Přehled myxomu srdce: co to je, příčiny, diagnostika a léčba

Autor článku: Alina Yachnaya, onkologová chirurgka, vyšší zdravotnické vzdělání s titulem Všeobecné lékařství.

V tomto článku se naučíte základní údaje o myxomu srdce. Frekvence výskytu, příčiny a klinické symptomy patologie, základ diagnostiky a léčby tohoto novotvaru.

Myxom je noncancerous, ale rychle rostoucí, srdeční svalový nádor v buněčné struktuře. Skládá se z "nohou" a "těla". „Tělo“ novotvaru je hladké, kulaté nebo „květákové“, obsahuje hlenovitou (myxoidní) tkáň, obklopenou hustou kapslí. Noha zajišťuje komunikaci se srdečním svalem a dává nádoru pohyblivost.

Roste v dutině srdečních komor, ve 3/4 případech ovlivňuje levé síň. Ve čtvrtině případů je novotvar diagnostikován v pravé síni, srdeční komory jsou postiženy jen zřídka. Umístění tumoru hraje klíčovou roli v klinickém projevu:

 • Myxom v levé síni napodobuje mitrální stenózu (zúžení mitrální chlopně) s dilatací atria a sekundárního plicního edému;
 • myxom pravé síně nebo komory vede k narušení venózního odtoku a hromadění tekutin v dutinách a tkáních (edém, ascit, pleurismus);
 • Myxom levé komory je podobný aortální stenóze s klinikou únavy, dušnosti, mdloby a syndromu stenokardiální bolesti;

Novotvar pomalu, ale neustále roste. Když odmítá léčit myxom srdce vede k smrti, z nádoru není samohojení.

V diagnóze nemoci je prioritou kardiolog.

Léčbu metodou odstranění nádoru provádí kardiochirurg. Léčba je vysoce účinná a ve většině případů se plně zotavuje.

Myxom v číslech

Myxom je diagnostikován v 50% případů maligních lézí srdce.

15–20% pravé atrium

6–8% - srdeční komory

10% - dědičná forma

22% mezi dědičnými

Příčiny vývoje

Onemocnění je náhodné, kauzativní faktor ve většině případů tam.

V 10% případů je zděděný novotvar příbuzný rodině a je zařazen do Karniho syndromu (syndrom vícečetných benigních novotvarů s lézemi nadledvinek, kůže, varlat, mléčných žláz, srdce).

Traumatický faktor není vyloučen: po chirurgických zákrocích na srdečním svalu (korekce vývojových defektů, náhrada chlopní atd.) Byly zaznamenány případy vývoje myxomu. Neexistují žádné důkazy, které by tento problém vyšetřily.

Nádor pochází z hlenovitých (mukoidních) buněk, které zůstaly ve tkáni srdce od doby prenatálního období, zejména v oblasti srdečního septa náchylného k buněčné proliferaci a růstu. Obsahuje mnoho cévních struktur, jsou zde ohniska rozpadu a krvácení.

Charakteristické příznaky

Načasování vývoje onemocnění je jiné.

V raných stadiích nádorového procesu se myxom srdce neprojevuje. Když je dosaženo určité velikosti (individuální indikátor, závisí na velikosti srdečních komor), objeví se první známky novotvaru; jsou nespecifické a nekonzistentní, aniž by ovlivňovaly rytmus života.

Stálý růst nádoru vede k rychlému nárůstu příznaků srdečního selhání a síly k konzultaci s lékařem. Příznaky nedostatečnosti funkce srdečního svalu významně zhoršují kvalitu života, dokonce i jednoduché domácí práce způsobují výrazné zhoršení stavu.

Projev nádorů v důsledku lokalizačního procesu vzhledem k komorám srdečního svalu. Onemocnění napodobuje příznaky valvulárních lézí, ale podezření na nádorový proces kardiologem způsobí následující:

 • náhlé symptomy srdečního selhání, často se vyskytující v určité poloze těla;
 • patologické změny srdečního šumu v procesu poslechu se stetoskopem, spojené se změnou držení těla;
 • trombóza a vaskulární embolie na pozadí sinusového srdečního rytmu;
 • mdloby, problémy s dýcháním, bolest srdce u zdravých lidí;
 • rychlý nárůst cirkulačního selhání se zvýšením jater, edému a ascitu (hromadění tekutiny v břišní dutině) na pozadí léčby;
 • krátké období před zhoršením, na rozdíl od revmatických lézí chlopně;
 • antibakteriální rezistentní zánět vnitřní výstelky srdce (endokarditida).

Hlavní klinické projevy myxomu srdce představují tři symptomové komplexy:

1. Cidrom systémové nebo ústavní projevy

Tento syndrom je v 90% případů, je spojen s mikrotromby v kapilárním loži a autoimunitní reakce na nádor, zahrnuje:

 • horečka bez účinku antibiotické léčby;
 • zvýšení ztráty hmotnosti a slabosti;
 • bolest v kloubech, svalech;
 • změny v kožní vaskulární síti (žil, vyrážka, Raynaudův syndrom);
 • laboratoř: mírné zvýšení počtu leukocytů, snížení počtu krevních destiček a erytrocytů, urychlení sedimentace erytrocytů, zvýšení hladin C-reaktivního proteinu (CRP), interleukinu-6 a imunoglobulinů třídy G.
Změny v kožní cévní síti v myxomu srdce

Syndrom není specifický, může se značně lišit a vytvářet diagnostické potíže. Zejména ve fázi nepřítomnosti srdečních projevů.

2. Tromboembolický syndrom

U 40–50% pacientů je způsobeno trombózou a vaskulární embolií nádorovými elementy nebo krevními sraženinami.

Když se nádor nachází v levé srdeční komoře, embolie v tepnách způsobuje:

 • ischemické cévní mozkové příhody nebo přechodné ischemické ataky (mozkové cévy);
 • akutní infarkt myokardu (koronární cévy);
 • snížení nebo ztráta zraku (retinální cévy);
 • mezenterická trombóza (intestinální cévy);
 • infarkt ledvin (ledvinové cévy).

Myxom pravých srdečních komor vede k plicnímu tromboembolismu:

 • léze malých větví způsobuje intersticiální plicní edém, plicní hypertenzi;
 • porážka velkých větví - příčina atelektázy (mimo část plic). Trombóza plicního trupu nebo centrální plicní žíly vede k náhlé smrti (vyskytuje se v 8-30% případů).

3. Obstrukce (překrytí) srdečního krevního oběhu

Vede ke zvýšení cévního tlaku ve venózním a arteriálním systému, což narušuje správný průtok krve. Jsou všechny případy, kdy je dosaženo určité velikosti nádoru.

Příznaky jsou typické, když se změní poloha těla.

Diagnostika

Složitost diagnózy nádorů v důsledku imitace klinického obrazu srdečního onemocnění chlopní. Pro stanovení přesné diagnózy je indikováno komplexní vyšetření. Potřeba každé studie určuje kardiologa individuálně.

Diastolický "nádorový slap" - novotvar fouká na vláknitý kruh mitrální chlopně nebo na stěnu levé komory.

Ve vzpřímené poloze pacienta je slyšet hluk uprostřed diastoly, mění se nebo mizí, když se změní poloha těla.

Často auskultační obraz neodpovídá závažnosti stavu.

Drsnost kontury srdce.

Příznaky kongesce v plicním oběhu (intersticiální plicní edém).

Chybí tón otevření atrioventrikulárního ventilu.

Diastolický šelest odpovídající umístění nádoru.

Hlavní výzkumné metody k určení typu srdečního tumoru.

High-tech a drahé postupy jsou předepsány po základním instrumentálním a laboratorním výzkumu.

