Vertikální poloha elektrické osy srdce, normy nebo patologie

Elektrokardiografie je jedním z nejvíce informativních způsobů, jak získat informace o stavu srdce. Pro nezasvěcenou osobu je nejen páska sama o sobě nesrozumitelná, ale také závěr funkčního specialisty na diagnostiku.

Často lze nalézt vertikální polohu elektrické osy srdce - takové v závěrech. Tato situace však může být jak normou, tak znakem srdečního onemocnění.

Systém srdečního vedení, jeho úloha při určování EOS

Pod vodivým systémem se rozumí celá sada anatomických prvků, které zajišťují zmenšení těla. Všechny tyto svazky, uzly a vlákna se skládají ze speciálních modifikovaných svalových vláken, která mají automatismus a schopnost provádět excitaci do dolních částí srdce.

Systém poskytující depolarizační vlnu na tomto těle se skládá z:

 • Sinusový uzel, který je ve skutečnosti normální, a nastavuje rytmus kontrakcí v celém těle.
 • Vodivá vlákna přenášející elektrický impuls ze sinusového uzlu do atrioventrikulární a atria.
 • Atrioventrikulární uzel.
 • Svazek Guissa, skrze který by se excitace měla šířit skrze komory.

Součet excitačních vektorů pro první standardní vodič je elektrická osa.

Stanovení elektrické osy srdce EKG

Stanovení elektrické osy srdce na EKG může být provedeno několika způsoby. Nejjednodušší a nejrychlejší, i když nejpřesnější volba - umožňuje pouze orientaci v situaci obecně.

V nejjednodušší, „studentské“ verzi to vypadá takto:

 • R zuby jsou nejvyšší v druhé olovnici - zhruba odpovídá normální ose srdce.
 • Pokud jsou tyto zuby největší v prvním vedení, pak to znamená horizontální variantu umístění osy.
 • Nejvyšší hodnota R ve třetím vedení elektrokardiogramu indikuje vertikálně umístěnou elektrickou osu.

Přesnější definice je možná pomocí jiné metody. K tomu potřebujete speciální schémata nebo tabulky, jakož i určité výpočty. Je nutné spočítat algebraický součet zubů komorního komplexu (s ohledem na negativní zuby) v prvním a třetím standardním vedení.

Je snadné určit samotný pytel - stačí změřit velikost každého zubu v milimetrech a pak najít jeho pytel, s přihlédnutím k záporným hodnotám těch zubů, které jsou umístěny pod izoelektrickou linkou. Dále v tabulce najděte průsečíky získaných hodnot - bude to úhel alfa.

Vertikální poloha elektrické osy srdce - co to znamená

Ve většině případů to znamená pouze anatomické vlastnosti určité osoby. Tato situace však může s velkou odchylkou znamenat řadu onemocnění.

Může to být například:

 • Stenóza plicního oběhu, obojí vrozená (proto může být EKG zaznamenána u dětí, včetně malých dětí) a získána. Osa se mění v důsledku hypertrofie myokardu.
 • Plicní srdce a primární plicní hypertenze jsou podobným mechanismem pro změnu elektrické osy. V takových případech dochází také k hypertrofii pravé komory, což vede k charakteristickým změnám v elektrokardiogramu.
 • Vada interatriální přepážky s dostatečnými rozměry takového otvoru může také vést ke změně takového elektrokardiografického indexu jako elektrické osy. Mechanismus vývoje změn je přibližně stejný jako u plicního srdce a plicní hypertenze.
 • Může být také pozorován u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, u které dochází k myokardiální ischémii v důsledku omezení lumen koronárních tepen, které se při těžké stenóze mohou vyvinout v infarkt myokardu.

Jaké jsou možnosti umístění EOS do zdravé osoby?

Pro jeho umístění existují tři hlavní možnosti:

 • Horizontální Nejčastěji se tato možnost nachází u obézních lidí.
 • Normální Charakteristický pro lidi obyčejné postavy.
 • Vertikální. To je často určeno v asthenics, jehož srdce doslova “visí” v dutině hrudníku, který je spojován s charakteristikami těla.

Všechny tři varianty, pokud se nejedná o ostrou odchylku osy, v nepřítomnosti klinických nebo odchylky zjištěné na elektrokardiogramu, jsou variantou normy a nepředstavují žádnou hrozbu.

To není nic jiného než individuální rys určitého organismu. Prudká odchylka doleva nebo doprava však může znamenat řadu závažných srdečních onemocnění, která lze stanovit pouze souhrnem klinických projevů a údajů z dalších výzkumných metod.

EOS vertikální pozice - je to nebezpečné?

Během těhotenství

Vertikální poloha EOS během těhotenství se vyskytuje vzácně. Toto je kvůli fyziologickým změnám v těle ženy - zvětšení velikosti dělohy ovlivní umístění jiných vnitřních orgánů. V případě srdce se obvykle odchyluje doleva a stává se horizontálním.

Vertikální verze opatření, zejména v případě pozdního těhotenství, potřebuje další výzkum, neboť může naznačovat vývoj patologie tohoto orgánu.

U dětí

V drtivé většině případů není vertikální poloha EOS u dětí známkou jakýchkoliv abnormalit - jedná se pouze o věk, který se při tvorbě organismu s největší pravděpodobností změní na normální (horizontální nebo vertikální, vše závisí na individuálních vlastnostech konkrétního organismu).

Převezmou armádu ve vertikální poloze EOS

Vertikální pozice armády EOS nesmí být zrušena. Vše záleží na důvodech. Je-li takové umístění způsobeno individuálními charakteristikami organismu a není projevem patologie srdce nebo velkých cév, pak není důvod pro osvobození od vojenské služby.

Úplně odlišná situace nastává, když takové změny na elektrokardiogramu jsou známkou onemocnění (často mírná odchylka je varianta normy, ale ostrý s největší pravděpodobností svědčí ve prospěch patologie).

Poté je tato otázka řešena na základě klinického obrazu a stupně nedostatečnosti funkce srdce.

Kardiogram ukazuje EOS offset - co dělat

Při přijímání těchto výsledků EKG je v první řadě nutné zjistit názor ošetřujícího lékaře v této věci. Je to jedna věc, pokud je elektrická osa zpočátku vertikální, pak je to varianta vysoké pravděpodobnosti normy.

Je však třeba zkontrolovat všechny změny, protože mohou být známkou vývoje určité patologie. V případě vertikální elektrické osy srdce je poměrně pravděpodobné, že může dojít k zúžení takové velké nádoby jako plicní tepna nebo jiné podobné onemocnění.

