Přehled syndromu časné komorové repolarizace: symptomy a léčba

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedoucí oddělení anesteziologie a intenzivní péče, 8 let praxe. Vysokoškolské vzdělání v oboru "Všeobecné lékařství".

Z tohoto článku se dozvíte: co je syndrom časné repolarizace srdečních komor (zkráceně SRRZH), než je to nebezpečné pro pacienta. Jak se projevuje na EKG a kdy je nutné léčit pacienty.

Syndrom časné komorové repolarizace je termín, kterým lékaři popisují určité změny EKG, které nemají žádnou zjevnou příčinu.

Kontrakce srdce jsou způsobeny změnami elektrického náboje v jeho buňkách (kardiomyocyty). Tyto změny mají dvě fáze - depolarizaci (zodpovědnou za kontrakci samotnou) a repolarizaci (zodpovědnou za uvolnění srdečního svalu před další kontrakcí) - které následují po sobě. Jsou založeny na přenosu iontů sodíku, draslíku a vápníku z mezibuněčného prostoru do buněk a naopak.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Nedávno byl tento syndrom považován za zcela neškodný, ale vědecké studie prokázaly, že může být spojen se zvýšeným rizikem komorových arytmií a náhlé srdeční smrti.

SRRS je častější u sportovců, závislých na kokainu, u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií, u mladých lidí, u mužů. Jeho frekvence se pohybuje v rozmezí od 3% do 24% celkové populace, v závislosti na metodách používaných k interpretaci EKG.

Kardiologové jsou zapojeni do SRRZ.

Příčiny vzniku SRRS

Proces včasné repolarizace není zcela objasněn. Nejoblíbenější hypotéza jejího původu tvrdí, že vývoj syndromu je spojen buď se zvýšenou náchylností k infarktu myokardu ischemickými chorobami, nebo s menšími změnami v akčním potenciálu kardiomyocytů (srdeční buňky). Podle této hypotézy je vývoj časné repolarizace spojen s procesem uvolňování draslíku z buňky.

Další hypotéza o mechanismu vývoje SRRZ ukazuje vztah mezi zhoršenou depolarizací a repolarizací buněk v určitých částech srdečního svalu. Příkladem tohoto mechanismu je syndrom typu 1 Brugada.

Brugadův syndrom na EKG. Pro zvětšení klikněte na fotografii

Genetické příčiny SRRW nadále studují vědci. Jsou založeny na mutacích určitých genů, které ovlivňují rovnováhu mezi vstupem některých iontů do srdečních buněk a výstupem ostatních ven.

Projevy SRRG na EKG

Diagnóza SRSR je stanovena na základě elektrokardiografie. Hlavní příznaky EKG tohoto syndromu jsou:

 • Nadmořská výška segmentu ST nad isolinem.
 • Přítomnost na segmentu ST sestupné konvexity.
 • Zvýšení amplitudy R vlny v hrudníku vede se současným vymizením nebo redukcí zubu S.
 • Umístění bodu J (bod, ve kterém komplex QRS vstupuje do segmentu ST) nad vrstevnicí, na sestupném koleni R vlny.
 • Někdy na klesajícím koleni R-vlny je vlna J, která se podobá zářezu ve vzhledu.
 • Rozšíření komplexu QRS.

Tyto příznaky časné komorové repolarizace na EKG jsou lépe pozorovány při nižší srdeční frekvenci.

Na základě EKG existují tři subtypy syndromu, z nichž každý je doprovázen rizikem vzniku komplikací.

Tabulka 1. Typy SRRS:

Příznaky u pacientů

Klinické projevy patologie lze rozdělit do dvou skupin.

První skupina

Do první skupiny patří pacienti, u kterých tento syndrom vede ke komplikacím - mdloby a zástavě srdce. Synkopa je krátkodobá ztráta vědomí a svalového tónu, která je charakterizována náhlým nástupem a spontánním zotavením. To se vyvíjí v důsledku zhoršení dodávky krve do mozku. S SRSR je nejčastější příčinou mdloby porušení rytmu komorových kontrakcí srdce.

Zastavení srdeční činnosti je náhlé zastavení krevního oběhu v důsledku neúčinného srdečního rytmu nebo jejich úplné absence. V případě SRRS je srdeční zástava způsobena komorovou fibrilací. Ventrikulární fibrilace je nejnebezpečnější porucha srdečního rytmu charakterizovaná rychlými, nepravidelnými a nekoordinovanými kontrakcemi komorových kardiomyocytů. Během několika vteřin od nástupu komorové fibrilace pacient obvykle ztrácí vědomí, pak jeho puls a dýchání zmizí. Bez nezbytné pomoci osoba nejčastěji umírá.

Druhá skupina

Druhá (a největší) skupina pacientů se SRSR nemá žádné příznaky. Včasná komorová repolarizace na EKG je detekována náhodně. Tato skupina má menší pravděpodobnost vzniku komplikací a je charakterizována benigním průběhem tohoto syndromu.

Do vývoje komplikací patologie neomezuje aktivitu a aktivitu osoby.

Stanovení rizika SRRG

Pro většinu lidí, SRRS nepředstavuje žádné nebezpečí pro jejich zdraví a život, ale je velmi důležité, aby si všichni pacienti s rizikem rozvoje závažných poruch srdečního rytmu od všech pacientů s tímto syndromem. Pro to jsou velmi důležité:

 1. Lékařská anamnéza. Vědci tvrdí, že 39% pacientů, kteří měli srdeční zástavu spojenou s časnou komorovou repolarizací, zažilo mdloby. Přítomnost mdloby u lidí se známkami SRRZH na EKG je proto důležitým faktorem, který naznačuje zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. U 43% pacientů se SRRZh, kteří přežili zástavu srdce, se znovu objevují nebezpečné poruchy srdečního rytmu. 14% pacientů se SRSR, kteří způsobili ventrikulární fibrilaci, má v blízké rodině náhlou smrt v rodině. Tyto údaje naznačují, že historie může potenciálně pomoci předpovědět riziko komplikací ESRD.
 2. Povaha změn na EKG. Vědci a lékaři zjistili, že určité charakteristiky EKG u syndromu mohou znamenat zvýšené riziko vzniku komplikací. Například u lidí s příznaky časné komorové repolarizace v dolních EKG vede (II, III, aVF) je pozorováno zvýšené riziko náhlé smrti.

Vědět, jak nebezpečný je SRSR, může pomoci včas vyhledat lékařskou pomoc a předcházet vzniku život ohrožujících komplikací.

Léčba

SRRZ je poměrně běžné. U většiny pacientů nenese žádné nebezpečí pro zdraví a život pacientů.

Lidé s EKG změnami, kteří nemají žádné klinické příznaky ESRD, nepotřebují žádnou specifickou léčbu. Malý počet pacientů patřících do rizikové skupiny pro rozvoj komplikací může být indikován implantací kardioverter-defibrilátoru nebo konzervativní terapie.

Implantovatelný kardioverter-defibrilátor je malé zařízení umístěné pod kůží na hrudi, které se používá k léčbě nebezpečných poruch srdečního rytmu. Elektrody jsou z ní vloženy do srdeční dutiny, skrze kterou v okamžiku arytmie přístroj způsobuje elektrický výboj, který obnovuje normální srdeční rytmus.

Pacienti s časnou ventrikulární repolarizací mají implantovaný kardioverter-defibrilátor v případech, kdy již v minulosti měli nebezpečné poruchy srdečního rytmu. Tuto operaci lze také ukázat lidem se SRSR, kteří mají blízké příbuzné, kteří zemřeli v mladém věku z náhlé zástavy srdce.

Konzervativní terapie se provádí u pacientů, u kterých tento syndrom vedl k rozvoji život ohrožující poruchy srdečního rytmu. V takových případech se používá isoproterenol (k potlačení akutní ventrikulární fibrilace) a chinidinu (k udržovací léčbě ak prevenci vzniku arytmií).

