Otevřete oválné okno v srdci

V dnešní době mnoho rodičů často slyší od lékaře, že jejich dítě má v srdci otevřené oválné okno. V tomto článku se pokusíme zjistit, co to je - vážná diagnóza nebo vrozený rys struktury srdce.

Srdce novorozence je velmi odlišné od srdce dospělého. Srdce se skládá ze čtyř komor (atria a komor) a u dospělých je přepážka mezi síní, která zabraňuje míchání arteriální a venózní krve v levé a pravé polovině srdce. U novorozenců nepředstavuje interatriální přepážka vždy holistickou výchovu vzhledem k následujícím rysům fetální cirkulace: když se dítě stále vyvíjí v děloze, plíce se neúčastní spontánního dýchání, takže k nim proudí méně krve (pouze 12% celkového průtoku plodu ). Je nezbytné, aby aktivně fungující orgány plodu získaly více krve obohacené kyslíkem - mozek, játra atd. Pro cévní komunikaci (zprávy) v kardiovaskulárním systému pro správné rozložení objemu krve v těle dítěte. Jedna z těchto struktur, spolu s tepnovými a žilními kanály, je oválným oknem - to je otvor mezi atriemi, který provádí odtok krve z pravé strany do levé síně, aby se snížil průtok krve do plic.

Ze strany levé komory je okno pokryto malým ventilem, který plně zraje až do porodu. V době první výkřiky novorozence, kdy se jeho plíce otevírají, zvyšuje se průtok krve, zvyšuje se tlak v levém atriu a ventil uzavírá okno a následně se pevně spojí s meziprostorovou stěnou septa (ve většině případů během prvního roku života dítěte, méně často pět let). Někdy je tento ventil příliš malý na uzavření otvoru a pak se říká, že novorozenec má v srdci otevřené oválné okno.

Otevřené oválné okno je díra mezi síní v lidském srdci, skrze kterou může krev proudit z jednoho atria do druhého (obvykle zleva doprava, protože fyziologicky je tlak v dutině levé síně vyšší). Nezaměňujte otevřené oválné okno s defektem síňového septa, protože defekt je závažnější diagnózou vrozených srdečních vad, zatímco otevřené oválné okno je klasifikováno jako jedna z menších anomálií srdce a je spíše individuálním znakem struktury. srdce dítěte.

Otevřete oválné okno

Důvody neotevření oválného okna v srdci

V první řadě ve struktuře příčin morbidity je genetická predispozice, zejména na mateřské linii. Příčinami mohou být také faktory, které mají negativní vliv na plod během těhotenství - nepříznivé podmínky prostředí, špatná výživa těhotné ženy, stres, používání toxických látek (alkohol, drogy, nikotin, drogy zakázané těhotným ženám).

Příznaky otevřeného oválného okna

Typicky jsou klinické projevy izolovaného oválného okénka u dětí (bez přítomnosti vrozených srdečních vad) spíše vzácné. Tuto anomálii ve struktuře novorozence lze podezírat na základě následujících stížností: rychlého srdečního tepu, dušnosti a cyanózy (šedé nebo modré zbarvení) nasolabiálního trojúhelníku při plaču a krmení. Dítě může mít špatnou chuť k jídlu a přibrat na váze. Starší děti mohou pociťovat sníženou toleranci (toleranci) fyzické aktivity.

Během období intenzivního růstu, stejně jako hormonální úpravy těla (adolescence, těhotenství), se zvyšuje zátěž na kardiovaskulární systém jako celek, což může způsobit únavu, slabost, pocity narušení srdce, zejména během cvičení nebo sportu.

V situacích, kdy oválné okno není zarostlé a po pěti letech, je pravděpodobné, že bude doprovázet osobu po celý život, což však neovlivní jeho domácí a pracovní aktivity. Ale ve vyšším věku (po čtyřiceti až padesáti letech), kdy se u člověka může rozvinout onemocnění, jako je hypertenze a ischemická choroba srdce, může oválné okno komplikovat dobu zotavení po infarktu myokardu a chronickém srdečním selhání.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza je založena na auskultaci (naslouchání) hrudníku při zkoumání dítěte (slyší se systolické zvuky) a na základě instrumentálních vyšetřovacích metod.

Hlavní metodou pro detekci oválného okna je zobrazování pomocí echokardiografie (ultrazvuk srdce). Ultrazvuk srdce by měl být prováděn pro všechny děti ve věku 1 měsíce podle nových lékařských a diagnostických standardů v pediatrii.

Pokud je oválné okno doprovázeno vrozenými srdečními vadami, pak lékař v případě potřeby předepíše echokardiografii jícnu, angiografické vyšetření (injekce radiopakní látky do srdeční dutiny přes cévy) provedené v nemocnici srdeční chirurgie.

Otevřete oválné ošetření okna

Při absenci klinických příznaků a hemodynamických poruch (výrazné změny v srdci), které se nejčastěji vyskytují v praxi lékaře pediatra, není uvedena ani léčba léky ani hospitalizace v nemocnici. Posilovací procedury jsou předepsány - kalení, procházky na čerstvém vzduchu, dodržování vyváženého způsobu práce a odpočinku, řádná výživa, terapeutické cvičení.

Pokud se vyskytnou drobné stížnosti z kardiovaskulárního systému, může být oprávněné předepsat vitamíny a léky, které poskytují další energii srdečnímu svalu - Magne B6, Panangin, analogy L-karnitinu (Elcar), koenzym Q (ubichinon).

V případě kombinace se srdečními vadami je taktika pozorování a léčby určena kardiologem a kardiochirurgem s volbou optimální metody pro rychlou korekci defektů. V uplynulých letech, Londýn vědci vyvinuli operaci ve kterém sonda s omítkou je aplikována přes femorální žílu do dutiny pravé síně, který je superponovaný na okně, a ustoupí do 30 dnů. Tato náplast vytváří jakousi „náplast“ a navíc stimuluje tvorbu vlastní pojivové tkáně v interatriální přepážce, což vede k přerůstání oválného okénka. Chirurgická léčba v nekomplikovaných případech není použitelná.

