Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a co může říct

Srdeční rytmus, který pochází ze sinusového uzlu a ne z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je stanoven u zdravých lidí au některých pacientů trpících srdečním onemocněním.

Srdcové impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozcházejí podél předsíní a komor, což způsobuje, že svalový orgán se stahuje.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí hybnost v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Jsou umístěny v sinusových a atrioventrikulárních uzlinách, také v Purkyňových vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla odlišná, pak je puls generován jiným uzlem, který dává jinou hodnotu pro počet úderů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty v kardiogramu

Při elektrokardiografii věnujte pozornost:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplexu QRS.
 2. Vzdálenost PQ je 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je v každém vodiči konstantní.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60 - 80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Bodec P v ​​normálním stavu by měl být kladný ve druhém standardním vedení, záporný ve vedení aVR. Ve všech ostatních vodičích (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru jeho elektrické osy. Obvykle jsou zuby P kladné jak v olově I, tak v aVF.
 7. U vodičů V1 a V2 bude P vlna dvoufázová, někdy může být většinou kladná nebo většinou negativní. V vede od V3 k V6, hrot je většinou pozitivní, ačkoli tam smět být výjimky se spoléhat na jeho elektrickou osu.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu je třeba vysledovat komplex QRS, vlnu T. Hodnota PQ u dospělých má hodnotu 0,12 sekund - 0,2 sekundy.

Sinusový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Svislá osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Také poloha orgánu může být v polo-vertikální, horizontální, polo horizontální rovině.

Když EKG registruje sinusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Během vyšetřování je velmi důležité, abyste se nebáli a nebyli nervózní, aby nedošlo k falešným údajům.

Vyšetření byste neměli provádět ihned po fyzické námaze nebo po chůzi pacienta na třetí nebo páté patro. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je v popisu fráze: poruchy sinusového rytmu, pak je registrována blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoliv porucha rytmické sekvence a její frekvence.

Blokování může být způsobeno narušením přenosu excitací z nervových center do srdečního svalu. Například zrychlení rytmu ukazuje, že se standardní sekvencí kontrakcí jsou akcelerovány srdeční rytmy.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnost sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají množství kyslíku potřebné pro normální aktivitu.

Pokud je zaznamenán akcelerovaný sinusový rytmus, pak je to s největší pravděpodobností projev tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet úderů srdce překročí 110 úderů.

Interpretace výsledků a diagnostika

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných ukazatelů s normami. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být větší než 90. K určení tohoto indikátoru potřebujete 60 (sekund) děleno délkou intervalu R-R (také v sekundách) nebo vynásobte počet komplexů QRS za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Lze tedy diagnostikovat následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min menší než 60, někdy se zaznamenává zvýšení P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - tepová frekvence se zvyšuje na 90, i když ostatní znaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST - vzestupně. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší více než o 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdechem. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Tuhý rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 sek. To může být způsobeno vadou sinusového uzlu nebo porušením jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Za nejčastější příčiny poruch rytmu lze považovat:

 • nadměrné požívání alkoholu;
 • jakékoli srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • vyčnívání mitrální chlopně;
 • patologie funkčnosti štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze chlopní a jiných částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (jeho symptomy jsou zcela specifické);
 • přetížení: emocionální, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař při vyšetření výsledků zjistí, že délka řezu mezi zuby P a jejich výška jsou nerovnoměrné, pak je sinusový rytmus slabý.

Pro určení příčiny může být pacientovi doporučeno podstoupit další diagnostiku: může být identifikována patologie samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiřazeno Holterovo monitorování nebo je proveden test na léčivo, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti těchto stránek naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie byla výsledkem poruch v samotném uzlu, jsou stanovena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud jsou z jiných důvodů použity jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG leží pacient na gauči a při provádění Holterova monitorování je možné studovat stav těla během období fyzické námahy.

Léčebné taktiky

Sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu. Nesprávný rytmus neznamená, že existuje některá z uvedených chorob. Porucha srdečního rytmu je běžný syndrom běžný v každém věku.

Vyhnout se problémům se srdcem může být velmi pomáhal správné stravy, denní režim, a nedostatek stresu. Bude užitečné brát vitamíny, aby se udržel srdce a zlepšila pružnost cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitamínů, které obsahují všechny potřebné složky a specializované vitamíny na podporu práce srdečního svalu.

Kromě nich můžete obohatit svou stravu o takové potraviny, jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce potřebuje tělo vitamín D, který se nachází v petrželce, slepičích vejcích, lososech a mléku.

Pokud si dietu nastavíte správně, můžete sledovat denní režim, abyste zajistili dlouhou a nepřerušovanou práci srdečního svalu a nemuseli se o něj starat až do velmi vysokého věku.

Nakonec vás zveme k prohlídce videa s otázkami a odpověďmi o poruchách srdečního rytmu:

Pravidelný a nepravidelný sinusový rytmus srdce

Sinusový rytmus je normální srdeční rytmus, který je generován sinoatrial uzlem. Normálně se tepová frekvence za minutu pohybuje od 60 do 90 úderů. Sinusový rytmus je považován za správný, ve kterém každý komplex na kardiogramu je v ekvidistantní vzdálenosti od ostatních. Překročí-li vzdálenost mezi komplexy 10% průměru, je rytmus nazýván nepravidelný.

Symptomy sinusového rytmu - je přítomnost pozitivních P zubů v olovu II a negativní v avR. Po každém síňovém zubu následuje komorový komplex. To jsou hlavní znaky sinusového rytmu.

Pravidelný sinusový rytmus označuje normální funkci srdce.

Co je to nepravidelný sinusový rytmus?

Poruchy sinusového rytmu se mohou vyskytnout u zdravých dospělých jako reakce na emocionální úzkost. Častěji však změny rytmu ukazují následující podmínky:

 • získané srdeční vady;
 • kardiomyopatie;
 • myokarditida;
 • alkoholické srdeční onemocnění;
 • thyrotoxikóza.


Předávkování antiarytmikami nebo jinými léky.

Existují situace, kdy se kromě běžných tepů vyskytují mimořádné impulsy srdce. Nazývají se extrasystoly. Docela často jsou extrasystoly přisuzovány porušování normálního rytmu a jeho pravidelnosti. V malém počtu extrasystolů se však může vyskytnout iu zdravých lidí za normálních podmínek. Počet supraventrikulárních extrasystolů obvykle závisí na věku osoby.

