Důsledky mrtvice na pravé straně mozku, kolik lidí žije

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedoucí oddělení anesteziologie a intenzivní péče, 8 let praxe. Vysokoškolské vzdělání v oboru "Všeobecné lékařství".

Z tohoto článku se dozvíte: co by mohlo být důsledkem mozkové mrtvice na pravé hemisféře, jak špatně je stav pacientů narušen a na čem záleží. Kolik lidí žije, trpělo mrtvicí pravé strany.

Mrtvice je skupina vážných nemocí. Každoročně zemřou tisíce lidí a stanou se postiženými na světě. Obecně 50–60% pacientů může přežít a maximálně 10% se může plně zotavit. To znamená, že následky nemoci jsou opravdu obtížné a není vždy možné je ovlivnit.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Prognóza závisí na několika faktorech, které jsou popsány v tabulce:

Pokud jde o délku života po mrtvici na pravé polokouli, je v širokém rozsahu, protože závisí na faktorech popsaných v tabulce a pohybuje se od několika hodin do desetiletí.

Cévní mozková příhoda na pravé straně mozku se liší od příznaků a následků vlevo. To je způsobeno tím, že každá z hemisfér je zodpovědná za různé mozkové funkce.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Pokud je mrtvice na pravé straně ischemická

Většina mrtvice na pravé hemisféře je ischemická v přírodě - kvůli blokování tepen, které přinášejí krev do mozku. Taková varianta mozkových cirkulačních poruch se objevuje postupně - 75% pacientů hlásí nárůst symptomů během několika hodin nebo dokonce dnů. To umožňuje okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a snížit závažnost následků. Proto hlavní věc, která ovlivňuje prognózu této formy onemocnění, je velikost mrtvice.

MRI snímky ukazují vývoj ischemické mrtvice v pravé časové oblasti mozku.

Malé rozměry mrtvého mozku

Pokud podle tomografie odborníci neklasifikují ischemickou mrtvici jako masivní (velkou) nebo o ní mluví jako o mikrokroku, znamená to, že prognóza života pacienta je příznivá. Takové změny v mozku nemají významný vliv na jeho trvání - nemoc není fatální. Výjimkou jsou případy, kdy je poškozen přívod krve do mozkového kmene. Obsahuje vitální centra - respirační a kardiovaskulární. Proto i malá mrtvice ovlivňující mozkový kmen, v 95-99% končí smrtí pacientů během několika hodin nebo dnů.

Hlavní problém, s nímž se setkávají pacienti, kteří podstoupili pravoúhlou mrtvici malého rozsahu, je odlišný stupeň postižení (čím menší je zaostření, tím menší je neurologický defekt). U 60–70% těchto pacientů je omezena pohyblivost, ale nejsou upoutáni na lůžko, ztrácejí schopnost adekvátně vnímat svět kolem sebe, vše, co se s nimi děje, a schopnost logicky myslet.

Tato povaha následků je způsobena tím, že na pravé hemisféře praváků jsou nervová centra zodpovědná za pohybovou aktivitu levé poloviny těla, intelektuální a duševní schopnosti a paměť. Odpovídající centra pro leváky jsou umístěna na levé polokouli. Proto mají pravostrannou mrtvici charakterizovanou dalšími důsledky - podobnými ischemickému procesu na levé hemisféře u praváků.

Cévní mozkové příhody ischemické pravé vedlejší účinky léčby

Lidský mozek je komplexní systém skládající se ze dvou hemisfér. Poruchy krevních cév kterékoli z hemisfér se nazývají mrtvice. Pravostranná ischemická cévní mozková příhoda vede k nejzávažnějším následkům, obtížně léčitelné a dlouhé době zotavení. Nemoci jsou stejně citlivé jak na muže, tak na ženy.

Na rozdíl od hemoragické mrtvice (ruptura cévy), ischemická mrtvice se vyvíjí v důsledku blokování nebo komprese krevních cév a následného akutního nedostatku kyslíku v mozkových buňkách. Kyslík je dodáván s průtokem krve. Pokud se z nějakého důvodu toto krmivo zastavilo, začíná tkáňová smrt (nekróza) 5 minut po ukončení krevního oběhu. S lavinovým vývojem mrtvice je poskytování okamžité lékařské péče důležitější než kdy jindy, protože počet mrtvých buněk se zvyšuje každou sekundu. Rychlost zdvihu závisí na jeho příčinách.

Každá z hemisfér mozku je zodpovědná za určité funkce. Porážka na pravé straně má své charakteristické rysy. Charakteristické příznaky onemocnění s lézí mozku na pravé hemisféře jsou následující:

 • ochrnutí levé strany obličeje nebo jiné části těla na levé straně;
 • porucha koncentrace;
 • těžké bolesti hlavy;
 • nedostatečné chování a reakce na okolní podněty;
 • ztráta paměti;
 • zmatek řeči;
 • depresivní stav;
 • třesoucí se končetiny.

V závislosti na stupni poškození mozkových buněk mohou být symptomy více či méně výrazné. Extenzivní ischemie je doprovázena dočasnou ztrátou vědomí nebo bezvědomím, stejně jako úplnou paralýzou levé strany těla.

Hladina kyslíku v kyslíku vede k ischemické mrtvici na pravé hemisféře, ke které dochází z následujících důvodů:

 • ateroskleróza mozkových cév;
 • cévní embolie (trombus, nesený krevním oběhem v mozkové cévě).

Jiné, mnohem méně časté příčiny zahrnují zvýšené srážení krve a patologii karotidy. V souvislosti s procesy, které vedou k onemocnění, je pravostranná mrtvice obvykle kvalifikována pro určité typy.

 1. Tromboembolické, spojené s blokádou trombu cév. Má poněkud zdlouhavý klinický obraz.
 2. Hypodynamické, způsobené poruchami krevního oběhu. Vyznačuje se rychlým vývojem, doprovázeným rychlým poklesem tlaku.
 3. Lacunar nastává, když dojde k poruše kapilár (malých cév). Rozvíjí se postupně, často během spánku.
 4. Kardioembolické následky jsou způsobeny zablokováním velké tepny a během několika sekund se vyvíjí.

