V době kontrakce pravé srdeční komory

Nachází se v hrudi za hrudní kostí, mírně posunutý doleva. Velikost - s pěstí, váha 300 g. Je potažena perikardiálním vakem, jehož listy obsahují tekutinu, která snižuje tření.

Srdce se skládá ze dvou atrií a dvou komor. Střední (svalová) vrstva srdce je myokard, je tlustší v komorách než v atriích, nejsilnější - v levé komoře - je zde největší tlak, protože odtud začíná velký kruh krevního oběhu.

Mezi atriami a komorami se nacházejí skládací ventily (vlevo jsou dvoukřídlé, vpravo jsou třílisté), mezi komorami a tepnami jsou semi-měsíční. Ventily zabraňují proudění krve dozadu (z tepen do komor, z komor do atria).

 • Při celkové relaxaci jsou ventily klapek otevřeny, poloaunární ventily jsou uzavřeny.
 • Během kontrakce síní jsou ventily klapek otevřené, polopunární ventily jsou uzavřeny.
 • Během ventrikulární kontrakce jsou klapky uzavřeny a polounární ventily jsou otevřené.

Automatizace srdce je jeho schopnost rytmicky se stahovat bez vnějších podnětů pod vlivem impulsů vznikajících v samotném srdci (v modifikovaných svalových buňkách).

Za normálních okolností se srdce zmenšuje 60-80 krát za minutu. Kardiální cyklus se skládá z kontrakce síní (0,1 s), komorové kontrakce (0,3 s) a celkové relaxace (0,4 s). Rytmické střídání kontrakce a relaxace je příčinou neschopnosti srdečního svalu.

V době kontrakce pravé srdeční komory

Srdce I přes malou velikost vašeho srdce (přibližně stejné velikosti jako zaťatá pěst), tento malý svalnatý orgán pumpuje kolem 5-6 litrů krve za minutu, i když odpočíváte!

Lidské srdce je svalová pumpa rozdělená do 4 komor. Dvě horní komory se nazývají atria a dvě dolní komory - komory. Tyto dva typy srdečních komor plní různé funkce: síň sbírá krev do srdce a vtlačuje ji do komor, a komory vytlačují krev ze srdce do tepen, skrze které vstupují do všech částí těla.

Srdce

Dvě atria jsou odděleny interatriální přepážkou a dvě komory komorovou přepážkou. Atrium a komora na každé straně srdce jsou připojeny k síňovému komorovému otvoru. Tento otvor otevírá a zavírá atrioventrikulární ventil. Levý atrioventrikulární ventil je také známý jako mitrální ventil a pravý atrioventrikulární ventil je známý jako trikuspidální ventil.

Jak se srdce

Pro čerpání krve srdcem se v jeho buňkách odehrává střídavá relaxace (diastole) a kontrakce (systola), během které jsou komory naplněny krví a odpovídajícím způsobem ji vytlačují.

Srdce Pravá síň srdce přijímá krev, která je chudá na kyslík, skrze dvě hlavní žíly: horní dutinu a nižší dutinu a také menší menstruační dutinu, která sbírá krev ze samotných stěn srdce. S redukcí pravé síní krve přes trikuspidální ventil vstupuje do pravé komory. Když je pravá komora dostatečně naplněna krví, stahuje krev plicními tepnami do plicního oběhu.

Krev, obohacená kyslíkem v plicích, prochází plicními žilami do levé síně. Po naplnění krví se levé síň uzavře a prostřednictvím mitrální chlopně tlačí krev do levé komory. Po naplnění krví se levá komora stahuje a s velkou silou vnáší krev do aorty. Z aorty vstupuje krev do cév systémové cirkulace a přenáší kyslík do všech buněk těla.

Srdcové chlopně

Ventily fungují jako brány, umožňující průchod krve z jedné srdeční komory do druhé az komor srdce do souvisejících krevních cév. Srdce má následující chlopně: trikuspidální, plicní (plicní trup), bicuspidální (aka mitrální) a aortální.

Srdce Tricuspidální ventil

Trikuspidální ventil je umístěn mezi pravou síní a pravou komorou. Když je tento ventil otevřen, krev prochází z pravé síně do pravé komory. Trikuspidální chlopně zabraňuje zpětnému proudění krve do atria zavřením během komorové kontrakce. Název tohoto ventilu sám o sobě naznačuje, že se skládá ze tří listů.

Srdce Plicní ventil

Když je trikuspidální ventil uzavřen, krev v pravé komoře najde přístup pouze k plicnímu trupu. Plicní trup se dělí na levé a pravé plicní tepny, které jdou vždy doleva a doprava. Vstup do plicního trupu uzavírá plicní ventil. Plicní ventil se skládá ze tří ventilů, které jsou otevřené v době kontrakce pravé komory a uzavřené v době jeho relaxace. Plicní ventil umožňuje průtok krve z pravé komory do plicních tepen, ale zabraňuje zpětnému proudění krve z plicních tepen do pravé komory.

Srdce Bicuspidální ventil (mitrální chlopně)

Bicuspidální nebo mitrální ventil reguluje průtok krve z levé síně do levé komory. Podobně jako trikuspidální chlopně se bicuspidální ventil uzavře v době kontrakce levé komory. Mitrální ventil se skládá ze dvou křídel.

Srdce Aortální ventil

Aortální chlopně se skládá ze tří listů a zavírá vstup do aorty. Tento ventil přenáší krev z levé komory v době její kontrakce a zabraňuje zpětnému proudění krve z aorty do levé komory v době relaxace.

Onemocnění srdce

Onemocnění srdce je v rozvinutých zemích hlavní příčinou úmrtí a invalidity. V USA každoročně umírá na kardiovaskulární onemocnění téměř 1 milion lidí, což přesahuje celkovou úmrtnost z jiných, nejdůležitějších, základních příčin: rakoviny, nehod, chronických plicních onemocnění, pneumonie, diabetu, cirhózy jater a sebevražd.

Zvýšený výskyt srdečních onemocnění v populaci je částečně způsoben zvýšením očekávané délky života, protože jsou častější u starších osob. Až do počátku 16. století nebyly žádné představy o srdečních onemocněních. Předpokládalo se, že jakékoli poškození srdce nevyhnutelně vede k rychlé smrti. V 17. století byl oběhový systém objeven a popsán ve vědeckých pracích. V 18. století bylo zjištěno spojení mezi symptomy života a příčin, které vedly k smrti. V 19. století byl vynalezen stetoskop, který umožňoval rozlišovat srdeční zvuky a další nepravidelnosti ve fungování srdce.

