Srdeční arytmie - symptomy, léčba

Srdeční onemocnění se vyskytuje ve vyšším věku, což pacientovi způsobuje nepohodlí, pocit pálení na hrudi, bolest. Příznaky srdečních arytmií mohou rušit mladé lidi, hlavní věcí není ignorovat symptom. Nemusíte být lékařem, abyste pochopili, že se nejedná o samostatné onemocnění, ale o „náznak“ těla, kterým kardiovaskulární systém selhává.

Srdeční arytmie - symptomy a léčba

Onemocnění srdce se stávají chronickými, počet záchvatů závisí na životním stylu pacienta, pravidelnosti preventivních opatření. Pro ty, kteří nevědí, co je arytmie a její symptomy, je třeba objasnit: tato abnormální změna spojuje skupinu patologií myokardu a cévního systému. Vyjadřuje se poruchou srdečního rytmu, která je charakteristická pro bradykardii, tachykardii, úrazy a další onemocnění specifikovaného orgánu. Kardiolog pomůže přesněji určit srdeční onemocnění.

Fibrilace síní

Když tlak v hrudníku a puls dosáhne 600 úderů za minutu, jsou to příznaky srdeční fibrilace. K onemocnění dochází častěji než jiné diagnózy z oblasti kardiologie, má několik modifikací. Závažnost symptomů arytmie závisí na zdravotním stavu pacienta, ale v každém případě je nutné léčit. Celkový klinický obraz je následující:

 • zrychlený tep;
 • bolestivá bodová povaha oblasti myokardu;
 • zvýšené pocení;
 • časté močení;
 • svalová slabost;
 • bolavé klouby;
 • nepřiměřené záchvaty paniky, obsesivní myšlenky;
 • závratě, časté mdloby.

Jak léčit fibrilaci síní

Účinná léčba není zaměřena na úplné uzdravení, ale na prodloužení doby remise, potlačení symptomů. Než se zbavíme fibrilace síní, je nutné identifikovat patogenní faktor, eliminovat jej. Takové manipulace by měly být prováděny pod kontrolou EKG, aby bylo možné včas rozpoznat srdeční abnormalitu a určit, které procesy v těle přímo ovlivňují její vzhled. Hlavním účelem užívání léků je normalizovat rytmus atria, kontrolovat frekvenci kontrakcí myokardu. Doporučuje se užívat následující léky:

 • léčiva stabilizující membrány;
 • antagonisty draslíku;
 • antagonisty vápníku;
 • β-blokátory;
 • inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu.

Sinusová arytmie

V moderní medicíně existuje několik diagnóz, jejichž průběh je doprovázen zvýšením srdeční frekvence. Symptomy arytmie sinusové odrůdy se poněkud liší od předchozí patologie, mohou mít krátkou nebo protáhlou povahu. Symptomy arytmie jsou reprezentovány následujícími změnami v celkové pohodě pacienta:

 • skok krevního tlaku;
 • zrychlení srdečního rytmu při přenášení závaží a morálního přepětí;
 • časté mdloby;
 • zmatek;
 • ztráta paměti, neschopnost soustředit se;
 • prodloužené křeče;
 • krátkodobé ztráty zrakové ostrosti.

Je třeba pochopit, že existuje sinusová arytmie a bradykardie. V prvním případě se srdeční frekvence ztratí pod vlivem provokujícího faktoru a v posledním se srdeční frekvence bez zjevného důvodu zpomalí na 40 úderů za minutu. Pacienti v ohrožení by se měli naučit, co je arytmie srdce - symptomy, léčba, předpovědi, objasnit o ošetřujícím kardiologovi. Jinak, v nepřítomnosti užívání léků a neposkytování lékařské péče, je srdeční zástava možná.

Léčba sinusové arytmie

Intenzivní terapie začíná podrobnou diagnózou. EKG je nejinformativnější neinvazivní metoda, která pomáhá identifikovat zdroj patologie a její příčiny. Každá léčba srdce by měla být doprovázena přítomností tohoto plánovaného vyšetření, jinak klinický výsledek nemusí splňovat očekávání pacienta. Pokud se projeví arytmie srdečního sinu, léčba poskytuje pozitivní trend při volbě následujících léků:

 • sedativa, vzácněji - trankvilizéry;
 • antiarytmická léčiva;
 • léky ke zlepšení vodivosti srdečních impulsů;
 • homeopatické léky;
 • vazodilatátory - pouze podle indikací.

Arytmie

V normálním stavu se srdce rytmicky stahuje s přibližně stejnou frekvencí, která by v klidu měla být stanovena v rozsahu 60 až 90 úderů / min. Takový ukazatel je typický pro dospělé, protože děti mají obvykle vyšší tepovou frekvenci, asi 70-140 v závislosti na věku (čím menší je dítě, tím vyšší je srdeční frekvence, která se vyskytuje u novorozenců v rozmezí 110-140 tepů / min.).

Wikipedia poznamenává, že „arytmie je jakýkoliv srdeční rytmus, který se liší od normálního sinusového rytmu (WHO, 1978)“.

Někdy může být takové porušení považováno za variantu normy a pak mluví o fyziologické arytmii. S jeho přítomností není ani armáda kontraindikována. V jiných situacích je porucha rytmu patologií, která, pokud není dostatečně léčena, může vést k závažným komplikacím.

Video: Jak funguje srdce. Srdeční arytmie: symptomy, příčiny a léčba

Normální srdeční aktivita

Lidské srdce je rozděleno do čtyř komor, z nichž dvě jsou naplněny arteriální krví a dvě žilní. Horní sekce se nazývají atria a nižší - komory. Průtok krve se pohybuje ze žil přes atrii do komor a pak do tepen. Propagace krve tímto způsobem nastává v důsledku kontrakcí srdce.

Poskytování včasných škrtů srdce se zabývá vodivým systémem. Její hlavní hnací silou je sinusový uzel umístěný v pravém horním rohu pravé síně (přesněji u síňového přívěsku). Elektrický impuls generovaný v této oblasti malou skupinou kardiomyocytů je přenášen vlákny levé síně a dále podél dolního lokalizovaného atrioventrikulárního uzlu prochází svazkem jeho a purkinských vláken do komor. Tak se nejprve zkrátí atria a pak komory.

Vycvičené srdce, například pro lidi, kteří milují sport, se může zmenšovat méně často než obyčejný člověk. To je způsobeno zvýšenou hmotností myokardu v důsledku konstantních sportovních cvičení. To umožňuje srdce, aby se silněji uvolňovalo do krevního oběhu. Proto v takových případech může být srdeční frekvence 50 úderů za minutu nebo méně a bude považována za variantu normy, protože nezpůsobuje negativní následky.

