Charakteristiky pravostranné ischemické mrtvice

Ischemická cévní mozková příhoda je velmi závažné a nebezpečné onemocnění. Není-li léčba zahájena včas, může osoba zůstat po zbytek života invalidní a potřebovat neustálou péči a dohled. Tento článek vám řekne, jak můžete rychle určit ischemickou mrtvici pravé strany mozku, a její klinický obraz, diagnóza, první pomoc a rysy další léčby budou podrobně zváženy.

Anatomické a fyziologické charakteristiky pravé hemisféry

Ischemická mrtvice pravé strany mozku se vyvíjí v důsledku poruch oběhového systému pravé hemisféry. Nádoby mohou být blokovány krevními sraženinami nebo aterosklerotickými plaky. Pravá hemisféra je opatřena krví z těchto cév:

 1. Z bazénu karotických tepen. Karotické tepny v mozku tvoří karotický bazén. Část tepen této pánve je zodpovědná za zásobování krve na pravé hemisféře.
 2. Z tepen vizillského kruhu. Tento kruh je tvořen přední a zadní mozkovou tepnou, která, propletená, tvoří umyvadlo.
 3. Větve bazilárních cév dodávají zadní části pravé hemisféry.

Pravá hemisféra je zodpovědná za tyto funkce lidského těla:

 • Motorická a citlivá funkce levé strany těla, včetně výrazů obličeje.
 • Pro obrazové myšlení. Na rozdíl od levé hemisféry, která je zodpovědná za řeči a matematické výpočty, dílo pravice poskytuje vnímání vzhledu objektů, jejich opětovné vytvoření v hlavě.
 • Pro smysl pro humor. Je to díky pravé polokouli, člověk se může bavit, smát se, radovat se, žertovat sám.
 • Pro intuitivní myšlení, stejně jako pro schopnost navázat spojení mezi různými událostmi a objekty.
 • Pro představivost a kreativitu. Díky pravé polokouli může člověk psát hudbu, skládat poezii, kreslit, dělat věci.

První známky vývoje mrtvice na pravé straně

Příznak ischemické mrtvice vpravo

Ischemická mrtvice na pravé straně se objevuje vždy náhle a rychle. Níže jsou uvedeny jeho hlavní známky, kterými lze rychle identifikovat:

 • Vzhled akutní bolesti hlavy a zvracení. Zvracení může nastat bez předchozí nevolnosti. K zvracení dochází v důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku a podráždění membrán mozku.
 • Náhlá ztráta vnímání nebo motorická aktivita v levých končetinách.
 • Asymetrie obličeje. Osoba, která má ischemickou mrtvici, může mít koutek úst, tváře a víčka.

Můžete požádat pacienta, aby vyčníval a ukázal jazyk. Jazyk se bude lišit na postiženou stranu. Také, řekněte mu, aby současně zvedl dvě ruce, úsměv. Když se pokusíte usmát, asymetrie tváře bude jasně viditelná, a když pozvednete ruce, člověk může zaostávat, nebo se prostě nepohnout.

Příznaky ischemické mrtvice vpravo

Pravostranná ischemická mrtvice má spíše charakteristický a specifický klinický obraz. Skládá se z mozkových a fokálních symptomů. Čím více fokálních symptomů u pacienta - tím větší objem mozkové tkáně byl ovlivněn. Symptomy, které se mohou objevit během akutní ischemie na pravé hemisféře mozku, jsou uvedeny v následující tabulce:

Diagnóza mozkové mrtvice

Po hospitalizaci, pacient s podezřením na ischemickou mozkovou příhodu, je nutné urychleně provést počítač nebo zobrazení magnetické rezonance mozku. Tyto metody vám umožní potvrdit diagnózu a poskytnout vrstvený a detailní obraz mozkové tkáně.

Lékař určí velikost a umístění patologického procesu. Kromě CT a MRI musí pacient provést úplnou laboratorní a instrumentální studii, která posoudí celkový stav a identifikuje případné komplikace a další patologie. Za tímto účelem musí podstoupit následující diagnostické testy:

 • kompletní krevní obraz s rozloženým vzorcem leukocytů;
 • analýza moči;
 • biochemická analýza krve pro elektrolyty, bilirubin, kreatinin, transaminázy;
 • ultrazvukové vyšetření břišní dutiny a malé pánve;
 • EKG;
 • krevní test na cukr;
 • coagulogram.

Základní principy léčby ischemické mrtvice na pravé straně

První pomoc při mrtvici

Pokud máte podezření na vznik ischemické cévní mozkové příhody na pravé straně, musíte okamžitě zavolat sanitku. Po třech hodinách, po nástupu nemoci, mozkové buňky mohou být stále uloženy provedením trombolýzy. Zatímco je sanitka na cestách, je nutné dát pacienta a zvednout hlavu. Poskytování jakéhokoliv léku je přísně zakázáno!

Po příchodu sanitky, lékař, rychle zhodnotit stav pacienta, spojí to s kyslíkem, začne intravenózní infuzi léků udržovat tlak. V případě potřeby provede záchranný tým resuscitaci. Při podezření na ischemickou cévní mozkovou příhodu jsou pacienti hospitalizováni ve speciálních zdravotnických zařízeních s CT nebo MRI a jednotkou intenzivní péče.

Po potvrzení diagnózy ischemické mrtvice na pravé straně mozku by měla být provedena trombolýza. Tento postup zavádí léky, které rozpouštějí krevní sraženinu, která interferuje s průtokem krve v tepnách mozku. V takových případech nelze tuto terapii provést:

 • pokud je v anamnéze hemoragická mrtvice;
 • vysoké hladiny arteriálního krevního tlaku;
 • použití heparinu nebo warfarinu pacientem;
 • přítomnost aneuryzmatu, malformace mozkových cév;
 • jestliže po nástupu nemoci měl pacient křeče;
 • jestliže během posledních tří měsíců pacient podstoupil infarkt myokardu;
 • s hypo - nebo hyperglykémií.

Kromě trombolýzy bude léčba sestávat z následujících složek:

 1. Zavedení pacientů antikoagulancií a ředidel krve.
 2. Poskytování kyslíkové podpory. Pokud pacient nemůže dýchat zcela nezávisle, podstoupí intubaci průdušnice a bude převezen do ventilátoru.
 3. Prevence vzniku dekubitů a dodržování nemocniční infekce. Velmi často se u pacientů s mozkovou příhodou v nemocnici vyvine pneumonie nebo močová infekce. Tyto komplikace jsou život ohrožující.
 4. Úvod do problematiky léků, které zlepšují cirkulaci mozku.
 5. Rehabilitační činnosti. Měly by být zahájeny již během prvních dnů. Během tohoto období se provádí masáž, pasivní prodloužení ochrnutých končetin.