Předpověď

Převažující většina lidí se známkami zhoršené komorové repolarizace na EKG má příznivou prognózu. U malého počtu pacientů však tyto změny v elektrofyziologických vlastnostech srdce mohou mít katastrofální následky. Hlavním úkolem lékařů v této situaci je identifikovat tyto pacienty před první epizodou nebezpečné poruchy srdečního rytmu.

Syndrom časné komorové repolarizace

Poprvé byl v polovině 20. století objeven elektrokardiografický fenomén, jako je syndrom rané ventrikulární repolarizace. Po mnoho let byl kardiology považován pouze za fenomén EKG, který nemá žádný vliv na fungování srdce. V posledních letech se však tento syndrom stále častěji objevuje u mladých lidí, dospívajících a dětí.

Podle světových statistik je pozorováno u 1-8,2% populace a pacienti se srdečním onemocněním, kteří jsou doprovázeni srdečními poruchami, pacienti s dysplastickou kolagenózou a černoši do 35 let jsou ohroženi. Odhalení a skutečnost, že tento ECG jev je ve většině případů zjištěn u jednotlivců, kteří se aktivně zapojují do sportu.

Řada studií potvrdila, že syndrom časné komorové repolarizace, zejména pokud je doprovázen epizodami synkopy srdečního původu, zvyšuje riziko náhlé koronární smrti. Tento jev je často kombinován s rozvojem supraventrikulárních arytmií, zhoršením hemodynamiky as progresí vede k srdečnímu selhání. Proto syndrom časné komorové repolarizace přitahoval pozornost kardiologů.

V našem článku vás seznámíme s příčinami, symptomy, metodami diagnostiky a léčby syndromu časné komorové repolarizace. Tyto znalosti vám pomohou adekvátně zacházet s jeho identifikací a přijmout nezbytná opatření k prevenci komplikací.

Co je syndrom včasné komorové repolarizace?

Tento jev EKG je doprovázen výskytem těchto netypických změn na EKG křivce:

 • pseudo-koronární elevace (elevace) segmentu ST nad isolinem v hrudníku vede;
 • další vlny J na konci komplexu QRS;
 • posun vlevo od elektrické osy.

Podle přítomnosti souběžných patologií může být syndrom časné repolarizace:

 • s lézemi srdce, cév a jiných systémů;
 • bez poškození srdce, cév a jiných systémů.

Ve své závažnosti může být fenomén EKG:

 • minimálně - 2-3 EKG vede s příznaky syndromu;
 • střední - 4-5 EKG vede se známkami syndromu;
 • maximum - 6 nebo více EKG vede se známkami syndromu.

Podle jeho konstanta, syndrom časné repolarizace komor může být: t

Důvody

Zatímco kardiologové neznají přesnou příčinu vzniku syndromu časné komorové repolarizace. Je detekován u naprosto zdravých lidí au osob s různými patologiemi. Mnozí lékaři však identifikují některé nespecifické faktory, které mohou přispět ke vzniku tohoto fenoménu EKG:

 • předávkování nebo dlouhodobé užívání adrenomimetik;
 • dysplastická kolagenóza, doprovázená výskytem dalších akordů v komorách;
 • vrozená (familiární) hyperlipidemie, vedoucí k ateroskleróze srdce;
 • hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii;
 • vrozené nebo získané srdeční vady;
 • hypotermie.

V současné době probíhá výzkum o možné dědičné povaze tohoto fenoménu EKG, ale zatím nebyl zjištěn žádný důkaz o možné genetické příčině.

Patogeneze časné repolarizace komor spočívá v aktivaci dalších abnormálních cest přenášejících elektrický impuls a v narušení vedení impulsů podél vodivých cest, které jsou posílány z předsíně do komor. Vrub na konci QRS komplexu je zpožděná delta vlna a snížení P-Q intervalu pozorované u většiny pacientů indikuje aktivaci abnormálních cest přenosu nervových impulsů.

Kromě toho se časná ventrikulární repolarizace vyvíjí v důsledku nerovnováhy mezi depolarizací a repolarizací v myokardiálních strukturách bazálního rozdělení a vrcholu srdce. V tomto fenoménu EKG se repolarizace významně urychluje.

Kardiologové identifikovali jasný vztah mezi syndromem časné komorové repolarizace a poruchami nervového systému. Při provádění dávkového cvičení a drogového testu s Isoproterenolem u pacienta se EKG křivka normalizuje a během nočního spánku se indikátory EKG zhoršují.

Také během testů bylo zjištěno, že syndrom časné repolarizace postupuje s hyperkalcémií a hyperkalemií. Tato skutečnost naznačuje, že nerovnováha elektrolytů v těle může tento jev EKG vyvolat.

Příznaky

Pro identifikaci specifických symptomů časné repolarizace komor, bylo provedeno mnoho rozsáhlých studií, ale všechny z nich nepřinesly výsledky. Zjišťuje se charakter fenoménu abnormalit EKG au absolutně zdravých lidí, kteří nevykazují žádné stížnosti, a mezi pacienty se srdečními a jinými patologiemi se stěžují jen na základní onemocnění.

U mnoha pacientů s časnou ventrikulární repolarizací vyvolávají změny v systému vedení různé arytmie:

 • ventrikulární fibrilace;
 • komorový extrasystol;
 • supraventrikulární tachyarytmie;
 • jiné formy tachyarytmií.

Tyto arytmogenní komplikace tohoto fenoménu EKG představují významnou hrozbu pro zdraví a život pacienta a často vyvolávají smrtící následky. Podle světových statistik došlo k velkému počtu úmrtí způsobených asystolií během komorové fibrilace právě na pozadí časné komorové repolarizace.

Polovina pacientů s tímto syndromem má systolickou a diastolickou dysfunkci srdce, což vede k výskytu centrálních hemodynamických poruch. U pacienta se může objevit dušnost, plicní edém, hypertenzní krize nebo kardiogenní šok.

Syndrom časné repolarizace komor, zejména u dětí a dospívajících s neurocirkulační dystonií, je často kombinován se syndromy (tachykardie, vagotonika, dystrofie nebo hyperamfotonie) způsobenými účinkem humorálních faktorů na hypotalamus-hypofyzární systém.

Fenomén EKG u dětí a dospívajících

V posledních letech vzrůstá počet dětí a dospívajících se syndromem časné komorové repolarizace. Navzdory tomu, že tento syndrom sám o sobě nezpůsobuje výrazné nepravidelnosti srdce, je třeba, aby tyto děti podstoupily komplexní vyšetření, které umožní zjistit příčinu fenoménu EKG a možná související onemocnění. Diagnostika dítěte je předepsána:

V nepřítomnosti patologií srdce, léčba léky není předepsána. Rodiče dítěte se doporučují:

 • klinický dozor kardiologa s EKG a echokardiogramem každých šest měsíců;
 • odstranit stresové situace;
 • omezit nadměrnou fyzickou aktivitu;
 • Obohacte denní menu o potraviny bohaté na vitamíny a minerály.

Pokud dítě zjistí arytmie, jsou kromě výše uvedených doporučení předepsány antiarytmické, energeticko-tropické a hořčík obsahující léky.

Diagnostika

Diagnózu syndromu časné komorové repolarizace lze provést na základě studie EKG. Hlavními rysy tohoto jevu jsou takové odchylky:

 • posunutí nad isolinem o více než 3 mm segmentu ST;
 • prodloužení komplexu QRS;
 • v hrudníku vede současné vyrovnání S a zvýšení R vlny;
 • asymetrické vysoké vlny T;
 • posun vlevo od elektrické osy.

Podrobnější vyšetření předepsaných pacientů:

 • EKG s fyzickou a drogovou zátěží;
 • každodenní monitoring Holtera;
 • ECHO-KG;
 • moči a krevní testy.

Po zjištění syndromu časné repolarizace se pacientům doporučuje, aby neustále poskytovali lékaři výsledky z minulých EKG, protože změny EKG mohou být zaměněny za epizodu koronární insuficience. Tento jev lze odlišit od infarktu myokardu konstantností charakteristických změn na elektrokardiogramu a absencí typické ozařovací bolesti za hrudní kostí.