Následky ischemické mrtvice na pravé straně mozku mohou být nejhorší. Neposkytnutí včasné lékařské péče vede ke ztrátě životně důležitých životních funkcí. Asi třetina případů má za následek invaliditu. Ale i při dobrých prognózách se oživení neprovádí okamžitě. V závislosti na stupni a umístění poškození mozku jsou pravděpodobné následující následky:

 • porušení biomechaniky;
 • rozptýlení, oslabení myšlení;
 • paralýza levé, úplné nebo částečné;
 • rozvoj epilepsie;
 • nedostatek koordinace;
 • svalová slabost;
 • neschopnost samoobsluhy.

Závažné případy rozsáhlé ischemické cévní mozkové příhody jsou často fatální, stejně jako kóma. Stát komatózy může trvat týden a může se protáhnout v průběhu let. Po celou dobu pacient dostává jídlo a kyslík pomocí speciálních zařízení. Po opuštění kómy je kvalita života pacienta velmi vzácně stejná.

Po ischemické mrtvici je prognóza dalšího života stále lepší než u krvácení. Zpravidla žije i nadále 75% pacientů a polovina z nich má šanci se řádnou léčbou zbavit následků. Opakující se mrtvice je velmi nebezpečná, zde je procento přežití mnohem nižší. Podobně smrt je často spojena s komplikacemi souvisejícími s mrtvicí. Patří mezi ně selhání ledvin, srdeční onemocnění a pneumonie. Neméně nebezpečnou komplikací mrtvice je otok mozku.

Ischemická mrtvice na pravé straně vyžaduje komplexní léčbu, která zahrnuje základní a specifické metody. Základní léčbou je kontrola krevního tlaku, protože jeho skoky v jakémkoli směru mohou situaci zhoršit. Je také důležité sledovat tělesnou teplotu. Jsou přijímána opatření k udržení dýchání, funkce srdce a dalších důležitých funkcí. Terapie je také zaměřena na zmírnění symptomů:

Současně se provádí léčba nebo prevence možných komplikací. Specifická léčba mrtvice na pravé hemisféře mozku je zaměřena na okamžité odstranění příčin, které ji způsobily. K tomu použijte léky, které mohou předepisovat pouze ošetřující lékař.

 1. Trombus, který se překrývá s cévou, je bojován pomocí intravenózního trombolu. Tyto léky rychle rozpouštějí trombus a umožňují krev volně proudit do postižené části mozku.
 2. Aby se zabránilo tvorbě krevních sraženin, užívají se antikoagulancia.
 3. Protidestičková činidla také ředí krev, ale působí jemněji.
 4. Ochranná terapie se používá k ochraně a zvýšení odolnosti neuronů, které neměly čas podstoupit nekrózu.

Je velmi nebezpečné používat jakékoli prostředky z vlastního podnětu, a to i v době obnovy.

Čím dříve je pacient hospitalizován, tím lépe. Toto pravidlo je nejvhodnější pro mrtvici. Je třeba okamžitě zavolat sanitku, ale před jejím příjezdem můžete pro pacienta udělat nějaké užitečné a možná i životně důležité věci. Musíte si dát pod hlavu polštář, a pokud k útoku došlo na ulici, pak jakýkoliv měkký předmět.

V místnosti musíte otevřít větrací otvory, abyste získali přístup na čerstvý vzduch. Můžete měřit tlak sami a zaznamenat výsledek. Mikroproces nemusí okamžitě vyvolat důvod pro zvláštní obavy, takže je třeba pečlivě sledovat příznaky. To platí zejména pro aterosklerózu a diabetes.

Tah pravého mozkového laloku je téměř stejný z důvodů a mechanismu vývoje. Je však třeba vzít v úvahu významný rozdíl ve vlastnostech klinického průběhu onemocnění a jeho následcích, zejména ve fázi rehabilitace.

Ischemická cévní mozková příhoda je léze mozkových laloků v důsledku sevření nebo zablokování krevních cév. Podle WHO trpí každý rok asi 6 milionů lidí mozkovou příhodou, z nichž většina trvale nebo zcela ztrácí schopnost pracovat. Obvykle onemocnění postihuje jednu z hemisfér mozku a je méně často diagnostikováno na pravé straně. Důsledky pravoúhlé mrtvice mohou být velmi závažné.

Hlavní rozdíly pravostranného zdvihu

Jak víte, funkce obou hemisfér mozku jsou odlišné. Pro levici je to paměť, logika, řeč, schopnost číst a psát, ale pravá hemisféra je zodpovědná za emoce a pocity. Je na správné straně, že informace jsou zpracovávány v obrazech, rozvoj tvůrčích schopností člověka je zajištěn.

Pravá ischemická mrtvice

Hlavní funkce pravého mozkového laloku:

 • motorická aktivita levé strany těla a výrazy obličeje na levé straně obličeje;
 • pach, sluch, zrak, hmatové vjemy;
 • prostorová orientace;
 • intuitivní pocity;
 • zpracování neverbálních informací;
 • rozpoznávání emocí lidí v okolí;
 • vnímání hudby a barvy;
 • vnímání komplexních objektů jako celku a ne jako soubor oddělených prvků;
 • rozpoznání tváře;
 • schopnost identifikovat rozdíly.

S mrtvicí pravé hemisféry může dojít k úplné nebo částečné paralýze levé strany těla, paralýze obličejových svalů, přerušené krátkodobé paměti. Kromě toho mohou leváci pociťovat poruchu řeči, protože jejich řečové centrum je umístěno v pravém laloku mozku. Většina pacientů s takovou diagnózou buď necítí své končetiny vůbec, nebo prožívá pocit, že mají více paží a nohou, než mají.

Důsledky pravostranného zdvihu

Pokud je pacientovi poskytnuta první lékařská pomoc během prvních tří hodin po cévní mozkové příhodě, je možné se vyhnout smrti většiny buněk. Absence nejcharakterističtějších projevů ve formě poruch řeči bohužel činí diagnózu velmi obtížnou a často není možné zcela obnovit funkci mozku. Doba rehabilitace těchto pacientů trvá déle.

První příznaky mrtvice

Typy ischemické mrtvice

Následky ischemické cévní mozkové příhody jsou přímo závislé na intenzitě léze, na příčině, na jejím příčině, na umístění blokády, na rychlosti výskytu příznaků. Na tomto základě odborníci klasifikují nemoc podle typu.