Ischemická mrtvice na pravé straně mozku je nebezpečná choroba, která může významně narušit kvalitu života člověka nebo dokonce vést k smrti. Je nutné znát jeho první příznaky, aby bylo možné včas určit zdvih a vyhledat lékařskou pomoc. Po tři hodiny může být provedena trombolýza, a tak mozkové buňky mohou být zachráněny před smrtí. Již v prvních dnech pobytu pacienta v nemocnici by měl být zahájen rehabilitační program, který zabrání rozvoji striktur v kloubech a svalové hypertonii.

Tah ischemické pravé strany: následky

✓ Článek ověřený lékařem

Ischemická cévní mozková příhoda je léze mozkových laloků v důsledku sevření nebo zablokování krevních cév. Podle WHO trpí každý rok asi 6 milionů lidí mozkovou příhodou, z nichž většina trvale nebo zcela ztrácí schopnost pracovat. Obvykle onemocnění postihuje jednu z hemisfér mozku a je méně často diagnostikováno na pravé straně. Důsledky pravoúhlé mrtvice mohou být velmi závažné.

Hlavní rozdíly pravostranného zdvihu

Jak víte, funkce obou hemisfér mozku jsou odlišné. Pro levici je to paměť, logika, řeč, schopnost číst a psát, ale pravá hemisféra je zodpovědná za emoce a pocity. Je na správné straně, že informace jsou zpracovávány v obrazech, rozvoj tvůrčích schopností člověka je zajištěn.

Pravá ischemická mrtvice

Hlavní funkce pravého mozkového laloku:

 • motorická aktivita levé strany těla a výrazy obličeje na levé straně obličeje;
 • pach, sluch, zrak, hmatové vjemy;
 • prostorová orientace;
 • intuitivní pocity;
 • zpracování neverbálních informací;
 • rozpoznávání emocí lidí v okolí;
 • vnímání hudby a barvy;
 • vnímání komplexních objektů jako celku a ne jako soubor oddělených prvků;
 • rozpoznání tváře;
 • schopnost identifikovat rozdíly.

S mrtvicí pravé hemisféry může dojít k úplné nebo částečné paralýze levé strany těla, paralýze obličejových svalů, přerušené krátkodobé paměti. Kromě toho mohou leváci pociťovat poruchu řeči, protože jejich řečové centrum je umístěno v pravém laloku mozku. Většina pacientů s takovou diagnózou buď necítí své končetiny vůbec, nebo prožívá pocit, že mají více paží a nohou, než mají.

Důsledky pravostranného zdvihu

Pokud je pacientovi poskytnuta první lékařská pomoc během prvních tří hodin po cévní mozkové příhodě, je možné se vyhnout smrti většiny buněk. Absence nejcharakterističtějších projevů ve formě poruch řeči bohužel činí diagnózu velmi obtížnou a často není možné zcela obnovit funkci mozku. Doba rehabilitace těchto pacientů trvá déle.

První příznaky mrtvice

Typy ischemické mrtvice

Následky ischemické cévní mozkové příhody jsou přímo závislé na intenzitě léze, na příčině, na jejím příčině, na umístění blokády, na rychlosti výskytu příznaků. Na tomto základě odborníci klasifikují nemoc podle typu.

Pravostranný zdvih: příčiny, charakteristiky, znaky a metody léčby

Pravostranná mrtvice je nebezpečným porušením mozkové cirkulace. To způsobuje hypoxii, ovlivňuje metabolické procesy v mozkových buňkách az toho vyplývající důsledky. Riziková skupina zahrnuje starší osoby a pacienty s kardiovaskulárním onemocněním. Pro snížení rizika úmrtí je důležité poskytnout oběti včasnou lékařskou pomoc.

Etiologie onemocnění

Vývoj pravoúhlé mrtvice je způsoben vlivem skupiny provokujících faktorů na tělo okamžitě:

 1. Cévní ateroskleróza - vyvíjí se s nesprávnou výživou a poruchou syntézy cholesterolu jaterními buňkami, což způsobuje tvorbu hustých lipidových plaků uložených na vnitřku cév.
 2. Patologické zahuštění krve a rozvoj trombocytózy, která vede k tvorbě hustých krevních sraženin, které mohou ucpat lumen cévy, která krmí mozek.
 3. Arteriální hypertenze, pod jejímž vlivem je zvýšený tlak na stěny cév, což je činí méně pružnými a způsobuje mikrodamage.
 4. Přítomnost nádorů a nádorů různých etiologií, které vytlačují cévy a narušují přirozený průtok krve.
 5. Nadváha a obezita - vyvolává stres na celý kardiovaskulární systém.
 6. Častý stres a nestabilita psycho-emocionálního stavu.
 7. Podvýživa, která je založena na rychlém občerstvení a jídlech s vysokým obsahem kalorií.
 8. Pití velkých množství sladkých nápojů s obsahem cukru a alkoholu.
 9. Nedostatek řádného spánku a odpočinku, který vede k vyčerpání těla.
 • Diabetes a jiná autoimunitní onemocnění.
 • Dlouhodobé užívání léků, které vyvolávají krevní sraženiny a krevní sraženiny.

Mrtvice má komplexní etiologii, která určuje mechanismus jejího toku. Charakterem onemocnění je skutečnost, že s porážkou pravé hemisféry mozku jsou narušeny všechny motorické reflexy levé poloviny těla. Levostranná mrtvice je častější, ale je několikanásobně obtížnější, což vyvolává rozvoj řady závažných komplikací.

Nadváha, nesprávná strava, konzumace sladkých nápojů a alkohol může způsobit mrtvici.

Typy pravostranného zdvihu

S ohledem na zvláštnosti kurzu a příčinu vývoje mrtvice se rozlišují některé z jeho typů:

 1. Ischemická - v důsledku částečného nebo úplného překrytí lumen cévy, která je způsobena rychlým tokem a rychlým nárůstem charakteristického komplexu symptomů. To se vyvíjí v důsledku trombózy nebo aterosklerózy cév, stejně jako zranění lebky.
 2. Hemorrhagic - nejnebezpečnější typ, protože mozková cirkulace je spouštěna úplným nebo částečným porušením integrity cévy. Výsledkem je rozsáhlý hematom, který vyvolává rozvoj zánětlivého procesu meningů a také kompresi nervových center. V doprovodu rozvoje komatózního státu, stejně jako dlouhý proces rehabilitace. Dává nejvyšší procento úmrtnosti mezi jinými formami mrtvice.
 3. Lacunar (polycystic) - malé cysty jsou tvořeny na pravé hemisféře, která neustále zvětšuje velikost a se zvýšením intrakraniálního tlaku může vyvolat rozvoj krvácení. Průběh onemocnění může být latentní v důsledku postupné léze krevních cév. Klinický obraz se zvyšuje s rozvojem ischemie.

Hemorrhagická mrtvice pravé hemisféry se projevuje těmito příznaky:

 • ostrý hluk a tinnitus, které předpovídají ztrátu vědomí;
 • záchvat nevolnosti a zvracení, který není spojen s procesem trávení;
 • křeče a třes končetin;
 • snížené reflexy a citlivost končetin;
 • akutní bolest hlavy, kterou zhoršují pohyby hlavy a světla.

Pro ischemickou cévní mozkovou příhodu je charakteristický postupný nárůst znaků a symptomů, jejichž intenzita závisí zcela na rychlosti onemocnění. Akutní fáze je doprovázena přítomností útoku, po kterém je stav poněkud zlepšen v důsledku aktivace kompenzačních funkcí těla. Riziko nemoci je, že má vysoké procento recidivy. Po diagnostikování mrtvice je pacient nucen neustále sledovat stav kardiovaskulárního systému.

Lakunová forma mrtvice je velmi vzácná. Předpoklady pro jeho rozvoj jsou mozkové aneuryzmy. Toto onemocnění může být dědičné a je spojeno se strukturními rysy cév.

Před nárazem se člověk cítí ztuhlý v hrudi, jeho hlava se točí a jeho nohy jsou slabé.

Časté příznaky

V průběhu mrtvice existují tři fáze, z nichž každá má své vlastní charakteristiky.

Fáze prekurzorů

V předvečer útoku může člověk pociťovat rostoucí bolest hlavy, která je zhoršena jasným světlem a hlasitým zvukem. Útok na nevolnost, ukončení zvracení, naznačuje myšlenku intoxikace těla. Krevní tlak dramaticky stoupá. Člověk může cítit pulzaci v uších, stejně jako rychlý tep.

V hrudníku je ztuhlost, ztráta síly v nohou. Tento stav se rychle zhoršuje až do ztráty vědomí. Člověk nemůže vysvětlit a pochopit, co se s ním děje. Může se vyvinout záchvat paniky.

Přímo zaútočit

Ve většině případů akutní nedostatek kyslíku v mozkových buňkách vyvolává krátkodobou ztrátu vědomí. Útok může být doprovázen křečemi a nedostatečným chováním a nemusí se lišit od běžného mdloby.

Čím déle útok trvá, tím těžší budou následky. S porážkou velkých ohnisek mozku může být smrtelné i dříve, jak bude poskytnuta první pomoc.

Stav po mrtvici

Kompenzační vlastnosti těla přispívají ke zvýšení výživy mozku prostřednictvím aktivace práce jiných paralelních cév. To umožňuje oběti, aby přišla na své smysly sama.

Ve stavu po mrtvici se mírně zlepšuje celková pohoda, ale mohou se vyvinout následující problémy:

 • chlad v končetinách, snížená citlivost;
 • nekoordinovanost pohybu a vnímání času;
 • nepřítomnost nebo nesoudržnost řeči, nemožnost vytvořit správné a dlouhé věty;
 • znecitlivění jazyka a snížení jeho pohyblivosti;
 • suché sliznice;
 • zkroucený úsměv a mimika nervu obličeje;
 • ztuhlost celého těla na levé straně;
 • nemožnost vlastního pohybu;
 • problémy s pamětí a nemožnost obnovení událostí.

Toto období je pro oběť nejdůležitější, protože na pozadí rychlého zlepšení obecného stavu v mozku jsou všechny metabolické procesy narušeny, což může vyvolat tkáňovou nekrózu a smrt. Pokud neposkytnete kvalifikovanou pomoc pacientovi do 3 dnů, pak se v následujícím týdnu jeho stav rychle zhorší, až k rozvoji úplné paralýzy, kómatu a smrti.

Zakřivené rysy obličeje - jeden z pěti diagnostických rysů mrtvice

Diagnostika

Existuje 5 diagnostických znaků, které pomáhají určit přítomnost pravostranného tahu:

 1. Zakřivené rysy obličeje a nepřirozený úsměv - levý roh rtů se nepohybuje a když jsou svaly napjaté, zůstává v pevné poloze. Totéž platí pro horní víčko levého oka.
 2. Poškození pohybu - člověk kulhá na levé noze, jeho levé rameno je vizuálně nižší než jeho právo. Když se pokoušíte zvednout paže současně, levá končetina se nezvýší ani nezvýší, ale ne úplně.
 3. Porušení paměti a koordinace pohybů - oběť si nemůže vzpomenout na přesné datum a podrobně popsat, co se s ním stalo.
 4. Ztráta citlivosti a snížené reflexní projevy.
 5. Problémy s řečí - člověk nemůže jasně vyjádřit své myšlenky jednou větou. Obvykle slova jdou chaotickým způsobem, nesouvisí ve smyslu a jsou vyslovována nejasně.

Tyto příznaky jsou hodnoceny neuropatologem, což znamená přítomnost pravoúhlé mrtvice. Pro potvrzení diagnózy a posouzení stupně poškození mozku je třeba provést řadu dalších studií:

 1. CT a MRI - pomáhá určit výkon mozku, stejně jako hodnotit rozsah a účinky hypoxie.
 2. Ultrazvuk srdce a krevních cév - umožňuje určit přítomnost blokování krevních cév krevními sraženinami, emboliemi a cholesterolovými plaky.
 3. EKG - odráží práci srdce a také pomáhá určit přítomnost řady dalších patologií.

Je nezbytné, aby pacient absolvoval močový a krevní test, ve kterém jsou patrná porušení kvantitativního a kvalitativního složení.

MRI pomáhá určit výkon mozku

Léčba

Terapie ischemické a hemoragické mrtvice je v zásadě odlišná. Při léčbě hemoragické mrtvice pomocí následujících léků:

 1. Hypotonika, při níž dochází ke snížení krevního tlaku, což přispívá ke snížení velikosti hematomu.
 2. Antikonvulziva - zmírňují záchvaty, uvolňující křečové svaly.
 3. Antibakteriální terapie - pomáhá snižovat riziko zánětu v mozku, který je způsoben výskytem volné krve.
 4. Nootropika a neuroprotektory - stabilizují vedení nervových impulzů a také pomáhají normalizovat metabolické procesy v mozku, čímž se snižují potřeby buněk na kyslík.

Hemoragická mrtvice vyžaduje operaci k odstranění hematomu a debridementu poškozených oblastí. U ischemických forem cévních mozkových příhod způsobených přítomností velkých krevních sraženin, embolů nebo cholesterolových plaků je také indikována operace. Jejím účelem je zbavit se tuleňů, které normalizují přirozený průtok krve.

Léčba ischemické mrtvice spočívá v užívání následujících skupin léků:

 1. Trombolytika - přispívají k resorpci krevních sraženin, snižují viskozitu krve.
 2. Antikoagulancia - zabraňují vzniku krevních sraženin a tvorbě krevních sraženin.
 3. Nootropní léky - obnovují nervová spojení, usnadňují vedení nervových impulzů.

Aby se snížilo riziko vzniku hydrocefalu, předepisují se diuretika, aby se zabránilo hromadění tekutiny v tkáních a buňkách mozku.

Je nutné zavést vitamínové komplexy s převahou vitamínů B (Milgamma, Trigamma, Neurobeks).

Komplikace

Po zastavení nebezpečného stavu jsou takové komplikace spojené s poškozením nervů jako:

 • paréza a paralýza končetin;
 • porucha řeči a nesoudržnost;
 • snížení citlivosti kůže;
 • výkyvy nálady;
 • zkroucený obličej;
 • hydrocefalus.

Při absenci řádné léčby se může vyvinout postižení nebo smrt, což je nejzávažnější komplikace.

Aby se zabránilo rozvoji recidivující mrtvice, doporučuje se, aby pacient pravidelně navštěvoval lékaře a podstoupil profylaktickou léčbu. Je důležité dodržovat dietu a změnit svůj životní styl a poslouchat doporučení specialisty.

Cvičení terapie urychluje zotavení po mrtvici

Rehabilitace

Pro návrat tělesné aktivity a mobility se používají rehabilitační postupy:

 1. Cvičení terapie - tělesná kultura pomáhá k hnětení svalů, jejich posilování a stimulaci mobility. Někteří pacienti se musí naučit chodit znovu.
 2. Návštěva bazénu - ve vodě se snižuje zatížení kloubů a svalů a efektivita pozemního tréninku je mnohem vyšší.
 3. Akupunktura - pomáhá stimulovat nervová zakončení, zvyšuje vodivost nervového impulsu.
 4. Magnetoterapie - má tonizující účinek na tělo.
 5. Elektroforéza - může být provedena pomocí léků, jejichž zavedení se střídavým proudem několikrát zvyšuje.

Pacientovi se doporučuje, aby se stále častěji pohyboval na čerstvém vzduchu. Obnova resortu.

Proces rehabilitace může trvat 2-3 měsíce a může se protáhnout po dlouhou dobu. Důležitým ukazatelem je míra poškození mozku a rychlost lékařské péče. Čím rychleji je pacient odvezen do nemocnice, tím větší je šance na úplné uzdravení.

Předpověď

Příznivá prognóza je zaznamenána v přítomnosti včasné diagnózy a komplexní léčby mrtvého pravostranného vývodu. Pozdní zdravotní péče, i v nejlepším případě, vyvolá rozvoj řady komplikací. Nepříznivá prognóza a vývoj fatálního výsledku se nejčastěji vyskytuje u starších pacientů a pacientů s různými kardiovaskulárními onemocněními.

Při absenci dodržování doporučení lékařů je pravděpodobné, že dojde k re-mrtvici. Každá následující mrtvice se vyznačuje vysokým stupněm závažnosti a rehabilitačního procesu. Po 3 mrtvicích je prognóza prakticky nepříznivá v 99% případů.

Rysy pravostranné mozkové mrtvice

Mozek je komplexní orgán skládající se ze dvou hemisfér a koordinující činnost celého lidského těla. Když se v jedné z částí mozku objeví akutní poškození krevního oběhu, hovoří o vývoji mrtvice. Často je to pravá hemisféra, která trpí, což vede k porušení funkcí, za které je zodpovědná.

Co je mrtvice na pravé straně mozku?

Mozková mrtvice vpravo (kód ICD-10 - I60 - I64, v závislosti na typu) znamená, že na pravé hemisféře došlo k akutnímu zhoršení průtoku krve. Toto cerebrovaskulární onemocnění je dvou typů - ischemické nebo hemoragické. První je způsobena okluzí mozkových cév a druhá je způsobena intracerebrálním krvácením.

Obě formy způsobují oběhové poruchy. Mozkové buňky již nedostávají kyslík a dochází k nekróze. To vede k vážným následkům. Pro hemoragický typ je charakteristický náhlý nástup, absence předběžných příznaků, tvorba hematomů v mozku. Z tohoto důvodu je nemoc často smrtelná. Ischemická forma má prekurzory, díky kterým je možné včas zastavit atak a vyhnout se komplikacím.

Nejčastěji pacienti s cévní mozkovou příhodou čelí starším lidem. Rehabilitace trvá dlouhou dobu. Často není možné obnovit ztracené funkce, osoba je trvale vypnuta.

Symptomatologie

U pravoúhlé mrtvice jakéhokoliv typu dochází u mužů a žen k paralýze nebo paréze levé strany těla. Kterou částí je paralyzována, můžeme usuzovat, která polokoule je poškozena. Jestliže ochrnutí pohltí pravou stranu těla, to znamená, že pacient má levostrannou mrtvici a naopak.

Zpravidla se odnímá ruka a noha, dochází k hemiparéze levé strany obličeje. Paralýza obličejových svalů je patrná z opomenutí očního víčka a koutku rtů. V případě těžké formy patologie se u pacienta může vyvinout kóma.

Průběh hemoragické mrtvice pravé strany je nejzávažnější. Mezi jeho funkce patří:

 1. Náhlá náhlá bolest hlavy.
 2. Nevolnost a zvracení.
 3. Intolerance jasného světla.
 4. Porucha dýchacích funkcí.
 5. Palpitace.
 6. Vědomí a omdlení.
 7. Epileptické záchvaty.

Ischemická mrtvice je charakterizována následujícími příznaky:

 • Klesající vidění.
 • Bolesti hlavy
 • Porucha funkce řeči, nezřetelná řeč.
 • Ztráta vědomí
 • Porušení koordinace pohybů.

POZOR. Výskyt těchto příznaků - důvod pro okamžité volání lékařů a první pomoc. Je velmi důležité provádět lékařský zákrok během prvních 3-5 hodin. Tím se sníží závažnost následků.

Příčiny vývoje

Faktory, které způsobují rozvoj pravostranné mrtvice, se mohou lišit v závislosti na tom, jaký typ patologie vznikl.

Ischemická cévní mozková příhoda

Příčinou ischemické mrtvice na pravé straně je zablokování cévy trombem nebo embolem. Tyto stavy vedou k trombóze. Mezi ně patří zvýšená viskozita krve, pomalý průtok krve, stagnující procesy.

Také cévy mohou být blokovány cholesterolovými plaky. Vycházejí z takové patologie, jako je ateroskleróza. Kromě toho, zvýšený krevní tlak, diabetes, obezita jsou schopny provokovat ischemii mozku.

Nezdravý životní styl vede k těmto onemocněním, které spočívá v nečinnosti, kouření, pití alkoholu a nezdravé stravě.