Léčba

Pokud je detekován syndrom časné repolarizace, který není doprovázen srdečními patologiemi, pacientovi není podána léčba. Tito lidé jsou doporučováni:

 1. Vyloučení intenzivní fyzické námahy.
 2. Prevence stresových situací.
 3. Úvod do denního menu potravin bohatých na draslík, hořčík a vitamíny B (ořechy, syrovou zeleninu a ovoce, sójové boby a mořské ryby).

Pokud má pacient s tímto jevem EKG srdeční abnormality (koronární syndrom, arytmie), jsou předepsány následující léky:

 • energetické produkty: Carnitine, Kudesang, Neurovitan;
 • antiarytmika: Etmozin, chinidin sulfát, Novocainamid.

S neúčinností lékové terapie může být pacientovi doporučeno provést minimálně invazivní operaci za použití radiofrekvenční katetrizační ablace. Tato chirurgická technika eliminuje svazek abnormálních cest, které způsobují arytmii při komorovém syndromu časné repolarizace. Tato operace by měla být prováděna s opatrností a po odstranění všech rizik, protože může být doprovázena závažnými komplikacemi (plicní embolie, poškození koronárních cév, srdeční tamponáda).

V některých případech je časná komorová repolarizace doprovázena opakovanými epizodami komorové fibrilace. Takové život ohrožující komplikace se stávají záminkou pro operaci implantování kardioverter-defibrilátoru. Vzhledem k pokroku v kardiochirurgii může být operace provedena minimálně invazivní technikou a implantace kardioverter-defibrilátoru třetí generace nezpůsobuje žádné nežádoucí účinky a je dobře snášen všemi pacienty.

Detekce syndromu časné repolarizace komor vždy vyžaduje komplexní diagnostiku a sledování kardiologem. U všech pacientů s tímto fenoménem EKG je prokázáno dodržování řady omezení fyzické aktivity, korekce denního menu a vyloučení psycho-emocionálního stresu. Při identifikaci komorbidit a život ohrožujících arytmií je pacientům předepsána léčba léky, aby se zabránilo rozvoji závažných komplikací. V některých případech může být pacientovi prokázána chirurgická léčba.

Vše o syndromu časné komorové repolarizace

Datum zveřejnění článku: 06/29/2018

Datum aktualizace článku: 10/9/2018

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiolog

Syndrom časné komorové repolarizace (SRSR) je selhání, které se vyskytuje v relaxační fázi srdečního svalu, zaznamenané pomocí elektrokardiogramu.

Onemocnění je diagnostikováno u lidí všech věkových kategorií. Nezáleží na přítomnosti nebo nepřítomnosti jiných srdečních patologií.

Co je to diagnóza?

Druhým názvem tohoto onemocnění je syndrom předčasné komorové repolarizace (ASR).

Aktivita srdce je střídání dvou střídavých střídavých fází - depolarizace a repolarizace.

Depolarizace - samotná redukce, repolarizace - proces relaxace srdečního svalu, následovaný novou redukcí. Charakteristickým znakem ESRD je selhání, ke kterému dochází v relaxační fázi, zaznamenané na kardiogramu, bez známek jakékoli srdeční patologie. V důsledku toho srdeční sval nemá čas na úplné uvolnění a zotavení před následnou kontrakcí.

Diagnóza po dlouhou dobu existovala pouze jako termín lékařské vědy, aniž by vyvolala obavy lékařů. Provedené vědecké studie potvrdily vztah mezi přítomností tohoto jevu a rizikem arytmických komorových poruch až po náhlou smrt.

Tato choroba je zahrnuta v ICD 10, má kód - I45 - I45.9 a je zařazena do kategorie poruch vedení z nespecifikovaných důvodů.

Faktory vývoje onemocnění

Nemoc, vzhledem k malým znalostem, nemá zavedený seznam důvodů pro její rozvoj.

Na základě klinické praxe je sestaven pouze seznam hlavních možných spouštěcích faktorů:

 1. Dlouhodobé užívání některých léků, například klonidinu, adrenalinu, mezatonu, efedrinu atd.
 2. Zvýšená pohyblivost kloubů.
 3. Prolaps mitrální chlopně.
 4. Vysoké hladiny lipidů, lipoproteinů, cholesterolu v krvi.
 5. Zahušťování stěn komor (hypertrofická kardiomyopatie).
 6. Zánět myokardu (myokarditida) a jeho hypertrofie.
 7. Genetická predispozice.
 8. Porušení anatomických útvarů (uzlů, svazků a vláken) srdce.
 9. Nerovnováha elektrolytů.
 10. Vady ve struktuře srdce a velkých cév, které jsou vrozené nebo získané.
 11. Periodická hypotermie organismu.
 12. Zvýšení intenzity.
 13. Nestabilita nervového systému, emoční nestabilita.

Syndrom je častěji diagnostikován u mužů než u žen. Mezi nimi jsou sportovci vystaveni většímu riziku.

Statistiky věkového kritéria ukazují jeho častější projevy v mladém věku ve srovnání se staršími lidmi. V některých případech je SRRS detekován u dětí a dospívajících.

Příznaky a příznaky

Tento syndrom nemá charakteristický klinický obraz. Jediným významným příznakem SRSR jsou zaznamenané změny srdeční aktivity během EKG.

Odchylka v relaxační fázi je diagnostikována nejčastěji náhodou, protože syndrom neovlivňuje blaho člověka, dokud se neobjeví první komplikace. Onemocnění je nejčastěji detekováno během diagnózy jiných kardiovaskulárních poruch.

Symptomy, které mohou nepřímo indikovat přítomnost syndromu, jsou jeho účinky: častá synkopa a srdeční arytmie.

Mezi dalšími komplikacemi, proti kterým může být diagnostikována předčasná komorová repolarizace, lze identifikovat:

 • prudký skok krevního tlaku (hypertenzní krize);
 • porušení kontraktilní funkce levé komory (selhání levé komory, plicní edém);
 • porušení frekvence a hloubky dýchání, pocit nedostatku vzduchu;
 • komorová dysfunkce srdce.

Jak vypadá nemoc na EKG?

Interpretace výsledků elektrokardiogramu je analýza jeho prvků: tvaru a velikosti zubů, segmentů a intervalů mezi nimi.

Aktivita každého z útvarů srdce je uvedena na písmenech EKG latinské abecedy:

 • R - depolarizace síní;
 • kombinace QRS charakterizuje komorovou depolarizaci;
 • segment ST ukazuje časové období, které srdce vyžaduje k obnovení svého dřívějšího stavu po úplné repolarizaci;
 • vzestupná T vlna je zodpovědná za repolarizaci obou komor.

Na kardiogramu zdravého člověka je segment ST na izoelektrické linii, poté hladce přechází do oblasti T-vlny.

Podle výsledků EKG může být syndrom časné komorové repolarizace dešifrován charakteristickými grafickými znaky:

 • segment ST stoupá o několik milimetrů nad rovným úsekem izoelektrické čáry (na výtisku EKG se jedná o ostrý vzestup);
 • na vzestupné R vlně existují specifické zářezy;
 • T vlna je také zvýšená a má širokou základnu;
 • celý komplex QRS se prodlužuje.

Na základě zjištěných abnormalit jsou klasifikovány tři typy syndromů:

 1. První typ je nejbezpečnější z hlediska vývoje komplikací. To je zvláštní pro ty, kteří nemají onemocnění kardiovaskulárního systému. Grafické znaky charakteristické pro tento syndrom jsou detekovány v laterálních vedeních (vpravo a vlevo) EKG.
 2. Druhý typ je diagnostikován porušením v bočním a dolním bočním vedení. Riziko komplikací bude vyšší než v prvním případě.
 3. Třetí typ má příznaky syndromu ve všech EKG vedeních. To znamená, že pacient má nejvyšší riziko vzniku komplikací.

Rysy kursu u dětí a dospívajících

Syndrom postihuje nejen dospělé, ale i děti. Onemocnění je poměrně vzácné, ale má široký věkový rozsah.