V případě poruchy rytmu, Wikipedia ukazuje, že termín arytmie spojuje různé mechanismy, klinické projevy a prognostické poruchy při tvorbě a vedení elektrického impulsu.

Důvody

Onemocnění je často spojeno se srdečními patologiemi charakterizovanými změnou struktury orgánu (destrukce, ischemie, podvýživa atd.). Poruchy rytmu nejčastěji hrají roli komplikace v případě nedostatečné srdeční činnosti, koronárních onemocnění, srdečních myopatií, vrozených a získaných vad, zánětu myokardu.

Při vystavení určitým lékům dochází také k arytmii. Zejména nesprávné použití srdečních glykosidů, diuretik, sympatomimetik, antiarytmik s proarytmickým účinkem může vést k narušení rytmu různé závažnosti.

V některých případech jsou důsledky jednoduchého nedostatku určitých mikroprvků vyjádřeny rozvojem arytmie. To je nejčastější u hypokalemie, hypomagnesémie, hyperkalemie a hyperkalcémie.

Stojí za to připomenout zjevné poškození špatných návyků, jako je kouření, alkohol a drogy. Tyto látky mohou mít toxický účinek na srdce a cévy. Výsledkem jsou nežádoucí důsledky nejen ve formě arytmií, ale i závažnějších onemocnění.

Rizikové faktory

Diagnóza „arytmie“ je každoročně stále více vystavována pacientům různých věkových kategorií, které jsou primárně spojeny s rizikovými faktory. Arytmie jsou nemocní dospělí a děti. Identifikace jedné nebo druhé příčiny onemocnění spočívá na různých diagnostických metodách a screeningových testech. Také jejich kompetentní použití umožňuje účinnou prevenci.

 • Genetická predispozice. Některé arytmie, jako je syndrom Wolf-Parkinson-White, jsou dědičné choroby. Jiné jsou spojeny s vrozenými malformacemi.
 • Patologie štítné žlázy. Tento endokrinní orgán vážně ovlivňuje fungování srdce. Štítná žláza produkuje hormony, které urychlují nebo zpomalují metabolické procesy v těle. Tudíž v případě thyrotoxikózy dochází k tachykardii a v případě nedostatečného fungování orgánu bradykardie.
 • Hypertenze. Zvýšený tlak v cévách ohrožuje koronární srdeční onemocnění, což je často komplikováno poruchami rytmu.
 • Epizody hypoglykémie. Dočasné snížení koncentrace glukózy v krvi může přispět k rozvoji arytmie. Při dekompenzovaném diabetes mellitus dochází k hypertenzi a ICHS, což také vede k srdečnímu podráždění.
 • Nadváha. Takový stav se často stává příčinou hypertenze, ischemické choroby srdeční a dalších patologických poruch. Navíc, zvýšená tělesná hmotnost sama o sobě působí další zátěž na srdce, čímž přispívá k rychlému tepu srdce.
 • Zvýšený cholesterol v krvi. Tento indikátor by měl být zvláště pečlivě kontrolován u osob starších 55 let, kdy se zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, včetně arytmií.
 • Anémie - nedostatek železa vyvolává rozvoj hypoxie různých tkání, včetně srdce. To zase vede k poruchám rytmu.
 • Hormonální nerovnováha - v menopauze ženy nejčastěji pociťují mimořádné kontrakce a jiné projevy arytmie.
 • Osteochondróza - porušení struktury páteře vede ke kompresi nervových kořenů, což zase přispívá k rozvoji poruchy vegetativní regulace (včetně nervu vagus a sympatického nervového systému). Srdcová aktivita primárně trpí tímto.

Příznaky

Arytmie se projevuje v různých formách, proto klinika závisí na specifikách průběhu onemocnění. Existují však společné projevy charakteristické pro všechny typy poruch rytmu:

 • Pocit přerušení srdeční činnosti.
 • Změna tepové frekvence.
 • Vegetativní poruchy (slabost, pocit tepla, studené končetiny).
 • Vznik strachu a úzkosti.

V závažných případech jsou k uvedeným příznakům přidány bolesti srdce, stavy bez vědomí a mdloby. Může být také stanoveno přetížení kůže, vysoký nebo nízký krevní tlak.

Charakteristické rysy jednotlivých forem arytmie:

 • U různých typů tachykardie, kdy je i armáda kontraindikována, je stanoveno zvýšení srdeční frekvence. Zejména zvýšení srdeční frekvence ze 150 úderů / min je charakteristické pro fibrilaci síní a při kombinaci srdečních tepů od 400 úderů / min se ztrátou vědomí je komorová fibrilace často diagnostikována.
 • Bradykardie je charakterizována pomalejším rytmem, tj. Dospělí jsou diagnostikováni se srdeční frekvencí pod 50 úderů / min.
 • Extrasystole se projevuje vybledlým srdcem a mimořádnými tepy.
 • Blokáda srdce je vyjádřena závažným porušením celkového stavu pacienta. Zejména se stanoví křeče, mdloby, nedostatek pulsu.

Video: První příznaky srdečních problémů, které by neměly být ignorovány

Typy arytmií

Různé typy poruch rytmu lze považovat za arytmie, proto se ve většině klasifikací dnes rozlišují následující skupiny:

 • Porucha automatismus - přidělit několik podskupin: nomotopnye kdy kardiostimulátor v sinusovém uzlu (sinusové tachykardie, respirační a Non-respirační sinusové arytmie, sinusová bradykardie, nemocný sinus syndrom) a Heterotopická při určování kardiostimulátor než sinoatriálním uzlu (idioventricular, nizhnepredserdny a atrioventrikulárního rytmu).
 • Porucha excitability - nejčastěji je s ní spojena paroxyzmální tachykardie (může být ventrikulární, atrioventrikulární a supraventrikulární) a extrasystol (jednotlivé klasifikace jsou uvažovány podle zdroje, počtu zdrojů, doby výskytu, četnosti a uspořádání).
 • Je uvažována porucha vodivosti - možnosti zvýšení vodivosti (nalezené u WPW syndromu) a její redukce (typická pro blokády různých lokalizací).

V závislosti na závažnosti této nebo arytmie je armáda buď kontraindikována, nebo je mladému člověku dovoleno provádět řetězovou službu.

V některých případech se vyskytují smíšené arytmie, kdy je kromě poranění takový stav, jak je diagnostikována fibrilace síní. Nebo je atriální flutter kombinován s komorovým flutterem.

Screening a diagnostika

Poruchy srdečního rytmu provádí kardiolog, který na recepci nejprve provede průzkum pacienta a externí vyšetření. Další jmenované instrumentální vyšetření, laboratorní testy, konzultace příbuzných odborníků.