Hemorrhagic pravostranná mrtvice

Hlavním důvodem pro rozvoj hemoragické mrtvice na pravé straně je vysoký krevní tlak. Dlouhodobé vystavení hypertenze vede k poškození a průniku krevních cév, což způsobuje mozkové krvácení.

Kromě vysokého tlaku ovlivňují plavidla následující faktory:

 1. Vrozené vady tepen.
 2. Nemoci oběhového systému.
 3. Poranění hlavy
 4. Zánětlivé procesy v cévách.
 5. Mozkový nádor.

Tyto jevy narušují strukturu vnitřní stěny tepen mozku, což vede k aneuryzmě a dalšímu prasknutí cév.

Diagnostika

Účelem průzkumu je nejen identifikovat mrtvici, ale i důvody, které k ní vedly. V procesu diagnostiky je také důležité rozlišovat typ patologie - hemoragické nebo ischemické. Léčba těchto forem se však mírně liší.

K detekci mrtvice se používají následující metody:

 • Počítačová tomografie. Pomáhá určit typ patologie, rozsah léze, stav cév.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí. MRI vám umožní poskytnout co nejúplnější obraz o stavu mozku.
 • Angiografie. Navrženo pro posouzení tepen, detekci krevních sraženin, expanzí a cévních defektů.

Proveďte také diagnózu srdce pacienta. Za tímto účelem jmenujte ultrazvuk, elektrokardiogram. Kromě instrumentálního vyšetření se provádějí laboratorní krevní testy, které umožňují posoudit celkový stav těla, identifikovat zánětlivé procesy, stanovit hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Vlastnosti léčby

Léčbu předepisuje lékař na základě výsledků diagnózy pacienta. Léčba po mrtvici závisí na typu a závažnosti patologie. Léčba se provádí v podstatě medikací. V některých případech se lékaři uchylují k operaci.

Léčba léky

Při ischemickém typu mozkové mrtvice na pravé straně mozku se předepisují léky, které pomáhají rozpouštět trombus, zabraňují rozvoji relapsu a komplikacím onemocnění. Použijte následující léky:

 1. Trombolytika Používají se v prvních hodinách po mrtvici. Přípravky jsou určeny k odsávání trombu.
 2. Antikoagulancia. Prostředky pomáhají ředit krev, zabraňují vzniku krevních sraženin.
 3. Přípravky proti destičkám. Tyto léky také slouží k prevenci tvorby krevních sraženin.
 4. Nootropika Takové léky jsou nezbytné k obnovení aktivity nervových buněk mozku.

Pro hemoragickou pravostrannou mrtvici lékaři předepisují jiné léky. Patří mezi ně:

 1. Znamená snížení krevního tlaku.
 2. Léky, které normalizují srdeční rytmus.
 3. Antibakteriální léčiva k prevenci vzniku infekčních onemocnění.
 4. V případě potřeby lékař doporučuje užívat léky proti křečím, sedativám.

Chirurgický zákrok

Osoba může být provozována, pokud má hemoragickou mrtvici na pravé hemisféře, která je doprovázena rozsáhlým otokem mozku a hypoxií. Obvykle se operace provádí pouze po provedení diagnózy. Někdy však situace vyžaduje nouzovou chirurgickou péči. To se stává, když je objem krvácení příliš velký a tlak uvnitř lebky rychle roste.

Účinky onemocnění mozku

Hemoragická a ischemická mrtvice pravé hemisféry vede k téměř stejným následkům. Nejčastěji je ovlivněna levá strana těla pacienta. Je zcela ochrnutý, což nutí osobu, aby strávila dlouhou dobu v posteli, nebo tato část těla neposlouchá pacienta.

Existují také problémy s pamětí, duševní aktivitou. Často si pacient nepamatuje, co udělal před několika minutami, nebo zapomene na jakékoli události z minulosti. Dalším společným důsledkem hemoragické a ischemické mrtvice na pravé straně je zhoršení zraku, hmatové vnímání, polykání reflex.

Pacienti často trpí depresí, stávají se bílými, podrážděnými. Mají komplexy o svém stavu, převládá pocit méněcennosti a zbytečnosti. Ve stáří se účinky projevují výrazněji a obtížněji.

Rehabilitační funkce

Doba rehabilitace po pravostranném tahu trvá dlouho. Po ischemickém typu patologie je uzdravení úspěšnější, mnohým pacientům se podaří získat ztracené funkce, vrátit se do normálního života. Po hemoragické mrtvici, rehabilitace málokdy dává pozitivní výsledky, takže lidé zůstávají postiženi.

Během období zotavení jsou přijímána opatření zaměřená na normalizaci schopnosti pohybu, duševní aktivity, paměti, psycho-emocionálního stavu.

POZOR. Podporovat příbuzné a přátele během rehabilitace je nejlepší asistent při zotavení po mrtvici. Rodina proto potřebuje trpělivost a připravit pacienta k uzdravení.

Sanace sanatoria

Rehabilitace po mrtvici je povolena doma, ale lékaři důrazně doporučují dávat přednost léčbě v sanatoriích. V těchto institucích, pacient je vždy pod dohledem odborníků, má možnost podstoupit všechny nezbytné postupy, jíst správně.

V rámci sanatoria-rehabilitace jsou využívány následující metody:

 • terapeutické cvičení;
 • třídy s psychologem;
 • fyzioterapie;
 • užívání léků;
 • Masáže;
 • dechová cvičení.

Pro každého pacienta je vyvíjen soubor opatření individuálně v závislosti na tom, jaké funkce jsou porušeny, jaká je závažnost následků.

Domácí rehabilitace

Doma jsou možnosti zotavení těla méně než v sanatoriu. Pacient však může také pod dohledem příbuzných provádět terapeutická cvičení, která pomáhají obnovit motorické schopnosti. Pokud má rodina příležitost, můžete si najmout instruktora cvičení.

Kromě léčebných cvičení je nutné provádět masáž těla, trávit více času venku. Příbuzní také potřebují krmit pacienta v souladu s dietou sestavenou lékařem a navštěvovat kliniku, aby podstoupili nezbytné fyzioterapeutické postupy.

Metody lidové rehabilitace

Pacienti užívají k zotavení z pravé strany a tradiční medicíny. Domácí léčiva jsou založena na přírodních surovinách a pomáhají posilovat účinek léků a fyzioterapie.

Nejúčinnější lidové prostředky pro mrtvici pravé strany jsou následující recepty:

 1. Alkohol tinktura smrkových kuželů. K přípravě budete potřebovat 6 kuželů k naplnění vodkou, těsně uzavřete a nechte vyluhovat na tmavém místě po dobu 7 dnů. Poté vezměte lék 3krát denně na lžičku.
 2. Cibulová šťáva s medem. Ve stejném poměru smíchejte cibulovou šťávu a med a konzumujte každý den v lžíci na prázdný žaludek.
 3. Odvar z jehličí a citronu. 5 velkých lžiček nasekaných jehliček zalijeme 500 ml vody, několik minut vaříme, potom se napěchujeme. Jemně nakrájejte půl citronu a přidejte do vývaru. Nechte nápoj stát 3-4 hodiny. Je možné přijmout vývar asi 100 ml 3x denně.

POZOR. Tradiční medicína nemůže nahradit tradiční metody léčby! Lze jej použít výhradně jako doplňkovou léčbu a pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Předpověď

Po ischemické mrtvici na pravé straně závisí prognóza na rozsahu poškození mozku. Možnost včasného uzdravení je možná s včasnou úlevou a malým množstvím ischemie mozku. Ve vážnějších případech není možné plně rehabilitovat, ale pacienti mají možnost alespoň částečně vrátit zhoršené schopnosti a žít normální život.

Při hemoragické mrtvici pravé hemisféry je prognóza většinou nepříznivá. Pacienti často umírají ihned po nárazu nebo o několik dní později. Pokud se člověku podaří přežít, stále zůstává bez zdravotního postižení, mnoho funkcí nelze vůbec obnovit.

Tudíž pravostranná mrtvice je nebezpečná patologie s mnoha vážnými komplikacemi. Chcete-li snížit riziko vzniku tohoto onemocnění, měli byste být více pozorní na své zdraví, od dětství.

Vlastnosti pravostranného zdvihu

Pravostranná mrtvice odkazuje na nebezpečné onemocnění, při kterém dochází k narušení dodávky krve do mozku. Současně jsou postiženy krevní cévy (ucpané v důsledku tvorby plaků a cholesterolu), centrální nervový systém trpí. Vyznačuje se rychlým vývojem v mozkové kůře na pravé straně.

Typy pravostranného zdvihu

Pro pravostranný zdvih jsou tyto typy charakteristické:

 1. Ischemická forma. Vzniká anestezie, onemocnění mozkových a karotických tepen a další patologie krevních cév. Nejčastěji doprovázena krvácením. K vyvolání náhlého nástupu mrtvice může být trauma, fyzická námaha, práce a dokonce i obyčejný úder do oblasti hlavy. Pokud jsou zánětlivé procesy lokalizovány bodovou metodou, dochází k rozsáhlému poškození mozku, v důsledku čehož jsou ztraceny téměř všechny motorické funkce osoby. Symptomatologie se projevuje akutně, rychle roste. To je, během několika minut nervové buňky umírají.
 2. Lakunární forma se vyznačuje tím, že lakuna se nachází na pravé hemisféře mozku. Jedná se o zvláštní cysty vznikající na pozadí ischemického poškození mozku. Nejvíce postižené jsou hluboké tepny.
 3. Hemoragická forma je jednou z nejnebezpečnějších, protože na jejím pozadí jsou nebezpečné komplikace. To teče velmi ostře, protože cévy jsou nejen blokovány, ale také podléhají prasknutí. Symptomatologie se nezvyšuje, ale okamžitě vstupuje do akutní fáze, která způsobuje otok mozku, kómu, krvácení s tvorbou laku a aneuryzmat.

Příčiny

Příčiny pravostranné mrtvice mohou být fyziologické a psychosomatické.

Fyziologické jsou:

 • vysoké hladiny cholesterolu, proti kterému dochází k rozvoji aterosklerózy;
 • trombóza, tromboembolie;
 • onemocnění ledvin;
 • hypertenze;
 • infarkt myokardu;
 • nádorové nádory v cévách a mozku;
 • revmatické srdeční onemocnění;
 • pooperační období;
 • obezita;
 • neaktivní životní styl;
 • brát určité skupiny drog, ale mimo kontrolu;
 • generická aktivita (pokud má žena určité patologické stavy);
 • fibrilace síní a další patologie kardiovaskulárního systému.

Psychosomatické příčiny pravostranné mrtvice jsou prokázány vědou. Faktem je, že stav lidské psychiky má pozitivní nebo negativní vliv na mozek a srdce. Mrtvice může nastat kvůli neustálému stresu, úzkosti, úzkosti, depresi a dokonce hněvu.

Významnou roli, kterou v těchto případech hraje zneužívání alkoholu a tabáku, je práce nervového systému do značné míry narušena, lidská psychika je nestabilní. Co říci o ničivé síle škodlivých látek. Koneckonců, tvoří aterosklerotické plaky, porušují strukturu krevních cév, ovlivňují mozek.

Faktory přispívající k mrtvici:

 • přejídání;
 • brát příliš horkou koupel;
 • vysoká teplota vzduchu (teplo a teplo);
 • prudká změna polohy těla;
 • náhlé skoky v krevním tlaku (když člověk bere nadměrnou dávku léků během hypertenze, tlak prudce klesá, což vyvolává mrtvici);
 • silná fyzická námaha.

Příznaky

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost:

 • prudký nárůst krevního tlaku;
 • nevolnost a zvracení;
 • ztráta orientace v čase a prostoru;
 • těžká migréna;
 • bolest v hrudní kosti;
 • hloupost a chlad v končetinách;
 • ztráta pocitu v obličeji;
 • závratě;
 • nekoordinovanost;
 • nesoulad řeči;
 • potíže s pohybem jazyka;
 • těžká hluchota;
 • závažné slabosti

Možné následky

Důsledky pravoúhlé mrtvice jsou poměrně složité. Závisí na včasnosti přijetí opatření (první pomoc, přiměřenost léčby). Možné komplikace:

 1. Protože centrální nervový systém trpí, ztrácí pacient fyzickou aktivitu, nejčastěji v náručí a nohou. I když byla léčba zahájena včas, může být pacient po dlouhou dobu doprovázen třesem a pocitem necitlivosti. Někdy jsou pohyby rozmazané. Řeč je také narušena - pacient vyslovuje slova nezřetelně a někdy nemůže vázat větu. Po rehabilitačních opatřeních tyto účinky zmizí.
 2. Paralýza, spastická hemiparéza. Paralýza s sebou nese takové problémy, jako je tvorba otlaků, a místo nich hnisavé rány, vředy, které se prakticky neléčí. Dále se vyvíjí kontraktura kloubů. Například, pokud je člověk v poloze na zádech po dlouhou dobu, pak musí jeho klouby ztvrdnout, to znamená, že zůstávají v poloze, ve které byl pacient. Přichází jejich úplná imobilizace.
 3. V důsledku zhoršené schopnosti polykání a dýchání se v dýchacích cestách hromadí hlen s bakteriemi, což způsobuje infekci. Nejčastěji se vyvíjí pneumonie a tuberkulóza.
 4. Nemůže-li pacient nezávisle provádět proces močení, vloží se do jeho močového měchýře katétr. To vede k onemocněním ledvinového systému.
 5. Nejnebezpečnější komplikace jsou edém mozku, recidivující mrtvice a srdeční infarkt, postižení a smrt.

Diagnostika

Pro předepsání správného léčebného režimu je nezbytné přesně diagnostikovat pravostrannou mrtvici jedné formy nebo jiné formy. Za tímto účelem lékař předepíše diagnostická opatření:

 • sběr krve a moči pro obecnou a biochemickou analýzu;
 • elektrokardiogram;
 • zobrazování magnetickou rezonancí;
 • počítačová tomografie;
 • ultrazvuk srdce;
 • X-ray a tak dále.

První pomoc při záchvatu

Při pravoúhlé mrtvici může dojít k mozkovému krvácení, takže musíte okamžitě jednat. Jakmile si všimnete prvních příznaků mrtvice, proveďte následující:

 1. Zavolej sanitku.
 2. Položte oběť na lůžko tak, aby hlava byla mírně zvednuta.
 3. Pokud si všimnete, že osoba je doprovázena reflexy rány - nezapomeňte ho otočit na bok. V opačném případě se může dusit.
 4. Změřte krevní tlak a spočítejte puls. Tyto údaje si zapište a pak je dejte pracovníkům sanitky.
 5. Je-li krevní tlak vysoký, podejte příslušné léky, abyste ho snížili.
 6. Nemůžete přesunout pacienta z jednoho místa na druhé. I když padl na zem, když ztratil vědomí, je lepší pod hlavu si položit polštář a nechat ho tam.
 7. Nepřiveďte ho k jeho smyslům s čpavkem. Když je mrtvice nežádoucí.
 8. Pokud je oběť doprovázena křečemi, snažte se držet nohy nebo ruce silou.
 9. Otevřete všechna okna, aby se do místnosti dostalo dostatek čerstvého vzduchu.

Tradiční léčba

Nejčastěji, mrtvice pravé hemisféry mozku používá chirurgické metody, ale v případech menší mrtvice, léčba drogy je používána se spoléhat na typ nemoci.

Léčba ischemické formy je zaměřena na rozpuštění vytvořených krevních sraženin a prevenci vzniku komplikací. Použijte následující skupiny léků:

 1. Trombolytické látky rozpouštějí krevní sraženiny.
 2. Antikoagulancia se používají k ředění krevní tekutiny.
 3. Aby se zabránilo tvorbě krevních sraženin, lékař předepíše protidestičkové látky.
 4. Nootropika se používají k obnovení funkčnosti nervových buněk.

Při použití hemoragické mrtvice:

 1. Přípravky ke snížení krevního tlaku.
 2. Prostředky zaměřené na obnovení srdečního rytmu.
 3. Antikonvulzivní léky.
 4. K prevenci infekce - antibiotická léčba.

Další požadované aktivity:

 • přísné dodržování diety předepsané ošetřujícím lékařem;
 • Masáže a fyzioterapie;
 • terapeutické cvičení;
 • plavání;
 • vyloučení alkoholu a kouření.

Chirurgický zákrok je předepsán pro krvácení a v nouzovém pořadí. Operace se účastní neurochirurgové. V ischemické formě se provádí endarterektomie, díky které se odstraní aterosklerotické plaky a obnoví se mozková cirkulace. Pokud existují embolie, cysty, krevní sraženiny, jsou také odstraněny.

Rehabilitace je nezbytná pro obnovení funkčnosti orgánů. Koná ve specializovaném zdravotnickém zařízení. A jak se rehabilitace provádí pomocí spastické hemiparézy, která vznikla na pozadí pravoúhlé mrtvice, můžete vidět v tomto videu.

Lidové léky

Pokud jste utrpěli pravostrannou mrtvici, pak v průběhu komplexní léčby je vhodné použít adjuvanty - recepty tradiční medicíny. Před použitím je však nutné se poradit s lékařem a získat povolení.

Můžete provést následující:

 1. Vytlačte šťávu z cibule, kombinujte ji ve stejném poměru s přírodním medem. Míchejte a užívejte denně na prázdný žaludek a 1 lžíci. Já
 2. Smrk tinktura na alkohol. Vezměte 5-7 smrkových kuželů, naplňte je lahví vodky a vyložte na týden na tmavém místě. Pijte třikrát denně po dobu 1 lžičky.
 3. Odvar z jehličnatých citronů. Nakrájejte jehly a změřte 10 lžic. Vložte je do 1 litru vody a vařte po dobu 10-15 minut. Další, kmen. Přidejte 1 předdrcený citron. Nechte ho vařit, dokud nebude chladno. Vezměte třikrát denně na půl sklenice.

Preventivní opatření

Preventivní opatření jsou navržena tak, aby se zabránilo rozvoji onemocnění kardiovaskulárního systému a výskytu pravoúhlé mrtvice. Co dělat:

 1. Pokud trpíte hypertenzí - nepolejujte se sami, nezapomeňte se poradit s lékařem. Snad vysoký tlak indikuje přítomnost závažnějších patologických poruch.
 2. V případě jakýchkoli nemocí kontaktujte kliniku.
 3. Vést zdravý životní styl - nepít alkohol, drogy a přestat kouřit.
 4. Aktivita vám umožní posílit srdeční svaly, cévní stěny a tělo jako celek. Proto se zapojte do mírných sportů, dýchejte více čerstvého vzduchu a dělejte každodenní procházky.
 5. Věnujte pozornost dietě. Pamatujte si, že aterosklerotické plaky jsou ukládány v důsledku konzumace škodlivých potravin, takže vylučujte příliš mastné a kořeněné potraviny, příliš slané a uzené. Jíst více zeleniny a ovoce, obilovin a podobně.

Prognóza poté, co utrpí pravostrannou mrtvici, může být docela příznivá, ale musí být včas a adekvátně léčena. Musíte vědět, že průměrná délka života těchto pacientů je snížena v průměru o 5 let. Mnozí zůstávají po zbytek života invalidní. Proto je snazší zabránit mrtvici, než se jí později zbavit.

Rysy pravostranné ischemické mrtvice

Ischemická cévní mozková příhoda je porušením prokrvení mozku v důsledku zúžení krmných tepen, dalším názvem je „mozkový infarkt“. Onemocnění se často vyskytuje u lidí starších 60 let, ale v posledních letech se rozšířilo do mladšího věku.

V prvních třech týdnech (akutní období) je úmrtí pozorováno u 1/3 pacientů. Cévní mozková příhoda na pravé straně mozku je z hlediska prognózy považována za méně příznivou. To je spojeno s lepším přežitím buněk levé hemisféry.

Proč dochází k ischemii mozku?

Hlavní příčiny ischemie nebo nedostatku kyslíku v mozku jsou rozděleny na:

 • cerebrální vaskulární aterosklerózu (asi 40% případů);
 • hypertenze s krizí (asi 30%);
 • embolie hlavních cév mozku se srdečním onemocněním (asi 25%);
 • zbývající případy (1/10) se vyskytují u onemocnění spojených se zvýšeným srážením krve, systémových lézí malých kapilár.

Pravostranná mrtvice může být důsledkem stejných patologických změn ne v mozkových cévách, ale podél pravé karotidy a vertebrálních tepen, které jsou poskytovateli kyslíku pro mozkové tepny.

V závislosti na mechanismu výskytu jsou ischemické mrtvice rozděleny na:

 • tromboembolický - způsobený trombem nebo cévní embolií;
 • hemodynamické - spojené s poruchou krevního oběhu (zvýšení nebo snížení krevního tlaku, anatomické defekty struktury srdce);
 • lacunar - vyskytují se s porážkou malých tepen, procházející medullou, jsou náchylné ke ztrátě tónu a tvorbě malých dutin (lacunae) v průměru až do dvou cm.

Nejčastěji se jedná o smíšený typ. Tahy lakunu se vyskytují s hypertenzí, po dlouhou dobu nemusí dávat žádné příznaky.

Představuje projevy pravoúhlé mrtvice

Pravá hemisféra mozku poskytuje smysl pro jeho tělo v prostoru, analýzu příchozích informací, citlivé vnímání okolí. Levá ruka vpravo je středem řeči.

V akutním období pravostranné mrtvice jsou pozorovány následující příznaky:

 • paréza nebo ochrnutí levé poloviny těla (s parézou částečně zachovaného pohybu);
 • změny tváře (vpravo, hladkost nasolabiální záhyby, úhel úst směrem dolů, „ochabnutí“ pohybu rtů během dýchání);
 • neschopnost určit velikost objektů, posoudit polohu vašeho těla;
 • ztráta paměti při nedávných událostech při zachování schopnosti vzpomenout si na minulost;
 • leváci mají poruchu řeči;
 • nedostatek schopnosti soustředit se.

Během zotavovacího období se kromě zhoršení motorických funkcí stávají důležitými i duševní symptomy a emocionální projevy nemoci: depresivní stav je nahrazen veselostí, hloupým chováním a nedostatkem smyslu pro poměr a takt.

S rozsáhlými lézemi pravé hemisféry se klinické projevy objevují rychle na pozadí mozkových symptomů (těžké bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, poruchy pohybu, ztráta vědomí). Objeví se charakteristická změna v obličeji a nehybnost levé poloviny těla se zvyšuje. Možná porušení polykání a obtížné mluvení.

U pacientů s hypertenzí a diabetem, u mladých lidí s cévním onemocněním, se postupně vyvíjí pravostranná ischemická cévní mozková příhoda. Mozkové projevy jsou mírné.

 • V polovině případů se slabost vyvíjí v levé paži a noze, ztráta vnímání v levé polovině obličeje.
 • U 35% pacientů dochází ke ztrátě citlivosti na bolest, schopnosti rozlišit tvar a teplotu objektu dotykem.
 • Každý desátý pacient má cévní mozkovou příhodu s těžkou závratí. Neschopnost pohybovat se samostatně (ataxie).

Příznaky ischemické mrtvice u dětí a dospívajících

Cévní onemocnění mozku v dětství způsobují úmrtnost až 16%. Růst této patologie je spojen se zvýšeným výskytem vrozených srdečních vad u dětí, endokrinních onemocnění, systémové vaskulitidy, dědičných krevních onemocnění. Často jsou malé objemové launární mrtvice.

Symptomy jsou ohniskové povahy:

 • zhoršený pohyb v levé paži nebo noze;
 • ztráta pocitu na levé straně obličeje;
 • obtíže při vyslovování jednotlivých zvuků;
 • hyperkinéza - extra pohyb, třesoucí se v rukou;
 • křeče v náručí a nohou.

Včasná detekce a léčba tohoto onemocnění u dětí vede k úplnému obnovení funkce mozku.

Léčba

Lidé trpící hypertenzí by měli kriticky léčit své onemocnění, kontrolovat krevní tlak, hladinu cholesterolu, nosit rychle působící léky ke snížení tlaku. To platí i pro pacienty s diabetem, ischemickou chorobou srdeční, revmatikou.

Léčba ischemické mrtvice by měla začít dlouho před projevem mozkových symptomů. Pokud existují „prekurzory“ ve formě častých krizí, bolestí hlavy, závratí, snížení síly v končetinách, musíte o tom informovat svého lékaře a začít užívat léky. Hlavní věcí není ztrácet čas, nedovolit, aby se vyvinuly nevratné změny.

Pacientská léčba zahrnuje povinné fibrinolytické směsi po dobu prvních šesti hodin, udržování krevního tlaku na normální úrovni a podávání léků, které rozšiřují krevní cévy mozku a zlepšují výživu buněk.

Pacienti s pravostrannou mozkovou příhodou vyžadují trpělivou a pozornou péči. Ztráta orientace a paměti způsobuje, že vypadají jako děti. Stupeň zotavení závisí na prevalenci léze, substitučních schopnostech jiných cév mozku.

Rehabilitace

Plného zotavení všech funkcí pravé hemisféry mozku je obtížné dosáhnout. Člověk by se však měl snažit vrátit pacienta do aktivního života, vštěpovat mu důvěru ve zlepšení a naučit ho novému chování a příležitostem.

Pacient musí dodržovat dietu. Pikantní pokrmy, všechny produkty obsahující „špatný“ cholesterol, alkoholické nápoje, kávu a silný čaj jsou kontraindikovány. Doporučuje se jíst častěji než obvykle, ale v malých porcích.

Režim pohybu zahrnuje každodenní gymnastiku, procházky ve vzduchu, cvičení, která trénují malé pohyby rukou. Masáž končetin se provádí za účelem obnovení citlivosti a svalového tonusu.

Komunikace s pacientem by měla být založena na ztracených schopnostech učení. Rodinní příslušníci jsou tiše povinni informovat pacienta o zapomenutých událostech svého života. Změny v psychice mohou být částečně korigovány pouze benevolentním a trpělivým postojem.

Profilová lázeňská léčba může výrazně snížit negativní účinky onemocnění, navázat na léčbu akupunktury, koupele a sprchy, fyzioterapii.

Užitečné video o životě po ischemické mrtvici:

Předpověď

Následky odložené pravé ischemické cévní mozkové příhody závisí na velikosti léze. K úplnému uzdravení dochází, když se změní malé lakunary, včasná léčba. Pro ostatní pacienty je úspěch považován za schopnost samoobsluhy, chůze s hůlkou. 80% trpí trvalým postižením. Nelze mluvit o návratu k bývalé práci. Lidé se silným postavením se ocitnou v uvolněnějších profesích.

Podpora blízkých a pozorování lékaře pomáhají udržet aktivní život.