Nepravidelný sinusový rytmus srdce lze pozorovat ve formě paroxyzmálních záchvatů supraventrikulární tachykardie u těhotných žen. Typicky, takové útoky jsou vzácné a týkají se ženy pouze s pocity srdečního tepu. Hemodynamika se nemění. Ve vzácných případech však může takový útok znamenat rozvoj významných poruch práce srdce. Proto by měla být důkladně diagnostikována jakákoliv změna rytmu u těhotné ženy.

Klinický obraz

Hlavní stížnost při porušení rytmu je ve většině případů pocit srdce. Navíc může být osoba narušena:

 • nadměrné pocení;
 • návaly horka;
 • závratě;
 • slabost

Abnormální sinusový rytmus může být detekován pomocí normálního EKG nebo Holterova monitorování. Výsledky studie mohou být vyhodnoceny buď kardiologem nebo funkčním diagnostickým lékařem.

V dětství

Nepravidelný sinusový rytmus u dítěte může být také projevem normy a patologie.

Normálně, nestabilita sinusového rytmu srdce může nastat s nadměrným emocionálním vzrušením. U dospívajících dětí se taková změna rytmu často projevuje jako projev respirační arytmie. Je velmi snadné jej diagnostikovat - během postupu EKG, po záznamu standardního EKG, je dítě požádáno, aby zadržel dech. Pokud je zároveň rytmus normalizován, lékaři hovoří o vývoji respiračních arytmií. Pokud se po zadržení dechu rytmus nestane normálním, je nutný další výzkum.

U malých dětí může být nestabilní sinusový rytmus jedním z projevů vrozených srdečních vad. U starších dětí mohou být změny sinusového rytmu prvním projevem získaných srdečních vad, kardiomyopatií, myokarditidy. K vyloučení těchto podmínek je nutné provést důkladnou diagnózu.

Jakákoliv porucha rytmu vyžaduje úplnou diagnózu, aby se zjistila příčina jejího vývoje. Pro diagnostiku fyziologické arytmie je nutné vyloučit patologické faktory.

Co je srdeční sinusový rytmus?

Datum zveřejnění článku: 08.18-2018

Datum aktualizace článku: 26.11.2018

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiolog

Sinusový rytmus srdce se nazývá srdeční tep generovaný sinusovým uzlem umístěným ve stěně pravého atria s frekvencí 60-90 za minutu.

V nervových buňkách, které tvoří uzel, dochází k elektrickému impulsu, který je přenášen do svalových vláken, což způsobuje, že se srdce stahuje v určité sekvenci.

Nejdříve se jedná o kontrakci (systolu) obou atrií, pak komor. Srdeční cyklus končí úplnou relaxací (diastole) všech čtyř srdečních komor. To vše trvá 0,8 sekundy. Udržuje normální srdeční rytmus.

Normální výkon

Srdeční frekvence u dětí a dospělých se liší. U dětí mladších než jeden rok se pohybuje od 140 do 160 úderů za minutu. S věkem dochází k poklesu srdeční frekvence, ve věku 15 let dosahují zdravé ukazatele 60-90 úderů a jsou u dospělých stejné.

U starších lidí nad 70 let se blíží horní hranici normality, která je spojena se změnami v srdci souvisejícími s věkem. U žen je puls 6-8krát nižší než u mužů.

Tepová frekvence se může lišit od normy, ale nepovažuje se za patologii:

 • u těhotných žen se srdce přizpůsobuje zvýšené zátěži, čímž poskytuje matce a rostoucímu plodu kyslík, puls může být mírně zvýšen;
 • pro lidi, kteří vykonávají denně a vedou aktivní životní styl - srdce pracuje v ekonomickém režimu, srdeční frekvence je blízko dolní hranice normy;
 • u profesionálních sportovců sám, srdce může se zkrátit s frekvencí 45-50 mrtvice.

Pokud osoba nepatří do žádné z těchto kategorií, pak jakákoli výrazná odchylka srdeční frekvence od normy vyžaduje identifikaci příčiny a léčby.

Jaké nemoci mohou způsobit jeho změny?

Změny v sinusovém rytmu mohou nastat jako adaptivní reakce na měnící se podmínky prostředí, přecházejí na sebe a nevyžadují léčbu. Nazývají se fyziologické.

Patologické změny v sinusovém rytmu se nazývají sinusové poruchy a s největší pravděpodobností jsou výsledkem problémů v práci vnitřních orgánů.

Existují tři skupiny porušení:

 • srdeční selhání;
 • myokarditida, perikarditida, endokarditida;
 • ischemické onemocnění;
 • srdeční vady;
 • kardiopatie.
 • hormonální poruchy (hypertyreóza, adrenální nádory);
 • VSD;
 • neurózy;
 • léky (diuretika, antihypertenziva, antidepresiva),
 • plicní onemocnění způsobující hypoxii;
 • anémie.
 • poranění a nádory mozku, doprovázené otoky a zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • mrtvice;
 • zánět meningit (meningitida);
 • otrava, hnisavé infekce;
 • hypotyreóza - nedostatečná funkce štítné žlázy;
 • infekčních nemocí.
 • infarkt;
 • ischemie;
 • diabetes mellitus;
 • difuzní změny štítné žlázy;
 • respirační onemocnění (bronchitida, astma);
 • cévní dystonie;
 • adrenální tumory (feochromocytom);
 • metabolické poruchy metabolismu.

Sinusová arytmie není diagnóza, ale symptom možné patologie.

V kardiologii je také používán koncept „rigidního srdečního rytmu“ - nedostatek reakce na podněty ve formě dýchání a fyzické námahy.

V případech poruch sinusového rytmu, k obnovení normální srdeční frekvence, lékař předepíše antiarytmické léky, které pomohou normalizovat, nebo kardiostimulátor - zařízení, které nastaví srdce do správného rytmu.

Interpretace kardiogramu

Elektrokardiografie je nejpřístupnějším a nejjednodušším způsobem diagnostiky poruch srdečního rytmu a změn v myokardu. Jedná se o způsob zaznamenávání elektrických impulzů srdce a jejich zaznamenávání na speciální papír citlivý na tepelné záření.

Elektrokardiogram lze provádět jak v nemocnici, tak s pomocí přenosného elektrokardiografu při návratu domů. Standardní kardiogram je graf zobrazující zuby, intervaly a segmenty.

Ozubená kola jsou konvexní a konkávní linie:

 • P - odpovídá systole a diastole Atria;
 • Q, R, S - odpovídají redukci komor;
 • T - registruje relaxaci komor.

Segment je segment isolinu mezi zuby a interval je mezera několika zubů nebo segmentů.

