Sinusový rytmus vertikální pozice eos co je to

Srdeční rytmus vychází ze sinusového uzlu, nazývaného sinusový rytmus. U zdravých dospělých se frekvence sinusového rytmu pohybuje od 60 do 100 za minutu. Většina pacientů se srdečním onemocněním je také diagnostikována sinusovým rytmem.

Známky sinusového rytmu na EKG jsou:

- přítomnost P vlny před každým komplexem QRS;

- P vlny pozitivní ve vedení I, II a negativní v aVR;

- konstantní a normální P-Q interval (0,12–0,20 s).

Sinusová tachykardie - sinusový rytmus s frekvencí více než 100 za minutu. Příčiny sinusové tachykardie mohou být zvýšení tónu sympatického nervového systému (fyzického a emocionálního stresu), snížení tónu nervu vagus, porážka sinusového uzlu, vliv různých toxických látek, infekčních faktorů a horečky, přičemž se užívá řada léků.

Sinusová bradykardie - sinusový rytmus s frekvencí menší než 60 za minutu. Příčiny sinusové bradykardie mohou být zvýšení tónu nervu vagus, snížení tónu sympatického nervového systému, účinky na sinusový uzel (hypoxie, infarkt myokardu, zejména zadní stěny), infekční a toxické účinky (hypotyreóza, tyfus, záškrt, příjem srdečních glykosidů a antiarytmik).

Sinusová arytmie - sinusový rytmus s variabilitou intervalu P - P (R - R) 0,16 s a více. Existují respirační a ne respirační sinusová arytmie. U respiračních arytmií existuje jasná spojitost mezi trváním srdečního cyklu a fázemi dýchání, která je způsobena změnami v tónu sympatického a parasympatického nervového systému. Non-respirační sinusová arytmie je nejčastěji spojena s lézí sinusového uzlu samotného u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, myokarditidou a intoxikací srdečními glykosidy.

EKG 1. Sinusový rytmus, Norm

HR = 68 za minutu Al. osa 46 ° - normální. P - Q = 0,148 s. P = 0,096 s. QRS = 0,068 s. Q - T = 0,353 s.

Sinusový rytmus. Napětí je uspokojivé. Normální poloha elektrické osy srdce.

EKG 2. sinusová tachykardie

HR = 107 za minutu Al. Osa 85 ° je svislá. P - Q = 0,160 s. P = 0,098 s. QRS = 0,067 s. Q - T = 0,275 s. Sinusová tachykardie. Napětí je uspokojivé. Vertikální poloha elektrické osy srdce.

EKG 3. Sinusová bradykardie

HR = 52 za ​​minutu Al. Osa 42 ° je normální. P - Q = 0,216 s. P = 0,110 s. QRS = 0,091 s. Q - T = 0,404 s. Sinusová bradykardie. Napětí je uspokojivé. Normální poloha elektrické osy srdce.

EKG 4. Sinusová arytmie

HR = 89 za minutu Al. Osa 60 ° je normální. P - Q = 0,192 s. P = 0,100 s. QRS = 0,074 s. Q - T = 0,316 s. Sinusová arytmie. Napětí je uspokojivé. Normální poloha elektrické osy srdce.

Srdce se otáčí kolem sagitální osy (poloha elektrické osy srdce)

Elektrická osa srdce je průměrný směr elektromotorické síly srdce během celého období depolarizace. Existují:

· Normální poloha elektrické osy srdce: úhel α se rovná + 30- + 70 °;

· Horizontální poloha elektrické osy srdce: úhel α se rovná 0- + 30 °:

- odchylka elektrické osy srdce vlevo: úhel a je −30-0 °;

- ostrá odchylka elektrické osy srdce doleva: úhel α je menší než −30 ° (viz „Blokáda přední větve levého svazku jeho větve“);

· Vertikální poloha elektrické osy srdce: úhel α se rovná + 70- + 90 °:

- odchylka elektrické osy srdce vpravo: úhel α se rovná + 90- + 120 °;

- ostrá odchylka elektrické osy srdce doprava: úhel α se rovná více než + 120 ° (viz "Blokáda zadní větve levého svazku jeho větve").

Elektrická osa srdce (EOS): podstata, norma pozice a narušení

Elektrická osa srdce (EOS) je termín používaný v kardiologii a funkční diagnostice, který odráží elektrické procesy probíhající v srdci.