Ve čtyřicátých letech 20. století byla zavedena srdeční katetrizace (úvod do srdce zkumavek ke studiu její funkce), což vedlo k rychlému pokroku ve studiu onemocnění srdce a jejich léčbě v následujících desetiletích. Onemocnění srdce může mít mnoho příčin, ale jen několik z nich patří mezi nejdůležitější, zatímco všechny ostatní jsou poměrně vzácné.

Struktura a princip srdce

Srdce je svalový orgán u lidí a zvířat, který pumpuje krev krevními cévami.

Funkce srdce - proč potřebujeme srdce?

Naše krev dodává celému tělu kyslík a živiny. Kromě toho má také čistící funkci, která pomáhá odstraňovat metabolický odpad.

Funkce srdce je pumpovat krev krevními cévami.

Kolik krve má srdeční pumpa?

Lidské srdce pumpuje asi 7 000 až 10 000 litrů krve za jeden den. To je asi 3 miliony litrů ročně. Ukazuje to až 200 milionů litrů za celý život!

Množství čerpané krve během minuty závisí na aktuální fyzické a emocionální zátěži - čím větší zátěž, tím více krve tělo potřebuje. Tak srdce může projít sám od 5 k 30 litrům za minutu.

Oběhový systém se skládá z asi 65 tisíc plavidel, jejich celková délka je asi 100 tisíc kilometrů! Ano, nejsme zapečetěni.

Oběhový systém

Oběhový systém (animace)

Lidský kardiovaskulární systém se skládá ze dvou kruhů krevního oběhu. S každým tepem se krev pohybuje v obou kruzích najednou.

Oběhový systém

 1. Deoxygenovaná krev z horní a dolní duté žíly vstupuje do pravé síně a pak do pravé komory.
 2. Z pravé komory je krev vtlačována do plicního trupu. Plicní tepny odebírají krev přímo do plic (před plicními kapilárami), kde přijímají kyslík a uvolňují oxid uhličitý.
 3. Po dostatečném množství kyslíku se krev vrátí do levé síně srdce přes plicní žíly.

Velký kruh krevního oběhu

 1. Z levé síně se krev pohybuje do levé komory, odkud je dále odčerpávána aortou do systémového oběhu.
 2. Poté, co prošla těžká cesta, krev přes duté žíly opět přichází do pravé síně srdce.

Za normálních okolností je množství krve vylité z komor srdce s každou kontrakcí stejné. Tudíž stejný objem krve proudí současně do velkých a malých kruhů.

Jaký je rozdíl mezi žíly a tepnami?

 • Žíly jsou určeny k transportu krve do srdce a úkolem tepen je dodávat krev v opačném směru.
 • V žilách je krevní tlak nižší než v tepnách. V souladu s tím se tepny stěn vyznačují větší elasticitou a hustotou.
 • Tepny nasycují "čerstvou" tkáň a žíly odebírají "odpadní" krev.
 • V případě vaskulárního poškození může být arteriální nebo venózní krvácení rozlišeno intenzitou a barvou krve. Arteriální - silný, pulzující, tlukot “fontány”, barva krve je jasná. Žilní krvácení konstantní intenzity (kontinuální tok), barva krve je tmavá.

Anatomická struktura srdce

Hmotnost srdce osoby je pouze asi 300 gramů (v průměru 250 g pro ženy a 330 g pro muže). Navzdory relativně nízké hmotnosti je to nepochybně hlavní sval v lidském těle a základ jeho vitální činnosti. Velikost srdce je skutečně přibližně stejná jako pěst člověka. Sportovci mohou mít srdce, které je jednou a půlkrát větší než srdce obyčejného člověka.

Srdce se nachází uprostřed hrudníku na úrovni 5-8 obratlů.

Spodní část srdce se obvykle nachází převážně v levé polovině hrudníku. Existuje varianta vrozené patologie, ve které jsou zrcadleny všechny orgány. Nazývá se transpozice vnitřních orgánů. Plíce, vedle které se nachází srdce (obvykle vlevo), mají menší velikost než druhá polovina.

Zadní plocha srdce se nachází v blízkosti páteře a přední část je bezpečně chráněna hrudní kostí a žebry.

Lidské srdce se skládá ze čtyř nezávislých dutin (komor) rozdělených přepážkami:

 • dvě horní - levé a pravé atria;
 • a dvě dolní - levé a pravé komory.

Pravá strana srdce zahrnuje pravou síň a komoru. Levá polovina srdce je reprezentována levou komorou a atriem.

Dolní a horní duté žíly vstupují do pravé síně a plicní žíly vstupují do levé síně. Plicní tepny (také nazývané plicní trup) vystupují z pravé komory. Z levé komory stoupá vzestupná aorta.

Struktura stěny srdce

Struktura stěny srdce

Srdce má ochranu před přetažením a jinými orgány, které se nazývají perikard nebo perikardiální vak (druh obálky, kde je orgán uzavřen). Má dvě vrstvy: vnější hustou pevnou pojivovou tkáň, zvanou vláknitou membránu perikardu a vnitřní (perikardiální serózní).

Následuje tlustá svalová vrstva - myokard a endokard (tenká vnitřní membrána pojivové tkáně).

Srdce se tedy skládá ze tří vrstev: epikardu, myokardu, endokardu. Je to kontrakce myokardu, která pumpuje krev tělními cévami.

Stěny levé komory jsou asi třikrát větší než stěny pravé komory! Tato skutečnost je vysvětlena skutečností, že funkce levé komory spočívá v tlačení krve do systémové cirkulace, kde reakce a tlak jsou mnohem vyšší než u malých.

Srdcové chlopně

Zařízení pro ventily srdce

Speciální srdeční chlopně umožňují neustále udržovat průtok krve v pravém (jednosměrném) směru. Ventily se otevírají a zavírají jeden po druhém, buď tím, že nechávají krev v krvi, nebo blokují její cestu. Je zajímavé, že všechny čtyři ventily jsou umístěny ve stejné rovině.

Mezi pravou síní a pravou komorou se nachází trikuspidální ventil. Obsahuje tři speciální destičky, schopné během kontrakce pravé komory poskytnout ochranu před reverzním proudem (regurgitací) krve v atriu.

Podobně, mitrální chlopně funguje, jen to je lokalizováno v levé straně srdce a je bicuspid v jeho struktuře.

Aortální chlopně zabraňuje odtoku krve z aorty do levé komory. Je zajímavé, že když se levá komora zkrátí, otevře se aortální chlopně v důsledku krevního tlaku, takže se dostane do aorty. Během diastoly (období relaxace srdce) pak zpětný tok krve z tepny přispívá k uzavření ventilů.

Normálně má aortální chlopně tři lístky. Nejběžnější vrozenou anomálií srdce je bicuspidální aortální chlopně. Tato patologie se vyskytuje ve 2% lidské populace.

