Arytmie

V normálním stavu se srdce rytmicky stahuje s přibližně stejnou frekvencí, která by v klidu měla být stanovena v rozsahu 60 až 90 úderů / min. Takový ukazatel je typický pro dospělé, protože děti mají obvykle vyšší tepovou frekvenci, asi 70-140 v závislosti na věku (čím menší je dítě, tím vyšší je srdeční frekvence, která se vyskytuje u novorozenců v rozmezí 110-140 tepů / min.).

Wikipedia poznamenává, že „arytmie je jakýkoliv srdeční rytmus, který se liší od normálního sinusového rytmu (WHO, 1978)“.

Někdy může být takové porušení považováno za variantu normy a pak mluví o fyziologické arytmii. S jeho přítomností není ani armáda kontraindikována. V jiných situacích je porucha rytmu patologií, která, pokud není dostatečně léčena, může vést k závažným komplikacím.

Video: Jak funguje srdce. Srdeční arytmie: symptomy, příčiny a léčba

Normální srdeční aktivita

Lidské srdce je rozděleno do čtyř komor, z nichž dvě jsou naplněny arteriální krví a dvě žilní. Horní sekce se nazývají atria a nižší - komory. Průtok krve se pohybuje ze žil přes atrii do komor a pak do tepen. Propagace krve tímto způsobem nastává v důsledku kontrakcí srdce.

Poskytování včasných škrtů srdce se zabývá vodivým systémem. Její hlavní hnací silou je sinusový uzel umístěný v pravém horním rohu pravé síně (přesněji u síňového přívěsku). Elektrický impuls generovaný v této oblasti malou skupinou kardiomyocytů je přenášen vlákny levé síně a dále podél dolního lokalizovaného atrioventrikulárního uzlu prochází svazkem jeho a purkinských vláken do komor. Tak se nejprve zkrátí atria a pak komory.

Vycvičené srdce, například pro lidi, kteří milují sport, se může zmenšovat méně často než obyčejný člověk. To je způsobeno zvýšenou hmotností myokardu v důsledku konstantních sportovních cvičení. To umožňuje srdce, aby se silněji uvolňovalo do krevního oběhu. Proto v takových případech může být srdeční frekvence 50 úderů za minutu nebo méně a bude považována za variantu normy, protože nezpůsobuje negativní následky.

V případě poruchy rytmu, Wikipedia ukazuje, že termín arytmie spojuje různé mechanismy, klinické projevy a prognostické poruchy při tvorbě a vedení elektrického impulsu.

Důvody

Onemocnění je často spojeno se srdečními patologiemi charakterizovanými změnou struktury orgánu (destrukce, ischemie, podvýživa atd.). Poruchy rytmu nejčastěji hrají roli komplikace v případě nedostatečné srdeční činnosti, koronárních onemocnění, srdečních myopatií, vrozených a získaných vad, zánětu myokardu.

Při vystavení určitým lékům dochází také k arytmii. Zejména nesprávné použití srdečních glykosidů, diuretik, sympatomimetik, antiarytmik s proarytmickým účinkem může vést k narušení rytmu různé závažnosti.

V některých případech jsou důsledky jednoduchého nedostatku určitých mikroprvků vyjádřeny rozvojem arytmie. To je nejčastější u hypokalemie, hypomagnesémie, hyperkalemie a hyperkalcémie.

Stojí za to připomenout zjevné poškození špatných návyků, jako je kouření, alkohol a drogy. Tyto látky mohou mít toxický účinek na srdce a cévy. Výsledkem jsou nežádoucí důsledky nejen ve formě arytmií, ale i závažnějších onemocnění.

Rizikové faktory

Diagnóza „arytmie“ je každoročně stále více vystavována pacientům různých věkových kategorií, které jsou primárně spojeny s rizikovými faktory. Arytmie jsou nemocní dospělí a děti. Identifikace jedné nebo druhé příčiny onemocnění spočívá na různých diagnostických metodách a screeningových testech. Také jejich kompetentní použití umožňuje účinnou prevenci.

 • Genetická predispozice. Některé arytmie, jako je syndrom Wolf-Parkinson-White, jsou dědičné choroby. Jiné jsou spojeny s vrozenými malformacemi.
 • Patologie štítné žlázy. Tento endokrinní orgán vážně ovlivňuje fungování srdce. Štítná žláza produkuje hormony, které urychlují nebo zpomalují metabolické procesy v těle. Tudíž v případě thyrotoxikózy dochází k tachykardii a v případě nedostatečného fungování orgánu bradykardie.
 • Hypertenze. Zvýšený tlak v cévách ohrožuje koronární srdeční onemocnění, což je často komplikováno poruchami rytmu.
 • Epizody hypoglykémie. Dočasné snížení koncentrace glukózy v krvi může přispět k rozvoji arytmie. Při dekompenzovaném diabetes mellitus dochází k hypertenzi a ICHS, což také vede k srdečnímu podráždění.
 • Nadváha. Takový stav se často stává příčinou hypertenze, ischemické choroby srdeční a dalších patologických poruch. Navíc, zvýšená tělesná hmotnost sama o sobě působí další zátěž na srdce, čímž přispívá k rychlému tepu srdce.
 • Zvýšený cholesterol v krvi. Tento indikátor by měl být zvláště pečlivě kontrolován u osob starších 55 let, kdy se zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, včetně arytmií.
 • Anémie - nedostatek železa vyvolává rozvoj hypoxie různých tkání, včetně srdce. To zase vede k poruchám rytmu.
 • Hormonální nerovnováha - v menopauze ženy nejčastěji pociťují mimořádné kontrakce a jiné projevy arytmie.
 • Osteochondróza - porušení struktury páteře vede ke kompresi nervových kořenů, což zase přispívá k rozvoji poruchy vegetativní regulace (včetně nervu vagus a sympatického nervového systému). Srdcová aktivita primárně trpí tímto.

Příznaky

Arytmie se projevuje v různých formách, proto klinika závisí na specifikách průběhu onemocnění. Existují však společné projevy charakteristické pro všechny typy poruch rytmu:

 • Pocit přerušení srdeční činnosti.
 • Změna tepové frekvence.
 • Vegetativní poruchy (slabost, pocit tepla, studené končetiny).
 • Vznik strachu a úzkosti.

V závažných případech jsou k uvedeným příznakům přidány bolesti srdce, stavy bez vědomí a mdloby. Může být také stanoveno přetížení kůže, vysoký nebo nízký krevní tlak.

Charakteristické rysy jednotlivých forem arytmie:

 • U různých typů tachykardie, kdy je i armáda kontraindikována, je stanoveno zvýšení srdeční frekvence. Zejména zvýšení srdeční frekvence ze 150 úderů / min je charakteristické pro fibrilaci síní a při kombinaci srdečních tepů od 400 úderů / min se ztrátou vědomí je komorová fibrilace často diagnostikována.
 • Bradykardie je charakterizována pomalejším rytmem, tj. Dospělí jsou diagnostikováni se srdeční frekvencí pod 50 úderů / min.
 • Extrasystole se projevuje vybledlým srdcem a mimořádnými tepy.
 • Blokáda srdce je vyjádřena závažným porušením celkového stavu pacienta. Zejména se stanoví křeče, mdloby, nedostatek pulsu.