Směr elektrické osy srdce udává celkové množství bioelektrických změn vyskytujících se v srdečním svalu s každou kontrakcí. Srdce je trojrozměrný orgán a za účelem výpočtu směru EOS představují kardiologové hrudník ve formě souřadnicového systému.

Když je EKG odstraněna, každá elektroda registruje bioelektrickou excitaci vyskytující se v určité části myokardu. Pokud projektujeme elektrody na konvenční souřadnicový systém, můžeme také vypočítat úhel elektrické osy, který bude umístěn tam, kde jsou elektrické procesy nejsilnější.

Vodivý systém srdce a proč je důležité určit EOS?

Vodivý systém srdce je částí srdečního svalu, který se skládá z tzv. Atypických svalových vláken. Tato vlákna jsou dobře inervovaná a poskytují simultánní kontrakci orgánu.

Kontrakce myokardu začíná vznikem elektrického impulsu v sinusovém uzlu (což je důvod, proč se správný rytmus zdravého srdce nazývá sinus). Z sinusového uzlu prochází impulz elektrické excitace do atrioventrikulárního uzlu a dále podél svazku jeho. Tento svazek přechází do mezikomorové přepážky, kde je rozdělen do pravice, míří k pravé komoře a levé noze. Levá noha svazku Jeho je rozdělena na dvě větve, přední a zadní. Přední větev je umístěna v přední interventrikulární přepážce, v anterolaterální stěně levé komory. Zadní větev levé nohy svazku His je umístěna ve střední a dolní třetině mezikomorové přepážky, posterolaterální a dolní stěny levé komory. Lze říci, že zadní větev je mírně vlevo od přední strany.

Systém vedení myokardu je silným zdrojem elektrických impulzů, což znamená, že elektrické změny, které předcházejí srdečnímu tepu, se objevují nejprve v srdci. S porušením tohoto systému může elektrická osa srdce významně změnit svou polohu, jak bude popsáno dále.

Varianty polohy elektrické osy srdce u zdravých lidí

Hmotnost srdečního svalu levé komory je obvykle mnohem větší než hmotnost pravé komory. Elektrické procesy probíhající v levé komoře jsou tedy naprosto silnější a EOS bude na ni směřovat. Pokud promítnete polohu srdce na souřadnicový systém, bude levá komora v oblasti +30 + 70 stupňů. To bude normální poloha osy. V závislosti na individuálních anatomických vlastnostech a postavě se však pozice EOS u zdravých lidí pohybuje v rozmezí od 0 do +90 stupňů:

 • Vertikální poloha tedy bude EOS v rozsahu od +70 do +90 stupňů. Tato poloha osy srdce se nachází ve vysokých, tenkých lidech - astenikov.
 • Horizontální poloha EOS je častější u nízkých, podsaditých lidí se širokým hrudníkem - hypersthenika a její hodnota se pohybuje od 0 do + 30 stupňů.

Strukturální rysy pro každého člověka jsou velmi individuální, téměř žádné čisté asthenics nebo hypersthenics se vyskytují, více často oni jsou střední tělesné typy, proto elektrická osa může mít střední hodnotu (polořadovka-polořadovka a polořadovka-vertikální).

Všech pět pozic (normální, horizontální, polo horizontální, vertikální a semi-vertikální) se nachází u zdravých lidí a není patologické.

V závěru EKG tedy může naprosto zdravý člověk říci: „EOS je vertikální, sinusový rytmus, srdeční frekvence je 78 za minutu“, což je varianta normy.

Otáčky srdce kolem podélné osy pomáhají určit polohu orgánu v prostoru a v některých případech jsou dalším parametrem v diagnostice onemocnění.

Definice "otáčení elektrické osy srdce kolem osy" může být nalezena v popisech elektrokardiogramů a není něčím nebezpečným.

Kdy může pozice EOS hovořit o srdečních onemocněních?

Samotná pozice EOS není diagnózou. Existuje však celá řada nemocí, při kterých dochází k posunu v ose srdce. Významné změny pozice vedení EOS:

Odchylky EOS vlevo

Odchylka elektrické osy srdce vlevo může tedy indikovat hypertrofii levé komory (LVH), tj. jeho zvětšení velikosti, což také není nezávislé onemocnění, ale může znamenat přetížení levé komory. Tento stav se často vyskytuje při dlouhodobé arteriální hypertenzi a je spojen s významnou vaskulární rezistencí vůči průtoku krve, což má za následek, že levá komora se musí stahovat větší silou, svalová hmota komory se zvyšuje, což vede k její hypertrofii. Koronární srdeční onemocnění, chronické srdeční selhání, kardiomyopatie také způsobují hypertrofii levé komory.

hypertrofické změny v myokardu levé komory - nejčastější příčina odchylky EOS vlevo

Kromě toho se LVH vyvíjí, když je postižen přístroj ventilového ventilu levé komory. Tento stav je způsoben stenózou v ústech aorty, při které je obtíže s výtokem krve z levé komory, nedostatečností aortální chlopně, kdy se část krve vrátí do levé komory a přetíží ji objemem.

Tyto vady mohou být buď vrozené nebo získané. Nejčastěji získané srdeční vady jsou výsledkem revmatické horečky. Hypertrofie levé komory se nachází u profesionálních sportovců. V tomto případě je nutné konzultovat s kvalifikovaným sportovním lékařem rozhodnutí o možnosti pokračování sportovních aktivit.

Také EOS je odmítnut vlevo pro porušení intraventrikulárního vedení a různých srdečních bloků. Odmítnutí e-mailu osa srdce vlevo spolu s řadou dalších znaků EKG je jedním z ukazatelů blokády přední větve levé nohy svazku Jeho.

Odchylky vpravo

Posun elektrické osy srdce doprava může znamenat hypertrofii pravé komory (HPV). Krev z pravé komory vstupuje do plic, kde je obohacena kyslíkem. Chronická onemocnění dýchacích cest spojená s plicní hypertenzí, jako je bronchiální astma, chronické obstrukční plicní onemocnění s prodlouženým trváním, způsobují hypertrofii. Hypertrofie pravé komory je způsobena stenózou plicní arterie a nedostatečností trikuspidální chlopně. Stejně jako u levé komory je HPV způsobeno ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním a kardiomyopatií. Odchylka EOS doprava se vyskytuje s úplnou blokádou zadní větve levé nohy svazku Jeho.

Co dělat, když se na kardiogramu nachází posun EOS?

Žádná z výše uvedených diagnóz nemůže být nastavena pouze na základě EOS offsetu. Poloha osy je pouze dalším ukazatelem v diagnóze onemocnění. Je-li odchylka osy srdce nad limity normálních hodnot (od 0 do +90 stupňů), je nutné konzultovat kardiologa a řadu studií.

Hlavní příčinou zaujatosti EOS je hypertrofie myokardu. Diagnóza hypertrofie jedné nebo druhé části srdce může být provedena podle výsledků ultrazvukového vyšetření. Jakékoliv onemocnění vedoucí k posunu v ose srdce je doprovázeno řadou klinických příznaků a vyžaduje další vyšetření. Situace by měla být alarmující, pokud je v přednastavené poloze EOS ostrá odchylka na EKG. V tomto případě odchylka s největší pravděpodobností indikuje výskyt blokády.

Posun elektrické osy srdce sám o sobě nepotřebuje léčbu, týká se elektrokardiologických příznaků a vyžaduje především zjištění příčiny výskytu. Potřeba léčby může určit pouze kardiolog.

Matematika srdečního svalu: sinusový rytmus, odchylka EOS vlevo

Ověřený výkon srdce je zárukou dlouhého lidského života. A dekódovaný sinusový rytmus a odchylka EOS vlevo je indikátorem stavu srdečního svalu. Díky elektrické ose je možné ji včas diagnostikovat a léčit, prodlužovat normální stav těla a život nemocné osoby.

Jaká je elektrická osa srdce

Odchylkou EOS lze určit diagnózu srdečního onemocnění

AES je elektrická osa srdce - kardiologická koncepce, která znamená elektrodynamickou sílu orgánu, úroveň jeho elektrické aktivity. Podle jejího postavení odborník rozděluje stav procesů probíhajících v hlavním těle každou minutu.

Tento parametr představuje celkové množství bioelektrických svalových změn. Pomocí elektrokardiogramu, ve kterém elektrody fixují určité body excitace, je možné matematicky vypočítat umístění elektrické osy vzhledem k srdci.

Srdce vodivý systém a proč je důležitý pro určení EOS

Část svalové tkáně vytvořená z atypických vláken, která reguluje synchronizaci kontrakcí orgánu, se nazývá systém srdečního vedení.

Kontraktilní vlastnost myokardu sestává ze sledu fází:

 1. Organizace pulsu elektřiny v sinusovém uzlu
 2. Signál vstupuje do komorového uzlu atria.
 3. Odtud je rozložen podél svazku Jeho, umístěného v mezikomorové přepážce a rozdělen do dvou větví
 4. Aktivovaný paprsek pohání levou a pravou komoru
 5. Při normální signalizaci se obě komory stahují současně

Systém srdečního vedení - druh dodavatele energie pro fungování těla. Právě zde dochází k elektrickým změnám, které vyvolávají kontrakci svalových vláken.

S dysfunkcí vysílacího systému mění elektrická osa svou polohu. Tento moment je snadno určen elektrokardiogramem.

Jaký je sinusový rytmus na EKG

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu ukazuje, že signál elektrické povahy vzniká pouze v sinusovém uzlu. Tato oblast se nachází v pravé síni pod membránou a je zásobována přímo arteriální krví.

Buňky tohoto orgánu jsou ve tvaru vřetena a sestaveny do malých svazků. Nízká úroveň schopnosti uzavřít smlouvu je kompenzována výrobou elektrických impulsů, jejichž analogy jsou neurální signály.

Sinusový uzel produkuje nízkofrekvenční signály, ale je schopen je dodávat do svalových vláken vysokou rychlostí. Běh 60-90 šoků za 60 sekund je považován za indikátor kvality fungování orgánu.

Varianty polohy elektrické osy srdce u zdravých lidí

Semi-vertikální a polo-horizontální pozice EOS je více obyčejný.

Stav normy odpovídá převaze hmotnosti levé strany nad pravostrannou komorou. Díky tomu jsou procesy elektrického charakteru prvního v množství silnější a EOS bude na něj nasměrováno.

Když bude promítání polohy srdečního orgánu na souřadnicový systém znatelné, bude levá komora v rozmezí od +30 do + 70 °. Tato situace je považována za normu.

Nicméně, individuálně, vzhledem k anatomickým rysům struktury těla, se může poloha měnit a být v rozsahu od 0 do + 90 °.

Umístění srdeční elektrické osy je rozděleno do dvou hlavních typů:

 1. Vertikální - mezera od +30 do + 70 ° - To je typické pro lidi s velkou postavou, tenkou stavbou.
 2. Horizontální - rozsah 0 až + 30 °. To je pozorováno u osoby s malým vzrůstem, husté tělo stavět s širokým hrudníkem.

Vzhledem k tomu, že postava a růst jsou ukazateli individuálního plánu, nejběžnější jsou mezilehlé poddruhy umístění EOS: polo-vertikální a polo-horizontální.

Odbočky srdce podél podélné osy odrážejí polohu těla v těle a jejich počet se stává dalším indikátorem v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění.

Diagnostika EKG

Obvykle je poloha EOS určena pomocí EKG

Elektrokardiogram je nejpřístupnější, nejjednodušší a bezbolestný způsob, jak určit zdroj impulzů pro srdce, stejně jako jejich frekvenci a rytmus. EKG je charakterizován jako nejinformativnější metoda získávání údajů o fungování srdečního svalu.

Proces postupu:

Vyšetřovaná osoba zaujme polohu ležení na gauči rovnoběžně s podlahou, která předtím vystavila trup, zápěstí a kotníky.

Elektrody jsou k těmto částem těla připojeny pomocí přísavek, po kterých do počítače vstupují údaje o elektrických impulsech. Specializovaný program čte tyto signály s normálním dýcháním as jeho zpožděním.

Podmínkou zákroku je úplná relaxace těla. Odstranění EKG se provádí s různými zátěžemi, ale to se děje během hloubkové studie práce srdce, aby se stanovila diagnóza, stejně jako při kontrole průběhu lékařských opatření. Po shromáždění dat zobrazí tiskárna na papíru citlivém na teplotu graf kardiogramu. Tento seznam je následně dešifrován lékařem, který absolvoval speciální kurzy.

Kardiogram je souhrnným grafem obloukových a akutních šikmých čar, z nichž každá odráží specifický proces během kontrakce srdce. Nejprve se dekóduje linie označující sinusový rytmus.

Pokud počet kontraktilních činností srdce neodpovídá normám normy, pak je zdroj signálu indikován nikoli sinus, a studium práce srdce se prohlubuje.

Interpretace grafu elektrokardiogramu

Rozluštěním kardiogramu může specialista provést diagnózu.

Graf EKG se skládá ze zubů, mezer a segmentových segmentů. Pro tyto indikátory je jasně definován rozsah, který překračuje hranici signalizující poruchu srdce.

Matematické výpočty linií kardiogramu určují následující indikátory:

 • Srdeční rytmus srdce
 • Frekvence orgánových kontraktilních procesů
 • Ovladač rytmu
 • Kvalita kabeláže
 • Elektrická osa srdce

Díky těmto údajům, stejně jako podrobný popis významu zubů, mezer a segmentových segmentů, bude odborník schopen vypracovat anamnézu, objasnit nemoc a stanovit odpovídající terapeutická opatření.

Když pozice EOS může mluvit o srdečních onemocněních

EOS může být odmítnuta doleva během srdeční ischemie

Sklon osy srdce není příznakem onemocnění, ale odchylka od standardu signalizuje orgánovou dysfunkci. Nestandardní sklon EOS může indikovat přítomnost následujících onemocnění:

 • Ischemická choroba srdeční
 • Kardiomyopatie různého původu
 • Chronické srdeční selhání
 • Vrozené abnormality a nestandardní struktura srdce

Důvody pro odchylku vlevo

K určení diagnózy pomáhá také strana, na které je osa nakloněna.

Sklon EOS vlevo se nejčastěji vyskytuje u hypertrofie levé komory. Když k tomu dojde, zvýší se zátěž fungování levé strany těla. Důvodem zvýšení může být:

 • Prodloužená arteriální hypertenze indikující vysoký krevní tlak
 • Ischemie
 • Špatný srdeční výkon
 • Dysfunkce a anomální struktura ventilového aparátu v levé srdeční komoře
 • Revmatická horečka
 • Dysfunkce v systému komorového vedení
 • Blokáda srdečního svalu

Důvody pro odchylku na pravé straně

Naklonění EOS doprava nastává, když je hypertrofovaný stav pravé srdeční části srdce. Důvodem je:

 • Bronchitida
 • Astma
 • Obstrukční respirační onemocnění chronické povahy
 • Plicní stenóza
 • Abnormální struktura srdečního orgánu od narození
 • Nedostatečný výkon trikuspidální chlopně
 • Blokáda zadní větve levého svazku nohou

Příznaky

Onemocnění, při kterých je EOS nakloněna doleva, je doprovázena bolestí na hrudi.

Neexistují žádné nezávislé příznaky ofsetu EOS. Kromě toho existuje možnost asymptomatické odchylky osy. Aby se předešlo onemocněním srdce a cév, aby se diagnostikovaly v počáteční fázi, užívá se pravidelného elektrokardiogramu.

Příznaky onemocnění spojených s odchylkou EOS od levostranných:

 • Bolestivé ataky v oblasti hrudníku
 • Obtížné dýchání
 • Arytmie a extrasystole
 • Dystonie krevního tlaku
 • Bolesti hlavy
 • Rozmazané vidění
 • Závratě
 • Mdloby
 • Bradykardie - pomalá srdeční frekvence
 • Otok obličeje a končetin

Další diagnostika

EchoCG se používá pro další diagnostiku při naklonění EOS.

Pro zjištění důvodů, které vedly k odchylce EOS, se provádí řada dalších studií:

 1. Echokardiogram, zkráceně EchoCG. Tento postup spočívá ve studiu pomocí speciálních zvukových vln kontraktilních a jiných schopností a práce hlavního orgánu, určuje přítomnost pravděpodobných srdečních vad.
 2. Stresový echokardiogram, Stresová echokardiografie. Vyjádřeno ve studiu ultrazvukových vln fungování srdce s dodatečnou zátěží, nejčastěji dřepy. Diagnostikuje ischemické onemocnění.
 3. Angiografie koronárních cév. Tato kontrola odhaluje krevní sraženiny a aterosklerotické plaky v tepnách a žilách.
 4. Držák držáku, zkráceně Holter. Tento postup sbírá data elektrokardiogramu v průběhu dne. Tato metoda výzkumu byla umožněna po vytvoření přenosného EKG přístroje, který se vyznačuje nízkou hmotností a velikostí. S touto metodou ověřování však existuje řada omezení: omezení pohybu, zákaz vodních postupů a vzdálenost od domácích zvířat. Současně by měl být den nošení holterů světský, bez neobvyklých situací.

Léčba

Změna sklonu EOS nevyžaduje samočinnou úpravu. K obnovení polohy osy je nutné eradikovat hlavní zdroj sklonu - kardiovaskulární nebo plicní onemocnění.

Lékařské postupy, léky a další činnosti předepsané ošetřujícím lékařem po diagnóze. Hlavní body procesu léčby závisí na typu onemocnění:

 • Hypertenze - předepisují se antihypertenziva, která normalizují krevní tlak. Zástupci léčiv jsou látky, které pomáhají předcházet vazokonstrikci a zvyšují krevní tlak: antagonisty kalciových kanálů, beta-blokátory.
 • Aortální stenóza - chirurgický zákrok ve formě stentingu.
 • Nedostatek ventilů - chirurgická instalace protetického ventilu.
 • Ischemie - léčiva - ACE inhibitory, aspirin, beta-blokátory.
 • Hypertrofická kardiomyopatie je chirurgický zákrok pro řídnutí myokardu.
 • Blokáda přední větve levé nohy svazku Jeho - instalace kardiostimulátoru.
 • Podobná blokáda, ke které došlo během srdečního infarktu, je obnovení krevního oběhu koronárních cév chirurgickou léčbou.

Vrátit normální umístění elektrické osy srdce je možné pouze s normalizací velikosti levé komory nebo obnovou dráhy pulsu skrze ni.

Preventivní opatření pro odchylku EOS od normy

Vyvážená zdravá strava pomůže zabránit změně polohy EOS a výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Při dodržení řady jednoduchých pravidel je možné se vyvarovat porušení dysfunkce cév a srdečního svalu a zabránit odchylce EOS od normální polohy.

Preventivní opatření budou:

 • Vyvážená zdravá strava
 • Jasný a rovný den
 • Nedostatek stresujících situací
 • Doplnění hladiny vitamínů v těle

Tělo může získat potřebné množství vitamínů dvěma způsoby: užíváním vitamínového komplexu léčivého původu a konzumací určitých potravin. Produkty - zdroje antioxidantů a stopových prvků:

 • Citrusové plody
 • Sušené hrozny
 • Borůvky
 • Žárovka a zelené cibule
 • Listy zelí
 • Špenát
 • Petržel a kopr
 • Kuřecí vejce
 • Rudé moře ryby
 • Mléčné výrobky

Poslední metodou prevence, ale jednou z nejdůležitějších, bude mírné a pravidelné cvičení. Sporty, jejichž plán je vytvořen s ohledem na zvláštnosti lidského těla a jeho životní úroveň, posílí srdeční sval a umožní jeho hladké fungování.

Všechny tyto metody prevence porušování srdce, a tedy i odchylky EOS od normy, lze nazvat zdravým životním stylem. Pokud je takový princip dodržen, nejenže se zlepší lidský blahobyt, ale také jeho vzhled.

V následujícím videu uvidíte, jak vypadá elektrokardiogram normálně:

Včasná diagnostika a detekce odchylek pozice EOS je klíčem ke zdraví a dlouhým letům lidského života. Každoroční kardiologická studie o činnosti srdce přispívá k včasnému odhalení chorob a jejich včasnému uzdravení.

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a co může říct

Srdeční rytmus, který pochází ze sinusového uzlu a ne z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je stanoven u zdravých lidí au některých pacientů trpících srdečním onemocněním.

Srdcové impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozcházejí podél předsíní a komor, což způsobuje, že svalový orgán se stahuje.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí hybnost v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Jsou umístěny v sinusových a atrioventrikulárních uzlinách, také v Purkyňových vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla odlišná, pak je puls generován jiným uzlem, který dává jinou hodnotu pro počet úderů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty v kardiogramu

Při elektrokardiografii věnujte pozornost:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplexu QRS.
 2. Vzdálenost PQ je 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je v každém vodiči konstantní.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60 - 80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Bodec P v ​​normálním stavu by měl být kladný ve druhém standardním vedení, záporný ve vedení aVR. Ve všech ostatních vodičích (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru jeho elektrické osy. Obvykle jsou zuby P kladné jak v olově I, tak v aVF.
 7. U vodičů V1 a V2 bude P vlna dvoufázová, někdy může být většinou kladná nebo většinou negativní. V vede od V3 k V6, hrot je většinou pozitivní, ačkoli tam smět být výjimky se spoléhat na jeho elektrickou osu.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu je třeba vysledovat komplex QRS, vlnu T. Hodnota PQ u dospělých má hodnotu 0,12 sekund - 0,2 sekundy.

Sinusový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Svislá osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Také poloha orgánu může být v polo-vertikální, horizontální, polo horizontální rovině.

Když EKG registruje sinusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Během vyšetřování je velmi důležité, abyste se nebáli a nebyli nervózní, aby nedošlo k falešným údajům.

Vyšetření byste neměli provádět ihned po fyzické námaze nebo po chůzi pacienta na třetí nebo páté patro. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je v popisu fráze: poruchy sinusového rytmu, pak je registrována blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoliv porucha rytmické sekvence a její frekvence.

Blokování může být způsobeno narušením přenosu excitací z nervových center do srdečního svalu. Například zrychlení rytmu ukazuje, že se standardní sekvencí kontrakcí jsou akcelerovány srdeční rytmy.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnost sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají množství kyslíku potřebné pro normální aktivitu.

Pokud je zaznamenán akcelerovaný sinusový rytmus, pak je to s největší pravděpodobností projev tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet úderů srdce překročí 110 úderů.

Interpretace výsledků a diagnostika

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných ukazatelů s normami. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být větší než 90. K určení tohoto indikátoru potřebujete 60 (sekund) děleno délkou intervalu R-R (také v sekundách) nebo vynásobte počet komplexů QRS za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Lze tedy diagnostikovat následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min menší než 60, někdy se zaznamenává zvýšení P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - tepová frekvence se zvyšuje na 90, i když ostatní znaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST - vzestupně. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší více než o 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdechem. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Tuhý rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 sek. To může být způsobeno vadou sinusového uzlu nebo porušením jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Za nejčastější příčiny poruch rytmu lze považovat:

 • nadměrné požívání alkoholu;
 • jakékoli srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • vyčnívání mitrální chlopně;
 • patologie funkčnosti štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze chlopní a jiných částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (jeho symptomy jsou zcela specifické);
 • přetížení: emocionální, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař při vyšetření výsledků zjistí, že délka řezu mezi zuby P a jejich výška jsou nerovnoměrné, pak je sinusový rytmus slabý.

Pro určení příčiny může být pacientovi doporučeno podstoupit další diagnostiku: může být identifikována patologie samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiřazeno Holterovo monitorování nebo je proveden test na léčivo, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti těchto stránek naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie byla výsledkem poruch v samotném uzlu, jsou stanovena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud jsou z jiných důvodů použity jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG leží pacient na gauči a při provádění Holterova monitorování je možné studovat stav těla během období fyzické námahy.

Léčebné taktiky

Sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu. Nesprávný rytmus neznamená, že existuje některá z uvedených chorob. Porucha srdečního rytmu je běžný syndrom běžný v každém věku.

Vyhnout se problémům se srdcem může být velmi pomáhal správné stravy, denní režim, a nedostatek stresu. Bude užitečné brát vitamíny, aby se udržel srdce a zlepšila pružnost cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitamínů, které obsahují všechny potřebné složky a specializované vitamíny na podporu práce srdečního svalu.

Kromě nich můžete obohatit svou stravu o takové potraviny, jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce potřebuje tělo vitamín D, který se nachází v petrželce, slepičích vejcích, lososech a mléku.

Pokud si dietu nastavíte správně, můžete sledovat denní režim, abyste zajistili dlouhou a nepřerušovanou práci srdečního svalu a nemuseli se o něj starat až do velmi vysokého věku.

Nakonec vás zveme k prohlídce videa s otázkami a odpověďmi o poruchách srdečního rytmu: