Porucha (a zpomalení) intraventrikulárního vedení

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

Z tohoto článku se dozvíte o narušení intraventrikulárního vedení srdce: co to je, jaké příznaky se projevují v takovém stavu, jaké metody léčby se používají.

Porušení impulzů v oblasti komor může existovat po dlouhou dobu a může být náhodným nálezem na elektrokardiogramu, nebo se náhle objeví v důsledku srdečního onemocnění. Když dojde k tomuto porušení, zablokování průchodu impulsů některými částmi jeho svazku - dochází k komorovému systému srdce.

Svazek je rozdělen na levé a pravé nohy. Levá větev se rozvětvuje na přední a zadní větve. Blokády jsou:

 • jednoplošník (jeden svazek), pokud je jedna větev zablokována;
 • bifascicular - ukončení obou větví;
 • Trifascicular - impuls neprochází třemi větvemi Jeho systému.

Vedení patologie je úplné nebo neúplné (pokud je hospodářství pomalé, ale není zcela vyloučeno).

U dětí mohou identifikované problémy s intraventrikulárním vedením svědčit o vrozené malformaci nebo dědičné patologii. Částečná blokáda pravé nohy, nalezená u dítěte, je často variantou normy. Neexistují žádné jiné specifické rozdíly mezi touto patologií u dětí.

Některé typy blokády (například částečná blokáda pravé nohy) jsou neškodné a nevyžadují léčbu. V jiných případech, například, s trifasticicular blokádou na pozadí srdečních onemocnění - blokáda může způsobit velmi vážné podmínky, dokonce i smrt.

Někdy se ukáže, že patologie je zcela eliminována, někdy je to nemožné.

Léčba patologie zahrnovala kardiologa. Diagnóza je prováděna na základě elektrokardiografie a elektrofyziologických studií. V situacích, kdy dochází k poruchám vodivosti v důsledku infarktu myokardu nebo jiných stavů nouze, může být nezbytné provádět intenzivní terapii na jednotce intenzivní péče.

Příčiny poruchy intraventrikulárního vedení

Vodivý systém začíná sinoatriálním uzlem, který je zdrojem sinusového rytmu. Odtud, impulsy přes specializované buňky padají do atrioventricular uzlu, umístil v oblasti křižovatky atria s komorami. Dále je průchod pulzů prováděn v systému Jeho.

Příznaky částečné blokády impulzů v oblasti pravé nohy jsou někdy nalezeny na pozadí úplného zdraví a jsou považovány za vrozené rysy.

Náhlý problém vedení impulzů je však často důsledkem srdečního onemocnění. Možné příčiny patologie intraventrikulárního vedení:

 • infarkt myokardu,
 • záchvaty ischemie
 • aterosklerotická kardioskleróza,
 • srdečního selhání
 • myokardiální dystrofie,
 • myokarditida,
 • srdeční vady,
 • kardiomyopatie
 • arteriální hypertenze
 • hypertrofie srdce.

Nerovnováha elektrolytů, intoxikace léky, tyreotoxikóza, chronická obstrukční plicní patologie, plicní embolie někdy vedou k poruchám vedení.

Charakteristické příznaky

Patologie vedení impulzů podél Jeho systému, s výjimkou blokády tří svazků, nevykazuje specifické symptomy. To však neznamená, že pacienti s poruchou intraventrikulárního vedení se cítí dobře a nemají žádné zdravotní problémy.

Nemoci vedoucí ke zhoršení vodivosti mohou projevovat mnoho příznaků. Jedním z hlavních důvodů, které vedly k náhlému zastavení impulsů v jedné nebo několika větvích svazku Jeho, je infarkt myokardu. Taková blokáda může znamenat ischémii myokardu - nedostatečný přísun krve do srdečního svalu. Vzhledem k těžké deformaci komorových komplexů je diagnostika infarktu na elektrokardiogramu velmi obtížná.

Při plné blokádě tří paprsků je pozorován vzácný komorový rytmus: od 20 do 40 úderů za minutu, který není schopen zajistit odpovídající úroveň krevního zásobení. Stupeň blokády je nastaven na základě závažnosti zpoždění při provádění pulzů:

 1. První stupeň znamená zpomalení průchodu pulzů.
 2. Ve druhém stupni je část pulzů blokována, ale zbytek prochází patologicky změnou částí vodivého systému.
 3. Třetí stupeň znamená nemožnost impulzů do komor.

S tří-paprskovou blokádou Jeho systému není možný přirozený průchod impulsů směrem k komorám. To vede k následujícím příznakům:

 • snížení srdeční frekvence;
 • nesnášenlivost k fyzické námaze, dokonce i menší, v níž je dušnost, slabost, bolest v srdci;
 • omdlévání, přerušovaný zmatek.

Na pozadí závažných srdečních onemocnění může náhlý rozvoj trifacikulární blokády způsobit závažné komplikace spojené se zpomalením tempa nebo dlouhé pauzy, kdy jsou ventrikulární kontrakce dočasně nepřítomné (přechodná asystole). Mezi tyto komplikace patří:

 • Útoky Morgagni-Adams-Stokes, ve kterých pacient mizí v důsledku snížení srdečního výdeje a v důsledku toho ischemie mozku, pacient ztrácí vědomí. Po 1-2 minutách člověk přijde na své smysly, po útoku často dochází k zarudnutí kůže. Opakované útoky mohou způsobit poškození paměti a inteligence.
 • Kardiogenní šok.
 • Náhlá srdeční smrt způsobená asystolií (ukončení činnosti srdce).
 • Zhoršení ischemické choroby srdeční, zhoršení městnavého srdečního selhání, renální patologie.

Léčba intraventrikulární blokády

Částečná blokáda pravé nohy, náhodně zjištěná elektrokardiografií, obvykle není patologií a nevyžaduje léčbu. Pokud však dojde k náhlému porušení intraventrikulárního vedení srdce, je nutné zjistit příčinu stavu a předepsat adekvátní léčbu. Léčba se provádí působením na příčiny poruch vedení: pokud je porucha vedení způsobena myokarditidou, poruchou aorty, plicní embolií, je léčba těchto patologií organizována.

V důsledku ischémie myokardu se často vyvíjí přechodná blokáda. V tomto případě provádějte terapeutické aktivity zaměřené na zlepšení prokrvení myokardu, léčbu aterosklerózy. Léčba základní patologie může vést k odstranění problému impulsů.

V případě infarktu myokardu se provádí intenzivní terapie, která omezuje oblast nekrózy, redukuje ischemickou zónu a bojuje s komplikacemi patologie, včetně život ohrožujících. Nebezpečí je úplná blokáda tří paprsků, v důsledku čehož se může vyvinout asystole (zastavení kontrakcí srdce a elektrická aktivita). Ošetření se provádí pomocí externí a intrakardiální stimulace.

Dočasný kardiostimulátor je instalován během akutního vývoje blokády ve dvou nohách Jeho systému najednou. Pro instalaci stálého kardiostimulátoru v rozporu s intraventrikulárním vedením existují určité indikace:

 1. Blokáda dvou nohou svazku Jeho, projevená vzácnou srdeční frekvencí, městnavým srdečním selháním, anginózními záchvaty.
 2. Kombinace patologie vedení na levé nebo pravé noze svazku jeho a atrioventrikulárního bloku.
 3. Ukončení průchodu pulzů podél pravé nohy a zadní větve Jeho systému.
 4. Trvalé porušování vodivosti obou nohou, pokračující po dobu 3 týdnů po infarktu.
 5. Útoky Morgagni-Adams-Stokes.

Prognóza v patologii intraventrikulárního vedení

Trvalá blokáda pravé svaloviny a jednotlivých větví levé nohy u osob bez srdeční patologie neovlivňuje zdraví a dlouhověkost.

Prognóza pro nově se vyskytující poruchy vedení vyplývající z organického poškození srdce závisí na závažnosti základního onemocnění.

Existují různé názory na míru vlivu blokády levé nohy na úmrtnost. Někteří výzkumníci nepovažují rizikové faktory blokády blokující jedinou a dvojitou blokádu, které snižují přežití pacientů. Podle jiných údajů může trvalá nebo opakovaná forma patologie zvýšit pravděpodobnost úmrtí na srdeční komplikace 5krát.

Vývoj blokády levé nohy v akutním období infarktu myokardu významně zhoršuje prognózu: zvyšuje se mortalita a činí 40-50%.

Nejnepříznivější prognóza má trifascikulární blokádu vzhledem k vysokému riziku vzniku asystolie.

Lokální poruchy intraventrikulárního vedení

Atrioventrikulární a atrioventrikulární vedení

Jaká je vodivost srdce

Srdcové kontrakce u dětí a dospělých jsou poskytovány prostřednictvím práce srdečního svalu - myokardu. Impulsy v srdci jsou tvořeny v sinusovém atriálním (sinusovém) uzlu a pak posílány do svazků Torel, Venkebach, Bachmann, stejně jako do atrioventrikulárního uzlu. V posledním naznačeném bodě je impuls mírně zpožděn, takže atria je normálně redukována a krev vstupuje do dutiny levé komory a pravé komory. Pak cesta impulsu leží v kufru svazku Jeho a odtud - v nohách svazku Jeho. na komorové myokardové a purkinské svazky. Jako výsledek, krev je vypuštěna do aorty a plicní tepny.

Na základě popisu je vidět, že vodivost srdečního svalu a jeho normální provádění je předpokladem pro fungování srdce a vitálních funkcí. V současné době bylo studováno mnoho typů komorových a atriálních abnormalit - podmínky, za kterých dochází k vedení impulsů jedním nebo několika systémovými paprsky. V důsledku toho se mění normální tepová frekvence (60-80 úderů za minutu), zatímco v systému může dojít ke špatné vodivosti nebo zpoždění vodivosti:

 1. Porušení sinoatriálního vedení. Impuls se nedostane do síní, jejich vzrušení se zpomalí.
 2. Zpomalení intraatriálního vedení. Symptomy poruch vedení síní nesou v budoucnu riziko vzniku fibrilace síní, protože narušují aktivitu důležité složky vodivého systému. Zjistěte, co je nebezpečné srdeční fibrilace síní
 3. Atrioventrikulární porucha vedení. Patří mezi ně blokády 1,2,3 stupně, při kterých se vedení impulsu z atria do komor mění patologicky. Závažná blokáda jako onemocnění je nejnebezpečnější pro riziko náhlé zástavy srdce. Tento typ poruchy vedení se vyskytuje nejčastěji.
 4. Porušení vnitřního komorového vedení. Tato patologie znamená blokádu nohou svazku Jeho, z něhož trpí kontrakce levé nebo pravé komory.
 5. Nespecifické poruchy vedení - patologické selhání v nejvzdálenějších částech myokardu - Purkyňových svazků.

Druhy a rozsah porušení

Atrioventrikulární vedení je nejcitlivější k různým patologickým změnám. Nejprve jsou rozděleny do dvou velkých skupin:

NAŠE ČTENÁŘE DOPORUČUJEME!

Nejúčinnějším způsobem, jak se podle našich čtenářů zbavit kardiovaskulárních onemocnění, je Normalife. Nástroj ovlivňuje příčinu onemocnění, snižuje riziko mrtvice a srdečního infarktu na nulu! Názorní lékaři.

 1. Zkrácení atrioventrikulární vodivosti nebo absence AV zpoždění. Jedná se o lokální poruchu, při které se síň a komory současně stahují, takže atria se nemůže podle očekávání uzavřít a nedostatečně házet krev do komor. Nejčastěji se tento problém jeví jako fokální porušení - další svazky rychlého držení. Často je patologie pozorována u dítěte s CHD.
 2. Obtížnost atrioventrikulárního vedení nebo AV blokáda. Obtížnost AV vedení je kompletní nebo částečná, funkční nebo na pozadí organického srdečního onemocnění.

Bloky srdce jsou rozděleny do stupňů:

 1. Blokáda AV stupně 1 - funkční retardace vodivosti, často se vyskytující u sportovců s těžkou vagotonií, po operacích na pobřišnici, po úderu solárního plexu, během těhotenství atd.
 2. AV blokáda 2 stupně. Vzhledem k progresi poruch vodivosti a mohou se vyskytnout i při dlouhodobém podávání srdečních glykosidů s mikroinfarktem. Je rozdělena na 1 typ Mobitz (porušení komorové kontrakce po zpomalení AV impulsu) a typ 2 Mobitz (ostré porušení vedení impulsu).
 3. AV blokáda 3 stupně. Je to zastavení AV vedení. Spolu s častým omdlením, které vede k nedostatku kyslíku, je téměř vždy doprovázeno různými srdečními patologiemi, včetně organického poškození srdce.

Mezi typy narušení intraventrikulárního vedení jsou kompletní, neúplná blokáda pravé nebo levé nohy svazku Jeho. Pokud jde o stabilitu, všechna porušení mohou být následující:

 • přechodné;
 • přerušované;
 • trvalé (chronické).

Blokáda srdce je proximální (umístěná v atriích nebo atrioventrikulárním uzlu - v interatriálním přepážce) a distálně (umístěná na úrovni svazku jeho nebo jeho větví).

Příčiny nemoci

Blokování a jiné poruchy intraventrikulárního a atrioventrikulárního vedení mohou nastat z různých důvodů a také závisí na věku pacienta. Na pozadí se tak objevují akutní formy porušování u osob starších 40 let:

 • koronární srdeční onemocnění;
 • infarkt myokardu;
 • kardioskleróza;
 • různé typy kardiomyopatie;
 • fibróza a kalcifikace mitrální chlopně;
 • lymfangioendotheliomem AV uzlu;
 • svalový svazek His;
 • jiné nádory nebo metastázy v srdci;
 • amyloidóza;
 • atak anginy pectoris;
 • těžké podchlazení.

U mladých lidí a dětí je pravděpodobnější výskyt různých patologických stavů v důsledku akutní myokarditidy, zejména revmatické povahy. Příčiny onemocnění mohou být:

 • funkční blokády - se silným škytavkem, provádějícím Valsalvův manévr, provádějící masáže karotického sinusu;
 • srdeční vady - aortální stenóza. včetně hypertrofie a kalcifiku;
 • užívání nebo předávkování srdečních glykosidů, beta-blokátorů, draselných solí, antiarytmických činidel;
 • zvýšený tón nervu vagu;
 • ukládání šťavelanu železa nebo vápníku do srdečního svalu;
 • trauma hrudníku;
 • syfilis;
 • hypertyreóza;
 • trombocytopenická purpura;
 • srdeční katetrizace;
 • operace srdce.

Děti mohou být diagnostikovány EKG a kompletní vrozenou AV blokádou, která se objevuje od narození a není způsobena revmatismem, záškrtem a jinými typy závažných infekčních onemocnění. Kompletní primární blokáda je nejčastěji lokální porucha, která je doprovázena různými typy srdečních vad vyžadujících chirurgickou korekci. Často je tato patologie pozorována u novorozenců, kteří se narodili matkám s matkami se srdečním onemocněním nebo těžkými autoimunitními chorobami.

Známky a možné komplikace

Počáteční stupně atrioventrikulární blokády nemusí vůbec vykazovat žádné příznaky a nepohodlí. Pouze AV-blokády 2-3 stupně dávají charakteristické příznaky, stejně jako závažná porušení intraventrikulárního vedení. Poprvé se blokáda stupně 3 může projevit v infarktu myokardu a častěji se to děje v infarktu zad, když ischémie pokrývá uzel mezi síní a komorami.

Klinický obraz se často projevuje jako pocit srdeční zástavy nebo snížení srdečního tepu, nevolnost a závratě, mdloby nebo mírné ztmavnutí vědomí. Zjistěte, které léky vedou k zástavě srdce.

Možné jsou záchvaty Adams-Stokes-Morgagni nebo náhlé ztráty vědomí, epileptiformní záchvaty. Obecně bude závažnost záchvatů přímo záviset na délce zastavení komor a stupni poklesu pulsu (může se snížit na 10–20 tepů za minutu nebo méně). Během útoku krevní tlak téměř vždy klesá. Mohou se opakovat až několikrát denně a s dobou trvání 5 minut nebo více jsou zcela schopny končit zástavou srdce.

Nebezpečí onemocnění spočívá v jeho důsledcích. Kromě takové nepříjemné komplikace, jako jsou například Adams-Stokes-Morgagniho útoky, které jsou způsobeny akutním hladknutím kyslíku v mozkových tkáních, je možné v budoucnu snížit paměť a inteligenci, zhoršit průběh ICHS a rozvoj fibrilace síní. Při přechodu z neúplné blokády na plnou ventrikulární fibrilaci může dojít. kardiogenní šok - stavy ohrožující zástavu srdce a náhlou srdeční smrt.

Diagnostika poruch vedení

Hlavní metodou detekce různých poruch atrioventrikulárního a intraventrikulárního vedení je EKG. Obvykle se s patologickou změnou vodivosti v AV uzlu pozoruje prodloužení P-R intervalu, výskyt dalších patologických zubů a další poruchy. Při těžké blokádě AV je pozorováno blokování více impulsů, v případě neúplné blokády jsou pozorovány pouze izolované poruchy.

Chcete-li zjistit příčinu onemocnění, měli byste se obrátit na svého kardiologa, abyste provedli úplnou diagnózu. Za tímto účelem může být osobě přiděleno následující vyšetřovací metody:

 • fyzikální vyšetření, auskultace srdce;
 • kompletní krevní obraz, moč;
 • krevní biochemie elektrolytů, cholesterolu, cukru;
 • analýza hormonů štítné žlázy;
 • Holter EKG monitorování;
 • Ultrazvuk srdce s dopplerem;
 • EFI srdce;
 • radiografie rentgenu plic atd.

Pro vyhodnocení závažnosti a hledání podrobných charakteristik poruch intraventrikulární a atrioventrikulární vodivosti je Holterova metoda nejpřesnější. Pomáhá posoudit maximální stupeň blokády, řeší epizody bradykardie, pomáhá spojovat patologii s užíváním léků, s denní dobou a dalšími údaji.

Metody zpracování

Terapie bude zcela záviset na tom, z jakého důvodu provokovala patologii srdečního vedení. Při akutním infarktu myokardu je tedy předepsána patogenetická léčba k eliminaci akutní ischémie myokardu a na poruchy vedení nejsou žádné zvláštní účinky. Když myokarditida užívá antibiotika a glukokortikosteroidy, které neumožňují postupující poruchy atrioventrikulárního a intraventrikulárního vedení. Pokud se v důsledku užívání léků objeví problémy, měly by být okamžitě zrušeny.

Zkrácení vedení v nepřítomnosti organického srdečního onemocnění zpravidla nevyžaduje léčbu. Pokud je onemocnění doprovázeno různými arytmiemi, včetně paroxyzmální, je použita operace kardiostimulátoru nebo ablace s radiofrekvenčním katetrem. V tomto případě jsou antiarytmické léky často zbytečné, ale jako paliativní jsou stále zobrazeny. Jiné možné prostředky pro poruchy intraventrikulárního vedení mohou zahrnovat:

 • blokátory kalciových kanálů;
 • antiischemická léčiva;
 • vitamíny;
 • přípravky z draslíku, hořčíku;
 • trombolytická činidla;
 • antikoagulancia;
 • beta blokátory;
 • beta adrenomimetika.

V případě náhlého vývoje úplného atrioventrikulárního bloku se používá dočasná elektrostimulační technika - je nutná nutnost k okamžitému obnovení normálního vedení srdce. V budoucnu musí téměř všichni pacienti instalovat EX.

Vlastnosti léčby u dětí a těhotných žen

Podle studií má přibližně 5% zdravých dětí určitý typ poruch vedení myokardu. Pokud mluvíme o 1 stupni AV blokády, pak může postupovat do dalších stupňů onemocnění. Příčiny jsou infekce, další patologie srdce, které mohou vzniknout v budoucnu. Po revmatismu, operaci srdce, vrozených malformacích apod. Se mohou vyvinout závažnější poruchy vedení.

Příznaky onemocnění u dětí jsou snížená paměť, pozornost, špatný výkon, slabost, dušnost a bolest srdce.

Léčba u dětí se selháním srdečního vedení bude stejně jako dospělí záviset na příčině onemocnění. Bloky prvního stupně vyžadují dynamické pozorování bez léčby. Pokud lze druhý stupeň doporučit na podporu léků, doporučuje se jen zřídka kardiostimulátor. V případě blokády 3. stupně by mělo dítě podstoupit operaci implantování umělého kardiostimulátoru EKS. Někdy mají děti spontánní úplné uzdravení, jak stárnou.

Těhotné ženy nejčastěji vykazují poruchy funkčního vedení, které nevyžadují medikaci a spontánně projdou. Ale v případě těžkých poruch vedení, žena musí brát léky, které jsou vybrány kardiologem spolu s porodníkem-gynekologa, s ohledem na minimální škody pro dítě. Nejčastěji se doporučují vitamíny, bylinné přípravky, draslíkové přípravky. Implantace EKS by měla být včas av případě potřeby provedena před dodáním. Narození u žen s organickými patologiemi srdce a AV blokádami by mělo být plánováno pouze císařským řezem, aby nedošlo k vážnému narušení srdečního rytmu.

Co dělat

Je přísně zakázáno porušovat AV a ventrikulární vedení kouření, zneužívání alkoholu, užívání léků nebo lidových prostředků bez lékařského předpisu. Také u některých příčin onemocnění jsou přísně zakázány antiarytmické léky určitých skupin, které by měl lékař při výběru léčebného programu vzít v úvahu.

Preventivní opatření

Žádné speciální preventivní opatření. Jediný způsob, jak snížit riziko vzniku poruch vodivosti srdce, je vést zdravý životní styl, předcházet zanedbávaným kardiálním patologiím a předávkování léky, které budou pravidelně vyšetřovány praktickým lékařem a kardiologem, pokud existují vhodné indikace.

Jste jedním z milionů, kteří mají špatné srdce?

A všechny vaše pokusy vyléčit hypertenzi byly neúspěšné?

Přemýšleli jste již o radikálních opatřeních? Je to pochopitelné, protože silné srdce je indikátorem zdraví a důvodem hrdosti. Navíc je to přinejmenším lidská dlouhověkost. A skutečnost, že člověk chráněný před kardiovaskulárními chorobami vypadá mladší, je axiom, který nevyžaduje důkaz.

Proto doporučujeme číst rozhovor s Irinou Chazovou, která říká, jak rychle, účinně, bez nákladných procedur vyléčit hypertenze a jen 1 rubl. Přečtěte si článek >>

Porucha intraventrikulárního vedení - co to je? Lokální porušení intraventrikulárního vedení

Myslete na své tělo jako na chrám: můžete ho použít, ale existují i ​​některá posvátná místa, která se nedají dotknout. Studie ukazují.

13 znamení, že máte nejlepšího manžela Manželé jsou opravdu skvělí lidé. Škoda, že na stromech nerostou dobří manželé. Pokud vaše druhá polovina dělá těchto 13 věcí, pak můžete s.

Proč se některé děti narodí s „polibkem anděla“? Andělé, jak všichni víme, jsou laskaví vůči lidem a jejich zdraví. Pokud má vaše dítě takzvaný andělský polibek, pak nejste.

Naši předci nespali jako my. Co děláme špatně? To je těžké uvěřit, ale vědci a mnoho historiků mají sklon věřit, že moderní člověk vůbec nespí jako jeho starověcí předci. Zpočátku.

Přes všechny stereotypy: dívka se vzácnou genetickou poruchou dobývá módní svět tato dívka jménem Melanie Gajdos, a ona rychle vnikl do světa módy, šokující, inspirující a ničit hloupé stereotypy.

11 podivných znamení, že jste v posteli dobří. Chcete také věřit, že svým romantickým partnerům přinesete radost v posteli? Aspoň nechcete červenat a omluvit mě.

Porušení intraventrikulárního vedení srdce

Srdce je nejvíce neúnavným orgánem celého lidského těla. Na rozdíl od samotného muže nikdy nespí. Není divu, že různá onemocnění tohoto orgánu mohou přispět ke změnám v celém těle.

Jedním z nejčastějších onemocnění srdce je porušení intraventrikulárního vedení. K tomuto porušení navíc dochází jak u dospělé populace, tak u dětí.

Co je porušením intraventrikulárního vedení srdce?

Porušení intraventrikulárního vedení srdce je způsobeno zpožděním impulsu nebo jeho nepřítomnosti na jednom nebo jiném oddělení orgánu. Jinak se tento jev nazývá blokáda.

Jak je dobře známo, narušení vedení pulsu může být částečné nebo úplné. Pokud je v prvním případě blokáda nejčastěji asymptomatická, pak druhá je významnou hrozbou pro osobu.

Typy poruch srdečního vedení

Čtyřkomorové srdce osoby má několik úseků, kterými proudí impulsy. Blokáda se tedy může vyskytovat pouze v jednom oddělení. Lokální poruchy intraventrikulárního vedení srdce se liší uzly a dráhami impulzů.

Rozlišují se tedy následující typy blokád:

 • Sinoatriální blokáda. Stává se zpravidla v sinoatriálním uzlu pravé síně. Impulz se neuskuteční ani z důvodu jeho nedostatečné pevnosti, ani proto, že ho atrium nevnímá.
  Existují 3 stupně blokády SA:
 • První se vyznačuje pulzním zpožděním.
 • Ve druhém stupni je pozorována periodicita vedení pulzů.
 • Třetí se vyznačuje slabostí nebo nedostatkem.
 • Vnitřní blokáda síní. To se koná na cestách impulsu od sinoatrial uzlu k levému síni nebo k atrioventricular uzlu. Je to způsobeno zpožděním impulsu.
 • AV blokáda.
  Stejně jako v prvním případě existují 3 stupně:
  • Když jsou pulsy prvního stupně prováděny pomalu.
  • Na druhém, ne všechny impulsy ze sinoatrial uzlu projít. Jako v prvním případě dochází k periodickému vedení.
  • Ve třetím stupni nedosahují síňové impulzy komor. Současně, atria a komory začínají existovat nezávisle na sobě.
 • Blokáda nohou Jeho a větví (levý pravý a přední svazek). Patogeneze je způsobena pomalým vedením impulsu nebo jeho nepřítomností. Pokud blokáda ovlivňuje například pravou nohu Jeho a zadní levé větve, pak se nejprve impulsy šíří přes přední větev podél levé komory a pak jdou na správnou.
  Jinými slovy. Přítomnost tohoto onemocnění je způsobena sníženou průchodností impulsu jednoho z komor. Je třeba poznamenat, že tento typ blokády přispívá k rozvoji blokády AV. Blokování pulsu u Purkyňových vláken se nazývá nespecifické poruchy intraventrikulárního vedení.
 • Lokální porušení prvního stupně lze označit za dílčí a druhé a třetí úplné. Ačkoliv částečná blokáda není onemocnění jako takové, existuje pravděpodobnost vzniku úplné blokády, která může vést k vážným následkům.

  Příznaky onemocnění

  Neexistují žádné definitivní příznaky narušení intraventrikulárního vedení. Navíc klinický obraz může chybět úplně. Projevy mohou být jak zcela neškodné, tak procházející, a pro pacienty jsou velmi tolerovány. Faktem je, že klinické příznaky závisí na místě poruchy.

  Jsou intraventrikulární poruchy vedení nebezpečné?

  Datum zveřejnění článku: 24.8.2018

  Datum aktualizace článku: 4/09/2018

  Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiolog

  Porušení intraventrikulárního vedení je fokální (lokální) patologie, při které dochází k narušení elektrického impulsu v komorách srdce (jedna z částí systému vedení).

  Impuls vzniká v sinusovém uzlu, který je zdrojem sinusového rytmu (považován za normální tepovou frekvenci v rozsahu 60 až 90 úderů za minutu), prochází atrií a atrioventrikulárním uzlem a padá na svazek Jeho, rozdělený na levé a pravé nohy.

  Pravá je větvení v pravé komoře a levá je rozdělena na přední a zadní větve, které jsou zodpovědné za redukci přední a zadní stěny levé komory.

  Když je tento typ vedení narušen, impulz je blokován na svazcích jeho, porušujících správné komorové kontrakce.

  Možné příčiny vývoje

  Ve vzácných případech je onemocnění vrozené a obvykle bez ohrožení kvality života je náhodně zjištěno během lékařského vyšetření.

  Nemoci jsou však mnohem častěji způsobeny:

  • ateroskleróza;
  • myokarditida;
  • ischemická choroba srdce;
  • arteriální hypertenze;
  • srdeční selhání;
  • arteriální hypertenze;
  • srdeční vady;
  • kardiomyopatie;
  • hypertrofie myokardu.

  U novorozenců, kojenců, dětí a dospívajících mohou poruchy vedení vést ke vzniku:

  • předčasné narození;
  • otevřené oválné okno - díra mezi síní, která slouží k zásobování krve během vývoje embrya. Pro nenarozené dítě se uzavírá během prvního roku života;
  • vrozené srdeční onemocnění;
  • onemocnění endokrinního systému (například štítná žláza, nadledviny, reprodukční systém).

  U dětí a dospělých, akutní poruchy srdeční činnosti po intoxikaci drogami nebo drogami, mohou být také příčiny chirurgických zákroků.

  Klasifikace

  Klasifikace poruch intraventrikulárního vedení závisí na vnitřní struktuře His svazku.

  Počet paprskových prvků, které vypadnou ze systému vedení, určuje typy intraventrikulární blokády:

  • vodivost je přerušena v pravé noze (PNPG);
  • vodivost je částečně narušena, pouze na úrovni přední větve levé nohy (impuls prochází, ale přes dolní stěnu komory);
  • lokální porucha pouze na úrovni zadní větve levé nohy (to znamená, že Purkyňova vlákna se používají ke snížení komor, impuls přes ně protéká).
  • prolaps levé nohy, to znamená, že vodivost na obou větvích levé komory je zlomena;
  • vedení v pravé noze a v přední nebo zadní větvi levice je porušeno;

  Symptomatologie

  Symptomy poruch intraventrikulárního vedení jsou méně výrazné než u jiných typů blokád (například u intraatriálních).

  Vodivost s jedním paprskem a se dvěma paprsky má nespecifické symptomy. Tyto druhy porušení se jasně neprojevují a mohou být odhaleny náhodou. Blokáda blokády se často vyskytuje v důsledku velkého fokálního infarktu myokardu.

  Intraventrikulární blokáda třetího typu je závažným porušením, které se vyznačuje následujícími příznaky:

  • sinusová arytmie (zvýšení tachykardie v srdeční frekvenci nebo snížení bradykardie);
  • dušnost;
  • bolesti na hrudi;
  • těžké závratě a mdloby;
  • zhoršení srdečních onemocnění (například ischemie);
  • cvičení nesnášenlivost;
  • kardiogenní šok.

  V počátečních stadiích patologie byste měli věnovat pozornost lehkým závratím, snížení tepové frekvence (ne tak závažné jako u tří paprsků), celkové slabosti.

  Známky na EKG

  Stanovení intraventrikulárního vedení prochází dekódováním EKG. Hlavní prvek označující porušení je považován za QRS komplex, který charakterizuje práci komor.

  S úplnou blokádou pravé nohy svazku Jeho, impulz dosáhne pozdní, s použitím interventrikulární přepážky. Současně se projevuje asynchronismus repolarizace - vzestup komplexu ST, který je zodpovědný za zobrazování frekvence srdeční frekvence (repolarizace není patologie, jedná se o kardiogramový jev, který zmizí, pokud pacient provádí několik fyzických cvičení). Komplex QRS na elektrokardiogramu je proto rozšířen, jeho délka přesahuje 0,12 s. V hrudníku vede komplexní rozdělení a zuby Rl (interventrikulární septum) a R2 (excitace pravé komory). Mezi oběma zuby, silně sníženými ve vztahu k nim, je S vlna, která ukazuje, jak funguje levá komora. Osa srdce, obvykle umístěná svisle.

  S úplnou blokádou levé nohy je také repolarizace. Na základě výsledků kardiogramu je stav vyjádřen deformací komplexu QRS, rozděluje se na dva zuby nebo má široký vrchol, doba trvání komplexu je> 0,12 sec. Indikátor práce pravé komory se nevytváří - v grafu chybí S vlna.

  Indikátory neúplné blokády přední nebo zadní větve levé komory jsou podobné indikátorům úplné blokády, ale jejich exprese je minimální a je určena velikostmi zubů S a R. Pokud viditelná patologie levého kardiálního oddělení vzrůstá, S označuje poruchu přední větve. Pokud je patologie pravé části R-vlny větší, pak je diagnostikována blokáda zadní větve.

  Také věnujte pozornost času strávenému impulsem při pohybu ze sinusového uzlu ke stěnám komor. Obvykle by se měla redukce provádět v 0,07-0,09 sekundách (horní hranice normy je 0,12 sekundy). S úplnými blokádami se diagnóza provádí s nárůstem tohoto ukazatele. V případě neúplné blokády je QRS deformován, jeho délka nepřesahuje 0,12 sekundy.

  Jak se léčí?

  Léčba málokdy spočívá v odstranění pouze projevů a následků patologie.

  Terapie je zaměřena na odstranění příčin poruch vedení.

  Poruchy fyziologického typu, charakterizované pouze zpomalením impulsu a způsobeným vrozenými rysy nebo například sportem, nepotřebují léčbu (ale lidé s takovou diagnózou musí podstoupit rutinní vyšetření a přijímat nálezy EKG).

  Je-li tento stav způsoben onemocněním srdce nebo závažnými patologiemi, je nutná léčba. Mnoho onemocnění srdce může být vyléčeno nebo dobře kompenzováno, v takových případech může dojít k vymizení poruch vedení.

  Zvláštním nebezpečím je blokáda tří svazků. Když se provádí vnější stimulace tepu a operace s instalací stálého kardiostimulátoru.

  Děti s neúplnými blokádami jsou pozorovány lékařem, protože existuje riziko progrese onemocnění. Terapie u dítěte se provádí stejně jako u dospělých. V případě vážných odchylek může být instalován kardiostimulátor.

  U žen mohou být poruchy vedení v důsledku těhotenství dočasné. Léčba se provádí za účasti porodníků a gynekologů, aby se snížilo riziko poranění plodu. Pokud je nutný chirurgický zákrok, je třeba provést operaci k instalaci kardiostimulátoru před porodem, v případě závažných patologických stavů je kontraindikován přirozený porod.

  Drogová léčba zahrnuje:

  • léčiva, která zlepšují metabolismus myokardu (mildronát, riboxin);
  • srdeční glykosidy;
  • antiagregační činidla (aspirin, klopidogrel);
  • adrenergní stimulanty (izadrin, norepinefrin);
  • anticholinergika (atropin, platifillin);
  • antiischemická léčiva (nitroglycerin, isoket).

  Životní prognózy

  Porušení intraventrikulárního vedení není považováno za nezávislé onemocnění. Prognózu lze stanovit až po objasnění hlavní diagnózy, proti které se začal vyvíjet specifický typ blokády.

  Nejčastější blokáda pravé nohy nezpůsobuje potíže a vyžaduje pouze pozorování, zatímco blokáda levice zhoršuje tok akutních forem srdečních patologií, vyžaduje seriózní léčbu a může mít za následek smrt pacienta.

  Kromě toho je nutné vzít v úvahu lokalizaci léze. Blokování blokády blokády nezpůsobuje zdravotní rizika za předpokladu, že se neprojeví z patologických důvodů. Dvě a trechpuchkovye léze jsou mnohem nebezpečnější možností smrtelných komplikací.

  Porušení a zpomalení intraventrikulárního vedení: co to je, příčiny, symptomy a léčba

  Narušení intraventrikulárního vedení srdce je blokáda nebo částečná nepřítomnost pohybu elektrického signálu ze sinusového uzlu podél nohou His, které jsou navrženy tak, aby zajistily pohyb pulsu do komor, což má za následek porušení kontraktility srdce.

  V některých případech je intenzita jevu tak malá, že se neodhalí. Tyto situace nemají velký klinický význam, i když jsou pacienti pravidelně sledováni.

  Vyhlídky na obnovu a projekce jsou variabilní, což je způsobeno působivým počtem možných změn.

  Mechanismus vývoje patologie

  Aby bylo možné plně pochopit podstatu odchylek v rámci této formy procesu, je nutné odkazovat na anatomicko-fyziologický odkaz.

  Generování elektrického impulsu v srdečních strukturách probíhá v přirozeném kardiostimulátoru, tzv. Sinusovém uzlu. Jedná se o shluk specifických buněk kardiomyocytů schopných spontánní excitace.

  Prostřednictvím vláken, známých jako svazky Jeho, signál putuje do komor a dalších struktur, což zajišťuje normální kontraktilitu celého orgánu. Tyto "vodiče" pulsu tvoří dvě nohy. Vpravo a vlevo. Dále se rozvětvují v rámci srdečních struktur.

  S částečnou nebo úplnou blokádou v důsledku poranění nebo vrozených vad nemůže signál pokračovat dál.

  Část srdce je vyloučena z práce, protože nedochází ke svalové kontrakci. V některých případech to nepředstavuje nebezpečí pro život a zdraví, v některých případech je možný smrtelný výsledek.

  Vše záleží na lokalizaci procesu a na straně druhé na objemu škody a době trvání státu.

  Klasifikace jevu a jeho typů

  V komorách jsou tři typy patologického procesu.

  • Blokáda jeho nohou. Zvláště běžná forma onemocnění. V doprovodu minimálního klinického obrazu s lézí pravé větve. Levostranná verze je mnohem nebezpečnější, protože práce stejného fotoaparátu je narušena. V nepřítomnosti adekvátního signálu trpí velký kruh krevního oběhu, hypoxie je generalizována ze všech orgánů a tkání současně. Podobné dlouhodobě vede k atrofii, selhání více orgánů, srdeční zástavě, mrtvici, vaskulární demenci. Varianty, které nejsou nebezpečné, mohou vydržet celý život bez viditelných projevů.
  • Nedostatečná rychlost pohybu elektrického pulsu skrz vlákna. Závažnost klinického obrazu a ohrožení života opět závisí na povaze patologického jevu. Je to však méně nebezpečný typ ve srovnání s klasickou blokádou nohou Jeho. Zpomalení intraventrikulárního vedení je výsledkem poranění hrudníku, operací nebo vrozených srdečních vad.
  • Atrioventrikulární (AB) blokáda. Vzácnější typ. Charakterizován selektivním zastavením pohybu elektrických signálů podél srdečních struktur.

  Je také možné klasifikovat proces podle takového základu, jako je povaha a stupeň odchylky vodivosti.

  • Kompletní blokáda. Signál vůbec neprojde. To je nejnebezpečnější klinická možnost. Mimo symptomy je v mnoha případech zaznamenána zástava srdce.
  • Částečné nevodivé komory. Pravděpodobnost letálních komplikací je přítomna, klinický obraz je vyjádřen, ale v menší míře, ve srovnání s prvním procesem.
  • Retardace vodivosti. Téměř není patrný až do určitého bodu.

  Konečně, klasifikace je možná na základě rozsáhlosti změn.

  Vyzařujte tedy:

  • Zobecněné nevodivé. Trpí nejen komorami, ale i síní.
  • Fokální (lokální) poruchy vedení. Jedná se o jednu nebo dvě komory. Postupuje relativně snadno, bez vyjádřených symptomů, rizika pro život jsou určena lokalizací procesu. S porážkou levé strany je pravděpodobnost smrtelného výsledku téměř třikrát vyšší.

  Přesnější volba vypadá takto:

  • Jednovodičové nevodivé. Při blokádě jedné větve.
  • Bifaskulární forma.
  • Plná odrůda. Když jsou zablokována tři vlákna.

  Klinické typy jsou důležité pro rozvoj taktiky léčby.

  Příčiny porušení

  Faktory ve vývoji onemocnění jsou vždy srdeční. Je velmi vzácné najít další okamžik. Přesto je nepřímo spojena se srdcem. Mezi možné možnosti:

  Hypertrofie levé komory

  Klasický typ organické změny srdečních struktur na pozadí dlouhodobé arteriální hypertenze. Kromě toho, pokud je proces aktivní, bez vhodné léčby, změna je vytvořena v perspektivě několika let, to se děje rychleji.

  Samotná hypertrofie nevyžaduje korekci, jedná se o trvalou a nevratnou odchylku. Jsou-li však příznaky, provádí se symptomatická léčba zaměřená na odstranění následků.

  Blokáda nohou Jeho nebo jiných typů poruch vedení se zastavuje paralelně jako součást komplexu projevů.

  Infarkt

  Současná, ale častěji odložená v nedávné minulosti. Po nouzové péči a po určité době v nemocnici může pacient začít pociťovat arytmii, bolest na hrudi, dušnost během fyzické aktivity obvyklého druhu.

  Problém je v tom, že v době nekrózy nervová vlákna také umírají. Jsou nahrazeny hrubou jizvou.

  Vyhlídky na plné zotavení závisí na rozsáhlosti procesu. Čím větší je, tím horší jsou prognózy. Možná krátkodobá smrt.

  Ti, kteří mají větší štěstí, musí neustále pít drogy, celoživotní podpůrná terapie je možná. V opačném případě hrozí nebezpečí, že doplní smutné statistiky.

  Hypertenze

  V první fázi nejsou žádné odchylky nebo jsou minimální. Nejvíce ohrožující změny začínají ve 2-3 fázích patologického procesu.

  Nastavení hladiny krevního tlaku není tak snadné, zejména v době získání rezistence. To je nevyhnutelný výsledek bez léčby.

  Ischemická choroba srdeční (CHD)

  Neoddělitelný od infarktu. Pouze v tomto případě nejsou patologické změny tak velké, jde o chronický jev. Stále se cítí, symptomy se postupně zvyšují. Bez terapie vede k akutní nekróze myokardu.

  Kardiomyopatie

  Heterogenní skupina nemocí. Dělá je jeden: porušení funkční činnosti komor nebo atria. Svalová vrstva není schopna normálně se stahovat. To je potenciálně smrtící stav.

  Ateroskleróza

  A následující procesy částečné nekrózy srdečních struktur. Je to poměrně vzácné. Většinou v důsledku dlouhého trvání stavu.

  Neošetřené, potenciálně smrtelné.

  Vrozené a získané srdeční a cévní defekty

  Většina z nich je asymptomatická, bez jakýchkoliv abnormalit ve zdraví. Toto a nebezpečné.

  Doporučují se pravidelné rutinní prohlídky s kardiologem, aby se zabránilo náhlé smrti. Jednou za rok nebo o něco víc.

  Zánětlivé patologie srdečních struktur

  Infekční nebo autoimunitní geneze, jako je myokarditida nebo perikarditida. V klinickém obraze není zásadní rozdíl, rozdíly se týkají prognózy a metod léčby.

  Mírně méně časté porušení VZhP je způsobeno diabetes mellitus, nadměrnou tvorbou hormonů štítné žlázy, CHOPN, astmatem, kouřením, zneužíváním alkoholu, různými intoxikacemi.

  Polyetiologický proces je možný, když mnoho způsobuje krmení na počátku odchylek. Jediný způsob, jak včas odhalit problém, je provést alespoň EKG a poslouchat zvuk srdce (auskultace).

  Charakteristické příznaky

  Největší obtíží pro diagnostiky a samotného pacienta je úplná absence patologických projevů na části organismu.

  To samozřejmě neznamená, že klinický obraz chybí. Jednoduše detekovat značky bez specifických technik selže. Pouze v pozdějších fázích nebo s výrazným blokádou jsou momenty dostatečně specifické.

  • Zpomalení (vzácný komorový rytmus) nebo zrychlení srdeční frekvence. Porušení kontraktility se projevuje jinými typy procesů, takže je možné změnit časový interval mezi jednotlivými následnými mrtvicemi.
  • Sternum bolest. Vypalování nebo stisknutí. Odlišují se s nestálostí, paroxyzmálním tokem. Délka epizody je minimální, od několika vteřin až po několik minut.
  • Dušnost. Během období intenzivní fyzické aktivity nebo ve stavu úplného odpočinku. Záleží na rozsahu poškození srdečních struktur.
  • Slabost, ospalost, apatie a neochota něco dělat. Pacient nejenže nechce. Ale nemůže vykonávat každodenní povinnosti v domácnosti. Ačkoli je tato možnost poměrně vzácná.
  • Synkopa a synkopa.

  Ale musíte znovu udělat rezervaci, téměř nikdy takové projevy nenastanou.

  V důsledku vážných odchylek v práci orgánu je možný smrtelný výsledek, náhlý, bez předběžných znamení.

  V takové situaci se stanovení příčiny smrti provádí patoatomickou metodou.

  Mnohem více bodů objektivní povahy. Jsou určeny v procesu diagnostiky a ověřování údajné choroby.

  Také intenzita symptomů se zvyšuje v důsledku vývoje stavů nouze (viz komplikace). Ale to jsou zvláštní případy, většinou jde o střední, tichou nemoc.

  Je to nebezpečné nebo ne - říci bez hodnocení je obtížné, záleží na "štěstí" pacienta. Někteří žijí po celá desetiletí a nic netuší.

  Hlavním faktorem ve vývoji výše popsaných typických momentů je tří paprsek, tj. Úplná blokáda nohou Jeho, která se vyskytuje zřídka.

  Diagnostika

  Vyšetření pacientů s poruchou ventrikulárního vedení - úkol kardiologa. V menší míře i další odborníci. Jejich pomoc může být vyžadována jako součást nekardiálních patologií: diabetes mellitus, thyrotoxikóza, neurogenní problémy.

  Přibližné schéma činností:

  • Přehled pacienta. Nemá velký klinický význam, protože v 90% případů se nevyskytnou žádné závažné zdravotní potíže nebo budou nespecifické.
  • Historie sbírání. Rodinná historie, životní styl a návyky, léčba, výživa, pohybová aktivita, spánek, to vše jsou důležité faktory. Také somatické nemoci diagnostikované dříve.
  • Měření krevního tlaku a srdeční frekvence, pro vyjádření skutečnosti, že to není dost, ale v rámci identifikace etiologie je přesně to, co je požadováno.
  • Podle potřeby denní monitorování. Zaměřené na stanovení dynamiky srdeční aktivity během dne.
  • Elektrokardiografie. Profilový výzkum. Obvykle je zobrazen invazivní typ, pro který je do srdce vložena speciální sonda. Poruchy intraventrikulárního vedení na EKG se projevují změnami v komplexu QRS a vlnou P a dalšími vlastnostmi.
  • Elektrofyziologická metoda.
  • Echokardiografie. Identifikovat organické odchylky od srdečních struktur. Umožňuje vidět neřesti, hypertrofické jevy. Prováděno přednostně.
  • Angiografie.
  • CT nebo MRI. Ve zvlášť obtížných případech. Umožňuje vizualizovat látku podrobně, ale jedná se o statický obraz. Hodně z toho není vidět.

  Je nemožné vybrat jednu studii, potřebujete komplex. Pro vyjádření skutečnosti se používá EKG a echokardiogram. Další ověřování se provádí jinými způsoby.

  Léčba

  Terapie je smíšená, zaměřená na odstranění příčiny. Na druhou stranu, ke zmírnění příznaků. Tato dvojitá cesta a drží se lékaře.

  Primární opatření - léčba drogami. I když tento problém nelze řešit konzervativním způsobem, nikdo neprodleně neurčí operaci, nepočítá nouzové případy.

  Nejprve musíte stabilizovat stav pacienta. Tím se sníží riziko komplikací.

  • ACE inhibitory a jiná antihypertenziva. Počet položek je velký, kombinace je určena odborníkem.
  • Antipritmicheskie znamená. Amiodaron a jeho analogy.

  Jedná se o přípravné činnosti. Hlavním úkolem léčby je eliminace etiologického faktoru. Možné chirurgické techniky jsou zaměřeny na korekci srdečních onemocnění, protetiky v případě destrukce, obnovení vedení pomocí objížďek, instalace kardiostimulátoru.

  V tomto případě není terapie obvykle vždy vyžadována. Pozorování pacienta trvá nějakou dobu. Pokud dynamické řízení po dobu 6–12 měsíců neznamená negativní pohyb, můžete dohled odložit.

  V rámci vlastní pomoci se doporučuje přestat kouřit, alkohol, fyzické a emocionální přetížení, dlouhodobé sezení na jednom místě, nekontrolovaný příjem drog.

  Součástí činnosti je také normalizace stravy. Povaha stravy je upravena výživou nebo nezávisle.

  Doporučené tabulky č. 3 a číslo 10, menu je možné vyrobit samostatně, není to těžké.

  Fragmentace, malá velikost porcí, vaření nebo pečení jsou základními principy nového „paradigmatu“. Sůl ne více než 7 gramů denně, úplné selhání je nepřijatelné. Musí být také přítomen cukr, nepočítá případy diabetu.

  Možné komplikace

  Pravděpodobné důsledky akutních nebo dlouhodobých poruch vedení proudu:

  • Kardiogenní šok. Prudký pokles krevního tlaku v kombinaci s arytmií a generalizovanou hemodynamickou dysfunkcí. Je téměř nemožné odstranit pacienta z tohoto stavu, úmrtnost se v některých formách blíží 100%. V ostatních případech jsou šance na přežití mírně vyšší (úmrtnost je asi 60%).
  • Morgagni-Adams-Stokesův útok. Pád krevního tlaku na pozadí porušení srdečního výdeje. Sám, doprovázený slabým, může následovat mrtvice nebo srdeční infarkt. Vyžaduje urgentní léčbu základního onemocnění. Instaluje kardiostimulátor.
  • Srdeční zástava (asystolie). To je hlavní příčina náhlé smrti pacientů.
  • Ischemie ledvin a jater. V důsledku toho - dysfunkční poruchy.

  Všechny tyto jevy jsou potenciálně smrtící. Jaká jsou rizika - může být určena pouze dlouhodobým pozorováním.

  Předpověď

  Hodnocení vyhlídek provádějí lékaři pouze na základě výsledků dlouhodobého sledování stavu. Cokoliv betonu lze říci po 3-4 měsících. Pokud se tento jev vyskytuje náhle, pak v procesu terapie.

  Na základě této praxe můžete provést následující výpočty:

  • V případě blokády jednoho svazku, úmrtnost není více než 3%, dva - 32%, tři - 70%.
  • Pravá ventrikulární nevodivost jediného vlákna nepředstavuje vůbec žádnou hrozbu a nevyžaduje ani léčbu.
  • Při absenci kompetentní terapie je riziko komplikací popsaných výše na pozadí nebezpečných forem patologického procesu téměř 100%.
  • Časný začátek kurátorství.
  • Mladý věk
  • Dobrá reakce na léčbu.
  • Úspěšný provoz a žádné problémy po zásahu.
  • Zlepšení pohody, vymizení symptomů.

  Čím starší je pacient, také s velkým počtem somatických patologií, je pravděpodobnost příznivého výsledku několikanásobně nižší.

  Na závěr

  Poruchy kardiovaskulárního systému nejsou vždy fatální. Existují patologie, které mohou být bez povšimnutí celé roky, nebo dokonce celý život pacienta.

  Jednou z těchto podmínek je porušení intraventrikulárního vedení. Elektrický signál nemůže být přenášen srdečními tkáněmi a buňkami do myocytů, což má za následek porušení srdeční kontraktility.

  Dochází ke snížení kontraktility myokardu, ze které snižuje srdeční výdej. Látky dostávají méně živin. To je plná mnohočetného orgánového selhání, správných srdečních problémů a smrti. Kromě některých případů.

  Léčba není vždy nutná, je nutná nebo ne - lékař rozhodne, až po důkladné diagnóze. Hodnocení vyžaduje slušné množství času. Od 3 týdnů do 2 měsíců.

  V nouzových případech je omezen na minimální program. Vyhlídky na zotavení závisí na skupině faktorů.