Definice a účel funkcí lidského srdce

Hlavním úkolem lidského srdce je vytvářet a udržovat rozdíl v krevním tlaku v tepnách a žilách. Je to rozdíl v tlaku, který je základem pohybu krve. Když se srdce zastaví, krevní oběh na automatismu klesne a zastaví se, a tak nastane smrt. Aby krev pokračovala v pohybu tepnami a žilkami, tělo využívá různé funkce srdce. O tom, jakou roli plní každá funkce a bude o ní diskutováno.

Mnoho našich čtenářů pro léčbu srdečních onemocnění aktivně uplatňuje známou techniku ​​založenou na přírodních složkách, kterou objevila Elena Malysheva. Doporučujeme, abyste si ji přečetli.

Struktura těla

Před zvážením funkce kardiovaskulárního systému byste se měli krátce dotknout struktury srdce.

Ve své struktuře má srdce dutiny a komory sestávající z předsíní a komor, které jsou odděleny přepážkou. Vzhledem k těmto, žilní a aortální krev se nemíchá. Atrium a komora každé dutiny spolu komunikují ventily. Komory jsou lemovány endokardem a jejich záhyby vytvářejí ventily.

Žilní krev, nasycená oxidem uhličitým, se shromažďuje v dutých žilách, které vznikají v pravé síni. Dále jde do pravé komory. Arteriální krev je produkována v plicním trupu a dodávána do plic. Krev se pohybuje do levé komory: do atria a levé komory.

Ventily hrají důležitou roli v čerpání krve, protože jako čerpadla. Automatika v činnosti ventilů umožňuje poskytovat tlak v krvi. Během normální funkce srdce je frekvence jeho kontrakcí v průměru 70 úderů za minutu. Stojí za zmínku, že práce orgánů orgánu - atria a komor - se provádí v sekvenční formě.

Kontrakce srdečního svalu se nazývá systolická funkce a relaxace se nazývá diastolická.

Srdcovým svalem nebo myokardem je základní hmotnost orgánu. Myokard má komplexní strukturu ve formě vrstev. Tloušťka v každé části lidského srdce se může pohybovat od 6 do 11 mm. Tento sval funguje elektrickými impulsy, jejichž vodivost poskytuje tělu nezávislý režim. Právě tyto signály nutí srdce k práci na automatismu. Mimo tělo je ve skořápce (perikard), který se skládá ze 2 listů - vnější a vnitřní (epikard). Mezi vrstvami je serózní tekutina v množství 15 ml, v důsledku čehož dochází k prokluzu během kontrakce a relaxace.

Mnoho našich čtenářů pro léčbu srdečních onemocnění aktivně uplatňuje známou techniku ​​založenou na přírodních složkách, kterou objevila Elena Malysheva. Doporučujeme, abyste si ji přečetli.

Stručný přehled struktury hlavního orgánu lidského těla naznačuje, že funkce srdce jsou:

 1. Automatizace - generování elektrických signálů i při absenci externí stimulace.
 2. Vodivost - excitace vláken srdce a myokardu.
 3. Excitabilita - schopnost buněk a myokardu být pod vlivem vnějších faktorů podrážděna.
 4. Kontraktilita je schopnost srdečního svalu uzavřít a uvolnit se.

Jednotná koncepce výše uvedených funkcí je - funkce autowave. Čerpací funkce srdce je zajištěna a udržována činností těla. Kromě hlavního úkolu však srdce provádí také menší tlak a endokrinní vyšetření. Níže jsou podrobně popsány tyto funkce.

Vypouštěcí funkce

Čerpání krve do krevních cév nastává v důsledku periodické kontrakce srdečních buněk svalů atrií a žaludků. Myokard, kontrakce, vytváří vysoký tlak a vytlačuje krev z komor. Vzhledem k tomu, že myokard má vrstvenou strukturu, pravá a levá síň a komory dostávají impuls ke kontrakci (automatismu) a pak k uvolnění svalů. To se nazývá srdeční rytmus. Díky tomu je srdce naplněno krví, které vede do jiných orgánů.

Funkce vybíjení srdce je způsobena několika příčinami:

 • Na základě rovnováhy inertní síly, která způsobila předchozí kontrakci svalových stěn.
 • Svalová kontrakce, při které dochází ke kompresi žil v končetinách. Každá žíla má ventily, které řídí krev pouze jedním vektorem pohybu, tj. do srdce. Systematické stlačování zajišťuje čerpání krve do orgánu.
 • Průtok krve do těla v důsledku inhalace-výdech hrudní dutiny. Jak osoba vdechuje, duté žíly v hrudníku expandují a tlak v atriích je nízký. Proto se krev začne pohybovat silněji k srdci.

Díky funkci vstřikování má lidské srdce v nádobách různý tlak a díky ventilovému systému se pohybuje v jednom směru.

Endokrinní funkce

Endokrinní funkce srdce v moderní medicíně získala nový název - neuroendokrinní. Tato funkce je zodpovědná za regulaci a koordinaci všech systémů a orgánů lidského těla. Endokrinní systém přizpůsobuje tělo trvalým změnám, ke kterým dochází jak ve vnějším prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Výsledkem normálního fungování systému je zachování homeostázy (viz autor - zachování rovnováhy v práci všech orgánů a systémů).

Na základě studií provedených v posledních letech lékaři identifikovali dva nové faktory:

 • Endokrinní funkce srdce přímo ovlivňuje imunitní systém.
 • Srdce je hlavní endokrinní žlázou.

Po pečlivém prostudování metod Eleny Malyshevové při léčbě tachykardie, arytmií, srdečního selhání, stenacordie a celkového hojení těla jsme se rozhodli nabídnout vám to.

Další systémy poskytují endokrinní funkci:

 • žlázy a hormony;
 • dopravní cesta;
 • tkáně a orgány, které jsou vybaveny normálními receptorovými mechanismy.

Jinými slovy, tento systém je zaměřen na udržení stability uvnitř těla. Navíc endokrinní funkce spolu s lidskou imunitou a centrální nervovou soustavou poskytují reprodukční funkce a jsou také zodpovědné za růst nových buněk a likvidaci "vnitřního odpadu".

Na základě toho je třeba poznamenat, že všechny systémy lidského těla, které příroda přivádí k automatice, umožňují bít a podporovat život srdce.