Komplikace neotevření oválného okna v srdci

Mezi extrémně vzácné, téměř izolované případy komplikací je „paradoxní“ embolie - nebezpečný život ohrožující stav. Emboly jsou malé částice, které nesou plynové bubliny, krevní sraženiny nebo kousky tukové tkáně. Tyto látky jsou v krevním řečišti normální, neměly by také, vstupují do krevního oběhu v různých patologických stavech, takže plynové bubliny ve vzduchovém embolu, někdy doprovázející komplexní poranění hrudníku s poškozením plicní tkáně; trombóza - s tromboflebitidou (onemocnění žil s tvorbou parietálního trombu); tuková tkáň - s otevřenými zlomeninami kostí. Nebezpečí těchto embolů spočívá v tom, že když je oválné okno otevřené, může se dostat z pravé strany do levé předsíně, pak do levé komory, pak se dostane do mozku přes cévy, kde zablokování lumen cévy způsobí mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt. Taková komplikace může být fatální. To se projevuje náhle vyvinuté symptomy mozku v době nebo bezprostředně po poranění, nebo během období dlouhodobé imobilizace, kdy pacient po vážných operacích, zranění, vážných onemocněních je nucen dlouho se držet lůžka. Prevence vzniku tromboembolických komplikací je obecně adekvátní terapií zaměřenou na prevenci zvýšené srážlivosti krve při akutních onemocněních kardiovaskulárního systému, při úrazech, při chirurgických zákrocích apod.

Jak již bylo zmíněno, tato komplikace je poměrně vzácná, ale pacient s otevřeným oválným okénkem by měl vždy svého lékaře upozornit na přítomnost této zvláštní struktury srdce.

Prognóza s otevřeným oválným oknem

Prognóza životních, sociálních a pracovních činností je obecně příznivá, nicméně u pacientů s otevřeným oválným oknem jsou extrémní sporty kontraindikovány, stejně jako profese spojené se zvýšeným tlakem na oběhový systém a dýchání - piloti, astronauti, potápěči.

Shrnutí všeho, co bylo napsáno výše, je třeba poznamenat, že v moderní medicíně lékaři obvykle připisují otevřené oválné okno více vlastnostem struktury srdce než závažným vývojovým vadám, protože ve většině případů funkční zátěž na srdce zůstává v normálních mezích. Ale přesto, vzhledem k lokalizaci této patologie v srdci jako vitálního orgánu, nestojí za její význam. V každém případě je taktika léčby pacienta stanovena kardiologem individuálně během vyšetření na místě.

Jak nebezpečné je otevřené oválné okno v srdci a jak s ním zacházet?

Srdcem je dutý orgán skládající se ze čtyř částí - dvou komor a dvou síní. Sekce levého a pravého srdce nejsou normálně komunikovány a krev se nemíchá. Pokud se vyskytne závada v některé z oblastí srdce, krev se mísí a způsobuje patologické příznaky.

Jaké to je?

Plíce plodu nefungují, proto otevřené oválné okno v srdci (LLC) zajišťuje dodávku kyslíku krví zleva do pravé části těla. Jedná se o malou díru umístěnou mezi síní. Po porodu jsou plíce narovnány, krevní oběh v těchto oblastech se zvyšuje a již není potřeba ztráta krve. Sro splnila svou funkci a měla by být uzavřena.

Normal je považován za funkční LLC u dítěte do jednoho roku. Nejčastěji je díra zarostlá v prvních měsících života, někdy za šest měsíců nebo déle. Ale také se stává, že okno zůstane otevřené. Tato vlastnost je pozorována u asi 25% lidí.

Pokud se okno neuzavře u dítěte a 1-2 roky po narození, jedná se o patologii. Někdy je možné spontánní uzavření defektu v prvních letech. Je-li však otevřená díra určena u dítěte staršího 2 let - je definována jako anatomická odchylka. Při asymptomatických anomáliích je detekován během vyšetření u dospělého.

Příčiny poruchy a diagnostika Ltd. MARS

Uzavření LLC není vždy případ. Není identifikována jediná příčina, která by vedla k takové patologii. Faktory přispívající k neotevření díry u novorozence jsou:

 • Prematurita Pokud se dítě narodí v předstihu, poněkud snižuje adaptační schopnosti jeho těla. Proto může dojít k fúzi později.
 • Intrauterinní retardace růstu.
 • Genetické anomálie.
 • Anomálie pojivové tkáně. V tomto případě nemůže interatriální zpráva přerůstat a zůstává funkční po celý život.

Není vždy možné identifikovat příčinu tohoto stavu. Někdy pozdější ucpání díry je způsobeno dědičnou predispozicí nebo expozicí neidentifikovaným faktorům.

Pokud díra trvá dva roky, dítě je diagnostikováno s „malými anomáliemi vývoje srdce“ (MARS). Jedná se o skupinu poruch, u kterých je atypická struktura a funkce srdce, ale nejsou zde žádné výrazné klinické projevy.

Příznaky poruchy

Přítomnost defektu není vždy doprovázena klinickými příznaky. Zpravidla osoba nemá ani podezření na existující patologii. Výskyt symptomů souvisí s velikostí díry. Pokud nepřesáhne 2 mm, je nejpravděpodobnější, že onemocnění bude asymptomatické. Někdy velikost vady dosahuje 10-15 mm. V těchto případech je charakteristický příznak onemocnění.

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Bledá nebo cyanotická kůže. Příznaky se objevují během fyzické námahy a indikují selhání dýchání.
 • Časté respirační onemocnění. S touto patologií dítě často trpí akutními respiračními virovými infekcemi, pneumonií a bronchitidou.
 • Lag ve fyzickém nebo duševním vývoji. Možné s hemodynamickými poruchami nebo poškozením mozkových tepen.
 • Starší děti mohou pociťovat dušnost, zejména během cvičení.

Všechny znaky jsou nepřímé a nemohou přímo indikovat přítomnost vady. Vzhledem k těmto příznakům je možné pouze podezření na přítomnost kardiovaskulární patologie. Pro konečnou diagnózu vyžaduje použití dalších laboratorních a instrumentálních metod.

Diagnostika

Pokud je podezření na neúplné uzavření, je nutné provést fyzikální vyšetření a další testy. Lékař by měl pacienta pečlivě vyšetřit, provádět perkuse a auskultaci srdce. Nejkonkrétnější změny jsou určeny auskultací, tj. Při poslechu oblasti srdce pomocí fonendoskopu.

S auskultací srdce je slyšet hluk. Jeho intenzita závisí na velikosti závady a stavové kompenzaci. Poslech se provádí na projekci meziobratlové přepážky, tj. Ve druhém mezikrstním prostoru na levém okraji hrudní kosti.

Přítomnost patologických změn během fyzického vyšetření určuje potřebu dalšího vyšetření. Diagnostika svěráku zahrnuje následující studie:

 • Elektrokardiogram. Pomocí EKG můžete určit přetížení pravých sekcí. Například síňová nebo komorová hypertrofie. Patologické změny jsou stanoveny ve fázi dekompenzace. Ve většině případů bude EKG v normálním rozsahu.
 • Elektrokardiogram během cvičení. K vizualizaci změn v srdci lze použít zátěžové testy.
 • Echokardiogram. Jedná se o specifičtější diagnostickou metodu. Umožňuje vizualizovat závadu, určit patologický průtok krve. Také s jeho pomocí můžete zjistit přítomnost dalších vad.
 • Zní srdce. Nejspecifičtější a nejinvazivnější výzkumná metoda. Nepoužívá se pro rutinní diagnostiku. Sondování srdce je nejčastěji předepisováno před operací.

Obecné klinické metody se také používají k posouzení stavu těla. Jedná se o kompletní krevní obraz, moč, biochemický krevní test. Ve výsledcích testu nebudou žádné specifické změny. Tyto studie neumožňují potvrdit nebo vyvrátit diagnózu, ale mohou být použity jako předoperační příprava.

Lékařské události

Ne vždy přítomnost otevřeného otvoru vyžaduje léčbu. Pokud je závada zjištěna při běžné prohlídce, velikost díry nepřesáhne 1-3 mm, můžete to udělat bez lékařských opatření. Přítomnost nebo nepřítomnost klinických příznaků také ovlivňuje stanovení léčebné taktiky.

Pokud je stav pacienta v normálním rozmezí a nebyly zjištěny žádné patologické příznaky, není léčba indikována. Léčba by však měla být prováděna v případech, kdy závada způsobuje nepohodlí a je doprovázena patologickými příznaky.

Hlavní metodou léčby je chirurgický zákrok. S pomocí léků nelze vadu zavřít a normalizovat hemodynamiku. Nouzová operace není ukázána, chirurgický zákrok je prováděn plánovaným způsobem.

Před operací je nutné podstoupit úplné vyšetření, včetně nejen obecných klinických metod, ale také ozvučení srdce, koagulogramu a monitorování krevního tlaku. Výsledky analýz určují taktiku léčby.

Operace je minimálně invazivní, řez kůže a podkoží není prováděn. Do femorální žíly je vložen vodič se speciálním zařízením, které je vloženo do pravé síně. Postup se provádí pod echokardiografickou kontrolou. Jakmile se ocitne v atriu, otevře se okluder. Pak je okluzor fixován a závada se uzavře.

Další léčba se provádí pomocí léků. Léčba léky nevylučuje defekt a neovlivňuje hemodynamiku, snižuje však riziko vzniku některých komplikací.

Endovaskulární operace k uzavření OO v srdci

Při vysokém riziku trombotických komplikací je předepsána antikoagulační léčba. Je indikován pro křečové žíly, trombofilii a přítomnost tromboflebitidy. V akutním období se používají přímá antikoagulancia (Heparin, Fraxiparin).

V budoucnu je nutné přejít na nepřímý (Warfarin). Tam jsou také orální antikoagulancia (Apixaban), jejich použití je mnohem pohodlnější a bezpečnější, ale léky jsou zřídka předepsány vzhledem k vysoké náklady.

Léčba léky je indikována k prevenci infekční endokarditidy. Před chirurgickým zákrokem a dalšími méně invazivními postupy (např. Extrakcí zubů) by měla být použita antibakteriální léčiva.

Rizika a prognózy

Ve většině případů není otevřený otvor nebezpečný. Pokud velikost vady nepřesáhne několik milimetrů a blaho člověka se nezhorší - prognóza je příznivá. Přítomnost závady s největší pravděpodobností neovlivní zdraví a dlouhověkost.

Pokud je otvor velký a ovlivňuje hemodynamiku, zvyšuje se riziko nepříznivé prognózy. Zejména v případech, kdy je přítomnost defektu doprovázena závažnými klinickými příznaky.

S touto patologií existuje riziko paradoxní embolie. V tomto případě se v žilách tvoří trombus a vstupuje do tepen. Tento stav je nebezpečný z důvodu vysokého rizika následujících komplikací:

Infarkt myokardu. Vyskytuje se, když embolie vstupuje do koronárních cév.

 • Zdvih Pokud krevní sraženina vstoupí do mozkových tepen, dojde k smrti mozkových buněk. To je doprovázeno porušením řeči nebo zraku, poruchami pohybu, ztrátou vnímání.
 • Infarkt ledvin. Vyvíjí se, když trombus vstupuje do renálních tepen.
 • Riziko vzniku paradoxních embolů je vysoké v přítomnosti trombózy. Při normálním fungování systémů srážení krve a antikoagulačních systémů je riziko minimální.

  Oválné okno je otvor, který je nezbytný pro normální fungování plodu. Po porodu to není nutné, takže při správném vývoji by měl být uzavřen. Nicméně, asi čtvrtina populace ne.

  Vada není smrtelná a nevyžaduje nouzový lékařský zásah, ale u velkých otvorů musí být odstraněna. Jedinou účinnou léčbou je chirurgický zákrok.

  Příznaky a příčiny otevřeného oválného okna v srdci

  Otevřené oválné okno v srdci je malý otvor umístěný v přepážce přímo mezi pravou a levou předsíní. Normálně by neměli mezi sebou komunikovat, aby se nemíchala arteriální a venózní krev, ani pokles tlaku. Tento stav je patologickým jevem u dospělých a dětí určitého věku a vyskytuje se velmi často. Někdy nemoc nezpůsobuje vážné fyzické potíže, ale v některých případech může vést k různým poruchám v práci kardiovaskulárního systému a vyžaduje léčbu.

  Hlavní příčiny vzniku patologie

  Přítomnost oválné deprese je normální, protože během těhotenství, dokud plic plodu nepůsobí a jeho tělo potřebuje dodatečný přísun kyslíku, je krev tímto otvorem přenesena do levé síně. Absence takového kanálu v procesu nitroděložního vývoje může vést k různým anomáliím a dokonce i smrti dítěte před nebo bezprostředně po narození.

  Když dítě vezme svůj první dech, začne se pracovat dýchací systém a plíce se okamžitě narovnají. Zvýšený tlak v levé polovině srdce zastaví průtok krve oválným otvorem.

  U novorozence by se oválné okno v srdci mělo uzavřít během několika dnů nebo týdnů. Ale velmi často během příštího rutinního lékařského vyšetření je zjištěno, že se to nestalo a lékař informuje rodiče o patologických odchylkách ve vývoji kardiovaskulárního systému dítěte. Ve většině případů vyžaduje otevřené oválné okno určité ošetření, ale dobře známý pediatr E.O. Komarovsky radí rodičům, aby nepanikařili a neučinili se radikálních opatření. Ve svých dílech zdůrazňuje, že téměř polovina všech novorozenců nemá ostré uzavření otvoru v srdeční přepážce a může zůstat otevřená po dlouhou dobu až do věku pěti let.


