Pokud srdce bolí - udělejte diagnózu sami

Stává se to takto: člověk z času na čas zažívá tolerantní bolest nebo nepohodlí v hrudi a nevěnuje mu pozornost. A najednou se taková nepozornost pro něj stává těžkou ranou - například infarktem. Nebo naopak, člověk žije v neustálém strachu o srdce, ale ty symptomy, které bere pro srdeční problémy, se ukázaly být spojeny s patologií jícnu nebo páteře. Jak rozpoznat a rozlišit tyto příznaky?

Velké kardiologové, lékaři lékařských věd I.G. Alliluyev a S.A. Abbakumov vyvinul originální testy, které umožní každému z nás správně posoudit bolest v oblasti srdce a učinit naši vlastní diagnózu. Tyto testy jsou obsaženy v knize „Když srdce bolí. Děláme diagnózu sami. “ Čtenářům nabízíme možnost využít je.

Lidské pocity, zejména vnímání bolesti, zcela jasně charakterizují patologický proces. Tyto informace lze získat pouze prostřednictvím průzkumu, kdy pacient sám popisuje vnitřní projevy onemocnění.

Dlouhodobé studie s použitím počítačů prováděných na Moskevské lékařské akademii na více než stovce pacientů nám umožnily vyvinout univerzální dotazník sjednoceného dotazníku, který umožňuje zaznamenávat pocity v hrudníku v nejrůznějších patologiích: ischemické chorobě srdeční (IHD), neurogenní kardialgii s neurogenním onemocněním cirkulační dystonie (NDC) a neurózy srdce, osteochondróza páteře a interkonstální neuralgie, 8 patologií jícnu a žaludku. Účinnost diagnózy pomocí dotazníků byla prokázána u velkých skupin pacientů. Například studenti kurzů V-VI s využitím těchto dotazníků v procesu učení přesněji stanovili diagnózu než někteří lékaři. V procesu vytváření diagnostických počítačových programů, mnoho programátorů a matematiků našel v sobě patologii, která byla vždy potvrzena během klinického vyšetření. Jeden ze zaměstnanců, který zadal svá data do počítače, obdržel závěr o stavu před infarktem s doporučením jít do nemocnice, kde byla diagnóza plně potvrzena.

Dotazník se skládá ze 6 zcela nezávislých sekcí, z nichž každá vám umožňuje vybrat možnosti bolesti srdce (I - IV sekce) a bolesti nekardiálního původu (sekce V - VI). Každá sekce obsahuje několik typických příznaků, které pacientovi umožňují rozpoznat typy bolesti, které cítí. Při absenci takových bolestí je sekce vynechána.

Část I je určena pro diagnózu anginy pectoris, stejně jako nekoronární (neurogenní) kardialgie, jako je pseudostenokardie námahy (nebo falešná angína). Pokud v minulosti vznikne nebo vzniká bolest přímo při fyzické námaze (běh, chůze, práce), pacient odpoví „ano“. Odpověď „pochybná“ znamená, že spojení bolesti s fyzickou námahou je zřídkakdy vysledováno, ne příliš jasně, například bolest nastává po určité fyzické námaze. Dále pacient odpoví na otázky o zbývajících položkách a poté podle odpovědí najde související závěry a doporučení.

1. Bolest nebo jiné nepříjemné pocity v srdci, za hrudní kostí nebo v paži, rameni, dolní čelisti, spojené s fyzickou aktivitou: a) ano; b) je pochybný.

2. Bolesti se vyskytují: a) při chůzi rychle nebo se značným fyzickým úsilím; b) normální chůze; c) pomalá chůze; d) každých 20-30 kroků nebo při minimálním zatížení.

3. Bolest způsobuje: a) zastavení; b) zpomalit; c) užívat nitroglycerin; d) umožňuje pokračovat v chůzi stejným tempem.

4. Bolest prochází po zastavení: a) ano; b) klesá, ale neprochází; c) č.

5. Bolest prochází po užití nitroglycerinu: a) ano; b) je pochybný; c) nitroglycerin nebyl odebrán.

6. Bolesti existují: a) hodiny, dny; b) měsíců; c) let.

7. Povaha bolesti v době vyplnění dotazníku: a) normální stav; b) zhoršení, zhoršení průběhu onemocnění.

Podtrhněte své odpovědi, poznamenejte si čísla položek a označení písmen vedle nich a pak porovnejte se závěry.

Závěr číslo 1. Angina. Tento závěr je uveden s následujícími odpověďmi:

- 1 (a), 3 (a nebo b), 4 (a);

- 1 (a), 3 (a nebo b), 5 (a);

- 1 (a), 2 (a, b, c, d - některá z možností), 3 (a nebo b).

Doporučení

1. Pokud nebyla stanovena diagnóza anginy pectoris, je nutná konzultace s kardiologem.

2. Měla by být provedena přístrojová a laboratorní vyšetření, včetně EKG, ergometrie jízdních kol, rentgenového rentgenu, stanovení metabolismu lipidů (hladiny cholesterolu, triglyceridů).

3. Měli byste vždy s sebou nést nitroglycerin a vzít ho, pokud bolest neprodleně nezmizí ve stavu klidu nebo pokud se vyskytne mimo kontakt s fyzickou námahou.

4. Doporučuje se pravidelně užívat prodloužené dusičnany (dusný, sustak, nitrosorbid atd.).

Závěr číslo 2. Poprvé, excerzní angina pectoris. Takový závěr je uveden, pokud je v některé z výše uvedených odpovědí pro diagnózu námahové anginy pectoris přítomen odstavec 6 (a) (existují bolesti po dobu hodin, dnů). Je nutné neprodleně konzultovat lékaře, užívat krátkodobé léky, je nutná hospitalizace.

Závěr číslo 3. Stresová angína, progresivní. Takový závěr je uveden v odpovědích 1 (a), 2 (c nebo d), 3 (a nebo c), 7 (b).

Takový závěr naznačuje závažný průběh onemocnění a vysoké riziko vzniku srdečního infarktu, takže byste se měli okamžitě poradit s lékařem a podstoupit léčbu pacienta.

Závěr číslo 4. Falešné angina pseudo-stenocardia napětí. Tento závěr je uveden s následujícími odpověďmi:

- 1 (b), 2 (a), 3 (b), 4 (b nebo c).

Typicky je bolest tohoto typu pozorována při NDC, hyperventilačním syndromu, neurotickém stavu. K vyloučení ICHS je nutné provést cyklistickou ergometrii. Je znázorněn příjem sedativ, jako je valeriána, mateřídouška, máta peprná, květy hloh, dechová cvičení.

Závěr číslo 5. Pravděpodobná angina pectoris. Tento závěr je uveden ve všech případech, kdy odpovědi nespadají do předchozích 4 závěrů. Je nezbytné objasnit diagnózu, včetně provedení testu energie na kole nebo testu stimulace jícnu. Je nutné zjistit účinnost nitroglycerinu.

Oddíl II je určen k diagnostice zbytkové anginy pectoris. Tato část dotazníku je vyplněna, pokud má pacient praxi nitroglycerinu.

V prvním bodě dotazníku odpověď „ano“ znamená, že bolest po užití nitroglycerinu se rychle a úplně zastaví během 1-3 minut. Pozdější zastavení bolesti (po 4 minutách nebo více), stejně jako jeho úplné vymizení, ale pouze uvolnění, by mělo být považováno za „pochybnou“ odpověď.

1. Bolest se vyskytuje v klidu a mizí nebo se ulevuje po užití nitroglycerinu: a) ano; b) je pochybný.

2. Bolest prochází úplně: a) během 1-3 minut; b) po 4 minutách nebo déle; c) jednodušší, ale ne projíždějící.

3. Nitroglycerin se užívá: a) několikrát denně; b) systematicky; c) vzácně, sporadicky.

4. Bolesti jsou lokalizovány: a) za hrudní kostí; b) na jiných místech (ramena, paže, oblast srdce).

5. Trvání bolesti do 5 min: a) ano; b) č.

6. Trvání bolesti do 20 minut: a) ano; b) č.

7. Trvání bolesti po dobu 20 minut.

8. První bolest vznikla: a) před několika dny; b) před několika měsíci; c) před několika lety.

9. Bolest vzniká zejména: a) v noci; b) při přesunu do vodorovné polohy a při usnadnění sezení v sedě; c) z jiných důvodů.

10. Současný zdravotní stav: a) normální; b) významně zhoršené (zvýšené záchvaty, úleva u dusičnanů).

Závěr číslo 1. Angina odpočinku. Tento závěr je uveden v následujících kombinacích odpovědí:

- 1 (a), 2 (a), 3 (některá z možností), 4 (a), 5 (a);

- 1 (a), 2 (a, b), 4 (a);

- 1 (a), 2 (a, b), 5 (a).

Doporučení

Musíte užívat koronaroaktivní léky, denní záchvaty by měly zvýšit denní dávku dusičnanů (sustak-forte, nitrong) na 6-8 tablet a přidat kafafen (3 -4 tablety denně) nebo inderal 20 mg (1/2 tablety 3krát denně) ).

Závěr číslo 2. Klidová angína, nestabilní. Tento závěr je uveden v odpovědích: 1 (a), 2 (a nebo b), 3 (a), 4 (a nebo b), 9 (a nebo b), 10 (b). Nutné navštívit lékaře a urgentní hospitalizaci.

Pokud odpovědi neodpovídají žádné z výše uvedených možností, je učiněn závěr: pravděpodobná klidová angína. V takové situaci je nezbytné objasnit diagnózu v nemocnici. Nejvhodnější metodou vyšetřování je Holterův monitoring, tj. Registrace EKG během dne.

1. Útoky intenzivní bolesti na hrudi trvající od 20 minut do 2 hodin se poprvé objevily: a) ano; b) č.

2. Celkový počet útoků takových bolestí: a) jeden; b) desítky; c) hodně.

3. Bolesti jsou lokalizovány: a) za hrudní kostí; b) v oblasti srdce; c) na jiných místech (celý hrudník, levé rameno, paže, krk, čelist).

4. Bolest: a) v levé paži, rameni; b) v čelisti, obě ruce; c) nedávají nikde.

5. Bolesti doprovází: a) udušení, nedostatek vzduchu; b) úzkost, strach ze smrti; c) závažná slabost; d) studený pot; e) palpitace, třes; e) nejsou doprovázeny ničím.

6. Útoky bolesti: a) nezávisle; b) po užití platolu, valdo cordina, sedativ; c) po užití nitroglycerinu; d) po opakovaném podání nitroglycerinu je usnadněno, ale ne zcela projde; e) po injekci léků.

7. V minulosti byly při chůzi pozorovány bolesti: a) ano; b) č.

8. V minulosti byly stanoveny diagnózy:

a) angina; b) neurocirkulační dystonie; c) infarkt myokardu.

Závěr číslo 1. Protrahovaný anginální záchvat, možná srdeční infarkt. Takový závěr je uveden při zodpovězení 1 (a nebo b), 2 (a), 3 (a nebo c), 4 (jakákoli možnost), 5 (jakákoli možnost s výjimkou e), 6 (g nebo d), 7 (a nebo b), 8 (libovolná možnost).

Doporučení

1. Zavolejte sanitku.

2. Nasaďte nitroglycerinovou tabletu pod jazyk, a pokud je to nutné, vezměte lék znovu o několik minut později.

3. Užívejte analgetikum (analgin, baralgin, sedalgin, tramal).

4. Vezměte sedativa (Relanium, tazepam, nozepam) - 1-2 tablety.

5. Postavte se pohodlně do postele. 6. Zajistit přístup čerstvého vzduchu do místnosti.

Závěr číslo 2. Pravděpodobná prodloužená kardialgie. Takový závěr je uveden v odpovědích: 1 (b), 2 (b nebo c), 3 (c), 4 (a nebo c), 5 (jakákoliv možnost), 6 (a nebo b), 7 (b).

Doporučení

Užívejte sedativa (tazepam, Relanium) - 1-2 tablety, Corvalol - 40-60 kapek, léky proti bolesti (analgin, sedalgin, baralgin), anaprilin - 1 tableta; zavolat lékaře.

Pokud odpovědi neodpovídají závěrům č. 1 a 2, pak je podmínka považována za pravděpodobný prodloužený anginální záchvat a doporučení jsou podobná těm, která byla navržena pro uzavření N1.

Bolest v srdci při chůzi

Související a doporučené otázky

9 odpovědí

Hledat místo

Co když mám podobnou, ale jinou otázku?

Pokud jste mezi odpověďmi na tuto otázku nenalezli potřebné informace nebo se váš problém poněkud liší od předloženého problému, zeptejte se lékaře na další otázku na této stránce, pokud se jedná o hlavní otázku. Můžete také položit novou otázku a po chvíli na ni naši lékaři odpoví. Je to zdarma. Potřebné informace můžete také vyhledat v podobných otázkách na této stránce nebo na stránce vyhledávání na webu. Budeme velmi vděční, pokud nás doporučíte svým přátelům na sociálních sítích.

Medportal 03online.com provádí lékařské konzultace v režimu korespondence s lékaři na místě. Zde získáte odpovědi od skutečných lékařů ve vašem oboru. V současné době poskytuje místo poradenství v 45 oblastech: alergik, venereolog, gastroenterolog, hematolog, genetik, gynekolog, homeopat, dermatolog, dětský gynekolog, dětský neurolog, dětský neurolog, dětský endokrinolog, dietolog, imunolog, infektolog, dětský neurolog, pediatrický chirurg, dětský endokrinolog, odborník na výživu, imunolog, infektiolog, dětský neurolog, pediatrický lékař, imunolog logoped, Laura, mamolog, lékařský právník, narkolog, neuropatolog, neurochirurg, nefrolog, onkolog, onkolog, ortopedický chirurg, oftalmolog, pediatr, plastický chirurg, proktolog, Psychiatr, psycholog, pulmonolog, revmatolog, sexuolog-androlog, zubař, urolog, lékárník, fytoterapeut, flebolog, chirurg, endokrinolog.

Odpovídáme na 95,61% otázek.

Proč mi bolestí srdce nebo dušnost, když nejdete rychle nahoru?

můj příbuzný má bolest v srdci, když jde nahoru (nahoru nebo do kopce) i pomalý

při chůzi na rovné silnici nic nebolí

Mám stejný problém s dušností - není dostatek vzduchu a rychle se unavím, pokud nejdu rychle nahoru (po ulici, svah je dobře 20-30 stupňů ne více)

na úrovni mohu jít velmi rychle, bez krátkého dechu

jak to vysvětlit?

Nevěřím, že poněkud pomalá chůze do kopce s mírným stoupáním je těžší než rychlá chůze na úrovni

Pokud jde o syndrom wpw, můžete opravdu žít až do věku, který si Bůh nechal stranou, ale nesmíte zapomenout, že jeho přítomnost (wpv) může vyvolat záchvaty SVT, VT (ventrikulární tachykardie). Pravděpodobně při chůzi do kopce máte rytmus., možná dokonce s jogy špatného rytmu, což způsobuje nepohodlí. Na EKG mimo zátěž nemusí existovat nic, kromě zkrácení QT intervalu a d-vlny, a pro zachycení takových změn se denní monitorování rytmu (holter) provádí pod zátěží, což je také doporučeno pro vašeho příbuzného, ​​aby zažil bolest a dušnost. chůze chůze, může být známkou anginy pectoris, která je také detekována na EKG se zátěží, například EKG s ergometrií na kole.

Rychlá nebo pomalá Vaše chůze nahoru a na vodorovném povrchu bude s přesností určovat pouze měření pulsu, a to buď ručně (na zápěstí nebo na karotidě, za minutu), nebo pomocí přístroje, který měří srdeční tep.

Vaše teoretická maximální četnost kontrakce se vypočítá podle vzorce 220 - věk. Další je procento tepové frekvence během zátěže nebo bezprostředně po ní ve vztahu k maximální frekvenci kontrakcí. Pro netrénovanou osobu je vše, co přesahuje 60% maximální tepové frekvence, považováno za slušné zatížení.

Při stoupání se svaly nohou používají stále více a více, takže se zvyk zvyká se zvykem. Samozřejmě, není normální, že cítíte bolest v hrudi. Přesnost měření elektrokardiogramu během cvičení pomůže určit přesnou příčinu onemocnění.

V příštím videu, blíže ke konci (1 hodina a 56 minut záznamu), kardiolog vysvětluje, jak rehabilitoval jádra tím, že šel do 9. patra schodů (sestoupili na výtah), vědomě dýchali dovnitř a ven. Doporučuje zvedání v protifáze s pažemi a pánevními zatáčkami tak, aby se nohy neunavily.

Bolest v srdci při chůzi rychle

Po mnoho let neúspěšně zápasí s hypertenzí?

Vedoucí ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je léčit hypertenzi tím, že ji užíváte každý den.

Dobré odpoledne Řekni mi, jestli se může tlak během chůze zvednout? Po chůzi se necítím moc dobře a často mám vysoký krevní tlak.

Dobrý den Tlak během pohybu se může zvýšit různými způsoby. U zdravého člověka se může při chůzi systolický tlak zvýšit na 125 mm Hg a snížit na 50 mm Hg. Ale to jsou extrémní hodnoty. V drtivé většině případů, s rychlou chůzí, krevní tlak může vzrůst o 30-40 mm Hg, nebo pokles o 20-30 mm Hg.
Stojí za zmínku, že obvykle tlak rychle normalizuje na požadovanou úroveň. Pokud po aktivní procházce přetrvávají vysoké sazby po dobu několika hodin, je nutné poradit se s lékařem, protože tento stav označuje odchylky v těle.
Pokud máte hypertenzi, užíváte léky doporučené vaším lékařem a krevní tlak se zvyšuje i při pomalé chůzi, měli byste okamžitě vyhledat lékaře. Faktem je, že s největší pravděpodobností byly drogy vybrány nesprávně. Existuje další možnost, špatné dávkování nebo frekvence podávání.
Při chůzi může tlak také vzrůst v důsledku patologie krční páteře. V takové situaci existují další další příznaky: těžké a těžké závratě, bolest hlavy, mouchy před očima, tinnitus.
Bohužel není možné v absentii zjistit, proč při chůzi dochází k nárůstu arteriálního tlaku, a proto je nutné navštívit lékaře a podrobit se testům na zjištění všech příčin.

 • Zvýšený tlak: od čeho a proč zvyšuje krevní tlak u lidí
 • Gymnastika pro hypertenzi Dr. Bubnovského: cvičení videa
 • Chlazení se zvýšeným tlakem: proč se třese s hypertenzí
 • Obecné informace
 • Příznaky
 • Postupy
 • Co jíst?
 • Hypertenzní krize
 • Drogy
 • Lidová léčba
 • Živý chat

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

 • Vysoký nižší tlak: příčiny a jak snížit, pokud je 100 nebo více
 • Norma tlaku a pulsu podle věku: tabulka normálních hodnot
 • Tlak 130 až 90 (135 až 80,85,95): co dělat a co to znamená?
 • Jaké jsou nejlepší tlakové pilulky: seznam účinných léků
 • Proč tlak v noci během spánku roste: příčiny a léčba zvýšeného krevního tlaku
 • 140 tlak na 80, 70 a více: co dělat a co léky snížit
 • Soubor Sitemap

Tlak 170 až 100: příčiny, příznaky a pomoc

Krevní tlak je důležitým ukazatelem, který charakterizuje lidské zdraví. Kardiovaskulární systém je jedním z nejdůležitějších v těle. Selhání v její práci proto může vést k strašným následkům, což významně narušuje blahobyt a životní úroveň. Co ukazuje nárůst tlaku na 170/100 a na jaké patologie tento článek může říct.

Příčiny vysokého krevního tlaku

120/80 je považován za normální krevní tlak pro zdravého člověka. Hladina tlaku se však může mírně lišit v závislosti na vnějších faktorech. Například při fyzické námaze nebo duševním přetížení se hodnoty tonometru mění směrem nahoru. Tento stav nebude považován za patologii, protože při eliminaci příčin vzestupu se hladina tlaku rychle vrátí do normálu.

Poměrně často se může tlak zvýšit u těhotných žen, stejně jako u žen během menopauzy. V těchto situacích musíte pečlivě sledovat svůj stav a při prvních příznacích vyhledat lékaře.

Co znamená BP 170/100? Stav, ve kterém hodnoty tonometru dosáhly 170/100, se nazývá druhý stupeň hypertenze. Onemocnění je nejčastější z patologií kardiovaskulárního systému. Podle statistik 20 - 30% dospělé populace trpí hypertenzí a s věkem se tyto hodnoty zvyšují. Patologie je chronická a vyžaduje okamžitou léčbu.

Hypertenze se vyskytuje na pozadí různých abnormalit. Nejvýznamnější faktory ovlivňující činnost srdce a cév jsou:

 • Obezita;
 • Zneužívání kuřáckých směsí;
 • Zvýšený příjem soli;
 • Hypodynamie;
 • Dědičná predispozice;
 • Narušení fungování endokrinního a nervového systému;
 • Onemocnění ledvin;
 • Hormonální terapie.

Dlouhodobě zvýšené ukazatele tlaku mohou vyvolat - hypertenzní krizi.

Lidé, kteří neustále trpí patologicky vysokým krevním tlakem, přizpůsobují se tomuto stavu a mohou si jednoduše nevšimnout jeho skoky. To vede k rozvoji závažných komplikací. Vzhledem k tomu, že hypertenzní krize často způsobují srdeční záchvat, mrtvici, koronární srdeční onemocnění, otok mozku, aneuryzma atd.

Následující důvody mohou vyvolat prudký skokový tlak na 170/100 a vyšší sazby:

 • Silný stres;
 • Pití alkoholu;
 • Špatné léky;
 • Letecký let atd.

Příznaky vysokého krevního tlaku

Jak již bylo uvedeno výše, u dlouhodobého průběhu onemocnění indikátory 170100 nesmějí způsobit zhoršení celkového stavu. To však neznamená, že tělo není vystaveno stresu. A pacient může léčbu odmítnout. Cirkulace v takové situaci funguje v rozšířeném režimu, v důsledku čehož jsou vnitřní orgány vystaveny nejtěžšímu zatížení, v důsledku čehož dochází k poruše v jejich práci.

Ve většině případů se zvýšený krevní tlak projevuje následujícími příznaky:

 • Bolest v zadní části hlavy;
 • Hluk a tlak v uších;
 • Slabost a závratě;
 • Bolesti na hrudi v srdci;
 • Nevolnost, ve vzácných případech zvracení.

Jakákoli fyzická aktivita v takovém stavu je mimo kapacitu. Rychlá únava a výskyt dechu. Když se díváte na objekty v očích, začněte "blikat" a tepová frekvence se zvýší na 100 úderů za minutu. Všechny výše uvedené příznaky jsou mocnými argumenty pro kolaps specialisty. Vzhledem k tomu, že pouze léčba zahájená včas, pomůže vyvarovat se vzniku krizí a vzniku závažných komplikací.

Prudký nárůst tlaku způsobený hypertenzní krizí přináší výraznější symptomy:

 • Těžká a ostrá bolest v srdci;
 • Zvýšená tepová frekvence a palpitace;
 • Závratě a nevolnost;
 • Bolest hlavy pokrývající celou hlavu;
 • Kašel, suchá etiologie;
 • Krvácení z nosu.

Pacienti s krizí často inhibovali odpověď na dotazy nebo jsou zcela náchylní k záchvatům paniky. Tento stav vyžaduje okamžitou pomoc, takže musíte co nejdříve zavolat lékaře.

Pomoci při prudkém zvýšení krevního tlaku

Pokud tlak prudce vzrostl na úroveň 170/100, je nutné přijmout opatření pro rychlou normalizaci. Měly by být provedeny následující akce:

 • Uklidněte se a ne paniku. Jakékoliv nervové napětí způsobí ještě větší zvýšení výkonu.
 • Odstraňte trapné oblečení, lehněte si a zajistěte čerstvý vzduch.
 • Na čelo je třeba dát chladicí obklad a nohy naopak - zahřát.
 • Užívejte enalapril nebo clofelin.
 • Zavolej sanitku.

S bolestí a pálením v srdci můžete rozpustit glycerinovou tabletu, což zabrání rozvoji srdečního infarktu. Je velmi důležité si uvědomit, že všechny glykosidy jsou účinné, takže nepřekračujte povolené dávkování léku.

Léčba hypertenze

Léčba pacientů s tlakem 170/100 je trvalá. Vzhledem k tomu, že lze ukazatele normalizovat pouze se systematickým příjmem celého komplexu racionálně vybraných léčiv. Terapie této povahy má za cíl nejen snížit hladinu krevního tlaku, ale také snížit riziko vzniku patologických onemocnění srdce a cév, jakož i dalších vnitřních orgánů.

Plně vyléčit nemoc může být pouze v případě, že skok byl spuštěn psycho-emocionálními faktory nebo silnou fyzickou námahou, bez přítomnosti patologických změn v orgánech a systémech. V tomto případě je klíčovým znakem v léčebné terapii odstranění provokujících faktorů.

Pravidla nového životního stylu:

 • Odmítnutí závislostí (kouření, alkohol);
 • S nadměrnou hmotností, snížení jeho výkonnosti;
 • Možné fyzické aktivity;
 • Snížený příjem soli;
 • Nadměrné vystavení zásadám správné výživy.

Lidé trpící vysokým krevním tlakem by se měli vyvarovat potravin s vysokým obsahem tuku. Je lepší dát přednost rostlinným potravinám, které zahrnují draslík, hořčík a vápník. To přispěje k obohacení nádob o nezbytné minerály, což je činí trvanlivějšími a pružnějšími.

Včasná léčba pomůže normalizovat a stabilizovat tlak, aniž by způsobila značné škody na životní úrovni.

Co dělat, když srdce bolí při chůzi?

Mnoho lidí začne panikařit, když jim srdce při chůzi bolelo. Zajímavostí je, že bolest srdce často nesouvisí přímo s onemocněním tohoto orgánu. Jak pochopit pravou příčinu indispozice? Co je třeba udělat?

Proč srdce při chůzi bolelo?

Lidé se bojí takové bolesti, protože každý ví, že srdce je důležitým orgánem lidského těla. Neúspěchy v jeho práci mohou mít nenapravitelné účinky na zdraví. Jaký druh bolesti mohou pacienti zažít?
Rozlišují se tyto pocity:

 • Stabbing;
 • Tlak;
 • Omezování;

 • Pečení;
 • Kňourání;
 • Tahání;
 • Spalování;
 • Impaler.

 • Bolest se může rozšířit:
  1. Na celé hrudi;
  2. V rameni;
  3. Dolní čelist;
  4. Belly;
  5. V ruce;
  6. Pod lopatkou;
  7. V krku.

  V časovém rámci trvá nepohodlí několik minut až několik hodin. Může záviset na pohybu nebo dýchání, fyzické aktivitě nebo odpočinku. Pokud srdce při chůzi bolí, může to být:
  • Hrudní ischias;
  • Onemocnění chrupavky;
  • Pásový opar;
  • Neuróza;
  • Slabá hrudní páteř;
  • Osteochondróza;
  • Nadýmání;
  • Onemocnění žaludku;
  • Problémy s pankreatem.

  Jak vidíte, seznam je významný a zdaleka není úplný a není přímo spojen s onemocněním srdce.

  Co dělat s bolestmi v srdci?

  Chcete-li zjistit příčinu nepohodlí v srdci, je nutné absolvovat vyšetření, které určí kardiologa. Seznam studií pro absolvování:

  1. Elektrokardiogram;
  2. Stresové EKG;
  3. Monitor monitoru EKG;
  4. Fonokardiografie;
  5. Echokardiografie;
  6. Koronární angiografie;
  7. Scintigrafie;
  8. X-ray;

 • Počítačová tomografie;
 • Zobrazování magnetickou rezonancí.

 • Nebojte se seznamu procedur, nebudete je potřebovat. Po vyšetření Vám lékař předepíše nezbytný výzkum. Je také možné přesměrovat na neurologa nebo gastroenterologa. Protože bolest v srdci nemusí být příčinou srdečních problémů.

  Tip 1: Jak léčit bolest srdce

  Nejzřejmějším znakem srdeční choroby je bolest na hrudi. Bolesti srdce však nemusí být nutně v srdci. Angina se může projevit jako bolest v krku, zubech, bolesti při chůzi v náručí, mezi lopatkami a tak dále.

  • Jak léčit bolest srdce
  • Co dělat, pokud vaše srdce po dlouhou dobu bolí
  • Co dělat, když srdce bolelo
  • - nitroglycerinové tablety;
  • - nitroglycerinový sprej;
  • - židle;
  • - čerstvý vzduch;
  • - studenou vodou

  Tip 2: Proč srdce bolí pro IRR

  Příčiny bolesti v srdci s VSD

  Bolest v srdci s vegetativně-cévní dystonií může být ve formě bolesti, bodnutí, řezání, lisování. Člověk má strach o těsnost, pálení, pocit přítomnosti cizího tělesa v hrudi. Příznaky bolesti se objevují v oblasti srdce, mírně pod levou subklavickou oblastí, stejně jako v mezikloubní oblasti nebo pod levou lopatkou. Bolest může být aplikována na krk, čelisti, v levé ruce. Jejich trvání se může pohybovat od několika sekund do několika hodin. Mohou začít postupně, ale mohou být paroxyzmální.

  Nejčastější výskyt srdeční bolesti u vegetativně-cévní dystonie je spojen s následujícími faktory: fyzickou námahou, nervovou námahou, únavou, chronickým stresem, emočním stresem, změnou počasí, příjmem alkoholu, horkými nápoji, nosností v levé ruce, u žen - předmenstruačním obdobím. Někdy se bolesti v srdci vyskytují v noci po nepříjemných snech. Tyto příznaky je třeba brát vážně, protože mohou znamenat problémy v kardiovaskulárním systému.

  Povaha bolesti v srdci s VSD a jak je odstranit

  Ve vegetativní cévní dystonii je v oblasti srdce několik typů bolesti. První typ zahrnuje neustálé bolestivé nebo bolestivé pocity s pocitem deprese a melancholie. Taková bolest je snadno snášena, nemá vliv na schopnost pracovat. Ke zlepšení stavu by měly užívat léky Valerian, menthol. Druhý typ se projevuje dlouhým, intenzivním pocitem pálení v oblasti srdce, bolest je dlouhá, někdy tak silná, že je člověk nucen zavolat sanitku, protože Valocordin nebo Validol nepřinesou úlevu. V tomto případě mohou pomoci hořčičné omítky na hrudi v oblasti srdce, příjem sedativ nebo léků proti bolesti.

  Třetí typ je charakterizován přetrvávající bolestí, která se objevuje ve formě záchvatů. Vypadají najednou, šíří se přes hrudník. Bolest je doprovázena pocitem nedostatku vzduchu, zvýšeným tepem, pocením, častým močením a někdy i strachem ze smrti. Nepřijdou po užití "Validolu" nebo "Nitroglycerinu". Protože tyto příznaky jsou podobné projevům srdečního infarktu, v tomto případě byste měli určitě zavolat sanitku. Příčina takových bolestí v srdci musí zjistit lékaře.

  Čtvrtý typ je charakterizován krátkodobou (od 2 do 20 minut) paroxyzmální bolestí v oblasti srdce, způsobenou emocemi. Podobný příznak je zastaven "Validol", "Nitroglycerin" za pět minut. Pátý typ bolesti v srdci s VSD se vyznačuje nepříjemnými pocity, které se objevují při chůzi. Nepříjemné symptomy, na rozdíl od anginy pectoris, nezmizí ihned po cvičení. Bolesti nejsou příliš stabilní, objevují se pouze v období exacerbace IRR, zbytek času, osoba je zcela rezistentní vůči tomuto typu stresu.

  Bolest v srdci během rychlé chůze nebo běhu.

  Srdce poskytuje krevní oběh v lidském těle, funguje jako výkonné čerpadlo. Mnohem více lidí umírá na srdeční choroby v těchto dnech než na jiné nemoci, války, katastrofy atd. Tento životně důležitý orgán se nachází v samém centru lidského těla.

  Když říkáme, že se člověk soustředí, znamená to, že dovoluje, aby jeho srdce učinilo rozhodnutí, to znamená, že jedná v souladu se sebou, s radostí a láskou. Jakékoliv srdeční problémy jsou znamením opačného stavu, tj. Stavu, kdy člověk bere všechno příliš blízko k srdci. Jeho úsilí a zkušenosti jdou nad jeho emocionální schopnosti, což ho vede k nadměrné fyzické aktivitě. Nejdůležitějším poselstvím, které nese srdce, je „LOVE YOURSELF!“. Pokud člověk trpí nějakým hloupým srdcem, znamená to, že zapomněl na své vlastní potřeby a snažil se získat lásku druhých. Nemiluje se dost.

  Duševní důvody
  Problémy se srdcem naznačují, že byste měli okamžitě změnit svůj postoj vůči sobě. Myslíte si, že láska může přijít jen od jiných lidí, ale bylo by mnohem moudřejší přijmout lásku od sebe. Pokud jste závislí na něčí lásce, musíte si tuto lásku neustále zasloužit.

  Když si uvědomíte svou originalitu a naučíte se respektovat sebe sama, láska - vaše láska k sobě - ​​bude vždy s vámi, a nebudete se muset znovu a znovu snažit, abyste ji získali. Chcete-li znovu kontaktovat se svým srdcem, zkuste si sdělit alespoň deset komplimentů denně.

  Pokud tyto vnitřní změny provedete, vaše fyzické srdce na ně zareaguje. Zdravé srdce může snášet podvody a zklamání v oblasti lásky, protože nikdy neopouští bez lásky. To neznamená, že pro ostatní nemůžete dělat nic; naopak, musíte pokračovat ve všem, co jste předtím udělali, ale s jinou motivací. Musíte to udělat pro své vlastní potěšení a ne pro něčí lásku.

  Bolest v srdci při pohybu

  Bolest vznikající z levé strany vedle srdce je velmi děsivý příznak. To může znamenat, že se vám stalo srdce. Například se vyvinula ischemická nebo hypertenzní choroba, srdeční onemocnění nebo kardiomyopatie. Ale stejné znamení může být projevem patologie páteře, žeber, umístěných vlevo. Dejte bolesti na levé straně vnitřních orgánů: žaludku, sleziny, tlustého střeva.

  Kde se srdce nachází

  Nejvyšší kost, která běží vodorovně na hrudní stěně, je klíční kost. Za ním je první žebro, pod ním můžete cítit malou měkkou svalovou mezeru a pod ní - druhé žebro. Potom následují 3, 4, 5, 6, 7 a 8 žeber. Nápověda k orientaci a tyto pokyny:

  • bradavku muže: je na stejné úrovni jako 5. žebro;
  • úhel lopatky, směřující dolů, odpovídá 7. okraji osob obou pohlaví.

  Srdce osoby je přibližně velikost jeho pěsti, umístil tak že nejprominentnější ukazováček ukazuje dolů a doleva. Srdce leží takto (podle bodů):

  • od horního okraje druhého žebra, kde je připevněn k hrudní kosti na pravé straně;
  • další bod, ke kterému linie vede, je horní okraj 3 žeber, 1-1,5 cm vpravo od pravého okraje hrudní kosti;
  • další bod: oblouk od 3 do 5 žeber vpravo, 1-2 cm vpravo od pravého okraje hrudní kosti.

  Byla to pravá hranice srdce. Nyní popíšeme dno: jde od posledního bodu popsaného na pravé straně hrudníku a šikmo k intervalu mezi 5 a 6 hranami doleva, až k bodu, který leží vpravo od levé středové linie 1-2 cm.

  Levý okraj srdce: od posledního bodu vede čára obloukem k bodu 2-2,5 cm vlevo od levého okraje hrudní kosti, na úrovni 3 žeber.

  Tato pozice je obsazena srdcem, spolu s velkými plavidly proudícími dovnitř a ven:

  1. superior vena cava: nachází se na pravém okraji hrudní kosti, od 2 do 3 žeber; přivádí špatnou kyslík z horní poloviny těla;
  2. aorta: lokalizovaná na úrovni rukojeti hrudní kosti, od 2 do 3 žeber doleva. Nese okysličenou krev do orgánů.
  3. plicní trup: nachází se před ostatními cévami, jde před aortou doleva a zpět. Taková nádoba je potřebná k přenosu krve do plic, kde bude nasycena kyslíkem.

  Máte-li bolest srdce

  Bolest v levé polovině hrudníku je způsobena dvěma typy příčin:

  1. kardiologické, způsobené chorobami srdce a cév;
  2. non-cardiological, zahájený mnoha jinými patologiemi. Oni mají jejich rozdělení v závislosti na orgánovém systému, který způsobil syndrom.

  Skutečnost, že srdce bolí, je označena těmito znaky:

  • lokalizace bolesti: za hrudní kostí a vlevo k levému okraji klíční kosti;
  • charakter může být odlišný: kňučení, bodnutí, utlačování nebo nuda;
  • není doprovázena bolestí v mezioložních prostorech nebo v obratlích;
  • neexistuje spojení s určitým typem pohybu (například otočením paže u ramenního kloubu nebo zvednutím paže), bolest se nejčastěji objevuje po cvičení;
  • může existovat souvislost s příjmem potravy - srdeční bolest s anginou pectoris může být spojena s konzumací velkého množství potravy nebo chůze bezprostředně po jídle, ale není doprovázena pálením žáhy, říháním nebo poškozenou stolicí;
  • může dát v levé ruce (zejména malý prst ruky), levá polovina dolní čelisti, levé rameno oblasti, ale zároveň - není tam žádné porušení citlivosti ruky, to nezamrzne, neoslabuje, kůže nezačne blednout a vlasy vypadnou.

  Bolesti srdce: jaký druh bolesti srdce?

  Mohou být citovány následující příčiny bolesti způsobené samotným onemocněním srdce:

  Angina pectoris

  Jedná se o typ koronární srdeční choroby. Souvisí to s tím, že díky aterosklerotickému plátu v koronární tepně, krevní sraženině nebo křeči se zmenšuje průměr dané cévy, která krmí struktury srdce. Ten přijímá méně kyslíku a vysílá signály bolesti. Charakteristika posledně jmenovaných:

  • vyskytují se nejčastěji po fyzickém nebo emocionálním stresu: vzpírání, šplhání po schodech, chůze rychle, chůze proti větru (zejména zima, zvláště ráno), chůze po jídle;
  • může se objevit v noci ráno nebo po probuzení, když osoba ještě nevyšla z postele (to je Prinzmetal angina);
  • po odpočinku nebo zastavení v prvním případě nebo po užití Corinfaru, Nifedipinu nebo fenigidinu - ve druhé zmírní bolest;
  • mačkání bolesti, pečení;
  • lokalizovaná nebo za hrudní kostí nebo vlevo od hrudní kosti, její oblast může být označena špičkou prstu;
  • může dát do oblasti levé ruky, lopatka; levá polovina čelisti;
  • odstraněn "Nitroglycerin" za 10-15 sekund.

  Infarkt myokardu

  Jedná se o druhou a nejzávažnější formu ischemické choroby. To se vyvíjí, když ty plakety nebo tepny, které způsobily krátkodobé, pouze s emocionální nebo fyzickou zátěží, hladovění kyslíku v myokardu, rostly a téměř úplně zablokovaly tepnu. Tento stav může nastat, když se někde (z nějaké žíly, nejčastěji v nohách) odtrhne trombus nebo kus tuku, který blokuje tepnu. V důsledku toho, část srdce, pokud není poskytnuta profesionální pomoc hodinu, vstřikováním léků, které rozpouštějí krevní sraženinu, zemře.

  Zjevný infarkt myokardu může být odlišný. V klasické verzi je:

  • těžké, pálivé, trhavé bolesti na levé straně srdce. Je tak silná, že člověk může dokonce ztratit vědomí;
  • neodstraní "Nitroglycerin" a zbytek;
  • dává levou ruku, rameno, krk a čelist - na levé straně;
  • bolest stoupá ve vlnách;
  • doprovázené krátkým dechem, nevolností, srdeční arytmií;
  • všude se na kůži objevuje studený pot.

  Infarkt je zákeřná choroba: pokud se projevuje typicky, dává člověku šanci na záchranu. Ale i v této nebezpečné nemoci může ublížit jen ruka, čelist nebo dokonce jeden malý prst na levé ruce; může se objevit nebo náhle objevit porucha srdečního rytmu, bez zjevného důvodu, může se objevit bolest žaludku nebo úleva stolice.

  Perikarditida

  Toto je název zánětu srdečního sáčku způsobeného infekční příčinou. Lidé tuto bolest popisují jako:

  • bolest na hrudi (nebo řečeno: „lokalizováno v hloubkách hrudníku“);
  • pronikavý charakter;
  • horší, když leží;
  • oslabuje, když sedí nebo stojí mírně dopředu;
  • dlouho, v mnoha případech, běží čas od času;
  • nedává nikde;
  • neodstraní nitroglycerinem;
  • po akutních respiračních infekcích, pneumonii, jiných onemocněních způsobených mikroby;
  • doprovázena slabostí, horečkou.

  Prolaps mitrální chlopně

  Takové „vyklenutí“ chlopně v levé síni (obvykle by se měly okvětní lístky otevřít v systole a těsně uzavřené v diastole) mají buď vrozenou příčinu, nebo se vyvíjí po utrpení revmatismu, infarktu myokardu nebo myokarditidy, uprostřed lupus erythematosus, ischemické choroby srdeční nebo jiných srdečních onemocnění.

  • není intenzivní prasknutí bolesti srdce;
  • záchvaty palpitací;
  • přerušení práce srdce;
  • závratě;
  • omdlévání;
  • nevolnost;
  • pocit "kómy" v krku;
  • nadměrné pocení;
  • vzhledem k nedostatečnému přívodu krve do mozku je osoba s prolapsem mitrální chlopně náchylná k depresím, obdobím špatné nálady.

  Disekční aneuryzma aorty

  Toto je název stavu, kdy v aortě, největší nádobě, ve které je tlak nejvyšší, dochází k expanzi - aneuryzma. Pak na tomto pozadí, mezi vrstvami, které tvoří stěnu aneuryzmatu, dochází k hromadění krve - hematomu. „Leze“ dolů a odlupuje od sebe vrstvy aortální stěny. V důsledku toho je cévní stěna slabá a může být kdykoliv roztržena, což způsobuje masivní krvácení.

  Dissecting aneurysm zřídka nastane “sám”, nejvíce často to předchází obdobím když osoba má vysoký krevní tlak, nebo on trpí aterosklerózou, když plaky se tvoří v oblasti aorty, nebo příčina stavu stane se syfilis nebo Marfan syndrom.

  Bolest s aneuryzmatem aorty:

  • silný
  • nachází se za horní částí hrudní kosti;
  • může dát na krk, dolní čelist;
  • může být cítit v celé hrudi;
  • Trvá několik hodin až několik dní;
  • neodstraní nitroglycerinem;
  • mohou být doprovázeny modřením obličeje a otokem jugulárních žil umístěných na bočních plochách krku.

  Aortitida

  Toto je název zánětu všech tří (panaortitida) nebo částí (endaortitida, mesaortitida, peorortitida) hrudní aorty. Příčinou onemocnění může být:

  • infekce (streptokoky, syfilis, tuberkulóza, brucelóza);
  • autoimunitní onemocnění (Takayasuova choroba, kolagenóza, ankylozující spondylitida, tromboangiitis obliterans);
  • zánět se může "pohybovat" ze zánětlivých orgánů umístěných v blízkosti aorty: s pneumonií, plicním abscesem, infekční endokarditidou, mediastinitidou.

  Onemocnění se projevuje skupinou symptomů: některé z nich jsou příznaky základního onemocnění, jiné jsou projevy oběhových poruch vnitřních orgánů nebo mozku a jiné jsou příznaky zánětu samotné aorty. Ty zahrnují:

  • tlakové a pálivé bolesti na hrudi;
  • nejčastěji - za držadlem hrudní kosti, ale bolest může být vlevo;
  • v krku, mezi lopatkami, v oblasti "epigastrické" oblasti;
  • pulz na karotických a radiálních tepnách není symetrický, nemusí být zcela na jedné straně;
  • krevní tlak nelze určit na jednom rameni.

  Endokarditida

  Toto je název zánětu vnitřní výstelky srdce, ze kterého jsou ventily vyrobeny, akordů hlavního „pumpy“ osoby. Bolest v této nemoci se vyskytuje vzácně - pouze v pozdějších fázích, kdy pacient provádí fyzickou námahu nebo prožívá silné emoce. Je to bolestivé, ne intenzivní, může dát v paži a krku.

  Další známky endokarditidy jsou:

  • zvýšení teploty, často na nízká čísla;
  • tělesná teplota se snižuje a bez zjevného důvodu stoupá;
  • horečka doprovázená pocitem chladných nebo těžkých zimnic;
  • kůže je bledá, může být nasolená;
  • nehty se zhušťují a stávají se jako brýle v hodinkách;
  • pokud stáhnete dolní víčko, někteří lidé mohou najít bodové krvácení na spojivce;
  • ovlivňuje malé klouby rukou;
  • rychlý úbytek hmotnosti;
  • periodicky závratě a bolesti hlavy, ale v horizontální poloze, tyto příznaky zmizí.

  Kardiomyopatie

  Existují 3 typy tohoto onemocnění, ale bolest v oblasti srdce je charakteristická pouze u hypertrofické varianty. Bolestní syndrom se neliší od syndromu anginy pectoris a objevuje se i po cvičení.

  Kromě bolesti se projevuje hypertrofická kardiomyopatie:

  • dušnost;
  • palpitace;
  • kašel;
  • závratě a mdloby;
  • edém nohou (viz otoky srdce);
  • zvýšená únava.

  Vady srdce

  Jsou buď vrozené, nebo se vyvíjejí na pozadí revmatismu. Bolest srdce nejčastěji doprovází pouze aortální stenózu - pokles průměru v místě, odkud aorta pochází ze srdce.

  Syndrom bolesti v tomto případě je trvalý, jeho charakter je svírání, bodnutí, stisknutí. Navíc se často zvyšuje krevní tlak, na nohou se objevuje edém. Neexistují žádné jiné příznaky specifické pro aortální stenózu.

  Myokarditida

  Zánět srdečního svalu, který je nejčastěji následkem infekce chřipky nebo enterovirové infekce, je také v 75-90% případů projevených bolestí v srdci. Mají piercing nebo ogging charakter, vyskytují se jak ve spojení s fyzickou námahou, tak ve stavu relativního odpočinku, po námaze. Výrazná únava, zvýšená tělesná teplota. Nitroglycerin k úlevě od bolesti nepomůže.

  Dystrofie myokardu

  Toto je název skupiny srdečních onemocnění, při kterých srdeční sval není zapálen a nepodléhá degeneraci, ale zároveň hlavní funkce srdce souvisí s jeho kontraktilitou a rytmem.

  Onemocnění se může projevit bolestí jiné povahy. Nejčastěji je to bolestivá nebo bolestivá bolest, která se objevuje na pozadí pocitu tepla nebo naopak, zvyšuje chlad končetin, pocení. Navíc, tam jsou slabost, únava, časté bolesti hlavy.

  Hypertenze

  Trvale zvýšený krevní tlak se může projevit nejen bolestí hlavy, „předními zraky“ před očima nebo pocitem „přílivu“. Současně se může objevit bolest v levé polovině hrudníku, která má bolestivý, utlačující charakter nebo pocit "těžkosti" v hrudi.

  To je v zásadě všechna srdeční onemocnění, která mohou být doprovázena bolestí na levé straně hrudníku. Non-kardiologické patologie, které způsobují tento příznak, mnohem více, a nyní je prozkoumáme.

  Kardiologická onemocnění

  Oni jsou rozlišováni několika skupinami, se spoléhat na který orgánový systém byl příčina tohoto symptomu.

  Neuropsychiatrická patologie

  Bolestivé pocity v oblasti srdce mohou být způsobeny kardionurózou a cyklotypickými stavy, které jsou ve svých projevech identické. V těchto případech, navzdory množství příznaků, není odhaleno žádné vyšetření srdce a vnitřních orgánů. Muž si všimne následujících příznaků:

  • bolesti na levé straně hrudníku se objevují ráno před nebo během probuzení;
  • útoky se téměř vždy objevují při přehřátí spíše než v chladných a větrných dnech, jako je tomu u anginy pectoris;
  • může být provokován depresí nebo konfliktní situací;
  • bolest nezmizí, pokud přestanete nebo užíváte nitroglycerin; to může trvat až několik dní, a může se objevit několikrát denně (až 5), trvající 1-2 hodiny. V tomto případě se povaha bolesti může měnit pokaždé;
  • pokud děláte nějaké lehké cvičení, může zmírnit bolest;
  • povaha bolesti může být různá: mačkání, těžkost, brnění, to může být popisováno jako “prázdnota” v hrudi nebo, naopak, belling. Může existovat "bolestivá bolest" nebo silná intenzita syndromu, doprovázená strachem ze smrti;
  • bolest na krku, obě lopatky, může zachytit pravou polovinu hrudníku, oblast páteře;
  • můžete přesně určit bod, ve kterém je zaznamenána maximální bolest;
  • zvýšená citlivost levé bradavky;
  • stav se zhoršuje, když zažívá - pozitivní nebo negativní - emoce;
  • během útoku člověk začne dýchat často a povrchně, v důsledku čehož se obsah oxidu uhličitého snižuje v krvi, což je doprovázeno závratí, pocitem strachu a může sloužit jako základ pro rozvoj arytmie;
  • se všemi četnostmi a intenzitou útoků na ně nemají vliv drogy jako „Nitroglycerin“ nebo „Anaprilin“; Trvalo roky nebo nevedlo k rozvoji jevů srdečního selhání: dušnost, otok na nohou, změny rentgenového snímku plic nebo ultrazvuk jater.

  Pacienti se srdeční neurózou jsou mluvení, mazaní, během útoku mění polohu těla, hledají lokální lék na pomoc při zmírnění bolesti. Při užívání "Nitroglycerin" účinek se nevyskytuje po 1,5-3 minutách, jako u námahové anginy pectoris, ale téměř okamžitě nebo po dlouhé době. Přípravky jako Valocordin, Gidazepam nebo Valerian tinktura pomáhají těmto lidem efektivněji.

  Neurocirkulační dystonie je druhou hlavní patologií, ve které nedochází ke změně funkce nebo struktury vnitřních orgánů, ale zároveň trpí bolestí srdce. Mohou mít následující znak:

  1. Chcete-li lokalizovat v oblasti v blízkosti bradavky, mít mírnou nebo střední závažnost, trvat několik minut - několik hodin. Validol a nitroglycerin pomáhají zmírňovat bolest. Toto je nejběžnější typ kardialgie.
  2. Být bolestivý nebo represivní, doprovázený zvýšeným krevním tlakem, strachem, třesem, pocením, dušností. K odstranění takového útoku můžete použít "Anaprilina" ("Atenolol", "Metoprolol", "Nebivolol") v kombinaci s tinkturou valeriánu nebo mamince.
  3. Mají hořící charakter, lokalizují se za hrudní kostí nebo nalevo od ní, doprovázené zvýšenou citlivostí mezirebrových prostorů při sondování. Nitroglycerin, validol nebo valokordin nezastavují útok. To se provádí hořčičnými omítkami, navrstvenými v oblasti srdce.
  4. Mít lisování, smluvní, bolavý charakter, lokalizovat za hrudní kosti, zvýšit s chůze a fyzické námaze.

  Bolest při onemocněních pohybového aparátu a nervových zakončeních

  Syndrom bolesti může nastat s podrážděním nervů, které inervují mezirebrové svaly, se zánětem pobřežních a chrupavčitých částí žeber.

  Neuralgie mezi nervy

  Neustálé bolesti, zhoršené dýcháním (zejména hlubokým dechem), ohýbáním těla ve stejném směru. Jeden nebo více mezirebrových prostorů je bolestivých. Pokud je intercostální neuralgie způsobena virem pásového oparu, pak v jednom mezikrstním prostoru lze najít bubliny naplněné čirou kapalinou.

  Kromě takové bolesti neexistují žádné jiné příznaky. Pouze pokud je neuralgie způsobena virem varicella-zoster, může být teplota zvýšena. V případě oslabeného těla mohou být komplikace z nervového systému: meningitida, encefalitida.

  Myositida mezikloubních svalů

  V tomto případě výrazná bolest ve svalech srdce. Zvyšuje se hlubokým dechem a když je tělo nakloněno na zdravou stranu. Pokud začnete cítit postižený sval, je bolest.

  Syndrom scapular-rib

  V tomto případě vzniká bolest pod lopatkou, dává krku a ramennímu opasku (to, co jsme říkali „rameno“), přední část laterální části hrudní stěny. Diagnóza je poměrně jednoduchá: pokud pacient položí dlaň na opačné rameno, pak v horním rohu lopatky nebo na páteři na tomto místě můžete cítit bod maximální bolesti.

  Syndrom interbloodní bolesti

  K tomuto stavu dochází při zánětu komplexních struktur umístěných mezi lopatkami: svaly, vazy a fascie. Začíná vznikem gravitace v mezikruhové zóně. Pak se vyvíjí syndrom bolesti, který má lámání, vrtání, pálení charakter. Jeho intenzita se zvyšuje s emocionální námahou, během nočního spánku, při dýchání a otáčení těla, dodává krku, ramenům, předloktím a paži. To, co odlišuje tento syndrom od intercostální neuralgie a srdeční bolesti, spočívá v tom, že body bolesti lze nalézt v oblasti lopatky a mezirebrové svaly jsou bezbolestné.

  Zánět pobřežní chrupavky (chondrit) na levé straně

  To se projevuje výskytem otoku jednoho z chrupavek; je bolestivá. Po chvíli změkčuje edematózní oblast a může být otevřena výtokem hnisu. Současně může teplota stoupnout na subfebrilní čísla. Dokonce i po otevření abscesu v oblasti zanícené žlázy zůstává bolest, která může být narušena po dobu 1-3 let.

  Syndrom Tietze

  Toto je jméno nemoci nevysvětlitelné příčiny ve kterém jeden nebo několik žeber chrupavky jsou zapálené v místě kde oni se spojí s hrudní kostí. Syndrom se projevuje bolestí v lokalizaci zánětu, který se s tlakem v této oblasti zvyšuje, kýcháním, pohyby i hlubokým dýcháním.

  Onemocnění se vyskytuje v období exacerbace, kdy se objevují všechny symptomy a remise, kdy se člověk cítí zdravý.

  Poranění, zlomeniny, modřiny žebra

  Pokud došlo k poranění a pak je na hrudi zaznamenána bolest, není možné rozlišovat mezi symptomy, modřinou nebo zlomeninou. Obě tyto patologie se projevují silnou bolestí, která se šíří po celé hrudi; zvyšuje se s dýcháním. I když se jednalo o zlomeninu a rostlo společně, bolest v hrudníku bude ještě nějakou dobu zaznamenána.

  Nádor jednoho z levých žeber - osteosarkom

  Může se objevit u lidí jakéhokoliv věku. Projev onkopatologického syndromu bolesti, lokalizovaný v oblasti žeber. To je zesíleno v noci, charakterizované tažným charakterem. V pozdějších stadiích je v oblasti postiženého žebra pozorován otok.

  Osteochondróza

  Při stisknutí svazků nervů nervů na levé straně se objeví bolest v oblasti žeber. Ona:

  • bolestivý;
  • konstantní;
  • mění intenzitu se změnou polohy těla;
  • zvyšuje se s fyzickou námahou, přehřátím, průvanem a hypotermií;

  Dalšími příznaky jsou:

  • brnění a necitlivost v levé ruce,
  • slabost jejích svalů
  • může být bolest v levé ruce,
  • který má tři možnosti distribuce:
   • na jeho vnějším povrchu k palci a ukazováčkům;
   • na vnitřní, nejblíže malému prstu, oblast ruky;
   • na zadní vnější straně, míří k prostřednímu prstu - to bude záležet na tom, který z kořenů je sevřený.

  Osteoporóza

  Toto je jméno patologie, ve kterém kosti (včetně žeber) jsou příliš nízké v vápníku. Vyplývá to z důvodu nedostatku příjmů, špatné absorpce nebo zvýšené likvidace.

  Patologie je asymptomatická, můžete se o ní dozvědět, pokud provádíte ultrazvukovou denzitometrii žeber (zjistíte jejich hustotu). První příznaky se objevují, když se na žebrech objevují malé praskliny nebo zlomeniny, které se objeví, když je tělo nakloněno nebo ostře otočeno. Při těchto pohybech je obvykle silná, ostrá bolest v oblasti žeber, která pak přetrvává při změně polohy těla.

  Herniated disk

  Tato patologie je podobná osteochondróze, je spojena s podvýživou meziobratlové ploténky s její následnou destrukcí. Pouze v případě kýly, té části disku, která nemůže být zničena, začíná vyčnívat mimo obratle a zmáčknout tam přecházející nervy.

  Projev syndromu bolesti kýly:

  • postupně roste;
  • zhoršuje se v nejvyšší míře, což vede i ke ztrátě vědomí;
  • dává krku nebo paži, kde má střelecký charakter.

  Symptomy lze zaměňovat s infarktem myokardu. Hlavní rozdíl je v tom, že u herniovaného disku netrpí obecný stav člověka.

  Fibromyalgie

  Toto je název chronické muskuloskeletální bolesti, ke které nedochází v symetrických oblastech těla. V tomto případě dochází k bolesti po stresu nebo emočním traumatu. Žebra zranila nejen vlevo, ale i vpravo, bolest stoupá s deštěm a podobnými změnami počasí.

  Člověk si všimne pocitu ztuhlosti v hrudi, stěžuje si na špatné usínání, pravidelné bolesti hlavy. Koordinace jeho pohybů klesá; kvalita života trpí.

  Svalový-fasciální syndrom

  Toto onemocnění není neobvyklé. Jeho příčinou je trauma měkkých tkání hrudníku (v tomto případě na levé straně), ve kterých krev vstupuje do svalů, potí její tekutou část a ukládá se fibrinový protein, který krev potřebuje k zajištění procesu srážení. V důsledku této impregnace svalů se jejich tón dramaticky zvyšuje, což způsobuje bolestivý syndrom, popsaný jako „ve svalech“ nebo „v žeberech“ různé intenzity, měnící se pohybem.

  Všechna výše uvedená onemocnění z popsané skupiny mají bolesti v žebrech. Tento příznak bude také označen pleuritidou, pleurálními nádory a kardioneurózou. O nemocech pohrudnice mluvit o něco nižší.

  Když je příčinou onemocnění jednoho z vnitřních orgánů

  Bolestní syndrom lokalizovaný v blízkosti srdce může být způsoben patologií plic a pohrudnice, ve které jsou zabaleny. Může se vyskytnout v důsledku onemocnění mediastinových orgánů - komplexu orgánů, které se nacházejí mezi oběma plícemi, vedle srdce. Onemocnění srdce může také způsobit onemocnění jícnu, žaludku, žlučníku a jater.

  Plicní onemocnění

  1. Zánět plic. Nejčastěji bude srdeční oblast zraněna, pokud se zapálí celý lalok (lobar pneumonia) plic. Méně často se v případě pneumonie fokální povahy zaznamenává „kardialgie“. Bolestivý syndrom - bodavý charakter, vzrůstá s inspirací a kašlem. Navíc dochází ke zvýšení teploty, slabosti, kašli, nevolnosti, nedostatku chuti k jídlu.
  2. Absces plic V tomto případě se projeví horečka, nechutenství, nevolnost, bolest svalů a kostí. Syndrom bolesti na levé straně hrudní kosti se liší intenzitou, zejména pokud se absces blíží průniku do průdušky. Pokud se absces nachází v blízkosti stěny hrudníku, bude při stlačování na žebro nebo mezirebrovém prostoru pozorováno zvýšení bolesti.
  3. Pneumokonióza je chronické onemocnění způsobené vdechováním průmyslového prachu, který se plíce snaží oddělit od zdravých oblastí pomocí pojivové tkáně. V důsledku toho se dýchací zóny zmenšují. Tam je nemoc dechu, kašel, bolest v piercing povahy hrudníku, který dává v mezikrystalické oblasti a pod lopatkou. Progresi onemocnění charakterizuje horečka až 38 stupňů, slabost, pocení a úbytek hmotnosti.
  4. Plicní tuberkulóza. Bolest na hrudníku se v tomto případě objevuje pouze tehdy, když se specifická zánětlivá charakteristika procesu tuberkulózy rozšíří na pleuru, obklopující plíce nebo hrudní stěnu (hrudníková kostra). Předtím je pozornost věnována úbytku hmotnosti, pocení, nedostatku chuti k jídlu, zvýšené únavě, nízké horečce, kašli. Bolestivý syndrom se zvyšuje s dýcháním, kašlem, stiskem na hrudi.
  5. Nádor plic. Je tu neustálá bolest jiné povahy: bolestivá, tlaková, nudná, pálivá nebo nudná, zhoršená kašlem a hlubokým dýcháním. Může dát do ramene, krku, hlavy, žaludku; mohou vyzařovat na pravou stranu nebo obklíčit.
  6. Pleurisy - zánět pohrudnice, to znamená film pokrývající plíce. Je to téměř vždy komplikace pneumonie, nádorů plicní tkáně nebo jejích poranění. Pokud se vyvíjí levostranná pleuróza, může být syndrom bolesti lokalizován v oblasti srdce. Je spojena s dýcháním a je zhoršena kašlem. Navíc dochází ke zvýšení teploty, dušnosti.
  7. Pneumothorax. Toto je název stavu, ve kterém vzduch vstupuje mezi pohrudnici a plic. Je nestlačitelný, a proto se zvětšováním objemu stlačuje plíce a pak srdce s cévami. Tento stav je nebezpečný, vyžaduje neodkladnou hospitalizaci. Projevná patologie bodavá bolest na postižené straně. Dává do paže, krku, hrudní kosti. Posiluje při dechu, kašli, pohybech. Může být doprovázena strachem ze smrti.

  Mediastinální patologie

  Není jich příliš mnoho:

  • Pneumomediastinum (mediastinální emfyzém) - vstup vzduchu do tukové tkáně, která se nachází kolem srdce a cév. Vyskytuje se v důsledku poranění, poškození během operace nebo hnisavé fúze tkání obsahujících vzduch - jícnu, průdušnice, průdušek nebo plic. Symptomy: pocit tlaku za hrudní kostí, potíže s dýcháním, dušnost.
  • Plicní embolie. Jedná se o život ohrožující stav charakterizovaný náhlou prudkou bolestí za hrudní kostí, která se zhoršuje při zhluboka se nadechujícím a kašle. Také zaznamenal dušnost, palpitace, ztrátu vědomí.
  • Tracheitida - zánět tracheální sliznice. Projevuje se kašlem, suchostí, bolestí pálení za hrudní kostí.
  • Křeč jícnu. Symptomy tohoto stavu je obtížné odlišit od útoku anginy pectoris: syndrom bolesti je lokalizován za hrudní kostí, v oblasti srdce a lopatky, odstraněný nitroglycerinem.

  Onemocnění břicha

  Následující patologie mohou způsobit bolest podobnou srdečním problémům:

  1. Ezofagitida - zánět sliznice jícnu. Vyznačuje se pocitem pálení za hrudní kostí, který je zhoršován polykáním, zejména tvrdou, horkou nebo studenou potravou.
  2. Achalasie kardie je expanzí ezofageálního otvoru žaludku. Syndrom bolesti na hrudi je spojován s příjmem potravy. Pálení žáhy a nevolnost jsou také zaznamenány.
  3. Kýla otvoru jícnu v membráně. Bolestový syndrom se objevuje nebo zvyšuje po jídle, stejně jako v horizontální poloze. Bolest odchází se změnou polohy těla.
  4. Peptický vřed nebo 12 vředů dvanáctníku. Bolest ve stejnou dobu nebo se vyskytuje na lačný žaludek, nebo 1-2 hodiny po jídle. Pálení žáhy je také zaznamenáno.
  5. Exacerbace chronické cholecystitidy je nejčastěji doprovázena bolestí pod žebry na pravé straně, ale může také poskytnout levou polovinu hrudníku. Kromě toho je v ústech hořká chuť, relaxační křeslo.
  6. Exacerbace chronické pankreatitidy, pokud je zánět lokalizován v ocase pankreatu, s výjimkou nevolnosti, zvracení a oslabení stolice, doprovázené bolestí na levé straně hrudníku.

  Diagnóza založená na charakteristikách bolesti

  Zkoumali jsme patologie, které způsobují bolest, lokalizované v levé polovině hrudníku. Podívejme se nyní na bolest, kterou každý z nich dává.

  Bolest

  Bolest bolesti je charakteristická pro:

  • angina pectoris;
  • myokarditida;
  • kardioneuróza;
  • žaludeční vřed a duodenální vřed;
  • skolióza;
  • osteochondróza hrudní páteře;
  • exacerbace pankreatitidy.

  Stabilní povaha bolesti

  Trpící bolest nastává, když:

  • infarkt myokardu;
  • perikarditida;
  • kardioneuróza;
  • hypertrofickou kardiomyopatii;
  • neurocirkulační dystonie;
  • intercostální neuralgie;
  • pneumonie;
  • pohrudnice;
  • tuberkulóza;
  • šindele;
  • rakovina plic nebo průdušek.

  Stisknutí znaku

  Tlaková bolest může být projevem:

  • angina pectoris;
  • myokarditida;
  • prolaps mitrální chlopně;
  • perikarditida;
  • cizí těleso jícnu (v tomto případě je známo, že se spolkne nějaký nepoživatelný předmět, například rybí kost);
  • kardiomyopatie;
  • myokardiální dystrofie;
  • srdeční nádory (například myxom);
  • otrava drogami, alkoholem, drogami, organickými sloučeninami fosforu, jedy. V tomto případě je to skutečnost, že drogy, alkohol, zpracovatelské rostliny z škůdců a tak dále;
  • vředy v žaludku na křižovatce s jícnem.

  Pokud je povaha bolesti ostrá

  Slovo „ostrá bolest“ se obvykle používá pouze k popisu infarktu myokardu. Kromě kardialgie podobného charakteru dochází k celkovému zhoršení stavu, studenému potu, stavu v bezvědomí a poruše srdečního rytmu. Ozařování kardialgie - v levé lopatce, paže.

  Pokud se bolest cítí jako "těžká"

  K silným bolestem dochází, když:

  • infarkt myokardu;
  • osteochondróza krční a hrudní;
  • intercostální neuralgie, zejména způsobená pásovým oparem;
  • plicní embolie;
  • prasknutí aneuryzmy aorty;
  • myokarditida.

  Bolestní syndrom je pociťován neustále nebo většinu času.

  Konstantní bolest je charakteristická pro osteochondrózu. Současně nedochází ke zhoršení stavu, ale v levé ruce mohou být "husí kůže" a znecitlivění, pokles jeho síly. Podobná stížnost popisuje perikarditidu - zánět vnější podšívky srdce - srdeční vak. Vyznačuje se také všeobecnou malátností a horečkou. Perikarditida může být také zdrojem časté bolesti, která občas zmizí. Takže popis bolesti může být v menopauze nebo úzkostných poruchách.

  Bolestivý syndrom tupé povahy

  Je-li v srdci tupá bolest, může to být:

  • syndrom přední stěny hrudníku;
  • arteriální hypertenze (v tomto případě je zaznamenán vysoký arteriální tlak);
  • interkonstální svalové přetížení, například s velmi aktivním fyzickým tréninkem nebo dlouhou hrou na dechové nástroje.

  Akutní bolest v oblasti srdce

  Akutní bolest je pozorována u pleurie nebo perikarditidy. Obě nemoci jsou charakterizovány horečkou a slabostí.

  Ničí bolest

  Je to typické pro:

  • trombóza;
  • neuro-oběhová dystonie;
  • angina pectoris;
  • osteochondróza;
  • onemocnění gastrointestinálního traktu.

  Bolest syndrom hořící charakter

  Takový příznak je zaznamenán při infarktu myokardu, v tomto případě dojde k prudkému zhoršení stavu, může dojít k zakalení vědomí v důsledku šoku z bolesti. Bolest při neurózách je popsána podobným způsobem, kdy psycho-emocionální poruchy přicházejí do popředí.

  Diagnóza závisí na podmínkách výskytu bolesti a souvisejících symptomech

  Zvažte další charakteristiky bolesti:

  1. Pokud bolest dává lopatce, může to být: angina pectoris, křeč jícnu, infarkt myokardu, kardioneuróza.
  2. Když se bolest zvyšuje s inspirací, znamená to: interkonstální neuralgii, pohrudnici nebo meziostální svalovou myozitidu. Když se intenzita syndromu bolesti zvyšuje s hlubokým dechem, může to být: pneumonie nebo plicní tromboembolie. V obou případech dochází ke zhoršení celkového stavu, ale s pneumonií se to děje postupně a při plicní embolii skóre trvá několik minut.
  3. Pokud se syndrom bolesti zvyšuje s pohybem, může být známkou osteochondrózy krční nebo hrudní oblasti.
  4. Když se objeví bolest, osoba může mít jednu z následujících nemocí:
   • osteochondróza;
   • myositida mezikloubních svalů na levé straně;
   • infarkt myokardu;
   • angina pectoris;
   • syndrom interskapulární bolesti;
   • endokarditida;
   • pneumothorax.
  5. Pokud je syndrom bolesti doprovázen krátkým dechem:
   • infarkt myokardu;
   • pneumothorax;
   • plicní embolie;
   • pneumonie;
   • ruptura aorty.
  6. Pokud je v srdci slabost a bolest, může to být tuberkulóza, pohrudnice, perikarditida, disekční aneuryzma aorty, pneumonie.
  7. Kombinace „bolesti + závratě“ je typická pro:
   • prolaps mitrální chlopně;
   • kardiomyopatie;
   • kardioneuróza;
   • osteochondróza nebo hernie krční páteře, doprovázená kompresí vertebrální tepny.

  Co dělat s kardialgií

  Pokud máte bolest v srdci, co dělat:

  • Přestat dělat jakékoli akce, položit si pozici, položit nohy těsně pod tělo (pokud je závrať, nad polohou těla).
  • Rozbalte všechny rušivé šaty, požádejte o otevření oken.
  • Pokud je bolest podobná bolesti popsané pro anginu pectoris, vezměte Nitroglycerin pod jazyk. Pokud je syndrom zastaven 1-2 tabletami (jsou platné po dobu 1,5-3 minut), ve stejný den nebo následující den, obraťte se na lékaře, který diagnostikuje koronární srdeční onemocnění a předepíše vhodnou léčbu. Je nemožné pít více tablet - tlak, mimo jiné, snížení z nich (bolest hlavy P.S. po požití nitroglycerinu je normální, je zmírněna „Validolem“ nebo „Corvalentmentem“, který obsahuje mentol).
  • Pokud nitroglycerin nepomáhá a jsou potíže s dýcháním, slabost, mdloby, těžká bledost, volání ambulance, ujistěte se, že je v srdci bolest. Předpřipravená anestetika pilulka: Diclofenac, Analgin, Nimesil, nebo jiný.
  • Pokud bolest v oblasti srdce zmizí poté, co jste přestali, tento stav vyžaduje rychlou diagnózu pomocí EKG a ultrazvuku srdce. Nezapomínání hrozí zhoršením situace s rozvojem srdečního selhání.

  Léčbu předepisuje pouze lékař - na základě výsledků vyšetření. Vlastní léčba je nepřijatelná, protože nemoci projevené tímto symptomem jsou radikálně odlišné. Zapojení se do samoléčby, například osteochondróza, která se ve skutečnosti ukáže jako myokarditida, může vést k rozvoji srdečního selhání, kdy jakýkoli nesprávný pohyb bude doprovázen krátkým dechem, pocitem nedostatku vzduchu a otokem.

  Syndrom bolesti, lokalizovaný v oblasti srdce, může být způsoben nejen srdečními chorobami. Mnohem častěji se jeho příčiny stávají patologií žeber a mezirebrových svalů, páteře, jícnu a žaludku. Aby bylo možné začít se pohybovat ve směru diagnózy, musíte uvést své stížnosti terapeutovi. Lékař nebo samostatně pochopí rušivý problém, nebo se obrátí na potřebného odborníka. To bude lepší řešení než sebezkoumání, ztrácí čas a peníze.

  Druhy zármutku

  Bolesti srdce jsou v přírodě různorodé, závisí na nich správná diagnóza příčin onemocnění. Jsou charakterizovány svou intenzitou:

  • dlouhotrvající;
  • bolestivý;
  • bodnutí;
  • kompresní;
  • trvalé;
  • krátkodobé;
  • soustředěný v srdci;
  • ti, kteří dávají někam (do paže, ramene, krku, čelisti atd.).

  Viz také: Jak dělat kardiografii v nemocnici

  Odborníci rozdělují bolest v srdci do tří kategorií (záleží na jejich původu):

  1. Anginální (jiné jméno je ischemická nebo angina pectoris) - objevuje se během fyzické námahy, s emocionálním přetaktováním, protože v takových chvílích člověk potřebuje zvýšit průtok krve (při pohybu se projevuje bolest v tlaku, sáhne doleva - rameno, rameno, paže, nižší čelisti).
  2. Kardialgie - vyskytuje se jako důsledek nemocí přímo spojených se samotným srdcem - revmatické, myokarditida, zánětlivé procesy (bolestivost, dlouhotrvající, intenzivnější při kašli).
  3. Nesouvisí se srdečními chorobami - v důsledku radiculitidy hrudníku, onemocnění hrudníku, široké škály neuróz, onemocnění střev a žaludku, porušení jakéhokoliv svalu atd. (Symptomy jsou zcela odlišné, téměř všechny výše uvedené).

  Bolest v srdci tedy může být způsobena mnoha chorobami, a to i těmi, které s tímto orgánem nemají nic společného. Chcete-li se vypořádat s příčinou nepříjemných bolestivých pocitů, měli byste se ještě poradit s lékařem a provést nějaký výzkum, který by objasnil diagnózu.

  Který lékař vám může pomoci

  U prvních příznaků bolesti v oblasti srdce se obvykle obracejí na kardiologa nebo kardiochirurga. Tito lékaři se zabývají diagnostikou a léčbou všech nemocí, které přímo souvisejí se srdcem. Ale také se stává, že kardiolog již přesměruje pacienta na jiného specialistu:

  • Neurolog - léčí onemocnění nervového systému;
  • ortoped - specializuje se na nemoci pohybového aparátu;
  • pulmonologist - diagnostikuje abnormality v dýchacích cestách (horní a dolní);
  • terapeut je kompetentní ve věcech týkajících se stavu vnitřních orgánů lidského těla (a také kardiovaskulárního systému).

  Viz také: Léčba bolesti pod levou hrudní kostí u žen

  Každý z těchto lékařů, kteří slyšeli o bolesti v srdci, která se objevuje při vdechování, se zeptá pacienta na jejich příznaky, a pak je pošle k vyšetření, aby objasnila diagnózu.

  Metody diagnostiky bolesti srdce

  K určení příčiny bolesti v srdci používají kvalifikovaní odborníci následující metody:

  1. Elektrokardiogram (EKG, zátěžové EKG, holter monitoring).
  2. Fonokardiografie (studium srdečních šelestů).
  3. Echokardiografie (ultrazvukové vyšetření stavu svalů a chlopní srdce, pohyb krve v dutinách).
  4. Coronografie (zkoumá stav koronárních tepen).
  5. Scintigrafie myokardu (určuje nedostatek krevního zásobení svalů srdce).
  6. X-ray (vylučuje příčiny bolesti, přímo nesouvisející se srdcem).
  7. MRI páteře (magnetická rezonance).

  V závislosti na výsledcích výzkumu může lékař provést přesnou diagnózu a najít správnou komplexní léčbu.

  Příčiny zármutku při vdechování

  Podívejme se podrobněji na možné příčiny bolesti v srdci, když člověk dýchá:

  • membránový zánět nebo suchá pohrudnice se může objevit jako průvodní onemocnění pneumonie (doprovázené oslabeným dýcháním, zimnicí, zvýšeným pocením v noci);
  • funkční poruchy hrudního koše, stejně jako hrudní páteř s posunem obratlů (ospalost, bolest v rukou, kompresní komprese míchy);
  • pneumothorax - onemocnění se projevuje formou tzv. airbagu, který se tvoří mezi hrudní stěnou a jedním z plic (často hraje roli komplikace u řady onemocnění postihujících plíce, jako je tuberkulóza), bolest se zastaví ;
  • perikarditida - zánět serózní membrány srdce (bolestivé pocity při vdechování jsou konzistentní, je patrný krátký dech);
  • zkrácení mezivrstvového vazu (dochází k mírnému kašli, zhoršuje se při inhalaci, jsou také zaznamenány pocity šití v srdci);
  • intercostální neuralgie (akutní bolest s inspirací, následovaná prudkým nárůstem);
  • zlomenina žebra;
  • neurózy různého původu;
  • hormonální poruchy - vyskytují se hlavně u mladých dívek, které ještě nezaznamenaly svůj menstruační cyklus, u starších žen, které procházejí obdobím menopauzy (bolestivé bolesti s mírným pocitem brnění);
  • angina pectoris nebo angina pectoris - působí jako časný projev koronárního onemocnění (doprovázeného krátkým dechem);
  • renální kolika - blokáda močových cest, nejčastěji horní, s následnou změnou renální hemodynamiky a výskytem kamenů v této části těla (bolest lopatky a ramene);
  • diafragmatická kýla - vyskytuje se, když je samotná membrána poškozena (bolestivá, utlačující povaha, obzvláště pociťovaná, když ležíte na zádech).

  Měli byste také zvážit neomezené a nadměrné cvičení ve formě nekontrolovaného cvičení. Další z příčin bolesti v srdci během inhalace zahrnuje takový špatný zvyk jako neustálé kouření silných cigaret. Nemůžete slevit ze zneužívání alkoholu, stejně jako cigarety mají nadměrnou zátěž na práci kardiovaskulárního systému, po níž následuje arytmie.

  Jak vidíte, ne všechny příčiny bolesti během inspirace jsou spojeny s lidským kardiovaskulárním systémem. Ale v každém případě byste měli vědět, co dělat, když se během inhalace cítí bolest srdce.

  Akce v případě bolesti v srdci při inhalaci

  Lékaři nedoporučují paniku na prvním místě, ale snaží se relaxovat a uklidnit se.

  Druhým krokem je změna pozice: zkuste se opatrně a pomalu obrátit od pozice, kterou jste právě obsadili.

  Viz také: Jak léčit bolest srdce neurózou

  Za třetí, zkuste dýchat co nejvíce vzduchu. To vše musí být provedeno v nejvíce uvolněném stavu.

  Samozřejmě, taková rada není všelék a není ideálním lékem, jak se zbavit bolesti. Měli byste kontaktovat kvalifikovaného odborníka: lékař potvrdí diagnózu, potvrdí nebo vyvrátí vaše obavy a předepíše léčebný cyklus.

  Příčiny a možná onemocnění

  Pokud je v oblasti srdce naléhavá bolest, může to být způsobeno následujícími příčinami a souvisejícími chorobami:

  • Osteochondróza. Zvláště výrazná může být bolest s lézemi hrudní páteře. Symptomy nemoci jsou velmi podobné srdečnímu infarktu, jak se zdá pacientovi, že zdroj bolesti je lokalizován v oblasti srdce. Ve skutečnosti tento orgán není touto chorobou postižen a zdrojem bolesti je nemocná páteř a nervová zakončení, která jsou ovlivněna jejím vytěsněním. Charakterem těchto bolestí je jejich trvání - mohou trvat nejen dny, ale i měsíce, ustupují v klidu a dramaticky se zvyšují v přítomnosti fyzické námahy. Onemocnění neohrožuje život člověka, ale může přinést spoustu úzkosti a mnoho nepříjemných okamžiků proto vyžaduje včasnou a řádnou léčbu.
  • Radiculitis Další onemocnění pohybového aparátu, které může vyvolat příznaky podobné infarktu myokardu. Rozlišovat bolest radiculitidy od současného útoku spojeného s prací srdce je poměrně jednoduchá. Při radiculitidě bolest zcela ustupuje, pokud se pacientovi podaří najít optimální polohu. Je posílen pohybem. Infarkt nezmizí se změnou polohy a nezvyšuje se, pokud člověk změní polohu těla.
  • Angina pectoris To je projev srdečních problémů. K záchvatu stenokardu dochází nejčastěji během fyzické námahy na těle, náhle se vyvíjí, doprovází silná bolest, která se může nejen lokalizovat na levé straně hrudníku nebo za hrudní kostí, ale také na krk, levou ruku a dolní čelist. Velmi často je záchvat anginy doprovázen zvýšeným krevním tlakem. Užíváním nitroglycerinu se může rychle zastavit.
  • Myokarditida. Toto onemocnění je zánětlivý proces v myokardu. Jedná se o nebezpečné onemocnění, které se projevuje nejen periodicky se vyvíjejícím během dne bolestí v srdci, ale také horečkou, horečkou, celkovou slabostí, zvýšenou únavou, tachykardií, dušností a arytmií. Nemoc může ohrozit život pacienta, proto je léčen v nemocnici. Pacientovi je předepsán odpočinek na lůžku, správná výživa a antibiotika.
  • Kardionuróza. Toto onemocnění přímo souvisí se stavem lidského nervového systému. To je pozorováno hlavně u lidí s těžce vyčerpaným nervovým systémem. Může být doprovázena bolestmi na hrudi s různou intenzitou, dušností, tachykardií, dýchacími potížemi, stavem paniky - kardiofobií. Tito lidé potřebují urychleně změnit způsob práce, více relaxovat, kontrolovat dráždivé faktory, zapojit se do dostupného sportu a normalizovat výživu.
  • Kardiomyopatie. Toto onemocnění se vyvíjí v důsledku metabolické poruchy a může být doprovázeno nepříjemnými rozlitými nebo koncentrovanými tlakovými bolestmi na levé straně hrudi. Tato choroba vyžaduje studium a průchod takových typů vyšetření jako ultrazvuk a EKG.
  • Perikarditida. Onemocnění je vyprovokováno porážkou perikardu nebo srdečního sáčku. Bolest v tomto stavu je nejčastěji zaznamenána na pravé straně těla, není uvolněna užíváním nitroglycerinu, ale může se snížit, pokud pacient sedí, mírně nakloněný dopředu.

  Takové obrovské množství různých nemocí, které jsou vhodné pro příznaky bolestivé bolesti na hrudi, je základem pro povinné vyšetření lékařem. Různé nemoci vyžadují odlišné zacházení, proto bez kvalitativní diagnózy je zbytečné zahájit léčbu, je příliš snadné udělat chybu při výběru metod léčby.

  Nebezpečné příznaky a možné komplikace

  V případě, že se tlak v oblasti srdce neustále zvyšuje, což pacientovi přináší stále větší nepohodlí, neužívá ho nitroglycerin nebo je doprovázeno srdečními poruchami, dýchacími problémy, zhoršeným vědomím a dalšími nebezpečnými příznaky, musíte co nejdříve zavolat sanitku.

  Tyto symptomy mohou znamenat myokarditidu, srdeční infarkt ve vývojovém stádiu a mnoho dalších onemocnění, která mohou ohrozit zdraví a život pacienta. Pokud má pacient příznaky srdečního infarktu - neomezená silná bolest, která se vyvíjí exponenciálně, slabost nebo ztráta vědomí, necitlivost a bolest s pocitem těžkosti v levé ruce, nevolnost, zvracení, nafouklé břicho, pak jen rychlý apel na specializovanou kliniku může zachránit život pacienta.

  Čím dříve to bude provedeno, tím dříve bude poskytnuta nezbytná pomoc, tím vyšší budou šance na zastavení vývoje srdečního infarktu a záchrana pacienta před hrozící smrtí.

  Když je v oblasti srdce naléhavá bolest, nemoc může být odlišná, ale důsledky v nepřítomnosti léčby nebo v nesprávné volbě jsou vždy negativní.

  Pokud byly příznaky způsobeny radiculitidou nebo osteochondrózou, může narušení nervových zakončení postavit osobu na nemocniční lůžko na dlouhou dobu a způsobit velké utrpení.

  Pokud je bolest způsobena různými srdečními problémy, nedostatek řádné a rychle přijaté léčby může vést k rozvoji mnoha komplikací a přechodu onemocnění do chronické formy. Jakékoliv poškození srdce je prvním krokem k postižení a chronickému srdečnímu selhání. Čím slabší je srdeční sval a čím více jsou poškozeny koronární cévy, tím vyšší je riziko vzniku srdečního infarktu a toto onemocnění je již smrtící.

  Způsob zpracování

  K určení problému by měl lékař, lékař a kardiolog provést vyšetření. Když se zjistí skutečná příčina onemocnění, odborník se stane její léčbou, například problémy způsobené kardiovaskulárními chorobami budou řešeny v kardiologickém oddělení nemocnice. Pokud je bolest vyvolána páteří, postará se o ně jiný lékař, vertebrolog nebo specialista na páteř.

  Naléhavá bolest v oblasti srdce by měla být léčena pouze diagnózou, to znamená, že volba léčby závisí zcela na příčině onemocnění. Pokud se jedná o zánětlivý proces, pacientovi budou propuštěna vhodná antibiotika a budou předepsány další léky, jako jsou protizánětlivé, antipyretické, antihistaminika, léky proti bolesti a sedativa.

  V přítomnosti bolesti způsobené srdečními problémy, lékař předepíše použití specifických léků pro léčbu specifického onemocnění, stejně jako obecné posilování, imunostimulační a vitaminové léky. Poškození páteře bude léčeno nejen léky, ale i jmenováním fyzioterapie a přístrojových technik, fyzioterapií a mnoha dalšími technikami.

  Velká pozornost bude věnována správné výživě pacienta.

  Jak pro srdce, tak pro pohybový aparát, nadváha a sedavý způsob života jsou stejně škodlivé. Proto, po absolvování akutní období nemoci, lékař vám poradí, abyste změnili svůj denní režim, zapojili se do cenově dostupných a proveditelných sportů, chodili více na čerstvý vzduch, ujistěte se, že jedíte správně a vyváženě. Hubnutí pomůže zbavit se obezity, což může významně zhoršit zdraví pacienta.

  Více informací o angině pectoris naleznete ve videu:

  Včasná preventivní opatření pomohou chránit vaše tělo před výskytem nepříjemných tlaků na hrudi. K tomu je třeba sledovat dietu, kontrolovat svou váhu, pohybovat se více a snažit se udržet aktivní životní styl a vyhnout se různým infekcím.

  Pokud se infekce stále ještě nestala, neprovádějte samoléčbu, ale obraťte se na odborníka. To pomůže vyhnout se spoustě problémů se zdravím, bude udržet pep a sílu těla po mnoho let.

  Co to je?

  Pacienti popisují bolest v srdci velmi různorodým způsobem. Jsou piercing, bolavý, pálení, lisování, stlačování, piercing, tahání. Někdy okamžitě přecházejí a někdy nepustí několik hodin nebo dnů. Mohou nastat jak v klidu, tak i při silném rozrušení nebo fyzické práci. Některé z nich se objevují pouze při náhlých pohybech, ohybech, zatáčkách, hlubokém dýchání. Kromě toho mohou být doprovázeny dušností, pocitem udušení, kašlem, častým tlukotem srdce, necitlivostí rukou, teplotou a také dávkou lopatky, rukou, krku, čelisti.

  Možné příčiny

  Příčiny bolesti na hrudi jsou odlišné a, jak již bylo zmíněno, nejsou vždy spojeny se srdečním onemocněním. Objevují se v případě onemocnění trávicího, nervového a respiračního systému, problémů s páteří a poranění (zlomeniny nebo poranění žeber).

  Heartache

  1. Angina pectoris V tomto případě dochází k záchvatům bolesti v důsledku nedostatečného přívodu krve do srdečního svalu, ke kterému dochází v důsledku ukládání cholesterolových plaků na stěnách tepny, což narušuje průtok krve. U anginy pectoris si pacienti stěžují na zúžení nebo mačkání bolestí na hrudi, které se obvykle objevují při fyzické námaze nebo intenzivním rozrušení, a zastaví se v klidu.
  2. Infarkt myokardu. Tlakové nebo pálivé bolesti v oblasti hrudníku se objevují, když je céva ucpaná trombem, v důsledku čehož část srdečního svalu není zásobována krví, a tedy kyslíkem. Kromě toho je tu dušnost, nevolnost, studený pot. Bolesti se obvykle zvyšují ve vlnách, pokračují poměrně dlouhou dobu, často vyzařují na paže, krk, ramena, lopatky, dolní čelist a necitlivost v rukou.
  3. Perikarditida. Toto akutní infekční onemocnění je zánět sliznice srdce, doprovázený celkovou malátností a horečkou. Pacienti mají tendenci si stěžovat na bodavé bolesti hluboko v hrudi, které mohou být trvalé nebo čas od času. Jsou posíleny v poloze na zádech a ustupují při naklánění dopředu.
  4. Prolaps mitrální chlopně. S touto patologií je bolest klenutá a není příliš silná. Kromě toho jsou bolesti hlavy, únava, tlakové rázy.
  5. Aortální disekce. V tomto případě silná ostrá bolest vyplývá z oddělení vnitřní vrstvy této nádoby pod tlakem krve. Příčiny onemocnění jsou komplikace hypertenze nebo trauma hrudníku.

  Neslyšící bolesti

  1. Osteochondróza hrudní a krční páteře. Tato choroba je často zaměňována za anginu pectoris. Bolest je cítit za hrudní kostí na levé straně. Zpravidla jsou dlouhé a intenzivní, jsou umístěny vzadu mezi lopatkami a pažemi. S některými pohyby, například otočením hlavy nebo pohybem paží, může dojít ke zvýšení nepohodlí.
  2. Pleurisy. Bolest na hrudi se objevuje v důsledku zánětu membrány, která lemuje vnitřek hrudní dutiny a obklopuje plíce. Je akutní a může se zvyšovat při kašli a dýchání.
  3. Pálení žáhy. Bolest pálení žáhy v srdci může trvat několik hodin. Objevují se v poloze na zádech nebo během cvičení.
  4. Syndrom Tietze. Když se zdá, že zánět chrupavky žebra bolí srdce. Pocity se podobají záchvatům anginy pectoris, jsou velmi intenzivní a zvyšují se s tlakem na žebra v hrudní kosti.
  5. Útoky na paniku. Lidé s autonomními poruchami mohou pociťovat nepohodlí v oblasti srdce v kombinaci s bušení srdce a dýcháním, záchvaty strachu, zvýšené pocení.
  6. Plicní embolie. Jedná se o život ohrožující stav, kdy embolie ucpává plicní tepnu. Spolu s náhlou akutní bolestí na hrudi, zhoršenou kašlem nebo zhlubokem se nadechl, člověk pociťuje úzkost, dušnost, palpitace.
  7. Pneumothorax. Když se plíce zhroutí, bolest na hrudi se objeví neočekávaně. Navíc se objevuje dušnost, slabost, závratě, bušení srdce a dýchání.
  8. Mezikostální neuralgie. Příčiny - náhlé pohyby, kašel, hluboký dech, podchlazení. Současně je v mezikrovním prostoru ostrá, střelná bolest. To může být tak silné, že se člověk nemůže na chvíli pohybovat a dokonce se zhluboka nadechnout. Příčinou onemocnění je osteochondróza.
  9. Oblázky. Příčinou onemocnění je herpes virus. Vyznačuje se vyrážkami na kůži podél nervů. Bolest na hrudi může být pálící, střílet přes nebo matně. V místě zánětu mohou běžet husí kůže.
  10. Tuberkulóza. V plicní formě jsou také přítomny bolesti na hrudi. Typické příznaky onemocnění: kašel, sputum s krví, noční pocení, horečka, celková slabost, špatná chuť k jídlu, úbytek hmotnosti. Při spinální tuberkulóze dochází k bolestem zad, které mohou být dány do oblasti srdce nebo mohou být obklopeny.
  11. Křeč jícnu. S touto podmínkou, zpravidla existují nepohodlí v hrudi. To může být zaměňováno s útokem anginy pectoris, jak v obou případech bolest je zmírněna nitroglycerin.
  12. Nemoci pankreatu a žlučníku. Bolesti břicha, které se vyskytují při pankreatitidě a cholecystitidě, mohou způsobit srdce.
  13. Tracheitida Příčiny - nachlazení, v důsledku čehož se často vyvine zánět tracheální sliznice. Tam je kašel, často suchý, a pálivá bolest ve středu hrudníku.
  14. Myozitida je zánět svalů hrudníku způsobený tahem, fyzickou prací, traumatem. Tam je tah nebo bolestivá bolest v hrudi, obvykle na povrchu, může dát na krk a ruce. Zvyšuje se při pohybu a palpaci.
  15. Poranění hrudníku. Při modřinách a zlomeninách v případě porušení nervových kořenů v hrudníku může dojít k silné bolesti, kterou palpace zhoršuje.
  16. Vegetativní cévní dystonie. Obvykle nepohodlí ve vrcholu srdce prožívají lidé trpící touto chorobou. Takový příznak nepředstavuje hrozbu pro život a přechází v přítomnosti rušivých faktorů, i když se může podobat útoku anginy pectoris nebo srdečního infarktu. Liší se v tom, že neprochází z nitroglycerinu.
  17. Ruptura aneuryzmy tepny. Člověk cítí náhlou „mezeru“ v hrudi, bolest v zádech mezi lopatkami a žaludkem. Navíc je zde slabost, dušnost, možná ztráta vědomí.

  Příčiny bolesti na hrudi v oblasti srdce jsou velmi rozdílné. Všichni jsou důvodem návštěvy lékaře, protože jinak není možné určit, jak nebezpečné jsou. Ohrožení života vzniká v případě infarktu myokardu a ruptury aneuryzmatu aorty. Nouzová péče je nutná pro akutní bolest na hrudi s krátkým dechem, častým dýcháním, pocitem udušení, ztmavnutím očí, ztrátou vědomí.