Kardiolog vyhodnocuje výsledky elektrokardiogramu podle kritérií:

 1. Rytmus kontrakcí je dána vzdáleností od jedné R-vlny k další.
 2. Vypočítá srdeční tep. K tomu se vypočítá počet komorových komplexů v oblasti pásky a v závislosti na rychlosti pásky se přepočítá vzhledem k času.
 3. Podle vlny P určuje: co je zdrojem excitace myokardu (sinusový uzel nebo jiná patologická ložiska).
 4. Vyhodnocuje vodivost. K tomu měří dobu trvání P vlny; P-Q interval; QRS komplex; interval mezi počátkem komplexu QRS a zubem R.
 5. Definuje elektrickou osu srdce (EOS).
 6. Analyzuje P a P-Q.
 7. Analyzuje komorový komplex Q-R-S-T.

EKG se obvykle provádí ve 12 vodičích: 6 vede z končetin (osy leží v čelní rovině) a 6 hrudních vodičů (V1-V6). Limbové vodiče jsou rozděleny do standardu (I, II, III) a vyztuženy (aVR, aVL, aVF).

Těhotná po 30 týdnech gestační fetální kardiotografie (CTG) se provádí, což vám umožní analyzovat srdeční frekvenci dítěte v děloze a určit variabilitu (rozsah) srdeční frekvence. Tento termín popisuje rytmické odchylky nahoru nebo dolů od střední hodnoty, protože srdce plodu bije s jinou frekvencí. 5-25 úderů za minutu se považuje za normu variability. Je-li zvýšena variabilita, vyžaduje to pozorování a další výzkumné metody.

Normální rytmus

Pokud je závěr psán - sinusový rytmus na EKG, nebo - normosistole, znamená to:

 • rytmus kontrakcí je pravidelný, jestliže vzdálenost mezi zuby R je stejná a odchylka není větší než 10% jejich průměrné délky;
 • tepová frekvence - 60-90 úderů za minutu pro dospělé. Pro kojence může být normální srdeční frekvence 140-160, pro dítě od jednoho roku do 15 let - v rozmezí 60-100, v závislosti na věku;
 • zdroj excitace je v sinusovém uzlu, pokud jsou zuby P vždy směrovány vzhůru, jsou před každým komplexem QRS a mají stejný tvar v jednom vedení;
 • Normální poloha EOS je úhel 30-70 °. Na EKG to vypadá takto: R-vlna je vždy vyšší než S-vlna, R-vlna ve druhé směrodatné odchylce je maximální;
 • síňová P vlna normálně pozitivní v vodičích I, II, aVF, V2-V6, ve vedení aVR je vždy záporná;
 • doba trvání komplexu QRST je 0,07-0,09 s. R-zub - pozitivní, výška - 5,5-11,5 mm, Q, S - negativní.

Normální vodivost je charakterizována hlavními indikacemi:

Sinusový rytmus: podstata, odraz na EKG, norma a odchylky, vlastnosti

Sinusový rytmus je jedním z nejdůležitějších ukazatelů normální funkce srdce, což naznačuje, že zdroj kontrakcí pochází z hlavního, sinusového, orgánového uzlu. Tento parametr patří mezi první v závěru EKG a pacienti, kteří podstoupili studii, dychtivě zjistí, co to znamená a zda stojí za to se obávat.

Srdce je hlavním orgánem, který zásobuje všechny orgány a tkáně krví, stupeň okysličování a funkce celého organismu závisí na jeho rytmické a důsledné práci. Pro svalovou kontrakci je nutný tlak - impuls vycházející z jednotlivých buněk vodivého systému. Odkud tento signál pochází a jaká je jeho frekvence, závisí charakteristika rytmu.

srdeční cyklus je normální, primární impuls pochází ze sinusového uzlu (SU)

Sinusový uzel (SU) se nachází pod vnitřní membránou pravé síně, je dobře zásobován krví, přijímá krev přímo z koronárních tepen, bohatě zásobován vlákny autonomního nervového systému, které na ně mají vliv, což přispívá ke zvýšení i oslabení frekvence generování pulsů.

Buňky sinusového uzlu jsou seskupeny do svazků, jsou menší než normální kardiomyocyty, mají tvar vřetena. Jejich kontraktilní funkce je extrémně slabá, ale schopnost tvořit elektrický impuls je podobná nervovým vláknům. Hlavní uzel je spojen s atrioventrikulárním uzlem, který je přenášen na signály pro další excitaci myokardu.

Sinusový uzel se nazývá hlavní kardiostimulátor, protože poskytuje srdeční frekvenci, která poskytuje orgánům adekvátní krevní zásobení, a proto je udržování pravidelného sinusového rytmu nesmírně důležité pro hodnocení funkce srdce během lézí.

Řídící systém generuje pulsy nejvyšší frekvence ve srovnání s ostatními odděleními vodivého systému a poté je dále vysílá s vysokou rychlostí. Frekvence tvorby impulzů sinusovým uzlem je v rozsahu od 60 do 90 za minutu, což odpovídá normální frekvenci tepů, když se vyskytují na úkor hlavního kardiostimulátoru.

Elektrokardiografie je hlavní metodou, která umožňuje rychle a bezbolestně určit, kde srdce přijímá impulsy, jaká je jejich frekvence a rytmus. EKG se stala pevně zavedenou v praxi terapeutů a kardiologů díky své dostupnosti, snadné implementaci a vysokému obsahu informací.

Po obdržení výsledku elektrokardiografie se každý podívá na závěr, který tam lékař zanechal. Prvním indikátorem bude hodnocení rytmu - sinus, pokud pochází z hlavního uzlu, nebo nesinus, což indikuje jeho specifický zdroj (AV uzel, síňová tkáň atd.). Například výsledek „sinusového rytmu se srdeční frekvencí 75“ by neměl být narušen, je to norma, a pokud odborník píše o non-sinusovém ektopickém rytmu, zvýšeném rytmu (tachykardii) nebo zpomalení (bradykardii), pak je čas jít na další vyšetření.

Sinusový uzlinový rytmus (SU) - sinusový rytmus - normální (vlevo) a abnormální sinusové rytmy. Jsou označeny počátky pulsu.

Závěrem lze říci, že pacient může zjistit informace o poloze EOS (elektrické osy srdce). Normálně to může být jak vertikální a semi-vertikální, tak horizontální nebo polo-horizontální, v závislosti na individuálních charakteristikách osoby. Odchylky EOS vlevo nebo vpravo zase zase hovoří o organickém onemocnění srdce. Podrobnosti o EOS a jeho variantách jsou popsány v samostatné publikaci.