Funkce čerpadla

Kardiální cyklus se vyskytuje od jedné svalové kontrakce k další. K kontrakci dochází díky excitaci myokardu vlastním impulsem srdce (funkce automatismu). Toto vzrušení (podráždění) se postupně přenáší do síní a způsobuje systolický stav (pozn. Autora - krevní tlak). Reakce je pak přenesena do komor, což způsobuje systolický stav a stlačení krve do aorty a plicních tepen. Po této ejekci se stěny myokardu uvolní, úroveň tlaku se sníží a hlavní orgán se připraví na další impuls. Tak dochází k čerpací funkci srdce.

Pravé a levé srdeční komory

Hemodynamický problém lidského srdce je odpovědností komor. K tomu dochází v důsledku důsledných a rytmických kontrakcí levé a pravé předsíně a komor v automatickém režimu, které se střídají se stavem uvolnění svalových stěn.

Komora pravé síně je umístěna před lidským srdcem a zaujímá ji téměř úplně. Jeho struktura má hustší stěny, protože na rozdíl od levé komory má tři vrstvy myokardu. Na základě toho jsou v pravé komoře tři části: vstup, výstup a svalová část. Vnitřní část svalové části má hladký povrch, ale ze strany stěny jsou masité příčky (trabekuly), které jsou začátkem papilárních svalů: přední, zadní a septální. V lékařské praxi existují případy, kdy tyto svaly byly více.

Levá komora se nachází v zadní části dolní části srdce. Tato komora je menší než pravá. Ale podle struktury mají menší rozdíly, které jsou následující:

 • stěny jsou tenčí, vzhledem k přítomnosti pouze 2 vrstev myokardu;
 • mírné septum.

I přes malé rozdíly jsou funkce komor srdce odlišné. Vědcům se dosud nepodařilo plně studovat komory srdce, ale prognóza, že hlavní tělo je schopno se velmi rychle přizpůsobit přetížení, již získala celosvětové uznání.

Pokud jde o hemodynamickou funkci žaludku, je třeba poznamenat. Pravý žaludek je orgánová komora, ze které je vedena cirkulace krve, směřovaná do malého kruhu. Levá komora je prezentována ve formě jedné z komor a je zdrojem systémové cirkulace. Levá komora poskytuje nepřerušovanou vodivost krve v těle.

 • Máte často nepříjemné pocity v oblasti srdce (bodavá nebo tlaková bolest, pocit pálení)?
 • Najednou se můžete cítit slabí a unaveni.
 • Trvale skákal.
 • O dušnosti po sebemenší fyzické námaze a co říct...
 • A po dlouhou dobu jste bral spoustu léků, diety a sledoval váhu.

Ale soudě podle toho, že tyto řádky čtete - vítězství není na vaší straně. Proto doporučujeme, abyste se seznámili s novou technikou Olgy Markovichové, která našla účinný lék na léčbu srdečních onemocnění, aterosklerózy, hypertenze a cévního čištění. Více >>>

Lidské srdce: rysy struktury a funkce

Srdce může být nazýváno orgánem podporujícím život, protože dodává kyslík a živiny v celém těle. Každý orgán osoby je tak či onak na svém místě. Ale bez srdce, žádný z nich a ani mozek, řídící centrum, nedostane moc. Je to práce srdce a jeho stav, který určuje stav lidského zdraví.

Přehled struktury a funkcí lidského srdce

Struktura

Srdce je umístěno ve středu hrudníku s posunem většiny lidí na levé straně dolní části a skládá se ze čtyř laloků: dvou atria a dvou komor, které jsou od sebe odděleny přepážkami. Hlavní práce srdce závisí na fungování jeho ventilů. Poskytují jednostranný pohyb krve a její normální průtok do srdeční dutiny. Taková struktura srdce zabraňuje míchání krve nasycené kyslíkem a obsahujícím metabolické produkty.

Velikost a tvar srdce se liší s různými lidmi. Zde hraje roli jak věk, tak fyziologie a mnoho dalších faktorů.

Stěny srdce jsou tvořeny třemi vrstvami:

 • endokard sestává z epiteliálních tkání;
 • myokard je vrstva srdeční svalové tkáně s pruhovanou strukturou;
 • Epikard je tvořen pojivovou tkání.

Funkce

Srdce plní jeden, ale velmi důležitý úkol. Tento krevní oběh a krevní zásobení každého koutku těla. Krev dodává živiny a kyslík. Krevní oběh člověka je poměrně komplikovaný a má dva kruhy. Arteriální krev prochází levým atriem a komorou a žilní krev prochází správnými.

Srdce samotné je opatřeno krví, kyslíkem a výživou přes krevní cévy srdce. Nazývají se koronární.

Srdeční aktivita

Schopnost pumpovat krev poskytuje několik důležitých činností samotného srdce a vlastnosti jeho tkání.

 1. Rytmické stahy srdce pod vlivem vlastních podnětů.
 2. Vznětlivost srdečního svalu pod vlivem fyzických nebo chemických podnětů.
 3. Schopnost a síla kontrakce srdečního svalu je dána počáteční délkou vláken jeho svalů.
 4. Myokard může být dočasně ve stavu nedráždivosti.

Jakákoli činnost srdce obecně a zejména jeho oddělení je zaměřena na zajištění jeho čerpacích funkcí.

Práce srdce má cyklickou povahu. V jednom cyklu srdce prochází třemi fázemi.

 1. Předsieňová kontrakce při naplnění krví. Ventily se otevřou a krev se čerpá do komor. Ústí předsíní je také sníženo, a proto krev neprotéká zpět do žil.
 2. Kontrakce komor a relaxace atria. Některé ventily navíc blokují průtok krve zpět do atria, zatímco jiné otevírají cestu k plicní tepně a aortě.
 3. Zbytek srdce. V této době, krev ze žil vstupuje do atria, a odtamtud teče částečně do komor.
 4. Opakování smyčky.

Navzdory tomu, že srdce poskytuje krev celému tělu a zdraví do značné míry závisí na něm, jeho činnost je také regulována, stejně jako celé tělo. Endokrinní systém je za to zodpovědný určitými hormony.

Zajímavé

V sedmdesáti letech lidského života srdce v průměru pumpuje asi 250 milionů litrů krve a činí asi 2,5 miliardy mrtvic!

Za jednu minutu prochází srdce kolem sedmdesáti cyklů. Jeden cyklus trvá přibližně 0,85 sekundy.

Doba odpočinku srdce je nejdelší ze všech fází cyklu. Asi čtyři sekundy.