Plicní (plicní) ventil v době kontrakce pravé komory umožňuje proudění krve do plicního trupu a během diastoly neumožňuje průtok v opačném směru. Také se skládá ze tří křídel.

Srdeční cévy a koronární oběh

Lidské srdce potřebuje jídlo a kyslík, stejně jako jakýkoli jiný orgán. Plavidla poskytující (vyživující) srdce krví se nazývají koronární nebo koronární. Tyto nádoby se oddělují od základny aorty.

Koronární tepny zásobují srdce krví, koronární žíly odstraňují deoxygenovanou krev. Tepny, které jsou na povrchu srdce, se nazývají epikardiální. Subendokardiální se nazývají koronární tepny skryté hluboko v myokardu.

Většina odtoku krve z myokardu se vyskytuje přes tři srdeční žíly: velké, střední a malé. Tvoří koronární sinus a spadají do pravé síně. Přední a vedlejší žíly srdce dodávají krev přímo do pravé síně.

Koronární tepny jsou rozděleny do dvou typů - vpravo a vlevo. Ten se skládá z přední interventrikulární a obálkové tepny. Do zadní, střední a malé žíly srdce se rozvětvuje velká srdeční žíla.

Dokonce i dokonale zdraví lidé mají své jedinečné rysy koronárního oběhu. Ve skutečnosti mohou plavidla vypadat a být umístěna odlišně, než je znázorněno na obrázku.

Jak se vyvíjí srdce?

Pro tvorbu všech tělesných systémů vyžaduje plod svůj vlastní krevní oběh. Proto je srdce prvním funkčním orgánem vznikajícím v těle lidského embrya, vyskytuje se přibližně ve třetím týdnu vývoje plodu.

Embryo na samém počátku je jen shluk buněk. V průběhu těhotenství se však stále více a více stávají a nyní jsou propojeni a tvoří se v naprogramovaných formách. Nejprve se vytvoří dvě trubky, které se pak spojí do jedné. Tato trubice je složena a spěchá dolů tvoří smyčku - primární srdeční smyčku. Tato smyčka je před všemi zbývajícími buňkami v růstu a je rychle prodloužena, pak leží vpravo (možná doleva, což znamená, že srdce bude umístěno jako zrcadlo) ve formě kruhu.

Obvykle tedy 22. den po početí dochází k první kontrakci srdce a do 26. dne má plod vlastní krevní oběh. Další vývoj zahrnuje výskyt septa, tvorbu chlopní a remodelaci srdečních komor. Příčky tvoří pátý týden a srdeční chlopně budou tvořeny devátým týdnem.

Zajímavé je, že srdce plodu začíná bít s frekvencí běžného dospělého - 75-80 řezů za minutu. Na začátku sedmého týdne je puls asi 165-185 úderů za minutu, což je maximální hodnota, následovaná zpomalením. Pulz novorozence je v rozsahu 120-170 řezů za minutu.

Fyziologie - princip lidského srdce

Vezměme podrobně principy a vzorce srdce.

Srdcový cyklus

Když je dospělý klidný, jeho srdce se stahuje kolem 70-80 cyklů za minutu. Jeden puls pulsu se rovná jednomu srdečnímu cyklu. S takovou rychlostí redukce trvá jeden cyklus přibližně 0,8 sekundy. V tomto období je síňová kontrakce 0,1 sekundy, komory - 0,3 sekundy a relaxační doba - 0,4 sekundy.

Frekvence cyklu je nastavena ovladačem tepové frekvence (část srdečního svalu, ve kterém vznikají impulsy, které regulují tepovou frekvenci).

Rozlišují se následující pojmy:

 • Systole (kontrakce) - téměř vždy, tento koncept implikuje kontrakci komor srdce, což vede k otřesu krve podél arteriálního kanálu a maximalizaci tlaku v tepnách.
 • Diastole (pauza) - období, kdy je srdeční sval v relaxační fázi. V tomto bodě jsou komory srdce naplněny krví a tlak v tepnách se snižuje.

Takže měření krevního tlaku vždy zaznamenejte dva indikátory. Jako příklad vezměte čísla 110/70, co to znamená?

 • 110 je horní číslo (systolický tlak), to znamená, že je to krevní tlak v tepnách v době srdečního tepu.
 • 70 je nižší číslo (diastolický tlak), to znamená, že je to krevní tlak v tepnách v době relaxace srdce.

Jednoduchý popis srdečního cyklu:

Cyklus srdce (animace)

V době relaxace srdce, atria, a komory (přes otevřené ventily), být naplněn krví.

 • Objevuje se systola (kontrakce) atria, která vám umožňuje zcela přesunout krev z předsíní do komor. Kontrakce síní začíná v místě přítoku žil do ní, což zaručuje primární stlačení úst a neschopnost krve proudit zpět do žil.
 • Atria se uvolní a ventily oddělují síni od komor (trikuspidální a mitrální) blízko. Vyskytuje se komorová systola.
 • Ventrikulární systola tlačí krev do aorty levou komorou a do plicní tepny pravou komorou.
 • Další přichází pauza (diastole). Cyklus se opakuje.
 • Podmíněně, pro jeden pulsní rytmus, tam jsou dva tepy srdce (dva systoles) - nejprve, atria je redukována, a pak komory. Kromě ventrikulární systoly je přítomna síňová systola. Kontrakce atrií nepředstavuje hodnotu v měřené práci srdce, protože v tomto případě je dostatečná doba relaxace (diastole) k naplnění komor krví. Jakmile však srdce začne častěji bít, stává se systolická systola rozhodující - bez ní by komory neměly čas na naplnění krví.

  Tlaky krve tepnami se provádějí pouze kontrakcí komor, tyto tlakové kontrakce se nazývají pulsy.

  Srdeční sval

  Jedinečnost srdečního svalu spočívá v jeho schopnosti rytmické automatické kontrakce, střídající se s relaxací, která probíhá nepřetržitě po celý život. Myokard (střední svalová vrstva srdce) atria a komor je rozdělen, což jim umožňuje uzavírat kontrakty odděleně.

  Kardiomyocyty - svalové buňky srdce se speciální strukturou, umožňující obzvláště koordinované přenášení vlny excitace. Existují dva typy kardiomyocytů:

  • obyčejní pracovníci (99% celkového počtu buněk srdečního svalu) jsou navrženi tak, aby přijímali signál z kardiostimulátoru pomocí vedení kardiomyocytů.
  • Kondenzační systém tvoří speciální vodivé (1% z celkového počtu buněk srdečního svalu) kardiomyocytů. Ve své funkci se podobají neuronům.

  Stejně jako kosterní sval je i sval srdce schopen zvýšit objem a zvýšit efektivitu své práce. Srdcový objem vytrvalostních sportovců může být o 40% větší než u obyčejného člověka! To je užitečná hypertrofie srdce, když se táhne a je schopna pumpovat více krve v jednom tahu. Existuje další hypertrofie - nazývaná "sportovní srdce" nebo "býčí srdce".

  Pointa je v tom, že někteří sportovci zvyšují hmotnost samotného svalu a ne jeho schopnost protáhnout se a protlačit velké objemy krve. Důvodem jsou nezodpovědné kompilované vzdělávací programy. Na základě kardio by mělo být postaveno naprosto jakékoliv fyzické cvičení, zejména síla. V opačném případě nadměrná fyzická námaha na nepřipraveném srdci způsobuje dystrofii myokardu, což vede k předčasné smrti.

  Systém srdečního vedení

  Vodivý systém srdce je skupina speciálních útvarů tvořených nestandardními svalovými vlákny (vodivé kardiomyocyty), které slouží jako mechanismus pro zajištění harmonické práce srdcových oddělení.

  Impulzní cesta

  Tento systém zajišťuje automatizaci srdce - excitaci impulsů narozených v kardiomyocytech bez vnějšího podnětu. Ve zdravém srdci je hlavním zdrojem impulzů sinusový uzel (sinusový uzel). Vede a překrývá impulsy všech ostatních kardiostimulátorů. Pokud se však vyskytne jakákoli choroba vedoucí ke syndromu slabosti sinusového uzlu, převezmou jeho funkci další části srdce. Atrioventrikulární uzel (automatické centrum druhého řádu) a svazek His (třetí řád) mohou být aktivovány, když je sinusový uzel slabý. Existují případy, kdy sekundární uzly zvyšují svůj vlastní automatismus a během normálního provozu sinusového uzlu.

  Sinusový uzel se nachází v horní zadní stěně pravé síně v bezprostřední blízkosti ústní dutiny. Tento uzel iniciuje pulsy s frekvencí asi 80-100 krát za minutu.

  Atrioventrikulární uzel (AV) se nachází v dolní části pravé síně atrioventrikulární přepážky. Tato přepážka zabraňuje šíření impulzů přímo do komor, obchází AV uzel. Pokud je sinusový uzel oslaben, pak atrioventrikulární přebírá jeho funkci a začne přenášet impulsy do srdečního svalu s frekvencí 40-60 kontrakcí za minutu.

  Pak atrioventrikulární uzel přechází do svazku His (atrioventrikulární svazek je rozdělen na dvě nohy). Pravá noha spěchá do pravé komory. Levá noha je rozdělena na dvě další poloviny.

  Situace s levou nohou svazku Jeho není zcela pochopena. Předpokládá se, že levá noha přední větve vláken spěchá k přední a boční stěně levé komory a zadní větev vláken poskytuje zadní stěnu levé komory a dolní části boční stěny.

  V případě slabosti sinusového uzlu a blokády atrioventrikulárního svazku je svazek His schopen vytvářet pulsy rychlostí 30-40 za minutu.

  Vodivostní systém se prohlubuje a pak se rozvětvuje do menších větví, případně se mění na Purkyňova vlákna, která pronikají celým myokardem a slouží jako transmisní mechanismus pro kontrakci svalů komor. Purkyňská vlákna jsou schopna iniciovat pulsy s frekvencí 15-20 za minutu.

  Výjimečně dobře vyškolení sportovci mohou mít normální tepovou frekvenci v klidu až po nejnižší zaznamenané číslo - pouze 28 tepů za minutu! Pro průměrného člověka, i když vede velmi aktivní životní styl, může být tepová frekvence pod 50 úderů za minutu známkou bradykardie. Pokud máte tak nízkou tepovou frekvenci, měli byste být vyšetřeni kardiologem.

  Srdeční rytmus

  Srdeční frekvence novorozence může být asi 120 úderů za minutu. S růstem se puls obyčejného člověka stabilizuje v rozmezí od 60 do 100 úderů za minutu. Dobře vyškolení sportovci (mluvíme o lidech s dobře vyškoleným kardiovaskulárním a respiračním systémem) mají puls 40 až 100 úderů za minutu.

  Rytmus srdce je řízen nervovým systémem - sympatiku posiluje kontrakce a parasympatiku oslabuje.

  Srdeční aktivita do určité míry závisí na obsahu iontů vápníku a draslíku v krvi. K regulaci srdečního rytmu přispívají i další biologicky aktivní látky. Naše srdce může začít bít častěji pod vlivem endorfinů a hormonů vylučovaných při poslechu vaší oblíbené hudby nebo polibku.

  Navíc endokrinní systém může mít významný vliv na srdeční rytmus - a na frekvenci kontrakcí a jejich sílu. Například uvolnění adrenalinu nadledvinkami způsobuje zvýšení tepové frekvence. Opačným hormonem je acetylcholin.

  Tóny srdce

  Jednou z nejjednodušších metod diagnostiky srdečních onemocnění je naslouchání hrudníku stetoskopem (auskultace).

  Ve zdravém srdci, když provádějí standardní auskultaci, jsou slyšet pouze dva srdeční zvuky - nazývají se S1 a S2:

  • S1 - zvuk je slyšet, když jsou atrioventrikulární (mitrální a trikuspidální) ventily uzavřeny během systoly (kontrakce) komor.
  • S2 - zvuk vznikající při uzavírání semilunárních (aortálních a plicních) ventilů během diastoly (relaxace) komor.

  Každý zvuk se skládá ze dvou složek, ale pro lidské ucho se spojí do jednoho, protože mezi nimi je velmi málo času. Pokud se za normálních auskultačních podmínek ozývají další tóny, může to znamenat onemocnění kardiovaskulárního systému.

  Někdy lze v srdci slyšet další anomální zvuky, které se nazývají srdeční zvuky. Přítomnost šumu zpravidla indikuje jakoukoliv patologii srdce. Například hluk může způsobit návrat krve v opačném směru (regurgitace) v důsledku nesprávného provozu nebo poškození ventilu. Nicméně, hluk není vždy příznakem nemoci. Pro objasnění důvodů vzniku dalších zvuků v srdci je třeba provést echokardiografii (ultrazvuk srdce).

  Onemocnění srdce

  Není divu, že počet kardiovaskulárních onemocnění roste ve světě. Srdce je komplexní orgán, který vlastně spočívá (jestliže to může být voláno odpočinek) jen v intervalech mezi tepy srdce. Jakýkoli složitý a neustále fungující mechanismus sám o sobě vyžaduje nejopatrnější přístup a neustálou prevenci.

  Představte si, jak na srdce dopadá monstrózní břemeno, vzhledem k našemu životnímu stylu a kvalitnímu bohatému jídlu. Je zajímavé, že úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je v zemích s vysokými příjmy poměrně vysoká.