  Navzdory skutečnosti, že neuzavřená pasáž v přepážce mezi oběma síni může být do určité doby považována za variantu normy, existují i ​​další faktory, které způsobují fyzickou vadu. Mohou způsobit rozvoj různých patologických změn v práci srdečního svalu. Mezi tyto faktory patří:

  • kouření a pití alkoholu během těhotenství;
  • různé defekty plodu (včetně infekce);
  • léky neschválené lékařem;
  • dědičný faktor.

  Pokud se dítě narodí předčasně, zvyšuje se tím také riziko, že díra v srdci nebude přerůstat, a bude se přes něj provádět přenos krve se slabou pulzací. S různými abnormalitami ve struktuře a vývoji srdečního svalu může dojít k ostrému otevření dříve spojeného oválného okna v důsledku dočasného protažení levé a pravé síňové komory.

  Příznaky

  V některých případech není díra ani po několika letech života přerostlá. Pokud bylo v teenageru nalezeno neuzavřené okno, pak tato chyba s ním zůstane navždy. Jak je to nebezpečné? Podle oficiálních statistik tento jev doprovází nejméně 25% celé populace v produktivním věku. Současně se omezují pouze extrémní sporty a činnosti související s trvalou fyzickou námahou. Je třeba postupovat opatrně, protože přítomnost otevřeného oválného okna v srdci dospělého může vést k náhlým poklesům krevního tlaku.

  Mnohem méně často existují případy s výrazným klinickým obrazem onemocnění, pokud se projeví následující patologické stavy:

  • onemocnění dýchacího ústrojí;
  • špatná cirkulace mozku a tendence k trombóze;
  • křečové žíly;
  • těžké bolesti hlavy chronické povahy;
  • nadbytek normálního objemu krve v plicích;
  • cvičení nesnášenlivost;
  • arytmie a dušnost;
  • znecitlivění končetin;
  • zhoršená pohyblivost různých částí těla;
  • patologické změny v pravé síni (obvykle dobře viditelné při ultrazvuku);
  • systematická synkopa nevysvětlitelné etiologie.

  Ve většině případů je nemoc skryta a je obtížné ji diagnostikovat, takže je detekována pomocí náhodných lékařských vyšetření a kontrol. Absence specifických znaků také komplikuje hledání hlavní příčiny onemocnění u dospělých, protože výše uvedené příznaky se vyskytují v různých patologiích.

  Možné komplikace

  Otevřené okno v srdci má zřídka vážné ohrožení lidského zdraví a nemá prakticky žádný vliv na očekávanou délku života, ale zhoršuje jeho kvalitu. Tato patologie v kombinaci s jinými chronickými respiračními onemocněními, křečovými žilami a tromboflebitidou však může vést k závažným komplikacím, mezi které patří:

  • infarkt myokardu;
  • infarkt ledvin;
  • mrtvice

  Navíc může dojít k dočasnému přerušení dodávky krve do mozku, což může vést ke ztrátě paměti, depresi CNS, tělesné nehybnosti, necitlivosti končetin a poruchám řeči. Po určité době mohou tyto příznaky projít bez stopy.

  Léčba onemocnění

  Pokud během lékařského vyšetření byla v srdci nalezena otevřená deprese, ale nepřináší žádné fyzické nepohodlí, pak není poskytnuta žádná speciální léčba. S menšími komplikacemi jsou předepisovány různé léky, aby se zabránilo tvorbě hluboké žilní trombózy.

  V některých případech může být vada odstraněna chirurgickým zákrokem.

  Lékaři často používají speciální absorbovatelné náplasti, což jsou dočasné záplaty oválného okna.

  Během doby jejich užívání dochází k růstu pojivové tkáně, která později uzavírá kanál mezi síní.

  Předpověď

  Nemoc jako celek má dobrou prognózu, ale aby se zabránilo různým komplikacím, je nutné pravidelně provádět ultrazvukové vyšetření (zejména u novorozenců) a navštívit kardiologa. Měli byste se také vyhnout fyzickému přepracování a zvýšenému stresu.

  Pro dospívající jsou stejná pravidla. Rodiče by neměli dávat své děti do sekce boxu nebo bojových umění a je lepší se vyhnout školním soutěžím, kdykoli je to možné, poskytnutím osvědčení o vrozené vadě předem.

  Vyloučíte-li všechna možná rizika a léčíte je současně, můžete žít téměř celý život, aniž byste o tomto problému přemýšleli. Patologie není překážkou těhotenství a přirozeného porodu, ale žena by měla být povinna informovat svého porodníka-gynekologa. Ve stáří se onemocnění někdy stává příčinou srdečního selhání, takže je z času na čas nutné podstoupit rutinní vyšetření a profylaxi pomocí léků nebo tradiční medicíny.

  Otevřete oválné okno v srdci dětí a dospělých: co to je, příčiny, příznaky, kdy potřebujete léčbu a prognózu

  Srdce srdce představuje velká skupina patologických procesů různých symptomů, prognóz a možných komplikací.

  Mnozí se projevují až do určitého bodu. Ve všech klinických situacích není nutná regenerace.

  Otevřeným oválným oknem je vrozená anatomická vada, v důsledku čehož zůstává v otvoru meziobratlové přepážky určitý otvor, i když normálně by se měl zavřít sám.

  Všechny děti, bez výjimky, v průběhu prenatálního vývoje, takový defekt je přítomen. Před narozením se nepovažuje za odchylku od normy. Kyslík vstupuje přímo přes placentu, protože potřeba malého kruhového oběhu ještě není nutná.

  Okamžitě po narození světla se oválné okno zavře, přepážka, která odděluje síň, se stává nedílnou a začíná odpovídající práce srdce a cév.

  V extrémních případech je nutné vadu odstranit v prvním roce života. Ačkoli existují názory na možnost delšího časového období. Jedná se o období od 2 do 5 let života.

  Na konci formálního období je pravděpodobnost spontánního zotavení minimální. Může potřebovat operaci.

  Plnění oválného okna není absolutní indikací pro chirurgickou léčbu. Záleží na dynamice procesu, na přítomnosti funkčních poruch, na stupni jejich závažnosti, na blahu pacienta, na jeho fyzickém a duševním vývoji.

  Je možná taktika čekání a vidění a v některých případech je to obecně otázka varianty normy.

  Přísně vzato, tento nález není vada srdce (ale pro pohodlí příběhu, můžete to nazvat takovým). Je to spíše anomálie, nebezpečí není vždy. Vyskytuje se asi ve čtvrtině celé dospělé populace.

  Role oválného okna

  Řeč o funkčním otevření v přepážce mezi uškami. Úkolem této struktury při umělém pohybu krve, obchází malý (plicní) kruh.

  Dýchací systém ještě není aktivní, protože v plném oběhu nemá smysl. Tělo dostává přes placentu kyslík a živiny.

  Po porodu s první inhalací a narovnání plic by se oválné okno mělo zavřít.

  Někdy je tento přirozený proces zpožděn o několik měsíců, až do roku, kdy se odchylka sama odstraní u 80% dětí.

  Pacienti s poruchou nevyžadují neodkladnou léčbu v nepřítomnosti symptomů, dynamiky poruchy, závažných funkčních projevů.

  Oválné okno je druhem ekonomického mechanismu práce srdce. Do určité doby hraje roli v hemodynamice.

  Co je nebezpečné zavřít

  Oválné okno v srdci dětí a starších pacientů není považováno za hrozné onemocnění.

  Samo o sobě má jen zřídka výrazné ohrožení zdraví a života. Jak již bylo zmíněno, je přítomno ve 25% populace po 18 letech, ale jen málo lidí má podezření na problém.

  Pokud přítomnost poruchy způsobuje příznaky, zhoršení stavu, také proti negramotné léčbě, je pravděpodobné, že vznik těchto komplikací:

  • Srdeční selhání. V důsledku katastrofického poklesu kontraktility myokardu.
  • Infarkt. Nekróza srdečních struktur.
  • Zdvih
  • Častá pneumonie. Zánět plic kongestivního původu. Septická etiologie. Je provokován bakteriemi. Může způsobit selhání dýchacích cest.

  Rozdíly mezi defektem síňového septa a otevřeným oválným oknem

  Diagnostiky jsou velmi podobné. V obou případech dochází k porušení kamer pro ukončení zprávy

  Existují však základní body:

  • Sro se nepovažuje za vice. Jedná se o tzv. Drobnou vývojovou anomálii. Stupeň nebezpečí je tedy mnohem menší.
  • DMPP se vyskytuje méně často, je považován za úplný patologický proces. Má velké velikosti otvorů, což způsobuje výrazné hemodynamické poruchy. Přečtěte si více o vice v tomto článku.

  Příznaky

  Závisí na mnoha faktorech. Včetně velikosti defektu, stupně reverzního průtoku krve, nedostatečné dodávky kyslíku do orgánů a tkání, věku, individuálních charakteristik těla určité osoby.

  U dětí

  Problém je v tom, že si malý pacient nemůže stěžovat. Rodiče a lékaři by měli věnovat zvláštní pozornost stavu dítěte.

  Jaké momenty hrají největší roli:

  • Chování
  • Barva kůže, sliznice.
  • Rychlost růstu, tělesný a duševní vývoj, přírůstek hmotnosti. Vyhodnoceny podle typických výpočtů, vyvinutých standardů, s přihlédnutím k vlastnostem.
  • Funkční aktivita srdce, cév.

  Příznaky mohou tedy být:

  • Bledost kůže. Dítě vypadá voskovitě. Skrz kryt se objeví cévy, kapiláry šedého nebo modravého odstínu. K tomuto stavu dochází náhle. Může trvat několik minut. Běh nebo těžké formy patologického procesu vedou k trvalé existenci znaku.
  • Dušnost. Zvýšení počtu dýchacích pohybů za minutu. Normální NPV u dětí je 40. S rozvojem poruchy se indikátor zvyšuje na 50-60 a více.

  Výsledek - neschopnost normálně jíst. Během krmení je dítě nuceno přestávky, oddech, získat vzduch. Jinak se vyvine hypoxie.

  • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Epizodické. Modrá oblast kolem úst, také bledost dásní.
  • Narušení normálního rytmu. Typem tachykardie je zvýšení srdeční frekvence. V pokročilých situacích je pravděpodobné, že index klesne, bradykardie se všemi následnými důsledky z mozku.
  • Nedostatečná rychlost růstu, přírůstek hmotnosti a fyzický vývoj obecně.
  • Duševní složka trpí také. Duševní postižení je poměrně vzácné.

  Základem patologického stavu je labilita, letargie, časté výkyvy nálady, astenické jevy.

  Pacient je neobvykle tichý, pláče trochu, nevykazuje velký zájem o okolní svět. Ale v raných fázích to může být rozmarné, křehké.

  • Kašel Častá pneumonie bez viditelného důvodu. Proces má stagnující charakter, protože se pravidelně opakuje. To je považováno za náznak těžkého průběhu zlozvyku. Potřeba chirurgické léčby.

  Značky nejsou specifické. Stejným způsobem se projevuje intrakraniální tlak, vegetativní krize a dokonce i další srdeční vady. Jedná se o objektivní diagnostiku. Obvykle stačí jednoduchá echokardiografie.

  U dospělých

  Starší pacienti mohou vyvodit závěry o svém vlastním stavu, protože detekce patologie je poměrně jednoduchá.

  Detekce anatomického defektu se zpravidla vyskytuje v období dospívání od 16 do 20 let. Zřídka později.

  V této době dochází k dekompenzaci stavu, což vede k dysfunkci srdce a cév.

  Přibližný seznam funkcí:

  • Těžká bolest na hrudi. I přes jasnost je síla projevu minimální.

  Je těžké detekovat odchylku a ještě více tak, aby byla spojena s jakýmkoliv nebezpečným patologickým procesem.

  Při povaze nepohodlí lisování nebo pálení trvá několik vteřin. Maximální počet minut. Vyžaduje kvalifikované posouzení a diagnostiku.

  • Dušnost. V klidu. Po fyzické aktivitě se zvyšuje. Pokud si pacient postupně zvykne na první okamžik, je odchylka zdravotního stavu po skončení zátěže extrémně obtížná.

  Fungující oválné okno u dospělých může vést k abnormalitám v mozku v důsledku nedostatečné výživy nervové tkáně.

  Asfyxie v poloze na břiše. Kritické porušení výměny plynu s pravděpodobným výskytem fatálního výsledku.

  • Arytmie. Typem pomalého pulsu nebo jeho zrychlení - sinusová tachykardie. Existují i ​​další možnosti, jako je fibrilace síní nebo extrasystole. Záleží na závažnosti porušení.
  • Bolesti hlavy, závratě. Neschopnost správně navigovat ve vesmíru. Nepříjemný pocit umístěný v zadní části hlavy nebo korunky. Návnady by měly být včas s tepem.

  Dobře zastavena antispasmodiky. Analgetika jako Novigan. Ale toto je symptomatické opatření. Musíme hledat příčinu.

  Mozkové projevy indikují porušení trofismu nervové tkáně, protože se zvyšuje pravděpodobnost mrtvice. Zde si přečtěte informace o stavu stavu předběžného zdvihu.

  • Totéž platí pro ztrátu vědomí. Synopální stavy, mdloby zhoršují celkovou prognózu.

  Vyžadují neodkladnou léčbu pod dohledem odborníka. Bohužel ani vyřazení oválného okna v této fázi plně nehradí stát.