Přechodný ischemický atak

Navíc se rozlišuje závažnost poškození mozku:

 • mírné - příznaky se objevují mírně, zotavení dochází rychle a v plném rozsahu;
 • mírný stupeň - vědomí netrpí, převládají fokální neurologické příznaky, doba zotavení trvá déle;
 • závažný stupeň - výrazná deprese pacientova vědomí, přítomnost rozsáhlých neurologických projevů, regenerační průběh je velmi dlouhý.

Schéma efektu tahu

Když je ovlivněn pravý lalok mozku, všechny jeho funkce jsou dočasně ztraceny. Trvání tohoto stavu závisí na typu mrtvice a její závažnosti. První projevy jsou vyjádřeny levostrannou paralýzou končetin a svalů obličeje. Dále dochází ke zrakovému poškození: zmizí zřetelnost, zmizí dvojité oči, oddělené úseky vypadnou z dohledu. Sluch a pach může zmizet. Protože funkce řeči v těchto stavech jsou zachovány, pacient může popsat hlavní symptomy, ale zároveň může být zmaten s pocity.

Po poskytnutí první pomoci a stabilizaci stavu lze detekovat další známky poškození mozku:

 • pacient si nepamatuje své nedávné činy, nerozpoznává tváře blízkých;
 • orientace v prostoru se stává obtížnou, člověk není schopen se správně oblékat nebo si obléct boty;
 • mohou se objevit epileptické záchvaty;
 • někteří pacienti doslova vnímají všechny vtipy a obrazové projevy, jiní mají hloupý způsob, neinherentní dřívější výkyv, ztrátu taktu. U některých lidí dochází k rozvoji demence po těžké pravoúhlé mrtvici.

Na fotografii je pacient po mrtvici

Dalším závažným důsledkem je výskyt úplné apatie u pacienta k jeho stavu a okolí nebo k rozvoji hluboké deprese. Mnoho lidí si nevšimne přítomnosti paralýzy a poruch motorických funkcí. To vše blokuje psychologický kontakt mezi pacientem a lékařem, komplikuje proces zotavení.

Apatie u pacienta po mrtvici

Dlouhodobé následky pravostranné mrtvice zahrnují fyziologické poruchy kardiovaskulárního systému. Nejčastěji se projevují periferním edémem, který je lokalizován na nohách, odlišuje se symetrií a pomalým vývojem. Kromě toho mohou existovat různé poruchy v pánevních orgánech, otoky mozku, postupné zhoršení vidění (až do slepoty). Zvýšení rizika recidivující mrtvice s možnou transformací do hemoragie.

Z tohoto článku se dozvíte: co by mohlo být důsledkem mozkové mrtvice na pravé hemisféře, jak špatně je stav pacientů narušen a na čem záleží. Kolik lidí žije, trpělo mrtvicí pravé strany.

 • Pokud je mrtvice na pravé straně ischemická
 • Pokud hemoragické mrtvice
 • Různé dlouhodobé účinky u vážně nemocných pacientů

Mrtvice je skupina vážných nemocí. Každoročně zemřou tisíce lidí a stanou se postiženými na světě. Obecně 50–60% pacientů může přežít a maximálně 10% se může plně zotavit. To znamená, že následky nemoci jsou opravdu obtížné a není vždy možné je ovlivnit.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Prognóza závisí na několika faktorech, které jsou popsány v tabulce:

Pokud jde o délku života po mrtvici na pravé polokouli, je v širokém rozsahu, protože závisí na faktorech popsaných v tabulce a pohybuje se od několika hodin do desetiletí.

Cévní mozková příhoda na pravé straně mozku se liší od příznaků a následků vlevo. To je způsobeno tím, že každá z hemisfér je zodpovědná za různé mozkové funkce.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Většina mrtvice na pravé hemisféře je ischemická v přírodě - kvůli blokování tepen, které přinášejí krev do mozku. Taková varianta mozkových cirkulačních poruch se objevuje postupně - 75% pacientů hlásí nárůst symptomů během několika hodin nebo dokonce dnů. To umožňuje okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a snížit závažnost následků. Proto hlavní věc, která ovlivňuje prognózu této formy onemocnění, je velikost mrtvice.

MRI snímky ukazují vývoj ischemické mrtvice v pravé časové oblasti mozku.

Pokud podle tomografie odborníci neklasifikují ischemickou mrtvici jako masivní (velkou) nebo o ní mluví jako o mikrokroku, znamená to, že prognóza života pacienta je příznivá. Takové změny v mozku nemají významný vliv na jeho trvání - nemoc není fatální. Výjimkou jsou případy, kdy je poškozen přívod krve do mozkového kmene. Obsahuje vitální centra - respirační a kardiovaskulární. Proto i malá mrtvice ovlivňující mozkový kmen, v 95-99% končí smrtí pacientů během několika hodin nebo dnů.

Hlavní problém, s nímž se setkávají pacienti, kteří podstoupili pravoúhlou mrtvici malého rozsahu, je odlišný stupeň postižení (čím menší je zaostření, tím menší je neurologický defekt). U 60–70% těchto pacientů je omezena pohyblivost, ale nejsou upoutáni na lůžko, ztrácejí schopnost adekvátně vnímat svět kolem sebe, vše, co se s nimi děje, a schopnost logicky myslet.

Tato povaha následků je způsobena tím, že na pravé hemisféře praváků jsou nervová centra zodpovědná za pohybovou aktivitu levé poloviny těla, intelektuální a duševní schopnosti a paměť. Odpovídající centra pro leváky jsou umístěna na levé polokouli. Proto mají pravostrannou mrtvici charakterizovanou dalšími důsledky - podobnými ischemickému procesu na levé hemisféře u praváků.

Hlavní důsledky jsou popsány v tabulce.

Jakékoliv následky ischemické cévní mozkové příhody mají tendenci s časem klesat (do 1–1,5 roku), pokud je provedena kompletní rehabilitační léčba a rehabilitace.

Přibližně 25% pacientů mladších 55 let s minimálně vyjádřenou velikostí nekrotických lézí v mozku je plně obnoveno bez viditelných známek neurologického deficitu.

Kolik ztracených funkcí se pacientovi během 1–2 let vrátí, bude jeho schopnost po zbytek života. To znamená, že v případě této doby se nervové buňky prakticky neobnoví a stávající mozkové změny se stanou nevratnými.