  Obrovské množství potravin spotřebovaných obyvateli bohatých zemí a nekonečné snahy o peníze, jakož i související stresy, zničí naše srdce. Dalším důvodem šíření kardiovaskulárních onemocnění je hypodynamie - katastrofálně nízká fyzická aktivita, která ničí celé tělo. Nebo naopak negramotná vášeň pro těžká tělesná cvičení, která se často vyskytují na pozadí srdečních onemocnění, jejichž přítomnost lidé ani v průběhu „zdravotních“ cvičení nezajímají a nedokáží zemřít.

  Životní styl a zdraví srdce

  Hlavními faktory, které zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jsou:

  • Obezita.
  • Vysoký krevní tlak.
  • Zvýšený cholesterol v krvi.
  • Hypodynamie nebo nadměrné cvičení.
  • Bohaté potraviny nízké kvality.
  • Depresivní emocionální stav a stres.

  Udělejte čtení tohoto skvělého článku zlom ve svém životě - vzdejte se špatných návyků a změňte svůj životní styl.

  Úkoly pro samostatnou práci na téma "Srdce a krevní oběh"

  Část 4. Srdce a krevní oběh

  4.1 Obecné vlastnosti cévního systému. Struktura a funkce srdce

  Úkol 1. Vyplňte věty

  Střed oběhového systému je …….

  Hlavní loď opouštějící srdce se nazývá.....

  Podle principu umístění jsou všechny žíly rozděleny na... t

  Úkol 2. Zkoušky

  1. Důvodem neschopnosti srdečního svalu je
  A) schopnost automatizovat
  B) střídání kontrakce a relaxace
  C) rysy struktury jeho buněk
  D) nesouběžná kontrakce předsíní a komor

  2. V době kontrakce srdce je v krvi pozorován maximální krevní tlak
  A) levá komora
  B) superior vena cava
  B) pravá komora
  D) plicní tepna

  3. V době kontrakce levé komory srdce
  A) dvojitý ventil se otevře
  B) uzavřené polounární ventily
  B) dvojitá klapka se zavře
  D) poloha dvoukřídlých a polopunkových ventilů se nemění.

  4. Jaká je role ventilů umístěných mezi síní a komorami?
  A) Zvlhčete srdeční komory
  B) zajišťují pohyb krve v srdci
  B) uzavřít a vtlačit krev do cév
  D) zabránit pohybu krve v opačném směru

  5. Jaká je poloha srdečních chlopní ve fázi celkové relaxace?
  A) poloaunární jsou uzavřeny a hroty jsou otevřené
  B) srpek je otevřený a hroty jsou uzavřeny
  C) všechny ventily jsou uzavřeny
  D) všechny ventily otevřeny

  6. Jaká je tvorba srdce, která zabraňuje pohybu krve z levé komory do levé síně?
  A) perikardiální vak
  B) dvojitý ventil
  B) přepážka srdečního svalu
  D) polounární ventily

  7. V době kontrakce pravé srdeční komory
  A) otevře se trikuspidální ventil
  B) uzavřené polounární ventily
  B) trikuspidální ventil se uzavře
  D) poloha tříkuspidálních a semilunárních chlopní se nemění.

  8. Jaká je tvorba srdce, která zabraňuje pohybu krve z levé komory do levé síně?
  A) perikardiální vak
  B) dvojitý ventil
  B) přepážka srdečního svalu
  D) polounární ventily

  9. V které komoře lidského srdce je pozorován maximální krevní tlak?
  A) v levé komoře
  B) v pravé komoře
  B) v levém atriu
  D) v pravé síni

  10. Obrázek ukazuje schéma struktury lidského srdce. Jaký dopis je v tom správném atriu?

  11. Jaké je číslo na obrázku označené aorta?

  12. Jaké písmeno na obrázku označuje pravou srdeční komoru?

  Úkol 3. Podepište jméno "Struktura srdce."

  4.2. Struktura a funkce krve. Lymfatický systém

  Úkol 1. Zkoušky

  1. Krevní elementy zahrnují:

  krevní destičky, vajíčka, trypsin

  červených krvinek, pepsinu, krevních destiček

  krevních destiček, erytrocytů, leukocytů

  2. Uveďte prvky krve, které jsou odpovědné za imunitu.

  3. Uveďte správný seznam krevních funkcí.

  ochrana, regulace růstu těla, růst kostí

  pohyb nervových impulzů produkuje inzulín

  ochrana, transport živin, pohyb kyslíku v těle

  potraviny, ochrana před toxiny

  4. Uveďte, jakou funkci mají destičky.

  přenášet kyslík tělem

  transport živin

  5. Uveďte prostorovou formu červených krvinek.

  6. Uveďte krevní prvek, který má jádro.

  7. Zadejte správné složení bílkovin hemoglobinu.

  8. Uveďte barvu žilní krve.

  9. Uveďte, která barva je arteriální krev.

  10. Uveďte obsah žilní krve.

  neobsahuje nic

  11. Uveďte obsah arteriální krve.

  Neobsahuje nic

  12. Specifikujte strukturu lidského těla, které produkuje krev.

  Červená kostní dřeň

  13. Uveďte počet krevních skupin.

  14. Uveďte, co se stane s osobou, která dostala krev II.

  se bude cítit jako obvykle

  bude se cítit špatně

  15. Uveďte, v jakém případě bude mít těhotná matka Rh-konflikt s dítětem.

  jestliže matka a dítě mají negativní Rh faktor

  pokud je matka pozitivní a dítě má negativní Rh faktor

  pokud je matka negativní a dítě má pozitivní Rh faktor

  1-с, 2-а, 3-с, 4-б, 5-а, 6-с, 7- с, 8-а, 9-с, 10- а, 11-с, 12-а, 13- b, 14-a, 15-s

  4.3. Krevní oběh. Tepny a žíly. Pomoc při krvácení

  Úloha 1. Anatomický diktát

  Střed oběhového systému je....... Největší cévní oběhový systém se nazývá.......... Nejmenší plavidlo -.....Všechny žíly se obvykle dělí na.....a..... Se zvýšeným krevním tlakem se vyvíjí..... Když je nízká,.......

  Zranění tepen způsobuje krvácení v podobě..... Barvy unikající krev - …….

  Když jsou zraněny žíly, krev kvete...

  Odpovědi: (srdce, aorty, kapiláry, povrchové a hluboké, hypertenze, hypotenze, fontána, jasně červená, tmavě červená)

  4.4. Vliv cvičení na funkci srdce

  Studenti musí připravit zprávy a vytvořit snímky na témata:

  Cvičení a svalová práce

  Cvičení a dýchání

  Cvičení a práce vnitřních orgánů

  V době kontrakce levé komory srdce

  Co znamená normální, nízká a zvýšená ejekční frakce?

  Po mnoho let neúspěšně zápasí s hypertenzí?

  Vedoucí ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je léčit hypertenzi tím, že ji užíváte každý den.

  Než je pacient diagnostikován s chronickým srdečním selháním, lékař provede diagnózu s povinným stanovením takového indikátoru jako ejekční frakce. Odráží množství krve, které levá komora tlačí v době její kontrakce do lumenu aorty. To znamená, že je možné zjistit prostřednictvím takové studie, zda srdce dělá svou práci efektivně, nebo je potřeba předepisovat kardiální léky.

  • Míra ukazatele FV
  • Důvody pro snížení EF
  • Příznaky onemocnění
  • Léčba
  • Prevence

  Míra ukazatele FV

  Pro posouzení výkonu srdce, tj. Levé komory, aplikujte vzorec Teuholz nebo Simpson. Je třeba říci, že právě toto oddělení dostává krev do celkové cirkulace a v případě insuficience levé komory se nejčastěji vyvíjí klinický obraz srdečního selhání.

  Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
  Více zde...

  Čím blíže je tento ukazatel normální, tím lepší je hlavní „motor“ těla a tím příznivější je předpověď života a zdraví. Pokud získaná hodnota v normě příliš chybí, lze usoudit, že vnitřní orgány nedostávají potřebné množství kyslíku a živin z krve, což znamená, že srdeční sval musí být nějak podporován.

  Výpočet se provádí přímo na zařízení, na kterém je pacient vyšetřován. V moderních skříňkách, ultrazvuková diagnostika preferuje je dána Simpson metodě, který je považován za přesnější, ačkoli Teholz rovnice je používána přinejmenším. Výsledky obou metod se mohou lišit až o 10%.

  V ideálním případě by měla být ejekční frakce 50–60%. Podle Simpsona je dolní hranice 45% a podle Teuholze 55%. Obě metody se vyznačují poměrně vysokým stupněm informativnosti ohledně schopnosti kontrakce myokardu. Pokud je získaná hodnota v rozmezí 35–40%, hovoří o zanedbávaném srdečním selhání. A ještě nižší sazby jsou plné smrtelných následků.

  Důvody pro snížení EF

  Nízké hodnoty mohou být způsobeny patologiemi, jako jsou:

  1. Ischemická choroba srdeční. Současně se snižuje průtok krve koronárními tepnami.
  2. Infarkt myokardu v historii. To vede k nahrazení normálních svalů srdce jizvami, které nemají potřebnou schopnost kontraktu.
  3. Arytmie, tachykardie a jiná onemocnění, která porušují rytmus hlavního "motoru" těla a vodivosti.
  4. Kardiomyopatie. Spočívá ve zvýšení nebo prodloužení srdečního svalu, který je způsoben hormonálním narušením, prodlouženou hypertenzí a srdečními vadami.

  Příznaky onemocnění

  Diagnóza „snížené ejekční frakce“ může být provedena na základě příznaků charakteristických pro danou chorobu. Takoví pacienti se často stěžují na záchvaty krátkého dechu, a to jak během cvičení, tak v klidu. Neobvyklé útoky mohou být provokovány dlouhou procházkou, stejně jako nejjednodušší domácí prací: mytí podlahy, vaření.

  V procesu narušení krevního oběhu dochází k retenci tekutin, což vede k otoku a v závažných případech postihují vnitřní orgány a tkáně. Člověk začne trpět bolestí břicha na pravé straně a stagnace žilní krve v cévách jater může být plná cirhózy.

  Tyto příznaky jsou charakteristické pro snížení kontraktilní funkce hlavního „motoru“ těla, ale často se stává, že hladina ejekční frakce zůstává normální, takže je velmi důležité, aby byla vyšetřena a prováděna echokardiografie alespoň jednou ročně, zejména u osob se srdečním onemocněním.

  Zvýšení EF na 70–80% by mělo být také ostražité, protože to může být známkou toho, že srdeční sval nedokáže nahradit rostoucí srdeční selhání a snaží se do aorty dostat co nejvíce krve.

  Jak choroba postupuje, indikátor práce LV se sníží a je to echokardioskopie v dynamice, která vám umožní zachytit tento okamžik. Vysoká ejekční frakce je charakteristická pro zdravé lidi, zejména atlety, jejichž srdeční sval je dostatečně vycvičen a je schopen kontrakce s větší silou než obyčejný člověk.

  Léčba

  Snížení EF je možné zvýšit. Za tímto účelem lékaři užívají nejen léky, ale i jiné metody:

  1. Předepsat léky ke zlepšení kontraktility myokardu. Mezi ně patří srdeční glykosidy, po kterých dochází k výraznému zlepšení.
  2. Aby se zabránilo přetížení srdce přebytečnou tekutinou, jsou lidé nuceni dodržovat dietu s omezením stolní soli na 1,5 g denně a příjem tekutin na 1,5 litru denně. Současně se předepisují diuretika.
  3. Přiřaďte organoprotektivní prostředky, které pomáhají chránit srdce a cévy.
  4. Rozhodněte se o operaci. Například provádějí protetiku ventilu, instalují bočníky na koronární cévy atd. Extrémně nízká ejekční frakce však může být kontraindikací operace.

  Prevence

  Prevence prevence vzniku srdečních onemocnění je mimořádně důležitá zejména u dětí. Ve věku špičkových technologií, kdy je většina práce prováděna stroji, stejně jako neustále se zhoršující podmínky prostředí a nezdravá výživa, se riziko vzniku srdečních onemocnění významně zvyšuje.

  Proto je velmi důležité jíst správně, sportovat, častěji být na čerstvém vzduchu. Tento způsob života zajistí normální kontraktilitu srdce a svalový trénink.

  - zanechání komentáře, souhlasíte se Smlouvou o uživateli

  • Arytmie
  • Ateroskleróza
  • Křečové žíly
  • Varicocele
  • Žíly
  • Hemoroidy
  • Hypertenze
  • Hypotonie
  • Diagnostika
  • Dystonie
  • Zdvih
  • Infarkt
  • Ischemie
  • Krev
  • Operace
  • Srdce
  • Plavidla
  • Angina pectoris
  • Tachykardie
  • Trombóza a tromboflebitida
  • Srdce čaj
  • Hypertonium
  • Tlakový náramek
  • Normální
  • Allapinin
  • Aspark
  • Detralex

  Příčiny abnormální ejekční frakce a léčebných metod

  Ejekční frakce srdce (EF) je hodnota, která určuje účinnost srdce. Tento indikátor je charakterizován především množstvím krve, které je v průběhu kontrakce levé komory zasunuto do aortálního prostoru. V klidu, komora obsahuje krev z levého síně uvnitř, v době kontrakce, to hodí jeho část do cév. Ejekční frakce levé komory je procentuální poměr množství krve vtlačené do aorty k objemu krve levé komory, která je v uvolněném stavu. Objem ejekční krve, vyjádřený v procentech, se nazývá ejekční frakce.