Sinusový rytmus je normální

Často, pacienti, kteří objevili sinusový rytmus v závěru elektrokardiogramu, se začínají obávat, jestli je vše v pořádku, protože tento termín není každému znám, a proto může mluvit o patologii. Mohou však být zklidněny: sinusový rytmus je normou, která označuje aktivní práci sinusového uzlu.

Na druhé straně, i když je zachována aktivita hlavního kardiostimulátoru, jsou možné určité odchylky, ale také ne vždy slouží jako indikátor patologie. Výkyvy rytmu se vyskytují v různých fyziologických stavech, které nejsou způsobeny patologickým procesem v myokardu.

Dopad na sinusový uzel nervu vagus a vláken sympatického nervového systému často způsobuje změnu jeho funkce ve směru větší nebo menší frekvence tvorby nervových signálů. To se odráží ve frekvenci tepu, který se počítá na stejném kardiogramu.

Normálně, frekvence sinusového rytmu leží v rozmezí od 60 do 90 úderů za minutu, ale odborníci poznamenávají, že neexistuje žádná jasná hranice pro stanovení normy a patologie, to znamená, že s tepovou frekvencí 58 úderů za minutu je příliš brzy na to mluvit o bradykardii, stejně jako o tachykardii při překročení Ukazatel v 90. Všechny tyto parametry by měly být komplexně vyhodnoceny s povinným popisem celkového stavu pacienta, zvláštností jeho výměny, typu aktivity a dokonce i toho, co dělal přímo před studií.

Stanovení zdroje rytmu v analýze EKG - základní bod, přičemž se uvažují ukazatele sinusového rytmu:

 • Definice P zubů před každým komorovým komplexem;
 • Trvalá konfigurace síňových zubů ve stejném vedení;
 • Konstantní hodnota intervalu mezi zuby P a Q (do 200 ms);
 • Vždy pozitivní (směřující nahoru) P vlny ve druhém standardním vedení a negativní v aVR.

Závěrem lze říci, že předmět EKG může najít: "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 85, normální poloha elektrické osy." Takový závěr je považován za normu. Další možnost: "non-sinusový rytmus s frekvencí 54, ektopický." Tento výsledek by měl být upozorněn, protože je možná závažná patologie myokardu.

Výše uvedené charakteristiky na kardiogramu ukazují na přítomnost sinusového rytmu, což znamená, že impuls přichází z hlavního uzlu dolů do komor, které se stahují po síni. Ve všech ostatních případech je rytmus považován za nesinusový a jeho zdroj leží mimo SU - ve vláknech komorového svalu, atrioventrikulárního uzlu atd. Impuls je možný ze dvou míst vodivého systému najednou, v tomto případě jde také o arytmii.

Aby byl výsledek EKG nejpřesnější, měly by být vyloučeny všechny možné příčiny změn aktivity srdce. Kouření, rychlé stoupání po schodech nebo běh, šálek silné kávy může změnit parametry srdce. Rytmus samozřejmě zůstává sinus, pokud uzel pracuje správně, ale alespoň se stanoví tachykardie. V tomto ohledu je třeba před studiem uklidnit, odstranit napětí a zkušenosti, stejně jako fyzickou námahu - vše, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje výsledek.

Sinusový rytmus a tachykardie

Opět si uvědomte, že odpovídá sinusovému rytmu s frekvencí 60 - 90 za minutu. Co když však parametr překročí stanovené limity a zároveň si zachová „sinus“? Je známo, že takovéto výkyvy ne vždy hovoří o patologii, takže není nutné předčasně panikařit.

Zrychlený sinusový rytmus srdce (sinusová tachykardie), který není indikátorem patologie, se zaznamenává, když:

 1. Emocionální zážitky, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v tělocvičně, s těžkou fyzickou prací atd.;
 3. Po přílišném jídle pijete silnou kávu nebo čaj.

Taková fyziologická tachykardie ovlivňuje údaje EKG:

 • Délka mezery mezi zuby P, interval RR se snižuje, přičemž doba trvání, která s příslušnými výpočty umožňuje stanovit přesnou hodnotu srdeční frekvence;
 • P-vlna zůstává na svém normálním místě - před komorovým komplexem, který má zase správnou konfiguraci;
 • Frekvence stahů srdce podle výsledků výpočtů přesahuje 90-100 za minutu.

Tachykardie se zachovaným sinusovým rytmem za fyziologických podmínek je zaměřena na poskytnutí krve tkáním, které ji z různých důvodů potřebují - cvičení, například běhání. Nelze ji považovat za porušení a v krátkém časovém období samotné srdce obnovuje sinusový rytmus normální frekvence.

Pokud se v nepřítomnosti jakékoli choroby subjekt setká na kardiogramu s tachykardií se sinusovým rytmem, měli byste si okamžitě vzpomenout, jak tato studie proběhla - nebojte se, spěchal do kardiografické místnosti při zlomové rychlosti nebo možná kouřil na schodech kliniky těsně před Odstranění EKG.

Sinusový rytmus a bradykardie

Opakem sinusové tachykardie je práce srdce - zpomalení jeho kontrakcí (sinus bradykardie), která také ne vždy hovoří o patologii.

Fyziologická bradykardie s poklesem frekvence impulsů ze sinusového uzlu menší než 60 za minutu může nastat, když:

 1. Stav spánku;
 2. Profesionální sportovní výuka;
 3. Jednotlivé ústavní rysy;
 4. Na sobě těsně přiléhající límec, pevně přiléhající kravata.

Stojí za zmínku, že bradykardie, častěji než zvýšení tepové frekvence, hovoří o patologii, takže pozornost je obvykle blízká. S organickými lézemi srdečního svalu se bradykardie, i když je zachován sinusový rytmus, může stát diagnózou vyžadující léčbu.

Ve snu dochází k významnému poklesu pulsu - asi o třetinu „denní normy“, která je spojena s převahou nervu nervu vagus, který potlačuje aktivitu sinusového uzlu. EKG je častěji zaznamenána u subjektů v bdělém stavu, takže tato bradykardie není během normálních studií hmotnostních studií fixována, ale může být pozorována při každodenním sledování. Je-li v závěru Holterova monitoringu indikováno zpomalení sinusového rytmu ve snu, pak je docela pravděpodobné, že indikátor zapadne do normy, jak kardiolog vysvětlí zvláště starým pacientům.

Kromě toho je třeba poznamenat, že asi 25% mladých mužů má vzácnější puls v rozmezí 50-60, a rytmus je sinusový a pravidelný, nejsou žádné příznaky potíží, to znamená, že je to varianta normy. Profesionální sportovci mají také tendenci k bradykardii v důsledku systematické fyzické námahy.

Sinusová bradykardie je stav, kdy srdeční frekvence klesne pod 60, ale impulsy v srdci jsou nadále generovány hlavním uzlem. Lidé s tímto stavem mohou slabost, pociťovat závratě, často je tato anomálie spojena s vagotonií (varianta vegetativní cévní dystonie). Sinusový rytmus s bradykardií by měl být důvodem pro vyloučení velkých změn v myokardu nebo jiných orgánech.

Příznaky sinusové bradykardie na EKG budou prodlužovat mezery mezi síňovými zuby a komorovými kontrakčními komplexy, ale všechny indikátory rytmu „sinus“ jsou zachovány - P vlně stále předchází QRS a má konstantní velikost a tvar.

Sinusový rytmus je tedy normálním indikátorem EKG, což naznačuje, že hlavní kardiostimulátor zůstává aktivní a během normálního srdečního rytmu je sinusový rytmus i normální frekvence mezi 60 a 90 údery. Nemělo by být důvodem k obavám, pokud neexistují známky jiných změn (například ischemie).

Kdy byste se měli bát?

Závěry kardiografie by měly být důvodem ke znepokojení, což naznačuje patologickou sinusovou tachykardii, bradykardii nebo arytmii s nestabilitou a nepravidelností rytmu.

S tachy a bradyformy lékař rychle nastaví odchylku pulsu z normy na vyšší nebo nižší stranu, vyjasní stížnosti a pošle další vyšetření - ultrazvuk srdce, holter, krevní testy na hormony atd. Po zjištění příčiny můžete zahájit léčbu.

Nestabilní sinusový rytmus na EKG se projevuje nerovnoměrnými intervaly mezi hlavními zuby komorových komplexů, jejichž kolísání přesahuje 150-160 msec. To je téměř vždy znamení patologie, takže pacient není ponechán bez dozoru a zjistit příčinu nestability v sinusovém uzlu.

Elektrokardiografie také říká, že srdce bije nepravidelným sinusovým rytmem. Nepravidelné kontrakce mohou být způsobeny strukturálními změnami myokardu - jizvou, zánětem, srdečními vadami, srdečním selháním, celkovou hypoxií, anémií, kouřením, endokrinní patologií, zneužíváním určitých skupin léků a mnoha dalšími důvody.

Z hlavního kardiostimulátoru vyzařuje abnormální sinusový rytmus, ale v tomto případě se zvyšuje a snižuje četnost úderů orgánů, ztrácí svou stálost a pravidelnost. V tomto případě mluvíme o sinusové arytmii.

Arytmie s sinusovým rytmem může být variantou normy, pak se nazývá cyklická a je obvykle spojena s respirační respirační arytmií. S tímto jevem, inhalace, zvýšení tepové frekvence a výdechu klesá. Respirační arytmie mohou být zjištěny u profesionálních atletů, adolescentů v období zvýšené hormonální úpravy, u osob trpících autonomní dysfunkcí nebo neuróz.

Sinusová arytmie spojená s dýcháním je diagnostikována na EKG:

 • Normální forma a umístění síňových zubů, které předcházejí všem komorovým komplexům, je zachována;
 • Na základě inspirace se intervaly mezi kontrakcemi snižují, zatímco při vypršení se prodlužují.

sinusový rytmus a respirační arytmie

Některé testy nám umožňují rozlišit fyziologickou sinusovou arytmii. Mnoho lidí ví, že během zkoušky mohou požádat o zadržení dechu. Tato jednoduchá akce pomáhá vyrovnat působení vegetativů a určit pravidelný rytmus, pokud je spojen s funkčními příčinami a není odrazem patologie. Kromě toho beta-adrenergní blokátor zvyšuje arytmii a atropin ho odstraňuje, ale to se nestane při morfologických změnách v sinusovém uzlu nebo ve svalovém srdci.

Pokud je sinusový rytmus nepravidelný a není eliminován zadržením dechu a farmakologických vzorků, je čas přemýšlet o přítomnosti patologie. Mohou to být:

 1. Myokarditida;
 2. Kardiomyopatie;
 3. Onemocnění koronárních tepen diagnostikované u většiny starších lidí;
 4. Selhání srdce s expanzí jeho dutin, které nevyhnutelně ovlivňuje sinusový uzel;
 5. Plicní patologie - astma, chronická bronchitida, pneumokonióza;
 6. Anémie, včetně dědičné;
 7. Neurotické reakce a závažná vegetativní dystonie;
 8. Poruchy endokrinního systému (diabetes, thyrotoxikóza);
 9. Zneužívání diuretik, srdečních glykosidů, antiarytmik;
 10. Poruchy elektrolytů a intoxikace.

Sinusový rytmus s jeho nepravidelností neumožňuje vyloučit patologii, ale naopak to nejčastěji označuje. To znamená, že kromě "sinus" musí být rytmus správný.

příklad přerušení a nestability v sinusovém uzlu

Pokud pacient ví o nemocech, které v něm existují, je diagnostický proces zjednodušen, protože lékař může úmyslně jednat. V ostatních případech, kdy nestabilní sinusový rytmus byl nález na EKG, se očekává komplex vyšetření - holter (diurnální EKG), běžecký pás, echokardiografie atd.

Rysy rytmu u dětí

Děti jsou velmi zvláštní součástí lidí, kteří mají mnoho parametrů, které jsou velmi odlišné od dospělých. Takže každá matka vám řekne, jak často srdce novorozence bije, ale nebude se bát, protože je známo, že děti v prvních letech a zejména novorozenci mají puls mnohem častěji než dospělí.

Sinusový rytmus by měl být zaznamenán u všech dětí bez výjimky, pokud se nejedná o poškození srdce. Věk-související tachykardie je spojena s malou velikostí srdce, která by měla poskytnout rostoucímu tělu potřebné množství krve. Čím menší je dítě, tím častěji má puls, v neonatálním období dosahuje 140-160 minut za minutu a ve věku 8 let postupně klesá na míru „dospělého“.

EKG u dětí stanoví stejné příznaky sinusového rytmu - zuby P před komorovými kontrakcemi stejné velikosti a tvaru a tachykardie by měla odpovídat věkovým parametrům. Nedostatek aktivity sinusového uzlu, kdy kardiolog indikuje nestabilitu rytmu nebo ektopie svého řidiče - příčina vážného znepokojení lékařů a rodičů a hledání příčiny, která se v dětství často stává vrozenou vadou.

Současně, čtení indikace pro sinusovou arytmii podle údajů EKG, by matka neměla okamžitě zpanikařit a omdlet. Je pravděpodobné, že sinusová arytmie je spojena s dýcháním, které je často pozorováno u dětí. Je nutné vzít v úvahu podmínky pro odstranění EKG: pokud bylo dítě položeno na studený gauč, byl vyděšený nebo zmatený, pak reflexní dech zadržet projevy respirační arytmie, což neznamená vážné onemocnění.

Sinusová arytmie by však neměla být považována za normu, dokud nebude prokázána její fyziologická podstata. Patologie sinusového rytmu je tedy častěji diagnostikována u předčasně narozených dětí postižených intrauterinální hypoxií u dětí se zvýšeným intrakraniálním tlakem u novorozenců. To může vyvolat křivici, rychlý růst, IRR. Jak nervový systém dozrává, regulace rytmu je zlepšena a poruchy mohou projít.

Jedna třetina sinusových arytmií u dětí je patologického charakteru a je způsobena dědičnými faktory, infekcí s vysokou horečkou, revmatismem, myokarditidou a srdečními vadami.

Sport s respirační arytmií není pro dítě kontraindikován, ale pouze za předpokladu stálého dynamického pozorování a záznamu EKG. Pokud příčina nestabilního sinusového rytmu není fyziologická, bude kardiolog nucen omezit sportovní aktivity dítěte.

Je jasné, že rodiče jsou znepokojeni důležitou otázkou: co dělat, když je sinusový rytmus na EKG abnormální nebo je arytmie fixovaná? Za prvé, musíte jít k kardiologovi a ještě jednou provést kardiografii pro dítě. Jsou-li prokázány fyziologické změny, jsou pozorování a EKG dostatečné 2krát ročně.

Pokud nestabilita sinusového rytmu nespadá do normálního rozmezí, není způsobena dýchacími nebo funkčními příčinami, kardiolog předepíše léčbu podle skutečné příčiny arytmie.

Sinusový rytmus na EKG: co to je, normy a typy abnormalit, další diagnostika a léčebné metody

S inovovým rytmem - je indikátorem normální funkce srdce na EKG: přijatelná frekvence kontrakcí svalového orgánu a stejných intervalů mezi údery.

To však neznamená, že porušení na pozadí formálně přijatelných čísel a dat nemůže být.

Ukončení otázky vyžaduje instrumentální diagnostiku. Rutinní techniky, jako je auskultura, počítání počtu řezů za minutu nestačí.

Při detekci poruch je indikována konzervativní léčba.

Chirurgické techniky se prakticky neuplatňují, jsou však využívány i při detekci defektů, anatomických defektů, vrozených anomálií struktury srdce.

Co je sinusový rytmus

Uvažovaný jev je považován za fyziologický, normální. Všechny ostatní možnosti se týkají odchylek různé závažnosti.

Je to komplexní ukazatel, jak již bylo řečeno. Sinusový rytmus srdce znamená kombinaci normálního počtu úderů za minutu a stejných intervalů mezi každou kontrakcí.

Charakteristické rysy adekvátní práce srdce jsou reprezentovány množstvím formálních momentů, které se nacházejí na kardiogramu:

 • Srdeční frekvence (počet kontraktilních pohybů celého cyklu: systole-diastole) se pohybuje od 60 do 90 úderů za minutu, u některých lidí může být zvýšena na 100, ale ne více.
 • Jasnost intervalů mezi jednotlivými následnými pohyby. Detekce rutinních metod je nemožné, protože vyžaduje vybavení.
 • P vlna (speciální formální ukazatel na EKG diagramu) je vždy stejná výška, nedeformovaná, vyskytuje se ve stejných momentech.
 • Šířka komplexu QRS je menší než 0,12 sekundy.

Existují i ​​další ukazatele, které odborníci v průběhu diagnostiky vyhodnocují.

Souhrnně lze říci, že normální, pravidelný srdeční rytmus u zdravého člověka je vždy sinus.

Nejedná se o patologii, nýbrž o lékařský termín, který znamená adekvátní stav svalového orgánu (alespoň na první pohled).

Druhy porušení a jejich charakteristiky na EKG

Normální výkon není všechno. Je důležité hodnotit i další komponenty. V souladu s tím je možné detekovat skupiny poruch heterogenního druhu.

Nadměrná pravidelnost rytmu

Nebo jeho tuhost jinými slovy. Srdce se stává příliš pomalým, prakticky nereaguje na vnější podněty.

Normálně by stimuly měly vyvolat změnu srdeční frekvence podle typu akcelerace způsobené fyzickou námahou, poklesem počtu mrtvic v noci během odpočinku, tvorbou melatoninu a snížením syntézy kortizolu. V tomto případě to není pozorováno.

Je poměrně těžké najít problém, lékaři mohou mít adekvátní a stabilní rytmus jako normu, nebo dokonce standard.

Detekce je možná buď na základě denního sledování Holtera, nebo pomocí fyzických zátěžových testů (ergometrie jízdních kol).

Podmínka není zjevné nebezpečí. S ztuhlostí je formálně zachován sinusový rytmus, ale je možná těžká hypoxie, nedostatečný krevní oběh v orgánech, tkáních, zejména mozku po jakékoliv aktivitě.

Proto se doporučuje pacienty pečlivě kontrolovat. Zvláště pokud existují rizikové faktory.

Tachykardie

Zrychlený sinusový rytmus srdce je různorodá skupina poruch. V tomto případě hovoříme o sinusové tachykardii, kdy jsou ukazatele normální (stejné intervaly a jiné), ale frekvence kontrakcí se zvyšuje na 100 nebo více.

Obvykle se jedná o indikaci funkčních poruch nervového systému, hormonálního stavu. Další možnosti jsou možné.

Dotyčný patologický proces nenese velké nebezpečí pro život, ale v některých případech je porucha maskovaná jako ostatní.

Pacient, člověk bez lékařských znalostí, s největší pravděpodobností není schopen samostatně rozlišit sinusovou tachykardii od paroxyzmální (mnohem nebezpečnější), proto se ve všech případech doporučuje poradit se s lékařem.

Zrychlený indikátor vyžaduje použití léků, jako jsou beta-blokátory, pouze v extrémních případech.

Zpomalení sinusového rytmu

Sinusový rytmus při snižování srdeční frekvence - další klinická možnost se nazývá bradykardie. Doprovází pokles počtu mrtvic svalového orgánu o méně než 60 za minutu.

S charakteristickými symptomy jsou spojeny pouze v časném okamžiku. Pak, jak si na to zvyknete, se odchylky od stavu blahobytu necítí a člověk přestane tento problém pozorovat.

Sinusová arytmie

Obecný název pro patologické procesy, spojené určitým kritériem. V tomto případě říkají o přenosu jednotlivých úderů s formálním uchováním správného sinusového rytmu.

Doprovázeny extrémně bolestivými příznaky, pocitem tlaku v hrudi, strachem. Pacientovi se zdá, že se srdce zastaví. Podrobný přehled sinusové arytmie si přečtěte zde.

Extrasystol

Přesný opak předchozí verze. V tomto případě vznik mimořádných škrtů v určitých bodech.

Jednotlivé epizody nejsou nebezpečné. Pokud se vyskytnou ve skupinách, je možná zástava srdce a smrt pacienta.

Je také nemožné oddělit jednotlivé a spárované extrasystoly s vlastní silou, je vyžadována elektrokardiografie. Přečtěte si více o porušení zde.

Sick sinus syndrom

Poskytuje typickou triádu jevů: kriticky nízkou srdeční frekvenci (asi 50 úderů za minutu nebo dokonce méně), přenos tepů (arytmické jevy), pravidelná období spontánní tachykardie.

Útoky samy o sobě nepřekračují půl hodiny. V pokročilých stádiích poruchy jsou možné volby. Přečtěte si více o porušení v tomto článku.

Všechny popsané patologie jsou detekovány během diagnostiky. Ale ještě předtím, než instrumentální studie musí věnovat pozornost stavu zdraví.

Pokud se neobjeví nepohodlí nebo pacient neví, co to způsobilo, nebude mít žádný důvod k návštěvě lékaře.

Jaké známky by měly dávat pozor

Poruchy rytmu. Ta zjevná věc. Projevuje se zrychlením nebo snížením tepové frekvence. Subjektivně se cítil jen v rané fázi patologického procesu.

Jak progrese pokračuje, klinický obraz je rozmazaný, člověk přestává mít pocit, že se mu děje něco abnormálního.

 • Bolesti na hrudi různé intenzity. Ne vždy. Téměř ve všech případech indikují další (primární nebo sekundární) narušení dodávky myokardu krví. Počáteční stadia koronární insuficience, ischemická choroba srdeční. Přirozeně, nepohodlí je vždy stisknutí, pálení, prasknutí.
Pozor:

Brnění a navíc zánět, spíše vylučují srdeční původ poruchy.

 • Pocení Hyperhidróza. Může se vyskytovat v rámci kollaptoidních reakcí na pozadí prudkého poklesu srdeční frekvence a krevního tlaku, nebo jako trvalého symptomu neznámého původu.
 • Únava, únava. To se vyvíjí spontánně, doprovází pacienta vždy nebo většinu času. Důvodem je nedostatečný krevní oběh mozku, přechod těla do "ekonomického" režimu.
 • Dušnost. Za prvé, na pozadí fyzické aktivity. Jeho intenzita může být taková, že pacient si problém nevšimne. Chcete-li se dostat do příznaku vyžaduje maximální zatížení. Pak, na pozadí míru, i když leží, sedí. Obvykle, ve stádiu výrazného poškození, pacienti už vědí, že existuje nějaká porucha.
 • Bolesti hlavy, neurologické příznaky. V krku, chrámy. Také vertigo, neschopnost navigace v prostoru, paréza, problémy s citlivostí a dalšími momenty.
 • Bledost kůže, sliznice. Také talíře nehtů. Dermis získává charakteristický mramorový odstín, skrze něj se objevují nádoby, vytváří se typický vzor.
 • Cyanóza paží a nohou, nasolabiální trojúhelník. Modrá kůže.
 • Edema. V první periferii jsou postiženy pouze končetiny. Pak celé tělo, které hovoří o vývoji patologie.
 • Nespavost. Častá noční probuzení. Příznaky jsou pacienty velmi bolestně tolerovány, protože únava se zhoršuje.
 • Duševní poruchy podle typu deprese a neurózy. Symptom cerebrální cirkulace.

Příčiny odchylek

Poruchy sinusového rytmu nejsou samy o sobě primární. Jsou vždy symptomatické, to znamená, že se vyvíjejí na pozadí různých patologických procesů. Patří mezi ně následující diagnózy:

 • Chronické srdeční selhání. Rozvíjí se postupně, v průběhu let, pokud to není akutní forma (a to je okamžitě patrné, může se maskovat jako infarkt). Při chronickém průběhu se projevují postupně projevy.

Poruchy rytmu s formálním uchováním jeho sinusového typu jsou detekovány pouze v počáteční fázi.

Jak je patrná progrese, jsou zaznamenány fibrilace komor, méně často atria, těžké arytmie a smrtící.

 • Koronární insuficience. V tomto případě se jedná o anginu pectoris. Přechodné oběhové poruchy srdečního svalu.

Paradoxně toto porušení nemusí být nezávislé, ale kvůli jiným onemocněním.

Klíčovým rozdílem od infarktu je nedostatek trvalých destruktivních procesů ve svalových vláknech.

 • Vrozené srdeční vady, získané vady. Valvulární insuficience (aortální, mitrální, trikuspidální), septální léze, jiné anomálie, včetně chromozomálního původu.

Vyvolávají nejen a ne tolik porušení na pozadí bezpečného sinusového rytmu. Řeč je obvykle o závažnějších poruchách. Kromě tzv. Malých vad typu otevřeného oválného okna a dalších.

 • Patologie nervového systému v důsledku strukturálních nebo funkčních idiopatických abnormalit. To znamená, že můžeme hovořit jak o projevech symptomů v závislosti na meteorologii, tak o mozkovém nádoru, epilepsii, infekčních lézích mozkových struktur (meningitida, encefalitida).
 • Hypertenzní onemocnění srdce. Stabilní zvýšení krevního tlaku.
 • Endokrinní poruchy. Četné. Diabetes mellitus, porucha syntézy adrenálních hormonů (kortizol, norepinefrin jako hlavní), štítná žláza (hypo- nebo hypertyreóza), hypofýza. Detekováno profilovým hodnocením endokrinologem.
 • Infarkt. Forma koronární insuficience. Doprovázena zničením myokardu. Současně jsou zjištěny poruchy rytmu během akutní epizody i po ní během rehabilitační fáze.
 • Porušení vodivosti bioelektrického pulsu ze sinusového uzlu. Blokáda chodidel svazku jeho nebo dalších větví (WPW syndrom), způsobující nadměrnou excitaci srdečních komor.

V tomto článku jsou popsány všechny typy blokád.

Další zkoušky

Pod dohledem kardiologa a dalších lékařů. Seznam činností je následující:

 • Ústní anketa pro stížnosti. V raných stádiích pacientka neindikuje problémy s pohody, které však neindikují nepřítomnost poruch. Objektivizace symptomů značně zjednodušuje práci lékaře, umožňuje navigaci s vektorem další diagnózy. Mnohé momenty jsou však odhaleny v průběhu instrumentálních technik.
 • Historie sbírání. Nestabilní rytmus může být důsledkem minulých nemocí, současných patologií, špatných návyků, kombinací skupiny faktorů.
 • Měření krevního tlaku. Jako součást určení příčiny poruchy. Také tepová frekvence.

Předchozí metoda není příliš informativní: výsledky zaznamenává ve statice, v tomto konkrétním okamžiku.

Každodenní sledování Holtera pomáhá objasnit situaci;

Oba indikátory se zaznamenávají v pravidelných intervalech po dobu 24 hodin.

Studie dává maximum, dovoluje nám uvést skutečnost odchylky. Ale pochopit, jaký druh poruchy je nemožné. Vyžaduje se další diagnostika.

 • Elektrokardiografie (EKG). Používá se k určení poruch sinusového rytmu. Umožňuje vizuálně prezentovat práci srdečních struktur. Existuje mnoho typických odchylek, které mohou znamenat určité onemocnění.
 • Echokardiografie. Používá se k vizualizaci myokardiálních tkání a okolních struktur. Určeno především k identifikaci defektů, anatomických defektů s hloupým průběhem, bez nebezpečných anomálií, problémů s velkými cévami v této lokalizaci (část aorty, plicní tepny).
 • MRI podle potřeby.
 • Rutinní neurologické studium s řadou testů, hodnocení reflexů.
 • EEG. Encefalografie.
 • Krevní test je obecný, biochemický, pro hormony (štítná žláza: T3, T4, hypofýza: prolaktin, somatotropin, TSH, kůra nadledvin: kortizol, adrenalin).

Navíc můžete potřebovat angiografii, ultrasonografii, další techniky. Seznam není vyčerpávající. Hodně záleží na zamýšleném primárním patologickém procesu.

Léčba

Terapie nevyžaduje poruchy rytmu, je to symptomatická míra. Základem je odstranění hlavního patologického procesu.

Etiotropní přístup současně řeší další problém - prevenci (prevenci) komplikací, progresi onemocnění.

Nepravidelný rytmus vyžaduje konzervativní péči s použitím skupin léčiv.

Protože seznam důvodů je obrovský, není možné důkladně vyprávět o všech způsobech léčby. Informace by stačily na spoustu vědeckého výzkumu.

 • Endokrinní patologie jsou eliminovány dietou, jmenováním hormonální substituční terapie.
 • Funkční poruchy srdce vyžadují použití glykosidů (Digoxin), antiarytmika (chinidin nebo amiodaron, ale s opatrností).
 • Hypertenze zahrnuje přijetí speciálních skupin léků: ACE inhibitory (Perindopril, Prestarium), beta-blokátory (Metoprolol, Carvedilol), antagonisty vápníku (Diltiazem), centrálně působící látky (Moxonidin) a diuretika s mírným účinkem (Veroshpiron a jeho analogy).
 • Neurologické funkční poruchy vyžadují jmenování cerebrovaskulárních (Piracetam, Actovegin) a / nebo nootropních směsných prostředků (Cavinton, Vestibo, Glycine).

Jako součást úlevy od samotného tachykardického útoku se používají beta-blokátory. Ideální pro tyto účely Anaprilin (ve výši čtvrtiny nebo půl tablety, celek je přijímán ve výjimečných případech).

Při detekci nebezpečných srdečních vad je nutný chirurgický zákrok. Provádí se protetika poškozených oblastí (častěji než jiné metody), plasty, obnova anatomické integrity tkání.

S anomáliemi na části cév je možná stenting, balon (mechanická expanze lumenu).

S rozvojem nadměrné elektrické aktivity srdce v důsledku tvorby přebytečných vodivých vláken se provádí radiofrekvenční ablace (kauterizace) změněné fokusace.

Jedná se o minimálně invazivní zákrok, téměř žádné komplikace.

Nebezpečné typy poruch, jako je skupina extrasitolia, fibrilace síní, fibrilace a fluttering, vyžadují instalaci kardiostimulátoru, který sám nastavuje správný rytmus.

V budoucnu jsou vyžadovány kardioprotektory. Riboxin nebo Mildronate pro normalizaci metabolických procesů v srdci.

Všeobecná doporučení pro pacienty v době léčby a po ní - přestat kouřit, pít alkohol, užívat jakékoli léky bez povolení, vyhnout se stresu, plně se uvolnit (nejméně 7 hodin za noc), dodržovat odpovídající fyzickou aktivitu (chůze a plavání, ne více).

Také upravte dietu. Méně živočišného tuku, více rostlinných potravin. Nemělo by však dojít k úplnému selhání, aby nedošlo k nedostatku bílkovin.

Vegetariánská strava vyžaduje určitou úroveň zdraví, pro osobu se srdečními problémy není naprosto vhodná.

Prognózy

Odchylky samotných čísel nejsou diagnózou. Přesně tak, jako sinusový rytmus na EKG, je chybou uvažovat stoprocentní zdravotní indikátor.

Z hlediska funkčního zhoršení je výsledek příznivý. Během léčby je možné na problém zapomenout.

Pokud existují nedostatky, není to tak jednoduché. Stejně jako v situaci a hypertenze, endokrinní onemocnění. Negativní výsledek řeči však stále nejde.

Negativní projekce pouze při běhu v organickém stavu, rozsáhlý srdeční infarkt, těžké srdeční selhání.

Určité nebezpečí je způsobeno skupinovým extrasystolem typu bigeminie, trigeminií. Týká se ohrožujících forem. Může náhle vyvolat zástavu srdce a smrt pacienta.

Na závěr

Sinusový rytmus znamená, že srdeční struktury fungují normálně. Alespoň na první pohled. Co se vlastně stane, je zjistit.

Jakákoli odchylka je považována za známku patologie. Vyžaduje se další vyšetření a ošetření.

Materiály k tématu:

Specializace: endokrinolog I. kvalifikační kategorie. Vzdělání: Lékařská fakulta Lodz, Polsko, 2006, PhD. Pracovní zkušenosti: 11 let.