Pokud je podle tomografie místo infarktu (nekróza) mozku považováno za velké (masivní mrtvice), prognóza je špatná. Tito pacienti buď zemřou během několika dnů (60–70%), nebo přežijí a jsou hluboce postiženi (30–40%).

Pokud se vám podařilo zachránit život člověka, budete muset čelit stejným následkům, které jsou charakteristické pro malou mrtvici, ale jsou výraznější:

Péče o lidi po masivním ischemickém iktu je obtížná. Proto po existujících neurologických abnormalitách vznikají různé komplikace: pneumonie, otlaky, vyčerpání. Způsobují smrt většiny pacientů během 1-2 let. Ale 10–15% lidí žije více než 10 let.

Účinky hemoragické mrtvice na pravé straně mozku jsou těžší než ischemické. To je způsobeno tím, že bez ohledu na velikost postižené oblasti mozku dochází k pomalému zotavení nervových buněk. Proudící krev vytlačuje tkáně a zcela je ničí. To znamená, že ne všechny ztracené funkce nervového systému mohou být vráceny.

Prognóza života lidí s menším krvácením na pravé hemisféře mozku je nejednoznačná - 65–75% přežije, ale stane se postiženou. Stupeň invalidizačních následků je vždy vyšší než v průběhu ischemického procesu, i když povaha projevů je stejná - levá strana je ochrnutá, zhoršená citlivost, snížená kritika, paměť a zrak v levém oku. To znamená, že pacienti mohou:

 • Zachyťte zcela (10–15%).
 • Mají mírný neurologický deficit - chůzi s holí, schopnou samoobsluhy, ale omezenou (65–75%).
 • Máte hrubý neurologický deficit - pohybujte se na vozíku nebo si lehněte, neschopný samoobsluhy (15–20%).

Hlavní charakteristické znaky následků hemoragické mrtvice na pravé hemisféře:

Masivní krvácení (hematom) nebo průnik krve do komor

Hematom mrtvice, masivní nebo velké krvácení, umístil na pravé hemisféře, v 95-99% skončí časnou smrtí pacientů. Pokud dojde k průlomu v komorách mozku, smrt nastane okamžitě nebo během prvního dne. Ne více než 10–15% těchto pacientů lze ušetřit pomocí nouzového provozu - odstranění krvácení, drenáže lebeční dutiny nebo komor. Ti, kdo přežijí, však budou hluboce postiženi v komatózním nebo dezorientovaném stavu, kteří nebudou schopni sami sloužit. Jejich délka života je krátká - od několika dnů do několika měsíců.

Velké krvácení na pravé hemisféře mozku může vést ke stavu komatózy

Lidé, kteří se plně zotavili po mrtvici na pravé straně, nebo mají postižení, ale nejsou vázáni na lůžko, mohou žít desetiletí. Všichni pacienti bez lůžka jsou vystaveni sekundárním účinkům, které způsobují těžké komplikace nebo smrt. Mohou to být:

 • Kontraktura kloubů levé paže a nohy - po několika letech zamrzne v ohnutém stavu, nemůže být bez velké námahy rozepnuta.
 • Infekční procesy plic - porušení polykání, žaludeční trubice a špatné dýchání přispívají k hromadění hlenu v dýchacích cestách. Násobí infekci, která způsobuje rozvoj pneumonie (pneumonie).
 • Infekce ledvin je porušením močení a katétr vložený do močového měchýře vytváří podmínky pro zánět v ledvinách.
 • Tlakové vředy - tvorba velkých neléčivých ran na hýždích, v oblasti kříže a kyčelních kloubů.
 • Celkové vyčerpání, edém.

Jakákoliv mrtvice je patologický proces, který probíhá podle individuálního scénáře. Ano, má nejčastější vzorce a výsledky. Nic však nedává právo vzdát se a neudělat vše možné, aby jeho důsledky byly co nejmenší. Pamatujte - všechno je ve vašich rukou!

(5 hlasů, průměrné hodnocení: 4.80)

Mozková katastrofa je vážnou ranou pro tělo jakékoli osoby. V případě ischemické nebo hemoragické mrtvice mozku, důsledky tohoto jevu jsou zhoršení nebo úplná absence určitých funkcí struktur mozkové tkáně. Povaha a závažnost komplikací po mrtvici přímo závisí na umístění a velikosti patologického zaměření.

Proto v případě katastrofy mozku hraje významnou roli určení přesné polohy patologického zaměření v mozkové tkáni. Taktika další léčby a rehabilitace pacienta přímo závisí na výsledcích lékařského vyšetření.

Nejcharakterističtějšími projevy pravostranné mozkové katastrofy jsou poruchy motorických schopností a obtíže při polykání. Vzhledem k tomu, že nervová regulace v lidském těle vychází z principu criss-cross, pak když dojde k pravoúhlé mrtvici, je levá strana osoby ochromena. V tomto případě může být levá ruka v charakteristické ohnuté poloze.

Tito pacienti mají potíže s chůzí, paralýzou, necitlivostí a ztrátou pocitu na levé straně těla. Pacient si stěžuje na obtíže při jídle a poruchách polykání reflexu (dysfagie), stejně jako otoky levé poloviny obličeje.

Kromě toho existují takové známky lézí mozku na pravé straně:

 • Snížení nebo ztráta orientace v prostoru, stejně jako zhoršení koordinace pohybů;
 • Problémová řeč, stejně jako potíže s pohybem jazyka;
 • Zvracení;
 • Paralyzuje levou polovinu obličeje;
 • Bolesti hlavy vpravo;
 • Porucha polykání;
 • Levá ruka a noha jsou ochromené ochrnutím;
 • Necitlivost levé strany obličeje;
 • Snížení nebo ztráta sluchu;
 • Hemiparéza;
 • Závratě.

Tvorba těchto příznaků může znamenat nejen rozvoj mozkové katastrofy na pravé straně, ale také varuje člověka před jeho bezprostředním nástupem. V průměru se to děje několik dní před srdečním infarktem mozku. Pokud by takové osobě byla poskytnuta včasná lékařská pomoc, bude mít možnost vyhnout se vzniku vážných a nevratných komplikací.

Diagnóza pravostranné mozkové katastrofy nezpůsobuje žádné zvláštní obtíže. Pro podezření z pravostranného zdvihu je nutné kontaktovat zraněnou osobu se žádostí o současné zvednutí obou rukou. Můžete také požádat oběť, aby ukázala svůj jazyk nebo úsměv.

