Elektrická osa srdce: norma a odchylky

Elektrická osa srdce - slova, která se poprvé setkávají při dešifrování elektrokardiogramu. Když píšou, že její pozice je normální, pacient je spokojený a šťastný. V závěrech však často píšou o horizontální, vertikální ose, jejích odchylkách. Abychom nebyli zbyteční z úzkosti, stojí za to mít představu o EOS: co to je a co ohrožuje jeho pozici, která je odlišná od té normální.

Obecná myšlenka EOS je, že je

Je známo, že srdce při své neúnavné práci vytváří elektrické impulsy. Pocházejí z určité zóny - v sinusovém uzlu, pak normálně elektrická excitace přechází do síní a komor, šíří se přes vodivý svazek nervů, zvaný Jeho svazek, podél jeho větví a vláken. Úplně, toto je vyjádřeno ve formě elektrického vektoru, který má směr. EOS je projekcí tohoto vektoru na přední vertikální rovině.

Lékaři vypočítávají polohu EOS, odkládají velikost amplitudy EKG zubů na ose Einthovenova trojúhelníku, tvořeného standardními EKG vývody z končetin:

 • velikost amplitudy R vlny mínus amplituda S vlny prvního vedení je uložena na ose L1;
 • stejná hodnota amplitudy zubů třetího olova je uložena na ose L3;
 • z těchto bodů jsou kolmo postaveny tak, aby se setkávaly;
 • čára od středu trojúhelníku k průsečíku je grafickým vyjádřením EOS.

Její pozice se vypočítá tak, že se kružnice popisující Einthovenův trojúhelník vydělí dělením stupňů. Typicky, směr EOS hrubě odráží umístění srdce v hrudi.

Normální pozice EOS je, že je

Určete polohu EOS

 • rychlost a kvalita průchodu elektrického signálu konstrukčními jednotkami systému srdečního vedení,
 • schopnost snížit myokard
 • změny ve vnitřních orgánech, které mohou ovlivnit práci srdce a zejména systém vedení.

U osoby, která nemá vážné zdravotní problémy, může mít elektrická osa normální, střední, vertikální nebo horizontální polohu.

To je považováno za normální, když se EOS nachází v rozsahu od 0 do +90 stupňů v závislosti na ústavních vlastnostech. Nejčastěji je normální EOS mezi +30 a +70 stupni. Anatomicky směřuje dolů a doleva.

Střední poloha - mezi +15 a +60 °.

Na EKG, pozitivní zuby jsou vyšší ve druhém, aVL, aVF vede.

Vertikální poloha EOS

Během vertikalizace je elektrická osa mezi +70 a +90 °.

Vyskytuje se u lidí s úzkým hrudníkem, vysokým a tenkým. Anatomicky, srdce doslova "visí" v jejich hrudi.

Na EKG jsou nejvyšší pozitivní zuby zaznamenány v aVF. Hluboký negativní - v aVL.

EOS horizontální poloha

Horizontální poloha EOS je mezi +15 a -30 stupni.

Je charakteristická pro zdravé lidi s hyperstenickou postavou - široká hrudník, krátký vzrůst, zvýšená váha. Srdce takových lidí "leží" na membráně.

Nejvyšší pozitivní zuby jsou zaznamenány na EKG v aVL a nejhlubší negativní v aVF.

Odchylka elektrické osy srdce vlevo - co to znamená

Odchylka EOS vlevo je jeho poloha v rozsahu od 0 do -90 stupňů. Až do -30 stupňů lze stále považovat za variantu normy, ale významnější odchylka indikuje závažnou patologii nebo významnou změnu v umístění srdce. například během těhotenství. Také pozorován s nejhlubším možným výdechem.

Patologické stavy doprovázené odchylkou EOS vlevo:

 • hypertrofie levé komory - satelit a důsledek prodloužené arteriální hypertenze;
 • porušení, blokáda vedení podél levé nohy a jeho svazkových vláken;
 • infarkt myokardu levé komory;
 • srdeční vady a jejich důsledky, změna systému vedení srdce;
 • kardiomyopatie, porucha kontraktility srdečního svalu;
 • myokarditida - zánět také porušuje kontraktilitu svalových struktur a vodivost nervových vláken;
 • kardioskleróza;
 • myokardiální dystrofie;
 • Usazeniny vápníku ve svalovém srdci, které zabraňují tomu, aby se normálně stahovaly a narušovaly inervaci.

Tato a podobná onemocnění a stavy vedou ke zvýšení dutiny nebo hmoty levé komory. Výsledkem je, že vektor excitace je delší od levé strany a osa je vychýlena doleva.

Na elektrokardiogramu ve druhém, třetím vedení jsou charakteristické hluboké zuby S.

Odchylka elektrické osy srdce vpravo - co to znamená

Eos je odmítnut doprava, pokud je mezi +90 a +180 stupni.

Možné příčiny tohoto jevu:

 • porušení elektrické excitace vlákny svazku Jeho, jeho pravé větve;
 • infarkt myokardu v pravé komoře;
 • přetížení pravé komory v důsledku zúžení plicní tepny;
 • chronická plicní patologie, jejímž důsledkem je "plicní srdce", charakterizované tvrdou prací pravé komory;
 • kombinace onemocnění koronárních tepen s hypertenzí - vyčerpává srdeční sval, což vede k srdečnímu selhání;
 • Plicní embolie - blokující průtok krve ve větvích plicní tepny, trombotický původ, v důsledku špatného přítoku krve do plic, jejich křeče krevních cév, což vede ke stresu na pravém srdci;
 • stenóza chlopní mitrální srdeční choroby, způsobující stagnaci v plicích, která způsobuje plicní hypertenzi a zvýšenou práci pravé komory;
 • dextrocardia;
 • emfyzém - posouvá membránu dolů.

Na EKG v prvním vedení je zaznamenána hluboká S-vlna, zatímco ve druhém je třetí malá nebo nepřítomná.

Mělo by být zřejmé, že změna polohy osy srdce není diagnózou, ale pouze známkami stavů a ​​nemocí, a pouze zkušený odborník by měl rozumět důvodům.

Poloha elektrické osy srdce, její normy a odchylky

Patologie srdce patří mezi nejtěžší diagnostiku, takže k identifikaci je použita celá řada metod. Nejběžnější a nejjednodušší metodou je provedení elektrokardiogramu (EKG). Jedním z důležitých ukazatelů studie je elektrická osa srdce (EOS).

Vodivý systém a EOS

Srdce se skládá nejen z typických svalových buněk, které jsou zodpovědné za jeho kontrakci. Struktura myokardu zahrnuje specifická svalová vlákna, která jsou schopna generovat a distribuovat nervové impulsy. Díky své přítomnosti se může srdce uzavřít.

Všechna tato specifická vlákna jsou součástí vodivého systému - srdečního komplexu, který zajišťuje excitabilitu a autonomní aktivitu myokardu. Systém srdečního vedení (PSS) se skládá ze 3 hlavních útvarů, které jsou vzájemně propojeny a poskytují koordinovanou redukci všech oblastí myokardu.

Normálně puls vzniká v sinoatrial uzlu - počáteční formace MSS. Pak se pulzní vlna šíří skrz vlákna a dosahuje do síňového uzlu. Další nervová excitace se šíří do komor podél svazku Jeho a jeho nohou. PSS tak zajišťuje šíření nervových impulzů ve všech částech srdečního svalu. Výsledkem je koordinovaný tep.

EOS je projekce vektoru, který odráží všechny elektrické procesy probíhající v myokardu. Podle tohoto ukazatele je možné posoudit změny jakoukoliv složkou systému vedení myokardu. Poloha EOS se může lišit v závislosti na úrovni léze.

Poloha je normální

EOS je indikátor, který je určen při dešifrování elektrokardiogramu. Pokud se zjistí odchylka tohoto ukazatele, pak to znamená přítomnost patologie. Pro normální polohu EOS existuje několik možností.

Poloha je určena alfa úhlem. Je tvořen směrem vektoru a osy I vedení. Úhel alfa je určen speciální tabulkou. K tomu je třeba definovat 2 indikátory - součet všech zubů QRS v I a III vede.

Horizontální poloha EOS je variantou normy. Tato možnost se často vyskytuje u lidí s hypersthenickou ústavou. Hrudník u takových lidí je široký, má menší výšku. Proto je srdce umístěno v hrudní dutině více horizontálně. Toto je rys struktury těla a neindikuje přítomnost patologických změn. Horizontální polohu můžete určit úhlem alfa. Tato volba bude mít hodnotu od 0 do +30.

Vertikální poloha EOS platí i pro fyziologické varianty. V tomto případě se hodnota alfa úhlu pohybuje v rozmezí od +70 do +90. Vertikální poloha srdce je určena lidmi s astenickou strukturou těla. Jejich hrudník je úzký, vysoký, takže srdce se nachází více vertikálně. Patologické takové uspořádání není zvažováno, a pro zdraví nic neohrožuje. Horizontální pozice je také individuálním rysem osoby.

Střední. Ve struktuře lidského těla jsou vzácné možnosti hranic, tj. Čistě vertikální nebo horizontální poloha. Nejčastěji jsou identifikovány mezilehlé varianty, tj. Polo-horizontální nebo polo-vertikální. Tyto varianty jsou také fyziologické a neindikují přítomnost patologie. Úhel α je určen v rozsahu od +30 do +70.

Příčiny vysídlení

Předpětí EOS není samostatným onemocněním nebo patologickým syndromem. Tento symptom však může indikovat patologii kardiovaskulárního systému. Je-li zjištěn posun EOS v obou směrech, mělo by být provedeno vyšetření, které často zahrnuje použití dalších metod kromě elektrokardiografie.

EOS se může odchýlit doleva i doprava. Na základě odchylky jsou stanoveny možné příčiny a následky v závislosti na primárním onemocnění.

Vlevo

Odchylka EOS vlevo na EKG je určena úhlem α. V tomto případě se index pohybuje od 0 do -90. Posunutí osy doleva je patologie a vyžaduje další vyšetření. Hlavní příčinou zaujatosti EOS je hypertrofie levého srdce, zejména hypertrofie levé komory. Tento stav není samostatnou patologií a nachází se v mnoha onemocněních kardiovaskulárního systému.

Často je odchylka EOS na levé straně známkou prodlouženého zvýšení krevního tlaku, například u hypertenze nebo sekundární arteriální hypertenze. V tomto případě se hypertrofie levé části srdce vyvíjí kompenzačně, jako odezva na zvýšení tlaku v aortě. Čím vyšší je tlak v aortě, tím silněji musí levá komora tlačit krev. Postupem času se zvyšuje hmotnost myokardu, vyvíjí se hypertrofie. Na EKG se to projevuje odchylkou EOS.

Dalším onemocněním, u kterého dochází k posunu v EOS, je kardiomyopatie. Bez ohledu na příčinu je při kardiomyopatii pozorováno poškození myokardu, v některých případech se projevuje hypertrofií.

Je-li na levé straně zjištěna odchylka osy, je třeba vyhodnotit další indikátory EKG. V budoucnu budete možná muset konzultovat kardiologa s použitím dalšího výzkumu, například echokardiografie. Důsledky závisí na primárním onemocnění. V některých případech není odchylka EOS doprovázena patologickými změnami a nepředstavuje nebezpečí pro život.

Vpravo

Odchylka doprava je patologická a může indikovat poškození myokardu. Tyto změny na EKG se vyskytují hlavně v důsledku porážky pravého srdce. Důvodem mohou být různá onemocnění myokardu, srdečních vad a velkých cév, patologie dýchacího ústrojí.

Často dochází k posunu osy doprava v důsledku chronických onemocnění plicní tkáně. V důsledku prodloužené plicní hypertenze se vyvíjí kompenzace hypertrofie myokardu. Rozšiřte pravé srdce, hlavně pravou komoru.

Posun osy na pravou stranu může znamenat akutní dekompenzaci respirační aktivity. Takový znak je například charakteristický pro plicní tromboembolismus (PE). Elektrická osa může být také posunuta v důsledku poruchy srdečního rytmu. Nejběžnější příčinou je blokáda pravého svazku Jeho.

Při odhalování této značky na EKG je nutné provést další vyšetření. K identifikaci příčiny se používají různé instrumentální a laboratorní výzkumné metody. Za tímto účelem je přiřazeno denní monitorování EKG, zátěžové testy - to vám umožní zjistit, zda jsou změny na elektrokardiogramu funkční nebo nevratné.

Pro stanovení přítomnosti lézí srdce nebo plic předepište radiografii hrudních orgánů. Na rentgenovém snímku můžete pozorovat zvýšení velikosti srdce, příznaky plicní hypertenze. Dále je předepsána echokardiografie - metoda, která umožňuje posoudit stav srdce a stupeň dysfunkce.

Prognóza detekce odchylky os se mění v závislosti na primárním stavu. V některých případech je výsledek příznivý: pokud jiné studie neodhalily patologii, není nutná intervence. V případě patologických příznaků plicní hypertenze, plicní embolie, arytmií, kardiomyopatie by měla být léčena hlavní choroba.

Elektrické impulsy na EKG, přepis

Elektrokardiografie je metoda dalšího výzkumu, která odráží elektrické procesy probíhající v myokardu. Kromě EOS na EKG můžete vyhodnotit i další indikátory.

Nejprve se na elektrokardiogramu vyhodnocují segmenty a intervaly. Je důležité znát nejen normální ukazatele, ale také to, co ukazují, tj. Jejich dekódování.

 1. Tooth R. Označuje stav Atria. Doba trvání P vlny se odhaduje, obvykle je menší než 0,1 s.
 2. Interval PQ. Odráží zpomalení rychlosti elektrického pulsu v atrioventrikulárním uzlu. Důležitým ukazatelem je jeho trvání, v normě - ne více než 0,2 s.
 3. QRS komplex. Odráží kontrakci komor. Vyhodnoťte nejen délku celého komplexu, ale i jednotlivé zuby. Doba trvání komplexu by neměla přesáhnout 0,1 s. Důležitým prvkem je vlna R - odhaduje se její trvání a amplituda.
 4. ST segment. Odráží fázi repolarizace. Indikátor tedy může být posuzován na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti ischemie. Vyhodnoťte jeho polohu vzhledem k obrysu (vyšší nebo nižší).

Kromě analýzy jednotlivých zubů a intervalů zahrnuje dekódování EKG také určení zdroje vzrušení, přesnosti a frekvence rytmu a vyhodnocení vodivosti a rytmu.

EOS je důležitým ukazatelem, který je určen při dešifrování elektrokardiogramu. Ofsetová osa často indikuje přítomnost patologie srdce. Pomocí tohoto ukazatele je však nemožné odlišit nemoci. K tomu musíte použít jiný, konkrétnější, výzkum.

Hodnota a příčiny vertikální polohy EOS

Koncept elektrické osy se používá v kardiologii k identifikaci srdečních patologií. Vertikální poloha EOS může znamenat porušení funkce vodivého systému, který zahrnuje sinusový uzel, svazek Hiss, atrioventrikulární uzel a vlákna. Tyto prvky přenášejí elektrické impulsy a srdeční sval je provozován v systému.

Stanovení polohy EKG EOS

Nejjednodušší diagnostická metoda poskytuje rychlé výsledky, ale neobsahuje přesné informace. Umožňuje pouze hrubý odhad situace a podezření na možné patologie.

Na pásku EKG jsou zohledněny následující indikátory:

 • R zuby mají největší výšku ve druhém vedení. To indikuje normální úroveň EOS.
 • Zuby jsou vyšší v prvním vedení - v tomto případě je elektrická osa srdce vodorovná.
 • Pokud je nejvyšší R ve třetím vedení, pak EOS je považován za vertikální.

Často taková povrchní studie nestačí. Chcete-li identifikovat celý obrázek pomocí přesnější metody. Jeho výsledek je stanoven podle speciálních schémat, jsou prováděny určité výpočty.

K tomu se sčítají všechny indikátory pozitivních a negativních zubů komorového komplexu. Zohledňují se pouze první a třetí vodiče. Jejich velikost se měří v milimetrech, pak se zjistí celkové množství. Zuby pod čarou budou mít indikátory se znakem „-“.

Po výpočtu velikosti zubů a jejich množství ve dvou vedeních jsou výsledky porovnány v tabulce. Je umístěn nezbytný průsečík - je to indikátor alfa úhlu, o který se určuje poloha EOS.

Co znamená umístění vertikálních os?

Nejčastěji jsou identifikované abnormality v EOS variantou normy a vznikají v důsledku individuálních charakteristik lidské anatomie. Existují však případy, kdy je vysídlení příliš velké - to může znamenat nemoci, včetně:

 • plicní hypertenze;
 • stenóza plicního trupu;
 • patologie síňového septa;
 • ischemie srdce.

Stenóza je stanovena na elektrokardiogramu v důsledku hypertrofie myokardu. Objevuje se jak vrozená forma, tak i získané. V prvním případě může být diagnóza prováděna i v raném dětství při provádění prvního EKG.

Poruchy v síňové přepážce způsobují vertikální polohu EOS. To se děje s dostatečně velkým otvorem.

Během ischemie onemocnění se zúží lumen koronárních arterií, v důsledku čehož dochází k nedostatečnému prokrvení myokardu. V těžké formě existuje riziko patologie, která se dostane do infarktu.

Jak je normální EOS

Elektrická osa srdce může mít jedno ze tří uspořádání:

 • horizontální - nejčastější u obézních lidí;
 • vertikální - normální pro pacienty s astenickou postavou;
 • normální - u lidí s normální strukturou těla.

Všechny tyto možnosti nezpůsobují obavy, pokud jejich odchylka není velká, není doprovázena příznaky a výsledky EKG nevykazují patologie. V tomto případě nehrozí zdraví, léčba není nutná.

Normální umístění by mělo být v rozmezí + 30... + 90 stupňů s sinusovým rytmem.

Pokud se objeví pravá nebo levá odchylka, může to znamenat přítomnost onemocnění. V takových situacích je pacient požádán o další lékařské vyšetření.

Co je to nebezpečné posunutí

Svislá poloha samotného EOS není diagnózou, nýbrž spíše individuálními rysy. Pokud je však osa významně posunutá, jedná se o alarmující signál, který může indikovat onemocnění:

 • chronické srdeční selhání;
 • vrozené anomálie srdce;
 • kardiomyopatie.

Pokud existují nemoci, pak EKG indikátory nejsou jediným znakem. Obvykle existují specifické symptomy - skoky krevního tlaku, porucha rytmu, která se projevuje zvýšením nižšího tlaku.

Posunutí osy srdce doleva

Nejčastěji taková odchylka doprovází hypertrofii levé komory, ve které se zvětšuje. K tomu nejčastěji dochází v důsledku pokročilé formy hypertenze.

Vzhledem k tomu, že v cévním systému dochází ke stálé rezistenci vůči průtoku krve, je třeba, aby komora posílila krev o větší sílu.

K tomu jsou intenzivnější kontrakce srdce, což vede k přetížení. Svalová hmota komory roste, dochází k hypertrofii.

Chronická ischemie a srdeční selhání také vedou k hypertrofii. Patologické změny v myokardu jsou nejčastější příčinou nesprávného nálezu EOS.

Onemocnění může také způsobit poruchu chlopní levé komory. Jsou provokovány stenózou aortální clony, která je doprovázena obstrukční ejekcí krve, stejně jako patologií aortální chlopně, což vyvolává návrat části krve a přetížení.

Všechny tyto patologie jsou vrozené a získané. Pokud se v průběhu času objevily srdeční vady, mohou být způsobeny revmatickou horečkou. Často se hypertrofie levé komory nachází u lidí, kteří jsou profesionálně zapojeni do sportu. V tomto případě může existovat otázka pozastavení výcviku, jehož řešení vyžaduje vyšetření vysoce kvalifikovaným sportovním lékařem.

Odchylka osy srdce vlevo je detekována v přítomnosti srdečního bloku, tj. Porušení vedení impulzů. Levý posun EOS je jedním ze známek patologie svazku Jeho, který je zodpovědný za kontrakci levé komory.

Posunutí osy vpravo

Tato orientace často označuje hypertrofii pravé komory, z níž je krev vysílána do plic pro obohacení kyslíkem. Patologie mohou být způsobeny chronickými onemocněními, jako je obstrukční onemocnění a bronchiální astma, stenóza plicní arterie a patologie chlopní.

Stejně jako v případě levé komory srdce může být pravá hypertrofie způsobena ischemií, kardiomyopatií a srdečním selháním.

Dalším důvodem odchylky doprava je blokáda levého svazku Jeho svazku, která vede k poruchám srdečního rytmu.

Vertikální poloha osy u těhotných žen a dětí

Během těhotenství, EOS se stane vzpřímeně docela zřídka. To je způsobeno fyziologickými vlastnostmi těla ženy, která má dítě. Děloha se neustále zvyšuje, čímž začíná působit na jiné vnitřní orgány. Z tohoto důvodu je EOS posunut ve většině případů ve vodorovném směru.

Pokud EKG vykazuje vertikální polohu osy, bude pacient potřebovat další vyšetření. Příčinou může být srdeční onemocnění.

U dětí je toto umístění obvykle připisováno rysům souvisejícím s věkem. Jak stárnou, tělo získá správnou strukturu a po úplné tvorbě se elektrická osa srdce stává normální. V některých případech zůstává vertikální vzhledem k individuálním vlastnostem struktury organismu.

Pouze ostrá pravá nebo levá zaujatost může varovat před patologií, nejpravděpodobněji vrozenou. V tomto případě bude muset dítě pokračovat v vyšetření, aby se zjistila skutečná příčina odmítnutí a diagnózy EOS, po které bude léčba předepsána. Poloha osy není sama o sobě základem pro stanovení přesné patologie nebo její nepřítomnosti.

Elektrická osa srdce (EOS): podstata, norma pozice a narušení

Elektrická osa srdce (EOS) je termín používaný v kardiologii a funkční diagnostice, který odráží elektrické procesy probíhající v srdci.

Směr elektrické osy srdce udává celkové množství bioelektrických změn vyskytujících se v srdečním svalu s každou kontrakcí. Srdce je trojrozměrný orgán a za účelem výpočtu směru EOS představují kardiologové hrudník ve formě souřadnicového systému.

Když je EKG odstraněna, každá elektroda registruje bioelektrickou excitaci vyskytující se v určité části myokardu. Pokud projektujeme elektrody na konvenční souřadnicový systém, můžeme také vypočítat úhel elektrické osy, který bude umístěn tam, kde jsou elektrické procesy nejsilnější.

Vodivý systém srdce a proč je důležité určit EOS?

Vodivý systém srdce je částí srdečního svalu, který se skládá z tzv. Atypických svalových vláken. Tato vlákna jsou dobře inervovaná a poskytují simultánní kontrakci orgánu.

Kontrakce myokardu začíná vznikem elektrického impulsu v sinusovém uzlu (což je důvod, proč se správný rytmus zdravého srdce nazývá sinus). Z sinusového uzlu prochází impulz elektrické excitace do atrioventrikulárního uzlu a dále podél svazku jeho. Tento svazek přechází do mezikomorové přepážky, kde je rozdělen do pravice, míří k pravé komoře a levé noze. Levá noha svazku Jeho je rozdělena na dvě větve, přední a zadní. Přední větev je umístěna v přední interventrikulární přepážce, v anterolaterální stěně levé komory. Zadní větev levé nohy svazku His je umístěna ve střední a dolní třetině mezikomorové přepážky, posterolaterální a dolní stěny levé komory. Lze říci, že zadní větev je mírně vlevo od přední strany.

Systém vedení myokardu je silným zdrojem elektrických impulzů, což znamená, že elektrické změny, které předcházejí srdečnímu tepu, se objevují nejprve v srdci. S porušením tohoto systému může elektrická osa srdce významně změnit svou polohu, jak bude popsáno dále.

Varianty polohy elektrické osy srdce u zdravých lidí

Hmotnost srdečního svalu levé komory je obvykle mnohem větší než hmotnost pravé komory. Elektrické procesy probíhající v levé komoře jsou tedy naprosto silnější a EOS bude na ni směřovat. Pokud promítnete polohu srdce na souřadnicový systém, bude levá komora v oblasti +30 + 70 stupňů. To bude normální poloha osy. V závislosti na individuálních anatomických vlastnostech a postavě se však pozice EOS u zdravých lidí pohybuje v rozmezí od 0 do +90 stupňů:

 • Vertikální poloha tedy bude EOS v rozsahu od +70 do +90 stupňů. Tato poloha osy srdce se nachází ve vysokých, tenkých lidech - astenikov.
 • Horizontální poloha EOS je častější u nízkých, podsaditých lidí se širokým hrudníkem - hypersthenika a její hodnota se pohybuje od 0 do + 30 stupňů.

Strukturální rysy pro každého člověka jsou velmi individuální, téměř žádné čisté asthenics nebo hypersthenics se vyskytují, více často oni jsou střední tělesné typy, proto elektrická osa může mít střední hodnotu (polořadovka-polořadovka a polořadovka-vertikální).

Všech pět pozic (normální, horizontální, polo horizontální, vertikální a semi-vertikální) se nachází u zdravých lidí a není patologické.

V závěru EKG tedy může naprosto zdravý člověk říci: „EOS je vertikální, sinusový rytmus, srdeční frekvence je 78 za minutu“, což je varianta normy.

Otáčky srdce kolem podélné osy pomáhají určit polohu orgánu v prostoru a v některých případech jsou dalším parametrem v diagnostice onemocnění.

Definice "otáčení elektrické osy srdce kolem osy" může být nalezena v popisech elektrokardiogramů a není něčím nebezpečným.

Kdy může pozice EOS hovořit o srdečních onemocněních?

Samotná pozice EOS není diagnózou. Existuje však celá řada nemocí, při kterých dochází k posunu v ose srdce. Významné změny pozice vedení EOS:

Odchylky EOS vlevo

Odchylka elektrické osy srdce vlevo může tedy indikovat hypertrofii levé komory (LVH), tj. jeho zvětšení velikosti, což také není nezávislé onemocnění, ale může znamenat přetížení levé komory. Tento stav se často vyskytuje při dlouhodobé arteriální hypertenzi a je spojen s významnou vaskulární rezistencí vůči průtoku krve, což má za následek, že levá komora se musí stahovat větší silou, svalová hmota komory se zvyšuje, což vede k její hypertrofii. Koronární srdeční onemocnění, chronické srdeční selhání, kardiomyopatie také způsobují hypertrofii levé komory.

hypertrofické změny v myokardu levé komory - nejčastější příčina odchylky EOS vlevo

Kromě toho se LVH vyvíjí, když je postižen přístroj ventilového ventilu levé komory. Tento stav je způsoben stenózou v ústech aorty, při které je obtíže s výtokem krve z levé komory, nedostatečností aortální chlopně, kdy se část krve vrátí do levé komory a přetíží ji objemem.

Tyto vady mohou být buď vrozené nebo získané. Nejčastěji získané srdeční vady jsou výsledkem revmatické horečky. Hypertrofie levé komory se nachází u profesionálních sportovců. V tomto případě je nutné konzultovat s kvalifikovaným sportovním lékařem rozhodnutí o možnosti pokračování sportovních aktivit.

Také EOS je odmítnut vlevo pro porušení intraventrikulárního vedení a různých srdečních bloků. Odmítnutí e-mailu osa srdce vlevo spolu s řadou dalších znaků EKG je jedním z ukazatelů blokády přední větve levé nohy svazku Jeho.

Odchylky vpravo

Posun elektrické osy srdce doprava může znamenat hypertrofii pravé komory (HPV). Krev z pravé komory vstupuje do plic, kde je obohacena kyslíkem. Chronická onemocnění dýchacích cest spojená s plicní hypertenzí, jako je bronchiální astma, chronické obstrukční plicní onemocnění s prodlouženým trváním, způsobují hypertrofii. Hypertrofie pravé komory je způsobena stenózou plicní arterie a nedostatečností trikuspidální chlopně. Stejně jako u levé komory je HPV způsobeno ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním a kardiomyopatií. Odchylka EOS doprava se vyskytuje s úplnou blokádou zadní větve levé nohy svazku Jeho.

Co dělat, když se na kardiogramu nachází posun EOS?

Žádná z výše uvedených diagnóz nemůže být nastavena pouze na základě EOS offsetu. Poloha osy je pouze dalším ukazatelem v diagnóze onemocnění. Je-li odchylka osy srdce nad limity normálních hodnot (od 0 do +90 stupňů), je nutné konzultovat kardiologa a řadu studií.

Hlavní příčinou zaujatosti EOS je hypertrofie myokardu. Diagnóza hypertrofie jedné nebo druhé části srdce může být provedena podle výsledků ultrazvukového vyšetření. Jakékoliv onemocnění vedoucí k posunu v ose srdce je doprovázeno řadou klinických příznaků a vyžaduje další vyšetření. Situace by měla být alarmující, pokud je v přednastavené poloze EOS ostrá odchylka na EKG. V tomto případě odchylka s největší pravděpodobností indikuje výskyt blokády.

Posun elektrické osy srdce sám o sobě nepotřebuje léčbu, týká se elektrokardiologických příznaků a vyžaduje především zjištění příčiny výskytu. Potřeba léčby může určit pouze kardiolog.

EKG - transkript, normální hodnoty, tabulka u dospělých a dětí

Rychlý přechod na stránce

Prakticky každý člověk, který podstoupil elektrokardiogram, má zájem o význam různých zubů a termíny napsané diagnostikou. Ačkoli pouze kardiolog může dát kompletní EKG interpretaci, každý může snadno zjistit, má dobrý kardiogram srdce nebo tam jsou nějaké odchylky.

Indikace pro EKG

Neinvazivní studie - elektrokardiogram - se provádí v následujících případech:

 • Stížnosti pacienta na vysoký krevní tlak, bolest na hrudi a další příznaky svědčící o srdečním onemocnění;
 • Zhoršení zdraví pacienta s dříve diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním;
 • Odchylky v laboratorních krevních testech - vysoký cholesterol, protrombin;
 • Při komplexní přípravě na operaci;
 • Detekce endokrinní patologie, onemocnění nervového systému;
 • Po těžkých infekcích s vysokým rizikem srdečních komplikací;
 • S preventivním účelem u těhotných žen;
 • Kontrola stavu řidičů, pilotů atd.

Rovněž je doporučován roční průchod EKG u lidí ve věku od 40 let, zejména těch, kteří zneužívají kouření.

Interpretace elektrokardiogramu - čísla a latinská písmena

Kompletní interpretace kardiogramu srdce zahrnuje vyšetření srdeční frekvence, práce systému vedení a stav myokardu. K tomu použijte následující elektrodu (elektrody jsou instalovány v určitém pořadí na hrudi a končetinách):

 • Standard: I - levé / pravé zápěstí na rukou, II - pravé zápěstí a oblast kotníku na levé noze, III - levý kotník a zápěstí.
 • Zesílené: aVR - pravé zápěstí a kombinované levé horní / dolní končetiny, aVL - levé zápěstí a kombinovaný kotník levé nohy a zápěstí pravé ruky, aVF - levá kotníková zóna a kombinovaný potenciál obou zápěstí.
 • Hrudník (rozdíl potenciálů se nachází na hrudníku se sací elektrodou a kombinovanými potenciály všech končetin): V1 - elektroda ve čtvrtém mezikrstním prostoru podél pravého okraje hrudní kosti, V2 - ve čtvrtém mezirebrovém prostoru vlevo od hrudní kosti, V3 - na čtvrtém žebru podél levé obvodové linie, V4 - V mezistupňový prostor podél levé strany midklavikulární linie, mezikrstný prostor V5 - V podél přední axilární linie vlevo, mezikruhový prostor V6 - V podél střední axilární linie vlevo.

Další hrudník - jsou umístěny symetricky vlevo na hrudi s dalšími V7-9.

Jeden srdeční cyklus na EKG je reprezentován grafem PQRST, který zaznamenává elektrické impulsy v srdci:

 • P vlny - zobrazuje atriální probuzení;
 • QRS komplex: Q vlna - počáteční fáze depolarizace (excitace) komor, R vlna - skutečný proces excitace komor, S vlna - konec depolarizačního procesu;
 • T-vlna - charakterizuje zánik elektrolytů v komorách;
 • ST segment - popisuje kompletní obnovení počátečního stavu myokardu.

Při dešifrování hodnot EKG je důležitá výška zubů a jejich umístění vzhledem k isolínu, jakož i šířka intervalů mezi nimi.

Někdy puls U je zaznamenán za T vlnou, ukazovat parametry elektrického náboje neseného s krví.

Dekódování EKG - norma u dospělých

Na elektrokardiogramu se měří šířka (horizontální vzdálenost) zubů - doba trvání relaxační stimulační periody - v sekundách, výška v I-III vodičích - amplituda elektrického impulsu - v mm. Normální kardiogram u dospělého vypadá takto:

 • Frekvence kontrakcí srdce - normální tepová frekvence v rozsahu 60-100 / min. Měří se vzdálenost od vrcholů sousedních zubů R.
 • EOS - elektrická osa srdce je považována za směr celkového úhlu vektoru elektrické síly. Normální rychlost je 40-70º. Odchylky indikují rotaci srdce kolem vlastní osy.
 • Zub P - pozitivní (směřuje nahoru), negativní pouze při přiřazení aVR. Šířka (doba buzení) - 0,7 - 0,11 s, vertikální velikost - 0,5 - 2,0 mm.
 • Interval PQ je horizontální vzdálenost 0,12 - 0,20 s.
 • Q zub - negativní (pod konturou). Trvání 0,03 s, záporná hodnota výšky 0,36 - 0,61 mm (rovná se ¼ svislé velikosti R-vlny).
 • R zub - pozitivní. Hodnota má výšku - 5,5-11,5 mm.
 • S zub - záporná výška 1,5-1,7 mm.
 • QRS komplex - horizontální vzdálenost 0,6 - 0,12 s, celková amplituda 0 - 3 mm.
 • T zub - asymetrický. Kladná výška 1,2 - 3,0 mm (rovná 1/8 - 2/3 R vlny, negativní v aVR - olovu), doba trvání 0,12 - 0,18 s (delší než doba trvání komplexu QRS).
 • ST segment - běží na úrovni isolinu, délka 0,5 -1,0 s.
 • U vlnová výška - výškový indikátor 2,5 mm, doba trvání 0,25 s.

Snížené výsledky dekódování EKG u dospělých a norma v tabulce:

V typické studii (rychlost záznamu - 50 mm / s) se dekódování EKG u dospělých provádí podle následujících výpočtů: 1 mm na papíře při výpočtu doby trvání intervalu odpovídá 0,02 s.

Pozitivní zub P (standard přiřazení) a následný normální komplex QRS znamená normální sinusový rytmus.

Norma EKG u dětí, transkript

Parametry kardiogramu u dětí se mírně liší od parametrů u dospělých a liší se s věkem. Interpretace EKG srdce u dětí, norma:

 • Srdeční frekvence: novorozenci - 140 - 160, o 1 rok - 120 - 125, o 3 roky - 105-110, o 10 let - 80 - 85, po 12 letech - 70 - 75 za min;
 • EOS - odpovídá dospělým ukazatelům;
 • sinusový rytmus;
 • P vlny - nepřesahuje výšku 0,1 mm;
 • délka komplexu QRS (často nemá speciální diagnostiku v diagnostice) - 0,6 - 0,1 s;
 • interval PQ je menší nebo roven 0,2 s;
 • Q vlny - nestálé parametry, záporné hodnoty v olově III jsou přijatelné;
 • P vlny - vždy nad isolinem (pozitivní), výška v jednom vedení může kolísat;
 • S - negativní ukazatele konstantní hodnoty;
 • QT - ne více než 0,4 s;
 • doba trvání QRS a T vlny je stejná, jsou 0,35 - 0,40.

Poruchy rytmu v dekódování EKG

Příklad rytmu EKG

Abnormality v kardiogramu, kvalifikovaný kardiolog nemůže pouze diagnostikovat povahu srdečního onemocnění, ale také opravit umístění patologického zaměření.

Arytmie

Existují následující poruchy srdečního rytmu:

 1. Sinusová arytmie - délka intervalů RR se mění s rozdílem až 10%. Nepovažuje se za patologii u dětí a mladých lidí.
 2. Sinusová bradykardie je patologický pokles četnosti kontrakcí na 60 za minutu a méně. P vlny normální, PQ od 12 s.
 3. Tachykardie - srdeční frekvence 100 - 180 za minutu. U dospívajících - až 200 za minutu. Rytmus je správný. V sinusové tachykardii je P-vlna mírně vyšší než normální, ve ventrikulárním je QRS indikátor délky nad 0,12 s.
 4. Extrasystoly - mimořádné kontrakce srdce. Jednorázové na běžném EKG (denně Holter - ne více než 200 denně) jsou považovány za funkční a nevyžadují léčbu.
 5. Paroxyzmální tachykardie - paroxyzmální (několik minut nebo dnů) zvyšuje frekvenci tepů na 150-220 za minutu. Charakteristicky (pouze během útoku) sloučení vlny P s QRS. Vzdálenost od R vlny k výšce P dalšího řezu je menší než 0,09 s.
 6. Fibrilace síní - nepravidelná kontrakce atria s frekvencí 350-700 za minutu a komor - 100-180 za minutu. Není tam žádná P vlna, tam jsou malé-velké fluktuace skrz isoline.
 7. Atriální flutter - až 250-350 za minutu atriální kontrakce a pravidelné, snížené komorové kontrakce. Rytmus může být správný, na ECG pilových atriálních vlnách, zvláště vyjádřených ve standardních II - III svodech a hrudním V1.

Odchylka polohy EOS

Změna celkového vektoru EOS doprava (více než 90 °), vyšší index výšky S vlny ve srovnání s vlnou R označuje patologii pravé komory a blokádu jeho svazku.

Když je EOS posunuta doleva (30-90 °) a je diagnostikován patologický poměr výšky zubů S a R, hypertrofie levé komory, blokáda pedikulu p. His. Odchylka EOS indikuje srdeční infarkt, plicní edém, CHOPN, ale je to normální.

Porucha vodivého systému

Nejčastěji se zaznamenávají následující patologie:

 • 1 stupeň atrioventrikulární (AV-) blokády - vzdálenost PQ je větší než 0,20 s. Po každém P, QRS následuje přirozeně;
 • Atrioventrikulární blok 2 lžíce. - postupné rozšiřování PQ v celém EKG někdy vytěsňuje komplex QRS (odchylka typu Mobitz 1) nebo úplná ztráta QRS je pozorována na pozadí PQ stejné délky (Mobitts 2);
 • Úplná blokáda AV uzlu - atriální nouzové situace nad komorovými nouzovými stavy. PP a RR jsou stejné, různé délky PQ.

Vybrané nemoci srdce

Výsledky dekódování EKG mohou poskytnout informace nejen o onemocnění srdce, ale také o patologii jiných orgánů:

 1. Kardiomyopatie - hypertrofie síní (obvykle vlevo), zuby s nízkou amplitudou, částečná blokáda pis, jeho fibrilace síní nebo extrasystoly.
 2. Mitrální stenóza - zvýšená levá síň a pravá komora, EOS odmítnuta doprava, často atriální fibrilace.
 3. Prolaps mitrální chlopně - T vlna zploštělá / negativní, některé prodloužení QT, depresivní segment ST. Existují různé poruchy rytmu.
 4. Chronická obstrukce plic - EOS vpravo od normy, zuby s nízkou amplitudou, AV blokády.
 5. Léze CNS (včetně subarachnoidního krvácení) - patologická Q, široká a vysoce amplitudová (negativní nebo pozitivní) vlna T, vyjádřená U, dlouhá porucha QT rytmu.
 6. Hypotyreóza - dlouhá PQ, nízká QRS, plochá T vlna, bradykardie.

Poměrně často se provádí EKG pro diagnostiku infarktu myokardu. Navíc každé jeho stadium odpovídá charakteristickým změnám v kardiogramu:

 • ischemické stadium - špičatý T s akutním vrcholem je fixován 30 minut před nástupem nekrózy srdečního svalu;
 • stupeň poškození (změny jsou zaznamenány v prvních hodinách až 3 dny) - ST jako kupole nad isolinem se slučuje s vlnou T, mělkou Q a vysokou R;
 • akutní stadium (1-3 týdny) - nejhorší kardiogram srdce během infarktu - udržování klenutého ST a pohyb T vlny do záporných hodnot, snížení výšky R, patologické Q;
 • subakutní stupeň (do 3 měsíců) - srovnání ST s isolinem, zachování patologických Q a T;
 • stadium cicatrization (několik let) - patologické Q, negativní R, vyhlazená T vlna se postupně dostává do normálních hodnot.

Neměli byste být znepokojeni, pokud jste zjistili patologické změny v EKG, které vám byly vydány. Je třeba mít na paměti, že u zdravých lidí dochází k určitým odchylkám od normy.

Pokud elektrokardiogram odhalil jakékoli patologické procesy v srdci, budete mít jistotu, že budete mít konzultaci s kvalifikovaným kardiologem.

EKG pro stanovení EOS, interpretace ukazatelů, norem a odchylek

Elektrická osa srdce (EOS) je první slova, kterou každý člověk vidí, má dekódování kardiogramu. Když specialista s nimi dodá, že EOS je v normálním postavení, výzkumník se nemá čeho bát o své zdraví. Ale co když osa zaujme jinou pozici nebo má odchylky?

Co je to EOS?

Není tajemstvím, že srdce neustále pracuje a vyrábí elektrické impulsy. Místem jejich vzniku je sinusový uzel, ze kterého za normálních okolností následují tuto cestu:

Jako výsledek, pohyb je elektrický vektor s přísně určeným pohybem. Elektrická osa srdce představuje projekci impulsu na přední rovině, která je ve svislé poloze.

Umístění osy se vypočítá vydělením kružnice vymezené kolem trojúhelníku stupněm. Směr vektoru dává specialistovi přibližnou představu o umístění srdce v hrudi.

Pojem norem EOS

Pozice EOS závisí na:

 • Rychlost a přesnost pohybu pulsu v srdečních systémech.
 • Kvalita kontrakcí myokardu.
 • Stavy a patologie orgánů, které ovlivňují funkčnost srdce.
 • Stav srdce.

Pro osobu, která netrpí vážnými chorobami, je charakteristická následující osa:

 • Vertikální.
 • Horizontální
 • Střední
 • Normální

Normální poloha EOS - se nachází na souřadnicích Dyedu 0 - + 90 °. Pro většinu lidí vektor překračuje limit +30 - + 70 ° a jde doleva a dolů.

V mezilehlé poloze prochází vektor v rozsahu +15 - +60 stupňů.

Podle specialisty EKG vidí, že pozitivní zuby jsou delší ve druhém, aVF a aVL vedeních.

Správné umístění EOS u dětí

Děti mají silnou odchylku osy od pravé strany, která v prvním roce života přechází do vertikální roviny. Tato situace má fyziologické vysvětlení: pravá strana srdce „předstihuje“ levou hmotnost a vývoj elektrických impulsů. Přechod osy na normální je spojen s vývojem LV.

Normy EOS pro děti:

 • Do jednoho roku - průchod osy mezi +90 - +170 stupňů.
 • Od jednoho do tří let - vertikální EOS.
 • 6-16 - stabilizace ukazatelů podle norem dospělých.

Měření elektrokardiografie

Známky EKG v analýze EOS jsou určeny správnou gramatikou a levogramem.

Program práva je nález vektoru mezi ukazateli 70-900. Na elektrokardiografii bylo prokázáno dlouhými R zuby ve skupině QRS. Vektor třetího olova je větší než zub druhého. Pro první vedení je skupina RS považována za normální, kde hloubka S přesahuje výšku R.

Levogram na EKG se nazývá úhel alfa, který prochází mezi indexy 0-500. Elektrokardiografie pomáhá určit, že obvyklé přiřazení první skupiny QRS je charakterizováno výrazem typu R, ale ve třetím vedení má formu typu S.

Proč dochází k odchylce

Když je osa odmítnuta doleva, znamená to, že vyšetřený má hypertrofii levé komory.

Příčiny onemocnění zahrnují:

 1. Hypertenze. Zejména v případech častého zvýšení krevního tlaku.
 2. Nemoci ischemické povahy.
 3. Srdeční selhání chronické povahy.
 4. Kardiomyopatie. Toto onemocnění je růst srdečního svalu v hmotě a expanze jeho dutin.
 5. Patologie aortální chlopně. Jsou vrozené nebo získané. Vyvolávají poruchy průtoku krve a restart LV.

Je to důležité! Velmi často se hypertrofie zhoršuje u lidí, kteří tráví spoustu času na různých sportovních nákladech.

Při silné odchylce osy doprava může mít osoba hypertrofii PR, která je způsobena:

 1. Vysoký krevní tlak v tepnách plic, který způsobuje bronchitidu, astma a emfyzém.
 2. Patologické nemoci trikuspidální chlopně.
 3. Ischemie
 4. Srdeční selhání.
 5. Uzamkněte zadní uzel gis.
EKG v "plicním srdci"

Vertikální poloha EOS

Pro vertikální umístění charakteristický rozsah +70 - + 90 °. Charakteristika vysokých, štíhlých lidí s úzkou hrudní kostí. Podle anatomických ukazatelů s takovou stavbou se zdá, že srdce „visí“.

Na elektrokardiogramu jsou nejvyšší pozitivní vektory pozorovány v aVF, negativní - v aVL.

EOS horizontální poloha

V horizontální poloze prochází vektor mezi +15 - -30º. Nejčastěji pozorované u lidí s hypersthenickou postavou: malá výška, široká hrudník, nadváha. Z anatomického hlediska je v tomto případě srdce umístěno na membráně.

Kardiogram v aVL ukazuje nejvyšší pozitivní zuby a v aVF negativní.

EOS horizontální poloha

Odchylka EOS vlevo

Odchylka elektrické osy na levé straně je umístění vektoru v mezích 0 - 90 °. Vzdálenost do -30º v některých případech jde normálně, ale sebemenší přebytek indikátoru lze považovat za příznak závažného onemocnění. U některých lidí tyto indikátory vyvolávají hluboký dech.

Je to důležité! U žen může být změna v souřadnicích polohy srdce v prsu spuštěna těhotenstvím.

Důvody, pro které se osa odchyluje doleva:

 • Hypertrofie LV.
 • Porušení nebo blokování svazku Jeho.
 • Infarkt myokardu.
 • Dystrofie myokardu.
 • Vady srdce.
 • Porušení zkratek SM.
 • Myokarditida.
 • Kardioskleróza.
 • Akumulace vápníku v těle, blokování normální redukce.

Tyto nemoci a patologie mohou vyvolat zvýšení hmotnosti a velikosti LV. Z tohoto důvodu je zub na této straně delší, což má za následek odchylku elektrické osy vlevo.

Důvody pro odchylku EOS vpravo

Odchylka osy vpravo se fixuje, když prochází mezi +90 - + 180 °. Vyprovokovat tento posun může:

 1. Porážka infarktu pankreatu.
 2. Současný výskyt ischemické choroby srdeční a hypertenze - s dvojitou silou poškozují srdce a vyvolávají selhání.
 3. Chronické plicní onemocnění.
 4. Nesprávný průchod elektrických impulzů podél pravé větve jeho svazku.
 5. Plicní emfyzém.
 6. Těžké zatížení slinivky břišní způsobené obstrukcí plicní tepny.
 7. Dextrocardia.
 8. Mitrální srdeční onemocnění, které vyvolává plicní hypertenzi a stimuluje práci pankreatu.
 9. Trombotická blokáda krevního oběhu v plicích, která způsobuje nedostatek orgánů v krvi a přetíží celou pravou stranu srdce.

Vzhledem k těmto patologickým stavům na elektrokardiografii specialista zjistí, že EOS je odmítnuta doprava.

Odchylka EOS vpravo

Co dělat, když se osa odchyluje?

Pokud jste zjistili patologickou odchylku osy, je specialista povinen uchýlit se k novému výzkumu. Každé onemocnění, které vyvolává posun EOS, je doprovázeno několika příznaky, které vyžadují pečlivou analýzu. Nejčastěji se uchylují k ultrazvukové diagnóze srdce.

Na závěr

Stanovení elektrické osy srdce je jen technika, která vám umožní pochopit polohu srdce a diagnostikovat jej pro přítomnost patologií a onemocnění. Závěr o tom může provést pouze kvalifikovaný odborník, protože ne vždy odchylka znamená přítomnost srdečních problémů.

Jaké problémy budou vysvětlovat elektrická osa srdce

Výsledný vektor všech bioelektrických oscilací srdečního svalu se nazývá elektrická osa. Nejčastěji se shoduje s anatomickým. Tento ukazatel se používá při analýze EKG dat k posouzení převahy jedné z částí srdce, což může být nepřímým příznakem hypertrofie myokardu.

Přečtěte si v tomto článku.

Normální elektrická osa srdce

Směr osy srdce se vypočítá ve stupních. K tomu použijte takový úhel alfa. Je tvořena horizontální linií, která je vedena elektrickým středem srdce. K určení, osa prvního olova EKG je posunuta do středu Einthoven. Jedná se o trojúhelník, jehož vrcholy jsou ruce rozvedených rukou a levé nohy.

U zdravého člověka se elektrická osa pohybuje od 30 do 70 stupňů. To je způsobeno tím, že levá komora je rozvinutější než pravá, proto z ní vyzařuje více impulzů. Tato pozice srdce nastane, když normostenicheskogo postava, a EKG se nazývá normogram.

Doporučujeme přečíst si článek o tom, jak vytvořit EKG. Z ní se dozvíte o svědectví, pravidlech postupu, dešifrování EKG ukazatelů.

A tady podrobněji, když lidé mají srdce vpravo.

Odchylky polohy

Není to vždy změna směru osy srdce na elektrokardiogramu je známkou patologie. Proto mají diagnózy jeho odchylky pomocnou hodnotu a používají se pro předběžnou formulaci závěru.

Vpravo

Právo na gram (alfa 90 - 180) na EKG nastává, když se zvyšuje hmotnost myokardu pravé komory. Tento stav způsobuje následující onemocnění:

 • chronické obstrukční plicní onemocnění;
 • bronchitida;
 • bronchiální astma;
 • zúžení kmene plicní tepny, mitrální otvor;
 • neúplné uzavření trikuspidálních chlopní;
 • selhání oběhu s přetížením v plicích;
 • kardiomyopatie;
 • zastavení průchodu impulsů (blokády) levé nohy Guissa;
 • plicní trombóza;
 • myokarditida;
 • cirhóza jater.
Kardiomyopatie je jedním z důvodů odchylky osy srdce doprava

Vlevo

Často dochází k levému posunu elektrické osy (alfa od 0 do minus 90). Vede k hypertrofii levé komory. To může být způsobeno následujícími podmínkami:

 • hypertenze nebo sekundární hypertenze (přibližně 90% všech případů);
 • aortální stenóza a koarktace, mitrální a aortální insuficience;
 • zhoršené vodivé impulsy uvnitř komory;
 • nadváha;
 • hraní profesionálních sportů;
 • alkoholismus a kouření tabáku;
 • ateroskleróza.
Hypertrofie levé komory způsobuje posun v elektrické ose srdce doleva

Vertikální a horizontální posun

V štíhlých lidech se srdce posune do vzpřímené polohy. To je považováno za variantu normy a nevyžaduje opravu ani dodatečné vyšetření. Úhel odchylky (alfa) je 70 - 90 stupňů. Existuje také mezilehlá poloosová poloha elektrické osy, která není doprovázena žádnou srdeční patologií.

Pro hyperstheniku, tj. Svalovou, jsou krátcí lidé charakterizováni horizontální a polo horizontální polohou s kolísáním úhlu alfa v rozsahu 0 - 30 stupňů. Všechny tyto typy osy srdce se týkají fyziologických parametrů.

Jak zjistit pomocí EKG

Pro identifikaci polohy osy je třeba prozkoumat dva vodiče aVL a aVF. Potřebují měřit vlnu R. Normálně je její amplituda stejná. Pokud je vysoká aVL a chybí v aVF, pak je poloha horizontální, ve svislém směru bude opačná.

Odchylka osy vlevo bude v případě, že R v prvním standardním vedení je větší než S ve třetím. Zákonný program - S1 přesahuje R3, a pokud R2, R1, R3 jsou sestupné, pak je to znak normogramu. Podrobnější studium pomocí speciálních tabulek.

Další výzkum

Pokud EKG odhalila posun osy doprava nebo doleva, pak pro objasnění diagnózy použijte tyto další metody vyšetření:

 • zátěžové testy - ergometrie jízdního kola, test běžeckého pásu ukazuje toleranci cvičení a latentní ischémii myokardu;
 • Holterův monitoring - odhaluje poruchy rytmu a vodivosti, ohniska nízkého prokrvení srdečního svalu, které nemohly být detekovány rutinní diagnostikou;
 • Ultrazvuk srdce - pomáhá identifikovat srdeční vady a stupeň reverzního průtoku krve, závažnost hypertrofie komor;
 • rentgen hrudníku je používán studovat plicní pole, stav průdušek, struktura velkých cév a konfigurace stínu srdce.

Viz video o definici elektrické osy srdce:

Jak nebezpečné je dítě?

U dětí, od okamžiku narození až do třetího měsíce, se osa srdce posouvá doprava. V průměru se alfa úhel blíží 150 stupňům. To proto, že pravá komora ve velikosti a aktivitě převažuje nad levicí. Poté o jeden rok osa dosáhne 90 stupňů. V tomto případě dochází k těmto změnám:

 • otočení srdce;
 • zmenšení kontaktní oblasti pravé komory a hrudníku;
 • zvýšení hmotnosti levého srdce;
 • přechod z gramogramu na normogram;
 • snížení S1 se zvyšujícím se S3;
 • zvýšení R1 a snížení R3.

U dětí po dvou letech je normální poloha elektrické osy srdce zaznamenána převážně na EKG. Ale ani odchylka doprava, svislá nebo vodorovná poloha, jakož i přechodné možnosti nedávají právo na diagnózu.

Co ohrožuje dospělé

Odchylka elektrické osy nemůže být sama o sobě považována za nemoc. Při analýze elektrokardiogramu, srdečního rytmu, stavu kontraktilní funkce, vodivosti elektrických impulsů je také zohledněna přítomnost ischémie nebo hypertrofie myokardu.

Pokud existuje pouze patologický úhel alfa a na EKG nejsou detekovány žádné jiné projevy, pacient nemá potíže s dýcháním, pulsem a tlakem je normální, pak není nutná žádná další činnost. To je způsobeno anatomickým znakem.

Nepříznivějším znakem je zákonný program pro onemocnění plic, stejně jako levogram, kombinovaný s hypertenzí. V těchto případech může být stupeň progrese základní patologie posouzen posunem osy srdce. Pokud je diagnóza neznámá a existuje významná odchylka osy od kardiologických příznaků, je třeba pacienta plně vyšetřit, aby zjistil příčinu tohoto jevu.

Doporučujeme přečíst si článek o defektu síňového septa. Z ní se dozvíte o příčinách vývoje patologie, symptomech, metodách diagnostiky a operaci.

A více o blokádě svazku Jeho.

Posunutí elektrické osy může být vlevo a vpravo, podle toho, která aktivita komor srdce převažuje. Tyto změny na EKG jsou nepřímým příznakem hypertrofie myokardu a jsou zvažovány ve spojení s dalšími indikátory. Pokud existují stížnosti na práci srdce, je nutné provést další vyšetření. U mladších dětí je gramogram fyziologickým stavem, který nevyžaduje zásah.

Odhalená blokáda bloku větve svazku ukazuje mnoho odchylek v práci myokardu. Je pravá a levá, kompletní a neúplná, větví přední větve. Co je to nebezpečná blokáda u dospělých a dětí? Jaké jsou EKG značky a léčba?

Pravidla, stejně jako EKG, jsou poměrně jednoduché. Dekódování ukazatelů u dospělých se liší od normálního u dětí a během těhotenství. Jak často můžete dělat EKG? Jak se připravit, včetně žen. Můžu s nachlazením a kašlem?

Určete T vlnu na EKG, abyste identifikovali patologické stavy srdeční aktivity. Může být negativní, vysoká, dvoufázová, zploštělá, plochá, zmenšená a také odhalená deprese koronární vlny T. Změny mohou být v segmentech ST, ST-T, QT. Co je to střídání, nesoulad, chybějící, dvouzubý hrot.

Vyšetření srdce je nezbytné za různých okolností, včetně 1 roku. Norma EKG u dětí se liší od dospělých. Jak vytvořit EKG pro děti, dekódovací indikátory? Jak se připravit? Jak často můžete dělat a co dělat, když se dítě bojí?

V důsledku zvýšeného stresu na srdci se může u dospělých i dětí vyvinout hypertrofie pravé komory. Znaky jsou patrné na EKG. Může být také hypertrofie kombinovaná - pravá a levá komora, pravá síň a komora. V každém případě je individuálně rozhodnuto o léčbě patologie.

Pacienti, kteří jsou konfrontováni se srdečními problémy, se zajímají o to, zda údaje EKG ukazují přesnou myokarditidu. Symptomy a změny budou viditelné pro zkušeného diagnostika, mohou však být předepsány i další testy, například EKG CG

Intraventrikulární vedení srdce je určeno indikacemi na EKG. Příčiny lokálních lakonických poruch u dětí, adolescentů a dospělých se liší. Jaká je role UPU?

Léčba ve formě chirurgického zákroku může být jedinou šancí pro pacienty s poruchou interatriálního septa. To může být vrozená vada u novorozence, projevuje se u dětí a dospělých, sekundární. Někdy je nezávislé zavírání.

Poměrně neobvyklá metoda se nepoužívá. Koncept znamená převod práce srdce do letadla. Lékař vyhodnocuje speciální smyčky.