Téměř všichni kardiologičtí pacienti bez výjimky mají elektrokardiografii, která ve většině případů umožňuje stanovení mnoha forem arytmie. Každý případ má své vlastní EKG značky:

 • Sinusová tachykardie - kromě zvýšení tepové frekvence nejsou detekovány jiné změny rytmu.
 • Sinusová bradykardie - ve srovnání s věkovou normou dochází ke snížení srdeční frekvence.
 • Sinusová arytmie - tepová frekvence se zvyšuje, snižuje nebo zůstává normální, zatímco rytmus je nepravidelný.
 • Syndrom sinusové uzliny - dochází ke stálému poklesu srdeční frekvence sinusového typu, někdy zmizí sinusový rytmus a periodicky se zaznamenává sinoaurikulární blokáda. Také na EKG lze diagnostikovat syndrom tachykardie-bradykardie.
 • Heterotopické arytmie - projevuje se změnou srdeční frekvence a správnosti rytmu, které jsou nejčastěji nesinusové. S idioventrikulárním srdečním rytmem je rytmus 20-40 úderů / min a s atrioventrikulárním 40-60 úderem / min.
 • Extrasystole - je určeno, když se na EKG vyskytne mimořádná kontrakce, která může být jednoduchá, párová, násobná. Také pro tuto formu arytmie je charakteristická neúplná kompenzační pauza. V závislosti na zdroji excitace mohou nastat změny v atriích, atrioventrikulárním uzlu, komorách.
 • Paroxyzmální tachykardie - náhle se objeví, zatímco tepová frekvence může dosáhnout 150 úderů / min a vyšší.
 • Blokáda srdce - je určena prolapsem komplexů odpovídající lokalizace, se slabou závažností patologie, lze pozorovat pouze zpomalení rytmu.
 • Atriální flutter - srdeční frekvence za minutu je 150-160 úderů, zatímco komorové komplexy se nemění a rytmus se stává nesinusovým.

Kromě elektrokardiografie s využitím dalších pasivních metod výzkumu. To může být Holterův monitoring, ultrazvuk srdce (echokardiografie). Pokud jsou záchvaty arytmie vzácné a nejsou fixovány na EKG, aplikují se indukční testy:

 • Cvičení s pohybovou aktivitou - rotopedu nebo běžecký pás se k tomu používají, zatímco EKG se zaznamenává paralelně.
 • Test se šikmým stolem - často používán v častých a neopodstatněných stavech před podvědomím a omdlením. U tohoto pacienta je upevněn na stůl, který je po odstranění indikátorů v horizontální poloze přenesen do svislé polohy a znovu zaznamenává srdeční rytmus a krevní tlak.
 • Elektrofyziologický výzkum je prováděn za účelem stanovení arytmogenního fokusu, a pokud je to možné, provádí se jeho eliminace. Často se používá při fibrilaci síní.

Konzervativní léčba

V přítomnosti těžkých arytmií se používá antiarytmická terapie. Jejich příjem je možný pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, protože jinak se mohou objevit nežádoucí následky.

Skupiny antiarytmik užívaných k arytmii:

 • Léky ovlivňující srdeční vodivost. Tato skupina zahrnuje srdeční glykosidy, beta-blokátory. Díky tomuto efektu se srdeční frekvence zpomaluje, takže se častěji používají pro tachykardii a fibrilaci síní.
 • Přímé antiarytmické léky - ovlivňují permeabilitu iontových kanálů, což zase snižuje srdeční frekvenci. Seznam léčiv z této skupiny obsahuje amiodaron, allapenin, ritmonorm a další.

Obecná doporučení zahrnují následující:

 • Pokud jsou náchylní k trombóze, snaží se léčit trombolytickými léky, včetně kardiologického aspirinu, klopidogrelu a dalších podobných léků předepsaných lékařem. Také zahrnutí lnu, česneku, celeru, petrželky do stravy pomáhá ředit krev.
 • Srdeční sval je schopen posílit mildronát, riboxin, ATP. Lékař může také předepsat jiné drogy široce používané v kardiologické praxi. Včetně je vhodné použít semena, ořechy, sušené ovoce, ryby.
 • Je-li arytmie komplikací jiného onemocnění, je nejprve léčena, což umožňuje eliminovat ataky arytmie bez použití kardiologických léků.

Dlouhodobá léčba arytmie zahrnuje pečlivé provádění lékařských doporučení, čímž se snižuje pravděpodobnost opakovaných záchvatů. V obtížných případech, kdy není možné dosáhnout žádoucího účinku konzervativními prostředky, se uchylují k implantaci kardiostimulátoru nebo radiofrekvenční katetrizační ablace.

Tradiční metody léčby arytmie

Netradiční terapie může být použita v kombinaci s konzervativním léčebným režimem. V některých případech, kdy záchvaty poruch rytmu nejsou příliš výrazné a neexistují žádné jiné srdeční poruchy, pokusí se léčit pouze bylinnými přípravky. Léčba lidovými prostředky je v každém případě předem dohodnuta s lékařem, jinak mohou existovat žalostné následky.

 • Jarní adonis - mezi širokou škálou léků ze zelené lékárny, ukázal svou vysokou efektivitu, jedinou věc, která se používá s opatrností a ne déle než dva týdny, pak se přestávku na stejné období. Při léčbě vezměte tinkturu, která se třikrát denně podává 15 kapkami. Adonis je srdeční glykosid, proto se užívá spolu s diuretiky.
 • Violet trikolor - také známý jako "macešky". Vhodné pro použití sušené trávy, která v množství 2 lžičky. vaří sklenici vařené vody. Po infuzi po dobu několika hodin je infuze připravena přijmout 2 lžičky. Já až třikrát denně. Je důležité, aby nedošlo k předávkování léky, protože se může vyvinout nevolnost a zvracení.
 • Kislitsy květenství se používá k léčbě poruch rytmu ve formě infuze, která je připravena ze sklenice vroucí vody a lžíce rostliny. Lék musí být podán infuzí, po ochlazení se považuje za připravený k jídlu.
 • Chřest není všeobecně znám, i když s pomocí jeho výhonků a oddenků je možné zklidnit činnost srdce a normalizovat rytmus. Tyto složky by měly být jemně mleté, z celkového množství odebrané lžíce směsi a nalijeme sklenici vroucí vody. Poté, po dobu asi tří hodin, se lék zahřeje teplou a pak se vezme v malých množstvích několikrát denně. Může být tedy léčen několik měsíců, ale s intervalem 10 dnů každé tři týdny podávání.
 • Hawthorn - tato rostlina se široce doporučuje v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Květy jsou převážně odebrány, ale plody rostliny mohou být použity. Sklenici vroucí vody se vezme několik lžíce květin nebo ovoce. Pro vaření je obvykle dostačující 20 minut, pak můžete pít podle typu čaje.