Pokud takové akce způsobí, že člověk má potíže, pak je pravděpodobnost pravostranného infarktu mozku nejméně 80%.

Slouží rozhodujícím faktorům při výskytu mozkové mrtvice na mozkové hemisféře, může mít stejné důvody, jaké jsou charakteristické pro mrtvici levé hemisféry.

Pro vyvolání mozkové mrtvice mohou tyto faktory:

 • Užívání alkoholu a kouření;
 • Nadváha;
 • Zvýšení hladiny cholesterolu v krvi;
 • Sedavý životní styl (hypodynamie);
 • Příjem kombinovaných perorálních kontraceptiv;
 • Nadměrné fyzické a emocionální přetížení;
 • Chronická onemocnění ledvin a kardiovaskulárních onemocnění.

Kromě toho vrozené nebo získané aneuryzmy mozkových cév, stejně jako poranění hlavy, nejsou o nic méně významnými faktory ve vývoji pravostranné mozkové katastrofy.

Porovnáme-li levostrannou a pravostrannou extenzivní ischemickou cévní mozkovou příhodu u žen a mužů, není možné z těchto stavů vyjmout nejnebezpečnější. S rozvojem nevratných procesů v oblasti pravé hemisféry mozku (ischemie) pacienti často ztrácejí předchozí funkčnost svého těla, což významně ovlivňuje sociální adaptaci a kvalitu života. Takoví lidé se znovu naučí dovednosti psaní, chůze, mluvení.

Musí obnovit taktilní citlivost prstů a také se znovu naučit ovládat své tělo. Na rozdíl od léze levé hemisféry nejsou pacienti s pravostranným mozkovým infarktem náchylní k depresivním stavům, což značně usnadňuje zotavení těla.

S mozkovou mrtvicí na pravé straně, důsledky, které se vyvíjejí u pacientů, úzce souvisí s typem katastrofy mozku.

Nejnebezpečnější formou mozkové katastrofy je pravostranná hemoragická mozková mrtvice. Pro pravostranné hemoragické poškození mozkové tkáně charakterizují těžké a agresivní symptomy. V předvečer katastrofy může být člověk narušen takovými příznaky, jako jsou závratě, hypertenze, dušnost, bolest v oblasti srdce. Po nástupu akutní fáze onemocnění symptomy pravostranné mrtvice zahrnují ochrnutí levé strany těla, ztrátu vnímání, ztrátu vědomí a znecitlivění horních a dolních končetin na levé straně.

S hemoragickou mrtvicí na pravé straně jsou následky závažné. Jsou vyjádřeny v částečném nebo úplném postižení, otok mozku, až do mozku.

Pokud má člověk mrtvici na pravé straně mozku, pak je riziko recidivy onemocnění nejméně 70%.

Pokud dojde k ischemické mrtvici pravé hemisféry mozku, člověk ztrácí orientaci v čase a prostoru, má problémy s jeho zrakem s řečí a také ztrácí citlivost na hmat a bolest. Malé krvácení v mozkové kůře, abnormální vývoj mozkových cév a karotická tepna (aneuryzma) mohou vyvolat ischemickou mrtvici v bazénu pravé střední mozkové tepny. Provokujícím faktorem je nadměrná emoční a fyzická zátěž, traumatické poranění mozku, porod.

Spolu s hemoragickou mrtvicí vyvolává pravostranná ischemická cévní mozková příhoda podobné důsledky, projevující se problémy s citlivostí, poruchou řeči a psaním, úplnou nebo částečnou paralýzou.

Potvrzení diagnózy hemoragické nebo ischemické mrtvice pravé hemisféry mozku je založeno na datech zobrazování magnetické rezonance mozku.

Tato diagnostická technika umožňuje identifikovat ischemickou mrtvici pravé strany, spolehlivé místo pro lokalizaci patologického fokusu, jeho velikost a stupeň prevalence.

Na základě skutečnosti, že u hemoragické mozkové mrtvice na pravé straně dochází k poklesu nebo úplné absenci motorických funkcí, útlaku řeči, zrakového a hmatového aparátu, doba zotavení zahrnuje opatření zaměřená na obnovu těchto mozkových funkcí.

Základní seznam rehabilitačních opatření pro zotavení po mrtvici pravé strany zahrnuje následující položky:

 1. Zajištění trvalého emocionálního a fyzického míru pro postiženou osobu;
 2. Dodržování dietních doporučení, která zahrnují vyloučení potravin bohatých na lipoproteiny o nízké hustotě z potravy;
 3. Terapeutická a regenerační masáž;
 4. Cvičení k boji proti paralýze (cvičení);
 5. Důležitým krokem je dodržování restriktivního režimu, který stanoví prominutí užívání alkoholu a tabáku;
 6. Minimalizace psychického a fyzického stresu;
 7. Léčba chronických onemocnění;
 8. Rehabilitační sezení s fyzioterapeutem, psychologem a neurologem.

Trvání zotavení v mrtvici je individuální pro každý jednotlivý klinický případ. Tato období a jejich trvání závisí na závažnosti poškození mozkových struktur pravé hemisféry, stejně jako na individuálních charakteristikách lidského těla. U některých pacientů trvá zotavení pravé strany po mozkovém infarktu přibližně 14 dní, zatímco u jiných je tato hodnota vyšší než 6 měsíců.

Obecný plán preventivních opatření zaměřených na prevenci pravostranné mozkové katastrofy je zaměřen na zavedení zdravého životního stylu, zamezení používání alkoholu a tabáku, revizi stravy a vyloučení z ní potenciálně nebezpečných složek. To platí zejména v případě mrtvice u mužů středního věku.

Kromě toho musí každý člověk sledovat ukazatele krevního tlaku. V případě jejich trvalého zvýšení se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc, abyste mohli podstoupit komplexní lékařské vyšetření a jmenování vhodné léčby.

Po absolvování úplné rehabilitace po poranění mozkové příhody na pravé straně bude každý člověk muset čelit novým životním podmínkám. Aby se zabránilo rozsáhlé mrtvici pravé hemisféry, každé zraněné osobě se doporučuje, aby dodržovala ochranný režim, zajišťující nepřítomnost stresového faktoru, nadměrné emocionální a fyzické přetížení.