V tomto případě, s přihlédnutím ke klinickému obrazu, bude naplánováno více vyšetření k určení přesné příčiny.

Na závěr, specialista na funkční diagnostiku při provádění EKG často zní fráze vertikální elektrická osa srdce. Ve většině případů se jedná o variantu normy, ale může to být známkou patologie, přičemž je to docela závažné.

Můžete se naučit, jak rozluštit EKG a určit elektrickou osu srdce při sledování videa:

Co znamená vertikální a horizontální poloha EOS?

Poměrně často, po absolvování EKG, může být subjekt vložen do záznamu na kartě jako vertikální pozice EOS. To také ukáže míru korelace a postavu (podle Chernorutsky) osoby. Co znamená poloha elektrické osy srdce a proč lékaři obecně zavádějí tento termín do lékařské praxe? Co znamená vertikální poloha EOS a naznačuje, že osoba má nějaké problémy s kardiovaskulárním systémem?

Elektrická osa srdce je tedy pojmem z oblasti kardiologie, která popisuje polohu srdce. Pro jeho popis použijte čáru výsledného vektoru na frontální ose podél QRS. Samotný úhel u zdravého člověka se vytváří v poměru 0 až 90 stupňů, případně s malou odchylkou od normy. To vše naznačuje, že člověk nemá problémy s prací kardiovaskulárního systému. Je však zohledněn takový parametr, jako je postava subjektu. V závislosti na tom se pro něj může normální poloha elektrické osy srdce měnit od vertikálního po horizontální. První odpovídá těm s astenickou postavou (většinou tenkou). Nezáleží na pohlaví osoby na pozici EOS. To znamená, že u chlapců i dívek s tenkou strukturou těla je normální poloha elektrické osy svislá. Pokud je horizontální nebo s velkou odchylkou od normy - je to považováno za patologii.

V zásadě se používá definice elektrické osy srdce? Popsat rytmus jeho práce. Konec konců, kontrakce srdečního svalu v každé jednotlivé osobě se vyskytují s jiným rytmem. Tenčí lidé jsou rychlejší než ti, kteří mají převážně zvýšenou svalovou hmotu, i když zde již mluvíme o tom, zda se člověk zabývá sportem nebo zcela zanedbává jeho fyzickou podobu.

Je-li během procesu EKG indikována vertikální osa srdce a lékař na kartě také poznamenává, že se jedná o pravidelný sinusový rytmus, znamená to, že v zásadě nebyly zjištěny žádné problémy s prací kardiovaskulárního systému. Osoba je podmíněně považována za zdravou, pokud EKG neprokázala ve výzkumném procesu žádné patologie a abnormality. Odchylka sinusového rytmu je úplná destabilizace kontrakcí srdečního svalu. To již s sebou nese poměrně vysoké riziko pro lidské zdraví.

Vyvstává rozumná otázka, je nutné, aby zdravý člověk věděl o svém EOS? Co mu poskytne znalosti o úhlu elektrické osy srdce a pomůže při diagnostice onemocnění kardiovaskulárního systému? Pro zdravého člověka pochopit všechny tyto pojmy není třeba. Pokud jeho srdce nikdy nebolí, není zvýšený nebo snížený krevní tlak, pak bude poloha elektrické osy v každém případě pro jeho tělo považována za normální. Mělo by být jasné, že umístění srdce pro každého jedince je individuální. Dokonce i tyto případy jsou vědě známy, když se srdeční sval nenašel vůbec v hrudi, ale posunul se do hypochondria, ne-li do dutiny břišní. V takových případech se zpravidla stanoví úplný chaos v uspořádání orgánů, ale to jen nepřímo ohrožuje lidské zdraví.

Proč může změnit polohu srdce v hrudi? Protože srdeční sval není připojen k žádnému orgánu, nemluvě o dutině břišní. Ve svém jádru je vždy v limbu a je udržován pohybem bránice, plic, průdušek a zažívacího traktu. V tomto případě jsou krevní cévy spojeny se srdcem v horní části, která opět působí jako pružná podpěra.

Kdo potřebuje znát osu vašeho srdce? Ti, kteří jsou pravidelnými klienty kardiologa a kteří byli dříve diagnostikováni s hypertenzí nebo odchylkou od normální tělesné hmotnosti. Koneckonců, horizontální poloha je normální pouze v případech, kdy má pacient problémy s nadváhou. Pokud se nachází v osobě s astenickou postavou, pak hovoříme o nesprávně umístěných orgánech nebo špatném nasazení plic do pobřišnice (kvůli níž svaly padají na membránu a dochází k částečné kompresi cév).

Je třeba si uvědomit, že zpočátku pojem elektrické osy neznamenal přesně polohu srdečního svalu, ale směr působení elektromotorické síly srdce v době kontrakce. Tento indikátor však také přímo ovlivňuje polohu samotného svalu, protože stlačování obsahu svalu se provádí pouze jedním směrem (od žíly do aorty a tepny). V opačném směru nemůže být elektromotorická síla nasměrována, protože to již ukazuje na přítomnost atrofie sfinkteru a srdeční chlopně. Elektrická osa srdce je diagnostikována podle výsledků EKG a grafu, který se objevuje při kontrakci srdečního svalu. Neexistují žádné diagnostické metody pro kontrolu polohy srdce. Schválení horizontální osy navíc neznamená, že srdeční sval je otočen do strany. Nic takového - vždy se nachází vzhůru nohama. Odchylka od této polohy nesmí být větší než 10-20 stupňů.

Vertikální poloha osy srdce u dítěte. Co je sinusová arytmie

Srdce, stejně jako každý lidský orgán, je řízeno impulzními pakety přicházejícími z mozku nervovým systémem. Jakékoli porušení kontrolního systému samozřejmě vede k vážným následkům pro tělo.

Elektrická osa srdce (EOS) je celkový vektor všech impulsů pozorovaných ve vodivém systému tohoto orgánu v jednom kontrakčním cyklu. Nejčastěji se shoduje s anatomickou osou.

Norma pro elektrickou osu je považována za polohu, ve které je vektor umístěn diagonálně, tj. Směřuje dolů a doleva. V některých případech se však tento parametr může lišit od normy. Podle polohy osy je kardiolog schopen se hodně naučit o práci srdečního svalu ao možných problémech.

V závislosti na těle osoby existují tři hlavní hodnoty tohoto ukazatele, z nichž každý je za určitých podmínek považován za normální.

 • U většiny pacientů s konvenční stavbou se úhel mezi horizontální souřadnicí a vektorem elektrodynamické aktivity pohybuje od 30 ° do 70 °.
 • U astenikov a tenkých lidí dosahuje normální hodnota úhlu 90 °.
 • U nízkých, hustých osob je naopak úhel sklonu menší - od 0 ° do 30 °.

