Nepravidelný srdeční rytmus

Kabardino-balkánská státní univerzita. H.M. Berbeková, Lékařská fakulta (KBSU)

Úroveň vzdělání - specialista

Státní vzdělávací instituce "Institut pokročilých lékařských studií" Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Chuvashia

Fyziologické procesy v těle jsou způsobeny nejen vnitřní biochemií - jsou ovlivněny i vnějšími faktory. Změny tělesné teploty, dýchací frekvence a srdečního rytmu jsou přirozenou reakcí na vnější prostředí, stres a psycho-emocionální stav. Srdeční aktivita je přímo závislá na momentálním stavu osoby.

Sport, fyzická práce, stres nutí srdce bít rychleji, protože svaly a nervové tkáně potřebují více kyslíku. V klidu se srdce vrátí do normálního rytmu. Nepravidelný srdeční rytmus je také odpovědí. V takovém případě byste se měli obávat a poradit se s kardiologem?

Co je sinusový rytmus

Sinusový rytmus srdce znamená normální fungování srdce. Elektrické impulsy, které způsobují, že se srdce stahuje a pumpuje krev rovnoměrně, pocházejí z pevného místa - sinusového uzlu umístěného v horní části pravé síně. Impulsy jsou generovány ve stejných intervalech. Srdeční frekvence (HR) pro zdravého dospělého v klidu je 60–90 úderů za minutu. Toto se nazývá sinusový pravidelný rytmus.

Odchylky od geneticky inherentního způsobu srdeční aktivity se nazývají arytmie. Poruchy rytmu se vyskytují v různých částech srdečního svalu - v atriích, komorách a septech. Pokud je příčinou porucha v sinoatriálním uzlu, arytmie se nazývá sinus.

Sinusová tachykardie

Sinusová tachykardie je zvýšení tepu na 100 nebo více úderů za minutu. V tomto případě zůstává interval mezi kontrakcemi stejný. Během a bezprostředně po fyzickém nebo nervovém stresu je tento stav považován za normální. V klidu se srdeční tep normalizuje. Pokud nárůst pulsu začíná bez zjevného důvodu, hovoří o patologii.

Sinusová bradykardie

Pomalu jednotný srdeční tep se vyskytuje u fyzicky vyškolených lidí. Při každém rytmu srdce pumpuje objem krve dostatečný k tomu, aby zásoboval tělo kyslíkem a živinami. Proto je srdeční frekvence 59-50 úderů pro ně normou. Příčina patologického pomalého srdečního tepu - některá onemocnění, která ovlivňují práci sinusového uzlu.

Sinusová arytmie

Stav, kdy frekvence kontrakcí zůstává normální (zvýšená nebo snížená) a intervaly mezi nimi se liší, se nazývá sinusová arytmie. Důvodem jeho výskytu u dětí a dospívajících je nerovnoměrný růst a vývoj orgánů nebo respirační arytmie. Sinusová arytmie jako izolované onemocnění je častější u starších osob.

Sinusová arytmie - zobrazení EKG

Změny v sinusovém rytmu srdce se někdy neprojevují vážnými příznaky. Jsou však jasně viditelné na EKG. Elektrokardiografie ukazuje parametry srdečního svalu - jednotnost a četnost kontrakcí, vodivost svalových vláken, práci buněk, které generují impulsy.

Na zobrazeném grafu lékař vyhodnotí zuby, intervaly a segmenty. Důležité je jejich přítomnost nebo nepřítomnost, pořadí, výška, umístění a směr. Každý parametr má číselnou hodnotu. Zuby jsou oblasti nad nebo pod konturou. Ukazují momenty excitace a relaxace myokardu různých částí srdce:

 • P - hrot, odrážející kontrakci a relaxaci atria;
 • Q, S - zuby, ukazující excitaci přepážky mezi komorami;
 • R je parametr excitace komor;
 • T - proces relaxace.

Interval P - Q je doba, po kterou pulz přejde z atria do komor. Segment QRS je komorový komplex (odrážející excitaci komor), T - P je období diastoly (relaxace srdečního svalu). Srdeční frekvence je určena intervaly R-R - jejich počet za 3 sekundy se vynásobí číslem 20. Normálně je toto číslo od 60 do 90 řezů. Při porušení sinusového rytmu na EKG jsou pozorovány následující změny:

Kolik a jak nebezpečné je sinusová arytmie?

Srdce funguje jako strojek. Stejně jako šíp, který každou vteřinu „tikne“, vzniká v srdci elektrický impuls, který způsobuje, že se pravidelně stahuje. Časový interval, mezi kterým se objevují pulsy, se nazývá interval P-P. Když jsou na elektrokardiogramu zaznamenány intervaly, které se liší o více než 10%, hovoří o tzv. Sinusové arytmii.

Co způsobuje tento stav? Jaké je nebezpečí sinusové arytmie, v jaké situaci by měla být léčena?

Přečtěte si v tomto článku.

Normální sinusový rytmus

Lidské srdce je čerpadlo, které pumpuje krev v určitém rytmu. Jeho práce může urychlit nebo zpomalit, což závisí na fyzické aktivitě osoby. Pojem "sinusový rytmus" znamená, že elektrické impulsy, které dělají srdce jako hodiny, jsou generovány v takzvaném sinusovém uzlu. Tento rytmus může být správný nebo nepravidelný. Druhá možnost je synonymem sinusové arytmie.

Srdce může porazit v různých rytmech. Například, když člověk zrychlí krok při chůzi, orgán se začne rychleji stahovat. Stává se to také v období emocionálního vzrušení. Pokud srdce bije v ustáleném rytmu, nazývá se normální (pravidelné), to znamená, že časové intervaly mezi kontrakcemi jsou téměř stejné, rozdíl mezi nimi nepřesahuje 10%. Jakmile se tento rozdíl zvětší, dojde k sinusové arytmii (SA).

Nepravidelný sinusový rytmus

"Nepravidelný" znamená, že mezi intervaly P-P na EKG je dočasný rozdíl vyšší než 10%. Při normálním sinusovém rytmu by tento rozdíl neměl být delší než 0,16 sekundy. Cokoliv dalšího je klasifikováno jako epizody sinusové arytmie. Stav, ve kterém, pokud vezmeme v úvahu elektrokardiografickou pásku, některé P-P intervaly se postupně rozšiřují, zatímco jiné úzké. Chcete-li identifikovat SA, vezměte nejmenší a největší interval a určete rozdíl.

Níže je obrázek toho, co vypadá jako sinusová arytmie na EKG, kde můžete vidět časový rozdíl mezi P-P intervaly. Například časový interval mezi prvním a druhým zubem je kratší než mezi druhým a třetím zubem.

SA je rozdělena do dvou typů:

 • Fáze (sinusová respirační arytmie) - možnost, kdy jsou intervaly P-P delší na nádech a zúžení na výdechu;
 • ne-respirační nebo nefázové se vyskytují v patologickém stavu.

U dětí, sportovců a starších osob je sinusová arytmie často kombinována se srdečním blokádou (zpomalení nebo zastavení vedení impulsu prostřednictvím systému vedení). Arytmie dýchacích cest a nefázové sinusové arytmie se mohou prohloubit zhlubokem dechu.

Fáze sinusová arytmie v kombinaci s AV blokádou 2: 1

Etiologie vývoje

Nejčastější příčinou sinusové arytmie je normální fluktuace nervu nervu vagus. Může se vyskytovat také v následujících patologických stavech:

 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • infarkt myokardu (obzvláště často, když je postižena zadní stěna srdce), myokarditida;
 • hypotyreóza (onemocnění štítné žlázy);
 • těžké infekční nemoci jako je tyfus nebo akutní revmatická horečka (revmatismus);
 • stejně jako tato arytmie se často vyskytuje u starších osob, přičemž se užívají určité léky, jako je morfin, prokainamid a digoxin.

Za normálních podmínek se během inspirace snižuje nerv nervu vagus, což může vést ke zvýšení srdeční frekvence. Na EKG tedy můžete vidět zkrácení intervalu P-P. Zvýšení tónu během expirace vede ke snížení frekvence - P-P intervaly jsou prodlouženy. Jedná se o mechanismus vzniku respiračního SA.

Příznaky a příznaky

Ve většině případů je sinusová arytmie asymptomatickým stavem a nemá žádný klinický zájem (nepotřebuje terapii a nevyžaduje sledování stavu).

Kombinace respirační (fyziologické) sinusové arytmie a bradykardie je poměrně běžná situace.

Projevuje se tím, že na pozadí poklesu srdeční frekvence (méně než 60 úderů za minutu) je možné detekovat zrychlení periferního pulsu během inhalace a zpomalení výdechu.

Při arytmii s fázovým sinusem závisí výskyt symptomu do značné míry na základním onemocnění, které vedlo k poruchám rytmu. Mezi příznaky, které přímo souvisejí s arytmií, patří:

 • omdlévání;
 • závratě;
 • pocit tepu;
 • pocit nedostatku dechu;
 • únava;
 • úzkost;
 • zvýšení nebo snížení krevního tlaku.

Diagnostika

Sinusová arytmie je často detekována během diagnózy nemoci, která není spojena s touto patologií. Vyšetření je obvykle omezeno na anamnézu (pohovor pacienta), jeho klinické vyšetření a EKG. Historie pacientů pomáhá najít spojení mezi kardiovaskulárním onemocněním a arytmií. Stejně jako v průběhu průzkumu je věnována pozornost historii užívání těch, kteří žádali o léčiva.

Možnosti léčby

Specifická léčba není nutná, pokud nejsou žádné známky onemocnění. Když se objeví příznaky, před určením, jak léčit sinusovou arytmii, lékař monitoruje, jaký typ je přítomen. To znamená, že monitorování se provádí za účelem vyloučení fyziologické (fáze) varianty, aby se zjistilo, zda jsou symptomy spojeny s dýchacím cyklem.

Pokud je diagnostikována varianta nefázové patologie, to znamená, že se na pozadí jakékoliv nemoci objevila porucha rytmu, pak se poslední léčí jako první. V případě úspěšné terapie zpravidla mizí symptomy sinusové arytmie.

Pokud příznaky přetrvávají, zejména pokud je porucha rytmu spojena s jiným kardiovaskulárním onemocněním, může lékař navrhnout následující možnosti léčby:

 • léky;
 • instalace kardiostimulátoru (dočasného nebo trvalého);
 • srdeční ablace;
 • implantujte srdeční defibrilátor.

Léčba začíná zpravidla léčbou léky. Pro zmírnění příznaků sinusové arytmie se doporučuje propanthelin 15 mg třikrát denně. S prodlouženým použitím tohoto anticholinergního činidla se účinnost blíží 75%. V případě kombinace sinusové arytmie s tachykardií mohou být použity beta-blokátory. Instalace kardiostimulátoru je obvykle nabízena starším lidem.

Pokud se však příznaky zhorší a také když dítě jde do dospívání a sinusová arytmie nezmizí, pak může lékař nabídnout léčbu.

Je nebezpečná?

Zatímco respirační sinusová arytmie není považována za závažný problém, někdy je považována za normu, bez fáze - to je obvykle důvod přemýšlet o vašem zdraví. Tato forma se často vyskytuje u starších lidí a ukazuje různé stupně koronárních srdečních onemocnění, pro které je léčba nezbytná.

I když není známo, že je u některých forem přesná příčina obou forem sinusové arytmie, u starších lidí se často vyskytují během odpočinku. Existuje jasné spojení mezi apnoe a tímto typem arytmie. Apnoe - periodické zastavení dýchacích pohybů, ke kterým dochází během spánku - nebezpečný stav, často vede k srdečnímu infarktu srdečního svalu.

Léčbu nebo léčbu sinusové arytmie může řešit pouze lékař. Pod jeho pozorným dohledem a komplexním posouzením stavu pacienta lze učinit správné rozhodnutí o předepisování léků. V žádném případě neodkládejte odvolání k kardiologovi.

Užitečné video

Informace o příčinách poruch srdečního rytmu a současných přístupech k léčbě naleznete v tomto videu:

Někdy dochází k arytmii a bradykardii současně. Nebo arytmie (včetně síní) na pozadí bradykardie s tendencí k ní. Jaké léky a antiarytmika pít? Jak se léčí?

Dokonce i zdraví lidé mohou pociťovat nestabilní sinusový rytmus. Například u dítěte vzniká z nadměrného zatížení. Dospívající může mít poruchu srdce v důsledku nadměrného cvičení ve sportu.

Se srdcem ne vtip. Pokud dojde k ataku fibrilace síní, pak je nutné ji nejen zastavit, odstranit ji doma, ale také včas rozpoznat. Za to stojí za poznání příznaky a příznaky. Co je to léčba a prevence?

Je nutné trénovat srdce. Není však přípustná celá fyzická námaha v případě arytmie. Jaká jsou přípustná zatížení pro sinus a fibrilaci síní? Je dokonce možné sportovat? Je-li u dětí zjištěna arytmie, je sport tabu? Proč dochází k arytmii po třídě?

Pokud je podezření na arytmii, testy vám pomohou přesně diagnostikovat. Jaké testy by měly být provedeny k určení diagnózy, kromě krve?

Změny v rytmu srdce mohou projít bez povšimnutí, ale důsledky jsou smutné. Co je nebezpečná fibrilace síní? Jaké komplikace mohou nastat?

Je detekována respirační arytmie u dětí, dospívajících a dospělých, často na EKG. Důvody mohou spočívat v nesprávném způsobu života, nadměrném zatížení. Symptomy - respirační poruchy, chladné končetiny a další. Hodnoty sinus na EKG ovlivňují volbu léčby.

Diagnózu sinusové arytmie u dítěte lze provést rok nebo teenager. To je také nalezené v dospělých. Jaké jsou příčiny vzhledu? Mají výraznou arytmii v armádě, ministerstvu vnitra?

Taková nepříjemná diagnóza, jako syndrom slabosti sinusového uzlu, může být někdy nalezena i u dětí. Jak to vypadá na EKG? Jaké jsou příznaky patologie? Jakou léčbu lékař předepíše? Je možné vstoupit do armády na SSSU?

Nepravidelná rychlost srdečního rytmu v procentech

Hlavní stránka »Diagnostika» EKG »Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a může o něm říci

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a co může říct

Srdeční rytmus, který pochází ze sinusového uzlu a ne z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je stanoven u zdravých lidí au některých pacientů trpících srdečním onemocněním.

Srdcové impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozcházejí podél předsíní a komor, což způsobuje, že svalový orgán se stahuje.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí hybnost v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Jsou umístěny v sinusových a atrioventrikulárních uzlinách, také v Purkyňových vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla odlišná, pak je puls generován jiným uzlem, který dává jinou hodnotu pro počet úderů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

U novorozenců může být frekvence rytmu 60 - 150 za minutu. S růstem se frekvence rytmu zpomaluje a ve věku 6–7 let se přibližuje ukazatelům dospělosti. U zdravých dospělých je rychlost 60 - 80 za 60 sekund.

Normální hodnoty v kardiogramu

Při elektrokardiografii věnujte pozornost:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplexu QRS.
 2. Vzdálenost PQ je 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je v každém vodiči konstantní.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60 - 80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Bodec P v ​​normálním stavu by měl být kladný ve druhém standardním vedení, záporný ve vedení aVR. Ve všech ostatních vodičích (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru jeho elektrické osy. Obvykle jsou zuby P kladné jak v olově I, tak v aVF.
 7. U vodičů V1 a V2 bude P vlna dvoufázová, někdy může být většinou kladná nebo většinou negativní. V vede od V3 k V6, hrot je většinou pozitivní, ačkoli tam smět být výjimky se spoléhat na jeho elektrickou osu.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu je třeba vysledovat komplex QRS, vlnu T. Hodnota PQ u dospělých má hodnotu 0,12 sekund - 0,2 sekundy.

Sinusový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Svislá osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Také poloha orgánu může být v polo-vertikální, horizontální, polo horizontální rovině.

Lze určit rotace orgánu z příčné osy, které indikují pouze strukturní znaky určitého orgánu.

Když EKG registruje sinusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Během vyšetřování je velmi důležité, abyste se nebáli a nebyli nervózní. získat neplatná data.

Vyšetření byste neměli provádět ihned po fyzické námaze nebo po chůzi pacienta na třetí nebo páté patro. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je v popisu fráze: poruchy sinusového rytmu, pak je registrována blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoliv porucha rytmické sekvence a její frekvence.

Blokování může být způsobeno narušením přenosu excitací z nervových center do srdečního svalu. Například zrychlení rytmu ukazuje, že se standardní sekvencí kontrakcí jsou akcelerovány srdeční rytmy.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnost sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají množství kyslíku potřebné pro normální aktivitu.

Nepříjemnými příznaky tohoto onemocnění mohou být závratě, tlakové poklesy, nepohodlí a dokonce i bolest na hrudi a dušnost.

Pokud je zaznamenán akcelerovaný sinusový rytmus, pak je to s největší pravděpodobností projev tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet úderů srdce překročí 110 úderů.

Interpretace výsledků a diagnostika

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných ukazatelů s normami. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být větší než 90. K určení tohoto indikátoru potřebujete 60 (sekund) děleno délkou intervalu R-R (také v sekundách) nebo vynásobte počet komplexů QRS za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Lze tedy diagnostikovat následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min menší než 60, někdy se zaznamenává zvýšení P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - tepová frekvence se zvyšuje na 90, i když ostatní znaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST - vzestupně. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší více než o 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdechem. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Tuhý rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 sek. To může být způsobeno vadou sinusového uzlu nebo porušením jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Za nejčastější příčiny poruch rytmu lze považovat:

 • nadměrné požívání alkoholu;
 • jakékoli srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • vyčnívání mitrální chlopně;
 • patologie funkčnosti štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze chlopní a jiných částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (jeho symptomy jsou zcela specifické);
 • přetížení: emocionální, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař při vyšetření výsledků zjistí, že délka řezu mezi zuby P a jejich výška jsou nerovnoměrné, pak je sinusový rytmus slabý.

Pro určení příčiny může být pacientovi doporučeno podstoupit další diagnostiku: může být identifikována patologie samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Další vyšetření je předepsáno v rytmu nižším než 50 a silnějším než 90.

Poté je přiřazeno Holterovo monitorování nebo je proveden test na léčivo, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti těchto stránek naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie byla výsledkem poruch v samotném uzlu, jsou stanovena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud jsou z jiných důvodů použity jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG leží pacient na gauči a při provádění Holterova monitorování je možné studovat stav těla během období fyzické námahy.

Léčebné taktiky

Sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu. Nesprávný rytmus neznamená, že existuje některá z uvedených chorob. Porucha srdečního rytmu je běžný syndrom běžný v každém věku.

Odmítnutím kouření a alkoholu, dopingu a energetických nápojů, nadměrného fyzického nebo psycho-emocionálního stresu se člověk může vyhnout nepříznivým srdečním abnormalitám a dosáhnout normy.

Vyhnout se problémům se srdcem může být velmi pomáhal správné stravy, denní režim, a nedostatek stresu. Bude užitečné brát vitamíny, aby se udržel srdce a zlepšila pružnost cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitamínů, které obsahují všechny potřebné složky a specializované vitamíny na podporu práce srdečního svalu.

Kromě nich můžete obohatit svou stravu o takové potraviny, jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce, tělo potřebuje vitamín D. To se nachází v petrželce, slepičí vejce, losos a mléko.

Pokud si dietu nastavíte správně, můžete sledovat denní režim, abyste zajistili dlouhou a nepřerušovanou práci srdečního svalu a nemuseli se o něj starat až do velmi vysokého věku.

Nakonec vás zveme k prohlídce videa s otázkami a odpověďmi o poruchách srdečního rytmu:

Žádné související příspěvky.

Klasifikace sinusového rytmu: co může kardiogram říci o stavu srdce?

Sinusový rytmus srdce - jen jeden z mnoha indikátorů, které při analýze kardiogramu věnují pozornost. Jakákoli odchylka od normy může být důkazem vývoje onemocnění nebo již probíhajících problémů. Pacienti, kteří mají nestabilní sinusový rytmus, to často ani necítí. Aby nedošlo k vynechání příznaku, stojí za to navštívit na poliklinice alespoň jednou ročně. To je doporučeno zejména pro lidi:

 • v případech, kdy již byly zaznamenány rodinné případy těchto onemocnění;
 • práce ve stresových podmínkách;
 • vedoucí k sedavému životnímu stylu.

Samozřejmě, stres a dlouhé sezení u počítače neznamená vždy, že pacient nalezne nepravidelný sinusový rytmus nebo jiné poruchy, to se týká pouze rizikové skupiny.

Dozvíte se více o tom, co je srdeční rytmus, jaká je jeho norma, co ohrožuje jeho poruchy a jaké nemoci může signalizovat - později v článku.

Co je sinusový rytmus na EKG, proč je to tak důležité?

EKG lze použít k posouzení stavu srdce a jeho problémů. V důsledku odstranění kardiogramu obdrží lékař informace o následujících bodech:

 • fungování uzlů vodivého systému;
 • srdeční frekvence (HR);
 • přítomnost patologických procesů;
 • funkční poškození.

Je nepravděpodobné, že pacient, který nemá potřebné znalosti, bude schopen objektivně posoudit kardiogram kardiaku. Proto byste se neměli bát, pokud lékař nedá kardiogram a nezávisle ho vezme k specialistovi. Pokud má návštěvník vážný problém, jako je akutní srdeční selhání nebo infarkt myokardu, je okamžitě převezen ke kardiologovi.

Na EKG znamená sinusový rytmus, že srdce bije správně. Jakékoli porušení může signalizovat, že sinusový uzel je slabý a není schopen vyrovnat se s jeho funkcemi. To je plné porušení normální frekvence úderů za minutu a jejich pravidelnosti.

Příklad normálního sinusového rytmu

Přečtěte si více o tom, jak rozluštit kardiogram srdce, přečtěte si dále v článku.

Dekódování EKG: Obecná pravidla

Co znamená sinusový rytmus postavy, může soudit pouze lékař. Zaměřuje se však na normy ukazatelů - u dospělých a dětí jsou poněkud odlišné. Tento článek popisuje elektrokardiogram dospělých.

V poslední části je několik oblastí, které jsou příznaky sinusového rytmu:

 • P vlna ve druhém standardním vedení je pozitivní a nutně jde před komplex QRS;
 • interval PQ v trvání je 0,12-0,2 sekundy, rovnoměrně v celém kardiogramu;
 • tvar zubů P má stejný vzhled v jednom vedení;
 • Vzdálenost Pp se rovná vzdálenosti R-R.

Schematická analýza EKG indikací

To vše svědčí o relativně normálním fungování srdce. Je nutné věnovat pozornost skutečnosti, že frekvence srdeční kontrakce na EKG dospělého by měla být v rozmezí 60-85 úderů za 60 sekund. Pro děti do 12 let je toto číslo jiné. Můžete si ji přečíst v níže uvedené tabulce.

HR stůl pro děti i dospělé

Věnujte pozornost! Jak vidíte, u dospělých je rychlost mnohem přísnější. Jakékoliv abnormality mohou indikovat poruchy rytmu.

Výsledky EKG lze považovat za příznivé, pokud sinusový rytmus, srdeční frekvence v pořádku a EOS - elektrická osa srdce je vertikální. Pokud je EOS odmítnut, může to znamenat určité problémy. Změna polohy může vyvolat tlak na některé oblasti, čímž se zabrání normální činnosti srdce.

Ve skutečnosti je odchylka EOS vlevo nebo vpravo nekritická. Osa srdce může být v poloze:

 • vzpřímený;
 • horizontální;
 • polo-vertikální;
 • naopak.

Určité otočení srdce však může signalizovat problémy. Pokud je osa vychýlena doleva, může to znamenat hypertrofii levé komory, hypertenzi, srdeční blok nebo poruchy vedení uvnitř komor. Pokud je poloha elektrické osy srdce odmítnuta doprava, může být také zaznamenána hypertrofie nebo blokáda levé komory. Pozměněná poloha elektrické osy srdce je považována za normu, avšak při první detekci se doporučuje podrobit se důkladnému vyšetření.

Některé zákonitosti jsou zajímavé:

 • vertikální poloha EOS je charakteristická pro vysoké a tenké lidi astenického typu;
 • horizontální poloha EOS je charakteristická nízkými a hustými lidmi se širokým hrudníkem.

Při sestavování závěru je nutně zohledněna poloha osy srdce.

Co může znamenat porušení sinusového rytmu na kardiogramu?

Za prvé je třeba chápat, že normální srdeční rytmus je snadno zničen sebemenším stresem nebo zmatky. Před provedením diagnózy se lékař musí ujistit, že abnormality na EKG nejsou způsobeny vnějšími faktory. To platí zejména pro děti, které se bojí senzorů - jejich kardiogram může být špatný.

Pozor: sinusový rytmus srdce - norma, která indikuje správné fungování systému vedení tohoto orgánu.

Příklad jiného EKG

Jsou zvýrazněny následující abnormality v kontrakcích srdce:

 1. Bradykardie. Frekvence srdečního tepu se snižuje, pacient cítí závratě, únavu, apatii, náchylnost k omdlení. Interval Pp se prodlouží na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie. S normální tepovou frekvencí 70 úderů může být výkon takového pacienta nad 90, a to i v klidném stavu. Takový puls může způsobit blokádu 2 úrovní. Je zde zrychlený sinusový rytmus.
 3. Arytmie. Vyznačuje se nepravidelnými intervaly R-R (více než 0,15 sekundy). V tomto případě může pacient pociťovat nepohodlí, silnou úzkost a být citlivý na pokles tlaku. Normálně je srdeční frekvence u pacientů v klidu 75, 80 nebo 85 úderů za sekundu. Takový nerovnoměrný rytmus se často vyskytuje u dětí - to je norma, a drtivá většina tohoto stavu přerůstá.
 4. Ektopický rytmus. V tomto případě rytmus neznamená sinusový uzel, ale jiná vodivá vlákna. Atriální rytmus, rytmus z AV uzlu, komorový idioventrikulární rytmus a rytmus koronárního sinusu nebo koronárního sinusu, když je místo excitace velmi blízké koronárnímu sinusu (zaznamenané pouze na EKG), je zvýrazněno.

Je důležité pochopit, že normosystoliya hovoří o zdraví srdečního svalu.

Jakékoliv změny v normálním sinusovém rytmu se odrážejí na EKG, takže odborník může snadno diagnostikovat onemocnění.

Co ovlivňuje kontrakci srdce?

Když lékař data dešifruje, vezme v úvahu nejen to, co vidí na papíře, ale také životní styl pacienta. Negativně ovlivňují srdeční aktivitu:

 • stres;
 • kouření;
 • užívání alkoholu;
 • užívání antiarytmik;
 • fyzické přetížení.

Speciální sportovní náramky ovládají puls při fyzickém cvičení

Situace je často normalizována, když člověk vstoupí do klidné atmosféry. Více než polovina problémů s tepovou frekvencí jde po uvolnění stresu. V procentech je toto číslo 62%. Je důležité pochopit, že vzhledem k zátěži práce se většina pacientů cítí nepohodlně. Bez ohledu na důvody, v přítomnosti zjevné známky porušení je doporučeno navštívit lékaře.

Počet úderů za minutu závisí na věku. Pro děti může být normou 160 úderů za minutu, zatímco pro dospělé (nad 12 let) by toto číslo mělo být 75 úderů za minutu.

Někdy, k objasnění podrobností o rytmu, lékaři předepisují denní studium. V tomto případě je pacient připojen k senzorům a paměťovému zařízení, které musí nosit celý den. To vám umožní sledovat chování srdečního svalu po celý den v různých podmínkách.

Na elektrokardiogramu špatný rytmus: jak provádět léčbu?

Pokud se srdeční rytmus odchyluje od normy, nemluví o patologických změnách. Můžeme mluvit o předepisování léků pouze v případě, že lékař diagnostikoval. Závěr EKG dává pouze směr pro další výzkum, ale nestává se větou.

Problémy se srdeční rytmikou jsou často eliminovány organizováním správného způsobu práce a odpočinku, normalizací jídla, odstraněním stresu.

Pro snížení stresu má smysl plánovat den předem.

Je nejlepší zabránit vzniku problémů, proto je důležité:

 • nepřetěžujte se cvičením;
 • pokud je to možné, neodchylujte se od správného životního stylu;
 • užívejte léky na posílení srdce (po konzultaci s lékařem).

Stojí za povšimnutí, že pacient nemusí nutně pochopit, co to znamená nebo nemoc. Stačí, aby dodržoval léčebný plán a doporučení ošetřujícího lékaře.

Je-li rytmus (sinus) do jisté míry nesprávný, může být normalizován pomocí lékařských přípravků. Předepsán kardiologem.

Doporučuje se přidat k dietě:

Zdravá strava sníží rizika

Tyto produkty posilují kardiovaskulární systém, snižují riziko přerušení rytmu. Správně zvolená strava zároveň sníží pravděpodobnost infarktu myokardu, což je důležité zejména u starších lidí.

Můžete se dozvědět více o doporučených produktech od svého lékaře - on vám pomůže vybrat nejlepší dietu pro konkrétní případ.

Kdy navštívit kardiologa?

Kardiologie je rozvinutým oborem medicíny a nyní mohou být všechny nemoci léčeny léky. Za normálních okolností stojí za to navštívit lékaře alespoň jednou ročně - to včas odhalí začátek patologického procesu. I v placených klinikách je průměrná cena komplexní konzultace 1 100 rublů, což je cenově dostupné pro většinu lidí.

V každém případě je EKG, jehož dekódování by mělo být prováděno pouze lékařem, považováno za základ pro rozpoznání příčiny nemoci. Každé číslo z elektrokardiogramu má specifický význam. Co to znamená - pomáhá pochopit kardiologa.

Věnujte pozornost! Je třeba mít na paměti, že u dětí se některé symptomy jeví jinak. DSS (Union of Pediatrians of Russia) má proto své vlastní předpisy týkající se léčby těchto onemocnění u dětí.

Děti by měly být vyšetřeny příslušným odborníkem.

Porušení sinusového rytmu: výsledky

Sinusový rytmus doprovází normální činnost srdce, jeho změny: tachykardii, bradykardii. Arytmie indikují abnormality ve vodivém systému a vyžadují pečlivé vyšetření EKG kardiologem.

Stojí za to upozornit předem na zvláštnosti umístění orgánu, protože odchylka srdce podél osy přináší některé korekce EKG. V opačném případě budete muset pokaždé znovu složit důkladné vyšetření. S vědomím charakteristik pacienta může lékař uvést přesný závěr.

Abyste předešli poruchám rytmu, měli byste si přečíst svůj životní styl a dietu. Tím se sníží riziko vzniku příznaků. Doporučuje se alespoň jednou ročně navštívit kardiologa. Pokud již existují porušení, jít na recepci by měla být přísně podle plánu. Lékař určí data návštěv na základě závažnosti onemocnění. V závažných případech jsou k osobě připojeny speciální senzory, které okamžitě zaznamenávají kritické změny a informují o nich ostatní.

Pravidelné kontroly jsou nejlepší prevencí.

I když nejsou žádné stížnosti, neměli byste zanedbávat návštěvu kardiologa. Některá onemocnění jsou skrytá, což pacientovi způsobuje nepříjemnosti až do určité doby.

Interpretace elektrokardiografie: norma a patologie

Elektrokardiografie (EKG) je instrumentální diagnostická metoda, která umožňuje vyhodnotit výkon srdce a zobrazit kvalitu elektrických impulzů. Zobrazí výsledek na papíře. Tato metoda byla používána poměrně dlouhou dobu a zůstává zásadní v diagnostice srdečních onemocnění. Jeho popularita spočívá v tom, že je naprosto neškodná, nejsou zde žádné kontraindikace k jejímu použití, a k jejímu provedení je třeba jen pár minut.

Každý musí projít kardiogramem, bez ohledu na to, zda existují stížnosti nebo ne. To znamená, že EKG se provádí během pravidelné rutinní kontroly jednou ročně, také s určitými stížnostmi a symptomy u pacientů.

Zpětná vazba od našeho čtenáře Victoria Mirnova

Nedávno jsem četl článek o klášterním čaji pro léčbu srdečních onemocnění. S tímto čajem můžete FOREVER léčit arytmii, srdeční selhání, aterosklerózu, ischemickou chorobu srdeční, infarkt myokardu a mnoho dalších srdečních onemocnění a cév doma.

Nebyl jsem zvyklý věřit žádné informace, ale rozhodl jsem se zkontrolovat a objednat si tašku. Změny jsem si všiml o týden později: neustálá bolest a brnění v mém srdci, které mě mučilo předtím, než ustoupilo, a po 2 týdnech úplně zmizely. Zkuste a vy, a pokud má někdo zájem, pak odkaz na článek níže.

Můžete například poznamenat:

MEDINFO: Bolest v srdci, arytmie mohou být výsledkem infekce parazity, více než 90% lidí je nakažených parazity a ani o tom nemá podezření.

Onemocnění srdce okamžitě zmizí! Ohromující objev. Můj příběh v léčbě PATOLOGIE SRDCE Oficiální stránky Historie léčby Interview lechimserdce.ru

E.Malysheva: Uvolněte své tělo před život ohrožujícími parazity, než bude pozdě! Chcete-li vyčistit vaše tělo parazitů, stačí 30 minut před jídlem. Elena Malysheva webová stránka Rozhovor s lékařem malisheva.ru

 • bolest v oblasti srdce;
 • dušnost;
 • přerušení činnosti srdce a změny rytmu, které pacient cítí;
 • hypertenze nebo hypotenze;
 • omdlévání;
 • bolesti hlavy a závratě, stejně jako bolest v krku, zádech, žaludku.

Pokud se jedná o odborníky, musí být pacienti starší 40 let předvedeni na EKG. Je třeba poznamenat, že je důležité, aby tato studie byla často prováděna u pacientů s diabetem mellitus a revmatismem, často se během těhotenství a porodu provádí EKG a před prováděním různých chirurgických zákroků se také vyšetřuje činnost srdce.

Pokud jste měl (a) předchozí srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu, měla by být EKG prováděna často, aby bylo možné sledovat výkon srdce.

Hodnoty EKG

Kardiogram zdravého člověka se skládá z těchto prvků:

 • Zuby jsou konvexní nebo konkávní prvek;
 • Segment je částí čáry, která je umístěna mezi dvěma zuby;
 • Interval je prvek tvořený zubem a segmentem.

Plán dekódování EKG

Existuje jednoznačné schéma, podle kterého lékař dešifruje výsledky EKG. Analyzovány jsou zejména 4 hlavní ukazatele:

 1. Povaha srdečního tepu a systému vedení. Tato skupina zahrnuje výpočet četnosti srdečních kontrakcí, jejich pravidelnost, stejně jako vodivost a zejména zdroj excitace.
 2. Stanovení elektrické osy srdce (EOS). To znamená, že OEC je určována v čelní rovině a je určován rozsah, v jakém se srdce otáčí v podélné a příčné ose;
 3. Analyzuje se síňová P vlna;
 4. Analyzuje se hlavní QRS-T komplex. Tento proces je rozdělen do určení povahy každého prvku, tj. Obecné analýzy komplexu, a analýzy RS-T (segment), T (zub), Q-T (interval).

Pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, Elena Malysheva doporučuje novou metodu založenou na klášterní čaj.

Skládá se z 8 užitečných léčivých rostlin, které mají extrémně vysokou účinnost při léčbě a prevenci arytmií, srdečního selhání, aterosklerózy, koronárních srdečních chorob, infarktu myokardu a mnoha dalších onemocnění. Používá pouze přírodní složky, žádné chemikálie a hormony!

Pravidelnost a srdeční frekvence

Aby bylo možné posoudit pravidelnost, tj. Správnost rytmu, lékař vyhodnotí dobu trvání R-R, která musí být mezi po sobě jdoucími cykly. U zdravého člověka by doba trvání měla být stejná, rozdíl může být do 10%. Všechny situace, které vedou nad rámec tohoto pravidla, jsou diagnostikovány jako nepravidelný nebo nepravidelný srdeční rytmus.

Při správném rytmu pro výpočet tepové frekvence by měla být délka intervalu R-R děleno 60 (sekundami).

Pokud je rytmus abnormální, lékař zváží, kolik komorových komplexů se projevuje v určitém čase. A tak vypočítává frekvenci rytmu.

Poté, co jsme studovali metody Eleny Malyshevové v léčbě SRDCE CHOROBY, stejně jako zotavení a čištění PLAVIDEL - rozhodli jsme se vám nabídnout vaši pozornost.

Zdroj rytmu

Při analýze zdroje buzení se odhaduje, jak se impuls šíří přes PP a LP. To je dáno vzhledem zubu R. V normálním stavu je kladný, zaoblený, umístěný před QRS. Za patologických stavů má tento zub špičatý tvar a může být také vidlicový.

S síňovým rytmem může být P negativní (II, III) a QRS beze změny. Pokud rytmy pocházejí z AV uzlu, nemusí se objevit vlna P, to znamená, sloučit s komorovým komplexem. A také v případě, že impulz nejprve dosáhne komor a pak atria, pak P vlny negativního druhu po QRS komplexu. Komplex se nemění.

Pokud je zobrazen komorový rytmus, pak P s QRS nemá žádné spojení, zároveň je komplex roztažen a deformován.

Za účelem vyhodnocení systému vedení musí lékař vypočítat:

 • Trvání prstu R. Je to on, kdo ukazuje, jak rychle impuls prochází síni. Nesmí být delší než 0,1 sekundy.
 • Trvání P-Q (R). Tento indikátor je důležitý v olově II, protože ukazuje dobu trvání impulsu na PP a LP, AV uzel a svazek His. Norm - 0,12-0,2 sec.
 • Trvání QRS. Tento indikátor ukazuje rychlost impulsu v RV a LV. Norma se stává - 0.08-0.09 sec.

Pokud se indikátory délky zubů a intervalů zvyšují, znamená to, že průchod pulsu se zpomaluje v olova.

Elektrická osa srdce

Pozici EOS můžete vypočítat graficky. Pro tento účel se vypočítá algebraický součet amplitud všech prvků komplexu QRS v přívodech I a III. Tyto vodiče jsou umístěny v čelní rovině. Indikátor, který se objevil, leží na odpovídající ose (kladný nebo záporný typ) a v odpovídajícím vedení ke konvenčnímu souřadnému systému.

Elektrická osa srdce

Můžete také použít jinou metodu. To určuje úhel. Tato měření se provádějí podle 2 principů. První je, že maximální hodnota algebraického součtu komplexu QRS je zaznamenána v olova, což odpovídá umístění EOS. Průměrná hodnota je vyřazena ve stejném vedení. Druhý princip je to RS s algebraickým součtem nula je zaznamenán v olovu, který je kolmý k EOS.

Definice rotace srdce kolem podélné osy, která podmíněně prochází horní částí srdce a jeho základnou, je určovat konfiguraci komorového komplexu v hrudníku. Je to proto, že tyto osy jsou horizontální. Pro určení zatáčky je vyhodnocen komplex QRS v olově V6.

Poruchy vedení

Vodivé poruchy jsou blokády, které mohou nastat v různých fázích vodivého systému. Toto porušení může nastat ve 3 stupních. 1 je, když pulsy projdou, ale se zpožděním. 2 - v této fázi se provádí pouze část impulsů. 3 je úplná blokáda, zatímco impuls vůbec neprochází.

Stupeň 1 elektrokardiogramu je zřídka pozorován.

V případě sinoaurikulární blokády 2 stupně se může po redukci objevit pauza, která trvá 2 cykly. To znamená, že úplný komplex PQRST vypadne.

Atriventrikulární blok. Ve stupni 1 se projevuje zpomalení v PQ, doba trvání tohoto intervalu se může zvýšit na 0,2 sekundy. Komorový QRS komplex se zároveň nemění, může být deformován, pokud vodivost ve všech nohách Jeho současně zpomaluje.

Při 2 stupních AV bloku se P vlna objevuje pravidelně, ale komplex QRS za ním chybí (interval PQ také chybí). Komorový komplex se projevuje jednou pravidelně, po 2-3 zubech P. To znamená, že počet síňových kontrakcí je mnohem větší než kontrakce komor.

Blok srdce EKG

3 stupně blokování AV na EKG vypadá jako oddělení P vlny a komplexu QRS, to znamená, že neexistuje žádný interval PQ.

Pokud je znázorněna proximální forma, QRS se nezmění a v distální formě se zobrazí její expanze a deformace.

Čtení zubů

Tooth P - tento prvek označuje depolarizaci PP a LP. Normálně je P pozitivní.

Q vlna odráží depolarizaci interventrikulární přepážky. Tato položka má negativní vzhled. Jeho normální velikost je považována za ¼ z vlny R, její doba trvání je 0,3 sekundy. Pokud je zvýšena, může to znamenat onemocnění myokardu.

R-vlna - tento prvek ukazuje depolarizaci vrcholu srdce. Čtení tohoto zubu poskytuje informace o činnosti komorových stěn. R-vlna by měla být stejná ve všech vedeních, pokud tomu tak není, může to znamenat přítomnost hypertrofie pankreatu nebo LV.

S zub má negativní vzhled. Jeho velikost je asi 2 mm. Zub S ukazuje finální depolarizační proces pankreatu a levé komory.

T vlna odráží repolarizaci komor, tj. Proces jejich vymírání. Má pozitivní vzhled, ale ve vedení VR je negativní. Pokud je tento zub modifikován, může to znamenat přítomnost hyperkalemie nebo hypokalémie.

PQ interval je prvek, který se skládá z konce P a začátku Q. Ukazuje kompletní proces depolarizace atrií a šíření impulsu do AV uzlu a podél svazku His. Trvání PQ je 0,12-0,18 sec.

QT interval se odhaduje výpočtem podle vzorce, tj. Pevný koeficient se vynásobí dobou R-R intervalu. U mužů je koeficient 0,37, u žen 0,40.

Normální EKG u dospělých

Mělo by být poznamenáno, že při provádění EKG se rychlost srdeční frekvence mění na 60-90 úderů za minutu. Délka R-R intervalů je stejná, odchylka může být v rozmezí 10%. Normy pro dospělé:

PQ - 0,12-0,2 sek. Komorový komplex QRS - 0.06-0.1 sec. QT - ne více než 0,4 sekundy. P - ne více než 0,1 s. Rytmus se sinusem.

Norma u dětí

Kardiogram u dětí se významně liší od kardiogramu dospělého. Frekvence stahů srdce u dítěte ve věku 3-5 let činí 110-100 úderů za minutu, u dospívajících je normální rychlost stejná jako u dospělých - 60-90 let. Doba trvání:

P - ne více než 0,1 s. QRS - 0,6-0,1 sec. PQ - 0,2 sek. QT - ne více než 0,4 sekundy. Sinusový rytmus.

Kardiogram může poskytnout informace o přítomnosti mnoha patologií srdce. Mezi nejčastější patří:

 • Hypertrofie. Na EKG je pozorován zvýšený vektor a amplituda R, EOS je vychýlena ve směru hypertrofované dutiny. Také v olově V3 se mění poměr R a S;
 • Angina pectoris Když k tomu dojde, deformace T, může dojít ke změně amplitudy, projevu v negativní formě, jeho dvoufázové, atd. Také označený depresní prvek S-T. Změny jsou zároveň zaznamenávány pouze v 1 nebo 2 vodičích, to znamená, že se projevuje ohnisko;
 • Arytmie. Tato patologie je charakterizována zvýšením nebo snížením R-R o 0,1 s a více. Také byly pozorovány výkyvy v intervalech PQ a QT;
 • Myokarditida. S touto patologií se na EKG objeví negativní T vlna, segment RST je přemístěn. V akutní formě myokarditidy se objeví akutní T;
 • Dystrofie myokardu. Zub T je zobrazen negativní, ne hluboký nebo dvoufázový. Segment RS-T je plynule posunut směrem dolů za izoelektrickou linku.

Všechny tyto ukazatele lze individualizovat, což lze vysvětlit tím, že se projevuje několik komorbidit.