Včasná repolarizace je diagnostikována jak u kojenců, tak u dětí starších věků. Často je nemoc vystavena adolescentům.

Externí symptomy indikující syndrom, stejně jako u dospělých, chybí. Většina rodičů o této patologii ještě neslyšela před postupem EKG.

Při zachování sinusového rytmu je ESRD u dětí věková norma a neměla by být příčinou paniky. U zdravých dětí, jak stárnou, prochází bez léčby.

Někdy, aby se to odstranilo, stačí, aby rodiče přizpůsobili životní styl dítěte. Bude spočívat v poskytování vyvážené stravy dítěti, sledování dodržování denního režimu. Také rodiče by měli snížit fyzický a emocionální stres dítěte, pokud možno omezit dopad stresových faktorů.

V případě nově narozených dětí by měla být provedena kompletní komplexní diagnostika srdce, aby se zjistily možné abnormality. Pokud hovoříme o adolescentech, pak příčina projevu tohoto syndromu často spočívá v aktivních hormonálních změnách, které v průběhu dospívání přecházejí bez následků.

Důležitým kritériem při výběru léčebného režimu je skutečnost, že dítě má jiné srdeční patologie. Pokud má jakékoliv srdeční onemocnění nebo abnormalitu jeho vodivých systémů, pak syndrom vyžaduje neustálé lékařské sledování a léčbu. To je spojeno s vysokým rizikem arytmických poruch, které mohou být fatální.

Fáze léčby onemocnění u dětí se neliší od sekvence léčby u dospělých. Terapie začíná léčbou léky a doplňky stravy. Při absenci jeho účinnosti předepsat chirurgický zákrok.

Co je to nebezpečná patologie?

Tento syndrom může způsobit rozvoj arytmických poruch, jako jsou:

 1. Extrasystol komory - předčasná redukce myokardu.
 2. Tachyarytmie - patologicky rychlý nepravidelný tep.
 3. Tachykardie - nadměrné rytmické zrychlení srdečního rytmu ve stanovených intervalech.
 4. Bradykardie - zpomalení srdeční frekvence.
 5. Fibrilace síní - časté chaotické atriální kontrakce.

Prodloužený průběh SRSR v kombinaci s arytmickými poruchami je nebezpečný, protože existuje vysoké riziko vzniku závažné komorové patologie, jako je fibrilace.

Během fibrilace provádějí svalová vlákna komor chaotické arytmické kontrakce nepravidelné povahy. Při absenci nouzové péče tento stav končí srdeční zástavou a ve skutečnosti vede k smrti.

Syndrom je také nebezpečný v tom, že může vyvolat srdeční blok, zpomalit nebo zcela zastavit přenos elektrických impulsů v srdečním svalu. U pacientů s tímto syndromem se může vyvinout ischemická choroba.

Metody zpracování

Taktika léčby pacientů závisí na závěru kardiologa. Pokud pacient nemá srdeční abnormality a na pozadí odhaleného selhání repolarizace, udržuje normální sinusový rytmus - pak není poskytována žádná speciální léčba.

Antiarytmické léky mohou být předepsány jako profylaxe.

Aby se zabránilo komplikacím způsobeným syndromem včasné depolarizace, měli by pacienti dodržovat následující pokyny:

 1. Kromě nápojů obsahujících alkohol, cigarety, omamné látky.
 2. Optimalizace a vyvážení fyzické aktivity.
 3. Ovládat emocionální stav.
 4. Jezte potraviny, které obsahují prvky, které jsou nepostradatelné pro koordinovanou práci srdce a cév. Vysoký obsah fosforu, draslíku a hořčíku je přítomen v sezónní zelenině, ovoci, červených rybách, ořechech a sušeném ovoci.

Pokud má pacient jiné kardiovaskulární patologie, léčba onemocnění bude mít léčebný charakter.

Níže uvedená tabulka uvádí příklady hlavních skupin léků předepsaných pro SRSR a jejich názvy:

Syndrom rané ventrikulární repolarizace: co to je, jaké je nebezpečí takového nálezu na EKG, příčinách, léčbě a možných následcích

Většina patologií kardiovaskulárního systému tak či onak ovlivňuje obraz EKG. Hlavní porušení, která jsou zaznamenána, jsou různé druhy arytmií, spojené s průběhem hlavního onemocnění. Zároveň je téměř nemožné určit povahu odchylky, míru jejího nebezpečí z pouhého obrazu takové studie, nepočítat do očí bijící případy.

Časný komorový repolarizační syndrom je náhodné zjištění na EKG diagramu. Tato choroba nemá svůj vlastní kód v klasifikátoru ICD.

Jedná se o velmi tajemný, tichý stát, který až donedávna nebyl věnován náležitá pozornost kvůli zdánlivé neškodnosti a komparativní bezpečnosti.

Abnormální abnormality jsou totiž běžné: podle výzkumu. Přibližně 10-30% dospělých na planetě trpí tímto syndromem. Jiní uvádějí skromnější čísla (ne více než 8%).

To však neznamená absenci hrozby. Naopak. Bylo známo, že za určitých podmínek stav postupuje, vyvolává zástavu srdce a smrt.

Léčba jako taková není nutná. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o ukazatel na grafu, musíte odstranit příčinu.

Mechanismus vývoje porušení

Syndrom časné repolarizace komor nebo rakoviny prostaty má metabolický (metabolický) původ a je způsoben nesprávným pohybem draslíku, vápníku, hořčíkových iontů do myocytů az nich. Odchylka elektrické aktivity ve strukturách srdce.

Normální fyziologie zahrnuje dvě fáze práce svalových vláken.

V první, dojde k úplné redukci, dojde k depolarizaci, tj. K náboji přijatému ze sinusového uzlu. Druhá fáze - repolarizace, je pozorována v době relaxace struktur. V této fázi dojde k porušení.

Akumulace hybnosti je zaznamenána příliš brzy. Srdce se znovu stahuje a není schopno odpočívat. Relaxace svalů se nevyskytuje. Těleso pracuje pro opotřebení, které se ukázalo poměrně nedávno.

Postupem času se ztrácí schopnost myokardu k normálnímu fungování. Neúspěch je logickým výsledkem dlouhého nálezu srdce v takové pozici.

To však není axiom. Srdce má značnou bezpečnost. Protože všechno tady je podobné hraní rulety. Pokud budete mít štěstí - stát po mnoho let vám nedá vědět o sobě.

Co je to nebezpečné onemocnění

Důsledky rozvoje syndromu časné repolarizace komor se vyznačují úplnou nebo částečnou postupnou ztrátou kontraktilní schopnosti svalového orgánu.

Není to okamžitý proces, dokončení vývoje trvá déle než jeden rok. Trvání závisí na pacientovi. Vše záleží na individuálních vlastnostech.

Komplikace spojené s porušením normálního uvolňování krve z levé komory do aorty a jejím pohybem ve velkém kruhu. Trpí jak vzdálené orgány, tak systémy, stejně jako myokard.

Mezi možné důsledky:

 • Infarkt. Akutní nekrotický proces. Srdeční struktury vymizí, dokonce i při úspěšné léčbě se objeví skleróza. Náhrada normální aktivní svalové tkáně jaterními sloučeninami. Nejsou schopni pracovat jako myocyty. Pacientův společník se proto stává stálým ICHS s vyhlídkami na bezprostřední smrt z relapsu nouze.
 • Zdvih Podobný jev, ale týká se nervové tkáně mozku. Typický je ischemický typ. To znamená akutní podvýživu oddělené části mozkových struktur.
 • Srdeční selhání. Bez jasných vyhlídek na resuscitaci a obnovu životně důležitých funkcí. Protože existují základní anatomické poruchy. I když orgán uspěje v „startování“, pravděpodobně se znovu zastaví.
 • Kardiogenní šok. Kulminace poklesu kontraktility svalových struktur. Jedná se o nedostatečnou zásobu organismu živinami a kyslíkem na obecné úrovni.

Krevní tlak klesá, dochází k kritické arytmii. Obnova na počátku takového stavu je téměř nemožná, úmrtnost se blíží 100%.

Pacient má extrémně malé šance, a to i při úspěšném odstranění z akutního procesu. V budoucnosti, pár let a méně, dochází k relapsu a smrti.

Přečtěte si více o stavu a opatřeních první pomoci.

 • Vaskulární demence. V důsledku nedostatečného průtoku krve do mozku. Zdvih není jedinou možností. Změny mohou být také důsledkem.

Nedávno byla objevena pravděpodobnost život ohrožujících výsledků. Teprve po nepříjemném objevu začaly aktivní výzkumné problémy.

V současné době je riziko hodnoceno jako mírné. V přítomnosti množství souvisejících patologií a negativních prognostických faktorů - vyslovovaných.

Příčiny patologické

Momenty vývojového procesu jsou rozmanité. Základem je skupina objektivních jevů. Nejsou pod kontrolou samotného pacienta.

 • Blokáda jeho svazku. Vyznačuje se rozvojem obstrukce elektrického impulsu ze sinusového uzlu podél speciálních vláken.

Podmínka je zřídka kompletní. Pacienti s úplnou blokádou nežijí dlouho. Není to také nezávislé onemocnění, ale důsledek jiných patologických procesů.

V komplexu, lékař dostane dobré jídlo pro detektivní vyšetřování: odhalit faktor tvorby repolarizace, který sám má nepřímý původ. Přečtěte si více o blokádě pravé nohy svazku Jeho, čtěte zde, vlevo - tady.

 • Hypertrofická kardiomyopatie. Onemocnění, doprovázené růstem svalové vrstvy těla. To je velmi běžná podmínka. Nejčastěji se vyvíjí u mužů. Zdá se, že je to způsobeno genetickými faktory nebo špatnými návyky. Také nižší odpor (odpor) k nepříznivému ovlivnění momentů. Přečtěte si více o této nemoci v tomto článku.
 • Systémová, často autoimunitní onemocnění pojivové tkáně. Lupus erythematosus, revmatoidní artritida a další. Způsobuje postupné ničení srdečních struktur.

Podmínka má nezvratné následky, protože je považována za mimořádně nebezpečnou. Včasná repolarizace komor je klinickou možností, vyvíjí se na pozadí normální metabolické poruchy v důsledku kardiosklerózy - náhrady jizevních tkání.

 • Vrozené a získané srdeční vady. Tento stav je genetické povahy nebo je způsoben intrauterinními poruchami.

Obě varianty vedou k deformacím myokardu. První z nich jsou doprovázeny řadou dalších příznaků, nejen srdečního původu.

Jsou možné deformity maxilofaciální oblasti, vzdálených orgánů a systémů.

Restaurování se provádí chirurgickými metodami. Toto však není zárukou pozastavení syndromu. Vyžaduje také léky na korekci léků.

 • Nadměrná fyzická námaha. Jak živě dokazují profilové lékařské statistiky, hlavním kontingentem pacientů se syndromem časné komorové repolarizace jsou profesionální atleti, ale i fanatičtí milovníci outdoorových aktivit.

Zřejmě je to způsobeno rostoucími jevy dystrofie srdečních struktur a metabolických abnormalit.

Přibližný počet nemocných sportovců je 60-70%. Možná je toto číslo významnější. Vzhledem k tomu, že SRRZ věnoval velkou pozornost poměrně nedávno. Dříve se taková odchylka zatvřela.

 • Neuroendokrinní onemocnění. Běžnou variantou je hypotalamický syndrom stejného typu.

Rozvíjí se v dětství a dospívání, je reprezentován hrubými metabolickými poruchami na generalizované úrovni, mozkovými symptomy.

Způsobuje nebezpečí pro reprodukční a kardiovaskulární systémy, zvyšuje riziko vzniku endokrinních stavů.

 • Pubertální období (puberta). Nejnebezpečnější moment určuje nástup syndromu časné repolarizace, zvláště často (přibližně 20% dospívajících má IVHR na EKG). To je dočasné, ale důrazně se doporučuje, aby byl monitorován kardiologem, aby nedošlo ke ztrátě správného okamžiku.

Subjektivní faktory

Kromě již zmíněných důvodů má skupina jevů subjektivní původ.

 • Kouření Pacienti s fyziologickou závislostí na nikotinu trpí SRRZ častěji než ostatní. Účinek má částečné narušení normálního metabolismu. To je nebezpečný proces. Vzhledem k tomu, že se tělo používá na škodlivou látku, dochází k nárůstu rezistence na léčbu.

Po 5-10 letech konstantní spotřeby tabáku, vzdání se zvyku již nestačí. Pod dohledem kardiologa bude vyžadováno dlouhé období rehabilitace. Terapeutické léky.

 • Zneužívání alkoholických nápojů. Ovlivňuje stejným způsobem.
 • Nadbytek perorálních kontraceptiv.

Syndrom předčasné repolarizace myokardu je dobře maskován, je extrémně obtížné určit jeho pravou příčinu. To není jednodenní obchod, možná ne týden.

Naštěstí tento proces vede poměrně pozdě k nebezpečným následkům. Existuje možnost, že nepřijdou.

Příznaky

Projevy jako takové, syndrom časné komorové repolarizace. To není diagnóza, ale klinický nález.

Hlavní seznam projevů je způsoben nemocí, která způsobila poruchu normálního pohybu náboje.

Mezi možné znaky:

 • Bolest na hrudi. Nízký stupeň intenzity. Pro rozlišení srdečního nepohodlí od svalu může být typická linie neuralgie. Nezvyšují se s dýcháním nebo změnou polohy těla. Obvykle nepříjemné pocity vznikají útoky, vlnami. Pokračujte relativně málo.
 • Arytmie. Nejčastěji se jedná o typ bradykardie. Zvýšení počtu tepů za minutu je možné a v přibližně 30% situací je pozorováno. Kromě tohoto typu existují i ​​související. Ty přímo indikují porušení normálního metabolismu v myokardu. Často dochází k fibrilaci a komorovým předčasným úderům.
 • Dušnost. Ve stavu úplného odpočinku nebo na pozadí intenzivní fyzické námahy. Záleží na hlavním patologickém procesu.

Je také možná cyanóza nasolabiálního trojúhelníku, možnost volby bledosti kůže. Seznam projevů je určen hlavní diagnózou. Nejpravděpodobnější jsou prezentovány.

Snad úplná absence typických příznaků. To je nejnebezpečnější klinická možnost.

Diagnostika

Průzkum představuje určité potíže. Provádí se pod kontrolou kardiologa. Trvání závisí na závažnosti stavu. V nekritických případech je indikován ambulantně.

Ukázkový seznam událostí:

 • Ústní dotazování pacienta. V podstatě neexistují žádné případy výrazných projevů nebo nejsou specifické, což nedává přesné označení možného stavu.
 • Historie sbírání. Životní styl, rodinná historie, trvání kurzu a další okamžiky, stejně jako předchozí nemoci.
 • Měření krevního tlaku a srdeční frekvence. Oba indikátory se mění v tom, jak - závisí na příčině.
 • Denní monitorování. Registrace určených úrovní do 24 hodin. Jmenován podle potřeby.
 • Elektrokardiografie. Hlavní metoda zkoušení. Ve skutečnosti to jsou výsledky EKG, které určují syndrom repolarizace.
 • Echokardiografie. Posoudit organické odchylky v srdci.
 • Krevní test je obecný, biochemický, pro hormony. Hraje důležitou roli v hodnocení. Poskytuje příležitost diagnostikovat endokrinní a metabolické patologie.

V rámci rozšířené metodiky se uchýlil k MRI.

Známky na EKG

Včasná repolarizace, známá také jako „J-vlna“ nebo „j-bodová elevace“, je elektrokardiografická abnormalita odpovídající zvýšení konektivity mezi koncem komplexu QRS a začátkem segmentu ST ve dvou sousedních vodičích.

Mezi typické rysy patologické abnormality patří:

 • Šíření zubu T, růst vrcholu ve výšce.
 • Posunutí ST intervalu.
 • Serrated R.
 • Přítomnost J-vlny.
 • Zvýšení bodu J nad isolinem.

Je také možné zrychlení nebo zpomalení srdeční frekvence. Symptomy jsou pro diagnózu typické (pokud tak můžete říci o popsaném stavu).

Syndrom časné komorové repolarizace na EKG má typické rysy. Ale pro přesné dekódování potřebujete vysokou kvalifikaci. Navíc mohou být smíšeny specifické odchylky s jinými nálezy.

Samotný fenomén SRSR nikdy neexistuje. Highlights najdete v jednom, dvou nebo všech vedoucích. Na základě tohoto kritéria hovoří o třech typech státu.

Syndrom časné repolarizace myokardu

Pokud během průchodu elektrokardiogramem přístroj zaznamenal určité změny v činnosti srdce, pak se provede diagnóza "syndromu časné komorové repolarizace". Takový stav není vždy patologií nebo nemocí, ale další vyšetření lékařem bude stále nutné.

Syndrom včasné komorové repolarizace - co to je?

V poslední době je syndrom komorové repolarizace (SRRS) velmi častý - 8% zcela zdravých mužů, žen a dětí se během rutinních vyšetření dozví o tomto EKG jevu. Rizikem jsou:

 • pacienti se srdečním onemocněním, kteří jsou doprovázeni přerušením práce;
 • lidé aktivně se podílející na sportu;
 • černoši;
 • pacientů s dysplastickou kolagenózou.

Většina pacientů se ptá, co znamená syndrom časné komorové repolarizace. Jedná se o netypickou změnu křivky elektrokardiogramu a může být trvalá nebo přechodná. Velmi často se jev EKG vyskytuje u dospívajících a dětí. Existují 3 druhy, které mají společné rysy, ale liší se v závažnosti:

 • maximum - má více než 6 vodičů;
 • střední - sestává ze 4 - 5 vodičů;
 • minimální - charakteristika 2-3 vedení.

Syndrom časné repolarizace komor se vyskytuje nejen u pacientů se získanými nebo vrozenými abnormalitami v srdci, ale také u těch, kteří mají:

 • hypertrofickou kardiomyopatii;
 • dysplazie pojivové tkáně (pavoučí prsty, hyper-pohyblivost kloubů, prolaps v mitrálním kanálu);
 • familiární hyperlipidemie;
 • kardiovaskulární onemocnění;
 • neurocirkulární dystonie;
 • genetické predispozice.

Jak nebezpečný je syndrom časné komorové repolarizace srdce?

Během série studií vědci prokázali, že fenomén EKG časné komorové repolarizace může vést k náhlé koronární smrti, pokud je doprovázena epizodickým mdloby srdečního původu. Syndrom často přispívá k rozvoji takových onemocnění, jako jsou:

 • srdeční selhání;
 • supraventrikulární arytmie;
 • sinusové tachykardie a bradykardie;
 • srdeční ischemie;
 • fibrilace síní;
 • paroxyzmální tachykardie;
 • hemodynamické zhoršení;
 • poškození srdečních cév atd.

Syndrom časné komorové repolarizace u dětí

Pokud se po elektrokardiogramu potýkáte s takovým problémem, jako je syndrom časné repolarizace srdečních komor u dětí, musíte vědět, že pro potvrzení diagnózy bude třeba dítě plně vyšetřit. K tomu lékaři nabízejí podrobnou krevní testy (z prstu a žil) a moči, stejně jako udělat ultrazvuk srdce několikrát. Frekvence závisí na zdravotním stavu pacienta.

Tato diagnóza v dětství není věta. Zkouška je prováděna za účelem vyloučení porušení v práci srdce a jeho rytmu. Zda existují patologie v hlavním svalu osoby, může určit pouze kardiolog. Předepisuje pravidelné vyšetření dítěte v intervalu několika měsíců. Syndrom se vyskytuje u těch chlapců, kteří mají problémy s krevním oběhem v děloze.

Pokud je Vaše dítě diagnostikováno se syndromem časné komorové repolarizace, pak budete v budoucnu potřebovat:

 1. Snižte fyzickou aktivitu a snižte jejich intenzitu.
 2. Chraňte dítě před všemi druhy stresu.
 3. Sledujte dietu.
 4. Zajistěte, aby dítě mělo zdravý životní styl.

Syndrom časné komorové repolarizace u adolescentů

Teenageři jsou touto podmínkou nejvíce postiženi. To je zvláště patrné v pubertě. Prvky syndromu časné komorové repolarizace jsou malé změny ve fungování srdce. Děti musí podstoupit komplexní vyšetření, které kromě testů zahrnuje echokardiogram a EKG. Pokud není patologie identifikována, léčba není předepsána. Rodiče lékaři doporučují:

 1. Zkontrolujte dítě každých šest měsíců.
 2. Dává dětem vitamíny.
 3. Ujistěte se, že dítě vede klidný životní styl (bez stresu a silné fyzické námahy).
 4. Krmit děti zdravým a pestrým jídlem.

Syndrom časné komorové repolarizace u sportovců

Během výzkumu, který spočíval ve sledování dohledu nad profesionálními sportovci, bylo zjištěno, že asi 80% z nich má bradykardii (srdeční frekvence za 1 minutu dosáhne 60). Syndrom časné repolarizace komor srdce se projevuje převahou vagálního vlivu a vývojem v levé komoře adaptivní stěny zahušťující. Tito lidé by měli:

 1. Snižte zatížení.
 2. Vyloučit trvalé léky (doping).
 3. Pozorován lékařem.

Syndrom časné komorové repolarizace během těhotenství

Když je budoucí matka diagnostikována se syndromem časné repolarizace komorového myokardu, začne panikařit, je velmi znepokojená a vzniká otázka, jak tato situace ovlivní dítě a proces těhotenství. Vědci ukázali, že fenomén EKG neovlivňuje vývoj a zdraví plodu, pokud těhotná žena nemá jiná závažná onemocnění (například arytmie).

Syndrom časné komorové repolarizace - symptomy

Fenomén EKG je velmi často detekován náhodně při vyšetření na jiné nemoci. Pacienti nemusí mít žádné stížnosti nebo se týkají hlavní diagnózy. Symptomy syndromu časné komorové repolarizace se projevují ve formě různých arytmií, které jsou považovány za závažné zdravotní riziko a mohou být fatální (komorová fibrilace).

Většina pacientů má:

 • srdeční dysfunkce vedoucí k hemodynamickým poruchám;
 • plicní edém;
 • dušnost;
 • kardiogenní šok;
 • hypertenzní krize.

Screening pro dospělé zahrnuje testování:

 • Monitorování EKG po dobu jednoho dne nebo více;
 • zavedení intravenózního prokainamidu do zařízení pro identifikaci známek anomálie;
 • draslíkový test, když pacient vezme lék (dávka je 2 g) pro projevení symptomů;
 • biochemický krevní test;
 • lipidový profil.

Syndrom časné komorové repolarizace na EKG

Pokud je podezření na srdeční patologii, vždy se provádí kardiogram, syndrom časné komorové repolarizace se může projevit na přístroji ve formě:

 • výskyt další vlny J v komplexu QRS;
 • změny v T vlně, když má širokou základnu;
 • posunutí elektrické osy na levé straně;
 • změny ve tvaru částice ST, která spěchá dolů, stoupá po zářezu;
 • elevace (pseudo-koronární elevace) segmentu ST v hrudníku vede nad isolinem (do 3 mm).

Příznaky abnormalit lze pozorovat v hrudníku v EKG. Stojí za to věnovat pozornost S vlně, protože to může výrazně snížit velikost nebo zmizí z hrudních větví na levé straně. Tento indikátor ukazuje lékaře, že lidské srdce se otočilo podél podélné osy proti směru hodinových ručiček. V tomto případě bude v oblasti V5 a V6 vytvořen komplex QRS (typ qR).