Po stanovení diagnózy se pacienti starší 40 let podrobí koronární angiografii (kontrastní studie srdečních cév), aby se určila možnost chirurgické léčby.

Léčba

Chirurgické odstranění novotvaru je jedinou metodou úplného vyléčení. Konzervativní způsoby korekce srdečního selhání srdečními léky dávají dočasný účinek a doba trvání onemocnění zvyšuje riziko tromboembolických komplikací a smrti. Zpoždění chirurgické léčby myxomu je hrubá taktická chyba.

Metoda chirurgické excize se srdcovým mixomem je v současné době (2010) širší (až do 80. let minulého století, odstraněna byla pouze vnější část formace). Kromě neoplazmy zahrnuje objem odebraných tkání také místo připojení se zavřením defektu ve stěně srdeční komory. Navzdory růstu nádoru ve vnitřní sliznici srdce (endokardu), údaje o opakování růstu nádoru po vyříznutí pouze vnější části novotvaru vedly k expanzi operativního objemu.

Operace probíhá na základě centrálních cévních orgánů, v podmínkách umělého krevního oběhu a snížení tělesné teploty. Přístup - medián sternotomie (disekce hrudní kosti). V případě zájmu o ventilový aparát srdce se současně provádí plastická operace nebo výměna postiženého ventilu.

Pooperační mortalita je 5% u atriálních tumorů a 10% u komorových nádorů.

Chirurgické odstranění vede k úplnému zotavení z novotvaru. Recidivující sporadický myxom se vyskytuje v 1–5% případů, dědičných - ve 12–40%. Podmínky opakování - až šest měsíců po chirurgickém odstranění.

Předpověď

Absence klinických projevů v počáteční fázi nám neumožňuje posoudit načasování, ale růst novotvaru bez chirurgického zákroku vede k úmrtí během 1–2 let po stanovení diagnózy.

Riziko náhlé smrti s myxomem srdce je 8–30%. Po excizi nádoru dochází k úplnému uzdravení s redukcí celého komplexu symptomů onemocnění.

Co je myxomem srdce

Tvorba nádorů je možná v celém těle. Neexistuje žádná výjimka a kardiovaskulární systém. S ohledem na průběh, odborníci rozlišují benigní / maligní povahu těchto formací. Myxom srdce je v první skupině. Tato patologie je asi 50% všech nádorů, které se vyskytují v této oblasti. Zvažte podrobněji příčiny jejího výskytu, hlavní symptomy, diagnostická opatření a léčbu.

Vlastnosti patologie a její typy

Myxom srdce je obvykle diagnostikován u dospělých ve věkovém rozmezí 35 - 65 let, ale také u starších a novorozenců. Abnormální novotvar může být diagnostikován u plodu od 16 do 20 týdnů intrauterinního vývoje. Patologii lze zjistit pomocí EKG. Je častější u žen (3krát). Výskyt nádoru je důvodem povinné konzultace s onkologem, kardiologem.

Podívejme se podrobněji na to, co je myxomem srdce. Toto je formace primárního typu, benigního charakteru. Tvořila tuto patologii uvnitř komor, komor. Podle MKN-10 dostala kód D15.1. Podle této klasifikace má nemoc jiný původ.

Názory odborníků se liší. Někteří věří, že nádor je tvořen z trombu (parietal), druhá skupina poznamenává, že myxom je opravdový nádor, argumentující jeho hlediskem se znaky struktury formace.

Vzhledem k vzhledu vědci rozdělují patologii do následujících typů:

 • formace se širokou základnou. Nemá žádnou barvu. Drží zeď velmi pevně, má želé konzistence;
 • Vzdělání je jako polyp. Upevnění ke stěně svalu přes nohy. Od prvního typu je hustší.

Zvažte histologii vzdělávání. Myxome se vyznačuje hladkým povrchem. Obsah nádoru vypadá jako želé (vzhled i konzistence). S roky formace se ztuhnou. Jejich výživu zajišťují arterioly, kapiláry. Části myxomu se snadno oddělují od hlavního těla díky jejich křehké struktuře. Nebezpečí tohoto procesu spočívá v riziku zablokování cév.

Vzdělání má velikost 1 - 10 cm, v sachalu nedochází ke změnám, nádor se nevyvíjí. Když se začne zvyšovat, stává se nebezpečným. Růst tumoru je doprovázen specifickou klinikou. Pokud není včas odstraněn, vznikají komplikace, které mohou způsobit smrt.

Umístění srdečního tumoru

Nádor v srdci (myxom) se často nachází v oblasti levé síně. Výskyt na pravé straně srdečního svalu je považován za vzácný a v komorách není prakticky fixní. V lékařské praxi existují případy, kdy se více útvarů vyskytuje současně na různých odděleních.

S různou lokalizací patologie se u pacienta projevují různé příznaky, jakož i zvláštní komplikace. Podrobněji uvádíme možnou lokalizaci myxomu:

 1. 75% - umístění v levém atriu. Taková lokalizace je nebezpečné zhoršení venózního odtoku, redukce mitrálního otvoru. K dispozici je také zvýšení krevního tlaku, může dojít k srdečnímu selhání.
 2. U každého pátého pacienta s novotvarem je lokalizována lokalizace v oblasti pravé síně. S takovým uspořádáním nádoru se pravý atrioventrikulární otvor zužuje, což způsobuje zhoršení venózního odtoku. Zvýšení tlaku indikuje podobný patologický proces.
 3. Pouze 5% je umístění myxomu uvnitř kterékoli z komor. Symptomy obstrukční kardiomyopatie ukazují podobné uspořádání tvorby.
 4. Často se jedná o případ, kdy se příslušná patologická formace nachází v blízkosti oválné jamky, na stěně atria (vlevo). Nádor, vzhledem k jeho značné velikosti, obvykle sestupuje do komory. Současně dochází k zablokování otvoru ventilu, zhoršené hemodynamice. V této situaci je onkologie lokalizována mezi dveřmi.

Příčiny a rizikové faktory

Vědci nedokázali určit určité důvody, které by vyvolaly výskyt patologie srdečního svalu. Již identifikovali seznam faktorů, které mohou ovlivnit vývoj formace. Patří mezi ně:

 • genetické abnormality;
 • dědičnost, která se projevuje sklonem k rakovině;
 • transseptální punkce;
 • Carneyho syndrom;
 • valvuloplastika mitrální chlopně;
 • přítomnost vyvíjejících se útvarů v jiných oblastech těla;
 • poranění srdečního svalu v minulosti.

Tvorba onemocnění může být ovlivněna procesy s chronickým průběhem. Jsou schopny vyvolat poruchu fungování srdečního svalu, což je spouštěcí mechanismus tvorby nádorů.

Rizikem jsou:

 • pacienti s rakovinou;
 • ženy;
 • mají příbuzné s touto patologií;
 • pacientů od 40 let.

Příznaky onemocnění

Přítomnost myxomu srdce lze odhadnout podle zvláštních příznaků, které se objevují během vývoje nádoru. Mezi nimi si všimneme:

 • periferní vaskulární embolie. Lékaři často nacházejí tento příznak patologie u mladých pacientů s daným onemocněním;
 • srdeční selhání, jehož znakem je náhlý výskyt. Je téměř nemožné zastavit pomocí léků;
 • snížení koncentrace krevních destiček. Lékaři mohou diagnostikovat trombocytopenii až do 150 tisíc / μl. Někdy je toto číslo ještě nižší;
 • ostrá ztráta vědomí. Rovněž z jakéhokoliv důvodu se může objevit dušnost. Tyto příznaky mohou naznačovat, že lokalizace nádoru je velmi blízko otvoru ventilu;
 • zvýšená srdeční frekvence nebo známá mezi lékaři - „tachykardie“;
 • u pacientů s Raynaudovým syndromem. V tomto stavu je pozorován křeč malých cév;
 • zvýšení krevního tlaku (arteriální hypertenze). Je charakteristickým příznakem hypertenze;
 • projevem srdečních šelestů, které pacient dříve nepozoroval. Vyznačují se změnou polohy těla.

U myxomového srdečního svalu mohou být dlouhodobě přítomny následující příznaky:

 • anémie;
 • zvýšení teploty. Jeho výkon dosahuje 37 - 38 stupňů;
 • zvýšená slabost, únava;
 • vysoká míra sedimentace erytrocytů.

Diagnostikujte myxom

Obvykle jsou pacienti s úzkou specializací léčeni v pozdním stadiu uvažované patologie. To je částečně způsobeno zanedbáváním jejich zdraví, částečně kvůli strachu z nemocnic. V každém případě, lékaři diagnostikovat již docela impozantní velikost myxomu. Navíc, zpoždění pacienta může být způsobeno nedostatkem jasných symptomů v počátečních stadiích onemocnění.

První věc, kterou lékař obvykle dělá, je rozhovor s pacientem. Zároveň zjistí pacientovy rušivé příznaky a četnost jejich projevů. Poté se provede zkouška, jmenují se nezbytné metody zkoušky. To je nezbytné, aby lékař přesně určil velikost, typ, umístění nádoru.

Ze všech diagnostických činností ve studii myxomu předepisují lékaři následující:

 1. EKG Tato výzkumná metoda je zahrnuta v hlavní definici onemocnění srdce. Elektrokardiografie umožňuje lékařům identifikovat abnormální rytmus kontrakcí, navázat selhání vodivosti pulsu, která se může objevit v důsledku růstu myxomu. Jas značek se mění se stupněm zúžení otvorů mezi oblastmi srdce.
 2. Fonokardiografie. Tato metoda detekuje rozdělení prvního tónu. Lékaři věří, že taková odchylka je zvláštní pro novotvary, které se tvoří ve svalových vláknech srdce. S lokalizací patologie v oblasti levé síně, přístroj najde diastolický šelest, zmizení tónu, ke kterému dochází během otevírání mitrální chlopně.
 3. X-ray. V případě potřeby může být předepsána další diagnostika. Ukazuje strukturální změny srdečního svalu. Části srdce se někdy zvyšují ve stejném rozsahu. Proces kalcifikace, který je považován za charakteristický znak „staré“ směsi, se může jasně objevit na rentgenovém snímku.
 4. Echokardiografie. Tato výzkumná metoda poskytuje nejpřesnější informace o velikosti a umístění formace. Jeho lékaři často předepisují před nadcházející operací. Hladkost povrchu útvaru umožňuje nastavit jasnou ozvěnu, ke které dochází v době kontrakce srdečního svalu. Další patologie srdce jsou touto metodou více rozptýleny.
 5. MRI, stejně tak jako přesnost metody vyšetřování - výpočetní tomografie, obvykle prováděná před operací. Určují velikost nádoru, umístění nádoru, hloubku jeho průniku.
 6. Angiokardiografie. Odborníci považují tuto metodu za velmi účinnou díky zavedení kontrastní látky do srdce. Procedura vizualizuje defekt při plnění cév. To je důsledek růstu tumoru. Nevýhodou této metody diagnózy je neschopnost objasnit typ novotvaru.

Složitost patologické diagnostiky představuje podobnost kliniky uvažovaného poškození srdce s jinými onemocněními, neoplazmy. Diferenciace patologie je možná pomocí řady vyšetření, s výjimkou těchto onemocnění. Diagnostické výsledky vám umožní určit typ, povahu nádoru, objasnit lokalizaci, velikost tvorby.

Lék a je možné žít s myxomem

Lékaři se domnívají, že jedinou cestou, jak se s myxomem vypořádat, je chirurgie. Nechť tuto metodu a radikální, ale dává šanci zachránit pacienta. Navíc je pravděpodobnost komplikací minimální.

Většina odborníků tvrdí, že léčba drogami a používání tradiční medicíny jsou při léčbě srdečních nádorů neúčinné. Mohou zlepšit zdraví pacienta, ale nemůžou nemoc úplně vyléčit. Tato patologie není zařazena do seznamu nemocí, na které mají občané nárok na kvótu na operaci.

Odstranění myxomu v oblasti srdce, chirurgové provádějí následující algoritmus:

 1. Provádí se otevírání hrudníku. To umožňuje přístup k srdci.
 2. Připojte se ke stroji srdce a plic.
 3. Incize postiženého oddělení srdce.
 4. Překročení stonku, který drží nádor.
 5. Oprava existujících vad. To pomáhá poškozeným oblastem srdce obnovit. Nejčastěji se v praxi vyžaduje výměna ventilu a přepážka je pevná.
 6. Odpojení od provozovaného kardiopulmonálního bypassu.

Náklady na provoz mohou být v rámci následujících limitů: 180 - 200 tisíc rublů. Cena je ovlivněna faktory, jako je zkušenost lékaře, hodnocení vybrané kliniky.

Komplikace během a po operaci

Operace k odstranění myxomu srdce se obvykle provádí bez komplikací, ale přirozeně nejsou vyloučeny. Lékaři vysvětlují svůj projev s určitými nuancemi:

 • špatná příprava na nadcházející operaci;
 • prudký záchvat arytmie;
 • lokalizaci neoplasmu;
 • proniknutí infekce do dutiny srdce během operace.

Po operaci je pacient na klinice pod dohledem asi 2 dny na jednotce intenzivní péče. To je nezbytné pro zabránění výskytu následujících komplikací:

 • arytmie;
 • krvácení;
 • srdeční selhání;
 • embolie vyvolaná vaskulárním poraněním během operace.

Předpovědi a doporučení

I když myxom roste poměrně pomalu, může trvat 2 až 3 roky po jeho výskytu a před pravděpodobným fatálním koncem (pokud není léčen). Po odstranění myxomu srdce, lékaři dávají pozitivní prognózu. Pokud nejsou žádné komplikace, je zotavení pacienta poměrně rychlé.

Samozřejmě je možné opakování. Odborníci poznamenávají, že příčina relapsu je nedostatečná excize nádorového připojení.

Smrtelné případy v lékařské praxi se staly. Jsou považovány za poměrně vzácné. Během a po operaci umírá pouze 5% pacientů s lokalizací tumoru v atriu a 10% pacientů s umístěním nádoru uvnitř komory.

Po operaci se pacientům doporučuje dodržovat následující pravidla:

 • spát 7–8 hodin denně;
 • vyhnout se stresu, konfliktu;
 • zapojit se do fyzické terapie;
 • vyhnout se zranění hrudníku;
 • eliminovat kouření, pití alkoholu;
 • upravit dietu;
 • dodržovat doporučení lékaře;
 • podstoupit lázeňskou léčbu;
 • být pod širým nebem;
 • vyhnout se kontaktu s infikovanými osobami;
 • absolvovat pravidelně plánovaná vyšetření.

Po návratu do starého života budou moci lidé po operaci po 2 až 3 měsících pracovat.

Myxom

Myxom je benigní nádor, který má obsah podobný želé a nepravidelný tvar. Pacienti mají nejčastěji myxom srdce.

Příčiny a příznaky myxomu

Myxom se vyskytuje u mužů a žen v různém věku a často se vyskytuje u několika rodinných příslušníků.

Myxom srdce obvykle roste uvnitř jeho komor a v komorách. U 80% pacientů je nádor v levé síni a ve 20% v komoře.

Hlavní příčiny myxomu jsou patologické změny v genomu, dědičné faktory a genetické abnormality. Lékařské studie prokázaly souvislost mezi výskytem nádoru a poranění srdce, operací mitrální chlopně a dilatací.

Příznaky onemocnění se objevují v souladu s velikostí nádoru a jeho lokalizací. Myxom ovlivňuje cirkulaci a mění hemodynamiku.

Ve vzhledu, myxom srdce je formace ve formě polypu s želé-jako obsah. Tento nádor se nachází na síňové přepážce a ve velikosti dosahuje 12-15 cm.

V podstatě je atriální myxom umístěn na levé straně, kde dostává krev z plic. Nádor může být umístěn v blízkosti mitrální chlopně a předcházet průchodu krve z atria do komory. Pravidelně se pak otevírá myxom, pak uzavírá otvor ventilu, čímž dochází k narušení průtoku krve.

Příznaky onemocnění mohou být plicní edém, dušnost, pocit těžkosti a bolesti v srdci. Při poškození mitrální chlopně začíná atriální myxom vytvářet srdeční šelest, který je dobře slyšen stetoskopem.

Často mohou revmatické léze srdce vyvolat onemocnění a samotný nádor přispívá ke vzniku krevních sraženin a blokování krevních cév.

Při neustálém rozvoji myxomu dochází k horečce, úbytku hmotnosti, nevolnosti, závratěm, zvracení, bolestem prstů a prstů na nohou, anémii, bolesti svalů a kloubů, kožním vyrážkám, tachykardii a dýchacím potížím.

Diagnóza onemocnění

Myxom lze detekovat poslechem srdečního šelestu stetoskopem. Pro stanovení nádoru srdce je nutné provést diagnostické studie, zejména zobrazování magnetickou rezonancí a ultrazvuk, jakož i studium vzorků tkání.

Atriální myxom vytváří mechanické překážky pro průtok krve a ovlivňuje plicní oběh.

Ultrazvuk pomůže určit velikost, umístění a typ nádoru.

Léčba myxomu

Léčba myxomem začíná konzervativní léčbou a předoperační přípravou. Ve většině případů je nutná operace.

Chirurgická léčba myxomu spočívá v excizi nádoru a čištění oblasti jeho připojení.

Po odstranění myxomu srdce jsou recidivy onemocnění velmi vzácné. Lékařské studie ukázaly, že recidivy u pacientů s dědičnou formou myxomu se vyskytují v 1-1,5% případů au pacientů s genetickými abnormalitami a změnami v genomu v 10-12% případů.

Do 3-6 měsíců po operaci je pacientovi předepsán pravidelný diagnostický test, aby se vyloučilo opakování onemocnění.

Během operace se odstraní nádor a 5% tkáně kolem něj, čímž se uzavřou biologické defekty, které tvořily nádor na srdci.

Během operace provádí chirurg plastickou operaci srdeční přepážky a obnovení normálního stavu oblasti, kde byl nádor umístěn. Po operaci podstoupí pacient rehabilitační období 2-3 měsíce.

Videa YouTube související s článkem:

Informace jsou zobecněny a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Při prvních známkách nemoci se poraďte s lékařem. Vlastní ošetření je nebezpečné pro zdraví!

Většina žen je schopna získat větší potěšení z uvažování o svém krásném těle v zrcadle než ze sexu. Takže ženy se snaží o harmonii.

Podle studie WHO, půlhodinová denní konverzace na mobilním telefonu zvyšuje pravděpodobnost rozvoje mozkového tumoru o 40%.

Kromě lidí, jediná živá bytost na planetě Zemi - psi - trpí prostatitidou. To jsou opravdu naši nejvěrnější přátelé.

Zubní kaz je nejběžnějším infekčním onemocněním na světě, s nímž nemůže konkurovat ani chřipka.

Mnoho léků původně prodávaných jako drogy. Heroin, například, byl původně prodáván jako lék na dítě kašel. Lékaři doporučili kokain jako anestézii a jako prostředek ke zvýšení odolnosti.

Pokud se usmíváte pouze dvakrát denně, můžete snížit krevní tlak a snížit riziko infarktu a mrtvice.

Ve snaze vytáhnout pacienta ven, lékaři často jdou příliš daleko. Například, jistý Charles Jensen v období 1954 - 1994. přežil více než 900 operací na odstranění neoplasmu.

Podle statistik se v pondělí zvyšuje riziko zranění zad o 25% a riziko infarktu - o 33%. Buďte opatrní.

Abychom mohli říci i nejkratší a nejjednodušší slova, použijeme 72 svalů.

Osoba užívající antidepresiva bude ve většině případů opět trpět depresí. Pokud se člověk vyrovná s depresí svou vlastní silou, má každou šanci zapomenout na tento stav navždy.

Nejvzácnější chorobou je Kourouova choroba. Pouze zástupci kmene kožešin na Nové Guineji jsou nemocní. Pacient umírá smíchem. Předpokládá se, že příčinou onemocnění je jíst lidský mozek.

Játra jsou nejtěžší orgán v našem těle. Průměrná hmotnost je 1,5 kg.

Během operace tráví náš mozek množství energie rovnající se 10 W žárovce. Takže obraz žárovky nad hlavou v okamžiku vzniku zajímavé myšlenky není tak daleko od pravdy.

I když mužské srdce neporazí, může ještě dlouho žít, jak nám ukázal norský rybář Jan Revsdal. Jeho motor se zastavil ve čtyři hodiny poté, co se rybář ztratil a usnul ve sněhu.

Tam jsou velmi zvědavé lékařské syndromy, například, obsedantní požití předmětů. V žaludku jednoho pacienta trpícího touto mánií bylo nalezeno 2500 cizích předmětů.

Osteochondróza je degenerativní dystrofické onemocnění spojené s abrazí meziobratlových plotének, postupným porušováním integrity strukturních prvků.

Myxom

Myxomem srdce je nerakovinový nádor, který se skládá z obsahu želé a má nepravidelný tvar. Ve více než polovině případů je lokalizováno v levém atriu. Kromě tohoto orgánu se však takový nádor může tvořit na dolních a horních končetinách, mezi svalovými tkáněmi, močovým měchýřem a kmeny nervů. Často jsou lidé ve věku od čtyřiceti do šedesáti let vystaveni tomuto onemocnění. U žen se vyskytuje několikrát častěji než u mužů.

Takový objem nádoru dosahuje maximálně patnáct centimetrů a hmotnost nepřesahuje čtvrt kilogramu. Nejčastěji však neroste více než pět centimetrů a váží méně než sto gramů. Tato porucha je doprovázena takovými příznaky, jako je zvýšení tělesné teploty, celková slabost těla, významná ztráta hmotnosti, výskyt krevních nečistot během kašle. Navzdory skutečnosti, že myxom je benigní, nese riziko pro lidský život. Pokud není léčba včas podána, může osoba zemřít několik let po zjištění prvních příznaků onemocnění. Onemocnění je diagnostikováno při vyšetření pacienta pomocí EKG, rentgenového snímku a echoCG. Ošetření se provádí chirurgickým odstraněním nádoru.

Etiologie

Léky dosud nejsou známy hlavními faktory způsobujícími toto onemocnění. Většina odborníků je však toho názoru, že v některých případech může být takové onemocnění dědičné. To způsobuje diagnózu myxomu u několika členů rodiny. Stojí však za povšimnutí, že většina nádorů je jediného charakteru a není dědičných. Vyznačuje se pomalým průběhem a není náchylný k recidivě.

Druhým možným faktorem při tvorbě takových nádorů jsou různá poranění srdce. Současné onkologické onemocnění slouží jako příznivý faktor pro tvorbu. Často se projevuje myxomem levé síně, což je způsobeno tím, že nádor dostává krev z plic. Často je však nádor lokalizován téměř vedle mitrální chlopně, díky čemuž může periodicky otevírat nebo zavírat svůj otvor, čímž narušuje průtok krve. Kromě toho onemocnění může přispět k tvorbě krevních sraženin, stejně jako blokovat krevní cévy.

Odrůdy

V závislosti na objemu a umístění myxomu srdce:

 • myxom pravé síně - blokuje pravý atrioventrikulární otvor. Z tohoto důvodu je narušen odtok žilní krve. Symptomy onemocnění jsou vyjádřeny poté, co novotvar dosáhl dvanácti centimetrů;
 • myxom levé síně - přispívá k obstrukci levého atrioventrikulárního otvoru, což ztěžuje nebo znemožňuje odtok krve ze žil plic. Charakteristické znaky jsou vyjádřeny, když nádor dosáhne sedmi centimetrů. Tento typ onemocnění je nejčastější.
 • vlevo - vede k zúžení odchozího traktu komory;
 • vpravo - zužuje ústa plicního trupu.

Příznaky

S rozvojem myxomu u lidí dochází k řadě následujících příznaků:

 • výskyt krátkého dechu po provedení malého cvičení;
 • mírné zvýšení teploty;
 • těžké snížení hmotnosti pacienta;
 • obtížné dýchání v noci, proč se člověk poměrně často probouzí;
 • záchvaty závratí a nevolnosti, které často vedou ke ztrátě vědomí;
 • zvýšený krevní tlak a tepová frekvence;
 • snížení hemoglobinu v krvi;
 • vyrážky na kůži ve formě malých pupínků nebo pih;
 • slabost a bolestivost kloubů;
 • cyanóza, bolest a chlad špiček prstů na horních a dolních končetinách;
 • při kašli si člověk může všimnout krve ve sputu.

Pokud je místo vzniku myxomu v blízkosti mitrální chlopně, pak příznaky onemocnění ve formě dušnosti, omdlení a opuch plic obtěžují osobu pouze ve vzpřímené poloze těla. Projev příznaků se významně snižuje po změně horizontální polohy těla.

Pokud po prvních známkách nevidíte lékaře, existuje možnost smrti. Kromě toho nebezpečí takové nemoci spočívá v tom, že malé částice nádoru se mohou uvolnit a šířit s průtokem krve, který blokuje lumen krevních cév jiných orgánů. Důsledkem tohoto procesu může být:

Diagnostika

Diagnostika myxomu srdce zahrnuje realizaci celé řady činností:

 • pečlivé vyšetření pacienta lékařem - kromě výše uvedených příznaků, odborník uslyší při poslechu pacienta charakteristické srdeční šelesty;
 • zjištění přesného času prvních příznaků, jejich intenzity a umístění;
 • studium historie života pacienta a jeho nejbližší rodiny - je nutné potvrdit nebo popřít dědičný faktor;
 • radiografie hrudní oblasti s použitím kontrastní látky;

Léčba

Léčba myxomu levé nebo pravé síně se provádí pouze chirurgickým odstraněním nádoru. V procesu provádění operace se neuskuteční pouze benigní formace, ale také místo, ke kterému bylo připojeno. To je důvod, proč se často provádí plastickost defektu přepážky s náplastí. Po likvidaci se provede důkladné promytí srdeční dutiny.

Téměř ve všech případech má pacient po operaci úplné uzdravení nebo významné zlepšení celkového stavu, který je způsoben vyloučením symptomů onemocnění. V některých situacích však může dojít k relapsu onemocnění - nejčastěji je to pozorováno u dědičného myxomu. Jiné způsoby léčby, jako je ozařování nebo chemoterapie, jsou neúčinné.

Co je to myxom srdce a jak je to nebezpečné?

Datum vydání článku: 06/01/2018

Datum aktualizace článku: 17/17/2019

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiolog

Myxom srdce je častým onemocněním a je benigním osamělým, méně často - vícenásobným nádorem srdečního svalu. Myxom tvoří asi 50% celkového počtu nádorů v tomto orgánu. Třetí je ve výskytu srdečních nádorů u dětí.

Příčiny vzniku této choroby ještě nejsou zcela objasněny a medicína pokračuje v hledání odpovědi na tuto otázku. Abyste pochopili nebezpečí této patologie a jak se s ní vypořádat, musíte se zabývat její etiologií.

Jaká je?

To je nádor, který roste na srdečním svalu velmi vysokou rychlostí, skládá se z nohy a těla. Struktura a tvar těla je často hladká, noha je připevněna k srdci a poskytuje nádoru konstantní pohyblivost v důsledku svalové kontrakce. Velmi vzácně jsou glandulární struktury nádoru lemované řasnatým a hlenotvorným epitelem. V přítomnosti této formy tumoru je nutné vyloučit rakovinné metastázy.

Ve většině případů tento benigní novotvar postihuje jednu z atrií. Vývoj nádorů v komorách je extrémně vzácný. Umístění tumoru ovlivňuje klinický obraz složitosti onemocnění.

Pro zvětšení klikněte na fotografii

Tato choroba podle kodexu mezinárodní klasifikace nemocí (ICD 10) má hodnotu D15.1. Klíčovým cílem kardiologie je diagnostika a léčba myxomu, stejně jako dalších kardiálních patologií.

Myxom srdce by měl být rozlišován od myxoidního srdečního sarkomu, papilárního fibroelastomu endokardu a parietálního trombu.

K identifikaci onemocnění je nutné konzultovat kardiologa, který po vyšetření poskytne doporučení k nezbytným postupům. Správnou diagnózu lze provést až po absolvování úplného vyšetření.

Příčiny

V současné době medicína zkoumá pouze otázku, jaké příčiny jsou spojeny s tvorbou myxomu.

Podle statistik je většina pacientů (85%) starších 30 let a pouze 15% pacientů je mladších.

Ve vzácných případech jsou nádory vrozené. Jejich četnost je 1 případ na 10 000 novorozenců.

Možné příčiny tohoto onemocnění:

 • Dědičná predispozice Pokud jeden nebo více příbuzných pacienta trpí tímto onemocněním, zvyšuje se riziko vzniku myxomu. Někdy může být tendence k této patologii dědičná, spolu s Karniho syndromem (výskyt několika benigních nádorů na kůži, varlat, nadledvinek a srdce).
 • Poranění nebo neúspěšný chirurgický zákrok. Při poranění nebo po neúspěšné operaci srdečního svalu se zvyšuje riziko vzniku nádoru.
 • Přítomnost nádorů jiných orgánů. S rozvojem benigních nádorů v jiných orgánech je výskyt myxomu pravděpodobnější. Tento proces nebyl vědecky uznán, ale statistické údaje toto tvrzení podporují.
 • Pohlaví. Není známo, proč se to děje, ale ženy trpí touto nemocí 4krát častěji než muži.
 • Věkový faktor Rizika myxomu se zvyšují s věkem a značně se zvyšují po 30 letech.

Umístění

Metoda diagnózy a léčby závisí na místě výskytu tohoto benigního tumoru. Myxom se neustále zvětšuje a pokud není léčen, je smrtelný.

Místa jeho lokalizace jsou následující:

 • Léze dutiny levé síně vede k venózní kongesci v plicích, zhoršené zátěži levé komory, hypoxii těla, zvýšenému krevnímu tlaku a progresivnímu rozvoji poruch krevního systému plic.
 • Porážka pravé síně - také porušuje odtok krve a zvyšuje krevní tlak, v důsledku toho nemůže žilní krev řádně cirkulovat. Současně je obvykle pravé atrium postiženo třikrát méně často než levé.
 • Výskyt myxomu v pravé nebo levé komoře - je extrémně vzácný, je zde silná dušnost, časté mdloby a přítomnost bolesti.
 • Nádor může také pocházet ze stěn interventrikulární přepážky, supraventrikulárního hřebenu, trikuspidální (trikuspidální) příložky, mitrální, aortální chlopně a chordálních vláken.

Určení přesné polohy nádoru je klíčem ke správné diagnóze.

V raných stadiích nemoci nejsou pozorovány vnější projevy, což komplikuje diagnostický proces. Když nádor dosáhne velké velikosti, začnou první projevy, které je těžké ignorovat.

Komplexní průzkum

Komplexní vyšetření pomůže diagnostikovat vývoj nádoru dříve, než se objeví první příznaky a symptomy. V moderní medicíně je možná i prenatální diagnostika srdečního tumoru u plodu během těhotenství. Novorozenec může být detekován po dobu 16-20 týdnů.

Klinický obraz myxomu je podobný projevům srdečního onemocnění chlopní, což komplikuje diagnózu onemocnění. Postupy nezbytné pro vyšetření předepisuje kardiolog v závislosti na individuálních vlastnostech pacienta.

Lékař obvykle používá následující vyšetřovací metody:

 1. Kontrola cíle. S myxomem je tato metoda neúčinná, protože velikost srdce zůstává téměř beze změny. Někdy může dojít k mírnému nárůstu levé síně.
 2. Detekce srdečního šumu pomocí stetoskopu (auskultace). Dochází ke zvýšení srdeční frekvence, zesílení nebo tlumení srdečních zvuků, přítomnosti hluků, které jsou způsobeny třením nádoru na komorové stěně nebo mitrálním kruhu. Při poslechu pacienta ve svislé poloze je ve středu diastoly hluk, který zmizí při změně polohy těla.
 3. Elektrokardiografie (EKG). Tento postup je neúčinný při identifikaci samotného onemocnění, protože neexistují žádné specifické změny. Lze jej však použít k detekci hypertrofie pravé a levé síně.
 4. Radiografie srdce a hrudníku. Tato metoda umožňuje detekci možného nárůstu jednotlivých komor srdce, stejně jako výskyt stagnace v malém kruhu krevního oběhu. Rovněž může být pozorována nepravidelnost kontury srdečního svalu.
 5. Provádění echokardiografie (echokardiografie). Toto vyšetření může být provedeno přes hrudník nebo pomocí senzoru jícnu. Nádor je zřetelně viditelný na monitoru a hustá kapsle obklopující tělo myxomu pomůže odlišit ji od ostatních nádorů. Při kontrakci srdce je patrné mírné vychýlení novotvaru.
 6. Počítačová tomografie. Používá se po rutinních laboratorních testech. Tato metoda umožňuje určit velikost nádoru, umístění a stupeň jeho proniknutí do srdeční tkáně. Provedení tohoto postupu vám umožní stanovit diagnózu s maximální přesností a určit fázi onemocnění.

Kromě těchto procedur bude nutné provést vyšetření krve a moči. To pomůže stanovit celkový stav pacienta, protože všechny změny v těle, především ovlivňují složení krve.

Klinické příznaky

Pokud myxom vyrostl do stadia nástupu příznaků, je nutná neodkladná léčba.

První příznaky se objevují pouze tehdy, když nádor dosáhne dostatečné velikosti, která závisí na velikosti síní pacienta.

Příznaky onemocnění zahrnují následující příznaky:

 • Náhlý výskyt srdečního selhání, který se projevuje únavou a neustálým dýcháním, a to i v klidu. Charakteristickým znakem srdečního selhání u myxomu je nemožnost jeho eliminace běžnými přípravky.
 • Výskyt srdečního hluku, zejména v době změny polohy těla. Identifikace této funkce není možná bez poslechu stetoskopem.
 • Přítomnost konstantní bolesti srdce, respiračního selhání, kauzální omdlení.
 • Poruchy oběhu, které mohou zvýšit velikost jater, způsobené hromaděním a stagnací tekutiny.
 • Expanze cévní pleti odráží žilní kongesci a porušení arteriálního prokrvení končetin může projevit bolest, která je omylem diagnostikována jako revmatismus.
 • Zánět vnitřní podšívky srdce, který je odolný vůči antibakteriálním léčivům.
 • Zvýšené hladiny CRP (C-reaktivní protein) a vazokonstrikce.

Většina z těchto příznaků je zjištěna pouze při průchodu lékařskou prohlídkou. Proto je nejúčinnější metodou detekce tohoto onemocnění v raných stadiích podrobit se pravidelným zkouškám a absolvovat nezbytné testy.

Doporučená periodicita průzkumu je 1 krát ročně, jsou-li přítomny rizikové faktory, 2x ročně.

Jak probíhá operace odstraňování?

Terapeutické metody léčby nejsou schopny zbavit pacienta myxomu. Toto onemocnění je léčeno chirurgickým zákrokem.

Terapie může poněkud zmírnit příznaky nemoci, ale pouze odstranění pomůže přivést pacienta zpět do jeho dřívějšího života.

Operace děsí mnoho pacientů, ale zpoždění může být fatální.

Recenze lidí, kteří zažili odstranění myxomu na sobě, hovoří o dostatečné jednoduchosti této operace a soudržnosti činností moderních chirurgů.

Operace k odstranění růstu srdce se skládá z několika kroků:

 • Řezání povrchu hrudníku, aby se dostal do postiženého orgánu.
 • Připojení k pacientovi ventilového aparátu pro umělý krevní oběh.
 • Otevření postižené oblasti a vytvoření díry v srdci.
 • Odstraňte myxom nohou.
 • Šití defektů a stehů.
 • Odpojení pacienta od přístroje, který zajišťuje umělý krevní oběh.

S úspěšným provozem a absencí komplikací se pacientova pohoda velmi rychle zlepšuje.

Nádor je odstraněn endoskopicky, takže hojení a pooperační rehabilitace je rychlá. K vylití z kliniky obvykle dochází po 10 dnech. Celý proces obnovy však bude trvat několik měsíců a bude záviset na individuálních vlastnostech osoby.

Obnova těla po operaci trvá 1 měsíc. Po skončení rehabilitačního období se pacient může vrátit do svého dřívějšího života s uspokojivým zdravotním stavem.

Tato operace může být odstraněna ve veřejné nemocnici u sloupu MLA nebo za poplatek na komerční klinice. Náklady na provoz v Moskvě je 100-200 rublů, v Petrohradu 70-120 000 rublů, v regionech od 20-50 rublů.

Životní prognóza

Pokud se neléčí a ignorují příznaky nemoci, může pacient předjet náhlou smrt. Klinický průběh nádoru může být maligní a dokonce fatální, což je spojeno s častými komplikacemi. Hlavní příčinou smrti je tromboembolie - proces, při kterém sraženina odchází a vstupuje do cirkulující krve.

Když k tomu dojde, zablokování malých větví tepen. Přerušení přívodu krve do „zóny odpovědnosti“ malé tepny vede k nekróze tkáně (infarkt). Vyvinutí nádoru na život ohrožující velikost obvykle trvá 2-3 roky.

Myxom: co to je, příčiny a rizikové faktory, symptomy, léčba a prognóza života

Podíl benigních a maligních novotvarů srdečních struktur představuje méně než 2-3% všech primárních neoplastických procesů v těle.

Důvodem takového nízkého výskytu není jisté, ale nádory této lokalizace jsou vzácní hosté. Letalita těchto jevů byla také studována nedostatečně.

Myxom je novotvar srdce nízkého stupně, rostoucí z mukoidních (slizničních) buněk orgánu. Neměli byste se však této charakteristiky obávat.

Jaký je stupeň nebezpečí neoplazie?

Pro tři body:

 • Proliferativní aktivita. Míra buněčného dělení a růstových modelů.
 • Schopnost růst infiltrativně. Nádory špatně vymezené z okolních tkání, které klíčí, jsou považovány za vysoce maligní.
 • Tendence k metastazování. Tvorba lézí třetích stran v těle pacienta.

V důsledku toho se na základě těchto tří bodů rozlišuje nízká, benigní a agresivní neoplasie. Myxom odkazuje na první.

Nádor je tvořen nohou, se kterou je připojen k srdci, a tělem myxoidu, slizovité tkáně, pokryté tvrdým obalem.

Pomalu, ale stále roste, částečně roste zdravé tkáně, ale stále je ohraničen svalovými vlákny. V 75% případů se myxom nachází v levé síni a ve 20% vpravo. Metastáza je možná, ale není nutná.

Prognóza s včasnou expozicí je vždy příznivá. Ve většině případů dochází k vyléčení bez relapsu.

Mechanismus tvorby myxomu

Mechanismus procesu je stejný. Narušení buněčné integrity s aktivací regeneračního momentu a slabou imunitou.

Všechna zranění, i menší, vyžadují uzdravení. V případě srdce jde o zjizvení.

V případě epitelizace je hlavní role přiřazena kmenovým buňkám. Stejně jako ty rakovinové mají „nesmrtelnost“, nejsou schopny spontánní smrti po určitém počtu dělení, mohou také rozlišovat, proměňovat se v jiné. To je stavební materiál karoserie.

Při narušení procesu diferenciace imunita reaguje. Ničí zničené struktury. Se slabým obranným systémem rostou tumory volně.

Je jasné, proč se myxom vyvíjí po úrazech, poškození srdce a dalších věcech.

Důvody

Pro některé faktory vývoje patologického procesu nejsou známy. Lékaři v postsovětském prostoru mají názor na náhodnost.

To znamená, že neoplasie je podle jejich názoru náhodným procesem. To naznačuje málo studovaný jev, nedostatečné množství empirického materiálu.

Neoplasie se vyvíjí z mukózních buněk, které zůstávají jako záclonka po narození osoby. Oni nehrají funkční roli, neviditelný v normálním stavu věcí.

Proto je srdeční myxom položen v počátečním období života. Mechanismus vývojových odchylek také není znám.

Podle výzkumu specializovaných specialistů po celém světě se tyto momenty stávají spouštěcími mechanismy:

Přenesené infekční nemoci

Hlavní věc je myokarditida. Zánět srdečního svalu septické geneze. Doprovázený výrazným klinickým obrazem, bolestí na hrudníku, tísnivými pocity, těžkostí, poruchami rytmu typu tachykardie, zvýšením tělesné teploty a dalšími. Musíte pečlivě přistupovat k léčbě.

Pravděpodobnost vývoje myxomu není definována. Čím dříve je léčba zahájena, tím vyšší je šance na prevenci rakoviny.

Staphylococcus, pyogenní flóra obecně, odpadní produkty těchto činidel jsou považovány za vysoce karcinogenní, schopné vyvolat neoplasii.

Podstupující operaci srdce

Většinou otevřené. Pravděpodobnost, že se stane myxomem, je také poměrně malá, o čemž svědčí absence masových neoplastických procesů u pacientů s chirurgickými zákroky.

Pokud existuje predispozice, je třeba pečlivě pozorovat osobu po léčbě.

Genetické abnormality

Vrozené patologické procesy různé závažnosti. Obvykle je doprovázeno více nádory různé lokalizace. Patří mezi ně Carneyho syndrom.

Je velmi vzácný, protože nemá velký klinický význam. Převážně myxomy u těchto pacientů začínají již v dětství. Ačkoli celková prevalence srdečních nádorů u mladých lidí se vyskytuje v 10-12% případů.

Rizikové faktory

Kromě základních faktorů hraje roli i predispoziční příčiny. Zvyšují rizika:

 • Patří ženě. Podle specializovaných studií a statistických informací je pravděpodobnost vzniku myxomu u pacientů 3-5krát vyšší. Muži se stávají oběťmi agresivnějších forem procesu. S intenzivním proudem. Když se histologické vyšetření často ukáže, že neexistuje myxom.
 • Starší věk. Hlavní skupinou pacientů jsou osoby starší 45 let. Zřejmě existuje implicitní spojení mezi tvorbou neoplázie a úrovní specifických pohlavních hormonů. Většinou estrogen. Hovoříme také o kumulované zátěži somatických onemocnění spojených se zhoršenou srdeční aktivitou. U dětí dochází k odchylce, ale v obecných řadách klinických případů je to jen zřídka.

To vše jsou jen předpoklady. Nikdo neprováděl seriózní studie, protože nádory jsou poměrně vzácné. Myxom srdce má kontroverzní etiologii, špatně pochopenou.

Praktické zkušenosti ukazují na dobrou šanci na léčbu a plné uzdravení, a to i v pokročilých stadiích (kdy neoplasie dosahuje značné velikosti, existují údaje o strukturách 10-15 cm).

Co je to nebezpečný nádor

Myxom je maligní, protože je třeba s ním zacházet jako s velkým problémem. Je to hrozba pro život a zdraví:

 • Komprese srdečních struktur. Vyvíjí se v důsledku růstu novotvaru. S významnými objemy stlačuje tkáň, způsobuje umělou ischemii. Snižuje se průtok krve, snižuje se kontraktilita myokardu. Nejpravděpodobnějším výsledkem patologie tohoto druhu je srdeční infarkt nebo zastavení práce svalového orgánu.
 • Dalším problémem je arytmie. To se projevuje jako výsledek spontánního růstu elektrické aktivity všech kamer. Existuje podobný výsledek nadměrné mechanické stimulace. Důsledek komprese.
 • Myxom má tendenci metastazovat. Jak vysoké - není přesně známo, ale případy jsou pevné. Proto je možné oddělit buňky od hlavního nádoru, pohybovat je s průtokem krve do vzdálených míst srdečních struktur.
 • Zdvih Poruchy oběhu v mozku v důsledku překrytí srdečních chlopní. Nekróza tkání centrálního nervového systému. Vznik neurologického deficitu a dalších "kouzel" státu po faktu.

Pravděpodobným výsledkem bude těžké postižení a pak smrt pacienta. Prevence komplikací je úkolem včasné léčby. Bez léčby je výsledek vždy smrtelný, nemůže dojít k spontánní regresi.

Příznaky

Známky onkologického procesu závisí na umístění nádoru. Společné pro všechny klinické projevy:

 • Bolest na hrudi. Pravidelné, utlačující, bolestivé a pálivé. Před vznikem diagnózy není zřejmý původ poruchy dobrého stavu. Po cvičení se zvyšuje nepohodlí. Záleží na velikosti nádoru. Čím větší, tím intenzivnější syndrom.
 • Srdeční abnormality. Typem komorové fibrilace, sinusové tachykardie a dalších arytmií. Bez echokardiografie není možné pochopit důvody.
 • Respirační poruchy. Normální proces výměny plynu.
 • Nevolnost
 • Slabost, ospalost, snížený výkon.
 • Bolesti hlavy. Vertigo s nemožností orientace v prostoru.

V počátečních stadiích, kdy je nádor nevýznamný, jsou symptomy zcela nepřítomné. V průběhu vývoje a růstu se vyvíjejí první projevy. K tomu patří body popsané výše.

Specifické znaky závisí na lokalizaci patogenní struktury:

Myxom levé síně pociťuje porušování krevního oběhu ve velkém kruhu. Kontraktivita komor klesá, uvolňování tekuté tkáně je nedostatečné pro normální výživu všech orgánů.

Úmrtnost je vysoká, pravděpodobnost náhlé smrti bez léčby je 40%.

Myxom pravé síně dává příznaky selhání dýchání. Průtok krve v malém plicním kruhu je zlomen. Smrtelnost asi 50%. Celková úmrtnost bez léčby v obou případech se blíží 100% z hlediska 1-3 let. Hranice nepřekračuje nikoho.

Obecné příznaky po vzniku novotvaru jsou následující:

 • Bledost kůže. Skrze dermální vrstvu se objevují modravé nádoby, ok.
 • Zvýšení tělesné teploty na subfebrilní značky. Ne více než 38 stupňů Celsia. Užívání antibiotik, protizánětlivých, nevede k účinku, což indikuje ne-septický proces.
 • Bolest v kostech, svalech. Neznámý původ. Připomíná variantu chřipky, ale nemá žádnou souvislost s infekčními jevy.
 • Ostré hubnutí. V jednotlivých hranicích. Za předpokladu, že pacient není na dietě a nemá hladovění.
 • Křeč periferních cévních končetin (Raynaudova choroba).
 • Zvýšení krevního tlaku. Stabilní, stabilní. Čísla jsou vysoká. Stav je odolný vůči terapii, nereaguje na antihypertenziva. Příčina srdce, cévní. Po odstranění nádoru symptom postupně zmizí.
 • Zvýšený venózní tlak. Manifestované ascites, zvětšení jater, těžké bolesti břicha. Žloutnutí kůže je možné díky uvolnění burbulinu do krevního oběhu.
 • Plicní edém. Produktivní nebo suchý kašel, dušnost, hemoptýza.
 • Ztráta vědomí Synkopální stavy se opakují s lézí levé síně a komorovou kompresí.
 • Projevy plicní insuficience. Fade po změně polohy těla. Takoví pacienti nemohou ležet kvůli asfyxii.

S dlouhým průběhem patologického procesu se u poloviny pacientů vyvíjí tromboembolie. Uzavření cévy krevní sraženinou.

V závislosti na místě porušení jsou cílovými orgány ledviny, játra, střeva, plíce, dolní končetiny, mozek.

S rozvojem okluze se smrt může objevit mnohem dříve. Pacienti by měli být sledováni a po operaci přetrvávají rizika nejméně dva týdny.

Diagnostika

Naléhavě ji provádí kardiolog. Stížnosti na bolest na hrudníku jsou nespecifickým symptomem, proto je nutné člověka vyšetřit instrumentálními metodami.

Ukázkový seznam událostí:

 • Posouzení symptomů. Nemá výraznou patognomonicitu.
 • Historie sbírání. Rodinná historie, další okamžiky. Zobrazí se konzultace s genetikou.
 • Měření krevního tlaku, srdeční frekvence. Změny jsou malé nebo chybí v raných fázích. Pak se projevy zvyšují.
 • Echokardiografie. Hlavní diagnostická technika. Umožňuje vizualizovat tkáň, detekovat nádor, vyhodnotit jeho příznaky.
 • MRI S vylepšením kontrastu s preparáty gadolinia. Cesta k lepší vizualizaci tkání. Umožňuje rychle identifikovat povahu průtoku krve, proliferativní aktivitu.
 • Biopsie a histologické vyšetření. Používá se pro diferenciální diagnostiku nádorů. Po potvrzení můžete zahájit léčbu.
 • Krevní test je běžný, biochemický.

Diagnózu lze podat a ověřit až po odebrání vzorku tkáně. Biopsie může probíhat během operace, záleží na taktice zvolené kardiochirurgem.

Léčba

Provádí se okamžitě po detekci nádoru. Myxom nedává čas na přemýšlení.

Očekávaná taktika zhoršuje prognózu asi třikrát. Smrt nastane rychle, neoplazie postupuje stále, je možné prudký skok v proliferativní aktivitě. Jedná se o zhoubný novotvar, který je třeba léčit odpovídajícím způsobem.

Hlavní metodou léčby je otevřená operace. Myxom je ohraničený nádor, v raných stadiích a dokonce i později infiltrace, není pozorováno klíčení tkáně. Existuje možnost radikálního odstranění.

Radioterapie, chemoterapie nehrají velkou roli. Myxomy jsou navíc vysoce rezistentní (rezistentní) k podobným metodám léčby.

Na konci operace je pozorování zobrazeno do 1-2 týdnů. Pravidelné tomografické projekce pak každé 3 měsíce. Při absenci relapsu (s největší pravděpodobností) se četnost výzkumu snižuje.

Po 5 letech není MRI vůbec předepsána. Pacient je považován za zdravého.

Může být provedena oprava porušení, která byla vyvolána nádorem. Obvykle se vše samo o sobě vrátí do normálu, ale s rozsáhlými novotvarovými organickými defekty.

Předpověď

Záleží na mnoha faktorech.

 • Objem nádoru. Čím větší je, tím horší je pravděpodobný výsledek. Neoplázie o průměru nad 10 cm stlačují srdce a způsobují anatomické poruchy.

Léčba je naléhavá. Mimo kvalitní asistenci, i za podmínky pozdějšího provozu, se neočekává úplné obnovení stavu.

 • Věk V mladých letech se nádor chová agresivněji.
 • Paule U mužů je patologie aktivnější.
 • Rodinná historie. Pokud byli v rodu lidé s myxomem, nemoc má horší prognózu.
 • Carneyho syndrom. Ve většině případů to skončí laskavě, i když průběh procesu není tak aktivní.
 • Somatické podmínky. Diabetes mellitus, ateroskleróza, defekty orgánů, vrozené nebo získané. Vyvolala prudký pokles přežití pacientů.
 • Negativní je také závažná hormonální dysfunkce.

Obecně platí, že k úmrtí dochází během 1-2 let bez léčby. Náhlá smrt je zaznamenána ve 20-30% situací.

K úplnému odstranění s radikální intervencí dochází v 85% případů. Částečný účinek je spojen s nástupem organických defektů. S patřičnou korekcí jsou šance dobré.

Prevence

Neexistují žádná konkrétní preventivní opatření. Rizika můžete snížit, pokud budete postupovat podle několika pravidel:

 • Vyhněte se zranění hrudníku. Zvláště ovlivňující srdce a okolní struktury.
 • Naléhavá léčba všech infekčních onemocnění. Myokarditida a další podobné procesy.
 • Udržet koncentraci hormonů na odpovídající úrovni. Po nástupu menopauzy, zejména u žen, pravidelně dostávají substituční léčbu syntetickými látkami.

Těhotným ženám slabšího pohlaví se doporučuje vyhnout se účinkům ionizujícího záření. To může vyvolat zvýšené riziko pro nenarozené dítě.

Jezte správně, nepijte sporné vitamín-minerální komplexy, zejména ty, které jsou aktivně inzerovány. Stres také nepřináší nic dobrého.

Nejlepším řešením by bylo podstoupit genetickou studii ve fázi plánování těhotenství. Také vyhodnotit stav partnera.

V případě porušení - sledovat postavení plodu během těhotenství. Tendence k rozvoji myxomu není viditelná, ale zároveň můžete zjistit přítomnost defektů. Zvláště nekompatibilní se životem.

Na závěr

Myxom srdce - nádor s nízkou malignitou. Léčí se striktně chirurgicky. Naléhavě. Po diagnóze nelze odložit. To zhoršuje prognózu.

Výsledek na konci dohledu je příznivý v 85% případů. Pozorování vám umožní ověřit účinnost.