuver, lasix; strofantin, digoxin
- léky pro léčbu nemocí bronchopulmonálního systému, které způsobily vznik plicního srdce - inhalačních adrenergních mimetik a glukokortikosteroidů (berotek, berodual, duch, baclazon)
- antibiotika, nesteroidní protizánětlivé léky pro zánět sliznice srdce - penicilin; nimesulid, diklofenak

Kromě léků se k léčbě blokády používá chirurgická metoda, která spočívá v instalaci kardiostimulátoru (EX) pacientovi. Úplná správná blokáda, zejména v kombinaci s levou hemiblokádou (blokáda jedné větve levé nohy) a úplná levá blokáda, která se vyvinula v akutním období infarktu myokardu (10-14 dnů), jsou indikacemi pro provádění dočasné stimulace vložením elektrody středovou žílou doprava. komory. Blokování tří svazků s úplným atrioventrikulárním blokem, vzácným komorovým rytmem a záchvaty Morgagni-Edems-Stokes (bezvědomí) je indikací pro trvalou stimulaci (implantace umělého kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru).

Životní styl s blokádou jeho svazku

Pacient s blokádou pravé nohy bez klinických projevů a bez srdečních onemocnění může vést zdravý životní styl s obvyklou fyzickou námahou. V přítomnosti základní choroby, která způsobila dvojité nebo tří-paprskové blokády, musíte omezit zatížení a napětí, odpočinek více, jíst správně, zbavit se špatných návyků.

Při instalaci pacienta by měl pacient s sebou vždy nést kartu kardiostimulátoru, vyhnout se blízkému vystavení elektrických přístrojů a mobilního telefonu implantační oblasti. Nepoklánějte se například k televizoru, telefonujte, zatlačte jej k uchu na opačné straně, s vysoušečem vlasů nebo elektrickým holicím strojkem ne více než 10 cm od místa implantace.

Pacient by měl navštívit lékaře jednou ročně na EKG, nebo častěji, pokud to předepisuje ošetřující lékař. Při instalaci EKS se první návštěva u lékaře - kardiochirurga a arytmologa po propuštění uskuteční za tři měsíce, poté za půl roku, pak dvakrát za rok.

Komplikace

Komplikace zahrnují paroxysmální komorové tachykardie, ventrikulární fibrilaci, asystolii (zastavení srdeční aktivity - náhlou srdeční smrt). Komplikace základního onemocnění u pacienta s blokádou mohou být akutní a chronické srdeční selhání, tromboembolické komplikace (plicní embolie, mrtvice).

Prevence vzniku komplikací je včasné vyšetření, pravidelné návštěvy u lékaře a plnění všech jeho receptů, zejména u pacientů se srdečním a cévním onemocněním.

Předpověď

Shrneme-li vše napsané, lze říci, že blokáda svazku Jeho není nákazou, ale příznakem srdečního onemocnění, které je buď detekováno na EKG, nebo se klinicky projevuje. Abychom věděli, jaké mohou být důsledky tohoto typu blokády, je třeba vzít v úvahu, že prognóza závisí na onemocnění, které vedlo k rozvoji bloku.

S blokovou blokádou a nepřítomností srdeční nebo plicní patologie je prognóza příznivá. S vývojem úplné blokády levé nohy na pozadí infarktu myokardu je prognóza nepříznivá, protože úmrtnost dosahuje v akutním období infarktu 40-50%. Nepříznivá je také prognóza blokády tří svazků, protože se zvyšuje pravděpodobnost asystoly.

Co ohrožuje blokádu nohou svazku Jeho, detekovaného na EKG

V průběhu diagnostických postupů může být u pacienta detekována blokáda svazku svazku jeho svazku na EKG. Pomocí této metody můžete graficky opravit nepravidelnosti v srdci.

Mnozí pacienti nejsou s touto terminologií seznámeni a nevědí, jak nebezpečná je tato podmínka.

Onemocnění může mít různé stupně závažnosti: od drobných odchylek od normy k závažným patologickým stavům vyžadujícím neodkladný chirurgický zákrok.

Z výsledků EKG lze odhadnout typ a stupeň impulsní nevodivosti.

Jeho svazek

Jeho svazek se nazývá jedna z částí srdečního svalu. Má:

 • kmen;
 • pravá noha;
 • Levá noha, sestává ze dvou větví: přední a zadní.

Kmen se nachází v oblasti srdečních komor, nachází se mezi nimi. Pravá noha běží ve směru pravé srdeční komory a levá noha jde doleva. V jeho pokračování, nohy se rozcházejí a tvoří Purkinje vlákna.

Po detekci blokády svazku jeho svazku je pozorováno charakteristické selhání pulzní vodivosti. Tento faktor je podnětem pro odchylku od normy. Blokáda může být úplná nebo částečná. Tento jev je pozorován v šesti případech z tisíce.

Typy blokády

Na pásku s výsledky EKG se projeví blokádní jevy intraventrikulární arytmie. Tento jev je charakterizován selháním příjmu srdečních impulzů v komorách. Blokády mohou postihnout jeden nebo více svazků, takže nemoc má několik druhů:

 • jednovlákno, když se dotkne pravé nohy, přední nebo zadní noha levé nohy;
 • dva paprsky, ve kterých jsou ovlivněny dvě větve levé nohy nebo pravé nohy a jedna z větví levé nohy;
 • trekhpuchkovaya ovlivňuje všechny nohy.

Údaje EKG budou zobrazovat povahu porušení. To je charakterizováno neustálým charakterem, v některých případech se narušení někdy vyvíjí, pak ustupuje, někdy v procesu záznamu EKG dochází ke změně blokád v nohou.

Typy projevů patologie

Blokování jednoho blokády, které se vyvíjí na pravé noze nebo na jedné z větví levé nohy, je diagnostikováno na EKG, ale žádné klinické projevy se neobjeví.

Nemoc postupuje téměř nepostřehnutelně, symptomy, které ji doprovázejí, jsou příznaky nemoci, která vyvolala onemocnění.

Příčinou patologického jevu jsou nejčastěji poruchy elektrolytů.

Je-li v pravé noze svazku Jeho diagnózy diagnostikována úplná blokáda, pak pravá komora začne působit díky těm impulzům, které nabírá z levé komory. Na elektrokardiogramu je dobře viditelný.

Kompletní blokáda je doprovázena závažnými klinickými projevy, srdeční tep se zvyšuje u člověka, srdce a bolesti hlavy.

Blokáda tří paprsků se projevuje v jedné ze dvou forem: úplné a neúplné. S neúplnou formou prochází impulsy do komor se zpožděním. Po dokončení neprojdou vůbec, což má za následek odlišnou ventrikulární funkci a atrium.

Komory začnou fungovat ve svém vlastním režimu. Obvykle je tento rytmus velmi pomalý (20–40 úderů za minutu) a neodpovídá normě. Nemoc se přenáší tvrdě, dochází k přerušení kardiální aktivity, která může způsobit náhlou smrt.

Pokud byla na EKG zaznamenána blokáda svazku nohou, znamená to, že pacient má problémy s funkčními schopnostmi srdečních komor.

Elektrokardiografie

Patologické procesy probíhající v nohách svazku His, lze identifikovat pomocí elektrokardiografických studií. Lékař zvolí způsob práce, přičemž vezme v úvahu symptomy onemocnění a typ blokády. Všechny změny v práci srdce způsobené blokádou svazku Jeho, na EKG jsou dobře definovány.

Nedokončená správná blokáda je ve většině případů normální. Pokud výsledky EKG ukázaly blokádu dvou paprsků, je nutné pokračovat ve studii jinými metodami, aby se zjistila příčina defektu. Může vyžadovat hospitalizaci. Nepokračování úplné blokády levice nevyžaduje dohled v podmínkách nemocnice.

A patologie trekhpuchkovaya vyžaduje okamžitou akci. Pacient je nutně hospitalizován. Vyžaduje se další diagnostika. Ve většině případů je nutné rozhodnout o otázce chirurgického zákroku. Pacient může potřebovat kardiostimulátor.

Pokud je vyžadováno dlouhodobé sledování stavu pacienta, je předepsán kardiogram tohoto typu, jako je denní monitorování EKG. Pro pacienta připojte zařízení, které musí nosit během dne.

Všechna data, která se pak dešifrují, se zapíší do zařízení. Tato metoda se používá, když EKG neposkytuje dostatečné informace.

Další výzkumné metody zahrnují echokardiografii. S jeho pomocí můžete objasnit klinický obraz onemocnění. Vyhodnocena bude emise a kontraktilita myokardu.

Zobrazování magnetickou rezonancí umožní objasnit EKG data a detekovat přítomnost srdečního onemocnění.

Typy blokády EKG

Na EKG jsou dobře viditelné známky blokády svazku jeho větve. Komorová struktura je reprezentována zuby R, S, zatímco Q se nemusí projevit. Formy blokády nohou svazku Jeho jsou graficky zobrazeny na EKG. S úplnou blokádou lékaři věnují pozornost následujícím příznakům:

 • doba trvání kontrakce levé komory se zvyšuje, zdá se, že expanze zubů Q, S, R;
 • pravá a levá komora se nestahuje současně, proto je R-vlna rozdělena;
 • v okamžiku relaxace má hrot negativní indikátory.

Ve většině případů probíhají patologické procesy na levé straně v závažnější formě. Pokud je postižena pravá strana nohou, je patologie slabá. Neúplné blokády jsou charakterizovány expanzí komorového komplexu. S porážkou pravé větve osy srdce na EKG se bude lišit doleva, pokud bude zadní větev trpět, osa se bude lišit na pravou stranu.

Pomocí elektrokardiogramu lze zjistit přítomnost blokády a jejího tvaru. Abychom však zjistili příčinu, která vedla k takovému stavu, budou zapotřebí další výzkumné metody.

Příčiny blokády

Nemoci vodivosti impulzů mohou být způsobeny chorobami vrozené a získané povahy. Dysfunkce se může objevit v důsledku problémů se srdeční chlopní.

Onemocnění srdce značně ovlivňuje kvalitu vedení impulsu. Tato skupina zahrnuje onemocnění:

 • ischemická choroba srdce;
 • myokarditida;
 • kardioskleróza.

Bronchitida, bronchiální astma, emfyzém, diabetes mellitus, revmatoidní artritida mohou také vést k blokádě svazku jeho svazku.