V některých případech se doporučuje užívat česnek pro arytmie, ale tento produkt není vhodný pro každého, zejména pro ty, kteří mají bolesti žaludku. Těhotenství není kontraindikováno pro příjem čerstvého česneku, ale vše by mělo být umírněné. Med může mít také příznivý vliv na srdce, ale pouze pokud není alergie.

Lidové léky lze považovat za směs bylin, které mají uklidňující, tonizující, vitaminizující účinek. Bez ohledu na zvolený lék je důležité užívat ho se souhlasem ošetřujícího lékaře, jinak se mohou objevit vedlejší účinky.

Komplikace

Ve většině případů není arytmie pociťována nebo způsobuje menší nepohodlí, ale v nepřítomnosti adekvátních léčivých účinků je onemocnění nebezpečné nejen pro zdraví, ale také pro život člověka. Riziko se zvyšuje s kombinací arytmií s jinými kardiologickými onemocněními. Zejména se mohou vyvinout následující patologie:

 • Dekompenzované srdeční selhání. Prodloužený průběh tachykardie nebo bradykardie v závažných případech vede ke stagnaci krve v dutinách srdce. S včasným sledováním srdeční frekvence lze výrazně zlepšit zdraví.
 • Zdvih Taková komplikace je více charakteristická pro atriální flutter, který není schopen přenášet potřebnou část krve do komor. Pokud je normální krevní tok narušen v atriích, zvyšuje se riziko vzniku krevních sraženin, které se dostanou do celkového oběhu. Často se krevní sraženiny dostanou do mozkových cév, což následně způsobuje ischemii mozkových struktur.
 • Nejčastější komplikací, která často způsobuje ventrikulární fibrilaci, je srdeční zástava. Pokud v tomto stavu není včas poskytnuta lékařská pomoc, osoba zemře.

Prevence

Existuje řada preventivních opatření, která zabraňují rozvoji arytmií nebo snižují pravděpodobnost opakovaných záchvatů.

 • V přítomnosti infekčních onemocnění je nutné provádět jejich léčbu s vysokou kvalitou a bez prodlení.
 • Okamžitě by měla být léčena průvodní onemocnění ve formě srdečních patologií, onemocnění štítné žlázy a arteriální hypertenze.
 • Jídla by měla být kompletní a vyvážená.
 • V přítomnosti zvýšené fyzické přípravy, musíte snížit, ale nechodí do jiné extrémní - fyzické nečinnosti.
 • Je nepřijatelné mít špatný návyk typu kouření, musíte se také vzdát alkoholu.
 • Stresové situace by měly být minimalizovány a dokonce lépe vyloučeny.
 • Některé indikátory typu glukózy v krvi, tělesné hmotnosti a cholesterolu by měly být neustále sledovány.

Který lékař kontaktovat

Studium povahy arytmie, její diagnostiky, léčby a prevence provádí arytmolog. Současně na většině klinik neexistuje specializace na arytmologii, proto kardiolog vezme pacienty s poruchami rytmu.

Funkční diagnostiku poruch srdečního rytmu provádí lékař příslušné specializace. S jeho pomocí, ultrazvukem, elektrokardiografií a v případě potřeby - Holterovým monitorováním.

Přítomnost doprovodné patologie může vyžadovat další konzultaci s lékaři příbuzných specialit. To může být endokrinolog, který léčí štítnou žlázu, nebo gynekologa, který pomáhá s patologickým průběhem menopauzy. Úspěšná léčba základního onemocnění může často zvládat záchvaty arytmie.

Neúčinnost konzervativní terapie je indikací pro doporučení pacienta ke konzultaci s kardiochirurgem, který rozhoduje o potřebě radiofrekvenční ablace patologického zaměření. Může být také provedena operace implantování kardiostimulátoru.

Srdeční arytmie

Arytmie srdce je jakákoliv porucha srdečního rytmu, charakterizovaná změnou frekvence, pravidelnosti a sledu tepů v důsledku narušení základních funkcí srdce: automatizace, excitability a vodivosti.

Příčiny srdeční arytmie

Arytmie jsou detekovány organickým srdečním onemocněním: infarkt myokardu, srdeční vady atd., V rozporu s funkcí autonomního nervového systému, změnami rovnováhy vody a soli, intoxikace. Arytmie mohou být pozorovány iu docela zdravých lidí s výrazným přepracováním, se zimou, po užití alkoholických nápojů.

Pacienti nemusí pociťovat mnoho srdečních arytmií a nevedou k žádným důsledkům (sinusová tachykardie, atriální extrasystole) a častěji indikují jakoukoliv mimokardiální patologii (například zvýšenou funkci štítné žlázy). Nejnebezpečnější jsou komorové tachykardie, které mohou být přímou příčinou náhlé srdeční smrti (v 83% případů). Neméně život ohrožující může být bradykardie, zejména blokáda AV, doprovázená náhlou krátkodobou ztrátou vědomí. Podle statistik způsobují náhlou srdeční smrt v 17% případů.

Co poskytuje normální srdeční rytmus

Normální rytmus je zajištěn systémem srdečního vedení. Jedná se o konzistentní síť „elektráren“ (uzlů) - shluky vysoce specializovaných buněk, které jsou schopny vytvářet a vést elektrické impulsy podél určitých svazků a vláken, což zase způsobuje excitaci a kontrakci srdečního svalu (myokardu).

Ačkoli všechny prvky vodivého systému jsou schopny generovat elektrické impulsy, hlavní elektrárna je sinusový uzel umístěný v horní části pravé síně. Nastavuje požadovanou frekvenci srdce (v klidu 60-80 úderů za minutu, s fyzickou aktivitou - více, během spánku - méně). Impulsy, "narozené" v sinusovém uzlu, se šíří ve všech směrech, jako sluneční paprsky. Část pulzů způsobuje excitaci a kontrakci atria a druhá - podél speciálních cest systému vedení, je poslána do atrioventrikulárního uzlu (častěji říkají do AV uzlu), další „elektrárny“. V AV-uzlu se pohyb impulsu zpomaluje (atria by měla mít čas se zkrátit a předběhnout krev do komor). Dále, pulsy se šíří do svazku Jeho, který, podle pořadí, je rozdělen do dvou noh. Pravý paprsek paprsku pomocí Purkyňových vláken vede impulsy do pravé srdeční komory, vlevo do levé komory, což způsobuje jejich excitaci a kontrakci. Tímto způsobem je zajištěna rytmická práce našeho srdce.

