Aeuryzma aorty

Všichni z nás jsou různí lidé, obecně muži, ženy. U dospělých mužů a žen je samozřejmě průměr aorty odlišný a průměr je považován za normální, pokud vezmeme abdominální aortu, protože máme aortu z hrudních a břišních řezů a každé části to také má jeho pododdíly, obecně, abdominal aorta, to je normální pro muže asi 2 nebo trochu více, asi 2 cm a 2 mm, pro ženy k dva, o 1.8 je normální průměr t, 1,8 cm pro ženy a asi 2 cm pro muže. Pokud budete mít asi třicet až čtyřicet let, pak je průměrný věk.

Jaké cévní aneuryzmy jsou kromě aorty nalezeny?

Obecně, aneurysma je nějaká patologická expanze, hlavně se odkazovat na arteriální cévy, pro žíly více termín ektazie, jak to je přijato, je také rozšíření. To je jen aneurysma, to je termín. čtěte dále

Jaká je statistika prevalence aneuryzmatu? Aneuryzma abdominální aorty. Jak časté je onemocnění a existuje tendence zvyšovat výskyt?

Obecně řečeno, aneuryzma aorty - to je snad možná nejpozoruhodnější a pravděpodobně nejznámější komplikace, nejznámější vaskulární léze lidských cév. čtěte dále

Jaká věková skupina je nejčastěji náchylná k aneuryzmatu aorty? Je nemoc stále mladší?

Pokud řeknete, jak začít s poslední částí vaší otázky, pak opravdu, nemoci, lze říci, že je pravděpodobně stále mladší, s tím, co je spojeno. To je zaprvé způsobeno akumulací. čtěte dále

Jaké genetické choroby mohou vést k aneuryzmě?

Mladí lidé mohou také získat nemoc, pokud existuje dědičná predispozice. Z nejznámějších dědičných syndromů, které vedou k rozvoji aneuryzmatu, je to Marfanův syndrom. Hodně. čtěte dále

Velikost aorty je normální

Aneurysma aorty je často dlouhodobě asymptomatická, jejich příznaky mohou být detekovány náhodně při fyzickém vyšetření nebo ultrazvuku. Klinické projevy aneuryzmat hrudní aorty jsou částečně zohledněny v diferenciální diagnostice infarktu myokardu. Jako u abdominálních aterosklerotických aneuryzmat se ve více než 90% případů vyskytují pod renálními tepnami a rozšiřují se na aortální bifurkaci.

Aeuryzma aorty (z lat. Apeitupo - expanze) - jedná se o lokální nebo difuzní expanzi jeho lumenu 2krát nebo více, než je průměr nezměněných oblastí nebo normální pro dané pohlaví a věkové aortální dimenze. Aneuryzma se vyskytují z různých důvodů, které snižují pevnost a pružnost její stěny.

Různá nepřenosná a infekční onemocnění mohou vést k rozvoji aneuryzmatu aorty. Obvykle dochází k vývoji aneuryzmatu, když jsou tato onemocnění kombinována s jakýmikoli hemodynamickými a patologickými predispozičními faktory.

Velký význam při tvorbě torakabdominálních aneuryzmat aorty mají vrozené degenerativní nemoci aortální stěny, nekróza médií, která se často vyskytuje v Marfanově syndromu, Ertheimově nemoci, Ehlers-Danlosově nemoci. V některých případech může mít zranění hrudníku a břicha další význam (někdy mají také samostatný význam).

Mnohem méně často se aneuryzmy aorty vyskytují v syfilitické, obří buňce, mykotické aortitidě. Nejčastější příčinou aneuryzmat sestupné hrudní a torakabdominální aorty je aterosklerotický proces. V některých případech může být ateroskleróza aorty kombinována s vrozenou méněcenností pojivové tkáně, s degenerativními procesy v aortální stěně.

Arteriální hypertenze v kombinaci s výše uvedenými chorobami je spolu s aterosklerózou jedním z předních rizikových faktorů ve vývoji aneuryzmatu aorty. Prakticky všichni pacienti s distální aortální disekcí a většina pacientů s proximální aortální disekcí mají v anamnéze arteriální hypertenzi. Současně má velký význam diastolický tlak.

Jeho zvýšení je více než 100 mm Hg. Čl. mohou hrát klíčovou roli při výskytu aortální ruptury. Arteriální hypertenze je jedním z rizikových faktorů pro rozvoj aneuryzmatu a aortální disekce, zejména v přítomnosti degenerativních onemocnění pojivové tkáně a aterosklerózy. Významný počet pacientů s akutní disekcí proximální aorty v anamnéze nebo v době průzkumu zaznamenal vysoký krevní tlak.

U některých pacientů vede pitva aorty k drastickému narušení obecné hemodynamiky s rozvojem těžkého šoku a někdy i srdeční tamponády. Podle mnoha autorů (MI Kertes et al. A další) jsou následující symptomy důležitými rizikovými faktory pro rupturu aorty aneuryzmatu: diastolický krevní tlak nad 100 mm Hg. Umění, anteroposteriorní velikost aorty větší než 5 cm, zejména na pozadí závažné chronické obstrukční plicní nemoci. V přítomnosti arteriální hypertenze a průměru proximální aorty 6 cm nebo více a distálního segmentu 7,2 cm se významně zvyšuje riziko disekce a prasknutí aorty. Nejčastější příčinou úmrtí v prvních týdnech po výskytu disekce v proximální aortě je její ruptura s krvácením do perikardiální dutiny a rozvoj srdečního hemotonadu.

Přibližné průměrné normální velikosti různých oddělení aorty (podle MI Kertes et al.)

Klinika aneuryzmatu aorty

Klinické projevy aneuryzmatu aorty do značné míry závisí na přítomnosti nebo nepřítomnosti disekce. Stratifikace stěny aorty nastává v důsledku zničení vnitřních a středních skořápek. Výsledkem je, že krev skrze výsledný defekt proniká mezi vnitřní a střední nebo mezi prostřední a vnější skořápku a postupně je odlupuje. To vytváří intraparietální akumulaci krve, která komunikuje s lumen cévy. Následné symptomy jsou do značné míry určovány délkou svazku a délkou trvání onemocnění.

Převládajícími příznaky akutní disekce jsou bolest, hypertenze a tachykardie. Aortální disekce s těžkou bolestí se často vyskytuje na pozadí prudce zvýšeného obsahu katecholaminu v krvi.

Samotná disekce aorty se často vyvíjí akutně. Obvykle začíná při fyzické námaze. Převážný počet pacientů (asi 90%) v této době je výrazný syndrom bolesti, jako je například "úder dýky". Lokalizace bolesti závisí na místě oddělení. Pokud se vyskytuje v proximální aortě, cítí se bolest v předních částech hrudníku, krku, s distální disekcí - bolest je lokalizována v mezikloubní oblasti. Pro disekci aorty je aneurysma charakterizována migrační povahou bolesti.

Když se disekce šíří do dalších částí aorty, bolest se postupně šíří distálně k frontálnímu břichu, bedernímu a třísložkovému regionu.

V diferenciální diagnostice je důležité si uvědomit, že právě akutní disekční aneuryzma aorty je charakteristická migrační povahou bolesti. Posledně uvedená je netypická pro anginu pectoris nebo infarkt myokardu, stejně jako pro plicní patologii. Syndrom bolesti, který nemá výrazný migrační charakter, se může vyskytnout vedle výše uvedených onemocnění s aneuryzmaty aorty, ale bez její disekce, v přítomnosti cyst a nádorů mediastina, plicního tromboembolismu.

Při diferenciální diagnostice aneuryzmatu s infarktem myokardu byste měli zvážit možnost kombinování disekce aorty s onemocněním koronárních tepen, možnost zapojení do procesu disekce disertace koronárních tepen, často pravé koronární tepny. V takových případech je nesmírně obtížné stanovit počáteční příčinu vzniku bolesti.

Méně často je disekční aneuryzma aorty asymptomatická. Ale bezbolestná volba není typická pro aterosklerózu. Častěji se bezbolestná forma vyskytuje u pacientů s Marfanovým syndromem, stejně jako u pacientů, kteří dlouhodobě užívají steroidní hormony. S bezbolestnou variantou chronické disekce proximálního nebo distálního aneuryzmatu aorty je často redukována perfúze abdominálních orgánů. To může způsobit vznik bolesti v břiše, rozvoj střevní koliky, selhání ledvin.

Jsou-li aneuryzmy thoraco-abdominální aorty vytvořeny bez disekce, pak pro ně není příliš charakteristický syndrom bolesti. Vyskytuje se pouze v 5-8% těchto případů a je způsoben především okluzivními stenotickými lézemi viscerálních tepen. Syndrom bolesti s velmi velkým aneuryzmatem může být způsoben natažením zadního letáku parietálního peritoneum (AV Pokrovsky).

Kromě bolesti může být aortální disekce doprovázena neurologickými symptomy. U těchto pacientů se může objevit mdloby, ischemická paraparéza a paralýza, paraplegie způsobená postižením spinálních cév v procesu, stejně jako Hornerův příznak. Těžká komplikace disekční aneuryzmy je akutním porušením mozkové cirkulace, které může vést k krvácení, otoku mozku a smrti. Akutní ischemie dolních končetin, nižší paraplegie, akutní ischémie viscerálních orgánů jsou někdy nalezeny u komplikací akutní aortální disekce.

Objektivním vyšetřením pacientů s disekcí distální hrudní aorty lze zaznamenat nízký krevní tlak. Disekce v aortě v distálním řezu, její ruptura, doprovázená hemotoraxem a hemoperikardem, se mohou vyskytnout také s výraznou hypotenzí. Je třeba mít na paměti, že u těchto pacientů se v důsledku drastické celkové hemodynamické poruchy, vývoje sekundárního akutního koronárního a celkového srdečního selhání a hlubokých poruch neuroendokrinního systému často vyvíjí systémový pokles krevního tlaku - šok. U některých pacientů, na pozadí systémové normoterapie nebo dokonce hypertenze, je standardní technika měření krevního tlaku v ulnární tepně určena hypotenzí - „pseudohypotonií“. Vyskytuje se v důsledku komprese aneuryzmy subklaviální tepny.

Objektivní vyšetření u většiny pacientů s akutní pitvou může být určeno oslabením pulzací v periferních tepnách. Tento příznak se vyskytuje při disekci aorty v proximální oblasti se zapojením větví aortálního oblouku. S retrográdní disekcí v distální aortě dochází k oslabení pulsace v levé subklavické tepně. Pulse femorálních tepen může být oslabena v důsledku okluze abdominální aorty nebo iliakálních tepen. V případě chronického průběhu disekčního aneuryzmatu aorty může pulzace na periferních tepnách dlouhodobě zůstat uspokojivá vzhledem k retrográdní perfuzi.

Akutní stratifikace torakabdominální aorty je charakterizována výskytem tachykardie, která odráží rychlé zahrnutí kompenzačních mechanismů nezbytných pro udržení potřebné úrovně hemodynamiky. Při chronickém průběhu disekční aneuryzmy se tachykardie vyskytuje mnohem méně často v důsledku vývoje kompenzačně-adaptivních reakcí, zejména u aneuryzmat sestupné aorty.

Velké diagnostické informace v případě disekce aneuryzmatu aorty dávají metodu auskultace. Akutní aortální disekce je charakterizována výrazným auskultačním vzorem. V případě disekce proximální aorty s rozvojem aortální insuficience dochází k oslabení nebo zániku prvního srdečního tónu, slyší se rytmus rytmu a diastolický šelest. Při akutní a chronické disekci aorty je někdy slyšet systolický šelest s maximálním zvukem v interstorovém prostoru II - III podél parasternálních nebo paravertebrálních linií. Intenzita systolického šumu v pitvě aorty závisí na průměru proximálního fenestrace - čím větší je průměr, tím méně je tento šum detekován.

V aneuryzmatech torakabdominální aorty je systolický šelest velmi informativní symptom a je slyšen u většiny pacientů.

Při akutní a chronické disekci aorty je nutné provést auskultizaci nejen celého hrudníku, ale i břicha. Se separací sestupné hrudní a abdominální aorty lze slyšet systolický šelest nejen na předním povrchu břicha, podél aorty, ale také v mezikloubní, epigastrické, nad renální a iliakální tepnou.

Asymptomatické aneuryzmy, které pulzují ve střední nebo dolní části břišní oblasti, mohou být často detekovány během rutinního fyzického vyšetření břišní dutiny. Ve většině případů se vyvíjejí u mužů starších 50 let. Ultrazvuk, který může být proveden pro jiný účel, může také detekovat asymptomatické aneuryzmy. Tato metoda je velmi informativní, doporučuje se ji použít k potvrzení diagnózy po objektivním vyšetření v případech podezření na aneuryzma. Současně s aneuryzmou břišní aorty, při pečlivém vyšetření pacientů, mohou také odhalit aneuryzma jiné lokalizace, například v popliteální nebo femorální tepně.

I s malými aneuryzmaty může dojít k periferní embolii s rozvojem arteriální insuficience v nohou. Někdy mohou být aneuryzmy komplikovány jejich rupturami. Dokonce i na nejlepších klinikách na světě má aneuryzma aorty za následek smrt 25-50% pacientů před jejich hospitalizací nebo před dosažením operačního stolu.

Komplikace vyplývající z disekce aorty jsou také doprovázeny zvláštními auskultačními jevy. Krvácení do perikardu nebo rozvoj sekundární fibrinové perikarditidy může způsobit perikardiální třecí hluk. S akutní aortální disekcí, s její rupturou a tvorbou píštělí mezi komorou a atriem, stejně jako s trhlinou aorty v oblasti plicní tepny v precardiac oblasti, je slyšet hrubý systolický šelest. Krvácení do levé pleurální dutiny, když praskne aorta, což způsobuje plicní atelektázu, je doprovázeno prudkým oslabením dýchání v levé polovině hrudníku.

Kromě hlavních popsaných symptomů, které jsou charakteristické pro tvorbu torakabdominálních aneuryzmat a aortální disekce, se v některých případech mohou vyskytnout tzv. Kompresní symptomy v důsledku komprese sousedních orgánů a tkání aneuryzmou, která se zvětšuje.

Mezi tyto příznaky patří: paradoxní pulzace ve sternoklavikulárním kloubu; syndrom superior vena cava spojený s jeho kompresí aneuryzmou vzestupné aorty; chrapot nebo ztráta hlasu vyplývající z parézy recidivujícího nervu; dušnost a kašel s tlakem na průdušnici a průdušky; hemoptýzu s erozí plicního parenchymu; dysfagie způsobená kompresí jícnu aneuryzmou; střevní krvácení s intestinální erozí; žloutenka v kompresi portální žíly.

Kromě toho, když je aneuryzma aorty vyříznuta a roztržena, pokud onemocnění trvá několik dní, může se objevit resorpční syndrom v důsledku absorpce pyrogenních látek do krve z ischemických orgánů a tkání nebo krvácení do sousedních tkání. Projevuje se subfebrilním stavem, výskytem neutrofilních leukocytóz s posunem doleva, zvýšenou ESR a dalšími nespecifickými laboratorními změnami.

Shrnutí údajů o diagnóze aneuryzmatu aorty je nutné zdůraznit důležitost historie, která umožňuje identifikovat rizikové faktory pro rozvoj aneuryzmatu a aortální disekce. Tato patologie je charakterizována akutním vývojem nemoci s náhlým výskytem syndromu intenzivní bolesti, který má migrační charakter, který se vyskytuje častěji na pozadí fyzické námahy. Fyzikální vyšetření nejčastěji odhalilo arteriální hypertenzi, tachykardii, systolický a diastolický šelest přes aortu, oslabení a (nebo) asymetrii pulzací v periferních tepnách.

Vzhledem k nespecifičnosti těchto symptomů je však v takových případech naprosto nezbytné mít komplexní a urgentní instrumentální vyšetření pacientů.

Nejpřesnější a včasná diagnóza aneuryzmat a disekce aorty je možná pouze s kombinací pečlivě sebrané historie, objektivního a instrumentálního vyšetření pacientů. K tomu je třeba použít celý dostupný arzenál instrumentálních metod vyšetření - rentgen hrudníku, transtorakální a transesofageální echokardiografii, ultrazvuk, počítačovou tomografii, zobrazování magnetickou rezonancí, aortografii.

Prognóza vývoje aneuryzmatu aorty je vždy vážná, zejména u akutních disekčních aneuryzmat a akutní aortální disekce. Pouze včasná diagnóza a časná chirurgická léčba pacientů s touto patologií může zlepšit prognózu a způsobit snížení mortality u těchto pacientů.

Ultrazvuk aorty srdce: které nemoci dovolují odhalit, ukazatele jsou normální, náklady

Srdce je prostřednictvím aorty spojeno s jinými orgány a systémy. Může mít mnoho patologií. Pro jejich určení je přiřazen aortální ultrazvuk srdce. Průzkum je bezpečný, vysoce informativní a nemá žádné věkové omezení. Tento postup nevyžaduje speciální trénink a je zcela bezbolestný. Jinak se vyšetření nazývá echokardiografie.

Popis ultrazvuku aorty srdce

Ultrazvuk srdce aorty - co to je a jaký druh má? Jedná se o průzkum, který se provádí pomocí speciálního vybavení. Po těle se pohybuje senzor, který do počítače vysílá ultrazvukové signály. Zde se zpracovává a zobrazuje na obrazovce ve formě obrázků nebo grafů. Echokardiografie má několik typů:

 1. M-echokardiografie nebo jednorozměrná. Data se zobrazují na monitoru jako graf.
 2. Dvourozměrná (nebo B-echokardiografie). Data se zobrazují na monitoru jako šedobílý obraz. Ukazuje relaxaci a kontrakci myokardu, pohyb srdečních chlopní.
 3. Dopplerova echokardiografie umožňuje vyhodnotit průtok krve (včetně zpětné). V obrázku je krevní oběh zobrazen modře a červeně. Záleží na jeho směru. Měří se nejen rychlost proudění krve. Ale průměry otvorů, kterými prochází.
 4. Echokardiografie s kontrastem vám umožní jasněji vizualizovat odchylky od normy.
 5. Stresová echokardiografie se provádí pod fyzickou námahou. Tolik nemocí lze identifikovat v rané fázi.

Může být také provedena transesofageální echokardiografie. Senzor je vložen do těla přes hrdlo.

Proč potřebuji echokardiografii

To vám umožní určit velikost srdečních komor, tloušťka stěn a stěn, oblast ventilů. Během diagnózy se odhaduje průměr hlavních cév, rychlost průtoku krve a objemy krve emitované srdečními komorami. To vám umožní včas rozpoznat patologické změny (včetně aneuryzmy aorty) a předepsat včasnou léčbu.

Anatomické rysy aorty srdce

Aorta je největší nádoba v těle (podle délky, průměru, objemu průtoku krve). Má třívrstvou stěnu a mnoho větví, kterými je krev dodávána do všech systémů a orgánů. Patologie aorty tedy ovlivňují práci celého organismu.

Tato hlavní nádoba je obvykle rozdělena do tří částí - oblouku, vzestupné a sestupné sekce. Ten je nejdelší. Končí u 4. bederního obratle. Vzniká iliakální tepny, které již patří do abdominální aorty. Vzestupná část srdce začíná od levé komory.

Aortální patologie

Normálně je aorta dutá, trubkovitá, s hladkými stěnami. Jejich tloušťka je až 3 mm, průměr ve vzestupném úseku je 2-3,7 cm, v oblasti oblouku 2,4 cm, a v sestupné části 1-1,3 cm, systolická amplituda je větší než 7 mm. V případě odchylky od normy se zaznamenávají různé patologie:

 1. Aeuryzma aorty na ultrazvuku srdce (fusiform nebo saccular) může komplikovat aterosklerózu nebo se stát projevem jiných patologií - aortoarteritidy, syfilitické aortitidy, Erdheimovy choroby (medionekrózy) nebo Marfanova syndromu. Také aneurysmy se objevují po úrazech, vrozených anomáliích (například s aortální bicuspidální chlopní).
 2. Tyakayasuova choroba (aortální oblouky).
 3. Disekce (separace) aorty. K poškození může dojít ve vzestupné nebo sestupné části, v oblouku a ve spodní části.
 4. Nespecifická aortoarteritida.
 5. Dilatace aorty je doprovázena dysplazií pojivové tkáně.
 6. Aneuryzma Valsavových dutin se vyznačuje vyčníváním stěn. To může nastat s nadklapannom stenózou nebo aorto-arteritis. U dětí může být diagnostikována dilatace Valsavových dutin, které nedosáhly stupně aneuryzmatu.
 7. Aortální kalcifikace způsobuje aortální stenózu.

Nejčastějším onemocněním je ateroskleróza. Vyznačuje se zhutněním a zahuštěním stěn aorty (difuzní nebo lokální). V tomto případě jsou obrysy nerovnoměrné. Poškození stěn může být mírné, střední nebo těžké. Existují také vrozené aortální vady.

Příčiny a klinické projevy poškození aorty

K poškození aorty dochází v důsledku patologií kardiovaskulárního systému, vysokého krevního tlaku, zánětlivých procesů. Příčinou mohou být vrozené srdeční vady. Mnoho nemocí je vyvoláno jinými patologiemi. Klinické projevy mohou být různé:

 • konstantní dušnost;
 • bušení srdce;
 • bolest na hrudi;
 • srdečné zvuky;
 • nedostatek vzduchu;
 • ztráta vědomí;
 • únava;
 • přetrvávající závratě.

Často si pacienti stěžují na závratě, únavu. Symptomy závisí na onemocnění.

Diagnostika aortálních abnormalit

Za prvé, kardiolog provádí vnější vyšetření kůže, poslouchá srdce, poslouchá pacientovy stížnosti. Měřený puls, krevní tlak. Poté ultrazvuk, echokardiografie. Pomocí diagnostiky, změny v G vlně a 5T segmentu jsou detekovány hypertrofie levé komory. S srdeční tamponádou ukazuje echokardiogram pokles amplitudy zubů. Aortografie pomáhá detekovat:

 • klapka vnitřní vrstvy;
 • vady plnění;
 • pronikání kontrastní látky do intramurální oblasti;
 • dvojitý lumen;
 • aortální insuficience;
 • mačkání lumen false.

Indikace ultrazvuku aorty srdce

Ultrazvukové vyšetření se provádí při detekci jakýchkoliv abnormalit v srdci. Echokardiografie je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak identifikovat patologické stavy, a to i v rané fázi vývoje. Indikace pro ultrazvuk:

 • angina pectoris;
 • dušnost (není-li její původ jasný);
 • šelest srdce a jeho neřesti;
 • infarkt myokardu;
 • trombóza;
 • opuch;
 • křečové žíly dolních končetin.

Také ultrazvuk je indikován pro příznaky srdečního selhání, akutní nebo chronické ischemie. Porucha příznaků může být bledá nebo modravá.

Kontraindikace a komplikace

Kontraindikace ultrazvuku není. Transtorakální vyšetření však nelze doporučit osobám s kardiostimulátorem nebo velkým podkožním tukem. Po echokardiografii nejsou žádné komplikace, metoda je bezpečná a může být použita i pro malé děti. Jediné, co se může stát, je alergická reakce na gel aplikovaný před diagnózou. To se však děje v extrémních případech.

Příprava na

Příprava na ultrazvuk nevyžaduje dodržení diety nebo pitného režimu, čištění střev. Naposledy můžete jíst tři hodiny před studiem. Někdy může být vyžadována pre-medikační terapie (například k vyrovnání krevního tlaku a rychlého pulsu). Před intravaskulárním ultrazvukem je poslední jídlo povoleno 6 hodin před zákrokem, 4 hodiny se zastaví příjem tekutin.

Provádění postupu

Pacientka se odtrhne do pasu a leží na gauči na zádech. Na hrudník se nanese speciální gel. Pak doktor v této oblasti řídí senzor. Změny sklonu pro přesnější informace. Senzor je instalován v jugulární fosse, v meziobrovém prostoru, vlevo od hrudní kosti, v procesu xiphoidu. Výsledky dekódování po ultrazvuku jsou prováděny okamžitě a vydávány do rukou.

Indikátory jsou normální

Norma velikosti aorty srdce pro každého jedince v závislosti na věku, pohlaví. Pro dospělé existují určité ukazatele. Při vyšetření se nejprve vyhodnotí hodnoty aorty. Jeho průměr ve vzestupné části je normální - ne více než 40 mm. Plicní tepna by měla být mezi 11 a 22 mm. Nejvyšší rychlost průtoku krve tříkuspidální chlopní je 0,3-0,7 m / s, mitrální - 0,6-1,3 m / s. Plocha otevření aortální chlopně je 3-4 cm2.

Užitečné video

V tomto videu je možné nalézt problémové změny, kterým čelí pacienti.

Jaké nemoci lze identifikovat

Použití ultrazvuku může odhalit skryté abnormality u sportovců, kteří zažívají velký tlak na srdce. Diagnóza pomáhá identifikovat:

 1. Hypertenze, jejímž příznakem je koarktace aorty nebo stenózy (porucha chlopně). Onemocnění je také indikováno expanzí aorty ve vzestupné části a aterosklerotickými plaky v ústech.
 2. Srdeční chlopňové defekty. Častěji je postižena mitral.
 3. Stenóza mitrální chlopně. V tomto případě se obsah levé komory uvolní do aorty.
 4. Nedostatek mitrální chlopně je charakterizován reverzním průtokem krve.
 5. Aortální defekty trikuspidální chlopně. Při stenóze se otevírání snižuje, myokard je zahuštěn. Aortální insuficience je doprovázena neúplným uzavřením ventilu. Během ultrazvuku se vyhodnocuje délka krevního oběhu, který se vrhá do levé komory.

Ultrazvuk může odhalit komplikace po infarktu. Například srdeční aneuryzma, přepážka mezi komorami, porušení papilárního svalu a stěny orgánu, tamponáda.

Transesofageální echokardiografie umožňuje vyšetřit mitrální chlopně, odhalit absces kořene aorty, infekční endokarditidu. Diagnóza pomáhá identifikovat defekty septa, aneuryzmat aorty.

Dnes je ultrazvuk nejbezpečnější a nejuniverzálnější diagnostickou metodou. Cena průzkumu závisí na regionu, umístění kliniky, vybavení. Na klinikách se ultrazvuk provádí zdarma, v soukromých zdravotnických zařízeních - od 110 rublů a může dosáhnout až 2000 rublů. (pokud jsou současně vyšetřovány jiné orgány).

AORTICKÝ PRŮMĚR

Dobrý den pro vás!

Věk: 26 Výška: 183 Váha: 96
Neexistují žádné známky Marfana, ale ve věku 14-15 let začal rychle růst (byl nejvyšší ve třídě).

Rozumím správně, že velikost aorty na úrovni Valsalva sinusů nespadá pod pojem varianty normy a za pár let budu muset podstoupit operaci?

Existují možná chirurgičtější chirurgické metody, jako je obalení aorty a nedovolení jejího dalšího rozšíření?
(něco jako externí stent)

Děkuji a obrovské zdraví!

LP - 4.0
CDRL - 4.9
TZSLZhD - 1,0
RV - 2,0
PV - 68%
D. aorta na úrovni Valsalva - 4.5
Vzestupné oddělení - 3.5
Kořen aorty - 3.7
KSRLZH - 3.0
TMZHPd - 1,0
PP - 4,0
MlL (g) - 141

Myokardiální kontraktilita: Přední stěna LV, MZHP, Apex, Laterální stěna LV, Zadní stěna LV, Volné stěny LV - normální.

Mitrální chlopně: střední echogenita, pohybující se v různých směrech, diastolický PGmax 2,5 mmHg, Ve> Va, reverzní průtok krve chybí.
Ventily aortální chlopně: střední echogenita, úplné odhalení, žádný zpětný průtok krve.
Tricuspidální chlopňové listy: střední echogenita, pohybující se v různých směrech, reverzní průtok krve 1+
Ventily plicní tepny: střední echogenita, systolický PGmax 6,5 mmHg, žádné známky plicní hypertenze.
Aortální stěna - střední echogenita
Perikardiální tekutina chybí
Další akord v apikálním segmentu LV.

LP - 3.9
CDRL - 4.7
TZSLZhD - 1,0
RV - 2.1
PV - 71%
D. aorta na úrovni Valsalva - 4.6
Vzestupné oddělení - 3.5
Kořen aorty - 3.7
KSrlj - 2.8
TMZHPd - 1,0
PP - 3.8
Mlzh (g) - 135


Myokardiální kontraktilita: Přední stěna LV, MZHP, Apex, Laterální stěna LV, Zadní stěna LV, Volné stěny LV - normální.

Mitrální chlopně: střední echogenita, pohybující se v různých směrech, diastolický PGmax 1,4 mmHg, Ve> Va, reverzní průtok krve chybí.
Ventily aortální chlopně: střední echogenita, úplné odhalení, žádný zpětný průtok krve.
Tricuspidální chlopňové listy: střední echogenita, pohybující se v různých směrech, reverzní průtok krve 1+
Ventily plicní tepny: střední echogenita, systolický PGmax 4,3 mmHg, žádné známky plicní hypertenze.
Aortální stěna - střední echogenita
Perikardiální tekutina chybí
Další akord v apikálním segmentu LV.

Průměr vzestupné aorty je normální

Nejčastější vrozené srdeční vady u dětí a dospělých

Po mnoho let neúspěšně zápasí s hypertenzí?

Vedoucí ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je léčit hypertenzi tím, že ji užíváte každý den.

Ne všichni lidé bez lékařského vzdělání mají vrozené srdeční vady. Tato patologie je často detekována v dětství a je obtížné ji léčit. Léčba léky v této situaci je neúčinná. Mnoho dětí s podobnou patologií se stane invalidní.

Srdeční vady od narození

Klasifikace vrozených vad je známa každému zkušenému kardiologovi. Jedná se o velkou skupinu nemocí, při kterých jsou postiženy různé struktury srdce a cév. Prevalence této vrozené patologie u dětí je asi 1%. Některé neřesti jsou neslučitelné se životem.

V kardiologii jsou různé nemoci často kombinovány. Vrozené a získané srdeční vady zhoršují kvalitu lidského života. Existují následující typy závad:

 • doprovázené zvýšeným průtokem krve v plicích;
 • s normálním průtokem krve v malém kruhu;
 • se sníženým přísunem krve do plicní tkáně;
 • kombinované.

Existuje klasifikace založená na přítomnosti cyanózy. Zahrnuje vrozené srdeční vady "modrého" typu a "bílého". Nejčastěji zjištěnými chorobami jsou:

 • otevřený kanál botallov;
 • koarktaci aorty;
 • Fallotův tetrad;
 • ventilační atresie;
 • defekt interventrikulární a interatriální přepážky;
 • zúžení lumen aorty;
 • plicní stenóza.

Hlavní etiologické faktory

S vrozenými srdečními vadami existují různé příčiny. Nejdůležitější jsou následující etiologické faktory:

 • chromozomální abnormality;
 • genové mutace;
 • přenesené virové infekce matky během porodu;
 • porazit dítě s virem zarděnek;
 • alkoholický syndrom;
 • vystavení chemikáliím (těžké kovy, pesticidy, alkohol);
 • expozice;
 • inhalace znečištěného vzduchu;
 • použití vody nízké kvality;
 • pracovní rizika;
 • užívání toxických léků během těhotenství

Příčiny srdečních vad jsou často ve vnějších faktorech. Nemoci jako plané neštovice, herpes, hepatitida, toxoplazmóza, rubeola, syfilis, tuberkulóza a infekce HIV jsou nebezpečné pro budoucí dítě. Teratogenní účinky mají narkotika (amfetaminy).

Nepříznivě ovlivňuje tvorbu plodu, který kouří matku. Vrozené vady jsou častěji diagnostikovány u dětí narozených matkám s diabetem. Rizikové faktory jsou:

 • kouření;
 • závislost na alkoholu;
 • stáří otce a matky;
 • antibiotika v 1 a 3 trimestrech;
 • přítomnost toxikózy v historii;
 • hormonální léky.

Nejčastěji se vyskytující patologie, jako je otevřený arteriální kanál a VSD.

Otevření arteriálního kanálu

V prenatálním vývoji má kardiovaskulární systém dítěte své vlastní charakteristiky. Příkladem je otevřený arteriální kanál. Jedná se o píštěl spojující plicní tepnu a aortu. Normálně tento kanál roste do 2 měsíců po narození. Pokud se nevyskytne vývojová porucha dítěte. Otevřený arteriální kanál (CAP) je zachován.

Každý lékař má prezentaci o vrozených srdečních vadách. Je třeba uvést, že tato patologie se vyskytuje poměrně často. OAP chlapci jsou méně často diagnostikováni. Jeho podíl na celkové struktuře vrozených anomálií je asi 10%. Onemocnění je kombinováno s jinou patologií - koarktací aorty, vazokonstrikcí nebo Fallotovým zápisníkem.

Toto srdeční onemocnění se častěji vyskytuje u předčasně narozených dětí. Po porodu vede ke zpoždění ve fyzickém vývoji. U dětí s hmotností nižší než 1 kg je otevřený arteriální kanál (OAD) diagnostikován v 80% případů. Rizikové faktory jsou:

 • asfyxie při porodu;
 • zatížená dědičnost;
 • rodiče žijící na Vysočině;
 • provádění kyslíkové terapie.

Toto onemocnění se týká defektů "bledého" typu. Tato patologie má svůj vlastní kód v ICD-10. OAP je charakterizován vypouštěním krve bohaté na kyslík z aorty do plicní tepny. To způsobuje hypertenze, což vede ke zvýšenému stresu na srdce. Vzniká tak hypertrofie a dilatace levých oddělení.

Otevřený arteriální kanál (OAD) probíhá ve 3 fázích. Nejnebezpečnější je 1 stupeň. Pokud je to možná smrt. Fáze 2 je pozorována ve věku od 2 do 20 let. V této fázi je detekováno přetížení pravé srdeční komory a zvýšení BCC v systému plicního oběhu. Ve fázi 3 v plicích vyvinout sklerotické změny.

Je nutné znát nejen příčiny vrozených srdečních vad, ale i jejich příznaky. Když je kanál otevřený, jsou možné následující příznaky:

 • bledost nebo cyanóza kůže;
 • zhoršené sání;
 • křičet;
 • namáhání;
 • špatný přírůstek hmotnosti;
 • vývojové zpoždění;
 • častá respirační onemocnění;
 • dušnost při námaze;
 • porucha srdečního rytmu.

Komplikace zahrnují rozvoj vaskulární insuficience a zánětu endokardu. Mnoho pacientů nemá žádné příznaky.

Nedostatek aortální chlopně

Když je CHD bicuspidální, mohou být také ovlivněny aortální chlopně. To je nebezpečná patologie vyžadující chirurgický zákrok. Aortální chlopně se nachází mezi levou komorou a aortou. Jeho klapka se zavře a blokuje cestu pro návrat krve. V případě nečinnosti je tento proces přerušen. Část krve se vrací zpět do levé komory.

Jeho přetečení způsobuje stagnaci krve v malém kruhu. Dobrá prezentace na toto téma říká, že následující změny jsou základem hemodynamických poruch:

 • vrozený nedostatek jednoho listu;
 • vůle ventilu;
 • různé velikosti ventilů;
 • zaostalost;
 • přítomnost patologické díry.

Tato srdeční vada může být buď vrozená nebo získaná. V prvním případě je nejběžnější porušení menší, ale pokud s ním nezacházíte, jsou možné komplikace. Při této vrozené srdeční vadě zahrnují příznaky bolest na hrudi, pocit palpitace, otok končetin, dušnost, tinnitus, opakované mdloby, závratě.

Funkce mozku je narušena. Objektivní znaky regurgitace aortální chlopně jsou:

 • bledá kůže;
 • pulzace karotických tepen;
 • zúžení žáků;
 • vyčnívání hrudníku;
 • zvýšit hranice srdce;
 • abnormální srdeční zvuky;
 • akcelerace srdeční frekvence;
 • zvýšení pulzního tlaku.

Všechny tyto příznaky se objevují, pokud se 20-30% krve dostane zpět do komory. Vrozené vady mohou nastat od raného dětství nebo po 10–20 letech, kdy srdce nemůže kompenzovat hemodynamické poruchy.

Aortální stenóza a atresie

Ve skupině vrozených srdečních vad, klasifikace zdůrazňuje koarktaci aorty. Toto plavidlo je největší. V něm jsou vzestupné a sestupné části, stejně jako oblouk. Ve skupině CHD je běžná koarktace aorty. S touto patologií dochází ke zúžení lumen nebo atresii (přerůstání) cévy. V procesu je zapojen aortální isthmus.

Tato anomálie se projevuje u dětí. Podíl tohoto defektu na celkové struktuře kardiologické dětské patologie je asi 7%. Nejčastěji je zúžení pozorováno v oblasti koncové části aortálního oblouku. Stenóza má tvar přesýpacích hodin. Délka zúžené oblasti často dosahuje 5-10 cm, což často vede k ateroskleróze.

Koarktace způsobuje hypertrofii levé komory, zvýšení objemu srdce a expanzi vzestupné aorty. Vytvoří se kolaterály (bypassová cévní síť). Postupem času se stávají tenčími, což vede k tvorbě aneuryzmat. Možné poškození mozku. Je třeba znát nejen to, co je koarktace aorty, ale také to, jak se projevuje.

Tato chyba odhaluje následující klinické příznaky:

 • přírůstek hmotnosti;
 • zpomalení růstu;
 • dušnost;
 • příznaky plicního edému;
 • snížené vidění;
 • bolest hlavy;
 • závratě;
 • hemoptýzu;
 • nosní krvácení;
 • křeče;
 • bolesti břicha.

Klinický obraz je determinován obdobím vývoje koarktace. Ve fázi dekompenzace se vyvíjí těžké srdeční selhání. Vysoké procento úmrtí. Nejčastěji je to pozorováno ve věku 20-40 let. Při zhoršené funkci mozku se projevují neurologické symptomy. Zahrnuje chilliness končetin, bolesti hlavy, mdloby, křeče, kulhání.

Tetrad a trojice Fallotů

Vrozené srdeční vady u dospělých a dětí zahrnují Fallotovu triádu. Jedná se o kombinovanou svěrák, který zahrnuje:

 • defekt přepážky mezi síní;
 • zúžení plicní tepny;
 • hypertrofie pravé komory.

Důvodem je porušení embryogeneze v prvním trimestru těhotenství. Během tohoto období se tvoří srdce. Symptomatologie je způsobena zejména zúžení plicní tepny. Toto je velká loď, která odchází z pravé srdeční komory. Zdvojnásobuje. Začnou velký kruh krevního oběhu.

Při těžké stenóze dochází k přetížení pravé komory. Zvyšuje tlak v dutině pravé síně. Došlo k následujícím porušením:

 • nedostatečnost trikuspidální chlopně;
 • snížení minutového objemu krve v malém kruhu;
 • zvýšení minutového objemu ve velkém kruhu;
 • snížení saturace kyslíkem v krvi.

Stejně jako jiné vrozené vady, i Fallotova triáda v raném věku je skryta. Častým příznakem je únava. Spolu s triádou se často vyvíjí Fallotova tetrada. Zahrnuje stenózu plicní arterie, repozici aorty (dextropozici), hypertrofii pravé komory a VSD.

Fallotův tetrad patří do skupiny cyanotických ("modrých") defektů. Jeho podíl je 7-10%. Tato patologie je pojmenována podle francouzského lékaře. Toto onemocnění vzniká při 1-2 měsících intrauterinního vývoje. Fallotův tetrad je často kombinován s anomáliemi ušních boltců, oligofrenií, defekty vnitřních orgánů, trpaslíkem.

V raných stadiích jsou symptomy nespecifické. Později Fallotův tetrad vede k dysfunkci mozku a dalších životně důležitých orgánů. Možný vývoj hypoxické kómy a parézy. Malé děti často trpí infekčními chorobami. Hlavním projevem defektu je cyanotický záchvat doprovázený krátkým dechem.

Plán vyšetření pacienta

Léčba vrozených srdečních vad se provádí po vyloučení jiných (získaných) onemocnění. Jakákoliv vysoce kvalitní prezentace uvádí, že k identifikaci onemocnění jsou nutné následující studie:

 • naslouchání srdci;
 • perkuse;
 • Ultrazvuk;
 • elektrokardiografie;
 • rentgenové vyšetření;
 • Registrace zvukových signálů;
 • Holterův monitoring;
 • koronární angiografie;
 • znějící dutiny.

Diagnóza CHD se provádí na základě výsledků instrumentálních studií. S vrozenými anomáliemi jsou změny různé. Když Fallot je tetrad, následující znamení jsou odhalena: t

 • příznak „bubenových tyčinek“ a „brýlí na hodinky“;
 • hrb srdce;
 • hrubý hluk v oblasti 2-3 interkostálního prostoru vlevo od hrudní kosti;
 • oslabení 2 tónů v oblasti plicní tepny;
 • odchylka elektrické osy srdce vpravo;
 • rozšíření hranic těla;
 • zvýšený tlak v pravé komoře.

Hlavními diagnostickými kritérii otevřeného arteriálního kanálu jsou zvýšení hranic myokardu, změna jeho tvaru, současné naplnění aorty a plicních tepen kontrastem, projevy hypertenze. Pokud máte podezření na vrozené vady, je hodnocena práce mozku. Studie jako výpočetní a magnetická rezonance mají velkou informativnost. Hodnotí se ventily (bicuspidální, trikuspidální, aortální a plicní).

Lékařská taktika pro vrozené vady

Jsou-li "modré" nebo "bílé" srdeční vady, pak je nutná radikální nebo konzervativní léčba. Je-li u předčasně narozeného dítěte detekován otevřený arteriální kanál, je nutné použít inhibitory syntézy prostaglandinů. To vám umožní urychlit přerůstání píštěle. Pokud tato terapie nemá žádný účinek, může být po 3 týdnech věku provedena operace.

Je otevřená a endovaskulární. Prognóza vrozených a získaných srdečních vad je dána závažností hemodynamických poruch. Při detekci Fallotovy tetrady u lidí je účinná pouze chirurgická léčba. Všichni pacienti jsou hospitalizováni. S rozvojem cyanotických útoků se používá:

 • kyslíková terapie;
 • zavedení infuzních roztoků;
 • Euphyllinum

V závažných případech je třeba zavést anastomózu. Často jsou organizovány paliativní operace. Provádí se posun. Nejradikálnějším a nejúčinnějším měřítkem je plasty defektu komorového septa. Nezapomeňte obnovit průchodnost plicní tepny.

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Pokud je zjištěna vrozená aortální koarktace, operace by měla být provedena v nejbližší době. V případě vzniku kritického defektu je chirurgická léčba indikována ve věku dítěte do 1 roku. V případě nevratné plicní hypertenze se operace neprovádí. Nejčastěji se používají následující typy chirurgických zákroků:

 • plastická rekonstrukce aorty;
 • resekce následovaná protetikou;
 • tvorba bypassových anastomóz.

Vrozené anomálie srdce se tedy mohou projevit jako v dětství a později. Některé nemoci vyžadují radikální léčbu.

Chirurgie aneuryzmatu aorty: indikace, metody a lokalizace, vedení, rehabilitace

Cílem operace s aneuryzmatem aorty je odstranění modifikované oblasti a obnovení integrity cévy prostetikou. Taková léčba se provádí rutinně nebo naléhavě, v celkové anestézii.

Aeuryzma aorty je lokální expanze lumen cévy se změnami v jejích stěnách a vysokým rizikem ruptury. Nebezpečí patologie je, že po dlouhou dobu nemusí dávat žádné příznaky, a jeho nosič nemá podezření, že v těle je smrtelná změna.

Aneurysmální expanze v cévách se častěji vyskytuje u starších osob, zejména v přítomnosti aterosklerózy, hypertenze a diabetu. Tato patologie předurčuje nejen strukturální změny ve stěnách aorty, jejich ztenčování a vyčnívání, ale také porušování integrity existujícího aneuryzmatu.

Asymptomatická aneuryzma neovlivňuje průtok krve, ale těžké komplikace z ní činí extrémně nebezpečné. Mimo rupturu existuje riziko tromboembolie způsobené tvorbou trombu ve stěně a dutině aneuryzmatu a ruptura způsobuje masivní krvácení a šok, když pacient zemře ve velmi krátkém časovém období.

Vzhledem k závažnosti účinků aneuryzmatu jsou pečlivě sledovány všechny případy, ve kterých byla tato patologie diagnostikována. Pacient by měl být vyšetřen, určit stupeň rizika komplikací a stanovit dobu trvání operace. Při roztržení se zásah provádí nouzově.

Indikace a kontraindikace pro chirurgickou léčbu aneuryzmatu aorty

Jediná indikace pro aneuryzma může být považována již za její přítomnost, i když je patologie asymptomatická. Trvání léčby a způsob závisí na umístění, velikosti protruze, riziku ruptury, věku a celkovém stavu pacienta.

Absolutní indikace chirurgického zákroku k odstranění aneuryzmatu jsou zvažovány:

 • Ruptura s krvácením (nouzová operace);
 • Rychlý nárůst velikosti vzdělání - více než 4 mm ročně;
 • Průměr aneuryzmatu je větší než 5 cm;
 • Vysoké riziko komplikací (trombóza, embolie, ruptura);
 • Špatná cirkulace v nohách;
 • Pitva aortální stěny v aneuryzmě (doprovázená silnou bolestí na hrudi, břiše, tříslech).

U starších pacientů, v přítomnosti komorbidních stavů, může být chirurgie nebezpečná, takže chirurg vždy váží zamýšlené přínosy a rizika jasně. Je-li aneuryzma stabilní, hrozí její ruptura minimální, pak je možné po určitou dobu odložit chirurgickou léčbu a pokusit se maximalizovat stav pacienta.

Plánovaná operace k odstranění aneuryzmatu aorty má své vlastní kontraindikace - závažné srdeční selhání, závažné abnormality v játrech a ledvinách, akutní srdeční infarkt a mrtvice. Pacienti starší 75 let s nízkým hemoglobinem a vysokým kreatininem mají vysoké riziko nežádoucích účinků během chirurgické léčby, zejména pokud došlo k prasknutí. V případě ruptury aneuryzmatu nejsou ve skutečnosti žádné kontraindikace, protože bez operace je smrt pacienta nevyhnutelná.

Všechny zásahy do aneuryzmat jsou rozděleny na radikální a paliativní. Radikální produkce nejčastěji, to je hlavní typ léčby patologie. Paliativy jsou aplikovatelné pouze tehdy, když je otevřený provoz kontraindikován, ale existuje vysoké riziko prasknutí výstupku. Paliativní postupy zahrnují „zabalení“ místa aneuryzmatické expanze syntetickým materiálem, který zabrání narušení integrity cévní stěny.

Předoperační příprava

V případě nouzové chirurgické léčby rupturovaného aneuryzmatu je velmi málo času na vyšetření a přípravu, proto při vstupu do pohotovosti se provádí urgentní vyšetření krve a moči, koagulogram, pak je pacient poslán na ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření (pokud je to možné). operační sál.

V plánované operaci aneurysma je pacient pečlivě vyšetřen. Provádí vyšetření krve a moči, kardiografii, rentgenové snímky hrudníku, ultrazvuk břišních orgánů, CT a MRI, které mohou velmi přesně lokalizovat výčnělek, objasnit jeho velikost a strukturu.

Při rozhovoru se svým lékařem v přípravné fázi musí pacient podat zprávu o všech užívaných lécích. To platí zejména pro aspirin a antikoagulancia (warfarin, klopidogrel), která může způsobit snížení srážlivosti krve a krvácení.

Po přijetí pacient již má většinu výsledků výzkumu ve svých rukou, něco může být opakováno na klinice (stejné krevní testy, srážení, skupina a Rh faktor, testy na HIV, hepatitida, syfilis, ultrazvuk břicha).

Předešlou noc se poslední jídlo koná nejpozději 8 hodin před operací, sprchový kout, pacient přechází do čistého oblečení a jde do postele. Se silnými pocity a nespavostí je dovoleno užívat sedativa a hypnotika.

Všechny otevřené operace na aortě vyžadují celkovou anestezii, v některých případech kardiopulmonální bypass nebo dočasný bypass. Endovaskulární léčbu lze provést v lokální anestézii. Otevřený zásah trvá průměrně 3-6 hodin.

Chirurgická technika pro aneuryzma břišní aorty

Aeuryzma aorty břišní dutiny je považována za jedno z nejčastějších míst patologie. Není náhoda, protože v tomto místě se tepny stékají do střeva, ledvin, v ústech, kde vznikají „víry“ krevního oběhu, což přispívá k progresi aterosklerózy a mikrotraumy na vnitřní stěně aorty.

V 9 případech z 10 je aneuryzmatický vak umístěn pod odbočkou ledvinových cév, takže krevní oběh v ledvinách je udržován po celou dobu operace. Další obtíže při zajišťování krevního oběhu v ledvinách vznikají během operace na aneuryzmatu umístěném nad tímto místem. V tomto případě může i krátké upnutí cévy způsobit akutní selhání ledvin, takže doba manipulace s cévy je snížena na maximum.

Přístup k abdominální aortě je medián, když chirurg provede dlouhý podélný řez přední abdominální stěnou od spodního okraje hrudní kosti k symfýze ochlupení. Tato incize zanechává znatelný kosmetický defekt, ale chirurg nemá jinou cestu ven, což je vyžadováno závažností patologie a hlubokou lokalizací aorty za abdominálními orgány.

Po otevření břišní dutiny chirurg přesune střevní smyčky doprava, vylučuje uretery, iliakální a renální cévy, určuje horní a dolní pól aneuryzmatu, upne cévy zapojené do patologického procesu.

Hlavním typem operace pro aneuryzma břišní aorty je protetika, zatímco protéza může být ve formě trubice spojující oba konce aorty nad a pod výstupkem po jeho vyříznutí. V případě rozšířené aterosklerózy může protéza spojit aortu s iliakální nebo femorální tepnou - tyto vlastnosti jsou určeny individuálně pro každého pacienta.

Pokud je aneuryzma aorty kombinována s těžkou aterosklerózou místa jejího rozdělení do iliakálních tepen, pak bude protéza ve formě vidlice (bifurkace), fixovaná na aortu a obě iliakální tepny, a místo protruze a bifurkace aorty se odstraní.

V procesu manipulace je důležité léčit cévy velmi pečlivě, snažit se udržet vnitřní iliakální tepnu pro průtok krve v pánvi (prevenci impotence u mužů). Pokud jste velmi blízko aneuryzmatu vaječníků nebo varlat, je lepší je navázat, aby se zabránilo možnému poškození a krvácení.

Když se svorky aplikují na horní a dolní konec aneuryzmatu, heparin se vstřikuje do cév nad a pod místem jejich upnutí, aby se zabránilo trombóze. Chirurg poté odřízne stěnu aneurysmálního vaku, odstraní z ní trombotické masy, propláchne dutinu heparinem a rozdělí přední a boční stěny.

Protetická část nádoby je vyrobena z pružných syntetických materiálů a je zvolena individuálně podle průměru aorty a nádoby, na kterou bude anastomóza aplikována. Za prvé, horní část protézy je přišita k hornímu konci aorty, sešitím směrem ven, potom je dolní konec protézy upevněn k aortě, iliakálním nebo femorálním tepnám.

Po instalaci protézy se klipy odstraní z aorty a obnoví se pohyb krve podél ní. Operace se provádí při použití kardiopulmonálního bypassu nebo dočasné anastomózy, která „pumpuje“ krev a obchází chirurgický zákrok.

V konečné fázi operace je chirurg přesvědčen o absenci krvácení a dobré fixaci protézy sešíváním, vloží střevo do normální polohy a sešívá tkáň. Aby se zabránilo fistulám působením stehů na střevní smyčky, protéza je pokryta dvěma vrstvami peritoneum.

V pooperačním období jsou střevní problémy, jejich otoky nevyhnutelné, proto je steh na břišní stěně dodatečně zpevněn drátem nebo silným nylonovým vláknem, aby se zabránilo jeho divergenci.

Video: přednáška o aneuryzmatu břišní aorty - identifikace, léčebná taktika, chirurgie

Léčba aneuryzmatu hrudních a vzestupných dělení

S aneuryzmou vzestupné aorty a jejího oblouku se také provádí protetika postižené oblasti cévy, ale není vždy nutné stanovit umělý průtok krve. V některých případech postačuje bypassové posunutí, aby bylo zajištěno zásobení krve do tkání hlavy.

Výčnělky počátečních úseků aorty, které průměrný člověk může nazvat aneuryzmatem aorty, což ukazuje na blízkost patologie k hlavnímu „čerpadlu“ těla, pracují s otevřeným přístupem. K tomu chirurg řezne v podélném směru hrudní kosti, dosáhne perikardu, otevře jej, pak spojí stroj srdce-plíce. Krev, která cirkuluje zařízením během operace, je ochlazena a katétry jsou vloženy do koronárních cév, aby jim poskytly krev.

Po zvýraznění aneuryzmatu se na ni umístí svorky, protíná se stěna, odstraní se modifikované fragmenty a nainstaluje se protéza. Obvykle se používají pacientovy vlastní cévy nebo jiné tkáně (aloštěp).

Pokud se kromě aneuryzmatu vyskytnou abnormality na části aortální chlopně, může být operace doplněna plastickou operací. Po dokončení všech operací se chirurg ujistí, že protéza je bezpečná, pacient se zahřeje na normální tělesnou teplotu a přístroj pro umělý průtok krve se vypne, když je levá komora dostatečně naplněna krví pro normální kontraktilitu.

Operace je dokončena instalací kanalizace v pravé pleurální dutině a srdečním sáčku, tkáň je přišitá ve vrstvách, hrudní kost je upevněna kovovými držáky nebo drátem.

Pokud má vzestupná aneuryzma úzký krk, krevní oběh v těle pacienta je udržován v normálním stavu. V místě aorty na základně vyčnívající svorky se aplikuje aneuryzma, která se úplně odřízne a místo jejího výtoku se opatrně sešívá.

Když je ovlivněna aneuryzma aortálního oblouku, je přístup proveden přes levou hrudní dutinu, hrudní kámen se protíná šikmo a pak se zářez rozšiřuje vpravo ve 2-3 mezikloubním prostoru. Operace se provádí s umělým krevním oběhem a pro přívod krve do hlavy se vytvoří sestup mezi sestupnou částí cévy a karotickými tepnami.

Po instalaci shuntu se aneuryzma sevře a odstraní, protéza se umístí a fixuje v této oblasti, na kterou chirurg ohřívá nádoby, které normálně odcházejí z aortálního oblouku. Po obnově normálního průtoku krve se zkrat odstraní a stroj na plíce a srdce se vypne.

Aneuryzma hrudní aorty je provozována otevřeným způsobem a vyžaduje buď umělý krevní oběh nebo uložení zkratu, který cirkuluje krev mezi horní a dolní částí cévy. Po dokončení těchto operací chirurg zcela odstraní aneuryzmu. Je možné obnovit integritu cévy pomocí přímé protézy spojující oba konce hrudní aorty. V některých případech je aorta v oblasti vzdáleného aneuryzmatu zcela sešita a krevní oběh poskytuje dočasnou anastomózu, která se po operaci stává trvalou.

Video: operace na vzestupném oddělení, aortální oblouk

Endoprotetika se stentovým štěpem, stenting pro aortální aneurysma

Kromě otevřených, rozvinutých a minimálně invazivních operací, které jsou ukázány jako plánovaná léčba patologie. Endovaskulární intervence spočívá v zavedení katétru přes řez v femorální tepně, který dodává stent-štěp do změněné oblasti cévy, což zajišťuje, že aneuryzma je vypnuta z krevního oběhu.

Stentový štěp je kovová pružina, která expanduje v lumen aorty na požadovaný průměr. Mimo tkaninovou základnu z odolného syntetického materiálu je upevněn k stentu. Taková zařízení jsou přímá nebo bifurkační, pro instalaci do abdominální aorty, místa jejího rozdělení do cév a do počátečních úseků iliakálních tepen.

Stent-štěp je individuálně vyroben pro každého pacienta ručně, z vysoce kvalitních materiálů, což vysvětluje jeho vysoké náklady a následně nízkou dostupnost pro širokou škálu pacientů.

Endoprotetika abdominální aorty (instalace štěpu stentu)

Pooperační období a možné komplikace

Pooperační období s otevřeným zákrokem trvá přibližně dva týdny, po kterých se odstraní kožní stehy. Po celou dobu je pacient pod dohledem specialistů. Rehabilitace pro endovaskulární operace je výrazně kratší - za několik dní můžete z kliniky odejít.

V prvním roce po chirurgické léčbě aneuryzmatu je vyžadováno neustálé sledování a pacient navštěvuje lékaře jednou měsíčně, poté dvakrát ročně a poté každé tři roky. Domy musí pravidelně měřit tlak, nedovolují, aby se zvýšil.

Po chirurgickém zákroku k odstranění aneuryzmatu jsou možné různé komplikace. V časném pooperačním období je tedy nebezpečí:

 • Krvácení s unikajícími švy na aortě;
 • Tromboembolický syndrom;
 • Plicní edém;
 • Hnisání pooperačních ran;
 • Závažná dysfunkce ledvin.

Mezi dlouhodobé následky, infekce protézy, trombóza, střevní píštěle s nedostatečnou izolací střeva z protetické zóny, jsou zaznamenány poruchy sexuální funkce u mužů.

Pro prevenci komplikací jsou pacientům po aortické protetice předepsány antiagregátory, antibiotika jsou indikována pro jakoukoliv manipulaci (u zubního lékaře, gynekologa apod.) S rizikem poškození tkáně. Pro korekci krevního tlaku a srdeční aktivity kardiolog nebo terapeut předepíše použití antihypertenziv, beta-blokátorů, diuretik a dalších v souladu s určitými onemocněními.

Otevřená operace pro aneuryzma aorty se provádí bezplatně v centrech cévní chirurgie. Endoprostetika je jedním z high-tech operací, které vyžadují drahé vybavení a dostupnost kvalifikovaného chirurga, takže možnosti této bezplatné léčby jsou omezené a jsou prováděny pouze v části kvótových klinik.

Rovněž je možná placená léčba. Náklady na resekci aneuryzmatu začínají 30 tis. Rublů, při použití kardiopulmonálního bypassového aparátu dosahuje sto a více tisíc. Endoprostetika také zahrnuje nákup štěpu stentu. Cena stent-štěp v zahraničí se blíží 500 tisíc rublů, zatímco náklady na samotnou artroplastiku se pohybují v rozmezí 20-40 tisíc rublů.

Prognóza aneuryzmatu aorty je velmi závažná a pokud není léčena, dříve nebo později se pacient roztrhne a zemře. Bez léčby, s rupturou není šance na přežití, a dokonce i po operaci dosahuje úmrtnost v prvních měsících po zákroku 90%. Po plánované léčbě žije 70% pacientů po dobu pěti nebo více let, proto, jakmile se aneuryzma zjistí, okamžitě se zvýší potřeba chirurgického zákroku.

Video: reportáž o moderní operaci aneuryzmatu aorty

Co je aneuryzma aorty a jak ji léčit

Aeuryzma aorty je definována jako stav, který je doprovázen vznikem vakovité expanze v cévě. Obvykle jsou symptomy nedostatečné nebo neexistují. Patologie je výsledkem vlivu různých faktorů, zejména aterosklerotických lézí a syfilis, poranění cév a tak dále. Pokud pacient nepřijme žádná opatření, následky budou smutné. Proto je důležité podstoupit vyšetření a vyhovět lékařským doporučením.

Obecná charakteristika porušení

Největší nádoba v těle je aorta. Za určitých okolností jeden z jeho úseků tvoří výčnělek nebo expanzi aorty, která má tvar podobný sáčku. Taková odchylka se nazývá aneurysma.

Ve většině případů nejsou pozorovány žádné známky naznačující vznik tohoto porušení. Aneurysmální expanzi lze během vyšetření odhalit neočekávaně, když osoba přišla k lékaři s podezřením na specifické onemocnění. Kromě toho se zjistí abnormální vyboulení cévy, pokud si pacient stěžuje na symptomy, které jsou výsledkem mačkání vytvořeného aneuryzmatu přilehlých orgánů a tkání.

Když se aneuryzma zhroutí s elastickými vlákny ve středním plášti, v důsledku toho se zbývající vláknitá tkáň natáhne.

Dále tedy dochází:

 • zvýšení průměru aorty;
 • zvýšení napětí ve zdi.

Vzhledem k tomu, že proces je náchylný k progresi, další expanze lumenu zvyšuje riziko prasknutí.

Čím větší je patologie, tím dříve dojde k prasknutí a začne vnitřní krvácení. Pacient může pociťovat šok a pak umřít.

Pokud se objeví aneuryzma aorty, je nutné vědět, co to je a jak se tvoří.

 1. Poškození cévní stěny.
 2. Mechanický tlak.
 3. Směr průtoku krve.

Pokud je hlavní tepna zdravá, vydrží rychlý růst krevního tlaku doprovázející hypertenzní krizi. Když se však stěna ztenčí, s uvolněním krve, jednoduše vyboulí. V sáčku, který byl vytvořen, dochází ke změně průtoku krve. Jeho zásah do dutiny a neustálý pohyb v ní vážně zhoršuje situaci. Vědět, co je aneuryzma aorty, je důležité zahájit léčbu okamžitě u jejích prvních projevů. Odložením odstranění porušení můžete kdykoli ztratit svůj život.

Faktory způsobující odchylku

Aeuryzma aorty, která je poměrně nebezpečnou nemocí, může mít velmi odlišné příčiny.

Lékaři vysvětlují výskyt patologie přítomností:

 • Ateroskleróza. Dosud nebylo možné plně pochopit, jak aterosklerotická choroba probíhá, díky čemuž se vyvíjí aneuryzma abdominální aorty. Existují náznaky, že v důsledku aterosklerózy dochází k charakteristickým změnám ve vnitřní výstelce hlavní tepny. To znamená, že je narušen přísun živin a kyslíku. Tkáně jsou poškozené a rozštěpené, což určuje výskyt patologické expanze.
 • Genetické faktory. Pacienti se syndromy Ehlers-Danlos nebo Marfin, stejně jako s jinými dědičnými patologiemi, jsou náchylní k oslabení stěn tepny, včetně aorty.
 • Infekční léze. U pacientů trpících endokarditidou nebo syfilisem může být ovlivněna vnitřní srdeční vrstva způsobující dilataci aorty.
 • Věkové změny. Jak víte, s věkem ztrácejí cévy svou pružnost, aorta se stává ztuhlou. Riziko poškození určité části aorty se proto zvyšuje.
 • Zranění. Nádoba může trpět náhlým nárazem, resp. Aneurysma není vyloučena.
 • Zánětlivý proces. Pokud je zánět přítomen v aortě, jeho stěna je oslabena.

Nejčastěji je aneuryzma vyvolána arteriální hypertenzí, která se zase vyvíjí na pozadí aterosklerotického onemocnění.

Odrůdy rozšíření

Je nutné rozlišovat aneuryzma v závislosti na:

 • segmentové umístění;
 • formy;
 • budovy;
 • původu.

Klasifikace podle umístění rozlišuje:

 1. Porážka hrudní aorty. Aneurysma vzestupné aorty, sestupné a obloukové vzniká.
 2. Expanze břišní tepny.
 3. Kombinovaná patologie.

Tvar aneuryzmatu může být:

 1. Tvar sáčku. Vyznačuje se lokální erupcí stěny. Přibližně 60% pacientů tuto konkrétní formu odhalí.
 2. Spindly. Jedná se o difuzní proliferaci aorty v celém průměru. To může být zaměňováno s věkem-související sklerotická expanze.

Pokud mluvíme o morfologické struktuře patologie, stane se:

 • pravda. Ředění a vyboulení všech vrstev nádoby. Nejčastěji se jedná o aterosklerotickou nebo syfilitickou etiologii;
 • false. Pseudoaneurysma je výsledkem tvorby hematomů (koncentrace koagulované tekuté tkáně), zatímco stěny tepny si zachovávají svou integritu. Falešné nepravidelnosti se často vyskytují po úrazech a operacích. Kromě toho je jejich vzhled spojen s vaskulitidou nebo rakovinou nebo fibromuskulární dysplazií;
 • exfoliované. Po prasknutí vnitřního obalu proudí krev mezi vrstvami a objeví se nový kanál.

Protože etiologie onemocnění je poměrně rozsáhlá, příčiny aneuryzmatu aorty mohou být povahy:

 1. Vrozené Tento druh výčnělku je přítomen v důsledku nedostatečně vytvořené stěny cév a nedostatku proteinů, elastinu a kolagenu, díky kterým aorta získává hustotu a elasticitu.
 2. Získáno. Aneuryzma je vyvolána infekcí (syfilitickou nebo plísňovou nebo pooperační) a aterosklerózou, defekty použitých stehů a selháním umělých chlopní.

Vzhledem k tomu, že se aneuryzmy vyskytují různými způsoby, je třeba říci o vývoji forem:

Patologie může být komplikovaná:

 • ruptura aneuryzmatické formace, při které dochází k masivnímu vnitřnímu krvácení a hematomům;
 • trombóza a tromboembolie;
 • onemocnění aortální chlopně a srdeční selhání;
 • akutní hnisavý zánět tkání kolem aneuryzmatu.

Letální výsledek nastává v důsledku aneuryzmatického protruzního kmene, jeho disekce nebo po úplném porušení integrity patologické formace.

Klinický obraz

Aortální aneuryzma, jak již bylo zmíněno, symptomy mají často mírné, což je důvod, proč není okamžitě možné pochopit, že existuje patologie. Je však důležité včas si uvědomit, že ve stavu těla došlo k závažným porušením.

Známky vyvíjejícího se aneuryzmatu aorty se projeví v závislosti na jeho poloze.

Pokud je postižena hrudní oblast, trpí pacientem nejvíce pulzující, bolestivá a hluboká bolest. Nepohodlí má podobnost s anginou pectoris.

Vznik rozšířené sekce v navazujícím úseku doplňuje:

 • ozáření bolesti v lopatce na levé straně a oblast mezi lopatkami;
 • poškození obratlů nervovými zakončeními a míchou;
 • obstrukce jícnového kanálu (ve vzácných případech).

Bolest způsobená sevřením nervových kořenů je tak intenzivní, že ji nemohou odstranit ani ti nejsilnější léky proti bolesti. Někteří pacienti mohou ztratit schopnost volně pohybovat dolními končetinami, pokud jsou postižena těla obratlů.

Při stlačení plic není vyloučena pneumonie. Ucpaný jícen způsobuje dysfagii, při které se potrava nemůže normálně pohybovat.

Aneuryzma aortálního oblouku, způsobená syfilisem, je narušena silnou bolestí v noci. Tón hlasu pacienta je nízký, hrubý a dokonce neslyšitelný. Pacient trpí dušností, která je důsledkem toho, že průdušky a průdušnice byly upnuty.

Existují také příznaky aneuryzmatu aorty ve formě:

 • suchý kašel;
 • bradykardie;
 • slinění;
 • stagnace;
 • častá pneumonie.

Aneuryzma vzestupné aorty je doprovázena:

 • bolesti v srdci nebo za hrudní kostí (v důsledku zúžení nebo stenózy koronárních tepen);
 • dušnost s tachykardií a závratě (pokud je přítomno zvětšení kořenů aorty);
 • bolesti hlavy;
 • otoky obličeje s krkem, pažemi a krční žíly.

Když patologie ovlivňuje abdominální aortu, nejčastěji trpí pacientem bolest břicha.

Tato choroba je také rozpoznána:

 1. Bolesti nudného, ​​bolavého nebo pulzujícího charakteru, lokalizované v různých částech těla, například na hrudi a dolní části zad, nohou a tříslech. Pocity mohou přetrvávat celé hodiny i dny. Charakter nepohodlí se v průběhu pohybu obvykle nemění, ale v určité poloze se pacient cítí poněkud lépe.
 2. Pulzace v břiše.
 3. Změna barvy prstů (tmavší nebo modrá) a jejich bolestivost, ochlazení chodidel. Symptomatologie se objevuje při trombóze, kdy krevní sraženiny, odcházející, překrývají cévní lumen a narušují průtok krve do dolních končetin.
 4. Snížená tělesná hmotnost a febrilní stav, který je pozorován u zánětlivých aneuryzmat.

Exfoliační forma se deklaruje pomocí znaků ve formě:

 • řezná bolest způsobená malou fyzickou námahou a vyzařující do oblasti ramen a mezi lopatkami, břichem a nohami;
 • těžká dyspnoe a nepříjemný pocit bolesti (častější u starších pacientů);
 • stav šoku, otočení mdloby a křečové projevy, stejně jako snížení krevního tlaku.

Pokud v případě prasknutí formace ve tvaru pytle není včas poskytnuta pomoc, oběť zemře.

Tato podmínka je doplněna:

 1. Rychle se vyskytující akutní bolest na hrudi nebo břiše.
 2. Prudký pokles krevního tlaku.
 3. Tachykardie a respirační selhání, bledost a cyanóza kůže. V šoku pacient nereaguje na bolest, nemůže se pohybovat a odpovídat na otázky.

Vlastnosti léčby

Před léčbou aneuryzmatu aorty musí být pacient vyšetřen.

Diagnóza se skládá z:

 • Rentgenové vyšetření;
 • Ultrazvuk největší tepny a srdce;
 • počítačová tomografie;
 • aortografie.

Při diagnostice patologie se bere v úvahu podobnost jejích projevů se symptomy jiných onemocnění.

Vznikající aneuryzma aorty bude léčena v závislosti na tom, jak velké vzdělání dosáhlo a jak rychle roste. Pokud je aneuryzma dostatečně velká a stále roste, je pacient připraven na operaci. S takovým klinickým obrazem je často poškozená oblast cévy nahrazena umělým štěpem.

Při postižení hrudní aorty je pacient operován v přítomnosti aneuryzmatu o průměru 5,5-6 cm, s lokalizací v břišní části je indikováno chirurgické odstranění patologie o průměru do 4 cm.

Absolutní indikací pro operaci je aortální ruptura. To je jediný způsob, jak zachránit pacienta.

Rehabilitace může trvat maximálně jeden měsíc. Čím úspěšnější je chirurgický zákrok a čím je pacient lepší, tím rychleji se zotaví.

Léčba malých aneuryzmat zahrnuje použití:

 1. Léky, které snižují krevní tlak.
 2. Léky, které mohou snížit zátěž na arteriální stěně.

Pokud se provádí chirurgický zákrok, provádí se monitorování růstu patologické poruchy pomocí ultrazvuku.

Pokud je vyloučen vzestup a ruptura sakrální sliznice, neznamená to, že pacient nemůže čelit srdečním poruchám.

V tomto případě jsou předepsány:

 • provádění terapeutických cvičení;
 • dietní dávky.

Musíte úplně přestat kouřit. Předepsané léky, které snižují hladinu cholesterolu v krvi. V případě potřeby můžete použít tradiční medicínu. Je třeba mít na paměti, že hlavní léčbu nenahradí. Lidové metody jsou určeny k posílení cévní stěny.

Recepty budou užitečné:

 1. V termosce se hlohové plody nalijí v suché formě (2 lžíce) a nalije se vařící voda (2 šálky). Po 2-3 hodinách se infuze spotřebuje před jídlem na půl šálku.
 2. Stejným způsobem se připravuje infuze levotočivé ikteriky. Pít před jídlem lžíce 4-5 krát denně.
 3. Květiny Arnica (1 díl) se smíchají s lovcem (4 části) a řebříčkem (5 dílů). Kolekce je naplněna studenou vodou (1 šálek) a ponechána po dobu 3 hodin. Poté se musí několik minut vařit. Ochlazená infuze se filtruje a vypije denně v několika přístupech.
 4. Kopr (tráva nebo semena) v množství jedné lžíce se nalije do nádoby a vaří vařící vodou (1,5 šálků). Poté, co trvá na používání po celý den.
 5. Měl by být kořen černého bezu (1 polévková lžíce.) Nalijte sklenici vody, vařte 15 minut a nechte vyluhovat po dobu 30 minut. Doporučuje se pít produkt 3x denně v lžíci.

Jak ukazuje lékařská praxe, 50% pacientů pociťuje prasknutí patologické formace v průběhu roku, které se rozrostlo na 6 cm v průměru, ale díky moderní chirurgické léčbě se může mnoho pacientů zotavit z patologie, hlavní věcí není zpoždění odchodu do nemocnice.