Blokáda blokády ve většině případů je ukazatelem normy.

Každý rok je vyžadováno EKG. Je důležité to udělat jako preventivní opatření, aby se zabránilo rozvoji závažné srdeční choroby.

Jak vizuálně určit blokádu levé a pravé nohy svazku His na EKG pásku

Blokáda složek obsažených ve struktuře svazku His patří do třídy intraventrikulárních arytmií.

To znamená narušení normálního průchodu elektrického impulsu vlákny zodpovědnými za komorové kontrakce a může být buď úplné nebo neúplné (ovlivňující jednotlivé větve v tloušťce srdečního svalu).

Tento typ poruchy srdečního rytmu může být trvalý nebo přerušovaný.

Na co se podívat na kardiogram

Úplný popis této patologie může být znázorněn na elektrokardiogramu (EKG). Na pásku přijaté jako výsledek EKG jsou výsledky zaznamenány na několika grafech odpovídajících třem standardním vodičům z končetin (I, II, III), třem zesíleným vodičům z končetin (aVL, aVR, aVF) a šesti vývodům hrudníku (od V1 do V6).

Normální výkon

Elektrokardiogram, který ukazuje, že na části srdce nejsou žádné patologické změny, nutně zahrnuje přítomnost zubů P, T, komorových QRS komplexů a všech intervalů a segmentů ve formě hladkého vzájemného vzájemného posunu a tvořených neoddělitelnými liniemi od izoelektrické linie.

Tyto prvky musí navíc splňovat určité parametry, které lékař samostatně vypočítává v sekundách a milimetrech se zvláštním pravítkem a také vizuálně hodnotí. Mezi parametry normálního EKG patří:

 1. Správný rytmus (v kterémkoliv z vodičů, jakýkoli RR interval je roven nebo se liší o více než 10% od aritmetického průměru všech sousedních RR intervalů).
 2. Frekvence kontrakcí srdce je v rozmezí 60-90 úderů za minutu.
 3. Sinoatrial uzel funguje jako hlavní hybná síla srdeční frekvence (u elektrod II a III jsou pozitivní - nad isolinem - P zuby umístěné před všemi QRS komplexy).
 4. Neexistuje žádné zpomalení nebo zrychlení vodivosti svalových vláken (šířka P vlny je menší než 0,10 sekundy, interval PQ je od 0,120 do 0,20 sekundy, komplex QRS je od 0,080 do 0,120 sekundy).
 5. Elektrická osa srdce je v rozsahu od +30 do +60 stupňů.
 6. Normální parametry síňové P vlny (doba trvání až 0,10 sekundy; výška až 2,5 mm; nutně kladné hodnoty u vodičů I, II, aVF, V2-V6; vždy záporné - pod isolinem - v olověném aVR; tvar je kopulovitý, bez zoubků a rozdělit do dvou hřebíček).
 7. Normální parametry komplexu QRS (celkové trvání 0.080-0.120 sekund; doba trvání Q vlny je menší nebo rovná 0,030 sekundy a amplituda je čtvrtina výšky vlny R).
 8. Normální parametry segmentu RS-T (segment by měl být umístěn na neutrálním obrysu, bez zoubkování).
 9. Normální parametry T vlny (musí být vždy kladné v ose I, II, aVF, V2-V6, ne zubaté, nerozdělené, vždy negativní v aVR vedení).
 10. QT interval je na isolinu, rovný.

Správná patologie

Tato varianta vedení impulzů podél jeho svazku je mnohem běžnější. Příznaky EKG, které charakterizují úplnou blokádu pravé nohy svazku Jeho, zahrnují:

 • Zvýšení doby trvání komplexu QRS během 0,120 sekund.
 • Přítomnost deformovaného dlouhého hrotu S v přívodech V4-V6.
 • Přítomnost rozdělena do tří fází (podobně jako písmeno "M") QRS v přívodech V1-V3.

Pokud jde o příznaky neúplné blokády pravého svazku jeho svazku, stojí za povšimnutí, že EKG nemá patologicky dlouhý komplex QRS (jeho délka je buď normální, nebo je na horní hranici normy v rozsahu 0,090 až 0,110 sekund), ale přítomnost tří fází během vizuálního posouzení tvaru komorových komplexů.

Jaká by měla být dieta po infarktu a obecně u srdečních onemocnění? Popis pravidel pro stavbu stravy naleznete v našem článku.

Transmurální infarkt myokardu: co to je, jak se liší od jiných forem nemoci a jak snadno je léčitelný? Zjistěte to.

Jaké by měly být ošetřovatelské zákroky pro infarkt myokardu? Co by měly sestry dělat a co nemají právo dělat? Vše je popsáno v tomto článku.

Levá strana

Levá noha v její struktuře má přední a zadní větve, které se živí krví z různých arteriálních cév. Porušení průchodu pulsu v této sekci není zpravidla doprovázeno ostrou expanzí komplexů QRS, jako je tomu v případě léze pravé nohy, ale poskytuje živý obraz odchylky elektrické srdeční osy v čelní rovině.

Zrakové známky úplné (ovlivňující obě větve) blokády levé nohy na EKG zahrnují:

 • Může dojít k prodloužení komorového komplexu o více než 0,12 sekundy.
 • Přítomnost hlubokých dlouhých zubů S ve vedení V4-V6.
 • Přítomnost dlouhých a deformovaných R zubů v ose I, aVL a V5-V6.
 • Absence Q na grafech I, V5-V6.

Blokáda přední větve levé nohy Hisy vypadá takto:

 • Výrazná odchylka osy srdce doleva (od -30 do -90 stupňů).
 • Komorový komplex normální doby trvání.
 • Malé zuby R v kombinaci s hlubokými zuby S v II, III a aVF.
 • Malé Q zuby v I a aL.

Blokáda zadní větve levé nohy Hisy vypadá jako:

 • Výrazná odchylka osy srdce ve správném směru (od +120 do +180 stupňů).
 • Komorový komplex normální doby trvání.
 • Malé Q zuby v kombinaci s vysokými amplitudovými zuby R v II, III a aVF.
 • Malé zuby R v I a aVL.

Další informace o blokování pravých nebo levých nohou svazku His na výsledcích EKG naleznete na videu:

Diagnóza

V moderní kardiologii, blokáda nohou jeho nepředstavuje nezávislou nozologickou jednotku, ale to charakterizuje elektrokardiografický symptom nemoci odkazoval se na ICD (mezinárodní klasifikace nemocí).

Při detekci výše uvedených symptomů, které odpovídají popisu blokády nohou, na EKG lékař identifikuje základní příčinu této poruchy rytmu a provádí diagnózu v souladu s vládními doporučeními a považuje blokádu za projev choroby.

Jak nebezpečný je akutní infarkt myokardu zadní stěny levé komory a jak jej včas detekovat? Zjistěte více právě teď!

Víte, zda je postižení způsobeno infarktem myokardu? Je možné se vrátit do práce a kdy přesně? Řekneme to!

Můžete se dozvědět o tom, jak ECG infarkt vypadá z naší další publikace.

Další výzkum

Jak je známo, nejen metoda EKG, navzdory mnoha výhodám, pomáhá při identifikaci a zdokonalování diagnózy u kardiologického pacienta. Lékař může do plánu vyšetření pacienta zahrnout následující typy výzkumu: t

 • Nastavení holteru pro denní monitorování tepové frekvence pro zjištění frekvence arytmie, stupně závažnosti.
 • EchoCG (echokardiografie), což je metoda pro detekci organických změn v tkáních srdce, velikosti jeho komor, funkce kontraktility, síly uvolňování krve.
 • CPECG (transesofageální elektrokardiografie) v případě selhání obvyklé studie EKG.
 • MSCT je metoda multispirální výpočetní tomografie.
 • MRI srdce.

Léčba

Terapie tohoto typu poruchy srdečního rytmu začíná změnou životního stylu pacienta. Měli byste se podrobit menšímu stresu, zabývat se omezenou fyzickou námahou, relaxovat na čerstvém vzduchu, vzdát se všech obvyklých intoxikací, dodržovat zásady správné výživy.

Léčba blokády svazku svazku jeho svazku závisí výhradně na organickém srdečním onemocnění, které způsobilo rozvoj poruchy rytmu. Lze použít následující léky:

 1. Antihypertenziva pro systematickou léčbu a kontrolu vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory - lisinopril, člověk, ramiprel, enalapril; kardioselektivní blokátory adrenergních receptorů - bisoprolol, atenolol, propranolol; antagonisty angiotensinogenu - valsartan, test jsem neprovedl a testovací plán jsem provedl.
 2. Protidestičková léčiva k prevenci vzniku krevních sraženin (Plavix, clopidex, plagril, trombotické ACC).
 3. Antianginální terapie zaměřená na ischemickou chorobu srdeční (nitroglycerin, monochinkwe, isoket).
 4. Statiny (simvastatin, atorvastatin, rozuvastatin) s redukcí lipidů a účinkem prevence aterosklerotických plaků.
 5. Diuretika (lasix, diuver).

Pro nemoci plic, které způsobily "plicní srdce" a blokádu nohou, aplikujeme atrovent, berodual, backlasone, duch, berotok, Foradil.

Kromě lékařského ošetření se také používá chirurgická instalace kardiostimulátoru, ale provádí se v nepřítomnosti pozitivního účinku farmakologických přípravků.

Blokáda nohou Jeho svazku, která je závažným EKG, je známkou srdečního onemocnění, vyžaduje pečlivé pozorování pacienta ošetřujícím lékařem a ne méně pozorný postoj samotného pacienta.

Abnormality srdečního rytmu jsou často příčinou smrti, a to je přesně to, co způsobuje potřebu okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, když zjistíte pocity nepravidelného srdečního tepu nebo srdečního selhání.

Blokáda nohou svazku jeho na EKG

Často je v elektrokardiografickém závěru nalezen termín "blokáda svazku svazku Jeho." Blokáda může být úplná a neúplná, aby zachytila ​​pravé nebo levé nohy nebo větve levé nohy. Podívejme se, co to je.

Co je to?

Elektrický impuls, který excituje srdce, přechází ze sinusového uzlu podél atria do atrioventrikulárního uzlu ležícího mezi síní a komorami. Z atrioventrikulárního uzlu začíná cesta zvaná "svazek jeho". Tento svazek se rozděluje na dva menší kmeny - pravé a levé nohy, které vedou excitaci do pravé a levé komory. Levá noha je pak rozdělena na přední a zadní větve. Tyto větve se dále rozdělují do mnoha malých větví, vedoucích elektrické impulsy do svalových vláken srdce.

Za různých fyziologických a patologických podmínek je narušena vodivost podél těchto cest. Tam jsou blokády nohou svazku jeho a jejich větví.

Blokáda může být úplná a neúplná. Při neúplné blokádě se vodivost na noze zpomaluje. S úplnou blokádou, vzrušení jde neobvyklým způsobem “obcházet” místo blokády.

Někdy jsou blokády dvou nebo tří uvedených vět najednou. Oni jsou voláni, příslušně, “dvojitý-paprsek” a “tři-paprsek” a nastanou u vážných srdečních onemocnění.

Příčiny

Neúplná blokáda pravého svazku Jeho může být zaznamenána u zdravých mladých lidí a není odchylkou od normy. Neúplná blokáda nohou se může objevit se zvýšením srdeční frekvence, která může být v některých případech považována lékařem za patologický znak.
Blokování chodidel svazku Jeho, jak úplných, tak i neúplných, může být příznakem srdečního onemocnění, zejména myokardiální dystrofie, anginy pectoris, infarktu myokardu a jaterních změn po něm, difuzní kardiosklerózy, hypertenze, srdečních chorob a dalších. Jakýkoliv patologický proces srdečního svalu může také ovlivnit systém vedení, v důsledku čehož se tento elektrokardiografický znak vyvíjí.

Úplná blokáda pravého svazku His je nejčastěji známkou zvýšení pravé komory u některých srdečních vad, stejně jako při tvorbě chronického plicního srdce, takže se často vyskytuje u chronické obstrukční plicní nemoci, emfyzému a těžkého bronchiálního astmatu.

Úplná blokáda levé nohy svazku Jeho nejčastěji se objevuje na pozadí koronárních srdečních onemocnění (angina pectoris, cicatricial změny po infarktu myokardu). V tomto případě je spojena s horší prognózou pro tyto pacienty, protože odráží výrazné poškození srdečního svalu.

Příznaky

Tyto elektrokardiografické příznaky se klinicky neprojevují.

Blokáda pravé nohy svazku Jeho: typy, diagnostika na EKG, léčba

Stává se, že když pacient obdrží přepis kardiogramu, pacient se od lékaře dozví, že má blokádu svého pravého svazku. Někdy se diagnóza týká malých dětí, ale častěji - mužů starších 45 let. Co znamená tato patologie, je to nemoc a je vždy nutné ji léčit - nejčastější problémy, které vyžadují podrobné zvážení.

Co je svazek Jeho, jeho funkce

Lidské srdce je krevní čerpadlo, které zásobuje všechny buňky těla biologickou tekutinou. Cirkulace se provádí v důsledku rytmické alternativní redukce srdečních komor - atrií a komor. Kontraktilní funkce je zajištěna lokálním vodivým systémem, který slouží k průchodu srdečního elektrického impulsu po dané trase - z jedné kamery do druhé.

Vodivý systém zahrnuje:

 • sinus node - nachází se v horní části pravé síně;
 • atrioventrikulární uzel - spojený se sinusem, se nachází na dně pravé síně;
 • svazek Jeho - centrální část srdce, skládající se z atypických nervových vláken, spojených s antrioventrikulárním uzlem; má dvě nohy - pravé (odnovetvevevuyu) a vlevo (tvořené z přední a zadní větve);
 • Purkyňská vlákna - vlákna vyčnívající z nohou a komunikující s myokardem levé a pravé komory.

Úkolem systému je excitovat svalovou vrstvu komor pomocí elektrických impulsů pocházejících z pravé síně. Úplné zastavení nebo částečné porušení vodivosti nervových vláken vede k poruše srdce a nazývá se blokáda svazku svazku Jeho (kód ICD-10 - I45.0).

Podle klasifikace, v závislosti na počtu a kombinaci blokovaných větví, rozlišujte jedno-, dvou- a tří-paprskový BNPG. Nejčastěji je nalezena blokáda pravého ramene PG s jedním paprskem: může být úplná a neúplná (NBPNPG), trvalá nebo přechodná. V druhém případě může být zaznamenána porucha, která pak zmizí během stejné EKG relace, nebo není zaznamenána při každém kardiografickém vyšetření.

Vlastnosti neúplné blokády pravého svazku Jeho

Při tomto typu blokování prochází excitační vektor částečně pravou nohou a levá noha přebírá hlavní poslání pro jeho realizaci. Ve skutečnosti je NBPNPG fokální (intraventrikulární) blokáda, která nevede k závažným zdravotním následkům. Pulzy probíhají podél dráhy obvodu, aniž by zasahovaly do činnosti srdeční pumpy. Vzhledem k výše uvedenému, částečnému (neúplnému) blokování pravého svazku svazku Jeho svazku je považován buď za přirozený stav, nebo za společníka jedné ze srdečních patologií. Konečný závěr a možná léčba závisí na příčinách, příznacích a výsledcích diagnózy.

Co způsobuje porušení

Faktory přispívající ke zhoršení vodivosti srdečního impulsu nervovými svazky jsou rozděleny do několika skupin.

 1. Kardiální příčiny:
 • vrozené abnormality struktury srdce;
 • infarkt myokardu;
 • emfyzém, bronchiální astma a jiná onemocnění plic, která způsobují přetížení krve v pravých řezech s jejich následnou hypertrofií (jev nazývaný "plicní srdce");
 • endokarditida, myokarditida - komplikace po revmatismu nebo infekčních onemocněních ve formě zánětlivých lézí srdečních stěn;
 • strukturální a volumetrické znovuzrození myokardu na pozadí chronické hypertenze;
 • fokální nebo difuzní kardioskleróza
 • ischemická choroba srdce;
 • obstrukce jedné z plicních tepen.

Důležité: Sekundární onemocnění myokardu (myokardiopatie, kardio dystrofie) způsobená anémií, obezitou, tyreotoxikózou, alkoholismem, diabetem, syfilisem, neoplazmy mohou způsobit částečnou blokádu pravé nohy PG.

 1. Lékařské příčiny:
 • předávkování srdečních glykosidů;
 • užívání diuretik;
 • nekontrolovaná léčba arytmií.
 1. Nerovnováha elektrolytů - změny v poměru prvků tvořících soli (sodík, draslík, hořčík).
 2. Toxikóza - kouření, příjem alkoholu.
 3. Dysfunkce autonomního nervového systému.
 4. Poruchy hormonálního systému.
 5. Poranění hrudníku.

Známky

V případě částečné blokády s pravou jedinou čepelí se klinické projevy obvykle nezaznamenávají a porucha vedení se detekuje pouze během hardwarových vyšetření. Pokud si pacient stěžuje na dušnost, těžkost v oblasti srdce, arytmii, bradykardii, slabost, pak je to s největší pravděpodobností způsobeno chorobou provokující blokády. Někdy NBPNPG v kombinaci se zvýšenou srdeční frekvencí - dokonce i v nepřítomnosti závažného onemocnění srdce. Stává se, že tachykardie je způsobena dysfunkcí štítné žlázy, takže je třeba se poradit s endokrinologem a sledovat stav srdce (pravidelně provádět EKG).

Kompletní blokáda pravého svazku Jeho

Tato podmínka indikuje, že přenos rytmické vlastní excitace z pravé síně do komor je zastaven. Zvláštností BFBND je, že pravá komora není snížena v důsledku impulzů přenášených pravou nohou, ale vzhledem k tomu, že pochází z levé komory.

Důvody

Stejně jako částečné porušení vodivosti, vrozené a získané srdeční patologie mohou způsobit jeho absolutní ztrátu. Patří mezi ně:

 • vrozené srdeční vady;
 • srdeční infarkt, kardioskleróza, ischemie;
 • zánět stěn srdečního svalu;
 • hypertrofie pravé komory nebo síní;
 • abnormální píštěle oddělující levou a pravou síň;
 • myokardiodystrofie různých etiologií.

V roli provokatérů úplné blokády jsou často nemoci, které vedou ke zvýšení pravého srdce: bronchiální astma, prodloužená pneumonie, chronická bronchitida, emfyzém, blokáda plicních tepen. Někdy se BISP objeví náhle - uprostřed stresu.

Příznaky

Úplná blokáda PNPG je charakterizována následujícími klinickými znaky:

 • arytmie;
 • dušnost i při mírné námaze;
 • pocit "pohybu" v hlavě;
 • omdlévání;
 • únava, ztráta síly, ospalost.

Symptomy jsou způsobeny hlubokými strukturálními změnami, ke kterým dochází v myokardu levé komory pod vlivem hlavních onemocnění - infarktu, těžké anémie, thyrotoxikózy. V průběhu času je vztah mezi síní a komorami zcela narušen, je zaznamenána bradykardie (tepová frekvence je pouze 20-45 úderů za minutu), což způsobuje pokles uvolňování krve do aorty. Narušení průtoku krve mozkem PBGNB často vede ke ztrátě vědomí, což může vyvolat náhlou smrt.

Vlastnosti blokády u dětí

Obvykle BPNPG detekován u novorozence, spolu s vrozenými srdečními vadami nebo malými srdečními abnormalitami. Neúplná blokáda dítěte naznačuje (a kontroluje její přítomnost) následující kardiopatologií:

 • nedostatečný rozvoj srdečního svalu - například extra septum v levé komoře;
 • defekty stěn mezi komorami srdce;
 • defekty ventilů;
 • vady spojené se zvýšeným zatížením na pravém srdci.

U dětí a adolescentů jsou někdy jednokomorové neúplné BPNPG někdy považovány za normu - za předpokladu, že nejsou spojeny s poškozením struktur hlavního orgánu.

Diagnostika

Přítomnost onemocnění lze předpokládat z výsledků poslechu srdce pomocí fonendoskopu (auskultace). Pacient nemá fyzicky pociťovat známky patologie a lékař ušima určuje štěpení srdečních zvuků. Další vyšetření pro účely diagnózy se skládá z několika fází.

 1. Elektrokardiogram. Grafický obrázek ukazuje, že sekvence depolarizace pravé komory je zlomena - to je indikováno abnormálně vysokou R-vlnou v pravém vedení a hlubokou depresí S v levé části.
 2. Holter monitoring. Umožňuje rozpoznat funkční (dočasné) poruchy elektrické excitace komor. Tento jev může být způsoben nadměrnou dávkou určitých léků.
 3. Intrakardiální elektrofyziologické vyšetření Jeho vodivost je indikována, pokud se blokáda jeví jako komplikace jiných srdečních patologií. Hardwarová metoda pomáhá určit, zda má být implantován permanentní kardiostimulátor.

Kromě hlavních typů výzkumu může lékař předepsat další:

 • obecné a biochemické krevní testy;
 • obecná klinická analýza moči;
 • Transesofageální EKG je jednou z nejvýraznějších metod zkoumání blokády pravé nohy.

Pro objasnění diagnózy lze předepsat MRI (zobrazování magnetickou rezonancí) nebo multispirální CT (počítačová tomografie) srdce.

Blokáda pravé nohy svazku jeho na EKG

Trvání depolarizace se zvyšuje - resp. Žaludeční komplex QRS se rozšiřuje na EKG. Překračuje normativní 90 ms (vzhledem k tomu, že puls musí „obejít“ zablokovanou nohu svého svazku) a rozdvojuje se.

Při dekódování elektrokardiogramu můžete určit blokádu pomocí následujících funkcí:

 • Trvání QRS je 90 - 120 ms (s plnou blokádou a více);
 • v případě NBPNG má sekce QRS na EKG ve svorkách V1-V2 podobu RsR “- zdá se, že se jedná o uši zajíce (navíc levá je vyšší než pravá);
 • žlábek S vlny se stává širší a hlubší v levých vedeních - I, AVL, V5-V6.

Někdy jsou patrné i jiné abnormality:

 • první R vlna nevyniká - celý QRS komplex je rozšířená R vlna;
 • protože se mění směr repolarizace, je zde šikmá ST deprese, kde T nabývá záporných hodnot ve V1-V2 (jako při přetížení pravé komory)

Léčba úplné a neúplné blokády PNPG

Není-li tato patologie kombinována s poruchami funkce srdce nebo jiných vnitřních orgánů, které nepříznivě ovlivňují jeho stav, není nutný lékařský zásah. V přítomnosti provokativních onemocnění se doporučuje komplexní léčba blokády PNPG s použitím těchto léčiv:

 • sedativa přírodního původu - Motherwort, třezalka svatá, Novopassita, Gerbion, Fito-sedana;
 • Vitamíny B, kyselina nikotinová (vitamín PP);
 • antitrombózní léky (antiagregační látky) - Cardiomagnyl, Magnicor, Thrombone ASS, Curantila, Pentoxifyllina;
 • léky na snížení krevního tlaku - "Atenolol", "Losartan", "Verapamil", "Lysinopril", "Valsartan";
 • léky snižující lipidy ke snížení hladiny cholesterolu v krvi - "Vasilip", "Simvastola", "Traikor", "Atorvastatin";
 • antioxidanty - "ubichinon", "karnitin", "kratal", "mexidol".

Nepříznivé a nebezpečné účinky závažných onemocnění by měly být léčeny vhodnými skupinami léků. Pokud se v souvislosti s bronchopulmonálními patologiemi objevil syndrom „plicního srdce“ (jeho pravé části se rozšířily), lékař předepíše glukokortikosteroidy („Spiriva beklazon“, „Berotek“), inhalované adrenomimetika. V zánětlivých procesech v membránách srdce jsou předepsány antibiotika a NSAID („Diclofenac“, „Nimesil“). Vývoj srdečního selhání vyžaduje užívání diuretik ("Chlorthalidone", "Indapamide") a srdečních glykosidů - "Celanid", "Strofantina", "Ditoxin".

S neúčinností konzervativních metod, použitím kardiostimulátoru nebo chirurgické léčby blokády.

Důležité: Pacient s instalovaným EKS by se neměl přibližovat k pracovním elektrickým a vlnovým zařízením ve vzdálenosti menší než 20 cm, což platí pro televizor, notebook, mobilní telefon, vysoušeč vlasů pro vysoušení vlasů.

Často je otázkou: provádí neúplná blokáda pravé nohy PG sportovní trénink? Sport můžete hrát pouze v nepřítomnosti srdečních nebo plicních onemocnění, která vyvolávají zhoršení vodivosti. Jsou-li tyto patologické stavy přítomny, je třeba snížit fyzickou zátěž. Omezení se týkají typů výkonu: vzpírání, vzpírání, posilování, posilování, posilování jógy. Intenzitu zátěže a typy cvičení by měl vybírat specialista s lékařským vzděláním.

Důsledky a prognóza

Pokud pacient náhodně odhalil blokádu svého správného svazku při provádění EKG, jak vážná je hrozba pro zdraví, je to nebezpečné? Pokud je člověk mladý, nemá žádné příznaky organických lézí srdečního svalu, prognóza je příznivá. Podle moderních studií provedených v oblasti kardiologie se izolovaný BPNPG nerozvíjí do úplného atrioventrikulárního bloku a nikdy nevede ke smrti.