  Bude to trvat užívání drog, revize návyků obnovit normální činnost. Omezení budou stále existovat, ale neovlivní délku života.

  • Kašel, hemoptýza. Vyvíjet paralelně. Vyžaduje se diferenciální diagnostika s tuberkulózou a rakovinou plic, protože symptom je atypický pouze pro závadu.

  Aktivněji se projevuje otevřené oválné okno v srdci dospělého. Zároveň je identifikace patologie jednodušší: osoba jde do nemocnice nezávisle, může podrobně říct o stížnostech.

  Příčiny a rozsah nekomunikace

  Psaní podle stupňů není jako takové určeno. Standardní velikosti oválného okna se pohybují od 2 do 20 mm.

  Objem nekoreluje se závažností projevů nebo pravděpodobností negativního výsledku. Tato klasifikační metoda proto nehraje významnou klinickou roli.

  Hlavním faktorem poruchy je odchylka v období prenatálního vývoje. Jedná se zpravidla o spontánní patologický jev, který není v žádném případě spojován s jinými onemocněními.

  V asi 10% případů nebo o něco méně je v důsledku genetických abnormalit detekováno otevřené oválné okno u novorozenců. Existuje mnoho podobných chromozomálních patologií. Downův syndrom.

  V takové situaci není selhání anatomické díry jediným momentem. Existují další porušení. Mnohem nebezpečnější.

  Pokud jde o spontánní případy, velkou roli hraje nesprávný životní styl matky v těhotenství, dopad nepříznivých faktorů.

  Hodně z těchto nebezpečí může být odstraněno, pokud víte, co je špatně.

  • Kouření Spotřeba tabáku v době těhotenství je nepřijatelná. Srdce je kladeno v prvních týdnech intrauterinního vývoje, pak je proces dokončen. Pokud je narušena citlivá rovnováha embryonálního geneze, je pravděpodobné, že se objeví nejen oválné okno, ale i mnohem nebezpečnější komplikace. Z cigaret musí být upuštěno.
  • Spotřeba alkoholu. Ethanol nenese žádné užitečné zatížení. Je to nebezpečné pro matku i dítě. Zvyšuje riziko potratu, malformací, také zhoršuje toxikózu, vyvolává nebezpečné komplikace.
  • Vystavení ionizujícímu záření. Obvykle se pozoruje při pohybu z jedné oblasti planety do druhé. Ne vždy hovoří o umělém fenoménu. Během těhotenství je lepší neopouštět město. Chůze, cestování by mělo být ponecháno na později.
  • Stres. Způsobuje uvolňování kortizolu, norepinefrinu a dalších hormonů. Jsou samy o sobě nebezpečné. Doporučuje se vyhnout se nervovým šokům, zátěži, kdykoli je to možné.
  • Fyzická aktivita Nemůžete se bezmyšlenkovitě angažovat. Maximální povolená je procházka na čerstvém vzduchu. Sport je kontraindikován v jakékoliv formě, a to i ve druhém trimestru, kdy plod není příliš velký, toxikosis chybí a matka se cítí skvěle.
  • Nesprávná výživa. Více vitamínů, méně tuku a sacharidů. Je lepší schválit dietu u ošetřujícího specialisty. A pokud je to možné, navštivte také odborníka na výživu.

  Seznam faktorů je neúplný. Dost na dodržování pravidel zdravého rozumu. Objasnění nepochopitelných okamžiků je u vašeho lékaře lepší.

  Diagnostika

  Provádí se jednoduchou echokardiografií (ultrazvukem srdce). To je dost pro vyjádření skutečnosti.

  Přesná lokalizace porušení, velikost okna a další fyzikální vlastnosti, objem zpětného toku krve. Stupeň kontraktility myokardu, jeho konzervace a další momenty.

  Trochu to ale odhaluje. Je nutné zvážit komplikace, předvídat další průběh a rozhodnout o taktice léčby.

  Proto jsou předepsány další metody:

  • Pohovor ústního pacienta. Pokud mluvíme o dítěti, jeho rodičích. Chování, blaho, všechny vnější projevy možné nemoci.
  • Měření krevního tlaku a srdeční frekvence. První i druhý indikátor mohou být normální. To indikuje stupeň funkčního poškození. Spíše o jejich absenci s vysokou pravděpodobností.
  • Elektrokardiografie. Vyhodnocuje neviditelné pro oko a neslyšitelné ušní arytmie. Podle typu fibrilace, extrasystoly. Z přítomnosti těchto procesů závisí na taktice léčby.
  • Denní monitoring Holtera. Vyhodnocení krevního tlaku a srdeční frekvence po dobu 24 hodin. Použití speciálního přístroje. Podle Haltera. Umožňuje zvážit dynamiku, změny hladin v obvyklých podmínkách pro pacienta.
  • MRI srdce podle indikací. Pro přesnější posouzení anatomických struktur. Tato potřeba málokdy vzniká.

  Úplná diagnostika nevyžaduje více než několik dní.

  S rozvojem patologického procesu komplikovaného typu, se spoustou příznaků, je lepší ho strávit v nemocnici, v krátké době.

  Léčba

  Terapie závisí na stavu pacienta. Při absenci výrazného klinického obrazu, objektivních funkčních poruch, které by byly potvrzeny instrumentálními prostředky, je možné zvolit čekací taktiku.

  Absence dynamiky na několik let dává důvod hovořit o variantě fyziologické normy. Léčba v tomto případě není nutná.

  Všechny ostatní situace vyžadují chirurgickou léčbu. Naléhavě s rozvojem akutního srdečního selhání, nebezpečných arytmií a dalších podobných jevů, které ohrožují lidský život.

  Rutinní intervence se provádí častěji. Lékaři mají možnost připravit pacienta, stabilizovat jeho stav, aby minimalizovali rizika.

  Aplikujte léky několika farmaceutických skupin:

  • Antiarytmické. Pro zastavení nebezpečného porušení srdeční frekvence. Obvykle je omezen na amidaron.
  • Kardioprotektory. Chrání srdce, normalizují metabolismus v myokardu, zabraňují destrukci myocytových buněk.
  • Antihypertenziva. Ke snížení krevního tlaku. Podle svědectví. Pokud je krevní tlak normální, je tato položka vynechána. Předepisují se beta-blokátory, antagonisté vápníku, centrálně působící látky.

  Příprava trvá asi 3-4 měsíce. Plus nebo mínus. Operace vyžaduje krátkodobé pokračování medikace.

  Chirurgické uzavření oválného okénka je prováděno endovaskulárně, bez pitvy hrudníku. Tenký katétr se přivádí přes femorální žílu, která je vedena přes cévní síť do pravé síně.

  Po dosažení interatriální přepážky se takzvaným okluderem (nebo štěpem) zavede katétr, což je umělá náplast. Pak ji vyrovnejte, čímž se otvor uzavře.

  Nevýhodou metody je lokální zánětlivá reakce, která se zřídka vyskytuje.

  Tam je cesta ven - BioStar absorbovatelné omítky. Jedná se o dočasnou náplast, která je také vložena do katétru a je otevřena ve formě deštníku.

  Je schopen stimulovat přirozenou regeneraci buněk a rozpouštět se do 30 dnů, kdy je defekt zcela zarostlý vlastními tkáněmi.

  Během rehabilitačního období je pozorně sledován stav pacienta.

  Pokud hovoříme o dospělých, odvykání kouření, pití alkoholu, normalizaci stravy (méně tuku, smažené, žádné konzervy a potraviny, sůl až 7 gramů), dobrý spánek, chůze na čerstvém vzduchu.

  Pro přesnost je třeba poznamenat. Léčba této anomálie je vyžadována v minimálním počtu případů. Obvykle člověk ani netuší, že existuje nějaký problém.

  Předpověď

  Příznivý téměř vždy. Anomálie vývoje se zřídka projevuje jako symptomy. Kromě zvýšené únavy, snížené zátěžové tolerance a dušnosti.

  Komplikace jsou také vzácní „hosté“. Ale nemůžete se uvolnit. Než začnete mluvit o normě, musíte pečlivě posoudit stav pacienta.

  Operace neguje všechna porušení. Ale to trvá ne více než 2-5% situací.

  Otevřené oválné okno v srdci dítěte je malá malformace. Nepředstavuje velké nebezpečí pro život, často se považuje za přijatelnou fyziologickou možnost. Aby se však zjistilo, že neexistuje žádná hrozba, je třeba ji pečlivě prozkoumat.

  Materiály k tématu:

  Specializace: endokrinolog I. kvalifikační kategorie. Vzdělání: Lékařská fakulta Lodz, Polsko, 2006, PhD. Pracovní zkušenosti: 11 let.

  Otevřete oválné okno

  Otevřené oválné okno je neúplné uzavření oválného otvoru v meziobratlové přepážce, normálně fungující v embryonálním období a zarostlé v prvním roce života dítěte. Otevřené oválné okno se může projevit cyanózou nasolabiálního trojúhelníku, fyzickou retardací, dušností a tachykardií, náhlou mdlobou, bolestí hlavy, častými ARVI a bronchopulmonálními chorobami. Diagnostika otevřeného oválného okna zahrnuje EKG (v klidu a po fyzické námaze), normální a dopplerovské echoCG, rentgen, ozvučení srdečních dutin. Je-li oválné okno otevřené, lze v případě potřeby použít antikoagulační léčbu, chirurgickou léčbu (endovaskulární okluze defektu).

  Otevřete oválné okno

  Otevřené oválné okno je vrozené poselství mezi pravou a levou předsíní, které je zbytkovým prvkem oválného otvoru fetálního srdce. Předsíňová clona s ventilem je uložena intrauterinně a je nezbytnou podmínkou pro fungování kardiovaskulárního systému během tohoto období vývoje. Vzhledem k otevřenému oválnému oknu, část placentární okysličené krve proudí z pravé síně doleva, obchází nevyvinuté, nefunkční plíce a zajišťuje normální prokrvení krku a hlavy plodu, vývoj mozku a míchy.

  U zdravých, celodenních kojenců, za normálních podmínek vývoje, se otevřené oválné okno obvykle uzavře a přestane působit v prvních 12 měsících po narození. Jeho uzavření však probíhá individuálně: v průměru do 1 roku zůstává oválné okno otevřené u 40–50% dětí. Přítomnost otevřeného oválného okna po 1-2 letech života dítěte je způsobena malými anomáliemi vývoje srdce (syndrom MARS). U pacientů v dospělém věku je v přibližně 25–30% případů zjištěno otevřené oválné okno. Poměrně vysoká prevalence otevřeného oválného okna určuje význam tohoto problému v moderní kardiologii.

  Příčiny otevřeného oválného okna

  Všechny děti se rodí s otevřeným oválným oknem srdce. Po první nezávislé inhalaci novorozence se aktivuje plicní kruh krevního oběhu a začne plně fungovat a zmizí potřeba otevřeného oválného okna. Zvýšený krevní tlak v levé síni ve srovnání s pravým vedením vede k zakrytí ventilu oválného okna. Ve většině případů se ventil těsně uzavře a zcela zaroste pojivovou tkání - otevřené oválné okno zmizí. Někdy je otvor částečně uzavřen nebo vůbec nepřerůstá a za určitých podmínek (když kašel kašle, pláče, křik, napětí přední stěny břicha) se z pravé síňové komory vypouští krev (fungující oválné okno).

  Důvody neúplného uzavření oválného okna nejsou vždy jasné. Předpokládá se, že dědičná predispozice, předčasné narození dítěte, vrozené srdeční vady, dysplazie pojivové tkáně, vystavení nepříznivým faktorům prostředí, kouření a konzumace alkoholu ženou během těhotenství mohou vést k otevřenému oválnému oknu. Vzhledem k genetickým vlastnostem může být průměr ventilu menší než průměr oválného otvoru, který zabrání jeho úplnému uzavření.

  Otevřené oválné okno může být doprovázeno vrozenými malformacemi mitrální nebo trikuspidální chlopně, otevřeným arteriálním kanálem.

  Rizikové faktory pro otevření oválného okénkového ventilu mohou být významnou fyzickou námahou sportovců zapojených do vzpírání, zápasů a atletické gymnastiky. Obzvláště relevantní je problém otevřeného oválného okna pro potápěče a potápěče, ponořený do značné hloubky a s 5násobně vyšším rizikem vzniku onemocnění kesonů. U pacientů s tromboflebitidou dolních končetin nebo malou pánev s anamnézou plicní embolie nebo plicní embolie může snížení plicního cévního lůžka způsobit zvýšení tlaku v pravém srdci a vzhled funkčního otevřeného oválného okénka.

  Vlastnosti hemodynamiky s otevřeným oválným oknem

  Otevřené oválné okno je umístěno ve spodní části oválné jamky na vnitřní levé stěně pravé síně, často má malou velikost (s čepovou hlavou) a tvar štěrbiny. Velikost otevřeného oválného okna je v průměru 4,5 mm, ale může dosáhnout 19 mm. Otevřené oválné okno, na rozdíl od defektu síňového septa, má ventilovou strukturu, která zajišťuje nestálost interatriální zprávy, možnost odkapávání krve pouze jedním směrem (z malého kruhu krevního oběhu do velkého).

  Klinický význam otevřeného oválného okna je nejednoznačný. Otevřené oválné okno nemůže způsobit hemodynamické poruchy a nemá negativní vliv na zdraví pacienta v důsledku malé velikosti a přítomnosti ventilu, který zabraňuje krevnímu zkratu zleva doprava. Většina lidí s otevřeným oválným oknem nevědí o této anomálii a vede normální život.

  Přítomnost otevřeného oválného okénka u pacientů s primární plicní hypertenzí je považována za prognosticky příznivou z hlediska délky života. Nadměrný tlak v pravé síni ve srovnání s levým otevřeným oválným oknem však vede k pravidelnému výskytu pravo-levého zkratu, který umožňuje určité množství krve projít a vede k hypoxémii, přechodným poruchám mozkové cirkulace (TIA), rozvoji život ohrožujících komplikací: paradoxní embolii, ischemické mrtvici, infarkt myokardu, infarkt ledvin.

  Příznaky otevřeného oválného okna

  Otevřené oválné okno nemá žádné specifické vnější projevy, ve většině případů je latentní, někdy může být doprovázeno špatnými příznaky. Nepřímými příznaky otevřeného oválného okna mohou být: bledá bledost nebo cyanóza kůže v oblasti rtů a nasolabiální trojúhelník při fyzické námaze (pláč, křik, kašel, namáhání, koupání dítěte); tendence k častému nachlazení a zánětlivým bronchopulmonálním onemocněním; zpomalení fyzického vývoje dítěte (špatná chuť k jídlu, nedostatečný přírůstek hmotnosti), nízká vytrvalost při fyzické námaze, kombinovaná se symptomy respiračního selhání (dušnost a tachykardie); náhlé mdloby a příznaky cerebrální cirkulace (zejména u mladých pacientů, s křečovými žilami, tromboflebitidy dolních končetin a malé pánve).

  Pacienti s otevřeným oválným oknem mohou trpět častými bolestmi hlavy, migrénou, syndromem posturální hypoxie - rozvojem dušnosti a snížením kyslíkové saturace arteriální krve ve stoje s zlepšením stavu při přechodu do horizontální polohy. Komplikace otevřeného oválného okna jsou vzácné. Paradoxní mozková embolie, která tuto anomálii zhoršuje, je charakterizována náhlým vývojem neurologických symptomů a poměrně mladým věkem pacienta.

  Diagnostika otevřeného oválného okna

  Vyšetření pacientovy anamnézy a fyzického vyšetření pacienta často neumožňuje okamžitě zjistit přítomnost otevřeného oválného okénka a může umožnit pouze možnost této anomálie síňové septa (kožní cyanóza, mdloby, časté akutní respirační virové infekce, zaostávající vývoj dítěte). Auskultace pomáhá detekovat přítomnost srdečních šelestů v důsledku patologického zkratu krve z komory s vyšším tlakem do komory s nízkým tlakem.

  Pro stanovení přesné diagnózy otevřeného oválného okna se používají instrumentální vyšetření a zobrazovací metody: EKG (v klidu a po cvičení), normální a Dopplerova echoCG, rentgen hrudníku a znějící srdeční dutina.

  Když je oválné okno otevřené, objeví se změny na elektrokardiogramu, což indikuje zvýšení zátěže na pravém srdci, zejména na pravé síni. U starších jedinců s otevřeným oválným oknem mohou být detekovány radiografické příznaky vzestupu v komorách pravého srdce a zvýšení objemu krve v cévním lůžku plic.

  U novorozenců au malých dětí se používá transtorakální dvourozměrná echokardiografie k vizuálnímu stanovení přítomnosti otevřeného oválného okna a jeho průměru, aby se získal grafický obraz pohybu chlopní v průběhu času, aby se odstranil defekt síňového septa. Dopplerův EchoCG v grafickém a barevném režimu pomáhá objasnit přítomnost a velikost otevřeného oválného okna, identifikovat turbulentní průtok krve v oblasti oválného otvoru, jeho rychlost a přibližný objem bočníku.

  U starších dětí, adolescentů a dospělých je pro diagnostiku otevřeného oválného okénka použito informativnější transesofageální echoCG, doplněné bublinkou s vylepšením kontrastu a testem napjatosti (Valsalvaova porucha). Bublinový kontrast zlepšuje vizualizaci otevřeného oválného okna, umožňuje určit jeho přesnou velikost, posoudit patologický zkrat krve.

  Nejvíce informativní, ale agresivnější metodou pro diagnostiku otevřeného oválného okénka je ozvučení srdce, které se provádí bezprostředně před chirurgickou léčbou ve specializované nemocnici srdeční chirurgie.

  Vyšetření na přítomnost otevřeného oválného okénka je nezbytné u pacientů s křečovým onemocněním, tromboflebitidou, poruchou mozkové cirkulace, chronickými plicními chorobami, u nichž hrozí riziko paradoxní embolie.

  Otevřete oválné ošetření okna

  S asymptomatickým tokem může být otevřené oválné okno považováno za variantu normy. Pacienti s otevřeným oválným oknem v přítomnosti epizody přechodného ischemického záchvatu nebo cévní mozkové příhody v anamnéze pro prevenci tromboembolických komplikací předepisují systémovou léčbu antikoagulancii a antiagregačními látkami (warfarin, acetylsalicyl-on-one). Metoda kontroly antikoagulační terapie je mezinárodní normalizovaný poměr (INR), který by měl být v rozmezí 2–3 s otevřeným oválným oknem.

  Potřeba eliminovat otevřené oválné okno je dána objemem krevního oběhu a jeho vlivem na činnost kardiovaskulárního systému. Při malém výtoku krve, nepřítomnosti komorbidity a komplikacích není nutná operace.

  U těžkého patologického výtoku krve z pravé síně doleva proveďte rentgenovou endovaskulární okluzi s nízkým dopadem otevřeného oválného okénka. Operace se provádí pod rentgenovou a echokardioskopickou kontrolou pomocí speciálního okluderu, který otvorem zcela ucpává otvor.

  Otevřete prognózu oválného okna

  Pacientům s otevřeným oválným oknem se doporučuje pravidelné monitorování kardiologem a echokardiografií. Provedená endovaskulární okluze otevřeného oválného okénka umožňuje pacientům návrat do normálního rytmu života bez omezení. V prvních 6 měsících po chirurgické léčbě otevřeného oválného okénka se doporučuje antibiotika, aby se zabránilo rozvoji bakteriální endokarditidy. Největší účinek endovaskulárního uzávěru otevřeného oválného okénka je pozorován u pacientů s platypnoe, kteří měli výrazný průtok krve zprava doleva.