Prevence a léčba srdce

Nejlepší prevencí je pravidelné cvičení, neustálý pohyb, zdravé stravování a pozitivní myšlení. Pokud existuje predispozice k srdečním onemocněním, je dobré pravidelně používat peptidové produkty a geroprotektory pro srdce, například Chelohart (bioregulátor srdečního peptidu), Canacor (podpora srdce a cév během fyzického a jiného zatížení), PC-19 na pomoc meteorizovaným lidem a srdečním onemocněním. odchylky. Také tyto a další léky srdce a plavidel dobře zahrnuty v komplexní terapii pro urychlení zotavení a zvýšení terapeutického účinku léčiv. Kromě toho je připraven vyvážený komplex pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, které zahrnují peptidové bioregulátory a onkoprotektory a nejnovější kardioprotektory.

Vlastnosti struktury a funkce lidského srdce

Navzdory skutečnosti, že srdce je pouze poloviční z celkové tělesné hmotnosti, je to nejdůležitější orgán lidského těla. Je to normální funkce srdečního svalu, která umožňuje plný provoz všech orgánů a systémů. Komplexní struktura srdce je nejlépe přizpůsobena pro distribuci arteriálních a venózních krevních toků. Z hlediska medicíny se jedná o onemocnění srdce, které zaujímá první místo mezi lidskými chorobami.

Srdce se nachází v hrudní dutině. Před ním je hrudní kost. Orgán je posunut mírně doleva ve vztahu k hrudní kosti. Nachází se na úrovni šestého a osmého hrudního obratle.

Ze všech stran je srdce obklopeno speciální serózní membránou. Tato membrána se nazývá perikard. Tvoří svou vlastní dutinu zvanou perikardiální. Být v této dutině usnadňuje tělu sklouznutí proti jiným tkáním a orgánům.

Z hlediska radiologických kritérií jsou rozlišovány následující varianty polohy srdečního svalu:

 • Nejběžnější - šikmé.
 • Jako kdyby byl přerušen, s posunutím levého okraje do středové čáry - svisle.
 • Rozložte na podkladovou membránu - vodorovně.

Varianty polohy srdečního svalu závisí na morfologickém uspořádání člověka. V astenickém je vertikální. V normostenic, srdce je šikmé, av hypersthenic to je vodorovné.

Srdeční sval má kuželový tvar. Základna orgánu se rozpíná a táhne dozadu a nahoru. Hlavní cévy zapadají do základny orgánu. Struktura a funkce srdce - jsou neoddělitelně spojeny.

Následující povrchy jsou izolovány od srdečního svalu:

 • přední sternum;
 • dno, otočené k membráně;
 • laterálně směřující k plicím.

Srdeční sval zviditelňuje drážky, což odráží polohu jeho vnitřních dutin:

 • Coronoid sulcus. Nachází se na základně srdečního svalu a nachází se na okraji komor a atria.
 • Mezikomorové brázdy. Běží podél předního a zadního povrchu orgánu, podél hranice mezi komorami.

Lidský srdeční sval má čtyři komory. Příčná přepážka jej dělí na dvě dutiny. Každá dutina je rozdělena do dvou komor.

Jedna komora je síňová a druhá komorová. Žilní krev cirkuluje na levé straně srdečního svalu a na pravé straně cirkuluje arteriální krev.

Pravá síň je svalová dutina, ve které je otevřena horní a dolní dutá žíla. V horní části atria je výčnělek - oko. Vnitřní stěny atria jsou hladké, s výjimkou povrchu výstupku. V oblasti příčné přepážky, která odděluje dutinu síní od komory, je zde oválná fossa. Je zcela uzavřený. V prenatálním období bylo na místě otevřeno okno, přes které byla míchána žilní a tepnová krev. V dolní části pravé síně je atrioventrikulární otvor, kterým prochází žilní krev z pravé síně do pravé komory.

Krev vstupuje do pravé komory z pravé síně v době její kontrakce a relaxace komory. V době kontrakce levé komory se krev dostává do plicního trupu.

Atrioventrikulární otevření je blokováno ventilem stejného jména. Tento ventil má také další název - trikuspidální. Tři ventily ventilu jsou záhyby vnitřního povrchu komory. Na chlopně jsou připevněny speciální svaly, které zabraňují tomu, aby se v době komorové kontrakce změnily v dutinu síní. Na vnitřním povrchu komory je velké množství příčných svalových kolejnic.

Díra plicního trupu je blokována speciálním semilunárním ventilem. Když se zavře, zabraňuje zpětnému toku krve z plicního trupu, když se komory uvolní.

Krev v levé síni vstupuje do čtyř plicních žil. Má vyboulení - očko. Svaly hrotu jsou dobře vyvinuté v uchu. Krev z levé síně vstupuje do levé komory komorovým otvorem levé síně.

Levá komora má tlustší stěny než pravá. Na vnitřním povrchu komory jsou dobře viditelné dobře vyvinuté svalové příčníky a dvě papilární svaly. Tyto svaly s elastickými šlachovými vlákny jsou připojeny k dvoukřídlému levému atrioventrikulárnímu ventilu. Zabraňují převrácení lístků ventilů do dutiny levé síně v době kontrakce levé komory.

Aorta pochází z levé komory. Aorta je pokryta trikuspidálním semilunárním ventilem. Ventily zabraňují návratu krve z aorty do levé komory v době jejího uvolnění.

Ve vztahu k jiným orgánům je srdce v určité poloze pomocí následujících fixačních forem:

 • velké krevní cévy;
 • agregace prstencové vláknité tkáně;
 • vláknité trojúhelníky.

Stěna srdečního svalu se skládá ze tří vrstev: vnitřní, střední a vnější:

 1. 1. Vnitřní vrstva (endokard) se skládá z desky pojivové tkáně a pokrývá celý vnitřní povrch srdce. Šlachy šlachy a filamenty upevněné na endokardu tvoří srdeční chlopně. Pod endokardem je další bazální membrána.
 2. 2. Střední vrstva (myokard) se skládá z pruhovaných svalových vláken. Každé svalové vlákno je svazek buněk - kardiomyocytů. Vizuálně jsou mezi vlákny viditelné tmavé pruhy, což jsou vložky, které hrají důležitou roli v přenosu elektrické excitace mezi kardiomyocyty. Venku jsou svalová vlákna obklopena pojivovou tkání, která obsahuje nervy a krevní cévy, které poskytují trofickou funkci.
 3. 3. Vnější vrstva (epikard) je serózní list hustě fúzovaný s myokardem.

V srdečním svalu je speciální systém vedení orgánů. Podílí se na přímé regulaci rytmických stahů svalových vláken a mezibuněčné koordinace. Buňky srdečního svalového systému, myocyty, mají speciální strukturu a bohatou inervaci.

Vodivý systém srdce se skládá ze skupiny uzlů a svazků organizovaných zvláštním způsobem. Tento systém je lokalizován pod endokardem. V pravé síni je sinusový uzel, který je hlavním generátorem srdečního vzrušení.

Interatriální svazek, který se podílí na simultánním kontrakci síní, odchází z tohoto uzlu. Také tři svazky vodivých vláken do atrioventrikulárního uzlu umístěného v oblasti koronárního sulku se rozprostírají od sinusového síňového uzlu. Velké větve vodivého systému se rozpadají na menší a pak na nejmenší, tvořící jedinou vodivou síť srdce.

Tento systém zajišťuje současnou práci myokardu a koordinovanou práci všech oddělení těla.

Perikard je skořápka, která tvoří srdce kolem srdce. Tato membrána spolehlivě odděluje srdeční sval od jiných orgánů. Perikard se skládá ze dvou vrstev. Hustý vláknitý a tenký serózní.

Serózní vrstva se skládá ze dvou listů. Mezi listy je vytvořen prostor naplněný serózní kapalinou. Tato okolnost umožňuje, aby se srdeční sval během stahů pohodlně posouval.

Automatizace je hlavní funkční kvalita srdečního svalu zmenšena pod vlivem impulzů, které jsou v něm generovány. Automatismus srdečních buněk přímo souvisí s vlastnostmi membrány kardiomyocytů. Buněčná membrána je semipermeabilní pro sodné a draselné ionty, které na svém povrchu tvoří elektrický potenciál. Rychlý pohyb iontů vytváří podmínky pro zvýšení excitability srdečního svalu. Když je dosaženo elektrochemické rovnováhy, srdeční sval není excitovatelný.

Dodávka energie myokardu nastává v důsledku tvorby svalových vláken energetických substrátů ATP a ADP v mitochondriích. Pro plnou operaci myokardu je nezbytné adekvátní zásobování krví, které je zajištěno koronárními tepnami vyčnívajícími z aortálního oblouku. Aktivita srdečního svalu je přímo úměrná práci centrálního nervového systému a systému srdečních reflexů. Reflexy hrají regulační úlohu a zajišťují optimální fungování srdce v neustále se měnících podmínkách.

Vlastnosti nervové regulace:

 • adaptivní a spouštěcí účinek na práci srdečního svalu;
 • vyvažování metabolických procesů v srdečním svalu;
 • humorální regulace orgánové aktivity.

Funkce srdce jsou následující:

 • Schopen vyvíjet tlak na krevní oběh a okysličovat orgány a tkáně.
 • Může odstranit z těla oxid uhličitý a odpadní produkty.
 • Každý kardiomyocyt může být excitován impulsy.
 • Srdeční sval je schopen provádět impuls mezi kardiomyocyty prostřednictvím speciálního systému vedení.
 • Po vzrušení je srdeční sval schopen kontrakce v síních nebo komorách, čerpá krev.

Srdce je jedním z nejdokonalejších orgánů lidského těla. Má řadu úžasných vlastností: sílu, neúnavnost a schopnost přizpůsobit se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Díky práci srdce, kyslíku a živin vstupují do všech tkání a orgánů. To zajišťuje nepřetržitý průtok krve v těle. Lidské tělo je komplexní a koordinovaný systém, kde je hlavní hnací silou srdce.

Struktura a princip srdce

Srdce je svalový orgán u lidí a zvířat, který pumpuje krev krevními cévami.

Funkce srdce - proč potřebujeme srdce?

Naše krev dodává celému tělu kyslík a živiny. Kromě toho má také čistící funkci, která pomáhá odstraňovat metabolický odpad.

Funkce srdce je pumpovat krev krevními cévami.

Kolik krve má srdeční pumpa?

Lidské srdce pumpuje asi 7 000 až 10 000 litrů krve za jeden den. To je asi 3 miliony litrů ročně. Ukazuje to až 200 milionů litrů za celý život!

Množství čerpané krve během minuty závisí na aktuální fyzické a emocionální zátěži - čím větší zátěž, tím více krve tělo potřebuje. Tak srdce může projít sám od 5 k 30 litrům za minutu.

Oběhový systém se skládá z asi 65 tisíc plavidel, jejich celková délka je asi 100 tisíc kilometrů! Ano, nejsme zapečetěni.

Oběhový systém

Oběhový systém (animace)

Lidský kardiovaskulární systém se skládá ze dvou kruhů krevního oběhu. S každým tepem se krev pohybuje v obou kruzích najednou.

Oběhový systém

 1. Deoxygenovaná krev z horní a dolní duté žíly vstupuje do pravé síně a pak do pravé komory.
 2. Z pravé komory je krev vtlačována do plicního trupu. Plicní tepny odebírají krev přímo do plic (před plicními kapilárami), kde přijímají kyslík a uvolňují oxid uhličitý.
 3. Po dostatečném množství kyslíku se krev vrátí do levé síně srdce přes plicní žíly.

Velký kruh krevního oběhu

 1. Z levé síně se krev pohybuje do levé komory, odkud je dále odčerpávána aortou do systémového oběhu.
 2. Poté, co prošla těžká cesta, krev přes duté žíly opět přichází do pravé síně srdce.

Za normálních okolností je množství krve vylité z komor srdce s každou kontrakcí stejné. Tudíž stejný objem krve proudí současně do velkých a malých kruhů.

Jaký je rozdíl mezi žíly a tepnami?

 • Žíly jsou určeny k transportu krve do srdce a úkolem tepen je dodávat krev v opačném směru.
 • V žilách je krevní tlak nižší než v tepnách. V souladu s tím se tepny stěn vyznačují větší elasticitou a hustotou.
 • Tepny nasycují "čerstvou" tkáň a žíly odebírají "odpadní" krev.
 • V případě vaskulárního poškození může být arteriální nebo venózní krvácení rozlišeno intenzitou a barvou krve. Arteriální - silný, pulzující, tlukot “fontány”, barva krve je jasná. Žilní krvácení konstantní intenzity (kontinuální tok), barva krve je tmavá.

Anatomická struktura srdce

Hmotnost srdce osoby je pouze asi 300 gramů (v průměru 250 g pro ženy a 330 g pro muže). Navzdory relativně nízké hmotnosti je to nepochybně hlavní sval v lidském těle a základ jeho vitální činnosti. Velikost srdce je skutečně přibližně stejná jako pěst člověka. Sportovci mohou mít srdce, které je jednou a půlkrát větší než srdce obyčejného člověka.

Srdce se nachází uprostřed hrudníku na úrovni 5-8 obratlů.

Spodní část srdce se obvykle nachází převážně v levé polovině hrudníku. Existuje varianta vrozené patologie, ve které jsou zrcadleny všechny orgány. Nazývá se transpozice vnitřních orgánů. Plíce, vedle které se nachází srdce (obvykle vlevo), mají menší velikost než druhá polovina.

Zadní plocha srdce se nachází v blízkosti páteře a přední část je bezpečně chráněna hrudní kostí a žebry.

Lidské srdce se skládá ze čtyř nezávislých dutin (komor) rozdělených přepážkami:

 • dvě horní - levé a pravé atria;
 • a dvě dolní - levé a pravé komory.

Pravá strana srdce zahrnuje pravou síň a komoru. Levá polovina srdce je reprezentována levou komorou a atriem.

Dolní a horní duté žíly vstupují do pravé síně a plicní žíly vstupují do levé síně. Plicní tepny (také nazývané plicní trup) vystupují z pravé komory. Z levé komory stoupá vzestupná aorta.

Struktura stěny srdce

Struktura stěny srdce

Srdce má ochranu před přetažením a jinými orgány, které se nazývají perikard nebo perikardiální vak (druh obálky, kde je orgán uzavřen). Má dvě vrstvy: vnější hustou pevnou pojivovou tkáň, zvanou vláknitou membránu perikardu a vnitřní (perikardiální serózní).

Následuje tlustá svalová vrstva - myokard a endokard (tenká vnitřní membrána pojivové tkáně).

Srdce se tedy skládá ze tří vrstev: epikardu, myokardu, endokardu. Je to kontrakce myokardu, která pumpuje krev tělními cévami.

Stěny levé komory jsou asi třikrát větší než stěny pravé komory! Tato skutečnost je vysvětlena skutečností, že funkce levé komory spočívá v tlačení krve do systémové cirkulace, kde reakce a tlak jsou mnohem vyšší než u malých.

Srdcové chlopně

Zařízení pro ventily srdce

Speciální srdeční chlopně umožňují neustále udržovat průtok krve v pravém (jednosměrném) směru. Ventily se otevírají a zavírají jeden po druhém, buď tím, že nechávají krev v krvi, nebo blokují její cestu. Je zajímavé, že všechny čtyři ventily jsou umístěny ve stejné rovině.

Mezi pravou síní a pravou komorou se nachází trikuspidální ventil. Obsahuje tři speciální destičky, schopné během kontrakce pravé komory poskytnout ochranu před reverzním proudem (regurgitací) krve v atriu.

Podobně, mitrální chlopně funguje, jen to je lokalizováno v levé straně srdce a je bicuspid v jeho struktuře.

Aortální chlopně zabraňuje odtoku krve z aorty do levé komory. Je zajímavé, že když se levá komora zkrátí, otevře se aortální chlopně v důsledku krevního tlaku, takže se dostane do aorty. Během diastoly (období relaxace srdce) pak zpětný tok krve z tepny přispívá k uzavření ventilů.

Normálně má aortální chlopně tři lístky. Nejběžnější vrozenou anomálií srdce je bicuspidální aortální chlopně. Tato patologie se vyskytuje ve 2% lidské populace.

Plicní (plicní) ventil v době kontrakce pravé komory umožňuje proudění krve do plicního trupu a během diastoly neumožňuje průtok v opačném směru. Také se skládá ze tří křídel.

Srdeční cévy a koronární oběh

Lidské srdce potřebuje jídlo a kyslík, stejně jako jakýkoli jiný orgán. Plavidla poskytující (vyživující) srdce krví se nazývají koronární nebo koronární. Tyto nádoby se oddělují od základny aorty.

Koronární tepny zásobují srdce krví, koronární žíly odstraňují deoxygenovanou krev. Tepny, které jsou na povrchu srdce, se nazývají epikardiální. Subendokardiální se nazývají koronární tepny skryté hluboko v myokardu.

Většina odtoku krve z myokardu se vyskytuje přes tři srdeční žíly: velké, střední a malé. Tvoří koronární sinus a spadají do pravé síně. Přední a vedlejší žíly srdce dodávají krev přímo do pravé síně.

Koronární tepny jsou rozděleny do dvou typů - vpravo a vlevo. Ten se skládá z přední interventrikulární a obálkové tepny. Do zadní, střední a malé žíly srdce se rozvětvuje velká srdeční žíla.

Dokonce i dokonale zdraví lidé mají své jedinečné rysy koronárního oběhu. Ve skutečnosti mohou plavidla vypadat a být umístěna odlišně, než je znázorněno na obrázku.

Jak se vyvíjí srdce?

Pro tvorbu všech tělesných systémů vyžaduje plod svůj vlastní krevní oběh. Proto je srdce prvním funkčním orgánem vznikajícím v těle lidského embrya, vyskytuje se přibližně ve třetím týdnu vývoje plodu.

Embryo na samém počátku je jen shluk buněk. V průběhu těhotenství se však stále více a více stávají a nyní jsou propojeni a tvoří se v naprogramovaných formách. Nejprve se vytvoří dvě trubky, které se pak spojí do jedné. Tato trubice je složena a spěchá dolů tvoří smyčku - primární srdeční smyčku. Tato smyčka je před všemi zbývajícími buňkami v růstu a je rychle prodloužena, pak leží vpravo (možná doleva, což znamená, že srdce bude umístěno jako zrcadlo) ve formě kruhu.

Obvykle tedy 22. den po početí dochází k první kontrakci srdce a do 26. dne má plod vlastní krevní oběh. Další vývoj zahrnuje výskyt septa, tvorbu chlopní a remodelaci srdečních komor. Příčky tvoří pátý týden a srdeční chlopně budou tvořeny devátým týdnem.

Zajímavé je, že srdce plodu začíná bít s frekvencí běžného dospělého - 75-80 řezů za minutu. Na začátku sedmého týdne je puls asi 165-185 úderů za minutu, což je maximální hodnota, následovaná zpomalením. Pulz novorozence je v rozsahu 120-170 řezů za minutu.

Fyziologie - princip lidského srdce

Vezměme podrobně principy a vzorce srdce.

Srdcový cyklus

Když je dospělý klidný, jeho srdce se stahuje kolem 70-80 cyklů za minutu. Jeden puls pulsu se rovná jednomu srdečnímu cyklu. S takovou rychlostí redukce trvá jeden cyklus přibližně 0,8 sekundy. V tomto období je síňová kontrakce 0,1 sekundy, komory - 0,3 sekundy a relaxační doba - 0,4 sekundy.

Frekvence cyklu je nastavena ovladačem tepové frekvence (část srdečního svalu, ve kterém vznikají impulsy, které regulují tepovou frekvenci).

Rozlišují se následující pojmy:

 • Systole (kontrakce) - téměř vždy, tento koncept implikuje kontrakci komor srdce, což vede k otřesu krve podél arteriálního kanálu a maximalizaci tlaku v tepnách.
 • Diastole (pauza) - období, kdy je srdeční sval v relaxační fázi. V tomto bodě jsou komory srdce naplněny krví a tlak v tepnách se snižuje.

Takže měření krevního tlaku vždy zaznamenejte dva indikátory. Jako příklad vezměte čísla 110/70, co to znamená?

 • 110 je horní číslo (systolický tlak), to znamená, že je to krevní tlak v tepnách v době srdečního tepu.
 • 70 je nižší číslo (diastolický tlak), to znamená, že je to krevní tlak v tepnách v době relaxace srdce.

Jednoduchý popis srdečního cyklu:

Cyklus srdce (animace)

V době relaxace srdce, atria, a komory (přes otevřené ventily), být naplněn krví.

 • Objevuje se systola (kontrakce) atria, která vám umožňuje zcela přesunout krev z předsíní do komor. Kontrakce síní začíná v místě přítoku žil do ní, což zaručuje primární stlačení úst a neschopnost krve proudit zpět do žil.
 • Atria se uvolní a ventily oddělují síni od komor (trikuspidální a mitrální) blízko. Vyskytuje se komorová systola.
 • Ventrikulární systola tlačí krev do aorty levou komorou a do plicní tepny pravou komorou.
 • Další přichází pauza (diastole). Cyklus se opakuje.
 • Podmíněně, pro jeden pulsní rytmus, tam jsou dva tepy srdce (dva systoles) - nejprve, atria je redukována, a pak komory. Kromě ventrikulární systoly je přítomna síňová systola. Kontrakce atrií nepředstavuje hodnotu v měřené práci srdce, protože v tomto případě je dostatečná doba relaxace (diastole) k naplnění komor krví. Jakmile však srdce začne častěji bít, stává se systolická systola rozhodující - bez ní by komory neměly čas na naplnění krví.

  Tlaky krve tepnami se provádějí pouze kontrakcí komor, tyto tlakové kontrakce se nazývají pulsy.

  Srdeční sval

  Jedinečnost srdečního svalu spočívá v jeho schopnosti rytmické automatické kontrakce, střídající se s relaxací, která probíhá nepřetržitě po celý život. Myokard (střední svalová vrstva srdce) atria a komor je rozdělen, což jim umožňuje uzavírat kontrakty odděleně.

  Kardiomyocyty - svalové buňky srdce se speciální strukturou, umožňující obzvláště koordinované přenášení vlny excitace. Existují dva typy kardiomyocytů:

  • obyčejní pracovníci (99% celkového počtu buněk srdečního svalu) jsou navrženi tak, aby přijímali signál z kardiostimulátoru pomocí vedení kardiomyocytů.
  • Kondenzační systém tvoří speciální vodivé (1% z celkového počtu buněk srdečního svalu) kardiomyocytů. Ve své funkci se podobají neuronům.

  Stejně jako kosterní sval je i sval srdce schopen zvýšit objem a zvýšit efektivitu své práce. Srdcový objem vytrvalostních sportovců může být o 40% větší než u obyčejného člověka! To je užitečná hypertrofie srdce, když se táhne a je schopna pumpovat více krve v jednom tahu. Existuje další hypertrofie - nazývaná "sportovní srdce" nebo "býčí srdce".

  Pointa je v tom, že někteří sportovci zvyšují hmotnost samotného svalu a ne jeho schopnost protáhnout se a protlačit velké objemy krve. Důvodem jsou nezodpovědné kompilované vzdělávací programy. Na základě kardio by mělo být postaveno naprosto jakékoliv fyzické cvičení, zejména síla. V opačném případě nadměrná fyzická námaha na nepřipraveném srdci způsobuje dystrofii myokardu, což vede k předčasné smrti.

  Systém srdečního vedení

  Vodivý systém srdce je skupina speciálních útvarů tvořených nestandardními svalovými vlákny (vodivé kardiomyocyty), které slouží jako mechanismus pro zajištění harmonické práce srdcových oddělení.

  Impulzní cesta

  Tento systém zajišťuje automatizaci srdce - excitaci impulsů narozených v kardiomyocytech bez vnějšího podnětu. Ve zdravém srdci je hlavním zdrojem impulzů sinusový uzel (sinusový uzel). Vede a překrývá impulsy všech ostatních kardiostimulátorů. Pokud se však vyskytne jakákoli choroba vedoucí ke syndromu slabosti sinusového uzlu, převezmou jeho funkci další části srdce. Atrioventrikulární uzel (automatické centrum druhého řádu) a svazek His (třetí řád) mohou být aktivovány, když je sinusový uzel slabý. Existují případy, kdy sekundární uzly zvyšují svůj vlastní automatismus a během normálního provozu sinusového uzlu.

  Sinusový uzel se nachází v horní zadní stěně pravé síně v bezprostřední blízkosti ústní dutiny. Tento uzel iniciuje pulsy s frekvencí asi 80-100 krát za minutu.

  Atrioventrikulární uzel (AV) se nachází v dolní části pravé síně atrioventrikulární přepážky. Tato přepážka zabraňuje šíření impulzů přímo do komor, obchází AV uzel. Pokud je sinusový uzel oslaben, pak atrioventrikulární přebírá jeho funkci a začne přenášet impulsy do srdečního svalu s frekvencí 40-60 kontrakcí za minutu.

  Pak atrioventrikulární uzel přechází do svazku His (atrioventrikulární svazek je rozdělen na dvě nohy). Pravá noha spěchá do pravé komory. Levá noha je rozdělena na dvě další poloviny.

  Situace s levou nohou svazku Jeho není zcela pochopena. Předpokládá se, že levá noha přední větve vláken spěchá k přední a boční stěně levé komory a zadní větev vláken poskytuje zadní stěnu levé komory a dolní části boční stěny.

  V případě slabosti sinusového uzlu a blokády atrioventrikulárního svazku je svazek His schopen vytvářet pulsy rychlostí 30-40 za minutu.

  Vodivostní systém se prohlubuje a pak se rozvětvuje do menších větví, případně se mění na Purkyňova vlákna, která pronikají celým myokardem a slouží jako transmisní mechanismus pro kontrakci svalů komor. Purkyňská vlákna jsou schopna iniciovat pulsy s frekvencí 15-20 za minutu.

  Výjimečně dobře vyškolení sportovci mohou mít normální tepovou frekvenci v klidu až po nejnižší zaznamenané číslo - pouze 28 tepů za minutu! Pro průměrného člověka, i když vede velmi aktivní životní styl, může být tepová frekvence pod 50 úderů za minutu známkou bradykardie. Pokud máte tak nízkou tepovou frekvenci, měli byste být vyšetřeni kardiologem.

  Srdeční rytmus

  Srdeční frekvence novorozence může být asi 120 úderů za minutu. S růstem se puls obyčejného člověka stabilizuje v rozmezí od 60 do 100 úderů za minutu. Dobře vyškolení sportovci (mluvíme o lidech s dobře vyškoleným kardiovaskulárním a respiračním systémem) mají puls 40 až 100 úderů za minutu.

  Rytmus srdce je řízen nervovým systémem - sympatiku posiluje kontrakce a parasympatiku oslabuje.

  Srdeční aktivita do určité míry závisí na obsahu iontů vápníku a draslíku v krvi. K regulaci srdečního rytmu přispívají i další biologicky aktivní látky. Naše srdce může začít bít častěji pod vlivem endorfinů a hormonů vylučovaných při poslechu vaší oblíbené hudby nebo polibku.

  Navíc endokrinní systém může mít významný vliv na srdeční rytmus - a na frekvenci kontrakcí a jejich sílu. Například uvolnění adrenalinu nadledvinkami způsobuje zvýšení tepové frekvence. Opačným hormonem je acetylcholin.

  Tóny srdce

  Jednou z nejjednodušších metod diagnostiky srdečních onemocnění je naslouchání hrudníku stetoskopem (auskultace).

  Ve zdravém srdci, když provádějí standardní auskultaci, jsou slyšet pouze dva srdeční zvuky - nazývají se S1 a S2:

  • S1 - zvuk je slyšet, když jsou atrioventrikulární (mitrální a trikuspidální) ventily uzavřeny během systoly (kontrakce) komor.
  • S2 - zvuk vznikající při uzavírání semilunárních (aortálních a plicních) ventilů během diastoly (relaxace) komor.

  Každý zvuk se skládá ze dvou složek, ale pro lidské ucho se spojí do jednoho, protože mezi nimi je velmi málo času. Pokud se za normálních auskultačních podmínek ozývají další tóny, může to znamenat onemocnění kardiovaskulárního systému.

  Někdy lze v srdci slyšet další anomální zvuky, které se nazývají srdeční zvuky. Přítomnost šumu zpravidla indikuje jakoukoliv patologii srdce. Například hluk může způsobit návrat krve v opačném směru (regurgitace) v důsledku nesprávného provozu nebo poškození ventilu. Nicméně, hluk není vždy příznakem nemoci. Pro objasnění důvodů vzniku dalších zvuků v srdci je třeba provést echokardiografii (ultrazvuk srdce).

  Onemocnění srdce

  Není divu, že počet kardiovaskulárních onemocnění roste ve světě. Srdce je komplexní orgán, který vlastně spočívá (jestliže to může být voláno odpočinek) jen v intervalech mezi tepy srdce. Jakýkoli složitý a neustále fungující mechanismus sám o sobě vyžaduje nejopatrnější přístup a neustálou prevenci.

  Představte si, jak na srdce dopadá monstrózní břemeno, vzhledem k našemu životnímu stylu a kvalitnímu bohatému jídlu. Je zajímavé, že úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je v zemích s vysokými příjmy poměrně vysoká.

  Obrovské množství potravin spotřebovaných obyvateli bohatých zemí a nekonečné snahy o peníze, jakož i související stresy, zničí naše srdce. Dalším důvodem šíření kardiovaskulárních onemocnění je hypodynamie - katastrofálně nízká fyzická aktivita, která ničí celé tělo. Nebo naopak negramotná vášeň pro těžká tělesná cvičení, která se často vyskytují na pozadí srdečních onemocnění, jejichž přítomnost lidé ani v průběhu „zdravotních“ cvičení nezajímají a nedokáží zemřít.

  Životní styl a zdraví srdce

  Hlavními faktory, které zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jsou:

  • Obezita.
  • Vysoký krevní tlak.
  • Zvýšený cholesterol v krvi.
  • Hypodynamie nebo nadměrné cvičení.
  • Bohaté potraviny nízké kvality.
  • Depresivní emocionální stav a stres.

  Udělejte čtení tohoto skvělého článku zlom ve svém životě - vzdejte se špatných návyků a změňte svůj životní styl.

  Srdce

  Fungování těla je nemožné bez hlavního orgánu - srdce. To dělá důležitou práci - to pumpuje krev v těle, poskytovat to do všech vnitřních orgánů, zatímco dodává živiny a kyslík k tomu přes krevní oběh. Mnozí jsou velmi obrazně obeznámeni s prací a strukturou srdce, a ne vždy s maximální přesností mohou dokonce označit svou polohu, zpravidla se zredukují na obecné znalosti, že je "v hrudi". Abychom věděli, jak tělo funguje a jak funguje srdce, jaké nemoci jsou vystaveny a jak s nimi zacházet, je nutné znát jeho strukturu, fáze a cykly přenosu krve. Je hloupé myslet si, že tyto informace budou užitečné pouze pro zdravotnické pracovníky, budou pro obyvatele užitečné a jednoduché, v některých případech to může pomoci zachránit životy.

  Umístění a funkce srdce

  Srdce je důležitým orgánem osoby, která je umístěna ve středu hrudníku mezi plícemi, s mírným posunem doleva. Ve výjimečných případech může být umístěn vpravo, když má člověk zrcadlovou strukturu těla. Ve svém jádru se jedná o sval, který při kontrakci udržuje normální krevní oběh v těle. Srdce má kuželovitý tvar, průměrná tělesná hmotnost je 250-300 gramů a jeho rozměry jsou 10-15 cm na výšku a 9-10 cm na základně.

  Funkce srdce

  Čerpání krve je hlavní funkcí srdce. Tento proces by měl probíhat kontinuálně, aby se vnitřním orgánům poskytl kyslík a živiny.
  Práce srdečního svalu je ve dvou fázích:

  • Diastole - uvolnění srdce. V této fázi krev vstupuje do levé síně a protéká mitrálním otvorem do komory.
  • Systole je kontrakce srdce, během které krev proudí do aorty a šíří se po celém těle, transportuje kyslík do vnitřních orgánů.

  Kardiální cyklus zahrnuje následující kroky: kontrakce atria, která trvá 0,1 sekundy a komor (doba trvání 0,3 s) a jejich relaxace.

  Srdce vede dva kruhy krevního oběhu:

  • Malé - začíná v pravé komoře a končí v levém atriu. Tato cirkulace je zodpovědná za normální výměnu plynu v plicních alveolech.
  • Velký - začíná kruh v levé komoře a končí v pravé síni. Hlavní úlohou je zajistit tok krve do všech vnitřních orgánů.

  Jak je krevní oběh v srdci:

  • Krev z žil s vysokým obsahem oxidu uhličitého vstupuje do duté žíly.
  • Z úst žil proudí do pravé síně a pak do pravé komory.
  • Krev vstupuje do plicního trupu a je dodávána do plic. Zde je obohacen kyslíkem a již se stává tepenným.
  • Přes tepny se krev z plic vrací do srdce - levé síně a levé komory.
  • Ze srdce se krev dostává do aorty (velké cévy) a odtud se distribuuje v malých nádobách a šíří se tělem.

  Anatomická struktura srdce

  Srdce je svalový orgán, který je obklopen perikardem (perikardem). Dutina mezi oběma složkami je naplněna tekutinou, která plní důležitou funkci - snižuje tření srdečního svalu a zajišťuje jeho hydrataci. Perikard se skládá ze tří vrstev: epikardu, myokardu a endokardu.

  Srdce se skládá ze 4 částí: dvou atrií a dvou komor. Levá komora a síň obíhají arteriální krev obohacenou kyslíkem, pravá strana srdce pomáhá pumpovat žilní. Vstupem do srdce se krev hromadí v atriích a po dosažení požadovaného objemu je přesměrována na komory.

  Všechna oddělení jsou oddělena chlopněmi - mitrální na levé straně a trikuspidální na pravé straně. Jejich hlavním účelem je zajistit pohyb krve v jednom směru - od atria k komorám.

  V normálním fungování srdce nekomunikují pravé a levé části. S rozvojem patologie (zpravidla se jedná o vrozené srdeční vady) mohou v septě zůstat díry. V takovém případě může během kontrakce srdečního svalu padat krev z jedné poloviny do druhé.

  Onemocnění srdce

  Onemocnění srdce v posledních desetiletích stále více postihuje lidi. Je to způsobeno špatnou kvalitou života, podvýživou, sedavým životním stylem a velkým množstvím škodlivých závislostí, které má každá druhá osoba na Zemi. Starší lidé trpí srdečními chorobami častěji. To je způsobeno fyzickou svalovou únavou, zesílením krve, zpomalením všech procesů v těle a přítomností dalších souvisejících onemocnění. Podle statistik je srdeční onemocnění nejčastější příčinou smrti. Všechny choroby jsou obvykle rozděleny do tří skupin, v závislosti na tom, která část orgánu je postižena - cévy, ventily a tkáně membrán.

  Zvažte nejoblíbenější srdeční onemocnění:

  • Ateroskleróza je onemocnění, při kterém trpí krevní cévy. S rozvojem onemocnění dochází k jejich blokování, tvorbě aterosklerotických plaků, které narušují proces průtoku krve a v důsledku toho interferují s normální funkcí srdečního svalu.
  • Srdeční selhání je soubor patologických změn, při kterých je významně snížena kontrakční schopnost orgánu, což má za následek stagnaci v malé nebo velké cirkulaci.
  • Srdeční vady jsou vady srdečního svalu, jednotlivé složky orgánu, které narušují jeho normální fungování. Častější vrozené srdeční vady, získané, jsou diagnostikovány mnohem méně.
  • Angina pectoris je nebezpečná patologie, která je charakterizována hladem kyslíku v srdci, se smrtí jeho buněk.
  • Arytmie je porušením srdečního rytmu, který je charakterizován zvýšenou frekvencí (tachykardií) nebo zpomalením (bradykardií). Tato patologie je obvykle doprovázena řadou dalších srdečních onemocnění.
  • Infarkt myokardu - onemocnění, při kterém je nedostatek krevního zásobení myokardu.
  • Perikarditida - zánět vnější výstelky srdce - perikard.

  Léčba srdečních onemocnění

  Onemocnění srdce je kardiolog. Před zahájením léčby lékař provede důkladné vyšetření pacienta, které zahrnuje: elektrokardiogram, ultrazvuk srdce, všeobecný a biochemický krevní test, Holterovo EKG a další studie.

  Pouze po kompletní diagnóze a diagnóze je předepsána léčba. Hlavní metody léčby srdečních onemocnění:

  • Konzervativní léčba: udržení fyzického a emocionálního klidu, užívání předepsaných léků, regulace správné výživy.
  • Léčba léky se používá pro jakoukoli nemoc. Nejčastěji předepisovanými léky je snížení hladiny špatného cholesterolu, ředění krve (zejména ve stáří), inhibitorů a mnoha dalších, v závislosti na diagnóze.
  • Chirurgický zákrok se provádí v případě, že není možné dosáhnout žádoucího účinku konzervativními metodami, například když je vyžadován kardiostimulátor, aby se odstranil otvor mezi částmi srdce nebo pacient potřebuje transplantaci orgánu.

  Diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění by měl řešit výhradně lékař (praktický lékař, kardiolog nebo kardiochirurg). Je přísně zakázáno provádět vlastní léčbu - v nejlepším případě to nepřinese očekávaný výsledek, v nejhorším případě zhorší situaci a povede k řadě komplikací.

  Prevence nemocí

  Zdravé srdce je klíčem k vynikajícímu pocitu zdraví a normálnímu fungování těla. Je nesmírně důležité se o něj dobře starat, aby se snížilo riziko vzniku srdečních onemocnění. K tomu stačí dodržet jednoduchá doporučení lékaře:

  • Sledujte svou stravu, dávejte přednost správným a zdravým výrobkům. Je nutné vyloučit ze stravy dietu, která nepříznivě ovlivňuje stav cév a práci srdečního svalu (mastné, smažené, uzené).
  • Vyhněte se nesnesitelné fyzické námaze, ale to neznamená, že byste měli úplně vyloučit sport ze svého života. Mírné tréninky, procházky čerstvým vzduchem pouze posílí srdeční sval a pomohou vyhnout se nemocem.
  • Minimalizujte stres, silné emoce a zkušenosti. Zvýšený adrenalin urychluje krevní oběh a dělá srdce pro nošení - to vyvolává vývoj řady patologií.
  • Včasné léčení nemocí, které mohou nepříznivě ovlivnit práci srdce, například anginu pectoris.

  Srdce je důležitým orgánem, který cirkuluje krev v těle. Je nezbytné zachovat jeho zdraví a normální fungování. Péče o srdce vám zajistí dlouhý a zdravý život.