Těmto pacientům se doporučuje, aby se poradili se specialisty neurologů, kardiologů a praktických lékařů alespoň 1 krát za 6 měsíců.

Při provádění všech restaurátorských činností mohou ukazatele funkčního stavu těla dosáhnout úrovně, kdy je člověk schopen samostatně sloužit doma a co nejvíce se přizpůsobit životnímu prostředí. Prognóza života v ischemickém mozkovém infarktu je mnohem příznivější.

Když mluvíme o závažnosti mrtvice na pravé straně, o důsledcích, a jak dlouho tito lidé žijí, člověk nemůže dát jednoznačnou odpověď. Poté, co člověk trpí mozkovou mrtvicí na pravé straně, je jeho průměrná délka života snížena v průměru o 6 let. To platí zejména pro ženy starší 55 let.

Nejtěžší je předpovědět povahu následků u pacientů po 80 letech. Ve stáří je zotavení z mrtvice velmi obtížné.

S přísným dodržováním lékařských doporučení a řádné péče o zraněnou osobu doma se jeho délka života v období po mrtvici nebude snižovat na významné ukazatele.

Každý, kdo utrpěl podobný stav, musí být připraven na výskyt funkčních poruch močového a oběhového systému.

Včasná návštěva lékaře vám pomůže předcházet tomuto stavu a zjistit, jak léčit účinky mozkového infarktu, ke kterému již došlo.

Mozek je nejrozvinutější a nejsložitější orgán lidského těla. Skládá se z pravé a levé hemisféry. Zdvih pravé hemisféry je velmi nebezpečný a má vážné následky, které vyžadují dlouhou dobu zotavení. Toto onemocnění je porušením krevního oběhu v mozku. V případě porážky větší oblasti mozkových buněk dochází k tzv. Rozsáhlé ischemické mrtvici.

Hlavní příčinou mrtvice je trombóza nebo blokování krevních cév v mozku. Na druhé straně, příčinou trombózy je tvorba plaků v tepnách, které zabraňují nebo zcela blokují průtok krve. Pokud nezačnete léčbu mrtvice včas, důsledky mohou být strašné. Včasná kvalifikovaná léčba dává pacientovi možnost vrátit se do běžného života a zkrátit dobu zotavení.

Ischemická mrtvice na pravé straně mozku představuje neočekávané zablokování největších cév, které probíhá velmi vysokou rychlostí. Příznaky tohoto onemocnění jsou vždy velmi výrazné:

 1. Náhlá ztráta vědomí.
 2. Ostrá bolest hlavy.
 3. Zvracení.
 4. Závratě.
 5. Zhoršená koordinace pohybů.
 6. Pacient není orientován v prostoru.

To vše naznačuje, že došlo k porušení těch mozkových funkcí, které jsou zodpovědné za pochopení forem objektů a rychlosti. Poté je možný nástup paralýzy levé strany těla pacienta.

Následkem odložené ischemické mrtvice u pacienta je obvykle tendence k depresi. Toto onemocnění je nejvíce náchylné k lidem trpícím cukrovkou, hypertenzí. Děti s vrozenými cévními poruchami jsou také často oběťmi tohoto onemocnění.

Při nástupu onemocnění se ischemická cévní mozková příhoda projevuje pouze malými tahy, které si pacient nemusí všimnout. Proto byste měli pečlivě zvážit i ty nejmenší příznaky a pokusit se pacienta co nejdříve hospitalizovat. To dá šanci na příznivý výsledek s menšími přestupky nebo úplným uzdravením celého organismu. Opakované cévní mozkové příhody však v každém případě znamenají nejtěžší a větší velikost mozkové léze v oblasti mozku.

Je známo, že každá z mozkových hemisfér má své vlastní funkce: ta pravá je zodpovědná za naše fantazie a levá za logiku myšlení. Proto v případě mrtvice pravé polokoule dochází k narušení paměti a řeč (za kterou je zodpovědná levá hemisféra) zůstává normální. To vše značně komplikuje formulaci správné diagnózy: necitlivost tkáně a ochrnutí těla se týkají pouze levé strany; paralýza obličeje bude pozorována na levé straně; celkový stav pacienta bude depresivní a letargický.

Statistiky o prognóze důsledků tohoto onemocnění jsou velmi zklamáním. 1/4 případů cévní mozkové příhody vede buď k náhlé smrti, nebo pacient zemře během 2 týdnů. Vzhledem k tomu, že během ischemické cévní mozkové příhody spadá první cévní mozková příhoda na centrální nervový systém, asi polovina pacientů se následně stává postiženou. Těmto důsledkům se vyhýbá pouze asi 30% lidí, kteří utrpěli mrtvici a pouze v případě včasné lékařské pomoci. Zbytek obvykle žije maximálně jeden rok.

Rovněž bychom neměli zapomínat, že důsledky této nemoci se mohou v každém jednotlivém případě značně lišit v závislosti na následujících faktorech: zda má pacient jakékoli jiné onemocnění; jak velký je stupeň poškození tkáně; síla imunity.

První pomoc

 • Nejdříve musíte zavolat sanitku co nejdříve a musíte podrobně vysvětlit, co se stalo služebnímu důstojníkovi. To je důležité, aby poslal potřebný tým lékařů. V případě mrtvice musí neurolog jít k pacientovi (život pacienta závisí na něm).
 • Zvedněte hlavu pacienta a jemně pod něj položte polštář.
 • Zajistěte přístup vzduchu: povolte límec a pás, otevřete okno.
 • Změřte tlak (nezapomeňte si zapamatovat výsledek).

Léčba

Každý, kdo utrpěl mrtvici na pravé straně, má pouze jednu šanci přežít a obnovit všechny životní funkce těla. Tato šance je okamžitá hospitalizace. Nebude žádná jiná šance. V případě opomenutí drahocenného času bude invalidita nebo smrt nevyhnutelná.

Léčba tohoto onemocnění je možná pouze v nemocnici pod stálým dohledem specializovaných lékařů: neuropatologů a neurochirurgů. Za prvé, v nemocnici je léčba mrtvice předepsána léčbou léky, které snižují úroveň srážení krve. Rovněž je zapotřebí urgentní redukce hladiny glukózy.

Ve zvláště závažných případech je předepsán chirurgický zákrok. Magnetická rezonance a počítačová tomografie jsou nezbytné pro přesné nalezení postižených oblastí. Načasování léčby mrtvice je velmi individuální a závisí na schopnostech a vlastnostech pacienta.

Po překonání hrozby příštího úderu a jeho negativních důsledků přichází čas nejpodstatnějšího okamžiku, kdy je nutné obnovit ztracené funkce těla pacienta:

 1. Pacientovi je předepsána hygienická léčba a fyzioterapeutické procedury.
 2. Lékař důrazně doporučuje, aby pacient denně vykonával speciální cvičení.
 3. Trvalé sledování diety a povinné stravy: vyloučení ze stravy sladkých a kořenitých potravin a potravin s vysokým obsahem cholesterolu.

Pravostranná mrtvice: následky a zotavení

Ivan Drozdov 06.12.2018 0 Komentářů

Zdvih je nebezpečný pro lidský život a zdraví, bez ohledu na to, která hemisféra mozku byla ovlivněna, protože v obou případech, s akutním hladem kyslíku, nervové buňky začnou umírat. Během diagnostiky je však nesmírně důležité určit stranu mozku, ve které je krevní oběh narušen, aby bylo možné posoudit povahu a závažnost následků, kterým bude muset čelit útočník.

Druhy pravoúhlé mrtvice

V závislosti na vývojovém mechanismu se rozlišují následující typy mrtvých pravých stran:

 • Ischemické - omezení nebo zastavení průtoku krve jedním z cév mozku v důsledku jeho blokování krevní sraženinou.
 • Hemorrhagic - krvácení do měkké tkáně mozku s tvorbou hematomů různých velikostí, způsobených rupturou cévní stěny.
 • Smíšená akutní mozková insuficience, vyvolaná blokádou tepny a prasknutím její stěny v důsledku nadměrného krevního tlaku.

Ischemická cévní mozková příhoda pravé strany se z důvodu výskytu klasifikuje do následujících poddruhů:

 • aterotrombotika - vyskytuje se při ateroskleróze;
 • kardioembolický - je důsledkem blokování embolie cévy (krevní sraženina, pohybující se v oběhovém systému);
 • hemodynamické - způsobené srdečním onemocněním nebo systémovou hypotenzí;
 • v mozkových tkáních se tvoří lakunar - lacunae (dutiny), které se nakonec naplní krevním nebo tekutým inkluzí a blokují cévu.

Hemorrhagic pravostranná mrtvice má následující typy, se spoléhat na umístění poškozené lodi: t

 • epidurální - krvácení do tkáně, umístěné nad tvrdou skořepinou mozku;
 • subdurální - postihuje mozkové buňky pod tvrdou skořápkou;
 • parenchymální - vyvíjí se přímo v mozkové tkáni;
 • subarachnoid - způsobený krvácením do subarachnoidního prostoru;
 • intraventrikulární - ovlivňuje tkáň komor mozku.

Příznaky pravostranného zdvihu

Akutní mozková insuficience, která se vyvíjí na pravé hemisféře mozku, se projevuje obecnými a specifickými znaky. V prvním případě má oběť spontánně následující příznaky:

 • těžké a náhlé bolesti hlavy;
 • snížené vidění, hlavně na levé straně;
 • závratě;
 • porucha sluchu, dotek a vůně;
 • nevolnost, nutkání zvracet;
 • levostranná paralýza, necitlivost končetin;
 • ztráta nebo otupělost citlivosti na levé straně těla - pocit brnění kůže, necitlivost, zimnice;
 • nerovnováha, koordinace pohybů;
 • bušení srdce;
 • zarudnutí obličeje;
 • zvýšení krevního tlaku na kritickou úroveň.

Specifické rysy pravé mozkové mrtvice zahrnují:

 • zkroucený úsměv - když se snažíte usmát na oběť, ústa se ohnou, zatímco levý roh rtů se nezvedne, ale zůstane na místě;
 • nekoherentní řeč - osoba vágně odpoví na jednoduchou otázku nebo vůbec nic neříká;
 • porušení vědomí a orientace v prostoru - pacient nemůže určit svou polohu a datum, zapamatovat si události, ke kterým došlo do 1 hodiny před útokem;
 • pohyby končetin - zraněný nemůže současně zvednout obě ruce a fixovat je na stejné úrovni, s pravostranným tahem, levá ruka zůstane spuštěna dolů.

Pokud je přítomen alespoň jeden ze specifických symptomů a jeho mozkové symptomy jsou doplněny, měla by být naléhavě zavolána ambulance a měla by být odeslána do nemocnice.

Důvody

Uzavření cévy krevní sraženinou je hlavní příčinou ischemické mrtvice. Hemorrhagic mrtvice nastane kvůli ruptuře cévní stěny mozku a vylití krve v jeho tkáni. Běžné příčiny vzniku pravostranného i levostranného cévního mozku jsou nemoci, které se vyvíjejí u starších lidí:

Popište nám svůj problém, nebo sdílejte své životní zkušenosti v léčbě nemoci, nebo požádejte o radu! Řekněte nám něco o sobě přímo zde. Váš problém nebude ignorován a vaše zkušenosti někomu pomohou!

 • ateroskleróza;
 • arteriální hypertenze v chronické formě;
 • stenóza tepny;
 • infarkt;
 • ischemická choroba srdce;
 • diabetes mellitus;
 • revmatismus;
 • fibrilace síní;
 • patologie srdečních chlopní.

Důvody pro rozvoj pravostranné mrtvice, nezávisle na věkovém faktoru, jsou:

 • krevní nemoci, vyvolávající porušení krevní srážlivosti;
 • záchvaty migrény;
 • osteochondróza děložního hrdla;
 • SPA (syndrom vertebrální arterie);
 • chemická otrava, která vede k prodlouženému vazospazmu;
 • vaskulární trombóza končetin;
 • vaskulitida a jiná infekční onemocnění, která ničí vaskulární pojivovou tkáň;
 • růst intrakraniálních nádorů, které stlačují krevní cévy nebo klíčí ve stěnách cév maligními buňkami;
 • vrozené anomálie cévního systému;
 • hormonální nerovnováha u žen způsobená užíváním perorálních kontraceptiv, těhotenství, dysfunkce vaječníků, menopauzy;
 • zneužívání alkoholu, kouření, drog;
 • hypodynamie způsobená sedavou prací;
 • obezita;
 • konstantní emocionální a fyzický stres.