Pokud je srdeční vedení blokováno v důsledku vývoje ICHS nebo zhoršení hypertenze, prognóza se zhoršuje - riziko úmrtí se zvyšuje téměř trojnásobně. Smrt je možná v důsledku následujících těžkých komplikací:

 • ventrikulární fibrilace - porucha srdečního rytmu;
 • ventrikulární tachykardie;
 • srdeční selhání;
 • tromboembolie - ucpané tepny;
 • mrtvice;
 • kardiomegaly je patologická proliferace srdečního svalu.

Blokáda levé nohy svazku Jeho je úplná a neúplná: příčiny, příznaky a to, zda může být vyléčen

Vazba levé nohy Jeho svazku je porušením normální vodivosti signálu ze sinusového uzlu do komory. Tudíž snížení kontraktility, hemodynamických problémů, hypoxie, ischémie a abnormalit v práci všech vnitřních orgánů.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o nezávislou nemoc, je třeba hledat příčinu. S dostatečnou účinností k obnovení vitální aktivity a funkční aktivity je možné pouze za podmínky dlouhodobé terapie. V extrémních případech je indikována operace.

Mechanismus vývoje patologie

Podstata odchylky spočívá v porušení vodivosti elektrického impulsu prostřednictvím speciálních vláken.

V normálním stavu je srdce schopno pracovat nezávisle a autonomně po neomezeně dlouhou dobu. To je zajištěno vytvořením elektrického impulsu v sinusovém uzlu (přirozený kardiostimulátor).

Signál se dále pohybuje podél speciálních vláken, které se v komplexu nazývají svazek Jeho. Tato struktura má rozvětvený stromový charakter. Levá noha obsahuje několik vláken.

V závislosti na stupni blokády přidělte jeho částečnou nebo úplnou odrůdu.
Bez normálního pohybu elektrického impulsu nemůže dojít ke kontrakci.

Obecné formy jsou charakterizovány vývojem sekundárních, adaptivních mechanismů.

Protože levá komora nedostává dostatečný stimul ze sinusového uzlu, začíná produkovat signály nezávisle.

To nevede k obnovení funkcí. Navíc to není úplné snížení. Častěji končí extrasystoly nebo fibrilací. Smrtelný výsledek v takovém scénáři je nejpravděpodobnější a nejzřejmější.

Klasifikace

V závislosti na výskytu patologického procesu:

 • Ovlivněn je jeden vodivý paprsek. Ve většině případů k takové situaci dochází. Celková prevalence blokády levé nohy His je určena 1% z celkové populace do 40 let, po 3%. Počet situací s minimálním zapojením vláken je 60%. Příznaky tohoto stavu chybí nebo jsou tak zanedbatelné, že pacientovi nevěnují pozornost. Zotavení je pravděpodobně letální komplikace jsou vzácné a vyvíjet se v nejlepších desetiletích později. Mnoho pacientů může žít do konce svého století a netuší, že něco trpí.
 • Ovlivnil dva svazky levé nohy Jeho. Nebezpečnější volba. Doprovázený nejprve slabě vyjádřený, a pak horlivý klinický obraz. Obvykle hovoříme o organických poruchách. Zotavení je možné, ale léčba je lepší začít v raných fázích, protože stále nejsou žádné hrubé vady.
 • Blokáda tří paprsků. Poměrně vzácné. Ve většině případů se jedná o fatální komplikace. Vyhlídky na rozvoj těchto - 1-3 roky, v některých situacích je to asi měsíce. Léčba je naléhavá, v nemocnici.

Podle stupně narušení a povahy toku:

 • Přerušované Je možná registrace patologických abnormalit na EKG. Obrázek však není konstantní. V jednom bodě je blokáda fixovaná, v jiném je všechno normální. Takové „nepolapitelné“ státy jsou nejlépe definovány v nemocnici, kdy existuje možnost opakovaného výzkumu nebo pomocí denního Holterova monitoru.
 • Střídání V tomto případě existují odchylky, ale jsou také variabilní. Existuje rozdíl. Jsou vždy registrovány, ale v každém okamžiku jejich změny: blokáda jednoho nebo druhého paprsku. Nestabilní formy jsou zpracovávány obtížněji, potřebují speciální přístup. Proto je diagnostika tak důležitá.
 • Trvalé druhy. Charakterizovaný stabilitou symptomů a klinickými, včetně objektivního obrazu. Relativní snadnost diagnózy nezjednodušuje léčbu.

Na základě povahy odchylky:

 • Neúplná blokáda levého svazku Jeho. Doprovázený výrazným klinickým obrazem. Navzdory závažnosti stavu jsou stále přítomny plnohodnotné komorové kontrakce, protože i když v menší míře prochází signál. Existuje několik klinických variant stavu. Zde hraje roli to, kolik vláken není součástí práce.
 • Kompletní blokáda levého svazku Jeho. Impuls se vůbec nepřenáší.

Tyto klasifikace hrají velkou roli v praktických činnostech.

Stupně závažnosti

Stupeň patologického procesu není s dostatečnou přesností zpracován. Vycházíme-li z národních doporučení jednotlivých komunit, můžeme hovořit o čtyřech stupních závažnosti blokády: