Vrozený nebo získaný CLC syndrom: co potřebujete vědět při identifikaci?

Pokud po porodu dítěte zůstanou v srdečním svalu další dráhy, dojde k předčasné komorové kontrakci. Jednou z variant této patologie je Clerk-Levi-Cristeskoův syndrom. Často je detekován vyšetřením EKG, protože u pacientů nejsou klinické projevy. Při spojení s onemocněním myokardu nebo s poruchou regulace neuroendokrinního rytmu může dojít k ataku supraventrikulární tachykardie.

Přečtěte si v tomto článku.

Co je to nemoc

Normálně se v sinusovém uzlu vyskytuje elektrický signál, který způsobuje kontrakci srdce, prochází vlákny systému srdečního vedení do atrioventrikulárního uzlu. Trochu to přetrvává, takže se nejprve uzavřela smlouva. Poté vstupuje impuls do svazku Jeho a šíří se skrze komory.

Je-li mezi sinusovým uzlem a svazkem Jeho svazku další svazek Jamese, excitační vlna obchází atrioventrikulární uzel a zasahuje do komor bez zastavení. Jednou z možností může být lepší držení v atrioventrikulárním uzlu. V obou případech přichází do komorového myokardu normální signál, ale dříve, než je nutné.

K dispozici je cirkulace vzrušení, vedoucí k ataku supraventrikulární paroxysmální tachykardie.

Paroxyzmální tachykardie způsobená syndromem CLC

S izolovaným Clerk-Levy-Kristeskovým syndromem je tato komplikace poměrně vzácná.

Doporučujeme přečíst článek o Wolf-Parkinsonově bílém syndromu. Z ní se dozvíte o patologii, mechanismu vývoje a klasifikace, klinických projevech, diagnostice a léčbě.

A tady je více o Frederickově syndromu.

Příčiny CLC syndromu

První projev předčasné excitace komor může nastat v jakémkoliv věku, nebo pacient nemá podezření na něj během jeho života. Je vrozená nebo získaná.

Mít dítě

V srdci plodu jsou další vlákna vodivého systému, která po 21 týdnech těhotenství přestanou fungovat. Pokud se tak nestane, pak tyto cesty vedou k narušení myokardiálního rytmu. Existuje genetická predispozice k onemocnění, jsou zaznamenány familiární formy CLC.

Většina pacientů má pouze další soubor Jamese, ale jsou popsány kombinace s touto patologií se známkami onemocnění pojivové tkáně (Marfanův syndrom, prolaps mitrální chlopně), vrozená kardiomyopatie.

V těhotenství, u dospělých

Získaná forma syndromu se také může objevit u dospělých pacientů, což je způsobeno zvýšeným automatismem atrioventrikulárního uzlu. Tato podmínka vede k:

 • chronické zánětlivé procesy - myokarditida, revmatismus;
 • ischemie srdečního svalu - angina pectoris, infarkt myokardu;
 • metabolická dysmetabolická kardiomyopatie;
 • zvýšený krevní tlak.

Pokud se u těhotných žen vyskytnou pouze elektrokardiografické příznaky, není nutné specifické omezení nebo léčbu. Častěji tato odchylka nevede k významným hemodynamickým poruchám. Vitaminové komplexy jsou předepsány pro prevenci arytmií.

Typy patologie

CLC syndrom není jedinou možností předčasného ventrikulárního vzrušení. Tato skupina onemocnění zahrnuje:

 • Fenomén nebo syndrom Wolf-Parkinson-White - existuje několik dalších způsobů nebo urychlení průchodu signálu přes konvenční vlákna. Téměř polovina pacientů má záchvaty tachykardie, které se mohou transformovat na fibrilaci síní. Změny na EKG ovlivňují nejen interval PQ, ale také komorový komplex.
 • Syndrom Laun-Genon-Levine je stejné řešení jako u CLC, ale průběh onemocnění je závažnější, vyskytly se případy náhlé smrti na pozadí paroxyzmu tachykardie.

Podívejte se na video o Wolf-Parkinsonově bílém syndromu a jeho projevech:

Diagnostické metody a indikace EKG

Protože většina pacientů nemá žádné projevy syndromu, jedná se o nález EKG. Jeho rozlišovací znaky jsou krátký interval PQ, který odráží rychlý průchod bioelektrického pulsu z atria do komor a normálního komplexu QRS. Kategorie osob se zvýšeným rizikem pro život (piloti, řidiči, vojáci) vyžaduje hloubkovou diagnostiku, aby vyloučila možnost tachykardie nebo náhlé zástavy srdce.

Za tímto účelem jmenujte:

 • Ultrazvuk hrudníku,
 • Sledování EKG Holter
 • elektrofyziologická studie myokardu,
 • elektrostimulace transesofageální metodou.

Poslední dvě studie umožňují nejen detekci dalších cest pro vedení impulsů, ale také vyvolání poruchy rytmu, stanovení tolerance zátěže na srdce během intenzivní stimulace.

První pomoc při záchvatu

Útoky srdečních palpitací se zpravidla vyskytují se sekundárním CLC na pozadí srdečního onemocnění. Podle jejich vývojového mechanismu se jedná o supraventrikulární (supraventrikulární) tachykardii. Pro zmírnění náhlého záchvatu srdečního tepu pomocí technik, které zvyšují účinek nervu nervu na srdce:

 • masážní karotický sinus (umístěný v blízkosti úhlu dolní čelisti a oblasti pulzace karotických tepen) po dobu 3 - 5 sekund;
 • tlak na oční bulvy (blíže k vnitřnímu rohu očí);
 • zadržení dechu při vdechování s napětím (pokud možno s hlubokým dřepem);
 • spouštění hlavy ve studené vodě (jako při potápění);
 • položení obličeje s ledem.

Léčba syndromu CLC

Při absenci arytmických záchvatů není léčba tohoto stavu provedena. Pokud dojde k srdečnímu tepu více než 140 úderů za minutu, mohou být použity vagové testy (pokud to lékař doporučil).

Pro lékařské zastavení poruch rytmu se intravenózně podává ATP, Isoptin, Cordarone nebo Novocainamid intravenózně. Pokud neobnoví normální rytmus, použije se kardioverze s elektrickými impulsy. V některých případech může být destrukce dodatečné cesty dosažena radiofrekvenční ablací (kauterizací) lodí.

Predikce, těhotenství, dospělí a děti

Ze všech arytmií spojených s předčasnou excitací komor je považován Clerk-Levi-Cristesko syndrom za nejpříznivější. Nezpomaluje vývoj dítěte během těhotenství, nevykazuje výrazné projevy v dospělosti, nezasahuje do fyziologického průběhu těhotenství a porodu.

Výjimkou může být pouze dědičný původ, případy náhlé zástavy srdce u blízkých příbuzných. Zpravidla se to děje, když se ve struktuře orgánů vyskytuje více anomálií. Výskyt tohoto syndromu při infarktu myokardu nebo myokarditidě je považován za znak zhoršení.

Je možné vstoupit do armády

Přítomnost CLC sama o sobě neopravňuje k osvobození od vojenské služby. Nábor však poslal na další vyšetření pomocí provokativních vzorků. Pokud se při jejich provádění záchvatů supraventrikulární tachykardie neodhalí, je mladý muž uznán za způsobilého. V případě nestabilního stavu myokardu je uveden závěr o možnosti ne-bojové služby.

Doporučujeme přečíst článek o Dresslerově syndromu. Z ní se dozvíte o příčinách vývoje patologie po infarktu, příznacích u pacienta, diagnóze a léčbě.

A tady je více o syndromu Brugada.

Clerk-Levy-Kristesko syndrom se vyskytuje, pokud je v myokardu další způsob vedení elektrických impulsů. To neumožňuje zpoždění excitační vlny v atrioventrikulárním uzlu. Ve většině případů asymptomatický a detekován na EKG náhodou.

Když je myokard nestabilní (v důsledku ischémie, zánětu, hormonální nerovnováhy), může to vést k ataku supraventrikulární tachykardie. Pro léčbu pomocí vagových testů se zřídka vyžaduje medikace, kardioverze nebo ablace s rádiovými vlnami.

Poměrně závažné problémy mohou způsobit další cesty. Taková abnormalita v srdci může vést k dušnosti, mdloby a dalším potížím. Ošetření se provádí několika metodami, vč. endovaskulární destrukce.

Určuje syndrom komorové repolarizace různými metodami. Je časný, předčasný. Může být zjištěna u dětí a starších osob. Co je to nebezpečný syndrom komorové repolarizace? Jsou s diagnózou převezeni do armády?

Taková nepříjemná diagnóza, jako syndrom slabosti sinusového uzlu, může být někdy nalezena i u dětí. Jak to vypadá na EKG? Jaké jsou příznaky patologie? Jakou léčbu lékař předepíše? Je možné vstoupit do armády na SSSU?

Takové nepříjemné onemocnění, jako je syndrom Wolf-Parkinson-White (wpw), se nejčastěji vyskytuje u dětí předškolního věku. Je důležité znát jeho příznaky, aby mohla být léčba zahájena okamžitě. Jaký bude EKG?

Jedním z nejvíce ohrožujících onemocnění může být Brugádův syndrom, jehož příčiny jsou převážně dědičné. Pouze léčba a prevence mohou zachránit život pacienta. Lékař určí typ EKG a diagnostická kritéria pacienta.

Závažná srdeční choroba má za následek Frederickův syndrom. Patologie má specifickou kliniku. Indikace na EKG můžete identifikovat. Léčba je komplexní.

Důvody, proč se Raynaudův syndrom vyskytuje, jsou zakořeněny v neustálých vibracích, díky kterým se nádoby prstů mění. Syndrom bez léčby může být skutečnou nemocí, a pak populární metody nepomohou. Čím dříve jsou příznaky pozorovány, léčba je zahájena, tím lépe.

Po srdečním infarktu je Dresslerův syndrom jako reakce na špatnou léčbu. V kardiologii, pojmenované po objeviteli. Nouzová péče obvykle není vyžadována. Diagnostika a léčba se provádí ambulantně. Po infarktu myokardu, následujíc doporučení vám pomůže vyhnout se účinkům syndromu.

Antifosfolipidový syndrom se projevuje nejčastěji u těhotných žen. Může být primární a sekundární, akutní a chronický. Autoimunitní onemocnění vyžaduje podrobné vyšetření, diagnózu, včetně krevních testů, markerů. Celoživotní léčba.

Clc armádní syndrom

Má armáda s anémií?

Nemoci oběhového systému jsou u obyvatel naší země poměrně běžné. Konstantní stres, neúspěšná genetika, nevyvážená výživa společně vedou k porušení vaskulární permeability, zničení červených krvinek a změnám v chemickém složení krve. Mnozí absolventi škol a vysokých škol se proto obávají, zda se ubírají do armády s anémií. Odpověď na tuto otázku můžete zjistit přečtením níže uvedených informací.

Přijme armáda s anémií?

Do roku 2015 nebyla tato choroba zohledněna v průběhu návrhu, ale po aktualizaci seznamu nemocí ze strany vlády se anémie stala důvodem zpoždění. „Bílá jízdenka“ může být vydána, pokud jsou v lékařské anamnéze informace o častém opakování onemocnění. Exacerbace by měly být doprovázeny dlouhým pobytem v nemocnici nebo hospitalizací. Pokud je s anémií, veškerá léčba se provádí doma, pak je draftee považován za vhodný pro vojenskou službu.

Hemolytické těžké onemocnění je považováno za absolutní kontraindikaci této služby. Pokud je anémie doprovázena chronickým onemocněním, které vyvolává krvácení, ztrátu vědomí, celkovou slabost, bolest různých etiologií, pak se rekrut považuje za nevhodný. Ale jen kvůli zpoždění nebo propuštění ze služby občanům nedá. Bude nutné podstoupit další lékařskou prohlídku, poskytnout výpis z anamnézy a závěry ošetřujícího lékaře, potvrzující diagnózu a přítomnost záchvatů.

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají normat. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Měl bych se hlásit armádě o anémii z nedostatku železa?

Pokud oficiální diagnózu provádí hematolog ve formě anémie z nedostatku železa (IDA), je nutné ji hlásit při fyzickém vyšetření. To bude mít vliv na další rozdělování zaměstnanců. Ale ani chronická forma nemoci není absolutní kontraindikací pro vojenskou službu. IDA je doprovázena následujícími příznaky:

 • slabost;
 • ospalost;
 • bušení srdce;
 • dušnost;
 • suchá kůže;
 • změna chuťových preferencí.

Mnoho rekrutů trpících chronickou formou toastu si stěžuje na bolest svalů. Jejich vzhled je způsoben tím, že v těle je malé množství kyslíku. Hemoglobin je hlavní airdist. Když se sníží, koncentrace kyslíku se sníží. Na pozadí nedostatku hlavního oxidačního činidla jsou inhibovány všechny metabolické procesy. Produkty metabolismu jsou vylučovány tělem, takže člověk trpí nepříjemnými pocity v těle.

V závislosti na závažnosti onemocnění může být nábor odložen nebo odveden do armády tím, že si všimne, že občan musí kontrolovat hladinu hemoglobinu každých několik měsíců.

Hemolytická anémie a armáda

V 90% případů, kdy lékaři při narození dali anémii, hovoříme o její hemolytické formě. Toto onemocnění je nebezpečné, protože životnost červených krvinek je velmi krátká. Míra destrukce prvků je mnohem rychlejší než doba jejich vzniku. Vrozená anémie v draftee se může vyvinout z následujících důvodů:

 1. Membranopatie. Od narození je membrána erytrocytů vadná, takže se rychle zhoršují.
 2. Hemoglobinopatie. Protein se stejným názvem má zhoršenou strukturu.
 3. Fermentopatie. Enzymy erytrocytů vykazují sníženou aktivitu, takže rychlost tvorby prvků zůstává velmi nízká.

U mnoha pacientů s hemolotickou anémií je pozorována bolest končetin a svalů a mohou se tvořit krevní sraženiny. Lidé s takovým onemocněním musí být nutně jednou ročně léčeni v nemocnici, aby nebyli vystaveni vážným komplikacím. Může být také získána hemolytická anémie. V tomto případě bude těžší vyhnout se vojenské službě, protože její diagnóza bude nějakou dobu trvat, a vojenský úřad musí poskytnout dokumenty potvrzující přítomnost nemoci. Získaná hemolytická anémie se může objevit v drenážním režimu kvůli:

 • zničení membrány erytrocytů během spánku;
 • mechanické poškození prvků;
 • toxické léze těla;
 • nedostatek vitamínu E;
 • problémy v játrech a slezině.

V praxi postačí dostat silný úder nebo spálit, aby se začal mechanismus pro rozvoj onemocnění. Je pozoruhodné, že i když odstraníte nedostatek vitaminu E, anémie tohoto typu zůstane u pacienta. Léčba chronické formy této anémie předpokládá neustálé užívání léků, které nahrazují chybějící červené krvinky, takže takové rekruty nemohou být v armádě. Pokud osoba s tímto onemocněním stále vstupuje do armády, pak se v důsledku rostoucí zátěže na těle mohou objevit následující komplikace:

 • kardiovaskulární selhání;
 • infarkt;
 • Syndrom DIC;
 • kóma.

Proto je-li podezření na anémii nebo jiné nemoci asi rok před výzvou, musí občan podstoupit úplné lékařské vyšetření. Pokud má člověk stížnosti na závratě, bolest ve svalech, silnou únavu, je nutné absolvovat obecné a biochemické vyšetření krve a poté kontaktovat hematologa s výsledkem výzkumu.

Jak se vyhnout armádě kvůli anémii?

Než se vydáte na lékařskou prohlídku, musíte sbírat certifikáty potvrzující, že máte anémii. Lékaři ve vojenské registrační a záchranné kanceláři nemají zájem o správnou diagnózu, proto bez příslušných dokladů bude branci přidělen status „zcela zdravý“. Pokud odběratel poskytne informace, bude s pravděpodobností 90% zaslán na další vyšetření. Odmítnutí projít to nestojí za to, protože podle zákona z roku 2008 bude tato akce pokládána za pokus o obcházení služeb.

Po absolvování doplňkové zkoušky bude nutné předložit komisi návrh zákona o zdravotním stavu. Jeho design řeší hlavní lékař nemocnice a ošetřující lékař náboru. Na formuláři musí být razítko zdravotnického zařízení. Tento dokument není v žádném případě ztracen. na základě toho bude určovat kategorie trvanlivosti. Pro chronickou anémii je jim přiřazena kategorie "B".

Kdy můžete ještě odmítnout další testy?

Ne všichni občané s anémií musí podstoupit další vyšetření v lékařském centru. Tento postup můžete odmítnout, pokud:

 • v osobním spisu mají dokumenty potvrzující pobyt občana v nemocnici s anémií;
 • v anamnéze onemocnění je indikována anémie;
 • Hlavní lékař nemocnice poskytl potvrzení a výpis z anamnézy potvrzující diagnózu.

Zákonný zástupce brance může také využít práva odmítnout další vyšetření.

CLC syndrom

K kontrakci srdce dochází pod vlivem elektrického impulsu, který se šíří do srdce skrze speciální vodiče - dráhy. Pokud se kromě hlavních cest v srdci vyskytují další cesty a elektrokardiogram prochází určitými změnami.

V jednom případě dochází k hrubším změnám kardiogramu (deformace komorového komplexu) - pak hovoříme o jevu nebo WPW syndromu, v druhém případě o méně hrubém (pouze rychlost mezi komorami a komorami), pak se nazývá CLC syndrom nebo LGL syndrom v podstatě to samé).

Tento syndrom lze diagnostikovat pouze při provádění EKG, jiné specifické symptomy neexistují.

Syndrom CLC je u zdravých lidí poměrně běžný a v naprosté většině neporušuje jejich životní styl, takže jeho majitelé často ani netuší, že mají tuto anomálii.

Ne vždy jsou však komplementární cesty v srdci tak neškodné. Faktem je, že přítomnost další cesty vždy zvyšuje šanci na rozvoj některých arytmií, kdy puls může dosáhnout více než 180-200 tepů za minutu. A pokud u mladých lidí takový stav zřídka vede k významným následkům, pak u starší generace pacientů se současným onemocněním srdce je tato arytmie vždy potenciálně nebezpečná.

Co dělat, pokud máte syndrom CLC

Nejprve nemusíte paniku, zejména pokud nemáte žádné změny na EKG a nikdy jste neměli infarkty s frekvencí více než 180 úderů a ztrátou vědomí. Existuje však jedna studie, která může nejpravděpodobněji předvídat, zda se CLC v budoucnu ohlásí, nebo zda zůstane náhodným nálezem na EKG. Tato studie se nazývá CPEX - CresPesophageal ElectroCardioStimulation.