Pokud je jedna nebo více popsaných chorob citlivá, měla by být pravidelně vyšetřována odborníky a měla by být provedena preventivní opatření, aby se zabránilo mozkovým mrtvicím.

Následky mrtvice na pravé straně

Pravá hemisféra mozku je zodpovědná za pohyblivost levé strany těla, tvůrčí a intuitivní vývoj člověka, jeho myšlení, schopnost zpracovávat informace, vnímat to, co viděl, slyšel a hmatatelně. Důsledky v pravoúhlé mrtvici se projevují formou porušení těchto konkrétních funkcí mozku, v důsledku čehož může pacient zůstat v opožděném období:

 • necitlivost (paralýza) levé paže, nohy, poloviny obličeje;
 • snížený pocit čichu, sluchu a zraku na levé straně;
 • ztráta citlivosti kůže na levé straně;
 • snížené pocity intuice;
 • nedostatek kontroly nad emocemi;
 • doslovné vnímání toho, co bylo řečeno, s nedostatečným pochopením metafor a humoru;
 • ztráta tvořivosti, představivosti, vnímání hudby;
 • ztráta schopnosti rozpoznat tváře, vnímání barev, rozdíly, integrita objektů;
 • neschopnost zpracovávat velké množství informací a provádět několik úkolů současně;
 • psycho-emocionální poruchy - výkyvy nálady, podrážděnost, slznost a hněv;
 • porucha řeči - projevuje se u leváků.

Nejzávažnější důsledky pravostranné mrtvice z hlediska fyziologie jsou postižení, způsobené ztrátou tělesných schopností a schopností sebeobrany, kómy a smrti. Aby se zabránilo jejich rozvoji, je nutné jít do nemocnice co nejdříve po útoku, aby se obnovila dodávka krve do mozku a eliminovaly se účinky faktorů, které tento útok vyvolaly.

Léčba onemocnění

U prvních příznaků pravostranné mrtvice musí být oběti poskytnuta primární péče, zavolat resuscitační tým a být převezen do nemocnice. V nemocnici bude vyšetřen neurologem, provede nezbytné diagnostické vyšetření a předepíše léčbu.

Způsob léčby mrtvice je založen na typu akutní mozkové insuficience diagnostikované u pacienta a na jejím příčině. Princip léčby mrtvice nezávisí na tom, která strana mozku je ovlivněna - vlevo nebo vpravo. V každém případě je pacientovi předepsána základní terapie zaměřená na:

 • podpora životně důležitých funkcí - dýchání, práce srdce,
 • normalizace krevního tlaku;
 • snížení účinků na tělo příznaků - bolest, nevolnost, zvracení, svalové křeče, křeče, vysoká horečka;
 • zajištění homeostázy krve - udržení stálého ukazatele složení krve, koncentrace látek vstupujících do jeho složení;
 • odstranění krevních sraženin, které narušují normální krevní oběh, a prevenci vzniku nových krevních sraženin - v případě ischemické mrtvice;
 • zastavit krvácení - s intrakraniálním krvácením;
 • obnovení průtoku krve poškozenou cévou do postižených mozkových struktur;
 • zlepšení metabolismu mezi poškozenými tkáněmi pro jejich rychlé zotavení.

V závažných případech může oběť potřebovat neodkladnou operaci:

 • u ischemické cévní mozkové příhody - pokud nebylo možné obnovit průtok krve cév pomocí lékové metody;
 • s hemoragickou mrtvicí - k odstranění hematomů, zmírnění otoků mozkové tkáně a šití poškozené tepny.

Rehabilitace a zotavení

Důležitou součástí celého procesu obnovy je rehabilitace po mrtvici pravé strany. Poměrně často, s pomocí kvalifikovaného personálu a blízkých příbuzných, se pacient musí znovu naučit provádět základní funkce - chodit, mluvit, myslet, orientovat se ve vesmíru.

V době zotavení doma a ve specializovaných institucích se doporučuje, aby osoba, která utrpěla mrtvici, dodržovala následující postupy, manipulace a cvičení:

 • masáže (klasická, bodová) - zmírnit svalovou hypetonus a obnovit ztracenou citlivost;
 • fyzioterapeutická cvičení - k obnovení funkcí pohybů paží a nohou;
 • fyzioterapie, léčebné koupele, akupunktura - aktivace nervových impulzů v ochrnutých končetinách a jejich vztah k mozkovému centru;
 • třídy s logopedem - jsou nezbytné v případě porušení řečového aparátu;
 • řešení problémů v logice a myšlení;
 • pracovat s psychologem - zabránit rozvoji deprese a zvýšit emocionální postoj k uzdravení.

Důležité pro člověka, který utrpěl mrtvici, je psychologická a fyzická podpora blízkých, protože doba trvání procesu zotavení závisí také na tom, jak moc se chce zotavit.

Pravý boční tah: kolik živých předpovědí

Prognóza přežití a míra zotavení ztracených funkcí po pravoúhlé mrtvici je individuální pro každého pacienta. Jeho výsledek je ovlivněn těmito faktory:

 • věku pacienta;
 • typ a hloubka poškození mozkové tkáně;
 • účinnost a kvalifikace primární péče a následné léčby;
 • správnost přípravy a realizace rehabilitačního programu;
 • Emocionální nálada oběti k uzdravení.

Statistiky života po cévní mozkové příhodě, bez ohledu na to, která hemisféra mozku je ovlivněna, jsou následující:

 • 75% přežití v prvních dnech po ischemickém záchvatu, 50% z nich neprochází časovou bariérou během 2-3 měsíců a umírá;
 • 25% přežití v prvních 2-3 dnech po hemoragické mrtvici, z nichž 50% zemře v příštích několika měsících;
 • 18-20% přeživších mrtvice podstoupí opakovaný útok, který je přenesen několikanásobně těžší než první a snižuje šance na přežití;
 • až 95% přežívajících pacientů, bez ohledu na typ mrtvice, zůstává postiženo s různým stupněm omezení pohybu, samoobsluhy a společnosti.

Neváhejte se zeptat na vaše otázky přímo zde. Odpovíme Vám na otázku >>

Průměrná délka života po mrtvici na pravé straně závisí na tom, jak dobře byla metoda léčby a rehabilitace sestavena a jak je pacient vnímavý k jejich realizaci. V některých případech člověk žije jen několik let, ale často se život může prodloužit o desítky let.