Ústava těla tak ovlivňuje pozici EOS a pro každého pacienta je poměr tohoto ukazatele relativně individuální.

Možné umístění EOS je uvedeno na této fotografii:

Důvody změny

Odchylka vektoru elektrické aktivity srdečního svalu není sama o sobě diagnózou, ale může mimo jiné znamenat závažné poruchy. Jeho pozice je ovlivněna mnoha parametry:

 • anatomie orgánů vedoucí k hypertrofii nebo;
 • zejména poruchy vodivého systému těla, které jsou zodpovědné za vedení nervových impulzů do komor;
 • kardiomyopatie způsobená různými příčinami;
 • chronické srdeční selhání;
 • dlouhodobá hypertenze;
 • chronická respirační onemocnění, jako je obstrukční plicní onemocnění nebo bronchiální astma, mohou vést k odchylce elektrické osy doprava.

Kromě výše uvedených důvodů mohou dočasné odchylky EOS způsobit jevy, které nejsou přímo spojeny se srdcem: těhotenství, ascites (hromadění tekutiny v dutině břišní), intraabdominální tumory.

Jak zjistit na elektrokardiogramu

Úhel EOS je považován za jeden z hlavních parametrů, který je studován na. Pro kardiologa je tento parametr důležitým diagnostickým ukazatelem, jehož anomální hodnota jasně signalizuje různé poruchy a patologie.

Studiem EKG pacienta může diagnostik určit polohu EOS vyšetřením zubů komplexu QRS, které ukazují práci komor na grafu.

Zvýšená amplituda R vlny v hrudních vodičích I nebo III grafu signalizuje, že elektrická osa srdce je vychýlena doleva nebo doprava.

V normální poloze EOS bude největší amplituda R vlny pozorována ve druhém hrudníku.

Diagnostika a další postupy

Jak již bylo zmíněno dříve, odchylka EOS doprava na EKG není považována za patologii sama o sobě, ale slouží jako diagnostický znak poruch v jejím fungování. V drtivé většině případů tento příznak ukazuje, že pravá komora a / nebo pravé síň jsou abnormálně zvětšeny a zjištění příčin takové hypertrofie umožňuje provést správnou diagnózu.

Pro přesnější diagnostiku lze použít následující postupy:

 • ultrazvuk - metoda s nejvíce informativními změnami v anatomii orgánu;
 • radiografie hrudníku může odhalit hypertrofii myokardu;
 • platí, pokud kromě odchylky EOS existují také poruchy rytmu;
 • EKG pod tlakem pomáhá při detekci ischémie myokardu;
 • koronární angiografie (CAG) diagnostikuje léze koronárních tepen, což může také způsobit naklonění EOS.

Jaké nemoci způsobuje

Výrazná odchylka elektrické osy doprava může signalizovat následující onemocnění nebo patologie:

 • Ischemická choroba srdeční. charakterizující blokování koronárních tepen, které dodávají krev do srdečního svalu. Když nekontrolovaný vývoj vede k infarktu myokardu.
 • Vrozené nebo získané. Takzvané zúžení této velké cévy zabraňující normálnímu výstupu krve z pravé komory. Vede ke zvýšení systolického krevního tlaku a následně k hypertrofii myokardu.
 • Fibrilace síní. Nerozlišující elektrická aktivita předsíní, která může nakonec způsobit mozkovou mrtvici.
 • Chronické plicní srdce. Vyskytuje se v rozporu s patologií plic nebo hrudníku, což vede k neschopnosti levé komory plně fungovat. V takových podmínkách se významně zvyšuje zatížení pravé komory, což vede k její hypertrofii. krev v plicní tepně, která je způsobena různými příčinami.

Kromě výše uvedeného může být naklonění EOS doprava také důsledkem otravy tricyklickými antidepresivy. Dosavadní stav techniky Somatotropní účinek těchto léčiv se dosahuje vlivem látek, které jsou v nich obsaženy, na vodivý systém srdce, a tak mu mohou ublížit.

Co dělat

Pokud elektrokardiogram ukázal sklon elektrické osy srdce doprava, mělo by být neprodleně provedeno rozsáhlejší diagnostické vyšetření lékařem. V závislosti na zjištěném problému s hlubší diagnózou lékař předepíše vhodnou léčbu.

Srdce je jednou z nejdůležitějších částí lidského těla, a proto by jeho stav měl být předmětem zvýšené pozornosti. Bohužel se často pamatuje jen tehdy, když to začne bolet.

Aby se předešlo těmto situacím, je nutné dodržovat alespoň obecná doporučení pro prevenci poruch srdce: jíst správně, nezanedbávat zdravý životní styl a minimálně jednou ročně vyšetřovat kardiolog.

Pokud se ve výsledcích elektrokardiogramu objevil záznam o odchylce elektrické osy srdce, měla by být okamžitě provedena hloubková diagnostika, aby se určily příčiny tohoto jevu.

Kardiovaskulární systém je životně důležitý organický mechanismus poskytující různé funkce. Pro diagnostiku se používají různé indikátory, jejichž odchylka může indikovat přítomnost patologického procesu. Jednou z nich je odchylka elektrické osy, která může indikovat různá onemocnění.

Pod elektrickou osou srdce (EOS) se rozumí indikátor, který odráží povahu toku elektrických procesů v srdečním svalu. Tato definice je široce používána v kardiologickém oboru, zejména když. Elektrická osa odráží elektrodynamické schopnosti srdce a je prakticky totožná s anatomickou osou.

Stanovení EOS je možné díky přítomnosti vodivého systému. Skládá se z tkáňových řezů, jejichž součástí jsou atypická svalová vlákna. Jejich charakteristickým rysem je zvýšená inervace, která je nezbytná pro zajištění synchronizace tepu.

Typ srdečního tepu zdravého člověka se nazývá, protože v sinusovém uzlu dochází k nervovému impulsu, který způsobuje kontrakci myokardu. Dále se impuls pohybuje podél atrioventrikulárního uzlu s dalším pronikáním do svazku Jeho. Tento prvek vodivého systému má několik větví, do kterých nervový signál prochází, v závislosti na tepovém cyklu.

Normálně hmotnost levé srdeční komory přesahuje pravou. To je způsobeno tím, že tento orgán je zodpovědný za uvolňování krve do tepen, což je důvod, proč je sval mnohem silnější. V tomto ohledu jsou nervové impulsy v této oblasti také mnohem silnější, což vysvětluje přirozené umístění srdce.