  Takové pojetí jako ejekční frakce definuje funkčnost levé komory, jak hází krev do systémové cirkulace. S poklesem ejekční frakce se vyvíjí srdeční selhání.

  Indikace ke stanovení studie ejekční frakce mohou být stížnosti pacienta:

  • bolest srdce;
  • bolesti na hrudi;
  • přerušení činnosti srdce;
  • tachykardie;
  • dušnost s cvičením;
  • mdloby a závratě;
  • slabost;
  • snížení pracovní kapacity;
  • otoky končetin.

  Za prvé, zpravidla je předepsán elektrokardiogram a krevní test, pak může být předepsáno Holterovo monitorování elektrokardiogramu, ergometrie jízdních kol a ultrazvuku srdce.

  Jak se vypočte PV?

  Ejekční frakce se vypočítá snadno a obsahuje dostatek informací o schopnosti myokardu snížit. Užívání léků v léčbě pacientů s kardiovaskulární insuficiencí závisí na tomto indikátoru. Taková studie, jako ultrazvuk srdce s Dopplerem, je široce používána pro stanovení hodnoty ejekční frakce levé komory.

  Ejekční frakce může být stanovena pomocí Teuholzovy rovnice nebo Simpsonovy metody:

  • Pomocí M-modální echokardiografie (parasternální přístup) je komorová ejekční frakce určena vzorcem Teholz (Teichholz L.E., 1976). Malá část komory na základně je předmětem výzkumu, jeho délka se zároveň nebere v úvahu. Vzorec dává nepřesné výsledky při zkoumání pacientů s ischemií, kde jsou oblasti s poruchou lokální kontraktility. Pomocí informací o systolickém a diastolickém objemu levé komory a její velikosti program automaticky vypočítá výsledek. Metoda se používá na zastaralé vybavení.
  • Kvantitativní dvojrozměrná echokardiografie (apikální přístup) - metoda s vyšší přesností ve srovnání s předchozí. V moderních klinikách, ultrazvuková diagnostika používá Simpson algoritmus (Simpson J.S., 1989) nebo, jak to je také nazýváno, metoda disku. V zorném poli ve studii spadají všechny významné oblasti myokardu.

  Rozdíl mezi výsledky studií emisní frakce se může lišit až o 10%.

  Normální ejekční frakce

  V době kontrakce tlačí lidské srdce více než 50% krve do krevního oběhu. K selhání srdce dochází, když klesá hladina ejekční frakce. Progresivní nedostatečnost kontraktilní funkce myokardu může sloužit jako základ pro rozvoj dalších změn na vnitřních orgánech.

  Rychlost ejekční frakce je 55–70%. Při 40–55% lze říci, že PV je nižší než normální. Přerušení práce srdce nastane, když rychlost klesne na 35%: dochází k srdečnímu selhání. Aby se zabránilo poklesu FV indexu, doporučuje se navštívit kardiologa alespoň jednou ročně a pro lidi, kteří jsou více než čtyřicet let, je to nutnost. Při vyšetřování pacientů s přítomností srdečního onemocnění je důležité stanovit minimální hodnotu ejekční frakce levé komory. Výběr taktiky léčby závisí na tom.

  Proč může být úroveň PV příliš vysoká?

  Pokud je ve výsledcích průzkumu ukazatel 60% nebo více, znamená to nadhodnocenou úroveň ejekční frakce. Nejvyšší hodnota může dosáhnout 80%, větší množství krve levé komory do cév je jednoduše neschopné díky svým vlastnostem. Obvykle jsou takové výsledky typické pro zdravé lidi bez dalších srdečních patologií. A pro sportovce s vyškoleným srdcem, jehož srdeční sval, stahující se značnou silou, je schopen tlačit více krve než obvykle.

  Kardiomyopatie nebo hypertenze mohou vyvolat rozvoj hypertrofie myokardu. U těchto pacientů se může srdeční sval stále vyrovnávat se srdečním selháním a kompenzovat, snaží se vyhnat krev do systémového oběhu. To lze posoudit pozorováním zvýšení EF levé komory.

  Jak postupuje srdeční selhání, ejekční frakce se pomalu snižuje. U pacientů trpících chronickým srdečním selháním je nesmírně důležité pravidelně podstupovat echokardioskopii, aby bylo možno pozorovat pokles EF.

  Způsoby, jak zvýšit nízké PV

  Chronické srdeční selhání je hlavní příčinou zhoršené systolické (kontraktilní) funkce myokardu, a tedy snížení ejekční frakce. Vývoj CHF podporuje:

  1. Ischemie srdce - snížené množství krve v koronárních cévách zásobujících srdce kyslíkem.
  2. Infarkt myokardu, jeho fokální a transmuralita. A nakonec - nahrazení zdravých srdečních buněk jizvami, neschopnými uzavřít smlouvu.
  3. Onemocnění způsobená sníženou srdeční frekvencí způsobenou abnormální kontrakcí.
  4. Kardiomyopatie - protažení nebo zvětšení srdečního svalu. Vyvinutý v důsledku hormonálních poruch, hypertenze, srdečních onemocnění.

  Špatné zdraví, dušnost, otok končetin svědčí o nízké hodnotě ejekční frakce. Jak zvýšit ejekční frakci? Dnes, v moderní medicíně, terapie je v první řadě mezi způsoby, jak zvýšit EF. Pacienti jsou často pozorováni na ambulantním základě, kde se provádí výzkum stavu srdce, kardiovaskulárního systému a léčby léky.

  Lékař často předepisuje diuretika, která mohou snížit množství krve, která cirkuluje v systému, a nakonec zatížení srdce. Stejně jako glykosidy, ACE inhibitory nebo beta-blokátory, které snižují potřebu srdečního kyslíku, zvyšují výkon a snižují potřebu energie srdečního svalu.

  V extrémních případech, kvůli nebezpečí smrti, takový jako nemoc srdce nebo chlopňové zařízení, chirurgie je vykonávána. Ve všech ostatních případech je indikována léčba. Vyvinuté operace pro obnovení průtoku krve v koronárních cévách při ischemické chorobě srdeční, chlopňové defekty. Během operace se ventily resekují, provádí se protéza. Dosáhne se tedy normalizace rytmu, zmizí arytmie a fibrilace.

  Kardiovaskulární chirurgie vyžaduje profesionalitu a zkušenosti chirurgů, takže operace jsou prováděny v kardiologických centrech.

  Prevence nízkého EF

  Pokud pacient nemá predispozici k srdečním onemocněním, může být hodnota ejekční frakce levé komory úspěšně udržována normálně.

  Pro prevenci rychlosti ejekční frakce lékaři doporučují:

  1. Sport (aerobik), lehké zatížení.
  2. Nenoste gravitaci, jděte do posilovny.
  3. Zřeknutí se alkoholu a kouření.
  4. Zdravý životní styl.
  5. Jíst bohaté na železo.
  6. Snižte příjem soli.
  7. Pijte vodu 1,5-2 litrů denně.
  8. Dieta.

  Podle statistik dvacátého století trpěli lidé ve stáří srdečními chorobami. Ve dvacátém prvním století byly tyto patologie výrazně „mladší“. Riziková skupina zahrnuje obyvatele megacit, kteří žijí v podmínkách s vysokým obsahem výfukových plynů a nízkým obsahem kyslíku.

  V tomto ohledu se doporučuje, aby každá osoba byla alespoň jednou ročně vyšetřena kardiologem a souběžně s dalšími lékaři.

  Blokáda levé komory srdce

  Srdce je orgán s automatismem. To znamená, že samostatně řídí svou práci pomocí elektrických impulzů, které jsou generovány ve speciálních uzlech a prováděny v myokardu složeném ze speciálních buněk - kardiomyocytů. Když je vedení impulzů narušeno, říkají o blokádě jednoho nebo druhého úseku srdce. V závislosti na místě, kde je vodivost narušena, klasifikujte typ blokády. Obecně jsou všechny srdeční bloky označovány jako poruchy rytmu.

  Klasifikace blokády levé komory

  Co je to - blokáda levé srdeční komory? A jak to může být nebezpečné? V medicíně používají dva termíny - blokádu levé komory srdce nebo blokádu levé nohy svazku Jeho. To je přes to že elektrický impuls vstoupí do svalu levé komory, působit to ke kontraktu a tlačit krev obohacenou kyslíkem přes aorta do obecné cirkulace. Pokud puls není přijat nebo je zpožděn, levá komora se snižuje v pomalém rytmu nebo se nesnižuje vůbec. V prvním případě dochází k neúplné blokádě v druhé úplné blokádě komory.

  Intraventrikulární blokáda je rozdělena podle stupně poškození:

  Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
  Více zde...

  1. I stupeň je zpomalení impulsu. Často to není ani považováno za patologii. Stimulace komory se objevuje s mírným zpožděním, jak je indikováno zpomalením pulsu na 50 úderů za minutu.
  2. Stupeň II není všechny impulsy procházející levou nohou svazku Jeho.
  3. Stupeň III je celkový blok, když impuls nedosáhne komory. V tomto případě se síň a komora začnou stahovat odděleně, objeví se ektopická ložiska vzrušení, je možná fibrilace. Frekvence řezů klesá na 20 - 40 úderů.

  Povahou blokády toku je:

  1. Trvalé nebo nevratné. Jedná se o trvalé poruchy srdečního rytmu, které nejsou vyléčeny.
  2. Přerušovaný nebo epizodický, když mezi útoky přichází období přestávky.
  3. Střídání, když je porušena vodivost různých větví levé nohy jeho větve.

  Blokáda levé srdeční komory není považována za samostatnou nemoc, ale je vždy důsledkem nějakého druhu srdeční patologie.

  Neúplná blokáda

  Neúplná blokáda levé komory je život ohrožující stav, který se může vyskytnout u dokonale zdravých lidí v každém věku. Často se to děje u sportovců po těžké fyzické námaze, při jejímž ukončení je obnovena normální funkce srdce.

  U dětí může být neúplná blokáda vrozeným a získaným stavem. V nepřítomnosti jiných srdečních patologií je neúplná blokáda diagnostikována pouze na EKG, neprojevuje specifické symptomy a nemá významný vliv na kvalitu života dítěte. Jediným omezením pro něj bude fyzická aktivita ve formě tělesné výchovy nebo sportu.

  Podle statistik se u starších lidí nejčastěji vyvíjí neúplná blokáda. To je ovlivněno celkovým stárnutím těla, přítomností srdečních onemocnění a krevních cév. Pro tuto kategorii představuje blokáda největší nebezpečí, protože může velmi snadno přejít z neúplných na kompletní, se všemi následnými důsledky, dokonce i smrtí.

  Příznaky

  U mladých lidí se neúplná blokáda nemusí projevit vůbec nebo může být doprovázena drobnými příznaky ve formě lehkých závratí, ztráty tepů tepu, mírné dušnosti. Někdy se to projevuje jako pocit únavy.

  U starších lidí jsou příznaky neúplné blokády způsobeny základním onemocněním srdce. Pokud se často vyskytnou záchvaty blokády, může se připojit pocit, že se srdce zastaví a závratě doprovází tinnitus.

  Kompletní blokáda

  Kompletní srdeční blok je ukončení normální kontrakce levé komory. Dlouhá pauza se nazývá asystole. V tomto bodě se tělo snaží obnovit práci srdce a objeví se ektopické rytmy. Jsou substituční a způsobují komorové kontrakce. Lékaři jim říkají spoření. Kompletní blokáda vede k bradysystolii - pomalému tepu. Za podmínek nedostatku kyslíku se vyvíjí srdeční selhání, které může vést k náhlé smrti.

  Protože levá komora pumpuje okysličenou krev do všech buněk v těle, takové narušení srdce má vážné následky. Nejnebezpečnější z nich je zhoršený přívod kyslíku do mozku - ischemie. Za hypoxických stavů je nejzávažnějším stavem syndrom MAS - Morgagni-Adams-Stokes. To je doprovázeno křečemi a ztrátou vědomí. Příznaky útoku jsou příznaky:

  • náhlá slabost;
  • pocity intenzivního tepla v hlavě;
  • bledý
  • slabé nebo mdloby.

  Pokud útok MAS začal bez předchozích známek, hovoří o okamžité blokádě.

  Příznaky

  Příznaky úplné blokády jsou vyslovovány:

  • těžké dýchání;
  • zármutek;
  • tep;
  • závratě.

  Možná zmatek. Příznaky v důsledku hladovění kyslíkem. Mohou být způsobeny rozsáhlým poškozením srdečního svalu a rozvojem infarktu myokardu.

  Příčiny blokády levé srdeční komory

  Blokáda levé komory může být způsobena srdečním onemocněním:

  • infarkt;
  • zánětlivé poškození srdečního svalu (myokarditida);
  • zánět vnitřní sliznice srdce (endokarditida);
  • kardioskleróza;
  • kardiomyopatie - poškození srdečního svalu se zvýšením velikosti srdce a poruchami vedení;
  • revmatismus;
  • kalcifikace.

  Jiné příčiny jsou extracardiac v přírodě: t