Video: První příznaky srdečních problémů, které by neměly být ignorovány

Typy arytmií

Různé typy poruch rytmu lze považovat za arytmie, proto se ve většině klasifikací dnes rozlišují následující skupiny:

 • Porucha automatismus - přidělit několik podskupin: nomotopnye kdy kardiostimulátor v sinusovém uzlu (sinusové tachykardie, respirační a Non-respirační sinusové arytmie, sinusová bradykardie, nemocný sinus syndrom) a Heterotopická při určování kardiostimulátor než sinoatriálním uzlu (idioventricular, nizhnepredserdny a atrioventrikulárního rytmu).
 • Porucha excitability - nejčastěji je s ní spojena paroxyzmální tachykardie (může být ventrikulární, atrioventrikulární a supraventrikulární) a extrasystol (jednotlivé klasifikace jsou uvažovány podle zdroje, počtu zdrojů, doby výskytu, četnosti a uspořádání).
 • Je uvažována porucha vodivosti - možnosti zvýšení vodivosti (nalezené u WPW syndromu) a její redukce (typická pro blokády různých lokalizací).

V závislosti na závažnosti této nebo arytmie je armáda buď kontraindikována, nebo je mladému člověku dovoleno provádět řetězovou službu.

V některých případech se vyskytují smíšené arytmie, kdy je kromě poranění takový stav, jak je diagnostikována fibrilace síní. Nebo je atriální flutter kombinován s komorovým flutterem.

Screening a diagnostika

Poruchy srdečního rytmu provádí kardiolog, který na recepci nejprve provede průzkum pacienta a externí vyšetření. Další jmenované instrumentální vyšetření, laboratorní testy, konzultace příbuzných odborníků.

Téměř všichni kardiologičtí pacienti bez výjimky mají elektrokardiografii, která ve většině případů umožňuje stanovení mnoha forem arytmie. Každý případ má své vlastní EKG značky:

 • Sinusová tachykardie - kromě zvýšení tepové frekvence nejsou detekovány jiné změny rytmu.
 • Sinusová bradykardie - ve srovnání s věkovou normou dochází ke snížení srdeční frekvence.
 • Sinusová arytmie - tepová frekvence se zvyšuje, snižuje nebo zůstává normální, zatímco rytmus je nepravidelný.
 • Syndrom sinusové uzliny - dochází ke stálému poklesu srdeční frekvence sinusového typu, někdy zmizí sinusový rytmus a periodicky se zaznamenává sinoaurikulární blokáda. Také na EKG lze diagnostikovat syndrom tachykardie-bradykardie.
 • Heterotopické arytmie - projevuje se změnou srdeční frekvence a správnosti rytmu, které jsou nejčastěji nesinusové. S idioventrikulárním srdečním rytmem je rytmus 20-40 úderů / min a s atrioventrikulárním 40-60 úderem / min.
 • Extrasystole - je určeno, když se na EKG vyskytne mimořádná kontrakce, která může být jednoduchá, párová, násobná. Také pro tuto formu arytmie je charakteristická neúplná kompenzační pauza. V závislosti na zdroji excitace mohou nastat změny v atriích, atrioventrikulárním uzlu, komorách.
 • Paroxyzmální tachykardie - náhle se objeví, zatímco tepová frekvence může dosáhnout 150 úderů / min a vyšší.
 • Blokáda srdce - je určena prolapsem komplexů odpovídající lokalizace, se slabou závažností patologie, lze pozorovat pouze zpomalení rytmu.
 • Atriální flutter - srdeční frekvence za minutu je 150-160 úderů, zatímco komorové komplexy se nemění a rytmus se stává nesinusovým.

Kromě elektrokardiografie s využitím dalších pasivních metod výzkumu. To může být Holterův monitoring, ultrazvuk srdce (echokardiografie). Pokud jsou záchvaty arytmie vzácné a nejsou fixovány na EKG, aplikují se indukční testy:

 • Cvičení s pohybovou aktivitou - rotopedu nebo běžecký pás se k tomu používají, zatímco EKG se zaznamenává paralelně.
 • Test se šikmým stolem - často používán v častých a neopodstatněných stavech před podvědomím a omdlením. U tohoto pacienta je upevněn na stůl, který je po odstranění indikátorů v horizontální poloze přenesen do svislé polohy a znovu zaznamenává srdeční rytmus a krevní tlak.
 • Elektrofyziologický výzkum je prováděn za účelem stanovení arytmogenního fokusu, a pokud je to možné, provádí se jeho eliminace. Často se používá při fibrilaci síní.

Konzervativní léčba

V přítomnosti těžkých arytmií se používá antiarytmická terapie. Jejich příjem je možný pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, protože jinak se mohou objevit nežádoucí následky.

Skupiny antiarytmik užívaných k arytmii:

 • Léky ovlivňující srdeční vodivost. Tato skupina zahrnuje srdeční glykosidy, beta-blokátory. Díky tomuto efektu se srdeční frekvence zpomaluje, takže se častěji používají pro tachykardii a fibrilaci síní.
 • Přímé antiarytmické léky - ovlivňují permeabilitu iontových kanálů, což zase snižuje srdeční frekvenci. Seznam léčiv z této skupiny obsahuje amiodaron, allapenin, ritmonorm a další.

Obecná doporučení zahrnují následující:

 • Pokud jsou náchylní k trombóze, snaží se léčit trombolytickými léky, včetně kardiologického aspirinu, klopidogrelu a dalších podobných léků předepsaných lékařem. Také zahrnutí lnu, česneku, celeru, petrželky do stravy pomáhá ředit krev.
 • Srdeční sval je schopen posílit mildronát, riboxin, ATP. Lékař může také předepsat jiné drogy široce používané v kardiologické praxi. Včetně je vhodné použít semena, ořechy, sušené ovoce, ryby.
 • Je-li arytmie komplikací jiného onemocnění, je nejprve léčena, což umožňuje eliminovat ataky arytmie bez použití kardiologických léků.

Dlouhodobá léčba arytmie zahrnuje pečlivé provádění lékařských doporučení, čímž se snižuje pravděpodobnost opakovaných záchvatů. V obtížných případech, kdy není možné dosáhnout žádoucího účinku konzervativními prostředky, se uchylují k implantaci kardiostimulátoru nebo radiofrekvenční katetrizační ablace.

Tradiční metody léčby arytmie

Netradiční terapie může být použita v kombinaci s konzervativním léčebným režimem. V některých případech, kdy záchvaty poruch rytmu nejsou příliš výrazné a neexistují žádné jiné srdeční poruchy, pokusí se léčit pouze bylinnými přípravky. Léčba lidovými prostředky je v každém případě předem dohodnuta s lékařem, jinak mohou existovat žalostné následky.

 • Jarní adonis - mezi širokou škálou léků ze zelené lékárny, ukázal svou vysokou efektivitu, jedinou věc, která se používá s opatrností a ne déle než dva týdny, pak se přestávku na stejné období. Při léčbě vezměte tinkturu, která se třikrát denně podává 15 kapkami. Adonis je srdeční glykosid, proto se užívá spolu s diuretiky.
 • Violet trikolor - také známý jako "macešky". Vhodné pro použití sušené trávy, která v množství 2 lžičky. vaří sklenici vařené vody. Po infuzi po dobu několika hodin je infuze připravena přijmout 2 lžičky. Já až třikrát denně. Je důležité, aby nedošlo k předávkování léky, protože se může vyvinout nevolnost a zvracení.
 • Kislitsy květenství se používá k léčbě poruch rytmu ve formě infuze, která je připravena ze sklenice vroucí vody a lžíce rostliny. Lék musí být podán infuzí, po ochlazení se považuje za připravený k jídlu.
 • Chřest není všeobecně znám, i když s pomocí jeho výhonků a oddenků je možné zklidnit činnost srdce a normalizovat rytmus. Tyto složky by měly být jemně mleté, z celkového množství odebrané lžíce směsi a nalijeme sklenici vroucí vody. Poté, po dobu asi tří hodin, se lék zahřeje teplou a pak se vezme v malých množstvích několikrát denně. Může být tedy léčen několik měsíců, ale s intervalem 10 dnů každé tři týdny podávání.
 • Hawthorn - tato rostlina se široce doporučuje v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Květy jsou převážně odebrány, ale plody rostliny mohou být použity. Sklenici vroucí vody se vezme několik lžíce květin nebo ovoce. Pro vaření je obvykle dostačující 20 minut, pak můžete pít podle typu čaje.