PEPS vám umožní určit schopnost anomální dráhy vést puls s vysokou frekvencí. Takže pokud další způsob nemůže provádět pulsy s frekvencí, například více než 100-120 za minutu, pak není čeho se obávat. Pokud se však u ChSPEC ukáže, že paprsek je schopen přenášet pulsy s frekvencí více než 170-180 za minutu nebo dokonce horší, začne během vyšetřovacího procesu arytmie, pak je vysoce pravděpodobné, že bude vyžadována specializovaná léčba.

Jedná se o chirurgickou léčbu - katetrizační ablaci, protože léčba CLC syndromu, jako je WPW syndrom, je 99,9% případů neúčinných.

CLC syndrom

Lidské srdce je úžasný orgán, díky kterému je možné normální fungování všech orgánů a systémů. Kontrakce srdečního svalu je zajištěna elektrickými impulsy, které procházejí speciálními cestami. Pokud existují další způsoby, jak tyto pulsy provádět, dochází k určitým změnám, které mohou být monitorovány pomocí elektrokardiogramu (EKG). Při změnách komorového komplexu jde o jev WPW (předčasné vzrušení komor). U malých poruch, charakterizovaných pouze změnou rychlosti impulzů mezi komorami a atriem, je diagnostikován syndrom CLC.

Co je to nemoc

Clerk - Levi - Kristesko syndrom nebo CLC je vrozená srdeční vada, typ syndromu komorového předčasného vzrušení. Kvůli anomálii přítomností svazku Jamese. Díky tomuto svazku je atrioventrikulární uzel připojen k jedné z atrií. Tato vlastnost je doprovázena přenosem předčasného impulsu do komor.

Je možné diagnostikovat patologii pomocí EKG. Často se CLC vyskytuje náhodně u zcela zdravých lidí, bez známek pacienta. Existují případy detekce tohoto onemocnění u dětí.

Patologické rysy

Pre-excitace srdečních komor může být asymptomatická, v tomto případě mluvíme o „fenoménu pre-excitace“. Pokud se u pacienta objeví příznaky patologie, onemocnění se klasifikuje jako „pre-excitační syndrom“.

Existuje několik typů onemocnění:

 • Breschenmashe (atriofascicular) - zde je pravé atrium spojeno s kmenem svazku Jeho;
 • Maheima (nodoventrikulární) - zatímco pravá strana interventrikulární přepážky je spojena s atrioventrikulárním uzlem;
 • Kent (atrioventrikulární) - zde jsou atria a komory propojeny kolem atrioventrikulárního uzlu;
 • James (atrionodal) - impulsy přecházejí mezi dolní částí atrioventrikulárního a sinoatriálního uzlu.

Je to důležité! Někdy existuje několik způsobů abnormálních impulzů. Počet těchto pacientů není více než 10% všech případů onemocnění.

Co provokuje CLC

Abychom pochopili, jak CLC syndrom nastává, měli bychom si anatomii připomenout. Pro normální naplnění srdečních komor krví a jejich snížení po kontrakci síní je v orgánové struktuře umístěné mezi nimi speciální filtr. Tento filtr se nazývá atrioventrikulární uzel. Když je do tohoto uzlu přenášen puls, excitace prochází pomalu, po které se přenáší do komor. Tímto procesem vstupuje krev do aorty a plicního trupu.

U některých kongenitálních abnormalit u lidí mohou existovat řešení pro vedení srdečních impulzů. Často tímto způsobem přichází svazek Jamese a některých dalších kanálů. EKG zároveň vykazuje nevýznamné odchylky od normy nebo závažné porušení, například v případě těžké komorové deformity. Syndrom předčasného komorového vzrušení v lékařské praxi se nazývá WPW.

Jak nemoc postupuje

Patologie se může projevit v každém věku pacienta. Po dlouhou dobu je nemoc schopna pokračovat bez zjevných znaků a symptomů. Fenomén CLC je doprovázen snížením intervalu P-Q během EKG. Současně není narušena pohoda pacienta;

U CLC syndromu má mnoho pacientů náhlé záchvaty srdečních palpitací - paroxyzmální tachykardie. Příznaky s následujícím:

 • nástup bušení srdce. Srdeční frekvence je až 220 úderů za minutu. Nástup útoku je doprovázen silným tlakem do hrudní kosti nebo krku;
 • závratě;
 • tinnitus;
 • zvýšené pocení;
 • nadýmání;
 • nevolnost někdy doprovázená zvracením;
 • hojné rozložení moči na začátku nebo na konci útoku, někdy nedobrovolné močení.

Méně často je patologie doprovázena fibrilací síní, rychlým srdečním tepem nepravidelné povahy.

První pomoc při útoku

Pacientům s CLC syndromem, kteří často trpí zvýšeným tepem srdce, se doporučuje, aby při útoku dodržovali následující doporučení:

 1. Proveďte masáž karotického sinusu. Dopad na tuto oblast mezi vnějšími a vnějšími karotickými tepnami pomáhá normalizovat tepovou frekvenci.
 2. Jemně zatlačte na oční bulvy.
 3. Chcete-li zmírnit stav, můžete ponořit svou tvář do nádoby s chladnou vodou, drží dech po dobu 5 až 10 minut.
 4. Hluboko vdechněte, napněte, několik vteřin zadržte dech, pomalu vydechněte.
 5. Několikrát se posaďte a napněte celé tělo.

Diagnostika

Hlavní metodou pro diagnostiku CLC syndromu je elektrokardiogram. Pomocí EKG lze detekovat následující poruchy:

 • kratší intervaly P-Q;
 • D-vlna v přítomnosti vzestupné části R-vlny se současným poklesem Q-vlny;
 • vznik rozšířené sady QRS;
 • odchylka segmentu CT a T-vlny v opačném směru než D-vlna.

Velká pozornost je věnována elektrokardiogramu prostorového vektoru. Pomocí metody je možné přesně určit umístění dalších kanálů srdce.

Pro podrobnější studii pomocí magnetocardiography. Metoda umožňuje provést kompletní vyhodnocení aktivity srdečního svalu. To se děje díky zařízení, které registruje magnetické komponenty v elektromotorické síle srdce.

Přesné vyhodnocení aktivity srdečního svalu může být zajištěno takovými přístrojovými vyšetřovacími metodami, jako je elektrofyziologické vyšetření srdce (EFI), mapování endokardu a epikardu.

Vlastnosti léčby patologie

Pacienti, u kterých je během patologie diagnostikována asymptomatická léčba, není nutná. Pozornost je věnována pacientům v rodině, kteří měli případy náhlé smrti. V ohrožení jsou také lidé zabývající se těžkou fyzickou prací, sportovci, potápěči, piloti.

Pokud má pacient paroxyzmální supraventrikulární tachykardii, léčba spočívá v předepisování léků, které pomáhají zmírnit útok. Současně je zohledněna povaha poruchy srdečního rytmu a přítomnost průvodních onemocnění kardiovaskulárního systému.

Aby se zbavili ortodromní reciproční supraventrikulární tachykardie, blokády se používají k potlačení vedení impulzů v atrioventrikulárním uzlu.

Léčba léky zahrnuje následující léky:

Často jsou pro snížení projevu patologie přiřazeny β-adrenergní blokátory se schopností expandovat průdušky, arterioly a žíly. Prostředky této skupiny aktivují produkci glykogenolýzy v játrech a kosterních svalech, stimulují sekreci inzulínu.

Při absenci požadovaného terapeutického výsledku lékaři používají Novocainamid, který pomáhá blokovat impulsy procházející přes další atrioventrikulární kanál. Léčivo má relativní bezpečnost a dobrý účinek při léčbě mnoha srdečních patologií.

Kromě výše uvedených se používají následující léky:

Mezi nefarmakologickými léčebnými metodami je třeba zdůraznit transtorakální depolarizaci a síňovou stimulaci. Chirurgická léčba dalších drah se používá ve zvláštních případech, kdy konzervativní léčba nemá pozitivní účinek. Operace je prováděna otevřenou metodou v nouzových případech v případě vážného ohrožení zdraví a života pacienta. Metoda spočívá ve zničení dalších drah srdce.

Závěr a prognóza pro pacienta

CLC syndrom je genetické onemocnění, které způsobuje poškození elektrického systému srdečního svalu. U mnoha pacientů je patologie asymptomatická bez ovlivnění kvality života. Jsou-li zjištěny známky onemocnění, je nutné lékařské ošetření, které spočívá v užívání určitých léků k udržení normálního fungování srdce.

S včasnou diagnózou onemocnění je prognóza pro pacienta poměrně příznivá. Léková terapie a dodržování pravidel prevence patologie umožňují pacientovi vést plnohodnotný životní styl. K preventivním opatřením patří strava a zdravý životní styl, vyloučení škodlivých účinků stresu, řádný odpočinek, odmítání špatných návyků. Pacienti s CLC by měli odmítnout práci spojenou s těžkou fyzickou prací. Nedoporučuje se zapojovat do sportovních sportů. Důležitým aspektem plného života osob s poruchou vedení srdečních impulsů je pečlivý přístup k jejich zdraví a přesná implementace doporučení lékaře.

Co je to CLC syndrom?

Srdeční sval se stahuje působením elektrického impulsu, který prochází vodivou cestou. Pokud existují další způsoby vedení tohoto pulsu v srdci, zobrazí se na elektrokardiogramu (EKG) řada změn. Mohou být drsné, pokud jde o deformaci komorového komplexu, který se nazývá jev nebo syndrom WPW. To může být malé, pouze se změnou rychlosti, s jakou dochází k vedení mezi síní a komorami, to znamená, že pacient má syndrom CLC nebo LGL.

Co to je?

Clerk - Levy - Cristeskoův syndrom (CLC, LGL) je charakterizován zkráceným intervalem PQ (R) v důsledku přítomnosti Jamesova paprsku. Přítomnost této anomálie je možné detekovat pouze při průchodu EKG, jiné specifické znaky chybí. V této odchylce se mohou ocitnout naprosto zdraví lidé, aniž by žili způsobem života a všeobecným blahobytem. Popsaná diagnóza se také nachází u dětí.

Člověk by si však neměl myslet, že přítomnost dalších cest v srdci je naprosto neškodná. Především se zvyšuje možnost vzniku arytmií, v důsledku čehož může tepová frekvence překročit 200 úderů za minutu. Tyto ukazatele se nejvíce dotýkají starších lidí. Mladí lidé se s těmito zátěžemi vypořádávají snadněji.

Při CLC syndromu je možný vysoký puls.

Klinický obraz

Jak již bylo uvedeno v předchozí části, tento stav probíhá bez jakýchkoliv symptomů a je stanoven pomocí EKG. Přibližně polovina pacientů si však stěžuje na pravidelné srdeční tepy, bolest na hrudi, nepohodlí v srdci, dušnost, záchvaty strachu a ztráty vědomí. Paroxyzmy jsou v tomto případě velmi nebezpečné, což může mít za následek vznik komorové fibrilace. Strach v tomto případě by měl být náhlá smrt. Muži ve stáří jsou nejvíce ohroženi, s historií synkopálních stavů.

Jak je diagnostikována CLC (LGL)

Výsledky EKG ukazují zkrácení P-Q intervalu a D-vlny na vzestupné části R vlny nebo sestupné části Q vlny na pozadí sinusového rytmu. K dispozici je také rozšířený komplex QRS. Charakteristická je také odchylka segmentu ST a vlny T v opačném směru než D-vlna a klíčový směr komplexu QRS. K dispozici je také zkrácený interval P-Q (R), jehož doba trvání není vyšší než 0,11 s.

EKG pacienta s CLC syndromem

Z praktického hlediska je obzvláště zajímavý způsob prostorového vektorového elektrokardiogramu, pomocí něhož lze stanovit polohu dalších vodičů s vysokou přesností. Podrobnější informace ve srovnání s EKG poskytují magnetocardiografii. Nejpřesnější jsou metody intrakardiálního EFI, například mapování endokardu a epikardu. To vám umožní určit oblast nejbližší aktivace komorového myokardu, odpovídající umístění dalších anomálních svazků.

Co když se zjistí známky CLC

Nejdůležitější věcí není panika, zejména pokud neexistují žádné jiné příznaky kromě změn EKG, to znamená, že puls nepřesahuje 180 úderů, nedošlo ke ztrátě vědomí. Pokud se CLC vyskytne u vašich dětí, není třeba se obávat.

Pomocí CPEX je možné určit schopnost dodatečně vytvořené dráhy vodiče vést vysokofrekvenční puls. Pokud například anomální dráha není schopna provádět pulsy s frekvencí nad 120 za minutu, neexistují důvody pro vzrušení. Současně, pokud se ukáže, že v ChSPEK může paprsek projít pulsem s frekvencí nad 180 za minutu, nebo je během studie spuštěna arytmie, je vysoce pravděpodobné, že bude vyžadováno speciální ošetření.

Zvláště vzrušené budou budoucí matky, jejichž EKG prokázala přítomnost tohoto stavu. Jak nebezpečná je taková odchylka během těhotenství? Kardiologové vysvětlují, že vzhledem k tomu, že CLC je spíše fenomén než syndrom, neovlivňuje průběh těhotenství a následného porodu.

Terapeutická terapie

U asymptomatického syndromu je léčba obvykle aplikována pouze na osoby, jejichž rodinná anamnéza má náhlou smrt. Také pacienti, kteří vyžadují léčbu, zahrnují sportovce a osoby v nebezpečných profesích spojené s nadměrným cvičením. Jsou-li přítomny paroxyzmy supraventrikulární tachykardie, aplikuje se terapeutická léčba, jejímž důsledkem je odstranění záchvatů a jejich prevence pomocí různých léků léčivé povahy. Možná využití fyzioterapie.

Důležitým ukazatelem je charakter arytmie: ortodromní, antidromní, FP. Měli byste také věnovat pozornost subjektivní a objektivní toleranci, frekvenci komorové kontrakce a přítomnosti souběžného srdečního onemocnění.

Adenosin je považován za hlavní léčivo používané k léčbě.

Adenosin je považován za hlavní léčivo používané k léčbě. Vedlejším účinkem je přechodné zvýšení atriální excitability. Dalším lékem je Verapamil a skupina β-blokátorů působí jako látka druhé linie.

Pokud mluvíme o neléčivých metodách, hovoříme o transtorakální depolarizaci a síňové stimulaci. Ve výjimečných případech se rozhoduje o chirurgickém zničení dalších způsobů. Operativní léčba je používána v případě, že není možné provádět jiné metody léčby nebo jejich neúspěšnost. Toto rozhodnutí je také učiněno, když je nutné provést operaci na otevřeném srdci, aby se odstranilo současné onemocnění.

Zůstaňte s námi!

Přihlaste se do našeho fóra a držte krok se všemi novinkami, akcemi a speciálními nabídkami od Armeyki!

Všimněte si prosím - všechna rozhodnutí týkající se propuštění z branné povinnosti, zápisu do rezervy nebo odložení z vojenské služby jsou prováděna pouze návrhem komise (vojenská registrační a registrační kancelář).

Naším úkolem je poskytovat kvalitní právní pomoc rekrutům, kteří se v souladu s platnou legislativou ze zdravotních důvodů nebo z jiných faktorů mohou spolehnout na osvobození od vojenské služby při odvodu. Pomáháme kompetentně chránit práva a zájmy rekrutů s využitím znalostí zákonů a zabraňovat jejich porušování vojenskými registračními a úřady.

Všechny materiály na našich stránkách jsou pouze pro informaci a nejsou veřejnou nabídkou.

Tato stránka používá cookies a technologii CallTracking (různá telefonní čísla) ke sledování výkonu každého provozního kanálu.. udělali jsme to!

Pomoc pro draftees

Zkrácený syndrom PQ, kategorie trvanlivosti

Zkrácený syndrom PQ, kategorie trvanlivosti

lensss »04 Květen 2015 22:17

Dobrý den.
Terapeut v armádě poslal přidat. vyšetření v denní nemocnici (kardiologie) v důsledku EKG „Short PQ Syndrome“. Níže píšu údaje z mého vyšetření z denní nemocnice. Podstata otázky je jednoduchá, jaké rozhodnutí vojenského úřadu čeká s výsledky tohoto průzkumu. Děkuji.

Monitorování srdce Holtera:

Srdeční frekvence
min. Srdeční frekvence 52 za ​​minutu
průměrná tepová frekvence 82 za minutu
max. Tepová frekvence 159 za minutu

Doba trvání bradykardie: ______ 02:01:03. Celkový počet epizod: 39 (3 odpoledne, 36 v noci). Maximální fragment je od 04:49:18 do 05:11:43 (Trvání: 00:22:24, HR 58 beats.min.)
Trvání Tichardy: ______ 04:08:36. Celkový počet epizod: 73 (72 odpoledne, 1 v noci). Maximální úsek od 19:13:01 do 19:50:43 (Trvání: 00:37:42, srdeční frekvence 108 beats.min.)

Hlavním rytmem je Sinus.

Na pozadí těžké sinusové arytmie bylo zaznamenáno 6 epizod s blokádou 2 stupně (4 v noci, 2 v odpoledních hodinách).

VENTRICKÁ ECTOPICKÁ AKTIVITA
Bylo odhaleno 1041 komorových extrasystolů: 882 během dne a 159 v noci.
Interval vazby od 0,285 sek. (v 16:05:54) až 0,941 sec. (v 04:28:00).

Jednotlivé extrasystoly: 1037 (159 v noci, 878 během dne).
Maximální počet za hodinu: 94 (od 9:00:00 do 10:00:00)

Epizody ZHE trigeminie / quadrigemenia: 1 (0 v noci, 1 v odpoledních hodinách)
Maximální počet hodin za hodinu: 1 (od 06:00:00 do 7:00:00)

SUPERIOR ECOTOPIC ACTIVITY
Supraventrikulární extrasystoly nebyly identifikovány.

Závěr
Byly zaznamenány vzácné komorové předčasné tepy (0,96%).
Zkrácení intervalu PQ (PQ = 0,11 s)
Ischemické změny v segmentu ST nebyly detekovány.

Ultrazvuk srdce:
Závěr: Vyšetření na pozadí tachykardie. Velikost dutin srdce ve fyziologické normě. Prolaps předního cípu mitrální chlopně 1 st (3,3 mm). Mitrální regurgitace 1 polévková lžíce.
Tricuspidní regurgitace 1 polévková lžíce. Diastolická funkce LV není narušena. Myokardiální kontraktilita je uspokojivá. DHLZH..

Diagnóza: Idiopatický srdeční rytmus a porucha vedení. Syndrom zkrátil PQ. Komorová extrasystola. Přechodná sinoatriální blokáda 2 stupně.

Clc armádní syndrom

Příčiny arytmie

Tato porucha rytmu vzniká v důsledku patologických změn, které se vyskytují v sinusovém uzlu. Tato malá formace pravého atria je kardiostimulátor prvního řádu. Generuje elektrické signály, což umožňuje synchronizovat práci předsíní a komor. U zdravých lidí v klidu vytváří sinusový uzel 60 - 90 elektrických impulzů za minutu. A ve stavu fyzické aktivity se jejich frekvence zvyšuje. Například u sportovce, který běží na sto metrů, mohou být generováni s frekvencí 200 - 220 za minutu.

Systém srdečního vedení

Nedostatek jejich generace vede k tzv. Sinusové bradykardii (snížení srdeční frekvence), při které žádný fyzický stres nebo emocionální stres nezpůsobuje zvýšení srdeční frekvence. Tato nedostatečná srdeční reakce vede k mdloby, závratě a dalším příznakům. Kromě toho je syndrom nemocného sinu často doprovázen epizodami fibrilace síní (fibrilace síní).

Mechanismus výskytu této patologie není zcela objasněn. Nicméně asociace SSSU s patologickými stavy, které vedou k zjizvení (fibróze) v srdci, je jasně sledována. Patří mezi ně:

 • idiopatické degenerativní změny v okolí sinusového uzlu, které se vyskytují ve stáří;
 • amyloidóza;
 • sarkoidóza;
 • Chagasova choroba;
 • hypotyreóza;
 • chirurgické trauma srdeční tkáně;
 • infarkt myokardu;
 • vysoký krevní tlak;
 • strukturální vady srdce.

Dlouhodobé užívání některých léků může navíc způsobit SSSU. Například dlouhodobé užívání následujících léků může vést k tomuto problému:

 • srdeční glykosidy (digoxin - nejslavnější lék této skupiny);
 • beta blokátory;
 • blokátory kalciových kanálů;
 • antiarytmické léky (dlouhodobá léčba arytmie může vyvolat vznik jiného typu poruchy srdečního rytmu).

Prevalenci této patologie je těžké posoudit, protože SSSU je často asymptomatická. Mnoho lidí může s touto arytmií žít a neví, že ji má. V jedné studii bylo zjištěno, že u osob starších 65 let s ischemickou chorobou srdeční je prevalence SSS 1 z 600. Syndrom nemocného sinusu u dětí je extrémně vzácný, hlavní příčinou jeho výskytu v tomto věku je operace srdce.

Doporučujeme přečíst si příčiny a příznaky fibrilace síní. Dozvíte se o příčinách fibrilace síní, typech a typech fibrilace síní, zda je nutné ji léčit a co?
A zde je více informací o tom, co dělat, pokud dojde k ataku fibrilace síní doma.

Klinické projevy

Arytmie se dlouhodobě neprojevuje. Když se objeví příznaky, je často spojován s existujícím onemocněním kardiovaskulárního systému. Proto je obtížné tuto poruchu srdečního rytmu diagnostikovat pouze na základě symptomů.

Ty mohou zahrnovat:

 • výskyt obecné únavy;
 • snížení tolerance k zátěžovému namáhání;
 • závratě;
 • omdlévání nebo omdlení;
 • pocit pocitu tepu;
 • dušnost.

Nejcharakterističtějším znakem syndromu nemocného sinu, který je výsledkem bradykardie, je neustálý pocit únavy, závratě nebo (ve vážných případech) ztráty vědomí. U mnoha pacientů se příznaky objevují pouze během fyzické aktivity. To znamená, že neexistuje odpovídající odpověď na výslednou zátěž, která obvykle vyžaduje zvýšení srdeční frekvence. Tato podmínka se nazývá "chronotropní nekompetence".

Z dlouhodobého hlediska výsledná patologie zvyšuje riziko mrtvice a srdečního selhání. Lidé s tímto onemocněním jsou často zraněni při mdloby.

Klasifikace

Termín "syndrom nemocného sinusu" označuje tři problémy, které se mohou objevit u pacienta se srdečním rytmem. Například:

 • sinusová bradykardie, to znamená zpomalení rytmu;
 • tachykardie - epizody akcelerace srdečního rytmu, mezi které patří fibrilace síní (fibrilace síní), atriální flutter a supraventrikulární tachykardie;
 • záchvaty bradykardické tachykardie, tj. střídání výše uvedených dvou problémů.

Druhá možnost se také nazývá brady-tahi syndrom, jehož nejnepříjemnějším projevem je častá synkopa. Ztráta vědomí se obvykle objevuje bezprostředně po útoku fibrilace síní, která je spojena s výskytem dlouhé pauzy. Když se epizoda MA náhle zastaví, trvá několik sekund, než se „nemocný“ sinusový uzel „probudí“ a začne znovu generovat elektrické signály. Během tohoto období se srdce nestalo, což může trvat 10 sekund nebo více. To vede k těžké únavě, člověk ztrácí vědomí.

Diagnostika

Lékař může mít podezření na SSS, když vyšetření odhalí tepovou frekvenci menší než 60 úderů za minutu, stejně jako v případě nepravidelného srdečního rytmu. Poté posílá pacienta do elektrokardiografické studie (EKG), aby potvrdil arytmii.

Obvykle však nestačí diagnostikovat nemocný sinusový syndrom. Aby lékař získal důvěru, předepisuje kromě EKG a dalších studií srdce.

Konečná diagnóza vám zpravidla umožňuje provádět Holterovu kontrolu. Pomocí speciálního zařízení a elektrod připojených k tělu pacienta se elektrická aktivita srdce zaznamenává (jako u EKG) nepřetržitě po celý den.

Léčba patologie

Implantace kardiostimulátoru je považována za nejlepší léčbu syndromu nemocných dutin u pacientů se známkami onemocnění.

To platí zejména pro pacienty se syndromem brady-tachi. Vzhledem k tomu, že za prvé mají nejčastěji synkopu. A za druhé, mnoho léků používaných k léčbě fibrilace síní (beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů a antiarytmické léky) může „zhoršit slabost“ sinusového uzlu. Instalace COP ulehčuje pacientovi mdloby a umožňuje další léčbu fibrilace síní bezpečněji.

Instalace jednokomorových nebo dvoukomorových kardiostimulátorů snižuje výskyt atriálních fibrilačních atak, tromboembolických komplikací, srdečního selhání a mortality. V kombinaci s implantací kardiostimulátoru se beta-blokátory, chinidin a digoxin účinně používají v tachykardii. Pro fibrilaci síní jsou někdy nezbytné antikoagulancia (ředidla krve).

Prevence

Úspěšnému léčení a prevenci kardiovaskulárních a jiných onemocnění, které mohou vést k rozvoji SSSU, lze zabránit vzniku tohoto problému. Zdravá strava, cvičení, udržení optimální váhy, stejně jako odvykání kouření, jsou tedy účinné možnosti prevence SSSU.

Pokud je to možné, nechodit do služby?

Kandidát, jehož stížnosti jsou způsobeny stavem vegetativní cévní dystonie, komorových extrasystolů a neuróz, nemusí být komisí povolen. Pro tento účel je však nutné, aby v době povolování a absolvování lékařského vyšetření existovaly příslušné dokumenty, které tuto diagnózu dokumentují.

Pokud má kandidát střední nebo těžkou verzi IRR, bude oficiální rozhodnutí civilní lékařské rady s displejem stanoveno v závěru progresivní formy odchylek týkajících se srdečních funkcí, nedostatečného průtoku krve v cévách s kapilárami a chronického křeče. Ty se projevují útoky, s ostrou nebo matnou bolestí, zhoršenými zrakovými schopnostmi, koordinací, ztrátou terénu, selháním mozku, záchvaty paniky.

Je to důležité! Přítomnost takového certifikátu bude formální odpovědí nejen pro vojenské med. služba volání do armády. V civilním životě nebude možné dále zlepšovat. Protože s takovými vážnými odchylkami nebude k dispozici, ani studium na univerzitě nebo práci. A viník - přítomnost významných odchylek z hlediska psychiky.

Jak se IRR projevuje?

Nicméně, pro všechny výše uvedené, existuje řešení, které vám umožní zbavit se armády, s trochou krve. Vojáci nebudou brát lidi vážně nemocní, stejně jako ti, kteří se neustále stěžují na své zdraví. K tomu musíte porazit stereotyp s pravdivými a neškodnými symptomy, které v běžném životě nepředstavují nebezpečí. Jde o projev:

 • letargie;
 • závratě s migrénou;
 • ztráta vědomí;
 • křečový tlak, s tachykardií;
 • nevolnost s vyčerpáním.

Takové příznaky budou pravdivé a nebudou schopny ublížit člověku, když vstoupí do armády nebo později v civilním životě. Kromě toho by podle IRR měla diagnostikovat:

 • tlak přes 140 až 100;
 • zvýšená migréna, zasahování do práce, pohyb;
 • tachykardie, s tepem nad 90 úderů. min.
 • periodické mdloby (nejméně 2 týdny);
 • anémie.

Pacienti si často musí stěžovat na nedostatek čerstvého vzduchu, tachykardii s různými intervaly mrtvice, když je pulz zaznamenán. Nejlepší věc, která bude na odvolání možná, je přidat brance do zdravotních seznamů kategorie B. Pro mír je cesta k armádě pro tyto občany kontraindikována. Bude tak dosaženo cíle porážky vojenských povinností.

Pokud se něco pokazí

Posoudit zdravotní stav určitých parametrů. Je možné, že čísla budou pod úrovní vojenské nevhodné. Konec konců, odborníci z armádního úřadu často poukazují na to, jak je dystonie spojena s dospíváním, které trvá bez dozoru, dokud odběratel nedosáhne věku 25 let. V oficiálním lékařství pro vegetativní cévní dystonii a neurózy určují hlavní důvod - nedostatek dostatečné fyzické aktivity, stres a životní styl s nízkou mobilitou. Takže jen armáda bude jistým prostředkem léčení takových pacientů.

V případě takové nemoci je možné dosáhnout zpoždění, které se v této době projevilo ve zvýšené formě. K tomu je třeba požádat o vyšetření, učinit závěr. Jediné, co může poskytnout potvrzení s potvrzenou diagnózou IRR, je komorový extrasystol zpoždění na následujících šest měsíců, po němž následuje volání a lékařská prohlídka v případě vhodnosti pro službu. Za draftee, který nechce splatit svou čest své vlasti, své zemi.

Nebylo možné zatáhnout, ale stav je stále těžký?

Ti, kdo mají určité nepravidelnosti srdce, často volají po službě. Osoba, která má skutečné příznaky vegetativní cévní dystonie s extrasystoly, se bude muset ve službě spoléhat pouze na sebe. Vedení obvykle začíná věnovat pozornost až poté, co bojovník přestane zvládat své bojové funkce.

Od jeho nemoci ve službě by se mělo očekávat:

 1. Přepracování
 2. Nespavost;
 3. Psychoemotivní a stresové přetížení;
 4. Útoky na paniku.

V důsledku IRR se často vyskytují i ​​depresivní stavy zaměstnanců. Je nutné se obávat, že stres s neurózou se může stát chronickým.

Arytmie a armáda

Jakékoli porušení vodivosti a srdečního rytmu se v životě člověka téměř neprojeví a může významně zhoršit zdraví a dokonce způsobit smrt. Výskyt arytmií může být ovlivněn mnoha faktory (viz obrázek). Jaká kategorie vhodnosti pro narušení srdečního rytmu bude aplikována a zda s arytmií přijde do armády vůbec, budeme se na tento článek dívat podrobněji. Existují výňatky z Plánu nemocí na internetu, ale pro mnoho rekrutů existuje jednoznačná odpověď ještě před projetím návrhové desky. Zvažte tuto otázku podrobně pro každý typ arytmie.

Přebírají s armádou tachykardii?

Lékařský odkaz nám může pomoci při určování odpovědi, ať už vezmou do armády tachykardii. Ve zdroji je několik typů poruch rytmu: síňová, atrioventrikulární, komorová. Poměrně často se odvedenci projevili sinusovou tachykardií. Toto je správný sinusový rytmus, ale více zrychlený z 90 na 130 úderů za minutu. Způsobené řadou důvodů, od přirozených po patologické:

 • fyzická aktivita;
 • horečka, anémie;
 • thyrotoxikóza;
 • vegetativní cévní dystonie;
 • myokarditida;
 • srdeční selhání;
 • drog.

Pokud má draftee v lékařské kartě záznam "sinus tachycardia", pak s největší pravděpodobností potřebuje připravit se na vojenskou službu. Obecně se sinusová tachykardie může vyskytnout pouze u těch rekrutů, kteří nejsou dostatečně fyzicky aktivní, měli výjimku ze třídy tělesné výchovy během školních let a vedou sedavý způsob života. Kvůli časté fyzické námaze nebo nedostatku fyzického vývoje v adolescenci jsou svaly srdce poněkud nedostatečně rozvinuté a draftee, zatímco zvyšuje aktivní práci, zažívá nepohodlí z rychlého srdečního tepu. Tento stav není známkou zhoršujícího se zdravotního stavu, takže Seznam nemocí vám umožní vzít do armády sinusovou tachykardii, pokud neexistují žádné jiné faktory.

Schéma nemocí nebere v úvahu sinusovou tachykardii jako základ pro osvobození od armády, ale lékař brance může přímo vyšetřovat příčiny arytmie. Pokud je nemoc detekována, doprovázena arytmií, pak vojensko-lékařská komise bude zkoumat diagnózu pro jiný, specifický článek o harmonogramu chorob k vyšetření.

Do bradykardie se zapíše do armády?

Podobná situace nastává u sinusové bradykardie (charakterizované poklesem frekvence tepů méně než 60 za minutu). Snížení frekvence nemusí být nutně příznakem vývoje patologie. Některé léky mohou způsobit bradykardii a v jiných případech je třeba zkontrolovat štítnou žlázu, stejně jako stav srdce a sympatický nervový systém.

Seznam nemocí neposkytuje žádnou úlevu pro brance, pokud mají pokles srdeční frekvence, protože obecně není tachyarytmie nebezpečná. Pokud chcete být osvobozeni od armády se sinusovou bradykardií, pak musíte podstoupit další vyšetření. Porušení frekvence rytmu může být příznakem řady srdečních onemocnění. Nádory a poranění mozku, infekční meningitida, vysoký intrakraniální tlak, hypotyreóza, edém mozku, chřipka, hepatitida, žaludeční vřed a dvanáctníkový vřed, některé nádory atd. Mohou také vyvolat onemocnění. Pro mladého muže je nesmírně důležité identifikovat příčinu arytmie, protože na tom závisí rozhodnutí návrhové komise. Pro vyjasnění potřebujete kontaktovat svého osobního lékaře.

Chcete-li zjistit, zda sinusová arytmie umožňuje vyhnout se armádě, může nábor a před složením zkoušky. Vhodnost pro armádu s arytmií lze nalézt až po úplném vyšetření těla, protože sinusová arytmie sama o sobě není diagnózou zácpy. Sinusová arytmie se snížením nebo zvýšením frekvence rytmu může být považována za symptom jiného onemocnění. Z hlediska vojenské ponorové desky nejsou sinusová tachykardie nebo bradyarytmie důvodem pro propuštění, ale zvažují se arytmie, což vede k významnému zhoršení zdraví.

S extrasystolem, zda vzít armádu?

Předpokládá se, že se jedná o nejběžnější typ arytmie. Extrasystoly se vyznačují zvýšeným automatismem jednotlivých sekcí myokardu (předčasné kontrakce srdce). Způsobeno excitačním impulsem, který vzniká v centru heterotopického automatismu. Existuje několik typů extrasystolů, v závislosti na reakci atria. Než dáme přesnou odpověď, zda budou v armádě odebrány extrasystoly, je nutné studovat metodu vyšetření s touto nemocí. Klasifikace je znázorněna na obrázku.

Jas příznaků bude individuální. Typickými příznaky extrasystoly jsou pocity srdečního selhání, přerušení rytmu, silné otřesy na hrudi atd. Lidé mohou také pociťovat návaly horka, nedostatek vzduchu, slabost, úzkost a nepohodlí. Pokud je nemoc intenzivní, pak mohou vnitřní orgány trpět nedostatkem kyslíku, zejména je snížen koronární, cerebrální a renální oběh. Extrasystoly mohou vyvolat závratě, mdloby a záchvaty anginy pectoris.

Podle harmonogramu chorob, článku 42, osvobození armády s přiřazením kategorie „D“ těm rekrutům, kteří mají podle výše uvedené klasifikace stupeň komorové extrasystoly v gradaci Launa-Wolf III-V. Tuto diagnózu může provést pouze kardiolog po podrobném zkoumání fungování srdce. V armádě s jasnými příznaky rytmu neberte z důvodu náhlých projevů komplikací, zástavy srdce.

Co je to nemoc

Normálně se v sinusovém uzlu vyskytuje elektrický signál, který způsobuje kontrakci srdce, prochází vlákny systému srdečního vedení do atrioventrikulárního uzlu. Trochu to přetrvává, takže se nejprve uzavřela smlouva. Poté vstupuje impuls do svazku Jeho a šíří se skrze komory.

Je-li mezi sinusovým uzlem a svazkem Jeho svazku další svazek Jamese, excitační vlna obchází atrioventrikulární uzel a zasahuje do komor bez zastavení. Jednou z možností může být lepší držení v atrioventrikulárním uzlu. V obou případech přichází do komorového myokardu normální signál, ale dříve, než je nutné.

Tato choroba se nemůže projevit. V přítomnosti provokujícího faktoru (srdeční onemocnění, přepětí, hormonální selhání) může další způsob jít impulsy nejen směrem dopředu, ale také v opačném směru.

K dispozici je cirkulace vzrušení, vedoucí k ataku supraventrikulární paroxysmální tachykardie.

Paroxyzmální tachykardie způsobená syndromem CLC

S izolovaným Clerk-Levy-Kristeskovým syndromem je tato komplikace poměrně vzácná.

Doporučujeme přečíst článek o Wolf-Parkinsonově bílém syndromu. Z ní se dozvíte o patologii, mechanismu vývoje a klasifikace, klinických projevech, diagnostice a léčbě.

A tady je více o Frederickově syndromu.

Příčiny CLC syndromu

První projev předčasné excitace komor může nastat v jakémkoliv věku, nebo pacient nemá podezření na něj během jeho života. Je vrozená nebo získaná.

Mít dítě

V srdci plodu jsou další vlákna vodivého systému, která po 21 týdnech těhotenství přestanou fungovat. Pokud se tak nestane, pak tyto cesty vedou k narušení myokardiálního rytmu. Existuje genetická predispozice k onemocnění, jsou zaznamenány familiární formy CLC.

Většina pacientů má pouze další soubor Jamese, ale jsou popsány kombinace s touto patologií se známkami onemocnění pojivové tkáně (Marfanův syndrom, prolaps mitrální chlopně), vrozená kardiomyopatie.

V těhotenství, u dospělých

Získaná forma syndromu se také může objevit u dospělých pacientů, což je způsobeno zvýšeným automatismem atrioventrikulárního uzlu. Tato podmínka vede k:

 • chronické zánětlivé procesy - myokarditida, revmatismus;
 • ischemie srdečního svalu - angina pectoris, infarkt myokardu;
 • metabolická dysmetabolická kardiomyopatie;
 • zvýšený krevní tlak.

Poruchy výměny s nedostatečným příjmem vitaminu B1 a nadměrná funkce štítné žlázy mohou způsobit nebo vyvolat klinické projevy vrozeného fenoménu CLC.

Pokud se u těhotných žen vyskytnou pouze elektrokardiografické příznaky, není nutné specifické omezení nebo léčbu. Častěji tato odchylka nevede k významným hemodynamickým poruchám. Vitaminové komplexy jsou předepsány pro prevenci arytmií.

Typy patologie

CLC syndrom není jedinou možností předčasného ventrikulárního vzrušení. Tato skupina onemocnění zahrnuje:

 • Fenomén nebo syndrom Wolf-Parkinson-White - existuje několik dalších způsobů nebo urychlení průchodu signálu přes konvenční vlákna. Téměř polovina pacientů má záchvaty tachykardie, které se mohou transformovat na fibrilaci síní. Změny na EKG ovlivňují nejen interval PQ, ale také komorový komplex.
 • Syndrom Laun-Genon-Levine je stejné řešení jako u CLC, ale průběh onemocnění je závažnější, vyskytly se případy náhlé smrti na pozadí paroxyzmu tachykardie.

Podívejte se na video o Wolf-Parkinsonově bílém syndromu a jeho projevech:

Diagnostické metody a indikace EKG

Protože většina pacientů nemá žádné projevy syndromu, jedná se o nález EKG. Jeho rozlišovací znaky jsou krátký interval PQ, který odráží rychlý průchod bioelektrického pulsu z atria do komor a normálního komplexu QRS. Kategorie osob se zvýšeným rizikem pro život (piloti, řidiči, vojáci) vyžaduje hloubkovou diagnostiku, aby vyloučila možnost tachykardie nebo náhlé zástavy srdce.

Za tímto účelem jmenujte:

 • Ultrazvuk hrudníku,
 • Sledování EKG Holter
 • elektrofyziologická studie myokardu,
 • elektrostimulace transesofageální metodou.

Poslední dvě studie umožňují nejen detekci dalších cest pro vedení impulsů, ale také vyvolání poruchy rytmu, stanovení tolerance zátěže na srdce během intenzivní stimulace.

První pomoc při záchvatu

Útoky srdečních palpitací se zpravidla vyskytují se sekundárním CLC na pozadí srdečního onemocnění. Podle jejich vývojového mechanismu se jedná o supraventrikulární (supraventrikulární) tachykardii. Pro zmírnění náhlého záchvatu srdečního tepu pomocí technik, které zvyšují účinek nervu nervu na srdce:

 • masážní karotický sinus (umístěný v blízkosti úhlu dolní čelisti a oblasti pulzace karotických tepen) po dobu 3 - 5 sekund;
 • tlak na oční bulvy (blíže k vnitřnímu rohu očí);
 • zadržení dechu při vdechování s napětím (pokud možno s hlubokým dřepem);
 • spouštění hlavy ve studené vodě (jako při potápění);
 • položení obličeje s ledem.

Léčba syndromu CLC

Při absenci arytmických záchvatů není léčba tohoto stavu provedena. Pokud dojde k srdečnímu tepu více než 140 úderů za minutu, mohou být použity vagové testy (pokud to lékař doporučil).

V případě pochybností o diagnóze nebo závažném stavu je nutné okamžitě zavolat záchranný tým, což může být známkou ischémie myokardu nebo mozku.

Pro lékařské zastavení poruch rytmu se intravenózně podává ATP, Isoptin, Cordarone nebo Novocainamid intravenózně. Pokud neobnoví normální rytmus, použije se kardioverze s elektrickými impulsy. V některých případech může být destrukce dodatečné cesty dosažena radiofrekvenční ablací (kauterizací) lodí.

SSSU - co to je

Síla, která nutí myokard srdce (srdeční sval) ke kontrakci, vzniká na principu automatiky a je tvořena ve formě elektrických impulsů. Tyto impulsy generují speciální buňky - atypické kardiomyocyty, které tvoří několik různých shluků v srdečních stěnách.

Pro informaci. Vedoucí a nejdůležitější klastr kardiomyocytů je lokalizován v oblasti pravé síně a nazývá se "sinusovým uzlem". U zdravého člověka podněty z této formace způsobují, že se srdeční sval stahuje a tvoří správný nebo sinusový srdeční rytmus.

Sínusový uzel způsobuje, že svalová vlákna srdce se stahují 60-80 krát za minutu.

Generování impulsů sinusových uzlů je úzce propojeno s fungováním autonomního nervového systému. Jeho oddělení - sympatický a parasympatický - vykonává kontrolu nad činností vnitřních orgánů.

Zejména nerv vagus ovlivňuje srdeční rytmus a jeho sílu, zpomaluje ho. Sympatika naopak způsobuje zrychlení tepu. S ohledem na to se mohou u pacientů s neurocirikulační dysfunkcí nebo s poruchou funkce autonomního systému vyskytnout jakékoli odchylky v počtu srdečních tepů od normálních hodnot (tachy nebo bradykardie). V druhém případě dochází k autonomní dysfunkci sinusového uzlu (VDSU).

Pozor. Ve chvíli, kdy je myokard poškozen, vzniká onemocnění zvané syndrom slabosti sinusového uzlu. Spočívá ve snížení počtu tepů srdce, což negativně ovlivňuje přívod kyslíku do mozku a vnitřních orgánů.

K tomuto onemocnění může dojít u lidí různého věku, ale nejčastěji postihuje starší pacienty.

Příčiny nemocného sinusu

Příčiny nemocného sinu u dětských pacientů:

 • Amyloidní dystrofie s destrukcí myokardu - akumulace amyloidního glykoproteinu ve svalových vláknech srdce;
 • Autoimunitní destrukce svalové vrstvy srdce v důsledku Liebman-Sachsovy choroby, revmatické horečky, systémové sklerodermie;
 • Zánět srdečního svalu po virovém onemocnění;
 • Toxické účinky řady látek - léků proti arytmiím, fosfoorganickým sloučeninám, blokátorům kalciových kanálů - v této situaci, bezprostředně poté, co člověk přestane užívat tyto léky, a jsou prováděny detoxikační léčby, všechny symptomy zmizí.

Pro informaci. Tyto příčiny mohou podobně způsobit nemoc v dospělé části populace.

Kromě nich existují i ​​další faktory, které vyvolávají vznik syndromu nemocného sinusu u dospělých pacientů:

 • Koronární srdeční onemocnění - stává se faktorem selhání oběhového systému v oblasti sinusového uzlu;
 • Přenesené infarkty svalové vrstvy srdce - jizva v blízkosti kardiostimulátoru;
 • Hypofunkce nebo hypertyreóza;
 • Rakoviny v tkáních srdce;
 • Scleroderma, Limban-Sachsova choroba;
 • Sarkoidóza;
 • Akumulace vápenatých solí nebo náhrada kardiomyocytů sinusového uzlu buňkami pojivové tkáně je nejčastěji charakteristická pro starší osoby;
 • Diabetes mellitus;
 • Srdeční poranění utrpěná na orgánu chirurgického zákroku;
 • Prodloužená hypertenze;
 • Pozdní období syfilis;
 • Depozice draselných solí;
 • Hyperaktivní nerv vagus;
 • Nedostatečný přísun krve do sinusového uzlu z pravé koronární srdeční tepny.

Příznaky onemocnění

Symptomy syndromu nemocného sinusu se liší a jsou přímo závislé na klinickém průběhu onemocnění. Lékaři rozlišují několik typů:

 • Latentní;
 • Kompenzováno;
 • Decompensated;
 • Bradysystolický, doprovázený atriálním selháním srdečního rytmu.

Pro latentní typ je charakteristická absence projevů a normální výsledek elektrokardiografické diagnózy. Syndrom nemocného sinusu je detekován po elektrofyziologické studii.

Pro informaci. Pacienti s tímto typem onemocnění necítí pokles výkonu a nepotřebují kardiostimulátor.

Kompenzovaný syndrom nemocného sinusu se projevuje ve dvou formách:

Když bradystolicheskom pohled pacientů si stěžují na slabý stav, závratě. Pracovní kapacita je omezená. U těchto pacientů však kardiostimulátory nejsou implantovány.

Braditachisys tolic forma má stejné symptomy, ale současně, paroxyzmální zvýšení frekvence srdečních rytmů v jeho horních částech se k tomu připojí. Tito pacienti potřebují chirurgickou léčbu a navíc antiarytmickou léčbu.

Decompensated typ nemocného sinus syndrom má přesně stejné rozdělení do subspecies jako předchozí typ. Když má bradystolická forma tohoto typu onemocnění pokles počtu srdečních tepů, selhání mozkového oběhu, srdečního selhání. Tito pacienti mají snížený výkon a často vyžadují implantaci umělého kardiostimulátoru.

Při bradytetysystolické formě dekompenzovaného typu se do celé symptomatologie přidává supraventrikulární zvýšení kontrakcí, atriálního flutteru a fibrilace síní. Pro tyto osoby je charakteristická úplná ztráta efektivity. Pro léčbu se používá pouze chirurgická implantace kardiostimulátoru.

Bradysystolický typ s fibrilací síní znepokojuje pacienty se zvýšením nebo snížením počtu tepů. V první situaci nemá pacientova schopnost pracovat bez omezení a implantace kardiostimulátoru není nutná. Druhý případ je charakterizován sníženým prokrvením mozku a srdečním selháním, což je důvod pro implantaci kardiostimulátoru.

Pro informaci. Sick sinus syndrom je akutní nebo protrahovaný. Akutní typ onemocnění vzniká jako komplikace odloženého infarktu myokardu. Opakování záchvatů syndromu může postupně postupovat.

Stojí za zmínku, že příznaky SSSU jsou velmi variabilní. U řady pacientů probíhá onemocnění zcela bez jakýchkoliv symptomů, zatímco v jiných je schopno vyvolat selhání srdečního rytmu, záchvatů MEA a dalších klinických příznaků. Onemocnění může vyvolat:

 • vznik akutního selhání levé komory,
 • plicní edém
 • prsní ropucha
 • někdy infarkt myokardu.

Symptomy nemocného sinusového syndromu se týkají hlavně srdce a mozku. Pacient si obvykle stěžuje na unavený a podrážděný stav, poruchu paměti. V budoucnu, se zvýšeným rozvojem nemoci, se u pacienta může rozvinout stav presynopalu, hypotenze a blanšírování kůže.
Pokud má pacient pomalejší tep, ztrátu paměti, bolest hlavy, sníženou svalovou sílu a poruchy spánku.

Na části srdce jsou příznaky velmi rozmanité:

 • cítit svůj vlastní puls,
 • bolest na hrudi,
 • dušnost,
 • selhání rytmu,
 • srdeční funkce je narušena.

Pozor. S progresí syndromu slabosti sinusového uzlu se tvoří supraventrikulární tachykardie a nekonzistentní kontrakce svalových vláken srdce, což ohrožuje život pacienta.

Kromě toho jsou často příznaky syndromu nemocného sinusu poklesem vylučovaného moči, intermitentní klaudikace, zhoršená funkce trávicího systému a svalová slabost.

Diagnostika

Pokud se vyskytne podezření na SSS, lékař odešle pacientovi následující vyšetření:

 • Elektrokardiografická studie - je schopna identifikovat onemocnění způsobené blokováním impulsů na cestě ze sinusového uzlu do atria; jestliže syndrom slabosti sinusového uzlu způsobený blokádou prvního stupně na EKG značkách někdy není detekován;
 • Holterovo sledování elektrokardiografických studií a krevního tlaku poskytuje více informací, ale patologie se ve všech případech nezaznamenává, zejména pokud má pacient nepřetržité záchvaty zvýšené srdeční frekvence, střídající se s bradykardií;
 • Odstranění elektrokardiogramu po malé pracovní zátěži, zejména po tréninku na běžeckém pásu nebo jízdě na rotopedu. V této situaci se posuzuje fyziologická tachykardie. U syndromu slabosti sinusového uzlu chybí nebo je mírný;
 • Endokardiální elektrofyziologická diagnostika. S touto metodou výzkumu jsou mikroelektrody zavedeny přes krevní cévy v srdci, které vyvolávají kontrakci srdce. Dochází ke zvýšení počtu tepů, a pokud jsou pauzy delší než tři sekundy, což naznačuje zpoždění v přenosu impulsů, naznačují sinusový syndrom;
 • Transesofageální EFI je podobná diagnostická metoda, jejímž smyslem je vložit stimulátor do jícnu v zóně, kde je pravé síň umístěno co nejtěsněji s orgánem;
 • Farmakologické testy - zavedení specifických léků, které omezují účinky autonomního nervového systému na funkci sinusového uzlu. Výsledná srdeční frekvence je skutečným indikátorem sinusového uzlu;
 • Test náklonu. K provedení této diagnózy je pacient umístěn na speciálním lůžku, kde jeho tělo leží půl hodiny pod úhlem šedesáti stupňů. Během této doby se provádí elektrokardiografické vyšetření a měří se krevní tlak. S touto metodou výzkumu je zřejmé, zda jsou synkopální stavy spojeny s narušenou činností sinusového uzlu v srdci;
 • Echokardiografické vyšetření srdce. Studuje se struktura srdce, kontroluje se přítomnost jakýchkoli modifikací jeho struktur - zvětšená tloušťka stěny, zvýšené komory atd.;
 • Krevní test na hormony, který umožňuje identifikovat poruchy v endokrinním systému;
 • Obecný krevní test, venózní krevní test a analýza moči - tímto způsobem identifikujte možné příčiny syndromu slabosti sinusového uzlu.

Léčba syndromu nemocného sinusu

V případě, že bylo zjištěno, že pacient má syndrom nemocného sinusu způsobený neurocirkulační dystonií, měl by se poradit s kardiologem a neurologem. Léčba tohoto stavu nejčastěji spočívá v dodržování správného životního stylu, vitamínové terapie, používání sedativních a imuno posilujících léčiv. Glycin a hořčík jsou předepsány B6.

Pokud se v těle pacienta odehrávají organické patologické procesy, zejména s dlouhým zpožděním mezi stahy srdce, léčba by měla být zaměřena na odstranění vedoucí choroby - CHD, srdečních vad a podobných patologií. Terapie se provádí pomocí léků.

Pozor. Vzhledem k tomu, že nejčastěji je syndrom slabosti sinusového uzlu vytvořen před klinicky významnými blokádami a dlouhými obdobími nedostatku srdečního tepu, které jsou doprovázeny útoky Morgagni Adams Stokes, bude pro většinu pacientů nejúčinnější implantace v srdečním kardiostimulátoru.

Sick sinus syndrom u dětí

Uvažovaná choroba v mladší generaci je nevratný proces dysfunkce sinusového uzlu a klastrů kardiomyocytů, které vytvářejí elektrické impulsy, což snižuje počet srdečních tepů.

Pozor! Je nutné včas identifikovat nemoc a provést operaci, protože dysfunkce sinusového uzlu u dětí je největší hrozbou pro jejich život.

Symptomy SSS u mladých pacientů jsou tří typů:

 • Přechodný - vyvinout se zánětem myokardu;
 • Trvalý - v případě srdečních vad;
 • Progresivní - s primární lézí myokardu, asynchronní repolarizací srdečního svalu.

Léze nejčastěji kryje vodivý srdeční systém.
Diagnóza nemocného sinusového syndromu je často obtížná vzhledem k průběhu nemoci bez symptomů. Tato skutečnost je potvrzena u poloviny pacientů a syndrom je detekován pouze náhodně.

Dalších 50% dětí trpí mdloby, bolestí hlavy, slabostí, arytmií a závratí. Současně je na elektrokardiogramu zaznamenána sinusová bradykardie nebo migrace kardiostimulátoru.

Je to důležité! V nepřítomnosti správné terapie se téměř v polovině případů vytvoří blokáda mezi sinusovým uzlem a atriem a navíc sinusový uzel již nefunguje.

Elektrokardiogram zaznamenává stahovanou srdeční frekvenci, její migraci, supraventrikulární tachykardii a abnormální srdeční tep.

 • Špatný srdeční tep u dětí může vyvolat mdloby nebo bezvědomí;
 • Většina mladých pacientů se syndromem nemocných sínusů se cítí slabá, zakalení vědomí, otočení hlavy;
 • Onemocnění může způsobit zástavu dýchání nebo křeče.

MES (Morgagni Adams Stokes) Útok - Nouzové

V případě, že člověk ztrácí vědomí nevědomě nebo s ostře kroužící hlavou, osoba by měla provést pulsní puls na krční tepně v krční oblasti. Pokud je v tomto místě obtížné určit, je počet tepů slyšet v oblasti srdečního rytmu - pod levou bradavkou.

V případě, že četnost kontrakcí srdce nepřekročí 45-50 pulzací za minutu, je nutné naléhavě zavolat záchrannou brigádu.

Za účelem normalizace rytmu srdce by měla být provedena subkutánní injekce - dva mililitry 0,1% roztoku atropin sulfátu. Potlačuje retardační účinek nervu vagus na počet tepů srdce.

Pokud tato akce nepřinesla žádný účinek a osoba je v bezvědomém stavu déle než tři nebo čtyři minuty, musíte začít provádět nepřímou masáž srdce. To je nezbytné, protože dlouhé zpoždění ve fungování sinusového uzlu může vést k zástavě srdce.

Pozor. Nejčastěji se tepová frekvence normalizuje nezávisle. Pokud má pacient alespoň jednu epizodu MES, měli byste se obrátit na kliniku pro chirurgický zákrok a implantaci kardiostimulátoru.