V práci systému srdečního vedení mohou vzniknout dva problémy:

 1. narušení vzniku impulsu v jedné z "elektráren".
 2. porušení impulsu v jedné z částí popsaného systému.

V obou případech je funkce hlavního kardiostimulátoru převzata další „elektrárnou“ v řetězci. Současně se však sníží tepová frekvence.

Systém srdečního vedení má tedy víceúrovňovou ochranu proti náhlé zástavě srdce. Porušení její práce je však možné. Jsou to ty, které vedou k výskytu arytmií.

Odrůdy arytmie

Arytmie jsou srdeční arytmie doprovázené:

 • snížení (méně než 60 úderů za minutu).
 • zvýšena (více než 100 za minutu).
 • nebo nepravidelný tep.

Snížení srdeční frekvence se nazývá bradykardie (bradi - vzácné), zvýšení tachykardie (časté).

Existují desítky typů arytmií. Zde vám představíme mechanismus nejtypičtějších a nejběžnějších mechanismů. Patří mezi ně:

1. hlavní typy bradykardie:

2. nepravidelný rytmus:

3. Hlavní typy tachykardie:

 • Supraventrikulární (supraventrikulární) tachykardie.
 • Fibrilace síní (fibrilace síní).
 • Ventrikulární tachykardie.

V závislosti na umístění „fokusu“ jsou tachykardie rozděleny na supraventrikulární nebo supraventrikulární (jsou-li lokalizovány v atriích nebo oblastech AV uzlu) a komorové.

V závislosti na délce trvání jsou tachykardie rozděleny na paroxyzmální a trvalé. Paroxyzmální tachykardie je náhlý prudký nárůst tepové frekvence, trvající od několika sekund do několika dnů, který se zastaví tak náhle, jak začíná (často bez vnějšího zásahu). Konstantní tachykardie - prodloužené (více než 6 měsíců) zvýšení srdeční frekvence, rezistentní na léky a elektroléčbu (elektrická kardioverze).

Syndrom sinusové uzliny je způsoben sníženou tvorbou impulzů v sinusovém uzlu nebo sníženým vedením impulzů na výstupu ze sinusového uzlu, když je v kontaktu s tkáňou síní. Tato patologie může být doprovázena trvalou bradykardií nebo přerušovanými pauzami v práci srdce v důsledku tzv. Sinoatriální blokády.

Sinusová bradykardie může být pozorována u zdravých, dobře vyškolených lidí nebo může být známkou vývoje patologického stavu. Například hypotyreóza (snížení funkce štítné žlázy), zvýšený intrakraniální tlak, některá infekční onemocnění (břišní tyfus), celková astenie s prodlouženým hladováním.

Atrioventrikulární blok představuje porušení "šířky pásma" AV uzlu. S AV blokádou 1. stupně se impulsní vedení přes AV-uzel zpomaluje, s druhým - pouze každý druhý nebo třetí impuls, který pochází ze sinusového uzlu, se rozprostírá až k komorám, s 3. stupněm (úplná příčná blokáda) - vedení přes AV - uzel zcela zablokován. V tomto případě nedochází k zástavě srdce, protože svazek Jeho nebo základní struktury systému srdečního vedení „přichází do hry“, ale je to doprovázeno vzácným srdečním rytmem, přibližně 20–40 úderů za minutu.

Extrasystoly jsou předčasné kontrakce srdce (nadměrné). Již víme, že všechny konstrukční jednotky systému srdečního vedení jsou schopny generovat elektrické impulsy. Normálně je hlavní "elektrárna" sinusovým uzlem, protože je schopna generovat pulsy s nejvyšší frekvencí. Pod vlivem různých faktorů (ateroskleróza, intoxikace a další) se však může vyskytnout abnormální (zvýšená) aktivita jedné ze struktur srdečního vodivého systému, což vede k mimořádné srdeční kontrakci, po které může následovat kompenzační pauza. Jedná se o jeden z nejčastějších typů arytmií. V závislosti na místě původu jsou extrasystoly rozděleny na supraventrikulární (supraventrikulární) a komorové. Jednotlivé extrasystoly (až 5 za minutu) nejsou život ohrožující, zatímco časté, párové a skupinové komory jsou nepříznivým znamením.

Supraventrikulární (supraventrikulární) tachykardie. Tento typ tachykardie je charakterizován zvýšením rytmu až na 140–180 úderů za minutu, a to díky individuálním charakteristikám AV uzlu nebo patologické (zvýšené) aktivitě jedné z částí systému srdečního vedení na úrovni atria. Tento typ tachykardie také zahrnuje Wolff-Parkinsonův-bílý syndrom (WPW syndrom) v důsledku přítomnosti vrozené další cesty. V této patologii se impuls z atria skrze AV uzel rozprostírá do komor, ale po jejich excitaci se okamžitě, přes další dráhu, vrací do atria, způsobuje jejich opakovanou excitaci a opět přes AV uzel je přenášen do komor. Pohyb impulsu může probíhat v opačném směru (dolů k komorám - přes další dráhu, až do atria přes AV uzel). K takovému pulznímu oběhu může dojít donekonečna a být doprovázen vysokou srdeční frekvencí (přes 200 úderů za minutu).

Fibrilace síní (fibrilace síní) je nejběžnější formou supraventrikulární arytmie, která je charakterizována chaotickou kontrakcí jednotlivých svalových vláken síní s frekvencí 400-600 za minutu. Zde je důležité poznamenat, že AV uzel v srdci plní nejen funkci „elektrárny“ a „vodiče“, ale také úlohu filtru frekvence impulzů vysílaných do komor (normálně může AV uzel vést až 140-200 pulzů za minutu). Proto, s fibrilací síní, jen zlomek těchto impulzů dosáhne komor, a jejich kontrakce nastane spíše chaoticky, se podobat blikání (od této doby jméno síňová fibrilace). Sinusový uzel zároveň ztrácí svou funkci kardiostimulátoru.

Ventrikulární tachykardie je závažná porucha rytmu, která se projevuje kontrakcí srdečních komor s frekvencí 150-200 za minutu. V tomto případě je „fokus“ excitace umístěn přímo v jedné ze srdečních komor. V mladém věku je tato arytmie často způsobena strukturálními změnami v pravé komoře, ve stáří je častěji pozorována po infarktu myokardu. Riziko této poruchy rytmu je dáno vysokou pravděpodobností jejího přechodu na komorovou fibrilaci (blikání), která bez neodkladné lékařské pomoci může vést k náhlé smrti pacienta. Závažnost těchto typů arytmií je způsobena nedostatkem plného snížení srdečních komor a v důsledku toho nedostatečnou dodávkou krve životně důležitým orgánům (především mozku).

Atrioventrikulární blok

Co je atrioventrikulární blok?

Atrioventrikulární blok je porušením "šířky pásma" AV uzlu - což je "spojení" mezi síní a komorami. V prvním stupni AV bloku se vedení impulzů přes AV uzel zpomaluje, s 2. stupněm, pouze každý druhý nebo třetí impuls ze sinusového uzlu je veden do komor a v případě AV bloku 3. stupně (úplný příčný blok), Vedení pulsu z atria do komor se zcela zastaví. V tomto případě nedochází k zástavě srdce, protože jako hlavní „elektrárna“ vstupuje do hry svazek Jeho nebo jiných struktur systému vedení srdce. To je doprovázeno vzácnou srdeční frekvencí, asi 20-40 úderů za minutu.

Jaké jsou klinické projevy atrioventrikulárního bloku?

S tímto typem vedení bývají obvykle postiženy poruchy srdce:

 • obecná slabost;
 • závratě;
 • dušnost;
 • únava.

Při těžké bradykardii se objeví:

 • epizody černění v očích;
 • stav blízký ztrátě vědomí („Chci chytit něco takového, abych nepadl“).

POZOR! Extrémní projevy bradykardie jsou krátkodobé záchvaty ztráty vědomí (vteřiny) - "šel - šel k životu, ležel na podlaze." Tomu může předcházet pocit "návalu horka v hlavě".

Prodloužená ztráta vědomí (5-10 minut nebo více) není pro bradykardii charakteristická.

Jaké jsou metody diagnostiky atrioventrikulárního bloku?

Primární diagnóza může být přítomnost klinických projevů srdečního onemocnění.

Dalším krokem je registrace elektrokardiogramu.

V průběhu normálního životního cyklu pacienta je často nutné provádět nepřetržitý záznam elektrokardiogramu (Holterův monitoring). Je možné, že během denního sledování nebude arytmie registrována. V tomto případě se provede zkouška náklonu.

Jaké jsou léčby atrioventrikulárního bloku?

Implantace permanentního kardiostimulátoru je jedinou léčbou těžké bradykardie. Toto zařízení obnovuje normální tepovou frekvenci. Současně se normalizuje objem krve dodávané do orgánů a eliminují se příznaky bradykardie.

Hlavní indikace pro implantaci permanentního kardiostimulátoru s atrioventrikulárním blokem jsou:

 • přítomnost klinických projevů bradykardie (dušnost, závratě, mdloby);
 • pauzu v srdci déle než 3 sekundy.

Náhlá srdeční smrt

Co je náhlá srdeční smrt?

Náhlou srdeční smrtí se rozumí přirozená smrt způsobená srdeční patologií, které předcházela náhlá ztráta vědomí během jedné hodiny po nástupu akutních symptomů, kdy může být známo o předchozím onemocnění srdce, ale čas a způsob nástupu smrti jsou neočekávané.

Kardiovaskulární onemocnění jsou i nadále hlavní příčinou úmrtí. Po infarktu myokardu je náhlá srdeční smrt (SCD) druhou nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality. Přibližně 83% BCC je spojeno s ischemickou chorobou srdeční, která není diagnostikována v době smrti.

Jaké jsou rizikové faktory náhlé srdeční smrti?

Rizikové faktory pro SCD jsou dobře známy: anamnéza epizody SCD, komorové tachykardie, infarktu myokardu, ischemické choroby srdeční, případů SCD nebo náhlé nevysvětlitelné smrti v rodině, snížené funkce levé komory, hypertrofické kardiomyopatie, srdečního selhání, Brughaova syndromu a rozšířeného QT syndromu a dalších..

U pacientů s náhlým kardiovaskulárním kolapsem během záznamu EKG bylo prokázáno, že ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie jsou pozorovány v 75-80% případů, zatímco bradyarytmie přispívá k rozvoji ARIA. V přibližně 5–10% případů se SCD vyskytuje bez koronárního srdečního onemocnění nebo městnavého srdečního selhání.

Frekvence ARIA, zaznamenaná v západních zemích, je přibližně stejná a pohybuje se od 0,36 do 1,28 na 1000 obyvatel ročně.

Jaké jsou metody prevence náhlé srdeční smrti?

Léčba pacientů s komorovými arytmiemi je zaměřena na prevenci nebo zastavení arytmií. Možnosti léčby k dnešnímu dni zahrnují:

 • léčba antiarytmikami (AAP) třídy III;
 • radiofrekvenční ablace srdečních drah;
 • implantace implantovatelných kardioverter-defibrilátorů (ICD).

Úlohou amiodaronu a dalších antiarytmik třídy III je prevence výskytu arytmií. Pokud se však epizoda ventrikulární tachykardie nebo ventrikulární fibrilace vyvinula během období AAP, léčivo není schopno zastavit arytmii. Pouze implantovaný kardioverter-defibrilátor nebo použití externího defibrilátoru resuscitujícími lékaři mohou zmírnit život ohrožující tachykardii.

Jediná léčba, která může zabránit náhlé srdeční smrti v život ohrožujících arytmiích, je tedy terapie implantabilními kardioverter-defibrilátory. Ukázalo se, že ICD jsou 99% účinné při zastavení život ohrožujících arytmií, a tedy při prevenci náhlé srdeční smrti.

Bylo prokázáno, že ICD snižují celkovou mortalitu (ze všech příčin) o 31% u pacientů, kteří měli infarkt myokardu a mají ejekční frakci

 • Nemoci
 • Srdeční a cévní onemocnění
 • Srdeční arytmie
 • Arytmie: klasifikace, příčiny, symptomy, diagnostika a léčba

  Pokud vaše srdeční frekvence a pravidelnost nejsou v souladu s obecně uznávanými normami, můžete být diagnostikováni se srdeční arytmií. Jedná se v podstatě o organickou lézi, která je důsledkem intoxikace, funkčního selhání nervového systému nebo zhoršené rovnováhy vody a soli.

  Je srdeční arytmie nebezpečná a jak ji lze zvládnout? Musíme studovat příčiny, symptomy a metody léčby tohoto onemocnění.

  Klasifikace patologie

  Před projednáním podstaty patologie je nutné studovat její odrůdy. Existuje několik skupin faktorů, které vedou naše tělo do stavu arytmie. Každý typ nemoci má své vlastní příznaky. Nerovnováha vápníku a hořčíku, průmyslové a bakteriální příčiny, špatné návyky (nikotin, alkohol), nedostatek kyslíku může být základem onemocnění.

  Normální srdeční rytmus.

  Porážka endokrinních orgánů v budoucnu může ovlivnit práci srdečního svalu. Vedlejší účinky různých léků mohou také způsobit nemoc. Typy arytmií jsou založeny na porušení některých srdečních funkcí. Existují čtyři typy tohoto onemocnění:

  Sinusová bradykardie

  Vzácná srdeční frekvence je jedním z klíčových příznaků sinusové bradykardie. Tato patologie ovlivňuje sinusový uzel, který slouží jako induktor elektrických impulsů. Tepová frekvence klesá na 50-30 punch / min. Patologie je poměrně nebezpečná - často se vyskytuje u zdánlivě „zdravých“ lidí, kteří se podrobují rutinnímu fyzickému vyšetření.

  Příčiny jsou různé, ale většina z nich leží v oblasti vrozených genetických abnormalit (snížený uzlový automatismus).

  Riziková skupina zahrnuje profesionální sportovce. Konstantní trénink mění jejich krevní oběh a energetický metabolismus. Příčiny změn rytmu jsou však velmi rozdílné. Uvádíme je:

  • půst;
  • nerovnováha nervového systému (vegetativní dělení);
  • hypothermie;
  • intoxikace nikotinem a olovem;
  • infekční onemocnění (tyfus, žloutenka, meningitida);
  • růst intrakraniálního tlaku s nádory a otoky mozku;
  • účinky užívání některých léků (digitalis, beta-blokátory, verapamil, chinidin);
  • sklerotické změny myokardu;
  • dysfunkce štítné žlázy.

  Sinusová tachykardie

  Srdeční frekvence se prudce zvyšuje, překračuje značku 90 úderů / min. Sinusový uzel nastavuje rytmus a tepová frekvence stoupá na 160 úderů. Tento ukazatel se postupně snižuje. Rychlý rytmus je obvykle důsledkem fyzické námahy, což je normální. Patologie se projevuje tím, že pacient cítí abnormální tep v klidu.

  Nezvažuje se nezávislé onemocnění sinusové tachykardie. Patologie se vyvíjí na pozadí různých nemocí a špatného způsobu života. Tato choroba je nebezpečná, protože zhoršené zásobování krví ovlivňuje různé systémy našeho těla. Zde jsou hlavní příčiny tachykardie:

  • vegetativní nerovnováha;
  • horečka;
  • anémie;
  • zneužívání čajových a kávových nápojů;
  • množství léčiv (antagonisté kalciových kanálů, vasokonstrikční antikoncepční pilulky);
  • hypertyreóza a feochromocytom;
  • srdeční selhání;
  • kardiomyopatie;
  • srdeční vady a plicní patologie.

  Sinusová arytmie

  V sinusové arytmii sinusový uzel nadále indukuje pulsy, ale dává jim variabilní frekvenci. Vzniká nepravidelný srdeční rytmus, který je charakterizován kontrakcemi a zvyšováním. V tomto případě bude tepová frekvence kolísat v normálním rozmezí - 60-90 úderů. U zdravých lidí je sinusová arytmie spojena s dýcháním - srdeční frekvence se mění s inspirací / expirací.

  Kdy může vyžadovat léčbu sinusové arytmie srdce? Nebude možné určit „smrtelnou hranu“ na vlastní pěst - proto se musíte obrátit na profesionálního kardiologa. Při záznamu EKG lékař požádá pacienta, aby zadržel dech. V tomto případě dýchací arytmie zmizí a zůstane pouze sinus. Patologická forma onemocnění je vzácná - jedná se o příznak srdečního onemocnění.

  Paroxyzmální tachykardie

  Srdcové kontrakce v této nemoci jsou náhle zvýšeny / zpomaleny - záchvaty. Správný rytmus je udržován po dlouhou dobu, ale někdy se vyskytují anomálie. Zdroj poruch může být lokalizován v různých oblastech srdce - srdeční frekvence přímo závisí na tom.

  Puls dospělých je často zrychlen na 220 úderů, u dětí až do 300. Trvání paroxysmů je také jiné - útoky procházejí během několika vteřin nebo se protahují celé hodiny.

  Příčiny tachykardie spočívají ve spuštění centra zvýšeného automatismu a patologického oběhu elektrického pulsu. Poškození myokardu může být základem onemocnění - sklerotické, nekrotické, zánětlivé a dystrofické. Příznaky se mohou projevit jako nevolnost, závratě a slabost.

  Zde jsou hlavní faktory ovlivňující klinický obraz:

  • stav kontraktilního myokardu;
  • tepová frekvence;
  • tepová frekvence;
  • lokalizace lokálních ovladačů;
  • trvání útoku.

  Příčiny srdečního selhání při fibrilaci síní

  Nezmiňovali jsme jinou formu onemocnění - fibrilaci síní, nazývanou také atriální fibrilace. Atria se v tomto případě třesou a komory dostanou o 10-15% méně krve. Objeví se tachykardie, kterou jsme již vyšetřili. Pacient se plně naučí, co je arytmie srdce - tepová frekvence se zvýší na 180 úderů.

  Nepravidelné tepy mohou mít i jiné formy. Pulzní pokles na 30-60 úderů - lékaři uvádějící bradykardii. Podobné příznaky jsou spojeny s použitím kardiostimulátoru.

  Uvádíme hlavní příčiny fibrilace síní:

  • hormonální poruchy (tyreoiditida Hashimoto, nodulární struma);
  • srdeční selhání;
  • onemocnění srdce nebo jeho chlopně;
  • zvýšený krevní tlak;
  • diabetes a průvodní obezita;
  • plicní onemocnění (bronchiální astma, bronchitida, tuberkulóza, chronická pneumonie);
  • nadměrné pití;
  • množství léků;
  • na sobě těsné oblečení;
  • diuretika.

  Rizikové faktory

  Příčiny všech forem patologie jsou velmi podobné. Většina z nich je výsledkem některých nemocí, špatného životního stylu nebo dědičnosti. Po analýze zdrojů srdečního selhání lékaři identifikovali hlavní rizikové faktory.

  • genetická predispozice;
  • vysoký krevní tlak;
  • onemocnění štítné žlázy;
  • abnormality elektrolytů;
  • diabetes mellitus;
  • použití stimulantů.

  Většina těchto faktorů jsme rozebrali výše. Nesprávná výživa může vést k poruchám elektrolytů - v potravě musí být přítomny vápník, sodík, hořčík a draslík.

  Zakázané psychostimulanty jsou především kofein a nikotin - díky nim jsou porazeny. Následně může komorová fibrilace způsobit náhlou srdeční smrt.

  Jak rozpoznat arytmie - příznaky onemocnění

  Symptomy tachykardie a bradykardie mají řadu menších rozdílů. Srdeční arytmie se zpočátku vyvíjí v latentní formě, aniž by něco ukazovala. Následně jsou detekovány symptomy indikující arteriální hypertenzi, srdeční ischemii, mozkové nádory a patologii štítné žlázy. Zde jsou hlavní známky arytmie:

  • závratě;
  • obecná slabost;
  • dušnost;
  • únava;
  • ztmavnutí očí;
  • hraniční stavy mozku (pacientovi se zdá, že je slabý).

  Pokud pociťujete prodlouženou ztrátu vědomí, trvající asi 5-10 minut, můžete bradykardii „odříznout“. Tato synkopa není v této formě arytmie inherentní. Příznaky tachykardie vypadají trochu jinak a zpočátku vypadají jako všeobecná malátnost. Vypadají takto:

  • dušnost;
  • bušení srdce;
  • únava;
  • obecná slabost.

  Metody diagnostických studií

  Je třeba důkladně zkontrolovat příznaky podezření na arytmii. Mezi příznaky úzkosti patří nejen rychlý srdeční tep, ale také náhlé vyblednutí srdce, pokles tlaku, slabost, střídání s ospalostí.

  Pokud máte výše uvedené příznaky, je na čase navštívit lékaře a podstoupit důkladnou diagnózu. Měli byste kontaktovat kardiologa - v první řadě začne kontrolovat štítnou žlázu a identifikovat možná onemocnění srdce.

  Vyvinula mnoho metod pro diagnostiku arytmie. Elektrokardiogram je nutně zaznamenán - může být krátký a dlouhý. Někdy lékaři provokují arytmii, aby zaznamenali hodnoty a přesněji určili zdroj problému. Diagnóza je tedy rozdělena na pasivní a aktivní. Pasivní metody zahrnují:

  • Elektrokardiografie. Elektrody jsou připevněny k hrudníku, pažím a nohám pacienta. Studuje se trvání kontrakcí srdečního svalu a intervaly jsou fixní.
  • Echokardiografie. Používá ultrazvukové čidlo. Lékař obdrží obraz srdečních komor, pozoruje pohyb ventilů a stěn a specifikuje jejich velikost.
  • Denní sledování EKG. Tato diagnóza se také nazývá Holterova metoda. Pacient neustále přenáší přenosný záznamník. To se děje během dne. Lékaři dostávají informace o srdeční frekvenci ve stavu spánku, odpočinku a aktivity.

  V některých případech nestačí pasivní výzkum. Pak lékaři indukují arytmii umělými způsoby. Pro tento účel bylo vyvinuto několik standardních testů. Zde jsou:

  • fyzická aktivita;
  • mapování;
  • elektrofyziologické vyšetření;
  • test se šikmým stolem.

  První pomoc

  Útoky arytmie mohou pokračovat nezávisle a začít náhle. Stejně nepředvídatelné konce útoku. Pokud má pacient první záchvat, okamžitě zavolejte sanitku. Často se řádně vydávají, takže byste se měli starat o zdraví oběti. Proveďte toto:

  • uklidnit pacienta, potlačit projevy paniky;
  • vytvořit odpočinek pacienta - položit si ho nebo sedět v pohodlném křesle;
  • pokusit se změnit postavení oběti;
  • někdy budete chtít způsobit roubíkový reflex - to dvěma prsty, dráždí hrtan.

  Dále záleží na zdravotnickém personálu. Léky na srdeční arytmie budou předepsány kardiologem později - když je pacient „odčerpán“ a dostane předběžnou diagnózu.

  Když vidíte symptomy arytmie, zkuste přerušit jakoukoliv fyzickou aktivitu.

  Přípustné použití sedativ:

  • motherwort;
  • valeriána;
  • Corvalol;
  • Valocordin (v rozmezí 40-50 kapek);
  • Elenium.

  Komplexní terapeutická a preventivní opatření

  Nelze podat jednoznačné doporučení, které pilulky pomohou řešit srdeční arytmii. Toto onemocnění se vyvíjí na pozadí různých lézí srdečního svalu (organického a funkčního). Například změny v automatismu vedou k sinusové tachykardii, arytmii nebo bradykardii. Pokud existují chronické / akutní srdeční patologie, potřebují naléhavou léčbu.

  Při detekci specifické formy arytmie je předepsána sekundární profylaxe. Tento typ léčby není prováděn s bradykardií. Ale s tachykardií budou muset léky pít. Vám budou předepsány antiarytmické léky:

  • antagonisty vápníku (Diltiazem, Verapamil);
  • adrenobloky (Atenolol, Anaprilin, Konkor, Egilok);
  • Sotalex;
  • Cardaron;
  • Propanorm;
  • Allalinin.

  Bez lékařského předpisu je přísně zakázáno užívat tyto látky. Je nutný přísný dohled, protože zneužívání drog je spojeno s důsledky. Například se mohou objevit nové formy arytmie. Nevyhýbejte se tak zbytečně.

  Pravděpodobné následky

  Hlavními důsledky arytmie jsou srdeční selhání a tromboembolie. Špatná kontrakce srdečního svalu vede k srdečnímu selhání - vnitřní krevní zásobení je narušeno. Různé orgány trpí nedostatkem kyslíku, začínají systémové poruchy. To znamená řadu vážných onemocnění a dokonce i úmrtí.

  S arytmiemi, krev není jen čerpána, to začne "třást" v atriích. To může vést k tromboembolii. V některých oblastech srdce se tvoří krevní sraženiny - v průběhu času mají sklon odcházet. Odlomený trombus blokuje srdce, což vede k katastrofálním následkům:

  • infarkt;
  • angina pectoris;
  • smrt;
  • mozková mrtvice.

  Způsoby, jak posílit srdce

  Aby se zbavila hrozící katastrofy, není nutné absorbovat tablety v dávkách. Prevence je omezena na správnou stravu a opuštění některých škodlivých návyků.

  Podle statistik jsou ohroženi kuřáci - mezi nimi je nemoc mnohem běžnější. Kromě odmítnutí nikotinu existují i ​​další preventivní opatření:

  • tvarování;
  • fitness;
  • večerní běhy;
  • chůze na čerstvém vzduchu;
  • přidávání ovoce, zeleniny a všech druhů obilovin do stravy;
  • nedostatek hádek a nervových poruch.

  Vede měřený život. Opatrně se vyhněte konfliktům s blízkými. Pokud budete jíst správně, dýchat čerstvý vzduch a aktivně se pohybovat, nebudete potřebovat léčbu srdečních arytmií. Přestat kouřit - očekáváte hluboký a šťastný stáří.