V některých případech se doporučuje užívat česnek pro arytmie, ale tento produkt není vhodný pro každého, zejména pro ty, kteří mají bolesti žaludku. Těhotenství není kontraindikováno pro příjem čerstvého česneku, ale vše by mělo být umírněné. Med může mít také příznivý vliv na srdce, ale pouze pokud není alergie.

Lidové léky lze považovat za směs bylin, které mají uklidňující, tonizující, vitaminizující účinek. Bez ohledu na zvolený lék je důležité užívat ho se souhlasem ošetřujícího lékaře, jinak se mohou objevit vedlejší účinky.

Komplikace

Ve většině případů není arytmie pociťována nebo způsobuje menší nepohodlí, ale v nepřítomnosti adekvátních léčivých účinků je onemocnění nebezpečné nejen pro zdraví, ale také pro život člověka. Riziko se zvyšuje s kombinací arytmií s jinými kardiologickými onemocněními. Zejména se mohou vyvinout následující patologie:

 • Dekompenzované srdeční selhání. Prodloužený průběh tachykardie nebo bradykardie v závažných případech vede ke stagnaci krve v dutinách srdce. S včasným sledováním srdeční frekvence lze výrazně zlepšit zdraví.
 • Zdvih Taková komplikace je více charakteristická pro atriální flutter, který není schopen přenášet potřebnou část krve do komor. Pokud je normální krevní tok narušen v atriích, zvyšuje se riziko vzniku krevních sraženin, které se dostanou do celkového oběhu. Často se krevní sraženiny dostanou do mozkových cév, což následně způsobuje ischemii mozkových struktur.
 • Nejčastější komplikací, která často způsobuje ventrikulární fibrilaci, je srdeční zástava. Pokud v tomto stavu není včas poskytnuta lékařská pomoc, osoba zemře.

Prevence

Existuje řada preventivních opatření, která zabraňují rozvoji arytmií nebo snižují pravděpodobnost opakovaných záchvatů.

 • V přítomnosti infekčních onemocnění je nutné provádět jejich léčbu s vysokou kvalitou a bez prodlení.
 • Okamžitě by měla být léčena průvodní onemocnění ve formě srdečních patologií, onemocnění štítné žlázy a arteriální hypertenze.
 • Jídla by měla být kompletní a vyvážená.
 • V přítomnosti zvýšené fyzické přípravy, musíte snížit, ale nechodí do jiné extrémní - fyzické nečinnosti.
 • Je nepřijatelné mít špatný návyk typu kouření, musíte se také vzdát alkoholu.
 • Stresové situace by měly být minimalizovány a dokonce lépe vyloučeny.
 • Některé indikátory typu glukózy v krvi, tělesné hmotnosti a cholesterolu by měly být neustále sledovány.

Který lékař kontaktovat

Studium povahy arytmie, její diagnostiky, léčby a prevence provádí arytmolog. Současně na většině klinik neexistuje specializace na arytmologii, proto kardiolog vezme pacienty s poruchami rytmu.

Funkční diagnostiku poruch srdečního rytmu provádí lékař příslušné specializace. S jeho pomocí, ultrazvukem, elektrokardiografií a v případě potřeby - Holterovým monitorováním.

Přítomnost doprovodné patologie může vyžadovat další konzultaci s lékaři příbuzných specialit. To může být endokrinolog, který léčí štítnou žlázu, nebo gynekologa, který pomáhá s patologickým průběhem menopauzy. Úspěšná léčba základního onemocnění může často zvládat záchvaty arytmie.

Neúčinnost konzervativní terapie je indikací pro doporučení pacienta ke konzultaci s kardiochirurgem, který rozhoduje o potřebě radiofrekvenční ablace patologického zaměření. Může být také provedena operace implantování kardiostimulátoru.

Co dělat, když dojde k arytmii?

Kubanská státní lékařská univerzita (Kubanská státní lékařská univerzita, Kubanská státní lékařská akademie, Kubánský státní lékařský institut)

Úroveň vzdělání - specialista

"Kardiologie", "Průběh zobrazení magnetické rezonance kardiovaskulárního systému"

Kardiologický ústav. A.L. Myasnikova

"Kurz funkční diagnostiky"

NTSSSH. A.N. Bakuleva

"Kurz klinické farmakologie" t

Ruská lékařská akademie postgraduálního vzdělávání

Kantonální nemocnice v Ženevě, Ženeva (Švýcarsko)

"Terapeutický kurz"

Ruský státní lékařský institut Roszdrav

Pokud má člověk arytmii, co dělat pro jeho léčbu, řekne kvalifikovaný kardiolog. Arytmie srdce je pozorována u lidí, kteří jsou charakterizováni poněkud pomalejší srdeční dynamikou. Je špatně diagnostikována v raných stadiích a teprve když se projeví příznaky nemoci, pacient se obrátí k lékaři. To je způsobeno tím, že člověk má ataky arytmie, což přináší značné nepohodlí.

Co dělat, když má člověk arytmii?

V takových situacích se otázky stávají logickými - proč dochází k srdečním arytmiím a co dělat, když se vyvíjí arytmie? Nejdříve musíte jít do nemocnice, a ne se zapojit do samoléčby. Při prvních alarmujících příznacích mnoho lidí začíná číst informace na internetu, aby porozuměli znakům a učinilo diagnózu. Pokud je však bolest pozorována v oblasti srdce nebo je zde bolest s bolestí, měli byste zavolat lékaře nebo ambulanci.

Před předepsáním léčby musí lékař zjistit, jaký druh srdeční arytmie u pacienta existuje. Existuje několik typů arytmických onemocnění:

 1. Nejběžnější je tachykardie, která se projevuje častým srdečním rytmem a bolestivostí.
 2. Fibrilace síní.
 3. Bije, když tam jsou mimořádné kontrakce srdce. To způsobuje rozvoj řady patologií.
 4. Bradykardie - srdeční rytmus je pomalý, lze pozorovat slabé sinusové uzliny, lze pozorovat neurocirkulární dystonii.

Nejnebezpečnější ze všech typů srdečních arytmií je síň, která ohrožuje lidský život.

Jak zastavit záchvat arytmie?

Co dělat s arytmiemi srdce: ambulance během útoku.
Chcete-li zastavit arytmii, musíte vědět, co dělat s útokem, který se může stát kdykoliv. To se projevuje následujícími příznaky:

 • pocit, že se změnila tepová frekvence;
 • objeví se bolest na hrudi;
 • záchvaty astmatu;
 • závratě.

Intenzitu záchvatu lze snížit komplexem nouzových opatření zaměřených na normalizaci srdečního rytmu.

Nejdříve musíte stisknout prsty současně na zavřených očích. To by mělo být provedeno po dobu 5 nebo 10 sekund, pak počkejte a cítit stav. Pokud se rytmus stabilizoval, pak se můžete zastavit, pokud ne, pak pokračovat v postupu.

Za druhé, můžete se pokusit vyvolat zvracení nebo nutkání zvracet. Má velmi pozitivní vliv na tepy a rytmy, pomáhá tělu obnovit vlastní sílu.

Za třetí, udělat několik dechových cvičení - střídavě se nadechněte a vydechujte, ale ústa musí být zavřená. Taková gymnastika se nazývá vagální technika, která pouze dočasně zmírňuje symptomy a bolest. Dýchací gymnastika se s primární příčinou netýká, ale pouze dočasně usnadňuje stav pacienta.

Zatímco je v arytmiích odpočinek, musíte jít do nemocnice, aby kardiolog provedl nezbytné testy a předepsal léky. Během diagnózy, léky nejsou předepsány, takže musíte vědět, jak zastavit akutní projevy arytmie, pokud se náhle objeví. V takovém případě by měl pacient zavolat sanitku, aby zdravotnický personál stabilizoval stav pomocí defibrilátoru.

Léčba srdečních arytmií

Léčba léky. Akutní forma arytmie, která se může stát chronickou, vyžaduje pečlivé vyšetření, aby se zahájil proces léčby. Nejprve se provádí elektrokardiografie, poté musí lékař s pacientem vést pohovor. Tato technika si klade za cíl zjistit rušivé symptomy, pochopit, kde to bolí, co pacient cítí, když začíná arytmický záchvat. Po obdržení vysoce kvalitního transkriptu EKG a provedení historie musí kardiolog předepsat léčbu.

Pokud je diagnostikována arytmie, pacient by měl vědět, co má dělat, a to přesně podle pokynů lékaře. Mezi preventivní opatření jsou nutně přiřazeny změny ve stravě, životním stylu, stravě, odmítání alkoholu a kouření.

Ve vážnějších případech, kdy není arytmie zahájena, může být léčba léčebná a někdy chirurgická se speciální operací. To je děláno dát kardiostimulátor v lidském těle. Jeho impulsy mají určitou frekvenci, která by měla kontrolovat rytmus stahů srdce.

Ale nejčastěji předepsané léky k nápravě arytmie a jejích projevů. Jedná se o komplex antiarytmických léků, které by měly zastavit bolest, symptomy, odstranit příčiny, posílit oběhový systém. Aby se to stalo, musíte zajistit, aby byly drogy přijímány včas.

Mezi těmito léky mohou být ty, které jsou injikovány žílou; stejně jako skupina blokátorů a antagonistů vápníku. Rovněž jsou předepsány prostředky, které by měly snížit tlak, optimalizovat krevní oběh, eliminovat nebo předcházet blokování cév, ředit krev.
V každém případě je terapie předepsána individuálně, aby se vyloučil specifický případ onemocnění.

Použití lidových prostředků a zdravého životního stylu. V boji proti arytmii se také používá tradiční medicína, ale pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, aby nedošlo ke zhoršení stavu pacienta. Vlastní ošetření je přísně zakázáno, protože bylinky mají velmi silné léčivé účinky. Tradiční medicína zahrnuje nejen bylinky a tinktury, ale i zdravé potraviny. Normalizovat ataky arytmie může takový prostředek

 1. Vytvořte směs vlašských ořechů a medu, kde ořechy tvoří jeden kus, a med - 5 kusů.
 2. Chřest v různých podmínkách - tinktury, odvar, krémová polévka, salát.
 3. Cibule, zejména cibule, která se nejlépe konzumuje v salátech nebo s jablky.
 4. Tinktury z valeriánu, hlohu, mamince, vyrobené s alkoholem.
 5. Tam jsou syrové hloh bobule. Z ní můžete vařit vývar, čaje, kompoty, džemy, ale přidejte trochu cukru.

Jako preventivní opatření stojí za to odmítnout alkohol, silný čaj, kávu a kouřit. To by mělo být základem pro zlepšení kvality života a zdraví. Je důležité jíst správně a vyváženě. Hlavní podmínkou je pravidelnost, malé porce, aby se zabránilo přetížení žaludku. Stojí za to odmítnout pikantní, smažené, tučné, moučné a sladké. Musíte pravidelně cvičit, jezdit na kole, plavat.

Arytmie srdce - symptomy a léčba lidových prostředků

Srdeční patologie, která se projevuje porušením rytmu, frekvence a kontrakce srdce, se nazývá arytmie. Jedná se o patologický stav, při kterém je narušena frekvence, rytmus a sekvence excitace a kontrakce srdce. Arytmie zahrnují jakýkoliv srdeční rytmus, který je odlišný od normálního sinusového. V tomto patologickém stavu je narušena normální kontraktilní aktivita srdce, což vede k závažným komplikacím. V tomto článku zvažujeme symptomy srdeční arytmie a způsob, jak s ní zacházet s lidovými prostředky.

Příznaky srdeční arytmie

Symptomy různých typů arytmií jsou v podstatě podobné a projevují se těmito anomáliemi:

 1. pocit palpitace;
 2. závratě;
 3. bolesti hlavy a někdy i v oblasti srdce;
 4. nedostatek vzduchu;
 5. zvýšené pocení;
 6. někdy omdlévá.

Příčiny arytmie

 • Častý stres, neuróza;
 • Prodloužená deprese;
 • Toxiny (špatné návyky: alkohol, kouření);
 • Chronické plicní onemocnění;
 • Srdeční selhání;
 • Nedostatek hořčíku, draslíku a vápníku v krvi;
 • Nadváha;
 • Infarkt;
 • Kardioskleróza

Jak postupovat při léčbě arytmie

Léčba této nemoci musí být provedena ve všech závažnostech. Je nutné provést všechny lékařské předpisy, kombinovat je s lidovými prostředky.

 • Je nutné provádět aktivní léčbu nemocí, které přispívají k výskytu arytmií (vysoký krevní tlak, srdeční selhání).
 • Je nutné omezit fyzický a duševní stres, zdržet se konzumace alkoholických nápojů.
 • Udržení zdravého životního stylu s mírným cvičením, jako je plavání, jednoduché cvičení, každodenní procházky, je v prevenci nemoci velmi důležité.
 • Normální plný spánek, vyloučení stresových situací je také neméně důležité.

Co můžete a nemůžete jíst se srdečními arytmiemi

Strava s arytmií vylučuje z pití tuky, kávu, silný čaj a alkohol. Prioritou by měly být nízkotučné potraviny bohaté na draslík a hořčík: ořechy, med, sušené ovoce, cuketa, dýně. Přejídání má velmi negativní vliv na stav pacientů, zejména pokud se přejídají před spaním.

Menu by mělo zahrnovat mušle, mořské ryby, zelí, řepu, kukuřici, mléčné výrobky, ořechy, čerstvé a sušené ovoce, bobule, petržel, brambory, luštěniny, pohanky, špenát, avokádo, otruby.

 • Sůl
 • Cukr
 • Smažená a mastná jídla
 • Uzené výrobky, marinády, okurky
 • Mastné maso
 • Alkohol

Důležitou roli hraje potrava pro arytmie. Útoky nemoci mohou často způsobit produkty, které je zakázáno používat.

Léčba lidových prostředků srdeční arytmie

Při léčbě arytmií se spolu s lékařskými prostředky používají tradiční způsoby léčby, které přispívají k rychlé stabilizaci stavu pacienta.

Infuze a odvar rostlin zaujímají důležité místo v prevenci a léčbě onemocnění, spolu s drogami. Pro zlepšení stavu použitých rostlinných přípravků, které mohou normalizovat práci kardiovaskulárního systému, zmírnit úzkosti útoky, zlepšit imunitu.

• Infuze hloh pomáhá stabilizovat nervový systém, posiluje cévy: 1 lžíce. lžíce hlohových listů zalijeme 750 ml vařené vody, v blízkosti, na teplém místě, aby se ochladila. Kmen. Aplikace: pijte 150 ml třikrát denně 15 minut po jídle.

• Odvar z kalina, připravený doma, má tonizující účinek, posiluje imunitu, normalizuje činnost srdce, posiluje tón hladkých svalů cév: nalijte tři litry bobulí se dvěma litry vody, ohřejte do varu, trvejte na teplém místě přes noc. V dopoledních hodinách namáhejte a přidejte 0,5 litru medu, promíchejte. Během měsíce, třikrát denně, aby se 100 ml prostředků před jídlem. Po dvoutýdenní přestávce můžete léčbu opakovat.

• Při zrychleném srdečním tepu (tachykardii) si vezměte infuzi vonné rue. Budete potřebovat lžičku suchého listí, dvě sklenice vařené vody. Nalejte vodu přes listy, v tmavém místě trvat 12 hodin. Oddělená infuze se spojí do oddělené nádoby. Užívejte 70 ml v období zhoršení. Pro prevenci pijte 50 ml dvakrát denně.

• Infuze hloh a mláďat: přijatá na lžíci rostlin, 300 ml vařené vody nalít trávu, trvat dvě hodiny na teplém místě (můžete v termosce). Použijte půl sklenice před snídaní, obědem a večeří po dobu 20 dnů.

• Infuze měsíčku a máty: smíchejte čtyři měsíčkové květy s lžičkou máty, přikryjte sklenicí vroucí vody, nechte ji vařit půl hodiny, namáhejte, přidejte lžičku medu. Tento nápoj lze opít ráno a večer.

• Odvar ze sbírek léčivých bylin: tavolga, plody mateřského stromu, hlohového ovoce, kořenů kozlíku, meduňky, přesličky. Lžíce kolekce pour 200 g. voda, vařit ve vodní lázni po dobu 10 minut, trvat 15 minut. Vezměte 1/3 šálek třikrát denně.

Při použití infuzí by se měly řídit obecnými zásadami. Pokud je arytmie srdce způsobena duševními faktory, jsou léky vybírány se sedativním účinkem (máta, meduňka, maminka, valeriánka), při kardiovaskulárních onemocněních jsou vybírány léky, které zlepšují tonus cév (kalina, hloh), a pro různé komplikace po infekčních onemocněních užívají tonické infuze (měsíček, meduňky).

Jako profylaktický a posilující prostředek je dobré používat nápoje z citronu, černého chokeberry.

• Neloupaný citrón umyjte a nakrájejte na kousky, zakryjte litrem teplé vařené vody, citrón smažte dřevěnou lžící, přidejte med podle chuti. Konzumujte po celý den.

• Dvě polévkové lžíce zmrazených nebo čerstvých černých bobulí černoplodých, nalijte 0,5 litru teplé vařené vody, kaše s dřevěnou lžící, přidejte pár lžiček medu. Pijte po celý den.

• Jíst čaj s lístky máty nebo meduňky.

Prevence arytmie

 • Odstranění škodlivých potravin ze stravy;
 • Zdravé stravování by mělo být normou;
 • Jak se zbavit nadváhy (ale ne vyčerpávající diety, ale správné výživy);
 • Odvykání od kouření a alkoholu;
 • Každodenní lehké cvičení (chůze, cvičení, proveditelné);
 • Eliminace stresových situací a nervového napětí;
 • Eliminace vysokého krevního tlaku (pravidelný příjem předepsaných léků);
 • Pozorování kardiologem;
 • Ložnice by měla být větrána za každého počasí. Teplý, suchý, stagnující vzduch způsobuje vazospazmus, který může způsobit záchvat arytmie;
 • Pozitivní emoce (návštěvy, koncerty, setkání s přáteli během procházek).

Léčba srdečních arytmií s lidovými prostředky doma přinese hmatatelné výhody, pokud budete postupovat podle předepsaných lékařských pokynů.

První pomoc při srdeční arytmii: akční algoritmus

První pomoc při srdečních arytmiích zahrnuje realizaci řady důležitých akcí. V tomto případě je třeba co nejdříve normalizovat srdeční rytmus pacienta, protože právě z tohoto důvodu bude další průběh útoku a celková pohoda osoby do značné míry záviset.

Nezapomeňte! K záchvatu srdeční arytmie může dojít spontánně u kterékoli osoby, a to i v případě, že si předtím nestěžoval na problémy s myokardem. To je důvod, proč je důležité vědět, jak zmírnit útok doma bez poškození pacienta.

Důvody

Poruchy srdečního rytmu mohou být způsobeny následujícími běžnými příčinami:

 1. Těžký stres nebo nervový tlak. To je jeden z nejčastějších a zároveň nebezpečných faktorů, které mohou způsobit kritické narušení práce myokardu.
 2. Chronická únava nebo fyzické vyčerpání. V takovém stavu, dříve nebo později, člověk začne „projít“ tělové systémy, které se mohou projevit nejen v arytmiích, ale také v hormonálních poruchách, endokrinních poruchách atd.
 3. Vliv některých srdečních onemocnění. Zvláště nebezpečné jsou dříve přenášené srdeční infarkt a srdeční onemocnění, u kterých je funkce myokardu vážně poškozena. Navíc se mohou vyskytnout bušení srdce při bradykardii, arytmiích, tachykardiích a dalších nemocech, které nejsou léčeny.
 4. Hypertenze a časté skoky v krevním tlaku.

Navíc špatné návyky člověka (kouření, pití) hrají významnou roli ve vývoji arytmie. Také práce myokardu je zhoršena špatně vyváženou stravou, během které tělo nedostává dostatečný počet užitečných stopových prvků.

Příznaky útoku

Příznaky poruchy srdečního rytmu jsou ve většině případů stejné. Útok může být určen následujícími příznaky:

 • dušnost;
 • třesoucí se končetiny;
 • závratě;
 • více než 90 úderů za minutu nebo méně než 60 při nízkém tlaku (považováno za v klidu);
 • vzhled bolestivé bolesti v srdci;
 • pocit pomalého tepu nebo jeho zvýšení;
 • nevolnost

Tyto příznaky mohou být zobrazeny odděleně nebo společně u pacienta. Pokud tento stav trvá déle než hodinu, musíte zavolat sanitku.

Je to důležité! Pokud čas nezastaví útok a nehledá pomoc lékaře, může se u člověka objevit nebezpečné komplikace ve formě srdečního selhání. Proto je nemožné opustit takový stav bez pozornosti a léčby.

Zásady první pomoci

Před příchodem lékařů zahrnuje první pomoc při arytmii následující algoritmus akcí:

 1. Poskytněte člověku naprostý klid a eliminujte fyzickou námahu. Doporučuje se dát pacienta na rovný povrch.
 2. Pokud srdce nefunguje správně, provokované zvracení pomůže normalizovat jeho funkci.
 3. Zajistěte čerstvý vzduch pacientovi otevřením okna.
 4. Uvolněte popruh na kalhotkách a uvolněte proudění vzduchu do hrdla.
 5. Požádejte osobu, aby provedla dechové cvičení. To pomůže normalizovat puls.
 6. Souběžně s respirační gymnastikou tiskněte na víčka pacienta deset vteřin. To pomůže uklidnit ho.

Nezapomeňte! Vzhledem k nedostatku vzduchu se u pacienta může objevit záchvat paniky. Proto je nutné ho uklidnit a říci, že takové symptomy jsou dočasné. S normalizací srdečního rytmu je stav normalizován.

Pomoc při komorových arytmiích

V případě, že abnormální srdeční rytmus byl způsoben abnormální prací komor, hlavním příznakem bude pokles tepové frekvence. V takovém stavu bude pulz sotva znatelný.

První pomoc při obnově srdečního rytmu zahrnuje následující akce:

 1. Dejte člověka a vraťte mu hlavu. To pomůže zlepšit dýchání.
 2. Uvolněte mačkání oblečení a opasku.
 3. Sledujte puls a zavolejte sanitku.

Pokud po deseti minutách útok nezmizí (osoba může omdlet), pacient by měl podstoupit masáž srdce a umělé dýchání. K tomu je pacient umístěn na rovném povrchu. Pomocník sedí vlevo. Bude tedy pro něj vhodné provádět umělé dýchání.

Další nouzová opatření pro ženy a muže může poskytovat pouze odborník, protože další léčba zahrnuje zavedení řady léků.

Pomoc při fibrilaci síní

Fibrilace síní je ve většině případů doprovázena kritickým zrychlením srdeční frekvence. Za této podmínky by měla být poskytnuta následující první pomoc: t

 • poskytnout člověku naprostý klid a odstranit příčiny útoku;
 • poskytnout pacientovi lehké uklidňující léčivo;
 • když máte dýchavičnost, měli byste osobu dovést, pokusit se ji uklidnit;
 • v kritickém stavu bez srdečního tepu by měla být provedena kardiopulmonální resuscitace;
 • zavolat lékaře.

Je to důležité! Správná první pomoc může nejen korigovat arytmii srdce, ale také zachránit život člověka.

Léčba léky

Následující léky mohou být použity k úlevě od ataku a další léčbě arytmie:

Nezapomeňte! Užívat léky je možné pouze se souhlasem lékaře. Chybný výběr léku nebo jeho dávkování může zhoršit pouze stav pacienta. Lékař může individuálně předepsat konkrétní léčivo pro každého pacienta na základě jeho diagnózy a stavu.

Když je nutná hospitalizace

Když lékař dorazí, pacient si musí pamatovat, co údajné příčiny způsobily útok. V případě, že se arytmie nevyvinula poprvé, je třeba lékařům sdělit, jaká léčba byla provedena dříve. To pomůže lékaři určit léky používané pacientem a zvolit správnou léčbu.

Pokud by poskytnutí první pomoci nevedlo k pozitivní dynamice zdraví pacienta, potřebuje hospitalizaci. V tomto stavu není nutné odmítat lůžkovou léčbu, protože doma není vždy možné, aby osoba dostala lékařskou péči v plné výši.

Hlavní symptomy vyžadující hospitalizaci jsou:

 • ztráta vědomí;
 • bledost a silná slabost;
 • nedostatek zlepšení stavu osoby po první nouzové péči;
 • snížení krevního tlaku nebo naopak jeho prudký nárůst,
 • potřebu chirurgické léčby nebo důkladné diagnostiky pacienta.

Léčba léčby závisí na diagnóze pacienta. V tomto případě je důležité si uvědomit, že čím dříve je léčba zahájena, tím nižší je riziko komplikací. Pokud člověk okamžitě začne užívat léky, jeho stav je zcela normalizován.

Preventivní opatření

Útoky arytmie dávají člověku spoustu problémů a starostí. Pro snížení rizika vzniku takové podmínky je třeba doplnit následující doporučení:

 1. Přestat kouřit a pít alkohol.
 2. Minimalizovat stres, starosti.
 3. Sledujte dietu. Jídelní lístek by měl být obohacen o produkty, které jsou dobře vystaveny na práci srdce (dýně, sušené meruňky, ořechy).
 4. Procvičte si procházky na čerstvém vzduchu a zapojte se do lehkých sportů (plavání, gymnastka).
 5. Dodržujte optimální režim odpočinku a práce.
 6. Udržujte svou váhu normální.
 7. Včasná léčba onemocnění myokardu.
 8. Sledujte hladinu cholesterolu a cukru v krvi, protože tyto indikátory mohou způsobit poškození srdce.

První pomoc při srdečních arytmiích není příliš komplikovaná. Hlavní věcí je, že v tomto stavu se nezměníte, ale budete postupovat přesně podle pokynů. Včasná pomoc pacientovi neohrožuje nebezpečné komplikace.

První pomoc při arytmiích doma, co mám dělat?

Poruchy rytmu v důsledku stresové situace nebo srdečního onemocnění se mohou objevit u příbuzných a blízkých osob. Musíte vědět, jak odstranit arytmický záchvat doma dostupnými prostředky: často jsou to opatření první pomoci, která pomáhají zachránit život člověka a předcházet smrtelným komplikacím. Bez ohledu na účinnost antiarytmických opatření je nutné zavolat posádku sanitky, aby provedla všechny nezbytné lékařské a diagnostické postupy.

Útok: jak se projevuje porucha rytmu

Nejčastěji je arytmie jedním z komplikací nebo následků srdečního onemocnění, které zhoršuje průběh patologického procesu. Akutní situace nebo chronické onemocnění mohou vykazovat typické srdeční příznaky, z nichž je třeba věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • omezující hrudník;
 • distingující bolest v zádech, pažích nebo pod lopatkou;
 • dušnost s pocitem nedostatku dechu;
 • bolest v epigastrickém regionu s nevolností;
 • únava a rychle rostoucí únava;
 • pocit paniky a strachu se studeným potem a závratí.

Útoky srdečních arytmií jsou doprovázeny změnou tepové frekvence: údery a tachykardie jsou nebezpečnější možnosti než bradykardie.

Možnosti poruchy rytmu

Zvláště důležité je včas rozpoznat první výskyt epizody poruchy srdečního rytmu. V případech často se opakujících arytmických stavů je optimální zabránit útoku pomocí jednoduchých postupů doporučených lékařem a léky.

Akce první pomoci: Co dělat

První příznaky srdeční arytmie se téměř vždy vyskytují v nejnepříznivějším okamžiku a daleko od zdravotnických zařízení, takže v předlékařské fázi první pomoc při srdečních arytmiích zahrnuje následující opatření:

 • zajištění přístupu na čerstvý vzduch (otevřete límec, otevřete okno, vylezte z ucpané místnosti);
 • horizontální poloha (lehnout si nebo sednout, hlavou dolů);
 • odstranit provokativní faktory (emocionální a psychologický mír, zastavení práce, nekouření, nepití alkoholu a kávy);
 • hodnocení tepové frekvence pulsem na zápěstí (je žádoucí měřit krevní tlak).

Lékař vysvětlí, co má dělat během útoku, ale obvykle tato doporučení přijímají lidé s kardiovaskulárními onemocněními. Na pozadí první vzniklé epizody je nesmírně obtížné okamžitě pochopit příčinu stavu bez vědomí a bolesti na hrudi. V každém případě, s minimálním podezřením na arytmickou povahu útoku, můžete použít vegetativní (vagální) vzorky:

I když víte, jak odstranit arytmický atak doma, zdaleka ne vždy, že primární opatření mohou poskytnout úlevu od problému, proto od okamžiku, kdy začnou symptomy, je třeba zavolat pohotovostní lékařskou péči. Při absenci účinku nebo zvýšení nebezpečných symptomů by měly být vagové testy zastaveny.

Drogy: co může být přijato

Předtím, než lékař dorazí, mohou být léčivé přípravky na bázi bylinek použity k odstranění symptomů arytmie. Bezpečné a účinné prostředky jsou:

Hlavní cíle expozice - pokuste se uklidnit, odstranit strach a paniku, pomoci srdci obnovit správný rytmus. Corvalol se srdeční arytmií pomáhá:

 • expandovat koronární cévy, což zlepšuje průtok krve v srdci a snižuje krevní tlak;
 • zmírnit svalový křeč;
 • odstranit psycho-emocionální vzrušivost a strach;
 • uklidňuje a pomáhá usnout.

Na pozadí bylinných léků a sedativ, arytmie nezmizí, ale celkový stav se zlepší a stresový faktor bude eliminován, což vyvolá poruchu rytmu.

Nouzová péče: primární lékařské události

Lékař ve fázi nouzové péče vyhodnotí následující ukazatele:

 • tepová frekvence;
 • krevní tlak;
 • indikátory elektrokardiogramu.

Specialista sanitky ví, jak zaútočit arytmií pomocí léků. Optimální možností léčby je intravenózní nebo intramuskulární podávání léků, které mají přímý vliv na automatizaci a vodivost srdečního svalu.

V případě potřeby a podle indikace lékař použije metodu elektropulzní terapie k obnovení správného rytmu.

Správná a včasná nouzová péče o arytmie je významným faktorem prevence smrtelných stavů.

Nebezpečné komplikace: jaké je riziko arytmie?

Při absenci skutečné pomoci na pozadí zvyšujících se arytmií a typických srdečních příznaků se mohou vyskytnout následující komplikace:

 • akutní ischemie v oblasti myokardu s tvorbou krve infarktu jakékoliv velikosti;
 • změny v průtoku krve mozkem s zjevnými nebo skrytými projevy mrtvice;
 • tvorbu krevních sraženin s blokováním velkých nebo malých cév;
 • těžké arytmie (flutter, mrknutí, fibrilace);
 • srdeční zástava.

Poskytování primární a nouzové lékařské péče nezaručuje vyléčení: včasné odstranění symptomů a obnovení správného rytmu zabraňuje smrtelným komplikacím, ale nevylučuje vznik chronické srdeční patologie. Po útoku navrhne pohotovostní lékař hospitalizaci na kardiologickém oddělení.

Úplné vyšetření v nemocničním prostředí s výběrem stálé lékové terapie pomůže v budoucnu předcházet nebezpečným komplikacím.

V případě náhlého nebo opakovaného záchvatu arytmie je důležité začít účinná opatření, která pomohou nemocnému od prvních minut. Základem primární péče jsou jednoduché a cenově dostupné techniky, využití bylinných přípravků s uklidňujícím účinkem. Lékař na výzvu pomůže obnovit rytmus a poskytnout optimální pohotovostní péči. Jakákoliv epizoda arytmie s rizikem smrtelných následků je důvodem pro léčbu v kardiologické nemocnici.

Příznaky a první pomoc při srdečních arytmiích

Obyčejný člověk, který není obeznámen s pojmem arytmie, jejími symptomy, zvláštnostmi první pomoci a léčby, je často zachycen nepřesností ostrým porušením četnosti kontrakcí srdečního svalu, výskytu nepohodlí nebo bolesti, lokalizovaných v hrudi. Samozřejmě, v takových případech je naléhavá potřeba konzultovat s lékařem pohotovostní lékařskou pomoc. Nicméně, populární přísloví, které bylo provozováno obyvateli starověkého Říma, říká: kdo je varován, je již neozbrojený. Informace o tom, jak odstranit doma atak arytmie, rozhodně nebudou zbytečné.

Arytmie srdce: co to je?

Normálně se počet tepů za minutu srdce zdravého člověka pohybuje od 60 do 90 úderů. Sportovci a starší lidé mají obvykle vzácný puls, děti a mladistvé - častější. Bradykardie je diagnostikována v případech, kdy pulzace je nižší než 60 úderů za minutu. Pod tachykardií rozumíme srdeční tep ze 100 úderů a více. Paroxysmální odrůda je charakterizována ostrým nástupem záchvatu a vysokou srdeční frekvencí více než 145 úderů za minutu. Pro stanovení přesné formy patologie je nutné provést EKG a projít řadou dalších analýz.

Tachykardie je nejčastěji provokována:

 • ischemické onemocnění;
 • dědičné faktory;
 • dystrofie a jiné abnormality myokardu;
 • srdeční vady;
 • kardiomyopatie;
 • ateroskleróza;
 • infarkt.

Porušení četnosti kontrakcí srdečního svalu se často vyskytuje v důsledku chirurgického zákroku, nekontrolovaného příjmu léčiv, abnormalit v endokrinním a nervovém systému, hormonální nerovnováhy, obezity a různých onemocnění vnitřních orgánů. Při vysokém riziku jsou lidé, kteří jsou pravidelně vystavováni fyzickému nebo duševnímu stresu, stejně jako zneužívání alkoholu a nápojů s vysokým obsahem kofeinu.

Typy arytmií, jejich příznaky a znaky

Nejběžnější porušení automatické funkce sinusového uzlu jsou:

 1. Arytmie sinusového typu, což je selhání srdeční frekvence a je hlavně diagnostikována u mladších pacientů.
 2. Bradykardie. Charakterizovaný zpomalením rytmu myokardu.
 3. Tachykardie (sinus), která se vyznačuje rychlým srdečním tepem ze 100 úderů za minutu a více. K selhání dochází nejčastěji kvůli emočnímu vzrušení nebo zvýšené fyzické námaze. Může být spuštěna VSD, anémií, srdečním selháním, myokarditidou nebo thyrotoxikózou.
 4. V případě síňové asystoly je funkce sinusového uzlu téměř zcela potlačena.

S fibrilací síní, která je považována za jednu z nejnebezpečnějších, je srdeční frekvence nepravidelná a frekvence úderů se pohybuje od 110 do 160 tepů za minutu. Blikání se projevuje v paroxyzmální nebo trvalé formě, zatímco pacient nemusí pociťovat těžké potíže nebo cítit pouze zvýšenou srdeční frekvenci. Podobné problémy často doprovázejí ischemické onemocnění, tyreotoxikózu nebo mitrální defekty.

Extrasystoly se vyznačují předčasnými kontrakcemi srdečního svalu, které se obvykle vyskytují u lidí, kteří si nestěžují na své vlastní zdraví. V takových případech nevyžaduje extrasystolická patologie žádná terapeutická opatření. Pokud je však pozorován častěji několikrát během jedné minuty, doprovázený závratí, ztrátou koordinace a dalšími negativními symptomy, měli byste se obrátit na kvalifikovaného kardiologa.

Samostatná skupina zahrnuje poruchy s neurogenním původem. V takových případech je normální funkce srdce omezena nervovým systémem působícím na srdeční sval v různorodém pořadí: parasympatický (putující) nerv ve stavu zvýšeného tónu má za následek zpomalení rytmu a zvýšení tonusu sympatického nervového systému vede k bušení srdce. Důvodem tohoto selhání může být nadměrné nadšení pro mastné a smažené potraviny, alkohol, stejně jako pravidelná konzumace kofeinu, kouření a sedavého životního stylu.

Existuje mnoho typů arytmií způsobených různými příčinami a má řadu charakteristických rysů. Nejběžnějšími příznaky jsou:

 1. Sinusová tachykardie je charakterizována rychlou srdeční frekvencí nad 95-100 tepů za minutu. U většiny pacientů se jedná o: celkovou letargii, výskyt dušnosti, zvýšenou srdeční frekvenci a „zlomený“ stav.
 2. Paroxyzmální tachykardie se vyznačuje správným rytmem s rychlým srdečním tepem ze 130 úderů za minutu. Spolu s častým močením, bolestí na hrudi, zvýšeným potem a omdlením.
 3. Fibrilace síní je diagnostikována nepravidelným srdečním tónem a rychlostí kontrakce přes 150 úderů za minutu. Je považován za známku vážných problémů s kardiovaskulárním systémem a může být vyvolán různými závadami.
 4. V případě blokády nebo chvění různých oddělení dochází k expanzi žáků ak dočasnému přerušení dýchání.

Kromě výše popsaných symptomů je záchvat arytmie nejčastěji doprovázen celkovou slabostí a syndromem bolestivé bolesti, který se nachází na levé straně hrudníku a „vzdává se“ krku, čelisti nebo paže. Pacienti si často stěžují na zvýšenou úzkost, někdy dosahují paniky. Mnoho lidí necítí útok a selhání rytmu se projeví až po návštěvě ordinace lékaře a podstoupení diagnostického vyšetření.

Pokud některé z příznaků srdeční arytmie nepředstavují vážné zdravotní riziko a mohou nakonec zmizet samy o sobě, pak ostatní pouze zhoršují onemocnění, které je způsobilo a vedlo k jeho rychlému rozvoji.

Myokarditida je často prekurzorem fibrilace síní a recidivující extrasystola může vést k diagnóze koronární insuficience.

První pomoc při arytmiích doma: co dělat?

Pokud k útoku došlo poprvé, musíte co nejdříve zavolat sanitku z toho důvodu, že je velmi obtížné určit typ arytmie sám. Pomoc doma při čekání na záchranáře zahrnuje následující akce:

 1. První pomoc začíná větráním místnosti. V případě dušnosti je vhodnější uspořádat pacienta v polosedě, rozepnout knoflíky na košili nebo odstranit prvky oděvu, které zabraňují normálnímu dýchání.
 2. Je nutné měřit puls a krevní tlak.
 3. V některých případech může změna polohy (z lhaní na sedění a naopak) zabránit hrozícímu útoku.
 4. V očekávání pohotovostního zdravotnického týmu je možné použít metody manuální terapie jako nejbezpečnější. Každých pár vteřin je třeba provést mírný tlak na víčka. Pacient je také nesmírně důležitou emocionální podporou a vytvářením příjemné relaxační atmosféry.

Co dělat se srdečními arytmiemi? Užívání léků s antiarytmickými účinky bez souhlasu lékaře se nedoporučuje. V extrémních případech je přípustné pít pilulku "Valocordin" ("Corvalol") nebo jiné sedativum, předepsané kardiologem. Nouzová péče o fibrilaci síní bude mnohem účinnější, pokud poskytnete lékaři tyto informace:

 1. Měření údajů o frekvenci pulsů a krevního tlaku (zaznamenaná v mm Hg), která by měla být denně zaznamenávána v samostatném notebooku nebo notebooku.
 2. Faktory, které předcházejí vzniku útoku (stresové situace, konzumace alkoholu, vysazení určitého léku).
 3. Stížnosti pacienta před a během útoku, zejména po obnovení srdečního rytmu.

V případě značně sníženého pulsu je hlava pacienta vyhozena zpět, aby se usnadnil tok kyslíku. Mdloby vyžadují umělé dýchání nebo masáž hrudníku, která by měla vykonávat osobu s určitým tréninkem. Tato technika často pomáhá: obličej pacienta je umístěn pod proud studené vody nebo spuštěn do nádrže. Tímto způsobem můžete dosáhnout reflexního snížení frekvence kontrakcí srdečního svalu, což vám umožní zastavit útok. Při bradykardii je pacientovi doporučeno, aby si ležel tak, aby nohy byly nad úrovní hlavy.

Pokud první přednemocniční péče o arytmie nepřinesla pozitivní výsledky, měl by být provokován reflex ránu, který by dráždil oblast hrtanu prsty. Díky této stimulaci je možné stabilizovat srdeční frekvenci i v nepřítomnosti zvracení. Pro zkrácení dechu nebo otok, často doprovázející fibrilaci síní, stojí za to pomoci pacientovi posadit se. V kritických situacích, kdy se zastaví dýchání nebo srdeční tep, se provede nouzová pulmonární resuscitace. U některých typů arytmií se doporučuje následující léčba:

 1. Pro extrasystoly se používají převážně draselné přípravky, sedativa a léčiva obsahující toxický atropin. Pokud se záchvaty stanou častějšími - pacient potřebuje hospitalizaci s průběžnou intravenózní injekcí "lidokainu" a intenzivní terapií onemocnění, které vyvolalo výskyt arytmií.
 2. V případě sinus bradykardie, oni obvykle se uchýlí k vasodilators takový jako Actovegin a Zufillin. Při komplikacích může pacient potřebovat kardiostimulátor.
 3. Útok paroxysmální tachykardie vyžaduje masáž oční bulvy, umělé zvracení a tlak na břicho. Pokud tyto metody nemají požadovaný účinek, pacient může potřebovat urgentní hospitalizaci.

Když exacerbace fibrilace síní má snížit komorový rytmus, pro který se uchýlil k elektrické pulzní terapii, “Quinidine”, “Digoxin”, stejně jako drogy od skupiny anticoagulants (jeden z nejúčinnějších zástupců je “Coumadin”). V případě asystolie, atriálního flutteru a komor často dochází k urgentní masáži srdce, použití chloridu vápenatého, injekci lidokainu, dočasné kardiální stimulaci nebo operaci.

Některá léčiva pro arytmie, která zahrnují koagulační činidla a jiná účinná léčiva, mají řadu závažných vedlejších účinků, včetně nástupu vnitřního krvácení. Proto by měl být předepisován výhradně ošetřujícím lékařem na základě výsledků biochemických analýz, ultrazvukového vyšetření a individuálních charakteristik pacienta.

Recepty tradiční medicíny

Jak odstranit arytmii doma? Pro tento účel budou užitečné následující recepty tradiční medicíny, díky kterým se můžete rychle zbavit nepříjemných symptomů, stabilizovat tepovou frekvenci a zvýšit úroveň přirozené obranyschopnosti těla:

 1. Čerstvě vymačkaná šťáva z ředkvičky, mrkve a řepy, smíchaná ve stejném poměru, se užívá denně v první polovině dne. Pravidelné používání tohoto nástroje výrazně zlepšuje celkový stav u všech typů arytmií.
 2. Citronová kůra s fíky může snížit intenzitu tepu.
 3. Odvar ze sušených částí máty peprné je velmi všestranný recept, který šetří z různých forem tachykardie. Nápoj je nutný každý den po dlouhou dobu krátce před prvním jídlem.

Dobré terapeutické vlastnosti mají: hloh krvavě červená, mateřídouška, řepná šťáva s přidáním medu, měsíčku, meduňky, valeriány, chmelových hlávek, divokého rozmarýnu, náprstníku, chrpy a chřestu. Pro dospělé a děti trpící arytmií bude velmi užitečné rozšířit jejich stravu o potraviny bohaté na hořčík a draslík (banány, pohanka, ovesné vločky, sušené ovoce, nové brambory a ořechy). Jíst jídlo je vhodnější, rozdělit na malé porce. V opačném případě přetékající žaludek způsobuje podráždění nervu vagus, který vyvíjí tlak přímo na sinusový uzel.