Syndrom včasné ventrikulární repolarizace na ECHO

Během vyšetření mohou lékaři předepisovat odpočinkovou echokardiografii (ECHO) a EKG. Pomáhají identifikovat skryté anomálie v srdci, dávají představu o procesech, rytmu a práci hlavního svalu. Tato diagnóza je naprosto bezpečná pro zdraví dětí.

Syndrom včasné komorové repolarizace - léčba

Nemá smysl léčit fenomén EKG, protože nemá žádné příznaky a není nemocí. Aby se syndrom časné repolarizace komorového myokardu u dětí a dospělých nestal vážnějším problémem, doporučují lékaři:

 1. Přijďte k nim ke kontrole jednou za 6 měsíců.
 2. Mírně se zapojit do odrůdy.
 3. Trávit čas venku.
 4. Jezte dobře.
 5. Odstraňte všechny špatné návyky.

Příčiny syndromu včasné repolarizace

Etiologie této patologie není známa. Charakteristika CPP je, že se vyskytuje stejně často, a to jak u zdravých, tak u různých patologií lidí.

Již je však známo, že repolarizační syndrom může způsobit:

 1. Příjem a předávkování adrenomimetiky.
 2. Jsou popsány případy výskytu syndromu po hypotermii.
 3. Dysplastické porušení pojivové tkáně, charakterizované výskytem dalších akordů srdečních komor.
 4. Familiární hyperlipidemie (případ vrozených změn v lipidovém spektru krevního séra, typických pro děti, jejichž rodiče mají v raném věku srdeční onemocnění).
 5. Hypertrofická kardiomyopatie.
 6. Vrozené nebo přijaté srdeční onemocnění, vrozené patologie srdečního transportního systému.

Předpokládá se, že vznik repolarizace srdce v důsledku jeho genetické povahy.

Syndrom časné repolarizace srdce je:

 • S poruchou kardiovaskulárních a jiných systémů
 • Bez porážky.

Navíc může být syndrom časné repolarizace klasifikován podle průběhu jevu jako trvalý a skrytý.

Symptomy časné repolarizace srdce

Tento syndrom nemá žádný specifický klinický obraz. To se projevuje stejně u zdravých jedinců i u těch, kteří mají příznaky různých onemocnění a patologických stavů. V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že CPP má stejné klinické projevy jako v případě Brugadova patologického syndromu a idiopatické komorové fibrilace.

Tyto změny ve vodivém srdečním systému mohou být doprovázeny různými typy arytmií (ventrikulární, supraventrikulární atd.). V tomto ohledu tento jev představuje vážnou hrozbu náhlé srdeční smrti z asystolie. Toto riziko je však ve srovnání s rizikem způsobeným kouřením, obezitou, touhou po alkoholu, sedavým životním stylem, pravidelným stresem neuvěřitelně malé.

V polovině případů je syndrom včasné repolarizace doprovázen diastolickou a / nebo systolickou dysfunkcí srdce.

CPP je často doprovázena faktory způsobenými působením humorálního systému na hypofyzárně-hypotalamický systém (vagotonický, dystrofický, tachykardický syndrom). Takové anomálie jsou častější děti.

Syndrom včasné repolarizace u dětí

Dnes je tato anomálie stále častěji zaznamenána u dětí a mezi mladými lidmi. Vzhledem k tomu, že tento syndrom nezpůsobuje výrazné poruchy kardiovaskulárního systému, děti musí určitě provést řadu testů, a to:

 • moči
 • krevní test
 • EKG - registrace v dynamice
 • echokardiografie.

Pokud je u dítěte zjištěn izolovaný syndrom časné repolarizace, to znamená, že nemá žádné patologické poruchy, nedoporučuje se užívat léky během léčby. V tomto průběhu bude stačit udělat speciální dietu s použitím produktů s vysokým obsahem hořčíku, draslíku a dalších látek, které jsou pro tělo prospěšné.

Také je třeba omezit závažnou fyzickou aktivitu, ale v žádném případě ji zcela neodstraňujte a snažte se snížit riziko stresových situací.

Děti a pacienti s tímto syndromem bez jakýchkoliv dalších defektů a patologií nevyžadují žádná speciální doporučení.

Stačí udělat ultrazvuk srdce a elektrokardiografii dvakrát ročně.

Pozor! Ujistěte se, že jste si zachránili staré EKG, protože tato anomálie velmi pravděpodobně napodobuje infarkt myokardu při akutním průběhu nemoci.

Pokud tito pacienti jdou k lékaři se stížnostmi na akutní bolest srdce, budou muset provést úplnou studii, aby se zabránilo odhalení akutních patologií. Pokud však ukážete starou kardiografii, kde budou tyto změny jasně viditelné, okamžitě vás propustí.

Léčba syndromu včasné repolarizace

Metody léčby CPP nejsou plně vyvinuty.

Osoby s tímto syndromem jsou kontraindikovány nadměrným cvičením. Strava zahrnuje konzumaci potravin s vysokým obsahem vitamínů hořčíku, draslíku a vitaminu B. Vysoký obsah těchto prvků je přítomen v zelenině, ovoci, zelenině, ořechech a mořských rybách.

Jako prevenci můžete užívat léky, které kompenzují nedostatek hořčíku, například:

 • Magnesine
 • Cormagnezin
 • Magvite
 • Magne B6 FORTE
 • Síran hořečnatý.

Specifická léčba léky je předepsána v případech, kdy má pacient další onemocnění (různé formy arytmie, koronární syndrom). Pokud se doporučuje arytmie předepsat antiarytmika, aby se jim zabránilo (Novocainamid, chinidin sulfát).

V případě opakovaných záchvatů chaotické kontrakce myokardu, nedostatku konjugované práce komor u pacienta se syndromem časné repolarizace se doporučuje rozhodnout o implantaci kardioverter defibrilátoru. Moderní medicína umožňuje instalovat taková zařízení s menším zásahem do těla a bez otevření hrudníku.

Kardioverter defibrilátory nové generace lépe zakořenit, jsou vynikající v provozu a nezpůsobují nežádoucí účinky u pacientů. V současné době je tato metoda nejúčinnější při prevenci a léčbě arytmogenních patologií.

Syndrom časné repolarizace není hrozné v nepřítomnosti dalších patologií a defektů. Jíst potraviny s vysokým obsahem stopových prvků, mírnou fyzickou aktivitou, nedostatkem stresu, špatnými návyky a zdravým životním stylem - to vše zabrání vzniku různých druhů patologií.

A co je nejdůležitější, nezapomeňte provádět profylaktické ultrazvukové vyšetření srdce a EKG dvakrát ročně. Uložte si výsledky!

Podívejte se na informativní video o tom, jak srdce funguje:

Příčiny nemoci

Abychom pochopili, jak se vyvíjí porucha repolarizace myokardu, je třeba nejprve zkoumat její příčiny. Existuje pouze několik:

 • onemocnění neuroendokrinního systému, který reguluje fungování kardiovaskulárního systému;
 • srdeční onemocnění. To může být nerovnováha elektrolytu. Příčiny jsou často onemocnění koronárních tepen, hypertrofie;
 • dlouhé a nekontrolované léky. Mluvíme o drogách, které mají negativní vliv na srdce.

Klinický obraz a diagnostika

Je nebezpečné, že se změna v procesech repolarizace neprojeví. Člověk se o něm dozví až po absolvování EKG, ke kterému byl poslán z úplně jiného důvodu. Elektrokardiogram ukáže takové porušení:

 1. Modifikovaná P vlna, indikující síňovou depolarizaci.
 2. Porušení v komplexu QRS. Zuby Q a S jsou v tomto případě negativní, R je pozitivní.
 3. Odchylky od normálních parametrů vlny T, které také indikují porušení repolarizace.

Mezi všemi případy velmi často lékaři diagnostikují časný syndrom repolarizace myokardu. To je pozoruhodné pro časný nástup excitace v subepicardial části srdečního svalu. Tento stav se neprojevuje příznaky, které si pacient sám všiml, je zaznamenán pouze při vyšetření. Navíc je diagnostikována iu zdravých lidí a dříve byla považována za hranici normy, ale dnes se začíná projevovat znepokojení lékařů, protože se vyskytuje poměrně často - u asi 8% pacientů, kteří se podrobují vyšetření. Na elektrokardiogramu se projevuje syndrom časné repolarizace komor myokardu následovně:

 • porušení charakteristik segmentu ST, špatné vlny T;
 • systematický vzestup ST nad isolinem o 1,2,3 mm;
 • přítomnost zářezu před zvýšením ST;
 • ST zaoblený tvar;
 • vyboulení ST, které směřuje dolů;
 • rozšíření základny T.

Bez ohledu na to, jaký typ patologie je diagnostikován, lékaři odkážou pacienta na další vyšetření, které mu umožní získat úplné informace o jeho zdravotním stavu, najít účinnou léčbu. Takže člověk musí ještě denně sledovat EKG, ultrazvuk srdce, elektrofyziologickou studii.

Mohou být také použity vzorky s draslíkem. Poté, co člověk vezme chlorid draselný nebo panangin, je pozorováno zvýšení známek repolarizace na EKG.

Léčebné taktiky

Je-li zjištěna repolarizace levé komory myokardu nebo porucha buněčné opravy v jakékoli jiné části srdečního svalu, musí se osoba podrobit léčebnému postupu, aby se zbavila tohoto patologického stavu a zabránila rozvoji jeho komplikací. Terapie je následující:

 1. Vitaminové přípravky. Musí být přijaty, aby se zajistilo, že budou mít dobré živiny a stopové prvky, které jsou důležité pro jeho práci.
 2. Kortikotropní hormony. Jsou to léky, které obsahují kortizon. Tato látka má pozitivní vliv na všechny procesy, které se vyskytují v srdci.
 3. Hydrochlorid karboxylové kyseliny. Podílí se na normalizaci metabolismu sacharidů, stabilizuje činnost centrálního a periferního nervového systému. Má také příznivý vliv na srdce, cévy.
 4. Beta blokátory. Používají se k odstranění srdečních onemocnění, která mohou způsobit porušení repolarizace v srdečním svalu.

Vzhledem ke skutečnosti, že jakékoliv kardiální léky mají na tělo dostatečně silný účinek, je důležité, aby pacient striktně dodržoval dávkování a dobu trvání léčby předepsané ošetřujícím lékařem.

Existují také situace, kdy léčba porušení repolarizace srdečního svalu není vůbec nutná. Pokud je zdravotní stav pacienta vyhodnocen dobře, žádné příznaky ho neobtěžují, před předepsáním léků se mohou lékaři pokusit o léčbu bez ní, doporučující osobě:

 • obnovení kompletní, vyvážené stravy zahrnující konzumaci potravin bohatých na vitamíny. Vyloučení mastných a smažených potravin;
 • normalizace režimu aktivity a odpočinku, což znamená mírné cvičení, kvalitní a kvalitní spánek;
 • stabilizace emocionálního stavu, minimalizace stresových situací.

Po určité době, dostatek doporučení, aby pacient podstoupil opětovné vyšetření. Pokud výsledky ukazují absenci jakýchkoliv abnormalit, může být léčba repolarizačních poruch považována za úspěšně ukončenou.

Pak budete muset pravidelně navštěvovat kardiologa za účelem profylaktické diagnostiky. Časový interval mezi vyšetřeními určí lékař.

Časný komorový repolarizační syndrom je čistě elektrokardiografický jev a není sám o sobě nebezpečný. Ale velmi často je tento syndrom kombinován se závažnějším onemocněním srdce, které v posledních letech donutilo pozornost kardiologů po celém světě, aby tomu věnovali pozornost.

Příčiny syndromu časné komorové repolarizace

Syndrom časné repolarizace komor (SRSR) je viditelný pouze na EKG ve formě charakteristických změn v grafickém záznamu práce srdce. Takové změny jsou u zdravých lidí au pacientů s kardiovaskulárními onemocněními. SRRS tedy není samostatným onemocněním a důvody pro jeho výskyt nejsou nikomu dosud známy.

V poslední době se však stále více objevuje SRRS u mladých sportovců, adolescentů a dětí. Někdy je SRSR doprovázena srdečními poruchami, které mohou způsobit těžké komplikace během cvičení, včetně náhlé zástavy srdce. Tato okolnost umožnila kardiologům věnovat pozornost ESRD.

Navzdory tomu, že příčiny tohoto syndromu nejsou známy, bylo zjištěno množství rizikových faktorů, které jsou náchylné k jeho rozvoji. Mezi tyto faktory patří: užívání určitých léků (isoprenalin, orciprenalin a další), vysoká fyzická námaha, stres, hypertrofie levé komory jakéhokoli původu (důsledek zvýšeného stresu na srdečním svalu, například při trvale vysokém krevním tlaku), kardiovaskulárních onemocnění, defektů Srdce - čas se hojí?, rodinné poruchy metabolismu lipidů, hypotermie a některé další faktory.

Co se stane se srdcem se SRRG

Srdeční sval nebo myokard je v neustálém pohybu. Tento pohyb je podpořen elektromechanickými procesy, které se vyskytují v myokardiálních buňkách - kardiomyocytech. Elektromechanické procesy v myokardiálních buňkách se skládají ze dvou fází - depolarizace a repolarizace.

Depolarizace myokardu je elektrická změna, ke které dochází při kontrakci srdečního svalu a může být zaznamenána na EKG (přesně stejný princip se používá ke snížení svalové hmoty).

Poté začíná fáze repolarizace myokardu - obnovení počáteční koncentrace iontů sodíku, tj. Procesu regenerace srdečního svalu, takže může pokračovat do další depolarizační fáze.

Normálně tyto dvě fáze probíhají v přísném sledu a správným směrem: nejprve dochází k depolarizačnímu procesu v interventrikulární přepážce, pak v myokardu pravé nebo levé komory a pak se šíří přes oddíl zleva doprava.

Když SRRZh rozbije vedení elektrického pulsu podél cest, jít ve směru od atria k komorám. K tomu dochází v důsledku nerovnováhy mezi procesy depolarizace a repolarizace v určitých částech srdečního svalu nebo v celém myokardu. Procesy repolarizace jsou zpravidla zrychleny.

Jaké je riziko syndromu časné komorové repolarizace?

Nebylo možné odhalit žádné charakteristické projevy v SRSR, nicméně je třeba poznamenat, že změny v systému vedení srdce mohou být doprovázeny poruchami srdečního rytmu, včetně závažných, až komorové fibrilace a úmrtí pacienta. SRRS je proto považován za stav ohrožující život a zdraví.

SRRG je navíc často kombinován s vážnějšími kardiovaskulárními onemocněními a neuroendokrinními poruchami. Zvláště často se takové kombinace nacházejí u dětí.

Léčba syndromu časné komorové repolarizace

V případě náhodné detekce SRRG na EKG by měl být pacient pečlivě vyšetřen, aby se zjistila závažnější patologie.

Zdraví lidé, kteří měli ESRD na EKG, léčba obvykle není nutná. Doporučuje se však vést zdravý životní styl, omezit fyzickou námahu, vzdát se špatných návyků a škodlivých návyků., vyhnout se stresu, být pozorován kardiologem a podstoupit pravidelné vyšetření. U některých dětí, SRRG zmizí s věkem.

Pokud je SRSR kombinován s jinou kardiovaskulární patologií, hlavní léčba by měla být zaměřena na léčbu této konkrétní choroby. Pokud je taková kombinovaná patologie závažná, pak může být pacientovi nabídnuta chirurgická léčba: zničení patologického zaměření arytmie arytmie - když slyšíme naše srdce pomocí radiofrekvenční ablace. U těžkých srdečních arytmií, doprovázených ztrátou vědomí, je pacientovi implantován kardiostimulátor, kardiostimulátor: ohnivé motorické srdce.

Syndrom časné repolarizace komor u zdravých lidí vyžaduje zdravý životní styl a pravidelné vyšetření. Pacienti se SRSR a další patologií srdce by měli být pod stálým dohledem kardiologa.