Osa polohy se může měnit od 0 do 90 stupňů. Indikátor od 0 do 30 stupňů se nazývá horizontální a poloha od 70 do 90 stupňů se považuje za vertikální polohu EOS.

Povaha polohy závisí na individuálních fyziologických vlastnostech, zejména na struktuře těla. Vertikální ECO je nejčastější u lidí s vysokou postavou a ústavou asténního těla. Horizontální poloha je charakterističtější pro poddimenzované osoby se širokým hrudníkem.

Mezilehlé polohy - polo-horizontální a polo-vertikální elektrická poloha srdce jsou mezilehlé. Jejich vzhled je také spojován s charakteristikou postavy. Každá z možností je považována za normu a nepovažuje se za vrozenou abnormalitu. V některých případech však může dojít k posunu elektrické osy, která může indikovat onemocnění.

Poruchy související se zkreslením ECO

Odchylka elektrické polohy není nezávislá patologie. Pokud existuje takové porušení, ale neexistují žádné jiné patologické příznaky, tento jev není vnímán jako patologie. Pokud existují jiné příznaky kardiovaskulárních onemocnění, zejména léze vodivého systému, může ECO bias indikovat onemocnění.

Kromě těchto příčin mohou abnormality indikovat vrozené srdeční onemocnění, fibrilaci síní. Posun EOS je často pozorován u lidí, kteří jsou intenzivně zapojeni do sportu nebo vystavují tělo jiným typům fyzické námahy.

Příznaky a léčba

Změna polohy srdce není doprovázena žádnými výraznými příznaky. Negativní projevy mohou nastat pouze s patologickou povahou porušení. Vývoj symptomů je přímou indikací návštěvy kardiologa za účelem provedení nezbytných diagnostických postupů.

Možné příznaky srdečního onemocnění:

 • zrychlený tep
 • tlakové rázy
 • dušnost
 • únava
 • pocení

Negativní projevy mohou také nastat, pokud odchylka polohy srdce přesáhne normální hodnotu. V tomto případě existuje možnost závažnějších komplikací vyžadujících chirurgickou léčbu.

Pro určení příčin odchylky EOS od normy může specialista jmenovat širokou škálu postupů. Hlavním z nich je ultrazvukové vyšetření, neboť umožňuje detailně studovat rysy těla, identifikovat změny v anatomické poloze těla, zjistit, zda příčinou odchylky je hypertrofie nebo jiné patologické jevy.

Pro diagnostické účely je často používán kardiogram, který je produkován současně s další fyzickou aktivitou. To vám umožní identifikovat porušení rytmu kontrakcí. Tento postup je vysoce informativní, ale v některých případech může být kontraindikován.

Pomocné metody jsou radiografie a koronární angiografie. Tyto postupy jsou nezbytné pro získání dalších informací o povaze onemocnění po obdržení primární diagnózy.

Léčba nemocí vyvolávajících odchylku EOS je jmenována v souladu s povahou a příčinami jejího vývoje. V nepřítomnosti jakýchkoliv příznaků onemocnění nevyžaduje odchylka elektrické polohy srdce léčbu.

Semi-vertikální elektrická poloha srdce je jedním z typů EOS, které mohou být přirozené povahy nebo mohou být vyvolány chorobou. Diagnóza a léčba je vyžadována pouze tehdy, má-li posun polohy patogenní původ.

31. května 2017 Violetta Lekar

Největší elektrická aktivita komorového myokardu se nachází v době jejich excitace. V tomto případě výsledné elektrické síly (vektor) zabírají určitou polohu v čelní rovině těla a tvoří úhel  (vyjádřený ve stupních) vzhledem k vodorovné nule (I standardní olovo). Poloha této takzvané elektrické osy srdce (EOS) se odhaduje podle velikosti zubů komplexu QRS ve standardních vedeních, což umožňuje určení úhlu, a tedy polohy elektrické osy srdce. Úhel  je považován za kladný, pokud je umístěn pod vodorovnou čárou a záporný, pokud je umístěn výše. Tento úhel může být určen geometrickou konstrukcí v trojúhelníku Einthoven, který zná velikost zubů komplexu QRS ve dvou standardních vedeních. V praxi se pro určení úhlu používají speciální tabulky (určují algebraický součet zubů komplexu QRS v standardních vedeních I a II a poté je z tabulky nalezen úhel). Existuje pět možností pro umístění osy srdce: normální, vertikální poloha (mezi normální polohou a pravou gramatikou), pravá odchylka (pravá gram), horizontální (mezi normální polohou a levým lemogramem), levá odchylka (levý lemogram).

Všech pět možností je schematicky znázorněno na Obr. 23–9.

Obr. 23–9 Možnosti odchylky elektrické osy srdce. Jsou odhadnuty velikostí hlavních (nejvyšších amplitud) zubů QRS komplexu v I a III vede. OL - pravá ruka, LR - levá, LN - levá noha.

 Normogram (normální poloha EOS) je charakterizován úhlem + 30 ° až + 70 °. Značky EKG:

Wave R vlna převažuje nad vlnou S ve všech standardních vedeních;

 maximální R vlny v II standardní olovo;

 v aVL a aVF také převažují zuby R a v aVF je obvykle vyšší než v aVL.

Vzorec normogramu: R II> R I> R III.

 Vertikální poloha se vyznačuje úhlem od + 70 ° do + 90 °. Značky EKG:

 stejná amplituda zubů R v II a III standardních vodičích (nebo v olově III o něco nižší než v II);

 R vlna v I standardním vedení malé velikosti, ale její amplituda přesahuje amplitudu S vlny;

Complex QRS komplex v aVF je pozitivní (převládá vysoká R vlna) a v aVL negativní (převažuje hluboká S vlna).

Vzorec: R II III R III> R I, R I> S I.

 Zákon. Odchylka EOS doprava (vpravo) je úhel větší než + 90 °. Značky EKG:

Wave R-vlna je maximální ve standardním vedení III, ve vedeních II a I se postupně snižuje;

Complex QRS komplex v prvním vedení je negativní (převažuje S vlna);

 v aVF je charakteristická vysoká R-vlna, aVL - hluboká S s malou R-vlnou;

Vzorec: R III> R II> R I, S I> R I.

• Horizontální poloha je charakterizována úhlem + 30 ° až 0 °. Značky EKG:

Teeth Zuby R v I a II vodičích jsou téměř stejné, nebo R vlna v olovu I je o něco vyšší;

Lead ve standardním vedení III má R-vlna malou amplitudu, S-vlna ji překračuje (r-vlna se zvyšuje během inspirace);

 v aVL je R-vlna vysoká, ale o něco menší než S-vlna;

 v aVF R-vlna není vysoká, ale přesahuje S-vlnu.

Vzorec: R I ^ R II> R III, S III> R III, R aVF> S aVF.

 Levogram. Odchylka EOS vlevo (levogram) je úhel menší než 0 ° (do –90 °). Značky EKG:

 R-vlna v olově I převyšuje R-zuby ve standardních vedeních II a III;

Complex QRS komplex v olově III je negativní (převažuje S vlna; někdy r vlna zcela chybí);

 v aVL, R-vlna je vysoká, téměř rovná nebo větší než R-vlna v I standardním vedení;

 v aVF komplex QRS připomíná, že ve standardním vedení III.

Vzorec: R I> R II> R III, S III> R III, RVVF

Přibližné posouzení polohy elektrické osy srdce. Pro zapamatování rozdílů v zákoníku od levogramu, studenti aplikují vtipnou vědeckou techniku, která se skládá z následujících. Když se díváte na dlaně, skládají palcem a ukazováčkem a zbývající střed, prstenec a malé prsty jsou identifikovány s výškou R-vlny. „Čtení“ zleva doprava, jako normální linie. Levá ruka je levogram: R-vlna je maximální v I standardním vedení (první nejvyšší prst je prostředníček), klesá v olově II (prstenec) a minimální v olově III (malý prst). Pravá ruka je ortogram, kde je situace obrácena: R-vlna roste z vedení I do III (stejně jako výška prstů: malý prst, bez prstence, uprostřed).

Příčiny odchylky elektrické osy srdce. Poloha elektrické osy srdce závisí na srdečním i mimokardiálním faktoru.

• U osob s vysokým stupněm diafragmové a / nebo hypersthenické konstituce EOS zaujímá horizontální polohu nebo se objeví i levogram.

 Ve vysokých, štíhlých lidech s nízkou clonou EOS jsou obvykle umístěny vertikálně, někdy až na gramogram.

Odchylka EOS je nejčastěji spojena s patologickými procesy. V důsledku převahy hmoty myokardu, tj. ventrikulární hypertrofie, EOS se odchyluje od hypertrofované komory. Pokud však v případě hypertrofie levé komory dochází téměř vždy k odchylce EOS vlevo, pak k jejímu vychýlení doprava musí být pravá komora výrazně hypertrofována, protože její hmotnost u zdravého člověka je 6krát nižší než hmotnost levé komory. Je však třeba ihned poukázat na to, že navzdory klasickým myšlenkám se v současnosti odchylka EOS nepovažuje za spolehlivý znak hypertrofie komor.

Elektrická osa srdce (EOS) je jedním z hlavních parametrů elektrokardiogramu. Tento termín se aktivně používá jak v kardiologii, tak ve funkční diagnostice, což odráží procesy probíhající v nejdůležitějším orgánu lidského těla.

Poloha elektrické osy srdce ukazuje specialistovi, co se přesně děje v každé minutě. Tento parametr je součtem všech bioelektrických změn pozorovaných v orgánu. Při odstraňování EKG registruje každá elektroda systému excitaci procházející v přesně stanoveném bodě. Pokud tyto hodnoty přenesete do konvenčního trojrozměrného souřadnicového systému, můžete pochopit, jak je umístěna elektrická osa srdce a vypočítat jeho úhel vzhledem k samotnému orgánu.

Jaký je elektrokardiogram?

Záznam EKG se provádí ve speciální místnosti, maximálně chráněné před různými elektrickými rušení. Pacient sedí pohodlně na gauči a pod hlavu mu položí polštář. Pro odstranění EKG elektrod jsou superponovány (4 na končetinách a 6 na hrudníku). Záznam elektrokardiogramu se provádí s tichým dýcháním. Současně se zaznamenává frekvence a pravidelnost srdečních kontrakcí, poloha elektrické osy srdce a některé další parametry. Tato jednoduchá metoda vám umožňuje určit, zda se vyskytly nějaké abnormality v práci orgánu a v případě potřeby pacienta předat ke konzultaci s kardiologem.

Co ovlivňuje umístění EOS?

Než se budeme zabývat směrem elektrické osy, měli bychom pochopit, co je vodivým systémem srdce. Tato struktura je zodpovědná za průchod pulsu myokardem. Vodivý systém srdce je atypická svalová vlákna spojující různé části těla. Začíná se sinusovým uzlem umístěným mezi ústy dutých žil. Dále je impuls přenášen do atrioventrikulárního uzlu, lokalizovaného ve spodní části pravé síně. Další obušek, který se dostatečně rychle rozbíhá do dvou nohou - vlevo a vpravo. V komoře svazku Jeho okamžitě přecházejí do celého srdce.

Impulsu, který se dostal do srdce, nelze zabránit vodivým systémem myokardu. Jedná se o komplexní strukturu s jemným nastavením, která reaguje na sebemenší změny v těle. Pro případné nesrovnalosti ve vodivém systému může elektrická osa srdce změnit svou polohu, která bude okamžitě zaznamenána na elektrokardiogramu.

Možnosti umístění EOS

Jak je známo, lidské srdce se skládá ze dvou atrií a dvou komor. Dva kruhy krevního oběhu (velké i malé) zajišťují normální fungování všech orgánů a systémů. Normálně je myokard levé komory mírně větší než pravý. Zároveň se ukazuje, že všechny impulsy procházející levou komorou budou o něco silnější a elektrická osa srdce bude orientována směrem k ní.

Pokud mentálně přenesete polohu orgánu do trojrozměrného souřadnicového systému, bude jasné, že EOS bude umístěn v úhlu od +30 do +70 stupňů. Nejčastěji jsou tyto hodnoty zaznamenány na EKG. Elektrická osa srdce může být také v rozsahu 0 až +90 stupňů, což je podle kardiologů také normou. Proč jsou takové rozdíly?

Normální umístění elektrické osy srdce

Existují tři hlavní ustanovení EOS. Normální rozsah je od +30 do + 70 °. Tato možnost se nachází u převážné většiny pacientů, kteří přišli navštívit kardiologa. Svislá osa srdce se nachází v tenkých, astenických lidech. V tomto případě se hodnoty úhlu pohybují od +70 do + 90 °. Elektrická osa srdce je horizontální a nachází se u pacientů s nízkým, hustým složením. Lékař na kartě označí úhel EOS od 0 do + 30 °. Každá z těchto možností je normou a nevyžaduje žádnou opravu.

Patologické umístění elektrické osy srdce

Stav, ve kterém je elektrická osa srdce odmítnuta, není sám o sobě diagnózou. Tyto změny na elektrokardiogramu však mohou znamenat různá narušení práce nejdůležitějšího orgánu. Následující choroby vedou k vážným změnám ve fungování systému vodivosti:

Ischemická choroba srdce;

Chronické srdeční selhání;

Kardiomyopatie různého původu;

Vědět o těchto patologiích, kardiolog bude moci si všimnout problému včas a odkázat pacienta k nemocniční léčbě. V některých případech, při registraci odchylky EOS, pacient vyžaduje nouzovou pomoc při resuscitaci.

Odchylka elektrické osy srdce vlevo

Nejčastěji jsou tyto změny na EKG pozorovány se zvýšením levé komory. K tomu obvykle dochází s progresí srdečního selhání, kdy tělo jednoduše nemůže plnit svou funkci. Není vyloučen rozvoj takového stavu a hypertenze, doprovázený patologií velkých cév a vzestupem, ve všech těchto případech je levá komora nucena tvrdě pracovat. Jeho stěny zesílí, což vede k nevyhnutelnému narušení průchodu pulsu myokardem.

Odchylka elektrické osy srdce doleva také nastává, když se ústí aorty zužuje. V tomto případě dochází ke stenóze lumenu ventilu umístěného na výstupu z levé komory. Tento stav je doprovázen porušením normálního průtoku krve. Část z nich se prodlužuje v dutině levé komory, což způsobuje její protažení a v důsledku toho utěsnění stěn. To vše způsobuje přirozenou změnu EOS v důsledku nesprávného vedení impulzů podél myokardu.

Odchylka elektrické osy srdce vpravo

Tento stav jasně ukazuje hypertrofii pravé komory. Tyto změny se vyvíjejí u některých onemocnění dýchacího ústrojí (např. Při průduškovém astmatu nebo některých vrozených onemocněních mohou také způsobit zvýšení pravé komory. Za prvé stojí za zmínku stenóza plicní tepny. V některých situacích může nedostatečnost trikuspidální chlopně vést k podobné patologii.

Co je nebezpečné na změně EOS?

Nejčastěji jsou odchylky elektrické osy srdce spojeny s hypertrofií jedné nebo druhé komory. Tento stav je známkou dlouhodobého chronického procesu a zpravidla nevyžaduje nouzovou pomoc kardiologa. Skutečným nebezpečím je změna elektrické osy v důsledku blokády Jeho svazku. V tomto případě je narušeno vedení impulsu podél myokardu, což znamená riziko náhlé zástavy srdce. Tato situace vyžaduje neodkladný zásah kardiologa a léčbu ve specializovaném lůžkovém prostředí.

S vývojem této patologie může být EOS odmítnut jak vlevo, tak vpravo, v závislosti na procesu lokalizace. Příčinou blokády může být infarkt myokardu, infekce srdečního svalu a také užívání některých léků. Obvyklý elektrokardiogram vám umožňuje rychle provést diagnózu, a proto umožní lékaři předepsat léčbu s ohledem na všechny důležité faktory. V závažných případech může být nutné nainstalovat kardiostimulátor (kardiostimulátor), který bude vysílat impulsy přímo do srdečního svalu a tím zajistit normální fungování orgánu.

Co když se změní EOS?

Za prvé stojí za to zvážit, že odchylka osy srdce sama o sobě není základem pro stanovení diagnózy. Pozice EOS může dát podnět k bližšímu zkoumání pacienta. Při jakýchkoliv změnách na elektrokardiogramu není možné bez konzultace s kardiologem. Zkušený lékař bude schopen rozpoznat normu a patologii a v případě potřeby předepsat další vyšetření. Může se jednat o echokardioskopii zaměřenou na studium stavu atrií a komor, monitorování krevního tlaku a dalších technik. V některých případech je nutná konzultace s příslušnými odborníky, aby se rozhodlo o dalším řízení pacienta.

V souhrnu bychom měli zdůraznit několik důležitých bodů:

Normální hodnota EOS je interval od +30 do + 70 °.

Horizontální (od 0 do + 30 °) a vertikální (od +70 do + 90 °) polohy osy srdce jsou přípustné hodnoty a neindikují vývoj žádné patologie.

Odchylky EOS vlevo nebo vpravo mohou indikovat různé nesrovnalosti v systému vedení srdce a vyžadují odborné poradenství.

Změnu EOS zjištěnou na kardiogramu nelze použít jako diagnózu, ale je důvodem návštěvy kardiologa.

Srdce je úžasný orgán, který zajišťuje fungování všech systémů lidského těla. Jakékoli změny, které se v něm vyskytují, nevyhnutelně ovlivňují práci celého organismu. Pravidelná vyšetření terapeuta a průchod EKG umožní čas na zjištění vzniku závažných onemocnění a na zabránění vzniku jakýchkoli komplikací v této oblasti.

Elektrická osa srdce (EOS) je klinický parametr, který se používá v kardiologii a odráží se v elektrokardiogramu. Umožňuje posoudit elektrické procesy, které řídí srdeční sval a jsou zodpovědné za jeho správnou činnost.

Z pohledu kardiologů je hrudník trojrozměrný souřadnicový systém, který obklopuje srdce. Každá z jeho kontrakcí je doprovázena řadou bioelektrických změn, které určují směr srdeční osy.

Směr tohoto indikátoru závisí na různých fyziologických a anatomických faktorech. Průměrná norma je pozice +59 0. Varianty normogramu však spadají do širokého rozsahu od +20 0 do +100 0.

Ve zdravotním stavu se elektrická osa posouvá doleva za následujících podmínek:

 • v době hlubokého vypršení;
 • když změníte polohu těla v horizontální poloze - vnitřní orgány vyvíjejí tlak na membránu;
 • s vysokou membránou, to je pozorováno v hypersthenics (krátké, silné lidi).

V takových situacích je pozorován posun ukazatele doprava v nepřítomnosti patologie:

 • na konci hlubokého dechu;
 • když změníte polohu těla ve svislé poloze;
 • u asteniků (vysoký, tenký člověk) je vertikální poloha EOS normou.

Umístění elektrické osy je určeno skutečností, že hmotnost levé komory za normálních podmínek je větší než hmotnost pravé poloviny srdečního svalu. V důsledku toho v něm elektrické procesy probíhají intenzivněji, protože vektor je směrován k němu.

Diagnostika EKG

Elektrokardiogram - hlavní nástroj pro stanovení EOS. K identifikaci změn v poloze osy použijte dvě rovnocenné metody. První metoda je častěji používána lékařskými diagnostiky, druhá metoda je běžnější u kardiologů a terapeutů.

Detekce úhlu úhlu alfa

Velikost úhlu alfa přímo indikuje posun EOS v jednom nebo druhém směru. Pro výpočet tohoto úhlu najděte algebraický součet zubů Q, R a S v prvním a třetím standardním vedení. Za tímto účelem změřte výšku zubů v milimetrech a při přidání zohledněte kladnou nebo zápornou hodnotu daného zubu.

Hodnota součtu zubů od prvního vedení se nachází na vodorovné ose a od třetí na svislé. Průsečík získaných čar určuje úhel alfa.

Použití této metody definice je vhodné pro ty profesionály, kteří mají k dispozici odpovídající tabulku.

Vizuální definice

Jednodušší a vizuální způsob určení EOS je porovnání zubů R a S v prvním a třetím standardním vedení. Pokud je absolutní hodnota R-vlny v jednom vodiči větší než velikost S-vlny, pak hovoříme o komorovém komplexu typu R. Naopak naopak komorový komplex patří do typu S.

Když se EOS odchyluje vlevo, je pozorován obraz RI - SIII, což znamená R-komorovou komoru v prvním vedení a S-typ ve třetím. Pokud je EOS odmítnuta doprava, pak se na elektrokardiogramu stanoví SI - RIII.

Diagnóza

Co to znamená, že elektrická osa srdce je vychýlena doleva? Vytěsnění EOS není nezávislé onemocnění. To je známkou změn v srdečním svalu nebo jeho vodivém systému, které vedou k rozvoji onemocnění. Odchylka elektrické osy vlevo označuje taková porušení:

 • zvýšení velikosti levé komory -;
 • porucha chlopní levé komory, která způsobuje přetížení komory objemem krve;
 • srdeční blokáda, například myokard;
 • myokardu.

Příjem některých léků může vedle nemocí vést k blokádě srdečního vedení.

Další výzkum

Zjištění odchylky EOS na levé straně kardiogramu není samo o sobě základem pro závěrečný závěr lékaře. Aby bylo možné určit, jaké specifické změny se vyskytují v srdečním svalu, jsou nutné další instrumentální studie.

 • Ergonomie kol (elektrokardiogram při chůzi na běžeckém pásu nebo na stacionárním kole). Test detekce ischemie srdečního svalu.
 • Ultrazvuk. Použitím ultrazvuku se hodnotí stupeň komorové hypertrofie a zhoršená kontraktilní funkce.
 • . Kardiogram je během dne odstraněn. Přiřazení v případech poruchy rytmu, která je doprovázena odchylkou EOS.
 • Rentgenové vyšetření hrudníku. S významnou hypertrofií myokardiální tkáně je v obraze pozorován nárůst srdečního stínu.
 • Angiografie koronárních tepen (CAG). Umožňuje určit stupeň poškození koronárních tepen diagnostikovaných s onemocněním koronárních tepen.
 • Echokardioskopie. To vám umožní cíleně určit stav komor a síní pacienta.

Léčba

Odchylka elektrické osy srdce vlevo od normální polohy není sama o sobě nemocí. Toto je znamení určené pomocí instrumentálního výzkumu, který vám umožní identifikovat porušení v práci srdečního svalu.

Lékař provede konečnou diagnózu až po dalším výzkumu. Cílem léčby je eliminace základního onemocnění.

Ischemie, srdeční selhání a některé kardiopatie jsou léčeny léky. Dodatečné dodržování diety a zdravého životního stylu vede k normalizaci stavu pacienta.

V těžkých případech je nutný chirurgický zákrok, například při vrozených nebo získaných srdečních vadách. U závažných poruch vodivého systému může být nutné transplantovat kardiostimulátor, který vysílá signály přímo do myokardu a způsobuje jeho redukci.

Nejčastěji není odchylka ohrožujícím symptomem. Pokud však osa náhle změní svou polohu, dosáhne hodnoty více než 90 0, pak to může znamenat blokádu nohou svazku Guiss a ohrožuje zástavu srdce. Tento pacient vyžaduje neodkladnou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Ostrá a výrazná odchylka elektrické osy srdce od levice vypadá takto:

Detekce posunu elektrické osy srdce není důvodem k obavám. Při identifikaci tohoto příznaku by se však měl okamžitě poradit s lékařem, aby bylo možné provést další vyšetření a zjistit příčiny tohoto stavu. Roční plánovaná elektrokardiografie vám umožní včas detekovat abnormality v srdci a okamžitě zahájit terapii.

Poloha elektrické osy srdce, její normy a odchylky

Patologie srdce patří mezi nejtěžší diagnostiku, takže k identifikaci je použita celá řada metod. Nejběžnější a nejjednodušší metodou je provedení elektrokardiogramu (EKG). Jedním z důležitých ukazatelů studie je elektrická osa srdce (EOS).

Vodivý systém a EOS

Srdce se skládá nejen z typických svalových buněk, které jsou zodpovědné za jeho kontrakci. Struktura myokardu zahrnuje specifická svalová vlákna, která jsou schopna generovat a distribuovat nervové impulsy. Díky své přítomnosti se může srdce uzavřít.

Všechna tato specifická vlákna jsou součástí vodivého systému - srdečního komplexu, který zajišťuje excitabilitu a autonomní aktivitu myokardu. Systém srdečního vedení (PSS) se skládá ze 3 hlavních útvarů, které jsou vzájemně propojeny a poskytují koordinovanou redukci všech oblastí myokardu.

Normálně puls vzniká v sinoatrial uzlu - počáteční formace MSS. Pak se pulzní vlna šíří skrz vlákna a dosahuje do síňového uzlu. Další nervová excitace se šíří do komor podél svazku Jeho a jeho nohou. PSS tak zajišťuje šíření nervových impulzů ve všech částech srdečního svalu. Výsledkem je koordinovaný tep.

EOS je projekce vektoru, který odráží všechny elektrické procesy probíhající v myokardu. Podle tohoto ukazatele je možné posoudit změny jakoukoliv složkou systému vedení myokardu. Poloha EOS se může lišit v závislosti na úrovni léze.

Poloha je normální

EOS je indikátor, který je určen při dešifrování elektrokardiogramu. Pokud se zjistí odchylka tohoto ukazatele, pak to znamená přítomnost patologie. Pro normální polohu EOS existuje několik možností.

Poloha je určena alfa úhlem. Je tvořen směrem vektoru a osy I vedení. Úhel alfa je určen speciální tabulkou. K tomu je třeba definovat 2 indikátory - součet všech zubů QRS v I a III vede.

Horizontální poloha EOS je variantou normy. Tato možnost se často vyskytuje u lidí s hypersthenickou ústavou. Hrudník u takových lidí je široký, má menší výšku. Proto je srdce umístěno v hrudní dutině více horizontálně. Toto je rys struktury těla a neindikuje přítomnost patologických změn. Horizontální polohu můžete určit úhlem alfa. Tato volba bude mít hodnotu od 0 do +30.

Vertikální poloha EOS platí i pro fyziologické varianty. V tomto případě se hodnota alfa úhlu pohybuje v rozmezí od +70 do +90. Vertikální poloha srdce je určena lidmi s astenickou strukturou těla. Jejich hrudník je úzký, vysoký, takže srdce se nachází více vertikálně. Patologické takové uspořádání není zvažováno, a pro zdraví nic neohrožuje. Horizontální pozice je také individuálním rysem osoby.

Střední. Ve struktuře lidského těla jsou vzácné možnosti hranic, tj. Čistě vertikální nebo horizontální poloha. Nejčastěji jsou identifikovány mezilehlé varianty, tj. Polo-horizontální nebo polo-vertikální. Tyto varianty jsou také fyziologické a neindikují přítomnost patologie. Úhel α je určen v rozsahu od +30 do +70.

Příčiny vysídlení

Předpětí EOS není samostatným onemocněním nebo patologickým syndromem. Tento symptom však může indikovat patologii kardiovaskulárního systému. Je-li zjištěn posun EOS v obou směrech, mělo by být provedeno vyšetření, které často zahrnuje použití dalších metod kromě elektrokardiografie.

EOS se může odchýlit doleva i doprava. Na základě odchylky jsou stanoveny možné příčiny a následky v závislosti na primárním onemocnění.

Vlevo

Odchylka EOS vlevo na EKG je určena úhlem α. V tomto případě se index pohybuje od 0 do -90. Posunutí osy doleva je patologie a vyžaduje další vyšetření. Hlavní příčinou zaujatosti EOS je hypertrofie levého srdce, zejména hypertrofie levé komory. Tento stav není samostatnou patologií a nachází se v mnoha onemocněních kardiovaskulárního systému.

Často je odchylka EOS na levé straně známkou prodlouženého zvýšení krevního tlaku, například u hypertenze nebo sekundární arteriální hypertenze. V tomto případě se hypertrofie levé části srdce vyvíjí kompenzačně, jako odezva na zvýšení tlaku v aortě. Čím vyšší je tlak v aortě, tím silněji musí levá komora tlačit krev. Postupem času se zvyšuje hmotnost myokardu, vyvíjí se hypertrofie. Na EKG se to projevuje odchylkou EOS.

Dalším onemocněním, u kterého dochází k posunu v EOS, je kardiomyopatie. Bez ohledu na příčinu je při kardiomyopatii pozorováno poškození myokardu, v některých případech se projevuje hypertrofií.

Je-li na levé straně zjištěna odchylka osy, je třeba vyhodnotit další indikátory EKG. V budoucnu budete možná muset konzultovat kardiologa s použitím dalšího výzkumu, například echokardiografie. Důsledky závisí na primárním onemocnění. V některých případech není odchylka EOS doprovázena patologickými změnami a nepředstavuje nebezpečí pro život.

Vpravo

Odchylka doprava je patologická a může indikovat poškození myokardu. Tyto změny na EKG se vyskytují hlavně v důsledku porážky pravého srdce. Důvodem mohou být různá onemocnění myokardu, srdečních vad a velkých cév, patologie dýchacího ústrojí.

Často dochází k posunu osy doprava v důsledku chronických onemocnění plicní tkáně. V důsledku prodloužené plicní hypertenze se vyvíjí kompenzace hypertrofie myokardu. Rozšiřte pravé srdce, hlavně pravou komoru.

Posun osy na pravou stranu může znamenat akutní dekompenzaci respirační aktivity. Takový znak je například charakteristický pro plicní tromboembolismus (PE). Elektrická osa může být také posunuta v důsledku poruchy srdečního rytmu. Nejběžnější příčinou je blokáda pravého svazku Jeho.

Při odhalování této značky na EKG je nutné provést další vyšetření. K identifikaci příčiny se používají různé instrumentální a laboratorní výzkumné metody. Za tímto účelem je přiřazeno denní monitorování EKG, zátěžové testy - to vám umožní zjistit, zda jsou změny na elektrokardiogramu funkční nebo nevratné.

Pro stanovení přítomnosti lézí srdce nebo plic předepište radiografii hrudních orgánů. Na rentgenovém snímku můžete pozorovat zvýšení velikosti srdce, příznaky plicní hypertenze. Dále je předepsána echokardiografie - metoda, která umožňuje posoudit stav srdce a stupeň dysfunkce.

Prognóza detekce odchylky os se mění v závislosti na primárním stavu. V některých případech je výsledek příznivý: pokud jiné studie neodhalily patologii, není nutná intervence. V případě patologických příznaků plicní hypertenze, plicní embolie, arytmií, kardiomyopatie by měla být léčena hlavní choroba.

Elektrické impulsy na EKG, přepis

Elektrokardiografie je metoda dalšího výzkumu, která odráží elektrické procesy probíhající v myokardu. Kromě EOS na EKG můžete vyhodnotit i další indikátory.

Nejprve se na elektrokardiogramu vyhodnocují segmenty a intervaly. Je důležité znát nejen normální ukazatele, ale také to, co ukazují, tj. Jejich dekódování.

 1. Tooth R. Označuje stav Atria. Doba trvání P vlny se odhaduje, obvykle je menší než 0,1 s.
 2. Interval PQ. Odráží zpomalení rychlosti elektrického pulsu v atrioventrikulárním uzlu. Důležitým ukazatelem je jeho trvání, v normě - ne více než 0,2 s.
 3. QRS komplex. Odráží kontrakci komor. Vyhodnoťte nejen délku celého komplexu, ale i jednotlivé zuby. Doba trvání komplexu by neměla přesáhnout 0,1 s. Důležitým prvkem je vlna R - odhaduje se její trvání a amplituda.
 4. ST segment. Odráží fázi repolarizace. Indikátor tedy může být posuzován na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti ischemie. Vyhodnoťte jeho polohu vzhledem k obrysu (vyšší nebo nižší).

Kromě analýzy jednotlivých zubů a intervalů zahrnuje dekódování EKG také určení zdroje vzrušení, přesnosti a frekvence rytmu a vyhodnocení vodivosti a rytmu.

EOS je důležitým ukazatelem, který je určen při dešifrování elektrokardiogramu. Ofsetová osa často indikuje přítomnost patologie srdce. Pomocí tohoto ukazatele je však nemožné odlišit nemoci. K tomu musíte použít jiný, konkrétnější, výzkum.