Cévní chirurgie: indikace k operaci, typy a rysy operací

Typy chirurgických výkonů prováděných na cévách, mnoho z nich, ale i indikace pro jejich chování. V tomto článku vám představíme moderní operační techniky používané k léčbě vaskulární patologie mozku, srdce a dolních končetin.

Nedávno jsem četl článek, který vypráví o léku Holedol pro čištění plavidel a zbavení se cholesterolu. Tento lék zlepšuje celkový stav těla, normalizuje tón žil, zabraňuje usazování cholesterolových plaků, čistí krev a lymfu a také chrání před hypertenzí, mrtvicí a srdečními infarkty.

Nebyl jsem zvyklý věřit žádné informace, ale rozhodl jsem se zkontrolovat a objednat balení. Změny jsem si všiml o týden později: neustálé bolesti v srdci, těžkost, tlakové špičky, které mě trápily - ustupovaly a po 2 týdnech úplně zmizely. Zkuste a vy, a pokud má někdo zájem, pak odkaz na článek níže.

Cerebrovaskulární onemocnění: indikace pro chirurgickou léčbu

Začněme s patologií mozkových cév. Za přítomnosti této patologie je indikace operace:

 • přítomnost aneuryzmatu jakékoli z cév hlavy, stejně jako arterio-venózní malformace;
 • patologickou tortuozitu jednoho z velkých cév krku;
 • mozková trombóza, bez možnosti trombolýzy (například pokud má pacient kontraindikace k léčbě trombolýzou);
 • přítomnost aterosklerotického plátu v odpovídajícím segmentu krevního oběhu, který pokrývá cévní lumen o 40% nebo více;
 • poranění cév hlavy a / nebo krku.

Provádí se nejen operace na cévách hlavy, ale také operace na cévách krku. Což je docela logické, protože krev do mozku zpočátku protéká cévami krku a teprve pak jde přímo do cév hlavy.

Jaké operace se provádějí, když existují vhodné indikace?

Holistická aneurysma

Zvažte možné typy operací každého z výše uvedených indikací. V přítomnosti holistického aneuryzmatu:

 • výstřižek krku aneuryzmatu;
 • endovaskulární okluze;
 • stereotaktická elektrokoagulace;
 • umělá trombóza aneuryzmatu.

Provedení operace výstřižků vyžaduje přímý přístup k aneuryzmě, to znamená, že je potřeba trepanning.

Endovaskulární a stereotaktické metody, stejně jako metoda umělé trombózy, patří k miniinvazivním chirurgickým technikám, nevyžadují trepanning, ale mají řadu omezení.

Rupturovaná aneuryzma

V přítomnosti roztrženého aneuryzmatu:

 • odstranění hematomů;
 • endoskopickou evakuaci hematomu;
 • stereotaktické aspirace hematomu.

Takoví pacienti jsou léčeni konzervativně, jako v případě mrtvice u hemoragického typu, ale v přítomnosti hematomu, který se vytvořil, je třeba se uchýlit k jedné z výše uvedených chirurgických technik.

Zakřivení tepny

Při identifikaci patologické tortuosity tepny, která přenáší krev do mozku, proveďte:

 • balónová angioplastika;
 • angiochirurgie.

Obě metody jsou miniinvazivní, nevyžadují provedení širokých provozních řezů.

U všech pacientů s patologickou tortuozitou některého z cév na krku je prokázáno, že má operaci jako jedinou možnou možnost účinné léčby.

Chcete-li vyčistit VASCULAS, zabránit srážení krve a zbavit se cholesterolu - naši čtenáři používají nový přírodní produkt, který Elena Malysheva doporučuje. Přípravek obsahuje borůvkovou šťávu, květy jetele, nativní česnekový koncentrát, kamenný olej a divokou česnekovou šťávu.

Ucpání tepen krevní sraženinou

Při blokování cév přenášejících krev do mozku vykazují krevní sraženiny jednu z následujících intervencí:

 • endarterektomie karotidy;
 • stentování nádoby v místě jejího uzavření;
 • selektivní trombolýza.

Ze všech uvedených intervencí vyžaduje pouze karotická endarteriektomie operativní řez, který zahrnuje přímé odstranění trombu. Dnes se však stenting nebo selektivní trombolýza častěji používá kvůli jejich menšímu traumatu.

Selektivní trombolýza zahrnuje zavedení látky s trombolytickou aktivitou přímo do zóny trombózy (pomocí speciálního katétru).

Eliminace aterosklerotického plátu

V přítomnosti aterosklerotického plaku způsobujícího hemodynamické selhání je zobrazeno následující:

 • endarterektomie;
 • balónová angioplastika;
 • angiochirurgie.

Endarterektomie zahrnuje přímé odstranění plaku z cévy. Při provádění balónkové angioplastiky se permeabilita kanálu obnoví nafouknutím balónu a při provádění stentování instalací stentu.

Mnozí z našich čtenářů aktivně využívají dobře známou techniku ​​založenou na semenech a šťávě Amaranth, kterou objevila Elena Malysheva pro ČIŠTĚNÍ PLAVIDEL a snížení hladiny cholesterolu v těle. Doporučujeme Vám seznámit se s touto technikou.

V případě traumatického poškození jakékoliv vazby v krevním řečišti mozku je indikován otevřený chirurgický zákrok.

Když je poškození lokalizováno na úrovni krku, provádí se disekce měkkých tkání po vrstvě, hledá se zdroj a zastaví se krvácení. A když se poškození nachází na úrovni hlavy, provede se trepanace, následuje hledání zdroje a zastavení krvácení. Během těchto intervencí jsou zavedeny speciální cévní švy.

Srdeční onemocnění: indikace pro chirurgickou léčbu

Hlavní indikací pro provedení operace na srdečních cévách je ICHS (ischemická choroba srdeční). Ale ne všichni pacienti trpící touto chorobou, operace je indikována, protože mnoho pacientů úspěšně zvládá provádět konzervativní způsob. Chirurgická léčba je indikována v případech, kdy:

 • ICHS průběžně postupuje a není přístupný lékařské korekci;
 • vyvíjí se infarkt myokardu a existuje možnost operovat pacienta v akutním stadiu;
 • pomocí objektivních výzkumných metod bylo zjištěno, že kanál levé koronární arterie je zúžen o více než 50%, nebo že zúžení všech koronárních tepen je detekováno o více než 70%.

To znamená, že operace je prokázána v přítomnosti život ohrožujících stavů, které není možné odstranit jiným způsobem než chirurgickým zákrokem.

Možnosti chirurgických zákroků

V současné době používá kardiochirurgie tři hlavní metody léčby srdeční vaskulární patologie:

 • balónová angioplastika;
 • angiochirurgie;
 • aorto-koronární bypass.

O balónové angioplastice a angiochirurgii již bylo zmíněno výše. Jediný rozdíl je v tom, že zákrok se provádí v hlavním proudu koronárních tepen.

Operace bypassu koronární tepny je otevřená operace prováděná v podmínkách operace srdce-plicní stroj (AIC), stejně jako v podmínkách kardioplegie. Operace je dlouhá a poněkud komplikovaná, ale v současné době v ní plynní chirurgové hovoří plynule.

Podstatou zákroku je to, že obejití postiženého segmentu koronárního lůžka srdce je provedeno tak, aby byl zajištěn průtok krve v distálním směru. Pro vytvoření shuntu používejte obvykle venózní cévy pacienta.

Patologie cév nohou: indikace pro chirurgickou léčbu

Všechny nemoci cév dolních končetin lze rozdělit do dvou skupin: nemoci postihující tepny nohou a nemoci postihující žíly nohou. Existují tedy dvě hlavní skupiny indikací pro operaci:

 • přítomnost hemodynamicky významné překážky v průběhu cév přenášejících krev do dolních končetin (v takových případech se zpravidla jedná o aterosklerotický proces);
 • přítomnost hemodynamicky významných obtíží v průběhu cév, zajištění odtoku krve z dolních končetin (zpravidla dochází k křečovému procesu).

Podle těchto skupin indikací existují i ​​různé možnosti chirurgických zákroků, které se od sebe zásadně liší.

Možnosti chirurgických zákroků

Pokud existuje důkaz o první skupině (překážka v loži tepen), je to možné

 • balónová angioplastika;
 • angiochirurgie;
 • posun

Plastická chirurgie s použitím balónu nebo stentu se provádí při poškození tepen dolních končetin středního a malého kalibru.

S porážkou tepen nohou velkého kalibru proveďte jednu z následujících možností posunu:

 • aorto-femorální;
 • femorální-femorální;
 • femoro-popliteal;
 • femorální-tibiální.

To vše je rekonstrukční chirurgie na cévách, protože když jsou prováděny, určitý segment krevního oběhu nohou je obnoven (rekonstruován). Uložení shuntu spočívá ve vytvoření řešení v místě lokalizace hemodynamicky významných překážek.

Možnost angiorostetiky je také možná. Jedná se o další rekonstrukční operaci, během které je nemocný segment cévy odstraněn a nahrazen implantátem. Aby bylo možno nahradit speciální tkáňové implantáty, je v některých případech možné použít vlastní cévy.

Nyní zvažte možnosti intervencí provedených v přítomnosti důkazů druhé skupiny (zhoršení funkce žilního lože). S varixy cévních lézí nohou držet:

 • flebektomie;
 • mini-flebektomie;
 • skleroterapie;
 • laserová koagulace;
 • radiofrekvenční ablace.

Flebectomy je klasické řešení problému, odstranění cév nohou postižených křečovými žilami.

Mini flebektomie zahrnuje provádění stejných akcí, ale přes nejmenší řezy (1-2 mm). Poslední tři z výše uvedených metod jsou minimálně invazivní a eliminují postižené žíly na nohách vytvrzením, koagulací a ablací.

Moderní angiochirurgie má značné množství účinných metod a technik intervencí. Existuje silná tendence k preferovanému použití miniinvazivních technik, které jsou pro pacienta minimálně traumatické a poskytují vynikající výsledky. Léčba cév dolních končetin, srdce, mozku může být relativně snadná a rychlá, pokud se rozhodnete operaci včas.

Provoz mozkového stentingu

Stentování mozkových cév je důležitou minimálně invazivní operací, která v nich obnovuje průtok krve a vyhýbá se tak nebezpečným následkům, jako je mrtvice a ischemický záchvat.

Karotidy jsou umístěny na krku a jsou rozděleny na vnitřní a vnější cévy. Vnitřní karotidy jsou zapojeny do krevního zásobení mozku. Depozice aterosklerotických plátů na nich nemusí být pociťována, ale je to plná nebezpečných komplikací, které jsme zmínili výše.

Bohužel více než 90% vaskulárních onemocnění je dnes způsobeno aterosklerózou a plaky jsou nejčastěji tvořeny ve společné karotidové tepně, ale dále se šíří do vnitřní tepny karotidy.

Můžete je identifikovat pomocí ultrazvukové diagnostiky, avšak toto vyšetření pravidelně provádí jen málo lidí, což umožňuje včas odhalit vývoj onemocnění.

Hlavní příčinou ischemické mrtvice na pozadí takové aterosklerózy je blokování mozkových cév do produktů rozkladu. Plaky a krevní sraženiny, které se tvoří na cévní stěně, značně zužují jeho lumen. Protože toto je často rozpoznáno v pozdější fázi, vzniká potřeba operace.

Porušení krevního zásobení mozku v důsledku prasknutí cévy (vlevo) a zablokování cévy (vpravo)

V současné době se četnost komplikací při jeho implementaci snižuje díky rozsáhlým zkušenostem, využívání moderních technologií a zlepšování takových chirurgických zákroků. Neméně důležitá je prevence vaskulární okluze, ke které může dojít během operace.

V současné době je věnována dostatečná pozornost otázce, zda by stentování mělo být prováděno u lidí, u kterých se vyvinula významná stenóza, ale nedostatečnost hlavy je asymptomatická. To zohledňuje několik faktorů. Statistiky ukazují, že více než polovina pacientů vyvinula mrtvici bez klinických projevů.

Příprava

Příprava stentování karotidy zahrnuje několik bodů:

 • Užívání aspirinu týdně před operací ke snížení srážlivosti krve;
 • Průběh diagnostických výzkumných metod: duplexní ultrazvukové skenování, počítačová tomografie, magnetická rezonanční angiografie. Tyto metody pomáhají určit přesné umístění plaku, průměr lumen a rychlost průtoku krve.

Jsou zvýrazněny následující indikace operace:

 • zúžení arteriálního lumenu o 60%;
 • příznaky mrtvice a mikrokroku;
 • zúžení lumen o 80% bez symptomů;
 • vysoké riziko komplikací endarterektomie.

Operace je také prováděna u pacientů, kteří již podstoupili endarterektomii, ale měli opakované zúžení arteriálního lumenu.

Operaci nelze provést, pokud existují následující faktory:

 • úplné blokování karotidy;
 • mozkové krvácení, ke kterému došlo během dvou měsíců před operací;
 • alergie na použité drogy;
 • porucha srdečního rytmu.

Jaká je operace?

Stentování se provádí v lokální anestezii. Před tím je pacient připojen k monitorovacímu zařízení, které kontroluje důležité parametry, jako je srdeční frekvence a krevní tlak. Během operace, chirurg mluví s pacientem a dává mu čas od času stisknout míč nebo hračku. Takže můžete ovládat funkci mozku.

Pro snížení srážlivosti krve se intravenózně injikuje heparin a místo operace se anestetizuje vhodným anestetikem. Před operací se obvykle provádí angiografie, která umožňuje stanovit přesné umístění zúžení cévy. Proveďte angioplastiku. Katétr je vložen přes femorální tepnu (někdy tepna horní končetiny je používána), který má nafukovací balónek na konci.

Konec katétru by se měl dostat do místa zúžení tepny, načež se nafoukne balón, v důsledku čehož se rozprostře arteriální lumen. Pacient necítí bolest, protože vnitřní arteriální stěna nemá nervová zakončení. V této fázi operace je instalována nádobka, filtr nebo koš, aby se zabránilo zablokování mozkové cévy a rozvoji mrtvice.

Po expanzi balónu je nainstalován samotný stent. Ve stlačené formě se vloží do arteriálního lumenu za použití jiného katétru. Když se stent dostane do předem rozšířeného prostoru balónku, uvolní se. Tak hraje roli arteriální stěny. Ke stentu pevněji vstoupil do arteriální stěny, balón se znovu nafoukne, poté se katétr a filtr odstraní a stent zůstane na místě. Celá operace trvá asi dvě hodiny, ale může to trvat déle.

Klinické aspekty

Během operace musí chirurg vzít v úvahu některé body. Například finální dilatace nebo expanze cévního lumenu je stadium, kdy do kanálu spadá velké množství mikroembolů, což zvyšuje riziko mrtvice. Chcete-li embolické zatížení nebylo tak velké, musíte postupovat podle několika doporučení.

 • Nepoužívejte válce o průměru větším než 5,5 mm.
 • Nafoukněte balón na jmenovitý tlak a vypusťte pomalu.
 • Přípustné by mělo být považováno za stenózu 15-20%, protože nezpůsobuje hemodynamické problémy.
 • Konečná dilatace by neměla být delší než jednou.

Po konečné dilataci se provede kontrolní angiografie, zaměřená na pracovní projekci a projekci maximální závažnosti stenózy. Lékař věnuje zvláštní pozornost stavu cévy nad stentem, protože často dochází k křeči této oblasti, zejména pokud je tepna deformována. Není nutné provádět angiografii intrakraniálního cévního lůžka, ale provádí se u pacientů se špatným stavem intrakraniálního krevního oběhu a neurologických komplikací.

Po operaci

Po ukončení operace chirurg sešívá místo, kterým byly nástroje vloženy. To se provádí buď pomocí speciálního zařízení nebo kliknutím na tuto oblast na půl hodiny. To musí být provedeno, aby se zabránilo krvácení.

Aby kontrastní látka opustila tělo rychleji, lékař předepíše pacientovi určité množství vody.

Předpověď

Jednoduchost operace, její bezkrevnost, účinnost a krátké rehabilitační období činí tuto metodu populární a moderní, protože umožňuje řešit mnoho problémů spojených s léčbou kardiovaskulárních onemocnění. Procedura netrvá dlouho a málokdy poskytuje komplikace, které popisujeme níže.

Samozřejmě, stentování není 100% účinné. Přibližně 20% pacientů opět zažívá zúžení cév mozku nebo jiných tepen. Lékaři to však stále zkoumají a zlepšují technologii operace. Dnes bylo vyvinuto velké množství stentů, které jsou neustále modernizovány a liší se od sebe v délce, slitině a podobně. Dále uvedeme níže uvedené hlavní typy. Nejprve se budeme zabývat možnými komplikacemi.

Komplikace

Operace může způsobit určité komplikace.

 • Tvorba pseudo-aneuryzmatu. Aby se tomu zabránilo, chirurg provede propíchnutí femorální tepny jednou injekcí, provedenou přes přední stěnu a okamžitě nainstaluje zavaděč. Snaží se vyhnout náhradám a používat možné ochranné prvky. Pokud dojde k pulzujícímu hematomu, může být lokální mačkání prováděno po dobu 20 minut. To lze opakovat. Pokud je tato metoda neúčinná, aneurysma se okamžitě odstraní.
 • Křeč, disekce, embolie. Tyto komplikace jsou obvykle spojeny s odstraněním nebo instalací ochrany nebo implantace stentu. Aby se jim zabránilo, je nutné přísně kontrolovat vodící katétr a systém ochrany mozku, stejně jako zabránit jejich vysídlení.

Nejzávažnější komplikací je embolie hlavy, která způsobuje mrtvici. Je také možná tvorba trombu podél stentu nebo re-okluze cévy. Kontrastní látka někdy působí toxicky na ledviny, zejména u pacientů s onemocněním ledvin.

Aby se zabránilo tvorbě krevních sraženin v cévách a na instalovaném stentu, lékař předepíše následující léky:

 • kyselina acetylsalicylová;
 • klopidogrel;
 • statiny.

Druhy stentů

Dnes jsou široce používány dva typy stentů.

 1. Holometalické stenty. Četné studie ukázaly, že taková zařízení často "zarostla".
 2. Léčivé stenty. Vydrží déle a mají také lepší prognózu pro nemocnou osobu.

Oba typy stentů však mají kovový rám. To je vidět jejich nedostatek. Faktem je, že tento rám, jak jsme již viděli, je vtlačován do stěny, což vede k narušení jeho přirozeného kmitání během stahů srdce.

Kromě toho, pokud vývoj aterosklerotických plaků postupuje a v budoucnu existuje potřeba koronárního bypassu, je stent pro tuto operaci překážkou. Na tomto problému však pracovali a našli cestu ven.

Stent byl vynalezen, úplně rozpuštěn během dvou let. Světová praxe zahrnuje několik operací prováděných s použitím takového zařízení a výsledek ospravedlňuje.

Samozřejmě je důležité pochopit, že ani nejlepší metody chirurgického zákroku nedávají důvod se cítit špatně o svém zdraví. Čerstvý vzduch, pravidelné a mírné cvičení, vyvážená výživa, stabilní, správná hmotnost - všechna tato pravidla musí být dodržována nejen po operaci, ale i před ní. V tomto případě můžete počítat s dlouhou životností a vysokou kvalitou.

Posun plavidel hlavy: jak odstranit porušení krevního oběhu mozku?

Pokud má člověk takový problém, jako je nedostatečný průtok krve do mozku, může mu být předepsána operace - obchvat mozku, přesněji jeho tepen. Dnes se provádí na vysoké úrovni a nízké riziko. Cílem je obnovit normální zásobování krví.

Krev se dodává do mozku přes 4 tepny:

 • Ospalý vlevo;
 • Ospalé právo;
 • Pravé obratle;
 • Levý obratlovec.

Pokud se jeden nebo více z nich zužuje nebo ucpává, krevní zásobení mozku je obtížné. Taková podmínka pro tělo je abnormální a v budoucnu je velmi nebezpečná. Cévami krevního oběhu vstupuje jak kyslík, tak živiny. Jejich nedostatek vede k mnoha komplikacím a chorobám.

blokování tepen krmících mozek aterosklerotickými plaky a trombem

Na tomto základě se často vyskytují neurologické a duševní poruchy. Často může být tento problém po mnoho let nevyřešen, protože pacient svou diagnózu nezná a nemyslí si, že by šel k lékaři.

Příkladem jsou nervové poruchy ve stadiu, kdy nejsou tak výrazní, aby šli k lékaři. Na Západě, v těchto případech, lidé jdou do psychoterapeuta, zvažovat, že oni mají akutní depresi. Neudělali jsme to a naše „problémy s nervy“ rozhodují vše, co mohou.

Příbuzní si všimnou strašné podrážděnosti a jsou zmateni, proč jsou takové změny náhle. Přátelé, kteří jsou unavení z utrpení, se odvrátí a tak dále. V době, kdy nervové zhroucení dosáhne limitu, za kterým je zřejmé, že situace vyžaduje léčbu, může být osoba zcela sama. To je jen příklad. Poruchy mozku mohou způsobit další onemocnění.

Ischemie

Nedostatek krevního zásobení mozku se nazývá ischemie nebo cerebrovaskulární insuficience. Existují dvě jeho hlavní etapy.

 • První je, když je způsoben mírným dočasným přerušením provozu jedné nebo několika tepen. Tento jev se nazývá přechodný ischemický záchvat. Důvodem může být arteriální hypertenze, vaskulární ateroskleróza a může být provokována nedostatkem spánku, poruchami spánku, únavou včetně chronických stresových stavů.
 • Druhá fáze je důsledkem prodloužené ischemie. Možná nástup akutní ischémie s nekrózou - ischemická mrtvice nebo srdeční infarkt mozku. Současně umírají mozkové buňky.

Změny v situaci, alespoň před nástupem mrtvice, mohou být bypassové cévy. Jedná se o závažnou a poměrně komplikovanou operaci, při které je tok krve uměle veden kolem poškozených tepen. Po ní mozek získá schopnost pracovat normálně, i když zotavení může nějakou dobu trvat.

Pokud došlo k mozkovému infarktu, pak pravděpodobnost návratu do normálního rozmezí není tak velká, a přesto je taková operace důležitá, aby nedošlo k ještě větším komplikacím.

Kdo potřebuje posun?

Tato operace je pacientovi přiřazena v následujících případech:

 1. Pokud existuje jasná hrozba pro zdraví: neustálým útokům ischémie nebo mozkového infarktu nelze zabránit léčbou.
 2. S aterosklerotickými lézemi vnitřní karotické arterie, aneuryzmat nebo nádorů, které nejsou přístupné běžným metodám léčby.
 3. Okluze tepny nebo prodloužená stenóza potvrzená průzkumnými údaji. Současně by mělo být zřejmé (pro lékaře) a porušení krevního oběhu je prokázáno lékařskými studiemi mozku.

posun pro hydrocefalus

Také posunování je jednou z účinných metod používaných pro hydrocefalus, ale s podobným názvem pro operaci, v tomto případě není vytvořen cévní zkrat, ale tekutina podobná likéru pro odtok přebytečné tekutiny z mozku. Takový zásah pomáhá v průměru u 50% případů těžkého hydrocefalus.

Příklad ventrikuloperitoneálního posunu u hydrocefalus je znázorněn na obrázku vpravo.

Tyto případy jsou hlavními indikacemi pro jmenování bypassových tepen mozku. Ve skutečnosti jakékoli narušení aktivity tepen dodávajících krev do mozku může nakonec vést k operaci. Další věc je, že v raných fázích může být problém vyřešen odstraněním příčin (seznam je poměrně široký), a když se blíží hrozba ischemické mrtvice, lékaři se musí vyrovnat se symptomy.

Co dělá tuto operaci?

Posunutí mozku umožňuje lidem trpícím nedostatkem průtoku krve znovu žít normální život:

 • Obnovuje zásobování krve v této oblasti a vrací je zpět do normálu;
 • Snižuje pravděpodobnost ischemické mrtvice.

Druhý odstavec se týká zejména pacientů s těmito chorobami: t

 1. Aneuryzma;
 2. Okluze karotidy (vnitřní) nebo její stenózy;
 3. Moya-moya nemoc;
 4. Stenóza intrakraniální části tepny nebo její okluze;
 5. Nádory základny lebky.

Předběžné zkoušky a školení

Pacient je zpravidla požádán, aby podstoupil několik vyšetření předem a až poté, co byl proveden bypass.

 1. Angiografie. Může to být magnetická rezonance, intraarteriální nebo počítačová tomografie. Provádí se ne tolik pro diagnostiku, aby lékař mohl v tomto případě určit nejvhodnější typ chirurgického zákroku.
 2. Duplexní ultrazvukové vyšetření hlavních tepen hlavy. Používá se k určení stavu tepen a jak zúžení nebo zablokování jsou, stejně jako vlastnosti průtoku krve. Zároveň vám umožní kontrolovat plavidla, která budou použita pro úspěšný výsledek operace.
 3. Zkouška provizorní okluze tepny. Kontroluje možnou reakci mozku na dočasné zastavení krevní rýhy v operované tepně.

Souhlas s operací

Operaci může provádět pouze neurochirurg se specializací na neurovaskulární chirurgii.

Po provedení vyšetření a naplánování operace se může pacient na tom dohodnout nebo odmítnout. Podepisuje dokument, že je plně informován a souhlasí. Smlouva musí být pečlivě přečtena: jsou zde uvedeny případné komplikace a v případě, že přijdou, nebude nikdo vinen.

A přesto, stejně jako to, takové operace nejsou předepsány: selhání ve většině případů s sebou nese zhoršení zdravotních problémů, až po ischemickou mrtvici. Ať už pacient podepíše smlouvu nebo odmítne, volba by měla být stále vyvážená a promyšlená.

Předoperační výkony

Pokud užíváte nesteroidní protizánětlivé léky, měli byste si odpočinout a přestat je užívat týden před posunem. Když je možné začít znovu, rozhodne o tom lékař. Během téhož týdne by měl být alkohol a kouření vyloučeny, protože to může způsobit krvácení během operace.

Musíte také dodržovat některá pravidla:

 • Je nutné umýt celé tělo (v nemocnici - osprchovat se) od večera, pak ráno před operací. Umyjte si hlavu šamponem dvakrát. Změňte na čisté oblečení.
 • Možná jmenování lékaře užívajícího pilulky v den operace. Měly by se omýt malým množstvím vody.
 • V předvečer operace určí chirurg vyholení celé hlavy nebo její oddělené části. Tento postup provádí zdravotní sestra.
 • Všechny cizí předměty na hlavě, ať už se jedná o piercing, náušnice a dokonce i čočky nebo snímatelné protézy, musí být odstraněny.
 • Musíte také přenést na příbuzné všechny prostředky mobilní komunikace. Po operaci, bez ohledu na stav pacienta, stráví alespoň jeden den na intenzivní péči a podobná zařízení jsou tam zakázána.

Doporučuje se přísně dodržovat jakýkoli jiný předpis. Většina komplikací je způsobena tím, že pacient nepovažoval za důležité, co mu lékař řekl, aby tak učinil nebo neudělal.

Jak se provádí bypass?

Úkolem chirurga je nasměrovat průtok krve do oblasti mozku, kde je pozorováno hladování kyslíkem. Existují dva způsoby provedení operace a lékař si vybere, která z nich závisí na příčině onemocnění, síle léze arterie a na objemu té části mozku, jejíž stav je třeba během operace zlepšit.

První metoda je následující:

posunutí mozkových tepen fragmentem pacientovy žíly

 • Chirurg používá fragment žíly nebo tepny (který se mimochodem nazývá „shunt“) z jiné části těla. „Jiným místem“ je zpravidla ruka nebo noha. Použije se fragment radiální tepny odebraný z ramene nebo velké žíly safeny z nohy. Toto jsou dvě nejčastější možnosti.
 • Přípojka je šita mírně vyšší a mírně nižší než postižená oblast nádoby na hlavu. To vytváří podmínky pro přesměrování průtoku krve; nyní se bude volně pohybovat kolem blokované části.
 • Postup je následující: chirurg vloží jeden okraj bočníku do krční tepny na krku, která je přímo pod kůží (vnější tepna). Dále se šitá nádoba položí do časové oblasti, kde chirurg vyřízne fragment kosti lebky, aby prošel druhou hranou bočníku skrz otvor do mozkové tepny.

Tato metoda se používá hlavně v případech, kdy je tepna postižena vysokou rychlostí průtoku krve a velkým průměrem.

Další možnost provozu:

 • Jako plavidlo se používá malá nádoba odebraná z pokožky hlavy.
 • Pak se vše děje podle schématu podobného první metodě. V lebce je vyříznut trepanační otvor, nádoba je připojena k tepně na povrchu mozku.

Tato metoda se obvykle používá v případech, kdy má blokovaná tepna malý průměr a nízkou rychlost proudění krve. Tento typ operace se používá nejčastěji. Každá z těchto odrůd je v celkové anestezii.

Po operaci

Během operace bypassu se do trachey pacienta vloží endotracheální zkumavka, která se používá k udržení dýchání během anestezie. Odstraní ji až po jejím provedení. Menší bolest v krku je tedy normální.

Také není nic divného a strašného v tom, že pacient bude po operaci na jednotce intenzivní péče. Toto je povinné opatření pro první den nebo více.

Bolesti hlavy a nevolnost jsou považovány za obvyklé účinky operace. Možná jmenování lékaře dostávajícího léky. Chcete-li vstát a chodit - zatím jen v oddělení - to bude možné nejdříve na druhý den.

Jednoho dne po operaci se provede MRI, aby se ujistil, že všechno šlo dobře. Celkem, v nepřítomnosti komplikací, pacient bude muset strávit dalších 5-6 dnů v nemocnici.

Možná v prvních dnech po propuštění budete muset užívat následující léky:

Oba by měli být jmenováni lékařem, ne méně než jejich dávka.

Možné následky a komplikace

Co by se nemělo dělat v prvních týdnech po posunu?

 • Jakékoliv domácí práce nebo práce v domácnosti jsou vyloučeny dříve, než to lékař dovolí (obvykle po první prohlídce, toto omezení je odstraněno).
 • Je zakázáno řídit auto; to může také být obnoveno poté, co lékař zkontroloval všechny změny a učinil kladné rozhodnutí o záležitosti.
 • Žádné předměty těžší než 2 kg nelze zvednout!
 • Alkohol by měl být také vyloučen, pokud užíváte předepsané léky.

Co se doporučuje?

 1. Jako cvičení, jediná věc, která určitě nebude dělat žádnou škodu a zároveň bude užitečné, je chůze. Začněte své každodenní procházky 10-15 minut a postupně zvyšte čas.
 2. Koupání ve vodě se nedoporučuje, ale koupání a mytí vlasů lze provádět bez problémů. V tomto případě je šampon lepší použít dítě a oblast obtoku, pokud je to možné, nedotýkejte se. Stačí použít houbu, slabé pohyby. Neproléhejte, nalijte vodu ze sprchy, nepotápějte se do koupele.
 3. Domácí režim - 2-4 týdny.

V prvních dnech je možná těžká únava, což je normální. Jiné pocity však mohou být podezřelé. O svém zájmu musíte informovat svého lékaře, pokud:

 • Teplota byla vyšší než 38 ° C;
 • Předepsané léky způsobily vyrážku a svědění;
 • Při chůzi - roztřesení, závratě;
 • Ospalost;
 • Zbývající jizva po operaci nabobtná, zarudlá;
 • Slabost, bolest v krku;
 • Zvýšené bolesti hlavy a nevolnost;
 • Zvracení.

Pamatujte, že výskyt komplikací je často spojován s nezodpovědným přístupem pacienta k lékařským předpisům. Nejzávažnějšími následky jsou mrtvice a konvulzivní syndrom, mnohem méně často - trombóza shuntu. Nebyly zaznamenány žádné další komplikace.

Riziko záchvatů lze snadno snížit užíváním léků předepsaných po bypassu.

Rehabilitace

Po posunu jsou pacientům předepsány trvalé (celoživotní, ale samozřejmě) léky, jako je kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, tiklopidin. Při nošení brýlí potřebujete na přídi pruh gázy, aby nepřekonal tepnu dárce.

Do šesti měsíců po bypassu bude pacient naplánován na několik vyšetření, aby mohl sledovat změny. Na základě výsledků lze využít i další možnosti rehabilitace.

Provozní náklady

Průměrná cena bypassu v Moskvě se velmi liší v závislosti na mnoha faktorech. Minimum, na které se má spoléhat je 20 000 rublů, zatímco maximální bar je 150 000 rublů nebo více.

Někteří pacienti věří, že léčba v Izraeli je efektivnější. Tato operace však není tak složitá, že byla prováděna pouze v zahraničí, a proto se může omezit na Rusko. I když, pokud jde o zdraví, musí člověk rozhodnout, co pro něj bude lepší. K provedení posunu do zahraničí budou náklady mnohem vyšší, plus platba za cestu a ubytování. Pokud tedy není možné takovou částku zaplatit, neměli byste operaci vůbec opustit, můžete se jednoduše stát pacientem ruské kliniky.

A poslední. Navzdory tomu, že posun poskytuje dobré výsledky, nevylučuje příčinu, ale důsledky. Aby nedošlo k relapsu, je nutné nejen dodržovat lékařský předpis, ale také začít zdravý životní styl, přinejmenším co nejvíce, postupně se zbavovat špatných návyků a získávat zdravé.

SHEIA.RU

Krk plavidlo chirurgie: Jak je to hotovo

Jak je operace na cévách krku

Chirurgie na krčních cévách je poměrně běžný typ operace. Operace na cévách krku jsou zpravidla zaměřeny na rozšíření lumenu, aby se obnovil normální průtok krve.

Indikace pro intervenci

Všechny operace jsou rozděleny do dvou typů: plánované a neplánované.

V případě vzniku stavu ohrožujícího život pacienta by měla být okamžitě provedena operace na cévách krku. Za těchto podmínek by měl být chirurgický zákrok proveden ihned po odchodu pacienta do nemocnice:

 • ostré ohnutí nebo zkroucení tepny nebo žíly;
 • způsobení poranění nebo bodnutí rány;
 • oddělení stěny karotidy s hrozbou její ruptury (aneuryzma);
 • ucpání cévy krevní sraženinou;
 • neočekávané zúžení arteriálního lumen, který způsobuje hladinu kyslíku v mozku.

Hlavní indikací pro plánovanou operaci je ateroskleróza - tvorba cholesterolových plaků, což je důvod, proč je krevní zásobení mozku narušeno. Nebezpečí aterosklerózy spočívá v tom, že se plaky nerozpouští, a proto konzervativní metody mají jen zřídka pozitivní účinek.

Užívání léků může tento stav mírně zmírnit, ale po skončení užívání se hladovění kyslíkem ještě zhoršuje, a proto se zvyšuje riziko vzniku mrtvice. V tomto případě je nejúčinnější léčbou operace.

Indikace pro plánovanou operaci je také progresí patologie, kdy léková terapie nepřináší požadovaný výsledek, například pokud se stenóza cévy zúžila o 70%.

Kontraindikace operace na krčních cévách jsou:

 1. krvácení do mozku;
 2. ischemické choroby srdeční ve stavu exacerbace.

Diagnostické metody

Pro identifikaci patologie je nutné provést důkladnou studii, po které bude lékař schopen diagnostikovat nemoc a předepsat vhodnou léčbu. Nejpřesnější jsou následující diagnostické metody:

 1. MRI a angiografie krčních cév. Pomocí těchto metod může lékař zjistit krevní zásobení hlavy. Lékař předepíše MRI a angiografii pro podezření na aterosklerózu, benigní nebo maligní nádor, zánět cév, vaskulární trombózu;
 2. ultrazvukové angioscanning. Nejlepší obraz je dán duplexním skenováním, kdy lékař vyhodnocuje arteriální stěny ve dvojrozměrné projekci. Trojrozměrné skenování umožňuje posoudit stav cév v trojrozměrném obrazu. Ultrazvukové angioscanning dokonce odhaluje malé tumory a problémy s průtokem krve;
 3. doplerografie, která umožňuje určit pohyb krve. Tato metoda umožňuje detekovat zánět, trauma, aterosklerózu a encefalopatii.

Druhy operací

Typ operace závisí na diagnóze:

 • stentování. Tato operace se používá v případě arteriální stenózy k obnovení lumen arteria. Jak je stent instalován? Stent je nejtenčí kovová trubka. Za prvé, lékař provádí angiografii, určující polohu a sílu zúžení tepny. Dále se pod kontrolou rentgenového přístroje provádí operace. Za tímto účelem se pod lokální anestézií zavede stent přes katétr do tepny. Balónek v stentu postupně nabobtnává a rozšiřuje lumen. Pro upevnění účinku vyfukování se provádí několikrát;
 • endarterektomie. V tomto případě lékař odstraní plaky, obnoví normální průtok krve, vyjma zbytečných prvků. Tato technika se používá v případě, že se plaket nachází v blízkosti okraje karotidové tepny. Její podstata spočívá v tom, že tepna se zdá být vypnuta a postižená oblast je odříznuta. Poté se tepna otočí zpět a sešívá. Technika everse endarterektomie může být použita pouze v případě vzniku krátkého aterosklerotického plátu, který není delší než 2,5 cm;
 • endarterektomie karotidy - odstranění části vnitřní stěny tepny v případě poškození aterosklerotickými plaky. Operace může být provedena jak v obecné, tak v lokální anestezii. Procedura může trvat až dvě hodiny, ale lokální anestézie je stále výhodnější, protože pacient může pomoci chirurgovi kontrolovat jeho stav. Po odstranění plaku v této oblasti je „náplast“ vyrobena ze speciálního syntetického materiálu nebo ze žíly pacienta;
 • protézy V případě léze tepny s velkým počtem aterosklerotických plátů může lékař zcela odstranit určitou oblast a nahradit ji umělou cévou.

Kontraindikace a možné komplikace

Ve vzácných případech může být pacient kontraindikován:

 • individuální intolerance k anestezii;
 • neobvyklá anatomická struktura plavidla;
 • pohyblivé plakety, které nelze odstranit;
 • současná deformace a ztenčení stěn tepny;
 • alergická reakce na lékařskou fúzi;
 • poruchy krvácení;
 • přítomnost chronických onemocnění, která vylučují možnost operace.

Zpravidla operace na cervikálních cévách probíhají bez jakýchkoliv zvláštních komplikací. Nejčastější komplikací je zúžení tepny a problémy s hojením ran. Nejnebezpečnějším důsledkem je mrtvice, ale pravděpodobnost jejího vývoje je nejvýše 1%.

Rehabilitace

Období rehabilitace v případě operace na cervikálních cévách je obvykle krátké a relativně jednoduché. Ihned po zákroku je pacient poslán na jednotku intenzivní péče, na druhý den převezen do běžné místnosti bez komplikací.

Pacient musí být tři dny v posteli. Čtvrtý den už může pacient vstávat a podnikat krátké procházky.

Mírné fyzické zatížení je povoleno již dva týdny po operaci. Hlavní věc je, aby nedocházelo k ostrým zatáčkám hlavy a naklonění, snaží se udržet krk v uvolněném stavu, aby se zabránilo švům rozbíhající se.

Následně by měl pacient podstoupit pravidelná lékařská vyšetření ke sledování vzniku stenózy nebo aterosklerózy. Vyšetření by mělo být provedeno nejméně jednou za šest měsíců. Kontrola krevního tlaku by měla být prováděna denně.

Aby se zabránilo opakování nemoci, měl by pacient vést zdravý životní styl, zcela eliminovat kouření a pití alkoholu. Je obzvláště důležité zcela vyloučit dietní potraviny, které přispívají k ukládání cholesterolových plaků.

Výsledky

Vzhledem k tomu, že operace na krčních cévách jsou prováděny pomocí vysoce přesných zařízení s využitím moderních technik, chirurgický zákrok zpravidla poskytuje vynikající výsledek s minimálním procentem komplikací. V tomto případě by se operace neměla bát, protože ve srovnání s tradičními konzervativními metodami obvykle poskytuje mnohem lepší výsledek.

Operace cév hlavy

Typy chirurgických výkonů prováděných na cévách, mnoho z nich, ale i indikace pro jejich chování. V tomto článku vám představíme moderní operační techniky používané k léčbě vaskulární patologie mozku, srdce a dolních končetin.

Zpětná vazba od našeho čtenáře Victoria Mirnova

Nedávno jsem četl článek, který vypráví o léku Holedol pro čištění plavidel a zbavení se cholesterolu. Tento lék zlepšuje celkový stav těla, normalizuje tón žil, zabraňuje usazování cholesterolových plaků, čistí krev a lymfu a také chrání před hypertenzí, mrtvicí a srdečními infarkty.

Nebyl jsem zvyklý věřit žádné informace, ale rozhodl jsem se zkontrolovat a objednat balení. Změny jsem si všiml o týden později: neustálé bolesti v srdci, těžkost, tlakové špičky, které mě trápily - ustupovaly a po 2 týdnech úplně zmizely. Zkuste a vy, a pokud má někdo zájem, pak odkaz na článek níže.

Cerebrovaskulární onemocnění: indikace pro chirurgickou léčbu

Začněme s patologií mozkových cév. Za přítomnosti této patologie je indikace operace:

přítomnost aneuryzmatu jakékoli z cév hlavy, stejně jako arterio-venózní malformace; patologickou tortuozitu jednoho z velkých cév krku; mozková trombóza, bez možnosti trombolýzy (například pokud má pacient kontraindikace k léčbě trombolýzou); přítomnost aterosklerotického plátu v odpovídajícím segmentu krevního oběhu, který pokrývá cévní lumen o 40% nebo více; poranění cév hlavy a / nebo krku.

Provádí se nejen operace na cévách hlavy, ale také operace na cévách krku. Což je docela logické, protože krev do mozku zpočátku protéká cévami krku a teprve pak jde přímo do cév hlavy.

Jaké operace se provádějí, když existují vhodné indikace?

Holistická aneurysma

Zvažte možné typy operací každého z výše uvedených indikací. V přítomnosti holistického aneuryzmatu:

výstřižek krku aneuryzmatu; endovaskulární okluze; stereotaktická elektrokoagulace; umělá trombóza aneuryzmatu.

Provedení operace výstřižků vyžaduje přímý přístup k aneuryzmě, to znamená, že je potřeba trepanning.

Endovaskulární a stereotaktické metody, stejně jako metoda umělé trombózy, patří k miniinvazivním chirurgickým technikám, nevyžadují trepanning, ale mají řadu omezení.

Rupturovaná aneuryzma

V přítomnosti roztrženého aneuryzmatu:

odstranění hematomů; endoskopickou evakuaci hematomu; stereotaktické aspirace hematomu.

Takoví pacienti jsou léčeni konzervativně, jako v případě mrtvice u hemoragického typu, ale v přítomnosti hematomu, který se vytvořil, je třeba se uchýlit k jedné z výše uvedených chirurgických technik.

Zakřivení tepny

Při identifikaci patologické tortuosity tepny, která přenáší krev do mozku, proveďte:

balónová angioplastika; angiochirurgie.

Obě metody jsou miniinvazivní, nevyžadují provedení širokých provozních řezů.

U všech pacientů s patologickou tortuozitou některého z cév na krku je prokázáno, že má operaci jako jedinou možnou možnost účinné léčby.

Chcete-li vyčistit VASCULAS, zabránit srážení krve a zbavit se cholesterolu - naši čtenáři používají nový přírodní produkt, který Elena Malysheva doporučuje. Přípravek obsahuje borůvkovou šťávu, květy jetele, nativní česnekový koncentrát, kamenný olej a divokou česnekovou šťávu.

Ucpání tepen krevní sraženinou

Při blokování cév přenášejících krev do mozku vykazují krevní sraženiny jednu z následujících intervencí:

endarterektomie karotidy; stentování nádoby v místě jejího uzavření; selektivní trombolýza.

Ze všech uvedených intervencí vyžaduje pouze karotická endarteriektomie operativní řez, který zahrnuje přímé odstranění trombu. Dnes se však stenting nebo selektivní trombolýza častěji používá kvůli jejich menšímu traumatu.

Selektivní trombolýza zahrnuje zavedení látky s trombolytickou aktivitou přímo do zóny trombózy (pomocí speciálního katétru).

Eliminace aterosklerotického plátu

V přítomnosti aterosklerotického plaku způsobujícího hemodynamické selhání je zobrazeno následující:

endarterektomie; balónová angioplastika; angiochirurgie.

Endarterektomie zahrnuje přímé odstranění plaku z cévy. Při provádění balónkové angioplastiky se permeabilita kanálu obnoví nafouknutím balónu a při provádění stentování instalací stentu.

Naši čtenáři doporučují!

Mnozí z našich čtenářů aktivně využívají dobře známou techniku ​​založenou na semenech a šťávě Amaranth, kterou objevila Elena Malysheva pro ČIŠTĚNÍ PLAVIDEL a snížení hladiny cholesterolu v těle. Doporučujeme Vám seznámit se s touto technikou.

Přečtěte si o nové metodě Malysheva...

V případě traumatického poškození jakékoliv vazby v krevním řečišti mozku je indikován otevřený chirurgický zákrok.

Když je poškození lokalizováno na úrovni krku, provádí se disekce měkkých tkání po vrstvě, hledá se zdroj a zastaví se krvácení. A když se poškození nachází na úrovni hlavy, provede se trepanace, následuje hledání zdroje a zastavení krvácení. Během těchto intervencí jsou zavedeny speciální cévní švy.

Srdeční onemocnění: indikace pro chirurgickou léčbu

Hlavní indikací pro provedení operace na srdečních cévách je ICHS (ischemická choroba srdeční). Ale ne všichni pacienti trpící touto chorobou, operace je indikována, protože mnoho pacientů úspěšně zvládá provádět konzervativní způsob. Chirurgická léčba je indikována v případech, kdy:

ICHS průběžně postupuje a není přístupný lékařské korekci; vyvíjí se infarkt myokardu a existuje možnost operovat pacienta v akutním stadiu; pomocí objektivních výzkumných metod bylo zjištěno, že kanál levé koronární arterie je zúžen o více než 50%, nebo že zúžení všech koronárních tepen je detekováno o více než 70%.

To znamená, že operace je prokázána v přítomnosti život ohrožujících stavů, které není možné odstranit jiným způsobem než chirurgickým zákrokem.

Možnosti chirurgických zákroků

V současné době používá kardiochirurgie tři hlavní metody léčby srdeční vaskulární patologie:

balónová angioplastika; angiochirurgie; aorto-koronární bypass.

O balónové angioplastice a angiochirurgii již bylo zmíněno výše. Jediný rozdíl je v tom, že zákrok se provádí v hlavním proudu koronárních tepen.

Operace bypassu koronární tepny je otevřená operace prováděná v podmínkách operace srdce-plicní stroj (AIC), stejně jako v podmínkách kardioplegie. Operace je dlouhá a poněkud komplikovaná, ale v současné době v ní plynní chirurgové hovoří plynule.

Podstatou zákroku je to, že obejití postiženého segmentu koronárního lůžka srdce je provedeno tak, aby byl zajištěn průtok krve v distálním směru. Pro vytvoření shuntu používejte obvykle venózní cévy pacienta.

Patologie cév nohou: indikace pro chirurgickou léčbu

Všechny nemoci cév dolních končetin lze rozdělit do dvou skupin: nemoci postihující tepny nohou a nemoci postihující žíly nohou. Existují tedy dvě hlavní skupiny indikací pro operaci:

přítomnost hemodynamicky významné překážky v průběhu cév přenášejících krev do dolních končetin (v takových případech se zpravidla jedná o aterosklerotický proces); přítomnost hemodynamicky významných obtíží v průběhu cév, zajištění odtoku krve z dolních končetin (zpravidla dochází k křečovému procesu).

Podle těchto skupin indikací existují i ​​různé možnosti chirurgických zákroků, které se od sebe zásadně liší.

Možnosti chirurgických zákroků

Pokud existuje důkaz o první skupině (překážka v loži tepen), je to možné

balónová angioplastika; angiochirurgie; posun

Plastická chirurgie s použitím balónu nebo stentu se provádí při poškození tepen dolních končetin středního a malého kalibru.

S porážkou tepen nohou velkého kalibru proveďte jednu z následujících možností posunu:

aorto-femorální; femorální-femorální; femoro-popliteal; femorální-tibiální.

To vše je rekonstrukční chirurgie na cévách, protože když jsou prováděny, určitý segment krevního oběhu nohou je obnoven (rekonstruován). Uložení shuntu spočívá ve vytvoření řešení v místě lokalizace hemodynamicky významných překážek.

Možnost angiorostetiky je také možná. Jedná se o další rekonstrukční operaci, během které je nemocný segment cévy odstraněn a nahrazen implantátem. Aby bylo možno nahradit speciální tkáňové implantáty, je v některých případech možné použít vlastní cévy.

Nyní zvažte možnosti intervencí provedených v přítomnosti důkazů druhé skupiny (zhoršení funkce žilního lože). S varixy cévních lézí nohou držet:

flebektomie; mini-flebektomie; skleroterapie; laserová koagulace; radiofrekvenční ablace.

Flebectomy je klasické řešení problému, odstranění cév nohou postižených křečovými žilami.

Mini flebektomie zahrnuje provádění stejných akcí, ale přes nejmenší řezy (1-2 mm). Poslední tři z výše uvedených metod jsou minimálně invazivní a eliminují postižené žíly na nohách vytvrzením, koagulací a ablací.

Moderní angiochirurgie má značné množství účinných metod a technik intervencí. Existuje silná tendence k preferovanému použití miniinvazivních technik, které jsou pro pacienta minimálně traumatické a poskytují vynikající výsledky. Léčba cév dolních končetin, srdce, mozku může být relativně snadná a rychlá, pokud se rozhodnete operaci včas.

Myslíte si, že je zcela nemožné obnovit krevní cévy a tělo!

Pokusili jste se někdy obnovit práci srdce, mozku nebo jiných orgánů po patologii a zranění? Soudě podle toho, že čtete tento článek - nevíte, co je to:

často jsou v hlavě nepříjemné pocity (bolest, závratě)? najednou můžete cítit slabost a únavu... neustále se zvyšuje tlak... na dušnost po sebemenší fyzické námaze a co říct...

Věděli jste, že všechny tyto příznaky ukazují na zvýšení hladiny cholesterolu ve vašem těle? A vše, co je potřeba, je vrátit cholesterol zpět do normálu. A teď odpovězte na otázku: vyhovuje vám to? Lze všechny tyto příznaky tolerovat? A kolik času jste již „unikli“ k neefektivní léčbě? Konec konců, dříve nebo později je SITUATION DECLINED.

To je pravda - je na čase začít s tímto problémem! Souhlasíte? Proto jsme se rozhodli vydat exkluzivní rozhovor s Akchurinem Renatem Suleimanovičem, šéfem kardiologického ústavu ruského ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje, ve kterém odhalil tajemství ZLEPŠENÍ vysokého cholesterolu. Přečtěte si rozhovor...

Pokud má člověk takový problém, jako je nedostatečný průtok krve do mozku, může mu být předepsána operace - obchvat mozku, přesněji jeho tepen. Dnes se provádí na vysoké úrovni a nízké riziko. Cílem je obnovit normální zásobování krví.

Krev se dodává do mozku přes 4 tepny:

Ospalý vlevo; Ospalé právo; Pravé obratle; Levý obratlovec.

Pokud se jeden nebo více z nich zužuje nebo ucpává, krevní zásobení mozku je obtížné. Taková podmínka pro tělo je abnormální a v budoucnu je velmi nebezpečná. Cévami krevního oběhu vstupuje jak kyslík, tak živiny. Jejich nedostatek vede k mnoha komplikacím a chorobám.

blokování tepen krmících mozek aterosklerotickými plaky a trombem

Na tomto základě se často vyskytují neurologické a duševní poruchy. Často může být tento problém po mnoho let nevyřešen, protože pacient svou diagnózu nezná a nemyslí si, že by šel k lékaři.

Příkladem jsou nervové poruchy ve stadiu, kdy nejsou tak výrazní, aby šli k lékaři. Na Západě, v těchto případech, lidé jdou do psychoterapeuta, zvažovat, že oni mají akutní depresi. Neudělali jsme to a naše „problémy s nervy“ rozhodují vše, co mohou.

Příbuzní si všimnou strašné podrážděnosti a jsou zmateni, proč jsou takové změny náhle. Přátelé, kteří jsou unavení z utrpení, se odvrátí a tak dále. V době, kdy nervové zhroucení dosáhne limitu, za kterým je zřejmé, že situace vyžaduje léčbu, může být osoba zcela sama. To je jen příklad. Poruchy mozku mohou způsobit další onemocnění.

Ischemie

Nedostatek krevního zásobení mozku se nazývá ischemie nebo cerebrovaskulární insuficience. Existují dvě jeho hlavní etapy.

První je, když je způsoben mírným dočasným přerušením provozu jedné nebo několika tepen. Tento jev se nazývá přechodný ischemický záchvat. Důvodem může být arteriální hypertenze, vaskulární ateroskleróza a může být provokována nedostatkem spánku, poruchami spánku, únavou včetně chronických stresových stavů. Druhá fáze je důsledkem prodloužené ischemie. Možná nástup akutní ischémie s nekrózou - ischemická mrtvice nebo srdeční infarkt mozku. Současně umírají mozkové buňky.

Změny v situaci, alespoň před nástupem mrtvice, mohou být bypassové cévy. Jedná se o závažnou a poměrně komplikovanou operaci, při které je tok krve uměle veden kolem poškozených tepen. Po ní mozek získá schopnost pracovat normálně, i když zotavení může nějakou dobu trvat.

Pokud došlo k mozkovému infarktu, pak pravděpodobnost návratu do normálního rozmezí není tak velká, a přesto je taková operace důležitá, aby nedošlo k ještě větším komplikacím.

Kdo potřebuje posun?

Tato operace je pacientovi přiřazena v následujících případech:

Pokud existuje jasná hrozba pro zdraví: neustálým útokům ischémie nebo mozkového infarktu nelze zabránit léčbou. S aterosklerotickými lézemi vnitřní karotické arterie, aneuryzmat nebo nádorů, které nejsou přístupné běžným metodám léčby. Okluze tepny nebo prodloužená stenóza potvrzená průzkumnými údaji. Současně by mělo být zřejmé (pro lékaře) a porušení krevního oběhu je prokázáno lékařskými studiemi mozku.

posun pro hydrocefalus

Také posunování je jednou z účinných metod používaných pro hydrocefalus, ale s podobným názvem pro operaci, v tomto případě není vytvořen cévní zkrat, ale tekutina podobná likéru pro odtok přebytečné tekutiny z mozku. Takový zásah pomáhá v průměru u 50% případů těžkého hydrocefalus.

Příklad ventrikuloperitoneálního posunu u hydrocefalus je znázorněn na obrázku vpravo.

Tyto případy jsou hlavními indikacemi pro jmenování bypassových tepen mozku. Ve skutečnosti jakékoli narušení aktivity tepen dodávajících krev do mozku může nakonec vést k operaci. Další věc je, že v raných fázích může být problém vyřešen odstraněním příčin (seznam je poměrně široký), a když se blíží hrozba ischemické mrtvice, lékaři se musí vyrovnat se symptomy.

Co dělá tuto operaci?

Posunutí mozku umožňuje lidem trpícím nedostatkem průtoku krve znovu žít normální život:

Obnovuje zásobování krve v této oblasti a vrací je zpět do normálu; Snižuje pravděpodobnost ischemické mrtvice.

Druhý odstavec se týká zejména pacientů s těmito chorobami: t

Aneuryzma; Okluze karotidy (vnitřní) nebo její stenózy; Moya-moya nemoc; Stenóza intrakraniální části tepny nebo její okluze; Nádory základny lebky.

Předběžné zkoušky a školení

Pacient je zpravidla požádán, aby podstoupil několik vyšetření předem a až poté, co byl proveden bypass.

Angiografie. Může to být magnetická rezonance, intraarteriální nebo počítačová tomografie. Provádí se ne tolik pro diagnostiku, aby lékař mohl v tomto případě určit nejvhodnější typ chirurgického zákroku. Duplexní ultrazvukové vyšetření hlavních tepen hlavy. Používá se k určení stavu tepen a jak zúžení nebo zablokování jsou, stejně jako vlastnosti průtoku krve. Zároveň vám umožní kontrolovat plavidla, která budou použita pro úspěšný výsledek operace. Zkouška provizorní okluze tepny. Kontroluje možnou reakci mozku na dočasné zastavení krevní rýhy v operované tepně.

Souhlas s operací

Operaci může provádět pouze neurochirurg se specializací na neurovaskulární chirurgii.

Po provedení vyšetření a naplánování operace se může pacient na tom dohodnout nebo odmítnout. Podepisuje dokument, že je plně informován a souhlasí. Smlouva musí být pečlivě přečtena: jsou zde uvedeny případné komplikace a v případě, že přijdou, nebude nikdo vinen.

A přesto, stejně jako to, takové operace nejsou předepsány: selhání ve většině případů s sebou nese zhoršení zdravotních problémů, až po ischemickou mrtvici. Ať už pacient podepíše smlouvu nebo odmítne, volba by měla být stále vyvážená a promyšlená.

Předoperační výkony

Pokud užíváte nesteroidní protizánětlivé léky, měli byste si odpočinout a přestat je užívat týden před posunem. Když je možné začít znovu, rozhodne o tom lékař. Během téhož týdne by měl být alkohol a kouření vyloučeny, protože to může způsobit krvácení během operace.

Musíte také dodržovat některá pravidla:

Je nutné umýt celé tělo (v nemocnici - osprchovat se) od večera, pak ráno před operací. Umyjte si hlavu šamponem dvakrát. Změňte na čisté oblečení. Možná jmenování lékaře užívajícího pilulky v den operace. Měly by se omýt malým množstvím vody. V předvečer operace určí chirurg vyholení celé hlavy nebo její oddělené části. Tento postup provádí zdravotní sestra. Všechny cizí předměty na hlavě, ať už se jedná o piercing, náušnice a dokonce i čočky nebo snímatelné protézy, musí být odstraněny. Musíte také přenést na příbuzné všechny prostředky mobilní komunikace. Po operaci, bez ohledu na stav pacienta, stráví alespoň jeden den na intenzivní péči a podobná zařízení jsou tam zakázána.

Doporučuje se přísně dodržovat jakýkoli jiný předpis. Většina komplikací je způsobena tím, že pacient nepovažoval za důležité, co mu lékař řekl, aby tak učinil nebo neudělal.

Jak se provádí bypass?

Úkolem chirurga je nasměrovat průtok krve do oblasti mozku, kde je pozorováno hladování kyslíkem. Existují dva způsoby provedení operace a lékař si vybere, která z nich závisí na příčině onemocnění, síle léze arterie a na objemu té části mozku, jejíž stav je třeba během operace zlepšit.

První metoda je následující:

posunutí mozkových tepen fragmentem pacientovy žíly

Chirurg používá fragment žíly nebo tepny (který se mimochodem nazývá „shunt“) z jiné části těla. „Jiným místem“ je zpravidla ruka nebo noha. Použije se fragment radiální tepny odebraný z ramene nebo velké žíly safeny z nohy. Toto jsou dvě nejčastější možnosti. Přípojka je šita mírně vyšší a mírně nižší než postižená oblast nádoby na hlavu. To vytváří podmínky pro přesměrování průtoku krve; nyní se bude volně pohybovat kolem blokované části. Postup je následující: chirurg vloží jeden okraj bočníku do krční tepny na krku, která je přímo pod kůží (vnější tepna). Dále se šitá nádoba položí do časové oblasti, kde chirurg vyřízne fragment kosti lebky, aby prošel druhou hranou bočníku skrz otvor do mozkové tepny.

Tato metoda se používá hlavně v případech, kdy je tepna postižena vysokou rychlostí průtoku krve a velkým průměrem.

Další možnost provozu:

Jako plavidlo se používá malá nádoba odebraná z pokožky hlavy. Pak se vše děje podle schématu podobného první metodě. V lebce je vyříznut trepanační otvor, nádoba je připojena k tepně na povrchu mozku.

Tato metoda se obvykle používá v případech, kdy má blokovaná tepna malý průměr a nízkou rychlost proudění krve. Tento typ operace se používá nejčastěji. Každá z těchto odrůd je v celkové anestezii.

Po operaci

Během operace bypassu se do trachey pacienta vloží endotracheální zkumavka, která se používá k udržení dýchání během anestezie. Odstraní ji až po jejím provedení. Menší bolest v krku je tedy normální.

Také není nic divného a strašného v tom, že pacient bude po operaci na jednotce intenzivní péče. Toto je povinné opatření pro první den nebo více.

Bolesti hlavy a nevolnost jsou považovány za obvyklé účinky operace. Možná jmenování lékaře dostávajícího léky. Chcete-li vstát a chodit - zatím jen v oddělení - to bude možné nejdříve na druhý den.

Jednoho dne po operaci se provede MRI, aby se ujistil, že všechno šlo dobře. Celkem, v nepřítomnosti komplikací, pacient bude muset strávit dalších 5-6 dnů v nemocnici.

Možná v prvních dnech po propuštění budete muset užívat následující léky:

Oba by měli být jmenováni lékařem, ne méně než jejich dávka.

Možné následky a komplikace

Co by se nemělo dělat v prvních týdnech po posunu?

Jakékoliv domácí práce nebo práce v domácnosti jsou vyloučeny dříve, než to lékař dovolí (obvykle po první prohlídce, toto omezení je odstraněno). Je zakázáno řídit auto; to může také být obnoveno poté, co lékař zkontroloval všechny změny a učinil kladné rozhodnutí o záležitosti. Žádné předměty těžší než 2 kg nelze zvednout! Alkohol by měl být také vyloučen, pokud užíváte předepsané léky.

Co se doporučuje?

Jako cvičení, jediná věc, která určitě nebude dělat žádnou škodu a zároveň bude užitečné, je chůze. Začněte své každodenní procházky 10-15 minut a postupně zvyšte čas. Koupání ve vodě se nedoporučuje, ale koupání a mytí vlasů lze provádět bez problémů. V tomto případě je šampon lepší použít dítě a oblast obtoku, pokud je to možné, nedotýkejte se. Stačí použít houbu, slabé pohyby. Neproléhejte, nalijte vodu ze sprchy, nepotápějte se do koupele. Domácí režim - 2-4 týdny.

V prvních dnech je možná těžká únava, což je normální. Jiné pocity však mohou být podezřelé. O svém zájmu musíte informovat svého lékaře, pokud:

Teplota byla vyšší než 380 ° C; Předepsané léky způsobily vyrážku a svědění; Při chůzi - roztřesení, závratě; Ospalost; Zbývající jizva po operaci nabobtná, zarudlá; Slabost, bolest v krku; Zvýšené bolesti hlavy a nevolnost; Zvracení.

Pamatujte, že výskyt komplikací je často spojován s nezodpovědným přístupem pacienta k lékařským předpisům. Nejzávažnějšími následky jsou mrtvice a konvulzivní syndrom, mnohem méně často - trombóza shuntu. Nebyly zaznamenány žádné další komplikace.

Riziko záchvatů lze snadno snížit užíváním léků předepsaných po bypassu.

Rehabilitace

Po posunu jsou pacientům předepsány trvalé (celoživotní, ale samozřejmě) léky, jako je kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, tiklopidin. Při nošení brýlí potřebujete na přídi pruh gázy, aby nepřekonal tepnu dárce.

Do šesti měsíců po bypassu bude pacient naplánován na několik vyšetření, aby mohl sledovat změny. Na základě výsledků lze využít i další možnosti rehabilitace.

Provozní náklady

Průměrná cena bypassu v Moskvě se velmi liší v závislosti na mnoha faktorech. Minimum, na které se má spoléhat je 20 000 rublů, zatímco maximální bar je 150 000 rublů nebo více.

Někteří pacienti věří, že léčba v Izraeli je efektivnější. Tato operace však není tak složitá, že byla prováděna pouze v zahraničí, a proto se může omezit na Rusko. I když, pokud jde o zdraví, musí člověk rozhodnout, co pro něj bude lepší. K provedení posunu do zahraničí budou náklady mnohem vyšší, plus platba za cestu a ubytování. Pokud tedy není možné takovou částku zaplatit, neměli byste operaci vůbec opustit, můžete se jednoduše stát pacientem ruské kliniky.

A poslední. Navzdory tomu, že posun poskytuje dobré výsledky, nevylučuje příčinu, ale důsledky. Aby nedošlo k relapsu, je nutné nejen dodržovat lékařský předpis, ale také začít zdravý životní styl, přinejmenším co nejvíce, postupně se zbavovat špatných návyků a získávat zdravé.

Krok 1: zaplaťte za konzultaci pomocí formuláře → Krok 2: po zaplacení požádejte o otázku ve formuláři níže ↓ Krok 3: Můžete navíc poděkovat specialistovi za další platbu libovolné částky

Když je problém spojený s nedostatečným průtokem krve do mozku v důsledku zablokování cévy, pak je osobě předepsána operace, která je prováděna na vysoké úrovni v dnešním světě, prakticky neexistuje žádné riziko. Hlavním úkolem lékaře je obnovit zásobování krve chirurgickým zákrokem, což se nazývá posunutí mozkových cév.

Co to je?

Mozek je napájen krví, která do něj vstupuje čtyřmi tepnami:

ospalý (vlevo a vpravo); vertebrální (levý a pravý).

Pokud dojde k poruše v jedné z tepen, jedná se o první známku ischemie. Jako výsledek, pacient začne duševní a neurologické poruchy, vést k smrti neurons, mozek je už ne úplně a nevyhnutelně výskyt infarktu.

Bohužel, lidé nejsou vždy včas, aby se zaměřili na tuto pozornost a obrátili se na lékaře spíše pozdě, v nejlepším případě po několika letech, nebo dokonce zemřou bez diagnózy.

V Evropě často chodí do psychoterapeuta, aby vyřešili problém a mysleli si, že mají depresi. V Rusku se uchylují k samoléčbě, odepírají přepracování a problémy s nervy.

Díky posunu krevních cév se ukazuje, že začíná průtok krve, aby obcházel tepnu, která blokovala blokádu, a pak je zaručena bezproblémová funkce, výživa, zásobování mozku kyslíkem.

Posunutí mozku

Také tato metoda je uchvácena v důsledku hromadění mozkomíšního moku v hydrocefalus - nebezpečné onemocnění postihuje jak novorozence, tak dospělé. Příčinou může být: infekční onemocnění těhotné ženy, trauma při porodu, vrozená anomálie, poranění hlavy, nádor nebo cysta v nervovém systému. Alkohol se hromadí v mozkových dutinách a za pomoci chirurgického zákroku samozřejmě není možné tento problém úplně odstranit, ale je zcela možné zmírnit celkový stav a odstranit klíčové symptomy.

Indikace

Indikace pro operaci jsou následující patologie identifikované během vyšetření:

aneuryzma, která není léčena jinými alternativními prostředky; okluze nebo stenóza tepny, diagnostikována výsledky řady vyšetření; ateroskleróza nebo karotický nádor; rozvoj ischemie a mrtvice tranzistoru, který nemůže být rychle blokován konvenční léčbou; hydrocefalus. Mozkový tomogram pro hydrocefalus

Přípravná fáze

Bez přípravné fáze, ne jediného vyšetření, ne jediného chirurgického zákroku. Pacient se musí po šest měsíců vzdát špatných návyků (kouření, alkohol). Týden před plánovaným termínem posunu by měly být vyloučeny všechny druhy protizánětlivých nesteroidních léčiv.

Pak se provede podrobné vyšetření před posunem mozkových cév, což znamená:

kompletní krevní obraz; analýza moči; fluorografie; elektrokardiogramu.

Pokud tyto testy nestačí, lékař Vám předepíše:

Angiografie, která umožňuje stanovit polohu stenózy v tepně, se provádí pomocí CT, MRI nebo intraarteriální metody. Ultrazvukové duplexní skenování krevních cév, umožňující vyhodnotit stupeň průchodnosti krevních cév, které jsou ohroženy. Studie přechodné arteriální okluze s použitím balónu, který vyhodnocuje možnosti fungování krevního oběhu mozku za předpokladu, že je vyloučen průtok krve jednou z tepen.

V předvečer a bezprostředně před operací jsou dodržena následující pravidla:

Zvláštní pozornost je věnována osobní péči. V nemocnici si dvakrát osprchujte (večer a ráno). Nezapomeňte si umýt vlasy a vyměnit si za čisté oblečení. Pijte všechny potřebné léky, které lékař předepsal, omyl malým množstvím čisté vody. V předvečer operace bude přiděleno vyříznutí plochy na hlavě, kde se plánuje vytvořit otřepný otvor, nebo zcela celý povrch. Proceduru provádí sestra. Odstraňte z hlavy všechny cizí předměty: šperky, čočky, snímatelné protézy, náušnice, piercingy. Všechny elektronické přístroje dávejte příbuzným, stejně jako v resuscitaci, kde bude pacient po operaci zakázán.

Jakékoli odchylky od seznamu destinací vedou k komplikacím a někdy i nezvratným následkům, které lékař již není schopen napravit.

Souhlas shuntu

Poté, co neurochirurg se specializací na neurovaskulární chirurgii obdržel výsledky výzkumu (který ukazuje, že bez chirurgického zákroku není možné provést zákrok), nabízí pacientovi samozřejmě operaci, kterou může odmítnout.

Pokud pacient souhlasí, pak je smlouva podepsána jím, ujistěte se, že si ji podrobně přečtěte, protože všechny možné komplikace jsou zde uvedeny v době operace i po operaci.

Uvědomte si, že obcházení mozkových cév není předepsáno všem a všude, pouze indikací, kdy je léčba již impotentní. V případě odmítnutí držet, můžete zhoršit zdravotní problémy, až do infarktu nebo ischemické mrtvice. Zda podepsat smlouvu nebo ne, pacientův případ, ale volba musí být provedena racionálně.

Provádění postupu

Hlavním úkolem neurochirurga je řídit a regulovat průtok krve do mozku, kde hladina kyslíku probíhala po dlouhou dobu.

Existují tři možnosti posunu cév hlavy, volba závisí na zamýšleném dárci:

Dárce je kus tepny nebo žíly odebraný z jakéhokoli místa na těle pacienta. Nejčastěji používaná končetina. Na jednom konci je zkrat připojen k karotické tepně a podkožně zaveden do časové oblasti. Pak přes speciální trepanační otvor, vyrobený v lebce box, přímo zapadá do nezbytné tepny mozku. Tato technika je relevantní pro tepny s vysokým průtokem krve. Nádoba, umístěná pod kůží hlavy pacienta, působí jako dárce pro tepny s nízkým průtokem krve. Jeho přístupný konec prochází trefinačním otvorem v lebce na nezbytnou tepnu a sešitý na povrchu mozku. Silikonový vodič se používá, když je pacientovi diagnostikován hydrocefalus, který jej používá, tekutina z mozkových komor přechází do jiné oblasti, kde proces sání nejlépe proudí, například do močového měchýře, hrudníku nebo břicha. Bohužel, toto onemocnění není léčitelné, doprovází pacienta až do konce života, pouze zkrat může zmírnit utrpení a negativní účinek pacienta, zajistit normální fungování, bez viditelných problémů, s výhradou průběžného sledování shuntu. Ventrikuloperitoneální posun

Důsledky

Jakýkoliv zásah do lidského těla může mít důsledky, zde není jejich pravděpodobnost tak vysoká, ale je zde místo, kde má být. Někteří lidé mají epileptické záchvaty, krevní sraženiny ve zkratu a mrtvici.

U lidí s hydrocefalom je možná zkratová zkrat nebo selhání jednoho z ventilů. V této situaci je z důvodu naléhavosti nahrazen použitý bočníku novým, účinným, který může bez překážek odvádět kapalinu na správné místo.

V prvních dnech dochází k výraznému přepracování, které je považováno za normu. Následující příznaky by však měly okamžitě informovat lékaře:

Tělesná teplota 38 a vyšší; Odpověď těla na léky (vyrážka, svědění); Závratě a porucha vestibulárního aparátu; Ospalost; Pooperační jizva nabobtnala nebo zapálila; Obecná slabost, bolest v krku; Těžké bolesti hlavy; Zvracení nebo nevolnost.

Jednou z pravděpodobných příčin vzniku komplikací po posunu je nezodpovědný postoj pacienta k vlastním zdravotním a lékařským předpisům.

Období navrácení

Během posunovací procedury vkládám endotracheální zkumavku do průdušnice a dýchám ji za pomoci ní, zatímco pacient je v anestezii. Odstraňte ji až po úplném znovunabytí vědomí. Nepříjemný pocit v krku, který zůstane po něm, brzy pomine.

Po dobře provedené operaci bude vyžadována MRI, aby se vyloučila pravděpodobnost krvácení, a duplexní vaskulární sken pro měření stupně průchodnosti krve. Pokud pacient dělá dobře a nejsou tam žádné negativní důsledky, pak osmého, devátého dne půjde domů.

Aby bylo možné co nejrychleji obnovit pooperační období po zotavení, musíte dodržovat doporučení lékařů: užívat předepsané léky (kyselina acetylsalicylová, ticlopidin, klopidogrel) podle předepsaného režimu. Pro lidi, kteří nosí brýle, byste měli uvázat gázu na přídi, takže dárcovská tepna nebude stlačena dolů.

V prvních týdnech po operaci je zakázáno:

Proveďte domácí úkoly (úklid, mytí, zahradu, domácnost) před první prohlídkou lékaře. Řídit auto. Omezení se odstraní poté, co lékař provede nezbytné vyšetření a získané výsledky.

Během šesti měsíců po operaci bypassu cévy v mozku musí pacient podstoupit řadu vyšetření a neustále přicházet k specialistovi na rutinní vyšetření s cílem sledovat probíhající změny. Je možné, že Vám lékař předepíše další možnosti rehabilitace.

Přísně eliminovat užívání alkoholu, protože je v rozporu s drogami. Minimalizovat cvičení, zvednout ne více než 3 kg, v době rehabilitace. Strávit více času venku, v parku, v lese.

Samozřejmě, posunutí mozkových cév je jedním z nejsložitějších typů chirurgických zákroků, ale dává neuvěřitelný, hmatatelný účinek, po kterém pacient začne žít naplno, může se zcela zbavit nebezpečných problémů nebo minimalizovat své symptomy, jako má hydrocefalus, odvádí tekutinu na jiné místo.

Náklady na

V různých oblastech Ruské federace závisí cena posunu mozkových plavidel na mnoha faktorech. Například v Moskvě se cena pohybuje od 20 000 rublů a někdy dosahuje až 200 000 rublů nebo více.

Někdo odjíždí do Izraele, aby tento postup provedl, ale není to nutné, protože operace není tak těžké opustit Rusko. V naší zemi existuje mnoho vynikajících specialistů, kteří jsou schopni provádět posun na vysoké úrovni. Navíc náklady na posun v zahraničí jsou mnohem vyšší. Ačkoli, pokud jde o zdraví, má člověk právo vybrat si, kde a kdo s ním bude jednat.

Na závěr

Nervový systém je v lidském těle složitý mechanismus, který je propojen se všemi ostatními systémy. Neustálý přísun kyslíku a živin vyžaduje mozek pro normální provoz. K tomuto procesu dochází v důsledku kardiovaskulárního systému. Stenóza nebo úplná obstrukce v tepnách vede k závažným porušením. Pokud problém není včas diagnostikován nebo odstraněn, dojde k nevratným následkům.

Pamatujte, že posunutí se nevyléčí úplně, ale umožňuje vám zabránit následkům. Aby se předešlo recidivě, je nutné, aby nedošlo k výčitkám všech doporučení lékaře, dodržovat aktivní, zdravý životní styl, vzdát se špatných návyků a jít do sportu (chůze, cyklistika).

Posunutí mozkových tepen umožňuje obnovit normální průtok krve do postižených tepen a mozkových cév. Díky posunu je možné spojit tepnu s nádobou, ve které bylo z jakéhokoliv důvodu přerušeno normální zásobování krví.

Porušení mozkové cirkulace může vést k dysfunkci mozku. Aby se tomu zabránilo, jsou lékaři schopni provádět velmi závažné operace k obnovení průtoku krve.

Celkem jsou v hlavě čtyři velké tepny, kterými krevní oběh dodává živiny a kyslík. Tepny se dělí na dvě levé a dvě pravé (karotická a vertebrální). Normální stav mozku závisí zcela na pravidelném krevním cyklu, protože procesy probíhající v něm vyžadují velké množství energie a výživy. Nedostatečný nebo zbloudilý průtok krve vede k ischemii, která může být lokální i globální. Způsobuje narušení normální funkce celého mozku a vede k vaskulární insuficienci, která má zase velmi negativní vliv na celé tělo.

Pokud nedostane lékařskou péči a neléčí ischemii, začne zničit neurony mozku. Výsledkem bude ischemická mrtvice, která je téměř vždy smrtelná.

Co je to ischemie?

Nedostatek krve v mozku je ischemie. Tento extrémně nepříjemný jev má dvě charakteristické fáze:

Ischemie se vyskytuje na pozadí narušení práce jedné ze čtyř tepen. Tento jev se nazývá ischemický záchvat a může být dočasný a může se rozvinout do pravidelné ischemie. Příčinou onemocnění mohou být krevní sraženiny, nádory, ateroskleróza. Vyvolává ischemický záchvat, nedostatek spánku, nezdravý životní styl, velké množství alkoholu, tabák, stresové stavy a chronickou únavu. Druhá etapa začíná, když se ischemie změní z dočasného na dlouhodobé onemocnění. Začíná akutní stadium, v jehož důsledku začíná nekróza neuronů, což vede k mozkovému infarktu se smrtí velkého počtu mozkových buněk. To může být smrtelné a může způsobit invaliditu.

Indikace pro chirurgii

Posunutí mozkových cév je pro lékaře dostatečnou operací, aby mohl provést všechna možná vyšetření pro její jmenování.

Obvykle je v těchto situacích předepsán obtok:

Pro nádory, které způsobují poškození nebo špetku krční tepny. S aneurysm, který nemůže být vyléčen otevřenými metodami expozice. Za přítomnosti okluze arteriálního proudu a operace je určena pouze v případě, že je lékař pevně přesvědčen o nutnosti. Měla by také existovat série vyšetření, která potvrzují potřebu operace. S rozvojem ischémie, která nemůže být zastavena a / nebo zvrátena lékařskými prostředky.

Kdo potřebuje operaci?

Operace může být jediným způsobem, jak se zbavit několika nemocí:

Okluze karotidy se nachází přímo v mozku. Kvůli jeho zúžení nebo blokování, ischemie může nastat, vést k neuronální smrti. V případě takového onemocnění se proto posunování stává jediným možným způsobem, jak se zbavit degenerativních procesů. Okluze karotidové tepny v lebeční dutině, která vždy vede k mozkovému krvácení nebo vzniku srdečního infarktu. Aneuryzma - otoky stěny tepny, která vede k její expanzi. Aneuryzma může být obrovská, více než 2,5 cm po obvodu, rozšířená po celé tepně nebo doprovázená oddělením arteriálních stěn. V každém z těchto případů musí být tepna částečně odstraněna a na jejím místě je instalován zkrat, který zajistí normální průtok krve. Nádory umístěné v lebeční dutině nebo její základna, v cestě tepen a cév, mohou obklopovat nebo růst přímo do tepen. Pro odstranění nádoru je často nutné částečně odstranit tepnu a udržet normální průtok krve, aby se vytvořil zkrat.

Příprava na operaci

Aby se pacient mohl plně připravit na operaci a nebát se možných komplikací, musí se vzdát špatných návyků. Doba zákazu kouření a alkoholu by měla překročit dva týdny před dnem operace a totéž po úspěšném zákroku. V opačném případě se může otevřít krvácení operovaných cév, což vede k závažným komplikacím, včetně smrti. Lékaři také důrazně doporučují týden před operací, aby přestali užívat nesteroidní léčiva zaměřená na potlačení zánětlivých procesů.

Při přípravě bude nutné provést alespoň jeden test krve a moči, aby se provedl elektrokardiogram a fluorografie, i když byla provedena nedávno. V některých případech lékaři odkazují pacienty na další vyšetření, která mají objasnit všechny detaily diagnózy.

Jak se připravit na operaci?

Je nutné si osprchovat dvakrát: v noci před a bezprostředně před operací, jak si umýt vlasy. V některých případech, vzhledem k nepohodlné lokalizaci tepny, která vyžaduje posun, může lékař požádat o částečné nebo úplné oholení hlavy. Samozřejmě, rozloučení s vlasy pro dívku může být skutečný problém, ale pomůže to lékaři provést operaci nejjasněji a správně a riziko nákazy bude mnohem nižší.

Při přípravě na operaci pacient potřebuje trochu - stačí se řídit pokyny lékaře. Někdy však dochází k potížím - například v jednom případě je nutné oholit pouze jeden pramen vlasů a v druhé oholit celou hlavu. Pro ženy to může být skutečná psychická trauma, ale lepší než zdravotní riziko.

Pokud v den operace musíte užívat pilulky předepsané lékařem, měly by být omyty malým množstvím vody.

Všechny šperky, včetně piercingů a falešných nehtů, stejně jako kontaktní čočky a snímatelné protézy musí být odstraněny. Veškeré komunikační prostředky jsou poskytovány buď příbuzným nebo hlavní sestře, protože po operaci je pacient umístěn na jednotce intenzivní péče, kde je zakázáno používat zařízení.

Další výzkum

MRI, počítačová tomografie a angiografie jsou předepsány pro určení polohy arteriální stenózy. To vám umožní vybrat si nejvhodnější variantu operace, při které se dotkne minima tkáně.

Duplexní ultrazvukové vyšetření mohou určit stav tepen a krevních cév končetin, protože je to jejich lékaři, kteří jej použijí jako zkrat. Tato studie samozřejmě pomůže analyzovat stav mozkových tepen, na kterých se má operace provádět.

Studie balónkové okluze. Tato metoda vám umožní zjistit, co se stane s krevním tokem pacienta, pokud blokujete jeho oběh tepnou, která vyžaduje chirurgický zákrok. Souběžně s touto studií lékař sleduje neurotický stav pacienta, zjišťuje stav jeho paměti, sluchu a zraku, které mohou trpět nedostatkem krve.

MRI mozkových cév

Jaká je operace?

Posun může být proveden dvěma různými způsoby, jejichž volba bude záviset na tom, jak je tepna ovlivněna, jaká nemoc způsobila tuto odchylku a jaký objem mozku měl pacient.

V závislosti na stadiu onemocnění a stavu pacienta mohou lékaři používat různé přístupy k chirurgickému zákroku. Posun je jen jeden z nich.

První typ operace znamená, že zlomek žíly nebo tepny z končetiny pacienta je považován za zkrat. Shunt je přišroubován do postižené tepny, jak to bylo, kolem nemocné oblasti, takže krev nemůže cirkulovat skrze nemocnou tkáň, ale novou cestou.

Výsledný shunt se zašívá do vnější karotidové tepny pacienta, provádí se v časové oblasti hlavy, část lebky se odstraní a boční otvor se vstřikuje skrz otvor. Je tedy spojen s postiženými mozkovými tepnami. Tato metoda je použitelná, pokud je tepna poškozena o průměru asi 2 cm, kterým prochází velké množství krve. Používá se poměrně zřídka.

V druhém případě bude nádoba z měkkých tkání hlavy působit jako dárcovská tkáň. Když dojde k poškození v tepně, volný konec cévy se protáhne otvorem a sešívá. Tak, jeden z mnoha tepen, které dodávají krev do mozkové membrány, dodává živiny v krvi přímo do samotného mozku, jako by obcházel poškozenou tepnu. Tato metoda je použitelná, pokud byla postižena malá oblast malé tepny s malým množstvím krve.

Fázová operace

Vzhledem ke skutečnosti, že existují dva typy shuntů, může se operace mírně lišit. Vzhledem k tomu, že nejběžnější operací je operace, při které je dárcovský materiál odebírán z tepen zásobujících mozkovou membránu, bude se na ni vztahovat následující popis. Obecně platí, že operace netrvá déle než 5 hodin a sestává z 8 etap.

Pacient je umístěn na operačním stole, aplikován léky, uvolňuje svaly a přispívá k rychlému spánku. Anesteziolog poté umístí do trachey pacienta speciální zkumavku, která zajišťuje umělé dýchání. Po injekci anestézie a usnutí pacienta se hlava otočí vzhůru nohama, na které bude operace provedena. K tomu použijte tuhou fixaci, která vylučuje možné náhodné pohyby pacienta.

Neurochirurg označí postup povrchové dárcovské tepny, po které je pacientova hlava ošetřena antiseptikem a pokryta sterilním hadříkem. První kožní řez je proveden na značce neurochirurga.

Izolace dárcovské tepny se provádí z parietální větve do chrámu, kde se odříznou svalová vlákna a otevře se temporální kost.

Do spánkové kosti je vytvořena díra, do které je vložena lékařská pila, pomocí které chirurg vyřízne kostní část požadované velikosti. Fragment kosti je dočasně odstraněn, exponována je pevná membrána mozku nad postiženou tepnou. Plášť je otevřen, jeho okraje jsou pečlivě vyšroubovány do stran, což umožňuje přístup k postižené tepně.

Operace zabere spoustu času a úsilí - jeden nesprávný pohyb chirurga postačí k zajištění rozsáhlého krvácení místo bypassu. Nepříznivý výsledek je však velmi vzácný a samotný postup dává dobrou prognózu pro další život.

V této fázi bude aplikován speciální mikroskop, pomocí kterého neurochirurg provede další operaci. Je vybrána větev postižené tepny, která je vhodná pro aplikaci anastomózy (spojení dárce a postižené tepny).

Svorka je umístěna na parietální větvi dárcovské tepny a na větvi postižené mozkové tepny, aby dočasně zastavila cirkulaci krve těmito tepnami. Jedna z nejobtížnějších fází operace začíná: chirurg otevře sevřenou tepnu příjemce a začne pomocí speciální mikrovlákna ukládat anastomózu.

Zkontrolujte průtok krve

Po vytvoření anastomózy se odstraní dočasné klipy. Neurochirurg kontroluje, jak dobře drží stehy v anastomóze a jestli jim neprochází krev. V případě, že stehy nejsou dostatečně husté a krev proudí, opakuje se překrytí mikronitů.

Uzavření trepanace

Mikrofilamentové stehy jsou navrstveny na dura mater, řezaná kost se jemně vrací na své místo. V některých případech je zapotřebí modelování se speciálními kleštěmi pro kosti, aby se zabránilo tomu, že se dárcovská nádoba rozdrcení nebo ohnutí. Namísto kosti se fixuje buď speciálními stehy kostí nebo speciálními titanovými deskami. Rozříznutá kůže a svaly jsou sešité, na švy je nanesena nálepka s antiseptickým účinkem. Velký je umístěn na jednotce intenzivní péče.

Období po operaci

Obecně by se měl pacient po operaci cítit dobře, ale může se objevit podráždění nebo bolest v krku. Důvodem je skutečnost, že v době operace je do hrdla vložen ventilátor (umělá plicní ventilace), což umožňuje udržet dýchání při vážném výkonu na mozku.

Častým důsledkem operace jsou také bolest hlavy, nevolnost a ztráta chuti k jídlu. To je naprosto normální a prochází velmi rychle. A aby bylo možné posoudit stav nervového systému pacienta, provedou lékaři řadu studií. Pacient je požádán, aby přesunul ruce a nohy, stiskl prsty, vyslovil jednotlivá slova nebo celé fráze, stejně jako název předmětů, na které bude lékař upozorňovat. To je nutné v případě komplikací, co nejdříve je odhalit a zahájit léčbu.

Druhý den, pacient je odkázán na MRI, který by měl vyloučit možnost krvácení v důsledku roztržené cévy nebo ischémie způsobené poškozením mozkové tkáně v důsledku neopatrné intervence. Před vypuštěním se provede duplexní skenování, aby se posoudila povaha průtoku krve a zkontroloval se, zda zkrat funguje normálně. V případě, že všechny testy jsou normální a pacient se cítí dobře, může být propuštěn týden po operaci.

Období rehabilitace

Vzhledem k tomu, že operace mozku je vždy plná vysokého rizika a možných komplikací, je nutné dodržovat řadu pravidel, která vám umožní obnovit pracovní kapacitu a normální stav v nejkratší možné době po operaci.

Proto byste měli během rehabilitace dodržovat seznam všech přísných pravidel a doporučení lékaře, pokud jde o dietu, životní styl a užívání předepsaných léků. Také lidé, kteří nedávno podstoupili operaci mozku, mají zakázáno řídit vozidlo do té doby, než se lékař ujistí, že osoba plně obnovila normální koordinaci pohybů.

Je zakázáno pít alkohol a kouřit, protože to může vést k komplikacím, jako je krvácení v mozku, zadržování tekutiny v těle a vyvolání alergické reakce v důsledku neslučitelnosti s léčivými přípravky.

Zakázané fyzické aktivity: nemůžete zvedat závaží, ohýbat a jen napínat. Proto by měly být na chvíli ponechány i práce v domácnosti: osoba po takové operaci musí dodržovat odpočinek na lůžku.

Doporučuje se být na čerstvém vzduchu častěji, ale neměli byste chodit moc.

Léčba mozkového aneuryzmatu

Možné komplikace

Operace mozku může vést k závažným komplikacím, i když to bylo docela úspěšné. Jakýkoliv chirurgický zákrok je nebezpečný a v 10% případů vede ke zjištění krvácení, trombózy, infekce nebo alergické reakce na anestezii. Samozřejmě, díky moderním metodám léčby a vysoké profesionalitě lékařů se míra úmrtnosti stala téměř nulovou, ale i taková operace jako posun může způsobit vážné následky nebo dokonce smrt. Nejčastější komplikace v případě bypassu jsou buď krvácení nebo krevní sraženiny.

Proto, abyste minimalizovali riziko komplikací během a po operaci, měli byste dodržovat všechna doporučení lékaře, dodržovat dietu a vzdát se špatných návyků. To pomůže lépe převést samotnou operaci a dobu rehabilitace.

Doporučuje se také vyhnout se možným alergenům a držet se terapeutické stravy, která vylučuje dietu mastnou, smaženou, kořeněnou, slanou, stejně jako citrusy a nočníky. Lékař sám zhotoví list s potřebnými produkty, které budou muset přísně dodržovat celou dobu rehabilitace.

Provozní náklady

Průměrná cena za tuto operaci v Moskvě se může lišit v závislosti na oblasti, klinice a lécích, které budou použity během operace a rehabilitace pacienta. Minimální cena v tuto chvíli je asi 15.000 rublů, maximum může vzrůst na 60.000-65.000 rublů.

Posunutí mozkových cév je poměrně drahé, zvláště pokud to děláte v zahraničí. Cena však neovlivňuje techniku ​​operace, takže stojí za to hledat spíše zkušeného lékaře než drahý.

Existuje široce rozšířené přesvědčení, že nejlepší neurochirurgové v Izraeli, a tedy i pro operaci mozku, by tam měli jít. Posunování však není nejtěžší a nejnebezpečnější operací a Rusko má své vlastní vynikající odborníky, kteří nemohou tento postup provádět horší než jejich zahraniční protějšky.

Lidské zdraví je samozřejmě neocenitelné a každý má právo rozhodnout, kde a kdo bude operaci provádět, zejména v mozku. Je však třeba mít na paměti, že náklady na posun v zahraničí budou výrazně vyšší než v Rusku, a navíc budete muset vydat cestovní pas, získat vízum, zaplatit za lety a ubytování. Nezapomeňte na pojištění, bez kterého nebudete přijímáni na žádné zahraniční klinice. Pokud tedy neexistuje možnost zaplatit za posun do zahraničí částku, bylo by nejlepší obrátit se na ruskou kliniku, kde nebude operace horší.

A nezapomeňte, že posunování, a to navzdory skutečnosti, že se jedná o vážnou operaci, eliminuje pouze symptomy a ne příčinu jejich výskytu. Aby se předešlo recidivě a nutnosti znovu operovat, je třeba striktně dodržovat všechny rady lékaře. Také pro ty, kteří podstoupili takovou operaci, je nesmírně důležité vést zdravý životní styl a zbavit se všech špatných návyků. Bohužel, bypass operace může být hlavním důvodem pro ne hrát sport: cvičení může způsobit krvácení nebo řadu dalších nepříjemných komplikací.